33. Kaytettavyystietojen alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33. Kaytettavyystietojen alue"

Transkriptio

1 33. Kaytettavyystietojen alue 3.1. Jarjestämisperiaatteet Merkitys: Jajestämispenaatteilla tarkoitetaan aineiston arkistointijärjestystä tai muuta fyysistä sijoitusta. Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston tai sarjan fyysistä järjestystä valaisevat tiedot, milloin ne ovat tarpeen aineiston esille saamiseksi. FINMARC:35 1 Yksityishenkilöiden arkistojen kuvailussa kuvailuelementillä esitetään vastaavat arkistonmuodostukseen liittyvät tiedot, jotka yhteis6jen arkistojen kuvailussa esitetään kuvailuelementillä 2.4. Arkistonmuodostusprosessi. 1. Piipponen (perhe) : Kullekin perheenjäsenelle saapuneet kirjeet muodostavat oman sarjansa (sarjat 1-6). Sarjojen sisällä kirjeet ovat lähettäjän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Perheen jäsenten muut asiakirjat on sijoitettu yhteen sarjaan (sarja 7). 2. Messukylän nimismiespiiri: Arkisto sisäityy Kangasalan nimismiespiirin arkistoon Hakemistot Merkitys: Hakemistoilla tarkoitetaan sekä arkistonmuodostajan laatimia arkistoon tai sarjaan sisäityviä että säilyttävän laitoksen laatimia erillisiä rekistereitä, luetteloita, kortistoja tai selvityksiä, jotka edesauttavat kuvailtavan aineiston käyttöä. Esitetään hakemiston nimi, laatimisajankohta ja tarvittavat tunnistetiedot. Huomautus: Arkistoluettelo ei ole kuvailuelementin tarkoittama hakemisto (ks. määritelmät). FINMARC: 500/

2 1. Kenraalikuvernöörin kanslia, sarjat Fa Yleiset aktit ja Fb Osastojen aktit: Veniijänkieliset aktiluettelot ovat Kenraalikuvernöörin kanslian arkiston sarjoissa Bb Yleiset aktlluettelot, Bc Muut akti- ja asiakirjaluettelot ja Bd Osastojen aktiluettelot ja diaarit. Kansailisarkistossa laaditut aktiluetteloiden suomennokset sisältyvät luetteloihin VA Kuopion lääninhallitus, sarja Aaca 1 ylimäärasen esitteiijän saapuneiden kirjeiden diaarit: Kunkin diaarisidoksen alussa on lähettäjäviranomaisryhmittäinen hakemisto, jossa viittaus diaarin sivunumeroon. 3. Kuopion lääninhallitus, sarja Eaca 1 ylimääräiselle esittelij alle saapuneet kirjeasiakir - jat: Kuopion lääninhallituksen arkisto, sarjat Aaa Saapuneiden kirjeiden diaarit ja Aaca 1 ylimääräisen esittelijän saapuneiden kirjeiden diaarit Aineiston laajuus Merkitys: Aineiston laajuus tarkoittaa arkistoon tai sarjaan sisältyvien asiakujojen määrää hyllymetreinä ja/tai säilytysyksikköjen (kotelo, sidos, mikrofilmi, magneettinauha, tms.) lukumääränä. Arkistotasolla aineiston laajuus esitetään hyllymetreinä. Haluttaessa voidaan arkistotasolla esittää myös säilytysyksikköjen (ks. maaritelmät) lukumäärä. FINMARC: 300 Sarjatasolla aineiston laajuus voidaan esittää pelkästään säilytysyksikköjen lukumääräna. Jos sarjan laajuus on vähemmän kuin yksi säilytysyksikkö, ei elementtiä käytetä sarjatasolla lainkaan. Hyllymetrimäärästä käytetään lyhennettä "hm" ja säilytysyksiköstä lyhennettä "yks.". Kamut-tietorakenne: Vastaa tietoelementtiä 12. Ulkoasutiedot, joka on määritelty pakolliseksi arkistoaineiston luetteloinnissa. 1. Ilmajoen kihlakunnan henkikirj oittaj a : 13.2 hm; 218 yks. 34

3 3.4. Kunto ja fyysinen muoto Merkitys: Kuvailuelement(e)illä esitetään aineiston (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) käyttöön tai käyttöönsaamiseen vaikuttavat tiedot sen 1) kunnosta sekä 2) A4 tai foliokoosta poikkeava koko ja/tai tekstiasiakirjoista poikkeava muoto. Aineiston poikkeava koko esitetään x-nittayksikköinä. FINMARC: 008/23-24, 300 osakenttä $c, 500/50 1 Kamut-tietorakenne: Aineiston fjysinen muoto voidaan esittää tietoelementillä 12. Ulkoasutiedot. 1. Jongunjoen hoitoalue, sarja Hc Puun tuottaminen, Hcb Muut asiakirjat: MetsLinhoitotöiden päiväkirjat vuosilta ovat erittäin huonokuntoisia. 2. Joensuun maistraatti, sarja Ag Laivarekisterikirjat: Sidosten koko on 3.1 x 4.6 cm. 3. Maatilahailitus: Maatalouslaskenta vuosilta on magneettinauhoilla Asiakirjakieli Merkitys: AsiaklrJakielellä tarkoitetaan kieltä tai kieliä, joilla aineisto on laadittu. Suomen tai ruotsin kieli merkitään vain, jos tiedolla on erityistä merkitystä aineiston käytön tai käytettävyyden kannalta. Jos aineistoon (arkisto, saija tai arkistoyksikkö) sisältyy pieniä määriä useilla eri kielillä laadittuja asiakirjoja, voidaan asiakirjakieli kuvailla termillä "vieraskielistä". Jos asiaky akieli esitetään koodimuotoisena, käytetään SFS-ISO 639 -standardiin pohjautuvan FINMARC-sovelluksen (Finmarcformaatin sovellusohje: kirjat, Helsingin yliopiston kiqasto. Tieteellisten kiqastojen atk-yksikkö, Helsinki 1993) mukaisia kolmikirjaimisia koodeja. Jos kieliä on enemmän kuin kolme, voidaan käyttää koodia "mul". 35

4 FINMARC: 041, 500/501 Kamut-tietorakenne: Vastaa tietoelementtiä 5. Kielet. 1. Vanhan- Suomen läänin tilit: Osa asiakirjoista on saksan- ja venäjänkieiisiä. 2. Setälä, E ed Nestor: Arkistoon sisäityy vieraskielistä aineistoa Käyttörajoitukset Merkitys: Käyttörajoituksella tarkoitetaan aineiston (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) vapaata käyttöä rajoittavia säädöksiä, määräyksiä tai sopimuksia. Myttö: Esitetään käyttörajoitus, rajoituksen peruste ja kesto sekä mahdollisen käyttö luvan antaja ja käyttötarkoitus, johon lupa on mahdollista saada. FINMARC: 507 Kamut-tietorakenne: Aineiston julkisuutta koskevat rajoitukset esitetään tietoelementillä 19. Julkisuutta koskevat rajoitukset. Määritelty pakolliseksi arkistoaineiston luetteloinnissa, milloin käyttörajoitus on olemassa. 1. Paasikivi. Juho Kusti: Käytettävissä vain valtionarkistonhoitajan luvalla. 2. Kirjaajankonttori, sarja Ca Senaatin taiousosaston pöytäkirjat: Käytettävissä vain mikrofilmeinä. 3. Sibelius (perhe): Käytettävissä tieteelliseen tarkoitukseen valtionarkistonhoitajan luvalla. Jean ja Aino Sibeliuksen päiväkirjat ja osa kirjeenvaihtoa pidetään kokonaan suljettuna saakka. 36

5 3.7. Käyttökopiot Merkitys: Käyttökopioilla tarkoitetaan aineistosta (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) käytettävissa olevia mikrofilmi-, paperi- ym. jäljenteitä. FINMARC: 529 Esimerkkejä : 1. Kuopion lääninhallitus, sarja Hba Kuvernöörin vuosikertomukset : Kuvernöörin vuosikertomukset , rnikrofilmit JKK JoMA. 2. Gripenberg (suku): G.A. Gripenbergin päiväkirjat , mikrokortit VAY , KA. 3. Kallio, Kyösti, Saapuneet kijeet, kansiot 6-14: Mikrokortit VAY , KA. 34. Omistus- ja käsittelytietojen alue 4.1. Omistushistoria Merkitys: Omistushistorialla tarkoitetaan arkiston, kokoelman tai sarjan muodostumista tai syntyhistoriaa tai aiempaa sailyttämistä ja säilyttäjiä valaisevia tietoja. FINMARC: 561 Esimerkkejä : Esitetään aineiston syntyyn tai historiaan liittyvät tiedot. Arkistonmuodostajien historia esitetään kuvaiiuelementillä 2.1. Jos arkistoon tai sarjaan sisäityy usean arkistonmuodostajan toiminnasta kertynyttä aineistoa, esitetään tieto tarvittaessa täilä kuvailuelementillä (esimerkit 2. ja sortavdan kihlakunnan kruununvouti: Sortavaiankihlakunnan kruununvouti Otto Härmälä sai tehtäväkseen hoitaa loppuun lakkautettujen Sortavalan, Salmin, Viipurin, Rannan ja Rajajoen kihiakuntien kruununvoudeilta jääneet avoimet asiat. Hän toimi tehtävässä vuoden 1942 loppuun ja luovutti syntyneet asiakirjat Viipurin lääninhallitukselle, missä asiakirjat liitettiin Sortavalan kihlakunnan kruununvoudin arkiston yhteyteen. 2. Kangasalan nimismiespiiri: Arkistoon sisältyy Messulrylän nimismiespiirin arkisto, joka on joutunut Kangasalan nimismiespiirin haltuun piirien yhdistamisen yhteydessä vuonna Kangasalan nimismiespiiri, sarja Da Kirjekonseptit: Sarja muodostuu Messukylän nimismiespiirin konseptikirjoista vuosilta ja Kangasalan nimismiespiirin kirjekonsepteista vuodesta

6 4.2. Luovutustiedot Merkitys: Kuvailuelementillä esitetään nykymeen säilytyspaikkaan luovuttamista koskevat tiedot. Esitetään luovuttajan nimi sekä luovutuksen luonne ja ajankohta reversaaiinumerona, päiväyksenä tms. laitoksen käyttöön vakiintuneella tavalla. FINMARC: Turun hovioikeuden valtiosyyttäjä: Uudenmaan lääninhallitus, luovutus, rev. 9/ Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544,8545 ja 8546: Uudenmaan lääninhallitus luovuttanut vuonna Pohjois- Karj alan Maxttapiirilii tto : Pohjois-Karjalan Marttapiiriliitto, lahjoitus, rev. 22/86; 13/ Järjestelytyöt Merkitys: Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston käytön kannalta merkittavät tiedot aineiston jätjestämisesta tai muista msistä käytettävyyttii edistavistä säilyttävän laitoksen suorittamista töistä. Esitetään järjestely- tai kunnostustyön luonne ja ajankohta sekä sen seurauksena mahdollisesti muuttuneet aineiston käyttöönsaamiseen liittyvät tiedot, kuten esim. sarjojen tai siiilytysyksikköjen tunnukset. FINMAFZC: Kuopion lääninhallitus, sarja Aaa Saapuneiden kirjeiden diaarit : Swa on muodostettu uudelleenjärjestelytyön yhteydessä vuonna 1993 yhdistämällä entiset sarjat Aa Lääninsihteerin saapuneiden kirjeiden diaarit ja Aa Kirjediaarit

7 4.4. Hävitetty/hävinnyt Merkitys: Kuvailuelernentillä esitetään tiedot hävinneestä tai muusta syystä puuttuvasta aineistosta tai seulontapäätöksiin perustuvasta aineiston hävittämisestä. Aineistosta (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) esitetään nimi tai muu luonnehdinta, aikamääre sekä häviämisen syy tai hävittämisen peruste. FINMARC: 563 Esimerkkejä : 1. Lemin seurakunta: Kaikki rippi- ja historiakirjat tuhoutuivat pappilan palossa vuonna Nimismiespiirit: Arkistot on seulottu SM:n päätösten /382 ja /854 nojalla Kuvailutiedot Merkitys: Kuvailutiedoilla tarkoitetaan kuvailun laatimiseen iiittyviä tietoja. Esitetään kuvailun laatija, laitos, jossa kuvailu on laadittu, tms. kuvailijan identifioinnin kannalta tarpeelliseksi katsotut tiedot sekä kuvailun valmistu-mispäivämäärä. FINMARC: 500/ Tutkija N.N., Vaitionarkisto Yksityisarkistoyksikk6. KA Viitetietojen alue 5.1. Julkaisut, tutkimukset Merkitys: Kuvailuelernentillä esitetään arkistonmuodostajan historiaa, toimintaa trns. ja arkistonmuodostusta ja aineistoa valaisevat julkaisut ta.i muut tutkimukset. 39

8 Kayttö: FINMARC: Sorvali, Pentti. Siirtoväen liua to. Helsinki Tikkanen, Juhani, Kuopion lääninhallituksen khjaamisjärjestelmä vuosina Ylemmän arkistotutkinnon kijoiteha tammikuussa JoMA. 3. Hämynen, Tapio, Luovutetun Karjalan arkistot Petroskoissa. Historiallinen Aikakauskirja 1/ Edeltäjätheuiaajat Merkitys: Edeltäjillä tai seuraajilla tarkoitetaan: 1) osin tai kokonaan arkistonmuodostajan tehtäviä ennen tai jälkeen sen toimintavuosia hoitaneita arkistonmuodostajia, joille on muodostunut kuvailtavasta arkistosta erillinen arkistokokonaisuus 2) kuvailtavan sarjan kanssa tietosisällöltään osin tai kokonaan identtisiä, mutta nimeltään ja aikarajaukseltaan erilaisia joko samaan tai muuhun arkistoon sisältyviä sarjoja. Kuvaiiuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käyttäjälle lisäinformaatiota muista arkistoista tai sarjoista, jotka sisältävät hänen etsimiään tietoja, mutta eri aikaväliltä. Esitetään arkistonmuodostajan tai sarjan nimi ja aikarajaus sekä tarvittaessa selite edeltämis- tai seuraussuhteen luonteesta. Huomautus Jos edeltäjien tai seuraajien arkistot muodostavat yhden kokonaisuuden, eikä niistä laadita erillisiä arkistonmuodostajatason kuvailuja, ei kuvailuelementtiä käytetä. Edeltävien/seuraavien arkistonmuodostajien nimet esitetään viittauksina kuvailuelementillä 1.1. Nimet. FINMARC: 780/785 Kamut- tie torakenne: Vastaa tietoelementtejä 17. EdeltaJä ja 18. Seuraaja. 40

9 1. Maatalouskeskusten liitto : Edeltäjät Maatalousseurojen Keskusliitto , Pienviljelijäin Keskusliitto ja Laidunyhdistys Kuopion lääninhallitus, sarja Cae Irtolaistutkintapöytäkirjat : Irtolaistutkinnat ennen vuotta 1895 sisältyvät sarjaan Cad Varalääninsihteerh kansliapöytzikiqat. 3. Senaatin yleinen kanslia, saxja Ef Toimituskuntien esittelylistat : Seuraaja Senaatin talousosaston kanslian arkiston sarja Ef Toimituskuntien esittelylistat Liittyvät aineistot Merkitys: Liittyvillä aineistoilia tarkoitetaan arkistoja tai sarjoja, jotka sisältävät samaa tai samantapaista tietoa kuin kuvailtava arkisto tai sua. Kuvailuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käytmjalle lisäinformaatiota muista arkistoista ja samaan tai toiseen arkistoon sisaltyvistä sarjoista, jotka sisältävät hänen etsimiäh tietoja samalta aikaväliltä. Esitetään aineiston nimi sekä aikamjaus. FINMARC: 500/501 Kuvailuelementillä tehdään sarjatasolla viittaukset niiden sarjojen valllle, jotka arkistotasolla on kuvailtu kuvailuelementiilä 2.4. Arkistonmuodostusprosessi. Hakemis toj a koskevat viittaukset esitetään kuitenkin kuvailuelementilla Ilomantsin kihlakunnan kruununvouti, sarja Em Saapuneet perukirjat : Ilomantsin ew.lut. seurakunta, Wee. Perukirjat Ilomantsin tuomiokunta, Perukirjat Senaatin yleinen kanslia, sarja Ef Toimituskuntien esittelylistat: Toimituskuntien esittelylistoja sisäityy myös toimituskun tien arkistoihin. 3. Senaatin yleinen kanslia, sw*a Ea Diarioidut lurje- ja anomusasiakirjat: Senaatin talousosaston arkiston sarja Ea Yleiset kirjeaktit, Yleisen kanslian arkiston sarjat Cb Plenumin esittelylistat ja Da Puhtaaksikirjoitetut kijekonseptit. 41

10 5.4. Muualla säilytettävä aineisto Merkitys: Muualla säilytettävällä aineistolla tarkoitetaan kuvailtavan arkistonmuodosta jan toiminnasta kertyneitä tai kuvailtavaan arkistoon kuuluvia, muissa laitoksissa säilytettäviä aineistoja. Kuvaiiuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käyttäjälle lisäinformaatiota muista arkistoista tai sarjoista. jotka sisäitävät hänen etsimiään tietoja, mutta joita säilytetään eri laitoksessa. Esitetään aineiston nimi ja aikarajaus sekä säilyttävän laitoksen nimi. FINMARC: 500/ Kuopion laäninhailitus (JoMAI: Lääninhailituksen virkamiesten nimikirjasidokset vuosilta 187% 1953 ovat lätininhallituksen hallussa. 2. Nurmeksen ja Valtimon kuntain paloapuyhdistys (JoMA): Arkistoa vuosilta on myös Nurmeksen kaupungin kotiseutuarkistossa H uomautustiedot Merkitys: Kuvailuelementillä voidaan esittää mitä tahansa lisätietoja. FINMARC: 500/501 42

11 Ortodoksisten Nuorten Liitto ry ARKISTONMUODOST'AJA- JA ARKISTOTASO LIITE 1 Nimi ORTODOKSISTEN NUORTEN LIITTO RY Tunnus 4.2. Aikamäaeet Arkistonmuodostajan toimintavuodet Arkiston rajavuodet Historia Ortodoksisen kirkkokunnan nuorisotyötä Suomessa on johtanut Marian ilmestyspäivänä Sortavaiassa perustettu Ortodoksisten Nuorten Liitto ry (ONL). Toiminnan perustan muodosti alusta alkaen opintokerhotoiminta. Tarkoituksena oli kasvattaa nuorisossa ortodoksista henkeä, kohottaa omanarvontuntoa ja sivistystasoa sekä toimia suomalaiskansallisessa hengessä ja rakentaa Suomea. Liiton toimipaikkoina ovat olleet Pieksämäki vuosina , Kuopio vuodesta luvulle ja sen jäikeen Joensuu. Jäsenmäärä oli 1950-luvun alussa 1500, 1960-luvulla noin 3000 ja on viime vuosina ollut noin Tiedotustoimintaa varten järjestö on julkaissut vuodesta 1952 lähtien Tuohustuli-lehteä, joka on ilmestynyt kerran kuussa. Nuorisotyötoiminta on tapahtunut opintokerhoissa, joissa on perehdytty kirkkohistoriaan, liturgiaan, siveysoppiin, uskonoppiin, kirkkolauluun ja muihinkin kirkollisiin aineisiin. Sodanjälkeisinä vuosina oli erityisesti uskonnonopetus keskeinen toimintamuoto, sillä seurakunnat eivät vaikeissa oloissa voineet itse järjestää opetusta tyydyttävällii tavalla. Kerhot ovat kokoontuneet viikon tai parin välein. Opintokerhoja on toiminut toistasataa eri puolilla Suomea. Arkistoon sisältyvistä opintokerhoista Liperin Salokylän opintokerho on perustettu Kerhon pöytäkmjoista saa kuvan toimintamuodoista. Kerhoilloissa rukoiltiin, kuulusteltiin läksy-jä, keskusteltiin hengellisista asioista, laulettiin, luettiin runoja ja kertomuksia sekä harjoitettiin myös ns. laupeuden töitä. Kerhon toiminta sammui vuoden 1953 syksyllä, mutta se herätettiin henkiin vuonna Karttulan Syvänniemen opintokerhon "elvyttävä" kokous pidettiin vuonna Opintokerho kokoontui joka toinen viikko kerholaisten kotona. Toiminta, joka oli varsin samankal- 43

12 taista kuin Salokylän opintokerhossa. käsitti mm. myös tietokilpailuja ja leikkejä. Ortodoksisten Nuorten Liiton vuonna 1958 Rautalammilta ostama Puroniemi on toiminut leirikeskuksena. Siellä on pidetty kristinoppikouiua, partio-, nuoriso- ja kerholeirejä. Koppaa ja Virpiniemi ovat olleet vastaavanlaisina leiripaikkoina Pohjois-Suomessa. Aineiston laajuus 0,5 hm: 27 yks. Käytt6- rajoitukset Luovutustiedot Asiakirjoja saa käyttää vain Ortodoksisten Nuorten Liiton pääsihteerin luvalla. Ortodoksisten Nuorten Liitto, lahjoitus, rev Kuvailutiedot Apulaistarkastaja Jorma humalainen, Joensuun maakuntaarkisto Julkaisut Ortodoksinen kirkko Suomessa. Toim. Isä Ambrosius, Markku Haapio. Heinävesi Piiroinen, Erkki, Kirkkokunnan ylösnousemus. Muistiinpanoja ortodoksien toiminnasta sodan jälkeen. Joensuu

13 Ortodoksisten Nuorten Uitto ry SARJA- JA YKSIKKoTASO Sarjan nimi LEIRIKiRJAT JA -LUETTELOT Tietosisältö Sarjan asiw at sisältävät luettelot kristinoppikoulaisista sekä leirikeskuksissa järjestettyjen leirien ja kurssien osallistujaluettelot. Asiakirjat sisältävät tiedot leirien järjestämispäivämääristä ja osallistujien henkilötiedot: nimi, syntymäaika ja - paikka, seurakunta ja osoite. Aineiston laajuus 5 yks. Yksiköiden tunnus 1 si Kristinoppikoululaisten luettelot ja sisältö 2 si Puroniemen leirikirja si Puroniemen leirikirja si Koppanan ja Virpiniemen Pohjois- Suomen leirikirja ko Kaunisniemen leirikirja ja Kristinoppikoululaisten luettelot Syvänniemen kerhon läsnäololista Sarjan nimi JOHTOKUNNAN PÖYT%XIRJAT Tietosisältö Johtokunnan kokousten pöytäkirjoihin sisältyy toimintasuunnitelmia sekä tiiinpäätöstaseita. Aineiston laajuus 5 yks. Yksikeiden tunnus 6 si 1942)-1951 ja sisältö 7 si Si si si

14 Sarjan nimi VUOSIKOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT Yksiköiden tunnus 1948, sisältyy sidokseen 6 ja sisäitö , sisältyvät sidokseen 10 sarjan nimi Tie tosisäitö XERHOJEN PÖYTÄEIRJAT 0NL:n opintokerhojen pöytäkirjat, jotka on laadittu opintokerhojen kerhoilloista, syys- ja kevätkokouksista sekä vuosikokouksista. Kuopion opiskelijain kerhon pöytäkirjaan sisältyvät myös vuosi- ja toimintakertomukset. Aineiston laajuus 5 yks. Yksiköiden tunnus ja sisäitö 11 si Liperin Salokylän kerhon PÖytäkirJat si " si Karttulan Syvänniemen kerhon pöytäkwjat si " si Kuopion opiskelijain kerhon (myöhemmin Kuopion Nuorten Ortodoksien kerho) pöytäkirjat Sarjan nimi pmmmat Aineiston laajuus 11 yks. Yksiköiden tunnus 16 si ja sisäitö 17 si si si si si si si si si si

15 Ortodoksisten Nuorten Liitto ry SARJA- JA YKSIKKOTMO Sarjan nimi MUUTTILIAS4RIR.IAT Aineiston lmjuus 1 yks. Yksikh tunnus 27 si Tasekija ja sisältö vihko Päiväkirja 1982, sisäityy koteloon 5 nippu Taiousarvioehdotukset ja tiiinpäätöstaseet , sisäityy koteloon 5 sarjan nimi Tietosisäitö IIauuTASIAKIRJAT 4 kpl valokuvia Puroniemen leirikeskuksen toiminnasta. Yksiken tunnus Kotelossa nro 5. 47

16 LIITE II Senaatin yleinen SARJATASO kanslia Nimi Tunnus Aikamääreet Tietosisältö Aineiston laajuus HENXLÖASIOITA KOSKEVAT LUETTELOT Ba Raj avuode t Senaatin taiousosaston virkakunnan matrikkelit, lomaluettelo ja viranhakijoiden luettelo. 5 yks. Nimi Rinnakkaisnimi Tunnus Aikamääreet Tietosisaltö Aineiston laajuus Seuraajat TT~LUETTELOT Forteckningar öfver de tiil K.S. Allmänna Plenum inkomne och tiil Ailrnänna Referendariesekreterarens föredragning hörande mål och ärenden Bb Työluettelot ja tilastot yleisen esittelijäsihteerin täysiistunnoissa esittelemistä asioista. Ilmee asian vireilletulopäiväys, sisäitö, käsittelypäiväys ja toimenpiteet. 3 yks. Yleisen esittelijäsihteerin työluettelot vuosilta 1872, sisältyvat sarjaan Ee Toimituskuntien työluettelot. Nimi Tunnus Aikamääreet Tietosisäitö Seuraajat Aineiston laajuus TOIMTTUSKIRJALUETT'ELOT Bc Rajavuodet Kirj aaj ankon ttorin toimituskij alue ttelo t, toimi tuskij a- luettelot plenumin ja taious osaston päätöksistä, välipäätöksistä, määräyksistä, eläke-, ero-, valta- ym. kirjoista sekä luettelot toimi tuskj maksuista. Luettelot toimituskirjamaksuista vuosilta sisältyvät Oikeustoimituskunnan arkiston sarjaan Bb Toimituskijaiuettelot. 13 yks. 48

17 AWiSTONMUOOOSTAJA ARKNBUDARE Senaatin yleinen kanslia Sujpn nimi -.cmenrkik ioimitus kirjaluettelot I 2 2a kk b. vk nih. - sid ;i sii sid ;KI rwsi-k ARKISTOLUETTUO A Arkistokaavan mu.k+an pysyvasti sädytettävät asiakirjat ARKIVFÖRETEKNING A Handlingar, som enligt arkivschemat föwaras varakiigt Kirjaajankonttorin toimituskijaluettekt Toimituskijaluetielo (Expeditionslängd) Toimituskirjaluettelo senaatin plenumin 'a talousosaston anieista vdipäiltöksistä, määräyksistä ja el8kekirjoista --(Expedrtionslängd) -"- (Förtech.ing öfver de ifrh Kejserlia Senatens för Finland AilmBnna Plenurn och Oeconomiae Depariement uifärdade Uslag, Resolutioner, Förordnanden och Pensionchef) s8l)urunur Bc sis. myös kirjekonsepteja 5 6 sid sid "-. 7 5id Eri viranomaisille lähetettyjen toimituskirjojen iuetteio B id Sid sid Sid Sid Luettelo senaatin plenumin ja talousosaston antamista äätöksistä, jotka on 18hetetty maahemoi& lunastushinnan perimistä varten (Förieckni öfver de ifrh Kejseriiga Senatens för Firand Allmänna Plenum och Oeconomiae Departement utfardade Utsla mm. hv.ika i afseende a afgiltemes inci&nde Mifvit vederborande Gouvemeurer tillsandel Luettelo annetuista valtakirjoista, erokirjoista ym. Föriecking öhrer fullmakier, afskedsbrei mm. I Luettelo toimitus- jamaksuista (Allrnänna Kansliets Expednioner) ks.-oikeustoimituskunnan arkisto 13 ko Muita toimituskirjaluetieloita - 49

18 Pälkjärven kunta SARJA- JA YKSIKKOTASO Sarjan nimi Sarjan tunnus Aikamääreet Aineiston lajuus Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Arkistoyksikön nimi Aikamääreet Säilytysyksikön tunnus Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Hakusanat TERVEYDENHOITOIA~~U"i4N ASIAEIRJAT Iii 17 Fbj avuodet yks. ROKOTUSPÄXVÄEIRJAT Xi 17:l Rajavuodet LIITE II1 Rokotuspaikka, rokotettavan nimi, syntymaaika, isän nimi ja ammatti, asuinpaikka, rokotus- ja tarkastuspäivämäärä, huomautukset (mm. uskonto). TERmYSKORTXT iii 17:l 193' Rokotettavan nimi ja syntymäaika, vanhemmat, osoite, suvussa esiintyviä tauteja, ravitsemistiia, sairaudet ja rokotuspäivämäärä. JÄRJESTÄXTYMESKOKOUKSEN PÖYTÄSIRJA iii 17:2 SAAPUNEET A SWAT Iii 17:2 Rajavuodet ". Laanlnhallitukseltaja lääninlääkäriltä, muiltavaltion viranomaisilta sekä oman ja muiden kuntien viranomaisilta saapuneet kirjeet, ilmoitukset mielenterveydectä sekä työkertomukset ja tarkastusselostukset Pälksaaren piirimielisairaalasta. Päiksaaren piirimielisairaala ; mielisairaanhoito 50

19 Kivijärven nimismiespiiri SARJA- JA YKSIKKoTASO LIITE Iv Sagan nimi MUUT SIBkLÖN MU" JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT Aikamääreet Rajavuodet Aineiston laajuus 1 yks. Yksikön tunnus ja sisältö Kotelo 119 Kauppakijat ja 1860, i86&-1869,1875, maarekis teriottee t , 1894,1899, 1902,1934,1936, , Syytinkisopimukset 1860,1863,1869, , 1879, 1881,1889 Perukijat 1867, , 1902 Kiinnekijat ja lainhuudot 1844,1851,1854,1858, 1864, 1875, 1889, 1942 Vuokrasopimukset 1853, 1858, 1876 Ulosottoasiat 1863, 1962 Prokurailmoitus 1943 kaupparekisteriin Valtakijat 1874, Lenkijoen perkauksen 1897 asiakiqat Riistanhoitoasiakirj at 1935, Vesioikeus- ja 1938,1941, ,1954, kalas tusasiat 1959, Teiden kunnossapitoon liittyvät asiakirjat Ostokorttihakemukset 1946 Takaussitoumukset 1961, 1962 Virkatodistukset 1944, 1946 Kivijärven yhdistykset 1948 (1 ue t telo) 51

20 Yliopistopaino 2002 Kansi: Eija Kling

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010

KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010 KANSALLISARKISTON DIGITOINTIHANKE 2010 Aineistojen turvaaminen ja saattaminen sähköiseen muotoon LOPPURAPORTTI 21.4.2011 István Kecskeméti, hankkeen johtaja Yksikönjohtaja, arkistotekninen yksikkö Reko

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS 2., uudistettu painos Eduskunnan kirjasto 2012 Työryhmä: Kaarina Puttonen, Päivi Erkkilä, Mirja

Lisätiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot

SÄHKE-hanke Metatiedot 04.02.2005 1 (72) SÄHKE-hanke Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005 2 (72) Muutoshistoria

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen.

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen. Hyvät immeiset, sukuseuran jäsenet! Vuosi on vaihtunut ja sukumme suuntaa taas kohti uusia seikkailuja. Tässä kuitenkin hiukan muistoja menneeltä vuodelta, joka olikin sukukokouksen vuosi. Sukukokouksiahan

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ

MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ Normitilanne Tarkasteltaessa kysymystä siitä, voidaanko yhden kunnan kaikkien toimielinten ja muiden organisaatiorakenteiden katsoa

Lisätiedot

Erilaisia työttömiä erilaisissa tilastoissa

Erilaisia työttömiä erilaisissa tilastoissa Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 4/2000 Matti Sihto ja Mikko Myrskylä Erilaisia työttömiä erilaisissa tilastoissa MATTI SIHTO YTT, Neuvotteleva virkamies Työministeriö MIKKO MYRSKYLÄ Valt.yo

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot