Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi"

Transkriptio

1 Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi Savonranta Raportti Tekijät: Timo Ovaskainen, Tom Polamo: Poklossi Oy Sari Klinga, Finnish Place Branding Oy

2 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 2 /18 SISÄLTÖ 1. Yleistä Aluebrändityön toteutus Brändistrategia Keskeistä Savonrannan brändipositio Savonrannan asumisen visio Brändin tasot Brändi brändin ydin ja brändikoodi Hyöty Brändin asema Alueidentiteetti Tunnepohjaiset valinnat Tavoitemielikuva Arvot Näistä rakentuu Savonranta Kohderyhmät Asukas- ja matkailijaprofiilit Brändilupaus Arvolupaus Painopisteet Toimenpide- ehdotukset... 17

3 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 3 /18 1. Yleistä Brändityön tavoitteena on lisätä kiinnostusta Savonrantaa kohtaan houkuttelevina asuinalueina ja matkailualueina eli vahvistaen koko alueen asumisbrändiä. Kyseessä on siis asumispainotteinen kuntabrändäysprojekti, jonka painopisteenä ovat seudun tarjoamat asumismahdolliset sekä palvelu- ja virkistystarjonta. Brändin ytimeksi rakentuu asumiseen liittyvä elämys-, kokemus- ja tunnemaailma ja tämän viestiminen. Paikkabrändäyksen haasteet tulevat sen moniulotteisuudesta: Paikka on samalla markkinoitava tuote-, palvelu- ja paikkakokonaisuus. Lisäksi paikka on asuinpaikka, elämyspaikka, vapaa- ajanpaikka, viihdepaikka, työ- ja liike- elämän sekä yrityselämän toimipaikka ja poliittisen toiminnan paikka eli yksilön kosketuspinnat paikkaan vaihtelevat. Paikka on myös hallinnollinen alue (=maantieteelliset rajat, poliittinen ulottuvuus). Savonrannan imago rakentuu siis usean osatekijän varaan. Koska brändin on oltava viestinnällisesti yksiselitteinen, työssä pyrittiin etsimään niitä brändin kärkiä, jotka voidaan liittää hyvään asumiseen ja elämiseen Savonrannan alueella Aluebrändityön toteutus Projekti toteutettiin keväällä Ensimmäisessä vaiheessa (nykytila- analyysi) tutustuttiin taustamateriaaliin, jotka määrittelevät tai tulevaisuudessa ohjaavat alueen kehittämistä. Käytettävissä olivat mm. seuraavat materiaalit: Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 (Pöyry) Savonlinnan kaupungin strategia Savonrannan matkailun Masterplan 2008 (FCG Planeko Oyj) Savonrannan Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Pitäjäkierrokset yhteenveto Kyläasiain neuvottelukunnan yhteenvedot Oppimiskahvilamuistiot Päätökset ja pöytäkirja- otteet Asemakaavat ja kaavoituksen suunnitelmat Matkailuun liittyvät suunnitelmat

4 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 4 /18 Taustamateriaalien pohjalta järjestettiin Savonrannassa työpaja alueen toimijoille. Työpajassa esiteltiin 10 kärkiteemaa, joista kolme eri ryhmää valitsi eri näkökulmista kaksi mielestään tärkeintä tarkempaan tarkasteluun. Ryhmien tarkastelunäkökulmat olivat paikka, asukkaat ja elinkeinojen kehittäminen: 1. Ihmisten on helppo asemoida Savonranta Suomen kartalle. 2. Savonranta hyödyntää nykyisten matkailuyritysten asiakasvirtaa täysimääräisesti. 3. Tulevaisuudessa Savonranta tunnetaan Kääpäsaaren matkailualueesta. 4. Kääpäsaaren kehittäminen tuo lisää asukkaita ja työpaikkoja Savonrantaan. 5. Savonrannalla on kansallisesti tunnettu maine sekä paikkakunta tunnetaan luonto- ja erityisesti kalastusmatkailusta. 6. Savonlinnan seudun vetovoimaisimmat vapaa- ajan tontit ja kaavoitetut alueet löytyvät Savonrannalta. 7. Savonrannan kehitys on turvattu, koska se Savonlinnan seudun kehittyvä matkailukylä ja alueella on merkittävää ja laadukasta ympärivuotista rannoille rakennettua 2- asumista. 8. Savonranta tunnetaan innostavasta ilmapiiristä sekä aidoista ja välittömistä ihmisistä ja asukkaista. 9. Yhdistystoiminnan kehittäminen tuo alueelle asukkaita ja elinvoimaa. 10. Savonranta on tulevaisuudessa Savonlinnan taajama, nimi häviää kartalta. Valituista kärkiteemoista ryhmät tekivät ensin nykytilan kuvauksen, jonka jälkeen ryhmät asettivat teemoille tavoitteen, tekivät SWOT- analyysin ja toimenpide- ehdotukset, osin aikataulutettuina. Työskentelyn tulokset analysoitiin sekä työstämistä jatkettiin työstämällä oheinen tiivis raportti sekä esittelymateriaali. Tulokset esiteltiin Kerimäen ja Savonrannan yhteisessä tilaisuudessa , jossa ideoita jatkojalostettiin. Raportti viimeisteltiin kehittämisideoiden pohjalta, jonka lisäksi Savonrannalle laadittiin tiivis esittelytyökalu brändin esittelyä ja jatkotoimenpiteitä varten. Tulokset luovutettiin asiakkaille tarkistettuina

5 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 5 /18 2. Brändistrategia Brändistrategiassa on valittu kolme ryhmää asukkaat, yrittäjät ja matkailijat, joiden avulla brändiä hahmotetaan. On muistettava kuitenkin, että näihin ryhmiin sisältyy monia alaryhmiä, joille viestintää voidaan kohdentaa hieman eri sävyin ja kanavin. Idea on kuitenkin se, että ns. kattobrändin alle luodaan näille kolmelle ryhmälle omat kärkiviestinsä ja heitä kiinnostavat brändielementit Keskeistä Savonrannan brändin ydin on tulevaisuuteen tähtäävä visio (millaisena paikat halutaan nähdä vuonna 2020) ja sitä ilmentävä tavoitekuva. Niiden taustalla on seuraavat kysymykset (joihin tulisi aina palata, kun brändiä tarkastellaan ja mahdollisesti uudistetaan): Miksi Savonrantaa tarvitaan Etelä- Savossa ja Suomessa? On annettava syy valita Savonranta asemoitava paikkakunta sekä maantieteellisesti että eri kohderyhmilleen. Mitä hyötyä Savonrannasta on? On herätettävä kiinnostus Savonrantaa kohtaan. Millä järki- ja tunnesyillä Savonranta valitaan asuin-, työ- tai matkailupaikaksi? Mitä Savonranta voi antaa? On kerrottava, mitä erityistä niissä on. Millaisen elämän Savonranta voi tarjota? Millaisen elämyksen Savonranta voi tarjota? Brändityön tehtävänä on löytää visio Savonrannalle vuodelle Brändistrategian avulla hahmotetaan, mikä on Savonrannan brändikoodi (=brändin ydinviestit ja persoonallisuus) sekä keskeiset brändilupaukset. Savonranta- brändi innostaa ja ohjaa yhteisten arvojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, kulttuurin säilyttämiseen, vaalimiseen ja kehittämiseen ja siltä pohjalta uudenlaisen paikallisidentiteetin ja - kulttuurin luomiseen.

6 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 6 / Savonrannan brändipositio Seuraavaksi tarkastellaan työskentelyn aikana valittuja vaihtoehtoja sekä niissä piileviä mahdollisuuksia ja haasteita Vaihtoehtojen tarkastelu A) Savonranta tunnetaan metsästyksestä ja kalastuksesta Mahdollisuudet Kalastus on ympärivuotista, voidaan liittää myös kotimaan matkailu lähialueilta Veden käyttö vapaa- aikana on brändillinen elementti, jolla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa Alueella on ollut kansainvälistä metsästykseen liittyvää matkailutoimintaa Haasteet Savonrannalla ei vielä ole kansallista ja kansainvälistä symboliarvoa (vrt. Teno lohi) Kansainvälisten metsästysvieraiden palveluiden tuottamiseen ei yrittäjiä tai kontaktit ovat häviämässä B) Savonlinna ei ole aktiivisesti kehittämässä Savonrantaa Mahdollisuudet Pyritään vahvistamaan Savonrannan henkeä yhdistysten kautta Savonlinnan kaupungista selkeästi erottuva Haasteet Brändillisesti ei kannata lähteä tekemään ollenkaan kaupunkimaiseksi, vaan nostetaan vahvuutena paikkakunnan välittömyys ja maanläheisyys C) Savonrannan kehittyminen on turvattu, koska siellä on Savonlinnan seudun kehittyviä matkailukyliä sekä merkittävää ja laadukasta 2- asumista

7 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 7 /18 Mahdollisuudet Savonrannassa on mahdollista yhdistää ympäröivä erämaaluonto ja vesistöt maalaiskylämäiseen idylliin tai laadukkaaseen luonnonläheiseen asumiseen. Lähes valmiit kaavat matkailukylien kehittämistä varten. Rantayleiskaavat mahdollistavat rakentamisen rannoille. Haasteet 2- asumiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä on runsaasti Suomessa kenelle suunnataan 2- asumista, olisiko esim. Savonlinnan kaupungin tai samalla etäisyydellä olevan Joensuun asukkaille? D) Savonrannalla on kansallisesti tunnettu maine Mahdollisuudet Savonrannan kuuluminen kansainvälisesti merkittävään Saimaan vesistön alueeseen on hyödynnettävissä brändin rakentamisessa Oman Savonranta- teen avulla nostaa brändiä ja paikkakunnan imagoa myös kansainvälisesti. Haasteet Savonrannan sijoittaminen kartalle kansallisesti ei ole välttämättä helppoa E) Savonranta hyödyntää nykyisten matkailuyritysten asiakasvirtaa täysimääräisesti Mahdollisuudet edellytykset uudentyyppisen aktiivisen harrastajan 2- asumiseen perinteisen lomakylän sijaan Kääpäsaaren ja Lekotin alueen kehittämistavoitteet luovat uusia mahdollisuuksia asiakasvirtojen kasvamiseen. Haasteet tällä hetkellä 1-2 yön yöpymismahdollisuuksia ei ole, alueen palvelut eivät ole eri toimijoiden tiedossa, heikko hyödynnettävyys

8 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 8 / Savonrannan brändipositio Kaikki profiloitumiset eivät käy, vaan tarvitaan yksi selkeämpi sanoma eli uusi brändipositio. Rajallisten resurssien johdosta on pohdittava, ketkä toimijat voivat olla osana brändiä siten, että niistä tehdään konkreettisia tekoja (brändiä vahvistavat toimet). Asumiselle, yrittämiselle ja matkailulle laaditaan omat painotukset, mutta niiden ylle on valittava yksi yhteinen kattobrändi. Savonrannan brändipositioksi muodostui seuraava lause: Ainutlaatuista keskuslampea ympäröivä Savonrannan maaseutumainen kirkonkylä tarjoaa mahdollisuuden nauttia vapaudesta ja rennosta elämästä upeiden erämaiden, vesistöjen ja luonnon ympäröimänä. Savonrannan asema voidaan määritellä markkinoilla (asukkaille, yrityksille ja matkailijoille tehtävä markkinointi) seuraavasti: Savonrannan moniulotteisuus - kyläidylli ja vesistöjen ympäröimä erämaa - nostetaan rohkeasti esiin yhdistysten rooli on merkittävä rakentamisessa paikalliset vetovoimaiset yhdistykset ovat tärkeässä roolissa Ympärillä olevat kaupunkiseudut ovat erinomainen markkinointialue Syväväylä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia niin elinkeinotoimintaan kuin matkailuun Mitä tämä vaatii asukkailta, päättäjiltä, yrittäjiltä? hyvää yhteistyötä ja avointa dialogia voimavarojen keskittämistä ja priorisointia brändin kannalta keskeisiin asioihin brändin jatkuvaa kehitystyötä Toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä brändin kannalta on toimia siten eri valtakunnallisissa, maakunnallisissa että eri kuntayhteyksissä, että: turvataan poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä Savonrannan pysyminen palvelu- ja liikenneverkoltaan Savonlinnan kehittyvässä palvelualueessa. tuotetaan medialle hyvää kerrottavaa Savonrannasta. rakennetaan kalastukseen ja metsästykseen liittyviä palvelupaketteja vahvistetaan Savonrannan taajaman näkyvyyttä (esim. kesäinen idylli,

9 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 9 /18 Savonranta- tee) osallistutaan kansainvälistymiseen kohdennetusti, nähdään Keski- Eurooppa ja Venäjä markkinoina laadukkaiden virkistys-, metsästys- ja kalastuspalveluiden tarjoamiseksi. laajennetaan yhteistyötä Kerimäen kanssa matkailuvirtojen edistämiseksi Tavoitteena on luoda kuva Savonrannasta, jossa brändipositiossa esitetyt asiat toteutuvat käytännössä ja niitä pidetään yleisesti kiinnostavina Savonrannan asumisen visio 2025 Kääpäsaaren alue on rakentunut kokonaan aktiiviseksi ajanviettopaikaksi, Lekotti on laajentunut alueellisesti merkittäväksi lomakyläksi ja Saarilandian rakennushankkeet ovat toteutuneet. Rantayleiskaava on mahdollistanut aktiivisen 2- asumisen Savonrannalla. Savonrannan visio liittyy asumiseen Savonrannan ja sen muotoihin. Vision avulla voidaan Savonrannan aluekehitystä ohjata haluttuun suuntaan, ts. asumisen brändissä korostuu nimenomaisesti puurakentaminen ja sen perinteet. Asumisen visio auttaa myös kaavoitustyötä sekä erilaisia maankäyttösuunnitelmia. Tätä tukee aiemmin esille tuotu brändipositio (Ainutlaatuista keskuslampea ympäröivä Savonrannan maaseutumainen kirkonkylä tarjoaa mahdollisuuden nauttia vapaudesta ja rennosta elämästä upeiden erämaiden, vesistöjen ja luonnon ympäröimänä) Brändin tasot Brändin tasot ovat 1. Yksinkertaistaminen eli sateenvarjobrändin kattolupaus Savonrannan yleinen lupaus 2. Brändin monipuolistaminen eli eri kohderyhmille suunnatut viestit / toimijoiden omat viestit Nämä on esitellään brändin lupaukset - osiossa.

10 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 10 /18 3. Brändi brändin ydin ja brändikoodi Savonrannan brändiä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta eli siitä, mikä muodostaa brändin ytimen ja brändikoodin kautta. Brändin ydin auttaa hahmottamaan kunkin kohderyhmän (laajasti esitelty "ʺasukkaat"ʺ, "ʺyritykset"ʺ ja "ʺmatkailijat"ʺ arvottamat tekijät. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi viestinnässä avuksi siten, että esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa ja viestinnässä erottaudutaan muista paikoista maailman suurimman puukirkon ja Puruveden ainutlaatuisuuden avulla. Viestinnällisesti teemat "ʺkilpailuedut"ʺ, "ʺtunnetaso"ʺ, "ʺkulttuuri"ʺ, "ʺyhteisö"ʺ ja "ʺtoiminta"ʺ jakautuvat siten, että kilpailuetu korostaa Savonrannan brändipositiota; jokaiselle kohderyhmälle on rakennettu oma, tarkempi viestinsä. Tunnetason avulla voidaan sekä toteuttaa brändin tarinaa että luoda brändille visuaalinen tarina. Kulttuuri ja yhteisö ovat syitä valita Savonranta - sekä järki-, että tunneperäisesti. Toiminnalla voidaan viestittää, mitä Savonrannassa tapahtuu ja näin toiminnassa kiinnostuneet (esimerkiksi kalatalous) voivat löytää "ʺpaikkansa"ʺ Savonrannalta. Savonrannalle mahdollisesti tehtävän markkinointi- ja viestintästrategian avulla voidaan selventää kullekin kohderyhmälle suunnatut viestit sekä valitut viestintäkanavat. Brändin ydin Kilpailuedut Tunnetaso Kulttuuri Asukkaat Yritykset Matkailijat Väljyys useiden kaupunkien ympäröimänä verkkaista arkea, villiä luontoa Savonrannan omien kulttuuripersoonien perintö (Yliruusi, A.O. Väisänen) Pienten yritysten verkostoista luodaan tehokas palveluketju mahdollisuuksia pienyrittäjyydelle ja yksinyrittäjille; tarjota valikoimaa vuoden ympäri konstailematon, pienimuotoinen toiminta, johon helppo liittyä mukaan, villiä luontoa, kaunis kyläkeskus rauhoittuminen, elämykset rentous, kunnan kulttuuripersoonat

11 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 11 /18 Yhteisö Toiminta Savonrannan rauhallinen idylli tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden laadukkaaseen elämään Yhdistykset tuovat elinvoimaa asukkaille luontomatkailun tarjoamat elinkeinomahdoll- isuudet rohkaiseva, yhteistyöhaluinen yrittäjäyhteisö Asiakasläheistä ja palvelualtista toimintaa mikroyrityksistä rento, leppoisa, aito luontoon liittyviä aktiviteetteja Brändikoodi on avattu luvuissa Brändikoodi koostuu kuudesta osatekijästä, joiden avulla voidaan tarkemmin kuvata brändin eri osioita. Brändikoodista muotoutuu neljän adjektiivin lista. Nämä adjektiivit toimivat kaikessa brändityössä apuna siten, että kuhunkin adjektiiviin voidaan liittää brändille ominaisia paikkoja, toimijoita, jopa kuvamateriaalia. Näin saadaan luotua brändin neljälle ulottuvuudelle oma tarinansa. Neljä tarinaa yhdistämällä saadaan kuvattua koko Savonrannan brändi. Jatkokehittelyssä uusia "ʺbrändiominaisuuksia"ʺ tulee peilata näihin neljään adjektiiviin ja pohtia, tukevatko ne brändiä vai eivät. Mikäli esimerkiksi uusi toimija tuo johonkin adjektiiviin lisäulottuvuuden, se voidaan lisätä brändikärjeksi. Mikäli näin ei ole, on se tällöin mahdollista sisällyttää brändiin, mutta sitä ei kannata valita kärjeksi. Brändikoodin tarkoitus on siis ohjata brändityöskentelyä brändin mukaiseen suuntaan. Se toimii työkaluna kaikille, jotka osallistuvat brändäykseen Hyöty Maaseutumainen kirkonkylä, pienimuotoista toimintaa konstailemattomasti Brändin asema Savonlinnan alueen maaseutumaisin kirkonkylä, kyläyhteisö osana jokapäiväistä elämää Alueidentiteetti Aidot, välittävät ihmiset, rento tunnelma, vapaa fiilis

12 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 12 / Tunnepohjaiset valinnat Savonranta tarjoaa leppoisaa elämää idyllisessä maalaiskylässä, verkkaista eloa, kävelyä kylänraitilla, metsän huminaa, aaltojen liplatusta ja lintujen laulua 3.5. Tavoitemielikuva Maaseutumainen kirkonkylä järvien ympäröimänä, turvallinen asuinpaikka, kuitenkin erämaiden syleilyssä Arvot aitous, välittäminen, leppoisuus 3.7. Näistä rakentuu Savonranta Brändikoodin kuudesta tekijästä rakentuu neljän adjektiivin lista: maaseutumainen, metsäinen, villi, vapaa Näiden neljän adjektiivin avulla voidaan helposti ohjata brändityöskentelyä haluttuun suuntaan; sen lisäksi ne toimivat yksinäänkin helposti markkinointiviestinnässä, kun lyhyesti pitää antaa vastaus kysymykseen "ʺmillainen paikka Savonranta on?"ʺ 4. Kohderyhmät Perinteinen jaottelu kohderyhmittäin voidaan tehdä seuraavasti: Asuminen: perheelliset yrittäjät (Kerimäki, Savonranta, Punkaharju, Savonlinna yrityksen sijaintipaikka), rakentajat / tilaa ja rauhaa kaipaavat perheet, joiden elämäntapa aluebrändin mukainen, luovan alan toimijat (sijainti ei keskeinen, maisematekijät + asumisen tapa kylläkin), paluumuuttajat Savonrannalle, seniorit (elämäntapana liikunnallisuus, johon esim. Saimaan vesistö tarjoaa mahdollisuudet; lapset + lastenlapset alueella Savonlinna- pk- seutu), venäläiset Yrittäjät: palveluyritykset joko osa vuodesta / ympärivuotinen toiminta, yksinyrittäjyys esim. kotoa käsin (=luovat alat, it- ala, e- business) Matkailijat: päivä- / yöpymismatkat veneellä, muikkumökkeilijät (= luodaan palvelupaketti) palveluiden käyttäjinä, tapahtumien yhteismarkkinointi (Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju), venäläiset

13 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 13 /18 Kaikkia kohderyhmiä tullee yhdistämään seuraavat asiat: kiinnostus helppoon 2- asumisen asumisyhteisöön, jossa tutut ja turvalliset palvelut rauhallisessa ympäristössä mahdollinen kiinnostus veneilyyn ja kalastamiseen sekä luonnon antimien keräämiseen (marjastaminen, sienestäminen) vesielementin tärkeys osana (asuin)ympäristöä vihreyden / luonnon tärkeys osana asuinympäristöä 4.1. Asukas- ja matkailijaprofiilit Perinteinen jaottelu kohderyhmiin auttaa hahmottamaan Savonrannan käyttötarkoitukset. Nykyajan asukkaat jakautuvat kuitenkin hyvinkin erilaisiin ryhmiin, eivätkä sosio- ekonomiset taustatekijät enää selitä asumisvalintoja. Tämän vuoksi Savonrannalle kannattaa luoda ns. asukasprofiilit. Tässä esitetään viisi asukasprofiilia, joita Savonranta voi kiinnostaa sekä liitetään kuhunkin sopivaa markkinointi- ja viestintäajattelua = viestejä alueesta. 1) Aktiiviset Etä- emännät ovat eläköityviä ja myös kohtuullisen varakkaita aktiivisia naisia, joiden haaveena on asua puhtaan luonnon äärellä, vesistöjen ympäröimänä. He haluavat hypätä pois nykyisestä oravanpyörästä ja kauas eteläsuomalaisesta kerrostalotaajama- asumisesta. Heille luonto tarjoaa liikkumisen lisäksi myös mahdollisuuden terveellisten elintarvikkeiden hankkimiseen. He hyödyntävät ympäröivien kaupunkien kulttuuritarjontaa aktiivisesti. Mistä tavoittaa? Naistenlehdet, blogit, tarinat www Mitkä viestit 2- koti Saimaan rannalta edullisesti täältä pääset maailman merille perusta oma yritys Savonrannalle korkeasti koulutettu tule järjestötyöhön

14 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 14 /18 tee etätöitä, tule paluumuuttajaksi, esteetön asuminen n.90 m2 omakotitalot, kesäpaikka + osake kaupungissa 2) Monipuoliset liikkujat Half pipe X- juniori Ovat aktiivisia nuoria harrastajia, jotka haluavat liikkua luonnossa. Suurten laskettelukeskusten sijaan heitä kiinnostaa erilaiset omat jutut, joihin voidaan liittää luonnon kokeminen lähellä Etelä- Suomea. Kohderyhmänä he ovat myös kansainvälisiä ja heille mukava yhdessäoloa harrastusten parissa ja kavereiden kanssa on tärkeää. He haluavat myös kertoa itse, mitä heille tarjotaan. Mistä tavoitat? Some, netti, Lekotin www- sivut Skimbaaja- lehti ja muut erikoislehdet Tanhuvaara Savonranta- sivut Savonrannan sanomat, Itä- Savo, Savonmaa, Puruvesi- lehti Kansainväliset kanavat Mitkä viestit? Kimppakivaa skimbaten, markkinointi venäläisille ja muille ulkomaalaisille (Keski- Eurooppa, Saksa, Hollanti), kilpailujen järjestäminen lähiliikuntapaikkojen kehittäminen yhdessäoloa kavereiden kanssa Tämä on meidän juttu 3) Eurooppalaiset metsästäjät ja lentävät hollantilaiset Tämä ryhmä arvostaa laadukasta mökkielämää ja he saapuvat Suomeen kalastamaan ja metsästämään. Kohderyhmänä he odottavat heille sopivia ja räätälöityjä, vaatimustasoltaan erilaisia palveluja. Heille Savonranta tarjoaa mahdollisuuden kokea puhdas luonto ja suomalaisuus nauttien saunomisesta, avantouinnista ja järviluonnon kauneudesta. Perheen muille jäsenille toivotaan palveluja kiinnostuksen mukaan.

15 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 15 /18 Mistä tavoittaa? Nettisivut Savonranta, Savonlinna metsästysseurat, yritysyhteistyöt, Matkailufirmat (Keski- Eurooppa) Mitkä viestit? Ei kännyköitä, rentoudu Lataa akkusi, viihdy, saa elämyksiä, toteuta unelmiasi metsäydy ja maastoudu 4) Saimaan väylän seikkailijat Perhe luxus Savonranta ja sinne johtava syväväylä antaa tälle vaativalle ryhmälle useita mahdollisuuksia toteuttaa unelmansa. Ryhmä arvostaa laadukkaita palveluita, jotka on paketoitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Savonrannalle he saapuvat joko lentäen Savonlinnan kautta tai risteillen syväväylää pitkin, jopa maailman meriltä saakka. Usean vuorokauden aikana he tutustuvat Savonrannan maisemiin ja puhtaaseen luontoon yhdessä perheensä kanssa. Palvelut tarjoavat mahdollisuuden auringonottoon, rantautumiseen laivasta ja nuotiokahvit kalliolla, kuten myös lenkkeilyn aidossa luonnossa. Mistä tavoitat? www Blogit Matkailuyritykset ja heidän verkostonsa Mitkä viestit? Kohti korpea risteily, Rentoudu risteilyllä kaikilla palveluilla, tutustu paluumatkalla Savonrannan ihaniin maisemiin 5 vrk perheen kanssa Saimaalla, puhdas vesistö, kirkas järvi 5) Takaisin Savonrantaan Kohderyhmä on eläköityvät taloudet, joiden työura on ollut muualla Suomessa,

16 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 16 /18 pääosin kaupunkiseuduilla. He haluavat palata juurilleen ja heille Savonranta tarjoaa mahdollisuuden laadukkaaseen työelämän jälkeiseen elämään. Mistä tavoitat? Paikalliset lehdet Eläköityville suunnatut erikoislehdet, esim. ET Kesätapahtumat Kaupunkiseutujen markkinointitempaukset Mitkä viestit? Rauhallinen järviluontoympäristö Tarpeelliset ja hyvät palvelut lähellä Etelä- Savossa 5. Brändilupaus Brändin arvot perustuvat brändin ytimeen ja arvojen kautta luodaan arvolupaus, ts. näihin me toimijat sitoudumme ja edistämme näitä arvoja brändityössämme. Samalla arvot heijastavat ulkopuolisille sitä, millaista Savonranta on Arvolupaus Savonrannalla, Savonlinnan maaseutumaisemmassa kirkonkylässä ja sen luonnossa, eletään terveellisesti, leppoisasti ja rauhallisesti, luontoa kunnioittaen. Savonrannan brändi mahdollistaa maaseudulla ja kirkonkylässä olevien voimavarojen esilletuomisen useilla eri tavoilla. Kattotason brändilupauksena voidaan todeta, että Savonranta mahdollistaa onnellisen elämän pienessä, mutta kulttuuriltaan ja yhteisöltään osaavassa ja oppivassa, perinteiltään omintakeisessa maalaiskylässä kauniissa suomalaisessa järvimaisemassa.

17 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 17 / Painopisteet Eri kohderyhmille voidaan muodostaa omia alaviestejä Asumisbrändin painopisteitä: yhteisö (perinteet, yhdessätekeminen, aitous, rehtiys, toisista huolehtiminen) = maalaiskylän plussia vahva identiteetti, joka antaa lapsuudesta asti ihmisille pysyvät juuret"ʺ turvallinen asua ja harrastaa terveellisesti yhdistykset osana arkea luonto ja Saimaan vesistö lähellä Yritysbrändin painopisteitä: pienimuotoinen yrittäjyys, jolle löytyy kasvot verkostoituminen ja yhteistyö useiden kaupunkien keskipisteessä (Joensuu, Savonlinna, Varkaus, Mikkeli) syväväylän tarjoamat reitti myös kansainvälisille vesille Matkailubrändin painopisteitä: yhdistelmämahdollisuus: monipuolista aktiivista loman viettoa eri vuodenaikoina (laskettelu, kalastus, retkeily, marjastus) Vuokrattavat 2- asunnot rauhallisessa ympäristössä erinomaisten henkilökohtaisten palveluiden äärellä Värtsilän rajanylityspaikan läheisyys 6. Toimenpide- ehdotukset Työskentelyssä koottiin seuraavat toimenpide- ehdotukset vanhanuuden vapaa- ajan asumisen kehittäminen - > erilaista, yksilöllistä asumista, taataan oma rauha, tämä mahdollistetaan kaavoituksen avulla. luontopakettien kehittely - > usean yrityksen yhteistyö + yhdistykset Kulttuuritoiminnan kehittäminen kulttuuripersoonien kautta - ei brändikärkenä, mutta tapahtumatarjonnan avulla Savonrannasta saadaan "ʺhyvää kerrottavaa"ʺ medialle Oma Savonranta- tee tuotebrändinä; brändin kannalta teen avulla markkinointi, esimerkiksi visuaalisissa bränditarinoissa hyvin nostettavissa

18 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 18 /18 esiin Yrittäjien verkoston rakentaminen, lanseeraus ja ristiinmarkkinointi - > pienten toimijoiden yhteisverkoston avulla voidaan luoda laadukkaat palvelut Asukkaat ja yrittäjät brändilähettiläiksi - > alueen ihmisten aidot tarinat ovat kiinnostavia ja uskottavia Nostalgiamarkkinointi, aktiivinen tarinoiden viestiminen - > alueella aiemmin asuneiden tai jollakin tavalla Savonrantaan liittyvien ihmisten aktiivinen kontaktointi systemaattisesti; tarinoiden kertominen kotiseudulla vierailusta koko ryhmälle luo yhteenkuuluvuuden tunnetta Aktiivinen verkostoitumistyö ja brändin myynti Savonlinnaan - > Brändityön tuloksista kannattaa informoida Savonlinnan kaupunkia ja sidosryhmiä aktiivisesti Syväväylän potentiaalin kartoitus - > Pohditaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa löytyykö käyttämättömiä resursseja syväväylän hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja matkailussa Markkinointi- ja viestintästrategian laatiminen - > varmistetaan, että brändin mukaiset kärkiviestit tavoittavat halutut kohderyhmät

Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi

Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi Kerimäki Raportti 16.5..2014 Tekijät: Timo Ovaskainen, Tom Polamo: Poklossi Oy Sari Klinga, Finnish Place Branding Oy P107 Aluebrändityö

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

gosaimaa yhteismarkkinointi

gosaimaa yhteismarkkinointi gosaimaa yhteismarkkinointi Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta Yhteinen viesti kaikessa markkinoinnissa Syöttöpeliä

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI AIKATAULU 05/2014 03/2015 04/2015 05/2015 ESISELVITYS BRÄNDITYÖ MASU + BUDJETTI YHTEISMARKKINOINTI MALLI + SITOUMUKSET TOIMINTA ALKAA TOIMEKSIANTO Kaupunginjohtajan aloitteesta

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa!

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mainoskatko Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mari Männistö & Emma Alftan Toimialapäivä 24.5.2012 Tampere Kuka lukee kirjoja? Kenelle me markkinoimme?

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015

Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Matkailun konseptoinnin Masterplan Projektisuunnitelma, Seutuneuvosto, 12.5.2015 Aktiivisille ihmisille rakennettu aktiviteettikeskus. Paikka on aidosti ympärivuotinen. Jatkuvaa yhteistyötä, kehittämistä

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Menestyvä kunta. Brändäyksen ja markkinointiviestinnän rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Janne Saarikko, Zeeland

Menestyvä kunta. Brändäyksen ja markkinointiviestinnän rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Janne Saarikko, Zeeland Menestyvä kunta Brändäyksen ja markkinointiviestinnän rooli tulevaisuuden rakentamisessa Janne Saarikko, Zeeland Yksi Suomen suurimmista markkinointiviestinnän palveluyrityksistä Laajin osaamisportfolio

Lisätiedot

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö

Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Suomi 100 juhlavuoden yritysyhteistyö Kiinnostunut hakemaan Suomi 100 kumppaniyritykseksi? Suomi 100 kumppaniyritykseksi voi hakea tuotteella tai palvelulla, joka toteuttaa juhlavuoden yhdessä-teemaa Yhdessä-teema

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Rohkee, mutta sopii sulle

Rohkee, mutta sopii sulle Rohkee, mutta sopii sulle Johanna Holmberg Markkinointijohtaja Tredea Oy 23.10.2012 Tredean seutumarkkinointi Tredean seutumarkkinoinnin tehtävä on seudun kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen ja vetovoimisuuden

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014 Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Kysely toteutettiin syksyn 2014 aikana Kohderyhmänä olivat aktiiviset vapakalastuksen harrastajat Metsähallituksen

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Footer 1 Työjärjestys 1. Osallistujien esittelyt ja tavoitteet 2. Identiteettianalyysin

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kirsi Mutka-Paintola 21.11.2013 Kestävän toiminnan tavoitteet: - Yrityksen arvot - Yrityksen

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2016

Kuntien markkinointitutkimus 2016 Kuntien markkinointitutkimus 2016 Yleistä tutkimuksesta Kysely toteutettiin 13.-28.4.2016 Webropol kyselynä. Kysely lähettiin kirjaamoiden (313 kpl) kautta kuntien markkinointivastaaville Vastaajia 114,

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja

Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja Luomukoordinaatiohankkeen kick off - työpaja 10.00 Tervetuloa, päivän tarkoitus ja ohjelman esittely (Marja-Riitta Kottila) 10.10 Keitä me olemme, esittäytyminen 10.30 Alueiden suunnitelmat 11.00 Luomualan

Lisätiedot

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle?

Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Ympäristöluotsitoiminta kuka, mitä, miten ja kenelle? Varkaus 14.1.2015 Reeta Rönkkö Ympäristöluotsi mikä se on? Ympäristöluotsit ovat ympäristöasioista ja ympäristösuhteesta monipuolisesti kiinnostuneita

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kestävyydellä markkinointi

Kestävyydellä markkinointi KESMA II Kestävyydellä markkinointi Hanna-Maija Väisänen ja Anne Törn Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kestävän markkinoinnin määritelmä Kestävä markkinointi on vastuullista markkinointia: edellyttää

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot