AJANKOHTAISTA VALTUUSTOLLE YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA TOUKOKUU 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA VALTUUSTOLLE YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA TOUKOKUU 2015"

Transkriptio

1 AJANKOHTAISTA VALTUUSTOLLE YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA TOUKOKUU

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talouskatsaus Terveys- ja sosiaalipolitiikka SOTE- uudistus Johtamisen tukeminen Uudet palvelut ja yhteistyöhankkeet Toimintaa ohjaavia uusia lakeja Ikäihmisten hoito ja palvelut La Carita-säätiö palkitsi vuoden 2015 vanhustyön johtajan Lääkehoidon päivä järjestettiin Varhaiskasvatuksen hallinnonala Koulutuspolitiikka Ammatillinen koulutus II aste Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Hallituskauden tavoitteet koulutuksesta ja osaamisesta Työvoimapolitiikka TEM:in uusi sähköinen ammattibarometri-palvelu Sairaanhoitajaliiton Advanced Practice Nursing asiantuntijaryhmä Vastavalmistuneiden osaamista ja työhyvinvointia koskeva tutkimushanke Kansainvälinen toiminta Epsun ja Hospeemin yhteinen sairaalasektorin työsuojeluprojekti Sairaanhoitaja-maahanmuuttajat Kehitysyhteistyöhankkeet Tutkimus- ja julkaisutoiminta Kesäaikaselvitys julkaistaan Tehyn Säästöselvitys Tehyn tilastojulkaisut Työturvallisuus ja terveys Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki voimaan STOP työpaikkakiusaamiselle seminaari pidettiin SOPUISA hanke Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 käynnistyy Päihdeohjelmasuositus on päivitetty Alkuvuodesta 2015 annetut lausunnot (koosteluettelo) Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan vaikuttamiskartta

3 AJANKOHTAISTA YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA Kevätvaltuustolle Talouskatsaus Taloustilanne on edelleen epävarma, koska epävarmuus Kreikan kriisistä huolettaa Euro-alueella. Inflaatio on lähellä nollaa ja paljon EKP:n tavoitetasoa alempana. Taloustilanne on haasteellinen euro-alueella ja Suomessa, koska uhka siitä, että julkisen sektorin velkakierre karkaa käsistä, estää aktiivisempaa finanssipolitiikkaa ja pakottaa päinvastoin ainakin jossakin aikajänteessä säästöihin. Suomen hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välittömästi ja hallitusohjelmassa on mittavia säästötavoitteita. Näyttää kuitenkin siltä, että EKP:n määrälliset kevennykset ja matalat ohjauskorot lisäävät kysyntää ja vauhdittavat taloutta. Vaikuttaa myös, että Euro-alueen talous on kääntymässä parempaan suuntaan. Suomessa talouskasvu ei ole kuitenkaan vielä aivan päässyt vauhtiin ja työttömyys on tänä vuonna edelleen korkealla tasolla. Yleinen talouskehitys ja hallituksen tulevat säästöt vaikuttavat voimakkaasti kuntatalouteen. Lisäksi väestörakenteen vanheneminen rasittaa kuntien taloutta ja tämä vaikutus jatkuu lähivuosikymmenien aikana. Asian hoitaminen on suuri haaste sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Sote-uudistuksella pyritään osaltaan helpottamaan tilannetta. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää, ja ekonomisti Kenneth Snellman, 2. Terveys- ja sosiaalipolitiikka 2.1. SOTE- uudistus Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa sosiaali- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Tarkoituksena on saada aikaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus sekä turvata vahvat peruspalvelut ja oikea-aikainen palvelujen saatavuus. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelman mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin, joita on enintään 19. Uudet sote-alueet vastaisivat kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja päätöksenteosta vastaavat vaaleilla valitut valtuustot. Hallitusohjelman mukaan uudistus etenee vaiheittain. Ensin uudistetaan sote-palvelurakenne siten, että kaikista palveluista muodostuu eheä kokonaisuus, jota johdetaan alueittain. Sen jälkeen valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Se tarkoittaa, että nykyisestä monikanavaisesta 3

4 rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen ja samalla otetaan huomioon työterveyshuollon asema. Kolmannessa vaiheessa monipuolistetaan ihmisten valinnanvapautta ja palvelutuotantoa. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää ja kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen 2.2. Johtamisen tukeminen Tehyn esimieskoulu Tehy käynnisti pilottihankkeena Tehyn esimieskoulun alle 3 vuotta johtamis- ja esimiestehtävissä toimineille tehyläisille esimiehille. Koulutukseen valittiin hakemuksen perusteella 22 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutus kestää n. 10 kk. Kyseessä on verkko-oppimisympäristössä tapahtuva koulutus. Koulutuksen ajaksi opiskelijat saavat henkilökohtaisen mentorin, joka toimii koulutuksen ajan tukijana ja kannustajana sekä uusien näkökulmien esille tuojana. Kaikilla mentoreilla on pitkä kokemus johtamis- ja esimiestehtävistä sosiaalija terveysalalta. Tehyn koulutuksen aikana tarjotaan lisäksi erillinen mentorointi koskien sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa sekä riskien hallintaa. Yhteisten tappamisten aikana saat myös tilaisuuden verkostoitua muiden kurssin osallistujien kanssa. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää Metoriverkoston luominen johtamisen tueksi Tehyssä on käynnistetty johtamisosaamiseen liittyvä mentoriverkosto. Ensimmäisessä vaiheessa verkostoon on mukaan kutsuttu kokeneita sosiaali- ja terveyspalveluiden esimies- ja johtamistehtävissä toimineita johtajia, jotka ovat lupautuneet mentoriksi Tehyn esimieskouluun valituille johtamistehtävänsä alkuvaiheessa oleville esimiehille. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää, Johtamisen erityispätevyyden pilotointi käynnistyy Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat yhdessä määritelleet johtamisen erityispätevyyden kriteeristön ja siihen liittyen keskeiset johtamisen osa-alueet. Johtamisen erityispätevyysjärjestelmää testataan pilotoinnin avulla, joka käynnistyy alkusyksystä. Haku pilottivaiheeseen on käynnissä kesäkuun puoleen väliin saakka. Johtamisen erityispätevyys auttaa hakijaa oman johtamisosaamisen osoittamisessa sekä hyödyttää myös työnantajaa palvelutoiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Anna Kukka ja tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, ja 4

5 2.3. Uudet palvelut ja yhteistyöhankkeet Työ- ja toimintakyky yhteistyöhanke Tehy ry, Suomen Parkinson-liitto ry, AaltoEE ja AbbVie Oy ovat kevään 2015 aikana toteuttaneet Työ- ja toimintakyky -yhteistyöhankkeen. Hankkeen aikana on mallinnettu ja kehitetty Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoitopolkua. Aalto-yliopisto on kouluttanut hankkeessa Tehyläisiä sairaanhoitajia Lean-kehittämisfilosofiaan, jolla he voivat parantaa Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoitoa organisaatioissaan. Hankkeessa kehitetty Parkinsonin taudin Kelpo Polku malli julkaistaan Lisätietoja: Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy on mukana Mielekäs hankkeessa Mielekäs-hanke on valtakunnallinen toimintaohjelma sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Ohjelman tarkoituksena on levittää työpaikoille vetovoimaisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos ovat kartoittaneet sote-alan vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Työpaikat itse sekä työmarkkina- ja ammattijärjestöt, kuten Tehy, ovat ilmiantaneet vetovoimaisia esimerkkityöpaikkoja, jotka Työterveyslaitos on arvioinut. Helmikuussa 2015 palkittiin 19 sote-alan vetovoimaista työpaikkaa. Ohjelman tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja levittää onnistuneita käytäntöjä ja keinoja sote-alan mielekkyyden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi. Lisätietoja: Johtaja Kirsi Sillanpää, 2.4. Toimintaa ohjaavia uusia lakeja Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Kuntien on varauduttava palvelujen painopisteen muutokseen sekä kerrottava kuntalaisille selkeästi, mistä palveluja ja apua voi hakea. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu alkaen. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Lain mukaan laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. Valtioneuvoston asetuksella nimikesuojatuksi sosiaalihuollon ammattihenkilöksi esitetään 5

6 lähihoitaja. Sosiaalityöntekijän yhtenä erityisenä velvollisuutena mainitaan sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta vastaaminen. Lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa, mutta se odottaa vielä presidentin hyväksymistä. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, Uusi kuntalaki voimaan Uusi kuntalaki tuli voimaan Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, 2.5. Ikäihmisten hoito ja palvelut Vuoden 2015 alusta alettiin soveltaa kolmea lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä mukaista pykälää; 10 Asiantuntemuksen turvaaminen, 17 Vastuutyöntekijä ja 23 Omavalvonta. Lisäksi ns. vanhuspalvelulakia muutettiin pitkäaikaisen laitoshoidon perusteiden osalta. Vuoden alusta voimaan tulleessa vanhuspalvelulain muutoksessa lakia täsmennetään siten, että se vastaa entistä paremmin lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta ja pitkäaikaisen laitoshoidon viimesijaisuudesta. Lain mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa jatkossa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Lisäksi edellytetään, että palvelujen järjestäjä on selvittänyt ennen laitoshoitopäätöksen tekemistä muut palveluiden järjestämismahdollisuudet ja että pitkäaikaista laitoshoitoa koskeva ratkaisu tulee perustella. Muutos koskee pykäliä 14, 14 a ja 15 a. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, 2.6. La Carita-säätiö palkitsi vuoden 2015 vanhustyön johtajan Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden palvelujohtajana Maija Juola (TTM) on tänä vuonna saanut La Carita säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin hänelle Tehyn Johtamisen ja esimiestyön päivillä Helsingissä Ennen palvelujohtajaksi siirtymistään Juola toimi sairaanhoitajana, apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana Kokkolan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hän on toiminut myös Tehyn ammattiosaston puheenjohtajana ja ollut myös Tehyn valtuuston jäsen. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, 6

7 2.7. Lääkehoidon päivä järjestettiin Lääkehoidon teemapäivä järjestettiin ja sen teemana oli lääkehoidon seuranta. Tehy on ollut yhteistyökumppanina suunnittelemassa ja järjestämässä tätä päivää. Tehy järjesti mm. oppilaitosinfon ja Tehy-lehdessä oli artikkeli lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon päivä järjestetään seuraavan kerran Silloin teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja lääkitysturvallisuus. Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 3. Varhaiskasvatuksen hallinnonala Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe voimaan Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttuu varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatus määritellään ensimmäistä kertaa lain tasolla ja sille asetetaan kattavat tavoitteet. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on ensisijaisesti lapselle kuuluva oikeus. Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laissa korostetaan lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Varhaiskasvatus korvaa käsitteenä lasten päivähoidon. Laissa säädetään ryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Säännös ei estä eri-ikäisten lasten ryhmien perustamista eikä toiminnallisia pienryhmiä. Varhaiskasvatuksesta huolehtivien aikuisten ja lasten suhdeluvun osalta noudatetaan edelleen lasten päivähoidosta annettua asetusta. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, 4. Koulutuspolitiikka 4.1 Ammatillinen koulutus II aste TUTKE2 lainsäädäntö voimaan: Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Henkilökohtaistamisesta asetus Erilliset määräykset mm. opintojen ohjauksesta Syksyllä 2015 OPH käynnistää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien uudistamisen. Myös osaamisalan nimikettä on mahdollista uudistuksen yhteydessä tarkentaa, vaikka nimikesuojaus tapahtuukin Valvirassa lähihoitaja -nimikkeellä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Näin tullaan menettelemään esimerkiksi perustason ensihoidon kokeilun yhteydessä: Tutkintonimike: perustason ensihoitaja Nimikesuojaus: Lähihoitaja Tehy ajaa erityisesti lastenhoito- mielenterveys- ja suun terveydenhoitoalan osaamisen vahvistamista sosiaalija terveydenhuollon perustutkintoon sekä osaamisalaa kuvaavien tutkintonimikkeiden lisäämistä ko. perustutkintoon. 7

8 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa esitetään muutettavaksi mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnoksi. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, 4.2 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Uusi AMK-lainsäädäntö: Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (1173/2014) Laissa säädetään ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksesta. Uusi VN:n asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1438/2014). Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksesta, mm. erikoistumiskoulutuksen laajuudesta, tavoitteista ja osaamisen osoittamisesta, erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta ja järjestämisestä, siitä annettavista todistuksista sekä erikoistumiskoulutuksia koskevasta julkisesta luettelosta. Ammattikorkeakoulun terveysalan ns. kaksoistutkintojen asema on keskustelussa. Veturina tässä on kätilökoulutus, johon OKM asettanut erillisen työryhmän esittämään tutkinnon koulutusrakenteen uudistamista, jotta ammattipätevyysdirektiivin (Dir. 2015/55/EU) määrälliset vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Työryhmän esitys OKM:lle 30.6 mennessä. Esitys tullee vaikuttamaan myös muihin kaksoistutkintoihin (terveydenhoitaja, ensihoitaja, diakonissa). Esitykset niistä tulee syksyllä Terveystieteiden maisterikoulutus myös Helsinkiin: Tehy on kutsunut koolle uuden maisterikoulutus-työryhmän huhtikuussa 2015 tavoitteenaan saada koulutus käyntiin Helsingin yliopistossa uuden hallituskauden aikana. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, 4.3 Hallituskauden tavoitteet koulutuksesta ja osaamisesta Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu. Lähde: Hallitusohjelma: Ratkaisujen Suomi Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, 8

9 5. Työvoimapolitiikka 5.1. TEM:in uusi sähköinen ammattibarometri-palvelu TEM on julkaissut toukokuussa 2015 uuden palvelun, jossa voi tarkastella Internetissä työllistymisen näkymiä eri ammateissa alueittain. Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi lähihoitajien osalta tilanne vaihtelee hakijapulasta (esim. Turku) paljon liikaa hakijoita (Jyväskylä). https://www.ammattibarometri.fi/ Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 5.2. Sairaanhoitajaliiton Advanced Practice Nursing asiantuntijaryhmä Sairaanhoitajaliiton alaisuudessa toimii Advanced Practice Nursing asiantuntijaryhmä. Tehy on asiantuntijaryhmän jäsenenä. Ryhmän tehtävänä on määritellä millaisia hoitotyön kliinisiä asiantuntijatehtäviä maassamme on tällä hetkellä, mitkä sairaanhoitajat voidaan nähdä tällä tällaisiksi asiantuntijahoitajiksi ja mitkä ovat heidän osaamisvaatimuksensa. Lisäksi asiantuntijaryhmä visioi asiantuntijatehtävänkuvien tulevaisuutta ja pyrkii esittämään suosituksia mm. koulutuksen, sääntelyn ja kompetenssivaatimusten suhteen. Asiantuntijaryhmän on tarkoitus julkaista raportti aiheesta vuoden 2015 aikana. Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 5.3. Vastavalmistuneiden osaamista ja työhyvinvointia koskeva tutkimushanke Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Turun yliopisto toteuttivat yhteishankeen, jota Työsuojelurahasto rahoitti vuosina vuosina Tehy ja Suomen sairaanhoitajaliitto toimivat hankkeessa yhteistyökumppaneina. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työelämässä toimivien sairaanhoitajien ammattipätevyyden tasosta sekä sen kehittymisestä koulutuksen ja työuran alkuvuosina. Lisäksi tutkittiin työhyvinvointitekijöitä, jotka ovat yhteydessä ammattipätevyyden kehittymiseen. Hankkeen tuloksia on julkaistu mm. kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja kongresseissa. Hankkeen loppuraportti löytyy Työsuojelurahaston sivuilta: Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 6. Kansainvälinen toiminta 6.1. Epsun ja Hospeemin yhteinen sairaalasektorin työsuojeluprojekti Epsu ja sairaalasektorin työnantajapuolta edustava Hospeem ovat saaneet EU- rahoitusta terveysalan työsuojelun, työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseksi. Projekti käynnistyi syksyllä 2014 ja jatkuu 9

10 vuoden 2016 loppuun saakka. Projektin tavoitteena on yhteistoiminnassa edistää alan työsuojelua. Projektiin liittyen järjestetään kaksi teemallista kongressia alalla työkyvyttömyyttä eniten aiheuttavista syistä (tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja psykososiaaliset kuormitustekijät). Ensimmäinen konferenssi tuki- ja liikuntaelinoireista ja niiden ennaltaehkäisystä pidettiin Pariisissa. Toinen konferenssi käsittelee psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja se pidetään Helsingissä FIPSU (Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys) toimii Helsingin konferenssin emäntänä. Tehyn edustajana Epsun ja Hospeemin yhteisessä alatyöryhmässä toimii Anna Kukka. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Anna Kukka, 6.2. Sairaanhoitaja-maahanmuuttajat Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen maahanmuuttajien rekrytointihankkeet Filippiineiltä ovat lisääntyneet. Tällä hetkellä Esperi (Opteamin kautta), Attendo (Silkkitien kautta) ja Mediverkko rekrytoivat filippiiniläisiä sairaanhoitajia hoiva-avustajiksi. Tehy on jo tavannut osan näistä toimijoista ja ottanut kantaa tällaisen rekrytoinnin epäeettisyyteen. Työnantajien tarkoituksena on selkeät säästötoimenpiteet; sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia palkataan tehtäviin, joista he eivät saa sellaista palkkaa kuin koulutetun sairaanhoitajan tulisi saada. Rekrytoitavat filippiiniläiset sairaanhoitajat ovat vaarassa jäädä pysyvästi huonompaan asemaan, sillä on epäselvää hankitaanko heille laillistus terveydenhuollon ammattihenkilöiksi Suomessa. Tällöin jatkotyöllistymismahdollisuudet sairaanhoitajan tehtäviin ovat olemattomat ammattitaidon hiljalleen kadotessa. Tehyn rekrytoinnin eettisten ohjeiden mukaan maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestöllä. Ulkomailta on rekrytoitava ammattilaisia niihin tehtäviin, joihin he ovat saaneet koulutuksen ja pätevyyden. Sairaanhoitajia on rekrytoitava siis sairaanhoitajiksi, ei esimerkiksi lähihoitajan tai hoivaavustajan tehtäviin. Tehy jatkaa neuvotteluja rekrytointiyritysten, työnantajien, viranomaisten ja filippiiniläisten kanssa. Hoiva-avustajiksi rekrytoitavien sairaanhoitajien edunvalvonnan parantamiseksi tarkennetaan Tehyn jäsenyyskriteereitä siten, että hoiva-avustajina toimivat sairaanhoitajat, joilla ei vielä ole laillistusta Suomessa, voivat liittyä Tehyn jäseniksi. Lisätietoja: Sari Koivuniemi; 6.3. Kehitysyhteistyöhankkeet Tehyllä on tällä hetkellä käynnissä kolme yhteistyöhanketta; Filippiineillä, Länsi-Afrikassa ja Kolumbiassa. Hankkeet toteutetaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) kanssa ulkoasiainministeriön hanketuella. Filippiineillä hankekumppaneina on neljä terveydenhuoltoalan liittoa sekä Filippiinien sairaanhoitajaliitto. Edellinen hankekausi päättyi vuoden 2014 lopussa ja uusi hankesuunnitelma on SASKin hyväksyttävänä kesäkuussa. Hankkeen tavoitteena on, että terveyssektorin liitot toimivat tehokkaasti epätyypillisen (prekaarin) työvoiman järjestämiseksi, heidän oikeuksiensa puolustamiseksi ja kunnon työpaikkojen luomiseksi. Hankkeella vahvistetaan liittojen jäsenhankintaa ja taloutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Julkisen alan maailmanjärjestön PSIn kanssa. Länsi-Afrikan alueelliseen hankkeeseen osallistuvat Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra Leone ja Burkina Faso. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa Länsi-Afrikan valtioiden terveysjärjestön WAHOon siten, että 10

11 länsiafrikkalaisten liitojen verkosto WAHSUN tunnustettaisiin neuvottelukumppaniksi. Hankkeen toteutuksen haasteena on Länsi-Afrikassa riehunut ebola. Hanke on jatkunut osassa maissa normaalisti, mutta ebolan vuoksi se on ollut keskeytynyt pahimmilla alueilla. Hankkeen tuella on järjestetty vuoden 2014 lopussa ebolaan liittyvää koulutusta. Hankkeen tuki liitoille on ollut ebolan vuoksi erityisen tärkeää siinä työssä, jota ne tekevät julkisten terveyspalveluiden kehittämisen puolesta koko Länsi-Afrikassa. Hanke on yhteinen JHL:n ja PSI:n kanssa. sessa_taistelussa_ pdf Kolumbian hanke on yhteinen STTKlaisten liittojen hanke (STTK, Tehy, Pardia ja Pro). Hankkeen tarkoituksena on parantaa toimihenkilöiden työoloja ja neuvotteluasemaa. Kolumbiassa ay-vastaisuus on voimakasta ja järjestäytymisaste on alle 10 %. Järjestäytymistä pelätään vuosikymmeniä jatkuneen vainon vuoksi. Kolumbiassa yhteistyökumppanina on keskusjärjestö CTC ja sen jäsenliitot. Lisätietoja: ja Sari Koivuniemi; 7. Tutkimus- ja julkaisutoiminta 7.1. Kesäaikaselvitys julkaistaan Kesäajan selvitykseen vastasi keväällä 2015 yhteensä 110 tehyläistä pääluottamusmiestä. Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 7.2. Tehyn Säästöselvitys Säästöselvityksellä Tehy halusi selvittää kuntasektorin työnantajien vuoden 2014 aikana toteuttamia säätötoimia ja niiden vaikutuksia henkilöstöön sekä palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Tavoitteena oli saada konkreettista tietoa, jolla voidaan vaikuttaa tuleviin kuntasektorin säästötoimenpiteisiin. Selvityksen tuloksia käytetään sekä valtakunnallisen että paikallisen edunvalvonnan tukena. Kyselyn perusteella säästöjä on toteutettu monella tavalla, mutta monin paikoin menot ovat kasvaneet muuta kautta. Säästöjen seurauksena useissa organisaatioissa hoidon laatu ja saatavuus on heikentynyt ja henkilöstö on kuormittunut. Lisätietoja: asiantuntija Eve Becker, 7.3. Tehyn tilastojulkaisut D1/15: Kunta-alan palkat. Kommunsektorns löner (Tavallisen aikataulun mukaan) Julkaisu Kunta-alan palkat on ilmestyy syksyllä perinteiseen tapaan. Tehy julkaisee sen nyt 20. kerran ja sisältö on vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi samankaltainen kuin viimeisten vuosien julkaisuissa. D2/15: Tehy tilastoina (Vuoden 2015 lopussa) Lisätietoja: Ekonomisti Kenneth Snellman, 11

12 8. Työturvallisuus ja terveys 8.1. Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016 Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista (tapaturma-, ammattitauti- ja kuntoutuslaki) yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi, joka tulee voimaan Uudistuksen tavoitteena on, että lainsäädäntö vastaa työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita. Lain rakenne ja sanamuodot ovat aiempaa selkeämpiä ja siihen on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Laki sisältää nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset olosuhteista, joissa sattunut tapaturma tai ilmennyt ammattitauti korvataan. Laissa määritellään myös lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman, vamman tai sairauden välillä. Jos syy-yhteys puuttuu, kyseessä ei ole työtapaturma tai ammattitauti. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 8.2. STOP työpaikkakiusaamiselle seminaari pidettiin STOP työpaikkakiusaamiselle seminaari pidettiin , joka on saanut hyvää palautetta sisällön ja saavutettavuuden suhteen. Osallistujia oli noin 100 Sokos hotelli Vantaalla. Seminaaria oli mahdollisuus seurata myös etäyhteyksien avulla. Etäyhteyksiä oli avattu 402 eri ip osoitteessa. Seminaarin materiaali löytyy osoitteesta: Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 8.3. SOPUISA hanke Tehy on mukana Työterveyslaitoksen Sopuisa hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nolla toleranssi -ajattelua, hyväksymättömyyden ja puuttumisen kulttuuria epäasiallisen kohtelun ja työpaikkakiusaamisen osalta sekä edistää hyvää ja myönteistä vuorovaikutusta työpaikoilla. Hanke edistää varhaista ja tehokasta puuttumista työpaikoilla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on kerätty tietoa keskustelua ja puuttumista estävistä ja edistävistä tekijöistä. Toisessa vaiheessa valmistellaan epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja vähentämiseen suunnattuja erilaisia pilotti-interventioita, joissa selvitetään, millaisin toimenpitein työpaikkakiusaamiseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 8.4. Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 käynnistyy KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä valmistelemalle Kunteko ohjelmalle on myönnetty rahoitus vuosille Ohjelman tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Samalla pyritään vastamaan kuntasektorin 12

13 tulevien vuosien haasteisiin. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi kuntatyöpaikoilla tehtävä kehittämistyö. Kunteko 2020 on aloittanut työpaikkavierailut/ kuntakäynnit kevään aikana. Kesän aikana tuotetaan internetsivusto, jonka kautta kuntatyöpaikat voivat ilmoittautua ohjelmaan ja tuoda esille kehittämistyötään sekä ajatuksiaan siitä. Ennen kesää kilpailutetaan asiantuntijat tukemaan kuntatyöpaikoilla tehtävää kehittämistä. Ohjelma käynnistyy elokuussa Kunteko 2020 ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä vaikuttavat kehittämiskäytännöt kerätään ohjelman sivustolle. Näkyvyyttä saa yhtä hyvin pieni, arkinen työpaikkakohtainen parannus kuin aivan uusi, innovatiivinen tai toimialarajat ylittävä palveluratkaisu. Sivuston avulla voi jakaa omia kokemuksiaan, saada ideoita omaan kehittämiseen ja oppia toisilta. Kuntekossa edistetään yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä. Kuntatyöpaikoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ohjelmassa muodostettaviin oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin. Lisäksi työyhteisö voi saada asiantuntijan tukea ja sparrausta omaan kehittämistyöhönsä. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Anna Kukka, 8.5. Päihdeohjelmasuositus on päivitetty Päihdehaitat hallintaan suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla on päivitetty. Suositus julkaistaan Suosituksessa on nostettu painopisteeksi ennaltaehkäisevä toiminta. Päihdeongelmia ennaltaehkäisevä toiminta tukee työpaikoilla yhteisesti tehtävää työhyvinvointi ja turvallisuustyötä. Suosituksessa korostuu työterveyshuollon aktiivinen rooli. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 13

14 9. Alkuvuodesta 2015 annetut lausunnot (koosteluettelo) Tehy ry kannanotto AMK-uudistus Tehy ry ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt haluavat esittää näkemyksiään eräistä ammattikorkeakoulutukseen liittyvistä uudistuksista Tehyn lausunto luonnoksesta Verhohallinnon ohjeeksi Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta.pdf Tehy ry pitää tärkeänä, että Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa Tehyn lausunto eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Tehy ry pitää tärkeänä, että lain valmistelu etenee ja uusi laki saadaan voimaan tämän hallituskauden aikana. Lain valmistelun lähtökohtana tulee olla lapsen ja perheen edun turvaaminen Tehyn lausunto stv järjestämislakiehdotus.pdf Tehy ry pitää tärkeänä, että Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö vahvistetaan tällä eduskunnan istuntokaudella. Mikäli uudistuksen toimeenpanovaihe viivästyy, se johtaa ja on jo johtanutkin eri tahoilla osaoptimointiin ja kilpavarustelun kiihtymiseen. Oleellista toimeenpanossa on se, kuinka henkilöstö osallistetaan muutosprosesseihin ja kuinka muutosta johdetaan Tehyn lausunto terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain muuttamisesta.pdf Tehy ry:n mielestä kaksivaiheinen laillistamisprosessi on selkä. Erityisen tärkeää on varmistaa hakijan toimittamien henkilöllisyyttä, kansalaisuutta tai muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen oikeellisuus, jotta mahdollisia väärinkäytöksiä voitaisiin tehokkaasti ehkäistä Tehyn lausunto Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen.pdf Tehy ry ehdottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta lisää valiokuntakäsittelyssään työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevaan mietintöön säännökset työpaikan kosteusvauriosta johtuvan työpaikan vaihdoksen tuesta (ns. homelaki). Tehy ry:n näkemyksen mukaan ns. homelakia koskevat säännökset tulisi viimeistellä sosiaali- ja terveysministeriössä ja tuoda eduskunnan hyväksyttäviksi samanaikaisesti työtapaturma- ja ammattitautilain kanssa Tehyn lausunto eduskunnalle henkilöstietojen käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi.pdf Tehyn Lausunto Stv HE 354_2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.pdf kb) Tehy ry pitää tärkeänä, että asiakkaiden palvelutarpeet määrittelevät sen millaisella osaamisella ja ammattihenkilöiden välisellä työnjaolla palvelutarpeisiin vastataan Tehyn lausunto ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.pdf Tehy ry muistuttaa, että riittävä henkilöstömitoitus on yksi avain alan vetovoimaisuuteen ja hoitohenkilöstön alalla pysymiseen. Lisäksi henkilöstömitoituksella on tutkitusti yhteys hoidon laatuun ja potilaiden tyytyväisyyteen Tehyn lausunto lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyiviksi laeiksi.pdf ) Tehy ry pitää tärkeänä, että lain valmistelu etenee ja uusi laki saadaan voimaan tämän hallituskauden aikana Tehyn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaista.pdf Lain valmistelun lähtökohtana tulee olla lapsen ja perheen edun turvaaminen. Lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen, joka muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tasapainoisesta kokonaisuudesta Tehyn lausunto turvakotipalvelun tuottajan henkilöstölle asetettavista edellytyksistä.pdf Tehy ry pitää tärkeänä, että turvakotipalvelun henkilöstön edellytyksistä säädetään asetuksella. Kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä varmistetaan osaltaan tasalaatuisten turvakotipalveluiden toteuttaminen. 14

15 10. Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan vaikuttamiskartta 15