33. Kaytettavyystietojen alue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33. Kaytettavyystietojen alue"

Transkriptio

1 33. Kaytettavyystietojen alue 3.1. Jarjestämisperiaatteet Merkitys: Jajestämispenaatteilla tarkoitetaan aineiston arkistointijärjestystä tai muuta fyysistä sijoitusta. Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston tai sarjan fyysistä järjestystä valaisevat tiedot, milloin ne ovat tarpeen aineiston esille saamiseksi. FINMARC:35 1 Yksityishenkilöiden arkistojen kuvailussa kuvailuelementillä esitetään vastaavat arkistonmuodostukseen liittyvät tiedot, jotka yhteis6jen arkistojen kuvailussa esitetään kuvailuelementillä 2.4. Arkistonmuodostusprosessi. 1. Piipponen (perhe) : Kullekin perheenjäsenelle saapuneet kirjeet muodostavat oman sarjansa (sarjat 1-6). Sarjojen sisällä kirjeet ovat lähettäjän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Perheen jäsenten muut asiakirjat on sijoitettu yhteen sarjaan (sarja 7). 2. Messukylän nimismiespiiri: Arkisto sisäityy Kangasalan nimismiespiirin arkistoon Hakemistot Merkitys: Hakemistoilla tarkoitetaan sekä arkistonmuodostajan laatimia arkistoon tai sarjaan sisäityviä että säilyttävän laitoksen laatimia erillisiä rekistereitä, luetteloita, kortistoja tai selvityksiä, jotka edesauttavat kuvailtavan aineiston käyttöä. Esitetään hakemiston nimi, laatimisajankohta ja tarvittavat tunnistetiedot. Huomautus: Arkistoluettelo ei ole kuvailuelementin tarkoittama hakemisto (ks. määritelmät). FINMARC: 500/

2 1. Kenraalikuvernöörin kanslia, sarjat Fa Yleiset aktit ja Fb Osastojen aktit: Veniijänkieliset aktiluettelot ovat Kenraalikuvernöörin kanslian arkiston sarjoissa Bb Yleiset aktlluettelot, Bc Muut akti- ja asiakirjaluettelot ja Bd Osastojen aktiluettelot ja diaarit. Kansailisarkistossa laaditut aktiluetteloiden suomennokset sisältyvät luetteloihin VA Kuopion lääninhallitus, sarja Aaca 1 ylimäärasen esitteiijän saapuneiden kirjeiden diaarit: Kunkin diaarisidoksen alussa on lähettäjäviranomaisryhmittäinen hakemisto, jossa viittaus diaarin sivunumeroon. 3. Kuopion lääninhallitus, sarja Eaca 1 ylimääräiselle esittelij alle saapuneet kirjeasiakir - jat: Kuopion lääninhallituksen arkisto, sarjat Aaa Saapuneiden kirjeiden diaarit ja Aaca 1 ylimääräisen esittelijän saapuneiden kirjeiden diaarit Aineiston laajuus Merkitys: Aineiston laajuus tarkoittaa arkistoon tai sarjaan sisältyvien asiakujojen määrää hyllymetreinä ja/tai säilytysyksikköjen (kotelo, sidos, mikrofilmi, magneettinauha, tms.) lukumääränä. Arkistotasolla aineiston laajuus esitetään hyllymetreinä. Haluttaessa voidaan arkistotasolla esittää myös säilytysyksikköjen (ks. maaritelmät) lukumäärä. FINMARC: 300 Sarjatasolla aineiston laajuus voidaan esittää pelkästään säilytysyksikköjen lukumääräna. Jos sarjan laajuus on vähemmän kuin yksi säilytysyksikkö, ei elementtiä käytetä sarjatasolla lainkaan. Hyllymetrimäärästä käytetään lyhennettä "hm" ja säilytysyksiköstä lyhennettä "yks.". Kamut-tietorakenne: Vastaa tietoelementtiä 12. Ulkoasutiedot, joka on määritelty pakolliseksi arkistoaineiston luetteloinnissa. 1. Ilmajoen kihlakunnan henkikirj oittaj a : 13.2 hm; 218 yks. 34

3 3.4. Kunto ja fyysinen muoto Merkitys: Kuvailuelement(e)illä esitetään aineiston (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) käyttöön tai käyttöönsaamiseen vaikuttavat tiedot sen 1) kunnosta sekä 2) A4 tai foliokoosta poikkeava koko ja/tai tekstiasiakirjoista poikkeava muoto. Aineiston poikkeava koko esitetään x-nittayksikköinä. FINMARC: 008/23-24, 300 osakenttä $c, 500/50 1 Kamut-tietorakenne: Aineiston fjysinen muoto voidaan esittää tietoelementillä 12. Ulkoasutiedot. 1. Jongunjoen hoitoalue, sarja Hc Puun tuottaminen, Hcb Muut asiakirjat: MetsLinhoitotöiden päiväkirjat vuosilta ovat erittäin huonokuntoisia. 2. Joensuun maistraatti, sarja Ag Laivarekisterikirjat: Sidosten koko on 3.1 x 4.6 cm. 3. Maatilahailitus: Maatalouslaskenta vuosilta on magneettinauhoilla Asiakirjakieli Merkitys: AsiaklrJakielellä tarkoitetaan kieltä tai kieliä, joilla aineisto on laadittu. Suomen tai ruotsin kieli merkitään vain, jos tiedolla on erityistä merkitystä aineiston käytön tai käytettävyyden kannalta. Jos aineistoon (arkisto, saija tai arkistoyksikkö) sisältyy pieniä määriä useilla eri kielillä laadittuja asiakirjoja, voidaan asiakirjakieli kuvailla termillä "vieraskielistä". Jos asiaky akieli esitetään koodimuotoisena, käytetään SFS-ISO 639 -standardiin pohjautuvan FINMARC-sovelluksen (Finmarcformaatin sovellusohje: kirjat, Helsingin yliopiston kiqasto. Tieteellisten kiqastojen atk-yksikkö, Helsinki 1993) mukaisia kolmikirjaimisia koodeja. Jos kieliä on enemmän kuin kolme, voidaan käyttää koodia "mul". 35

4 FINMARC: 041, 500/501 Kamut-tietorakenne: Vastaa tietoelementtiä 5. Kielet. 1. Vanhan- Suomen läänin tilit: Osa asiakirjoista on saksan- ja venäjänkieiisiä. 2. Setälä, E ed Nestor: Arkistoon sisäityy vieraskielistä aineistoa Käyttörajoitukset Merkitys: Käyttörajoituksella tarkoitetaan aineiston (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) vapaata käyttöä rajoittavia säädöksiä, määräyksiä tai sopimuksia. Myttö: Esitetään käyttörajoitus, rajoituksen peruste ja kesto sekä mahdollisen käyttö luvan antaja ja käyttötarkoitus, johon lupa on mahdollista saada. FINMARC: 507 Kamut-tietorakenne: Aineiston julkisuutta koskevat rajoitukset esitetään tietoelementillä 19. Julkisuutta koskevat rajoitukset. Määritelty pakolliseksi arkistoaineiston luetteloinnissa, milloin käyttörajoitus on olemassa. 1. Paasikivi. Juho Kusti: Käytettävissä vain valtionarkistonhoitajan luvalla. 2. Kirjaajankonttori, sarja Ca Senaatin taiousosaston pöytäkirjat: Käytettävissä vain mikrofilmeinä. 3. Sibelius (perhe): Käytettävissä tieteelliseen tarkoitukseen valtionarkistonhoitajan luvalla. Jean ja Aino Sibeliuksen päiväkirjat ja osa kirjeenvaihtoa pidetään kokonaan suljettuna saakka. 36

5 3.7. Käyttökopiot Merkitys: Käyttökopioilla tarkoitetaan aineistosta (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) käytettävissa olevia mikrofilmi-, paperi- ym. jäljenteitä. FINMARC: 529 Esimerkkejä : 1. Kuopion lääninhallitus, sarja Hba Kuvernöörin vuosikertomukset : Kuvernöörin vuosikertomukset , rnikrofilmit JKK JoMA. 2. Gripenberg (suku): G.A. Gripenbergin päiväkirjat , mikrokortit VAY , KA. 3. Kallio, Kyösti, Saapuneet kijeet, kansiot 6-14: Mikrokortit VAY , KA. 34. Omistus- ja käsittelytietojen alue 4.1. Omistushistoria Merkitys: Omistushistorialla tarkoitetaan arkiston, kokoelman tai sarjan muodostumista tai syntyhistoriaa tai aiempaa sailyttämistä ja säilyttäjiä valaisevia tietoja. FINMARC: 561 Esimerkkejä : Esitetään aineiston syntyyn tai historiaan liittyvät tiedot. Arkistonmuodostajien historia esitetään kuvaiiuelementillä 2.1. Jos arkistoon tai sarjaan sisäityy usean arkistonmuodostajan toiminnasta kertynyttä aineistoa, esitetään tieto tarvittaessa täilä kuvailuelementillä (esimerkit 2. ja sortavdan kihlakunnan kruununvouti: Sortavaiankihlakunnan kruununvouti Otto Härmälä sai tehtäväkseen hoitaa loppuun lakkautettujen Sortavalan, Salmin, Viipurin, Rannan ja Rajajoen kihiakuntien kruununvoudeilta jääneet avoimet asiat. Hän toimi tehtävässä vuoden 1942 loppuun ja luovutti syntyneet asiakirjat Viipurin lääninhallitukselle, missä asiakirjat liitettiin Sortavalan kihlakunnan kruununvoudin arkiston yhteyteen. 2. Kangasalan nimismiespiiri: Arkistoon sisältyy Messulrylän nimismiespiirin arkisto, joka on joutunut Kangasalan nimismiespiirin haltuun piirien yhdistamisen yhteydessä vuonna Kangasalan nimismiespiiri, sarja Da Kirjekonseptit: Sarja muodostuu Messukylän nimismiespiirin konseptikirjoista vuosilta ja Kangasalan nimismiespiirin kirjekonsepteista vuodesta

6 4.2. Luovutustiedot Merkitys: Kuvailuelementillä esitetään nykymeen säilytyspaikkaan luovuttamista koskevat tiedot. Esitetään luovuttajan nimi sekä luovutuksen luonne ja ajankohta reversaaiinumerona, päiväyksenä tms. laitoksen käyttöön vakiintuneella tavalla. FINMARC: Turun hovioikeuden valtiosyyttäjä: Uudenmaan lääninhallitus, luovutus, rev. 9/ Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544,8545 ja 8546: Uudenmaan lääninhallitus luovuttanut vuonna Pohjois- Karj alan Maxttapiirilii tto : Pohjois-Karjalan Marttapiiriliitto, lahjoitus, rev. 22/86; 13/ Järjestelytyöt Merkitys: Kuvaiiuelementillä esitetään arkiston käytön kannalta merkittavät tiedot aineiston jätjestämisesta tai muista msistä käytettävyyttii edistavistä säilyttävän laitoksen suorittamista töistä. Esitetään järjestely- tai kunnostustyön luonne ja ajankohta sekä sen seurauksena mahdollisesti muuttuneet aineiston käyttöönsaamiseen liittyvät tiedot, kuten esim. sarjojen tai siiilytysyksikköjen tunnukset. FINMAFZC: Kuopion lääninhallitus, sarja Aaa Saapuneiden kirjeiden diaarit : Swa on muodostettu uudelleenjärjestelytyön yhteydessä vuonna 1993 yhdistämällä entiset sarjat Aa Lääninsihteerin saapuneiden kirjeiden diaarit ja Aa Kirjediaarit

7 4.4. Hävitetty/hävinnyt Merkitys: Kuvailuelernentillä esitetään tiedot hävinneestä tai muusta syystä puuttuvasta aineistosta tai seulontapäätöksiin perustuvasta aineiston hävittämisestä. Aineistosta (arkisto, sarja tai arkistoyksikkö) esitetään nimi tai muu luonnehdinta, aikamääre sekä häviämisen syy tai hävittämisen peruste. FINMARC: 563 Esimerkkejä : 1. Lemin seurakunta: Kaikki rippi- ja historiakirjat tuhoutuivat pappilan palossa vuonna Nimismiespiirit: Arkistot on seulottu SM:n päätösten /382 ja /854 nojalla Kuvailutiedot Merkitys: Kuvailutiedoilla tarkoitetaan kuvailun laatimiseen iiittyviä tietoja. Esitetään kuvailun laatija, laitos, jossa kuvailu on laadittu, tms. kuvailijan identifioinnin kannalta tarpeelliseksi katsotut tiedot sekä kuvailun valmistu-mispäivämäärä. FINMARC: 500/ Tutkija N.N., Vaitionarkisto Yksityisarkistoyksikk6. KA Viitetietojen alue 5.1. Julkaisut, tutkimukset Merkitys: Kuvailuelernentillä esitetään arkistonmuodostajan historiaa, toimintaa trns. ja arkistonmuodostusta ja aineistoa valaisevat julkaisut ta.i muut tutkimukset. 39

8 Kayttö: FINMARC: Sorvali, Pentti. Siirtoväen liua to. Helsinki Tikkanen, Juhani, Kuopion lääninhallituksen khjaamisjärjestelmä vuosina Ylemmän arkistotutkinnon kijoiteha tammikuussa JoMA. 3. Hämynen, Tapio, Luovutetun Karjalan arkistot Petroskoissa. Historiallinen Aikakauskirja 1/ Edeltäjätheuiaajat Merkitys: Edeltäjillä tai seuraajilla tarkoitetaan: 1) osin tai kokonaan arkistonmuodostajan tehtäviä ennen tai jälkeen sen toimintavuosia hoitaneita arkistonmuodostajia, joille on muodostunut kuvailtavasta arkistosta erillinen arkistokokonaisuus 2) kuvailtavan sarjan kanssa tietosisällöltään osin tai kokonaan identtisiä, mutta nimeltään ja aikarajaukseltaan erilaisia joko samaan tai muuhun arkistoon sisältyviä sarjoja. Kuvaiiuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käyttäjälle lisäinformaatiota muista arkistoista tai sarjoista, jotka sisältävät hänen etsimiään tietoja, mutta eri aikaväliltä. Esitetään arkistonmuodostajan tai sarjan nimi ja aikarajaus sekä tarvittaessa selite edeltämis- tai seuraussuhteen luonteesta. Huomautus Jos edeltäjien tai seuraajien arkistot muodostavat yhden kokonaisuuden, eikä niistä laadita erillisiä arkistonmuodostajatason kuvailuja, ei kuvailuelementtiä käytetä. Edeltävien/seuraavien arkistonmuodostajien nimet esitetään viittauksina kuvailuelementillä 1.1. Nimet. FINMARC: 780/785 Kamut- tie torakenne: Vastaa tietoelementtejä 17. EdeltaJä ja 18. Seuraaja. 40

9 1. Maatalouskeskusten liitto : Edeltäjät Maatalousseurojen Keskusliitto , Pienviljelijäin Keskusliitto ja Laidunyhdistys Kuopion lääninhallitus, sarja Cae Irtolaistutkintapöytäkirjat : Irtolaistutkinnat ennen vuotta 1895 sisältyvät sarjaan Cad Varalääninsihteerh kansliapöytzikiqat. 3. Senaatin yleinen kanslia, saxja Ef Toimituskuntien esittelylistat : Seuraaja Senaatin talousosaston kanslian arkiston sarja Ef Toimituskuntien esittelylistat Liittyvät aineistot Merkitys: Liittyvillä aineistoilia tarkoitetaan arkistoja tai sarjoja, jotka sisältävät samaa tai samantapaista tietoa kuin kuvailtava arkisto tai sua. Kuvailuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käytmjalle lisäinformaatiota muista arkistoista ja samaan tai toiseen arkistoon sisaltyvistä sarjoista, jotka sisältävät hänen etsimiäh tietoja samalta aikaväliltä. Esitetään aineiston nimi sekä aikamjaus. FINMARC: 500/501 Kuvailuelementillä tehdään sarjatasolla viittaukset niiden sarjojen valllle, jotka arkistotasolla on kuvailtu kuvailuelementiilä 2.4. Arkistonmuodostusprosessi. Hakemis toj a koskevat viittaukset esitetään kuitenkin kuvailuelementilla Ilomantsin kihlakunnan kruununvouti, sarja Em Saapuneet perukirjat : Ilomantsin ew.lut. seurakunta, Wee. Perukirjat Ilomantsin tuomiokunta, Perukirjat Senaatin yleinen kanslia, sarja Ef Toimituskuntien esittelylistat: Toimituskuntien esittelylistoja sisäityy myös toimituskun tien arkistoihin. 3. Senaatin yleinen kanslia, sw*a Ea Diarioidut lurje- ja anomusasiakirjat: Senaatin talousosaston arkiston sarja Ea Yleiset kirjeaktit, Yleisen kanslian arkiston sarjat Cb Plenumin esittelylistat ja Da Puhtaaksikirjoitetut kijekonseptit. 41

10 5.4. Muualla säilytettävä aineisto Merkitys: Muualla säilytettävällä aineistolla tarkoitetaan kuvailtavan arkistonmuodosta jan toiminnasta kertyneitä tai kuvailtavaan arkistoon kuuluvia, muissa laitoksissa säilytettäviä aineistoja. Kuvaiiuelementin tarkoituksena on tarjota aineiston käyttäjälle lisäinformaatiota muista arkistoista tai sarjoista. jotka sisäitävät hänen etsimiään tietoja, mutta joita säilytetään eri laitoksessa. Esitetään aineiston nimi ja aikarajaus sekä säilyttävän laitoksen nimi. FINMARC: 500/ Kuopion laäninhailitus (JoMAI: Lääninhailituksen virkamiesten nimikirjasidokset vuosilta 187% 1953 ovat lätininhallituksen hallussa. 2. Nurmeksen ja Valtimon kuntain paloapuyhdistys (JoMA): Arkistoa vuosilta on myös Nurmeksen kaupungin kotiseutuarkistossa H uomautustiedot Merkitys: Kuvailuelementillä voidaan esittää mitä tahansa lisätietoja. FINMARC: 500/501 42

11 Ortodoksisten Nuorten Liitto ry ARKISTONMUODOST'AJA- JA ARKISTOTASO LIITE 1 Nimi ORTODOKSISTEN NUORTEN LIITTO RY Tunnus 4.2. Aikamäaeet Arkistonmuodostajan toimintavuodet Arkiston rajavuodet Historia Ortodoksisen kirkkokunnan nuorisotyötä Suomessa on johtanut Marian ilmestyspäivänä Sortavaiassa perustettu Ortodoksisten Nuorten Liitto ry (ONL). Toiminnan perustan muodosti alusta alkaen opintokerhotoiminta. Tarkoituksena oli kasvattaa nuorisossa ortodoksista henkeä, kohottaa omanarvontuntoa ja sivistystasoa sekä toimia suomalaiskansallisessa hengessä ja rakentaa Suomea. Liiton toimipaikkoina ovat olleet Pieksämäki vuosina , Kuopio vuodesta luvulle ja sen jäikeen Joensuu. Jäsenmäärä oli 1950-luvun alussa 1500, 1960-luvulla noin 3000 ja on viime vuosina ollut noin Tiedotustoimintaa varten järjestö on julkaissut vuodesta 1952 lähtien Tuohustuli-lehteä, joka on ilmestynyt kerran kuussa. Nuorisotyötoiminta on tapahtunut opintokerhoissa, joissa on perehdytty kirkkohistoriaan, liturgiaan, siveysoppiin, uskonoppiin, kirkkolauluun ja muihinkin kirkollisiin aineisiin. Sodanjälkeisinä vuosina oli erityisesti uskonnonopetus keskeinen toimintamuoto, sillä seurakunnat eivät vaikeissa oloissa voineet itse järjestää opetusta tyydyttävällii tavalla. Kerhot ovat kokoontuneet viikon tai parin välein. Opintokerhoja on toiminut toistasataa eri puolilla Suomea. Arkistoon sisältyvistä opintokerhoista Liperin Salokylän opintokerho on perustettu Kerhon pöytäkmjoista saa kuvan toimintamuodoista. Kerhoilloissa rukoiltiin, kuulusteltiin läksy-jä, keskusteltiin hengellisista asioista, laulettiin, luettiin runoja ja kertomuksia sekä harjoitettiin myös ns. laupeuden töitä. Kerhon toiminta sammui vuoden 1953 syksyllä, mutta se herätettiin henkiin vuonna Karttulan Syvänniemen opintokerhon "elvyttävä" kokous pidettiin vuonna Opintokerho kokoontui joka toinen viikko kerholaisten kotona. Toiminta, joka oli varsin samankal- 43

12 taista kuin Salokylän opintokerhossa. käsitti mm. myös tietokilpailuja ja leikkejä. Ortodoksisten Nuorten Liiton vuonna 1958 Rautalammilta ostama Puroniemi on toiminut leirikeskuksena. Siellä on pidetty kristinoppikouiua, partio-, nuoriso- ja kerholeirejä. Koppaa ja Virpiniemi ovat olleet vastaavanlaisina leiripaikkoina Pohjois-Suomessa. Aineiston laajuus 0,5 hm: 27 yks. Käytt6- rajoitukset Luovutustiedot Asiakirjoja saa käyttää vain Ortodoksisten Nuorten Liiton pääsihteerin luvalla. Ortodoksisten Nuorten Liitto, lahjoitus, rev Kuvailutiedot Apulaistarkastaja Jorma humalainen, Joensuun maakuntaarkisto Julkaisut Ortodoksinen kirkko Suomessa. Toim. Isä Ambrosius, Markku Haapio. Heinävesi Piiroinen, Erkki, Kirkkokunnan ylösnousemus. Muistiinpanoja ortodoksien toiminnasta sodan jälkeen. Joensuu

13 Ortodoksisten Nuorten Uitto ry SARJA- JA YKSIKKoTASO Sarjan nimi LEIRIKiRJAT JA -LUETTELOT Tietosisältö Sarjan asiw at sisältävät luettelot kristinoppikoulaisista sekä leirikeskuksissa järjestettyjen leirien ja kurssien osallistujaluettelot. Asiakirjat sisältävät tiedot leirien järjestämispäivämääristä ja osallistujien henkilötiedot: nimi, syntymäaika ja - paikka, seurakunta ja osoite. Aineiston laajuus 5 yks. Yksiköiden tunnus 1 si Kristinoppikoululaisten luettelot ja sisältö 2 si Puroniemen leirikirja si Puroniemen leirikirja si Koppanan ja Virpiniemen Pohjois- Suomen leirikirja ko Kaunisniemen leirikirja ja Kristinoppikoululaisten luettelot Syvänniemen kerhon läsnäololista Sarjan nimi JOHTOKUNNAN PÖYT%XIRJAT Tietosisältö Johtokunnan kokousten pöytäkirjoihin sisältyy toimintasuunnitelmia sekä tiiinpäätöstaseita. Aineiston laajuus 5 yks. Yksikeiden tunnus 6 si 1942)-1951 ja sisältö 7 si Si si si

14 Sarjan nimi VUOSIKOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT Yksiköiden tunnus 1948, sisältyy sidokseen 6 ja sisäitö , sisältyvät sidokseen 10 sarjan nimi Tie tosisäitö XERHOJEN PÖYTÄEIRJAT 0NL:n opintokerhojen pöytäkirjat, jotka on laadittu opintokerhojen kerhoilloista, syys- ja kevätkokouksista sekä vuosikokouksista. Kuopion opiskelijain kerhon pöytäkirjaan sisältyvät myös vuosi- ja toimintakertomukset. Aineiston laajuus 5 yks. Yksiköiden tunnus ja sisäitö 11 si Liperin Salokylän kerhon PÖytäkirJat si " si Karttulan Syvänniemen kerhon pöytäkwjat si " si Kuopion opiskelijain kerhon (myöhemmin Kuopion Nuorten Ortodoksien kerho) pöytäkirjat Sarjan nimi pmmmat Aineiston laajuus 11 yks. Yksiköiden tunnus 16 si ja sisäitö 17 si si si si si si si si si si

15 Ortodoksisten Nuorten Liitto ry SARJA- JA YKSIKKOTMO Sarjan nimi MUUTTILIAS4RIR.IAT Aineiston lmjuus 1 yks. Yksikh tunnus 27 si Tasekija ja sisältö vihko Päiväkirja 1982, sisäityy koteloon 5 nippu Taiousarvioehdotukset ja tiiinpäätöstaseet , sisäityy koteloon 5 sarjan nimi Tietosisäitö IIauuTASIAKIRJAT 4 kpl valokuvia Puroniemen leirikeskuksen toiminnasta. Yksiken tunnus Kotelossa nro 5. 47

16 LIITE II Senaatin yleinen SARJATASO kanslia Nimi Tunnus Aikamääreet Tietosisältö Aineiston laajuus HENXLÖASIOITA KOSKEVAT LUETTELOT Ba Raj avuode t Senaatin taiousosaston virkakunnan matrikkelit, lomaluettelo ja viranhakijoiden luettelo. 5 yks. Nimi Rinnakkaisnimi Tunnus Aikamääreet Tietosisaltö Aineiston laajuus Seuraajat TT~LUETTELOT Forteckningar öfver de tiil K.S. Allmänna Plenum inkomne och tiil Ailrnänna Referendariesekreterarens föredragning hörande mål och ärenden Bb Työluettelot ja tilastot yleisen esittelijäsihteerin täysiistunnoissa esittelemistä asioista. Ilmee asian vireilletulopäiväys, sisäitö, käsittelypäiväys ja toimenpiteet. 3 yks. Yleisen esittelijäsihteerin työluettelot vuosilta 1872, sisältyvat sarjaan Ee Toimituskuntien työluettelot. Nimi Tunnus Aikamääreet Tietosisäitö Seuraajat Aineiston laajuus TOIMTTUSKIRJALUETT'ELOT Bc Rajavuodet Kirj aaj ankon ttorin toimituskij alue ttelo t, toimi tuskij a- luettelot plenumin ja taious osaston päätöksistä, välipäätöksistä, määräyksistä, eläke-, ero-, valta- ym. kirjoista sekä luettelot toimi tuskj maksuista. Luettelot toimituskirjamaksuista vuosilta sisältyvät Oikeustoimituskunnan arkiston sarjaan Bb Toimituskijaiuettelot. 13 yks. 48

17 AWiSTONMUOOOSTAJA ARKNBUDARE Senaatin yleinen kanslia Sujpn nimi -.cmenrkik ioimitus kirjaluettelot I 2 2a kk b. vk nih. - sid ;i sii sid ;KI rwsi-k ARKISTOLUETTUO A Arkistokaavan mu.k+an pysyvasti sädytettävät asiakirjat ARKIVFÖRETEKNING A Handlingar, som enligt arkivschemat föwaras varakiigt Kirjaajankonttorin toimituskijaluettekt Toimituskijaluetielo (Expeditionslängd) Toimituskirjaluettelo senaatin plenumin 'a talousosaston anieista vdipäiltöksistä, määräyksistä ja el8kekirjoista --(Expedrtionslängd) -"- (Förtech.ing öfver de ifrh Kejserlia Senatens för Finland AilmBnna Plenurn och Oeconomiae Depariement uifärdade Uslag, Resolutioner, Förordnanden och Pensionchef) s8l)urunur Bc sis. myös kirjekonsepteja 5 6 sid sid "-. 7 5id Eri viranomaisille lähetettyjen toimituskirjojen iuetteio B id Sid sid Sid Sid Luettelo senaatin plenumin ja talousosaston antamista äätöksistä, jotka on 18hetetty maahemoi& lunastushinnan perimistä varten (Förieckni öfver de ifrh Kejseriiga Senatens för Firand Allmänna Plenum och Oeconomiae Departement utfardade Utsla mm. hv.ika i afseende a afgiltemes inci&nde Mifvit vederborande Gouvemeurer tillsandel Luettelo annetuista valtakirjoista, erokirjoista ym. Föriecking öhrer fullmakier, afskedsbrei mm. I Luettelo toimitus- jamaksuista (Allrnänna Kansliets Expednioner) ks.-oikeustoimituskunnan arkisto 13 ko Muita toimituskirjaluetieloita - 49

18 Pälkjärven kunta SARJA- JA YKSIKKOTASO Sarjan nimi Sarjan tunnus Aikamääreet Aineiston lajuus Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Arkistoyksikön nimi Aikamääreet Säilytysyksikön tunnus Arkistoyksikön nimi Säilytysyksikön tunnus Aikamääreet Tietosisältö Hakusanat TERVEYDENHOITOIA~~U"i4N ASIAEIRJAT Iii 17 Fbj avuodet yks. ROKOTUSPÄXVÄEIRJAT Xi 17:l Rajavuodet LIITE II1 Rokotuspaikka, rokotettavan nimi, syntymaaika, isän nimi ja ammatti, asuinpaikka, rokotus- ja tarkastuspäivämäärä, huomautukset (mm. uskonto). TERmYSKORTXT iii 17:l 193' Rokotettavan nimi ja syntymäaika, vanhemmat, osoite, suvussa esiintyviä tauteja, ravitsemistiia, sairaudet ja rokotuspäivämäärä. JÄRJESTÄXTYMESKOKOUKSEN PÖYTÄSIRJA iii 17:2 SAAPUNEET A SWAT Iii 17:2 Rajavuodet ". Laanlnhallitukseltaja lääninlääkäriltä, muiltavaltion viranomaisilta sekä oman ja muiden kuntien viranomaisilta saapuneet kirjeet, ilmoitukset mielenterveydectä sekä työkertomukset ja tarkastusselostukset Pälksaaren piirimielisairaalasta. Päiksaaren piirimielisairaala ; mielisairaanhoito 50

19 Kivijärven nimismiespiiri SARJA- JA YKSIKKoTASO LIITE Iv Sagan nimi MUUT SIBkLÖN MU" JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT Aikamääreet Rajavuodet Aineiston laajuus 1 yks. Yksikön tunnus ja sisältö Kotelo 119 Kauppakijat ja 1860, i86&-1869,1875, maarekis teriottee t , 1894,1899, 1902,1934,1936, , Syytinkisopimukset 1860,1863,1869, , 1879, 1881,1889 Perukijat 1867, , 1902 Kiinnekijat ja lainhuudot 1844,1851,1854,1858, 1864, 1875, 1889, 1942 Vuokrasopimukset 1853, 1858, 1876 Ulosottoasiat 1863, 1962 Prokurailmoitus 1943 kaupparekisteriin Valtakijat 1874, Lenkijoen perkauksen 1897 asiakiqat Riistanhoitoasiakirj at 1935, Vesioikeus- ja 1938,1941, ,1954, kalas tusasiat 1959, Teiden kunnossapitoon liittyvät asiakirjat Ostokorttihakemukset 1946 Takaussitoumukset 1961, 1962 Virkatodistukset 1944, 1946 Kivijärven yhdistykset 1948 (1 ue t telo) 51

20 Yliopistopaino 2002 Kansi: Eija Kling

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = kartong, l = låda Ba Ba: 1 Bb Bb:1

Lisätiedot

Miksi arkisto järjestetään?

Miksi arkisto järjestetään? Yksityisarkistot Yksityinen arkisto On arkistonmuodostaja On sen tehtävien hoidosta kertyvien asiakirjojen kokonaisuus On ainutkertainen On historiallinen todistusarvo Asiakirjahallinto/RB 2 Miksi arkisto

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar Ba Erityisopettajakurssin arvosanaluettelot *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter:

Lisätiedot

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo

RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo RAIJA OLASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstöön liittyvät asiakirjat Aa Henkilöstöluettelot 1 Ab Työhakemukset 2 Ac Palkkoihin liittyvät asiakirjat 3 Ad

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo

JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo JOHANNA MANNILA Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöön liittyvät asiakirjat 1 B Kalenterit ja muistiinpanot 2 C Kokouksiin liittyvät asiakirjat 3 D Tutkimukset ja selvitykset 4 E Juttujen tausta-aineistot

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo

OILI TOLVANEN Arkistoluettelo OILI TOLVANEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Koulutukseen liittyvät asiakirjat 1 B Työohjeet 2 C Sopimukset 3 D Kehittämishankkeet Da nvalmistus- ja toimitusjärjestelmäprojekteihin

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

MÅNDAG OY Arkistoluettelo

MÅNDAG OY Arkistoluettelo MÅNDAG OY Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Abb Hallituksen kokoukset 2 MÅNDAG OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Måndag Oy oli v. 1990-2006 toiminut cd- ja dvd-levyjen valmistukseen keskittynyt

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite )

1 Iahettamat kirjeet; Fb Adressit ; G Esineet; (Da Valokuvat, liite ) KASIKIRJOITUSARKISTO ARKISTOLUETTELO A 1 Arkistokaavan mukaan pysyvasti Kupiaisen kokoelma 1 Unto Kupiaisen osaan lisatty aineisto : Bc Puheet, esitelmat, luennot ; Be Paivakirjat ja muistiinpanot ; BI

Lisätiedot

EERO ERKKO KESKI-SUOMI - LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

EERO ERKKO KESKI-SUOMI - LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo EERO ERKKO KESKI-SUOMI - LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Sopimukset 1 B Kirjeenvaihto 2 EERO ERKON KESKI-SUOMI -LEHTEEN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistonmuodostaja Eero Erkko (s. 18.5.1860

Lisätiedot

SIMO KAVANNE Arkistoluettelo

SIMO KAVANNE Arkistoluettelo SIMO KAVANNE Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Biographica 1 B Piirustukset 2 C Kirjeenvaihto 3 D Puheet ja esitelmät 4 E Kirjapainotyötä koskevat ohjeet ja standardit

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT NYT-LIITE Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT NYT-LIITE Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT NYT-LIITE Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö Aa Koulutus Aaa Toimittajakoulu 1 B Päivittäinen toimitustyö Ba Toimitusten kirjeenvaihto 2 Bb

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Ab Johtoryhmän pöytäkirjat 1 B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 2 Be Tiedotus- ja suhdetoiminta

Lisätiedot

YLEINEN TEOLOGIA ARKIVFÖRTECKNING A 1/5 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

YLEINEN TEOLOGIA ARKIVFÖRTECKNING A 1/5 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt YLEINEN TEOLOGIA ARKIVFÖRTECKNING A 1/5 Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = a a: 1 a: 2 a: 3 a: 4 a: 5 a: 6 a: 7 a: 8 a:

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - MYYNTI JA MARKKINOINTI Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO D Henkilöstö Db Henkilöstö ja toimirekisterit 1 H Myynti ja markkinointi Ha Markkinoinnin suunnittelua,

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo

EIJA AILASMAA Arkistoluettelo EIJA AILASMAA Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ EIJA AILASMAAN ARKISTO (PLA-N-536) Arkistonmuodostaja Eija Ailasmaa (s. 1950 Rovaniemi) tuli vuonna 1973 Sanomain toimittajakouluun, minkä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2011 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 13. syyskuuta 2011 klo 16.00-16.45 Paikka Läsnä Sonkaja tsasounassa isä Ioannis Lampropoulos,

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT - SARJAKUVATOIMITUS Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Luettelot 1 B Sarjakuvat ja sarjakuvanäytteet 2 ILTA-SANOMIEN SARJAKUVATOIMITUKSEN ARKISTO Arkistonmuodostaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE. Hyväksytty kunnanhallituksessa 12.3.2012 56

SONKAJÄRVEN KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE. Hyväksytty kunnanhallituksessa 12.3.2012 56 SONKAJÄRVEN KOTISEUTUARKISTON TOIMINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 12.3.2012 56 1 Johdanto 1 2 Sonkajärven kotiseutuarkiston esittely 1 2.1 Perustaminen 1 2.2 Organisaatio 1 2.3 Tehtävät ja toiminta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

SUOMEN ASIAKIRJAT KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTOSSA PETROSKOISSA

SUOMEN ASIAKIRJAT KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTOSSA PETROSKOISSA SUOMEN ASIAKIRJAT KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTOSSA PETROSKOISSA Toimittanut Pertti Kolari 1 Etelä-Karjala-instituutti Lappeenrannan teknillinen yliopisto ISSN 2243 3384 ISBN 978-952-265-397-0 ISBN

Lisätiedot

RISTO KAVANNE Arkistoluettelo

RISTO KAVANNE Arkistoluettelo RISTO KAVANNE Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Saapuneet kirjeet 1 B Lähteneiden kirjeiden toisteet 3 C Talous- ja tiliasiakirjat 4 D Painovapausasioihin liittyvät asiakirjat 5 E Muut asiakirjat 9 RISTO

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta 2015 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Keskiviikkona 20 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ VIINIJÄRVI 1/5 Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 15 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019

PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA SEURAKUNNAN VALTUUSTON VAALI 2015 PÖYTÄKIRJA SEURAKUNNANKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN VALTUUSTON JÄSENTEN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDEKSI 2016-2019 Aika: 1.11.2015-2.11.2015

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo

KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo KARI SUOMALAINEN Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Haastattelut ja keskustelut 1 B Painotuotteet 2 C Julisteet 3 KARI SUOMALAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Kari Suomalainen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA 3/2014 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 11. maaliskuuta 2014 klo 16.00 17.47 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

SUOMEN KIRKONARKISTOJEN MIKROFILMIT

SUOMEN KIRKONARKISTOJEN MIKROFILMIT SUOMEN KIRKONARKISTOJEN MIKROFILMIT ALATORNIO Rippikirjat 1750-1799 IK 203 " 1780-1828 IK 204 " 1819-183 IK 205 " 1826-1851 IK 206 " 1845-1868 IK 207 " 1859-1868 IK 208 Lastenkirjat 1860-1880 Syntyneet

Lisätiedot

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa Anne Isomursu 22.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessit Esitutkimus ja hankintaraportti Hankintapäätöksen tekeminen Kokoelmaselvitys

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

HELSINKI TELEVISIO OY Arkistoluettelo

HELSINKI TELEVISIO OY Arkistoluettelo HELSINKI TELEVISIO OY Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO Aaa Yhtiökokoukset 1 Aba Hallintoneuvoston kokoukset 5 6 HELSINKI TELEVISIO OY:N ARKISTO Arkistonmuodostaja Helsinki

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ

SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOSÄÄNTÖ 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. SOTILASKOTIYHDISTYSTEN ARKISTOTOIMEN PERUSTEET s.3 2. ARKISTONMUODOSTUKSEN LÄHTÖKOHDAT s.4 3. ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA JA ARKISTOKAAVA

Lisätiedot

Arkistoala historioitsijan työllist

Arkistoala historioitsijan työllist Arkistoala historioitsijan työllist llistäjänä Projektipää äällikk llikkö Tomi Rasimus Kansallisarkisto Esityksen sisältö Oma opiskelu ja työura Arkistoista historioitsijan työpaikka? Arkistoammattilaisen

Lisätiedot

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit

Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit, Suomen Sukututkimusseuran 29.10.2009 historiakirjojen jäljennösten mikrofilmit sekä voudintilien mikrofilmit Kirjastoon on hankittu mahdollisimman täydellisinä Pirkanmaan

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J)

RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut ja liite J) RDA, osio 8: Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden suhteiden kuvailu (luvut 24-28 ja liite J) RDA-koulutus syksy 2015 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Esityksen sisältö Luku 24:

Lisätiedot

UNTO HÄMÄLÄINEN Arkistoluettelo

UNTO HÄMÄLÄINEN Arkistoluettelo UNTO HÄMÄLÄINEN rkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1 B Muut asiakirjat 8 UNTO HÄMÄLÄISEN RKISTO rkistonmuodostaja Unto Kalle Hämäläinen (s. 28.2.1954 Viitasaari) toimi amulehden eduskuntatoimittajan vuosina

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA Sivu 1(15) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943 1954 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943-1944 30.12.1943-1.3.1944 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1944-1944 2.1.-22.11.1944 3 Saapuneiden kirjeiden diaarit

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET KULTTUURILAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET KULTTUURILAUTAKUNTA Sivu 1(23) Ca Lautakunnan pöytäkirjat 1975 1988 Ks. tiedosto. 1 Lautakunnan pöytäkirjat 1975-1975 5.2.-2.12. 2 Lautakunnan pöytäkirjat 1976-1976 7.1.-8.12. 3 Lautakunnan pöytäkirjat 1977-1977 5.1.-14.12.

Lisätiedot

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET

ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE YLEISET SUOSITUKSET LINJAUKSET LUKUUN 2 MANIFESTAATIOIDEN JA KAPPALEIDEN IDENTIFIOINTI LINJAUKSET KOHTAAN 2.2.2 ENSISIJAINEN TIEDONLÄHDE Sarja-aineiston kuvailu Ensisijaisen tiedonlähteen valinnassa tehtävät poikkeukset:

Lisätiedot

HEIKKI HUHTANEN Arkistoluettelo

HEIKKI HUHTANEN Arkistoluettelo HEIKKI HUHTANEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöön liittyvät asiakirjat 1 B Toimintasuunnitelmat 2 C Tiloihin liittyvät asiakirjat 3 D Järjestelmäkuvaukset 4 E Koulutus 5 F Tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 1.4.2014 klo 16.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto

Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa. 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa 6.5.2013 FT István Kecskeméti, sektorijohtaja, Kansallisarkisto Kokoelmat (alkuperäiset) Digitoinnin kokonaisuus Luettelointi Järjestely

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa

Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Kirkonkirjojen, voudintilien sekä historiakirjojen jäljennösten mikrofilmejä ja mikrokortteja Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmissa Tämä luettelo sisältää Kirkonkirjojen mikrofilmit ja kortit Suomen

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT

RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1 RAKENTAJA-RASTIT RY TOIMINTASÄÄNNÖT I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Rakentaja-Rastit ry, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä RakRas. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin yksityisarkistotoimen ohje

Iisalmen kaupungin yksityisarkistotoimen ohje Iisalmen kaupungin yksityisarkistotoimen ohje Laatija, pvm: Kirsi Malinen 12.5.2009 Hyväksytty, pvm: Kaupunginhallitus 1.6.2009 319 Yksityisarkistotoimen ohje 2 (14) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot