Keskiviikko kello Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 11.08.2010 kello 17.00 19.09. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2010 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarkko Toivanen Tauno Lempinen Matti Räsänen Marja Sutinen Markku Tiilikainen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Taisto Kröger Teuvo Nissinen kh:n puheenjohtaja esittelijä / sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Teknisellä osastolla elokuun 18. päivään mennessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Tiilikainen ja Tauno Lempinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jarkko Toivanen Tuusniemi / 2010 Teuvo Nissinen Markku Tiilikainen Tauno Lempinen Marja Sutinen ( 43) PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuusniemi Teuvo Nissinen, teknisen ltk:n sihteeri

2 Tekninen lautakunta KANKAALANTIEN KATUSUUNNITELMAN VAHVISTAMAINEN Tekn. ltk 40 Tuusniemen kunnan asekakaava-alueella sijaitsevan Kankaalantien suunnittelutyö on annettu FCG Finnish Consulting Group Oy:n tehtäväksi. Keskitiestä alkava Kankaalantie (nyk. Matinpellontie) on alkuosaltaan (plv ) perusparannettavaa ja loppuosa (plv ) on kokonaan uutta kääntyen loivalla kaarteella Matinpellontiestä kohti saha-aluetta. Kankaalantien loppupäähän rakennetaan kääntöpaikka. Mitoitusajoneuvona on käytetty puoliperävaunullista rekka-autoa. Ajoradan kokonaisleveys on 6.0 m, josta päällysteen osuus on 5,5 m. Suunnittelussa ei ole esitetty rakennettavaksi katuvalaistusta. Alueella on olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto. Tämä katuhanke mahdollistaa uuden teollisuusalueen yritystoiminnan käyttöönoton olemassa olevan teollisuusalueen viereen. Pohjois-Savon Liitto on myöntänyt Kankaalan teollisuusalueen tiestön rakentamisprojektille vuoden 2010 EAKR- ja valtionrahoitusta yhteensä 50 % hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa (sisältää alv:n). Katusuunnitelmaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti nähtävillä kuulutus on ollut kunnan ilmoitustaululla, minkä lisäksi kuulutus on toimitettu Matinpellontien vaikutuspiirissä oleville kiinteistönomistajille. Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä teknisen osaston ilmoitustaululla. Nähtävänäoloaikana ei suunnitelmista ole tehty yhtään muistutusta. Suunnitelmia esitellään kokouksessa. Suunnitelmapiirustuksia on liitteenä (liite 1). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää vahvistaa Kankaalantien katusuunnitelmaehdotuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

3 Tekninen lautakunta (1/3) LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELUTARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 41 Tuusniemen kunnan tekninen osasto on pyytänyt suunnittelutarjouksia Tuusniemen kirkonkylän kahdesta lähiliikuntapaikasta sekä Tuusjärven koulun piha-alueen lähiliikuntapaikasta. Suunnittelutyö käsittää sekä yleissuunnittelun että rakennussuunnittelun. Suunnittelukohteet: 1. Kirkonkylän koulukeskus: Koulukeskuksen piha-alueella on olemassa olevia rakenteita leikki- ja pelitarkoituksiin. Ko. aluetta tulisi kehittää lähiliikuntapaikkana siten, että se sisältää monitoimikaukalon, palloilukentän, leikki- ja liikuntakalusteet, puru-/hiihtoradan, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat. 2. Kirkonkylän vauvasta vaariin alue Rakennettava alue sijaitsee korttelissa 5 Vanhustentalo III:n ja Toimintakeskuksen päivätoimintatilojen välisellä alueella. Tavoitteena on saada oleskelukeskus, joka palvelee vanhuksia, vammaisia ja alle kouluikäisiä lapsia (Neuvokas). 3. Tuusjärven koulu: Piha-alue tulee uudistaa oppilaiden liikuntaa tukevaksi sekä paikallisten asukkaiden harrastuspaikoiksi. Lähiliikuntapaikan tulee sisältää monitoimikaukalo, palloilukenttä, leikki- ja liikuntakalusteita, puru-/hiihtorata, pituushyppy- ja kuulantyöntöpaikat. Hankkeiden toteutukseen haetaan valtion apua - valtionapuhakemukset on toimitettava vuoden loppuun mennessä. Suunnittelutarjouksia on pyydetty seuraavilta: Suomen Salaojakeskus Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy Nuori Suomi ry

4 Tekninen lautakunta (2/3) Tekn. ltk 41 jatkuu Tarjoukset on saatu seuraavilta: Tarjoaja Kokonaistarjous (alv 0 %) Suomen Salaojakeskus Oy e Ramboll Finland Oy e FCG Finnish Consulting Group Oy e Tarjoukset on avattu kunnantalolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 2). Valintakriteerinä on ollut suunnittelun kokonaistaloudellisuus. Arviointiperusteena on ollut tarjotun suunnittelutyön hinta 50 % osuudella ja laatukriteereitä on painotettu 50 % osuudella. Laatukriteerit on jaettu kahteen osaan siten, että tarjoajan laadunvalvontajärjestelmän osuus on ollut 10 % sekä tarjoajan ammattitaidon, resurssien ja toimintavarmuuden osuus on ollut 40 %. Laatukriteerit on arvioitu asteikolla Kustannukset on määritelty siten, että hyväksyttyjen tarjoushintojen keskiarvo (38.521,67 e) antaa 5 pistettä. Pistemäärää on laskettu yhdellä pisteellä jokaista keskiarvon ylittävää ja lisätty yhdellä pisteellä jokaista keskiarvon alittavaa 2 % kohti. Laskettu pistemäärä on kerrottu painokertoimella (tässä tapauksessa 50 %). Ts. mikäli hinta on ollut jo ennen vertailua 10 % tai sitä kalliimpi, niin se ei ole saanut lisäpisteitä (0 pistettä) ja jos hinta on ollut puolestaan 10 % edullisempi, niin se on saanut vain maksimipisteet (10 pistettä). Tarjousten vertailu: Tarjoaja Laatupisteet laatupisteet amm.taito, resurssit ym. Kok.hinta (alv 0 %) Hintapisteet Painotetut pisteet Suomen Salaojakeskus e = 10 0,1x10+0,4x9+0,5x10=9,6 Ramboll Finland Oy e 5 5 = 0 0,1x10+0,4x9+0=4,6 FCG Finnish Consulting Group Oy e = 10 0,1x10+0,4x9+0,5x10=9,6

5 Tekninen lautakunta (3/3) Tekn. ltk 41 jatkuu Suomen Salaojakeskus Oy ja FCG Finnish Consulting Oy saivat tarjousvertailussa samat pisteet (9,6), joten kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi voidaan katsoa Suomen Salaojakeskus Oy:n tarjous, joka on hinnaltaan halvempi ja tarjoushintaan sisältyy lisäksi 4 suunnittelukokousta Tuusniemellä. Esitys: Päätös: Lautakunta päättää valita lähiliikuntapaikkojen - Kirkonkylän koulukeskus, Kirkonkylän vauvasta vaariin alue ja Tuusjärven koulu suunnittelijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Suomen Salaojakeskus Oy:n tarjoushinta euroa (alv 0 %). Lisäksi lautakunta päättää tässä yhteydessä suunnitella pysäköintialueen Tuusjärven koulun talousrakennuksen takasivulle (kyläläisten aloite) ja pysäköintialueen Tuusniemen terveysaseman yhteyteen Vanhustentalo III:n ja Toimintakeskuksen päivätoimintatilojen (ent. Tielaitoksen toimistorakennus) väliselle alueelle. Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 Tekninen lautakunta (1/2) LEVÄLAHDEN PIENVENELAITURIN UUSIMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 42 Levälahden sataman suunnitteluun ja korjausrakentamiseen on tämän vuoden talousarviossa varattu euroa. Alkukesästä on tutustuttu Etelä-Tuusniemen kyläyhdistyksen edustajien kanssa Levälahden satama-alueeseen ja on päädytty siihen, että tänä kesänä uusitaan huonokuntoinen pienvenelaituri. 20-paikkaisesta pienvenelaiturista, jossa on 2 m leveä puukansi, kävelysillat (10 kpl) ja venepuomit (10 kpl) on pyydetty tarjoukset seuraavilta: Marinetek Finland Oy A-Laiturit Oy Laakson Laiturit Tarjouksensa laitureista ovat toimittaneet seuraavat: Marinetek Finland Oy: - VE1 Puukansi (22,5 m x 2,4 m) käyntisillalla (1,3 m x 5,0 m), betoniponttoonit (4 kpl), ankkurointi (ankkurit 1200 kg x 4 kpl), venepuomit kävelytasolla (F500K) 10 kpl ja venepuomit (F500) 8 kpl. Hinta asennettuna ,44 e (alv 0 %) - VE2 Putkiponttoonit (24,5 m x 2,4 m) käyntisillalla (1,3 m x 5,0 m), ankkurointi (ankkurit 1200 kg x 4 kpl), venepuomit kävelytasolla (F500K) 10 kpl ja venepuomit (F500) 8 kpl. Hinta asennettuna ,33 euroa (alv 0 %). A-Laiturit Oy: - Venelaituri 30 m, betoniponttoonit 5 kpl, käyntisilta 4,8 m x 1,9 m, ankkurointi 800 kg x 12 kpl, venepuomit 24 kpl. Hinta asennettuna ,80 euroa (alv 0 %). Yhteenvetona laituritarjouksista voidaan todeta, että Marinetekin laiturissa joka toinen venepuomi on varustettu kävelytasolla, mikä nostaa laituritoimituksen hintaa huomattavasti. A-Laitureiden laituritarjouksessa on veneiden välissä vain pelkät venepuomit. Levälahden tapauksessa kävelytasot veneen toisella sivustalla ovat välttämättömät veneen turvallisen kiinnittämisen ja tavaroiden veneeseen / veneestä lastaamisen (saarien mökkiläiset) vuoksi.

7 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 42 jatkuu Esitys: Päätös: Lautakunta päättää, että Levälahden pienvenelaituri hankitaan Marinetek Finland Oy:ltä VE1:n mukaisena betoniponttoonit puukannella kokonaishintaan ,44 euroa. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 Tekninen lautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN KORTTELIA 34 (OSA) Tekn. ltk 43 Tuusniemen kunnanhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa Kirkonkylän asemakaavan muutoksesta koskien korttelia 34 (osa) sekä viereistä lähivirkistys- ja suojaviheraluetta ja maantien aluetta (Vt 9). Tuusniemen kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat sopineet korttelin 34 asemakaavamuutoksesta, koska yhtiön suunnittelemaa talousrakennusta ei voida sijoittaa järkevästi voimassa olevan kaavan mukaiselle AL-alueelle, vaan rakennus sijoittuu osin yhtiön omistamalle puistoalueelle. Rakennushankkeen toteutus edellyttää kaavamuutosta. Talousrakennushankkeen jouduttamiseksi korttelin 34 kaavamuutosta on viety eteenpäin omana erillisenä hankkeenaan. Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä välisen ajan. Kaavaluonnoksesta ei tullut yhtään muistutusta. Kaavaluonnosta valmisteltiin yhdessä ELY-keskuksen kaava- ja infra-asiantuntijoiden kanssa ja siinä on huomioitu heidän esittämät näkemykset. Suunnittelualue sijaitsee Vt 9 ja Meijerintien risteyksessä. Kaava-alueen pinta-ala on n. 2,1 ha. Asemakaavalla on osoitettu olevan tilanteen mukaisesti asuinliiketalo ja puistoalue, suojaviheralue sekä liikennealue. Korttelialueen, puistoalueen sekä liikennealueen rajaukset on tehty olemassa olevan tilanteen mukaan. Asuinliiketalon rakennusoikeus on 1163 m 2. Liikennealuetta on supistettu olevan tilanteen mukaiseksi, mikä on laajentanut viheralueen pinta-alaa. Asemakaavamuutosehdotus (kortteli 34) on liitteenä (liite 3). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ko. asemakaavamuutokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkittiin, että Markku Tiilikainen katsoi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Marja Sutinen.

9 Tekninen lautakunta (1/2) LAUSUNNON ANTAMINEN KUNNANHALLITUKELLE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSLUONNOKSESTA Tekn. ltk 44 Tuusniemen kunnanhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksesta. Tuusniemen kunta on päättänyt ajantasaistaa Kirkonkylän asemakaavaa, mikä mahdollistaa muutamien hankkeiden toteutumisen asemakaava-alueella ja samalla kaava siirtyy näiltä osin uudelle pohjakartalle. Kaavamuutos ja laajennus koskee seuraavia alueita: - Viestitie / kortteli 46 (alue 1): - Katualueen rajauksen muuttaminen tehdyn toimituksen mukaisesti. - Valkeisen Lohen alue Valkeisenlammen eteläpäässä (alue 2): - Kaavaa muutetaan ja laajennetaan olevan tilanteen mukaisesti. - Vt 9 Peltotie / Huoltotie välisen alueen Kassatiehen asti ja vanhan torin ym. ajantasaistus (alue 3a): - Rakentamattomien rakennuspaikkojen poistaminen Vt 9:n melun johdosta, käyttötarkoituksen muutoksia rivitalohankkeen johdosta, vanhan torialueen merkinnän poisto sekä kaavamerkintöjen tarkastuksia. - Keskitien ja Jokitien risteykseen rajoittuvat korttelit ja kirkon alue (alue 3b): - Kiertoliittymän rakentamisen aiheuttamien liikennealueen rajausten muutokset. - Kirkon P-alueiden selvittely. - Osuuspankin kiinteistön rakennusoikeuden tarkistaminen uuden lisäkerroksen mahdollistamiseksi. - Jokitien rajauksen tarkistaminen. - K-Marketin tavaran kuljetuksen järjestäminen ja S-Marketin rakennuspaikan muutokset uuden market-hankkeen johdosta. - Teollisuusalue ja kortteli 5 (alue 4): - Päivätoimintatilojen sijoittuminen. - Sepäntien kaventaminen. - Teollisuusalueen rakennusoikeus ja pohjoisesta tulevan kadun uusi linjaus.

10 Tekninen lautakunta (2/2) Tekn. ltk 44 jatkuu - Kunnan omistaman peltoalueen maankäytön päivittäminen yleiskaavan mukaisesti Keskitien ja valtatien välissä. Kaavatoimikunta on hyväksynyt luonnosvaiheen (OAS ja Kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos) ja se on ollut yleisesti nähtävillä Asemakaavan muutos koskee kortteleita 5 (osa), 7 (osa), 20, 23, 24, 27 (osa), 29 ja 46, 93, 101, 102, 103, 104 sekä lähivirkistys-, puisto-, urheilu-, maa- ja metsätalous-, pysäköinti- ja katualueita. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 34,4 ha. Asemakaavalla ei muuteta nykyistä taajamarakennetta. Merkittävimmät muutokset voimassa olevaan asemakaavaan on palvelualueen osoittaminen Valkeisen rantaan, vanhan torin muuttaminen asuinrivitalojen korttelialueeksi, maantien rajauksen muutokset ja poistetut neljä rakennuspaikkaa valtatien vierestä. Asemakaavoituksen tavoitteena on ajantasaistaa Kirkonkylän asemakaavaa. Kaavakarttaluonnokset on liitteenä (liite 4). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää todeta lausuntonaan seuraavaa: - Kortteleiden 29 ja 40 välissä oleva katu on Anaskintie ei Poikkitie. - Korttelin 102 P-aluetta Valkeisen Lohen alueella on tarve laajentaa Valkeisenlammen itärannalta etelärannalle toiminnan laajennuksen mahdollistamiseksi. - Muilta osin asemakaavaluonnokseen ei ole huomautettavaa. Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 Tekninen lautakunta RÖHMÄNKUJAN KATUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tekn. ltk 45 Tuusniemen kunnan Pahkasalon saaren Röhmänniemen asemakaava-alueella sijaitsevan Röhmänkujan suunnittelutyö on annettu Pöyry Finland Oy:n tehtäväksi. Röhmänlahdentiestä erkaneva Röhmänkuja on 300 m pitkä ja sen leveys on 4,5 / 5,0 m. Katu toteutetaan murskepintaisena tonttikatuna. Kuivatus hoidetaan pintakallistuksin ja pienin painantein. Luiskat nurmetetaan. Kadun kantavan kerroksen M 0 32 ja kulutuskerroksen M 0 16 kokonaispaksuus on 150 mm. Kalliovaraisena kokonaisrakennepaksuus on 1000 mm irtolouhinta TSV 1,0 m. Maavaraisena (suo) rakennepaksuus on 1600 mm täyttö louhepenkereenä, yläpinta kiilataan. Katualueelle rakennetaan vesihuoltoverkosto, joka sisältää vesijohdon ja viemäröinnin. Viemäröinti toteutetaan vietto- ja paineviemäröinnillä. Puistoalueelle rakennetaan jätevedenpumppaamo, josta johdetaan paineviemäri nykyiseen paineviemäriin. Tehtyjen pohjatutkimusten mukaan putkikanaali louhitaan kallioon lähes koko matkaltaan. Putkien peitesyvyys siirtolinjalla on 2,5 m. Tonttijohdot rakennetaan valmiiksi tontin rajalle. Suunnitelmia esitellään tarkemmin kokouksessa. Suunnitelmapiirustuksia on liitteenä (liite 5). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää hyväksyä Röhmänkujan katusuunnitelman ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 :n mukaisesti nähtäville. Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET Tekn. ltk 46 Teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäville yhdessä lautakunnan pöytäkirjan kanssa. Edellisen kerran viranhaltijapäätökset on saatettu tietoon ( :t 41 51). Kokouksessa esitellään teknisen johtajan tekemät päätökset ajalta ( :t 52 60). Esitys: Päätös: Lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset yllämainitulta ajalta. Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 Tekninen lautakunta (1/3) RÖHMÄNKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISTA KOSKEVIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tekn. ltk 47 Röhmänkujan kunnallisteknisestä suunnittelusta on vastannut Pöyry Finland Oy. Rakennushanke käsittää Pahkasalon saaressa Röhmänniemen asemakaava-alueella sijaitsevan Röhmänkujan liikenneväylä-, viemäri- ja vesijohtotöiden teon. Talousarviossa on ko. hankkeen toteutukseen varattu euroa (alv 0 %). Urakka ylittää hankintalain mukaisen kynnysarvon, joten siitä on laadittu kansallinen ilmoitus HILMA:an. Ilmoitus on tehty tarjouspyynnöt on voinut tilata Tuusniemen kunnan tekniseltä osastolta. Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on ollut Urakkatarjouspyyntöasiakirjat on toimitettu seuraaville: - Destia Oy / Infrarakentaminen Itä-Suomi, Kouvola - Tuusniemen Sora Oy, Tuusniemi - Maansiirto E. Huttunen Oy, Outokumpu - Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen, Tuusniemi - JPH-Maanrakennus Oy, Joensuu - Situra Oy, Kuopio - Maanrakennus Veikko Tirkkonen Oy, Vehmersalmi - Maanrakennus Leskinen Oy, Kuopio Tarjouksensa ovat määräaikaan ( ) mennessä jättäneet seuraavat: - JPH-Maanrakennus Oy - Situra Oy - Maansiirto E. Huttunen Oy - Tuusniemen Sora Oy - Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen - Maanrakennus Veikko Tirkkonen Oy - Destia Oy - Maanrakennus Leskinen Oy Tarjoukset on avattu kunnantalolla avauspöytäkirja on liitteenä (liite 6).

14 Tekninen lautakunta (2/3) Tekn. ltk 47 jatkuu Yhteenveto saaduista tarjouksista: Tarjoaja Urakkasumma (alv 0 %) JPH-Maanrakennus Oy Situra Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Tuusniemen Sora Oy Hietarannan Kuljetus / Hannu Hätinen Maanrakennus Veikko Tirkkonen Oy Destia Oy Maanrakennus Leskinen Oy e e e (ei tarjouspyynnön mukainen) e e e e e Edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen on tehnyt Destia Oy ( e, alv 0 %). Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjouksessa on todettu, että mikäli alueelta louhittu kallio ei riitä louhepenkereisiin, olemme laskeneet puuttuvat pengerrykset tehtäväksi routimattomalla soralla urakkaan kuuluvana sekä vesijohtolinjalle, mistä ei ole pituusleikkausta eikä tarkkaa linjausta määritelty, ei ole laskettu olevan louhintaa eikä eristystä. Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, koska suunnitelmassa pengerrykset on esitetty tehtäväksi louheella puuttuvan louheen urakoitsija joutuu hankkimaan työmaan ulkopuolelta. Esitys: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentamisurakan toteuttajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt Destia Oy urakkahinta e (alv 0 %) ja että Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ole tarjouspyynnön mukainen.

15 Tekninen lautakunta (3/3) Tekn. ltk 47 jatkuu Päätös: Lautakunnalle saatettiin tiedoksi, että Maansiirto E. Huttunen Oy:n toimitusjohtaja Kari Huttunen on ilmoittanut sähköpostitse/puhelimitse, että mikäli Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentamisen urakassa täytyy koko pengerrys tehdä louheesta, sisältyy se kokonaisurakkaan. Lautakunta totesi, ettei jälkikäteen tehtyjä muutosesityksiä alkuperäiseen tarjoukseen voida huomioida. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Röhmänkujan kunnallistekniikan rakentamisurakan toteuttajaksi valitaan Destia Oy ja Maansiirto E. Huttunen Oy:n tarjous hylätään, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

16 Tekninen lautakunta TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Tekn. ltk Pohjois-Savon YTY-projektin toiminta vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen julkaisu 7/ Jätelautakuntayhteistyön tilannekatsaus muistio LAKU-työryhmän kokouksesta Tuusniemen kunnan Ylä-Aution kaatopaikan tarkkailun tuloksia Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n lausunto Tuusniemen jätevedenpuhdistamon lietetutkimus Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n testausseloste Esitys: Lautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 / 2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.04.2011 kello 17.00 19.03 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 22.03.2012 kello 17.00 18.20. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 22.03.2012 kello 17.00 18.20. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 22.03.2012 kello 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tiistai 31.08.2010 17.00 19.00. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Leena Savolainen

Tiistai 31.08.2010 17.00 19.00. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2010 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 31.08.2010 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Torstai 29.08.2013 kello 17.00 18.50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 29.08.2013 kello 17.00 18.50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 29.08.2013 kello 17.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 6/2011 Tekninen lautakunta sivu 76 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00-16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. Pöytäkirjan Nähtävilläpito

1 Kokouksen avaus. Pöytäkirjan Nähtävilläpito Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 7/2011 Kokousaika Tiistaina 06.09.2011 klo 17.00 18.30 Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN

KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN Tekninen lautakunta 62 23.08.2011 Tekninen lautakunta 73 20.09.2011 KIELOTIE -NIMISEN ASEMAKAAVATIEN PERUSKORJAUS / PÄÄLLYSTÄMINEN SEKÄ VALAISTUKSEN UUSIMINEN TELA 62 TELA 53 TELA 32 TELA 22.02.2011 8

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 11.01.2012 klo 15.00 16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Pantsar Antero, puheenjohtaja

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 22

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 22 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 22 Tekninen lautakunta Nro 4/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 18.6.2015 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 29 Tekninen lautakunta Nro 4/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 14.8.2014 klo 17-17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 17.00 18.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 4/2012 Rakennuslautakunta sivu 51 Kokousaika 27.06.2012 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Maanantai 25. toukokuuta 2015 kello 9.15 12.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2015 1 Kokousaika 12.2.2015 kello 18.00 19.10 Kokouspaikka Oripään palvelutalo Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa Anne

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 8.8.2011 klo 17.00 19.43 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 02.03.2016 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013 Kokousaika Torstai 16. toukokuuta 2013 kello 16.00 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 18.24 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 39 Ilmoilan alueen teiden korjausrakentaminen/ katusuunnitelma/rakennussuunnitelma...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2010 Sivistyslautakunta 23.02.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 23.02.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Tekninen lautakunta 14.11.2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Virastotalo, Kolari Käsiteltävät asiat nro Liite nro 106 Kolarin

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 1/2015 Aika Ti 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Tiistaina 13.01.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2015 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai 12.3.2012 klo 17.00 20.05

Maanantai 12.3.2012 klo 17.00 20.05 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.3.2012 klo 17.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot