Maunulan demokratiahanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maunulan demokratiahanke"

Transkriptio

1 Maunulan demokratiahanke - Hankesuunnitelman täsmennys (Kaupungin resursseja tai muita toimenpiteitä koskevat esitykset merkitty lihavoimalla) Hankkeen tavoitteet Maunulan demokratiahankkeen tavoitteena on: 1. luoda alueelle osallistuvan demokratiatyön toimintamalli ja demokratiatila esimerkiksi Asukastalo Saunabaarin toimintaa kehittäen 2. kokeilla ja kehittää tätä toimintamallia niin, että asukkaat voivat osallistua Maunulan uuden kirjasto-työväenopisto-nuorisotalokokonaisuuden, erityisesti sen tulevan toiminnan suunnitteluun 3. kehittää samalla demokratiakäytäntöjä, joissa asukkaat ja muut alueen toimijat voivat hyödyntää kaupungin tietokantoja ja verkostoitua keskenään. Demokratiahankkeessa korostuvatkin niin demokratian tila kuin demokratiatilat. Kyse on toisaalta kokoontumispaikkojen luomisesta ja samalla niissä tapahtuvasta toiminnasta, kohtaamisesta ja oppimisesta, joissa hanke näkee lähidemokratian perustan. Maunulan lähtökohtia demokratiahankkeelle Maunulassa on kiinnostusta osallistuvan lähidemokratian kehittämiseen. Siitä kertoo tämän hankkeen valmisteluun osallistuvien laaja piiri: mukana on ollut Maunula-seuran, vuokratalojen talotoimikuntien, Asukastalo Saunabaarin, MLL:n osaston, eläkeläisjärjestöjen, urheiluseurojen, alueella toimivien puoluejärjestöjen, leikkipuiston, kirjaston, päiväkotien, koulujen ja nuorisotyön piirissä toimivia. Maunulassa on valmiita tiedottamisen kanavia ja foorumeita, kuten oma lehti (Maunulan Sanomat, joka jaetaan kaikkiin talouksiin ja jota luetaan erittäin laajasti, 90 %). Maunulassa on järjestetty vuosittain 6 8 aluefoorumin tilaisuutta ajankohtaisista asioista, kuten kaavoitus ja alueen kehittäminen. Maunulassa on toimivat kotisivut ja Mediapaja, joka tarjoaa maksuttomia nettiyhteyksiä ja nettikoulutusta. Maunula on profiloitunut kaupunkitoimintojen kehittämisen kokeiluista kiinnostuneeksi alueeksi. Mediapajan perustamiseen liittyivät alueen asukkaille tarjotut nettiyhteydet ja sähköpostiosoitteet. Alueella on käynnissä saneerattavien rakennusten ryhmäkorjaustyö ja valmisteilla uusia Living Lab projekteja. Väestörakenne Maunulassa on monipuolinen. Asuntokanta on suunnilleen puolet vuokra-asuntoja ja puolet omistusasuntoja. Uusista asuinalueista poiketen Maunulassa on runsaasti iäkästä ja myös pienituloista väestöä, mutta asukaskanta on nuortumassa. Alueen hyvä asuinympäristö, Keskuspuisto, joukkoliikenteen yhteydet, suunniteltu Raide-Jokeri ja uudet rakennushankkeet,

2 kuten kirjasto-työväenopisto-nuorisotalohanke, tekevät alueesta kiinnostavan ja dynaamisen. Maunula on myös monikielinen. Maunulassa on useita toimivia verkostoja, mutta haasteena myös eriytyminen ja tarve kehittää erilaisten asukkaiden ja yhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Esimerkiksi vuokrataloissa, leikkipuistossa, kouluissa, maahanmuuttajilla jne omat omia yhteistoiminnan muotoja, mutta ne eivät yleensä kohtaa toisiaan. Tieto toiminnasta ja osallisuus eivät myöskään kosketa vielä kaikkia. Kynnys lähteä mukaan jo olemassa olevaan toimintaan on monelle korkea. Toisaalta alueella on jo olemassa ja Maunulaan suunnitellaan uusia tiloja, jotka voivat tarjota mahdollisuuksia asukkaiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen. Hankkeen toteuttamisesta Tiedottaminen ja kutsuminen mukaan Maunulan seudun asukkaita on kutsuttu ideoimaan hanketta jo viime vuoden aikana pidettyihin tapaamisiin. Tämän vuoden alussa tammikuun 23.päivä pidettiin Asukastalo Saunabaarilla tilaisuus, johon kutsuttiin kiinnostuneita sähköpostilla, ilmoitustauluilla ja Maunulan nettisivuilla. Tiedottamiseen ollaan muodostamassa työryhmä. Maunulan demokratiahankkeelle on luotu kotisivut Niillä tiedotetaan ja keskustellaan demokratiahankkeesta. Hankkeelle on perustettu kaikille kiinnostuneille avoin sähköpostilista. Maaliskuun 24.päivä pidettävään Maunulan demokratiapäivän tapaamiseen lähetetään kutsu ja esittely demokratiahankkeesta kaikkiin alueen kotitalouksiin (Maunula, Pirkkola, Metsälä, pieneltä osin Länsi-Pakilan eteläreunaa, noin postiluukuun) Itellan kautta. Kutsuun liittyy myös kysely asukkaille hankkeen toteuttamisesta. Syksyllä tehdään toinen kaikkiin alueen kotitalouksiin osoitettu postitus, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja kysytään evästyksiä jatkoa varten. Hankkeesta tiedotetaan lisäksi omien kotisivujen, Maunulan Sanomien, Oulukyläläinen-Pohjoiset kaupunginosat lehden, Maunulan kotisivujen ja muiden medioiden kautta. Osallistuvan demokratiatyön tila ja toimintamalli Maunulassa on sosiaaliviraston alainen Asukastalo Saunabaari. Selvitetään mahdollisuudet laajentaa sen toimintaa nyt kiinteistöyhtiön toimistokäytössä oleviin katutason tiloihin niin, että kiinteistöyhtiölle haetaan toinen tila. Tammikuussa pidetyssä tapaamisessa muodostettiin avoin työryhmä, joka sai tehtäväksi koota asukkaiden ideoita Asukastalo Saunabaarin toiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta monenlaisen asukastoiminnan tilana ja samalla osallistuvan demokratian tilana. Maunulan asukkaiden ja yhteisöjen toiveita ja tarpeita kootaan muun muassa kyselyillä ja työpajoilla. Samalla kartoitetaan vaihtoehtoisia tiloja Asukastalo Saunabaarin kiinteistön katutasossa nyt toimivalle Maunulan Asunnot Hekalle.

3 Hankkeen puitteissa mahdollistetaan ja kehitetään seuraavia toimintamuotoja: - Alueen asukkaiden, järjestöjen, koulujen ja muiden palvelujen, paikallisten yrittäjien, seurakunnan ja muiden yhteisöjen kohtaaminen ja yhteistyö - Avoin ja tarvittavin avustavin osaamispalveluin tuettu yhteys kaupungin tietokantoihin asukkaita kiinnostavien suunnitelmiin osallistumiseksi ja vaihtoehtoisten esitysten kehittämisen mahdollistamiseksi, myös saaden tukea esimerkiksi kirjaston informaatikoilta ja kehittäen toimintaa hallintokuntien rajat ylittävällä tavalla - Alueen verkostokokousten, työpajojen ja muiden osallistuvan demokratian tilaisuuksien järjestämisen maksuton järjestämismahdollisuus ja sitä tukevat kaupungin palvelut - Osallistumisen edistäminen myös muilla kuin suomen ja ruotsin kielellä. Tällaisen toimintamuotojen yhdistelmän kautta haetaan toimintamalleja, joilla voidaan kehittää osallistumiselle pitkäjänteisempiä ja laajemmin asukkaita yhteen kokoavia foorumeja. Maunulan eriytyminen Vanhaan ja Uuteen Maunulaan, ja Maunulan keskustan ja alueen liikennejärjestelyjenkin kehittäminen, haastaa myös kehittämään uusia, tilapäisiäkin tiloja ja kohtaamispaikkoja. Nämä puolestaan toisivat lisää käyttäjäkuntaa myös pysyvämmille tiloille ja madaltaisivat kynnystä lähteä osallistumaan ja tuottamaan itse toimintaa. Kirjaston-nuorisotalon-työväenopiston osallistuva suunnittelu ja toiminta Maunulan uudistuvaan keskustaan on tarkoitus rakentaa kaupallisten palvelujen lisäksi uudet tilat kirjastolle, nuorisotalolle ja työväenopistolle. Tämän hankkeen valmistelussa on haettu uusia toimintamalleja, joissa tilojen monitoimikäyttö, hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö ja erilaisten käyttäjäryhmien osallistuminen luovat uudenlainen kohtaamispaikan Maunulaan. Katujärjestelyjen uudistaminen on jo alkanut ja liiketilojen osalta suunnitelmat pitkällä. Osallistuva suunnittelu julkisten tilojen käyttäjäystävällisestä toteuttamisesta ja niihin tulevan toiminnan valmistelusta tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Maunulan demokratiahankkeen puitteissa on koottu alueen asukkaista ja muista tulevien tilojen käyttäjistä työryhmä, joka selvittää ensiksi kiireellisesti, miten kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon julkiset tilat sovitetaan yhteen tontille tulevien HOK-Elannon ym liiketilojen kanssa. Tämän jälkeen työryhmä paneutuu lähemmin em. julkisten tilojen suunnitteluun. Tarkoituksena on, että demokratiahankkeen, kirjaston, työväenopiston, nuorisotoimen ja rakennuksen suunnittelijoiden edustajista muodostetaan osallistuvan suunnittelun ryhmä. Demokratiahanke osallistuu kumppanina talon ja sen toiminnan suunnitteluun, jotta kokonaisuudesta muodostuu mahdollisimman hyvin asukkaiden ja erilaisten toimintojen tarpeita palveleva. Ryhmä kehittää myös tapoja kerätä kansalaispalautetta tarpeista, verkostoin, tapahtumin, kyselyin, kotisivujen, Maunulan Sanomien ym kautta. Osallistuvan suunnittelun onnistuminen edellyttää toisaalta myös asianomaisten kaupungin hallintokuntien ja suunnittelijoiden sitoutumista yhdessä asukkaiden kanssa tapahtuvaan suunnitteluun. Samalla valmistellaan esityksiä siitä, miten demokratiahanke jatkuu osallistuvaa budjetointia soveltaen kirjaston-nuorisotalon-työväentalon toiminnan myöhemmin alkaessa. Maunulaan on suunniteltu myös mahdollista uutta tilaa päiväkodille, esimerkiksi kirjastolta vapautuvista nykyisistä tiloista. Demokratiahankkeen puitteissa valmistellaan myös prosessia, jossa lasten vanhemmat ja muut alueen asukkaat voivat olla mukana suunnittelemassa uusia tiloja

4 monikäyttöisiksi tiloiksi, jotka palvelisivat asukkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin. Hankkeen jatko Maunulan demokratiahankkeen puitteissa selvitetään toimintamalleja, jotka voisivat jatkua ja kehittyä tämän projektin jälkeen. Demokratiatilan ja osallistumisen mallien kehittäminen asukastalon ja uuden kirjasto-nuorisotalo-työväenopiston toiminnan kehittämisessä tukevat toisiaan ja luovat perustaa osallistuvien käytäntöjen jatkamiselle. Uuden kirjasto-nuorisotalotyöväenopistotilan ja sen toiminnan suunnitteluun osallistutaan asukastalolla, jossa voidaan verkostoitua ja hyödyntää kaupungin tietoja. Hankkeen tuloksena voi syntyä demokratiatila, joka toimii kehittämisalustana myös muiden paikallisten palvelujen kehittämisessä ja uusien väliaikaistenkin demokratiatilojen syntymisessä. Lähidemokratia ja osallistuva budjetointi edellyttää, että asukkailla on mahdollisuus hyödyntää tietoa tämän tiedon tulisi olla saavutettavissa, hahmotettavissa ja luettavissa. Tätä varten tarvitaan informaatikkovälittäjää, joka auttaa etsimään, käsittelemään ja hahmottamaan osallistuvaan demokratiaan vaadittavaa taustatietoutta. Osin kyse on myös alueen asukkaiden erilaisten tietotaitojen kohtaamismahdollisuuksien luomisessa. Oppimisprosessin kautta vuoden hankkeen jälkeen demokratiatilojen ympäristön asukkaat olisivat paitsi aktivoitu tilojen ja kehityshankkeiden kautta myös parantaneet mahdollisuuksiaan osallistua lähidemokraattiseen päätöksentekoon. Aikataulu Maunulan demokratiahankkeen puitteissa on järjestetty 2012 aikana neljä kaikille kiinnostuneille avointa keskustelu- ja ideapalaveria. Varsinainen hanke aloitettiin järjestämällä tammikuussa 2013 tapaaminen, johon kutsuttiin alueen asukkaita, järjestöjä ja muita toimijoita. Maaliskuun 24.päivä pidetään Maunulan Demokratiapäivä, jolla pyritään tiedottamaan hankkeesta, saamaan lisää osallistujia ja täsmentämään tätä hankesuunnitelmaa. Tammikuun tapaamisen pohjalta on koottu työryhmiä. Maaliskuussa sovitaan niiden ja koko hankkeen toimintaa koordinoivasta ryhmästä. Ryhmät käynnistävät kevään aikana konkreettisen toiminnan johon pääsee osallistumaan avoimissa kokouksissa ja internetin ja demokratiatilojen kautta. Vuoden aikana pyritään kehittämään toimintamallit, joita voidaan vertailla mahdollisiin muihin alueellisen lähidemokratian kokemuksiin vuoden lopulla tehtävässä arviossa. Jouluun 2013 mennessä pidetään hankkeen yhteenvetokokous. Sen jälkeen tehdään hankkeesta loppuraportti ja esitykset kaupunginhallitukselle. Budjetti Hankkeen merkittävin voimavara ovat alueen aktiiviset toimijat. Lisäksi hakkeeseen tarvitaan vuonna 2013 kaupungin tukea: - demokratiahankkeen kokouksiin, työpajoihin ja seminaareihin tarvittavat tilat esitetään

5 saatavaksi niin, että kaupunki maksaa vuokrat ja vahtimestaripalvelut tai kaupungin ao. virastot ym antavat maksutta käyttöön (2 3 kertaa peruskoulun juhlasali, noin 10 kertaa Saunabaarilta eri kokoisia kokoustiloja, 2 3 kertaa kirjastolta kokoustila). - kaksi jokaiseen Maunulan seudun postiluukuun jaettavaa tiedotetta/kyselyä, joiden monistuksen ja Itellan kautta tapahtuvan jakelun kaupunki kustantaa ( A 3 taitettuna 4- sivuiseksi A4-kokoon, monistetaan kpl, Itellan jakelu noin postiluukkuun) - hankkeen kotisivujen ylläpitoon ja ilmoitteluun paikallislehdissä (Maunulan Sanomat, Oulunkyläläinen-Pohjoiset kaupunginosat) tukea kaupungilta laskuja vastaan 800 euroa - kaupungin demokratiapilotteihin osoittaman työntekijän kanssa erikseen sopien ainakin yksi päivä kuukaudessa työaikaa hankkeen edistämiseen paikallisesti Maunulan demokratiahankkeen työryhmien kanssa tarkemmin sovittavalta tavalla. - selvitetään mahdollisuus työllistää Asukastalon Saunabaarille henkilö tekemään demokratiahankkeen tapaamisissa ja työryhmissä sovittavia käytännön järjestelyjä esimerkiksi vuoden jälkipuoliskolla. - kaupunginkirjaston tai virastojen informaatikoiden työpanosta osallistuvan demokratian ja osallistuvan budjetoinnin kokemuksista muualta kertovan aineiston kokoamiseksi. - asiantuntijoiden kutsuminen demokratiahankkeen tilaisuuksiin ja heiltä aineistojen saaminen julkaistavaksi mm. nettisivuilla, matka- ja kulukorvauksia erikseen sovittavia laskuja vastaan 500 eurolla. Hankkeen talousasioiden hoitamiseksi sovitaan tilijärjestö, jonka kautta tuki voidaan maksaa ja joka huolehtii kirjanpidosta yms.