Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi"

Transkriptio

1 Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi Savonranta Raportti Tekijät: Timo Ovaskainen, Tom Polamo: Poklossi Oy Sari Klinga, Finnish Place Branding Oy

2 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 2 /18 SISÄLTÖ 1. Yleistä Aluebrändityön toteutus Brändistrategia Keskeistä Savonrannan brändipositio Savonrannan asumisen visio Brändin tasot Brändi brändin ydin ja brändikoodi Hyöty Brändin asema Alueidentiteetti Tunnepohjaiset valinnat Tavoitemielikuva Arvot Näistä rakentuu Savonranta Kohderyhmät Asukas- ja matkailijaprofiilit Brändilupaus Arvolupaus Painopisteet Toimenpide- ehdotukset... 17

3 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 3 /18 1. Yleistä Brändityön tavoitteena on lisätä kiinnostusta Savonrantaa kohtaan houkuttelevina asuinalueina ja matkailualueina eli vahvistaen koko alueen asumisbrändiä. Kyseessä on siis asumispainotteinen kuntabrändäysprojekti, jonka painopisteenä ovat seudun tarjoamat asumismahdolliset sekä palvelu- ja virkistystarjonta. Brändin ytimeksi rakentuu asumiseen liittyvä elämys-, kokemus- ja tunnemaailma ja tämän viestiminen. Paikkabrändäyksen haasteet tulevat sen moniulotteisuudesta: Paikka on samalla markkinoitava tuote-, palvelu- ja paikkakokonaisuus. Lisäksi paikka on asuinpaikka, elämyspaikka, vapaa- ajanpaikka, viihdepaikka, työ- ja liike- elämän sekä yrityselämän toimipaikka ja poliittisen toiminnan paikka eli yksilön kosketuspinnat paikkaan vaihtelevat. Paikka on myös hallinnollinen alue (=maantieteelliset rajat, poliittinen ulottuvuus). Savonrannan imago rakentuu siis usean osatekijän varaan. Koska brändin on oltava viestinnällisesti yksiselitteinen, työssä pyrittiin etsimään niitä brändin kärkiä, jotka voidaan liittää hyvään asumiseen ja elämiseen Savonrannan alueella Aluebrändityön toteutus Projekti toteutettiin keväällä Ensimmäisessä vaiheessa (nykytila- analyysi) tutustuttiin taustamateriaaliin, jotka määrittelevät tai tulevaisuudessa ohjaavat alueen kehittämistä. Käytettävissä olivat mm. seuraavat materiaalit: Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 (Pöyry) Savonlinnan kaupungin strategia Savonrannan matkailun Masterplan 2008 (FCG Planeko Oyj) Savonrannan Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Pitäjäkierrokset yhteenveto Kyläasiain neuvottelukunnan yhteenvedot Oppimiskahvilamuistiot Päätökset ja pöytäkirja- otteet Asemakaavat ja kaavoituksen suunnitelmat Matkailuun liittyvät suunnitelmat

4 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 4 /18 Taustamateriaalien pohjalta järjestettiin Savonrannassa työpaja alueen toimijoille. Työpajassa esiteltiin 10 kärkiteemaa, joista kolme eri ryhmää valitsi eri näkökulmista kaksi mielestään tärkeintä tarkempaan tarkasteluun. Ryhmien tarkastelunäkökulmat olivat paikka, asukkaat ja elinkeinojen kehittäminen: 1. Ihmisten on helppo asemoida Savonranta Suomen kartalle. 2. Savonranta hyödyntää nykyisten matkailuyritysten asiakasvirtaa täysimääräisesti. 3. Tulevaisuudessa Savonranta tunnetaan Kääpäsaaren matkailualueesta. 4. Kääpäsaaren kehittäminen tuo lisää asukkaita ja työpaikkoja Savonrantaan. 5. Savonrannalla on kansallisesti tunnettu maine sekä paikkakunta tunnetaan luonto- ja erityisesti kalastusmatkailusta. 6. Savonlinnan seudun vetovoimaisimmat vapaa- ajan tontit ja kaavoitetut alueet löytyvät Savonrannalta. 7. Savonrannan kehitys on turvattu, koska se Savonlinnan seudun kehittyvä matkailukylä ja alueella on merkittävää ja laadukasta ympärivuotista rannoille rakennettua 2- asumista. 8. Savonranta tunnetaan innostavasta ilmapiiristä sekä aidoista ja välittömistä ihmisistä ja asukkaista. 9. Yhdistystoiminnan kehittäminen tuo alueelle asukkaita ja elinvoimaa. 10. Savonranta on tulevaisuudessa Savonlinnan taajama, nimi häviää kartalta. Valituista kärkiteemoista ryhmät tekivät ensin nykytilan kuvauksen, jonka jälkeen ryhmät asettivat teemoille tavoitteen, tekivät SWOT- analyysin ja toimenpide- ehdotukset, osin aikataulutettuina. Työskentelyn tulokset analysoitiin sekä työstämistä jatkettiin työstämällä oheinen tiivis raportti sekä esittelymateriaali. Tulokset esiteltiin Kerimäen ja Savonrannan yhteisessä tilaisuudessa , jossa ideoita jatkojalostettiin. Raportti viimeisteltiin kehittämisideoiden pohjalta, jonka lisäksi Savonrannalle laadittiin tiivis esittelytyökalu brändin esittelyä ja jatkotoimenpiteitä varten. Tulokset luovutettiin asiakkaille tarkistettuina

5 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 5 /18 2. Brändistrategia Brändistrategiassa on valittu kolme ryhmää asukkaat, yrittäjät ja matkailijat, joiden avulla brändiä hahmotetaan. On muistettava kuitenkin, että näihin ryhmiin sisältyy monia alaryhmiä, joille viestintää voidaan kohdentaa hieman eri sävyin ja kanavin. Idea on kuitenkin se, että ns. kattobrändin alle luodaan näille kolmelle ryhmälle omat kärkiviestinsä ja heitä kiinnostavat brändielementit Keskeistä Savonrannan brändin ydin on tulevaisuuteen tähtäävä visio (millaisena paikat halutaan nähdä vuonna 2020) ja sitä ilmentävä tavoitekuva. Niiden taustalla on seuraavat kysymykset (joihin tulisi aina palata, kun brändiä tarkastellaan ja mahdollisesti uudistetaan): Miksi Savonrantaa tarvitaan Etelä- Savossa ja Suomessa? On annettava syy valita Savonranta asemoitava paikkakunta sekä maantieteellisesti että eri kohderyhmilleen. Mitä hyötyä Savonrannasta on? On herätettävä kiinnostus Savonrantaa kohtaan. Millä järki- ja tunnesyillä Savonranta valitaan asuin-, työ- tai matkailupaikaksi? Mitä Savonranta voi antaa? On kerrottava, mitä erityistä niissä on. Millaisen elämän Savonranta voi tarjota? Millaisen elämyksen Savonranta voi tarjota? Brändityön tehtävänä on löytää visio Savonrannalle vuodelle Brändistrategian avulla hahmotetaan, mikä on Savonrannan brändikoodi (=brändin ydinviestit ja persoonallisuus) sekä keskeiset brändilupaukset. Savonranta- brändi innostaa ja ohjaa yhteisten arvojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, kulttuurin säilyttämiseen, vaalimiseen ja kehittämiseen ja siltä pohjalta uudenlaisen paikallisidentiteetin ja - kulttuurin luomiseen.

6 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 6 / Savonrannan brändipositio Seuraavaksi tarkastellaan työskentelyn aikana valittuja vaihtoehtoja sekä niissä piileviä mahdollisuuksia ja haasteita Vaihtoehtojen tarkastelu A) Savonranta tunnetaan metsästyksestä ja kalastuksesta Mahdollisuudet Kalastus on ympärivuotista, voidaan liittää myös kotimaan matkailu lähialueilta Veden käyttö vapaa- aikana on brändillinen elementti, jolla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa Alueella on ollut kansainvälistä metsästykseen liittyvää matkailutoimintaa Haasteet Savonrannalla ei vielä ole kansallista ja kansainvälistä symboliarvoa (vrt. Teno lohi) Kansainvälisten metsästysvieraiden palveluiden tuottamiseen ei yrittäjiä tai kontaktit ovat häviämässä B) Savonlinna ei ole aktiivisesti kehittämässä Savonrantaa Mahdollisuudet Pyritään vahvistamaan Savonrannan henkeä yhdistysten kautta Savonlinnan kaupungista selkeästi erottuva Haasteet Brändillisesti ei kannata lähteä tekemään ollenkaan kaupunkimaiseksi, vaan nostetaan vahvuutena paikkakunnan välittömyys ja maanläheisyys C) Savonrannan kehittyminen on turvattu, koska siellä on Savonlinnan seudun kehittyviä matkailukyliä sekä merkittävää ja laadukasta 2- asumista

7 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 7 /18 Mahdollisuudet Savonrannassa on mahdollista yhdistää ympäröivä erämaaluonto ja vesistöt maalaiskylämäiseen idylliin tai laadukkaaseen luonnonläheiseen asumiseen. Lähes valmiit kaavat matkailukylien kehittämistä varten. Rantayleiskaavat mahdollistavat rakentamisen rannoille. Haasteet 2- asumiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä on runsaasti Suomessa kenelle suunnataan 2- asumista, olisiko esim. Savonlinnan kaupungin tai samalla etäisyydellä olevan Joensuun asukkaille? D) Savonrannalla on kansallisesti tunnettu maine Mahdollisuudet Savonrannan kuuluminen kansainvälisesti merkittävään Saimaan vesistön alueeseen on hyödynnettävissä brändin rakentamisessa Oman Savonranta- teen avulla nostaa brändiä ja paikkakunnan imagoa myös kansainvälisesti. Haasteet Savonrannan sijoittaminen kartalle kansallisesti ei ole välttämättä helppoa E) Savonranta hyödyntää nykyisten matkailuyritysten asiakasvirtaa täysimääräisesti Mahdollisuudet edellytykset uudentyyppisen aktiivisen harrastajan 2- asumiseen perinteisen lomakylän sijaan Kääpäsaaren ja Lekotin alueen kehittämistavoitteet luovat uusia mahdollisuuksia asiakasvirtojen kasvamiseen. Haasteet tällä hetkellä 1-2 yön yöpymismahdollisuuksia ei ole, alueen palvelut eivät ole eri toimijoiden tiedossa, heikko hyödynnettävyys

8 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 8 / Savonrannan brändipositio Kaikki profiloitumiset eivät käy, vaan tarvitaan yksi selkeämpi sanoma eli uusi brändipositio. Rajallisten resurssien johdosta on pohdittava, ketkä toimijat voivat olla osana brändiä siten, että niistä tehdään konkreettisia tekoja (brändiä vahvistavat toimet). Asumiselle, yrittämiselle ja matkailulle laaditaan omat painotukset, mutta niiden ylle on valittava yksi yhteinen kattobrändi. Savonrannan brändipositioksi muodostui seuraava lause: Ainutlaatuista keskuslampea ympäröivä Savonrannan maaseutumainen kirkonkylä tarjoaa mahdollisuuden nauttia vapaudesta ja rennosta elämästä upeiden erämaiden, vesistöjen ja luonnon ympäröimänä. Savonrannan asema voidaan määritellä markkinoilla (asukkaille, yrityksille ja matkailijoille tehtävä markkinointi) seuraavasti: Savonrannan moniulotteisuus - kyläidylli ja vesistöjen ympäröimä erämaa - nostetaan rohkeasti esiin yhdistysten rooli on merkittävä rakentamisessa paikalliset vetovoimaiset yhdistykset ovat tärkeässä roolissa Ympärillä olevat kaupunkiseudut ovat erinomainen markkinointialue Syväväylä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia niin elinkeinotoimintaan kuin matkailuun Mitä tämä vaatii asukkailta, päättäjiltä, yrittäjiltä? hyvää yhteistyötä ja avointa dialogia voimavarojen keskittämistä ja priorisointia brändin kannalta keskeisiin asioihin brändin jatkuvaa kehitystyötä Toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä brändin kannalta on toimia siten eri valtakunnallisissa, maakunnallisissa että eri kuntayhteyksissä, että: turvataan poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä Savonrannan pysyminen palvelu- ja liikenneverkoltaan Savonlinnan kehittyvässä palvelualueessa. tuotetaan medialle hyvää kerrottavaa Savonrannasta. rakennetaan kalastukseen ja metsästykseen liittyviä palvelupaketteja vahvistetaan Savonrannan taajaman näkyvyyttä (esim. kesäinen idylli,

9 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 9 /18 Savonranta- tee) osallistutaan kansainvälistymiseen kohdennetusti, nähdään Keski- Eurooppa ja Venäjä markkinoina laadukkaiden virkistys-, metsästys- ja kalastuspalveluiden tarjoamiseksi. laajennetaan yhteistyötä Kerimäen kanssa matkailuvirtojen edistämiseksi Tavoitteena on luoda kuva Savonrannasta, jossa brändipositiossa esitetyt asiat toteutuvat käytännössä ja niitä pidetään yleisesti kiinnostavina Savonrannan asumisen visio 2025 Kääpäsaaren alue on rakentunut kokonaan aktiiviseksi ajanviettopaikaksi, Lekotti on laajentunut alueellisesti merkittäväksi lomakyläksi ja Saarilandian rakennushankkeet ovat toteutuneet. Rantayleiskaava on mahdollistanut aktiivisen 2- asumisen Savonrannalla. Savonrannan visio liittyy asumiseen Savonrannan ja sen muotoihin. Vision avulla voidaan Savonrannan aluekehitystä ohjata haluttuun suuntaan, ts. asumisen brändissä korostuu nimenomaisesti puurakentaminen ja sen perinteet. Asumisen visio auttaa myös kaavoitustyötä sekä erilaisia maankäyttösuunnitelmia. Tätä tukee aiemmin esille tuotu brändipositio (Ainutlaatuista keskuslampea ympäröivä Savonrannan maaseutumainen kirkonkylä tarjoaa mahdollisuuden nauttia vapaudesta ja rennosta elämästä upeiden erämaiden, vesistöjen ja luonnon ympäröimänä) Brändin tasot Brändin tasot ovat 1. Yksinkertaistaminen eli sateenvarjobrändin kattolupaus Savonrannan yleinen lupaus 2. Brändin monipuolistaminen eli eri kohderyhmille suunnatut viestit / toimijoiden omat viestit Nämä on esitellään brändin lupaukset - osiossa.

10 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 10 /18 3. Brändi brändin ydin ja brändikoodi Savonrannan brändiä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta eli siitä, mikä muodostaa brändin ytimen ja brändikoodin kautta. Brändin ydin auttaa hahmottamaan kunkin kohderyhmän (laajasti esitelty "ʺasukkaat"ʺ, "ʺyritykset"ʺ ja "ʺmatkailijat"ʺ arvottamat tekijät. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi viestinnässä avuksi siten, että esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa ja viestinnässä erottaudutaan muista paikoista maailman suurimman puukirkon ja Puruveden ainutlaatuisuuden avulla. Viestinnällisesti teemat "ʺkilpailuedut"ʺ, "ʺtunnetaso"ʺ, "ʺkulttuuri"ʺ, "ʺyhteisö"ʺ ja "ʺtoiminta"ʺ jakautuvat siten, että kilpailuetu korostaa Savonrannan brändipositiota; jokaiselle kohderyhmälle on rakennettu oma, tarkempi viestinsä. Tunnetason avulla voidaan sekä toteuttaa brändin tarinaa että luoda brändille visuaalinen tarina. Kulttuuri ja yhteisö ovat syitä valita Savonranta - sekä järki-, että tunneperäisesti. Toiminnalla voidaan viestittää, mitä Savonrannassa tapahtuu ja näin toiminnassa kiinnostuneet (esimerkiksi kalatalous) voivat löytää "ʺpaikkansa"ʺ Savonrannalta. Savonrannalle mahdollisesti tehtävän markkinointi- ja viestintästrategian avulla voidaan selventää kullekin kohderyhmälle suunnatut viestit sekä valitut viestintäkanavat. Brändin ydin Kilpailuedut Tunnetaso Kulttuuri Asukkaat Yritykset Matkailijat Väljyys useiden kaupunkien ympäröimänä verkkaista arkea, villiä luontoa Savonrannan omien kulttuuripersoonien perintö (Yliruusi, A.O. Väisänen) Pienten yritysten verkostoista luodaan tehokas palveluketju mahdollisuuksia pienyrittäjyydelle ja yksinyrittäjille; tarjota valikoimaa vuoden ympäri konstailematon, pienimuotoinen toiminta, johon helppo liittyä mukaan, villiä luontoa, kaunis kyläkeskus rauhoittuminen, elämykset rentous, kunnan kulttuuripersoonat

11 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 11 /18 Yhteisö Toiminta Savonrannan rauhallinen idylli tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden laadukkaaseen elämään Yhdistykset tuovat elinvoimaa asukkaille luontomatkailun tarjoamat elinkeinomahdoll- isuudet rohkaiseva, yhteistyöhaluinen yrittäjäyhteisö Asiakasläheistä ja palvelualtista toimintaa mikroyrityksistä rento, leppoisa, aito luontoon liittyviä aktiviteetteja Brändikoodi on avattu luvuissa Brändikoodi koostuu kuudesta osatekijästä, joiden avulla voidaan tarkemmin kuvata brändin eri osioita. Brändikoodista muotoutuu neljän adjektiivin lista. Nämä adjektiivit toimivat kaikessa brändityössä apuna siten, että kuhunkin adjektiiviin voidaan liittää brändille ominaisia paikkoja, toimijoita, jopa kuvamateriaalia. Näin saadaan luotua brändin neljälle ulottuvuudelle oma tarinansa. Neljä tarinaa yhdistämällä saadaan kuvattua koko Savonrannan brändi. Jatkokehittelyssä uusia "ʺbrändiominaisuuksia"ʺ tulee peilata näihin neljään adjektiiviin ja pohtia, tukevatko ne brändiä vai eivät. Mikäli esimerkiksi uusi toimija tuo johonkin adjektiiviin lisäulottuvuuden, se voidaan lisätä brändikärjeksi. Mikäli näin ei ole, on se tällöin mahdollista sisällyttää brändiin, mutta sitä ei kannata valita kärjeksi. Brändikoodin tarkoitus on siis ohjata brändityöskentelyä brändin mukaiseen suuntaan. Se toimii työkaluna kaikille, jotka osallistuvat brändäykseen Hyöty Maaseutumainen kirkonkylä, pienimuotoista toimintaa konstailemattomasti Brändin asema Savonlinnan alueen maaseutumaisin kirkonkylä, kyläyhteisö osana jokapäiväistä elämää Alueidentiteetti Aidot, välittävät ihmiset, rento tunnelma, vapaa fiilis

12 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 12 / Tunnepohjaiset valinnat Savonranta tarjoaa leppoisaa elämää idyllisessä maalaiskylässä, verkkaista eloa, kävelyä kylänraitilla, metsän huminaa, aaltojen liplatusta ja lintujen laulua 3.5. Tavoitemielikuva Maaseutumainen kirkonkylä järvien ympäröimänä, turvallinen asuinpaikka, kuitenkin erämaiden syleilyssä Arvot aitous, välittäminen, leppoisuus 3.7. Näistä rakentuu Savonranta Brändikoodin kuudesta tekijästä rakentuu neljän adjektiivin lista: maaseutumainen, metsäinen, villi, vapaa Näiden neljän adjektiivin avulla voidaan helposti ohjata brändityöskentelyä haluttuun suuntaan; sen lisäksi ne toimivat yksinäänkin helposti markkinointiviestinnässä, kun lyhyesti pitää antaa vastaus kysymykseen "ʺmillainen paikka Savonranta on?"ʺ 4. Kohderyhmät Perinteinen jaottelu kohderyhmittäin voidaan tehdä seuraavasti: Asuminen: perheelliset yrittäjät (Kerimäki, Savonranta, Punkaharju, Savonlinna yrityksen sijaintipaikka), rakentajat / tilaa ja rauhaa kaipaavat perheet, joiden elämäntapa aluebrändin mukainen, luovan alan toimijat (sijainti ei keskeinen, maisematekijät + asumisen tapa kylläkin), paluumuuttajat Savonrannalle, seniorit (elämäntapana liikunnallisuus, johon esim. Saimaan vesistö tarjoaa mahdollisuudet; lapset + lastenlapset alueella Savonlinna- pk- seutu), venäläiset Yrittäjät: palveluyritykset joko osa vuodesta / ympärivuotinen toiminta, yksinyrittäjyys esim. kotoa käsin (=luovat alat, it- ala, e- business) Matkailijat: päivä- / yöpymismatkat veneellä, muikkumökkeilijät (= luodaan palvelupaketti) palveluiden käyttäjinä, tapahtumien yhteismarkkinointi (Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju), venäläiset

13 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 13 /18 Kaikkia kohderyhmiä tullee yhdistämään seuraavat asiat: kiinnostus helppoon 2- asumisen asumisyhteisöön, jossa tutut ja turvalliset palvelut rauhallisessa ympäristössä mahdollinen kiinnostus veneilyyn ja kalastamiseen sekä luonnon antimien keräämiseen (marjastaminen, sienestäminen) vesielementin tärkeys osana (asuin)ympäristöä vihreyden / luonnon tärkeys osana asuinympäristöä 4.1. Asukas- ja matkailijaprofiilit Perinteinen jaottelu kohderyhmiin auttaa hahmottamaan Savonrannan käyttötarkoitukset. Nykyajan asukkaat jakautuvat kuitenkin hyvinkin erilaisiin ryhmiin, eivätkä sosio- ekonomiset taustatekijät enää selitä asumisvalintoja. Tämän vuoksi Savonrannalle kannattaa luoda ns. asukasprofiilit. Tässä esitetään viisi asukasprofiilia, joita Savonranta voi kiinnostaa sekä liitetään kuhunkin sopivaa markkinointi- ja viestintäajattelua = viestejä alueesta. 1) Aktiiviset Etä- emännät ovat eläköityviä ja myös kohtuullisen varakkaita aktiivisia naisia, joiden haaveena on asua puhtaan luonnon äärellä, vesistöjen ympäröimänä. He haluavat hypätä pois nykyisestä oravanpyörästä ja kauas eteläsuomalaisesta kerrostalotaajama- asumisesta. Heille luonto tarjoaa liikkumisen lisäksi myös mahdollisuuden terveellisten elintarvikkeiden hankkimiseen. He hyödyntävät ympäröivien kaupunkien kulttuuritarjontaa aktiivisesti. Mistä tavoittaa? Naistenlehdet, blogit, tarinat www Mitkä viestit 2- koti Saimaan rannalta edullisesti täältä pääset maailman merille perusta oma yritys Savonrannalle korkeasti koulutettu tule järjestötyöhön

14 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 14 /18 tee etätöitä, tule paluumuuttajaksi, esteetön asuminen n.90 m2 omakotitalot, kesäpaikka + osake kaupungissa 2) Monipuoliset liikkujat Half pipe X- juniori Ovat aktiivisia nuoria harrastajia, jotka haluavat liikkua luonnossa. Suurten laskettelukeskusten sijaan heitä kiinnostaa erilaiset omat jutut, joihin voidaan liittää luonnon kokeminen lähellä Etelä- Suomea. Kohderyhmänä he ovat myös kansainvälisiä ja heille mukava yhdessäoloa harrastusten parissa ja kavereiden kanssa on tärkeää. He haluavat myös kertoa itse, mitä heille tarjotaan. Mistä tavoitat? Some, netti, Lekotin www- sivut Skimbaaja- lehti ja muut erikoislehdet Tanhuvaara Savonranta- sivut Savonrannan sanomat, Itä- Savo, Savonmaa, Puruvesi- lehti Kansainväliset kanavat Mitkä viestit? Kimppakivaa skimbaten, markkinointi venäläisille ja muille ulkomaalaisille (Keski- Eurooppa, Saksa, Hollanti), kilpailujen järjestäminen lähiliikuntapaikkojen kehittäminen yhdessäoloa kavereiden kanssa Tämä on meidän juttu 3) Eurooppalaiset metsästäjät ja lentävät hollantilaiset Tämä ryhmä arvostaa laadukasta mökkielämää ja he saapuvat Suomeen kalastamaan ja metsästämään. Kohderyhmänä he odottavat heille sopivia ja räätälöityjä, vaatimustasoltaan erilaisia palveluja. Heille Savonranta tarjoaa mahdollisuuden kokea puhdas luonto ja suomalaisuus nauttien saunomisesta, avantouinnista ja järviluonnon kauneudesta. Perheen muille jäsenille toivotaan palveluja kiinnostuksen mukaan.

15 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 15 /18 Mistä tavoittaa? Nettisivut Savonranta, Savonlinna metsästysseurat, yritysyhteistyöt, Matkailufirmat (Keski- Eurooppa) Mitkä viestit? Ei kännyköitä, rentoudu Lataa akkusi, viihdy, saa elämyksiä, toteuta unelmiasi metsäydy ja maastoudu 4) Saimaan väylän seikkailijat Perhe luxus Savonranta ja sinne johtava syväväylä antaa tälle vaativalle ryhmälle useita mahdollisuuksia toteuttaa unelmansa. Ryhmä arvostaa laadukkaita palveluita, jotka on paketoitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Savonrannalle he saapuvat joko lentäen Savonlinnan kautta tai risteillen syväväylää pitkin, jopa maailman meriltä saakka. Usean vuorokauden aikana he tutustuvat Savonrannan maisemiin ja puhtaaseen luontoon yhdessä perheensä kanssa. Palvelut tarjoavat mahdollisuuden auringonottoon, rantautumiseen laivasta ja nuotiokahvit kalliolla, kuten myös lenkkeilyn aidossa luonnossa. Mistä tavoitat? www Blogit Matkailuyritykset ja heidän verkostonsa Mitkä viestit? Kohti korpea risteily, Rentoudu risteilyllä kaikilla palveluilla, tutustu paluumatkalla Savonrannan ihaniin maisemiin 5 vrk perheen kanssa Saimaalla, puhdas vesistö, kirkas järvi 5) Takaisin Savonrantaan Kohderyhmä on eläköityvät taloudet, joiden työura on ollut muualla Suomessa,

16 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 16 /18 pääosin kaupunkiseuduilla. He haluavat palata juurilleen ja heille Savonranta tarjoaa mahdollisuuden laadukkaaseen työelämän jälkeiseen elämään. Mistä tavoitat? Paikalliset lehdet Eläköityville suunnatut erikoislehdet, esim. ET Kesätapahtumat Kaupunkiseutujen markkinointitempaukset Mitkä viestit? Rauhallinen järviluontoympäristö Tarpeelliset ja hyvät palvelut lähellä Etelä- Savossa 5. Brändilupaus Brändin arvot perustuvat brändin ytimeen ja arvojen kautta luodaan arvolupaus, ts. näihin me toimijat sitoudumme ja edistämme näitä arvoja brändityössämme. Samalla arvot heijastavat ulkopuolisille sitä, millaista Savonranta on Arvolupaus Savonrannalla, Savonlinnan maaseutumaisemmassa kirkonkylässä ja sen luonnossa, eletään terveellisesti, leppoisasti ja rauhallisesti, luontoa kunnioittaen. Savonrannan brändi mahdollistaa maaseudulla ja kirkonkylässä olevien voimavarojen esilletuomisen useilla eri tavoilla. Kattotason brändilupauksena voidaan todeta, että Savonranta mahdollistaa onnellisen elämän pienessä, mutta kulttuuriltaan ja yhteisöltään osaavassa ja oppivassa, perinteiltään omintakeisessa maalaiskylässä kauniissa suomalaisessa järvimaisemassa.

17 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 17 / Painopisteet Eri kohderyhmille voidaan muodostaa omia alaviestejä Asumisbrändin painopisteitä: yhteisö (perinteet, yhdessätekeminen, aitous, rehtiys, toisista huolehtiminen) = maalaiskylän plussia vahva identiteetti, joka antaa lapsuudesta asti ihmisille pysyvät juuret"ʺ turvallinen asua ja harrastaa terveellisesti yhdistykset osana arkea luonto ja Saimaan vesistö lähellä Yritysbrändin painopisteitä: pienimuotoinen yrittäjyys, jolle löytyy kasvot verkostoituminen ja yhteistyö useiden kaupunkien keskipisteessä (Joensuu, Savonlinna, Varkaus, Mikkeli) syväväylän tarjoamat reitti myös kansainvälisille vesille Matkailubrändin painopisteitä: yhdistelmämahdollisuus: monipuolista aktiivista loman viettoa eri vuodenaikoina (laskettelu, kalastus, retkeily, marjastus) Vuokrattavat 2- asunnot rauhallisessa ympäristössä erinomaisten henkilökohtaisten palveluiden äärellä Värtsilän rajanylityspaikan läheisyys 6. Toimenpide- ehdotukset Työskentelyssä koottiin seuraavat toimenpide- ehdotukset vanhanuuden vapaa- ajan asumisen kehittäminen - > erilaista, yksilöllistä asumista, taataan oma rauha, tämä mahdollistetaan kaavoituksen avulla. luontopakettien kehittely - > usean yrityksen yhteistyö + yhdistykset Kulttuuritoiminnan kehittäminen kulttuuripersoonien kautta - ei brändikärkenä, mutta tapahtumatarjonnan avulla Savonrannasta saadaan "ʺhyvää kerrottavaa"ʺ medialle Oma Savonranta- tee tuotebrändinä; brändin kannalta teen avulla markkinointi, esimerkiksi visuaalisissa bränditarinoissa hyvin nostettavissa

18 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 18 /18 esiin Yrittäjien verkoston rakentaminen, lanseeraus ja ristiinmarkkinointi - > pienten toimijoiden yhteisverkoston avulla voidaan luoda laadukkaat palvelut Asukkaat ja yrittäjät brändilähettiläiksi - > alueen ihmisten aidot tarinat ovat kiinnostavia ja uskottavia Nostalgiamarkkinointi, aktiivinen tarinoiden viestiminen - > alueella aiemmin asuneiden tai jollakin tavalla Savonrantaan liittyvien ihmisten aktiivinen kontaktointi systemaattisesti; tarinoiden kertominen kotiseudulla vierailusta koko ryhmälle luo yhteenkuuluvuuden tunnetta Aktiivinen verkostoitumistyö ja brändin myynti Savonlinnaan - > Brändityön tuloksista kannattaa informoida Savonlinnan kaupunkia ja sidosryhmiä aktiivisesti Syväväylän potentiaalin kartoitus - > Pohditaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa löytyykö käyttämättömiä resursseja syväväylän hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja matkailussa Markkinointi- ja viestintästrategian laatiminen - > varmistetaan, että brändin mukaiset kärkiviestit tavoittavat halutut kohderyhmät

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Savonranta ja Punkaharju 27. 28.9.2016 Reeta Rönkkö 27. ja 28.9.2016 sisältö - johdatus ympäristöluotsaukseen Ympäristöluotsi, mikä se on? Ympäristöluotsitoiminnan

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

brändipolku 5. tutkimus kosketuspinnat identiteetti strategia johda brändiä Visio Strategia Tavoitteet Arvot Tulosten analysointi

brändipolku 5. tutkimus kosketuspinnat identiteetti strategia johda brändiä Visio Strategia Tavoitteet Arvot Tulosten analysointi brändipolku 1. 2. 3. 4. 5. tutkimus strategia identiteetti kosketuspinnat johda brändiä Visio Strategia Tavoitteet Arvot Sidosryhmät - tarpeet - käsitykset Toimintaympäristö ulkoiset tekijät - kilpailijat

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hankepankki Kehittämismenetelmät Yhteistyötilat Innopajat 1 Mitä erityistä saat Innokylästä? Verkkopalvelu Ideaa ja inspiraatiota: Terveyden edistämisen käytäntöjä

Lisätiedot

Khej oheismateriaali numero 1 asia 4. VIIRAAMO Hub Kouvola. Khej oheismateriaali numero 1 asia 4

Khej oheismateriaali numero 1 asia 4. VIIRAAMO Hub Kouvola. Khej oheismateriaali numero 1 asia 4 VIIRAAMO Hub Kouvola VISIO Uudenlaisen työn keskus Kouvolassa: Start uppien, paluumuuttajien, uusien kouvolalaisten, sopivien hankkeiden jne. kohtaamispaikka Uudenlaisten ideoiden ja innovaatioiden syntysija

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Maaseudun kilpailukyky seminaari Tammelassa 17.9.2009 Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kylä välittää -hanke

Maaseudun kilpailukyky seminaari Tammelassa 17.9.2009 Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kylä välittää -hanke Kylien kilpailukyky Maaseudun kilpailukyky seminaari Tammelassa 17.9.2009 Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kylä välittää -hanke Kehityksen suuret linjat 1: Suomi Alkutuotanto > Teollisuustuotanto

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ

ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ Sirkka Heinonen Johtava tutkija, VTT Tulevaisuudentutkimuksen dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Kommenttipuheenvuoro MAASEUDUN VETOVOIMAISUUS JA KULUTTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti Vuoden 2002 Kylä Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti OSUUSKUNTA VUONIS VUONISLAHDEN KYLÄSEURA RY KYLÄMATKAILUN RAAMIT Yhteistoimintaa Verkottumista

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä 25.11. ja 16.12.2016 9.1.2017 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Perno-Pansion kehittämistoimenpiteet Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari

Perno-Pansion kehittämistoimenpiteet Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari Perno-Pansion kehittämistoimenpiteet Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Maarit Luukkaa, kehittämispäällikkö, konsernihallinto Mahdollisuudet Haasteet Kipupisteet

Lisätiedot