Kärppälä. Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärppälä. Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma"

Transkriptio

1 Kärppälä Kehittyvä kyläalue Kyläsuunnitelma

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 3 KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLÄT, SIJAINTI JA 4 KULTTUURIHISTORIAA KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLIEN NYKYTILA 6 Väestö ja asuminen 6 Palvelut 8 Harrastusmahdollisuudet 9 Luonto ja ympäristö 10 Yritystoiminta 11 Yhdistykset 13 KÄRPPÄLÄ KEHITTYVÄ KYLÄALUE 16 Kehittämistavoitteet 16 Yhteystiedot 18 Kyläsuunnitelman toteutuksesta ovat vastanneet kyläsuunnitelmatyöryhmä ja kylätoimikunta. Kyläsuunnitelman on koonnut Anne Marjamäki. Painatus: Tyrvään Kopiopalvelu Ky, Vammala. 11/2003.

3 3 JOHDANTO Kyläsuunnitelma on kyläläisten oma näkemys tulevaisuudesta, millaisessa kylässä haluamme asua tai viettää vapaa-aikaa. Kyläsuunnitelman tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaisuutta ja kykyä vastata sekä nykyhetken että tulevaisuuden haasteisiin. Kyläsuunnitteluhanke toteutettiin yhteistyössä Hoikan opiston kanssa. Kyläsuunnitelman virallisena hakijana ja kokoonkutsujana on ollut Etelä- Salokunnan nuorisoseura, mutta jatkotyöskentely on ollut ja tulee edelleen olemaan kaikkien eri tahojen yhteistyötä. Hanke käynnistyi kyläkokouksella, mikä pidettiin Salokunnan koululla. Tyypillisesti kyläsuunnitteluhankkeissa on tarkoituksena kartoittaa asukkaiden tarpeita ja toiveita asuinpaikkansa kehittämiseksi sekä suunnitella ja toteuttaa esiin tulleita kehittämistarpeita. Kyläsuunnittelutyöryhmät ja niiden vetäjät olivat seuraavat: Asukkaat ja ammattijakauma: Aila Rautanen Kulttuurihistoria: Tatu Rannikko Kulttuuri ja rakennettu ympäristö: Juha Ryösä Luonto: Hannu Airavaara Palvelut: Pirjo Vuorinen Elinkeinot/ Yritykset: Markku Arve Järjestöt: Maarit Saarela Kyläkysely: Anne Marjamäki Kyläkysely toteutettiin maalis-huhtikuussa vakituisille asukkaille ja kesäkuussa kesä- ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselyyn vastattiin erittäin aktiivisesti. Vakituisilta asukkailta tuli 224 ja mökkiläisiltä 73 vastausta. Kyläsuunnitelma perustuu siten miltei 300 vastaajan ja kyläsuunnitelmatyöryhmän näkemyksin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyläkyselyn vastaukset ja kehittämisehdotukset sekä kyläsuunnitelma kokonaisuudessaan käsiteltiin kaikille kyliemme asukkaille tarkoitetussa keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa Salopirtillä. Tällöin perustettiin Kärppälän kylätoimikunta, minkä tehtävänä on toimia kyläsuunnitelmaan liittyvien hankkeiden koordinoijana ja yhteistyöelimenä mm. Vammalan kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

4 4 KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLÄT, SIJAINTI JA KULTTUURIHISTORIAA Kokemäenjoen laakso, johon Vammala ja Karkku ja niiden mukana Kärppälän alue kuuluvat, on Suomen vanhimpia asutusseutuja. Täällä on ollut pysyvää asutusta jo ainakin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Pentin Linnavuori, jonka huipulla on vieläkin näkyvissä muinaisen linnoituksen jäänteitä, on kuulunut pitkin Kokemäenjoen laaksoa sijainneeseen Linnavuoriketjuun, joka on ulottunut vesireittiä ylöspäin Hämeenlinnan tienoille asti. Kahdeksan maarekisterikylää Kärppälä, Kojola, Pitkäkaro, Vihtiälä, Innala, Rikainen, Karkunkylä ja Lielahti sekä neljä yksinäistaloa Haapaniemi, Jysiä, Hieta ja Hurula ovat olleet olemassa jo 1500-luvun puolivälissä, jolloin kaikki asutus sijaitsi kapealla kaistaleella Rauta- ja Kuloveden rannoilla. Asutus alkoi levitä kauemmaksi vesistöstä vasta 1700-luvun lopulla. Tosin Masosta, Jokipohjankulmalta ja Piimäsjärvenmaasta on löydetty joitakin esihistoriallisia esineitä, jotka on ajoitettu aikaan vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kärppälän kylien alueella maasto on vaihtelevaa vesistöineen ja suurine korkeusvaihteluineen. Maaperä vaihtelee rehevistä lehdoista kivisiin savimaihin, soihin ja karuihin kangasmaihin. Kylässä on paremmin tunnettujen Pirunvuoren, Kalmasvuoren ja Linnavuoren lisäksi runsaasti muitakin vuorialueita kuten Ellivuori, Kulhaanvuori, Kankaanvuori, Hurunvuori, Hopeavuori, Vihakkaanvuori, Iäsvuori, Pyhällönvuori, Lehdonvuori, Kettuvuori, Vinskanvuori, Kipukellarinvuori, Kartanovuori, Liukkaanojanvuori, Huhtaniitynvuori, Innanvuori, Romeenvuori, Metsäsianvuori, Männistönvuori ja Ketolanvuori. Rautaveden ja Kuloveden lisäksi muita vesistöjä ovat Ylinen ja Alinen Piimäsjärvi, joista varsinkin Alinen Piimäsjärvi on biologisesti arvokas ja monimuotoinen kasvistonsa, runsaan eliöstönsä ja monilajisen linnustonsa vuoksi. Lisäksi järveen liittyy kymmenien hehtaarien suuruinen arvokas kosteikko. Muita pienempiä vesiä ovat Paskolammi, Masojärvi ja Korvalammi, jota myös Lammijärveksi kutsutaan. Kylän merkittävin jokialue on Kärppälänjoki, jonka osia ovat Masojoki ja Viiterinoja.

5 5 Kaikki edellä mainitut vesistöt laskevat Kärppälänjoen kautta Kuloveteen. Stormin kylän puolelta kuivatetun Vankimusjärven vedet laskevat Vankimusojaa myöden myös Kärppälänjokeen. Alueella on lisäksi runsaasti biologisesti arvokkaita lähteitä ja puroja. Pienehköjä suoalueita on myös runsaasti. Rauta- ja Kulovesi on luonnonkaunis runsaine saarineen. Vesialue on parhaimmillaan keväällä puiden ja pensaiden kukkiessa ja syksyllä ruskaaikaan. Kylän alueeseen kuuluvat mm. seuraavat saaret: Salonsaari, Isosaari, Sikosaari, Nuottasaari, Hurunsaari, Kukonsaari, Krimminsaari, Mäntysaari, Peltosaari ja Rättiäinen. Vesistöliikennettä auttaa suuresti uusi venereitistö reimareineen ja merikortteineen. Osassa saaria on maihinnousu- ja taukopaikkoja. Salonsaaressa sijaitseva Pirunvuori on Salokunnan nähtävyyksistä Pentin Linnavuoren rinnalla tunnetuin. Sen huippu on seudun korkein paikka, 151 metriä merenpinnasta. Pirunvuoreen liittyy useita tarinoita, jotka väittävät paholaisen asuneen vuorella. Vuoren jyrkänteellä olevasta luolasta uskotaan alkavan käytävän, joka johtaa Laukon kartanoon Vesilahteen. Pirunvuori on tunnettu jo kauan myös näköalapaikkana. Vuorella ei nykyisin enää ole näkötornia, mutta aikoinaan niitä on ollut kaksikin. Ensimmäinen rakennettiin 1900-luvun alussa, mutta se purettiin jo melko pian. Jälkimmäinen pystytettiin viime sotien aikana ja se hävisi 1950-luvulla. Pirunvuoren maisemiin ihastunut taidemaalari Emil Danielsson rakennutti vuorelle kivisen ateljeelinnan vuonna 1906 (kuva sivulla 6).

6 6 Emil Daniellsonin rakennuttama ateljeelinna. Pirunvuori kesällä KÄRPPÄLÄN ALUEEN KYLIEN NYKYTILA Väestö ja asuminen Vakituisia asukkaita Kärppälän kylien alueella oli Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 362 henkeä. Kesällä on paljon vapaa-ajanasukkaita. Kyläkyselyyn vastanneista vakituisista asukkaista on 25% muuttanut Kärppälän kylien alueelle viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä osoittaa muuttosuuntausta kylillemme.

7 7 Kesä/vapaa-ajanasukkaista on 75% vastaajista ollut kesäasukkaana yli 20 vuotta. Noin puolet kaikista kyläkyselyyn vastanneista kokee väestökehityksen elinvoimaiseksi. 80% vastaajista kokee, että uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä, on edelleen tärkeää saada kylillemme. Sadonkorjuujuhlilla oli hauskaa niin lapsilla kuin aikuisilla. Tonttitarjonta ja tyhjillään olevien talojen vuokraus tai myynti tukevat tätä tavoitetta. Vastaajien mielestä (75% täysin samaa mieltä) Kärppälän kylien alueella on hyvä asua. 55% vastaajista antoi vastaushetkellä arvosanan kahdeksan tai paremman kylän tämän hetken tilanteesta (asteikko 4-10). 30% antoi arvosanan seitsemän ja 15% tätä huonomman arvosanan. Kyliemme maalaismaiseman ja rauhallisuuden säilyttäminen tulee vastaajien mielestä huomioida alueemme kehittämissuunnitelmissa. Valtaosa vastaajista (80%) kokee, että kylälle tulee saada uutta yritystoimintaa ja yli 60% kokee, että yritysten yhteistyötä, samoin kuin maatilojen yhteistyötä tulee lisätä. Suuret muutokset myös maatalouden alalla ovat tuoneet uusia haasteita. Heinäseipäät ja emäntä maitohinkin kanssa ovat jo harvinaisuus, mutta mahdollista, kuten kuvat osoittavat kesän 2003 osalta.

8 8 Myös kylän yritysten markkinointia sekä kyläläisille että ulkopuolisille tulee lisätä (noin 80% vastaajista). Vastaava määrä vastaajia koki tärkeäksi kehittää kylän luonto- ja perinnekohteita matkailuyrittäjyyttä palvelemaan. Palvelut Palvelut ovat tärkeitä tekijöitä sekä nykyisten vakituisten ja kesäasukkaiden että tulevien asukkaiden kannalta. Palveluiden osalta vastaajat kokivat erittäin tärkeäksi Salokunnan koulun säilymisen ja kehittämisen. Lapsiperheiden kannalta on tarve kehittää päivähoitopalveluja ja kerhotoimintaa. Kaikki vastaajaryhmät kokivat kyläavustajan tarpeelliseksi. Lisäksi vanhuksille toivotaan em. avun lisäksi kuljetuspalvelujen kehittämistä. Kärppälässä sijaitsee Salokunnan kirkko ja alue kuuluu Karkun seurakuntaan. Kirkon yhteydessä on kerhotilat, joissa kokoontuvat seurakunnan päiväkerhot ja esikoulu. Seurakunta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Karkun osasto pitää perhekerhoa vuoroviikoin aina perjantaisin. Kirkolla toimii myös partio. Yhdyskuntatekniikassa koettiin teiden kunto huonosti hoidetuksi (60% vastaajista) ja perusteluiksi mainittiin erityisesti huono auraus ja hiekoitus. Tieliikenteeseen ja - turvallisuuteen liittyen toivottiin nopeusrajoitusten ja yleisesti ajokulttuurin huomiointia. Liikenneturvallisuuden kannalta toivottiin useissa vastauksissa katuvaloja, erityisesti Kärppälän ja Karkunkylän taajamiin sekä Kärppälän ja Valtatie 12 risteykseen. Ongelmat vesihuollossa tulivat esiin useissa avoimissa vastauksissa ja prosentuaalisesti miltei 50% vastauksista. Jätehuolto koettiin toimivan hyvin (80%). Jätehuollon osalta tuli kehittämisehdotuksena esiin jätekeräyspiste Piimäsjärven alueelle. Nykyiset jätteenkeräyspisteet ovat Masontiellä ja Karkunkylässä. Paperinkeräyspiste on Salokunnan koululla, Karkunkylässä ja Masontien jätteenkeräyspisteessä. Kunnallinen jätehuolto toimii kylien alueella, jätteiden keräys tapahtuu asiakkaan tarpeen mukaan 1-2 krt kuukaudessa. Postinjakelussa oli tyytymättömyyttä erityisesti myöhäiseen jakeluajankohtaan. Viikonloppuisin on lehden varhaisjakelu. Lähtevän postin laatikot sijaitsevat Salokunnan koululla, Karkunkylässä ja Keihäsen Shell huoltamolla. Noin 20% kaikista vastaajista koki, että tietoliikenneyhteyksissä on ongelmia. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus koetaan tärkeäksi mm. etätyöskentelymahdollisuuksiin liittyen.

9 Yleinen ilmoitustaulu sijaitsee Salokunnan koululla. Kyselyyn vastaajat kokevat erittäin tärkeäksi tehostaa tiedottamista mm. lisäämällä ilmoitustauluja. Myös Kärppälän kylien omille nettisivuille on tarve. Nykyisinä tiedotuskanavina ovat olleet paikallislehtien seuratoiminta- ja tapahtumapalstat sekä Etelä-Salokunnan julkaisema pikkusalokuntalainen ja Salokuntalainenlehti. Viimeksimainitut julkaisut ovat olleet yhteisiä tiedotuskanavia kaikille alueemme seuroille ja yhdistyksille. Vammalan kaupungin kirjastoauto käy Salokunnan koululla kerran viikossa ja Jokipohjan, Mason ja Piimäsjärven alueella joka toinen viikko. 9 Harrastusmahdollisuudet Harrastusmahdollisuudet koettiin kaikkein puutteellisemmiksi. 50% vastaajista kokee, että niitä tulee kehittää. Sisäpelipaikkaa ei ole käytettävissä ja kerhotoimintaan liittyen on myös sopivien tilojen puute. Tällä hetkellä Salokunnan koululla toimii Vammalan opiston kankaanpainanta ryhmä. Salokunnan koululla on 400m pururata ja jäädytettävä kenttä, missä on myös valaistus. Korkeenojan urheilukenttä kunnostettiin vuosina Kenttä on hiekkakenttä. Vieressä oleva lentopallokenttä kunnostettiin vuonna Kunnostetun Korkeenojan urheilukentän avajaiset olivat elokuussa Varastorakennuksia, valaistusta ja jäädytysmahdollisuutta ei kentällä ole tällä hetkellä. Kyliemme alueen toinen pururata sijaitsee Ellivuoren hotellin alueella. Sen pituus on n. 5 km, josta n. 2,5 km on valaistu. Talvisin Ellivuoren pururadalle on tehty myös hiihtäjille latu. Ellivuori Ski Center -laskettelukeskus sijaitsee Kärppälän kylän alueella. Alueellamme on kaksi uimarantaa, toinen on Kärppälässä ja toinen Karkunkylässä. Molempien uimarantojen osalta on tarve kunnostamisen ja käyttömahdollisuuksien kehittämisen kokonaissuunnitelmaan.

10 10 Luonto ja ympäristö Ympäristöön liittyen kylämaisema koettiin pääosin hyvin hoidetuksi (70%), mutta tienvarsinäkymien siisteyttä tulee parantaa. Tätä mieltä oli 30% vastaajista. Vastauksissa toivottiin vanhojen koneiden, autoromujen ym. romujen siistimistä kylämaisemasta tai teiden varsilta. Puolet vastaajista koki, että kylälle tulee tehdä maisemanhoitoa opastava suunnitelma. Vesistöjen kunnon koki noin 45% hyväksi ja 30% vastaajista huonoksi. Ehdotuksina tuli mm. järvien kunnon kartoitus ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Lisäksi taajamakohteiden kuormitus Kärppälänjokeen koetaan liian suureksi. Myös Masojoen kuormitus sekä Piimäsjärven osalta happikato ja sinilevä koettiin ongelmaksi. Perinnepaikkojen ja luontokohteiden osalta tuli esiin sekä uusien että pidempäänkin kylillämme asuneiden palautteissa tietämättömyys eri kohteista. Useissa vastauksissa tuli ehdotuksena kyläesitteen laatiminen, mikä sisältää tietoa mm. juuri perinnepaikoista ja luontokohteista. Luontoreittien ja retkeilykohteiden kehittäminen ja niistä tiedottaminen koettiin myös erittäin tärkeäksi. Em. liittyen tuli useita ehdotuksia, kuten laavu, näköalatorni takaisin Pirunvuorelle, opastetut reitit ja alueemme kylätiet pyörävaellusreiteiksi. Kärppälän kylien alueen maasto on vaihtelevaa ja siten haasteellinen niin kävely-, pyöräily- kuin hiihtolenkeillekin. Maasto houkuttelee harrastamaan eri lajeja vuodenajasta riippumatta.

11 11 Yritystoiminta Alueellamme on erittäin monipuolista yritystoimintaa. Suurimmat työnantajat ovat Hotelli Ellivuori Oy, Ellivuori Ski Center Oy ja Huoltoasema Hannu Keihänen Oy. Muut yritykset ovat pääasiallisesti itsensä tai perheen työllistäviä pienyrityksiä. Maatalous on suurin yksittäinen toimialaryhmä. Viljanviljelytiloja on 68,7%, maitotaloustiloja 22,9%, hevostaloustiloja 5,9% ja lammastaloustiloja 2,8%. Kärppälän kylien alueella toimivat mm. seuraavat yritykset: A. Markki Kuljetusliike Ky Jokipohjantie 248, KÄRPPÄLÄ - soran kuljetusta - Ailan taksi Aila Kaski Suikintie 44, KÄRPPÄLÄ - taksipalvelu Autokiilto Ossberg Karkunkyläntie 17, KÄRPPÄLÄ - autojen fiksaus Auto- ja konekorjaamo P. Leikkaa Karkunkyläntie 17, STORMI - auto- ja konekorjausta - sorvaus Comparo Oy, Väliviita Jaakko Jokipohjantie 233, KÄRPPÄLÄ - tietotekniikka Ellivuori Ski Center Oy Karkunkyläntie 601, ELLIVUORI - laskettelukeskus Haapaniemen Pidot Ky Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - juhla- ja pitopalvelu - rantasauna vuorattavana Hoilijoki Tapio Masontie 286, KÄRPPÄLÄ - taksipalvelu Hotelli Ellivuori Ellivuorentie 131, ELLIVUORI - hotelli- ja ravintolatoiminta Huoltoasema Hannu Keihänen Oy Pirkanmaantie 131, KÄRPPÄLÄ - huoltoasema - ruokala-kahvio J & K Haapaniemi Oy Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - kalliomurskeiden valmistus ja myynti Kennel Jaamarin, Huuhtanen Jaana Kärppälänraitti 89, KÄRPPÄLÄ Laineen Saha Kärppäläntie 87, KÄRPPÄLÄ - sahatun, kyllästetyn ja höylätyn puutavaran myynti Lammastila J. Vuorinen Liuksialantie 95, KÄRPPÄLÄ - lampaanliha ja lammastuotteet Laukkuasema Pirkanmaantie 1057, KÄRPPÄLÄ - laukkujen vähittäiskauppa Lännen Toimi Oy, Markku Arve Uuramontie 12, KÄRPPÄLÄ Maanrakennus Ilkka Väliviita Jokipohjantie 233, KÄRPPÄLÄ - maanrakennustoiminta Maatalouskonekorjaamo P. Hiedanniemi Kärppäläntie 96, KÄRPPÄLÄ - maatalouskoneiden huolto ja korjaus - öljynmyynti - hitsaustyöt

12 12 Markku Murtojärvi Masontie 507, KÄRPPÄLÄ - kiinteistöhuolto - viherrakentaminen Myllynpää Kosti - maanrakennus, kaivuri Ossberg Design Ihantolantie 31, KÄRPPÄLÄ - design-tuotteet Palvelutukku Rikaisten Vihannes Oy Karkunkyläntie 179, KÄRPPÄLÄ - kuoritut perunat ja juurekset - vihannekset, hedelmät - viljatuotteet - pakasteet - mausteet Poemar Oy, Tapani Männistö Masontie 497, KÄRPPÄLÄ - perunan ja juuresten kuoriminen Putkityö Matti Santa Piimäsjärventie 486, KÄRPPÄLÄ - LVI-työt Rakennus Petri Kuusela Ky Jokipohjantie 65, STORMI - ovien ja ikkunoiden korjaustyöt Suikki Matti Suikintie 141, KÄRPPÄLÄ - sirkkelisahaus, polttopuiden sahaus - teiden lanaus - puutavaran ajo Tilakivi Vesa Kaaja Kärppäläntie 437, KÄRPPÄLÄ - hautakivet, lisänimien kaiverrukset - sisustuskivet - ympäristökivituotteet T:mi Janne Koivumäki Masontie 77, KÄRPPÄLÄ - massaukset, öljynvaihdot, pakoputkien laitot, jarrutyöt - lumenauraus - ruiskutukset yms. maataloustyöt T:mi Jari Haapaniemi Haapaniementie 131, KÄRPPÄLÄ - puupaukkauslaatikoiden valmistus T:mi Jari Saikka Varppeentie, KÄRPPÄLÄ - apumiespalvelut T:mi Matti Koivumäki Masontie 79, KÄRPPÄLÄ - peltityöt T:mi Mira Ranta Karkunkyläntie 179, KÄRPPÄLÄ - kasvillisuusselvitykset, luontoselvitykset ja kartoitukset Vihannesvälitys Tauno Irri Oy Masontie 208, KÄRPPÄLÄ - marjojen ja vihannesten välitys Vitikka Timo Kojolantie 32, KÄRPPÄLÄ - maanrakennus ja puunkorjuu

13 13 Yhdistykset Kärppälän kylien alueella toimii useita yhdistyksiä, joilla kaikilla on sekä omaa toimintaa, mutta myös yhteisesti järjestettyjä tapahtumia, kuten esimerkiksi Sadonkorjuujuhla. ETELÄ-SALOKUNNAN NUORISOSEURA R.Y alkoi Etelä-Salokunnan Nuorisoseuran virallinen olemassaolo, sillä tällöin seura merkittiin yhdistysrekisteriin. Nuorisoseuran talo rakennettiin Kojolaan 1906, sama talo on nykyisen Salopirtin juhlasalina. Viime vuosina on pääasiassa talkoovoimin kunnostettu Salopirttiä, jonka entisöintityöhön on saatu avustusta Nuorisoseurojen liitolta. Viime vuosina toiminnan painopisteitä ovat olleet tapahtumat, kuten Sadonkorjuujuhla, näytelmät, kuntoliikunta ja alueellinen tiedotustoiminta. Etelä-Salokunnan nuorisoseura vuokraa Salopirttiä erilaisiin tilaisuuksiin. Käyttöä rajoittavia tekijöitä on talviaikaan puulämmitys ja ulko-wc, joten remontoivavaa vielä riittää. Seuralla on vuokrattavana myös 2 kpl toritelttoja ja grilli. Vuokrausta hoitaa Ilpo Lehto puh KÄRPPÄLÄN MAATALOUSNAISET R.Y. Kärppälän maatalousnaisten toiminta alkoi jo vuonna 1945, jolloin Kärppälän- Karkunkylän-Vihtiälän seudun naiset toivoivat jotain harrastustoimintaa jokapäiväisen arkiaherruksensa piristeeksi. Vaikka toiminta oli vilkasta ja aktiivista niin yhdistys rekisteröitiin vasta , ja nimeksi tuli Kärppälän maatalousnaiset r.y., silloin yhdistys liittyi paikallisyhdistyksenä Satakunnan Maanviljelysseuraan lähtien Kärppälän maatalousnaiset ry. on ollut Pirkanmaan maaseutukeskuksen jäsen. Kärppälän maatalousnaisten viime vuosien toimintaa ovat olleet kuukausittain pidetyt tavataan toisiamme -illat, missä on erilaisia teemoja kuten askartelua, ruoanlaittokursseja, puutarha-asiaa mm. perennojen vaihtopäivä ym. naisia kiinnostavia aiheita. Yhdessä Karkun seurakunnan kanssa maatalousnaiset järjestävät muutaman kerran vuodessa Tavataan Salokunnan kirkolla -iltoja. Sadonkorjuujuhlien järjestäminen yhdessä nuorisoseuran kanssa on yksi toiminnoistamme. Kaikki elämäntaidosta ja erityiseesti maaseudun elämästä kiinnostuneet naiset ovat tervetulleita mukaan

14 maatalousnaisten toimintaan. Johtoajatuksenamme on Naisissa maaseudun voima. Kuvassa (sivu 13) on Sointu Hämäläisen tekemä pajupunos ja kakko. Kärppälän maatalousnaisilla on vuokrattavana kodin juhliin ym. tilaisuuksiin kahvinkeitin, ruoka- ja kahviastiasto sadalle hengelle ym. tarjoiluastioita. Vuokrausta hoitaa Anja Ryömä, puh SALOKUNNAN METSÄSTYSSEURA R.Y. Salokunnan Metsästysseura kuuluu Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiriin ja Mouhijärven riistanhoitoyhdistykseen. Jäseniä seurassa on 81. Jäseneksi voi päästä jos asuu paikkakunnalla tai jos omistaa seuran alueella maata. Seuran toimintaan kuuluu varsinaisen metsästyksen lisäksi riistan hoitoon kuuluva toiminta kuten ruokintapaikkojen ja telineiden valmistus sekä metsästystaitojen ylläpitäminen. Joka vuosi järjestetään haulikkokilpailuja ja riistanhoitokilpailuja. Salokunnan metsästäjien kämppää voi myös vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, lisätietoa saat Oiva Hannukselta, puh SALOKUNNAN VANHEMPAINYHDISTYS R.Y. Vanhempainyhdistyksessä toimivat, kuten yhdistyksen nimestäkin selviää, Salokunnan koulun oppilaiden vanhemmat. Heidän tavoitteenaan on kaikin tavoin avittaa koulun toimintaa erilaisten hankintojen ja tapahtumien muodossa yhdessä opettajien kanssa. Yhdistys on kerännyt varoja toimintaansa mm. järjestämällä myyjäisiä. Aikaansaannoksia on vuosien varrella kertynyt monenlaisia, on tehty pururataa, luistinkenttää, ostettu erilaisia tarvikkeita koululaisten ja opettajien käyttöön varastettujen tilalle ja muutenkin. Koululaisille on järjestetty mm. hiihto-, uinti-, laskettelu- ym. retkiä ja tapahtumia. MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO MLL:n Karkun paikallisyhdistys toimii Karkun Kärppälän Kutalan alueella. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää toimintaa lapsiperheille. Tapahtumat pyritään järjestämään vuoroin Karkussa, Kärppälässä ja Kutalassa. Mll:n Karkun paikallisyhdistys pitää myös perjantaisin perhekerhoa Salokunnan kirkolla vuoroviikoin Karkun seurakunnan kanssa. SALOKUNNAN 4H-KERHO HARKINTA HARJAANNUS HYVYYS HYVINVOINTI Kuluva vuosi 2003 on Vammalan ja Äetsän 4H-yhdistyksen 77. toimintavuosi. Yhdistyksen kuudesta kerhosta on yksi Salokunnassa ja kokoontuu Salokunnan koululla joka toinen viikko. 4H-toiminta keskittyy vahvasti kerhotoimintaan, askarteluun ja kädentaitojen opetteluun. Yhdessä tehdään luontohavaintoja ja pelataan erilaisia pelejä. Tärkeää on myös yrittäjäkasvatus erilaisten yritysvierailujen avulla. 14

15 15 SALOKUNNAN URHEILIJAT R.Y. Vuoden 1948 aikoihin elettiin järjestäytymisen aikakautta ja silloin perustettiin Salokunnan Urheilijat ry. Karkun kunnalta saatu maa-alue raivattiin talkoilla noin kahdenkymmenen henkilön voimin urheilukentäksi. Alueelta kaadetut puut hyödynnettiin Piimäsjärven rantaan rakennetussa uimalaiturissa. Kenttä valmistui Salokunnan Urheilijat liitettiin alaosastona Vammalan Seudun Voimaan. Hiihtokilpailujen pitopaikkana oli Korkeenojan koulu mitä mainioin ja siellä järjestettiin piirikunnallisiakin kilpailuita. Alueellamme on siis useita järjestöjä. Yhteisenä tempauksena on elokuussa pidettävä, jo perinteiseksi juhlaksi tullut Sadonkorjuujuhla, missä on sekä sadonkorjuuherkkuja, ohjelmaa ja tanssin pyörteitä. Kuva (alla) on vuoden 2003 Sadonkorjuujuhlilta.

16 16 Kärppälä kehittyvä kyläalue Kärppälän kylien alue on historiaansa, maaseutumiljöötään ja luonnonkaunista ympäristöään kunnioittava, kehittyvä kyläalue Kehittämistavoitteet Kärppälän kylien alue on hyvä asuinalue, minne muuttosuuntaus kehittyy nykyisestään. Lapsiperheiden osuus tulee kasvamaan, mikä tukee myös Salokunnan kouluun liittyviä kehittämistavoitteita. Tonttitarjonnan kehittämisellä ja tyhjillään olevien asuntojen vuokraamisella tai myynnillä tuetaan muuttosuuntausta. Hyvät harrastusmahdollisuudet, tietoliikenne- ja muut yhteydet tukevat myös muuttosuuntausta. Kärppälän taajama-alueen kehittäminen, missä erityisesti uusien tonttien kaavoitus, vesi- ja viemäröintijärjestelyt sekä Kärppälänraitin ja pikatienristeyksen valaistus.

17 17 Salokunnan koulun alueen kehittämissuunnitelma sisältäen liikunta- ja harrastustilan rakentamisen palvelemaan sekä koululaisten että muuna aikana kaikkien ikäryhmien tarpeita. Suunnitelma sisältää myös lasten päivähoidon kehittämistavoitteen. Harrastus- ja kuntoilumahdollisuuksia kehitetään. Tähän liittyen Korkeenojan urheilukenttä kunnostettiin vuosina Korkeenojan urheilukentällä on lentopallokenttä, hiekkakenttä ja suorituspisteet. Tavoitteena on saada kenttä myös talvikäyttöön peli- ja luistelukentäksi. Lisäksi on tavoitteena saada huolto-/varastorakennus ja valaistus kentälle. Kärppälän uimarannan alue on monipuolinen vapaa-ajanviettopaikka, missä on sekä sauna että erilliset pukeutumistilat ja grillikatos. Rantaalue on viihtyisä. Veneilijöille on venelaituri. Uimarannalle on hyvät kulkumahdollisuudet ja kunnostettu parkkipaikka. Karkunkylässä on mukava asua tai viettää vapaa-aikaa ja turvallista liikkua. Turvallisuuden edistämiseksi on tavoitteena saada katuvalot ja lisätä kokonaisuudessan kevyen liikenteen turvallisuutta. Karkunkylän uimarannan kokonaistilanne selvitetään jotta sen käyttömahdollisuudet ovat nykyistä paremmat. Vesistöjen puhtaus on yksi keskeisimmistä elinehdoista. Piimäsjärven rehevöittyminen ja talvisin happikato sekä Masojoen tilanne on Piimäsjärven ja Mason alueiden keskeinen kehittämishaaste. Kärppälän alueella on tavoitteena Kärppälänjoen kuormituksen vähentäminen. Jotta oma maa on mansikka, ja vielä luonnonvarainen ahomansikka, ylläpidämme ja edistämme ympäristömme siisteyttä.

18 18 Kärppälän alueen kylät ja niiden toiminta tunnetaan hyvin. Viestintäkeinot ovat seuraavat: Ilmoitustaulut eli kevään 2004 aikana tehdään ilmoitustaulut kyliemme alueelle 5-6 sijoituspisteeseen eli omat sivut Internettiin vuoden 2004 aikana Vammalan kaupungin www-sivut ovat yhtenä tiedotuskanavana vuoden 2004 alusta alkaen Kyläesite, missä yleistä tietoa kylistämme sekä uusille että nykyisille asukkaille Paikallislehdet Ota aktiivisesti yhteyttä kylätoimikuntaan, - Arto Kuusela, puheenjohtaja Kärppäläntie 185, KÄRPPÄLÄ, puh tai - Anne Marjamäki, sihteeri Masontie 551, KÄRPPÄLÄ, puh , tai - Siru Saarijärvi, tiedotusasiat Vuorelantie 19, KÄRPPÄLÄ, puh Tässä kyläsuunnitelmassa on esillä osa Kärppälän alueen kylien historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuden tavoitteisiin liittyvistä tärkeistä asioista. Jatkossa tulette saamaan edellä esitettyjen eri tiedotuskanavien kautta lisätietoa mm. eri tapahtumista talkoista yhdistysten yhteyshenkilöistä yritysten yhteystietoja Tämä kyläsuunnitelma sisältää useita haasteita. Tulee muistaa, että ne perustuvat kyläkyselyn vastauksiin, niissä esiin tulleisiin tarpeisiin ja kehittämisehdotuksiin. Jotta tavoitteita voidaan saavuttaa, edellyttää se yhteistyötä ja aktiivista osallistumista sekä pieniin että isompiinkin hankkeisiin ja tapahtumiin. Tiedotamme niistä edellä esitetyin keinoin, kysy myös rohkeasti!

19 19 Kärppälän kylien alueella katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen! Kärppälän kylien alueella ovat unikeotkin monessa mukana. Ole utelias ja ennakkoluuloton, tule tutustumaan kyliimme ja niiden asukkaisiin!

20