Keskiviikko kello Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 11.08.2010 kello 17.00 19.09. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2010 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarkko Toivanen Tauno Lempinen Matti Räsänen Marja Sutinen Markku Tiilikainen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Taisto Kröger Teuvo Nissinen kh:n puheenjohtaja esittelijä / sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla elokuun 18. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Tiilikainen ja Tauno Lempinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jarkko Toivanen Tuusniemi / 2010 Teuvo Nissinen Markku Tiilikainen Tauno Lempinen Marja Sutinen ( 43) PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta KANKAALANTIEN KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMAINEN Tekn. ltk 40 Tuusniemen kunnan asekakaava-alueella sijaitsevan Kankaalantien suunnittelutyö on annettu FCG Finnish Consulting Group Oy:n tehtäväksi. Keskitiestä alkava Kankaalantie (nyk. Matinpellontie) on alkuosaltaan (plv ) perusparannettavaa ja loppuosa (plv ) on kokonaan uutta kääntyen loivalla kaarteella Matinpellontiestä kohti saha-aluetta. Kankaalantien loppupäähän rakennetaan kääntöpaikka. Mitoitusajoneuvona on käytetty puoliperävaunullista rekka-autoa. Ajoradan kokonaisleveys on 6.0 m, josta päällysteen osuus on 5,5 m. Suunnittelussa ei ole esitetty rakennettavaksi katuvalaistusta. Alueella on olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto. Tämä katuhanke mahdollistaa uuden teollisuusalueen yritystoiminnan käyttöönoton olemassa olevan teollisuusalueen viereen. Pohjois-Savon Liitto on myöntänyt Kankaalan teollisuusalueen tiestön rakentamisprojektille vuoden 2010 EAKR- ja valtionrahoitusta yhteensä 50 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa (sisältää alv:n). Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti nähtävillä kuulutus on ollut kunnan ilmoitustaululla, minkä lisäksi kuulutus on toimitettu Matinpellontien vaikutuspiirissä oleville kiinteistönomistajille. Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä teknisen osaston ilmoitustaululla. Nähtävänäoloaikana ei suunnitelmista ole tehty yhtään muistutusta. Suunnitelmia esitellään kokouksessa. Suunnitelmapiirustuksia on liitteenä (liite 1). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää vahvistaa Kankaalantien katusuunnitelmaehdotuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

3 Tekninen lautakunta (1/3) LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELUTARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 41 Tuusniemen kunnan tekninen osasto on pyytänyt suunnittelutarjouksia Tuusniemen kirkonkylän kahdesta lähiliikuntapaikasta sekä Tuusjärven koulun piha-alueen lähiliikuntapaikasta. Suunnittelutyö käsittää sekä yleissuunnittelun että rakennussuunnittelun. Suunnittelukohteet: 1. Kirkonkylän koulukeskus: Koulukeskuksen piha-alueella on olemassa olevia rakenteita leikki- ja pelitarkoituksiin. Ko. aluetta tulisi kehittää lähiliikuntapaikkana siten, että se sisältää monitoimikaukalon, palloilukentän, leikki- ja liikuntakalusteet, puru-/hiihtoradan, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat. 2. Kirkonkylän vauvasta vaariin alue Rakennettava alue sijaitsee korttelissa 5 Vanhustentalo III:n ja Toimintakeskuksen päivätoimintatilojen välisellä alueella. Tavoitteena on saada oleskelukeskus, joka palvelee vanhuksia, vammaisia ja alle kouluikäisiä lapsia (Neuvokas). 3. Tuusjärven koulu: Piha-alue tulee uudistaa oppilaiden liikuntaa tukevaksi sekä paikallisten asukkaiden harrastuspaikoiksi. Lähiliikuntapaikan tulee sisältää monitoimikaukalo, palloilukenttä, leikki- ja liikuntakalusteita, puru-/hiihtorata, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat. Hankkeiden toteutukseen haetaan valtion apua - valtionapuhakemukset on toimitettava vuoden loppuun mennessä. Suunnittelutarjouksia on pyydetty seuraavilta: Suomen Salaojakeskus Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy Nuori Suomi ry

4 Tekninen lautakunta (2/3) Tekn. ltk 41 jatkuu Tarjoukset on saatu seuraavilta: Tarjoaja Kokonaistarjous (alv 0 %) Suomen Salaojakeskus Oy e Ramboll Finland Oy e FCG Finnish Consulting Group Oy e Tarjoukset on avattu kunnantalolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 2). Valintakriteerinä on ollut suunnittelun kokonaistaloudellisuus. Arviointiperusteena on ollut tarjotun suunnittelutyön hinta 50 % osuudella ja laatukriteereitä on painotettu 50 % osuudella. Laatukriteerit on jaettu kahteen osaan siten, että tarjoajan laadunvalvontajärjestelmän osuus on ollut 10 % sekä tarjoajan ammattitaidon, resurssien ja toimintavarmuuden osuus on ollut 40 %. Laatukriteerit on arvioitu asteikolla Kustannukset on määritelty siten, että hyväksyttyjen tarjoushintojen keskiarvo (38.521,67 e) antaa 5 pistettä. Pistemäärää on laskettu yhdellä pisteellä jokaista keskiarvon ylittävää ja lisätty yhdellä pisteellä jokaista keskiarvon alittavaa 2 % kohti. Laskettu pistemäärä on kerrottu painokertoimella (tässä tapauksessa 50 %). Ts. mikäli hinta on ollut jo ennen vertailua 10 % tai sitä kalliimpi, niin se ei ole saanut lisäpisteitä (0 pistettä) ja jos hinta on ollut puolestaan 10 % edullisempi, niin se on saanut vain maksimipisteet (10 pistettä). Tarjousten vertailu: Tarjoaja Laatupisteet laatupisteet amm.taito, resurssit ym. Kok.hinta (alv 0 %) Hintapisteet Painotetut pisteet Suomen Salaojakeskus e = 10 0,1x10+0,4x9+0,5x10=9,6 Ramboll Finland Oy e 5 5 = 0 0,1x10+0,4x9+0=4,6 FCG Finnish Consulting Group Oy e = 10 0,1x10+0,4x9+0,5x10=9,6

5 Tekninen lautakunta (3/3) Tekn. ltk 41 jatkuu Suomen Salaojakeskus Oy ja FCG Finnish Consulting Oy saivat tarjousvertailussa samat pisteet (9,6), joten kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi voidaan katsoa Suomen Salaojakeskus Oy:n tarjous, joka on hinnaltaan halvempi ja tarjoushintaan sisältyy lisäksi 4 suunnittelukokousta Tuusniemellä. Esitys: Päätös: Lautakunta päättää valita lähiliikuntapaikkojen - Kirkonkylän koulukeskus, Kirkonkylän vauvasta vaariin alue ja Tuusjärven koulu suunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Suomen Salaojakeskus Oy:n tarjoushinta euroa (alv 0 %). Lisäksi lautakunta päättää tässä yhteydessä suunnitella pysäköintialueen Tuusjärven koulun talousrakennuksen takasivulle (kyläläisten aloite) ja pysäköintialueen Tuusniemen terveysaseman yhteyteen Vanhustentalo III:n ja Toimintakeskuksen päivätoimintatilojen (ent. Tielaitoksen toimistorakennus) väliselle alueelle. Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 Tekninen lautakunta (1/2) LEVÄLAHDEN PIENVENELAITURIN UUSIMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 42 Levälahden sataman suunnitteluun ja korjausrakentamiseen on tämän vuoden talousarviossa varattu euroa. Alkukesästä on tutustuttu Etelä-Tuusniemen kyläyhdistyksen edustajien kanssa Levälahden satama-alueeseen ja on päädytty siihen, että tänä kesänä uusitaan huonokuntoinen pienvenelaituri. 20-paikkaisesta pienvenelaiturista, jossa on 2 m leveä puukansi, kävelysillat (10 kpl) ja venepuomit (10 kpl) on pyydetty tarjoukset seuraavilta: Marinetek Finland Oy A-Laiturit Oy Laakson Laiturit Tarjouksensa laitureista ovat toimittaneet seuraavat: Marinetek Finland Oy: - VE1 Puukansi (22,5 m x 2,4 m) käyntisillalla (1,3 m x 5,0 m), betoniponttoonit (4 kpl), ankkurointi (ankkurit 1200 kg x 4 kpl), venepuomit kävelytasolla (F500K) 10 kpl ja venepuomit (F500) 8 kpl. Hinta asennettuna ,44 e (alv 0 %) - VE2 Putkiponttoonit (24,5 m x 2,4 m) käyntisillalla (1,3 m x 5,0 m), ankkurointi (ankkurit 1200 kg x 4 kpl), venepuomit kävelytasolla (F500K) 10 kpl ja venepuomit (F500) 8 kpl. Hinta asennettuna ,33 euroa (alv 0 %). A-Laiturit Oy: - Venelaituri 30 m, betoniponttoonit 5 kpl, käyntisilta 4,8 m x 1,9 m, ankkurointi 800 kg x 12 kpl, venepuomit 24 kpl. Hinta asennettuna ,80 euroa (alv 0 %). Yhteenvetona laituritarjouksista voidaan todeta, että Marinetekin laiturissa joka toinen venepuomi on varustettu kävelytasolla, mikä nostaa laituritoimituksen hintaa huomattavasti. A-Laitureiden laituritarjouksessa on veneiden välissä vain pelkät venepuomit. Levälahden tapauksessa kävelytasot veneen toisella sivustalla ovat välttämättömät veneen turvallisen kiinnittämisen ja tavaroiden veneeseen / veneestä lastaamisen (saarien mökkiläiset) vuoksi.

7 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 42 jatkuu Esitys: Päätös: Lautakunta päättää, että Levälahden pienvenelaituri hankitaan Marinetek Finland Oy:ltä VE1:n mukaisena betoniponttoonit puukannella kokonaishintaan ,44 euroa. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 Tekninen lautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN KORTTELIA 34 (OSA) Tekn. ltk 43 Tuusniemen kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa Kirkonkylän asemakaavan muutoksesta koskien korttelia 34 (osa) sekä viereistä lähivirkistys- ja suojaviheraluetta ja maantien aluetta (Vt 9). Tuusniemen kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat sopineet korttelin 34 asemakaavamuutoksesta, koska yhtiön suunnittelemaa talousrakennusta ei voida sijoittaa järkevästi voimassa olevan kaavan mukaiselle AL-alueelle, vaan rakennus sijoittuu osin yhtiön omistamalle puistoalueelle. Rakennushankkeen toteutus edellyttää kaavamuutosta. Talousrakennushankkeen jouduttamiseksi korttelin 34 kaavamuutosta on viety eteenpäin omana erillisenä hankkeenaan. Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei tullut yhtään muistutusta. Kaavaluonnosta valmisteltiin yhdessä ELY-keskuksen kaava- ja infra-asiantuntijoiden kanssa ja siinä on huomioitu heidän esittämät näkemykset. Suunnittelualue sijaitsee Vt 9 ja Meijerintien risteyksessä. Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,1 ha. Asemakaavalla on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti asuinliiketalo ja puistoalue, suojaviheralue sekä liikennealue. Korttelialueen, puistoalueen sekä liikennealueen rajaukset on tehty olemassa olevan tilanteen mukaan. Asuinliiketalon rakennusoikeus on 1163 m 2. Liikennealuetta on supistettu olevan tilanteen mukaiseksi, mikä on laajentanut viheralueen pinta-alaa. Asemakaavamuutosehdotus (kortteli 34) on liitteenä (liite 3). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ko. asemakaavamuutokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkittiin, että Markku Tiilikainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Marja Sutinen.

9 Tekninen lautakunta (1/2) LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNANHALLITUKELLE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSLUONNOKSESTA Tekn. ltk 44 Tuusniemen kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta. Tuusniemen kunta on päättänyt ajantasaistaa Kirkonkylän asemakaavaa, mikä mahdollistaa muutamien hankkeiden toteutumisen asemakaava-alueella ja samalla kaava siirtyy näiltä osin uudelle pohjakartalle. Kaavamuutos ja laajennus koskee seuraavia alueita: - Viestitie / kortteli 46 (alue 1): - Katualueen rajauksen muuttaminen tehdyn toimituksen mukaisesti. - Valkeisen Lohen alue Valkeisenlammen eteläpäässä (alue 2): - Kaavaa muutetaan ja laajennetaan olevan tilanteen mukaisesti. - Vt 9 Peltotie / Huoltotie välisen alueen Kassatiehen asti ja vanhan torin ym. ajantasaistus (alue 3a): - Rakentamattomien rakennuspaikkojen poistaminen Vt 9:n melun johdosta, käyttötarkoituksen muutoksia rivitalohankkeen johdosta, vanhan torialueen merkinnän poisto sekä kaavamerkintöjen tarkastuksia. - Keskitien ja Jokitien risteykseen rajoittuvat korttelit ja kirkon alue (alue 3b): - Kiertoliittymän rakentamisen aiheuttamien liikennealueen rajausten muutokset. - Kirkon P-alueiden selvittely. - Osuuspankin kiinteistön rakennusoikeuden tarkistaminen uuden lisäkerroksen mahdollistamiseksi. - Jokitien rajauksen tarkistaminen. - K-Marketin tavaran kuljetuksen järjestäminen ja S-Marketin rakennuspaikan muutokset uuden market-hankkeen johdosta. - Teollisuusalue ja kortteli 5 (alue 4): - Päivätoimintatilojen sijoittuminen. - Sepäntien kaventaminen. - Teollisuusalueen rakennusoikeus ja pohjoisesta tulevan kadun uusi linjaus.

10 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 44 jatkuu - Kunnan omistaman peltoalueen maankäytön päivittäminen yleiskaavan mukaisesti Keskitien ja valtatien välissä. Kaavatoimikunta on hyväksynyt luonnosvaiheen (OAS ja Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos) ja se on ollut yleisesti nähtävillä Asemakaavan muutos koskee kortteleita 5 (osa), 7 (osa), 20, 23, 24, 27 (osa), 29 ja 46, 93, 101, 102, 103, 104 sekä lähivirkistys-, puisto-, urheilu-, maa- ja metsätalous-, pysäköinti- ja katualueita. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 34,4 ha. Asemakaavalla ei muuteta nykyistä taajamarakennetta. Merkittävimmät muutokset voimassa olevaan asemakaavaan on palvelualueen osoittaminen Valkeisen rantaan, vanhan torin muuttaminen asuinrivitalojen korttelialueeksi, maantien rajauksen muutokset ja poistetut neljä rakennuspaikkaa valtatien vierestä. Asemakaavoituksen tavoitteena on ajantasaistaa Kirkonkylän asemakaavaa. Kaavakarttaluonnokset on liitteenä (liite 4). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää todeta lausuntonaan seuraavaa: - Kortteleiden 29 ja 40 välissä oleva katu on Anaskintie ei Poikkitie. - Korttelin 102 P-aluetta Valkeisen Lohen alueella on tarve laajentaa Valkeisenlammen itärannalta etelärannalle toiminnan laajennuksen mahdollistamiseksi. - Muilta osin asemakaavaluonnokseen ei ole huomautettavaa. Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 Tekninen lautakunta RÖHMÄNKUJAN KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 45 Tuusniemen kunnan Pahkasalon saaren Röhmänniemen asemakaava-alueella sijaitsevan Röhmänkujan suunnittelutyö on annettu Pöyry Finland Oy:n tehtäväksi. Röhmänlahdentiestä erkaneva Röhmänkuja on 300 m pitkä ja sen leveys on 4,5 / 5,0 m. Katu toteutetaan murskepintaisena tonttikatuna. Kuivatus hoidetaan pintakallistuksin ja pienin painantein. Luiskat nurmetetaan. Kadun kantavan kerroksen M 0 32 ja kulutuskerroksen M 0 16 kokonaispaksuus on 150 mm. Kalliovaraisena kokonaisrakennepaksuus on 1000 mm irtolouhinta TSV 1,0 m. Maavaraisena (suo) rakennepaksuus on 1600 mm täyttö louhepenkereenä, yläpinta kiilataan. Katualueelle rakennetaan vesihuoltoverkosto, joka sisältää vesijohdon ja viemäröinnin. Viemäröinti toteutetaan vietto- ja paineviemäröinnillä. Puistoalueelle rakennetaan jätevedenpumppaamo, josta johdetaan paineviemäri nykyiseen paineviemäriin. Tehtyjen pohjatutkimusten mukaan putkikanaali louhitaan kallioon lähes koko matkaltaan. Putkien peitesyvyys siirtolinjalla on 2,5 m. Tonttijohdot rakennetaan valmiiksi tontin rajalle. Suunnitelmia esitellään tarkemmin kokouksessa. Suunnitelmapiirustuksia on liitteenä (liite 5). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää hyväksyä Röhmänkujan katusuunnitelman ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti nähtäville. Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET Tekn. ltk 46 Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu tietoon ( :t 41 51). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan tekemät päätökset ajalta ( :t 52 60). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllämainitulta ajalta. Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 Tekninen lautakunta (1/3) RÖHMÄNKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 47 Röhmänkujan kunnallisteknisestä suunnittelusta on vastannut Pöyry Finland Oy. Rakennushanke käsittää Pahkasalon saaressa Röhmänniemen asemakaava-alueella sijaitsevan Röhmänkujan liikenneväylä-, viemäri- ja vesijohtotöiden teon. Talousarviossa on ko. hankkeen toteutukseen varattu euroa (alv 0 %). Urakka ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, joten siitä on laadittu kansallinen ilmoitus HILMA:an. Ilmoitus on tehty tarjouspyynnöt on voinut tilata Tuusniemen kunnan tekniseltä osastolta. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on ollut Urakkatarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Destia Oy / Infrarakentaminen Itä-Suomi, Kouvola - Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi - Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu - Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen, Tuusniemi - JPH-Maanrakennus Oy, Joensuu - Situra Oy, Kuopio - Maanrakennus Veikko Tirkkonen Oy, Vehmersalmi - Maanrakennus Leskinen Oy, Kuopio Tarjouksensa ovat määräaikaan ( ) mennessä jättäneet seuraavat: - JPH-Maanrakennus Oy - Situra Oy - Maansiirto E. Huttunen Oy - Tuusniemen Sora Oy - Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen - Maanrakennus Veikko Tirkkonen Oy - Destia Oy - Maanrakennus Leskinen Oy Tarjoukset on avattu kunnantalolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 6).

14 Tekninen lautakunta (2/3) Tekn. ltk 47 jatkuu Yhteenveto saaduista tarjouksista: Tarjoaja Urakkasumma (alv 0 %) JPH-Maanrakennus Oy Situra Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Tuusniemen Sora Oy Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen Maanrakennus Veikko Tirkkonen Oy Destia Oy Maanrakennus Leskinen Oy e e e (ei tarjouspyynnön mukainen) e e e e e Edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen on tehnyt Destia Oy ( e, alv 0 %). Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjouksessa on todettu, että mikäli alueelta louhittu kallio ei riitä louhepenkereisiin, olemme laskeneet puuttuvat pengerrykset tehtäväksi routimattomalla soralla urakkaan kuuluvana sekä vesijohtolinjalle, mistä ei ole pituusleikkausta eikä tarkkaa linjausta määritelty, ei ole laskettu olevan louhintaa eikä eristystä. Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, koska suunnitelmassa pengerrykset on esitetty tehtäväksi louheella puuttuvan louheen urakoitsija joutuu hankkimaan työmaan ulkopuolelta. Esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentamisurakan toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt Destia Oy urakkahinta e (alv 0 %) ja että Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ole tarjouspyynnön mukainen.

15 Tekninen lautakunta (3/3) Tekn. ltk 47 jatkuu Päätös: Lautakunnalle saatettiin tiedoksi, että Maansiirto E. Huttunen Oy:n toimitusjohtaja Kari Huttunen on ilmoittanut sähköpostitse/puhelimitse, että mikäli Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentamisen urakassa täytyy koko pengerrys tehdä louheesta, sisältyy se kokonaisurakkaan. Lautakunta totesi, ettei jälkikäteen tehtyjä muutosesityksiä alkuperäiseen tarjoukseen voida huomioida. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentamisurakan toteuttajaksi valitaan Destia Oy ja Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

16 Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tekn. ltk Pohjois-Savon YTY-projektin toiminta vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen julkaisu 7/ Jätelautakuntayhteistyön tilannekatsaus muistio LAKU-työryhmän kokouksesta Tuusniemen kunnan Ylä-Aution kaatopaikan tarkkailun tuloksia Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n lausunto Tuusniemen jätevedenpuhdistamon lietetutkimus Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n testausseloste Esitys: Lautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.