Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa Kaijus Ervasti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa 2011-2015. Kaijus Ervasti"

Transkriptio

1 Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa Kaijus Ervasti

2 1. Tutkimushanke

3 Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa Suomen Akatemian hanke Tutkimusryhmä Tapio Määttä, UEF/ympäristöoikeus Hannu Ruonavaara, TY/sosiologia Lasse Peltonen, SYKE Risto Haverinen, TY/sosiologia Kaijus Ervasti, Optula/oikeussosiologia Jussi Semi, UEF/maantiede Hilkka Heinonen, UEF/ympäristöoikeus Jukka Hirvonen, Aalto/YTK

4 Hankkeen tutkimusteemat Hankkeessa tutkitaan naapuruuskiistoja, niiden vaikutuksia asumiseen ja hyvinvointiin sekä kiistojen piirteitä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Hankkeen aluksi selvitetään, miten suomalaiset tulevat toimeen naapureidensa kanssa ja millaisia naapuruuskiistoja Suomessa esiintyy. Toiseksi arvioidaan, mitä vaikutuksia kiistoilla on asumiseen, hyvinvointiin, naapuruussuhteisiin ja tilankäyttöön. Hankkeen lopuksi käsitellään kiistojen oikeudellis-hallinnollisia ulottuvuuksia eli analysoidaan, miten naapuruuskiistoja hallitaan ja ratkotaan. Hankkeen kotisivu:

5 Valtakunnallinen kysely naapuruussuhteista ja kiistoista 2012 (Hirvonen) Tutkimuksessa käsitelty seuraavanlaisia teemoja: Kanssakäyminen naapureiden kanssa Ystävät ja hankalat ihmissuhteet naapurustossa Näkemyksiä naapuruudesta ja omista naapureista Naapurihäiriöiden ja kiistojen yleisyys Reagointi naapurihäiriöihin

6 Muut osahankkeet Jussi Semi: Parveketupakointi Lasse Peltonen: Vaihtoehtoisten konfliktinratkaisumenetelmien käyttö naapuruussuhteiden käsittelyssä Risto Haverinen: naapureiden puuttuminen toimintaan ja naapuruuskiistojen dynamiikka Hilkka Heinonen: Naapureiden väliset ympäristökiistat ja niiden käsittely kunnan ympäristöviranomaisessa Kaijus Ervasti: Naapuruussuhde ja asumisriidat oikeuden mobilisointi ja riidat tuomioistuimessa

7 2. Asumiseen ja naapuruussuhteisiin liittyvät konfliktit ja niiden oikeudellistuminen

8 Naapurihäiriöt kerrostaloissa (Hirvonen 2013)

9 Naapurihäiriöt rivi- ja paritaloissa (Hirvonen 2013)

10 Naapurustokiistojen yleisyys (Hirvonen 2013)

11 Reagointitavat naapuriongelmiin (Hirvonen 2013)

12 OPTL:n osahanke (Ervasti) Tavoitteena selvittää konfliktien syitä, niiden muuntumista oikeudellisiksi riidoiksi ja käsittelyä oikeudellisessa järjestelmässä Keväällä 2012 haastateltiin 17:ää asianajajaa kerätään käräjäoikeuksista 6 kk ajalta aineisto asumiseen ja naapuruussuhteisiin liittyvistä konflikteista Tulokset raportoidaan vuoden 2014 loppuun mennessä

13 Asumiseen liittyvät konfliktit Ympäristöön, kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät ongelmat Immissio-ongelmat Naapuruussuhdekonfliktit Rakentamiseen liittyvät ongelmat Asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät ongelmat Asunto-osakeyhtiökonfliktit Remontteihin ja urakoihin liittyvät konfliktit Huoneenvuokraan liittyvät konfliktit

14 Konfliktien syyt asumisessa ja naapuruususuhteissa (Ervasti) Ihmiset ja vuorovaikutus (esim. kommunikaatio, persoonallisuus, elämäntyyli, käyttäytyminen) Ympäristö ja infrastruktuuri (esim. asumistyyppi, yhtiön koko, haittaava toiminta, asuntojen arvot, yhteiset rajat ja infrastruktuuri) Yhteiskunta ja kulttuuri (esim. historiallinen kehitys, rakentamista ja terveyttä koskevan tiedon kasvu, muutokset odotuksissa, ulkoistaminen) Oikeudellinen infrastruktuuri (esim. sopimukset, yhtiöjärjestys, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, juristit, insinöörit)

15 Asumiseen liittyvien konfliktien määrä eri instituutioissa (Ervasti) Konfliktien/ongelmien kokonaismäärä satoja tuhansia vuosittain Asianajajat käsittelevät arviolta tuhansia - ehkä kymmeniätuhansia - konflikteja Kuluttajaneuvonnassa tuhansia tapauksia Kuluttajariitalautakunnassa noin asiaa vuosittain Siviiliprosessissa (suullinen valmistelu, pääkäsittely) useita satoja asioita vuosittain. Tuomioistuinsovittelussa joitain kymmeniä tapauksia vuosittain Kirjallisessa valmistelussa noin huoneenvuokrasaatavaa ja häätöä

16 Hankkeen julkaisuja Haverinen, Risto - Heinonen, Hilkka: Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien ympäristöviranomaisten rooli. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VI 2013, s Suomen yliopistopaino Oy, Tampere Heinonen, Hilkka & Haverinen, Risto: Naapuruuskiistat kuntien ympäristöviranomaisten työssä. Ympäristö ja Terveys 7:2012, 43 vsk. Ervasti, Kaijus: Asuminen synnyttää konflikteja. Kauppakamari. Lakiuutiset. (maksullinen palvelu) Julkaistu Hirvonen,Jukka: Suomalaisen naapuruuden piirteitä asukaskyselyn valossa. Aalto-yliopisto, maankäyttötieteiden laitos. Tiede + teknologia 4/2013. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/ /8964