Kärppälä. Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärppälä. Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Kärppälä Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLÄT, SIJAINTI JA 4 KULTTUURIHISTORIAA KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLIEN NYKYTILA 6 Väestö ja asuminen 6 Palvelut 8 Harrastusmahdollisuudet 9 Luonto ja ympäristö 10 Yritystoiminta 11 Yhdistykset 13 KÄRPPÄLÄ KEHITTYVÄ KYLÄALUE 16 Kehittämistavoitteet 16 Yhteystiedot 18 Kyläsuunnitelman toteutuksesta ovat vastanneet kyläsuunnitelmatyöryhmä ja kylätoimikunta. Kyläsuunnitelman on koonnut Anne Marjamäki. Painatus: Tyrvään Kopiopalvelu Ky, Vammala. 11/2003.

3 3 JOHDANTO Kyläsuunnitelma on kyläläisten oma näkemys tulevaisuudesta, millaisessa kylässä haluamme asua tai viettää vapaa-aikaa. Kyläsuunnitelman tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaisuutta ja kykyä vastata sekä nykyhetken että tulevaisuuden haasteisiin. Kyläsuunnitteluhanke toteutettiin yhteistyössä Hoikan opiston kanssa. Kyläsuunnitelman virallisena hakijana ja kokoonkutsujana on ollut Etelä- Salokunnan nuorisoseura, mutta jatkotyöskentely on ollut ja tulee edelleen olemaan kaikkien eri tahojen yhteistyötä. Hanke käynnistyi kyläkokouksella, mikä pidettiin Salokunnan koululla. Tyypillisesti kyläsuunnitteluhankkeissa on tarkoituksena kartoittaa asukkaiden tarpeita ja toiveita asuinpaikkansa kehittämiseksi sekä suunnitella ja toteuttaa esiin tulleita kehittämistarpeita. Kyläsuunnittelutyöryhmät ja niiden vetäjät olivat seuraavat: Asukkaat ja ammattijakauma: Aila Rautanen Kulttuurihistoria: Tatu Rannikko Kulttuuri ja rakennettu ympäristö: Juha Ryösä Luonto: Hannu Airavaara Palvelut: Pirjo Vuorinen Elinkeinot/ Yritykset: Markku Arve Järjestöt: Maarit Saarela Kyläkysely: Anne Marjamäki Kyläkysely toteutettiin maalis-huhtikuussa vakituisille asukkaille ja kesäkuussa kesä- ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselyyn vastattiin erittäin aktiivisesti. Vakituisilta asukkailta tuli 224 ja mökkiläisiltä 73 vastausta. Kyläsuunnitelma perustuu siten miltei 300 vastaajan ja kyläsuunnitelmatyöryhmän näkemyksin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyläkyselyn vastaukset ja kehittämisehdotukset sekä kyläsuunnitelma kokonaisuudessaan käsiteltiin kaikille kyliemme asukkaille tarkoitetussa keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa Salopirtillä. Tällöin perustettiin Kärppälän kylätoimikunta, minkä tehtävänä on toimia kyläsuunnitelmaan liittyvien hankkeiden koordinoijana ja yhteistyöelimenä mm. Vammalan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

4 4 KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLÄT, SIJAINTI JA KULTTUURIHISTORIAA Kokemäenjoen laakso, johon Vammala ja Karkku ja niiden mukana Kärppälän alue kuuluvat, on Suomen vanhimpia asutusseutuja. Täällä on ollut pysyvää asutusta jo ainakin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Pentin Linnavuori, jonka huipulla on vieläkin näkyvissä muinaisen linnoituksen jäänteitä, on kuulunut pitkin Kokemäenjoen laaksoa sijainneeseen Linnavuoriketjuun, joka on ulottunut vesireittiä ylöspäin Hämeenlinnan tienoille asti. Kahdeksan maarekisterikylää Kärppälä, Kojola, Pitkäkaro, Vihtiälä, Innala, Rikainen, Karkunkylä ja Lielahti sekä neljä yksinäistaloa Haapaniemi, Jysiä, Hieta ja Hurula ovat olleet olemassa jo 1500-luvun puolivälissä, jolloin kaikki asutus sijaitsi kapealla kaistaleella Rauta- ja Kuloveden rannoilla. Asutus alkoi levitä kauemmaksi vesistöstä vasta 1700-luvun lopulla. Tosin Masosta, Jokipohjankulmalta ja Piimäsjärvenmaasta on löydetty joitakin esihistoriallisia esineitä, jotka on ajoitettu aikaan vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kärppälän kylien alueella maasto on vaihtelevaa vesistöineen ja suurine korkeusvaihteluineen. Maaperä vaihtelee rehevistä lehdoista kivisiin savimaihin, soihin ja karuihin kangasmaihin. Kylässä on paremmin tunnettujen Pirunvuoren, Kalmasvuoren ja Linnavuoren lisäksi runsaasti muitakin vuorialueita kuten Ellivuori, Kulhaanvuori, Kankaanvuori, Hurunvuori, Hopeavuori, Vihakkaanvuori, Iäsvuori, Pyhällönvuori, Lehdonvuori, Kettuvuori, Vinskanvuori, Kipukellarinvuori, Kartanovuori, Liukkaanojanvuori, Huhtaniitynvuori, Innanvuori, Romeenvuori, Metsäsianvuori, Männistönvuori ja Ketolanvuori. Rautaveden ja Kuloveden lisäksi muita vesistöjä ovat Ylinen ja Alinen Piimäsjärvi, joista varsinkin Alinen Piimäsjärvi on biologisesti arvokas ja monimuotoinen kasvistonsa, runsaan eliöstönsä ja monilajisen linnustonsa vuoksi. Lisäksi järveen liittyy kymmenien hehtaarien suuruinen arvokas kosteikko. Muita pienempiä vesiä ovat Paskolammi, Masojärvi ja Korvalammi, jota myös Lammijärveksi kutsutaan. Kylän merkittävin jokialue on Kärppälänjoki, jonka osia ovat Masojoki ja Viiterinoja.

5 5 Kaikki edellä mainitut vesistöt laskevat Kärppälänjoen kautta Kuloveteen. Stormin kylän puolelta kuivatetun Vankimusjärven vedet laskevat Vankimusojaa myöden myös Kärppälänjokeen. Alueella on lisäksi runsaasti biologisesti arvokkaita lähteitä ja puroja. Pienehköjä suoalueita on myös runsaasti. Rauta- ja Kulovesi on luonnonkaunis runsaine saarineen. Vesialue on parhaimmillaan keväällä puiden ja pensaiden kukkiessa ja syksyllä ruskaaikaan. Kylän alueeseen kuuluvat mm. seuraavat saaret: Salonsaari, Isosaari, Sikosaari, Nuottasaari, Hurunsaari, Kukonsaari, Krimminsaari, Mäntysaari, Peltosaari ja Rättiäinen. Vesistöliikennettä auttaa suuresti uusi venereitistö reimareineen ja merikortteineen. Osassa saaria on maihinnousu- ja taukopaikkoja. Salonsaaressa sijaitseva Pirunvuori on Salokunnan nähtävyyksistä Pentin Linnavuoren rinnalla tunnetuin. Sen huippu on seudun korkein paikka, 151 metriä merenpinnasta. Pirunvuoreen liittyy useita tarinoita, jotka väittävät paholaisen asuneen vuorella. Vuoren jyrkänteellä olevasta luolasta uskotaan alkavan käytävän, joka johtaa Laukon kartanoon Vesilahteen. Pirunvuori on tunnettu jo kauan myös näköalapaikkana. Vuorella ei nykyisin enää ole näkötornia, mutta aikoinaan niitä on ollut kaksikin. Ensimmäinen rakennettiin 1900-luvun alussa, mutta se purettiin jo melko pian. Jälkimmäinen pystytettiin viime sotien aikana ja se hävisi 1950-luvulla. Pirunvuoren maisemiin ihastunut taidemaalari Emil Danielsson rakennutti vuorelle kivisen ateljeelinnan vuonna 1906 (kuva sivulla 6).

6 6 Emil Daniellsonin rakennuttama ateljeelinna. Pirunvuori kesällä KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLIEN NYKYTILA Väestö ja asuminen Vakituisia asukkaita Kärppälän kylien alueella oli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 362 henkeä. Kesällä on paljon vapaa-ajanasukkaita. Kyläkyselyyn vastanneista vakituisista asukkaista on 25% muuttanut Kärppälän kylien alueelle viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä osoittaa muuttosuuntausta kylillemme.

7 7 Kesä/vapaa-ajanasukkaista on 75% vastaajista ollut kesäasukkaana yli 20 vuotta. Noin puolet kaikista kyläkyselyyn vastanneista kokee väestökehityksen elinvoimaiseksi. 80% vastaajista kokee, että uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä, on edelleen tärkeää saada kylillemme. Sadonkorjuujuhlilla oli hauskaa niin lapsilla kuin aikuisilla. Tonttitarjonta ja tyhjillään olevien talojen vuokraus tai myynti tukevat tätä tavoitetta. Vastaajien mielestä (75% täysin samaa mieltä) Kärppälän kylien alueella on hyvä asua. 55% vastaajista antoi vastaushetkellä arvosanan kahdeksan tai paremman kylän tämän hetken tilanteesta (asteikko 4-10). 30% antoi arvosanan seitsemän ja 15% tätä huonomman arvosanan. Kyliemme maalaismaiseman ja rauhallisuuden säilyttäminen tulee vastaajien mielestä huomioida alueemme kehittämissuunnitelmissa. Valtaosa vastaajista (80%) kokee, että kylälle tulee saada uutta yritystoimintaa ja yli 60% kokee, että yritysten yhteistyötä, samoin kuin maatilojen yhteistyötä tulee lisätä. Suuret muutokset myös maatalouden alalla ovat tuoneet uusia haasteita. Heinäseipäät ja emäntä maitohinkin kanssa ovat jo harvinaisuus, mutta mahdollista, kuten kuvat osoittavat kesän 2003 osalta.

8 8 Myös kylän yritysten markkinointia sekä kyläläisille että ulkopuolisille tulee lisätä (noin 80% vastaajista). Vastaava määrä vastaajia koki tärkeäksi kehittää kylän luonto- ja perinnekohteita matkailuyrittäjyyttä palvelemaan. Palvelut Palvelut ovat tärkeitä tekijöitä sekä nykyisten vakituisten ja kesäasukkaiden että tulevien asukkaiden kannalta. Palveluiden osalta vastaajat kokivat erittäin tärkeäksi Salokunnan koulun säilymisen ja kehittämisen. Lapsiperheiden kannalta on tarve kehittää päivähoitopalveluja ja kerhotoimintaa. Kaikki vastaajaryhmät kokivat kyläavustajan tarpeelliseksi. Lisäksi vanhuksille toivotaan em. avun lisäksi kuljetuspalvelujen kehittämistä. Kärppälässä sijaitsee Salokunnan kirkko ja alue kuuluu Karkun seurakuntaan. Kirkon yhteydessä on kerhotilat, joissa kokoontuvat seurakunnan päiväkerhot ja esikoulu. Seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Karkun osasto pitää perhekerhoa vuoroviikoin aina perjantaisin. Kirkolla toimii myös partio. Yhdyskuntatekniikassa koettiin teiden kunto huonosti hoidetuksi (60% vastaajista) ja perusteluiksi mainittiin erityisesti huono auraus ja hiekoitus. Tieliikenteeseen ja - turvallisuuteen liittyen toivottiin nopeusrajoitusten ja yleisesti ajokulttuurin huomiointia. Liikenneturvallisuuden kannalta toivottiin useissa vastauksissa katuvaloja, erityisesti Kärppälän ja Karkunkylän taajamiin sekä Kärppälän ja Valtatie 12 risteykseen. Ongelmat vesihuollossa tulivat esiin useissa avoimissa vastauksissa ja prosentuaalisesti miltei 50% vastauksista. Jätehuolto koettiin toimivan hyvin (80%). Jätehuollon osalta tuli kehittämisehdotuksena esiin jätekeräyspiste Piimäsjärven alueelle. Nykyiset jätteenkeräyspisteet ovat Masontiellä ja Karkunkylässä. Paperinkeräyspiste on Salokunnan koululla, Karkunkylässä ja Masontien jätteenkeräyspisteessä. Kunnallinen jätehuolto toimii kylien alueella, jätteiden keräys tapahtuu asiakkaan tarpeen mukaan 1-2 krt kuukaudessa. Postinjakelussa oli tyytymättömyyttä erityisesti myöhäiseen jakeluajankohtaan. Viikonloppuisin on lehden varhaisjakelu. Lähtevän postin laatikot sijaitsevat Salokunnan koululla, Karkunkylässä ja Keihäsen Shell huoltamolla. Noin 20% kaikista vastaajista koki, että tietoliikenneyhteyksissä on ongelmia. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus koetaan tärkeäksi mm. etätyöskentelymahdollisuuksiin liittyen.

9 Yleinen ilmoitustaulu sijaitsee Salokunnan koululla. Kyselyyn vastaajat kokevat erittäin tärkeäksi tehostaa tiedottamista mm. lisäämällä ilmoitustauluja. Myös Kärppälän kylien omille nettisivuille on tarve. Nykyisinä tiedotuskanavina ovat olleet paikallislehtien seuratoiminta- ja tapahtumapalstat sekä Etelä-Salokunnan julkaisema pikkusalokuntalainen ja Salokuntalainenlehti. Viimeksimainitut julkaisut ovat olleet yhteisiä tiedotuskanavia kaikille alueemme seuroille ja yhdistyksille. Vammalan kaupungin kirjastoauto käy Salokunnan koululla kerran viikossa ja Jokipohjan, Mason ja Piimäsjärven alueella joka toinen viikko. 9 Harrastusmahdollisuudet Harrastusmahdollisuudet koettiin kaikkein puutteellisemmiksi. 50% vastaajista kokee, että niitä tulee kehittää. Sisäpelipaikkaa ei ole käytettävissä ja kerhotoimintaan liittyen on myös sopivien tilojen puute. Tällä hetkellä Salokunnan koululla toimii Vammalan opiston kankaanpainanta ryhmä. Salokunnan koululla on 400m pururata ja jäädytettävä kenttä, missä on myös valaistus. Korkeenojan urheilukenttä kunnostettiin vuosina Kenttä on hiekkakenttä. Vieressä oleva lentopallokenttä kunnostettiin vuonna Kunnostetun Korkeenojan urheilukentän avajaiset olivat elokuussa Varastorakennuksia, valaistusta ja jäädytysmahdollisuutta ei kentällä ole tällä hetkellä. Kyliemme alueen toinen pururata sijaitsee Ellivuoren hotellin alueella. Sen pituus on n. 5 km, josta n. 2,5 km on valaistu. Talvisin Ellivuoren pururadalle on tehty myös hiihtäjille latu. Ellivuori Ski Center -laskettelukeskus sijaitsee Kärppälän kylän alueella. Alueellamme on kaksi uimarantaa, toinen on Kärppälässä ja toinen Karkunkylässä. Molempien uimarantojen osalta on tarve kunnostamisen ja käyttömahdollisuuksien kehittämisen kokonaissuunnitelmaan.

10 10 Luonto ja ympäristö Ympäristöön liittyen kylämaisema koettiin pääosin hyvin hoidetuksi (70%), mutta tienvarsinäkymien siisteyttä tulee parantaa. Tätä mieltä oli 30% vastaajista. Vastauksissa toivottiin vanhojen koneiden, autoromujen ym. romujen siistimistä kylämaisemasta tai teiden varsilta. Puolet vastaajista koki, että kylälle tulee tehdä maisemanhoitoa opastava suunnitelma. Vesistöjen kunnon koki noin 45% hyväksi ja 30% vastaajista huonoksi. Ehdotuksina tuli mm. järvien kunnon kartoitus ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Lisäksi taajamakohteiden kuormitus Kärppälänjokeen koetaan liian suureksi. Myös Masojoen kuormitus sekä Piimäsjärven osalta happikato ja sinilevä koettiin ongelmaksi. Perinnepaikkojen ja luontokohteiden osalta tuli esiin sekä uusien että pidempäänkin kylillämme asuneiden palautteissa tietämättömyys eri kohteista. Useissa vastauksissa tuli ehdotuksena kyläesitteen laatiminen, mikä sisältää tietoa mm. juuri perinnepaikoista ja luontokohteista. Luontoreittien ja retkeilykohteiden kehittäminen ja niistä tiedottaminen koettiin myös erittäin tärkeäksi. Em. liittyen tuli useita ehdotuksia, kuten laavu, näköalatorni takaisin Pirunvuorelle, opastetut reitit ja alueemme kylätiet pyörävaellusreiteiksi. Kärppälän kylien alueen maasto on vaihtelevaa ja siten haasteellinen niin kävely-, pyöräily- kuin hiihtolenkeillekin. Maasto houkuttelee harrastamaan eri lajeja vuodenajasta riippumatta.

11 11 Yritystoiminta Alueellamme on erittäin monipuolista yritystoimintaa. Suurimmat työnantajat ovat Hotelli Ellivuori Oy, Ellivuori Ski Center Oy ja Huoltoasema Hannu Keihänen Oy. Muut yritykset ovat pääasiallisesti itsensä tai perheen työllistäviä pienyrityksiä. Maatalous on suurin yksittäinen toimialaryhmä. Viljanviljelytiloja on 68,7%, maitotaloustiloja 22,9%, hevostaloustiloja 5,9% ja lammastaloustiloja 2,8%. Kärppälän kylien alueella toimivat mm. seuraavat yritykset: A. Markki Kuljetusliike Ky Jokipohjantie 248, KÄRPPÄLÄ - soran kuljetusta - Ailan taksi Aila Kaski Suikintie 44, KÄRPPÄLÄ - taksipalvelu Autokiilto Ossberg Karkunkyläntie 17, KÄRPPÄLÄ - autojen fiksaus Auto- ja konekorjaamo P. Leikkaa Karkunkyläntie 17, STORMI - auto- ja konekorjausta - sorvaus Comparo Oy, Väliviita Jaakko Jokipohjantie 233, KÄRPPÄLÄ - tietotekniikka Ellivuori Ski Center Oy Karkunkyläntie 601, ELLIVUORI - laskettelukeskus Haapaniemen Pidot Ky Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - juhla- ja pitopalvelu - rantasauna vuorattavana Hoilijoki Tapio Masontie 286, KÄRPPÄLÄ - taksipalvelu Hotelli Ellivuori Ellivuorentie 131, ELLIVUORI - hotelli- ja ravintolatoiminta Huoltoasema Hannu Keihänen Oy Pirkanmaantie 131, KÄRPPÄLÄ - huoltoasema - ruokala-kahvio J & K Haapaniemi Oy Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - kalliomurskeiden valmistus ja myynti Kennel Jaamarin, Huuhtanen Jaana Kärppälänraitti 89, KÄRPPÄLÄ Laineen Saha Kärppäläntie 87, KÄRPPÄLÄ - sahatun, kyllästetyn ja höylätyn puutavaran myynti Lammastila J. Vuorinen Liuksialantie 95, KÄRPPÄLÄ - lampaanliha ja lammastuotteet Laukkuasema Pirkanmaantie 1057, KÄRPPÄLÄ - laukkujen vähittäiskauppa Lännen Toimi Oy, Markku Arve Uuramontie 12, KÄRPPÄLÄ Maanrakennus Ilkka Väliviita Jokipohjantie 233, KÄRPPÄLÄ - maanrakennustoiminta Maatalouskonekorjaamo P. Hiedanniemi Kärppäläntie 96, KÄRPPÄLÄ - maatalouskoneiden huolto ja korjaus - öljynmyynti - hitsaustyöt

12 12 Markku Murtojärvi Masontie 507, KÄRPPÄLÄ - kiinteistöhuolto - viherrakentaminen Myllynpää Kosti - maanrakennus, kaivuri Ossberg Design Ihantolantie 31, KÄRPPÄLÄ - design-tuotteet Palvelutukku Rikaisten Vihannes Oy Karkunkyläntie 179, KÄRPPÄLÄ - kuoritut perunat ja juurekset - vihannekset, hedelmät - viljatuotteet - pakasteet - mausteet Poemar Oy, Tapani Männistö Masontie 497, KÄRPPÄLÄ - perunan ja juuresten kuoriminen Putkityö Matti Santa Piimäsjärventie 486, KÄRPPÄLÄ - LVI-työt Rakennus Petri Kuusela Ky Jokipohjantie 65, STORMI - ovien ja ikkunoiden korjaustyöt Suikki Matti Suikintie 141, KÄRPPÄLÄ - sirkkelisahaus, polttopuiden sahaus - teiden lanaus - puutavaran ajo Tilakivi Vesa Kaaja Kärppäläntie 437, KÄRPPÄLÄ - hautakivet, lisänimien kaiverrukset - sisustuskivet - ympäristökivituotteet T:mi Janne Koivumäki Masontie 77, KÄRPPÄLÄ - massaukset, öljynvaihdot, pakoputkien laitot, jarrutyöt - lumenauraus - ruiskutukset yms. maataloustyöt T:mi Jari Haapaniemi Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - puupaukkauslaatikoiden valmistus T:mi Jari Saikka Varppeentie, KÄRPPÄLÄ - apumiespalvelut T:mi Matti Koivumäki Masontie 79, KÄRPPÄLÄ - peltityöt T:mi Mira Ranta Karkunkyläntie 179, KÄRPPÄLÄ - kasvillisuusselvitykset, luontoselvitykset ja kartoitukset Vihannesvälitys Tauno Irri Oy Masontie 208, KÄRPPÄLÄ - marjojen ja vihannesten välitys Vitikka Timo Kojolantie 32, KÄRPPÄLÄ - maanrakennus ja puunkorjuu

13 13 Yhdistykset Kärppälän kylien alueella toimii useita yhdistyksiä, joilla kaikilla on sekä omaa toimintaa, mutta myös yhteisesti järjestettyjä tapahtumia, kuten esimerkiksi Sadonkorjuujuhla. ETELÄ-SALOKUNNAN NUORISOSEURA R.Y alkoi Etelä-Salokunnan Nuorisoseuran virallinen olemassaolo, sillä tällöin seura merkittiin yhdistysrekisteriin. Nuorisoseuran talo rakennettiin Kojolaan 1906, sama talo on nykyisen Salopirtin juhlasalina. Viime vuosina on pääasiassa talkoovoimin kunnostettu Salopirttiä, jonka entisöintityöhön on saatu avustusta Nuorisoseurojen liitolta. Viime vuosina toiminnan painopisteitä ovat olleet tapahtumat, kuten Sadonkorjuujuhla, näytelmät, kuntoliikunta ja alueellinen tiedotustoiminta. Etelä-Salokunnan nuorisoseura vuokraa Salopirttiä erilaisiin tilaisuuksiin. Käyttöä rajoittavia tekijöitä on talviaikaan puulämmitys ja ulko-wc, joten remontoivavaa vielä riittää. Seuralla on vuokrattavana myös 2 kpl toritelttoja ja grilli. Vuokrausta hoitaa Ilpo Lehto puh KÄRPPÄLÄN MAATALOUSNAISET R.Y. Kärppälän maatalousnaisten toiminta alkoi jo vuonna 1945, jolloin Kärppälän- Karkunkylän-Vihtiälän seudun naiset toivoivat jotain harrastustoimintaa jokapäiväisen arkiaherruksensa piristeeksi. Vaikka toiminta oli vilkasta ja aktiivista niin yhdistys rekisteröitiin vasta , ja nimeksi tuli Kärppälän maatalousnaiset r.y., silloin yhdistys liittyi paikallisyhdistyksenä Satakunnan Maanviljelysseuraan lähtien Kärppälän maatalousnaiset ry. on ollut Pirkanmaan maaseutukeskuksen jäsen. Kärppälän maatalousnaisten viime vuosien toimintaa ovat olleet kuukausittain pidetyt tavataan toisiamme -illat, missä on erilaisia teemoja kuten askartelua, ruoanlaittokursseja, puutarha-asiaa mm. perennojen vaihtopäivä ym. naisia kiinnostavia aiheita. Yhdessä Karkun seurakunnan kanssa maatalousnaiset järjestävät muutaman kerran vuodessa Tavataan Salokunnan kirkolla -iltoja. Sadonkorjuujuhlien järjestäminen yhdessä nuorisoseuran kanssa on yksi toiminnoistamme. Kaikki elämäntaidosta ja erityiseesti maaseudun elämästä kiinnostuneet naiset ovat tervetulleita mukaan

14 maatalousnaisten toimintaan. Johtoajatuksenamme on Naisissa maaseudun voima. Kuvassa (sivu 13) on Sointu Hämäläisen tekemä pajupunos ja kakko. Kärppälän maatalousnaisilla on vuokrattavana kodin juhliin ym. tilaisuuksiin kahvinkeitin, ruoka- ja kahviastiasto sadalle hengelle ym. tarjoiluastioita. Vuokrausta hoitaa Anja Ryömä, puh SALOKUNNAN METSÄSTYSSEURA R.Y. Salokunnan Metsästysseura kuuluu Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiriin ja Mouhijärven riistanhoitoyhdistykseen. Jäseniä seurassa on 81. Jäseneksi voi päästä jos asuu paikkakunnalla tai jos omistaa seuran alueella maata. Seuran toimintaan kuuluu varsinaisen metsästyksen lisäksi riistan hoitoon kuuluva toiminta kuten ruokintapaikkojen ja telineiden valmistus sekä metsästystaitojen ylläpitäminen. Joka vuosi järjestetään haulikkokilpailuja ja riistanhoitokilpailuja. Salokunnan metsästäjien kämppää voi myös vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, lisätietoa saat Oiva Hannukselta, puh SALOKUNNAN VANHEMPAINYHDISTYS R.Y. Vanhempainyhdistyksessä toimivat, kuten yhdistyksen nimestäkin selviää, Salokunnan koulun oppilaiden vanhemmat. Heidän tavoitteenaan on kaikin tavoin avittaa koulun toimintaa erilaisten hankintojen ja tapahtumien muodossa yhdessä opettajien kanssa. Yhdistys on kerännyt varoja toimintaansa mm. järjestämällä myyjäisiä. Aikaansaannoksia on vuosien varrella kertynyt monenlaisia, on tehty pururataa, luistinkenttää, ostettu erilaisia tarvikkeita koululaisten ja opettajien käyttöön varastettujen tilalle ja muutenkin. Koululaisille on järjestetty mm. hiihto-, uinti-, laskettelu- ym. retkiä ja tapahtumia. MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL:n Karkun paikallisyhdistys toimii Karkun Kärppälän Kutalan alueella. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää toimintaa lapsiperheille. Tapahtumat pyritään järjestämään vuoroin Karkussa, Kärppälässä ja Kutalassa. Mll:n Karkun paikallisyhdistys pitää myös perjantaisin perhekerhoa Salokunnan kirkolla vuoroviikoin Karkun seurakunnan kanssa. SALOKUNNAN 4H-KERHO HARKINTA HARJAANNUS HYVYYS HYVINVOINTI Kuluva vuosi 2003 on Vammalan ja Äetsän 4H-yhdistyksen 77. toimintavuosi. Yhdistyksen kuudesta kerhosta on yksi Salokunnassa ja kokoontuu Salokunnan koululla joka toinen viikko. 4H-toiminta keskittyy vahvasti kerhotoimintaan, askarteluun ja kädentaitojen opetteluun. Yhdessä tehdään luontohavaintoja ja pelataan erilaisia pelejä. Tärkeää on myös yrittäjäkasvatus erilaisten yritysvierailujen avulla. 14

15 15 SALOKUNNAN URHEILIJAT R.Y. Vuoden 1948 aikoihin elettiin järjestäytymisen aikakautta ja silloin perustettiin Salokunnan Urheilijat ry. Karkun kunnalta saatu maa-alue raivattiin talkoilla noin kahdenkymmenen henkilön voimin urheilukentäksi. Alueelta kaadetut puut hyödynnettiin Piimäsjärven rantaan rakennetussa uimalaiturissa. Kenttä valmistui Salokunnan Urheilijat liitettiin alaosastona Vammalan Seudun Voimaan. Hiihtokilpailujen pitopaikkana oli Korkeenojan koulu mitä mainioin ja siellä järjestettiin piirikunnallisiakin kilpailuita. Alueellamme on siis useita järjestöjä. Yhteisenä tempauksena on elokuussa pidettävä, jo perinteiseksi juhlaksi tullut Sadonkorjuujuhla, missä on sekä sadonkorjuuherkkuja, ohjelmaa ja tanssin pyörteitä. Kuva (alla) on vuoden 2003 Sadonkorjuujuhlilta.

16 16 Kärppälä kehittyvä kyläalue Kärppälän kylien alue on historiaansa, maaseutumiljöötään ja luonnonkaunista ympäristöään kunnioittava, kehittyvä kyläalue Kehittämistavoitteet Kärppälän kylien alue on hyvä asuinalue, minne muuttosuuntaus kehittyy nykyisestään. Lapsiperheiden osuus tulee kasvamaan, mikä tukee myös Salokunnan kouluun liittyviä kehittämistavoitteita. Tonttitarjonnan kehittämisellä ja tyhjillään olevien asuntojen vuokraamisella tai myynnillä tuetaan muuttosuuntausta. Hyvät harrastusmahdollisuudet, tietoliikenne- ja muut yhteydet tukevat myös muuttosuuntausta. Kärppälän taajama-alueen kehittäminen, missä erityisesti uusien tonttien kaavoitus, vesi- ja viemäröintijärjestelyt sekä Kärppälänraitin ja pikatienristeyksen valaistus.

17 17 Salokunnan koulun alueen kehittämissuunnitelma sisältäen liikunta- ja harrastustilan rakentamisen palvelemaan sekä koululaisten että muuna aikana kaikkien ikäryhmien tarpeita. Suunnitelma sisältää myös lasten päivähoidon kehittämistavoitteen. Harrastus- ja kuntoilumahdollisuuksia kehitetään. Tähän liittyen Korkeenojan urheilukenttä kunnostettiin vuosina Korkeenojan urheilukentällä on lentopallokenttä, hiekkakenttä ja suorituspisteet. Tavoitteena on saada kenttä myös talvikäyttöön peli- ja luistelukentäksi. Lisäksi on tavoitteena saada huolto-/varastorakennus ja valaistus kentälle. Kärppälän uimarannan alue on monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka, missä on sekä sauna että erilliset pukeutumistilat ja grillikatos. Rantaalue on viihtyisä. Veneilijöille on venelaituri. Uimarannalle on hyvät kulkumahdollisuudet ja kunnostettu parkkipaikka. Karkunkylässä on mukava asua tai viettää vapaa-aikaa ja turvallista liikkua. Turvallisuuden edistämiseksi on tavoitteena saada katuvalot ja lisätä kokonaisuudessan kevyen liikenteen turvallisuutta. Karkunkylän uimarannan kokonaistilanne selvitetään jotta sen käyttömahdollisuudet ovat nykyistä paremmat. Vesistöjen puhtaus on yksi keskeisimmistä elinehdoista. Piimäsjärven rehevöittyminen ja talvisin happikato sekä Masojoen tilanne on Piimäsjärven ja Mason alueiden keskeinen kehittämishaaste. Kärppälän alueella on tavoitteena Kärppälänjoen kuormituksen vähentäminen. Jotta oma maa on mansikka, ja vielä luonnonvarainen ahomansikka, ylläpidämme ja edistämme ympäristömme siisteyttä.

18 18 Kärppälän alueen kylät ja niiden toiminta tunnetaan hyvin. Viestintäkeinot ovat seuraavat: Ilmoitustaulut eli kevään 2004 aikana tehdään ilmoitustaulut kyliemme alueelle 5-6 sijoituspisteeseen eli omat sivut Internettiin vuoden 2004 aikana Vammalan kaupungin www-sivut ovat yhtenä tiedotuskanavana vuoden 2004 alusta alkaen Kyläesite, missä yleistä tietoa kylistämme sekä uusille että nykyisille asukkaille Paikallislehdet Ota aktiivisesti yhteyttä kylätoimikuntaan, - Arto Kuusela, puheenjohtaja Kärppäläntie 185, KÄRPPÄLÄ, puh tai - Anne Marjamäki, sihteeri Masontie 551, KÄRPPÄLÄ, puh , tai - Siru Saarijärvi, tiedotusasiat Vuorelantie 19, KÄRPPÄLÄ, puh Tässä kyläsuunnitelmassa on esillä osa Kärppälän alueen kylien historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuden tavoitteisiin liittyvistä tärkeistä asioista. Jatkossa tulette saamaan edellä esitettyjen eri tiedotuskanavien kautta lisätietoa mm. eri tapahtumista talkoista yhdistysten yhteyshenkilöistä yritysten yhteystietoja Tämä kyläsuunnitelma sisältää useita haasteita. Tulee muistaa, että ne perustuvat kyläkyselyn vastauksiin, niissä esiin tulleisiin tarpeisiin ja kehittämisehdotuksiin. Jotta tavoitteita voidaan saavuttaa, edellyttää se yhteistyötä ja aktiivista osallistumista sekä pieniin että isompiinkin hankkeisiin ja tapahtumiin. Tiedotamme niistä edellä esitetyin keinoin, kysy myös rohkeasti!

19 19 Kärppälän kylien alueella katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen! Kärppälän kylien alueella ovat unikeotkin monessa mukana. Ole utelias ja ennakkoluuloton, tule tutustumaan kyliimme ja niiden asukkaisiin!

20

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 33.toimintavuosi Niemisen kyläyhdistys Niemiskyläntie 1096 88900 KUHMO puh. 050-554 5873 SISÄLTÖ Yleistä, jäsenistö, johtokunta Kylätalo Tervakeskus Tietokeskus Kylällä järjestetyt

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä Kyläkysely KYLÄKYSELY Ristola Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (1.1-.2.) Ristolassa kotitaloutta palautuneita vastauksia 2 Vastausprosentti n.

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 SYYSKOKOUS 15.11.2015 Aika: Paikka: 15.11.2015, klo 11:30 alkaen Hämeenkylän kirkon seurakuntasali 1. Syyskokouksen avaus. Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan 22.5.2013 Suvi Nirkko Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän taajaman kehittäminen ja visioita Suopellon satamaan

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot