Kärppälä. Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärppälä. Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Kärppälä Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLÄT, SIJAINTI JA 4 KULTTUURIHISTORIAA KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLIEN NYKYTILA 6 Väestö ja asuminen 6 Palvelut 8 Harrastusmahdollisuudet 9 Luonto ja ympäristö 10 Yritystoiminta 11 Yhdistykset 13 KÄRPPÄLÄ KEHITTYVÄ KYLÄALUE 16 Kehittämistavoitteet 16 Yhteystiedot 18 Kyläsuunnitelman toteutuksesta ovat vastanneet kyläsuunnitelmatyöryhmä ja kylätoimikunta. Kyläsuunnitelman on koonnut Anne Marjamäki. Painatus: Tyrvään Kopiopalvelu Ky, Vammala. 11/2003.

3 3 JOHDANTO Kyläsuunnitelma on kyläläisten oma näkemys tulevaisuudesta, millaisessa kylässä haluamme asua tai viettää vapaa-aikaa. Kyläsuunnitelman tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaisuutta ja kykyä vastata sekä nykyhetken että tulevaisuuden haasteisiin. Kyläsuunnitteluhanke toteutettiin yhteistyössä Hoikan opiston kanssa. Kyläsuunnitelman virallisena hakijana ja kokoonkutsujana on ollut Etelä- Salokunnan nuorisoseura, mutta jatkotyöskentely on ollut ja tulee edelleen olemaan kaikkien eri tahojen yhteistyötä. Hanke käynnistyi kyläkokouksella, mikä pidettiin Salokunnan koululla. Tyypillisesti kyläsuunnitteluhankkeissa on tarkoituksena kartoittaa asukkaiden tarpeita ja toiveita asuinpaikkansa kehittämiseksi sekä suunnitella ja toteuttaa esiin tulleita kehittämistarpeita. Kyläsuunnittelutyöryhmät ja niiden vetäjät olivat seuraavat: Asukkaat ja ammattijakauma: Aila Rautanen Kulttuurihistoria: Tatu Rannikko Kulttuuri ja rakennettu ympäristö: Juha Ryösä Luonto: Hannu Airavaara Palvelut: Pirjo Vuorinen Elinkeinot/ Yritykset: Markku Arve Järjestöt: Maarit Saarela Kyläkysely: Anne Marjamäki Kyläkysely toteutettiin maalis-huhtikuussa vakituisille asukkaille ja kesäkuussa kesä- ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselyyn vastattiin erittäin aktiivisesti. Vakituisilta asukkailta tuli 224 ja mökkiläisiltä 73 vastausta. Kyläsuunnitelma perustuu siten miltei 300 vastaajan ja kyläsuunnitelmatyöryhmän näkemyksin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyläkyselyn vastaukset ja kehittämisehdotukset sekä kyläsuunnitelma kokonaisuudessaan käsiteltiin kaikille kyliemme asukkaille tarkoitetussa keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa Salopirtillä. Tällöin perustettiin Kärppälän kylätoimikunta, minkä tehtävänä on toimia kyläsuunnitelmaan liittyvien hankkeiden koordinoijana ja yhteistyöelimenä mm. Vammalan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

4 4 KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLÄT, SIJAINTI JA KULTTUURIHISTORIAA Kokemäenjoen laakso, johon Vammala ja Karkku ja niiden mukana Kärppälän alue kuuluvat, on Suomen vanhimpia asutusseutuja. Täällä on ollut pysyvää asutusta jo ainakin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Pentin Linnavuori, jonka huipulla on vieläkin näkyvissä muinaisen linnoituksen jäänteitä, on kuulunut pitkin Kokemäenjoen laaksoa sijainneeseen Linnavuoriketjuun, joka on ulottunut vesireittiä ylöspäin Hämeenlinnan tienoille asti. Kahdeksan maarekisterikylää Kärppälä, Kojola, Pitkäkaro, Vihtiälä, Innala, Rikainen, Karkunkylä ja Lielahti sekä neljä yksinäistaloa Haapaniemi, Jysiä, Hieta ja Hurula ovat olleet olemassa jo 1500-luvun puolivälissä, jolloin kaikki asutus sijaitsi kapealla kaistaleella Rauta- ja Kuloveden rannoilla. Asutus alkoi levitä kauemmaksi vesistöstä vasta 1700-luvun lopulla. Tosin Masosta, Jokipohjankulmalta ja Piimäsjärvenmaasta on löydetty joitakin esihistoriallisia esineitä, jotka on ajoitettu aikaan vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kärppälän kylien alueella maasto on vaihtelevaa vesistöineen ja suurine korkeusvaihteluineen. Maaperä vaihtelee rehevistä lehdoista kivisiin savimaihin, soihin ja karuihin kangasmaihin. Kylässä on paremmin tunnettujen Pirunvuoren, Kalmasvuoren ja Linnavuoren lisäksi runsaasti muitakin vuorialueita kuten Ellivuori, Kulhaanvuori, Kankaanvuori, Hurunvuori, Hopeavuori, Vihakkaanvuori, Iäsvuori, Pyhällönvuori, Lehdonvuori, Kettuvuori, Vinskanvuori, Kipukellarinvuori, Kartanovuori, Liukkaanojanvuori, Huhtaniitynvuori, Innanvuori, Romeenvuori, Metsäsianvuori, Männistönvuori ja Ketolanvuori. Rautaveden ja Kuloveden lisäksi muita vesistöjä ovat Ylinen ja Alinen Piimäsjärvi, joista varsinkin Alinen Piimäsjärvi on biologisesti arvokas ja monimuotoinen kasvistonsa, runsaan eliöstönsä ja monilajisen linnustonsa vuoksi. Lisäksi järveen liittyy kymmenien hehtaarien suuruinen arvokas kosteikko. Muita pienempiä vesiä ovat Paskolammi, Masojärvi ja Korvalammi, jota myös Lammijärveksi kutsutaan. Kylän merkittävin jokialue on Kärppälänjoki, jonka osia ovat Masojoki ja Viiterinoja.

5 5 Kaikki edellä mainitut vesistöt laskevat Kärppälänjoen kautta Kuloveteen. Stormin kylän puolelta kuivatetun Vankimusjärven vedet laskevat Vankimusojaa myöden myös Kärppälänjokeen. Alueella on lisäksi runsaasti biologisesti arvokkaita lähteitä ja puroja. Pienehköjä suoalueita on myös runsaasti. Rauta- ja Kulovesi on luonnonkaunis runsaine saarineen. Vesialue on parhaimmillaan keväällä puiden ja pensaiden kukkiessa ja syksyllä ruskaaikaan. Kylän alueeseen kuuluvat mm. seuraavat saaret: Salonsaari, Isosaari, Sikosaari, Nuottasaari, Hurunsaari, Kukonsaari, Krimminsaari, Mäntysaari, Peltosaari ja Rättiäinen. Vesistöliikennettä auttaa suuresti uusi venereitistö reimareineen ja merikortteineen. Osassa saaria on maihinnousu- ja taukopaikkoja. Salonsaaressa sijaitseva Pirunvuori on Salokunnan nähtävyyksistä Pentin Linnavuoren rinnalla tunnetuin. Sen huippu on seudun korkein paikka, 151 metriä merenpinnasta. Pirunvuoreen liittyy useita tarinoita, jotka väittävät paholaisen asuneen vuorella. Vuoren jyrkänteellä olevasta luolasta uskotaan alkavan käytävän, joka johtaa Laukon kartanoon Vesilahteen. Pirunvuori on tunnettu jo kauan myös näköalapaikkana. Vuorella ei nykyisin enää ole näkötornia, mutta aikoinaan niitä on ollut kaksikin. Ensimmäinen rakennettiin 1900-luvun alussa, mutta se purettiin jo melko pian. Jälkimmäinen pystytettiin viime sotien aikana ja se hävisi 1950-luvulla. Pirunvuoren maisemiin ihastunut taidemaalari Emil Danielsson rakennutti vuorelle kivisen ateljeelinnan vuonna 1906 (kuva sivulla 6).

6 6 Emil Daniellsonin rakennuttama ateljeelinna. Pirunvuori kesällä KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLIEN NYKYTILA Väestö ja asuminen Vakituisia asukkaita Kärppälän kylien alueella oli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 362 henkeä. Kesällä on paljon vapaa-ajanasukkaita. Kyläkyselyyn vastanneista vakituisista asukkaista on 25% muuttanut Kärppälän kylien alueelle viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä osoittaa muuttosuuntausta kylillemme.

7 7 Kesä/vapaa-ajanasukkaista on 75% vastaajista ollut kesäasukkaana yli 20 vuotta. Noin puolet kaikista kyläkyselyyn vastanneista kokee väestökehityksen elinvoimaiseksi. 80% vastaajista kokee, että uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä, on edelleen tärkeää saada kylillemme. Sadonkorjuujuhlilla oli hauskaa niin lapsilla kuin aikuisilla. Tonttitarjonta ja tyhjillään olevien talojen vuokraus tai myynti tukevat tätä tavoitetta. Vastaajien mielestä (75% täysin samaa mieltä) Kärppälän kylien alueella on hyvä asua. 55% vastaajista antoi vastaushetkellä arvosanan kahdeksan tai paremman kylän tämän hetken tilanteesta (asteikko 4-10). 30% antoi arvosanan seitsemän ja 15% tätä huonomman arvosanan. Kyliemme maalaismaiseman ja rauhallisuuden säilyttäminen tulee vastaajien mielestä huomioida alueemme kehittämissuunnitelmissa. Valtaosa vastaajista (80%) kokee, että kylälle tulee saada uutta yritystoimintaa ja yli 60% kokee, että yritysten yhteistyötä, samoin kuin maatilojen yhteistyötä tulee lisätä. Suuret muutokset myös maatalouden alalla ovat tuoneet uusia haasteita. Heinäseipäät ja emäntä maitohinkin kanssa ovat jo harvinaisuus, mutta mahdollista, kuten kuvat osoittavat kesän 2003 osalta.

8 8 Myös kylän yritysten markkinointia sekä kyläläisille että ulkopuolisille tulee lisätä (noin 80% vastaajista). Vastaava määrä vastaajia koki tärkeäksi kehittää kylän luonto- ja perinnekohteita matkailuyrittäjyyttä palvelemaan. Palvelut Palvelut ovat tärkeitä tekijöitä sekä nykyisten vakituisten ja kesäasukkaiden että tulevien asukkaiden kannalta. Palveluiden osalta vastaajat kokivat erittäin tärkeäksi Salokunnan koulun säilymisen ja kehittämisen. Lapsiperheiden kannalta on tarve kehittää päivähoitopalveluja ja kerhotoimintaa. Kaikki vastaajaryhmät kokivat kyläavustajan tarpeelliseksi. Lisäksi vanhuksille toivotaan em. avun lisäksi kuljetuspalvelujen kehittämistä. Kärppälässä sijaitsee Salokunnan kirkko ja alue kuuluu Karkun seurakuntaan. Kirkon yhteydessä on kerhotilat, joissa kokoontuvat seurakunnan päiväkerhot ja esikoulu. Seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Karkun osasto pitää perhekerhoa vuoroviikoin aina perjantaisin. Kirkolla toimii myös partio. Yhdyskuntatekniikassa koettiin teiden kunto huonosti hoidetuksi (60% vastaajista) ja perusteluiksi mainittiin erityisesti huono auraus ja hiekoitus. Tieliikenteeseen ja - turvallisuuteen liittyen toivottiin nopeusrajoitusten ja yleisesti ajokulttuurin huomiointia. Liikenneturvallisuuden kannalta toivottiin useissa vastauksissa katuvaloja, erityisesti Kärppälän ja Karkunkylän taajamiin sekä Kärppälän ja Valtatie 12 risteykseen. Ongelmat vesihuollossa tulivat esiin useissa avoimissa vastauksissa ja prosentuaalisesti miltei 50% vastauksista. Jätehuolto koettiin toimivan hyvin (80%). Jätehuollon osalta tuli kehittämisehdotuksena esiin jätekeräyspiste Piimäsjärven alueelle. Nykyiset jätteenkeräyspisteet ovat Masontiellä ja Karkunkylässä. Paperinkeräyspiste on Salokunnan koululla, Karkunkylässä ja Masontien jätteenkeräyspisteessä. Kunnallinen jätehuolto toimii kylien alueella, jätteiden keräys tapahtuu asiakkaan tarpeen mukaan 1-2 krt kuukaudessa. Postinjakelussa oli tyytymättömyyttä erityisesti myöhäiseen jakeluajankohtaan. Viikonloppuisin on lehden varhaisjakelu. Lähtevän postin laatikot sijaitsevat Salokunnan koululla, Karkunkylässä ja Keihäsen Shell huoltamolla. Noin 20% kaikista vastaajista koki, että tietoliikenneyhteyksissä on ongelmia. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus koetaan tärkeäksi mm. etätyöskentelymahdollisuuksiin liittyen.

9 Yleinen ilmoitustaulu sijaitsee Salokunnan koululla. Kyselyyn vastaajat kokevat erittäin tärkeäksi tehostaa tiedottamista mm. lisäämällä ilmoitustauluja. Myös Kärppälän kylien omille nettisivuille on tarve. Nykyisinä tiedotuskanavina ovat olleet paikallislehtien seuratoiminta- ja tapahtumapalstat sekä Etelä-Salokunnan julkaisema pikkusalokuntalainen ja Salokuntalainenlehti. Viimeksimainitut julkaisut ovat olleet yhteisiä tiedotuskanavia kaikille alueemme seuroille ja yhdistyksille. Vammalan kaupungin kirjastoauto käy Salokunnan koululla kerran viikossa ja Jokipohjan, Mason ja Piimäsjärven alueella joka toinen viikko. 9 Harrastusmahdollisuudet Harrastusmahdollisuudet koettiin kaikkein puutteellisemmiksi. 50% vastaajista kokee, että niitä tulee kehittää. Sisäpelipaikkaa ei ole käytettävissä ja kerhotoimintaan liittyen on myös sopivien tilojen puute. Tällä hetkellä Salokunnan koululla toimii Vammalan opiston kankaanpainanta ryhmä. Salokunnan koululla on 400m pururata ja jäädytettävä kenttä, missä on myös valaistus. Korkeenojan urheilukenttä kunnostettiin vuosina Kenttä on hiekkakenttä. Vieressä oleva lentopallokenttä kunnostettiin vuonna Kunnostetun Korkeenojan urheilukentän avajaiset olivat elokuussa Varastorakennuksia, valaistusta ja jäädytysmahdollisuutta ei kentällä ole tällä hetkellä. Kyliemme alueen toinen pururata sijaitsee Ellivuoren hotellin alueella. Sen pituus on n. 5 km, josta n. 2,5 km on valaistu. Talvisin Ellivuoren pururadalle on tehty myös hiihtäjille latu. Ellivuori Ski Center -laskettelukeskus sijaitsee Kärppälän kylän alueella. Alueellamme on kaksi uimarantaa, toinen on Kärppälässä ja toinen Karkunkylässä. Molempien uimarantojen osalta on tarve kunnostamisen ja käyttömahdollisuuksien kehittämisen kokonaissuunnitelmaan.

10 10 Luonto ja ympäristö Ympäristöön liittyen kylämaisema koettiin pääosin hyvin hoidetuksi (70%), mutta tienvarsinäkymien siisteyttä tulee parantaa. Tätä mieltä oli 30% vastaajista. Vastauksissa toivottiin vanhojen koneiden, autoromujen ym. romujen siistimistä kylämaisemasta tai teiden varsilta. Puolet vastaajista koki, että kylälle tulee tehdä maisemanhoitoa opastava suunnitelma. Vesistöjen kunnon koki noin 45% hyväksi ja 30% vastaajista huonoksi. Ehdotuksina tuli mm. järvien kunnon kartoitus ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Lisäksi taajamakohteiden kuormitus Kärppälänjokeen koetaan liian suureksi. Myös Masojoen kuormitus sekä Piimäsjärven osalta happikato ja sinilevä koettiin ongelmaksi. Perinnepaikkojen ja luontokohteiden osalta tuli esiin sekä uusien että pidempäänkin kylillämme asuneiden palautteissa tietämättömyys eri kohteista. Useissa vastauksissa tuli ehdotuksena kyläesitteen laatiminen, mikä sisältää tietoa mm. juuri perinnepaikoista ja luontokohteista. Luontoreittien ja retkeilykohteiden kehittäminen ja niistä tiedottaminen koettiin myös erittäin tärkeäksi. Em. liittyen tuli useita ehdotuksia, kuten laavu, näköalatorni takaisin Pirunvuorelle, opastetut reitit ja alueemme kylätiet pyörävaellusreiteiksi. Kärppälän kylien alueen maasto on vaihtelevaa ja siten haasteellinen niin kävely-, pyöräily- kuin hiihtolenkeillekin. Maasto houkuttelee harrastamaan eri lajeja vuodenajasta riippumatta.

11 11 Yritystoiminta Alueellamme on erittäin monipuolista yritystoimintaa. Suurimmat työnantajat ovat Hotelli Ellivuori Oy, Ellivuori Ski Center Oy ja Huoltoasema Hannu Keihänen Oy. Muut yritykset ovat pääasiallisesti itsensä tai perheen työllistäviä pienyrityksiä. Maatalous on suurin yksittäinen toimialaryhmä. Viljanviljelytiloja on 68,7%, maitotaloustiloja 22,9%, hevostaloustiloja 5,9% ja lammastaloustiloja 2,8%. Kärppälän kylien alueella toimivat mm. seuraavat yritykset: A. Markki Kuljetusliike Ky Jokipohjantie 248, KÄRPPÄLÄ - soran kuljetusta - Ailan taksi Aila Kaski Suikintie 44, KÄRPPÄLÄ - taksipalvelu Autokiilto Ossberg Karkunkyläntie 17, KÄRPPÄLÄ - autojen fiksaus Auto- ja konekorjaamo P. Leikkaa Karkunkyläntie 17, STORMI - auto- ja konekorjausta - sorvaus Comparo Oy, Väliviita Jaakko Jokipohjantie 233, KÄRPPÄLÄ - tietotekniikka Ellivuori Ski Center Oy Karkunkyläntie 601, ELLIVUORI - laskettelukeskus Haapaniemen Pidot Ky Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - juhla- ja pitopalvelu - rantasauna vuorattavana Hoilijoki Tapio Masontie 286, KÄRPPÄLÄ - taksipalvelu Hotelli Ellivuori Ellivuorentie 131, ELLIVUORI - hotelli- ja ravintolatoiminta Huoltoasema Hannu Keihänen Oy Pirkanmaantie 131, KÄRPPÄLÄ - huoltoasema - ruokala-kahvio J & K Haapaniemi Oy Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - kalliomurskeiden valmistus ja myynti Kennel Jaamarin, Huuhtanen Jaana Kärppälänraitti 89, KÄRPPÄLÄ Laineen Saha Kärppäläntie 87, KÄRPPÄLÄ - sahatun, kyllästetyn ja höylätyn puutavaran myynti Lammastila J. Vuorinen Liuksialantie 95, KÄRPPÄLÄ - lampaanliha ja lammastuotteet Laukkuasema Pirkanmaantie 1057, KÄRPPÄLÄ - laukkujen vähittäiskauppa Lännen Toimi Oy, Markku Arve Uuramontie 12, KÄRPPÄLÄ Maanrakennus Ilkka Väliviita Jokipohjantie 233, KÄRPPÄLÄ - maanrakennustoiminta Maatalouskonekorjaamo P. Hiedanniemi Kärppäläntie 96, KÄRPPÄLÄ - maatalouskoneiden huolto ja korjaus - öljynmyynti - hitsaustyöt

12 12 Markku Murtojärvi Masontie 507, KÄRPPÄLÄ - kiinteistöhuolto - viherrakentaminen Myllynpää Kosti - maanrakennus, kaivuri Ossberg Design Ihantolantie 31, KÄRPPÄLÄ - design-tuotteet Palvelutukku Rikaisten Vihannes Oy Karkunkyläntie 179, KÄRPPÄLÄ - kuoritut perunat ja juurekset - vihannekset, hedelmät - viljatuotteet - pakasteet - mausteet Poemar Oy, Tapani Männistö Masontie 497, KÄRPPÄLÄ - perunan ja juuresten kuoriminen Putkityö Matti Santa Piimäsjärventie 486, KÄRPPÄLÄ - LVI-työt Rakennus Petri Kuusela Ky Jokipohjantie 65, STORMI - ovien ja ikkunoiden korjaustyöt Suikki Matti Suikintie 141, KÄRPPÄLÄ - sirkkelisahaus, polttopuiden sahaus - teiden lanaus - puutavaran ajo Tilakivi Vesa Kaaja Kärppäläntie 437, KÄRPPÄLÄ - hautakivet, lisänimien kaiverrukset - sisustuskivet - ympäristökivituotteet T:mi Janne Koivumäki Masontie 77, KÄRPPÄLÄ - massaukset, öljynvaihdot, pakoputkien laitot, jarrutyöt - lumenauraus - ruiskutukset yms. maataloustyöt T:mi Jari Haapaniemi Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - puupaukkauslaatikoiden valmistus T:mi Jari Saikka Varppeentie, KÄRPPÄLÄ - apumiespalvelut T:mi Matti Koivumäki Masontie 79, KÄRPPÄLÄ - peltityöt T:mi Mira Ranta Karkunkyläntie 179, KÄRPPÄLÄ - kasvillisuusselvitykset, luontoselvitykset ja kartoitukset Vihannesvälitys Tauno Irri Oy Masontie 208, KÄRPPÄLÄ - marjojen ja vihannesten välitys Vitikka Timo Kojolantie 32, KÄRPPÄLÄ - maanrakennus ja puunkorjuu

13 13 Yhdistykset Kärppälän kylien alueella toimii useita yhdistyksiä, joilla kaikilla on sekä omaa toimintaa, mutta myös yhteisesti järjestettyjä tapahtumia, kuten esimerkiksi Sadonkorjuujuhla. ETELÄ-SALOKUNNAN NUORISOSEURA R.Y alkoi Etelä-Salokunnan Nuorisoseuran virallinen olemassaolo, sillä tällöin seura merkittiin yhdistysrekisteriin. Nuorisoseuran talo rakennettiin Kojolaan 1906, sama talo on nykyisen Salopirtin juhlasalina. Viime vuosina on pääasiassa talkoovoimin kunnostettu Salopirttiä, jonka entisöintityöhön on saatu avustusta Nuorisoseurojen liitolta. Viime vuosina toiminnan painopisteitä ovat olleet tapahtumat, kuten Sadonkorjuujuhla, näytelmät, kuntoliikunta ja alueellinen tiedotustoiminta. Etelä-Salokunnan nuorisoseura vuokraa Salopirttiä erilaisiin tilaisuuksiin. Käyttöä rajoittavia tekijöitä on talviaikaan puulämmitys ja ulko-wc, joten remontoivavaa vielä riittää. Seuralla on vuokrattavana myös 2 kpl toritelttoja ja grilli. Vuokrausta hoitaa Ilpo Lehto puh KÄRPPÄLÄN MAATALOUSNAISET R.Y. Kärppälän maatalousnaisten toiminta alkoi jo vuonna 1945, jolloin Kärppälän- Karkunkylän-Vihtiälän seudun naiset toivoivat jotain harrastustoimintaa jokapäiväisen arkiaherruksensa piristeeksi. Vaikka toiminta oli vilkasta ja aktiivista niin yhdistys rekisteröitiin vasta , ja nimeksi tuli Kärppälän maatalousnaiset r.y., silloin yhdistys liittyi paikallisyhdistyksenä Satakunnan Maanviljelysseuraan lähtien Kärppälän maatalousnaiset ry. on ollut Pirkanmaan maaseutukeskuksen jäsen. Kärppälän maatalousnaisten viime vuosien toimintaa ovat olleet kuukausittain pidetyt tavataan toisiamme -illat, missä on erilaisia teemoja kuten askartelua, ruoanlaittokursseja, puutarha-asiaa mm. perennojen vaihtopäivä ym. naisia kiinnostavia aiheita. Yhdessä Karkun seurakunnan kanssa maatalousnaiset järjestävät muutaman kerran vuodessa Tavataan Salokunnan kirkolla -iltoja. Sadonkorjuujuhlien järjestäminen yhdessä nuorisoseuran kanssa on yksi toiminnoistamme. Kaikki elämäntaidosta ja erityiseesti maaseudun elämästä kiinnostuneet naiset ovat tervetulleita mukaan

14 maatalousnaisten toimintaan. Johtoajatuksenamme on Naisissa maaseudun voima. Kuvassa (sivu 13) on Sointu Hämäläisen tekemä pajupunos ja kakko. Kärppälän maatalousnaisilla on vuokrattavana kodin juhliin ym. tilaisuuksiin kahvinkeitin, ruoka- ja kahviastiasto sadalle hengelle ym. tarjoiluastioita. Vuokrausta hoitaa Anja Ryömä, puh SALOKUNNAN METSÄSTYSSEURA R.Y. Salokunnan Metsästysseura kuuluu Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiriin ja Mouhijärven riistanhoitoyhdistykseen. Jäseniä seurassa on 81. Jäseneksi voi päästä jos asuu paikkakunnalla tai jos omistaa seuran alueella maata. Seuran toimintaan kuuluu varsinaisen metsästyksen lisäksi riistan hoitoon kuuluva toiminta kuten ruokintapaikkojen ja telineiden valmistus sekä metsästystaitojen ylläpitäminen. Joka vuosi järjestetään haulikkokilpailuja ja riistanhoitokilpailuja. Salokunnan metsästäjien kämppää voi myös vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, lisätietoa saat Oiva Hannukselta, puh SALOKUNNAN VANHEMPAINYHDISTYS R.Y. Vanhempainyhdistyksessä toimivat, kuten yhdistyksen nimestäkin selviää, Salokunnan koulun oppilaiden vanhemmat. Heidän tavoitteenaan on kaikin tavoin avittaa koulun toimintaa erilaisten hankintojen ja tapahtumien muodossa yhdessä opettajien kanssa. Yhdistys on kerännyt varoja toimintaansa mm. järjestämällä myyjäisiä. Aikaansaannoksia on vuosien varrella kertynyt monenlaisia, on tehty pururataa, luistinkenttää, ostettu erilaisia tarvikkeita koululaisten ja opettajien käyttöön varastettujen tilalle ja muutenkin. Koululaisille on järjestetty mm. hiihto-, uinti-, laskettelu- ym. retkiä ja tapahtumia. MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL:n Karkun paikallisyhdistys toimii Karkun Kärppälän Kutalan alueella. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää toimintaa lapsiperheille. Tapahtumat pyritään järjestämään vuoroin Karkussa, Kärppälässä ja Kutalassa. Mll:n Karkun paikallisyhdistys pitää myös perjantaisin perhekerhoa Salokunnan kirkolla vuoroviikoin Karkun seurakunnan kanssa. SALOKUNNAN 4H-KERHO HARKINTA HARJAANNUS HYVYYS HYVINVOINTI Kuluva vuosi 2003 on Vammalan ja Äetsän 4H-yhdistyksen 77. toimintavuosi. Yhdistyksen kuudesta kerhosta on yksi Salokunnassa ja kokoontuu Salokunnan koululla joka toinen viikko. 4H-toiminta keskittyy vahvasti kerhotoimintaan, askarteluun ja kädentaitojen opetteluun. Yhdessä tehdään luontohavaintoja ja pelataan erilaisia pelejä. Tärkeää on myös yrittäjäkasvatus erilaisten yritysvierailujen avulla. 14

15 15 SALOKUNNAN URHEILIJAT R.Y. Vuoden 1948 aikoihin elettiin järjestäytymisen aikakautta ja silloin perustettiin Salokunnan Urheilijat ry. Karkun kunnalta saatu maa-alue raivattiin talkoilla noin kahdenkymmenen henkilön voimin urheilukentäksi. Alueelta kaadetut puut hyödynnettiin Piimäsjärven rantaan rakennetussa uimalaiturissa. Kenttä valmistui Salokunnan Urheilijat liitettiin alaosastona Vammalan Seudun Voimaan. Hiihtokilpailujen pitopaikkana oli Korkeenojan koulu mitä mainioin ja siellä järjestettiin piirikunnallisiakin kilpailuita. Alueellamme on siis useita järjestöjä. Yhteisenä tempauksena on elokuussa pidettävä, jo perinteiseksi juhlaksi tullut Sadonkorjuujuhla, missä on sekä sadonkorjuuherkkuja, ohjelmaa ja tanssin pyörteitä. Kuva (alla) on vuoden 2003 Sadonkorjuujuhlilta.

16 16 Kärppälä kehittyvä kyläalue Kärppälän kylien alue on historiaansa, maaseutumiljöötään ja luonnonkaunista ympäristöään kunnioittava, kehittyvä kyläalue Kehittämistavoitteet Kärppälän kylien alue on hyvä asuinalue, minne muuttosuuntaus kehittyy nykyisestään. Lapsiperheiden osuus tulee kasvamaan, mikä tukee myös Salokunnan kouluun liittyviä kehittämistavoitteita. Tonttitarjonnan kehittämisellä ja tyhjillään olevien asuntojen vuokraamisella tai myynnillä tuetaan muuttosuuntausta. Hyvät harrastusmahdollisuudet, tietoliikenne- ja muut yhteydet tukevat myös muuttosuuntausta. Kärppälän taajama-alueen kehittäminen, missä erityisesti uusien tonttien kaavoitus, vesi- ja viemäröintijärjestelyt sekä Kärppälänraitin ja pikatienristeyksen valaistus.

17 17 Salokunnan koulun alueen kehittämissuunnitelma sisältäen liikunta- ja harrastustilan rakentamisen palvelemaan sekä koululaisten että muuna aikana kaikkien ikäryhmien tarpeita. Suunnitelma sisältää myös lasten päivähoidon kehittämistavoitteen. Harrastus- ja kuntoilumahdollisuuksia kehitetään. Tähän liittyen Korkeenojan urheilukenttä kunnostettiin vuosina Korkeenojan urheilukentällä on lentopallokenttä, hiekkakenttä ja suorituspisteet. Tavoitteena on saada kenttä myös talvikäyttöön peli- ja luistelukentäksi. Lisäksi on tavoitteena saada huolto-/varastorakennus ja valaistus kentälle. Kärppälän uimarannan alue on monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka, missä on sekä sauna että erilliset pukeutumistilat ja grillikatos. Rantaalue on viihtyisä. Veneilijöille on venelaituri. Uimarannalle on hyvät kulkumahdollisuudet ja kunnostettu parkkipaikka. Karkunkylässä on mukava asua tai viettää vapaa-aikaa ja turvallista liikkua. Turvallisuuden edistämiseksi on tavoitteena saada katuvalot ja lisätä kokonaisuudessan kevyen liikenteen turvallisuutta. Karkunkylän uimarannan kokonaistilanne selvitetään jotta sen käyttömahdollisuudet ovat nykyistä paremmat. Vesistöjen puhtaus on yksi keskeisimmistä elinehdoista. Piimäsjärven rehevöittyminen ja talvisin happikato sekä Masojoen tilanne on Piimäsjärven ja Mason alueiden keskeinen kehittämishaaste. Kärppälän alueella on tavoitteena Kärppälänjoen kuormituksen vähentäminen. Jotta oma maa on mansikka, ja vielä luonnonvarainen ahomansikka, ylläpidämme ja edistämme ympäristömme siisteyttä.

18 18 Kärppälän alueen kylät ja niiden toiminta tunnetaan hyvin. Viestintäkeinot ovat seuraavat: Ilmoitustaulut eli kevään 2004 aikana tehdään ilmoitustaulut kyliemme alueelle 5-6 sijoituspisteeseen eli omat sivut Internettiin vuoden 2004 aikana Vammalan kaupungin www-sivut ovat yhtenä tiedotuskanavana vuoden 2004 alusta alkaen Kyläesite, missä yleistä tietoa kylistämme sekä uusille että nykyisille asukkaille Paikallislehdet Ota aktiivisesti yhteyttä kylätoimikuntaan, - Arto Kuusela, puheenjohtaja Kärppäläntie 185, KÄRPPÄLÄ, puh tai - Anne Marjamäki, sihteeri Masontie 551, KÄRPPÄLÄ, puh , tai - Siru Saarijärvi, tiedotusasiat Vuorelantie 19, KÄRPPÄLÄ, puh Tässä kyläsuunnitelmassa on esillä osa Kärppälän alueen kylien historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuden tavoitteisiin liittyvistä tärkeistä asioista. Jatkossa tulette saamaan edellä esitettyjen eri tiedotuskanavien kautta lisätietoa mm. eri tapahtumista talkoista yhdistysten yhteyshenkilöistä yritysten yhteystietoja Tämä kyläsuunnitelma sisältää useita haasteita. Tulee muistaa, että ne perustuvat kyläkyselyn vastauksiin, niissä esiin tulleisiin tarpeisiin ja kehittämisehdotuksiin. Jotta tavoitteita voidaan saavuttaa, edellyttää se yhteistyötä ja aktiivista osallistumista sekä pieniin että isompiinkin hankkeisiin ja tapahtumiin. Tiedotamme niistä edellä esitetyin keinoin, kysy myös rohkeasti!

19 19 Kärppälän kylien alueella katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen! Kärppälän kylien alueella ovat unikeotkin monessa mukana. Ole utelias ja ennakkoluuloton, tule tutustumaan kyliimme ja niiden asukkaisiin!

20

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Tontti ja talomarkkinointi

Tontti ja talomarkkinointi Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupungin johdon tapaaminen 15.1.2015 Tontti ja talomarkkinointi Kommenttipuheenvuoro Marja Tast Särkisalo Kaupungin alue Koko kaupunki Asukasluku : 54 260 Pinta-ala:

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

PUTAJAN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ

PUTAJAN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ PUTAJAN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ Putajan kuulu kivisilta talviasussaan. 2013 Kartta, johon on merkitty tekstissä esitetyt kohteet. 1. Putajan Maatalous & Maansiirtomuseo Museo on Arto Vuorenniemen keräilyn

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Torron kylän kyselytulokset

Torron kylän kyselytulokset Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Paukarlahden. kyläsuunnitelma. Paukarlahden. kyläyhdistys

Paukarlahden. kyläsuunnitelma. Paukarlahden. kyläyhdistys Paukarlahden Paukarlahden kyläyhdistys kyläsuunnitelma VISIO Paukarlahti on vuonna 2020 vireä ja aktiivinen kylä, jota turvallinen ja helppokulkuinen Viitostie yhdistää kylätienä. Kylä tarjoaa maaseutumaista

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

Letkun kylän kyselytulokset

Letkun kylän kyselytulokset Letkun kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 8 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.9) Palautuspiste pankissa Vuorenmaassa 17 kotitaloutta palautunta

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Pojanluoma-seura ry Toimintakertomus vuodelta 2005 YLEISTÄ Pojanluoma-seura ry:n tarkoituksena on koota kaikki kyläalueen ihmiset toimimaan yhteisten asioiden hyväksi, edistämään

Lisätiedot

SUODENNIEMEN KIINTEISTÖHUOLTO

SUODENNIEMEN KIINTEISTÖHUOLTO SUODENNIEMEN KIINTEISTÖHUOLTO Kiinteistöjen korjaustyöt Pyöräkuormaaja urakointi PEKKA KOSKINEN Pihojen hoito Talonmiespalvelut Puh. (040) 548 2209, (03) 517 8009 Betonielementit, valmiit laatat ja valmisbetoni

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 33.toimintavuosi Niemisen kyläyhdistys Niemiskyläntie 1096 88900 KUHMO puh. 050-554 5873 SISÄLTÖ Yleistä, jäsenistö, johtokunta Kylätalo Tervakeskus Tietokeskus Kylällä järjestetyt

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012.... yhdessä...

TOIMINTASUUNNITELMA 2012.... yhdessä... 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012... yhdessä... 2 JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA v. 2012 YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa, vireyttä ja terveyttä Suomen Ladun teeman

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Edullinen ostopaikka

Edullinen ostopaikka Edullinen ostopaikka SINERVÖN KAUPPA SUODENNIEMI Rauta/maatalous [03] 517 154, 517 433 Teijo 0400-773 012, Janne 045-6512 237 sinervon.kauppa@kopteri.net Elintarvike [03] 517 157 HALITUOTE OY Metallityöt,

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2013 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2013 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2013 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo

Muistio suunnittelutilaisuuksista. Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta. Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Muistio suunnittelutilaisuuksista Konnevesi 16.9.2014 Häyrylänranta Rautalampi 17.9.2014 Kunnantalo Suunnittelun tuotoksia kansallispuiston ulkopuolisiin alueisiin Rautalampi o Majoituskapasiteetin lisääminen

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 1058/3510-2002 Munakan metsäpolku-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 2002 2003 Hankkeen toteuttaja: Kuusamon

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä Kyläkysely KYLÄKYSELY Ristola Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (1.1-.2.) Ristolassa kotitaloutta palautuneita vastauksia 2 Vastausprosentti n.

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Betonielementit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Betonielementit kaikenlaiseen rakentamiseen. Betonielementit kaikenlaiseen rakentamiseen. Sävintie 13, Sastamala. P. 03-51 7377 tero.saarinen@kopteri.net Tieisännöintiä vuodesta 2004 Ota yhteyttä puh. 050 434 2410 kari.aikas@tieisannointi.com Sastamala

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin yhtenäiset postilaatikot kylille kuntosalilaitteet ja nettinurkkaus kylätalolle laajakaista kunnan rajalle asti valaistus ja nopeusrajoitukset risteysalueelle uimarannan kunnostus ja parkkipaikka Halijärvelle

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Lieson kyläsuunnitelma 2004 12.12.2005

Lieson kyläsuunnitelma 2004 12.12.2005 Lieson kylämaisemaa kesällä Kuvaus: Keijo Kääriäinen 1 JOHDANTO 1 1.1 Suunnitelman tausta ja tarve 1.2 Suunnitelman laadinta ja toteutus 2 LIESON KYLÄN ESITTELY 2.1 Historia 2.2 Sijainti 2.3 Väestö ja

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot