Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän"

Transkriptio

1 Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän KOULUJEN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa Oppilaskunnan kokouksessa 22.9/2011 Vanhempainyhdistyksen kokouksessa Päiväys Rehtorin allekirjoitus Toimintasuunnitelma hyväksytty / 2011 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) (ke) koulu alkaa (ma-su, vko 42) syysloma (ke) viimeinen koulupäivä (to-su) joulun ajan vapaa Kevätlukukausi 2012 (97 työpäivää) (ma) koulu alkaa (ma-su, vko 9) talviloma (pe-ma) pääsiäisloma (la) lukuvuosi päättyy

2 A-osa Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet Kirkonseudun koulu toimii väistötiloissa syksystä 2011 alkaen ainakin puolentoista vuoden ajan. Nevilän koulu ja Nummenkylän koulu lakkautetaan heti, kun uusi koulurakennus valmistuu. Näin ollen suunnitelmat keskittyvät uuden koulun suunnitteluun. Lähiaikojen tavoitteina on Nevilän ja Nummenkylän koulujen siivous, tyhjennys, muutto ja lakkauttaminen. Lakkautettavien koulujen oppilaiden turvallinen kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen ja tärkeä tavoite, samoin vanhempien luonteva tutustuminen uusiin opettajiin sekä koulujen vanhempainyhdistysten ja kylätoimikunnan voimavarojen yhdistäminen. Rengon uuden koulun valmistumiseen mennessä käydään opettajien kesken pedagogista keskustelua yhteisten pelisääntöjen ja työkäytänteiden muodostamiseksi ja yhteisöllisyyden saavuttamiseksi. Myös lakkautettavien koulujen opettajien kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen asia. Uuden koulun oppilasryhmien kokoamiseen ja opettajien erityistaitojen hyödyntämiseen kiinnitetään huomiota. Uuden koulun sisällöllisiä uudistuksia ja kehittämiskohteita ajatellen keskeisiä asioita ovat: - yhteistyö esikoululaisten ja koulun alkuopetuksen kesken? - mahdollinen pienluokkatoiminta (oma erityisopetusryhmä) Rengon uudella koululla? Rengon koulun oma pienluokka antaisi renkolaisille erityisoppilaille mahdollisuuden käydä omaa lähikoulua. 1.KOULUN ITSEARVIOINTI 1.1 Lukuvuosi

3 Kouluvuosi sujui pääosin ennalta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Opetuksen painotukset, KiVa-koulu-hanke ja Cabulag-projekti, työllistivät niin opettajia kuin oppilaitakin. Yhteisten toimintalinjojen määrittely pääsi alkuun arvokeskustelujen myötä, mutta edessä on vielä paljon työtä, jotta yhteiset toimintatavat ja kasvatuslinjat saadaan kirjatuiksi. Yhteistyötä opettajien kesken on lisätty pedagogisilla järjestelyillä (esim. samanaikaisopetustunnit ja vaihtotunnit) Opetushallituksen kerhohankkeen tuella järjestetty kerhotoiminta oli vilkasta. Kerhotoimintaa järjestettiin Kirkonseudulla (liikunta, englanti) ja Nummenkylällä (liikunta, kuvataide). Oppilaskunnnat kokoontuivat säännöllisesti joka koulussa. Työhyvinvoinnin osalta tehtiin kehittämissuunnitelmia, joiden työstäminen pääsi alkuun ja jatkuu alkaneena kouluvuotena. Oppilashuolto toimi aktiivisesti ja kokouksia aiheen tiimoilta pidettiin 2-3 viikon välein.. Oppilashuoltoryhmä kokoontui edellisen kouluvuoden aikana 13 kertaa. Kaikkien Rengon koulujen yhteisiä opettajien kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Koulujen omat kokoukset pidettiin viikottain. Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi (Ksk 5, Ne 3 ja Nu 1 vastausta), joten koulut järjestivät oman palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille. Kyselyn tuloksia esitellään syksyn vanhempainilloissa. Saatu palaute oli erittäin positiivista. Kehittämissuunnitelman mukaisesti työergonomia-asiat ovat työn alla uuden koulun suunnittelun myötä. Pedagogista yhteistyötä ja samanaikaisopetusta kehitetään mm. uusia työmuotoja hakemalla. Henkilökunnan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä vahvistetaan erilaisilla yhteisillä vapaaajanviettotilaisuuksilla vuosittain yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaisesti. 1.2 Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi (Ksk 5, Ne 3 ja Nu 1 vastausta), joten Rengon koulut järjestivät oman palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille. Kyselyn tuloksia esitellään syksyn vanhempainilloissa. Saatu palaute oli erittäin positiivista. Samainen kysely lähetetään kevätpuolella uudestaan joka kotiin. Kiusaamiskyselyt joka kodille lähetetään tammi-helmikuun aikana. Kyselystä saadut tulokset käsitellään luokittain ja tarvittaessa käsittelyä jatketaan oppilashuoltoryhmässä.

4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1 Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta) 2.2 Koulun päivittäinen työaika klo - Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä 1. oppitunti oppitunti oppitunti ruokatunti oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti Kirkonseudun luokka 5-6 ruokailee jo klo ja jatkaa kolmatta oppituntia joka päivä. Kaikki luokat syövät omissa luokissaan, paitsi kolmas luokka ruokalatilassa. Nevilässä yksi luokka (=5-6) syö omassa luokassa ruokasalin pienen koon takia. Kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää kaksoistuntina, jolloin koulu päättyy 15 min. aikaisemmin. Iltapäiväkerhotoiminta on Kirkonseudun koululla päivittäin liikunnan tuki ry:n järjestämänä. Koulu ei ole vastuussa iltapäiväkerhotoiminnasta, vaan on ainoastaan luovuttanut tilojansa kerhon käyttöön. 2.3 Tuntikehyksen käyttö Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä Yleisopetus Pienryhmäopetus Laaja-alainen erityisopetus Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 1 (laskettu - - yleisop) Islamin uskonto Erityistehtävä (mikä) 0,5 AV 0,5 ATK 0,5 AV Kerhotyö (koulun kehys) Tukiopetus 3 1 0,5 Muu varaus 4 (ylisuuren luokan takia annettu lisäresurssi) Tuntikehys yhteensä =

5 Kerhotyö (hankerahoitus) 2-2,5 2.4 YT-tuntien käyttösuunnitelma YT ajan käyttö (38 työviikkoa x 3h=114h) Karkea arvio YT-ajan käytöstä: Arviointikeskustelut, kirjallinen arviointi, vanhempainillat, oppilashuollolliset asiat Opettajainkokoukset, koulujen yhteiset kokoukset, tiimityöskentely, OPS-työ yhteissuunnittelu (38x90min) 76 h 38 h 114h YT-kokousaika: YT-kokoukselle on varattu työjärjestykseen kiinteä aika: Kirkonseutu torstaisin klo alkaen, Nevilä keskiviikkoisin klo tai ja Nummenkylä torstaisin klo 8-9. Yt-ajan käyttö jaetaan pääsääntöisesti seuraavasti: kerran kuussa on kaikkien Rengon koulujen opettajien yhteinen YT-kokous (juoksevat asiat, koulutyön suunnittelu, yhteisöllisyyden lujittaminen). muina viikkoina koulun oma yt-palaveri tarpeen mukaan Arviointikeskustelut: Uuden luokan kanssa arviointikeskustelut järjestetään kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai huoltajien pyynnöstä. Kodin ja koulun yhteistyö: Koulun yhteinen vanhempainilta ja mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat järjestetään syyskuun aikana (Ksk 15.9., Ne ja Nu 12.9.) 3.-luokkalaisten ja vanhempien kieli-infotilaisuus pidetään helmi-maaliskuussa Kirkonseudun koulussa Kirjalliset tiedotteet lähetetään kouluilta koteihin kuukausittain ja ne ovat nähtävissä Wilmassa Kodeille lähetetään kiusaamiskyselyt kevätlukukaudella. Opettajat pitävät koteihin yhteyttä tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetään koulun tilaisuuksia yhteistyössä tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen (Ksk ja Ne) kokouksiin osallistuvat opettajat vuorotellen.

6 Nummenkylän kyläyhdistyksen kokouksiin opettajat osallistuvat pyydettäessä. Oppilashuolto: Luokanopettajat osallistuvat vuorollaan joka toinen (tai kolmas) viikko kokoontuvaan oppilashuoltotyöryhmään. Lisäksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulupsykologin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa. 2.5 Oppilaat vuosiluokittain Kirkonseutu Vuosiluokka Yleisopetus 1. luokka luokka luokka luokka luokka 33 Yhteensä 102 Nevilä Vuosiluokka Yleisopetus luokka 9+9= luokka 9+6= luokka 9+10=19 yhteensä 52 Nummenkylä Vuosiluokka Yleisopetus luokka 3+3+1= luokka 4+7=12 yhteensä Henkilökunta 2.6.1Koulun johto Työsuhde Rehtori Marianne Penttilä vak. Apulaisrehtori Vararehtori Mia Pyhäjoki vak Koulusihteeri

7 2.6.2 Opettajat / Työsuhde / Tehtävä / Opetusvelvollisuus / Luokkatunnit tässä koulussa / Muussa koulussa / Muut tunnit / Yli opetusvelvollisuuden / Varaus / Yhteensä - Luokanopettaja - Aineenlehtori - Päätoiminen tuntiopettaja - Sivutoiminen tuntiopettaja OPETTAJA Kirkonseutu Työsuhde Tehtävä Haapalainen vak. eo Jaana Hevosmaa vak. lo Ari Lahdenpohja vak. lehtori Terhi Luukkala vak. lo Kirsi Penttilä vak. lo/rehtori Marianne Pyhäjoki vak. lo Mia Salo Minna vak. lo OPETTAJA Nevilä Työsuhde Tehtävä Karevaara vak. lo Armi Komeri vak. lo Kristiina Penttilä Pasi vak. lo Haapalainen vak. eo Jaana Lahdenpohja Terhi vak. lehtori

8 OPETTAJA Nummenkylä Työsuhde Tehtävä Koskinen Vesa Mattila Riikka Haapalainen Jaana Lahdenpohja Terhi vak. vak. vak. vak. lo lo eo lehtori Kouluohjaajat / Työsuhde / Viikkotunnit KOULUOHJAAJA Työsuhde Pirjo Kiemunki- vak. Halme Heidi Holopainen vak. Tarja Koivu vak. Koulukyyditykset Kouluohjaajat valvovat kyyditysoppilaita itsenäisesti ja yksin aamuisin klo 8 alkaen, Nummenkylän koululla ke ja pe jo klo 7.45 alkaen (opettajat eivät ole vielä koulussa), samoin iltapäivisin tarpeen mukaan. Kyyti-ilmoituksista ja muutoksista tiedottavat koteihin luokanopettajat oman kyyditysoppilaan/oppilaiden osalta Ruokapalveluhenkilökunta Ruokapalveluemäntä Ruoanjakaja Sari Jalasvirta Salme Pentonen, Mia Järvi, Ritva Stranden (Ksk) Liisa Stolt (Ne) Minna Mäenpää (Nu) Kouluruokailun kehittämistavoitteita: Ruokailuun ja sitä seuraavaan välituntiin on varattu 45 minuuttia Kirkonseudulla. Tavoitteena on, että kiireettömän ruokailun päätteeksi pääsee vielä ulos liikkumaan mahdollisen ruuan aiheuttaman väsymyksen pois. Kirkonseudulla luokat 5-6 ruokailevat klo ja jatkavat sitten kolmatta oppituntiaan klo 11 saakka. Muut luokat ruokailevat klo alkaen. Nevilässä yksi luokka syö luokassa ruokasalin pienen koon takia. Nevilässä ruokailu alkaa klo ja Nummenkylän koulussa klo pyrimme ruokailutilanteen viihtyisyyden ja myönteisyyden lisäämiseen.

9 2.6.5 Kiinteistöhenkilökunta Talonmies Siistijä Matti Salo p kaikki koulut Sirkka Pirttilä (Ksk), Liisa Stolt (Ne), Minna Mäenpää (Nu) Oppilashuoltotyöryhmä Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Marianne Penttilä, rehtori Jaana Haapalainen, erityisopettaja Sanna Anttonen, kouluterveydenhoitaja Ilona Tainio, koulupsykologi luokanopettajat vuorotellen tilanteen mukaan Oppilashuoltotyöryhmän kokoontumisaikataulu ja toiminnan painotusalueet: Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen (tai kolmas) keskiviikko klo Ryhmän tehtävänä on oppilaiden koulunkäynnin ja opettajien työn tukeminen. Ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään ja puuttumaan ilmenneisiin ongelmiin mahdollisimman varhain moniammatillista yhteistyötä tehden. Ryhmä tekee yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa (Ankkuri) suoraan sekä siten, että terveydenhoitaja ja erityisopettaja osallistuvat oman alueen palavereihin. Oppilashuoltoryhmän kautta oppilas perheineen voidaan ohjata koulupsykologin, koulukuraattorin, perheneuvolan tai K-HKS:n lastenpsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Ryhmän tavoitteena on tehostaa aloitettujen oppilasasioiden seurantaa. Oppilashuollon kokouksia johtaa rehtori. Hänen ollessaan estynyt puheenjohtajana toimii erityisopettaja Kouluterveydenhoito Vastaanotto / Tavoitettavuus Koululääkäri Päivi Mali Terveydenhoitaja Sanna Anttonen tiistaisin ja keskiviikkoisin Rengon kouluilla Hammashoitaja Sirpa Pakarinen 3.KOULUN TOIMINNAN HALLINNOINTI/JOHTAMINEN/OSAAMISEN HALLINTA 3.1 Johtaminen / Johtoryhmä / Vastuualueet / Tiimit (kokousaikataulut, vuosikello) Rehtori vastaa kokonaisvaltaisesti Rengon alueen kaikkien koulujen toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, henkilöstöasioista, oppilasasioista sekä yhteistyön eri muodoista.

10 Vararehtori Mia Pyhäjoki Primus/Kurre pääkäyttäjä (rehtorin ohella) KivaKoulu-hanke koulun kotisivujen ylläpito ja päivitys opettajien välituntivalvontalistojen laatiminen sijaisten/harjoittelijoiden vastaanottaminen rehtorin ohella yt kokousten johtaminen rehtorin ollessa estynyt koulun työjärjestyksen suunnittelu ja laatiminen yhdessä rehtorin kanssa erikseen sovittavat juoksevat asiat rehtorin tehtävien hoito rehtorin ollessa estynyt 1-5 työpäivää Suunnitteluryhmä: Rehtori ja vararehtori muodostavat koulun suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmä kokoontuu tarvittaessa. Valmistelee yt-kokouksissa päätettäviä asioita sekä pohtii/ alustaa koulun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Valmistelee koulun toimintasuunnitelmaa ja itsearviointia. Henkilöstövalintojen valmistelu Primus/Kurre vastuuhenkilönä toimii vararehtori. Hänen tehtävänään on hoitaa ko. ohjelmalla koulun yhteisiä tehtäviä. Kehittämistiimit: 1) Kansainvälisyystiimi: Terhi Lahdenpohja, Kirsi Luukkala, Vesa Koskinen, Pasi Penttilä Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö: oppilastöiden organisointi, kirjeenvaihto, teemapäivät, raportointi, vierailut, koteihin tiedottaminen, kulttuurikasvatus, globalisaatiokasvatus 2) Yhteisöllisyystiimi: Mia Pyhäjoki, Jaana Haapalainen, Armi Karevaara, Vesa Koskinen KivaKoulu-hanke oppilaskuntatoiminnan kehittäminen 3) OPS-tiimit Pysyvät tiimit: 1) Mia Pyhäjoki ja Ari Hevosmaa koulun kotisivujen kehittäminen tietotekniikan pedagoginen kehittäminen 2) Oppilashuoltotyöryhmä Erityisopettaja valmistelee kokouksen asiat (yhteistyö luokanopettajien kanssa), lähettää asialistat sekä tekee muistion. Rehtori toimii kokouksen pj:nä.

11 VASTUUALUEET Kirkonseutu / Nevilä / Nummenkylä Primus/Kurre tukihenkilö: Mia Pyhäjoki ATK-tukihenkilö Ari Hevosmaa irtaimistoluettelonpitäjät: Ari Hevosmaa / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Musiikkiesitykset: Marianne Penttilä / Kristiina Komeri / Riikka Mattila seurakuntayhteistyö / Minna Salo / Kristiina Komeri / Riikka Mattila liikenneturvallisuus / Minna Salo / Armi Karevaara / Riikka Mattila Kirjasto ja keräykset: Kirsi Luukkala / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Arkisto: Jaana Haapalainen Kansainvälisyys: Terhi Lahdenpohja Kirjatilaukset: /Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Kouluohjaajien vastuuhenkilöt: Marianne Penttilä ja Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Koulukuvaukset: Marianne Penttilä Lehtiviikot: Marianne Penttilä Liikunta ja tekninen työ: Ari Hevosmaa / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Unicef-kävely: Kirsi Luukkala / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Oay-yhteysopettaja: Marianne Penttilä / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Oppilashuolto: Jaana Haapalainen Oppilaskunta: Mia Pyhäjoki / Armi Karevaara/ Vesa Koskinen Tarviketilaukset: Ari Hevosmaa / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Uusien opettajien/ sijaisten perehdyttäjä: Marianne Penttilä ja Mia Pyhäjoki / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen

12 3.2 Täydennyskoulutussuunnitelma (yksikkö/yksilöt): Veso-päivät, muu henkilöstökoulutus, hyvinvoinnin kehittäminen, tutustumismatkat, OPE-TET Veso ti klo 9-15 ½ VESO ke klo Kaupungin yhteinen VESO ½ Veso syksyllä tai keväällä HENKILÖSTÖKOULUTUS: Koulutuksissa suositaan kaupungin omia sekä Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämiä koulutuksia. Opettajat profiloituvat ja sitoutuvat tiettyihin aiheisiin kouluttautumisessa. Näin kouluttautuminen on johdonmukaista ja koulun toimintaa pystytään kehittämään vastuualueiden kautta suunnitelmallisesti. Opettajat voivat esittää toiveitaan koulutukseen osallistumisesta. Koulutuksiin pääsemisessä pyritään huomioimaan tasapuolisuus Into-hanke (Vesa Koskinen, Kristiina Komeri) TYÖHYVINVOINTI: Pyritään yhteisöllisyyden avulla vahvistamaan/ ylläpitämään työhyvinvointia. Koulutuksien kautta pyritään tukemaan myös työhyvinvointia. Oppilashuoltotiimi tukee opettajia haastavissa tilanteissa ja pyrkii yhdessä löytämään ratkaisuja asioiden etenemisen kannalta. Vastuun tasaisella jakamisella pyritään tukemaan opettajien jaksamista. Avoimuudella ja välittömyydellä ylläpidetään hyvää työilmapiiriä. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut rehtorin kanssa käydään kouluvuoden aikana. 3.3 Yhteistoiminta-alueen yhteiset toimintamuodot Yhteistyöalueen toimintasuunnitelman mukaista yhteistoimintaa eri muodoissa (alueen toimintasuunnitelma liitteenä) Rehtori ja vararehtori ovat alueellisen kehittämisryhmän jäseniä. Rengon koulujen yhteinen veso Kuudesluokkalaiset tutustuvat Lyseon kouluun keväällä yhden päivän ajan. Matka tehdään vuoroliikenteen busseilla jos aikataulullisesti sopii, muutoin tilausajona. 3.4 Koulun tiedotussuunnitelma tiedotteet lähetetään huoltajille lukuvuoden alkaessa Rehtori/opettaja lähettää koulun yhteisistä asioista tiedotteet aina tarvittaessa, vähintään kuukausittain Kirkonseudulla, Nevilässä ja Nummenkylässä vähintään 3 kertaa kouluvuoden aikana. koulun tiedotteet laitetaan Wilmaan, samoin sinne merkitään oppilaiden poissaolot

13 vähintään viikoittain pidettävät kokeet ilmoitetaan Wilmassa Opettajat vastaavat luokkakohtaisista tiedotteista. Tiedotteisiin liitetään palauteosa, johon vaaditaan vanhempien allekirjoitus. Koulujen kotisivut: Sähköposti: Kaupungin sisäinen tiedotus Intranettiin. 4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN 4.1 Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus) Ei erityisiä painotuskohteita. Liikunta ollut aiemmin, mutta väistötilat rajoittavat Kirkonseudun koululla. 4.2 Oppilaanohjauksen painotukset itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen kehittäminen yhteisöllisyys ja oppilaiden osallisuus kouluyhteisössä 4.3 Oppimismenetelmälliset painotukset ja uudet oppimisympäristöt Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyön puitteissa oppiaineiden integrointia (YL, AI,EN, KU, ATK) englanninkielinen koulupäivä kummioppilastoiminta. fyysisen oppimisympäristön kehittäminen (perusopetuksen laatukriteereistä valittu painotusalue) - kestävän kehityksen suunnitelma tekeillä (vastuuhenkilönä Kirsi Luukkala), uuden koulun kalustuksen suunnittelu työergonomiset seikat huomioon ottaen, ergonomisten tekijöiden ja riskien kartoituksen laatiminen (ergonomia on myös painopistealueena työyhteisötason kehittämissuunnitelmassamme) 4.4 Oppilaan pedagogisen tuen järjestäminen

14 4.4.1Toimintatavat yleisen tuen järjestämisessä Oppilaan opiskelua tuetaan tukiopetusta antamalla, opetusta eriyttämällä ja ohjatulla rästiläksyjen tekemisellä. Avustaja toimii oppilaan apuna opettajan antamien ohjeiden mukaan. Luokissa voidaan antaa samanaikaisopetusta lähinnä äidinkielessä ja matematiikassa. Luokanopettaja ja erityisopettaja suunnittelevat sekä toteuttavat yhdessä opetusta sovittuina ajankohtina. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti ja pienryhmissä tarpeen mukaan lähinnä äidinkielessä, matematiikassa ja englannissa yhteistyö vanhempien kanssa tärkeää Toimintatavat tehostetun tuen järjestämisessä Tehostettua tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka avulla eritellään, mitä tukikeinoja hänen kohdallaan käytetään. Tämä tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa ja OHR-ryhmän tuella osa-aikainen erityisopetus ja samanaikaisopetus apukeinoina Tukikeinona voidaan käyttää myös luokan kertaamista. Oppilashuoltoryhmän kautta opettaja saa konsultaatioapua haastaviin tilanteisiin Toimintatavat erityisen tuen järjestämisessä Erityinen tuki OHR-ryhmän palaveri yhdessä vanhempien kanssa HOJKS-lomakkeen laadinta yhdessä vanhempien kanssa mahdollisesti siirto erityisluokkaan 4.5 Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat Elämänkatsomuksen oppitunti pidetään perjantaisin klo , johon osallistuvat sekä Kirkonseudun koulun ET-oppilaat (3) että Nevilän koulun ET-oppilaat (3). OPS:n mukainen toinen oppitunti on Nevilän oppilailla perjantaina klo Sen sijaan Kirkonseudun oppilailla toinen

15 ET-tunti on tiistaisin klo Nevilän koulun ET-oppilaat tuodaan Kirkonseudun koululle takseilla, takaisin he pääsevät vuoroliikenteen bussilla. 4.6 Maahanmuuttajaopetus 4.7 Koulun kerhotoiminta Kerhotunnit ovat Kirkonseudun koululla ti klo (elektroniikka/tekniikkakerho luokkalaisille,vetäjänä Ari Hevosmaa). Kerhossa rakennetaan erilaisista rakennussarjoista kouluelektroniikan töitä. Nummenkylän koululla liikuntakerho on perjantaisin klo (1h). Kuvataidekerho toimii keskiviikkoisin klo (1,5h). Nummenkylän koulun kerhoja vetää Vesa Koskinen. Nummenkylän liikuntakerhotoimintaan kuuluu uusien ja tuttujen liikuntamuotojen kautta kannustaa oppilaita omatoimiseen liikuntaan. Liikuntakerho järjestää mahdollisuuksien mukaan retkiä lähialueen liikuntakohteisiin. Kuvataidekerhossa oppilaat pääsevät kokeilemaan sekä perinteisten että nykyaikaisten (digitaalisten) välineiden käyttöä taiteen tekemisessä. Päätavoite on tekemisen ilo ja kokeilu. Englannin kielen kerhotunnille on varaus tiistaiaamulle klo Kirkonseudun koulun tokaluokkalaisia varten. Kerhoa vetävät Terhi Lahdenpohja ja Kirsi Luukkala yhdessä (=1h/vk). Kerhon alkaminen on kiinni rahoituksen riittämisestä. 4.8 Kansainvälinen toiminta Oppituntien puitteissa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi: Koulumme on mukana Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyössä, jonka puitteissa kaikilla luokkalaisilla on oma kirjekaveri Keniassa. Oppilaiden projektitöiden vaihto Nakurun Race Track Primaryn kanssa vieraat/vierailut Cabulag-hankkeeseen liittyen luokille pyritään saamaan ulkomaiset ystäväluokat, joihin pidetään yhteyttä sähköpostin välityksellä. Koulumme osallistuu vuosittain SPR:n Nälkäpäivä-keräykseen. Järjestämme keväällä Unicef-kävelyn. Warstein-yhteistyö luokkien saksan opiskelijat (sähköpostikirjekaveritoimintaa) 4.9 Kehittämishankkeet ja projektit (Opetustoimen yhteiset, koulukohtaiset, opettajakohtaiset)

16 Opetushallituksen kerhohanke KivaKoulu hanke Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö Kielitivoli-hanke 4.10 Koulun kumppanuudet ja sidosryhmät Rengon koulut Lyseon yläkoulu (kuudesluokkalaiset käyvät keväällä tutustumassa opettajan johdolla yläkouluun yhden päivän ajan) Päiväkoti Aurinkopiha Keskusta I yhteistyöalueen koulut Lasten liikunnan tuki ry Vanhempainyhdistys/kylätoimikunta Rengon kirjasto Arx seurakunta 4H-yhdistys Lions Club Renko Kanta-Pankki Rengon Osuuspankki kaupungin taidelaitokset 4.11 Aamu- ja iltapäivätoiminta Iltapäivätoiminnasta vastaa Lasten liikunnan tuki ry. Toiminta on järjestetty vain Kirkonseudun koulussa. Vastaavana ohjaajana toimii Jaana Koskela iltapäivätoimintaa varten on väistötiloista järjestetty oma pieni huone, jossa tosin aina tiistaisin ja keskiviikkoisin työskentelee kouluterveydenhoitaja. Yhteistyöllä koetetaan vahvistaa yhteisiä toimintatapoja ja kasvatusperiaatteita Opintoretket Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistys avustaa opintoretkiä 10 /oppilas kouluvuoden aikana. Nevilän koulun vanhempainyhdistys osallistuu retkikuluihin sopimuksen mukaan. Kyläyhdistys tukee rahallisesti Nummenkylän koulun opintoretkiä. Luokat voivat kerätä rahaa mm. myymällä erilaisia tuotteita ovelta ovelle periaatteella, järjestämällä erilaisia tempauksia, myyjäisiä, luokkajuhlia yms. Mahdollista myyntityötä varten on

17 kodeilta saatava lupa. Opintoretkiä suunniteltaessa huomioidaan Arxin tarjonta. Retkien kohteena suositaan läheisiä luonto- ja liikuntakohteita. Uimahallikäynteihin pyritään yhdistämään joku toinen kohde, esim. museo tai kirjasto, jolloin koulupäivä on kokonaan koulun ulkopuolista opetusta. Koulun ulkopuolisen opetuksen sisältö liittyy aina opetussuunnitelmaan, joko tiettyyn oppiaineeseen, eri oppiaineiden muodostamaan kokonaisuuteen tai aihekokonaisuuksien sisältöihin. Perusopetus on maksutonta. Retkistä mahdollisesti koituviin kustannuksiin liittyvään varainkeruuseen osallistuminen on vapaaehtoista; varat on kohdennettava kaikille tasapuolisesti. Retkisuunnitelmat: Kirkonseutu: Luokkien 1-2 kevätretki Hämeenlinna/Janakkala: kohteina Rengon kotiseutumuseo, Aulangon luonnonpuisto ja joko Nestlen jäätelötehdas Turengissa tai Elektra-sähkömuseo Hämeenlinnassa luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnassa:kohteina uimahalli, keilahalli ja Laulajaisen villisikatila Rengossa 6. luokan luokkaretki : 2 päivän (yhden yön) leirikoulu Eerikkilän urheiluopistossa Nevilä: Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin klo , vanh.yhd. rahoittaa Koko koulun kevätretki klo Vantaalle Heurekaan, vanh.yhd. rahoittaa leirikoulupäivä Syöksynsuussa yhteistyössä srk:n kanssa Nummenkylä: koko koulun retkipäivä 4.13 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Kirkonseutu Elokuu: liikuntapäivä luokan vanhempainilta Syyskuu: 6.9. seurakunnan pitämä päivänavaus (jatkuen joka kk:n ensimmäinen tiistai klo 10) kanttori laulattamassa virsiä/muita lauluja sopimuksen mukaisesti 1-2krt/lukuvuosi eurooppalaisten kielten päivä viikko 37 Liikenneturvallisuusviikko liikenneturvallisuuden teemapäivä nälkäpäivä keräys Lokakuu: koulukuvaus Marraskuu:

18 ke uimahallissa käynti Vipinää välkälle -viikko Aikakauslehtipäivä uimahallissa käynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde Joulukuu: ti joulujuhla klo ulkona koulun pihalla (iltajuhla, vanhemmat tervetulleita!) ke Todistusten jako klo 8.15 Helmikuu: koko koulun hiihtoretkipäivä tietoturvapäivä Maaliskuu: uimahallikäynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde sanomalehtiviikko Huhtikuu: ma Unicef-kävely luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4h) Toukokuu: Luokkien 1-2 kevätretki Hämeenlinna/Janakkala: kohteina Rengon kotiseutumuseo, Aulangon luonnonpuisto ja Nestlen jäätelötehdas Turengissa tai Elektra-sähkömuseo luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnan uimahalliin, keilahalliin ja Laulajaisten villisikatilalle 6. luokan leirikoulu Eerikkilän urheiluopistoon (kesto 2 päivää) kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun la 2.6. Kevätkirkko klo ja sen jälkeen todistusten jako kirkon pihamaalla Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Nevilä Teemapäivät: syyskuu eurooppalaisten kielten päivä vanhempainilta klo syysretkipäivä klo koulupäivän aikana Nälkäpäiväkeräys lokakuu koulukuvaus pihapäivä klo uimahalli- ja taidemuseovierailu

19 marraskuu aikakauslehtipäivä joulukuu itsenäisyysteemapäivä klo joulujuhla klo 18 todistustenjako klo 8.30 tammikuu helmikuu hiihtopäivä klo maaliskuu sanomalehtiviikko uimahalliretki klo huhtikuu koulupäivän aikana pihapäivä + Unicef-kävelypäivä klo luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu, poliisi, seurakunta, 4H) toukokuu kevätretki Heurekaan klo Leirikoulupäivä Syöksynsuussa yhteistyössä srk:n kanssa kuudesluokkalaiset tutustumassa yläkouluun kevätjuhla klo todistustenjako klo 8.30 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Nummenkylä Syyskuu pe 9.9 Hupiolympialaiset ma Vanhempainilta klo 18 VKO 37 Liikenneturvallisuusviikko pe Nälkäpäiväkeräys eurooppalaisten kielten päivä Marraskuu

20 4.10. Halloween-juhlat VKO 45 Aikakauslehtiviikko Vipinää välkälle -viikko Marraskuun aikana järjestetään uintiretki uimahalliin ja samalla tutustutaan johonkin kaupungin kohteeseen. Joulukuu ma Itsenäisyysjuhla ti Joulujuhla klo ke Väliarvioiden jako klo 9 Helmikuu ti VKO 6 Laskiaisrieha Sanomalehtiviikko Maaliskuu Maaliskuun aikana järjestetään uintiretki uimahalliin ja samalla tutustutaan johonkin kaupungin kohteeseen. Huhtikuu ma luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4h) Vappujuhlat Toukokuu unicef-kävely ja koulupäivän mittainen luokkaretki. Kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun. to Kevätjuhla klo la 2.6. Todistusten jako 4.14 Oppilasarvioinnin aikataulu ja toteutustapa Oppilaat saavat kirjallisen todistuksen kaksi kertaa vuodessa, aina lukukauden päättyessä. Arviointi tehdään Wilma ohjelmalla: Luokilla 1-4 arvostelu on sanallista. Työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti erillisellä liitteellä. Luokilla 5-6 käytetään numeroarviointia. Arviointikeskustelu järjestetään uuden luokan kanssa kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai huoltajien pyynnöstä. Oppilaiden taitoja ja työskentelyä arvioidaan suullisesti koko lukuvuoden ajan. Opettajat antavat

21 oppilailleen suullista palautetta työskentelyn lomassa. Kirjalliset kuukausitiedotteet oppilaan työskentelystä ja koulunkäynnistä lähetetään tarpeen mukaan. Lisäksi oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään. 5.OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 5.1 Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet, ohjaava opettaja, toimintamuodot) Ohjaavat opettajat: Mia Pyhäjoki / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Oppilaskunta kokoontuu kuukausittain sovittuna päivänä, tarpeen mukaan useammin. Oppilaskuntavaalit pidetään syyskuussa. Jokaiselta luokalta halukkaat saavat ilmoittautua oppilaskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Jokaiselta ikäluokalta pääsee yksi edustaja oppilaskuntaan. Puheenjohtaja valitaan vaalien jälkeen äänestämällä. Puheenjohtajalle annetaan vastuutehtäviä. Hän johtaa välillä oppilaskunnan kokouksia. Sihteerien vuorot kiertävät, jotta kaikki oppisivat tekemään muistiinpanoja kokouksissa. Koulun ilmoitustaululla on aloitelaatikko, johon saa tehdä ehdotuksia oppilaskunnalle. Ehdotukset käsitellään kokouksissa. Oppilaskunta pyrkii vaikuttamaan koulun asioihin tekemällä parannusehdotuksia, ideoimalla käytöskampanjan, yhteisiä tilaisuuksia, Kiva-koulu-hankkeen harjoituksia jne. 5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta Yhteistyön tärkeänä välineenä on tiedottaminen. Lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta ja toimintatavoista. Rehtorin lähettämät yhteiset tiedotteet, luokan omat tiedotteet, puhelut, sähköpostiviestit sekä viestit reissuvihkossa ovat tärkeitä viestikanavia kodin ja koulun välillä. tiedotteet laitetaan Wilmaan, jonne myös oppilaiden poissaolot merkitään vähintään viikoittain Vanhemmat ovat tervetulleita koululle aina tarvittaessa keskustelemaan lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulussamme on aina avoimet ovet; vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koulun arkea. Koko koulun) vanhempainillat järjestetään syyskuussa (Ksk 15.9., Ne ja Nu 12.9.). Kevätlukukaudella järjestetään A2-kielivalintaa koskeva tiedotustilaisuus kaikkien Rengon koulujen 3. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen Kirkonseudun koulussa. Vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (Ksk) tai harvemmin (Ne). Opettajat osallistuvat kokouksiin vuorotellen.

22 Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Taisto Rönkkö Nevilän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Eija Vanhatalo