E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S"

Transkriptio

1 MIT!-hanke - Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista uudenlaisilla markkinointistrategioilla, jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, -tarpeista ja aktiivisesta sosiaalisuuden mukaan ottamisesta. E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S Tunnista markkinoiden mahdollisuudet Löydä uusia kohderyhmiä Kehitä onnistuneita tuotteita Ilmaisia koulutuspaketteja Euroopan laajuinen markkinointi

2 P A I N A T U S Julkaisija: MIT! Make it accessible! - MIT!-hanke - Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista uudenlaisilla markkinointistrategioilla, jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, -tarpeista ja aktiivisesta sosiaalisuuden mukaan ottamisesta LLP DE-LEONARDO-LMP Hankkeen hallinnoija: TELEHAUS WETTER / VeFAR e.v., Marburg Yhteyshenkilö: Imke Troltenier, T. +49 (0) Hankkeen rahoitus: Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Syyskuu 2010 Copyright: Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ja käyttö (myös lainauksissa) on sallittu vain tekijän luvalla. 2

3 J O H D A N T O Tervetuloa! Hienoa, että olette kiinnostuneita esteettömästä matkailusta. MIT! haluaa lisätä pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kilpailukykyä kestävällä tavalla. MIT! tukee kokonaisvaltaisten matkailutuotteiden kehittämistä niille kohderyhmille, jotka ovat olleet markkina-arvoltaan aliarvostettuja viime aikoina. Me viihdyimme. Tulemme uudestaankin! tyytyväiset asiakkaat on tärkein mittari molemmille osapuolille onnistuneesta yhteistyöstä. Tässä yhteydessä oikeaan kohderyhmään keskittyminen on olennainen menestystekijä. Selvästi tietylle kohderyhmälle suunnatut tuotteet lisäävät ratkaisevasti asiakkaiden tyytyväisyyttä, koska tässä tapauksessa hotellin johto ja henkilökunta tuntevat tarkasti asiakkaidensa odotukset ja toiveet. Tämä tarkoittaa, että he osaavat luoda houkuttelevia tuotteita ja käyttävät tehokkaasti markkinointivälineitään. Tätä varten, MIT! sitouttaa matkailun vaikuttajia eri alueilla yhtä hyvin kuin paikallisia palvelun tuottajia. Hanke tuottaa yleiseen käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja kestävällä tavalla nuoreen esteettömän matkailun markkina-alueeseen, sisältäen MIT! Mallin kokonaisvaltaiseen erityistuotteiden kehittämiseen, joustaviin MIT! Koulutuspaketteihin ja MIT! nettialustan esteettömän matkailun markkinointipaikaksi. Näillä suuntaviivoilla haluamme kertoa matkailualan toimijoille ja aluekehittäjille, matkailualan kouluttajille sekä hotellien vetäjille ja heidän henkilökunnalleen, että tämä hanke pohjautuu teidän tietämykseenne, sitoutumiseenne sekä teidän luovuuteen toteuttaa sitä alueillanne. Odotamme yhteydenottoanne mikäli teillä on ehdotuksia aiheeseen. Mutta nyt toivotamme teille mielenkiintoisia ja innostavia lukuhetkiä! MIT! - hankkeen yhteistyötahot 3

4 S I S Ä L T Ö Johdanto O s a 1 Markkinointimahdollisuuksia tunnistaminen: Keskittyminen vähemmän huomioituihin markkinointisegmentteihin Vammaisuus ei ole aina samanlaista : Suoraan kohdistettuna uusiille kohderyhmille MIT! Malli: Saavutettavuus - Palvelut - Elämykset Kehitetään kokonaisvaltaisia ja räätälöityjä tuotteita kullekin kohderyhmälle Hankesuunnittelua: Win-Win- periaatteella alueellisessa yhteistyössä Euroopan laajuinen markkinointi: Kanssakäymistä laadukkaalla MIT! alustalla Tuleavisuuteen tähtäävät koulutukset: MIT! Monimuoto-opetusta esteettömään matkailuun O s a 2 Saavutettavuus - Palvelut - Elämykset Kohderyhmäkohtaiset vaatimukset O s a 3 Kirjalisuutta ja lähteitä MIT! Make it accessible: Hankepartnerit 4

5 M A R K K I N O I N T I M A H D O L L I S U U K S I E N T U N N I S T A M I N E N K E S K I T T Y M I N E N V Ä H E M M Ä N H U O M I O I T U I H I N M A R K K I N O I N T I S E G M E N T T E I H I N Nämä MIT! Suuntaviivat on suunnattu alueellisille matkailualan toimijoille, taloudellisen kehittämisen laitoksille, matkailualan kouluttajille ja lopuksi, mutta ei vähiten hotellien johtajille ja henkilökunnille. Koko Euroopan laajuisesti Rovaniemeltä Lapista Kreetan Agios Nikolaokseen ja lännestä Lissabonista Voivodeship Lubelskien Zamośćiin itäiseen Euroopan unionin alueeseen. Tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kilpailukykyä kestävällä tavalla. MIT! tukee sellaisten kohderyhmien kokonaisvaltaisten matkailutuotteiden kehittämistä, jotka ovat olleet vähemmällä markkinointihuomiolla viime aikoina. MIT! kohdistuu erityisesti pieniin matkailualan yrityksiin keskittyen palvelujen tuottajien tietoisuuden ja laatuajattelun lisäämiseen samoin kuin erityisasiakasryhmien tarpeisiin. MIT! yhdistää hajallaan olevia matkailualan alueellisia resursseja ja tarjontaa kehittämällä uudenlaista tarjontaa ja edistämällä alueellisen yhteistyön kehittämistä ja yhdentymistä. Hankkeeseen osallistuville matkailuyrityksille MIT! tarjoaa mahdollisuuden profiloitua Euroopan markkinoilla kasvavaan uudenlaisten tuotteiden ja palvelujen tarjontaan Maailmassa on 650 miljoonaa vammaista ihmistä. Heidän edustuksensa koko väestöstä on 10 % ja he muodostavat siten suurimman vähemmistöryhmän. Vammaiset termi kattaa kuitenkin suuren määrän erilaisia ihmisiä: liikuntaesteisillä, näkö- ja kuulovammaisilla on erilaiset tarpeet kuin lihasrappeutumataudista kärsivillä tai lyhytkasvuisilla. Ensimmäistä kertaa, MIT! Mallilla määritellään Euroopan laajuiset normit koskien esteettömän matkailun, kohderyhmäkohtaisten tuotteiden kehittämistä, koska varsinkin ikääntyvän väestön määrän kasvaessa esteettömän matkailun tuotteet tulevat entistä tärkeämmiksi. Pienille matkailuyrityksille on tärkeää asemoitua pysyvästi markkinalohkoille markkinointi suoraan kohderyhmille kokonaisvaltaisten ja räätälöityjen tuotteiden kehittäminen tuotteiden tehokas markkinointi suuressa mittakaavassa 5

6 Jo ennen Euroopan vammaisten teemavuotta 2003 kohdistettiin huomiota eri tavoilla yli 50 miljoonaan Euroopan vammaiseen kansalaiseen. Saksassa esteettömyys muodostui keskeiseksi asiaksi uudessa Saksan laissa vammaisten yhtäläisistä mahdollisuuksista (BGG, 2002) ja liittovaltion Talous ja teknologia ministeriö (BMWi) määräsi tehtäväksi perustavaa laatua olevan tutkimuksen "Esteettömän matkailun taloudellisista vaikutuksista ". Kun tutkimus julkaistiin 2003 esteettömän matkailun merkitys vahvistui Saksassa. Se osoitti, että vammaismatkailijoiden eripituiset lomat toivat 2,5 miljardin euron tulot matkailubisnekseen, mutta lisäksi se osoitti, että matkailun myyntitulot voivat nousta jopa 4,8 miljardiin euroon kohdistaen uusia keinoja esteettömyyteen. Tämä tarkoittaisi noin uutta kokopäiväistä työnpaikkaa. Koska ikääntyneiden lukumäärä kaksinkertaistuu ja siten myös alentuneen liikkumiskyvyn omaavien matkailijoiden määrä, todettiin esteettömän matkailun markkinoiden luonnollisesti olevan myös kasvussa. Riittämätön tietämys, puuttuvat standardit ja riittämätön tiedonkulku tunnistettiin vaaditun kasvun jatkuviksi esteiksi:oli nimittäin tapahtunut paljon sellaista, että hotellit oli luokiteltu esteettömiksi liian aikaisin rakenteellisilta ominaisuuksiltaan sillä seurauksella, että asiakkaat pettyvät saapuessaan. Joten; MIT! on kehittänyt laatustandardit esteettömään lomailuun ja sen majoitustuotteille tarjoten vapaasti käytettäviä koulutuksia, laadun hallintaa ja Euroopan laajuisen markkinointiverkoston Euroopan unionin tuella. Yritysten profiloitumisessa uusille markkinoille on menossa kilpailu: vaikka kysyntä on pysähtynyt monilla alueilla johtuen edellä mainituista syistä, viimeisin analyysi (Google) tutkimuksista Internetissä osoittaa kasvavaa markkinapotentiaalia: esteettömälle matkailulle on olemassa kysyntää! Kiinnostus estettömään matkailuun on kasvanut vasta vuodesta 2006 lähtien, vuodesta 2009 ensimmäistä kertaa jatkuvasti vuoden aikana. Tutkimus suositteli, että talouden ja poltiikan tekijöiden tulisi ottaa huomioon konsepti Design for all, koska prosentin säännön mukaisesti esteettömyys on pakollista 10 %:lle väestöstä, tarpeellista %:lle ja miellyttävää 100 %:lle Vaikka tehtiin paljon esteetöntä matkailua koskevia aloitteita ja paikallisia verkostoja, markkinoiden kehitys ei kehittynyt odotetulla tavalla ja polki paikallaan koko Euroopassa. Silti esteettömien yritysten on osuus vain 6,5 prosenttia. "Voidakseen menestyksekkäästi asettautua markkinoille ja hyödyntää tehokkaasti esteetöntä matkailua kaikille mahdollisuudet, tulee paremman asiakaslähtöisyyden kasvaa...", BMWi jatkotutkimus 2006 havaitsi. 6

7 VAMMAISUUS EI OLE AINA SAMANLAISTA SUORAAN KOHDISTETTUNA UUSILLE KOHDERYHMILLE Maailmassa on 650 miljoonan vammaista ihmistä; heistä 50 miljoonaa asuu Euroopassa ja suunnilleen seitsemän miljoonaa heistä Saksassa. Tämän jaottelun mukaan 10 % heistä edustaa suurinta vähemmistöä. Kuitenkin termi vammaiset pitää sisällään kirjon erilaisia yksilöitä: liikuntaesteisillä ja aistivammaisilla on erilaiset tarpeet kuin lihasrappeutumatautia sairastavilla tai lyhytkasvuisilla. MIT! kohdistuu pienille ja keskisuurille yrityksille ja tukee seuraavien asiakasryhmien tarpeiden mukaista tuotekehitystä 1 : Ikääntyvät Sokeat Näkövammaiset Pyörätuolin käyttäjät Liikkumisesteiset Lyhytkasvuiset Alentuneen lihasvoiman omaavat Kuurot Kuulovammaiset 1 The pictogram series used is based on the publishers: anatom5 perception marketing GbR and Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.v. (copyright: anatom5 GmbH in cooperation with Natko) and added by the pics for short guests and guests with low kinetic energy. 7 Esteettömyyttä kaikille on Euroopan Unionin tavoite ja sen jäsenvaltioita on kehotettu laatimaan sitä tukevaa lainsäädäntöä ja kullekin ominaisia säännöksiä. Saman aikaisesti Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, joka allekirjoitettiin Saksassa 2009, vaatii vammaisten tasavertaista osallistumista kaikilla sosiaalisilla aloilla.euroopan tasolla perustettin, esimerkiksi 2005 OSSETE-hanke ja 2006 ENAT, eurooppalainen estettömän matkailun verkosto. Saksassa, NatKo, Kansallinen esteettömän matkailun kehittämiskeskus on ollut olemassa vuodesta 1999 lähtien. Pohjautuen viime vuosien kokemuksiin MIT! asemoi itsensä uudenlaiseen lähestymistapaan: koska pienissä ja keskisuurissa hotelleissa, edellä mainittujen esteiden lisäksi uusien esteettömyystekijöiden kehittämiseen, tilanne rakenteellisesti on yleensä puutteellinen,olemassolevat mahdollisuudet eivät kestä tarvittavia investointeja eikä henkilökunnalla ole mahdollisuuksia tuotekehitykseen, MIT!:n tehtävänä on selvästi madaltaa kynnystä ja samanaikaisesti huomioda kasvava asiakkaiden tarpeiden merkitys.

8 MIT! tukee sellaisten matkailutuotteiden kehittämistä, jotka täydellisesti toteuttavat yksilöllisten erityiskohderyhmien tarpeet ja erityisodotukset. Pieni hotelli vanhassa puutalossa pikkukaupungin torin laidalla, ratsastutalli ja perinteinen pieni hotelli voivat profiloitua uusilla markkinoilla yksilölliseen yrittäjyyteen, luovuuteen ja erityisryhmien vaatimusten tietoisuuteen ja tarjota uusia tuotteita entisten tuotteidensa lisäksi. Tilava ravintola, pieni lomakylä, huoneisto kesäasukkaille ilman portaita voidaan muokata pienillä rahasummilla sellaisiksi, että ikääntyville asiakkaille, liikuntarajoitteisille tai pyörätuolin käyttäjille tarjotaan heidän tarpeensa huomioon ottavia tuotteita ja palveluita, siten että he ovat tyytyväisiä asiakkaita- ja tulevat takaisin seuraavanakin vuonna. kohderyhmille suunnitellut tuotteet esietellään kohteittain eri käyttjärymille. Tällä tavalla, MIT! ei ainoastaan auta osallistamisessa ja esteettömyydessä vaan toiminta-alusta tukee yhtä hyvin hotelleja esittämällä hyviä esimerkkejä kuin välittämällä esteettömiä tuotteita ympäri Euroopan kohderyhmilleen ja edistämällä yksilöllistä toimitatapaa markkinoilla. Eri tutkimukset osoittavat, että MIT!:n kohderyhmät ovat uskollisempia lomakohteilleen kuin muut vieraat ja että he matkustavat paljon enemmän sesonkien ulkopuolella ja käyttävät enemmän aikaa yksittäiseen matkaan. MIT! koulutukset yhdistävät tiedon hankkimisen, taidot ja laatutekijät hankkimalla käytännön taidot, mukaan lukien verkoston luomisen, alueellisen yhteistyön ja paikallisten järjestöjen yhteistyön avulla. MIT!:n kokonaisvaltaisella lähestymistavalla halutaan sitouttaa nyt erillään toimivat matkailun alueeliset tahot tuotekehitykseen niin hotelleissa kuin matkailukohteissakin. MIT!- malli määrittää Euroopan laajuiset standardit* kohderyhmille suunnattujen esteettömien palvelujen kehittämiseksi ja MIT!- nettialusta kertoo niistä. Tämän nettialustan kysyntä ja tarjonta toimivat internetin välityksellä ja uudet erityisille 8

9 MIT! M ALLI: SAAVUTETTAVUUS- PALVELUT- ELÄM YKSET K E H I T Ä K O K O N A I S V A L T A I S I A J A R Ä Ä T Ä L Ö I T Y J Ä T U O T T E I T A E R I K O H D E R Y H M I L L E Oletko koskaan yrittänyt lukea pistekirjoitusta? Oletko koskaan syönyt pimeässä ravintolassa, yrittänyt päästä ylös askelmaa pyörätuolilla tai kantaa laukkua kävellen samalla puujaloilla? Esteetön sisään pääseminen ja majoittuminen on tärkeää hotelleissa, mutta se ei ole riittävää. Sekä liikuntaesteisille että esteettömille ihmisille on tärkeää kyetä lomillaan tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, luontoon, urheilumahdollisuuksiin ja saada uusia kokemuksia ja kontakteja. A-S-E: Kolme tasoa joilla kuvataan MIT! mallin kokonaisvaltaista lähestymistapaa: A - Access Itsenäinen suoriutuminen S Services Palvelut ja tiedon saanti E - Experiences: Rentoutumista ja uusien asioiden kokemuksia Tässä yhteydessä esteettömyyden laatukriteerit eri kohderyhmille on määritetty Saksalaisen esteettömän kulkemisen vähimmäisvaatimusten mukaan. Laatukriteerit on täydennetty kansainvälisten MIT asiantuntijoiden toimesta. Täydennettäessä on huomioitu eri Euroopan maiden kansallisia ja kulttuurillisia näkökohtia. MIT asiantuntijioilla oli apunaan edustajia eri organisaatioista, kuten matkailun ja esteettömyyden sekä aluekehittämisen organisaatiot. On olemassa kolme kategoriaa esteettömän matkailun tuotteille A-S-E tasoilla 9 On olemassa kolme kategoriaa esteettömän matkailun tuotteille A-S-E tasoilla A Saavutettavuuden vaatimukset 1.A. Perille pääseminen 1.B. Sisään pääseminen 1.C. Käytettävyys S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 2.B. Kuljetuspalvelut 2.C. Ruokailu E - Kiinnostukset 3.A. Paikalliskulttuuriin tutustuminen 3.B. Elämystuotteet kuten luonto, urheilu ja tapahtumat 3.C. Koulutus ja yhteistyö Peruslähtökohta on, että sekä vammaisilla että terveillä matkailijoilla on samat odotukset ja halut heidän saapuessaan kohteeseen. Kullakin on kuitenkin vielä omat tarpeet ja asiat joista he ovat erityisen kiinnostuneita.

10 MIT laatustandardit vaihtelevat seuraavilla tasoilla riippuen kohderyhmien erityisistä tarpeista. Esimerkiksi, kategoria 2.B Liikkumisen palvelut sokeille asiakkaille tarkoittaa yksilöllisen ohjauksen oppaan järjestämistä tiettyihin aktiviteetteihin. Seuraavalla tasolla heidän sallitaan tuoda mukanaan opaskoira ja koiran kori, huopa.. etc.. MIT laatustandardit vaihtelevat riippuen kohderyhmien erityisistä tarpeista. Pyörätuolinkäyttäjille kohdassa 2. B Liikkumisen palvelut täytyy taas huomioida seuraava kysymys: mitä jos pyörätuoliin tulee vika? MIT laatustandardit sisältävät sen että tietyn tasoisessa hotellissa on riittävästi huolehdittu etukäteen kohderyhmien tarpeista. Tässä tapauksessa se tarkoittaa että hotelli on etukäteen selvittänyt yhteystiedot ja toimintamallit pyörätuoleja huoltavaan liikkeeseen. Senioreille, lyhytkasvuisille ja kuuroille kaikille yhdeksälle MIT! kohderyhmälle kategoria 2.A. Terveyspalvelut sisältää fysioterapian, hieronnan, wellness yms. palvelut. P&K yritysten jotka eivät itse tarjoa näitä palveluita tulee pyydettäessä kyetä toimittamaan yhteystiedot alueen palvelujen tarjoajiin, erityisesti niihin jotka voivat tulla tarjoamaan palveluitaan kohteeseen. Mikäli Saksassa kohteen terveyspalveluiden kohdalle on merkitty kotikäynti se tarkoittaa että mikäli lääkäripalvelun tarjoaja tulee hotelliin sen kattaa 10

11 PROJEKTIN KEHITTÄMINEN Win-Win Hyötyä paikallisesta yhteistyöstä MIT! sisältää tuottajien kouluttamisen tiettyjen asiakasryhmien tarpeiden tunnistamiseksi. Se myös innoittaa kehittämään molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyön malleja. Osapuolia ovat esimerkiksi hotelli, erikoistunut tuottaja ja asiakasryhmät. Kategoriassa 3.A. Näkökulmia paikalliseen kulttuuriin on esimerkiksi sokeille tarkoitettu kosketuskierros joka on kohderyhmälle laadittu kaupunkikierros, toinen vastaava tuote on kaupunkiostokset. Molemmissa tuotteissa hotelli voi toimia informaation jakajana paikallisten ohjelmapalveluyrittäjien ja asiakkaiden välissä. Kategoriassa 3.B LUONTO, liikunta ja liike voi yksi tarjottava tuote olla tandempyöräajelu sokeille asiakkaille kumppanin, perheenjäsenen tai avustajan kanssa. Tällainen tuote sopii MIT! laatustandardeihin. Tässäkin tapauksessa Löytöretkellä kaikilla aisteilla esimerkki Marburgin hotellin johto voi päättää ostaako se torilta tukee kolmiuloitteista havainnointia. tandempyörät vai tarjoaako se niitä yhteistyössä paikallisen pyörävuokraamon kanssa.. Riippumatta siitä kuinka montaa kohderyhmää tavoittelet selkeä kohderyhmiin suuntautuminen on ratkaisevaa menestyksen kannalta. Eri kohderyhmille voidaan tuottaa palveluja entistä tehokkaammin. Yleisesti ottaen: Kohderyhmille suunnitellut tuotteet lisäävät asiakkaiden tyytyväisyyttä selkeästi, sillä tällöin hotellin johto ja henkilökunta tietävät tarkalleen mitä heidän vieraansa odottavat ja haluavat. Tämä taas tarkoittaa sitä, että he voivat luoda houkuttelevia tuotteita ja myös markkinoida niitä tehokkaasti. 11

12 Esteettömään matkailuun profiloituminen kiinnostuksen P&K yrityksissä perustuu tietoon, taitoon ja ottamisessa. vammaisten mukaan avainosaamiseen. On yleisesti hyväksytty, että moninaisuus on MIT kurssit yhdistävät teoreettisen tiedon, rikkaus ja voimavara taidon ja avainosaamisen käytännön taitojen (Mukaan hankkimiseen. Tähän sisältyy verkostojen kulttuurisen taustan ulottuvuudet) lukien myös yhteiskunnassa, sukupuolen tai luominen ja yhteistyö paikallisten Eurobarometrin mukaan vuonna % auttajajärjestöjen kanssa. MIT:n kokonaisvaltainen näkemys varmistaa että eurooppalaisista olemassa olevat vammaiset tulisi oli sitä mieltä paremmin että integroida yhteiskuntaan monipuoliset matkailualan paikalliset resurssit Esteetön tunnistetaan ja Matkailu koostuu yhdistetään useista toisiinsa tuotteiden kytketyistä kehittämiseen tuotteista. hotelleissa ja Esimerkiksi muissa Saksassa NatKo matkailualan 6 on dokumentoi yrityksissä. Siinä internetsivuillaan missä aiemmin esteettömän mainitussa tuotteiden BMWi tarjonnan tutkimuksessa kasvun. sanottiin että ilmiö jossa vammaisuudesta ja iästä From the holiday planning to the return: The interconnected modules of the touristic service chain. Source: NatKo, (DE) keskustelemista vältetään on löydettävissä koko yhteiskunnasta, mikä pätee myös matkailuun... edelleen tutkimuksessa mainittiin että yksi syy heikkoon esteettömien matkailutuotteiden tarjontaan on Monilla palveluiden tuottajilla on se käsitys että heidän asiakkaansa vaivaantuvat vammaisten asiakkaiden läsnä ollessa, eivätkä he halua tutustua tuotteisiin jotka on osittain suunnattu vammaisille. Uutta tietoa: YK: n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista allekirjoitettiin välittömästi 146 maassa (Nykytila). Asiakirja osoittaa vaikuttavalla tavalla aktiivisen ja sosiaalisen 12

13 EUROOPAN LAAJUINEN MARKKINOINTI LAATUA! MIT! PLATFORM Riippumatta siitä onko henkilö kiinnostunut rentoutumisesta, uuden oppimisesta, ja kulttuurista, liikunnasta ja luontoelämyksistä, suurimmalle osalle Internet on loman suunnittelun aloittamispaikka. MIT platform yhdistää kysynnän ja tarjonnan esittelemällä esteettömiä hotelleja ja mahdollistamalla tiedustelujen tekemisen riippuen kohteesta ja kohderyhmästä. Jotta MIT! Platformista tulisi euroopan laajuinen kohtauspaikka kysynnälle ja tarjonnalle on tietojen syöttäminen sinne tehty maksuttomaksi niille toimijoille jotka on todettu laadukkaiksi. MIT! platform esittelee laajan määrän esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja tekee uusien esteettömien tuotteiden esittelyn helpoksi suoraan niiden kohderyhmille. MIT Platform myös edistää yksilöllisten tuotteiden markkinointia. Asiakasystävälliseen tuotteiden esittelyyn MIT! partnerit ovat kehittäneet standardit internetpohjaiselle tiedonsiirtämiselle. Standardi sisältää menestystekijät uusilla esteettömän matkailun markkinoilla toimimiseen ja markkinoimiseen.. MIT! ComMalli... Edistää esteettömien tuotteiden tarjontaa Edistää kohderyhmille suunnattujen tuotteiden kehittämistä Havainnollistaa tuotteiden laadun arvioinnin ensisilmäyksellä ( 10 sekuntia) Valmistaa monimutkaisen tuoteinformaation selkeäksi ja läpinäkyväksi Sallii suoran yhteyden kiinnostuneiden henkilöiden, mahdollisten asiakkaiden ja tuotteiden tarjoajien välille Välittää laatua ja esitettyä informaatiota koskevaa asiakaspalautetta MIT! Platform on esteettömän matkailun sivusto, mikä on rakennettu W3C - Web 2 Accessibility Initiative (WAI). mukaisesti. 2 The World Wide Web Consortium (W3C) is an international community that develops web standards to ensure the long-term growth of the Web and its interoperability, 13

14 Ikääntyneet ja liikuntarajoitteiset tarvitsevat kuvailla yksityiskohtaista tietoa hotelleista jotta he voivat tehdä matkapäätöksensä. yrityksen toimintatapoja ja yhteyshenkilöitä sekä muuta henkilöstöä. Tietoa tarvitaan Tämän MIT oppaan laatustandardien Tieto voidaan jakaa word tai PDF tiedostona kohdassa 2. listattujen asioiden lisäksi MIT platformin kautta hotellin muiden tietojen kohdalla. MIT platform antaa tietoa asiakkaiden palautteesta jokaisen tuotteen kohdalla. Palautteen antaminen suoritetaan MIT! kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen lähestymistapa on uudenlainen, se perustuu annetun tiedon laatuun. Tulokset julkaistaan MIT! varmentamisen kautta viisiportaisella asteikolla josta käy ilmi myös arviointiin osallistuneiden asiakkaiden määrä. Ei ole väliä onko heitä uyksi, kaksi tai yhdeksän: The MIT! Platform tekee uusien kehitettyjen tuotteiden saatavuuden helpoksi ympäri Euroopan. esimerkiksi siitä että yksityiskohtainen MIT! organisaatio- ja turvasuunnitelma on olemassa. tarkoittaa toimittamista, tämä (ohjeet) käynnistämisestä ja kehittämisestä sekä niiden jatkuvasta joita liitteenä voi olla kartta, linja-autoaikataulut, etc. Useissa MIT! ennakkoinformaatio voi olla yksilöllisiä tietoja. Hotelli- informaatio olennisista asioista kirjataan ylös tarkasti ja rehellisesti. Informaatio luokitellaan aina kohderyhmien mukaan ja siinä voidaan ei vielä täytä.kirje ilmaisee arvioida hotella heidän omista lähtökohdistaan. itse määritetty luokitus esteettömyydestä. tosiasiallisia hotelli korjaamiseksi, lisäksi asiakkaat voivat siten olevista esteettömyyden aloitteista ja hankkeista riittää sopimuksia tai MIT! kannattaa tietoisuuden puutteesta ja toisaalta aikeen sen kylpyhuoneesta, olemassa mukana toimittaa tietoa niistä yksittäisistä standareista huone, kahden hengen huone etc. Ohjeiden WC:stä seuraamisesta. etukäteisinformaation eri huonekategorioissa, kuten yhden hengen sängystä, hotellien kohderyhmittäisten tuotteiden tuotantoprosessin saavuttaessa, kyse on kriteerit täyttävien huoneiden määristä tietoa mukaisten esittelemisestä, vaan enemmänkin esteettömien sisääntuloalueella ja vastaanotossa. Edelleen kuvia ja hankkeen vuoropuhelu-prosessi- laatustandardien tarkoittaa yksityiskohtaista tietoa hotellin sijainnista ja saavutettavuudesta MIT! suuntaamisella: Ei ole kyse pelkästään MIT! etukäteisinformaation taas edustaa periaatteita Kaikille MIT! kohderyhmille kategoria 1A perille pääseminen platform 14

15 TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUNEET KURSSIT: MUKAUTETTUA OPPIMISTA ESTEETÖNTÄ MATKAILUA MIT! kurssit yhdistävät uuden tiedon, taitojen ja avainasioiden oppimisen sekä käytännön pätevyyden hankkimisen houkuttelevien ja yksilöllisten tuotteiden laatimiseen. Kokonaisvaltainen A,SaavutettavuusS,Palvelut-E, Kiinnostukset lähestymistapa ja MIT! mallin kolme tasoa keskittyvät kohderyhmäkohtaisiin esteisiin ja tukeen, olennaisiin tekniikkoihin tuotteiden kehittämisessä ja laadun hallinnassa, asiakkuuskokemukseen ja markkinatuntemukseen yhtälailla kuin alueellisten palveluiden kehittämiseen ja paikallisten tukiryhmien yhteydenottoihin. Osallistuminen on ilmaista. MIT kurssit on tarkoitettu hotellien johtajille, Mitä henkilökunnalle, lomillaan? matkailun eturyhmille, odotuksia on ikääntyneillä heidän aluekehityksen asiantuntijoille, elinkeinoelämän Termi sopeuttaminen kehittämisen muutosta yhteiskunnassamme, sitä heijastaa toimijoille oppilaitoksille. ja MIT! matkailutoimijoilla matkailualan in on ansiosta YK:n mahdollisuus edustaa paradigman yleiskokouksen lauselma Liikuntarajoitteisten ihmisten oikeuksista. Tämä profiloitua uusien innovatiivisten tuotteiden lauselma ja huomioonottamisesta laeissa ja yhteiskunnassa. palveluiden lisääntyvässä tarjonnassa ilmaisee tarpeen asioiden Euroopan markkinoilla. Tämä on lähtökohta esteettömälle matkailulle. Esteetön matkailu edellyttää asiantuntemusta, Se sisältää liikuntarajoitteiset ihmiset. Sallii taitoja ja avainasioiden osaamista, esimerkiksi matkustamisen, mitä tarkoittaa esteettömyys? Mitä tarkoittaa jos kanssa, näkökykyä on jäljellä vain 10%. Kuinka leveä on kommunikointiin, uusia kokemuksia ja niiden pyörätuoli? Mitä merkitystä voi olla kahdella miellyttävää vaihtoa. sentillä, kun sisääntulo on sen verran liian kapea? Kuinka voi kommunikoida kuurojen kanssa? Missä pistekirjoituksella? voi tulostaa Kuinka ruokalistan liikuntarajoitteisten asiakkaiden liikkumista voidaan tukea? 15 lomat avaa perheen ja ystävien useita mahdollisuuksia

16 MIT! kurssit antavat kohderyhmäkohtaista ja käytännönläheistä matkailijoiden tarpeista, odotuksista ja haluista määritellessään esteitä ja kertoessaan kuinka ne voidaan ratkaista pyrittäessä parempaan esteettömyyteen. Malli perustuu mukautettuun oppimiseen: alun yhteisten oppituntien jälkeen suurin osa oppimisesta tapahtuu internetin ja Moodle platformin kautta. Osallistujat voivat järjestää oppimisensa itse ja oppia pienryhmissä. 40 oppituntia sisältävät tärkeitä toteuttamistapoja. Kurssin päätyttyä osallistujat tietävät, miksi ne kaksi puuttuvaa senttiä ovat tärkeitä sekä miten lyhytkasvuiset voivat ylettyä kylpyhuoneen käsienpesualtaalle. Kurssi linkittää oppimisen ja uusien tuotteiden luomisen. Kurssin rakenne lyhyesti: Perehdyttäminen 1.1 Perustieto Netissä ja sähköpostilla, virtuaalinen tutustuminen platformiin ja sen sisältöön 1.2 Tietouden luomien erityisistä kohderyhmistä ja tieto tuotteista ja palveluista jotka on muokattu erityistarpeita varten, taustatietoa esteettömästä matkailusta. Mahdollisuuksien tunnistaminen ja uusien kohderyhmien tavoittaminen 2.1 Markkinointi strategiat 2.2. Tuotteiden kehittäminen 2.3 Laatustandardit 2.4 Yrityskulttuuri 2.5 Metodit ja työkalut alueellisten verkostojen luomiseen käytännön esimerkkeinä Uusien onnistuneiden tuotteiden kehittäminen ja markkinoiminen Euroopassa 3.1 MIT! malli: kokonaisvaltainen lähestyminen, A-S-E tasot, Kohderyhmittäiset laatustandardit 3.2 MIT platform: projektin kehittöminen ja Bench marking. Datan vieminen MIT COM malliin ja etukäteismateriaalien kehittäminen 16

17 O SA 2 ESTEETTÖM ÄN M ATKAI LUN O PAS ESTEETTÖMYYS PALVELUT-ELÄMYKSET KOHDERYHMITTÄISET VAATIMUKSET MIT! kohdistuu pieniin ja keskisuuriin hotelleihin ja tukee niiden tuotekehitystä ja luokittelemista yhdeksälle (9) asiakasryhmälle: 1) Ikääntyvät 6) Lyhytkasvuiset 2) Sokeat asiakkaat 7) Alentuneen lihasvoiman omaavat asiakkaat 3) Näkövammaiset 8) Kuurot 4) Pyörätuolin käyttäjät 9) Kuulovammaiset 5) Liikuntarajoitteiset 17

18 1) IKÄÄNT YVÄT Ikääntyneet on erityinen kohderyhmä, joista monet ovat innokkaita matkailjoita. Monet heistä eivät halua lukeutua senioreihin, mutta valtaosa heistä haluaa esteettömiä ja heille eriyisesti suunniteltuja tuotteita. A Esteettömyyden vaatimukset Ykisttäiset ikääntyneet saattavat kärsiä alentuneista aistihavainnoista tai vajavaisesta liikuntakyvystä. Selvästi erottuvien ja perinteisten opasteiden avulla voidaan parantaa yleistä liikkumista. ETUKÄTEISINFORMAATIO : yksityiskohtainen, soveltuva informaatio kuinka sinne päästään ja mistä pääsee sisään sekä tieto saatavien, soveltuvien huoneiden lukumäärästä, jos kohderyhmä on tiedossa. Jos kohtaat erityisiä estettömyys vaatimuksia, huomioi myös seuraavat ryhmät: liikkumisrajoitteiset henkilöt henkilöt joilla on alentunut lihasvoima heikkonäköiset henkilöt alentuneen kuuloon omaavat henkilöt S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi yhteystiedot paikallisista palvelujen tuottajista sekä kuljetuspalveluista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 4. yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen 2.B. Kuljetuspalvelut 1. Kuljetuspalvelut, jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisten taksien / kuljetusliikkeiden kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 2. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot. 18

19 2.C Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista /mahdollisista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista / tuottajista / kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyysvaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintoloiden kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista E Elämykset, kiinnostuksen kohteet 3.A Tutustuminen paikalliskulttuuriin 1. Kohderyhmittäiset kaupunki-/ kiertoajelut ( mukaan lukien erilaisia elämyksiä / kokemusten vaihtoa ) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. perinnekulttuuriin tutustuminen esim juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri, tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat( Kreikassa), laskiaisjuhlat( Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden liikkeiden yhteystiedot 3.B Elämyksiä luonnosta, urheilusta ja liikkumisesta 1. Kohderyhmille järjestettyjä luontoretkiä/ kansallis- ja luonnonpuistoihin / eläinpuistoihin: kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa soveltuvien reittien ja/ luonnonpuistojen/ eläinpuistojen yhteystiedot 2. Seniorijoogaa/ - liikuntaa/ purjehdusmatkoja/ ratsastusta/ melontaa/ hiihtoa/ mini golfia/ pingistä kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin / meriuimaloihin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien laitosten yhteystiedot 3.C Koulutusta ja yhteistyötahoja 1. kohderyhmittäin järjestettyä ATK-koulutusta / vieraat kielet / luovien alojen koulutusta ( kohderyhmittäisesti suunniteltuja teemakursseja kuten tietokoneen ja kännykän käyttö, vieraita kieliä teemallisina esim matkailu, ruoka, käsityöt) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 2. kohderyhmittäisiä musiikkielämyksiä (paikallista musiikkiperinnettä ) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 3. Yhteyksien luominen / kulttuurien välinen yhteistyö ( tapaamiset paikallisten järjestöjen kanssa/ sähköpostitse yhteyksien luomista / internetin välityksellä/ yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa 19

20 SOKEAT ASIAKKAAT Sokeat tarvitsevat kohokuvioitua ja äänikuvailtua tietoa tarjouksienne parempaan hyödyntämiseen. Huomioitava seuraavat seikat. A - Esteettömyysvaatimukset Seuraavat erityisryhmien esteettömyyden laatuvaatimukset koskien hotelleita pohjautuvat saksalaisten esteettömän matkailun yritysten esittämiin minimivaatimuksiin. Huomioiden kansalliset ja kulttuuriset eroavuudet hankkeeseen osallistuvissa maissa, hankepartnerit ovat lisänneet eri vaatimuksia, jotka on päätetty yhteistyössä MIT!-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset ratkaisut on merkitty - merkillä. 1.A 1.A. Perille pääseminen 1. ETUKÄTEISINFORMAATIO Kunnolliset ja selvät opasteet liikkumisesta samoin kuin huoneista käyttäen selviä viittoja pistekirjoituksella / ääniopasteilla / äänikirjoilla 2. ESTEETTÖMYYS JULKISISSA KULKUVÄLINEISSÄ Selvä opastus käytettävistä kulkuneuvoista käyttäen pistekirjoitusta/ ääniopasteita /äänikirjoja 1.B Sisään pääseminen 1. SISÄÄNKÄYNTI JA POISTUMISTIET ei pyöröovia / pyöröovi lisättynä tavallisella ovella aukioloaikoina 2. HÄTÄULOSKÄYNTIEN OPASTUS Opastuksessa käytettävä pistekirjoitusta / kohokylttejä/ muita tunnusteltavia opasteita / ääniopasteita/ äänikirjoja Selvästi havaittava opastetaulu 1.C Kohteen käytettävyys 1. HUONEET: : vähintään yksi (1) yhden hengen huone yksi (1) kahden hengen huone lisättynä seuraavilla varusteilla huonenumerot ja huoneen toimintoihin liittyvä informaatio ( WC, ravintola, baari ym) kohokuvioin tunnistettavasti 2. OPASTUS Riittävä tiedotus, suuret merkit, numerot, kuviot ja kirjaimet, lisättynä pistekirjoituksella 3. TOIMINTOPAINIKKEET selvästi erottuvat toimintopainikkeet (mm pistorasiat, painikkeet, ovien ja hissien avaus- ja sulkemispainikkeet, hälytyspainikkeet), ei hipaisukytkimiä 4. HISSIT ( jos on ) ääniopastein / kerrosmerkinnät tunnusteltavissa ovenpielissä 5. PORTAIKOT selvästi havaittavat kerrostasot, kohokuvioidut merkinnät ylös ja alaspäin johtavien portaiden edessä 6. KAITEET JA KÄSITUET ( ellei ole hissiä) katkeamattomina ainakin portaiden toisella sivulla ylittäen vähintään 30 cm:llä viimeisen portaan selvästi havaittavat merkinnät porrastasoista portaiden alussa ja lopussa / kerrosopastusjärjestelmä 7. KALUSTEET

21 ei tule sijoittaa pääkulkuväylille eikä toiminnallisille alueille / tunnistettavat merkinnät 8. PÄÄKULKUVÄYLÄT ilmoitettava pääkulkuväylät lattiatasosta selvästi erottuvalla tavalla /tunnistettavat merkinnät seinillä helpottamaan liikkumista S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi / ratsastusterapia yhteystiedot paikallisista kuljetuspalvelujen tuottajista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 4. Avoimuus yksilöllisille tarpeille 2.B. Kuljetuspalvelut 1. Kuljetuspalvelut, jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja -vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisen taksin / kuljetusliikkeen kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 2. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot 3. Valmius toivottaa opaskoirat tervetulleiksi ruoka- ja juomakuppeja, huopia, koreja 2.C Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista / mahdollisista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista/ tuottajista/ kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyysvaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintoloiden kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista E Elämykset, kiinnostuksen kohteet 3.A Tutustuminen paikalliseen kulttuuriin 1. Kohderyhmittäin järjestetyt kaupunki-/ nähtävyys kiertoajelut: kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. kohderyhmittäin järjestetyt käynnit elokuvissa/ teattereissa/ taidegallerioissa kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. kohderyhmittäin järjestetyt ostoskierrokset kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 4. perinnekulttuuriin tutustuminen esim 21 juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri,

22 tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat (Kreikassa), laskiaisjuhlat (Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms 3.B Elämystuotteet kuten luonto, urheilu, liikkuminen 1. kohderyhmittäin järjestetyt luontoretket / kansallis- ja luonnonpuistot / purjehdus / ratsastus / melonta / maastohiihto / autourheilua autoalan järjestöjen kanssa ym kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden oppaiden yhteystiedot 2. mahdollisuus osallistua esim tandem-pyöräilyyn / hevosajeluun / traktoriajeluun / moottorikelkka-ajeluun / veneilyyn / kaikilla maastoliikuntavälineillä ym: joko hotellilla tai kiinteässä yhteistyössä paikallisen ohjelmapalveluyrittäjän kanssa käytettävissä olevien yrittäjien yhteystiedot 3. vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin / meriuimaloihin. kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien laitosten yhteystiedot 3.C Koulutusta ja yhteistyötahoja 1. kohderyhmittäin järjestettyä ATK-koulutusta / vieraat kielet / luovien alojen koulutusta (kohderyhmittäisesti suunniteltuja teemakursseja kuten matkailu, ruoka, käsityöt) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 2. (uudelleen) koulutusta teknisten apuneuvojen käytössä kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien / koulujen /yritysten / avustusjärjestöjen/ konsulttien/kansallisten tai alueellisten neuvontajärjestöjen kanssa 3. Yhteyksien luominen / kulttuurien välinen yhteistyö (tapaamiset paikallisten järjestöjen kanssa tai sähköpostitse yhteyksien luomista / internetin välityksellä/ yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa 22

23 NÄKÖVAMMAISET Näkövammaisille henkilöille täytyy esittää selvät, kirkkaat ja heijastamattomat sekä värierot selvät. Esimerkkejä riittävistä vastakohdista ovat valkoinen, punainen, sinivihreä, vihreä tai keltainen mustalla pohjalla; sinivihreä keltaisella pohjalla; sinivihreä,musta tai punainen valkoisella pohjalla. Tekstin koolle asetetut vaatimukset ovat esim fontin koko 12 ja tyyppinä esim Arial. Huomioitava myös seuraavaa: A - Esteettömyysvaatimukset Seuraavat erityisryhmien esteettömyyden laatuvaatimukset koskien hotelleita pohjautuvat saksalaisten esteettömän matkailun yritysten esittämiin minimivaatimuksiin. Huomioiden kansalliset ja kulttuuriset eroavuudet hankkeeseen osallistuvissa maissa, hankepartnerit ovat lisänneet eri vaatimuksia, jotka on päätetty yhteistyössä MIT!-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset ratkaisut on merkitty - merkillä. 1.A Perille pääseminen 1. ENNAKKO INFORMAATIO Kunnolliset ja selvät opasteet liikkumisesta samoin kuin huoneista käyttäen selviä viittoja I ääniopasteita I äänikirjoja 2. SAAVUTETTAVUUS JULKISILLA KULKUNEUVOILLA Selvä opastus käytettävistä kulkuneuvoista käyttäen selviä viittoja I ääniopasteita I äänikirjoja I digitaalisia tekstiopasteita I esteettömiä nettisuja 1.B. Sisään pääseminen 1. Sisäänkäynti ja poistumistiet ei pyöröovia I pyöröovi lisättynä tavallisella ovella aukioloaikoina Sisääntuloalueen kirkas ja häikäisemätön valaistus 3. Hätäuloskäyntien opastus Opastuksessa käytettävä selviä viittoja / ääniopasteita / äänikirjoja Yksityiskohtainen informaatio liikkumiseen, toiminnallisten alueiden osoittaminen ja laitteet äänilmoituksille I äänikirjoille I digitaalisille teksteille I nettisivuille I äänikomennoille 1.C Kohteen käytettävyys 1. Kirkas ja häikäisemätön suunnittelu lattioissa, portaikoissa, hisseissä ja huoneissa ym 2. Värien vastakohdat merkittävät sisäänkäynneissä, käytävissä, ovissa ja ovien ympärillä. Lasiovet ( jos on ) merkittävä huomioteipein 3. Opastus Kirkkaat opasteet ja opastetaulut, selvästi taustastaan erottuvat tekstit 4. Huoneet vähintään yksi (1) yhden hengen huone yksi (1) kahden hengen huone lisättynä seuraavilla varusteilla huonenumerot ja huoneen toimintoihin liittyvä informaatio ( WC, ravintola, baari ym) kohokuvioin tunnistettavasti 5. toimintopainikkeet selvästi erottuvat toimintopainikkeet (mm pistorasiat, painikkeet, ovien ja hissien avaus- ja sulkemispainikkeet, hälytyspainikkeet), ei hipaisukytkimiä 23

24 6. Hissit ( jos on ) ääniopastein / induktiosilmukoin 7. Portaikot selvästi havaittava ero portaikon kulmien ja vakaasuunnassa olevien askelmien merkitsemisessä selvästi havaittava ero portaikon kulmien ja pystysuorien osien merkitsemisessä selvästi havaittava ero ( myös pinnaltaan) lattioissa ylös- ja alaspäin johtavista portaista verrattuna lattiatasoon 8. Kaiteet ja tuet ( ellei ole hissiä) katkeamattomina ainakin portaiden toisella sivulla ylittäen vähintään 30 cm:llä viimeisen portaan 9. Kalusteet ei tule sijoittaa pääkulkuväylille eikä toiminnallisille alueille / vahvat kontrastit 10. Pääkulkuväylät ilmoitettava pääkulkuväylät lattiatasosta selvästi erottuvalla tavalla S - Palvelut 2.A Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi yhteystiedot paikallisista kuljetuspalvelujen tuottajista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 2.B Kuljetuspalvelut 4. Kuljetuspalvelut jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja -vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisen taksin / kuljetusliikkeen kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 5. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot 2.C Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista / mahdollisista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista/ tuottajista/ kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyys vaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintolan kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista 24

25 E Elämykset, kiinnostuksen kohteet 3.A. Paikalliseen kulttuuriin tutustuminen 1. Kohderyhmittäin järjestetyt kaupunki-/ nähtävyys kiertoajelut: kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. kohderyhmittäin järjestetyt käynnit elokuvissa/ teattereissa/ taidegallerioissa. kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. kohderyhmittäin järjestetyt ostoskierrokset kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot perinnekulttuuriin tutustuminen esim juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri, tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat (Kreikassa), laskiaisjuhlat (Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms 3.B Elämystuotteet kuten luonto, urheilu, liikunta 1. kohderyhmittäin järjestetyt luontoretket / kansallis- ja luonnonpuistot / purjehdus / ratsastus / melonta / maastohiihto / autourheilua autoalan järjestöjen kanssa ym kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden oppaiden yhteystiedot 2. mahdollisuus osallistua esim tandem-pyöräilyyn / hevosajeluun / traktoriajeluun / moottorikelkka-ajeluun / veneilyyn / kaikilla maastoliikuntavälineillä ym: joko hotellilla tai kiinteässä yhteistyössä paikallisen ohjelmapalveluyrittäjän kanssa käytettävissä olevien yrittäjien yhteystiedot 3. vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin / meriuimaloihin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien laitosten yhteystiedot 3.C Koulutusta ja yhteistyötahoja 1. kohderyhmittäin järjestettyä ATK-koulutusta / vieraat kielet / luovien alojen koulutusta ( kohderyhmittäisesti suunniteltuja teemakursseja kuten matkailu, ruoka, käsityöt) kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa saatavissa olevien palvelutuottajien yhteystiedot 2. (uudelleen) koulutusta teknisten apuneuvojen käytössä kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien / koulujen /yritysten / avustusjärjestöjen/ konsulttien/kansallisten tai alueellisten neuvontajärjestöjen kanssa 3. Yhteyksien luominen / kulttuurien välinen yhteistyö (tapaamiset paikallisten järjestöjen kanssa tai sähköpostitse yhteyksien luomista / internetin välityksellä/ yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa 25

26 PYÖRÄTUOLIN KÄYTTÄJÄT Huomioithan,että pyörätuolin käyttäjälle kaikkien pysty- ja vaakasuunnassa olevien kohteiden tulisi olla helposti saavutettavissa. Huomiokaa seuraavat seikat: A - Esteettömyysvaatimukset Seuraavat erityisryhmien esteettömyyden laatuvaatimukset koskien hotelleita pohjautuvat saksalaisten esteettömän matkailun yritysten esittämiin minimivaatimuksiin. Huomioiden kansalliset ja kulttuuriset eroavuudet hankkeeseen osallistuvissa maissa, hankepartnerit ovat lisänneet eri vaatimuksia, jotka on päätetty yhteistyössä MIT!-hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Vaihtoehtoiset ratkaisut on merkitty - merkillä. 1.A Perille pääseminen 1. ENNAKKOINFORMAATIO Yksityiskohtaiset pyörätuolin huomioivat opasteet miten päästä perille ja sisään. Ilmoitettava pyörätuolille soveltuvien huoneiden lukumäärä. Suositeltavaa esittää varustetaso kuvalla tai piirroksella esim sängystä, kylpyhuoneesta. I esteettömyysmääritys jos on tehty 2. SAAVUTETTAVUUS JULKISILLA KULKUNEUVOILLA Selvä opastus soveltuvista julkisista kulkuneuvoista esim onko alueella käytettävissä matalalattiakulkuneuvoja? Missä? Milloin? Kuinka usein? Millä linjoilla? Onko junat varustettu luiskilla? Pitääkö rautateiltä avustajat varata etukäteen? Miten? Kuinka paljon aikaisemmin? 3. PAIKOITUSTILAT Vähimmäisleveys 350 cm, lähellä sisääntuloa, merkittynä Liikkumisesteisen pysäköimispaikka. 1.B. Sisään pääseminen 1. Sisäänkäynti ja poistumistiet ilman portaita / hissi / luiska 6 % oven käyntileveys 90 cm ei pyöröovia jos pyöröovi, lisäksi tavallinen ovi leveydeltään 90 cm 2. vastaanotto vastaanottotiski ainakin osittain matalampi kuin 85 cm tai mahdollisuus asioimiseen istualtaan ja laitteet sopivalla korkeudella 3. Hätäuloskäyntien opastus Yksityiskohtainen pyörätuolin käyttäjälle suunnattu opastus sopivalla korkeudella 1.C Kohteen käytettävyys 1. HUONEET : Vähintään yksi(1) yhden hengen huone / yksi (1) kahden hengen huone vaatimuksena: ei portaita/hissi/luiska 6 % sisäänkäynti ja poistumistie: oven leveys 90 cm pyörähdystila kylpyhuoneen edessä: 150 cm x 150 cm pyörähdystila sängyn edessä (1 pitkällä sivulla): 150 cm x 150 cm min. Vähimmäisleveys pyörähdystilalle toiminto- ja kuntoutuslaitteiden edessä 150 cm Ovien ja käytävien vähimmäisleveys huoneistoissa 90 cm Sängyn alaosan korkeus 15 cm 26

27 2. WC:T JA KYLPYHUONEET vaatimuksena: ei kynnyksiä kynnys 2 cm oven leveys 90 cm ovi ei saa aueta kylpyhuoneeseen päin pesuallas: pyörähdystila edessä: 150 cm x 150 cm pesualtaan alaosan vähimmäiskorkeus 67 cm ja vähimmäissyvyys 30 cm pesualtaan yläreuna korkeintaan 80 cm pesualtaan yläpuolisesta peilistä tulee nähdä istualtaan WC istuin: pyörähdystila edessä 150 cm x 150 cm pyörähdystila vasemmalla ja oikealla puolella, vähintään leveys 95 cm ja syvyys 70 cm käsitukien korkeus vasemmalla ja oikealla puolella 85 cm (ylin kulma) käsitukien etäisyys wc-altaista 15 cm (pääetäisyys) käsitukien väli 70 cm molempien tukien oltava käännettävissä ylöspäin ja lukittavissa WC-istuimen korkeus 48 cm (yläreuna) suihku: ei kynnystä pyörähdystila 150 cm x 150 cm käsituet 85 cm ylöspäin muutettava istuin: kääntötuoli saranoitu tuoli toimintopainikkeet mm pistorasiat 85 cm korkeudella 3. RUOKASALI ei portaita / hissi/ luiska 6 % sisäänkäynnin ja poistumistien leveys 90 cm 4. LATTIAT kylkuleveys hisseille 150 cm kulkuleveys huoneisiin johtavilla käytävillä 150 cm kulkuleveys ruokasaliin 150 cm 5. HISSI ( TARVITTAESSA) ei portaita / hissi/ luiska 6 % sisäänkäynnin ja poistumistien leveys 90 cm hissikorin leveys 110 cm & syvyys 140 cm toimintopainikkeet: vaakatasossa min. korkeus 85 cm - max. korkeus 110 cm pyörähdystila hissin edessä: 150 cm x 150 cm S - Palvelut 2.A. Terveyspalvelut 1. Fysioterapia / kuntoutusharjoitukset / hieronnat / hyvinvointi yhteystiedot paikallisista kuljetuspalvelujen tuottajista 2. Dialyysi / erityisterveydenhoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista 3. Yleinen terveyden hoito pyydettäessä: yhteystiedot paikallisista terveyskeskuksista, erikoislääkäreistä 2.B. Kuljetuspalvelut 1. Kuljetuspalvelut, jotka ottavat huomioon erityisryhmien esteettömyystarpeet ja vaatimukset kiinteässä yhteistyössä paikallisen taksin / kuljetusliikkeen kanssa taksien ja kuljetuspalveluiden yhteystiedot 2. henkilökohtaisen avustajan saaminen tarvittaessa ja avoimuus henkilökohtaisten tarpeiden huomioimiseen kiinteä yhteistyö paikallisten 27

28 organisaatioiden kanssa soveltuvien organisaatioiden yhteystiedot 3. Pyörätuolipalvelua tarvittaessa: alueellisten palveluntuottajien yhteystiedot 2.C. Ruokailu 1. Jos ruokailu kuuluu mukaan: tiedonsaaminen erityisruokavalioista / tarjolla olevista erityisruokalistoista 2. yhteystiedot erityisravintoloista / tuottajista / kaupoista 3. suositeltavat paikalliset ravintolat, joissa huomioidaan kohderyhmien esteettömyysvaatimukset: kiinteä yhteistyö ravintolan kanssa yhteystiedot soveltuvista ravintoloista ja kahviloista E Elämykset, Kiinnostuksen kohteet 3.A. Paikalliseen kulttuuriin tutustuminen 1. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat kaupunki /nähtävyys kiertoajelut kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 2. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat käynnit elokuvissa/ teattereissa/ taidegallerioissa. kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat perinnekulttuuriin tutustumiset esim juhlat, festivaalit, ruokakulttuuri, tanssi, viininmaistajaiset, pääsiäisjuhlat ( Kreikassa), laskiaisjuhlat ( Saksassa), jäänveisto ( Suomessa) yms kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden liikkeiden yhteystiedot 3.B Elämystuotteet kuten luonto, urheilu, liikkuminen 1. Pyörätuolikäyttäjille soveltuvat luontoretket / kansallis- ja luonnonpuistot / purjehdus /hevosvankkurit / melonta / venematkat/ traktoriajelut vankkureissa kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa pyörätuolille soveltuvien reittien/ luonnonpuistojen yhteystiedot 2. Tutustumiset paikallisiin urheilutapahtumiin ja laitoksiin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien yhteystiedot 3. Vierailut terveyskylpylöihin / uimahalleihin kiinteässä yhteistyössä ammattitaitoisten ja erikoistuneiden palveluntuottajien kanssa käytettävissä olevien kylpylöiden yhteystiedot 28

E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S

E S T E E T T T Ö M Ä N M A T K A I L U N O P A S MIT!-hanke - Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista uudenlaisia markkinoinitimenetelmiä hyödyntäen, jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, -tarpeista ja

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Vieraiden tarpeet/odotukset. Lisäkyltti parkkipaikkojen yhteydessä: Jos tarvitset apua, soita vastaanottoon numeroon *****.

Vieraiden tarpeet/odotukset. Lisäkyltti parkkipaikkojen yhteydessä: Jos tarvitset apua, soita vastaanottoon numeroon *****. Scandicin esteettömyysstandardi Tervetuloa tutustumaan Scandicin 110 kohdan esteettömyysstandardiin! Standardia varten olemme käyneet läpi asiakkaidemme reitin pysäköintialueelta läpi koko hotellin. Olemme

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

www.mit-makeitaccessible.eu KÄSIKIRJA OPISKELIJALLE Yleiskatsaus MIT! koulutuspaketteihin MIT! Esteettömyys etäoppiminen

www.mit-makeitaccessible.eu KÄSIKIRJA OPISKELIJALLE Yleiskatsaus MIT! koulutuspaketteihin MIT! Esteettömyys etäoppiminen i MIT!-hanke - Edistää ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten esteetöntä matkustamista uudenlaisilla markkinointistrategioilla, jotka pohjautuvat tietoisuuteen erityisvaatimuksista, -tarpeista ja aktiivisesta

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Petra Hurme Fysioterapeutti YAMK, Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, Hyks silmätautien kuntoutuspoliklinikka Tutkimuksen tausta Esteettömyyden profiloituminen

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella / Esteettömyys ja kestävä kehitys aluerakentamisessa

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella / Esteettömyys ja kestävä kehitys aluerakentamisessa KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella / Esteettömyys ja kestävä kehitys aluerakentamisessa SAAVUTETTAVUUDEN ARVIOINNIN TARKASTELULISTA LUONNOLLISEN JA RAKENNETUN

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari 2009 THL 29.10.2009 Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Kirsti Pesola,

Lisätiedot

Esteettömyys yrityksen laatutekijänä

Esteettömyys yrityksen laatutekijänä Esteettömyys yrityksen laatutekijänä Satakunnan matkailuyrittäjien laatukoulutus 28.1, 29.1.2014 Kati Karinharju, Satakunnan ammattikorkeakoulu Riikka Tupala, Satakunnan ammattikorkeakoulu Esteettömyys

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista

Museoiden esteettömyyden tarkistuslista Museoiden esteettömyyden tarkistuslista Tarkistuslista on tehty vuonna 2004. Se pohjautuu norjalaisen DELTA-senteretin Museot kaikille pohjoismaissa -projektin puitteissa kehittämään kartoituskaavakkeeseen.

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, Invalidiliitto ry / esteettömyysprojekti puh (09) 6131 9263 tai 050 594

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina)

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 25.11.2008 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS

MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS MUISTIYSTÄVÄLLISEN YMPÄRISTÖN PIKAOPAS 1 2 3 Muistiystävällinen ympäristö Muistiystävällinen ympäristö on helposti tavoitettava sekä selkeä, ja se tukee kiireetöntä kohtaamista. Sellainen ympäristö sopii

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot

COMAPP - Community Media Applications and Participation. Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot - Community Media Applications and Participation Opettajien koulutus - Oppimisen ja opettamisen taidot Projektin partnerit: Freiburgin yliopisto, Saksa (projektin koordinaattori) Sunderlandin yliopisto,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Rakennusfoorumi, 01.09.2015, Rakennustietosali - Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista Perustavanlaatuisia oikeuksia,

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA. Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille

ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA. Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Mikko Pehkonen LaY Jaana Huovinen RAMK Salla Jutila LaY Hanna Vaattovaara RAMK TIIVISTELMÄ Lapin yliopisto ja Rovaniemen

Lisätiedot

Esteetön työssäoppimisympäristö

Esteetön työssäoppimisympäristö Esteetön työssäoppimisympäristö Esteettömyys työssäoppimisessa ja työllistymisessä verkostoseminaari 4.11.2013 1 Esteettömyys: Rakennettu ympäristö, palvelut, viestintä ja liikenne ovat kaikkien saavutettavissa.

Lisätiedot

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Hanna-Leena Rissanen Rakennusvalvonta PIENTALOT 2 Rakennukseen johtava kulkuväylä Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit

Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Jyväskylä 27.11.2013 Inkluusion askelmerkit Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi VAMMAISUUDEN KAKSI MALLIA/ FILOSOFIAA Medikaalinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Veijo Notkola, projektin johtaja Harri Lindblom, esteettömyysasiantuntija

Veijo Notkola, projektin johtaja Harri Lindblom, esteettömyysasiantuntija Esteetön ja yhdenvertainen Golfympäristö hanke esteettömän Golfympäristön edistämiseksi ja selvitys esteettömyydestä Golfkentillä Suomessa vuosina 2016-2018. Suomen HCP Golf Ry Veijo Notkola, projektin

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok - ohjelma 08.30 09.00 Tulokahvit 09.00 10.00 Esittelyt, päivän ohjelma ja laadun perustietoutta matkanjärjestäjän näkökulmasta 10.00 10.30 Hotelli-,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jyrki Oksanen 1.5.2013 31.10.2013 30.1.2014 Sisältö/ Saksa ja Sveitsi 2/2013 Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo

Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti. 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu liikeyrityksen näkökulmasta - Case Liikuntakeskus Pajulahti 24.11.2011 Osku Kuutamo Erityisryhmien liikuntamatkailu Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Vierailulla Urho Kekkosen museossa

Vierailulla Urho Kekkosen museossa Vierailulla Urho Kekkosen museossa Teksti, kuvat ja Sari Salovaara 10.5.2012 sivu 2 / 9 Sisällys Johdanto... 3 Tamminiemen uudistukset parantavat saavutettavuutta... 4 Elämyksiä eri aistein... 5 Muita

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

JOHDANTO. Yritysten taustatiedot Toimialat (1/2)

JOHDANTO. Yritysten taustatiedot Toimialat (1/2) JOHDANTO ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Hankkeessa suunnitellut koulutuskokonaisuudet Kyselytutkimuksen Esteettömyys liikunta- ja luontomatkailussa yhtenä tavoitteena oli saada tietoa matkailun

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

KÄTEVÄ. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle. ELSA hankeseminaari 16.3.2006

KÄTEVÄ. Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle. ELSA hankeseminaari 16.3.2006 KÄTEVÄ Matkustajainformaation käytettävyyden toimenpideohjelma HKL:lle ELSA hankeseminaari 16.3.2006 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Visio 1.2 Työn tausta 1.3 Liittyminen LVM:n muihin hankkeisiin 1.4 Informaation määrittely

Lisätiedot