Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän"

Transkriptio

1 Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän KOULUJEN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa Oppilaskunnan kokouksessa 22.9/2011 Vanhempainyhdistyksen kokouksessa Päiväys Rehtorin allekirjoitus Toimintasuunnitelma hyväksytty / 2011 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) (ke) koulu alkaa (ma-su, vko 42) syysloma (ke) viimeinen koulupäivä (to-su) joulun ajan vapaa Kevätlukukausi 2012 (97 työpäivää) (ma) koulu alkaa (ma-su, vko 9) talviloma (pe-ma) pääsiäisloma (la) lukuvuosi päättyy

2 A-osa Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet Kirkonseudun koulu toimii väistötiloissa syksystä 2011 alkaen ainakin puolentoista vuoden ajan. Nevilän koulu ja Nummenkylän koulu lakkautetaan heti, kun uusi koulurakennus valmistuu. Näin ollen suunnitelmat keskittyvät uuden koulun suunnitteluun. Lähiaikojen tavoitteina on Nevilän ja Nummenkylän koulujen siivous, tyhjennys, muutto ja lakkauttaminen. Lakkautettavien koulujen oppilaiden turvallinen kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen ja tärkeä tavoite, samoin vanhempien luonteva tutustuminen uusiin opettajiin sekä koulujen vanhempainyhdistysten ja kylätoimikunnan voimavarojen yhdistäminen. Rengon uuden koulun valmistumiseen mennessä käydään opettajien kesken pedagogista keskustelua yhteisten pelisääntöjen ja työkäytänteiden muodostamiseksi ja yhteisöllisyyden saavuttamiseksi. Myös lakkautettavien koulujen opettajien kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen asia. Uuden koulun oppilasryhmien kokoamiseen ja opettajien erityistaitojen hyödyntämiseen kiinnitetään huomiota. Uuden koulun sisällöllisiä uudistuksia ja kehittämiskohteita ajatellen keskeisiä asioita ovat: - yhteistyö esikoululaisten ja koulun alkuopetuksen kesken? - mahdollinen pienluokkatoiminta (oma erityisopetusryhmä) Rengon uudella koululla? Rengon koulun oma pienluokka antaisi renkolaisille erityisoppilaille mahdollisuuden käydä omaa lähikoulua. 1.KOULUN ITSEARVIOINTI 1.1 Lukuvuosi

3 Kouluvuosi sujui pääosin ennalta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Opetuksen painotukset, KiVa-koulu-hanke ja Cabulag-projekti, työllistivät niin opettajia kuin oppilaitakin. Yhteisten toimintalinjojen määrittely pääsi alkuun arvokeskustelujen myötä, mutta edessä on vielä paljon työtä, jotta yhteiset toimintatavat ja kasvatuslinjat saadaan kirjatuiksi. Yhteistyötä opettajien kesken on lisätty pedagogisilla järjestelyillä (esim. samanaikaisopetustunnit ja vaihtotunnit) Opetushallituksen kerhohankkeen tuella järjestetty kerhotoiminta oli vilkasta. Kerhotoimintaa järjestettiin Kirkonseudulla (liikunta, englanti) ja Nummenkylällä (liikunta, kuvataide). Oppilaskunnnat kokoontuivat säännöllisesti joka koulussa. Työhyvinvoinnin osalta tehtiin kehittämissuunnitelmia, joiden työstäminen pääsi alkuun ja jatkuu alkaneena kouluvuotena. Oppilashuolto toimi aktiivisesti ja kokouksia aiheen tiimoilta pidettiin 2-3 viikon välein.. Oppilashuoltoryhmä kokoontui edellisen kouluvuoden aikana 13 kertaa. Kaikkien Rengon koulujen yhteisiä opettajien kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Koulujen omat kokoukset pidettiin viikottain. Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi (Ksk 5, Ne 3 ja Nu 1 vastausta), joten koulut järjestivät oman palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille. Kyselyn tuloksia esitellään syksyn vanhempainilloissa. Saatu palaute oli erittäin positiivista. Kehittämissuunnitelman mukaisesti työergonomia-asiat ovat työn alla uuden koulun suunnittelun myötä. Pedagogista yhteistyötä ja samanaikaisopetusta kehitetään mm. uusia työmuotoja hakemalla. Henkilökunnan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä vahvistetaan erilaisilla yhteisillä vapaaajanviettotilaisuuksilla vuosittain yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaisesti. 1.2 Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi (Ksk 5, Ne 3 ja Nu 1 vastausta), joten Rengon koulut järjestivät oman palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille. Kyselyn tuloksia esitellään syksyn vanhempainilloissa. Saatu palaute oli erittäin positiivista. Samainen kysely lähetetään kevätpuolella uudestaan joka kotiin. Kiusaamiskyselyt joka kodille lähetetään tammi-helmikuun aikana. Kyselystä saadut tulokset käsitellään luokittain ja tarvittaessa käsittelyä jatketaan oppilashuoltoryhmässä.

4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1 Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta) 2.2 Koulun päivittäinen työaika klo - Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä 1. oppitunti oppitunti oppitunti ruokatunti oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti Kirkonseudun luokka 5-6 ruokailee jo klo ja jatkaa kolmatta oppituntia joka päivä. Kaikki luokat syövät omissa luokissaan, paitsi kolmas luokka ruokalatilassa. Nevilässä yksi luokka (=5-6) syö omassa luokassa ruokasalin pienen koon takia. Kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää kaksoistuntina, jolloin koulu päättyy 15 min. aikaisemmin. Iltapäiväkerhotoiminta on Kirkonseudun koululla päivittäin liikunnan tuki ry:n järjestämänä. Koulu ei ole vastuussa iltapäiväkerhotoiminnasta, vaan on ainoastaan luovuttanut tilojansa kerhon käyttöön. 2.3 Tuntikehyksen käyttö Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä Yleisopetus Pienryhmäopetus Laaja-alainen erityisopetus Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 1 (laskettu - - yleisop) Islamin uskonto Erityistehtävä (mikä) 0,5 AV 0,5 ATK 0,5 AV Kerhotyö (koulun kehys) Tukiopetus 3 1 0,5 Muu varaus 4 (ylisuuren luokan takia annettu lisäresurssi) Tuntikehys yhteensä =

5 Kerhotyö (hankerahoitus) 2-2,5 2.4 YT-tuntien käyttösuunnitelma YT ajan käyttö (38 työviikkoa x 3h=114h) Karkea arvio YT-ajan käytöstä: Arviointikeskustelut, kirjallinen arviointi, vanhempainillat, oppilashuollolliset asiat Opettajainkokoukset, koulujen yhteiset kokoukset, tiimityöskentely, OPS-työ yhteissuunnittelu (38x90min) 76 h 38 h 114h YT-kokousaika: YT-kokoukselle on varattu työjärjestykseen kiinteä aika: Kirkonseutu torstaisin klo alkaen, Nevilä keskiviikkoisin klo tai ja Nummenkylä torstaisin klo 8-9. Yt-ajan käyttö jaetaan pääsääntöisesti seuraavasti: kerran kuussa on kaikkien Rengon koulujen opettajien yhteinen YT-kokous (juoksevat asiat, koulutyön suunnittelu, yhteisöllisyyden lujittaminen). muina viikkoina koulun oma yt-palaveri tarpeen mukaan Arviointikeskustelut: Uuden luokan kanssa arviointikeskustelut järjestetään kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai huoltajien pyynnöstä. Kodin ja koulun yhteistyö: Koulun yhteinen vanhempainilta ja mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat järjestetään syyskuun aikana (Ksk 15.9., Ne ja Nu 12.9.) 3.-luokkalaisten ja vanhempien kieli-infotilaisuus pidetään helmi-maaliskuussa Kirkonseudun koulussa Kirjalliset tiedotteet lähetetään kouluilta koteihin kuukausittain ja ne ovat nähtävissä Wilmassa Kodeille lähetetään kiusaamiskyselyt kevätlukukaudella. Opettajat pitävät koteihin yhteyttä tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetään koulun tilaisuuksia yhteistyössä tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen (Ksk ja Ne) kokouksiin osallistuvat opettajat vuorotellen.

6 Nummenkylän kyläyhdistyksen kokouksiin opettajat osallistuvat pyydettäessä. Oppilashuolto: Luokanopettajat osallistuvat vuorollaan joka toinen (tai kolmas) viikko kokoontuvaan oppilashuoltotyöryhmään. Lisäksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulupsykologin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa. 2.5 Oppilaat vuosiluokittain Kirkonseutu Vuosiluokka Yleisopetus 1. luokka luokka luokka luokka luokka 33 Yhteensä 102 Nevilä Vuosiluokka Yleisopetus luokka 9+9= luokka 9+6= luokka 9+10=19 yhteensä 52 Nummenkylä Vuosiluokka Yleisopetus luokka 3+3+1= luokka 4+7=12 yhteensä Henkilökunta 2.6.1Koulun johto Työsuhde Rehtori Marianne Penttilä vak. Apulaisrehtori Vararehtori Mia Pyhäjoki vak Koulusihteeri

7 2.6.2 Opettajat / Työsuhde / Tehtävä / Opetusvelvollisuus / Luokkatunnit tässä koulussa / Muussa koulussa / Muut tunnit / Yli opetusvelvollisuuden / Varaus / Yhteensä - Luokanopettaja - Aineenlehtori - Päätoiminen tuntiopettaja - Sivutoiminen tuntiopettaja OPETTAJA Kirkonseutu Työsuhde Tehtävä Haapalainen vak. eo Jaana Hevosmaa vak. lo Ari Lahdenpohja vak. lehtori Terhi Luukkala vak. lo Kirsi Penttilä vak. lo/rehtori Marianne Pyhäjoki vak. lo Mia Salo Minna vak. lo OPETTAJA Nevilä Työsuhde Tehtävä Karevaara vak. lo Armi Komeri vak. lo Kristiina Penttilä Pasi vak. lo Haapalainen vak. eo Jaana Lahdenpohja Terhi vak. lehtori

8 OPETTAJA Nummenkylä Työsuhde Tehtävä Koskinen Vesa Mattila Riikka Haapalainen Jaana Lahdenpohja Terhi vak. vak. vak. vak. lo lo eo lehtori Kouluohjaajat / Työsuhde / Viikkotunnit KOULUOHJAAJA Työsuhde Pirjo Kiemunki- vak. Halme Heidi Holopainen vak. Tarja Koivu vak. Koulukyyditykset Kouluohjaajat valvovat kyyditysoppilaita itsenäisesti ja yksin aamuisin klo 8 alkaen, Nummenkylän koululla ke ja pe jo klo 7.45 alkaen (opettajat eivät ole vielä koulussa), samoin iltapäivisin tarpeen mukaan. Kyyti-ilmoituksista ja muutoksista tiedottavat koteihin luokanopettajat oman kyyditysoppilaan/oppilaiden osalta Ruokapalveluhenkilökunta Ruokapalveluemäntä Ruoanjakaja Sari Jalasvirta Salme Pentonen, Mia Järvi, Ritva Stranden (Ksk) Liisa Stolt (Ne) Minna Mäenpää (Nu) Kouluruokailun kehittämistavoitteita: Ruokailuun ja sitä seuraavaan välituntiin on varattu 45 minuuttia Kirkonseudulla. Tavoitteena on, että kiireettömän ruokailun päätteeksi pääsee vielä ulos liikkumaan mahdollisen ruuan aiheuttaman väsymyksen pois. Kirkonseudulla luokat 5-6 ruokailevat klo ja jatkavat sitten kolmatta oppituntiaan klo 11 saakka. Muut luokat ruokailevat klo alkaen. Nevilässä yksi luokka syö luokassa ruokasalin pienen koon takia. Nevilässä ruokailu alkaa klo ja Nummenkylän koulussa klo pyrimme ruokailutilanteen viihtyisyyden ja myönteisyyden lisäämiseen.

9 2.6.5 Kiinteistöhenkilökunta Talonmies Siistijä Matti Salo p kaikki koulut Sirkka Pirttilä (Ksk), Liisa Stolt (Ne), Minna Mäenpää (Nu) Oppilashuoltotyöryhmä Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Marianne Penttilä, rehtori Jaana Haapalainen, erityisopettaja Sanna Anttonen, kouluterveydenhoitaja Ilona Tainio, koulupsykologi luokanopettajat vuorotellen tilanteen mukaan Oppilashuoltotyöryhmän kokoontumisaikataulu ja toiminnan painotusalueet: Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen (tai kolmas) keskiviikko klo Ryhmän tehtävänä on oppilaiden koulunkäynnin ja opettajien työn tukeminen. Ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään ja puuttumaan ilmenneisiin ongelmiin mahdollisimman varhain moniammatillista yhteistyötä tehden. Ryhmä tekee yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa (Ankkuri) suoraan sekä siten, että terveydenhoitaja ja erityisopettaja osallistuvat oman alueen palavereihin. Oppilashuoltoryhmän kautta oppilas perheineen voidaan ohjata koulupsykologin, koulukuraattorin, perheneuvolan tai K-HKS:n lastenpsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Ryhmän tavoitteena on tehostaa aloitettujen oppilasasioiden seurantaa. Oppilashuollon kokouksia johtaa rehtori. Hänen ollessaan estynyt puheenjohtajana toimii erityisopettaja Kouluterveydenhoito Vastaanotto / Tavoitettavuus Koululääkäri Päivi Mali Terveydenhoitaja Sanna Anttonen tiistaisin ja keskiviikkoisin Rengon kouluilla Hammashoitaja Sirpa Pakarinen 3.KOULUN TOIMINNAN HALLINNOINTI/JOHTAMINEN/OSAAMISEN HALLINTA 3.1 Johtaminen / Johtoryhmä / Vastuualueet / Tiimit (kokousaikataulut, vuosikello) Rehtori vastaa kokonaisvaltaisesti Rengon alueen kaikkien koulujen toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, henkilöstöasioista, oppilasasioista sekä yhteistyön eri muodoista.

10 Vararehtori Mia Pyhäjoki Primus/Kurre pääkäyttäjä (rehtorin ohella) KivaKoulu-hanke koulun kotisivujen ylläpito ja päivitys opettajien välituntivalvontalistojen laatiminen sijaisten/harjoittelijoiden vastaanottaminen rehtorin ohella yt kokousten johtaminen rehtorin ollessa estynyt koulun työjärjestyksen suunnittelu ja laatiminen yhdessä rehtorin kanssa erikseen sovittavat juoksevat asiat rehtorin tehtävien hoito rehtorin ollessa estynyt 1-5 työpäivää Suunnitteluryhmä: Rehtori ja vararehtori muodostavat koulun suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmä kokoontuu tarvittaessa. Valmistelee yt-kokouksissa päätettäviä asioita sekä pohtii/ alustaa koulun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Valmistelee koulun toimintasuunnitelmaa ja itsearviointia. Henkilöstövalintojen valmistelu Primus/Kurre vastuuhenkilönä toimii vararehtori. Hänen tehtävänään on hoitaa ko. ohjelmalla koulun yhteisiä tehtäviä. Kehittämistiimit: 1) Kansainvälisyystiimi: Terhi Lahdenpohja, Kirsi Luukkala, Vesa Koskinen, Pasi Penttilä Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö: oppilastöiden organisointi, kirjeenvaihto, teemapäivät, raportointi, vierailut, koteihin tiedottaminen, kulttuurikasvatus, globalisaatiokasvatus 2) Yhteisöllisyystiimi: Mia Pyhäjoki, Jaana Haapalainen, Armi Karevaara, Vesa Koskinen KivaKoulu-hanke oppilaskuntatoiminnan kehittäminen 3) OPS-tiimit Pysyvät tiimit: 1) Mia Pyhäjoki ja Ari Hevosmaa koulun kotisivujen kehittäminen tietotekniikan pedagoginen kehittäminen 2) Oppilashuoltotyöryhmä Erityisopettaja valmistelee kokouksen asiat (yhteistyö luokanopettajien kanssa), lähettää asialistat sekä tekee muistion. Rehtori toimii kokouksen pj:nä.

11 VASTUUALUEET Kirkonseutu / Nevilä / Nummenkylä Primus/Kurre tukihenkilö: Mia Pyhäjoki ATK-tukihenkilö Ari Hevosmaa irtaimistoluettelonpitäjät: Ari Hevosmaa / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Musiikkiesitykset: Marianne Penttilä / Kristiina Komeri / Riikka Mattila seurakuntayhteistyö / Minna Salo / Kristiina Komeri / Riikka Mattila liikenneturvallisuus / Minna Salo / Armi Karevaara / Riikka Mattila Kirjasto ja keräykset: Kirsi Luukkala / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Arkisto: Jaana Haapalainen Kansainvälisyys: Terhi Lahdenpohja Kirjatilaukset: /Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Kouluohjaajien vastuuhenkilöt: Marianne Penttilä ja Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Koulukuvaukset: Marianne Penttilä Lehtiviikot: Marianne Penttilä Liikunta ja tekninen työ: Ari Hevosmaa / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Unicef-kävely: Kirsi Luukkala / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Oay-yhteysopettaja: Marianne Penttilä / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Oppilashuolto: Jaana Haapalainen Oppilaskunta: Mia Pyhäjoki / Armi Karevaara/ Vesa Koskinen Tarviketilaukset: Ari Hevosmaa / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Uusien opettajien/ sijaisten perehdyttäjä: Marianne Penttilä ja Mia Pyhäjoki / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen

12 3.2 Täydennyskoulutussuunnitelma (yksikkö/yksilöt): Veso-päivät, muu henkilöstökoulutus, hyvinvoinnin kehittäminen, tutustumismatkat, OPE-TET Veso ti klo 9-15 ½ VESO ke klo Kaupungin yhteinen VESO ½ Veso syksyllä tai keväällä HENKILÖSTÖKOULUTUS: Koulutuksissa suositaan kaupungin omia sekä Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämiä koulutuksia. Opettajat profiloituvat ja sitoutuvat tiettyihin aiheisiin kouluttautumisessa. Näin kouluttautuminen on johdonmukaista ja koulun toimintaa pystytään kehittämään vastuualueiden kautta suunnitelmallisesti. Opettajat voivat esittää toiveitaan koulutukseen osallistumisesta. Koulutuksiin pääsemisessä pyritään huomioimaan tasapuolisuus Into-hanke (Vesa Koskinen, Kristiina Komeri) TYÖHYVINVOINTI: Pyritään yhteisöllisyyden avulla vahvistamaan/ ylläpitämään työhyvinvointia. Koulutuksien kautta pyritään tukemaan myös työhyvinvointia. Oppilashuoltotiimi tukee opettajia haastavissa tilanteissa ja pyrkii yhdessä löytämään ratkaisuja asioiden etenemisen kannalta. Vastuun tasaisella jakamisella pyritään tukemaan opettajien jaksamista. Avoimuudella ja välittömyydellä ylläpidetään hyvää työilmapiiriä. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut rehtorin kanssa käydään kouluvuoden aikana. 3.3 Yhteistoiminta-alueen yhteiset toimintamuodot Yhteistyöalueen toimintasuunnitelman mukaista yhteistoimintaa eri muodoissa (alueen toimintasuunnitelma liitteenä) Rehtori ja vararehtori ovat alueellisen kehittämisryhmän jäseniä. Rengon koulujen yhteinen veso Kuudesluokkalaiset tutustuvat Lyseon kouluun keväällä yhden päivän ajan. Matka tehdään vuoroliikenteen busseilla jos aikataulullisesti sopii, muutoin tilausajona. 3.4 Koulun tiedotussuunnitelma tiedotteet lähetetään huoltajille lukuvuoden alkaessa Rehtori/opettaja lähettää koulun yhteisistä asioista tiedotteet aina tarvittaessa, vähintään kuukausittain Kirkonseudulla, Nevilässä ja Nummenkylässä vähintään 3 kertaa kouluvuoden aikana. koulun tiedotteet laitetaan Wilmaan, samoin sinne merkitään oppilaiden poissaolot

13 vähintään viikoittain pidettävät kokeet ilmoitetaan Wilmassa Opettajat vastaavat luokkakohtaisista tiedotteista. Tiedotteisiin liitetään palauteosa, johon vaaditaan vanhempien allekirjoitus. Koulujen kotisivut: Sähköposti: Kaupungin sisäinen tiedotus Intranettiin. 4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN 4.1 Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus) Ei erityisiä painotuskohteita. Liikunta ollut aiemmin, mutta väistötilat rajoittavat Kirkonseudun koululla. 4.2 Oppilaanohjauksen painotukset itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen kehittäminen yhteisöllisyys ja oppilaiden osallisuus kouluyhteisössä 4.3 Oppimismenetelmälliset painotukset ja uudet oppimisympäristöt Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyön puitteissa oppiaineiden integrointia (YL, AI,EN, KU, ATK) englanninkielinen koulupäivä kummioppilastoiminta. fyysisen oppimisympäristön kehittäminen (perusopetuksen laatukriteereistä valittu painotusalue) - kestävän kehityksen suunnitelma tekeillä (vastuuhenkilönä Kirsi Luukkala), uuden koulun kalustuksen suunnittelu työergonomiset seikat huomioon ottaen, ergonomisten tekijöiden ja riskien kartoituksen laatiminen (ergonomia on myös painopistealueena työyhteisötason kehittämissuunnitelmassamme) 4.4 Oppilaan pedagogisen tuen järjestäminen

14 4.4.1Toimintatavat yleisen tuen järjestämisessä Oppilaan opiskelua tuetaan tukiopetusta antamalla, opetusta eriyttämällä ja ohjatulla rästiläksyjen tekemisellä. Avustaja toimii oppilaan apuna opettajan antamien ohjeiden mukaan. Luokissa voidaan antaa samanaikaisopetusta lähinnä äidinkielessä ja matematiikassa. Luokanopettaja ja erityisopettaja suunnittelevat sekä toteuttavat yhdessä opetusta sovittuina ajankohtina. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti ja pienryhmissä tarpeen mukaan lähinnä äidinkielessä, matematiikassa ja englannissa yhteistyö vanhempien kanssa tärkeää Toimintatavat tehostetun tuen järjestämisessä Tehostettua tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka avulla eritellään, mitä tukikeinoja hänen kohdallaan käytetään. Tämä tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa ja OHR-ryhmän tuella osa-aikainen erityisopetus ja samanaikaisopetus apukeinoina Tukikeinona voidaan käyttää myös luokan kertaamista. Oppilashuoltoryhmän kautta opettaja saa konsultaatioapua haastaviin tilanteisiin Toimintatavat erityisen tuen järjestämisessä Erityinen tuki OHR-ryhmän palaveri yhdessä vanhempien kanssa HOJKS-lomakkeen laadinta yhdessä vanhempien kanssa mahdollisesti siirto erityisluokkaan 4.5 Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat Elämänkatsomuksen oppitunti pidetään perjantaisin klo , johon osallistuvat sekä Kirkonseudun koulun ET-oppilaat (3) että Nevilän koulun ET-oppilaat (3). OPS:n mukainen toinen oppitunti on Nevilän oppilailla perjantaina klo Sen sijaan Kirkonseudun oppilailla toinen

15 ET-tunti on tiistaisin klo Nevilän koulun ET-oppilaat tuodaan Kirkonseudun koululle takseilla, takaisin he pääsevät vuoroliikenteen bussilla. 4.6 Maahanmuuttajaopetus 4.7 Koulun kerhotoiminta Kerhotunnit ovat Kirkonseudun koululla ti klo (elektroniikka/tekniikkakerho luokkalaisille,vetäjänä Ari Hevosmaa). Kerhossa rakennetaan erilaisista rakennussarjoista kouluelektroniikan töitä. Nummenkylän koululla liikuntakerho on perjantaisin klo (1h). Kuvataidekerho toimii keskiviikkoisin klo (1,5h). Nummenkylän koulun kerhoja vetää Vesa Koskinen. Nummenkylän liikuntakerhotoimintaan kuuluu uusien ja tuttujen liikuntamuotojen kautta kannustaa oppilaita omatoimiseen liikuntaan. Liikuntakerho järjestää mahdollisuuksien mukaan retkiä lähialueen liikuntakohteisiin. Kuvataidekerhossa oppilaat pääsevät kokeilemaan sekä perinteisten että nykyaikaisten (digitaalisten) välineiden käyttöä taiteen tekemisessä. Päätavoite on tekemisen ilo ja kokeilu. Englannin kielen kerhotunnille on varaus tiistaiaamulle klo Kirkonseudun koulun tokaluokkalaisia varten. Kerhoa vetävät Terhi Lahdenpohja ja Kirsi Luukkala yhdessä (=1h/vk). Kerhon alkaminen on kiinni rahoituksen riittämisestä. 4.8 Kansainvälinen toiminta Oppituntien puitteissa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi: Koulumme on mukana Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyössä, jonka puitteissa kaikilla luokkalaisilla on oma kirjekaveri Keniassa. Oppilaiden projektitöiden vaihto Nakurun Race Track Primaryn kanssa vieraat/vierailut Cabulag-hankkeeseen liittyen luokille pyritään saamaan ulkomaiset ystäväluokat, joihin pidetään yhteyttä sähköpostin välityksellä. Koulumme osallistuu vuosittain SPR:n Nälkäpäivä-keräykseen. Järjestämme keväällä Unicef-kävelyn. Warstein-yhteistyö luokkien saksan opiskelijat (sähköpostikirjekaveritoimintaa) 4.9 Kehittämishankkeet ja projektit (Opetustoimen yhteiset, koulukohtaiset, opettajakohtaiset)

16 Opetushallituksen kerhohanke KivaKoulu hanke Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö Kielitivoli-hanke 4.10 Koulun kumppanuudet ja sidosryhmät Rengon koulut Lyseon yläkoulu (kuudesluokkalaiset käyvät keväällä tutustumassa opettajan johdolla yläkouluun yhden päivän ajan) Päiväkoti Aurinkopiha Keskusta I yhteistyöalueen koulut Lasten liikunnan tuki ry Vanhempainyhdistys/kylätoimikunta Rengon kirjasto Arx seurakunta 4H-yhdistys Lions Club Renko Kanta-Pankki Rengon Osuuspankki kaupungin taidelaitokset 4.11 Aamu- ja iltapäivätoiminta Iltapäivätoiminnasta vastaa Lasten liikunnan tuki ry. Toiminta on järjestetty vain Kirkonseudun koulussa. Vastaavana ohjaajana toimii Jaana Koskela iltapäivätoimintaa varten on väistötiloista järjestetty oma pieni huone, jossa tosin aina tiistaisin ja keskiviikkoisin työskentelee kouluterveydenhoitaja. Yhteistyöllä koetetaan vahvistaa yhteisiä toimintatapoja ja kasvatusperiaatteita Opintoretket Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistys avustaa opintoretkiä 10 /oppilas kouluvuoden aikana. Nevilän koulun vanhempainyhdistys osallistuu retkikuluihin sopimuksen mukaan. Kyläyhdistys tukee rahallisesti Nummenkylän koulun opintoretkiä. Luokat voivat kerätä rahaa mm. myymällä erilaisia tuotteita ovelta ovelle periaatteella, järjestämällä erilaisia tempauksia, myyjäisiä, luokkajuhlia yms. Mahdollista myyntityötä varten on

17 kodeilta saatava lupa. Opintoretkiä suunniteltaessa huomioidaan Arxin tarjonta. Retkien kohteena suositaan läheisiä luonto- ja liikuntakohteita. Uimahallikäynteihin pyritään yhdistämään joku toinen kohde, esim. museo tai kirjasto, jolloin koulupäivä on kokonaan koulun ulkopuolista opetusta. Koulun ulkopuolisen opetuksen sisältö liittyy aina opetussuunnitelmaan, joko tiettyyn oppiaineeseen, eri oppiaineiden muodostamaan kokonaisuuteen tai aihekokonaisuuksien sisältöihin. Perusopetus on maksutonta. Retkistä mahdollisesti koituviin kustannuksiin liittyvään varainkeruuseen osallistuminen on vapaaehtoista; varat on kohdennettava kaikille tasapuolisesti. Retkisuunnitelmat: Kirkonseutu: Luokkien 1-2 kevätretki Hämeenlinna/Janakkala: kohteina Rengon kotiseutumuseo, Aulangon luonnonpuisto ja joko Nestlen jäätelötehdas Turengissa tai Elektra-sähkömuseo Hämeenlinnassa luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnassa:kohteina uimahalli, keilahalli ja Laulajaisen villisikatila Rengossa 6. luokan luokkaretki : 2 päivän (yhden yön) leirikoulu Eerikkilän urheiluopistossa Nevilä: Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin klo , vanh.yhd. rahoittaa Koko koulun kevätretki klo Vantaalle Heurekaan, vanh.yhd. rahoittaa leirikoulupäivä Syöksynsuussa yhteistyössä srk:n kanssa Nummenkylä: koko koulun retkipäivä 4.13 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Kirkonseutu Elokuu: liikuntapäivä luokan vanhempainilta Syyskuu: 6.9. seurakunnan pitämä päivänavaus (jatkuen joka kk:n ensimmäinen tiistai klo 10) kanttori laulattamassa virsiä/muita lauluja sopimuksen mukaisesti 1-2krt/lukuvuosi eurooppalaisten kielten päivä viikko 37 Liikenneturvallisuusviikko liikenneturvallisuuden teemapäivä nälkäpäivä keräys Lokakuu: koulukuvaus Marraskuu:

18 ke uimahallissa käynti Vipinää välkälle -viikko Aikakauslehtipäivä uimahallissa käynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde Joulukuu: ti joulujuhla klo ulkona koulun pihalla (iltajuhla, vanhemmat tervetulleita!) ke Todistusten jako klo 8.15 Helmikuu: koko koulun hiihtoretkipäivä tietoturvapäivä Maaliskuu: uimahallikäynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde sanomalehtiviikko Huhtikuu: ma Unicef-kävely luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4h) Toukokuu: Luokkien 1-2 kevätretki Hämeenlinna/Janakkala: kohteina Rengon kotiseutumuseo, Aulangon luonnonpuisto ja Nestlen jäätelötehdas Turengissa tai Elektra-sähkömuseo luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnan uimahalliin, keilahalliin ja Laulajaisten villisikatilalle 6. luokan leirikoulu Eerikkilän urheiluopistoon (kesto 2 päivää) kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun la 2.6. Kevätkirkko klo ja sen jälkeen todistusten jako kirkon pihamaalla Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Nevilä Teemapäivät: syyskuu eurooppalaisten kielten päivä vanhempainilta klo syysretkipäivä klo koulupäivän aikana Nälkäpäiväkeräys lokakuu koulukuvaus pihapäivä klo uimahalli- ja taidemuseovierailu

19 marraskuu aikakauslehtipäivä joulukuu itsenäisyysteemapäivä klo joulujuhla klo 18 todistustenjako klo 8.30 tammikuu helmikuu hiihtopäivä klo maaliskuu sanomalehtiviikko uimahalliretki klo huhtikuu koulupäivän aikana pihapäivä + Unicef-kävelypäivä klo luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu, poliisi, seurakunta, 4H) toukokuu kevätretki Heurekaan klo Leirikoulupäivä Syöksynsuussa yhteistyössä srk:n kanssa kuudesluokkalaiset tutustumassa yläkouluun kevätjuhla klo todistustenjako klo 8.30 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Nummenkylä Syyskuu pe 9.9 Hupiolympialaiset ma Vanhempainilta klo 18 VKO 37 Liikenneturvallisuusviikko pe Nälkäpäiväkeräys eurooppalaisten kielten päivä Marraskuu

20 4.10. Halloween-juhlat VKO 45 Aikakauslehtiviikko Vipinää välkälle -viikko Marraskuun aikana järjestetään uintiretki uimahalliin ja samalla tutustutaan johonkin kaupungin kohteeseen. Joulukuu ma Itsenäisyysjuhla ti Joulujuhla klo ke Väliarvioiden jako klo 9 Helmikuu ti VKO 6 Laskiaisrieha Sanomalehtiviikko Maaliskuu Maaliskuun aikana järjestetään uintiretki uimahalliin ja samalla tutustutaan johonkin kaupungin kohteeseen. Huhtikuu ma luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4h) Vappujuhlat Toukokuu unicef-kävely ja koulupäivän mittainen luokkaretki. Kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun. to Kevätjuhla klo la 2.6. Todistusten jako 4.14 Oppilasarvioinnin aikataulu ja toteutustapa Oppilaat saavat kirjallisen todistuksen kaksi kertaa vuodessa, aina lukukauden päättyessä. Arviointi tehdään Wilma ohjelmalla: Luokilla 1-4 arvostelu on sanallista. Työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti erillisellä liitteellä. Luokilla 5-6 käytetään numeroarviointia. Arviointikeskustelu järjestetään uuden luokan kanssa kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai huoltajien pyynnöstä. Oppilaiden taitoja ja työskentelyä arvioidaan suullisesti koko lukuvuoden ajan. Opettajat antavat

21 oppilailleen suullista palautetta työskentelyn lomassa. Kirjalliset kuukausitiedotteet oppilaan työskentelystä ja koulunkäynnistä lähetetään tarpeen mukaan. Lisäksi oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään. 5.OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 5.1 Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet, ohjaava opettaja, toimintamuodot) Ohjaavat opettajat: Mia Pyhäjoki / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Oppilaskunta kokoontuu kuukausittain sovittuna päivänä, tarpeen mukaan useammin. Oppilaskuntavaalit pidetään syyskuussa. Jokaiselta luokalta halukkaat saavat ilmoittautua oppilaskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Jokaiselta ikäluokalta pääsee yksi edustaja oppilaskuntaan. Puheenjohtaja valitaan vaalien jälkeen äänestämällä. Puheenjohtajalle annetaan vastuutehtäviä. Hän johtaa välillä oppilaskunnan kokouksia. Sihteerien vuorot kiertävät, jotta kaikki oppisivat tekemään muistiinpanoja kokouksissa. Koulun ilmoitustaululla on aloitelaatikko, johon saa tehdä ehdotuksia oppilaskunnalle. Ehdotukset käsitellään kokouksissa. Oppilaskunta pyrkii vaikuttamaan koulun asioihin tekemällä parannusehdotuksia, ideoimalla käytöskampanjan, yhteisiä tilaisuuksia, Kiva-koulu-hankkeen harjoituksia jne. 5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta Yhteistyön tärkeänä välineenä on tiedottaminen. Lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta ja toimintatavoista. Rehtorin lähettämät yhteiset tiedotteet, luokan omat tiedotteet, puhelut, sähköpostiviestit sekä viestit reissuvihkossa ovat tärkeitä viestikanavia kodin ja koulun välillä. tiedotteet laitetaan Wilmaan, jonne myös oppilaiden poissaolot merkitään vähintään viikoittain Vanhemmat ovat tervetulleita koululle aina tarvittaessa keskustelemaan lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulussamme on aina avoimet ovet; vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koulun arkea. Koko koulun) vanhempainillat järjestetään syyskuussa (Ksk 15.9., Ne ja Nu 12.9.). Kevätlukukaudella järjestetään A2-kielivalintaa koskeva tiedotustilaisuus kaikkien Rengon koulujen 3. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen Kirkonseudun koulussa. Vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (Ksk) tai harvemmin (Ne). Opettajat osallistuvat kokouksiin vuorotellen.

22 Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Taisto Rönkkö Nevilän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Eija Vanhatalo

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 KIRKONKULMAN KOULU KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) 10.8.2011 (ke) koulu alkaa 17.-23.10.2011 (ma-su,

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 13.9.2011 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/6 Hajalan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Hajalan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren koulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren koulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2011 2012 1 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2011-2012 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren koulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova opettajien

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2012 Leena Mäntylä Päiväkodin johtaja Tiina Heino Johtokunnan puheenjohtaja Kettukallion päiväkoti Esiopetusryhmän

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet

Oppilaiden osallisuustiimi. Lukuvuoden arviointi ja lukuvuoden tavoitteet Oppilaiden osallisuustiimi Lukuvuoden 2013-2014 arviointi ja lukuvuoden 2014-2015 tavoitteet Toiminnan tavoitteet Oppilaiden osallisuuden ryhmiä ovat oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta sekä välituntitoiminta.

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Koulun työsuunnitelma

Koulun työsuunnitelma Koulun työsuunnitelma Iitin kunta Koulutuspalvelut Lukuvuosi 2013-2014 Tillolan koulu Vuosiluokat 1-6 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja työsuunnitelman käsittely Perusopetusasetus (20.11.1998/852)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma

Opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma Perusopetus Opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma Koulu Haapaniemen koulu Lukuvuosi 2015 / 2016 Käsittely Opettajat 12.8.2015 Sivistyslautakunta 8.9.2015 Allekirjoitus Rehtori/Koulunjohtaja Jari Kunelius

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE KOULUN KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE SUVI LAPPALAINEN LAHDEN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN KASVU Sisällysluettelo 1. Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 2. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Opettajat. Oppilasmäärä luokittain. Koulumme perustiedoissa ei ole tapahhmut muutoksia.

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Opettajat. Oppilasmäärä luokittain. Koulumme perustiedoissa ei ole tapahhmut muutoksia. Rautajärven koulu Sivu 1/9 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Rautajärven koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Suunnitehna toteuhu. Koulumme perustiedoissa ei

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2016-2017 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Päivärinteen koulu Työsuunnitelma 2013-2014

Päivärinteen koulu Työsuunnitelma 2013-2014 Päivärinteen koulu Työsuunnitelma 2013-2014 Sisällys 1. Lukuvuoden keskeiset tavoitteet ja painopistealueet 1.1 Kasvatus ja opetus 3 1.2 Kasvatuskumppanuus 3 1.3 Kouluyhteisön hyvinvointi 3 1.4 Kestävä

Lisätiedot

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti.

Pyrimme toiminnassamme kestävään kehitykseen toimimalla ekologisesti ja taloudellisesti. 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 2.2 Perusopetuksen arvoperusta POSTIPUUN KOULUN ARVOPERUSTA Postipuun koulu on yhtenäiskoulu, joka palvelee lähikouluna Puustellinmäen ja Mäkkylän alueen oppilaita

Lisätiedot