MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 202"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta AIKA klo 17:30-19:01 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Hakemus ympäristönsuojelymääräysten poikkeamisesta kiinteistöllä Toimivaltaisen viranomaisen määrääminen ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Anomus vesiliittymämaksusta vapauttamisesta, Kanax Oy Hiekoitusmurskeen hankinta Otikonkujan kunnallistekniikan rakentaminen Kuivelankylän kunnallistekniikan rakentaminen Investointikohde Koulujen energiahankkeet Liikenneturvallisuustyöryhmä / parantamisehdotukset Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Melusuojat Roukkulin ampumaradalle Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Vesilaitos Vuoden 2014 talousarvion osavuosirapotti / tekninen toimi Talousarvion toteutuminen 9/ ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset 225

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Iltanen Marko puheenjohtaja Numminen Lauri varapuheenjohtaja Jaakkola Marianne jäsen Järvi Kirsi jäsen Laine Tapani jäsen Lainio Sirpa jäsen Laitinen Taina jäsen Lassila Hanne jäsen Randell' Miika jäsen Oja Timo tekninen johtaja/pk:n pitäjä Hilska Suvi kiinteistöpäällikkö Kauppila Matti työpäällikkö Veck Heidi ympäristösihteeri Olli Riku varajäsen (Setälä) Karkoinen Kimmo varajäsen (Ågren) POISSA Setälä Marko jäsen Ågren Jukka jäsen Nuutamo Antti kunnanhall.edustaja Myllymäki Pekka kunnanhall.puheenjohtaja Österberg Seija kunnanjohtaja Heikola Annika rakennustarkastaja Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa varajäsen (Iltanen) Kytömaa Jarmo varajäsen (Numminen) Valtanen Jenni varajäsen (Jaakkola) Verainen Anna-Leena varajäsen (Järven) Vilola Mika varajäsen (Laine) Halminen Petri varajäsen (Lainio) Keskinen Anu varajäsen (Laitinen) Elo Tarja varajäsen (Lassila) Nikkilä Sami varajäsen (Randell') ALLEKIRJOITUKSET Marko Iltanen puheenjohtaja Timo Oja esittelijä / pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Lauri Numminen Marianne Jaakkola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä Tarja Marttila toimistosihteeri

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 112 (pj.): Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta 113 (pj.): Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marko Setälä ja Kimmo Karkoinen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Numminen ja Marianne Jaakkola.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Hakemus ympäristönsuojelymääräysten poikkeamisesta kiinteistöllä /11.00/2014 Tekninen lautakunta 114 (ympäristösihteeri): (ympäristösihteeri) Tekninen lautakunta käsitteli (101 ) pitämässään kokouksessa asian, joka koski hakemusta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista kiinteistöllä Asian käsittelystä perittävä maksu on päätöksestä jäänyt merkitsemättä. Korjaus tekstiin tehdään Hallintolain 51 :n mukaisesti. Mynämäen kunnanvaltuuston hyväksymän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu on 80 euroa. Päätökseen lisätään teksti: Tämän asian (tekninen lautakunta ) käsittelystä peritään Mynämäen kunnanvaltuuston hyväksymän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 80 euroa (poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä). Muutoksenhaku Tämän asian käsittelystä perittävästä maksusta voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Toimivaltaisen viranomaisen määrääminen ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa 724/ /2014 Tekninen lautakunta 115 (ympäristöpäällikkö): Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on annettu ja se tuli voimaan Voimaan tulleen ympäristönsuojelulain mukaan, jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on oltava jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka tulee soveltua käyttökohteeseensa. Talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa 157 :n mukaisin edellytyksin. Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta lain 157 :ssä tarkoitetun poikkeuksen. Koska toimivaltaista viranomaista ei ole määritelty laissa, se tulee päättää erikseen. Ympäristönsuojelulaissa on muulta osin toimivalta pääosin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella, joka on Mynämäessä tekninen lautakunta. Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila, puh Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tekninen lautakunta toimii ympäristönsuojelulain (527/2014) 157 :n mukaisena toimivaltaisena viranomaisena.

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 710/ /2014 Tekninen lautakunta 116 (ympäristösihteeri): Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa on vireillä jätehuoltomääräysten tarkistamista ja muuttamista koskeva asia. Ehdotuksen mukaan lautakunnan toimialueen kunnille hyväksyttäisiin yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Lausuntoa pyydetään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota määräysluonnoksen kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen rajaukseen ja sen toimivuuteen paikalliset jätteiden kuljetusolosuhteet huomioon ottaen. Pääosin luonnoksessa esitetyt muutokset ovat vähäisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka johtuvat suurelta osin lainsäädännön ja siinä käytettyjen käsitteiden muutoksista sekä siitä, että luonnoksen teossa pyrittiin noudattelemaan kuntaliiton ohjeistusta. Määräyksien soveltamisalue olisi Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku. Mynämäki kuuluu kokonaan kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueeseen. Mynämäen osalta tilanteeseen ei siis tulisi mitään muutosta. Muista kunnista alueesta on rajattu pois lähinnä saaria, joihin ei ole tieyhteyttä. Kaatopaikkajätteen erilliskeräys asuinkiinteistöiltä loppuu, koska asumisessa syntyvän kaatopaikkajätteen määrä on niin pieni, että se voidaan käsitellä nykyaikaisissa laitoksissa polttokelpoisen jätteen joukossa. Biojätteiden erilliskeräys asuinkiinteistöiltä ei koske Mynämäkeä. Biojätteiden keräämistä koskeva rajaus perustuu erilliseen biojätteen erilliskeräyksen elinkaariselvitykseen. Selvityksen mukaan biojätteen osalta ei lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen ole taloudellisesti perusteltua pienillä kiinteistöillä eikä kaikilla alueilla. Jätehuoltomääräyksiin on tulossa määräys sako- ja umpikaivolietteen omatoimisesta käsittelystä. Jätelain 41 :n mukaan jätteen haltija voi käsitellä itse kiinteistöllään syntyvän jätteen, mikäli käsittely on pienimuotoista ja mikäli käsittely on hyväksytty kunnan jätehuoltomääräyksissä tai ympäristönsuojelulain (86/2002) 19 :n nojalla annetuissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Tällä määräyksellä sallittaisiin

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta lietteiden omatoiminen käsittely tietyin edellytyksin. Jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä olisi aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Muilla kuin asuinkiinteistöltä kerätään jatkossa myös kierrätyskelpoista muovijätettä. Näillä kiinteistöillä saattaa syntyä riittävästi hyvänlaatuista kierrätykseen kelpaavaa muovia. Turun Seudun Jätehuollon on määräysluonnoksen mukaan ylläpidettävä omilla verkkosivuillaan ajantasaista listaa niistä muovilaaduista, joiden erilliskeräys järjestetään. Uusista jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäisi jätehuoltolautakunta. Tämä tarkoittaa mm. jätehuollosta vapautumisanomusten ja jätehuollon keskeyttämishakemusten siirtymistä pois teknisen lautakunnan toimivallasta. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa usean eri kunnan alueella, joilla kaikilla on oma ympäristönsuojeluviranomaisensa. Poikkeusten myöntämisessä voidaan helpommin noudattaa samoja periaatteita koko soveltamisalueella, kun poikkeamisvalta on annettu yhdelle taholle. Jätehuoltomääräysten luonnos ja perustelut ovat luettavissa Turun kaupungin internet-sivulla, osoitteessa Lisätietoja: Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Mynämäen tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista jätehuoltomääräysluonnoksesta. Esittelijä muutti ehdotusta seuraavasti: Jätelain 41 :n mukaan jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän biojätteen, jätevesilietteen tai siihen rinnastettavan muun jätteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä, jos omatoiminen tai yhteinen käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Tässä jätehuoltomääräysluonnoksessa tällaista mahdollisuutta ei olla hyväksymässä. Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että kiinteistöjen yhteinen jätteiden käsittely tulisi sallia jätehuoltomääräyksissä. Maaseudulla jätevesilietteiden käsittely naapureiden kesken voisi olla tarpeellinen vaihtoehto. Myös kompostointi yhteiskompostoreissa voisi niillä kiinteistöillä, joilla on vain vähän asukkaita, rohkaista biojätteen kompostointiin. Muuten lautakunnalla ei ole huomauttamista jätehuoltomääräysluonnoksesta.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Anomus vesiliittymämaksusta vapauttamisesta, Kanax Oy 706/ /2014 Tekninen lautakunta 117 (työpäällikkö): Kanax Oy on jättänyt Mynämäen kunnan tekniselle lautakunnalle anomuksen Anomus koskee vesijohdon liittymismaksun kohtuullistamista kanalan 2-hallin osalta. Liittymismaksun suuruus on ,88. 1-halli käyttää noin m³ vettä vuodessa. 2-hallin kulutus olisi samaa luokkaa. Kanax Oy:n anomuksen mukaan kulutusmaksut korvaisivat liittymismaksun ajan myötä. Kanax Oy on rakentanut vesijohtolinjaa omalla kustannuksellaan kilometrin matkan Palolaisten kylästä. Yritysvaikutukset: Tasapuolinen yritysten kohtelu. Lisätietoja: työpäällikkö Matti Kauppila (02) (työpäällikkö): (tekn. johtaja): Tekninen lautakunta ei myönnä vapautusta Kanax Oy:n anomukseen vesilaitoksen liittymismaksun kohtuullistamiseen. Vesihuoltolaitoksen yleisten sopimusehtojen mukaan kohta 3.4 ja kohta 4.2 teknisellä lautakunnalla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia. Mynämäen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus.

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Hiekoitusmurskeen hankinta 701/ /2014 Tekninen lautakunta 118 (työpäällikkö): Hiekoitusmurskeen toimittamisesta kaudelle on pyydetty tarjoukset 17 toimittajalta. Liikenteenharjoittaja Juha Akkanen JJ Kaivin ja kallio Oy Majalainen Oy Kuljetusliike J Lehtilä Oy Rakenne-Kylänpää Oy Veraisen Sora Oy Liikenne T Heino Ky Liikenteenharjoittaja Teppo Mikkola Maanrakennusliike Pekka Ristimäki Oy Kuljetus Salmela Ky NCC Roads Oy Maanrakennus Jalonen Oy Destia Oy Liikenteenharjoittaja Pasi Kankaristo P&P Vilola Oy Mynämäen Kone- ja Rakennuspalvelu Oy. Tarjousten avauskokous pidettiin Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä 3 tarjoajaa. tarjoaja Mynämäki Mietoinen Rakenne-Kylänpää 16,45 17,90 Oy NCC Roads Oy 23,30 24,20 Maanrakennus Jalonen Oy 13,85 13,85 Päätettiin valita halvimman tarjouksen jättänyt Maanrakennus Jalonen Oy 13,85 /tn kokonaishinnalla. Lisätietoja: Työpäällikkö Matti Kauppila, puh. (02) (työpäällikkö): Valitaan halvimman tarjouksen hiekoitusmurskeen toimittamisesta tehnyt Maanrakennus Jalonen Oy 13,85 /tn hinnalla molempiin varastoihin (Mynämäki, Mietoinen).

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta (tekn. johtaja): Hyväksytään valmistelijan tekemä ehdotus.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Otikonkujan kunnallistekniikan rakentaminen 717/ /2014 Tekninen lautakunta 119 (työpäällikkö): Otikonkujan ja Virastotien väliselle alueelle on laadittu kunnallistekniikan suunnitelmat. Alueen ongelmina on ollut tukokset sade- ja viemäriverkoston rakenteissa. Tarjouspyynnössä ei ole mukana Otikonkujan rakentamista. Kaava-alueen vesi- ja viemäriverkoston täydennysrakentamiseen on varattu Suunnitteluun on käytetty Hulevesien johtamiseen tarvitaan pumppaamo. Tarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville 9 urakoitsijalle. Rakenne-Kylänpää Oy Mynämäki Laitilan Perusrakenne Ay Laitila Kuljetus & Kaivuu J.Yli-Rokki Paattinen Turun Aluekaivuu Oy Turku P & P Vilola Oy Mynämäki JJ Kaivin ja Kallio Oy Kalanti Maanrakennus Kivelä Oy Paimio Kuljetusliike J Lehtilä Ky Mynämäki Mynämäen Kone- ja Rakennuspalvelu Oy Mynämäki Tarjousten jättöpäivä on klo mennessä. Yritysvaikutukset: Kunnallistekniikan uudelleen rakentaminen ja tonttimyynnin mahdollistaminen. Lisätietoja: työpäällikkö Matti Kauppila (02) (työpäällikkö): (tekn. johtaja): Esitetään kokouksessa jätettyjen tarjousten pohjalta. Urakoitsijan valinta esitetään kokouksessa. Tarjousten jättöaikaan ( klo 14.00) mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%): Rakenne-Kylänpää Oy ,00 Turun Aluekaivuu Oy ,00 Valitaan Otikonkujan kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt Rakenne-Kylänpää Oy.

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kuivelankylän kunnallistekniikan rakentaminen 718/ /2014 Tekninen lautakunta 120 (työpäällikkö): Kuivelankylän alueelle on suunniteltu hulevesiverkosto ja samalla Kiuruntien kunnallistekniikka. Tarjouspyynnössä ei ole mukana Kiuruntien rakentamista.määrärahavaraus on Suunnittelukustannus on Tarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville 9 urakoitsijalle: Rakenne-Kylänpää Oy Mynämäki Laitilan Perusrakenne Ay Laitila Kuljetus & Kaivuu J.Yli-Rokki Paattinen Turun Aluekaivuu Oy Turku P&P Vilola Oy Mynämäki JJ Kaivin ja Kallio Oy Kalanti Maanrakennus Kivelä Oy Paimio Kuljetusliike J Lehtilä Ky Mynämäki Mynämäen Kone- ja Rakennuspalvelu Oy Mynämäki Tarjousten jättöpäivä on klo mennessä. Yritysvaikutukset: Hulevesijärjestelmän parantaminen. Tonttimyynnin mahdollistaminen. Lisätietoja: työpäällikkö Matti Kauppila (02) (työpäällikkö): (tekn. johtaja): Esitetään kokouksessa jätettyjen tarjousten pohjalta. Urakoitsijan valinta esitetään kokouksessa. Määräaikaan ( klo 14.00) mennessä saatiin seuraavat tarjoukset (alv 0%): Rakenne-Kylänpää Oy ,00 Laitilan Perusrakenne Ay ,00 Kuljetus & Kaivuu J.Yli-Rokki ,00 Valitaan Kuivelankylän kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehnyt Laitilan Perusrakenne Ay.

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Investointikohde Koulujen energiahankkeet Tekninen lautakunta 121 Vuoden 2014 investointiohjelmassa on projekti Koulujen energiahankkeet, määräraha euroa. Tarkoitus on toteuttaa energiaratkaisuja niissä kouluissa, joissa vielä on käytössä öljylämmitysjärjestelmä eli Ihalainen, Karjala, Tarvainen ja Asema. Aseman koulun lämitysjärjestelmää on suunniteltu viereisen teollisuuslaitoksen hukkalämmöstä. Hanke on vielä selvitystilasssa. Valtavalon mynämäkeläinen edustaja on tehnyt tarjouksen koulun loisteputkien vaihtamisesta kotimaisiin LED-putkiin; putkia on yhteensä 128 kpl. Investoinnin arvo on 5000 euroa. Arvioitu vuosittainen energiansäästö on 1500 euroa ja takaisinmaksuaika 4 vuotta. Karjalan koulun öljylämmitys on uudehko. Öljylämmityksen rinnalle voisi asentaa ns. osateho-ilmavesilämpöpumpun, jolloin huippukulutus tuotetaan öljyllä; muina aikoina lämpöpumpulla. Kustannusarvio on euroa ja takaisinmaksuaika 3 vuotta. Tarvaisissa on kaksi rakennusta, sähkölämmitteinen puukoulu ja öljylämmitteinen kivikoulu. Kivikoulun öljylämmityksen rinnalle voisi asentaa ns. osateho-ilmavesilämpöpumpun, jolloin huippukulutus tuotetaan öljyllä; muina aikoina lämpöpumpulla. Kustannusarvio on euroa ja takaisinmaksuaika 4 vuotta. Oheismateriaalina on energialaskelmat eri vaihtoehdoilla. Yritysvaikutukset: Kilpailuttamalla kohteet työllistetään asennusyrityksiä. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Valitaan Aseman koulun LED-putkien toimittajaksi Valtavalo Oy (hankinta alittaa hankintalin mukaisen kynnysarvon). Kilpailutetaan Karjalan ja Tarvaisten koulujen ilmavesilämpöpumppu-järjestelmät. Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Valitaan Aseman koulun LED-putkien toimittajaksi Valtavalo Oy (hankinta alittaa hankintalin mukaisen kynnysarvon). Kilpailutetaan Ihalaisten, Karjalan ja Tarvaisten koulujen ilmavesilämpöpumppu-järjestelmät. Hankinnan toteutus

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta toimeenpannaan vasta valtuuston vuoden 2015 talousarvion käsittelyn jälkeen.

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Liikenneturvallisuustyöryhmä / parantamisehdotukset 719/08.00/2014 Tekninen lautakunta 122 Mynämäen kunnan liikenneturvallisuustyöryhmään kuuluvat viranhaltijat tekniseltä ja kasvatus-ja sivistysosastolta (yläkoulu, lukio, päivähoito, vapaa-aika). Työryhmä järjesti keväällä ns. vaaranpaikkakyselyn päivähoito- ja kouluikäisten vanhemmille. Vastauksia parannusehdotuksineen tuli lähes 30 kpl. Suurin osa (2/3) ehdotuksista koskee ELY-keskuksen hallinnoimia teitä. Kunnalle suoraan kuuluvista (1/3) ehdotuksista suurin osa koski hidasteiden rakentamista katuverkkoon. Liitteenä on kooste ehdotuksista. Yritysvaikutukset: Mahdollisesti toteutettavat kohteet tilataan urakoitsijoilta. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Liikennehidasteiden ym. rakentamisen periaatteista on päätetty lautakunnan kokouksessa Lisäksi lautakunta päätti kokouksessa hidasteiden rakentamisesta Virastotielle. Lautakunta tutustuu parannusehdotuksiin ja lähettää suoraan ELY-keskuksen hallinnoimille teille kuuluvat ehdotukset ELY:n liikenneturvallisuusinsinöörille tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Lautakunta merkitsee kunnan katuverkkoon kuuluvat ehdotukset tiedoksi. Liitteet Liikenneturvallisuustyöryhmä / parantamisehdotukset

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Melusuojat Roukkulin ampumaradalle 499/00.02/2014 Tekninen lautakunta 123 Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan meluesteiden rakentamista Roukkulin ampumaradalle. Perusteluina se, että alueelta on kaadettu puita, jolloin äänet kantautuvat Kivistönmäen asuinalueelle. Kivistönmäen kaava-alueen laajentaminen on kunnan kaavoitusohjelmassa lähivuosina. Kaavoituksen yhteydessä voidaan tarkastella mm. ampumaradan mahdollista meluhaittaa asuinalueen suuntaan. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Lautakunta merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja antaa yllämainitun vastauksen aloitteeseen.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Vesilaitos Tekninen lautakunta 124 Kuntalaisaloite ( ) koskee vesilaitoksen maksujen ja hoitamisen tehostamista, sopimusten tarkistamista sekä tiedottamista. Vastaus aloitteen kohtiin 1 ja 2: Liittymismaksutuloista v osa on kirjattu tase-tilille ja osa tuloslaskelmatilille. Loppusumma on kuitenkin oikein. Kohta 3: Vesihuoltolaitoksen kulutuspaikkoja on yhteensä 2657 kpl. Kiinteistökohtainen tarkastus on tehty. Kohta 4: Vesimittarien vaihtotyö on kesken. Kohta 5: Vesihuoltolaitokseen liittyvistä asioista (taksat, toimitusehdot) on tiedotettu. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Lautakunta merkitsee oheismateriaalina olevan selvityksen sekä yllä olevat vastaukset tiedokseen ja toteaa kuntalaisaloitteen loppuunkäsitellyksi.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvion osavuosirapotti / tekninen toimi 294/02.02/2013 Tekninen lautakunta 125 Osavuosiraportti tuli olla valmiina mennessä. Vuoden 2014 toisessa osavuosiraportissa arvioidaan myös toiminnallisten mittarien toteutuminen. Talouden toteuma tammi-elokuulta ei saisi ylittää 66,7 %:ia. Teknisen lautakunnan osalta käyttötalouden toteuma on 66,7 %. Lisämäärärahaesityksiä ei tehdä. Oheismateriaalina on teknisen toimen osavuosiraportti. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Lautakunta käsittelee ja hyväksyy teknisen toimen osavuosiraportin käyttötalouden ja investointien osalta ja toimittaa raportin edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Talousarvion toteutuminen 9/ /02.02/2013 Tekninen lautakunta 126 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin. Tekninen johtaja esittelee tässä kokouksessa teknisen toimen talouden toteutumista syyskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 75,0 %. Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosyksiköittäin ovat (raportti ): Teknisen toimen hallinto 72,8 % Tilalaitos 76,6 % Kunnallistekniikka 68,9 % Rak.valvonta ja ymp.toimi 73,8 % Tekninen kulut yhteensä 74,7 % Investoinnit: Talonrakennus 71,4 % Infrastruktuuri 37,4 % Vesihuoltolaitos 27,0 % Irtain omaisuus 41,0 % Kiinteä omaisuus 0,0 % Investoinnit yhteensä 62,2 % Oheismateriaalina toteumaraportit tulosyksikkö 1 - tasolla. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla tiedokseen.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 127 (toimistosihteeri): Kunnanvaltuusto : "Kunnanvaltuusto valitsi tekniseen lautakuntaan Kirsi Järven varajäseneksi Anna Sirkiän tilalle Anna-Leena Veraisen." Betoni- ja tiilijätteen hyötykäyttö, kiinteistöllä Vesihuoltolain mukainen viranhaltijapäätös 5/2014, kiinteistö Vesihuoltolain mukainen viranhaltijapäätös 6/2014, kiinteistö Vesihuoltolain mukainen viranhaltijapäätös 7/2014, kiinteistö Vesihuoltolain mukainen viranhaltijapäätös 8/2014, kiinteistö OKM: Valtionavustus oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin, päätös Yksityistiekatselmus , Mietoisten alue Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ympäristösihteeri Heidi Veck, puh Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

24 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Tekninen lautakunta 128 (toimistosihteeri): Rakennustarkastaja: Esityslistan oheismateriaalina on ilmoitukset rakennustarkastajan ja myöntämistä rakennusluvista. Tekninen johtaja: Esityslistan oheismateriaalina on teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalla Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola, puh. (02) Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

25 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekninen lautakunta Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät: , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tekninen lautakunta Osoite: Keskuskatu 21, Mynämäki Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä on pöytäkirjassa erik seen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus Osoite: Korsholmanpuistikko 42, Vaasa pl 204, Vaasa

26 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät:114 Valitusaika: 30 pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97. Laissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

27 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ HANKINTAPÄÄTÖKSEN OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (kansallisen kynnysarvot ylittävät hankinnat) Pykälät: Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankin taoikaisu). Asia voi daan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankinta lain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankin tayksikön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivä nä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tä män vas taanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tie don seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käy tettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittama na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksi kön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Mynämäen kunnan tekninen lautakunt Keskuskatu MYNÄMÄKI Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

28 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markki naoikeuden käsi teltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valitta malla muu tosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tie don hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta sopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että eh dokas tai tarjoa ja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitus osoitus on ollut olennaisesti puut teellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivä nä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tä män vas taanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tie don seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käy tettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittama na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perus teet. Puitejärjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittely lupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava vali tuskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeu den virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin väli tyksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoimin nassa (13/2003) säädetään. Jos vi reillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arki päivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kun talain eikä hallin tolainkäyttölain nojalla.

29 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksi kön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeu denkäyntimaksua markkinaoikeudessa 244. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, jois sa mak sua ei pe ritä. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti: