Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa 2015 2016"

Transkriptio

1 Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa

2 Sisällys: VALINNAISUUS VIITANIEMEN KOULUSSA 4 KAKSIVUOTISET VALINNAT A2-kielet. 5 B-kielet 5 espanja. 5 ranska 5 saksa 6 venäjä 6 Kuvataide 7 Liikunta 7 Musiikki.. 8 Tekstiilityö.. 8 Tekninen työ 9 Tietotekniikka. 9 YKSIVUOTISET VALINNAT Äidinkieli. 10 Ranska. 10 Saksa 10 Espanja. 10 Italia. 11 Venäjä. 11 Historia Toinen maailmansota 11 Aikamatka. 11 Kotitalous. 11 Kuvataide 12 Musiikki. 12 Tekstiilityö.. 12 Tekninen työ Puusta pidemmälle 12 Elektroniikkaa ja puutöitä Liikunta Tanssi ja fitness 12 Body ja fitness. 13 Joukkuepelit 13 Urheiluvalmennus1. 13 Urheiluvalmennus

3 JAKSOVALINNAT Äidinkieli ja kirjallisuus. 14 Suomi toisena kielenä 14 Uskonto 15 Psykologia Filosofia Yhteiskuntaoppi...16 Englanti 16 Espanja 16 Italia 16 Ruotsi.. 17 Ranska. 17 Saksa 17 Venäjä.. 17 Biologia 17 Maantieto. 18 Kemia.. 18 Fysiikka 18 Matematiikka Tietotekniikka.. 19 Kotitalous 19 Kuvataide 20 Musiikki.. 21 Tekstiilityö.. 21 Tekninen työ 22 Liikunta Muut kurssit (ei-vapaasti valittavat) 23 3

4 VALINNAISUUS VIITANIEMEN KOULUSSA Seitsemäsluokkalaiset valitsevat peruskoulun kahdelle viimeiselle vuodelle valinnaisaineita ja kursseja. Niiden tarkoituksena on monipuolistaa ja yksilöllistää oppilaan työjärjestystä. Valinnaisuutta on kolmea lajia; kaksivuotisia, yksivuotisia ja yhden jakson kestäviä valintoja. Kaksivuotiset valinnat ovat kestoltaan 4 kurssin mittaisia. Ne toteutetaan siten, että kursseista kaksi tehdään kahdeksannella ja opiskelua jatketaan yhdeksännellä luokalla kahden kurssin verran. Oppilas saa jokaisesta yksittäisestä kurssista jaksoarvioinnin (4 kpl). Oppilas saa myös valitsemastaan aineesta arvosanan päättötodistukseen, mikä vaikuttaa ammatilliseen koulutukseen haettaessa. Yksivuotiset valinnat sijoittuvat kahdeksannelle kouluvuodelle ja kestoltaan ne ovat kahden kurssin mittaisia. Oppilas saa kursseista (2 kpl) arvosanan jaksotodistukseen. Lisäksi tämä valinnaisaine arvioidaan numerolla päättötodistuksessa, jolloin se myös vaikuttaa haettaessa ammatilliseen koulutukseen. Jaksovalinnat (yhden kurssin mittaisia) ovat kurkistuskursseja eri aihealueisiin. Kurssit arvioidaan numerolla jaksotodistuksessa. Päättötodistuksessa näiden kurssien kohdalla lukee hyväksytty. Valittavat kurssit Seitsemäsluokkalaiset valitsevat - yhden kaksivuotisen valinnan (ja sille varavalintoja) - yhden yksivuotisen valinnan (ja sille varavalintoja) - kolme jaksovalintaa (ja niille varavalintoja) Kahdeksasluokkalaiset valitsevat uutena - kolme jaksovalintaa Huom! - Urheiluvalmennus vie kaksi jaksovalintaa - Kaksivuotinen valinta jatkuu Kurssien muodostamisen periaatteita Pyrimme toteuttamaan oppilaiden ensisijaiset toiveet. Joissakin tapauksissa joudumme käyttämään oppilaan varavalintoja (esim. valintoja kurssille liian vähän). Jos oppilaspaikkoja on vähemmän kuin valintoja, niin tasapuolisuuden takaamiseksi käytämme valintaperusteena arvontaa. Rajoitukset: 1. Oppilas ei voi valita samasta aineesta sekä kahden vuoden valintaa että yhden vuoden valintaa. 2. Oppilas voi valita enintään yhden jaksovalinnan siitä aineesta, jonka hän on valinnut kaksivuotiseksi tai yksivuotiseksi valinnaksi. 3. Ainekohtaiset rajoitukset: kotitalous: oppilas voi valita joko yhden jaksovalinnan TAI yhden vuoden valinnan tekninen työ: oppilas voi tehdä 2 valintaa tästä aineesta (huomioiden aiemmat yleiset valintaperiaatteet) 4

5 KAKSIVUOTISET VALINNAT (kesto 4 kurssia) A2- KIELET A2-kieli on valittu jo alakoulussa. A2-kieli on oppilaan ns. pitkä valinta 8.- ja 9. luokille. Merkitse opiskelemasi kieli myös valinnaisainekorttiin. B2: ESPANJA ESB1-4 Espanja on maailman kolmanneksi puhutuin kieli, sitä puhuu noin 400 miljoonaa ihmistä äidinkielenään. Espanja on 21 valtion virallinen kieli. Espanjasta on hyötyä opiskelussa ja työelämässä, erityisesti matkailun, kulttuurin ja ulkomaankaupan aloilla. Suomalaisille espanja on helppo ääntää ja kirjoittaa. Espanjan osaamisesta on hyötyä muiden romaanisten kielten, esim. ranskan, italian ja portugalin oppimiselle. Tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla Opitaan selviytymään espanjan kielellä arkipäivän tilanteissa, esim. esittäytyminen, perheestä ja ystävistä, koulunkäynnistä ja vapaa-ajan vietosta kertominen. Opitaan tilaaman ruokaa ja juomaa kahvilassa, ostamaan juna- tai elokuvalippuja, jne. Ensimmäisenä vuotena keskitytään suulliseen harjoitteluun, kieliopin perusteita unohtamatta. Tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla Toisena vuotena syvennetään jo opittuja taitoja ja tietoja, opitaan kertomaan ja keskustelemaan harrastuksista, pukeutumisesta, ruoasta ja hyvinvoinnista, opiskelusta ja ammateista ja matkailusta. Vahvistetaan kieliopin perusteita, sekä tutustutaan latinalaisen Amerikan kulttuureihin, historiaan, taiteisiin, juhliin ja musiikkiin. B2- RANSKA RAB1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: - tervehtiminen, esittäytyminen ja tapaamisesta sopiminen - omasta perheestä kertominen - voinnin ja kuulumisten kysely - kahvilakeskustelu ja säästä kertominen - kaupassakäynti - omista kieliopinnoista ja matkasuunnitelmista kertominen Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: - ostoksilla käynti - asunnon vuokraus - kirjeen laatiminen - ravintolassa asiointi - tien neuvominen / kysyminen 5

6 - työnhaku Keskeiset valinnaisaineen opetusmenetelmät: - kuunteluharjoitukset ja suulliset paritehtävät Ranska on todellinen maailman kieli, sitä puhuu tai ymmärtää n. 300 miljoonaa ihmistä Euroopassa, Kanadassa sekä useissa Afrikan maissa. Ranskan kieli on rakenteeltaan johdonmukainen ja sanastoltaan lähellä englantia. EU-yhteyksissä ranska on lähes välttämätön. Ranskan kieli on avain muihin romaanisiin kieliin (italia, espanja, portugali). Ranskalaisen kulttuurin ja kielen taitajia tarvitaan erityisesti kaupan ja tekniikan aloilla. B2-SAKSA SAB1-4 Saksa on Keski-Euroopan pääkieli, jota puhuu yli 100 miljoonaa ihmistä äidinkielenään. Saksan kielen taidosta on sekä iloa että hyötyä, ja sen osaamisen myötä avautuu rikas eurooppalainen kulttuuri. Saksa on kysytty kieli työelämässä etenkin palveluiden, kaupan, teollisuuden ja turismin alueilla. Saksa on ruotsin ja englannin sukulaiskieli, joten sen oppimista edesauttavat aiemmat kieliopinnot. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet: 8. luokalla opitaan selviytymään saksan kielellä jokapäiväisen elämän tavallisimmissa viestintätilanteissa. Tähän sisältyy oikean ääntämisen oppiminen. Tutustutaan Saksaan, saksalaisiin nuoriin, heidän perheisiinsä ja tapoihinsa. 9. luokalla kerrataan, syvennetään ja laajennetaan 8. luokalla opittuja viestintätaitoja. Tutustutaan tarkemmin saksankieliseen kulttuurialueeseen, Saksan lisäksi Sveitsiin ja Itävaltaan. Tunneilla käytämme erilaisia kuuntelun, lukemisen, puhumisen ja kirjoittamisen työtapoja, joilla muun muassa opitaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita puhekumppanilta. Oppimateriaalina on runsaasti puheen tuottamista ja kuullun ymmärtämistä edistäviä harjoituksia. Kurssin aihepiirit liittyvät läheisesti nuorten elämään ja ihmissuhteisiin, kouluun ja perheeseen. B2-saksan kursseilla luodaan pohja pitempikestoisille myöhemmille opinnoille esimerkiksi lukiossa. B2-VENÄJÄ VEB1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla SISÄLTÖ: Kurssin aikana teet tuttavuutta Mielenkiintoisten kohtaamisten kerhon jäsenten kanssa tai videomatkan Moskovaan. Opit mm. kertomaan itsestäsi ja tutustumaan uusiin ystäviin venäjäksi. Opit myös venäjän painokirjaimia, vaikka pääpaino onkin suullisessa viestinnässä. Opit kertomaan perheestä ja ammateista. Olet turistina Viipurissa ja Moskovassa. Opit kellonaikoja ja puhumaan puhelimessa. Harjoittelet myös venäläistä kaunokirjoitusta. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla SISÄLTÖ: Opit kuvailemaan esineitä ja asioita. Kerrot harrastuksista, asuinpaikasta, työpaikasta ja esittelet kotiseutua. Opit selviytymään hotellissa ja ravintolassa, sopimaan viikko-ohjelmasta. Käyt ostoksilla ja selviydyt liikenteessä. Kerrot vapaa-ajanvietosta. 6

7 KUVATAIDE KUV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: Keskeisenä tavoitteena on laajentaa ja syventää oppilaan valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun, tukea oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteen eri ilmiöiden ymmärtämistä. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. erilaiset kuvan tekemisen tekniikat ja osa-alueet kuten esim. piirustus, maalaus, grafiikka, keramiikka, arkkitehtuuri ja kuvanveisto eri menetelmin. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: Oppilaan oman kuvallisen ilmaisun kehittämisen lisäksi tavoitteena on tutustua joihinkin teemallisiin kuvakulttuurin tai taidehistorian ilmiöihin kuvallisen työskentelyn avulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilas voi toteuttaa kurssilla itsenäisiä kuvallisen tekemisen projekteja opettajan ohjauksessa. Tavoitteena on, että oppilas osaa soveltaa kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja omaan työskentelyynsä. Keskeiset valinnaisaineen opetusmenetelmät: Ohjattu itsenäinen kuvataiteellinen työskentely ja vuorovaikutteinen oppiminen LIIKUNTA LIV 1-4 Lisäliikuntakurssi Terveysliikunnan lisääminen niille, jotka haluavat harrastaa säännöllistä liikuntaa, mutta eivät halua tehdä sitä urheiluseuroissa ja /tai kilpailuhengessä. Kurssien aikana käydään läpi perusliikuntalajeja kuntoilumielessä ja tavoitteena on saada hiki pintaan pelaamalla ja yhdessä tekemällä. Kurssien sisällöt muotoutuvat osallistujien ja opettajien yhteistyössä. MUSIIKKI MUV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: 1. kurssi : Rockmusiikin historia luvulta nykypäivään soittaen, laulaen ja kuunnellen 2. kurssi : Näyttämömusiikkia - tutustutaan mm. musikaaliin ja elokuva- ja balettimusiikkiin kuunnellen ja musisoiden Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: 3. kurssi : Jazzin historia - ragtime, swing, bebop, fuusio, free - jazzin tyylit 1900-luvun alusta eteenpäin - musisoidaan ja kuunnellaan levyjä 4. kurssi : Projekti - esim. levyn nauhoitus, kabaree, konsertti tms., johon jokainen osallistuu taitojensa mukaan 7

8 TEKSTIILITYÖ TSV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: - ompelu (vaatteet ja sisustustekstiilit) - lankatyöt (neulonta, virkkaus yms.) - kankaankudonta (kangaspuilla tai lauta/pirtanauha) - kankaanpainanta - tilkkutyö - kirjonta käsin ja/tai koneella - mahdolliset uudet tekniikat ja ideat Valmistetaan 1-2 työtä/kurssi. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: - ompelu (lasten tekstiilit, oma asukokonaisuus) - lankatyö (neulonta, virkkaus yms.) - kestävä kehitys ( tuunaaminen ) - mahdolliset uudet tekniikat ja ideat Valmistetaan1-2 työtä/kurssi. TEKNINEN TYÖ TNV1-4 Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 8. luokalla: - Syvennetään ja sovelletaan puutyön, metallityön ja sähkö- ja elektroniikkatyön työstön perusteita. - Sovelletaan 7. luokalla opittuja taitotietoja tuoteideoiden ja suunnitelmien perustana. Tavoitteena on rohkaista oppilasta luottamaan omiin kykyihinsä selvitä ongelmatilanteissa. - Valmistetaan pienimuotoisia tuotteita puu-, metalli- ja sähkötöitä omien suunnitelmien pohjalta. Muoviteknologiaa hyödynnetään mm. sähkötöiden koteloinnissa. Tuotteet liittyvät mahdollisesti omiin tarpeisiin ja harrastuksiin. - Tuotoksissa huomioidaan niiden tekniset ominaisuudet, esteettiset, taloudelliset ja ympäristötekijät. Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet 9. luokalla: - Syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittua. - Pääpaino on itsenäisessä suunnittelussa ja tuotteiden toteutuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Huomioidaan vastuullinen työskentely teknisen työn työtiloissa. - Suunnitellaan ja valmistetaan yksi isompi tuote (nk. 9. luokan päättötyö), esim. materiaalien yhdistäminen mahdollista. Päättötyö dokumentoidaan oppilaalle luontevalla tavalla. Keskeiset valinnaisaineen opetusmenetelmät: - Uudet asiat käydään läpi teoriassa, jonka jälkeen teoriaa sovelletaan heti käytäntöön. - Opitaan asioita valmistusprosessin yhteydessä ko työmenetelmiä kertaamalla. Oppiminen tapahtuu omatoimisen työskentelyn avulla ja myös ryhmä- ja parityöskentelynä. - Opetuksessa huomioidaan koneiden ja laitteiden oikea ja turvallinen käyttö. Muuta: Teknisen työn luokka on tila, jossa - oppilas tuntee olevansa turvallisessa oppimisilmapiirissä, 8

9 - uskaltaa myös joskus epäonnistua ja aloittaa alusta, - oppii työstämään erilaisia materiaaleja, - saa olla oma itsensä eikä pelkää opettajaa eikä muita oppilaita, - tietää mitä seuraa, jos turvallisuussäännöt unohtuu, - nauttii siitä, että oppii, - ja joka päivä oppii jotain uutta ja haluaa tulla huomennakin. TIETOTEKNIIKKA ATV1-4 Tavoitteena käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoriippumaton tietotekniikan taitaja. Jokaisella kurssilla tuotetaan projektityö. Oppisisällöt luokilla 8.-luokalla tutustuminen Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmiin LAN- ja WAN- verkot ja Internet koulun lähiverkko ja sen hyödyntäminen koulun työvälineohjelmiin tutustuminen toimisto-ohjelmapaketti painottuen tekstinkäsittelyyn (OpenOffice) kuvankäsittelyohjelma (Gimp) selaimet InternetExplorer ja MozillaFirefox hakukoneet, nettikäyttätyminen ja tekijänoikeudet sähköpostit tiedostonsiirto 9.-luokalla taulukkolaskenta esitysgrafiikka kotisivujen tekeminen sekä html-koodilla, että html-editorilla toteutettuna nettikäyttäytyminen ja tekijänoikeudet 9

10 ÄIDINKIELI AIVY1-2 Sukella kulisseihin YKSIVUOTISET VALINNAT (kesto 2 kurssia) Miten teatteriesitys syntyy? Kurssin aikana perehdyt draamaan laaja-alaisesti. Voit kirjoittaa näytelmäkohtauksia ja dialogia yksin ja yhdessä, tehdä kuunnelmaa ja analysoida valmiita näytelmiä. Kurssilla voidaan tutustua teatteritaloon ja näyttelijän työhön sekä vertailla elokuvaa ja teatteria. Kurssilla teet myös ilmaisuharjoituksia ja dramatisoit ryhmätyönä näytelmän, joka esitetään esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. Lopullinen sisältö sovitaan yhdessä. RANSKA RAVY1-2 Bonjour! Ranska on saksan ohella toinen Keski-Euroopan pääkielistä ja samalla maailmankieli, josta voi osaamisen ilon lisäksi olla hyötyä palvelujen, kaupan, muodin ja turismin aloilla. Se avaa tietä myös muihin romaanisiin kieliin kuten espanjaan, italiaan ja portugaliin. Myös suuri osa englannin kielen sanastosta on peräisin ranskasta. Niinpä englannista on hyötyä ranskan opinnoissa ja päinvastoin. Opitaan selviytymään ranskan kielellä arjen ja matkailun tavallisimmissa tilanteissa sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin ja tapaan elää ja ajatella. Käytämme tunneilla erilaisia kuuntelun, lukemisen, puhumisen ja kirjoituksen työtapoja, joilla muun muassa opitaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssien läpäisevinä aihepiireinä ovat ihmissuhteet sekä nuorten elämään liittyvät tilanteet. SAKSA SAVY1-2 Bitte auf Deutsch Teemme kulttuurimatkan Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Tutustumme saksankieliseen kulttuuriin saksalaisten nuorten ja heidän perheittensä näkökulmasta. Harjoittelemme lähinnä jokapäiväiseen elämään kuuluvia käytännön viestintätilanteita. Oppitunneilla käytämme monipuolisia, etenkin puheen tuottamista ja kuullunymmärtämistä edistäviä työtapoja. ESPANJA ESVY1-2 El español, vaya lengua! Kurssi kertoo suomalais-espanjalaisen lukiolaispojan, Janin, vaihto-oppilasvuodesta Espanjassa. Tutustumme espanjalaiseen kulttuuriin ja maan tapoihin. Opit kertomaan espanjan kielellä itsestäsi, kodistasi, perheestäsi ja lemmikkieläimistä. Opit myös koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja liikenteeseen liittyvää sanastoa. 10

11 ITALIA ITVY1-2 Buongiorno a tutti! Pääset tutustumaan Italiaan, italialaisiin ja heidän elämäntapaansa ja kulttuuriin sekä yleisestikin Välimeren alueen elämään. Italialaiset ottavat iloisesti vastaan pienenkin kielitaidon, jota opit arjen tavallisissa tilanteissa ja varsinkin matkailijalle tärkeissä lauseissa ja keskusteluissa. Joillakin tunneilla on mahdollisuus puhua italiaa italialaisen nuoren tai opiskelijan kanssa. Käytämme kirjaa Espresso ja lisänä paljon muuta esim. musiikkia, lehtiä ja nettiä. VENÄJÄ VEVY1-2 Turistin venäjää Kurssin aikana teet tuttavuutta Mielenkiintoisten kohtaamisten kerhon jäsenten kanssa tai videomatkan Moskovaan. Opit mm. kertomaan itsestäsi ja tutustumaan uusiin ystäviin venäjäksi. Opit venäjän painokirjaimia, vaikka pääpaino onkin suullisessa viestinnässä. Opit myös kertomaan perheestä ja ammateista. Olet turistina Viipurissa ja Moskovassa. Opit kellonaikoja ja puhumaan puhelimessa. Harjoittelet myös venäläistä kaunokirjoitusta. HISTORIA HIVY1-2 Toinen maailmansota Tule tutustumaan tarkemmin toisen maailmansodan taustoihin, Hitlerin ja muiden sodan merkkihenkilöiden menneisyyteen, juutalaisvainoihin, aselajeihin ja sodan kuuluisimpiin taisteluihin. Tongimme natsismin ja sota-ajan muiden aatteiden syvimpiä salaisuuksia ja pohdimme lopuksi demokratian voittoa. Kurssilla valmistetaan lyhyt esitelmä itseä kiinnostavasta aiheesta. HIVY3-4 Aikamatka Historian ja tietotekniikan yhteinen projektikurssi, joka sisältää yhden tietotekniikan- ja yhden historian valinnaiskurssin. Kurssilla tuotetaan tietotekniikan välineillä projektiluonteinen historian kurssityö. KOTITALOUS KOVY1-2 Kätevä ja pätevä kotitaloustaitaja Kurssilla syvennetään seitsemännellä luokalla opittuja arjen hallinnan tietoja ja taitoja ja perehdytään kotitöiden rationalisointiin eli perheen työnjakoon ja ajankäyttöön. Erilaisten kotitöiden sekä ruoanvalmistuksen ja leivonnan rutiinit tulevat tutuiksi. Perehdytään ateriasuunnitteluun ja elintarviketietouteen sekä erityisruokavalioihin. Luodaan myönteisiä asenteita erilaisia kotitöitä kohtaan sekä pyritään itsetunnon, oma-aloitteisuuden ja vastuuntunnon vahvistamiseen ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. 11

12 KUVATAIDE KUVY1-2 Kuvat Kuvataiteen eri tekniikoita. Kurssilla perehdytään värinkäyttöön ja erilaisiin piirustus- ja maalaustekniikoihin. Hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja ilmaisukeinoja. Painopistealue oma ilmaisu. KUVY5-8 Valokuvaus ja kuvankäsittely Kurssilla oppilas saa perustiedot - valokuvauksesta (mm. aukko, aika, herkkyys, polttoväli, WB, valaistus) - kuvailmaisusta (kuvan sommittelu, analysointi) - valokuvauksen genrestä (historia, tunnetut valokuvaajat) - kuvien tuottamisesta eri tekniikoilla (mm. pimiö, syanotypia) Kuvankäsittely jatkuu koko kurssin ajanosana kuvausharjoituksia. Kurssi painottuu käytännön harjoituksiin ja oppilaan tekniikan ja ilmaisun kehittämiseen. Tuo mukanasi oma kamera, jos mahdollista! MUSIIKKI MUVY1-2 Perusmusaa Tämä ei ole bändikurssi eikä laulukurssi. Lauletaan, jos laulattaa ja soitetaan, jos soitattaa. Kuunteleminen on ok eikä musavideoissakaan ole mitään pahaa. TEKSTIILITYÖ TSVY1-2 Nuket ja nallet Tule tekemään itsellesi tai lahjaksi suloinen nallekarhu tai nukke. Materiaalit ja tekniikka on vapaasti valittavissa. TEKNINENTYÖ TNVY1-2 Puusta pidemmälle Kurssilla voit soveltaa aiemmin opittuja puuntyöstöön liittyviä taitojasi. Voit valmistaa puusta oman suunnitelmasi mukaisen tuotteen, johon voit yhdistää puun lisäksi myös muita materiaaleja; kiveä, metallia, emalia, nahkaa ym. Kurssin tarkoituksena on, että voit toteuttaa omia ideoita ja oppia aivan uusia asioita puun työstöstä ja puumateriaalista. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista. TNVY3-4 Elektroniikkaa ja puutöitä Kurssilla opiskellaan elektroniikan saloja erilaisten rakentelusarjojen avulla. Tarvittaessa piirilevyt voidaan tehdä itse. Töiden kotelot valmistetaan puuntyöstömenetelmin, mahdollisesti myös muo- 12

13 vintyöstötekniikoin. Kurssilla on mahdollista rakentaa mm. pieni ula-vastaanotin. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista. LIIKUNTA LIVY1-2 Tanssi ja fitness Tanssia, kuntoilua ja kehonhuoltoa musiikin tahdissa. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi street dancen / hip hopin ja monien muiden tanssien askelsarjoihin sekä kuntoillaan mm. zumban, aerobicin, body pumpin ja kuntonyrkkeilyn merkeissä. LIVY3-4 Body ja fitness Tule kehittämään fyysistä kuntoasi ja tutustu monipuolisesti voimaharjoitteluun eri liikuntamuotojen avulla. LIVY5-6 Joukkuepelit Tule kehittämään kestävyyttäsi ja harjoittamaan taitojasi eri palloilulajien parissa. LIVY7-8 Urheiluvalmennus 1 Fyysisten perusominaisuuksien ja oman lajin henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja syventäminen. Toteutetaan yhdessä eri urheiluseurojen kanssa erikseen sovittavissa lajeissa. Kurssille haetaan liikunnanopettajilta tai opoilta saatavalla hakulomakkeella. LIVY9-10 Urheiluvalmennus 2 Harjoitellaan edelleen lajikohtaisia perusominaisuuksia ja kehitetään laji- osaamista. Harjoittelu tapahtuu lajiryhmissä ja toteutetaan eri urheiluseurojen valmentajien opastamana. Kurssille voivat hakea LIVY7-8 -kursseja suorittavat. 13

14 JAKSOVALINNAT (kesto 1 kurssi) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AIVA 1 VAPAUTA ITSESI! ilmaisutaidon kurssi Ilmaisutaidon kurssilla heittäydyt, hulluttelet, eläydyt, rentoudut ja löydät luovuutesi. Rohkaistut esiintymään yhdessä ja yksin, laitat itsesi likoon ja kannustat kaveria. Tällä kurssilla tehdään kaikkea, paitsi istutaan pulpeteissa! AIVA2 VANGITSE KYNÄ! Muistot, aistit, mielikuvitus vievät tarinoiden, riimien ja dialogien maailmaan. Elämä ympärillä, luonto, unet, kauhu, jännitys, rakkaus, nauru...etsivät tien paperille! Miten maailma muuttuu, kun sitä katsoo enkelin, omien tai vaikkapa muurahaisen silmin? Nyt saa kirjoittaa! Luetaan kaikki tekstit. Keskustellaan ja annetaan palautetta. Painotamme lyhytproosaa ja lyriikkaa. AIVA3 KESYTÄ KIRJA! Luetaan ryhmässä yhdessä valittuja tekstejä ja keskustellaan niistä. Esitellään lempisatuja, -runoja tai vaikkapa -kirjoja ja vinkataan toisiamme uusista lukulöydöistä. Haetaan elämyksiä kirjojen ja elokuvien yhteisistä maailmoista. AIVA4 TEROITA PÄÄSI! Kangertaako kieli? Eikö kirjoittaminen suju? Löytyykö teksteistä tietoa vain vaivalla? Eikö tieto jää päähän? Älä huoli tule tukikurssille harjoittelemaan lisää opiskelun perustaitoja! Kaikki ei ehkä ole pelkästään kivaa tällä kurssilla, mutta taatusti hyödyllistä! Ilo seuraa oppimista. Anna itsellesi mahdollisuus kehittyä opettajan tehokkaassa, sinua henkilökohtaisesti auttavassa ohjauksessa. SUOMI TOISENA KIELENÄ SUVA1, SUVA2, SUVA3, SUVA4 SUJUVAMMIN SUOMEKSI 1-4 KOHDE: Ne, joiden äidinkieli ei ole suomi. SISÄLTÖ: Peruskielitaidon harjoittelua kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen, sanasto sekä rakenteet) oppilaan omien tarpeiden pohjalta suunniteltuna. Arviointi suoritusmerkintänä tai sanallisena. 14

15 HUOM. Kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti yläkoulun aikana, jos ryhmää ei synny. Opiskelupaketti sovitaan aina S2-opettajan kanssa erikseen. (SUVA3-4 kuitenkin vasta opintojen loppuvaiheessa jatko-opintoja varten.) USKONTO USVA1 MYYTIT JA LEGENDAT Kulttuureja yhdistävät ja niille tyypilliset, eri maiden ja maanosien myytit: kuoleman, elämän, vihan, rakkauden, sodan ja sankareiden myytit. Legenda jo eläessään. Nykyajan myytit ja kaupunkilegendat. PSYKOLOGIA PSYVA 1 PSYKOLOGIAN UUDET TUULET Psykologian peruskäsitteitä, johdatus psykologian perusteisiin. Tavoitteena on oppia käytännön psykologiaa, saada valmiuksia lisäopiskeluun. TYÖTAPOJA: Oppilaan valitsema psykologian alueeseen liittyvä harjoitustyö, ongelmanratkaisuharjoitukset, ikäkauteen sopiviin testeihin tutustuminen. FILOSOFIA FIVA 1 FILOSOFIAN KESKUSTELUKURSSI Opitaan keskustelemaan erilaisista, vaikeistakin, aiheista. Opitaan perustelemaan oma mielipide ja kunnioittamaan muiden mielipiteitä. - Keskustellaan filosofisista ongelmista, etiikan kysymyksistä ja muista oppilaita kiinnostavista kysymyksistä. Pohditaan ihmisenä olemista. Työtapoina keskustelu, väittely, kirjoittaminen, alustus. Menetelmiä mietitään yhdessä ryhmän kanssa. YHTEISKUNTAOPPI YHTVA1 KÄYTÄNNÖN LAKITIETOA Kurssilla tutustutaan mm. perhe- ja perintöoikeuteen, tietosuojalakiin, rikosoikeuteen ja muihin oppilaiden valitsemiin oikeusjärjestyksen osa-alueisiin. Kurssilla vieraillaan Jyväskylän käräjäoikeudessa. Oppilas saa perustiedot arkielämään liittyvistä lakiasioista ja tuntee oikeudenkäytön perusteet. ENGLANNIN KIELI ENVA1 HARRASTAJAKURSSI 1 Kurssin pääsisältö on suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä ja se tarjoaa hyvän mahdollisuuden oikeasti käyttää 15

16 kieltä kommunikaatiotilanteissa. Suunnittelemme sisältöä yhdessä. ESPANJAN KIELI ESVA1 VAMOS A ESPAÑA! Espanjan kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa kurkistetaan kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan maan tapakulttuureihin ja siihen, miten nuoret elävät Espanjassa. ITALIAN KIELI ITVA1 Italian kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Italian tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Italiassa. RUOTSIN KIELI RUVA1 RUOTSIA LUKIOON AIKOVILLE Kerrataan yläkoulun ruotsin kurssien sisältöjä, laajennetaan sanavarastoa ja syvennetään jatko-opintojen kannalta tärkeitä rakenteita ja viestintätaitoja. RUVA 2 SVENSKA PÅ ETT ROLIGT VIS Ruotsia hauskasti Katsomme ruotsalaisia elokuvia ja kuuntelemme ruotsalaista musiikkia. Leivomme myös ruotsalaisia paakkelseja. Samalla opimme uusia sanoja hauskalla tavalla. RANSKAN KIELI RAVA1 BONJOUR Ranskan kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Ranskan tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Ranskassa. SAKSAN KIELI SAVA1 Saksan kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Saksan tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Saksassa. 16

17 VENÄJÄN KIELI VEVA1 TURISTIN VENÄJÄÄ Venäjän kielen kevyt valinnaiskurssi, jossa "kurkistetaan" kieleen. Harjoitellaan matkailuun liittyvää sanastoa, esim. kuinka ostat matkalipun, selviydyt hotellissa, kaupoissa, ravintolassa. Tutustutaan myös hiukan Venäjän tapakulttuuriin ja siihen, miten nuoret elävät Venäjällä. BIOLOGIA BIVA1 KALASTUS Kalalajit, kalastusmenetelmät, kalastuslainsäädäntö, kotiseudun kalavesien hoito ja kalastusvälineiden valmistusta. TYÖTAPOJA: Kirjallisia töitä, kalastusvälineiden valmistusta teknisentyönluokassa, kalaretki koskelle ym. MAANTIETO GEVA1 AUSTRALIA JA MUUT TYYNENMEREN VALTIOT Australian luonnonmaantieto, väestö ja kulttuurimaantieto. Oppilaita kiinnostavat australialaiset asiat ja ilmiöt. TYÖTAPOJA: Oppilastyöt, itsenäinen tiedonhankinta, videot jne. KEMIA KEVA1 KEMIAN TYÖKURSSI -minusta tulee kemisti KOHDE: 8. luokan kemian pakollisen kurssin suorittaneet Tutustutaan erilaisiin kemikaaleihin. Harjoitellaan tarkkojen liuosten tekoa ja tutkitaan niiden avulla yllättäviä kemiallisia reaktioita, taikatemppuja. Tehdään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä. Tutustutaan polymeereihin muutaman työn avulla. Lisäksi oppilaiden mielenkiinnon mukaan tehdään esim. pieniä synteesejä, valokuvia syanotypiamenetelmällä, käsirasvaa, paperia, tutustutaan lasiin jne. FYSIIKKA FYVA 1 TÄHTITIETEEN KURSSI Tutustutaan maailmankaikkeuden ja aurinkokunnan syntyyn, rakenteeseen ja ilmiöihin omin havainnoin ja tietoa etsien. Tutustutaan planetaarisiin ilmiöihin: mm. mistä johtuvat lämpötilaerot maapallolla, kasvihuoneilmiön merkitys sekä ilmastonmuutos ja sen seuraukset. Tehdään oma tähtitieteen tutkimus- ja teoriavihko. Käydään tähtitornilla Rihlaperällä tai mahdollisesti Nyrölässä. MATEMATIIKKA 17

18 MATVA1 MATEMAATTISTEN PELIEN JA PULMIEN KURSSI Kurssilla pelataan loogista ajattelua kehittäviä klassisia ja moderneja lautapelejä. Ratkaistaan itsenäisesti ja pienryhmissä pulmatehtäviä matematiikan eri alueilta. Pähkäillään perinteisiä käsin ratkaistavia pulmapelejä ja tehdään niitä teknisessä työssä. Tutustutaan myös netistä löytyviin loogista ajattelua kehittäviin peleihin. Sopii kaikille 8.- ja 9.- luokkalaisille. Toteutus yhteistyönä teknisentyön kanssa. MATVA2 SYVENTÄVÄ KURSSI KOHDE: Yhdeksäsluokkalaisille. Kurssilla täydennetään peruskoulun oppisisältöjä ja parannetaan lukiovalmiuksia matematiikassa. SISÄLTÖ: Rationaalilausekkeet (polynomien kerto- ja jakolasku, muistikaavat); funktiot (kohtisuoruusehto, suuntakulma, korkeamman asteen funktioita, itseisarvofunktio); yhtälöt (toisen asteen yhtälö, epäyhtälöt) MATVA3 8.lk MATEMATIIKAN TUKIKURSSI Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet: Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja asioita oppilaan omat lähtökohdat huomioon ottaen. MATVA4 9.lk MATEMATIIKAN TUKIKURSSI Keskeinen oppisisältö ja tavoitteet: Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja asioita oppilaan omat lähtökohdat huomioon ottaen TIETOTEKNIIKKA TIEVA2 TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Kurssilla perehdytään hakukoneisiin ja niiden ominaisuuksiin, tekijänoikeuksiin ja tekstinkäsittelyyn sekä tiedonhakuun Internetistä. Kurssilla tuotetaan tietotekniikan välineillä projektiluonteinen lopputyö itse valitsemasta aiheesta. TIEVA3 TYÖVÄLINEKURSSI Kurssilla tutustutaan koulun työvälineohjelmiin tekstinkäsittelystä kotisivun tekoon. Kurssin lopputyönä on tuotos, jossa on käytetty laaja-alaisesti koulun eri tietotekniikan työvälineitä. Lopputyö voi olla tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan tai kotisivun muodossa. KOTITALOUS KOVA1 KOTILEIPURIN KOOTUT Kotona leivottuja leivonnaisia kannattaa arvostaa niiden laadun, taloudellisuuden ja vaihtelevuuden vuoksi. Itse tehdyt leivonnaiset tuottavat mielihyvää herkullisuudellaan ja saavat perheen tai 18

19 ystävät nauttimaan yhdessäolosta. Kurssilla harjaannutetaan ja monipuolistetaan leivontataitoja valmistamalla suolaisia ja makeita leivonnaisia arkeen ja juhlaan. Opetellaan erilaisia leivontamenetelmiä ja -tekniikoita. Perehdytään raaka-aineisiin ja taikinatyyppeihin. KOVA3 RUOKAKULTTUURIN RUNSAUDENSARVI Mitä erityistä on suomalaisessa ruokakulttuurissamme? Kurssilla tutustutaan eri maakuntien ruokaperinteeseen. Harjaannutetaan ruoanvalmistustaitoja valmistamalla niin arki- kuin juhlavampaakin ruokaa, kauniisti kattamista ja kohteliaita pöytätapoja. Kurssin lopussa järjestetään juhlat. KOVA4 MAISTA MAAILMAA - TASTE THE WORLD (CLIL-kurssi) Kurssilla tehdään makumatka maailman ympäri eli tutustutaan eri maiden keittiöihin, niiden raaka-aineisiin, ruokalajeihin ja ruokailutapoihin. Valmistetaan kansainvälisiä ruokia sekä leivonnaisia. Opetus on pääasiassa englanninkielistä. Oppitunneilla rohkaistaan kommunikoimaan englanniksi. Kurssin motto on "learning by doing" eli käytännön taitojen ohessa opetellaan englannin kieltä hauskasti ja helposti! KUVATAIDE KUVA1 PIIRUSTUS JA MAALAUS, ITSEILMAISUN SYVENTÄMINEN Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kuvan tekemisen perusteisiin, piirustuksen, maalauksen perustekniikoihin ja välineisiin (esim. akvarelli, akryyli-, tempera-, öljyväri-, ja sekatekniikat). Tehtävien yhteydessä käydään myös läpi värioppia ja kuvansommittelun perusteita sekä taidehistoriaa. Kurssin tarkoitus on syventää omaa kuvailmaisua monipuolisin materiaali- ja tekniikkakokeiluin. KUVA2 PLASTINEN SOMMITTELU, KERAMIIKKA JA KUVANVEISTO Kurssilla tutustutaan muovailun ja kuvanveiston perusteisiin. Tutkitaan kolmiulotteista tilaa, volyymia, plastisuutta ja rakenteellisuutta. Perehdytään erilaisten materiaalien mahdollisuuksiin (esim. savi, kipsi, plastoliini, selluvilla ja siporex). KUVA3 DIGIKUVAAMINEN JA DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELY Kuvankäsittelyn perusteita. Tutustutaan kuvankäsittelyohjelman perustyökaluihin ja niiden soveltamiseen. Kurssilla opituilla taidoilla voi esim. korjailla lomakuvia tai muokata omia kotisivuja. Kurssin tehtävät yhdistyvät muihin kuvataiteen osa-alueisiin (esim. värioppi, perspektiivi jne) KUVA4 19

20 IHMINEN JA TILA Kurssi painottuu ihmisen kuvaamiseen piirtäen ja maalaten (esim. hiili, tussiterä, lyijykynä ja sekatekniikka). Tutustutaan ihmisen mittasuhteisiin, piirretään groqeja ja kuvataan ihmistä tilassa. Klassinen kuvataiteen osa-alue, joka kehittää piirustustaitoa, sommittelukykyä ja havainnointikykyä. KUVA7 SARJAKUVA Kurssilla käsitellään perusasioita sarjakuvan tekemisessä. Piirretään lyhyitä eri tyylisiä sarjakuvia (esim. manga, scifi...) ja tutustutaan genren historiaan ja nykypäivään, sekä ilmaisukeinoihin. TYÖTAPA: yhdessä laulaminen MUVA5 RUPISIA RIIMEJÄ, PARHAITA BIISEJÄ Omien sanoitusten ja sävellysten tekemistä. TEKSTIILITYÖ TESVA2 (JOULU)LAHJAT Kurssilla voi valmistaa (joulu)lahjoja oman kiinnostuksen ja taitojen mukaan joko tekemällä yhden ison tai useita pieniä töitä. MUSIIKKI MUVA1 BÄNDIKURSSI 1 Kurssi soittajille ja laulajille. Ohjelmisto oppilaiden taitojen ja kiinnostuksen mukaan. MUVA 3 KITARANSOITTO Kurssi aloittelijoille ja jo aiemminkin soittaneille. Soinnut, kompit, soolot MUVA 4 POPLAULU 1 Hiotaan laulutekniikkaa ja stemmalaulua 1-3 -äänisesti. Opetellaan mikkiin laulua sekä esiintymistä TESVA3 SISUSTUSTEKSTIILIT Kurssilla voi valmistaa kodin sisustukseen sopivia tekstiilejä. Valmistettavat työt ja tekniikat voi päättää itse. Lisäksi kurssin aikana tehdään sisustussuunnitelma. TESVA4 LUOVA TEKSTIILITYÖ Kurssilla kokeillaan harvinaisempia käsityötekniikoita kuten huovutusta, silkkimaalausta, helmitöitä, koruja, kirjontaa käsin ja/tai koneella, kankaanpainantaa, tilkkutöitä sekä mahdollisia uutuustekniikoita ja ideoita. Valmistettavat työt voi valita oman kiinnostuksen mukaan. 20

21 TESVA5 TS-TUUNAUS Kurssilla kierrätetään kotoa tai kirpputoreilta löytyneitä materiaaleja esim. farkuista sängynpeitto, vanhasta villapaidasta sisätossut tai solmioista laukku. Anna mielikuvituksesi lentää! TEKVA6 METALLIN MUOKKAUS Kurssin tarkoituksena on syventää metallimateriaalien tuntemusta ja työstämismahdollisuuksia. Kurssilla on mahdollista toteuttaa pienimuotoiset mopojen ja polkupyörien korjaukset. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista TEKNINEN TYÖ TEKVA2 TAONTA ( puukkokurssi ) Kurssilla voit pakottaa metallia sekä tutustua taonnan perusteisiin ja niiden soveltamiseen. Lyhytkurssin aikana voit valmistaa esim. retkipuukon tai retkikirveen koteloineen. Edellytetään 7. luokan teknisen työn suorittamista. TEKVA4 KORUJA TEKNISEN TYÖN TEKNIIKOIN Tutustutaan kivenhionnan perusteisiin sekä yleisimpiin korukiviin ja niiden ominaisuuksiin. Opitaan tunnistamaan muutamia korukiviä ja niiden esiintymispaikkoja. Valmistetaan hiomalla kauniita kivikoruja sekä niille mm. korurasioita puusta. Kurssilla on myös mahdollista tutustua emalikorujen tekemiseen, korujen kylmä- ja kuuma-taontaan sekä muihin korunvalmistusmateriaaleihin. (Ei edellytetä teknisen työn kurssien suorituksia.) LIIKUNTA LIVA1 KEHONHALLINTA Kurssin tavoitteena on parantaa oman kehon hallintaa eli tasapainoa sekä liikehallintaitoja, jotka vaikuttavat muun muassa liikkumisen sujuvuuteen, nopeuteen, voimakkuuteen sekä rytmikkyyteen. Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kehonhallintaharjoitteisiin (esim. juoksutekniikka-, tasapaino-, ketteryys-, voima- ja hyppelyharjoitteet). Lajeina mm. pilates, jooga, akrobatia, tanssi sekä lihaskunto. LIVA2 SISÄPALLOILU POJILLE Kurssilla kehitetään pelivälineen hallintaa ja perustaitoja eri pallopelejä ja viitepelejä pelaten. Tutustumme mm. salibandyn, koripallon, futsaalin, lentopallon, käsipallon ja sulkapallon saloihin. LIVA3 MAILAPELIT Rentoa yhdessäoloa, iloa ja virkistystä. Lajitaitojen hankkimista esim. sulkapal- 21

22 lon, squashin, pöytätenniksen ja golfin tekniikkaa sekä peliharjoitteita ja turnauksia. LIVA4 ULKOPALLOILU Hankitaan hiki pintaan ultimatea, jalkapalloa, pesäpalloa ja lippupalloa pelaten. LIVA5 SISÄPALLOILU TYTÖILLE Kurssilla kehitetään pelivälineen hallintaa ja perustaitoja eri pallopelejä ja viitepelejä pelaten. Tutustumme mm. salibandyn, koripallon, futsaalin, lentopallon, käsipallon ja sulkapallon saloihin. LIVA6 JÄÄPELIT Kehitä kestävyyttäsi ja koordinaatiotasi eri jääpelejä pelaten. Pidetään harjoitusjäähallissa ja Nisulan tekojäällä LIVA7 TANSSI JA FITNESS Tanssia, kuntoilua ja kehonhuoltoa musiikin tahdissa. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi street dancen / hip hopin ja monien muiden tanssien askelsarjoihin sekä kuntoillaan mm. zumban, aerobicin, body pumpin ja kuntonyrkkeilyn merkeissä. LIVA13 ELÄMYKSET JA UUDET LIIKUNTALAJIT 22 Kurssilla tutustutaan uusiin lajeihin kuten parkouriin, uimahyppyihin, golfiin, kiipeilyyn ja melontaan. Osa lajeista toteutetaan myös yhdessä opettajan ja kurssilaisten kanssa suunnitellen. Seuraavia kursseja ei voi valita itsenäisesti. Valinta tapahtuu yhteistyössä opettajien kanssa. MUUT KURSSIT TUVA1 TUKIOPPILASKURSSI Tukioppilaat saavat tämän valinnaiskurssin toimittuaan tukioppilaina aktiivisesti kahden vuoden ajan. Valinta tukioppilaaksi tapahtuu kahdeksannen luokan syksyllä, jolloin tukioppilaiksi haluavista valitaan 10 uutta tukioppilasta. Uusien tukioppilaiden valinnasta tiedotetaan elokuussa koulujen alettua. OPVA 1 ITSETUNTEMUS Tätä kurssia ei voi itsenäisesti valita, vaan se tehdään yhteistyössä opon ja /tai erityisopettajan kanssa. OPVA 2 OPISKELUTAIDOT Tätä kurssia ei voi itsenäisesti valita, vaan se tehdään yhteistyössä opon ja /tai erityisopettajan kanssa JUVA1 ESIINTYMIS- JA

23 ROUDARIKURSSI Kurssiin sisältyy koulun tapahtumien järjestelyä pääasiassa omalla ajalla. 23

Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa

Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa Valinnaiset kurssit Viitaniemen koulussa 2017 2018 01/2017 1 2 Sisällys VALINNAISUUS VIITANIEMEN KOULUSSA... 4 KAKSIVUOTISET VALINNAT... 5 A2-KIELET... 5 B2: ESPANJA... 5 B2: RANSKA... 5 B2: SAKSA... 6

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS kevät 2017 VALINNAISUUS PERUSKOULUSSA Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden,

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

VALINNAISAINEET ( 3x1h) 9-LUOKKAA VARTEN LV 2016-2017

VALINNAISAINEET ( 3x1h) 9-LUOKKAA VARTEN LV 2016-2017 VALINNAISAINEET ( 3x1h) 9-LUOKKAA VARTEN LV 2016-2017 VALINNAISAINEIDEN VALINTA... 2 ARVIOINTI... 2 ANTIIKIN HISTORIAA (xahis)... 3 ENSIAPU JA PELASTUSTAITO (xepa)... 3 ENGLANNIN SYVENTÄVÄ (xensy)... 3

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Kielitaito avaa ovet

Kielitaito avaa ovet www.nurmijarvi.fi Kielitaito avaa ovet Hyvä kielitaito on tärkeä ja arvokas pääoma tulevaisuutta varten. Monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä mm. ihmissuhteissa, matkoilla ja jatko-opinnoissa. Kansainväliset

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016 2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016 2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016 2017 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2016-2017 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9 Sahantie 2 90800 OULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2016 2 VALINNAT 8. 9. LUOKILLE VALINNAISAINEIDEN VALINTA 1. Jokainen oppilas valitsee kuusi tuntia valinnaisaineita. Huom! A2-kielen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT JA 9. LUOKKAA VARTEN

KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT JA 9. LUOKKAA VARTEN KESÄMÄENRINTEEN KOULU VALINNAISAINEKURSSIT 2016 2017 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yleisopetuksen oppilas valitsee kolme (3) ns. pitkää kurssia, joiden opiskelu jatkuu 9. luokalla.

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017

VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 VUOSILUOKAN 6 VALINNAISAINEET LUKUVUONNA 2016 2017 IDEASTA TUOTTEEKSI Tehdään uutta tai muunnellaan vanhaa designin hengessä. Tavoitteena kaunis tuote, jolla on käyttötarkoitus. T1 ohjata oppilasta tutustumaan

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan 8.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Espanja, B 2 -kieli Saksa, B 2 -kieli Valinnainen kotitalous (laaja) Valinnainen kuvataide

Lisätiedot

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KÄSITYÖ VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KÄSITYÖ VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot