Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi"

Transkriptio

1 Aluebrändityöskentely Savonlinnan alueiden markkinoinnin tueksi Savonranta Raportti Tekijät: Timo Ovaskainen, Tom Polamo: Poklossi Oy Sari Klinga, Finnish Place Branding Oy

2 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 2 /18 SISÄLTÖ 1. Yleistä Aluebrändityön toteutus Brändistrategia Keskeistä Savonrannan brändipositio Savonrannan asumisen visio Brändin tasot Brändi brändin ydin ja brändikoodi Hyöty Brändin asema Alueidentiteetti Tunnepohjaiset valinnat Tavoitemielikuva Arvot Näistä rakentuu Savonranta Kohderyhmät Asukas- ja matkailijaprofiilit Brändilupaus Arvolupaus Painopisteet Toimenpide- ehdotukset... 17

3 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 3 /18 1. Yleistä Brändityön tavoitteena on lisätä kiinnostusta Savonrantaa kohtaan houkuttelevina asuinalueina ja matkailualueina eli vahvistaen koko alueen asumisbrändiä. Kyseessä on siis asumispainotteinen kuntabrändäysprojekti, jonka painopisteenä ovat seudun tarjoamat asumismahdolliset sekä palvelu- ja virkistystarjonta. Brändin ytimeksi rakentuu asumiseen liittyvä elämys-, kokemus- ja tunnemaailma ja tämän viestiminen. Paikkabrändäyksen haasteet tulevat sen moniulotteisuudesta: Paikka on samalla markkinoitava tuote-, palvelu- ja paikkakokonaisuus. Lisäksi paikka on asuinpaikka, elämyspaikka, vapaa- ajanpaikka, viihdepaikka, työ- ja liike- elämän sekä yrityselämän toimipaikka ja poliittisen toiminnan paikka eli yksilön kosketuspinnat paikkaan vaihtelevat. Paikka on myös hallinnollinen alue (=maantieteelliset rajat, poliittinen ulottuvuus). Savonrannan imago rakentuu siis usean osatekijän varaan. Koska brändin on oltava viestinnällisesti yksiselitteinen, työssä pyrittiin etsimään niitä brändin kärkiä, jotka voidaan liittää hyvään asumiseen ja elämiseen Savonrannan alueella Aluebrändityön toteutus Projekti toteutettiin keväällä Ensimmäisessä vaiheessa (nykytila- analyysi) tutustuttiin taustamateriaaliin, jotka määrittelevät tai tulevaisuudessa ohjaavat alueen kehittämistä. Käytettävissä olivat mm. seuraavat materiaalit: Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030 (Pöyry) Savonlinnan kaupungin strategia Savonrannan matkailun Masterplan 2008 (FCG Planeko Oyj) Savonrannan Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Pitäjäkierrokset yhteenveto Kyläasiain neuvottelukunnan yhteenvedot Oppimiskahvilamuistiot Päätökset ja pöytäkirja- otteet Asemakaavat ja kaavoituksen suunnitelmat Matkailuun liittyvät suunnitelmat

4 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 4 /18 Taustamateriaalien pohjalta järjestettiin Savonrannassa työpaja alueen toimijoille. Työpajassa esiteltiin 10 kärkiteemaa, joista kolme eri ryhmää valitsi eri näkökulmista kaksi mielestään tärkeintä tarkempaan tarkasteluun. Ryhmien tarkastelunäkökulmat olivat paikka, asukkaat ja elinkeinojen kehittäminen: 1. Ihmisten on helppo asemoida Savonranta Suomen kartalle. 2. Savonranta hyödyntää nykyisten matkailuyritysten asiakasvirtaa täysimääräisesti. 3. Tulevaisuudessa Savonranta tunnetaan Kääpäsaaren matkailualueesta. 4. Kääpäsaaren kehittäminen tuo lisää asukkaita ja työpaikkoja Savonrantaan. 5. Savonrannalla on kansallisesti tunnettu maine sekä paikkakunta tunnetaan luonto- ja erityisesti kalastusmatkailusta. 6. Savonlinnan seudun vetovoimaisimmat vapaa- ajan tontit ja kaavoitetut alueet löytyvät Savonrannalta. 7. Savonrannan kehitys on turvattu, koska se Savonlinnan seudun kehittyvä matkailukylä ja alueella on merkittävää ja laadukasta ympärivuotista rannoille rakennettua 2- asumista. 8. Savonranta tunnetaan innostavasta ilmapiiristä sekä aidoista ja välittömistä ihmisistä ja asukkaista. 9. Yhdistystoiminnan kehittäminen tuo alueelle asukkaita ja elinvoimaa. 10. Savonranta on tulevaisuudessa Savonlinnan taajama, nimi häviää kartalta. Valituista kärkiteemoista ryhmät tekivät ensin nykytilan kuvauksen, jonka jälkeen ryhmät asettivat teemoille tavoitteen, tekivät SWOT- analyysin ja toimenpide- ehdotukset, osin aikataulutettuina. Työskentelyn tulokset analysoitiin sekä työstämistä jatkettiin työstämällä oheinen tiivis raportti sekä esittelymateriaali. Tulokset esiteltiin Kerimäen ja Savonrannan yhteisessä tilaisuudessa , jossa ideoita jatkojalostettiin. Raportti viimeisteltiin kehittämisideoiden pohjalta, jonka lisäksi Savonrannalle laadittiin tiivis esittelytyökalu brändin esittelyä ja jatkotoimenpiteitä varten. Tulokset luovutettiin asiakkaille tarkistettuina

5 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 5 /18 2. Brändistrategia Brändistrategiassa on valittu kolme ryhmää asukkaat, yrittäjät ja matkailijat, joiden avulla brändiä hahmotetaan. On muistettava kuitenkin, että näihin ryhmiin sisältyy monia alaryhmiä, joille viestintää voidaan kohdentaa hieman eri sävyin ja kanavin. Idea on kuitenkin se, että ns. kattobrändin alle luodaan näille kolmelle ryhmälle omat kärkiviestinsä ja heitä kiinnostavat brändielementit Keskeistä Savonrannan brändin ydin on tulevaisuuteen tähtäävä visio (millaisena paikat halutaan nähdä vuonna 2020) ja sitä ilmentävä tavoitekuva. Niiden taustalla on seuraavat kysymykset (joihin tulisi aina palata, kun brändiä tarkastellaan ja mahdollisesti uudistetaan): Miksi Savonrantaa tarvitaan Etelä- Savossa ja Suomessa? On annettava syy valita Savonranta asemoitava paikkakunta sekä maantieteellisesti että eri kohderyhmilleen. Mitä hyötyä Savonrannasta on? On herätettävä kiinnostus Savonrantaa kohtaan. Millä järki- ja tunnesyillä Savonranta valitaan asuin-, työ- tai matkailupaikaksi? Mitä Savonranta voi antaa? On kerrottava, mitä erityistä niissä on. Millaisen elämän Savonranta voi tarjota? Millaisen elämyksen Savonranta voi tarjota? Brändityön tehtävänä on löytää visio Savonrannalle vuodelle Brändistrategian avulla hahmotetaan, mikä on Savonrannan brändikoodi (=brändin ydinviestit ja persoonallisuus) sekä keskeiset brändilupaukset. Savonranta- brändi innostaa ja ohjaa yhteisten arvojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, kulttuurin säilyttämiseen, vaalimiseen ja kehittämiseen ja siltä pohjalta uudenlaisen paikallisidentiteetin ja - kulttuurin luomiseen.

6 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 6 / Savonrannan brändipositio Seuraavaksi tarkastellaan työskentelyn aikana valittuja vaihtoehtoja sekä niissä piileviä mahdollisuuksia ja haasteita Vaihtoehtojen tarkastelu A) Savonranta tunnetaan metsästyksestä ja kalastuksesta Mahdollisuudet Kalastus on ympärivuotista, voidaan liittää myös kotimaan matkailu lähialueilta Veden käyttö vapaa- aikana on brändillinen elementti, jolla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa Alueella on ollut kansainvälistä metsästykseen liittyvää matkailutoimintaa Haasteet Savonrannalla ei vielä ole kansallista ja kansainvälistä symboliarvoa (vrt. Teno lohi) Kansainvälisten metsästysvieraiden palveluiden tuottamiseen ei yrittäjiä tai kontaktit ovat häviämässä B) Savonlinna ei ole aktiivisesti kehittämässä Savonrantaa Mahdollisuudet Pyritään vahvistamaan Savonrannan henkeä yhdistysten kautta Savonlinnan kaupungista selkeästi erottuva Haasteet Brändillisesti ei kannata lähteä tekemään ollenkaan kaupunkimaiseksi, vaan nostetaan vahvuutena paikkakunnan välittömyys ja maanläheisyys C) Savonrannan kehittyminen on turvattu, koska siellä on Savonlinnan seudun kehittyviä matkailukyliä sekä merkittävää ja laadukasta 2- asumista

7 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 7 /18 Mahdollisuudet Savonrannassa on mahdollista yhdistää ympäröivä erämaaluonto ja vesistöt maalaiskylämäiseen idylliin tai laadukkaaseen luonnonläheiseen asumiseen. Lähes valmiit kaavat matkailukylien kehittämistä varten. Rantayleiskaavat mahdollistavat rakentamisen rannoille. Haasteet 2- asumiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä on runsaasti Suomessa kenelle suunnataan 2- asumista, olisiko esim. Savonlinnan kaupungin tai samalla etäisyydellä olevan Joensuun asukkaille? D) Savonrannalla on kansallisesti tunnettu maine Mahdollisuudet Savonrannan kuuluminen kansainvälisesti merkittävään Saimaan vesistön alueeseen on hyödynnettävissä brändin rakentamisessa Oman Savonranta- teen avulla nostaa brändiä ja paikkakunnan imagoa myös kansainvälisesti. Haasteet Savonrannan sijoittaminen kartalle kansallisesti ei ole välttämättä helppoa E) Savonranta hyödyntää nykyisten matkailuyritysten asiakasvirtaa täysimääräisesti Mahdollisuudet edellytykset uudentyyppisen aktiivisen harrastajan 2- asumiseen perinteisen lomakylän sijaan Kääpäsaaren ja Lekotin alueen kehittämistavoitteet luovat uusia mahdollisuuksia asiakasvirtojen kasvamiseen. Haasteet tällä hetkellä 1-2 yön yöpymismahdollisuuksia ei ole, alueen palvelut eivät ole eri toimijoiden tiedossa, heikko hyödynnettävyys

8 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 8 / Savonrannan brändipositio Kaikki profiloitumiset eivät käy, vaan tarvitaan yksi selkeämpi sanoma eli uusi brändipositio. Rajallisten resurssien johdosta on pohdittava, ketkä toimijat voivat olla osana brändiä siten, että niistä tehdään konkreettisia tekoja (brändiä vahvistavat toimet). Asumiselle, yrittämiselle ja matkailulle laaditaan omat painotukset, mutta niiden ylle on valittava yksi yhteinen kattobrändi. Savonrannan brändipositioksi muodostui seuraava lause: Ainutlaatuista keskuslampea ympäröivä Savonrannan maaseutumainen kirkonkylä tarjoaa mahdollisuuden nauttia vapaudesta ja rennosta elämästä upeiden erämaiden, vesistöjen ja luonnon ympäröimänä. Savonrannan asema voidaan määritellä markkinoilla (asukkaille, yrityksille ja matkailijoille tehtävä markkinointi) seuraavasti: Savonrannan moniulotteisuus - kyläidylli ja vesistöjen ympäröimä erämaa - nostetaan rohkeasti esiin yhdistysten rooli on merkittävä rakentamisessa paikalliset vetovoimaiset yhdistykset ovat tärkeässä roolissa Ympärillä olevat kaupunkiseudut ovat erinomainen markkinointialue Syväväylä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia niin elinkeinotoimintaan kuin matkailuun Mitä tämä vaatii asukkailta, päättäjiltä, yrittäjiltä? hyvää yhteistyötä ja avointa dialogia voimavarojen keskittämistä ja priorisointia brändin kannalta keskeisiin asioihin brändin jatkuvaa kehitystyötä Toimijoiden tärkeimpänä tehtävänä brändin kannalta on toimia siten eri valtakunnallisissa, maakunnallisissa että eri kuntayhteyksissä, että: turvataan poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä Savonrannan pysyminen palvelu- ja liikenneverkoltaan Savonlinnan kehittyvässä palvelualueessa. tuotetaan medialle hyvää kerrottavaa Savonrannasta. rakennetaan kalastukseen ja metsästykseen liittyviä palvelupaketteja vahvistetaan Savonrannan taajaman näkyvyyttä (esim. kesäinen idylli,

9 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 9 /18 Savonranta- tee) osallistutaan kansainvälistymiseen kohdennetusti, nähdään Keski- Eurooppa ja Venäjä markkinoina laadukkaiden virkistys-, metsästys- ja kalastuspalveluiden tarjoamiseksi. laajennetaan yhteistyötä Kerimäen kanssa matkailuvirtojen edistämiseksi Tavoitteena on luoda kuva Savonrannasta, jossa brändipositiossa esitetyt asiat toteutuvat käytännössä ja niitä pidetään yleisesti kiinnostavina Savonrannan asumisen visio 2025 Kääpäsaaren alue on rakentunut kokonaan aktiiviseksi ajanviettopaikaksi, Lekotti on laajentunut alueellisesti merkittäväksi lomakyläksi ja Saarilandian rakennushankkeet ovat toteutuneet. Rantayleiskaava on mahdollistanut aktiivisen 2- asumisen Savonrannalla. Savonrannan visio liittyy asumiseen Savonrannan ja sen muotoihin. Vision avulla voidaan Savonrannan aluekehitystä ohjata haluttuun suuntaan, ts. asumisen brändissä korostuu nimenomaisesti puurakentaminen ja sen perinteet. Asumisen visio auttaa myös kaavoitustyötä sekä erilaisia maankäyttösuunnitelmia. Tätä tukee aiemmin esille tuotu brändipositio (Ainutlaatuista keskuslampea ympäröivä Savonrannan maaseutumainen kirkonkylä tarjoaa mahdollisuuden nauttia vapaudesta ja rennosta elämästä upeiden erämaiden, vesistöjen ja luonnon ympäröimänä) Brändin tasot Brändin tasot ovat 1. Yksinkertaistaminen eli sateenvarjobrändin kattolupaus Savonrannan yleinen lupaus 2. Brändin monipuolistaminen eli eri kohderyhmille suunnatut viestit / toimijoiden omat viestit Nämä on esitellään brändin lupaukset - osiossa.

10 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 10 /18 3. Brändi brändin ydin ja brändikoodi Savonrannan brändiä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta eli siitä, mikä muodostaa brändin ytimen ja brändikoodin kautta. Brändin ydin auttaa hahmottamaan kunkin kohderyhmän (laajasti esitelty "ʺasukkaat"ʺ, "ʺyritykset"ʺ ja "ʺmatkailijat"ʺ arvottamat tekijät. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi viestinnässä avuksi siten, että esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa ja viestinnässä erottaudutaan muista paikoista maailman suurimman puukirkon ja Puruveden ainutlaatuisuuden avulla. Viestinnällisesti teemat "ʺkilpailuedut"ʺ, "ʺtunnetaso"ʺ, "ʺkulttuuri"ʺ, "ʺyhteisö"ʺ ja "ʺtoiminta"ʺ jakautuvat siten, että kilpailuetu korostaa Savonrannan brändipositiota; jokaiselle kohderyhmälle on rakennettu oma, tarkempi viestinsä. Tunnetason avulla voidaan sekä toteuttaa brändin tarinaa että luoda brändille visuaalinen tarina. Kulttuuri ja yhteisö ovat syitä valita Savonranta - sekä järki-, että tunneperäisesti. Toiminnalla voidaan viestittää, mitä Savonrannassa tapahtuu ja näin toiminnassa kiinnostuneet (esimerkiksi kalatalous) voivat löytää "ʺpaikkansa"ʺ Savonrannalta. Savonrannalle mahdollisesti tehtävän markkinointi- ja viestintästrategian avulla voidaan selventää kullekin kohderyhmälle suunnatut viestit sekä valitut viestintäkanavat. Brändin ydin Kilpailuedut Tunnetaso Kulttuuri Asukkaat Yritykset Matkailijat Väljyys useiden kaupunkien ympäröimänä verkkaista arkea, villiä luontoa Savonrannan omien kulttuuripersoonien perintö (Yliruusi, A.O. Väisänen) Pienten yritysten verkostoista luodaan tehokas palveluketju mahdollisuuksia pienyrittäjyydelle ja yksinyrittäjille; tarjota valikoimaa vuoden ympäri konstailematon, pienimuotoinen toiminta, johon helppo liittyä mukaan, villiä luontoa, kaunis kyläkeskus rauhoittuminen, elämykset rentous, kunnan kulttuuripersoonat

11 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 11 /18 Yhteisö Toiminta Savonrannan rauhallinen idylli tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden laadukkaaseen elämään Yhdistykset tuovat elinvoimaa asukkaille luontomatkailun tarjoamat elinkeinomahdoll- isuudet rohkaiseva, yhteistyöhaluinen yrittäjäyhteisö Asiakasläheistä ja palvelualtista toimintaa mikroyrityksistä rento, leppoisa, aito luontoon liittyviä aktiviteetteja Brändikoodi on avattu luvuissa Brändikoodi koostuu kuudesta osatekijästä, joiden avulla voidaan tarkemmin kuvata brändin eri osioita. Brändikoodista muotoutuu neljän adjektiivin lista. Nämä adjektiivit toimivat kaikessa brändityössä apuna siten, että kuhunkin adjektiiviin voidaan liittää brändille ominaisia paikkoja, toimijoita, jopa kuvamateriaalia. Näin saadaan luotua brändin neljälle ulottuvuudelle oma tarinansa. Neljä tarinaa yhdistämällä saadaan kuvattua koko Savonrannan brändi. Jatkokehittelyssä uusia "ʺbrändiominaisuuksia"ʺ tulee peilata näihin neljään adjektiiviin ja pohtia, tukevatko ne brändiä vai eivät. Mikäli esimerkiksi uusi toimija tuo johonkin adjektiiviin lisäulottuvuuden, se voidaan lisätä brändikärjeksi. Mikäli näin ei ole, on se tällöin mahdollista sisällyttää brändiin, mutta sitä ei kannata valita kärjeksi. Brändikoodin tarkoitus on siis ohjata brändityöskentelyä brändin mukaiseen suuntaan. Se toimii työkaluna kaikille, jotka osallistuvat brändäykseen Hyöty Maaseutumainen kirkonkylä, pienimuotoista toimintaa konstailemattomasti Brändin asema Savonlinnan alueen maaseutumaisin kirkonkylä, kyläyhteisö osana jokapäiväistä elämää Alueidentiteetti Aidot, välittävät ihmiset, rento tunnelma, vapaa fiilis

12 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 12 / Tunnepohjaiset valinnat Savonranta tarjoaa leppoisaa elämää idyllisessä maalaiskylässä, verkkaista eloa, kävelyä kylänraitilla, metsän huminaa, aaltojen liplatusta ja lintujen laulua 3.5. Tavoitemielikuva Maaseutumainen kirkonkylä järvien ympäröimänä, turvallinen asuinpaikka, kuitenkin erämaiden syleilyssä Arvot aitous, välittäminen, leppoisuus 3.7. Näistä rakentuu Savonranta Brändikoodin kuudesta tekijästä rakentuu neljän adjektiivin lista: maaseutumainen, metsäinen, villi, vapaa Näiden neljän adjektiivin avulla voidaan helposti ohjata brändityöskentelyä haluttuun suuntaan; sen lisäksi ne toimivat yksinäänkin helposti markkinointiviestinnässä, kun lyhyesti pitää antaa vastaus kysymykseen "ʺmillainen paikka Savonranta on?"ʺ 4. Kohderyhmät Perinteinen jaottelu kohderyhmittäin voidaan tehdä seuraavasti: Asuminen: perheelliset yrittäjät (Kerimäki, Savonranta, Punkaharju, Savonlinna yrityksen sijaintipaikka), rakentajat / tilaa ja rauhaa kaipaavat perheet, joiden elämäntapa aluebrändin mukainen, luovan alan toimijat (sijainti ei keskeinen, maisematekijät + asumisen tapa kylläkin), paluumuuttajat Savonrannalle, seniorit (elämäntapana liikunnallisuus, johon esim. Saimaan vesistö tarjoaa mahdollisuudet; lapset + lastenlapset alueella Savonlinna- pk- seutu), venäläiset Yrittäjät: palveluyritykset joko osa vuodesta / ympärivuotinen toiminta, yksinyrittäjyys esim. kotoa käsin (=luovat alat, it- ala, e- business) Matkailijat: päivä- / yöpymismatkat veneellä, muikkumökkeilijät (= luodaan palvelupaketti) palveluiden käyttäjinä, tapahtumien yhteismarkkinointi (Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju), venäläiset

13 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 13 /18 Kaikkia kohderyhmiä tullee yhdistämään seuraavat asiat: kiinnostus helppoon 2- asumisen asumisyhteisöön, jossa tutut ja turvalliset palvelut rauhallisessa ympäristössä mahdollinen kiinnostus veneilyyn ja kalastamiseen sekä luonnon antimien keräämiseen (marjastaminen, sienestäminen) vesielementin tärkeys osana (asuin)ympäristöä vihreyden / luonnon tärkeys osana asuinympäristöä 4.1. Asukas- ja matkailijaprofiilit Perinteinen jaottelu kohderyhmiin auttaa hahmottamaan Savonrannan käyttötarkoitukset. Nykyajan asukkaat jakautuvat kuitenkin hyvinkin erilaisiin ryhmiin, eivätkä sosio- ekonomiset taustatekijät enää selitä asumisvalintoja. Tämän vuoksi Savonrannalle kannattaa luoda ns. asukasprofiilit. Tässä esitetään viisi asukasprofiilia, joita Savonranta voi kiinnostaa sekä liitetään kuhunkin sopivaa markkinointi- ja viestintäajattelua = viestejä alueesta. 1) Aktiiviset Etä- emännät ovat eläköityviä ja myös kohtuullisen varakkaita aktiivisia naisia, joiden haaveena on asua puhtaan luonnon äärellä, vesistöjen ympäröimänä. He haluavat hypätä pois nykyisestä oravanpyörästä ja kauas eteläsuomalaisesta kerrostalotaajama- asumisesta. Heille luonto tarjoaa liikkumisen lisäksi myös mahdollisuuden terveellisten elintarvikkeiden hankkimiseen. He hyödyntävät ympäröivien kaupunkien kulttuuritarjontaa aktiivisesti. Mistä tavoittaa? Naistenlehdet, blogit, tarinat www Mitkä viestit 2- koti Saimaan rannalta edullisesti täältä pääset maailman merille perusta oma yritys Savonrannalle korkeasti koulutettu tule järjestötyöhön

14 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 14 /18 tee etätöitä, tule paluumuuttajaksi, esteetön asuminen n.90 m2 omakotitalot, kesäpaikka + osake kaupungissa 2) Monipuoliset liikkujat Half pipe X- juniori Ovat aktiivisia nuoria harrastajia, jotka haluavat liikkua luonnossa. Suurten laskettelukeskusten sijaan heitä kiinnostaa erilaiset omat jutut, joihin voidaan liittää luonnon kokeminen lähellä Etelä- Suomea. Kohderyhmänä he ovat myös kansainvälisiä ja heille mukava yhdessäoloa harrastusten parissa ja kavereiden kanssa on tärkeää. He haluavat myös kertoa itse, mitä heille tarjotaan. Mistä tavoitat? Some, netti, Lekotin www- sivut Skimbaaja- lehti ja muut erikoislehdet Tanhuvaara Savonranta- sivut Savonrannan sanomat, Itä- Savo, Savonmaa, Puruvesi- lehti Kansainväliset kanavat Mitkä viestit? Kimppakivaa skimbaten, markkinointi venäläisille ja muille ulkomaalaisille (Keski- Eurooppa, Saksa, Hollanti), kilpailujen järjestäminen lähiliikuntapaikkojen kehittäminen yhdessäoloa kavereiden kanssa Tämä on meidän juttu 3) Eurooppalaiset metsästäjät ja lentävät hollantilaiset Tämä ryhmä arvostaa laadukasta mökkielämää ja he saapuvat Suomeen kalastamaan ja metsästämään. Kohderyhmänä he odottavat heille sopivia ja räätälöityjä, vaatimustasoltaan erilaisia palveluja. Heille Savonranta tarjoaa mahdollisuuden kokea puhdas luonto ja suomalaisuus nauttien saunomisesta, avantouinnista ja järviluonnon kauneudesta. Perheen muille jäsenille toivotaan palveluja kiinnostuksen mukaan.

15 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 15 /18 Mistä tavoittaa? Nettisivut Savonranta, Savonlinna metsästysseurat, yritysyhteistyöt, Matkailufirmat (Keski- Eurooppa) Mitkä viestit? Ei kännyköitä, rentoudu Lataa akkusi, viihdy, saa elämyksiä, toteuta unelmiasi metsäydy ja maastoudu 4) Saimaan väylän seikkailijat Perhe luxus Savonranta ja sinne johtava syväväylä antaa tälle vaativalle ryhmälle useita mahdollisuuksia toteuttaa unelmansa. Ryhmä arvostaa laadukkaita palveluita, jotka on paketoitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Savonrannalle he saapuvat joko lentäen Savonlinnan kautta tai risteillen syväväylää pitkin, jopa maailman meriltä saakka. Usean vuorokauden aikana he tutustuvat Savonrannan maisemiin ja puhtaaseen luontoon yhdessä perheensä kanssa. Palvelut tarjoavat mahdollisuuden auringonottoon, rantautumiseen laivasta ja nuotiokahvit kalliolla, kuten myös lenkkeilyn aidossa luonnossa. Mistä tavoitat? www Blogit Matkailuyritykset ja heidän verkostonsa Mitkä viestit? Kohti korpea risteily, Rentoudu risteilyllä kaikilla palveluilla, tutustu paluumatkalla Savonrannan ihaniin maisemiin 5 vrk perheen kanssa Saimaalla, puhdas vesistö, kirkas järvi 5) Takaisin Savonrantaan Kohderyhmä on eläköityvät taloudet, joiden työura on ollut muualla Suomessa,

16 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 16 /18 pääosin kaupunkiseuduilla. He haluavat palata juurilleen ja heille Savonranta tarjoaa mahdollisuuden laadukkaaseen työelämän jälkeiseen elämään. Mistä tavoitat? Paikalliset lehdet Eläköityville suunnatut erikoislehdet, esim. ET Kesätapahtumat Kaupunkiseutujen markkinointitempaukset Mitkä viestit? Rauhallinen järviluontoympäristö Tarpeelliset ja hyvät palvelut lähellä Etelä- Savossa 5. Brändilupaus Brändin arvot perustuvat brändin ytimeen ja arvojen kautta luodaan arvolupaus, ts. näihin me toimijat sitoudumme ja edistämme näitä arvoja brändityössämme. Samalla arvot heijastavat ulkopuolisille sitä, millaista Savonranta on Arvolupaus Savonrannalla, Savonlinnan maaseutumaisemmassa kirkonkylässä ja sen luonnossa, eletään terveellisesti, leppoisasti ja rauhallisesti, luontoa kunnioittaen. Savonrannan brändi mahdollistaa maaseudulla ja kirkonkylässä olevien voimavarojen esilletuomisen useilla eri tavoilla. Kattotason brändilupauksena voidaan todeta, että Savonranta mahdollistaa onnellisen elämän pienessä, mutta kulttuuriltaan ja yhteisöltään osaavassa ja oppivassa, perinteiltään omintakeisessa maalaiskylässä kauniissa suomalaisessa järvimaisemassa.

17 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 17 / Painopisteet Eri kohderyhmille voidaan muodostaa omia alaviestejä Asumisbrändin painopisteitä: yhteisö (perinteet, yhdessätekeminen, aitous, rehtiys, toisista huolehtiminen) = maalaiskylän plussia vahva identiteetti, joka antaa lapsuudesta asti ihmisille pysyvät juuret"ʺ turvallinen asua ja harrastaa terveellisesti yhdistykset osana arkea luonto ja Saimaan vesistö lähellä Yritysbrändin painopisteitä: pienimuotoinen yrittäjyys, jolle löytyy kasvot verkostoituminen ja yhteistyö useiden kaupunkien keskipisteessä (Joensuu, Savonlinna, Varkaus, Mikkeli) syväväylän tarjoamat reitti myös kansainvälisille vesille Matkailubrändin painopisteitä: yhdistelmämahdollisuus: monipuolista aktiivista loman viettoa eri vuodenaikoina (laskettelu, kalastus, retkeily, marjastus) Vuokrattavat 2- asunnot rauhallisessa ympäristössä erinomaisten henkilökohtaisten palveluiden äärellä Värtsilän rajanylityspaikan läheisyys 6. Toimenpide- ehdotukset Työskentelyssä koottiin seuraavat toimenpide- ehdotukset vanhanuuden vapaa- ajan asumisen kehittäminen - > erilaista, yksilöllistä asumista, taataan oma rauha, tämä mahdollistetaan kaavoituksen avulla. luontopakettien kehittely - > usean yrityksen yhteistyö + yhdistykset Kulttuuritoiminnan kehittäminen kulttuuripersoonien kautta - ei brändikärkenä, mutta tapahtumatarjonnan avulla Savonrannasta saadaan "ʺhyvää kerrottavaa"ʺ medialle Oma Savonranta- tee tuotebrändinä; brändin kannalta teen avulla markkinointi, esimerkiksi visuaalisissa bränditarinoissa hyvin nostettavissa

18 P107 Aluebrändityö Savonranta RAPORTTI 18 /18 esiin Yrittäjien verkoston rakentaminen, lanseeraus ja ristiinmarkkinointi - > pienten toimijoiden yhteisverkoston avulla voidaan luoda laadukkaat palvelut Asukkaat ja yrittäjät brändilähettiläiksi - > alueen ihmisten aidot tarinat ovat kiinnostavia ja uskottavia Nostalgiamarkkinointi, aktiivinen tarinoiden viestiminen - > alueella aiemmin asuneiden tai jollakin tavalla Savonrantaan liittyvien ihmisten aktiivinen kontaktointi systemaattisesti; tarinoiden kertominen kotiseudulla vierailusta koko ryhmälle luo yhteenkuuluvuuden tunnetta Aktiivinen verkostoitumistyö ja brändin myynti Savonlinnaan - > Brändityön tuloksista kannattaa informoida Savonlinnan kaupunkia ja sidosryhmiä aktiivisesti Syväväylän potentiaalin kartoitus - > Pohditaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa löytyykö käyttämättömiä resursseja syväväylän hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja matkailussa Markkinointi- ja viestintästrategian laatiminen - > varmistetaan, että brändin mukaiset kärkiviestit tavoittavat halutut kohderyhmät