Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa 2015 2016"

Transkriptio

1 Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa

2 Sisällys: VALINNAISUUS VIITANIEMEN KOULUSSA 4 KAKSIVUOTISET VALINNAT A2-kielet. 5 B-kielet 5 espanja. 5 ranska 5 saksa 6 venäjä 6 Kuvataide 7 Liikunta 7 Musiikki.. 8 Tekstiilityö.. 8 Tekninen työ 9 Tietotekniikka. 9 YKSIVUOTISET VALINNAT Äidinkieli. 10 Ranska. 10 Saksa 10 Espanja. 10 Italia. 11 Venäjä. 11 Historia Toinen maailmansota 11 Aikamatka. 11 Kotitalous. 11 Kuvataide 12 Musiikki. 12 Tekstiilityö.. 12 Tekninen työ Puusta pidemmälle 12 Elektroniikkaa ja puutöitä Liikunta Tanssi ja fitness 12 Body ja fitness. 13 Joukkuepelit 13 Urheiluvalmennus1. 13 Urheiluvalmennus

3 JAKSOVALINNAT Äidinkieli ja kirjallisuus. 14 Suomi toisena kielenä 14 Uskonto 15 Psykologia Filosofia Yhteiskuntaoppi...16 Englanti 16 Espanja 16 Italia 16 Ruotsi.. 17 Ranska. 17 Saksa 17 Venäjä.. 17 Biologia 17 Maantieto. 18 Kemia.. 18 Fysiikka 18 Matematiikka Tietotekniikka.. 19 Kotitalous 19 Kuvataide 20 Musiikki.. 21 Tekstiilityö.. 21 Tekninen työ 22 Liikunta Muut kurssit (ei-vapaasti valittavat) 23 3

4 VALINNAISUUS VIITANIEMEN KOULUSSA Seitsemäsluokkalaiset valitsevat peruskoulun kahdelle viimeiselle vuodelle valinnaisaineita ja kursseja. Niiden tarkoituksena on monipuolistaa ja yksilöllistää oppilaan työjärjestystä. Valinnaisuutta on kolmea lajia; kaksivuotisia, yksivuotisia ja yhden jakson kestäviä valintoja. Kaksivuotiset valinnat ovat kestoltaan 4 kurssin mittaisia. Ne toteutetaan siten, että kursseista kaksi tehdään kahdeksannella ja opiskelua jatketaan yhdeksännellä luokalla kahden kurssin verran. Oppilas saa jokaisesta yksittäisestä kurssista jaksoarvioinnin (4 kpl). Oppilas saa myös valitsemastaan aineesta arvosanan päättötodistukseen, mikä vaikuttaa ammatilliseen koulutukseen haettaessa. Yksivuotiset valinnat sijoittuvat kahdeksannelle kouluvuodelle ja kestoltaan ne ovat kahden kurssin mittaisia. Oppilas saa kursseista (2 kpl) arvosanan jaksotodistukseen. Lisäksi tämä valinnaisaine arvioidaan numerolla päättötodistuksessa, jolloin se myös vaikuttaa haettaessa ammatilliseen koulutukseen. Jaksovalinnat (yhden kurssin mittaisia) ovat kurkistuskursseja eri aihealueisiin. Kurssit arvioidaan numerolla jaksotodistuksessa. Päättötodistuksessa näiden kurssien kohdalla lukee hyväksytty. Valittavat kurssit Seitsemäsluokkalaiset valitsevat - yhden kaksivuotisen valinnan (ja sille varavalintoja) - yhden yksivuotisen valinnan (ja sille varavalintoja) - kolme jaksovalintaa (ja niille varavalintoja) Kahdeksasluokkalaiset valitsevat uutena - kolme jaksovalintaa Huom! - Urheiluvalmennus vie kaksi jaksovalintaa - Kaksivuotinen valinta jatkuu Kurssien muodostamisen periaatteita Pyrimme toteuttamaan oppilaiden ensisijaiset toiveet. Joissakin tapauksissa joudumme käyttämään oppilaan varavalintoja (esim. valintoja kurssille liian vähän). Jos oppilaspaikkoja on vähemmän kuin valintoja, niin tasapuolisuuden takaamiseksi käytämme valintaperusteena arvontaa. Rajoitukset: 1. Oppilas ei voi valita samasta aineesta sekä kahden vuoden valintaa että yhden vuoden valintaa. 2. Oppilas voi valita enintään yhden jaksovalinnan siitä aineesta, jonka hän on valinnut kaksivuotiseksi tai yksivuotiseksi valinnaksi. 3. Ainekohtaiset rajoitukset: kotitalous: oppilas voi valita joko yhden jaksovalinnan TAI yhden vuoden valinnan tekninen työ: oppilas voi tehdä 2 valintaa tästä aineesta (huomioiden aiemmat yleiset valintaperiaatteet) 4

5 KAKSIVUOTISET VALINNAT (kesto 4 kurssia) A2- KIELET A2-kieli on valittu jo alakoulussa. A2-kieli on oppilaan ns. pitkä valinta 8.- ja 9. luokille. Merkitse opiskelemasi kieli myös valinnaisainekorttiin. B2: ESPANJA ESB1-4 Espanja on maailman kolmanneksi puhutuin kieli, sitä puhuu noin 400 miljoonaa ihmistä äidinkielenään. Espanja on 21 valtion virallinen kieli. Espanjasta on hyötyä opiskelussa ja työelämässä, erityisesti matkailun, kulttuurin ja ulkomaankaupan aloilla. Suomalaisille espanja on helppo ääntää ja kirjoittaa. Espanjan osaamisesta on hyötyä muiden romaanisten kielten, esim. ranskan, italian ja portugalin oppimiselle. Tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla Opitaan selviytymään espanjan kielellä arkipäivän tilanteissa, esim. esittäytyminen, perheestä ja ystävistä, koulunkäynnistä ja vapaa-ajan vietosta kertominen. Opitaan tilaaman ruokaa ja juomaa kahvilassa, ostamaan juna- tai elokuvalippuja, jne. Ensimmäisenä vuotena keskitytään suulliseen harjoitteluun, kieliopin perusteita unohtamatta. Tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla Toisena vuotena syvennetään jo opittuja taitoja ja tietoja, opitaan kertomaan ja keskustelemaan harrastuksista, pukeutumisesta, ruoasta ja hyvinvoinnista, opiskelusta ja ammateista ja matkailusta. Vahvistetaan kieliopin perusteita, sekä tutustutaan latinalaisen Amerikan kulttuureihin, historiaan, taiteisiin, juhliin ja musiikkiin. B2- RANSKA RAB1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: - tervehtiminen, esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen - omasta perheestä kertominen - voinnin ja kuulumisten kysely - kahvilakeskustelu ja säästä kertominen - kaupassakäynti - omista kieliopinnoista ja matkasuunnitelmista kertominen Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: - ostoksilla käynti - asunnon vuokraus - kirjeen laatiminen - ravintolassa asiointi - tien neuvominen / kysyminen 5

6 - työnhaku Keskeiset valinnaisaineen opetusmenetelmät: - kuunteluharjoitukset ja suulliset paritehtävät Ranska on todellinen maailman kieli, sitä puhuu tai ymmärtää n. 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa, Kanadassa sekä useissa Afrikan maissa. Ranskan kieli on rakenteeltaan johdonmukainen ja sanastoltaan lähellä englantia. EU-yhteyksissä ranska on lähes välttämätön. Ranskan kieli on avain muihin romaanisiin kieliin (italia, espanja, portugali). Ranskalaisen kulttuurin ja kielen taitajia tarvitaan erityisesti kaupan ja tekniikan aloilla. B2-SAKSA SAB1-4 Saksa on Keski-Euroopan pääkieli, jota puhuu yli 100 miljoonaa ihmistä äidinkielenään. Saksan kielen taidosta on sekä iloa että hyötyä, ja sen osaamisen myötä avautuu rikas eurooppalainen kulttuuri. Saksa on kysytty kieli työelämässä etenkin palveluiden, kaupan, teollisuuden ja turismin alueilla. Saksa on ruotsin ja englannin sukulaiskieli, joten sen oppimista edesauttavat aiemmat kieliopinnot. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet: 8. luokalla opitaan selviytymään saksan kielellä jokapäiväisen elämän tavallisimmissa viestintätilanteissa. Tähän sisältyy oikean ääntämisen oppiminen. Tutustutaan Saksaan, saksalaisiin nuoriin, heidän perheisiinsä ja tapoihinsa. 9. luokalla kerrataan, syvennetään ja laajennetaan 8. luokalla opittuja viestintätaitoja. Tutustutaan tarkemmin saksankieliseen kulttuurialueeseen, Saksan lisäksi Sveitsiin ja Itävaltaan. Tunneilla käytämme erilaisia kuuntelun, lukemisen, puhumisen ja kirjoittamisen työtapoja, joilla muun muassa opitaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita puhekumppanilta. Oppimateriaalina on runsaasti puheen tuottamista ja kuullun ymmärtämistä edistäviä harjoituksia. Kurssin aihepiirit liittyvät läheisesti nuorten elämään ja ihmissuhteisiin, kouluun ja perheeseen. B2-saksan kursseilla luodaan pohja pitempikestoisille myöhemmille opinnoille esimerkiksi lukiossa. B2-VENÄJÄ VEB1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla SISÄLTÖ: Kurssin aikana teet tuttavuutta Mielenkiintoisten kohtaamisten kerhon jäsenten kanssa tai videomatkan Moskovaan. Opit mm. kertomaan itsestäsi ja tutustumaan uusiin ystäviin venäjäksi. Opit myös venäjän painokirjaimia, vaikka pääpaino onkin suullisessa viestinnässä. Opit kertomaan perheestä ja ammateista. Olet turistina Viipurissa ja Moskovassa. Opit kellonaikoja ja puhumaan puhelimessa. Harjoittelet myös venäläistä kaunokirjoitusta. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla SISÄLTÖ: Opit kuvailemaan esineitä ja asioita. Kerrot harrastuksista, asuinpaikasta, työpaikasta ja esittelet kotiseutua. Opit selviytymään hotellissa ja ravintolassa, sopimaan viikko-ohjelmasta. Käyt ostoksilla ja selviydyt liikenteessä. Kerrot vapaa-ajanvietosta. 6

7 KUVATAIDE KUV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ja syventää oppilaan valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun, tukea oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteen eri ilmiöiden ymmärtämistä. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. erilaiset kuvan tekemisen tekniikat ja osa-alueet kuten esim. piirustus, maalaus, grafiikka, keramiikka, arkkitehtuuri ja kuvanveisto eri menetelmin. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: Oppilaan oman kuvallisen ilmaisun kehittämisen lisäksi tavoitteena on tutustua joihinkin teemallisiin kuvakulttuurin tai taidehistorian ilmiöihin kuvallisen työskentelyn avulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilas voi toteuttaa kurssilla itsenäisiä kuvallisen tekemisen projekteja opettajan ohjauksessa. Tavoitteena on, että oppilas osaa soveltaa kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja omaan työskentelyynsä. Keskeiset valinnaisaineen opetusmenetelmät: Ohjattu itsenäinen kuvataiteellinen työskentely ja vuorovaikutteinen oppiminen LIIKUNTA LIV 1-4 Lisäliikuntakurssi Terveysliikunnan lisääminen niille, jotka haluavat harrastaa säännöllistä liikuntaa, mutta eivät halua tehdä sitä urheiluseuroissa ja /tai kilpailuhengessä. Kurssien aikana käydään läpi perusliikuntalajeja kuntoilumielessä ja tavoitteena on saada hiki pintaan pelaamalla ja yhdessä tekemällä. Kurssien sisällöt muotoutuvat osallistujien ja opettajien yhteistyössä. MUSIIKKI MUV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: 1. kurssi : Rockmusiikin historia luvulta nykypäivään soittaen, laulaen ja kuunnellen 2. kurssi : Näyttämömusiikkia - tutustutaan mm. musikaaliin ja elokuva- ja balettimusiikkiin kuunnellen ja musisoiden Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: 3. kurssi : Jazzin historia - ragtime, swing, bebop, fuusio, free - jazzin tyylit 1900-luvun alusta eteenpäin - musisoidaan ja kuunnellaan levyjä 4. kurssi : Projekti - esim. levyn nauhoitus, kabaree, konsertti tms., johon jokainen osallistuu taitojensa mukaan 7

8 TEKSTIILITYÖ TSV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: - ompelu (vaatteet ja sisustustekstiilit) - lankatyöt (neulonta, virkkaus yms.) - kankaankudonta (kangaspuilla tai lauta/pirtanauha) - kankaanpainanta - tilkkutyö - kirjonta käsin ja/tai koneella - mahdolliset uudet tekniikat ja ideat Valmistetaan 1-2 työtä/kurssi. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: - ompelu (lasten tekstiilit, oma asukokonaisuus) - lankatyö (neulonta, virkkaus yms.) - kestävä kehitys ( tuunaaminen ) - mahdolliset uudet tekniikat ja ideat Valmistetaan1-2 työtä/kurssi. TEKNINEN TYÖ TNV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: - Syvennetään ja sovelletaan puutyön, metallityön ja sähkö- ja elektroniikkatyön työstön perusteita. - Sovelletaan 7. luokalla opittuja taitotietoja tuoteideoiden ja suunnitelmien perustana. Tavoitteena on rohkaista oppilasta luottamaan omiin kykyihinsä selvitä ongelmatilanteissa. - Valmistetaan pienimuotoisia tuotteita puu-, metalli- ja sähkötöitä omien suunnitelmien pohjalta. Muoviteknologiaa hyödynnetään mm. sähkötöiden koteloinnissa. Tuotteet liittyvät mahdollisesti omiin tarpeisiin ja harrastuksiin. - Tuotoksissa huomioidaan niiden tekniset ominaisuudet, esteettiset, taloudelliset ja ympäristötekijät. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: - Syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua. - Pääpaino on itsenäisessä suunnittelussa ja tuotteiden toteutuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Huomioidaan vastuullinen työskentely teknisen työn työtiloissa. - Suunnitellaan ja valmistetaan yksi isompi tuote (nk. 9. luokan päättötyö), esim. materiaalien yhdistäminen mahdollista. Päättötyö dokumentoidaan oppilaalle luontevalla tavalla. Keskeiset valinnaisaineen opetusmenetelmät: - Uudet asiat käydään läpi teoriassa, jonka jälkeen teoriaa sovelletaan heti käytäntöön. - Opitaan asioita valmistusprosessin yhteydessä ko työmenetelmiä kertaamalla. Oppiminen tapahtuu omatoimisen työskentelyn avulla ja myös ryhmä- ja parityöskentelynä. - Opetuksessa huomioidaan koneiden ja laitteiden oikea ja turvallinen käyttö. Muuta: Teknisen työn luokka on tila, jossa - oppilas tuntee olevansa turvallisessa oppimisilmapiirissä, 8

9 - uskaltaa myös joskus epäonnistua ja aloittaa alusta, - oppii työstämään erilaisia materiaaleja, - saa olla oma itsensä eikä pelkää opettajaa eikä muita oppilaita, - tietää mitä seuraa, jos turvallisuussäännöt unohtuu, - nauttii siitä, että oppii, - ja joka päivä oppii jotain uutta ja haluaa tulla huomennakin. TIETOTEKNIIKKA ATV1-4 Tavoitteena käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoriippumaton tietotekniikan taitaja. Jokaisella kurssilla tuotetaan projektityö. Oppisisällöt luokilla 8.-luokalla tutustuminen Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmiin LAN- ja WAN- verkot ja Internet koulun lähiverkko ja sen hyödyntäminen koulun työvälineohjelmiin tutustuminen toimisto-ohjelmapaketti painottuen tekstinkäsittelyyn (OpenOffice) kuvankäsittelyohjelma (Gimp) selaimet InternetExplorer ja MozillaFirefox hakukoneet, nettikäyttätyminen ja tekijänoikeudet sähköpostit tiedostonsiirto 9.-luokalla taulukkolaskenta esitysgrafiikka kotisivujen tekeminen sekä html-koodilla, että html-editorilla toteutettuna nettikäyttäytyminen ja tekijänoikeudet 9

10 ÄIDINKIELI AIVY1-2 Sukella kulisseihin YKSIVUOTISET VALINNAT (kesto 2 kurssia) Miten teatteriesitys syntyy? Kurssin aikana perehdyt draamaan laaja-alaisesti. Voit kirjoittaa näytelmäkohtauksia ja dialogia yksin ja yhdessä, tehdä kuunnelmaa ja analysoida valmiita näytelmiä. Kurssilla voidaan tutustua teatteritaloon ja näyttelijän työhön sekä vertailla elokuvaa ja teatteria. Kurssilla teet myös ilmaisuharjoituksia ja dramatisoit ryhmätyönä näytelmän, joka esitetään esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. Lopullinen sisältö sovitaan yhdessä. RANSKA RAVY1-2 Bonjour! Ranska on saksan ohella toinen Keski-Euroopan pääkielistä ja samalla maailmankieli, josta voi osaamisen ilon lisäksi olla hyötyä palvelujen, kaupan, muodin ja turismin aloilla. Se avaa tietä myös muihin romaanisiin kieliin kuten espanjaan, italiaan ja portugaliin. Myös suuri osa englannin kielen sanastosta on peräisin ranskasta. Niinpä englannista on hyötyä ranskan opinnoissa ja päinvastoin. Opitaan selviytymään ranskan kielellä arjen ja matkailun tavallisimmissa tilanteissa sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja tapaan elää ja ajatella. Käytämme tunneilla erilaisia kuuntelun, lukemisen, puhumisen ja kirjoituksen työtapoja, joilla muun muassa opitaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssien läpäisevinä aihepiireinä ovat ihmissuhteet sekä nuorten elämään liittyvät tilanteet. SAKSA SAVY1-2 Bitte auf Deutsch Teemme kulttuurimatkan Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Tutustumme saksankieliseen kulttuuriin saksalaisten nuorten ja heidän perheittensä näkökulmasta. Harjoittelemme lähinnä jokapäiväiseen elämään kuuluvia käytännön viestintätilanteita. Oppitunneilla käytämme monipuolisia, etenkin puheen tuottamista ja kuullunymmärtämistä edistäviä työtapoja. ESPANJA ESVY1-2 El español, vaya lengua! Kurssi kertoo suomalais-espanjalaisen lukiolaispojan, Janin, vaihto-oppilasvuodesta Espanjassa. Tutustumme espanjalaiseen kulttuuriin ja maan tapoihin. Opit kertomaan espanjan kielellä itsestäsi, kodistasi, perheestäsi ja lemmikkieläimistä. Opit myös koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja liikenteeseen liittyvää sanastoa. 10

11 ITALIA ITVY1-2 Buongiorno a tutti! Pääset tutustumaan Italiaan, italialaisiin ja heidän elämäntapaansa ja kulttuuriin sekä yleisestikin Välimeren alueen elämään. Italialaiset ottavat iloisesti vastaan pienenkin kielitaidon, jota opit arjen tavallisissa tilanteissa ja varsinkin matkailijalle tärkeissä lauseissa ja keskusteluissa. Joillakin tunneilla on mahdollisuus puhua italiaa italialaisen nuoren tai opiskelijan kanssa. Käytämme kirjaa Espresso ja lisänä paljon muuta esim. musiikkia, lehtiä ja nettiä. VENÄJÄ VEVY1-2 Turistin venäjää Kurssin aikana teet tuttavuutta Mielenkiintoisten kohtaamisten kerhon jäsenten kanssa tai videomatkan Moskovaan. Opit mm. kertomaan itsestäsi ja tutustumaan uusiin ystäviin venäjäksi. Opit venäjän painokirjaimia, vaikka pääpaino onkin suullisessa viestinnässä. Opit myös kertomaan perheestä ja ammateista. Olet turistina Viipurissa ja Moskovassa. Opit kellonaikoja ja puhumaan puhelimessa. Harjoittelet myös venäläistä kaunokirjoitusta. HISTORIA HIVY1-2 Toinen maailmansota Tule tutustumaan tarkemmin toisen maailmansodan taustoihin, Hitlerin ja muiden sodan merkkihenkilöiden menneisyyteen, juutalaisvainoihin, aselajeihin ja sodan kuuluisimpiin taisteluihin. Tongimme natsismin ja sota-ajan muiden aatteiden syvimpiä salaisuuksia ja pohdimme lopuksi demokratian voittoa. Kurssilla valmistetaan lyhyt esitelmä itseä kiinnostavasta aiheesta. HIVY3-4 Aikamatka Historian ja tietotekniikan yhteinen projektikurssi, joka sisältää yhden tietotekniikan- ja yhden historian valinnaiskurssin. Kurssilla tuotetaan tietotekniikan välineillä projektiluonteinen historian kurssityö. KOTITALOUS KOVY1-2 Kätevä ja pätevä kotitaloustaitaja Kurssilla syvennetään seitsemännellä luokalla opittuja arjen hallinnan tietoja ja taitoja ja perehdytään kotitöiden rationalisointiin eli perheen työnjakoon ja ajankäyttöön. Erilaisten kotitöiden sekä ruoanvalmistuksen ja leivonnan rutiinit tulevat tutuiksi. Perehdytään ateriasuunnitteluun ja elintarviketietouteen sekä erityisruokavalioihin. Luodaan myönteisiä asenteita erilaisia kotitöitä kohtaan sekä pyritään itsetunnon, oma-aloitteisuuden ja vastuuntunnon vahvistamiseen ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. 11

12 KUVATAIDE KUVY1-2 Kuvat Kuvataiteen eri tekniikoita. Kurssilla perehdytään värinkäyttöön ja erilaisiin piirustus- ja maalaustekniikoihin. Hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja ilmaisukeinoja. Painopistealue oma ilmaisu. KUVY5-8 Valokuvaus ja kuvankäsittely Kurssilla oppilas saa perustiedot - valokuvauksesta (mm. aukko, aika, herkkyys, polttoväli, WB, valaistus) - kuvailmaisusta (kuvan sommittelu, analysointi) - valokuvauksen genrestä (historia, tunnetut valokuvaajat) - kuvien tuottamisesta eri tekniikoilla (mm. pimiö, syanotypia) Kuvankäsittely jatkuu koko kurssin ajanosana kuvausharjoituksia. Kurssi painottuu käytännön harjoituksiin ja oppilaan tekniikan ja ilmaisun kehittämiseen. Tuo mukanasi oma kamera, jos mahdollista! MUSIIKKI MUVY1-2 Perusmusaa Tämä ei ole bändikurssi eikä laulukurssi. Lauletaan, jos laulattaa ja soitetaan, jos soitattaa. Kuunteleminen on ok eikä musavideoissakaan ole mitään pahaa. TEKSTIILITYÖ TSVY1-2 Nuket ja nallet Tule tekemään itsellesi tai lahjaksi suloinen nallekarhu tai nukke. Materiaalit ja tekniikka on vapaasti valittavissa. TEKNINENTYÖ TNVY1-2 Puusta pidemmälle Kurssilla voit soveltaa aiemmin opittuja puuntyöstöön liittyviä taitojasi. Voit valmistaa puusta oman suunnitelmasi mukaisen tuotteen, johon voit yhdistää puun lisäksi myös muita materiaaleja; kiveä, metallia, emalia, nahkaa ym. Kurssin tarkoituksena on, että voit toteuttaa omia ideoita ja oppia aivan uusia asioita puun työstöstä ja puumateriaalista. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista. TNVY3-4 Elektroniikkaa ja puutöitä Kurssilla opiskellaan elektroniikan saloja erilaisten rakentelusarjojen avulla. Tarvittaessa piirilevyt voidaan tehdä itse. Töiden kotelot valmistetaan puuntyöstömenetelmin, mahdollisesti myös muo- 12

13 vintyöstötekniikoin. Kurssilla on mahdollista rakentaa mm. pieni ula-vastaanotin. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista. LIIKUNTA LIVY1-2 Tanssi ja fitness Tanssia, kuntoilua ja kehonhuoltoa musiikin tahdissa. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi street dancen / hip hopin ja monien muiden tanssien askelsarjoihin sekä kuntoillaan mm. zumban, aerobicin, body pumpin ja kuntonyrkkeilyn merkeissä. LIVY3-4 Body ja fitness Tule kehittämään fyysistä kuntoasi ja tutustu monipuolisesti voimaharjoitteluun eri liikuntamuotojen avulla. LIVY5-6 Joukkuepelit Tule kehittämään kestävyyttäsi ja harjoittamaan taitojasi eri palloilulajien parissa. LIVY7-8 Urheiluvalmennus 1 Fyysisten perusominaisuuksien ja oman lajin henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja syventäminen. Toteutetaan yhdessä eri urheiluseurojen kanssa erikseen sovittavissa lajeissa. Kurssille haetaan liikunnanopettajilta tai opoilta saatavalla hakulomakkeella. LIVY9-10 Urheiluvalmennus 2 Harjoitellaan edelleen lajikohtaisia perusominaisuuksia ja kehitetään laji- osaamista. Harjoittelu tapahtuu lajiryhmissä ja toteutetaan eri urheiluseurojen valmentajien opastamana. Kurssille voivat hakea LIVY7-8 -kursseja suorittavat. 13

14 JAKSOVALINNAT (kesto 1 kurssi) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AIVA 1 VAPAUTA ITSESI! ilmaisutaidon kurssi Ilmaisutaidon kurssilla heittäydyt, hulluttelet, eläydyt, rentoudut ja löydät luovuutesi. Rohkaistut esiintymään yhdessä ja yksin, laitat itsesi likoon ja kannustat kaveria. Tällä kurssilla tehdään kaikkea, paitsi istutaan pulpeteissa! AIVA2 VANGITSE KYNÄ! Muistot, aistit, mielikuvitus vievät tarinoiden, riimien ja dialogien maailmaan. Elämä ympärillä, luonto, unet, kauhu, jännitys, rakkaus, nauru...etsivät tien paperille! Miten maailma muuttuu, kun sitä katsoo enkelin, omien tai vaikkapa muurahaisen silmin? Nyt saa kirjoittaa! Luetaan kaikki tekstit. Keskustellaan ja annetaan palautetta. Painotamme lyhytproosaa ja lyriikkaa. AIVA3 KESYTÄ KIRJA! Luetaan ryhmässä yhdessä valittuja tekstejä ja keskustellaan niistä. Esitellään lempisatuja, -runoja tai vaikkapa -kirjoja ja vinkataan toisiamme uusista lukulöydöistä. Haetaan elämyksiä kirjojen ja elokuvien yhteisistä maailmoista. AIVA4 TEROITA PÄÄSI! Kangertaako kieli? Eikö kirjoittaminen suju? Löytyykö teksteistä tietoa vain vaivalla? Eikö tieto jää päähän? Älä huoli tule tukikurssille harjoittelemaan lisää opiskelun perustaitoja! Kaikki ei ehkä ole pelkästään kivaa tällä kurssilla, mutta taatusti hyödyllistä! Ilo seuraa oppimista. Anna itsellesi mahdollisuus kehittyä opettajan tehokkaassa, sinua henkilökohtaisesti auttavassa ohjauksessa. SUOMI TOISENA KIELENÄ SUVA1, SUVA2, SUVA3, SUVA4 SUJUVAMMIN SUOMEKSI 1-4 KOHDE: Ne, joiden äidinkieli ei ole suomi. SISÄLTÖ: Peruskielitaidon harjoittelua kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen, sanasto sekä rakenteet) oppilaan omien tarpeiden pohjalta suunniteltuna. Arviointi suoritusmerkintänä tai sanallisena. 14

15 HUOM. Kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti yläkoulun aikana, jos ryhmää ei synny. Opiskelupaketti sovitaan aina S2-opettajan kanssa erikseen. (SUVA3-4 kuitenkin vasta opintojen loppuvaiheessa jatko-opintoja varten.) USKONTO USVA1 MYYTIT JA LEGENDAT Kulttuureja yhdistävät ja niille tyypilliset, eri maiden ja maanosien myytit: kuoleman, elämän, vihan, rakkauden, sodan ja sankareiden myytit. Legenda jo eläessään. Nykyajan myytit ja kaupunkilegendat. PSYKOLOGIA PSYVA 1 PSYKOLOGIAN UUDET TUULET Psykologian peruskäsitteitä, johdatus psykologian perusteisiin. Tavoitteena on oppia käytännön psykologiaa, saada valmiuksia lisäopiskeluun. TYÖTAPOJA: Oppilaan valitsema psykologian alueeseen liittyvä harjoitustyö, ongelmanratkaisuharjoitukset, ikäkauteen sopiviin testeihin tutustuminen. FILOSOFIA FIVA 1 FILOSOFIAN KESKUSTELUKURSSI Opitaan keskustelemaan erilaisista, vaikeistakin, aiheista. Opitaan perustelemaan oma mielipide ja kunnioittamaan muiden mielipiteitä. - Keskustellaan filosofisista ongelmista, etiikan kysymyksistä ja muista oppilaita kiinnostavista kysymyksistä. Pohditaan ihmisenä olemista. Työtapoina keskustelu, väittely, kirjoittaminen, alustus. Menetelmiä mietitään yhdessä ryhmän kanssa. YHTEISKUNTAOPPI YHTVA1 KÄYTÄNNÖN LAKITIETOA Kurssilla tutustutaan mm. perhe- ja perintöoikeuteen, tietosuojalakiin, rikosoikeuteen ja muihin oppilaiden valitsemiin oikeusjärjestyksen osa-alueisiin. Kurssilla vieraillaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Oppilas saa perustiedot arkielämään liittyvistä lakiasioista ja tuntee oikeudenkäytön perusteet. ENGLANNIN KIELI ENVA1 HARRASTAJAKURSSI 1 Kurssin pääsisältö on suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden oikeasti käyttää 15

16 kieltä kommunikaatiotilanteissa. Suunnittelemme sisältöä yhdessä. ESPANJAN KIELI ESVA1 VAMOS A ESPAÑA! Espanjan kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa kurkistetaan kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan maan tapakulttuureihin ja siihen, miten nuoret elävät Espanjassa. ITALIAN KIELI ITVA1 Italian kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Italian tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Italiassa. RUOTSIN KIELI RUVA1 RUOTSIA LUKIOON AIKOVILLE Kerrataan yläkoulun ruotsin kurssien sisältöjä, laajennetaan sanavarastoa ja syvennetään jatko-opintojen kannalta tärkeitä rakenteita ja viestintätaitoja. RUVA 2 SVENSKA PÅ ETT ROLIGT VIS Ruotsia hauskasti Katsomme ruotsalaisia elokuvia ja kuuntelemme ruotsalaista musiikkia. Leivomme myös ruotsalaisia paakkelseja. Samalla opimme uusia sanoja hauskalla tavalla. RANSKAN KIELI RAVA1 BONJOUR Ranskan kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Ranskan tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Ranskassa. SAKSAN KIELI SAVA1 Saksan kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Saksan tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Saksassa. 16

17 VENÄJÄN KIELI VEVA1 TURISTIN VENÄJÄÄ Venäjän kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Venäjän tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Venäjällä. BIOLOGIA BIVA1 KALASTUS Kalalajit, kalastusmenetelmät, kalastuslainsäädäntö, kotiseudun kalavesien hoito ja kalastusvälineiden valmistusta. TYÖTAPOJA: Kirjallisia töitä, kalastusvälineiden valmistusta teknisentyönluokassa, kalaretki koskelle ym. MAANTIETO GEVA1 AUSTRALIA JA MUUT TYYNENMEREN VALTIOT Australian luonnonmaantieto, väestö ja kulttuurimaantieto. Oppilaita kiinnostavat australialaiset asiat ja ilmiöt. TYÖTAPOJA: Oppilastyöt, itsenäinen tiedonhankinta, videot jne. KEMIA KEVA1 KEMIAN TYÖKURSSI -minusta tulee kemisti KOHDE: 8. luokan kemian pakollisen kurssin suorittaneet Tutustutaan erilaisiin kemikaaleihin. Harjoitellaan tarkkojen liuosten tekoa ja tutkitaan niiden avulla yllättäviä kemiallisia reaktioita, taikatemppuja. Tehdään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä. Tutustutaan polymeereihin muutaman työn avulla. Lisäksi oppilaiden mielenkiinnon mukaan tehdään esim. pieniä synteesejä, valokuvia syanotypiamenetelmällä, käsirasvaa, paperia, tutustutaan lasiin jne. FYSIIKKA FYVA 1 TÄHTITIETEEN KURSSI Tutustutaan maailmankaikkeuden ja aurinkokunnan syntyyn, rakenteeseen ja ilmiöihin omin havainnoin ja tietoa etsien. Tutustutaan planetaarisiin ilmiöihin: mm. mistä johtuvat lämpötilaerot maapallolla, kasvihuoneilmiön merkitys sekä ilmastonmuutos ja sen seuraukset. Tehdään oma tähtitieteen tutkimus- ja teoriavihko. Käydään tähtitornilla Rihlaperällä tai mahdollisesti Nyrölässä. MATEMATIIKKA 17

18 MATVA1 MATEMAATTISTEN PELIEN JA PULMIEN KURSSI Kurssilla pelataan loogista ajattelua kehittäviä klassisia ja moderneja lautapelejä. Ratkaistaan itsenäisesti ja pienryhmissä pulmatehtäviä matematiikan eri alueilta. Pähkäillään perinteisiä käsin ratkaistavia pulmapelejä ja tehdään niitä teknisessä työssä. Tutustutaan myös netistä löytyviin loogista ajattelua kehittäviin peleihin. Sopii kaikille 8.- ja 9.- luokkalaisille. Toteutus yhteistyönä teknisentyön kanssa. MATVA2 SYVENTÄVÄ KURSSI KOHDE: Yhdeksäsluokkalaisille. Kurssilla täydennetään peruskoulun oppisisältöjä ja parannetaan lukiovalmiuksia matematiikassa. SISÄLTÖ: Rationaalilausekkeet (polynomien kerto- ja jakolasku, muistikaavat); funktiot (kohtisuoruusehto, suuntakulma, korkeamman asteen funktioita, itseisarvofunktio); yhtälöt (toisen asteen yhtälö, epäyhtälöt) MATVA3 8.lk MATEMATIIKAN TUKIKURSSI Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet: Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja asioita oppilaan omat lähtökohdat huomioon ottaen. MATVA4 9.lk MATEMATIIKAN TUKIKURSSI Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet: Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja asioita oppilaan omat lähtökohdat huomioon ottaen TIETOTEKNIIKKA TIEVA2 TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Kurssilla perehdytään hakukoneisiin ja niiden ominaisuuksiin, tekijänoikeuksiin ja tekstinkäsittelyyn sekä tiedonhakuun Internetistä. Kurssilla tuotetaan tietotekniikan välineillä projektiluonteinen lopputyö itse valitsemasta aiheesta. TIEVA3 TYÖVÄLINEKURSSI Kurssilla tutustutaan koulun työvälineohjelmiin tekstinkäsittelystä kotisivun tekoon. Kurssin lopputyönä on tuotos, jossa on käytetty laaja-alaisesti koulun eri tietotekniikan työvälineitä. Lopputyö voi olla tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan tai kotisivun muodossa. KOTITALOUS KOVA1 KOTILEIPURIN KOOTUT Kotona leivottuja leivonnaisia kannattaa arvostaa niiden laadun, taloudellisuuden ja vaihtelevuuden vuoksi. Itse tehdyt leivonnaiset tuottavat mielihyvää herkullisuudellaan ja saavat perheen tai 18

19 ystävät nauttimaan yhdessäolosta. Kurssilla harjaannutetaan ja monipuolistetaan leivontataitoja valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Opetellaan erilaisia leivontamenetelmiä ja -tekniikoita. Perehdytään raaka-aineisiin ja taikinatyyppeihin. KOVA3 RUOKAKULTTUURIN RUNSAUDENSARVI Mitä erityistä on suomalaisessa ruokakulttuurissamme? Kurssilla tutustutaan eri maakuntien ruokaperinteeseen. Harjaannutetaan ruoanvalmistustaitoja valmistamalla niin arki- kuin juhlavampaakin ruokaa, kauniisti kattamista ja kohteliaita pöytätapoja. Kurssin lopussa järjestetään juhlat. KOVA4 MAISTA MAAILMAA - TASTE THE WORLD (CLIL-kurssi) Kurssilla tehdään makumatka maailman ympäri eli tutustutaan eri maiden keittiöihin, niiden raaka-aineisiin, ruokalajeihin ja ruokailutapoihin. Valmistetaan kansainvälisiä ruokia sekä leivonnaisia. Opetus on pääasiassa englanninkielistä. Oppitunneilla rohkaistaan kommunikoimaan englanniksi. Kurssin motto on "learning by doing" eli käytännön taitojen ohessa opetellaan englannin kieltä hauskasti ja helposti! KUVATAIDE KUVA1 PIIRUSTUS JA MAALAUS, ITSEILMAISUN SYVENTÄMINEN Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kuvan tekemisen perusteisiin, piirustuksen, maalauksen perustekniikoihin ja välineisiin (esim. akvarelli, akryyli-, tempera-, öljyväri-, ja sekatekniikat). Tehtävien yhteydessä käydään myös läpi värioppia ja kuvansommittelun perusteita sekä taidehistoriaa. Kurssin tarkoitus on syventää omaa kuvailmaisua monipuolisin materiaali- ja tekniikkakokeiluin. KUVA2 PLASTINEN SOMMITTELU, KERAMIIKKA JA KUVANVEISTO Kurssilla tutustutaan muovailun ja kuvanveiston perusteisiin. Tutkitaan kolmiulotteista tilaa, volyymia, plastisuutta ja rakenteellisuutta. Perehdytään erilaisten materiaalien mahdollisuuksiin (esim. savi, kipsi, plastoliini, selluvilla ja siporex). KUVA3 DIGIKUVAAMINEN JA DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELY Kuvankäsittelyn perusteita. Tutustutaan kuvankäsittelyohjelman perustyökaluihin ja niiden soveltamiseen. Kurssilla opituilla taidoilla voi esim. korjailla lomakuvia tai muokata omia kotisivuja. Kurssin tehtävät yhdistyvät muihin kuvataiteen osa-alueisiin (esim. värioppi, perspektiivi jne) KUVA4 19

20 IHMINEN JA TILA Kurssi painottuu ihmisen kuvaamiseen piirtäen ja maalaten (esim. hiili, tussiterä, lyijykynä ja sekatekniikka). Tutustutaan ihmisen mittasuhteisiin, piirretään groqeja ja kuvataan ihmistä tilassa. Klassinen kuvataiteen osa-alue, joka kehittää piirustustaitoa, sommittelukykyä ja havainnointikykyä. KUVA7 SARJAKUVA Kurssilla käsitellään perusasioita sarjakuvan tekemisessä. Piirretään lyhyitä eri tyylisiä sarjakuvia (esim. manga, scifi...) ja tutustutaan genren historiaan ja nykypäivään, sekä ilmaisukeinoihin. TYÖTAPA: yhdessä laulaminen MUVA5 RUPISIA RIIMEJÄ, PARHAITA BIISEJÄ Omien sanoitusten ja sävellysten tekemistä. TEKSTIILITYÖ TESVA2 (JOULU)LAHJAT Kurssilla voi valmistaa (joulu)lahjoja oman kiinnostuksen ja taitojen mukaan joko tekemällä yhden ison tai useita pieniä töitä. MUSIIKKI MUVA1 BÄNDIKURSSI 1 Kurssi soittajille ja laulajille. Ohjelmisto oppilaiden taitojen ja kiinnostuksen mukaan. MUVA 3 KITARANSOITTO Kurssi aloittelijoille ja jo aiemminkin soittaneille. Soinnut, kompit, soolot MUVA 4 POPLAULU 1 Hiotaan laulutekniikkaa ja stemmalaulua 1-3 -äänisesti. Opetellaan mikkiin laulua sekä esiintymistä TESVA3 SISUSTUSTEKSTIILIT Kurssilla voi valmistaa kodin sisustukseen sopivia tekstiilejä. Valmistettavat työt ja tekniikat voi päättää itse. Lisäksi kurssin aikana tehdään sisustussuunnitelma. TESVA4 LUOVA TEKSTIILITYÖ Kurssilla kokeillaan harvinaisempia käsityötekniikoita kuten huovutusta, silkkimaalausta, helmitöitä, koruja, kirjontaa käsin ja/tai koneella, kankaanpainantaa, tilkkutöitä sekä mahdollisia uutuustekniikoita ja ideoita. Valmistettavat työt voi valita oman kiinnostuksen mukaan. 20

21 TESVA5 TS-TUUNAUS Kurssilla kierrätetään kotoa tai kirpputoreilta löytyneitä materiaaleja esim. farkuista sängynpeitto, vanhasta villapaidasta sisätossut tai solmioista laukku. Anna mielikuvituksesi lentää! TEKVA6 METALLIN MUOKKAUS Kurssin tarkoituksena on syventää metallimateriaalien tuntemusta ja työstämismahdollisuuksia. Kurssilla on mahdollista toteuttaa pienimuotoiset mopojen ja polkupyörien korjaukset. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista TEKNINEN TYÖ TEKVA2 TAONTA ( puukkokurssi ) Kurssilla voit pakottaa metallia sekä tutustua taonnan perusteisiin ja niiden soveltamiseen. Lyhytkurssin aikana voit valmistaa esim. retkipuukon tai retkikirveen koteloineen. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista. TEKVA4 KORUJA TEKNISEN TYÖN TEKNIIKOIN Tutustutaan kivenhionnan perusteisiin sekä yleisimpiin korukiviin ja niiden ominaisuuksiin. Opitaan tunnistamaan muutamia korukiviä ja niiden esiintymispaikkoja. Valmistetaan hiomalla kauniita kivikoruja sekä niille mm. korurasioita puusta. Kurssilla on myös mahdollista tutustua emalikorujen tekemiseen, korujen kylmä- ja kuuma-taontaan sekä muihin korunvalmistusmateriaaleihin. (Ei edellytetä teknisen työn kurssien suorituksia.) LIIKUNTA LIVA1 KEHONHALLINTA Kurssin tavoitteena on parantaa oman kehon hallintaa eli tasapainoa sekä liikehallintaitoja, jotka vaikuttavat muun muassa liikkumisen sujuvuuteen, nopeuteen, voimakkuuteen sekä rytmikkyyteen. Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kehonhallintaharjoitteisiin (esim. juoksutekniikka-, tasapaino-, ketteryys-, voima- ja hyppelyharjoitteet). Lajeina mm. pilates, jooga, akrobatia, tanssi sekä lihaskunto. LIVA2 SISÄPALLOILU POJILLE Kurssilla kehitetään pelivälineen hallintaa ja perustaitoja eri pallopelejä ja viitepelejä pelaten. Tutustumme mm. salibandyn, koripallon, futsaalin, lentopallon, käsipallon ja sulkapallon saloihin. LIVA3 MAILAPELIT Rentoa yhdessäoloa, iloa ja virkistystä. Lajitaitojen hankkimista esim. sulkapal- 21

22 lon, squashin, pöytätenniksen ja golfin tekniikkaa sekä peliharjoitteita ja turnauksia. LIVA4 ULKOPALLOILU Hankitaan hiki pintaan ultimatea, jalkapalloa, pesäpalloa ja lippupalloa pelaten. LIVA5 SISÄPALLOILU TYTÖILLE Kurssilla kehitetään pelivälineen hallintaa ja perustaitoja eri pallopelejä ja viitepelejä pelaten. Tutustumme mm. salibandyn, koripallon, futsaalin, lentopallon, käsipallon ja sulkapallon saloihin. LIVA6 JÄÄPELIT Kehitä kestävyyttäsi ja koordinaatiotasi eri jääpelejä pelaten. Pidetään harjoitusjäähallissa ja Nisulan tekojäällä LIVA7 TANSSI JA FITNESS Tanssia, kuntoilua ja kehonhuoltoa musiikin tahdissa. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi street dancen / hip hopin ja monien muiden tanssien askelsarjoihin sekä kuntoillaan mm. zumban, aerobicin, body pumpin ja kuntonyrkkeilyn merkeissä. LIVA13 ELÄMYKSET JA UUDET LIIKUNTALAJIT 22 Kurssilla tutustutaan uusiin lajeihin kuten parkouriin, uimahyppyihin, golfiin, kiipeilyyn ja melontaan. Osa lajeista toteutetaan myös yhdessä opettajan ja kurssilaisten kanssa suunnitellen. Seuraavia kursseja ei voi valita itsenäisesti. Valinta tapahtuu yhteistyössä opettajien kanssa. MUUT KURSSIT TUVA1 TUKIOPPILASKURSSI Tukioppilaat saavat tämän valinnaiskurssin toimittuaan tukioppilaina aktiivisesti kahden vuoden ajan. Valinta tukioppilaaksi tapahtuu kahdeksannen luokan syksyllä, jolloin tukioppilaiksi haluavista valitaan 10 uutta tukioppilasta. Uusien tukioppilaiden valinnasta tiedotetaan elokuussa koulujen alettua. OPVA 1 ITSETUNTEMUS Tätä kurssia ei voi itsenäisesti valita, vaan se tehdään yhteistyössä opon ja /tai erityisopettajan kanssa. OPVA 2 OPISKELUTAIDOT Tätä kurssia ei voi itsenäisesti valita, vaan se tehdään yhteistyössä opon ja /tai erityisopettajan kanssa JUVA1 ESIINTYMIS- JA

23 ROUDARIKURSSI Kurssiin sisältyy koulun tapahtumien järjestelyä pääasiassa omalla ajalla. 23