33. Kaytettavyystietojen alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33. Kaytettavyystietojen alue"

Transkriptio

1 33. Kaytettavyystietojen alue 3.1. Jarjestämisperiaatteet Merkitys: Jajestämispenaatteilla tarkoitetaan aineiston arkistointijärjestystä tai muuta fyysistä sijoitusta. Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston tai sarjan fyysistä järjestystä valaisevat tiedot, milloin ne ovat tarpeen aineiston esille saamiseksi. FINMARC:35 1 Yksityishenkilöiden arkistojen kuvailussa kuvailuelementillä esitetään vastaavat arkistonmuodostukseen liittyvät tiedot, jotka yhteis6jen arkistojen kuvailussa esitetään kuvailuelementillä 2.4. Arkistonmuodostusprosessi. 1. Piipponen (perhe) : Kullekin perheenjäsenelle saapuneet kirjeet muodostavat oman sarjansa (sarjat 1-6). Sarjojen sisällä kirjeet ovat lähettäjän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Perheen jäsenten muut asiakirjat on sijoitettu yhteen sarjaan (sarja 7). 2. Messukylän nimismiespiiri: Arkisto sisäityy Kangasalan nimismiespiirin arkistoon Hakemistot Merkitys: Hakemistoilla tarkoitetaan sekä arkistonmuodostajan laatimia arkistoon tai sarjaan sisäityviä että säilyttävän laitoksen laatimia erillisiä rekistereitä, luetteloita, kortistoja tai selvityksiä, jotka edesauttavat kuvailtavan aineiston käyttöä. Esitetään hakemiston nimi, laatimisajankohta ja tarvittavat tunnistetiedot. Huomautus: Arkistoluettelo ei ole kuvailuelementin tarkoittama hakemisto (ks. määritelmät). FINMARC: 500/

2 1. Kenraalikuvernöörin kanslia, sarjat Fa Yleiset aktit ja Fb Osastojen aktit: Veniijänkieliset aktiluettelot ovat Kenraalikuvernöörin kanslian arkiston sarjoissa Bb Yleiset aktlluettelot, Bc Muut akti- ja asiakirjaluettelot ja Bd Osastojen aktiluettelot ja diaarit. Kansailisarkistossa laaditut aktiluetteloiden suomennokset sisältyvät luetteloihin VA Kuopion lääninhallitus, sarja Aaca 1 ylimäärasen esitteiijän saapuneiden kirjeiden diaarit: Kunkin diaarisidoksen alussa on lähettäjäviranomaisryhmittäinen hakemisto, jossa viittaus diaarin sivunumeroon. 3. Kuopion lääninhallitus, sarja Eaca 1 ylimääräiselle esittelij alle saapuneet kirjeasiakir - jat: Kuopion lääninhallituksen arkisto, sarjat Aaa Saapuneiden kirjeiden diaarit ja Aaca 1 ylimääräisen esittelijän saapuneiden kirjeiden diaarit Aineiston laajuus Merkitys: Aineiston laajuus tarkoittaa arkistoon tai sarjaan sisältyvien asiakujojen määrää hyllymetreinä ja/tai säilytysyksikköjen (kotelo, sidos, mikrofilmi, magneettinauha, tms.) lukumääränä. Arkistotasolla aineiston laajuus esitetään hyllymetreinä. Haluttaessa voidaan arkistotasolla esittää myös säilytysyksikköjen (ks. maaritelmät) lukumäärä. FINMARC: 300 Sarjatasolla aineiston laajuus voidaan esittää pelkästään säilytysyksikköjen lukumääräna. Jos sarjan laajuus on vähemmän kuin yksi säilytysyksikkö, ei elementtiä käytetä sarjatasolla lainkaan. Hyllymetrimäärästä käytetään lyhennettä "hm" ja säilytysyksiköstä lyhennettä "yks.". Kamut-tietorakenne: Vastaa tietoelementtiä 12. Ulkoasutiedot, joka on määritelty pakolliseksi arkistoaineiston luetteloinnissa. 1. Ilmajoen kihlakunnan henkikirj oittaj a : 13.2 hm; 218 yks. 34

3 3.4. Kunto ja fyysinen muoto Merkitys: Kuvailuelement(e)illä esitetään aineiston (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) käyttöön tai käyttöönsaamiseen vaikuttavat tiedot sen 1) kunnosta sekä 2) A4 tai foliokoosta poikkeava koko ja/tai tekstiasiakirjoista poikkeava muoto. Aineiston poikkeava koko esitetään x-nittayksikköinä. FINMARC: 008/23-24, 300 osakenttä $c, 500/50 1 Kamut-tietorakenne: Aineiston fjysinen muoto voidaan esittää tietoelementillä 12. Ulkoasutiedot. 1. Jongunjoen hoitoalue, sarja Hc Puun tuottaminen, Hcb Muut asiakirjat: MetsLinhoitotöiden päiväkirjat vuosilta ovat erittäin huonokuntoisia. 2. Joensuun maistraatti, sarja Ag Laivarekisterikirjat: Sidosten koko on 3.1 x 4.6 cm. 3. Maatilahailitus: Maatalouslaskenta vuosilta on magneettinauhoilla Asiakirjakieli Merkitys: AsiaklrJakielellä tarkoitetaan kieltä tai kieliä, joilla aineisto on laadittu. Suomen tai ruotsin kieli merkitään vain, jos tiedolla on erityistä merkitystä aineiston käytön tai käytettävyyden kannalta. Jos aineistoon (arkisto, saija tai arkistoyksikkö) sisältyy pieniä määriä useilla eri kielillä laadittuja asiakirjoja, voidaan asiakirjakieli kuvailla termillä "vieraskielistä". Jos asiaky akieli esitetään koodimuotoisena, käytetään SFS-ISO 639 -standardiin pohjautuvan FINMARC-sovelluksen (Finmarcformaatin sovellusohje: kirjat, Helsingin yliopiston kiqasto. Tieteellisten kiqastojen atk-yksikkö, Helsinki 1993) mukaisia kolmikirjaimisia koodeja. Jos kieliä on enemmän kuin kolme, voidaan käyttää koodia "mul". 35

4 FINMARC: 041, 500/501 Kamut-tietorakenne: Vastaa tietoelementtiä 5. Kielet. 1. Vanhan- Suomen läänin tilit: Osa asiakirjoista on saksan- ja venäjänkieiisiä. 2. Setälä, E ed Nestor: Arkistoon sisäityy vieraskielistä aineistoa Käyttörajoitukset Merkitys: Käyttörajoituksella tarkoitetaan aineiston (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) vapaata käyttöä rajoittavia säädöksiä, määräyksiä tai sopimuksia. Myttö: Esitetään käyttörajoitus, rajoituksen peruste ja kesto sekä mahdollisen käyttö luvan antaja ja käyttötarkoitus, johon lupa on mahdollista saada. FINMARC: 507 Kamut-tietorakenne: Aineiston julkisuutta koskevat rajoitukset esitetään tietoelementillä 19. Julkisuutta koskevat rajoitukset. Määritelty pakolliseksi arkistoaineiston luetteloinnissa, milloin käyttörajoitus on olemassa. 1. Paasikivi. Juho Kusti: Käytettävissä vain valtionarkistonhoitajan luvalla. 2. Kirjaajankonttori, sarja Ca Senaatin taiousosaston pöytäkirjat: Käytettävissä vain mikrofilmeinä. 3. Sibelius (perhe): Käytettävissä tieteelliseen tarkoitukseen valtionarkistonhoitajan luvalla. Jean ja Aino Sibeliuksen päiväkirjat ja osa kirjeenvaihtoa pidetään kokonaan suljettuna saakka. 36

5 3.7. Käyttökopiot Merkitys: Käyttökopioilla tarkoitetaan aineistosta (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) käytettävissa olevia mikrofilmi-, paperi- ym. jäljenteitä. FINMARC: 529 Esimerkkejä : 1. Kuopion lääninhallitus, sarja Hba Kuvernöörin vuosikertomukset : Kuvernöörin vuosikertomukset , rnikrofilmit JKK JoMA. 2. Gripenberg (suku): G.A. Gripenbergin päiväkirjat , mikrokortit VAY , KA. 3. Kallio, Kyösti, Saapuneet kijeet, kansiot 6-14: Mikrokortit VAY , KA. 34. Omistus- ja käsittelytietojen alue 4.1. Omistushistoria Merkitys: Omistushistorialla tarkoitetaan arkiston, kokoelman tai sarjan muodostumista tai syntyhistoriaa tai aiempaa sailyttämistä ja säilyttäjiä valaisevia tietoja. FINMARC: 561 Esimerkkejä : Esitetään aineiston syntyyn tai historiaan liittyvät tiedot. Arkistonmuodostajien historia esitetään kuvaiiuelementillä 2.1. Jos arkistoon tai sarjaan sisäityy usean arkistonmuodostajan toiminnasta kertynyttä aineistoa, esitetään tieto tarvittaessa täilä kuvailuelementillä (esimerkit 2. ja sortavdan kihlakunnan kruununvouti: Sortavaiankihlakunnan kruununvouti Otto Härmälä sai tehtäväkseen hoitaa loppuun lakkautettujen Sortavalan, Salmin, Viipurin, Rannan ja Rajajoen kihiakuntien kruununvoudeilta jääneet avoimet asiat. Hän toimi tehtävässä vuoden 1942 loppuun ja luovutti syntyneet asiakirjat Viipurin lääninhallitukselle, missä asiakirjat liitettiin Sortavalan kihlakunnan kruununvoudin arkiston yhteyteen. 2. Kangasalan nimismiespiiri: Arkistoon sisältyy Messulrylän nimismiespiirin arkisto, joka on joutunut Kangasalan nimismiespiirin haltuun piirien yhdistamisen yhteydessä vuonna Kangasalan nimismiespiiri, sarja Da Kirjekonseptit: Sarja muodostuu Messukylän nimismiespiirin konseptikirjoista vuosilta ja Kangasalan nimismiespiirin kirjekonsepteista vuodesta

6 4.2. Luovutustiedot Merkitys: Kuvailuelementillä esitetään nykymeen säilytyspaikkaan luovuttamista koskevat tiedot. Esitetään luovuttajan nimi sekä luovutuksen luonne ja ajankohta reversaaiinumerona, päiväyksenä tms. laitoksen käyttöön vakiintuneella tavalla. FINMARC: Turun hovioikeuden valtiosyyttäjä: Uudenmaan lääninhallitus, luovutus, rev. 9/ Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544,8545 ja 8546: Uudenmaan lääninhallitus luovuttanut vuonna Pohjois- Karj alan Maxttapiirilii tto : Pohjois-Karjalan Marttapiiriliitto, lahjoitus, rev. 22/86; 13/ Järjestelytyöt Merkitys: Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston käytön kannalta merkittavät tiedot aineiston jätjestämisesta tai muista msistä käytettävyyttii edistavistä säilyttävän laitoksen suorittamista töistä. Esitetään järjestely- tai kunnostustyön luonne ja ajankohta sekä sen seurauksena mahdollisesti muuttuneet aineiston käyttöönsaamiseen liittyvät tiedot, kuten esim. sarjojen tai siiilytysyksikköjen tunnukset. FINMAFZC: Kuopion lääninhallitus, sarja Aaa Saapuneiden kirjeiden diaarit : Swa on muodostettu uudelleenjärjestelytyön yhteydessä vuonna 1993 yhdistämällä entiset sarjat Aa Lääninsihteerin saapuneiden kirjeiden diaarit ja Aa Kirjediaarit

7 4.4. Hävitetty/hävinnyt Merkitys: Kuvailuelernentillä esitetään tiedot hävinneestä tai muusta syystä puuttuvasta aineistosta tai seulontapäätöksiin perustuvasta aineiston hävittämisestä. Aineistosta (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) esitetään nimi tai muu luonnehdinta, aikamääre sekä häviämisen syy tai hävittämisen peruste. FINMARC: 563 Esimerkkejä : 1. Lemin seurakunta: Kaikki rippi- ja historiakirjat tuhoutuivat pappilan palossa vuonna Nimismiespiirit: Arkistot on seulottu SM:n päätösten /382 ja /854 nojalla Kuvailutiedot Merkitys: Kuvailutiedoilla tarkoitetaan kuvailun laatimiseen iiittyviä tietoja. Esitetään kuvailun laatija, laitos, jossa kuvailu on laadittu, tms. kuvailijan identifioinnin kannalta tarpeelliseksi katsotut tiedot sekä kuvailun valmistu-mispäivämäärä. FINMARC: 500/ Tutkija N.N., Vaitionarkisto Yksityisarkistoyksikk6. KA Viitetietojen alue 5.1. Julkaisut, tutkimukset Merkitys: Kuvailuelernentillä esitetään arkistonmuodostajan historiaa, toimintaa trns. ja arkistonmuodostusta ja aineistoa valaisevat julkaisut ta.i muut tutkimukset. 39

8 Kayttö: FINMARC: Sorvali, Pentti. Siirtoväen liua to. Helsinki Tikkanen, Juhani, Kuopion lääninhallituksen khjaamisjärjestelmä vuosina Ylemmän arkistotutkinnon kijoiteha tammikuussa JoMA. 3. Hämynen, Tapio, Luovutetun Karjalan arkistot Petroskoissa. Historiallinen Aikakauskirja 1/ Edeltäjätheuiaajat Merkitys: Edeltäjillä tai seuraajilla tarkoitetaan: 1) osin tai kokonaan arkistonmuodostajan tehtäviä ennen tai jälkeen sen toimintavuosia hoitaneita arkistonmuodostajia, joille on muodostunut kuvailtavasta arkistosta erillinen arkistokokonaisuus 2) kuvailtavan sarjan kanssa tietosisällöltään osin tai kokonaan identtisiä, mutta nimeltään ja aikarajaukseltaan erilaisia joko samaan tai muuhun arkistoon sisältyviä sarjoja. Kuvaiiuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käyttäjälle lisäinformaatiota muista arkistoista tai sarjoista, jotka sisältävät hänen etsimiään tietoja, mutta eri aikaväliltä. Esitetään arkistonmuodostajan tai sarjan nimi ja aikarajaus sekä tarvittaessa selite edeltämis- tai seuraussuhteen luonteesta. Huomautus Jos edeltäjien tai seuraajien arkistot muodostavat yhden kokonaisuuden, eikä niistä laadita erillisiä arkistonmuodostajatason kuvailuja, ei kuvailuelementtiä käytetä. Edeltävien/seuraavien arkistonmuodostajien nimet esitetään viittauksina kuvailuelementillä 1.1. Nimet. FINMARC: 780/785 Kamut- tie torakenne: Vastaa tietoelementtejä 17. EdeltaJä ja 18. Seuraaja. 40

9 1. Maatalouskeskusten liitto : Edeltäjät Maatalousseurojen Keskusliitto , Pienviljelijäin Keskusliitto ja Laidunyhdistys Kuopion lääninhallitus, sarja Cae Irtolaistutkintapöytäkirjat : Irtolaistutkinnat ennen vuotta 1895 sisältyvät sarjaan Cad Varalääninsihteerh kansliapöytzikiqat. 3. Senaatin yleinen kanslia, saxja Ef Toimituskuntien esittelylistat : Seuraaja Senaatin talousosaston kanslian arkiston sarja Ef Toimituskuntien esittelylistat Liittyvät aineistot Merkitys: Liittyvillä aineistoilia tarkoitetaan arkistoja tai sarjoja, jotka sisältävät samaa tai samantapaista tietoa kuin kuvailtava arkisto tai sua. Kuvailuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käytmjalle lisäinformaatiota muista arkistoista ja samaan tai toiseen arkistoon sisaltyvistä sarjoista, jotka sisältävät hänen etsimiäh tietoja samalta aikaväliltä. Esitetään aineiston nimi sekä aikamjaus. FINMARC: 500/501 Kuvailuelementillä tehdään sarjatasolla viittaukset niiden sarjojen valllle, jotka arkistotasolla on kuvailtu kuvailuelementiilä 2.4. Arkistonmuodostusprosessi. Hakemis toj a koskevat viittaukset esitetään kuitenkin kuvailuelementilla Ilomantsin kihlakunnan kruununvouti, sarja Em Saapuneet perukirjat : Ilomantsin ew.lut. seurakunta, Wee. Perukirjat Ilomantsin tuomiokunta, Perukirjat Senaatin yleinen kanslia, sarja Ef Toimituskuntien esittelylistat: Toimituskuntien esittelylistoja sisäityy myös toimituskun tien arkistoihin. 3. Senaatin yleinen kanslia, sw*a Ea Diarioidut lurje- ja anomusasiakirjat: Senaatin talousosaston arkiston sarja Ea Yleiset kirjeaktit, Yleisen kanslian arkiston sarjat Cb Plenumin esittelylistat ja Da Puhtaaksikirjoitetut kijekonseptit. 41

10 5.4. Muualla säilytettävä aineisto Merkitys: Muualla säilytettävällä aineistolla tarkoitetaan kuvailtavan arkistonmuodosta jan toiminnasta kertyneitä tai kuvailtavaan arkistoon kuuluvia, muissa laitoksissa säilytettäviä aineistoja. Kuvaiiuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käyttäjälle lisäinformaatiota muista arkistoista tai sarjoista. jotka sisäitävät hänen etsimiään tietoja, mutta joita säilytetään eri laitoksessa. Esitetään aineiston nimi ja aikarajaus sekä säilyttävän laitoksen nimi. FINMARC: 500/ Kuopion laäninhailitus (JoMAI: Lääninhailituksen virkamiesten nimikirjasidokset vuosilta 187% 1953 ovat lätininhallituksen hallussa. 2. Nurmeksen ja Valtimon kuntain paloapuyhdistys (JoMA): Arkistoa vuosilta on myös Nurmeksen kaupungin kotiseutuarkistossa H uomautustiedot Merkitys: Kuvailuelementillä voidaan esittää mitä tahansa lisätietoja. FINMARC: 500/501 42

11 Ortodoksisten Nuorten Liitto ry ARKISTONMUODOST'AJA- JA ARKISTOTASO LIITE 1 Nimi ORTODOKSISTEN NUORTEN LIITTO RY Tunnus 4.2. Aikamäaeet Arkistonmuodostajan toimintavuodet Arkiston rajavuodet Historia Ortodoksisen kirkkokunnan nuorisotyötä Suomessa on johtanut Marian ilmestyspäivänä Sortavaiassa perustettu Ortodoksisten Nuorten Liitto ry (ONL). Toiminnan perustan muodosti alusta alkaen opintokerhotoiminta. Tarkoituksena oli kasvattaa nuorisossa ortodoksista henkeä, kohottaa omanarvontuntoa ja sivistystasoa sekä toimia suomalaiskansallisessa hengessä ja rakentaa Suomea. Liiton toimipaikkoina ovat olleet Pieksämäki vuosina , Kuopio vuodesta luvulle ja sen jäikeen Joensuu. Jäsenmäärä oli 1950-luvun alussa 1500, 1960-luvulla noin 3000 ja on viime vuosina ollut noin Tiedotustoimintaa varten järjestö on julkaissut vuodesta 1952 lähtien Tuohustuli-lehteä, joka on ilmestynyt kerran kuussa. Nuorisotyötoiminta on tapahtunut opintokerhoissa, joissa on perehdytty kirkkohistoriaan, liturgiaan, siveysoppiin, uskonoppiin, kirkkolauluun ja muihinkin kirkollisiin aineisiin. Sodanjälkeisinä vuosina oli erityisesti uskonnonopetus keskeinen toimintamuoto, sillä seurakunnat eivät vaikeissa oloissa voineet itse järjestää opetusta tyydyttävällii tavalla. Kerhot ovat kokoontuneet viikon tai parin välein. Opintokerhoja on toiminut toistasataa eri puolilla Suomea. Arkistoon sisältyvistä opintokerhoista Liperin Salokylän opintokerho on perustettu Kerhon pöytäkmjoista saa kuvan toimintamuodoista. Kerhoilloissa rukoiltiin, kuulusteltiin läksy-jä, keskusteltiin hengellisista asioista, laulettiin, luettiin runoja ja kertomuksia sekä harjoitettiin myös ns. laupeuden töitä. Kerhon toiminta sammui vuoden 1953 syksyllä, mutta se herätettiin henkiin vuonna Karttulan Syvänniemen opintokerhon "elvyttävä" kokous pidettiin vuonna Opintokerho kokoontui joka toinen viikko kerholaisten kotona. Toiminta, joka oli varsin samankal- 43

12 taista kuin Salokylän opintokerhossa. käsitti mm. myös tietokilpailuja ja leikkejä. Ortodoksisten Nuorten Liiton vuonna 1958 Rautalammilta ostama Puroniemi on toiminut leirikeskuksena. Siellä on pidetty kristinoppikouiua, partio-, nuoriso- ja kerholeirejä. Koppaa ja Virpiniemi ovat olleet vastaavanlaisina leiripaikkoina Pohjois-Suomessa. Aineiston laajuus 0,5 hm: 27 yks. Käytt6- rajoitukset Luovutustiedot Asiakirjoja saa käyttää vain Ortodoksisten Nuorten Liiton pääsihteerin luvalla. Ortodoksisten Nuorten Liitto, lahjoitus, rev Kuvailutiedot Apulaistarkastaja Jorma humalainen, Joensuun maakuntaarkisto Julkaisut Ortodoksinen kirkko Suomessa. Toim. Isä Ambrosius, Markku Haapio. Heinävesi Piiroinen, Erkki, Kirkkokunnan ylösnousemus. Muistiinpanoja ortodoksien toiminnasta sodan jälkeen. Joensuu

13 Ortodoksisten Nuorten Uitto ry SARJA- JA YKSIKKoTASO Sarjan nimi LEIRIKiRJAT JA -LUETTELOT Tietosisältö Sarjan asiw at sisältävät luettelot kristinoppikoulaisista sekä leirikeskuksissa järjestettyjen leirien ja kurssien osallistujaluettelot. Asiakirjat sisältävät tiedot leirien järjestämispäivämääristä ja osallistujien henkilötiedot: nimi, syntymäaika ja - paikka, seurakunta ja osoite. Aineiston laajuus 5 yks. Yksiköiden tunnus 1 si Kristinoppikoululaisten luettelot ja sisältö 2 si Puroniemen leirikirja si Puroniemen leirikirja si Koppanan ja Virpiniemen Pohjois- Suomen leirikirja ko Kaunisniemen leirikirja ja Kristinoppikoululaisten luettelot Syvänniemen kerhon läsnäololista Sarjan nimi JOHTOKUNNAN PÖYT%XIRJAT Tietosisältö Johtokunnan kokousten pöytäkirjoihin sisältyy toimintasuunnitelmia sekä tiiinpäätöstaseita. Aineiston laajuus 5 yks. Yksikeiden tunnus 6 si 1942)-1951 ja sisältö 7 si Si si si

14 Sarjan nimi VUOSIKOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT Yksiköiden tunnus 1948, sisältyy sidokseen 6 ja sisäitö , sisältyvät sidokseen 10 sarjan nimi Tie tosisäitö XERHOJEN PÖYTÄEIRJAT 0NL:n opintokerhojen pöytäkirjat, jotka on laadittu opintokerhojen kerhoilloista, syys- ja kevätkokouksista sekä vuosikokouksista. Kuopion opiskelijain kerhon pöytäkirjaan sisältyvät myös vuosi- ja toimintakertomukset. Aineiston laajuus 5 yks. Yksiköiden tunnus ja sisäitö 11 si Liperin Salokylän kerhon PÖytäkirJat si " si Karttulan Syvänniemen kerhon pöytäkwjat si " si Kuopion opiskelijain kerhon (myöhemmin Kuopion Nuorten Ortodoksien kerho) pöytäkirjat Sarjan nimi pmmmat Aineiston laajuus 11 yks. Yksiköiden tunnus 16 si ja sisäitö 17 si si si si si si si si si si

15 Ortodoksisten Nuorten Liitto ry SARJA- JA YKSIKKOTMO Sarjan nimi MUUTTILIAS4RIR.IAT Aineiston lmjuus 1 yks. Yksikh tunnus 27 si Tasekija ja sisältö vihko Päiväkirja 1982, sisäityy koteloon 5 nippu Taiousarvioehdotukset ja tiiinpäätöstaseet , sisäityy koteloon 5 sarjan nimi Tietosisäitö IIauuTASIAKIRJAT 4 kpl valokuvia Puroniemen leirikeskuksen toiminnasta. Yksiken tunnus Kotelossa nro 5. 47

16 LIITE II Senaatin yleinen SARJATASO kanslia Nimi Tunnus Aikamääreet Tietosisältö Aineiston laajuus HENXLÖASIOITA KOSKEVAT LUETTELOT Ba Raj avuode t Senaatin taiousosaston virkakunnan matrikkelit, lomaluettelo ja viranhakijoiden luettelo. 5 yks. Nimi Rinnakkaisnimi Tunnus Aikamääreet Tietosisaltö Aineiston laajuus Seuraajat TT~LUETTELOT Forteckningar öfver de tiil K.S. Allmänna Plenum inkomne och tiil Ailrnänna Referendariesekreterarens föredragning hörande mål och ärenden Bb Työluettelot ja tilastot yleisen esittelijäsihteerin täysiistunnoissa esittelemistä asioista. Ilmee asian vireilletulopäiväys, sisäitö, käsittelypäiväys ja toimenpiteet. 3 yks. Yleisen esittelijäsihteerin työluettelot vuosilta 1872, sisältyvat sarjaan Ee Toimituskuntien työluettelot. Nimi Tunnus Aikamääreet Tietosisäitö Seuraajat Aineiston laajuus TOIMTTUSKIRJALUETT'ELOT Bc Rajavuodet Kirj aaj ankon ttorin toimituskij alue ttelo t, toimi tuskij a- luettelot plenumin ja taious osaston päätöksistä, välipäätöksistä, määräyksistä, eläke-, ero-, valta- ym. kirjoista sekä luettelot toimi tuskj maksuista. Luettelot toimituskirjamaksuista vuosilta sisältyvät Oikeustoimituskunnan arkiston sarjaan Bb Toimituskijaiuettelot. 13 yks. 48

17 AWiSTONMUOOOSTAJA ARKNBUDARE Senaatin yleinen kanslia Sujpn nimi -.cmenrkik ioimitus kirjaluettelot I 2 2a kk b. vk nih. - sid ;i sii sid ;KI rwsi-k ARKISTOLUETTUO A Arkistokaavan mu.k+an pysyvasti sädytettävät asiakirjat ARKIVFÖRETEKNING A Handlingar, som enligt arkivschemat föwaras varakiigt Kirjaajankonttorin toimituskijaluettekt Toimituskijaluetielo (Expeditionslängd) Toimituskirjaluettelo senaatin plenumin 'a talousosaston anieista vdipäiltöksistä, määräyksistä ja el8kekirjoista --(Expedrtionslängd) -"- (Förtech.ing öfver de ifrh Kejserlia Senatens för Finland AilmBnna Plenurn och Oeconomiae Depariement uifärdade Uslag, Resolutioner, Förordnanden och Pensionchef) s8l)urunur Bc sis. myös kirjekonsepteja 5 6 sid sid "-. 7 5id Eri viranomaisille lähetettyjen toimituskirjojen iuetteio B id Sid sid Sid Sid Luettelo senaatin plenumin ja talousosaston antamista äätöksistä, jotka on 18hetetty maahemoi& lunastushinnan perimistä varten (Förieckni öfver de ifrh Kejseriiga Senatens för Firand Allmänna Plenum och Oeconomiae Departement utfardade Utsla mm. hv.ika i afseende a afgiltemes inci&nde Mifvit vederborande Gouvemeurer tillsandel Luettelo annetuista valtakirjoista, erokirjoista ym. Föriecking öhrer fullmakier, afskedsbrei mm. I Luettelo toimitus- jamaksuista (Allrnänna Kansliets Expednioner) ks.-oikeustoimituskunnan arkisto 13 ko Muita toimituskirjaluetieloita - 49

18 Pälkjärven kunta SARJA- JA YKSIKKOTASO Sarjan nimi Sarjan tunnus Aikamääreet Aineiston lajuus Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Arkistoyksikön nimi Aikamääreet Säilytysyksikön tunnus Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Hakusanat TERVEYDENHOITOIA~~U"i4N ASIAEIRJAT Iii 17 Fbj avuodet yks. ROKOTUSPÄXVÄEIRJAT Xi 17:l Rajavuodet LIITE II1 Rokotuspaikka, rokotettavan nimi, syntymaaika, isän nimi ja ammatti, asuinpaikka, rokotus- ja tarkastuspäivämäärä, huomautukset (mm. uskonto). TERmYSKORTXT iii 17:l 193' Rokotettavan nimi ja syntymäaika, vanhemmat, osoite, suvussa esiintyviä tauteja, ravitsemistiia, sairaudet ja rokotuspäivämäärä. JÄRJESTÄXTYMESKOKOUKSEN PÖYTÄSIRJA iii 17:2 SAAPUNEET A SWAT Iii 17:2 Rajavuodet ". Laanlnhallitukseltaja lääninlääkäriltä, muiltavaltion viranomaisilta sekä oman ja muiden kuntien viranomaisilta saapuneet kirjeet, ilmoitukset mielenterveydectä sekä työkertomukset ja tarkastusselostukset Pälksaaren piirimielisairaalasta. Päiksaaren piirimielisairaala ; mielisairaanhoito 50

19 Kivijärven nimismiespiiri SARJA- JA YKSIKKoTASO LIITE Iv Sagan nimi MUUT SIBkLÖN MU" JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT Aikamääreet Rajavuodet Aineiston laajuus 1 yks. Yksikön tunnus ja sisältö Kotelo 119 Kauppakijat ja 1860, i86&-1869,1875, maarekis teriottee t , 1894,1899, 1902,1934,1936, , Syytinkisopimukset 1860,1863,1869, , 1879, 1881,1889 Perukijat 1867, , 1902 Kiinnekijat ja lainhuudot 1844,1851,1854,1858, 1864, 1875, 1889, 1942 Vuokrasopimukset 1853, 1858, 1876 Ulosottoasiat 1863, 1962 Prokurailmoitus 1943 kaupparekisteriin Valtakijat 1874, Lenkijoen perkauksen 1897 asiakiqat Riistanhoitoasiakirj at 1935, Vesioikeus- ja 1938,1941, ,1954, kalas tusasiat 1959, Teiden kunnossapitoon liittyvät asiakirjat Ostokorttihakemukset 1946 Takaussitoumukset 1961, 1962 Virkatodistukset 1944, 1946 Kivijärven yhdistykset 1948 (1 ue t telo) 51

20 Yliopistopaino 2002 Kansi: Eija Kling

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto

YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto YLEISARKISTOJEN MIKROFILMIRULLAT Muu mikrokuvattu aineisto Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat muut mikrokuvatut aineistot, kuten läänin- ja voudintilit, tuomiokirjat, perukirjat,

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Yhtiökokousasiakirjat 1 B Johtokunnan asiakirjat 2 C Osake- ja yhtiökokousjärjestysasiat 3 D Kirjeenvaihto 4 E Tili- ja talousasiakirjat

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = kartong, l = låda Ba Ba: 1 Bb Bb:1

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Läänintilit 1635-1808

Läänintilit 1635-1808 Läänintilit 1635-1808 20.7.2012 mennessä 1545 arkistoyksikköä on digitoitu: Turun ja Porin lääni: Ahvenanmaan maakirja 1636, 1643, 1661 Ahvenanmaan tili- ja henkikirja 1635, 1643-44 Ahvenanmaan tili- ja

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

TANHUA OY Arkistoluettelo

TANHUA OY Arkistoluettelo TANHUA OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Yhtiökokousten pöytäkirjat 1 B Johtokunnan pöytäkirjat 2 C Kiinteistöä koskevat asiakirjat ennen Tanhua Oy:n perustamista 3 D Kiinteistöä koskevat asiakirjat

Lisätiedot

Kansallisarkisto SUOMEN SAUNASEURAN ARKISTO

Kansallisarkisto SUOMEN SAUNASEURAN ARKISTO Kansallisarkisto SUOMEN SAUNASEURAN ARKISTO SISÄLLYSLUETTELO ARKISTONMUODOSTAJA JA ARKISTO... 2 SARJAT JA YKSIKÖT... 3 PÖYTÄKIRJAT... 3 KIRJEENVAIHTO... 6 HALLINTO JA TALOUS... 8 TAPAHTUMAT JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Ca Lautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat B. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat

Ca Lautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat B. Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki C-E, G, H, K, M Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 691-694, 722-725, 728-732 Lukumäärä ja laatu

Lisätiedot

NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo

NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo NEW YORKIN UUTISET Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Aa Vuosikokoukset 1 Ab Johtokunnan asiakirjat 3 C Vuosikertomukset 4 D Talous- ja tiliasiakirjat 5 U Muut asiakirjat 6 NEW YORKIN UUTISTEN

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KUNNANSAIRAALA MERKINTÄKIRJAT MERKINTÄKIRJAT Sivu 1(13) Ae Sairaalapäiväkirjat 1962 1970 Toimivat potilaskertomusten hakemistoina (numero). 1 Sairaalapäiväkirjat 1961-1961 Sisätautien ja kirurgian osastot 2 Sairaalapäiväkirjat 1962-1962

Lisätiedot

HELSINGIN SUOMALAINEN SANOMALEHTI OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo

HELSINGIN SUOMALAINEN SANOMALEHTI OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo HELSINGIN SUOMALAINEN SANOMALEHTI OSAKEYHTIÖ Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Yhtiökokousten pöytäkirjat 1 B Hallintoneuvoston pöytäkirjat 3 C Johtokunnan pöytäkirjat 4 D Osakkeisiin liittyvät asiakirjat

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - TOIMITUS Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - TOIMITUS Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - TOIMITUS Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö ja hallinto Aa Henkilöstöluettelot 1 Ab Muut henkilöstöasiakirjat 2 Ac Kehittämishankkeet 3 B Päivittäinen toimitustyö Ba Työohjeet

Lisätiedot

KIRKONKIRJOJEN RULLAFILMIT

KIRKONKIRJOJEN RULLAFILMIT KIRKONKIRJOJEN RULLAFILMIT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjojen rullafilmit. Kirkonkirja-aineistoa on käytettävissä myös

Lisätiedot

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstöön liittyvät asiakirjat Aa Henkilöstöluettelot 1 Ab Työhakemukset 2 Ac Palkkoihin liittyvät asiakirjat 3 Ad

Lisätiedot

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstöön liittyvät asiakirjat Aa Henkilöstöluettelot 1 Ab Työhakemukset 2 Ac Palkkoihin liittyvät asiakirjat 3 Ad Työsuhteiden päättyminen 4 Ae Muut

Lisätiedot

SUOMEN MEDIANELONEN OY Arkistoluettelo

SUOMEN MEDIANELONEN OY Arkistoluettelo SUOMEN MEDIANELONEN OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 SUOMEN MEDIANELONEN OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Suomen Medianelonen Oy - Oy Suomen Medianelonen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO

Lisätiedot

SEERE SALMINEN Arkistoluettelo

SEERE SALMINEN Arkistoluettelo SEERE SALMINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Biographica Aa Todistukset 1 Ab Passit ja muut matkustusasiakirjat 2 Ac Kirjeenvaihtajakortit 3 Ad Käyntikortit 4 Ae Muut henkilöön liittyvät asiakirjat

Lisätiedot

B LUETTELOT JA KORTISTOT. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot 4.12.

B LUETTELOT JA KORTISTOT. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot 4.12. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki B-E, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Keskusvaalilautakunta Hyllyn numero 222-223, 226-229, 231-234, 271 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

TEO MERTANEN Arkistoluettelo

TEO MERTANEN Arkistoluettelo TEO MERTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Fc Kirjeenvaihto 1 Ff Be Oikeustapaukset ja JSN 2 B Päätoimittajan sekalaisia aineistoja 3 Dm Kunnianosoitukset, juhlat, vuosipäivät 5 TEO MERTASEN ARKISTO

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - SUNNUNTAITOIMITUS Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - SUNNUNTAITOIMITUS Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - SUNNUNTAITOIMITUS Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö ja hallinto Aa Tutkimukset ja selvitykset 1 Ab Oikeustapaukset 2 B Päivittäinen toimitustyö Ba Toimitustyön kehittäminen

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar Ba Erityisopettajakurssin arvosanaluettelot *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter:

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO D Henkilöstö Db Henkilöstö ja toimirekisterit 1 H Myynti ja markkinointi Ha Markkinoinnin suunnittelua, kehittäminen ja seuranta

Lisätiedot

JUKKA KAJAVA Arkistoluettelo

JUKKA KAJAVA Arkistoluettelo JUKKA KAJAVA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Lukijapalautteet 1 B Muut asiakirjat 2 C Valokuvat 3 JUKKA KAJAVAN ARKISTO Arkistonmuodostaja Jukka Kajava (s. 25.2.1943 Oulu, k. 16.5.2005 Berliini) toimittajan

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - NYT-LIITE Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - NYT-LIITE Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - NYT-LIITE Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö Aa Koulutus Aaa Toimittajakoulu 1 B Päivittäinen toimitustyö Ba Toimitusten kirjeenvaihto 2 Bb Jutut ja juttujen tausta-aineistot

Lisätiedot

JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo

JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöön liittyvät asiakirjat 1 B Kalenterit ja muistiinpanot 2 C Kokouksiin liittyvät asiakirjat 3 D Tutkimukset ja selvitykset 4 E Juttujen tausta-aineistot

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 1 Bv Yrityksen juhlat ja vuosipäivät 2 D Henkilöstö Df Koulutus 3 Dh Työehtoasiat 4 F Toimitustyö Fa Toimitustyön

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen (s. 15.10.1920 Helsinki, k.

Lisätiedot

MÅNDAG OY Arkistoluettelo

MÅNDAG OY Arkistoluettelo MÅNDAG OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 MÅNDAG OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Måndag Oy oli v. 1990-2006 toiminut cd- ja dvd-levyjen valmistukseen keskittynyt

Lisätiedot

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo OILI TOLVANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Koulutukseen liittyvät asiakirjat 1 B Työohjeet 2 C Sopimukset 3 D Kehittämishankkeet Da nvalmistus- ja toimitusjärjestelmäprojekteihin liittyvät asiakirjat

Lisätiedot

EERO ERKKO KESKI-SUOMI - LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

EERO ERKKO KESKI-SUOMI - LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo EERO ERKKO KESKI-SUOMI - LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Sopimukset 1 B Kirjeenvaihto 2 EERO ERKON KESKI-SUOMI -LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistonmuodostaja Eero Erkko (s. 18.5.1860

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

2NDHEAD OY Arkistoluettelo

2NDHEAD OY Arkistoluettelo 2NDHEAD OY Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 2NDHEAD OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja 2ndhead Oy (v. 2001 saakka SWWAP Oy)

Lisätiedot

TUOTANTOTALO WERNE OY Arkistoluettelo

TUOTANTOTALO WERNE OY Arkistoluettelo TUOTANTOTALO WERNE OY Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 3 TUOTANTOTALO WERNE OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Tuotantotalo

Lisätiedot

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo OILI TOLVANEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Koulutukseen liittyvät asiakirjat 1 B Työohjeet 2 C Sopimukset 3 D Kehittämishankkeet Da nvalmistus- ja toimitusjärjestelmäprojekteihin

Lisätiedot

Urheilumuseon kokoelmat

Urheilumuseon kokoelmat Urheilumuseon kokoelmat 35 000 esinettä 500 000 valokuvaa 1880 hyllymetriä asiakirjoja Julisteita Kirjoja 30 000 ja lehtiä 200 nimikettä Tietopalvelu, tilaushistoriat 1 Urheilumuseo ottaa vastaan Pysyvästi

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

2NDHEAD OY Arkistoluettelo

2NDHEAD OY Arkistoluettelo 2NDHEAD OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 2NDHEAD OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja 2ndhead Oy (v. 2001 saakka SWWAP Oy) oli v. 2000-2008 digitaalisia palveluratkaisuja

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA ARKISTOLUETTELO Sivu 1(94) Arkistotunnus Asiakirjasarja Säilytysmuoto/ Tietoväline Ajanjakso Kuvaus Ca Teknisen lautakunnan pöytäkirjat Paperi 1932 2002 Sidokset sisältävät luettelon kokouksissa käsitellyistä

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - POLITIIKAN TOIMITUS Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - POLITIIKAN TOIMITUS Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - POLITIIKAN TOIMITUS Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO D Henkilöstö Db Henkilöstö- ja toimirekisterit 1 De Ero- ja eläkeasiat 2 Df Koulutus 3 F Toimitustyö Fa Toimitustyön suunnittelu,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (9) 6.6.2012 AL/8934/07.01.01.03.01/2012 LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT

PÄÄTÖS 1 (9) 6.6.2012 AL/8934/07.01.01.03.01/2012 LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT PÄÄTÖS 1 (9) LÄÄNINHALLITUSTEN PYSYVÄSTI SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Aluehallintoviranomaisten asiakirjojen järjestämishankkeessa (ALKU) on järjestetty keväällä 2012 Uudenmaan, Turun ja Porin ja ten sekä

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

K. F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO Arkistoluettelo

K. F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO Arkistoluettelo K. F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Aa Kokousasiakirjat 1 Ab Osake- ja yhtiöjärjestysasiat 2 B Lakiasiat 3 C Talous- ja tiliasiakirjat Ca Tilikirjat 4 Cb Muut tiliasiakirjat

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Ab Johtoryhmän pöytäkirjat 1 B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 2 Be Tiedotus- ja suhdetoiminta

Lisätiedot

SIMO KAVANNE Arkistoluettelo

SIMO KAVANNE Arkistoluettelo SIMO KAVANNE Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Biographica 1 B Piirustukset 2 C Kirjeenvaihto 3 D Puheet ja esitelmät 4 E Kirjapainotyötä koskevat ohjeet ja standardit

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT NYT-LIITE Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT NYT-LIITE Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT NYT-LIITE Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö Aa Koulutus Aaa Toimittajakoulu 1 B Päivittäinen toimitustyö Ba Toimitusten kirjeenvaihto 2 Bb

Lisätiedot

KAARINA NAZARENKO Arkistoluettelo

KAARINA NAZARENKO Arkistoluettelo KAARINA NAZARENKO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Koulutus 1 B Työohjeet 2 C Esitysaineisto 3 D Tutkimukset ja selvitykset 4 E Järjestelmäkuvausasiakirjat 5 F Kehityshankkeisiin liittyvät ja sisällön

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo KIRKONARKISTOT ENO Rippikirjat 1780 1843 TK 1304 Rippikirjat 1844 1900 28-159 Lastenkirjat 1808 1900 1-98 Syntyneet 1797 1906 1-30 Vihityt

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

YLEINEN TEOLOGIA ARKIVFÖRTECKNING A 1/5 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

YLEINEN TEOLOGIA ARKIVFÖRTECKNING A 1/5 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt YLEINEN TEOLOGIA ARKIVFÖRTECKNING A 1/5 Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = a a: 1 a: 2 a: 3 a: 4 a: 5 a: 6 a: 7 a: 8 a:

Lisätiedot

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite )

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite ) KASIKIRJOITUSARKISTO ARKISTOLUETTELO A 1 Arkistokaavan mukaan pysyvasti Kupiaisen kokoelma 1 Unto Kupiaisen osaan lisatty aineisto : Bc Puheet, esitelmat, luennot ; Be Paivakirjat ja muistiinpanot ; BI

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT MARKKINOINTI - YRITYSOPPAAT Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT MARKKINOINTI - YRITYSOPPAAT Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT MARKKINOINTI - YRITYSOPPAAT Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A YLEISET ASIAKIRJAT Aa Sisäinen kirjeenvaihto ja tiedotteet 1 Ab Toimintasuunnitelmat 2 Ac Toimintakertomukset 3 Ad Talousarviot

Lisätiedot

HILDA ASP Arkistoluettelo

HILDA ASP Arkistoluettelo HILDA ASP Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Elämänvaiheisiin liittyvät asiakirjat Aa Koulutodistukset 1 Ab Muistiinpanot ja kirjoitukset 2 Au Muut asiakirjat 3 B Kirjeenvaihto Ba Kirjeenvaihto Aspin perheenjäsenten

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 RAKENTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA (JYRN)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 RAKENTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA (JYRN) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 1/12 DIAARIT A Aa Ab 1989 1989 Saapuneiden asiakirjojen Lähteneiden asiakirjojen LUETTELOT B Ba Bb Jaostoluettelot Arkistoluettelo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON 2/12 PÖYTÄKIRJAT, ESITYSLISTAT

Lisätiedot

JUHANA PERKKI Arkistoluettelo

JUHANA PERKKI Arkistoluettelo JUHANA PERKKI Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto 1 B Muistiot 4 C Talousasiakirjat 5 JUHANA PERKIN ARKISTO Arkistonmuodostaja Väinö Kaarlo Juhana Perkki (sukunimi vuoteen 1934 saakka Berg;

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Luettelot 1 B Sarjakuvat ja sarjakuvanäytteet 2 ILTA-SANOMIEN SARJAKUVATOIMITUKSEN ARKISTO Arkistonmuodostaja

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO D Henkilöstö Db Henkilöstö ja toimirekisterit 1 H Myynti ja markkinointi Ha Markkinoinnin suunnittelua,

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Ammattiyhdistysarkisto / arkistoluettelo 1(9)

Ammattiyhdistysarkisto / arkistoluettelo 1(9) Ammattiyhdistysarkisto / arkistoluettelo 1(9) Helsingin Sähköalantyöntekijät ry osasto 49 HTY 2B12 S arja- N u A rk is- S arja V uosi H u o m a u tu k sia m erkki m e to- ro y k sik - kö Entinen Suomen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE. Hyväksytty kunnanhallituksessa 12.3.2012 56

SONKAJÄRVEN KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE. Hyväksytty kunnanhallituksessa 12.3.2012 56 SONKAJÄRVEN KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 12.3.2012 56 1 Johdanto 1 2 Sonkajärven kotiseutuarkiston esittely 1 2.1 Perustaminen 1 2.2 Organisaatio 1 2.3 Tehtävät ja toiminta

Lisätiedot

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo EIJA AILASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ EIJA AILASMAAN ARKISTO (PLA-N-536) Arkistonmuodostaja Eija Ailasmaa (s. 1950 Rovaniemi) tuli vuonna 1973 Sanomain toimittajakouluun, minkä

Lisätiedot

Kartanohistorian lähteet

Kartanohistorian lähteet Kartanohistorian lähteet Henkikirjat Vuosien 1635 1809 henkikirjat mikrofilmirullilla Viipurin ja Savonlinnan, Savonlinnan ja Kymenkartanon sekä Savon ja Karjalan lääneistä sekä Vanhasta Suomesta (1728

Lisätiedot

SEPPO HEIKINHEIMO Arkistoluettelo

SEPPO HEIKINHEIMO Arkistoluettelo SEPPO HEIKINHEIMO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto 1 B Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 6 C Muut asiakirjat 7 SEPPO HEIKINHEIMON ARKISTO Arkistonmuodostaja Seppo Heikinheimo (s. 3.6.1938

Lisätiedot

Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen

Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen Asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen ARKISTOLAITOS Määräys KA/189/40/2007 9.2.2007 Sisältö Valtion virastojen ja laitosten asiakirjojen siirtäminen arkistolaitokseen Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

SWELCOM OY Arkistoluettelo

SWELCOM OY Arkistoluettelo SWELCOM OY Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 Acb Johtoryhmän kokoukset 6 SWELCOM OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja SWelcom

Lisätiedot

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1.1 Kuinka monta henkilöä hoitaa päätoimisesti kunnan asiakirjahallinnon tehtäviä? (arkistosihteeri/arkistonhoitaja/kirjaaja(t)/toimistosihteeri)

Lisätiedot

SITA - OBSERVER - CISION Arkistoluettelo

SITA - OBSERVER - CISION Arkistoluettelo SITA - OBSERVER - CISION Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Lehtileikkeet Aa Sanoma Osakeyhtiöön liittyvät lehtileikkeet 1 Ab Helsinki Mediaan liittyvät lehtileikkeet 4 Ac Ruutuneloseen liittyvät lehtileikkeet

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

SUOMEN ASIAKIRJAT KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTOSSA PETROSKOISSA

SUOMEN ASIAKIRJAT KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTOSSA PETROSKOISSA SUOMEN ASIAKIRJAT KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTOSSA PETROSKOISSA Toimittanut Pertti Kolari 1 Etelä-Karjala-instituutti Lappeenrannan teknillinen yliopisto ISSN 2243 3384 ISBN 978-952-265-397-0 ISBN

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko Ruotsalaisen kirjeenvaihto 3 Ad

Lisätiedot

RISTO KAVANNE Arkistoluettelo

RISTO KAVANNE Arkistoluettelo RISTO KAVANNE Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Saapuneet kirjeet 1 B Lähteneiden kirjeiden toisteet 3 C Talous- ja tiliasiakirjat 4 D Painovapausasioihin liittyvät asiakirjat 5 E Muut asiakirjat 9 RISTO

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Luettelot 1 B Sarjakuvat ja sarjakuvanäytteet 2 ILTA-SANOMIEN SARJAKUVATOIMITUKSEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Ilta-Sanomien sarjakuvatoimitus

Lisätiedot

HEIKKI HELLMAN Arkistoluettelo

HEIKKI HELLMAN Arkistoluettelo HEIKKI HELLMAN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen ja hallinto Aa Talous Aaa Kustannuspaikkalaskelmat 1 Aab Artikkelioikeusmaksut 3 Ab Tutkimukset, selvitykset ja kyselyt 4 HEIKKI HELLMANIN ARKISTO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

RUUTUNELONEN OY Arkistoluettelo

RUUTUNELONEN OY Arkistoluettelo RUUTUNELONEN OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Aba Hallituksen työvaliokunnan kokoukset 3 Abb Hallituksen kokoukset 5 RUUTUNELONEN OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Ruutunelonen Oy

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo

NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo NUORMAA RUOTSALAINEN (SUKU) Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Kirjeenvaihto Aa Severi Nuormaahan liittyvä kirjeenvaihto 1 Ab Sirkka Ruotsalaisen kirjeenvaihto 2 Ac Jouko

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet

Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt: pakolliset tiedot ja sovitut tiedonlähteet Luetteloinnin tiedotuspäivä 17.5.2011 Anneli Korhonen Eroon seitsemästä eri sääntökirjasta! Luetteloinnin tasoista Vanhoissa

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot