AJANKOHTAISTA VALTUUSTOLLE YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA TOUKOKUU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA VALTUUSTOLLE YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA TOUKOKUU 2015"

Transkriptio

1 AJANKOHTAISTA VALTUUSTOLLE YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA TOUKOKUU

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talouskatsaus Terveys- ja sosiaalipolitiikka SOTE- uudistus Johtamisen tukeminen Uudet palvelut ja yhteistyöhankkeet Toimintaa ohjaavia uusia lakeja Ikäihmisten hoito ja palvelut La Carita-säätiö palkitsi vuoden 2015 vanhustyön johtajan Lääkehoidon päivä järjestettiin Varhaiskasvatuksen hallinnonala Koulutuspolitiikka Ammatillinen koulutus II aste Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Hallituskauden tavoitteet koulutuksesta ja osaamisesta Työvoimapolitiikka TEM:in uusi sähköinen ammattibarometri-palvelu Sairaanhoitajaliiton Advanced Practice Nursing asiantuntijaryhmä Vastavalmistuneiden osaamista ja työhyvinvointia koskeva tutkimushanke Kansainvälinen toiminta Epsun ja Hospeemin yhteinen sairaalasektorin työsuojeluprojekti Sairaanhoitaja-maahanmuuttajat Kehitysyhteistyöhankkeet Tutkimus- ja julkaisutoiminta Kesäaikaselvitys julkaistaan Tehyn Säästöselvitys Tehyn tilastojulkaisut Työturvallisuus ja terveys Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki voimaan STOP työpaikkakiusaamiselle seminaari pidettiin SOPUISA hanke Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 käynnistyy Päihdeohjelmasuositus on päivitetty Alkuvuodesta 2015 annetut lausunnot (koosteluettelo) Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan vaikuttamiskartta

3 AJANKOHTAISTA YHTEISKUNTASUHTEET JA KEHITTÄMINEN TOIMIALALTA Kevätvaltuustolle Talouskatsaus Taloustilanne on edelleen epävarma, koska epävarmuus Kreikan kriisistä huolettaa Euro-alueella. Inflaatio on lähellä nollaa ja paljon EKP:n tavoitetasoa alempana. Taloustilanne on haasteellinen euro-alueella ja Suomessa, koska uhka siitä, että julkisen sektorin velkakierre karkaa käsistä, estää aktiivisempaa finanssipolitiikkaa ja pakottaa päinvastoin ainakin jossakin aikajänteessä säästöihin. Suomen hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Julkisen talouden tasapainottaminen käynnistetään välittömästi ja hallitusohjelmassa on mittavia säästötavoitteita. Näyttää kuitenkin siltä, että EKP:n määrälliset kevennykset ja matalat ohjauskorot lisäävät kysyntää ja vauhdittavat taloutta. Vaikuttaa myös, että Euro-alueen talous on kääntymässä parempaan suuntaan. Suomessa talouskasvu ei ole kuitenkaan vielä aivan päässyt vauhtiin ja työttömyys on tänä vuonna edelleen korkealla tasolla. Yleinen talouskehitys ja hallituksen tulevat säästöt vaikuttavat voimakkaasti kuntatalouteen. Lisäksi väestörakenteen vanheneminen rasittaa kuntien taloutta ja tämä vaikutus jatkuu lähivuosikymmenien aikana. Asian hoitaminen on suuri haaste sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Sote-uudistuksella pyritään osaltaan helpottamaan tilannetta. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää, ja ekonomisti Kenneth Snellman, 2. Terveys- ja sosiaalipolitiikka 2.1. SOTE- uudistus Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa sosiaali- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Tarkoituksena on saada aikaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus sekä turvata vahvat peruspalvelut ja oikea-aikainen palvelujen saatavuus. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelman mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin, joita on enintään 19. Uudet sote-alueet vastaisivat kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja päätöksenteosta vastaavat vaaleilla valitut valtuustot. Hallitusohjelman mukaan uudistus etenee vaiheittain. Ensin uudistetaan sote-palvelurakenne siten, että kaikista palveluista muodostuu eheä kokonaisuus, jota johdetaan alueittain. Sen jälkeen valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Se tarkoittaa, että nykyisestä monikanavaisesta 3

4 rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen ja samalla otetaan huomioon työterveyshuollon asema. Kolmannessa vaiheessa monipuolistetaan ihmisten valinnanvapautta ja palvelutuotantoa. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää ja kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen 2.2. Johtamisen tukeminen Tehyn esimieskoulu Tehy käynnisti pilottihankkeena Tehyn esimieskoulun alle 3 vuotta johtamis- ja esimiestehtävissä toimineille tehyläisille esimiehille. Koulutukseen valittiin hakemuksen perusteella 22 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutus kestää n. 10 kk. Kyseessä on verkko-oppimisympäristössä tapahtuva koulutus. Koulutuksen ajaksi opiskelijat saavat henkilökohtaisen mentorin, joka toimii koulutuksen ajan tukijana ja kannustajana sekä uusien näkökulmien esille tuojana. Kaikilla mentoreilla on pitkä kokemus johtamis- ja esimiestehtävistä sosiaalija terveysalalta. Tehyn koulutuksen aikana tarjotaan lisäksi erillinen mentorointi koskien sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa sekä riskien hallintaa. Yhteisten tappamisten aikana saat myös tilaisuuden verkostoitua muiden kurssin osallistujien kanssa. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää Metoriverkoston luominen johtamisen tueksi Tehyssä on käynnistetty johtamisosaamiseen liittyvä mentoriverkosto. Ensimmäisessä vaiheessa verkostoon on mukaan kutsuttu kokeneita sosiaali- ja terveyspalveluiden esimies- ja johtamistehtävissä toimineita johtajia, jotka ovat lupautuneet mentoriksi Tehyn esimieskouluun valituille johtamistehtävänsä alkuvaiheessa oleville esimiehille. Lisätietoja: johtaja Kirsi Sillanpää, Johtamisen erityispätevyyden pilotointi käynnistyy Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt ovat yhdessä määritelleet johtamisen erityispätevyyden kriteeristön ja siihen liittyen keskeiset johtamisen osa-alueet. Johtamisen erityispätevyysjärjestelmää testataan pilotoinnin avulla, joka käynnistyy alkusyksystä. Haku pilottivaiheeseen on käynnissä kesäkuun puoleen väliin saakka. Johtamisen erityispätevyys auttaa hakijaa oman johtamisosaamisen osoittamisessa sekä hyödyttää myös työnantajaa palvelutoiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Anna Kukka ja tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, ja 4

5 2.3. Uudet palvelut ja yhteistyöhankkeet Työ- ja toimintakyky yhteistyöhanke Tehy ry, Suomen Parkinson-liitto ry, AaltoEE ja AbbVie Oy ovat kevään 2015 aikana toteuttaneet Työ- ja toimintakyky -yhteistyöhankkeen. Hankkeen aikana on mallinnettu ja kehitetty Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoitopolkua. Aalto-yliopisto on kouluttanut hankkeessa Tehyläisiä sairaanhoitajia Lean-kehittämisfilosofiaan, jolla he voivat parantaa Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoitoa organisaatioissaan. Hankkeessa kehitetty Parkinsonin taudin Kelpo Polku malli julkaistaan Lisätietoja: Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy on mukana Mielekäs hankkeessa Mielekäs-hanke on valtakunnallinen toimintaohjelma sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Ohjelman tarkoituksena on levittää työpaikoille vetovoimaisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos ovat kartoittaneet sote-alan vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Työpaikat itse sekä työmarkkina- ja ammattijärjestöt, kuten Tehy, ovat ilmiantaneet vetovoimaisia esimerkkityöpaikkoja, jotka Työterveyslaitos on arvioinut. Helmikuussa 2015 palkittiin 19 sote-alan vetovoimaista työpaikkaa. Ohjelman tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja levittää onnistuneita käytäntöjä ja keinoja sote-alan mielekkyyden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi. Lisätietoja: Johtaja Kirsi Sillanpää, 2.4. Toimintaa ohjaavia uusia lakeja Uusi sosiaalihuoltolaki voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja, vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Kuntien on varauduttava palvelujen painopisteen muutokseen sekä kerrottava kuntalaisille selkeästi, mistä palveluja ja apua voi hakea. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu alkaen. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Lain mukaan laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. Valtioneuvoston asetuksella nimikesuojatuksi sosiaalihuollon ammattihenkilöksi esitetään 5

6 lähihoitaja. Sosiaalityöntekijän yhtenä erityisenä velvollisuutena mainitaan sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta vastaaminen. Lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa, mutta se odottaa vielä presidentin hyväksymistä. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, Uusi kuntalaki voimaan Uusi kuntalaki tuli voimaan Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta lukien. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, 2.5. Ikäihmisten hoito ja palvelut Vuoden 2015 alusta alettiin soveltaa kolmea lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä mukaista pykälää; 10 Asiantuntemuksen turvaaminen, 17 Vastuutyöntekijä ja 23 Omavalvonta. Lisäksi ns. vanhuspalvelulakia muutettiin pitkäaikaisen laitoshoidon perusteiden osalta. Vuoden alusta voimaan tulleessa vanhuspalvelulain muutoksessa lakia täsmennetään siten, että se vastaa entistä paremmin lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta ja pitkäaikaisen laitoshoidon viimesijaisuudesta. Lain mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa jatkossa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Lisäksi edellytetään, että palvelujen järjestäjä on selvittänyt ennen laitoshoitopäätöksen tekemistä muut palveluiden järjestämismahdollisuudet ja että pitkäaikaista laitoshoitoa koskeva ratkaisu tulee perustella. Muutos koskee pykäliä 14, 14 a ja 15 a. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, 2.6. La Carita-säätiö palkitsi vuoden 2015 vanhustyön johtajan Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden palvelujohtajana Maija Juola (TTM) on tänä vuonna saanut La Carita säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin hänelle Tehyn Johtamisen ja esimiestyön päivillä Helsingissä Ennen palvelujohtajaksi siirtymistään Juola toimi sairaanhoitajana, apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana Kokkolan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hän on toiminut myös Tehyn ammattiosaston puheenjohtajana ja ollut myös Tehyn valtuuston jäsen. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, 6

7 2.7. Lääkehoidon päivä järjestettiin Lääkehoidon teemapäivä järjestettiin ja sen teemana oli lääkehoidon seuranta. Tehy on ollut yhteistyökumppanina suunnittelemassa ja järjestämässä tätä päivää. Tehy järjesti mm. oppilaitosinfon ja Tehy-lehdessä oli artikkeli lääkehoidon toteuttamisesta. Lääkehoidon päivä järjestetään seuraavan kerran Silloin teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja lääkitysturvallisuus. Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 3. Varhaiskasvatuksen hallinnonala Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe voimaan Lasten päivähoidosta annetun lain nimi muuttuu varhaiskasvatuslaiksi. Varhaiskasvatus määritellään ensimmäistä kertaa lain tasolla ja sille asetetaan kattavat tavoitteet. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on ensisijaisesti lapselle kuuluva oikeus. Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laissa korostetaan lapsen etua toiminnan järjestämisessä. Varhaiskasvatus korvaa käsitteenä lasten päivähoidon. Laissa säädetään ryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Säännös ei estä eri-ikäisten lasten ryhmien perustamista eikä toiminnallisia pienryhmiä. Varhaiskasvatuksesta huolehtivien aikuisten ja lasten suhdeluvun osalta noudatetaan edelleen lasten päivähoidosta annettua asetusta. Lisätietoja: sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, 4. Koulutuspolitiikka 4.1 Ammatillinen koulutus II aste TUTKE2 lainsäädäntö voimaan: Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Henkilökohtaistamisesta asetus Erilliset määräykset mm. opintojen ohjauksesta Syksyllä 2015 OPH käynnistää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien uudistamisen. Myös osaamisalan nimikettä on mahdollista uudistuksen yhteydessä tarkentaa, vaikka nimikesuojaus tapahtuukin Valvirassa lähihoitaja -nimikkeellä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Näin tullaan menettelemään esimerkiksi perustason ensihoidon kokeilun yhteydessä: Tutkintonimike: perustason ensihoitaja Nimikesuojaus: Lähihoitaja Tehy ajaa erityisesti lastenhoito- mielenterveys- ja suun terveydenhoitoalan osaamisen vahvistamista sosiaalija terveydenhuollon perustutkintoon sekä osaamisalaa kuvaavien tutkintonimikkeiden lisäämistä ko. perustutkintoon. 7

8 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoa esitetään muutettavaksi mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnoksi. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, 4.2 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Uusi AMK-lainsäädäntö: Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (1173/2014) Laissa säädetään ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksesta. Uusi VN:n asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014) Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1438/2014). Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksesta, mm. erikoistumiskoulutuksen laajuudesta, tavoitteista ja osaamisen osoittamisesta, erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta ja järjestämisestä, siitä annettavista todistuksista sekä erikoistumiskoulutuksia koskevasta julkisesta luettelosta. Ammattikorkeakoulun terveysalan ns. kaksoistutkintojen asema on keskustelussa. Veturina tässä on kätilökoulutus, johon OKM asettanut erillisen työryhmän esittämään tutkinnon koulutusrakenteen uudistamista, jotta ammattipätevyysdirektiivin (Dir. 2015/55/EU) määrälliset vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Työryhmän esitys OKM:lle 30.6 mennessä. Esitys tullee vaikuttamaan myös muihin kaksoistutkintoihin (terveydenhoitaja, ensihoitaja, diakonissa). Esitykset niistä tulee syksyllä Terveystieteiden maisterikoulutus myös Helsinkiin: Tehy on kutsunut koolle uuden maisterikoulutus-työryhmän huhtikuussa 2015 tavoitteenaan saada koulutus käyntiin Helsingin yliopistossa uuden hallituskauden aikana. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, 4.3 Hallituskauden tavoitteet koulutuksesta ja osaamisesta Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu. Lähde: Hallitusohjelma: Ratkaisujen Suomi Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, 8

9 5. Työvoimapolitiikka 5.1. TEM:in uusi sähköinen ammattibarometri-palvelu TEM on julkaissut toukokuussa 2015 uuden palvelun, jossa voi tarkastella Internetissä työllistymisen näkymiä eri ammateissa alueittain. Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi lähihoitajien osalta tilanne vaihtelee hakijapulasta (esim. Turku) paljon liikaa hakijoita (Jyväskylä). https://www.ammattibarometri.fi/ Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 5.2. Sairaanhoitajaliiton Advanced Practice Nursing asiantuntijaryhmä Sairaanhoitajaliiton alaisuudessa toimii Advanced Practice Nursing asiantuntijaryhmä. Tehy on asiantuntijaryhmän jäsenenä. Ryhmän tehtävänä on määritellä millaisia hoitotyön kliinisiä asiantuntijatehtäviä maassamme on tällä hetkellä, mitkä sairaanhoitajat voidaan nähdä tällä tällaisiksi asiantuntijahoitajiksi ja mitkä ovat heidän osaamisvaatimuksensa. Lisäksi asiantuntijaryhmä visioi asiantuntijatehtävänkuvien tulevaisuutta ja pyrkii esittämään suosituksia mm. koulutuksen, sääntelyn ja kompetenssivaatimusten suhteen. Asiantuntijaryhmän on tarkoitus julkaista raportti aiheesta vuoden 2015 aikana. Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 5.3. Vastavalmistuneiden osaamista ja työhyvinvointia koskeva tutkimushanke Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Turun yliopisto toteuttivat yhteishankeen, jota Työsuojelurahasto rahoitti vuosina vuosina Tehy ja Suomen sairaanhoitajaliitto toimivat hankkeessa yhteistyökumppaneina. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa työelämässä toimivien sairaanhoitajien ammattipätevyyden tasosta sekä sen kehittymisestä koulutuksen ja työuran alkuvuosina. Lisäksi tutkittiin työhyvinvointitekijöitä, jotka ovat yhteydessä ammattipätevyyden kehittymiseen. Hankkeen tuloksia on julkaistu mm. kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja kongresseissa. Hankkeen loppuraportti löytyy Työsuojelurahaston sivuilta: Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 6. Kansainvälinen toiminta 6.1. Epsun ja Hospeemin yhteinen sairaalasektorin työsuojeluprojekti Epsu ja sairaalasektorin työnantajapuolta edustava Hospeem ovat saaneet EU- rahoitusta terveysalan työsuojelun, työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseksi. Projekti käynnistyi syksyllä 2014 ja jatkuu 9

10 vuoden 2016 loppuun saakka. Projektin tavoitteena on yhteistoiminnassa edistää alan työsuojelua. Projektiin liittyen järjestetään kaksi teemallista kongressia alalla työkyvyttömyyttä eniten aiheuttavista syistä (tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja psykososiaaliset kuormitustekijät). Ensimmäinen konferenssi tuki- ja liikuntaelinoireista ja niiden ennaltaehkäisystä pidettiin Pariisissa. Toinen konferenssi käsittelee psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja se pidetään Helsingissä FIPSU (Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys) toimii Helsingin konferenssin emäntänä. Tehyn edustajana Epsun ja Hospeemin yhteisessä alatyöryhmässä toimii Anna Kukka. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Anna Kukka, 6.2. Sairaanhoitaja-maahanmuuttajat Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen maahanmuuttajien rekrytointihankkeet Filippiineiltä ovat lisääntyneet. Tällä hetkellä Esperi (Opteamin kautta), Attendo (Silkkitien kautta) ja Mediverkko rekrytoivat filippiiniläisiä sairaanhoitajia hoiva-avustajiksi. Tehy on jo tavannut osan näistä toimijoista ja ottanut kantaa tällaisen rekrytoinnin epäeettisyyteen. Työnantajien tarkoituksena on selkeät säästötoimenpiteet; sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia palkataan tehtäviin, joista he eivät saa sellaista palkkaa kuin koulutetun sairaanhoitajan tulisi saada. Rekrytoitavat filippiiniläiset sairaanhoitajat ovat vaarassa jäädä pysyvästi huonompaan asemaan, sillä on epäselvää hankitaanko heille laillistus terveydenhuollon ammattihenkilöiksi Suomessa. Tällöin jatkotyöllistymismahdollisuudet sairaanhoitajan tehtäviin ovat olemattomat ammattitaidon hiljalleen kadotessa. Tehyn rekrytoinnin eettisten ohjeiden mukaan maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestöllä. Ulkomailta on rekrytoitava ammattilaisia niihin tehtäviin, joihin he ovat saaneet koulutuksen ja pätevyyden. Sairaanhoitajia on rekrytoitava siis sairaanhoitajiksi, ei esimerkiksi lähihoitajan tai hoivaavustajan tehtäviin. Tehy jatkaa neuvotteluja rekrytointiyritysten, työnantajien, viranomaisten ja filippiiniläisten kanssa. Hoiva-avustajiksi rekrytoitavien sairaanhoitajien edunvalvonnan parantamiseksi tarkennetaan Tehyn jäsenyyskriteereitä siten, että hoiva-avustajina toimivat sairaanhoitajat, joilla ei vielä ole laillistusta Suomessa, voivat liittyä Tehyn jäseniksi. Lisätietoja: Sari Koivuniemi; 6.3. Kehitysyhteistyöhankkeet Tehyllä on tällä hetkellä käynnissä kolme yhteistyöhanketta; Filippiineillä, Länsi-Afrikassa ja Kolumbiassa. Hankkeet toteutetaan Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) kanssa ulkoasiainministeriön hanketuella. Filippiineillä hankekumppaneina on neljä terveydenhuoltoalan liittoa sekä Filippiinien sairaanhoitajaliitto. Edellinen hankekausi päättyi vuoden 2014 lopussa ja uusi hankesuunnitelma on SASKin hyväksyttävänä kesäkuussa. Hankkeen tavoitteena on, että terveyssektorin liitot toimivat tehokkaasti epätyypillisen (prekaarin) työvoiman järjestämiseksi, heidän oikeuksiensa puolustamiseksi ja kunnon työpaikkojen luomiseksi. Hankkeella vahvistetaan liittojen jäsenhankintaa ja taloutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Julkisen alan maailmanjärjestön PSIn kanssa. Länsi-Afrikan alueelliseen hankkeeseen osallistuvat Ghana, Nigeria, Liberia, Sierra Leone ja Burkina Faso. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa Länsi-Afrikan valtioiden terveysjärjestön WAHOon siten, että 10

11 länsiafrikkalaisten liitojen verkosto WAHSUN tunnustettaisiin neuvottelukumppaniksi. Hankkeen toteutuksen haasteena on Länsi-Afrikassa riehunut ebola. Hanke on jatkunut osassa maissa normaalisti, mutta ebolan vuoksi se on ollut keskeytynyt pahimmilla alueilla. Hankkeen tuella on järjestetty vuoden 2014 lopussa ebolaan liittyvää koulutusta. Hankkeen tuki liitoille on ollut ebolan vuoksi erityisen tärkeää siinä työssä, jota ne tekevät julkisten terveyspalveluiden kehittämisen puolesta koko Länsi-Afrikassa. Hanke on yhteinen JHL:n ja PSI:n kanssa. sessa_taistelussa_ pdf Kolumbian hanke on yhteinen STTKlaisten liittojen hanke (STTK, Tehy, Pardia ja Pro). Hankkeen tarkoituksena on parantaa toimihenkilöiden työoloja ja neuvotteluasemaa. Kolumbiassa ay-vastaisuus on voimakasta ja järjestäytymisaste on alle 10 %. Järjestäytymistä pelätään vuosikymmeniä jatkuneen vainon vuoksi. Kolumbiassa yhteistyökumppanina on keskusjärjestö CTC ja sen jäsenliitot. Lisätietoja: ja Sari Koivuniemi; 7. Tutkimus- ja julkaisutoiminta 7.1. Kesäaikaselvitys julkaistaan Kesäajan selvitykseen vastasi keväällä 2015 yhteensä 110 tehyläistä pääluottamusmiestä. Lisätietoja: Työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, 7.2. Tehyn Säästöselvitys Säästöselvityksellä Tehy halusi selvittää kuntasektorin työnantajien vuoden 2014 aikana toteuttamia säätötoimia ja niiden vaikutuksia henkilöstöön sekä palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Tavoitteena oli saada konkreettista tietoa, jolla voidaan vaikuttaa tuleviin kuntasektorin säästötoimenpiteisiin. Selvityksen tuloksia käytetään sekä valtakunnallisen että paikallisen edunvalvonnan tukena. Kyselyn perusteella säästöjä on toteutettu monella tavalla, mutta monin paikoin menot ovat kasvaneet muuta kautta. Säästöjen seurauksena useissa organisaatioissa hoidon laatu ja saatavuus on heikentynyt ja henkilöstö on kuormittunut. Lisätietoja: asiantuntija Eve Becker, 7.3. Tehyn tilastojulkaisut D1/15: Kunta-alan palkat. Kommunsektorns löner (Tavallisen aikataulun mukaan) Julkaisu Kunta-alan palkat on ilmestyy syksyllä perinteiseen tapaan. Tehy julkaisee sen nyt 20. kerran ja sisältö on vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi samankaltainen kuin viimeisten vuosien julkaisuissa. D2/15: Tehy tilastoina (Vuoden 2015 lopussa) Lisätietoja: Ekonomisti Kenneth Snellman, 11

12 8. Työturvallisuus ja terveys 8.1. Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016 Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset on koottu nykyisistä kolmesta laista (tapaturma-, ammattitauti- ja kuntoutuslaki) yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi, joka tulee voimaan Uudistuksen tavoitteena on, että lainsäädäntö vastaa työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita. Lain rakenne ja sanamuodot ovat aiempaa selkeämpiä ja siihen on kirjattu vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Laki sisältää nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset olosuhteista, joissa sattunut tapaturma tai ilmennyt ammattitauti korvataan. Laissa määritellään myös lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman, vamman tai sairauden välillä. Jos syy-yhteys puuttuu, kyseessä ei ole työtapaturma tai ammattitauti. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 8.2. STOP työpaikkakiusaamiselle seminaari pidettiin STOP työpaikkakiusaamiselle seminaari pidettiin , joka on saanut hyvää palautetta sisällön ja saavutettavuuden suhteen. Osallistujia oli noin 100 Sokos hotelli Vantaalla. Seminaaria oli mahdollisuus seurata myös etäyhteyksien avulla. Etäyhteyksiä oli avattu 402 eri ip osoitteessa. Seminaarin materiaali löytyy osoitteesta: Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 8.3. SOPUISA hanke Tehy on mukana Työterveyslaitoksen Sopuisa hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nolla toleranssi -ajattelua, hyväksymättömyyden ja puuttumisen kulttuuria epäasiallisen kohtelun ja työpaikkakiusaamisen osalta sekä edistää hyvää ja myönteistä vuorovaikutusta työpaikoilla. Hanke edistää varhaista ja tehokasta puuttumista työpaikoilla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on kerätty tietoa keskustelua ja puuttumista estävistä ja edistävistä tekijöistä. Toisessa vaiheessa valmistellaan epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja vähentämiseen suunnattuja erilaisia pilotti-interventioita, joissa selvitetään, millaisin toimenpitein työpaikkakiusaamiseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 8.4. Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 käynnistyy KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä valmistelemalle Kunteko ohjelmalle on myönnetty rahoitus vuosille Ohjelman tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Samalla pyritään vastamaan kuntasektorin 12

13 tulevien vuosien haasteisiin. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi kuntatyöpaikoilla tehtävä kehittämistyö. Kunteko 2020 on aloittanut työpaikkavierailut/ kuntakäynnit kevään aikana. Kesän aikana tuotetaan internetsivusto, jonka kautta kuntatyöpaikat voivat ilmoittautua ohjelmaan ja tuoda esille kehittämistyötään sekä ajatuksiaan siitä. Ennen kesää kilpailutetaan asiantuntijat tukemaan kuntatyöpaikoilla tehtävää kehittämistä. Ohjelma käynnistyy elokuussa Kunteko 2020 ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä vaikuttavat kehittämiskäytännöt kerätään ohjelman sivustolle. Näkyvyyttä saa yhtä hyvin pieni, arkinen työpaikkakohtainen parannus kuin aivan uusi, innovatiivinen tai toimialarajat ylittävä palveluratkaisu. Sivuston avulla voi jakaa omia kokemuksiaan, saada ideoita omaan kehittämiseen ja oppia toisilta. Kuntekossa edistetään yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä. Kuntatyöpaikoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ohjelmassa muodostettaviin oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin. Lisäksi työyhteisö voi saada asiantuntijan tukea ja sparrausta omaan kehittämistyöhönsä. Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Anna Kukka, 8.5. Päihdeohjelmasuositus on päivitetty Päihdehaitat hallintaan suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla on päivitetty. Suositus julkaistaan Suosituksessa on nostettu painopisteeksi ennaltaehkäisevä toiminta. Päihdeongelmia ennaltaehkäisevä toiminta tukee työpaikoilla yhteisesti tehtävää työhyvinvointi ja turvallisuustyötä. Suosituksessa korostuu työterveyshuollon aktiivinen rooli. Lisätietoja: työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, 13

14 9. Alkuvuodesta 2015 annetut lausunnot (koosteluettelo) Tehy ry kannanotto AMK-uudistus Tehy ry ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt haluavat esittää näkemyksiään eräistä ammattikorkeakoulutukseen liittyvistä uudistuksista Tehyn lausunto luonnoksesta Verhohallinnon ohjeeksi Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta.pdf Tehy ry pitää tärkeänä, että Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa Tehyn lausunto eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta Tehy ry pitää tärkeänä, että lain valmistelu etenee ja uusi laki saadaan voimaan tämän hallituskauden aikana. Lain valmistelun lähtökohtana tulee olla lapsen ja perheen edun turvaaminen Tehyn lausunto stv järjestämislakiehdotus.pdf Tehy ry pitää tärkeänä, että Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö vahvistetaan tällä eduskunnan istuntokaudella. Mikäli uudistuksen toimeenpanovaihe viivästyy, se johtaa ja on jo johtanutkin eri tahoilla osaoptimointiin ja kilpavarustelun kiihtymiseen. Oleellista toimeenpanossa on se, kuinka henkilöstö osallistetaan muutosprosesseihin ja kuinka muutosta johdetaan Tehyn lausunto terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain muuttamisesta.pdf Tehy ry:n mielestä kaksivaiheinen laillistamisprosessi on selkä. Erityisen tärkeää on varmistaa hakijan toimittamien henkilöllisyyttä, kansalaisuutta tai muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen oikeellisuus, jotta mahdollisia väärinkäytöksiä voitaisiin tehokkaasti ehkäistä Tehyn lausunto Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen.pdf Tehy ry ehdottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta lisää valiokuntakäsittelyssään työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevaan mietintöön säännökset työpaikan kosteusvauriosta johtuvan työpaikan vaihdoksen tuesta (ns. homelaki). Tehy ry:n näkemyksen mukaan ns. homelakia koskevat säännökset tulisi viimeistellä sosiaali- ja terveysministeriössä ja tuoda eduskunnan hyväksyttäviksi samanaikaisesti työtapaturma- ja ammattitautilain kanssa Tehyn lausunto eduskunnalle henkilöstietojen käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi.pdf Tehyn Lausunto Stv HE 354_2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.pdf kb) Tehy ry pitää tärkeänä, että asiakkaiden palvelutarpeet määrittelevät sen millaisella osaamisella ja ammattihenkilöiden välisellä työnjaolla palvelutarpeisiin vastataan Tehyn lausunto ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta.pdf Tehy ry muistuttaa, että riittävä henkilöstömitoitus on yksi avain alan vetovoimaisuuteen ja hoitohenkilöstön alalla pysymiseen. Lisäksi henkilöstömitoituksella on tutkitusti yhteys hoidon laatuun ja potilaiden tyytyväisyyteen Tehyn lausunto lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyiviksi laeiksi.pdf ) Tehy ry pitää tärkeänä, että lain valmistelu etenee ja uusi laki saadaan voimaan tämän hallituskauden aikana Tehyn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaista.pdf Lain valmistelun lähtökohtana tulee olla lapsen ja perheen edun turvaaminen. Lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen, joka muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tasapainoisesta kokonaisuudesta Tehyn lausunto turvakotipalvelun tuottajan henkilöstölle asetettavista edellytyksistä.pdf Tehy ry pitää tärkeänä, että turvakotipalvelun henkilöstön edellytyksistä säädetään asetuksella. Kelpoisuusehdot täyttävällä henkilöstöllä varmistetaan osaltaan tasalaatuisten turvakotipalveluiden toteuttaminen. 14

15 10. Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan vaikuttamiskartta 15

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kuntekon tavoitteet ja toimenpiteet 2 Tavoite Tehdä näkyväksi ja levittää kuntakentällä tehtyä kehittämistyötä Tukea työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio 7.4.2017 Soila Nordström, opetusneuvos Opetushallitus Miksi ammatillinen koulutus uudistetaan? Työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeet

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry 26.3.2010 1 Kansainvälisen rekrytoinnin Lähtökohtia

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kuntaorganisaatioiden omat kehittämistarpeet: kehittämishankkeet ja niiden tukeminen - tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen samanaikaisesti - yhteistoiminnallinen

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus ennakointiraporttien valossa Anne Saarnio-Jokinen Koulutussuunnittelija Faktia OY Eeva-Liisa Breilin Opetusjohtaja HAMK Ammatillinen koulutus ei voi reagoida työelämän

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena TERVIS hyvinvointifoorumi 02.09.2015 Kuopio Neuvottelevavirkamies Heli Hätönen Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointi ja terveys strategisena tavoitteena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

ETENE ja sote. Ritva Halila Ylilääkäri, pääsihteeri. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

ETENE ja sote. Ritva Halila Ylilääkäri, pääsihteeri. Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE ETENE ja sote Ritva Halila Ylilääkäri, pääsihteeri Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia sidonnaisuuksia STM, HY SLL/Duodecim EGE, EN 2 Ritva Halila ETENE

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla

Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla Riitta Sauni, dos., lääkintöneuvos STM työsuojeluosasto 1 17.5.2017 2 17.5.2017 3 17.5.2017 Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ PUHE- JA NÄKÖVAMMAISPALVELUJEN TUTKINTOTOIMIKUNNAN JA TUTKINNON JÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 10.4.2013 Kuopio Anne Mårtensson Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE2) Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA

TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA TUTKIMUS, KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN UUDISTUVISSA RAKENTEISSA Sosiaali- ja terveysministeriön johdon, Huoltajasäätiön ja Sosiaalijohto ry:n tapaaminen 14-08-2014 Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

Lastensuojelun kehityssuuntia

Lastensuojelun kehityssuuntia Lastensuojelun kehityssuuntia Valtakunnalliset neuvolapäivät 21.-22.10.2014 Neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen Lastensuojelun laatusuositus Julkaistiin toukokuussa 2014 yhdessä Suomen Kuntaliiton

Lisätiedot

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle Soteuudistuksen kulmakivet ja eteneminen Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 14.2.2017 Sote -johdolle 1 14.2.2017 - Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Aikataulu 2016 2017 2018 2019 Soteuudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus

Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus 1 Osaaminen ja koulutus Kymmenen vuoden tavoite: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot