Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän"

Transkriptio

1 Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän KOULUJEN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa Oppilaskunnan kokouksessa 22.9/2011 Vanhempainyhdistyksen kokouksessa Päiväys Rehtorin allekirjoitus Toimintasuunnitelma hyväksytty / 2011 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) (ke) koulu alkaa (ma-su, vko 42) syysloma (ke) viimeinen koulupäivä (to-su) joulun ajan vapaa Kevätlukukausi 2012 (97 työpäivää) (ma) koulu alkaa (ma-su, vko 9) talviloma (pe-ma) pääsiäisloma (la) lukuvuosi päättyy

2 A-osa Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet Kirkonseudun koulu toimii väistötiloissa syksystä 2011 alkaen ainakin puolentoista vuoden ajan. Nevilän koulu ja Nummenkylän koulu lakkautetaan heti, kun uusi koulurakennus valmistuu. Näin ollen suunnitelmat keskittyvät uuden koulun suunnitteluun. Lähiaikojen tavoitteina on Nevilän ja Nummenkylän koulujen siivous, tyhjennys, muutto ja lakkauttaminen. Lakkautettavien koulujen oppilaiden turvallinen kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen ja tärkeä tavoite, samoin vanhempien luonteva tutustuminen uusiin opettajiin sekä koulujen vanhempainyhdistysten ja kylätoimikunnan voimavarojen yhdistäminen. Rengon uuden koulun valmistumiseen mennessä käydään opettajien kesken pedagogista keskustelua yhteisten pelisääntöjen ja työkäytänteiden muodostamiseksi ja yhteisöllisyyden saavuttamiseksi. Myös lakkautettavien koulujen opettajien kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen asia. Uuden koulun oppilasryhmien kokoamiseen ja opettajien erityistaitojen hyödyntämiseen kiinnitetään huomiota. Uuden koulun sisällöllisiä uudistuksia ja kehittämiskohteita ajatellen keskeisiä asioita ovat: - yhteistyö esikoululaisten ja koulun alkuopetuksen kesken? - mahdollinen pienluokkatoiminta (oma erityisopetusryhmä) Rengon uudella koululla? Rengon koulun oma pienluokka antaisi renkolaisille erityisoppilaille mahdollisuuden käydä omaa lähikoulua. 1.KOULUN ITSEARVIOINTI 1.1 Lukuvuosi

3 Kouluvuosi sujui pääosin ennalta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Opetuksen painotukset, KiVa-koulu-hanke ja Cabulag-projekti, työllistivät niin opettajia kuin oppilaitakin. Yhteisten toimintalinjojen määrittely pääsi alkuun arvokeskustelujen myötä, mutta edessä on vielä paljon työtä, jotta yhteiset toimintatavat ja kasvatuslinjat saadaan kirjatuiksi. Yhteistyötä opettajien kesken on lisätty pedagogisilla järjestelyillä (esim. samanaikaisopetustunnit ja vaihtotunnit) Opetushallituksen kerhohankkeen tuella järjestetty kerhotoiminta oli vilkasta. Kerhotoimintaa järjestettiin Kirkonseudulla (liikunta, englanti) ja Nummenkylällä (liikunta, kuvataide). Oppilaskunnnat kokoontuivat säännöllisesti joka koulussa. Työhyvinvoinnin osalta tehtiin kehittämissuunnitelmia, joiden työstäminen pääsi alkuun ja jatkuu alkaneena kouluvuotena. Oppilashuolto toimi aktiivisesti ja kokouksia aiheen tiimoilta pidettiin 2-3 viikon välein.. Oppilashuoltoryhmä kokoontui edellisen kouluvuoden aikana 13 kertaa. Kaikkien Rengon koulujen yhteisiä opettajien kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa. Koulujen omat kokoukset pidettiin viikottain. Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi (Ksk 5, Ne 3 ja Nu 1 vastausta), joten koulut järjestivät oman palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille. Kyselyn tuloksia esitellään syksyn vanhempainilloissa. Saatu palaute oli erittäin positiivista. Kehittämissuunnitelman mukaisesti työergonomia-asiat ovat työn alla uuden koulun suunnittelun myötä. Pedagogista yhteistyötä ja samanaikaisopetusta kehitetään mm. uusia työmuotoja hakemalla. Henkilökunnan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä vahvistetaan erilaisilla yhteisillä vapaaajanviettotilaisuuksilla vuosittain yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaisesti. 1.2 Arviointisuunnitelma lukuvuodelle Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi (Ksk 5, Ne 3 ja Nu 1 vastausta), joten Rengon koulut järjestivät oman palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille. Kyselyn tuloksia esitellään syksyn vanhempainilloissa. Saatu palaute oli erittäin positiivista. Samainen kysely lähetetään kevätpuolella uudestaan joka kotiin. Kiusaamiskyselyt joka kodille lähetetään tammi-helmikuun aikana. Kyselystä saadut tulokset käsitellään luokittain ja tarvittaessa käsittelyä jatketaan oppilashuoltoryhmässä.

4 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2.1 Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta) 2.2 Koulun päivittäinen työaika klo - Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä 1. oppitunti oppitunti oppitunti ruokatunti oppitunti oppitunti oppitunti oppitunti Kirkonseudun luokka 5-6 ruokailee jo klo ja jatkaa kolmatta oppituntia joka päivä. Kaikki luokat syövät omissa luokissaan, paitsi kolmas luokka ruokalatilassa. Nevilässä yksi luokka (=5-6) syö omassa luokassa ruokasalin pienen koon takia. Kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää kaksoistuntina, jolloin koulu päättyy 15 min. aikaisemmin. Iltapäiväkerhotoiminta on Kirkonseudun koululla päivittäin liikunnan tuki ry:n järjestämänä. Koulu ei ole vastuussa iltapäiväkerhotoiminnasta, vaan on ainoastaan luovuttanut tilojansa kerhon käyttöön. 2.3 Tuntikehyksen käyttö Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä Yleisopetus Pienryhmäopetus Laaja-alainen erityisopetus Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto 1 (laskettu - - yleisop) Islamin uskonto Erityistehtävä (mikä) 0,5 AV 0,5 ATK 0,5 AV Kerhotyö (koulun kehys) Tukiopetus 3 1 0,5 Muu varaus 4 (ylisuuren luokan takia annettu lisäresurssi) Tuntikehys yhteensä =

5 Kerhotyö (hankerahoitus) 2-2,5 2.4 YT-tuntien käyttösuunnitelma YT ajan käyttö (38 työviikkoa x 3h=114h) Karkea arvio YT-ajan käytöstä: Arviointikeskustelut, kirjallinen arviointi, vanhempainillat, oppilashuollolliset asiat Opettajainkokoukset, koulujen yhteiset kokoukset, tiimityöskentely, OPS-työ yhteissuunnittelu (38x90min) 76 h 38 h 114h YT-kokousaika: YT-kokoukselle on varattu työjärjestykseen kiinteä aika: Kirkonseutu torstaisin klo alkaen, Nevilä keskiviikkoisin klo tai ja Nummenkylä torstaisin klo 8-9. Yt-ajan käyttö jaetaan pääsääntöisesti seuraavasti: kerran kuussa on kaikkien Rengon koulujen opettajien yhteinen YT-kokous (juoksevat asiat, koulutyön suunnittelu, yhteisöllisyyden lujittaminen). muina viikkoina koulun oma yt-palaveri tarpeen mukaan Arviointikeskustelut: Uuden luokan kanssa arviointikeskustelut järjestetään kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai huoltajien pyynnöstä. Kodin ja koulun yhteistyö: Koulun yhteinen vanhempainilta ja mahdolliset luokkakohtaiset vanhempainillat järjestetään syyskuun aikana (Ksk 15.9., Ne ja Nu 12.9.) 3.-luokkalaisten ja vanhempien kieli-infotilaisuus pidetään helmi-maaliskuussa Kirkonseudun koulussa Kirjalliset tiedotteet lähetetään kouluilta koteihin kuukausittain ja ne ovat nähtävissä Wilmassa Kodeille lähetetään kiusaamiskyselyt kevätlukukaudella. Opettajat pitävät koteihin yhteyttä tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetään koulun tilaisuuksia yhteistyössä tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen (Ksk ja Ne) kokouksiin osallistuvat opettajat vuorotellen.

6 Nummenkylän kyläyhdistyksen kokouksiin opettajat osallistuvat pyydettäessä. Oppilashuolto: Luokanopettajat osallistuvat vuorollaan joka toinen (tai kolmas) viikko kokoontuvaan oppilashuoltotyöryhmään. Lisäksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulupsykologin, terveydenhuoltohenkilöiden tai muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa. 2.5 Oppilaat vuosiluokittain Kirkonseutu Vuosiluokka Yleisopetus 1. luokka luokka luokka luokka luokka 33 Yhteensä 102 Nevilä Vuosiluokka Yleisopetus luokka 9+9= luokka 9+6= luokka 9+10=19 yhteensä 52 Nummenkylä Vuosiluokka Yleisopetus luokka 3+3+1= luokka 4+7=12 yhteensä Henkilökunta 2.6.1Koulun johto Työsuhde Rehtori Marianne Penttilä vak. Apulaisrehtori Vararehtori Mia Pyhäjoki vak Koulusihteeri

7 2.6.2 Opettajat / Työsuhde / Tehtävä / Opetusvelvollisuus / Luokkatunnit tässä koulussa / Muussa koulussa / Muut tunnit / Yli opetusvelvollisuuden / Varaus / Yhteensä - Luokanopettaja - Aineenlehtori - Päätoiminen tuntiopettaja - Sivutoiminen tuntiopettaja OPETTAJA Kirkonseutu Työsuhde Tehtävä Haapalainen vak. eo Jaana Hevosmaa vak. lo Ari Lahdenpohja vak. lehtori Terhi Luukkala vak. lo Kirsi Penttilä vak. lo/rehtori Marianne Pyhäjoki vak. lo Mia Salo Minna vak. lo OPETTAJA Nevilä Työsuhde Tehtävä Karevaara vak. lo Armi Komeri vak. lo Kristiina Penttilä Pasi vak. lo Haapalainen vak. eo Jaana Lahdenpohja Terhi vak. lehtori

8 OPETTAJA Nummenkylä Työsuhde Tehtävä Koskinen Vesa Mattila Riikka Haapalainen Jaana Lahdenpohja Terhi vak. vak. vak. vak. lo lo eo lehtori Kouluohjaajat / Työsuhde / Viikkotunnit KOULUOHJAAJA Työsuhde Pirjo Kiemunki- vak. Halme Heidi Holopainen vak. Tarja Koivu vak. Koulukyyditykset Kouluohjaajat valvovat kyyditysoppilaita itsenäisesti ja yksin aamuisin klo 8 alkaen, Nummenkylän koululla ke ja pe jo klo 7.45 alkaen (opettajat eivät ole vielä koulussa), samoin iltapäivisin tarpeen mukaan. Kyyti-ilmoituksista ja muutoksista tiedottavat koteihin luokanopettajat oman kyyditysoppilaan/oppilaiden osalta Ruokapalveluhenkilökunta Ruokapalveluemäntä Ruoanjakaja Sari Jalasvirta Salme Pentonen, Mia Järvi, Ritva Stranden (Ksk) Liisa Stolt (Ne) Minna Mäenpää (Nu) Kouluruokailun kehittämistavoitteita: Ruokailuun ja sitä seuraavaan välituntiin on varattu 45 minuuttia Kirkonseudulla. Tavoitteena on, että kiireettömän ruokailun päätteeksi pääsee vielä ulos liikkumaan mahdollisen ruuan aiheuttaman väsymyksen pois. Kirkonseudulla luokat 5-6 ruokailevat klo ja jatkavat sitten kolmatta oppituntiaan klo 11 saakka. Muut luokat ruokailevat klo alkaen. Nevilässä yksi luokka syö luokassa ruokasalin pienen koon takia. Nevilässä ruokailu alkaa klo ja Nummenkylän koulussa klo pyrimme ruokailutilanteen viihtyisyyden ja myönteisyyden lisäämiseen.

9 2.6.5 Kiinteistöhenkilökunta Talonmies Siistijä Matti Salo p kaikki koulut Sirkka Pirttilä (Ksk), Liisa Stolt (Ne), Minna Mäenpää (Nu) Oppilashuoltotyöryhmä Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Marianne Penttilä, rehtori Jaana Haapalainen, erityisopettaja Sanna Anttonen, kouluterveydenhoitaja Ilona Tainio, koulupsykologi luokanopettajat vuorotellen tilanteen mukaan Oppilashuoltotyöryhmän kokoontumisaikataulu ja toiminnan painotusalueet: Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen (tai kolmas) keskiviikko klo Ryhmän tehtävänä on oppilaiden koulunkäynnin ja opettajien työn tukeminen. Ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään ja puuttumaan ilmenneisiin ongelmiin mahdollisimman varhain moniammatillista yhteistyötä tehden. Ryhmä tekee yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa (Ankkuri) suoraan sekä siten, että terveydenhoitaja ja erityisopettaja osallistuvat oman alueen palavereihin. Oppilashuoltoryhmän kautta oppilas perheineen voidaan ohjata koulupsykologin, koulukuraattorin, perheneuvolan tai K-HKS:n lastenpsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Ryhmän tavoitteena on tehostaa aloitettujen oppilasasioiden seurantaa. Oppilashuollon kokouksia johtaa rehtori. Hänen ollessaan estynyt puheenjohtajana toimii erityisopettaja Kouluterveydenhoito Vastaanotto / Tavoitettavuus Koululääkäri Päivi Mali Terveydenhoitaja Sanna Anttonen tiistaisin ja keskiviikkoisin Rengon kouluilla Hammashoitaja Sirpa Pakarinen 3.KOULUN TOIMINNAN HALLINNOINTI/JOHTAMINEN/OSAAMISEN HALLINTA 3.1 Johtaminen / Johtoryhmä / Vastuualueet / Tiimit (kokousaikataulut, vuosikello) Rehtori vastaa kokonaisvaltaisesti Rengon alueen kaikkien koulujen toiminnan ja talouden johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, henkilöstöasioista, oppilasasioista sekä yhteistyön eri muodoista.

10 Vararehtori Mia Pyhäjoki Primus/Kurre pääkäyttäjä (rehtorin ohella) KivaKoulu-hanke koulun kotisivujen ylläpito ja päivitys opettajien välituntivalvontalistojen laatiminen sijaisten/harjoittelijoiden vastaanottaminen rehtorin ohella yt kokousten johtaminen rehtorin ollessa estynyt koulun työjärjestyksen suunnittelu ja laatiminen yhdessä rehtorin kanssa erikseen sovittavat juoksevat asiat rehtorin tehtävien hoito rehtorin ollessa estynyt 1-5 työpäivää Suunnitteluryhmä: Rehtori ja vararehtori muodostavat koulun suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmä kokoontuu tarvittaessa. Valmistelee yt-kokouksissa päätettäviä asioita sekä pohtii/ alustaa koulun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Valmistelee koulun toimintasuunnitelmaa ja itsearviointia. Henkilöstövalintojen valmistelu Primus/Kurre vastuuhenkilönä toimii vararehtori. Hänen tehtävänään on hoitaa ko. ohjelmalla koulun yhteisiä tehtäviä. Kehittämistiimit: 1) Kansainvälisyystiimi: Terhi Lahdenpohja, Kirsi Luukkala, Vesa Koskinen, Pasi Penttilä Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö: oppilastöiden organisointi, kirjeenvaihto, teemapäivät, raportointi, vierailut, koteihin tiedottaminen, kulttuurikasvatus, globalisaatiokasvatus 2) Yhteisöllisyystiimi: Mia Pyhäjoki, Jaana Haapalainen, Armi Karevaara, Vesa Koskinen KivaKoulu-hanke oppilaskuntatoiminnan kehittäminen 3) OPS-tiimit Pysyvät tiimit: 1) Mia Pyhäjoki ja Ari Hevosmaa koulun kotisivujen kehittäminen tietotekniikan pedagoginen kehittäminen 2) Oppilashuoltotyöryhmä Erityisopettaja valmistelee kokouksen asiat (yhteistyö luokanopettajien kanssa), lähettää asialistat sekä tekee muistion. Rehtori toimii kokouksen pj:nä.

11 VASTUUALUEET Kirkonseutu / Nevilä / Nummenkylä Primus/Kurre tukihenkilö: Mia Pyhäjoki ATK-tukihenkilö Ari Hevosmaa irtaimistoluettelonpitäjät: Ari Hevosmaa / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Musiikkiesitykset: Marianne Penttilä / Kristiina Komeri / Riikka Mattila seurakuntayhteistyö / Minna Salo / Kristiina Komeri / Riikka Mattila liikenneturvallisuus / Minna Salo / Armi Karevaara / Riikka Mattila Kirjasto ja keräykset: Kirsi Luukkala / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Arkisto: Jaana Haapalainen Kansainvälisyys: Terhi Lahdenpohja Kirjatilaukset: /Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Kouluohjaajien vastuuhenkilöt: Marianne Penttilä ja Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Koulukuvaukset: Marianne Penttilä Lehtiviikot: Marianne Penttilä Liikunta ja tekninen työ: Ari Hevosmaa / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Unicef-kävely: Kirsi Luukkala / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Oay-yhteysopettaja: Marianne Penttilä / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen Oppilashuolto: Jaana Haapalainen Oppilaskunta: Mia Pyhäjoki / Armi Karevaara/ Vesa Koskinen Tarviketilaukset: Ari Hevosmaa / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen Uusien opettajien/ sijaisten perehdyttäjä: Marianne Penttilä ja Mia Pyhäjoki / Pasi Penttilä / Vesa Koskinen

12 3.2 Täydennyskoulutussuunnitelma (yksikkö/yksilöt): Veso-päivät, muu henkilöstökoulutus, hyvinvoinnin kehittäminen, tutustumismatkat, OPE-TET Veso ti klo 9-15 ½ VESO ke klo Kaupungin yhteinen VESO ½ Veso syksyllä tai keväällä HENKILÖSTÖKOULUTUS: Koulutuksissa suositaan kaupungin omia sekä Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämiä koulutuksia. Opettajat profiloituvat ja sitoutuvat tiettyihin aiheisiin kouluttautumisessa. Näin kouluttautuminen on johdonmukaista ja koulun toimintaa pystytään kehittämään vastuualueiden kautta suunnitelmallisesti. Opettajat voivat esittää toiveitaan koulutukseen osallistumisesta. Koulutuksiin pääsemisessä pyritään huomioimaan tasapuolisuus Into-hanke (Vesa Koskinen, Kristiina Komeri) TYÖHYVINVOINTI: Pyritään yhteisöllisyyden avulla vahvistamaan/ ylläpitämään työhyvinvointia. Koulutuksien kautta pyritään tukemaan myös työhyvinvointia. Oppilashuoltotiimi tukee opettajia haastavissa tilanteissa ja pyrkii yhdessä löytämään ratkaisuja asioiden etenemisen kannalta. Vastuun tasaisella jakamisella pyritään tukemaan opettajien jaksamista. Avoimuudella ja välittömyydellä ylläpidetään hyvää työilmapiiriä. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut rehtorin kanssa käydään kouluvuoden aikana. 3.3 Yhteistoiminta-alueen yhteiset toimintamuodot Yhteistyöalueen toimintasuunnitelman mukaista yhteistoimintaa eri muodoissa (alueen toimintasuunnitelma liitteenä) Rehtori ja vararehtori ovat alueellisen kehittämisryhmän jäseniä. Rengon koulujen yhteinen veso Kuudesluokkalaiset tutustuvat Lyseon kouluun keväällä yhden päivän ajan. Matka tehdään vuoroliikenteen busseilla jos aikataulullisesti sopii, muutoin tilausajona. 3.4 Koulun tiedotussuunnitelma tiedotteet lähetetään huoltajille lukuvuoden alkaessa Rehtori/opettaja lähettää koulun yhteisistä asioista tiedotteet aina tarvittaessa, vähintään kuukausittain Kirkonseudulla, Nevilässä ja Nummenkylässä vähintään 3 kertaa kouluvuoden aikana. koulun tiedotteet laitetaan Wilmaan, samoin sinne merkitään oppilaiden poissaolot

13 vähintään viikoittain pidettävät kokeet ilmoitetaan Wilmassa Opettajat vastaavat luokkakohtaisista tiedotteista. Tiedotteisiin liitetään palauteosa, johon vaaditaan vanhempien allekirjoitus. Koulujen kotisivut: Sähköposti: Kaupungin sisäinen tiedotus Intranettiin. 4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN 4.1 Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus, yrittäjyyskasvatus) Ei erityisiä painotuskohteita. Liikunta ollut aiemmin, mutta väistötilat rajoittavat Kirkonseudun koululla. 4.2 Oppilaanohjauksen painotukset itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen kehittäminen yhteisöllisyys ja oppilaiden osallisuus kouluyhteisössä 4.3 Oppimismenetelmälliset painotukset ja uudet oppimisympäristöt Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyön puitteissa oppiaineiden integrointia (YL, AI,EN, KU, ATK) englanninkielinen koulupäivä kummioppilastoiminta. fyysisen oppimisympäristön kehittäminen (perusopetuksen laatukriteereistä valittu painotusalue) - kestävän kehityksen suunnitelma tekeillä (vastuuhenkilönä Kirsi Luukkala), uuden koulun kalustuksen suunnittelu työergonomiset seikat huomioon ottaen, ergonomisten tekijöiden ja riskien kartoituksen laatiminen (ergonomia on myös painopistealueena työyhteisötason kehittämissuunnitelmassamme) 4.4 Oppilaan pedagogisen tuen järjestäminen

14 4.4.1Toimintatavat yleisen tuen järjestämisessä Oppilaan opiskelua tuetaan tukiopetusta antamalla, opetusta eriyttämällä ja ohjatulla rästiläksyjen tekemisellä. Avustaja toimii oppilaan apuna opettajan antamien ohjeiden mukaan. Luokissa voidaan antaa samanaikaisopetusta lähinnä äidinkielessä ja matematiikassa. Luokanopettaja ja erityisopettaja suunnittelevat sekä toteuttavat yhdessä opetusta sovittuina ajankohtina. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti ja pienryhmissä tarpeen mukaan lähinnä äidinkielessä, matematiikassa ja englannissa yhteistyö vanhempien kanssa tärkeää Toimintatavat tehostetun tuen järjestämisessä Tehostettua tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka avulla eritellään, mitä tukikeinoja hänen kohdallaan käytetään. Tämä tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa ja OHR-ryhmän tuella osa-aikainen erityisopetus ja samanaikaisopetus apukeinoina Tukikeinona voidaan käyttää myös luokan kertaamista. Oppilashuoltoryhmän kautta opettaja saa konsultaatioapua haastaviin tilanteisiin Toimintatavat erityisen tuen järjestämisessä Erityinen tuki OHR-ryhmän palaveri yhdessä vanhempien kanssa HOJKS-lomakkeen laadinta yhdessä vanhempien kanssa mahdollisesti siirto erityisluokkaan 4.5 Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat Elämänkatsomuksen oppitunti pidetään perjantaisin klo , johon osallistuvat sekä Kirkonseudun koulun ET-oppilaat (3) että Nevilän koulun ET-oppilaat (3). OPS:n mukainen toinen oppitunti on Nevilän oppilailla perjantaina klo Sen sijaan Kirkonseudun oppilailla toinen

15 ET-tunti on tiistaisin klo Nevilän koulun ET-oppilaat tuodaan Kirkonseudun koululle takseilla, takaisin he pääsevät vuoroliikenteen bussilla. 4.6 Maahanmuuttajaopetus 4.7 Koulun kerhotoiminta Kerhotunnit ovat Kirkonseudun koululla ti klo (elektroniikka/tekniikkakerho luokkalaisille,vetäjänä Ari Hevosmaa). Kerhossa rakennetaan erilaisista rakennussarjoista kouluelektroniikan töitä. Nummenkylän koululla liikuntakerho on perjantaisin klo (1h). Kuvataidekerho toimii keskiviikkoisin klo (1,5h). Nummenkylän koulun kerhoja vetää Vesa Koskinen. Nummenkylän liikuntakerhotoimintaan kuuluu uusien ja tuttujen liikuntamuotojen kautta kannustaa oppilaita omatoimiseen liikuntaan. Liikuntakerho järjestää mahdollisuuksien mukaan retkiä lähialueen liikuntakohteisiin. Kuvataidekerhossa oppilaat pääsevät kokeilemaan sekä perinteisten että nykyaikaisten (digitaalisten) välineiden käyttöä taiteen tekemisessä. Päätavoite on tekemisen ilo ja kokeilu. Englannin kielen kerhotunnille on varaus tiistaiaamulle klo Kirkonseudun koulun tokaluokkalaisia varten. Kerhoa vetävät Terhi Lahdenpohja ja Kirsi Luukkala yhdessä (=1h/vk). Kerhon alkaminen on kiinni rahoituksen riittämisestä. 4.8 Kansainvälinen toiminta Oppituntien puitteissa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi: Koulumme on mukana Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyössä, jonka puitteissa kaikilla luokkalaisilla on oma kirjekaveri Keniassa. Oppilaiden projektitöiden vaihto Nakurun Race Track Primaryn kanssa vieraat/vierailut Cabulag-hankkeeseen liittyen luokille pyritään saamaan ulkomaiset ystäväluokat, joihin pidetään yhteyttä sähköpostin välityksellä. Koulumme osallistuu vuosittain SPR:n Nälkäpäivä-keräykseen. Järjestämme keväällä Unicef-kävelyn. Warstein-yhteistyö luokkien saksan opiskelijat (sähköpostikirjekaveritoimintaa) 4.9 Kehittämishankkeet ja projektit (Opetustoimen yhteiset, koulukohtaiset, opettajakohtaiset)

16 Opetushallituksen kerhohanke KivaKoulu hanke Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö Kielitivoli-hanke 4.10 Koulun kumppanuudet ja sidosryhmät Rengon koulut Lyseon yläkoulu (kuudesluokkalaiset käyvät keväällä tutustumassa opettajan johdolla yläkouluun yhden päivän ajan) Päiväkoti Aurinkopiha Keskusta I yhteistyöalueen koulut Lasten liikunnan tuki ry Vanhempainyhdistys/kylätoimikunta Rengon kirjasto Arx seurakunta 4H-yhdistys Lions Club Renko Kanta-Pankki Rengon Osuuspankki kaupungin taidelaitokset 4.11 Aamu- ja iltapäivätoiminta Iltapäivätoiminnasta vastaa Lasten liikunnan tuki ry. Toiminta on järjestetty vain Kirkonseudun koulussa. Vastaavana ohjaajana toimii Jaana Koskela iltapäivätoimintaa varten on väistötiloista järjestetty oma pieni huone, jossa tosin aina tiistaisin ja keskiviikkoisin työskentelee kouluterveydenhoitaja. Yhteistyöllä koetetaan vahvistaa yhteisiä toimintatapoja ja kasvatusperiaatteita Opintoretket Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistys avustaa opintoretkiä 10 /oppilas kouluvuoden aikana. Nevilän koulun vanhempainyhdistys osallistuu retkikuluihin sopimuksen mukaan. Kyläyhdistys tukee rahallisesti Nummenkylän koulun opintoretkiä. Luokat voivat kerätä rahaa mm. myymällä erilaisia tuotteita ovelta ovelle periaatteella, järjestämällä erilaisia tempauksia, myyjäisiä, luokkajuhlia yms. Mahdollista myyntityötä varten on

17 kodeilta saatava lupa. Opintoretkiä suunniteltaessa huomioidaan Arxin tarjonta. Retkien kohteena suositaan läheisiä luonto- ja liikuntakohteita. Uimahallikäynteihin pyritään yhdistämään joku toinen kohde, esim. museo tai kirjasto, jolloin koulupäivä on kokonaan koulun ulkopuolista opetusta. Koulun ulkopuolisen opetuksen sisältö liittyy aina opetussuunnitelmaan, joko tiettyyn oppiaineeseen, eri oppiaineiden muodostamaan kokonaisuuteen tai aihekokonaisuuksien sisältöihin. Perusopetus on maksutonta. Retkistä mahdollisesti koituviin kustannuksiin liittyvään varainkeruuseen osallistuminen on vapaaehtoista; varat on kohdennettava kaikille tasapuolisesti. Retkisuunnitelmat: Kirkonseutu: Luokkien 1-2 kevätretki Hämeenlinna/Janakkala: kohteina Rengon kotiseutumuseo, Aulangon luonnonpuisto ja joko Nestlen jäätelötehdas Turengissa tai Elektra-sähkömuseo Hämeenlinnassa luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnassa:kohteina uimahalli, keilahalli ja Laulajaisen villisikatila Rengossa 6. luokan luokkaretki : 2 päivän (yhden yön) leirikoulu Eerikkilän urheiluopistossa Nevilä: Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin klo , vanh.yhd. rahoittaa Koko koulun kevätretki klo Vantaalle Heurekaan, vanh.yhd. rahoittaa leirikoulupäivä Syöksynsuussa yhteistyössä srk:n kanssa Nummenkylä: koko koulun retkipäivä 4.13 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Kirkonseutu Elokuu: liikuntapäivä luokan vanhempainilta Syyskuu: 6.9. seurakunnan pitämä päivänavaus (jatkuen joka kk:n ensimmäinen tiistai klo 10) kanttori laulattamassa virsiä/muita lauluja sopimuksen mukaisesti 1-2krt/lukuvuosi eurooppalaisten kielten päivä viikko 37 Liikenneturvallisuusviikko liikenneturvallisuuden teemapäivä nälkäpäivä keräys Lokakuu: koulukuvaus Marraskuu:

18 ke uimahallissa käynti Vipinää välkälle -viikko Aikakauslehtipäivä uimahallissa käynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde Joulukuu: ti joulujuhla klo ulkona koulun pihalla (iltajuhla, vanhemmat tervetulleita!) ke Todistusten jako klo 8.15 Helmikuu: koko koulun hiihtoretkipäivä tietoturvapäivä Maaliskuu: uimahallikäynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde sanomalehtiviikko Huhtikuu: ma Unicef-kävely luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4h) Toukokuu: Luokkien 1-2 kevätretki Hämeenlinna/Janakkala: kohteina Rengon kotiseutumuseo, Aulangon luonnonpuisto ja Nestlen jäätelötehdas Turengissa tai Elektra-sähkömuseo luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnan uimahalliin, keilahalliin ja Laulajaisten villisikatilalle 6. luokan leirikoulu Eerikkilän urheiluopistoon (kesto 2 päivää) kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun la 2.6. Kevätkirkko klo ja sen jälkeen todistusten jako kirkon pihamaalla Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Nevilä Teemapäivät: syyskuu eurooppalaisten kielten päivä vanhempainilta klo syysretkipäivä klo koulupäivän aikana Nälkäpäiväkeräys lokakuu koulukuvaus pihapäivä klo uimahalli- ja taidemuseovierailu

19 marraskuu aikakauslehtipäivä joulukuu itsenäisyysteemapäivä klo joulujuhla klo 18 todistustenjako klo 8.30 tammikuu helmikuu hiihtopäivä klo maaliskuu sanomalehtiviikko uimahalliretki klo huhtikuu koulupäivän aikana pihapäivä + Unicef-kävelypäivä klo luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu, poliisi, seurakunta, 4H) toukokuu kevätretki Heurekaan klo Leirikoulupäivä Syöksynsuussa yhteistyössä srk:n kanssa kuudesluokkalaiset tutustumassa yläkouluun kevätjuhla klo todistustenjako klo 8.30 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri Nummenkylä Syyskuu pe 9.9 Hupiolympialaiset ma Vanhempainilta klo 18 VKO 37 Liikenneturvallisuusviikko pe Nälkäpäiväkeräys eurooppalaisten kielten päivä Marraskuu

20 4.10. Halloween-juhlat VKO 45 Aikakauslehtiviikko Vipinää välkälle -viikko Marraskuun aikana järjestetään uintiretki uimahalliin ja samalla tutustutaan johonkin kaupungin kohteeseen. Joulukuu ma Itsenäisyysjuhla ti Joulujuhla klo ke Väliarvioiden jako klo 9 Helmikuu ti VKO 6 Laskiaisrieha Sanomalehtiviikko Maaliskuu Maaliskuun aikana järjestetään uintiretki uimahalliin ja samalla tutustutaan johonkin kaupungin kohteeseen. Huhtikuu ma luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4h) Vappujuhlat Toukokuu unicef-kävely ja koulupäivän mittainen luokkaretki. Kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun. to Kevätjuhla klo la 2.6. Todistusten jako 4.14 Oppilasarvioinnin aikataulu ja toteutustapa Oppilaat saavat kirjallisen todistuksen kaksi kertaa vuodessa, aina lukukauden päättyessä. Arviointi tehdään Wilma ohjelmalla: Luokilla 1-4 arvostelu on sanallista. Työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti erillisellä liitteellä. Luokilla 5-6 käytetään numeroarviointia. Arviointikeskustelu järjestetään uuden luokan kanssa kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai huoltajien pyynnöstä. Oppilaiden taitoja ja työskentelyä arvioidaan suullisesti koko lukuvuoden ajan. Opettajat antavat

21 oppilailleen suullista palautetta työskentelyn lomassa. Kirjalliset kuukausitiedotteet oppilaan työskentelystä ja koulunkäynnistä lähetetään tarpeen mukaan. Lisäksi oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään. 5.OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN 5.1 Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet, ohjaava opettaja, toimintamuodot) Ohjaavat opettajat: Mia Pyhäjoki / Armi Karevaara / Vesa Koskinen Oppilaskunta kokoontuu kuukausittain sovittuna päivänä, tarpeen mukaan useammin. Oppilaskuntavaalit pidetään syyskuussa. Jokaiselta luokalta halukkaat saavat ilmoittautua oppilaskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Jokaiselta ikäluokalta pääsee yksi edustaja oppilaskuntaan. Puheenjohtaja valitaan vaalien jälkeen äänestämällä. Puheenjohtajalle annetaan vastuutehtäviä. Hän johtaa välillä oppilaskunnan kokouksia. Sihteerien vuorot kiertävät, jotta kaikki oppisivat tekemään muistiinpanoja kokouksissa. Koulun ilmoitustaululla on aloitelaatikko, johon saa tehdä ehdotuksia oppilaskunnalle. Ehdotukset käsitellään kokouksissa. Oppilaskunta pyrkii vaikuttamaan koulun asioihin tekemällä parannusehdotuksia, ideoimalla käytöskampanjan, yhteisiä tilaisuuksia, Kiva-koulu-hankkeen harjoituksia jne. 5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta Yhteistyön tärkeänä välineenä on tiedottaminen. Lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta ja toimintatavoista. Rehtorin lähettämät yhteiset tiedotteet, luokan omat tiedotteet, puhelut, sähköpostiviestit sekä viestit reissuvihkossa ovat tärkeitä viestikanavia kodin ja koulun välillä. tiedotteet laitetaan Wilmaan, jonne myös oppilaiden poissaolot merkitään vähintään viikoittain Vanhemmat ovat tervetulleita koululle aina tarvittaessa keskustelemaan lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulussamme on aina avoimet ovet; vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koulun arkea. Koko koulun) vanhempainillat järjestetään syyskuussa (Ksk 15.9., Ne ja Nu 12.9.). Kevätlukukaudella järjestetään A2-kielivalintaa koskeva tiedotustilaisuus kaikkien Rengon koulujen 3. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen Kirkonseudun koulussa. Vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (Ksk) tai harvemmin (Ne). Opettajat osallistuvat kokouksiin vuorotellen.

22 Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Taisto Rönkkö Nevilän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Eija Vanhatalo

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013

TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 TUULOKSEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2012 2013 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää) 14.8.2012 (ti) koulu alkaa 15.-21.10.2012 (ma-su, vko 42)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Kalkkisten koulu

Kalkkisten koulu Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2016 2017 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012

KIRKONKULMAN KOULU. KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012. Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 KIRKONKULMAN KOULU KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Koulun työaika perusopetuksessa LUKUVUOSI 2011-2012 Syyslukukausi 2011 (90 työpäivää) 10.8.2011 (ke) koulu alkaa 17.-23.10.2011 (ma-su,

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO Lukuvuosi _2011-2012 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 130 käytössä 130 opiskelijamäärä vuosiluokittain yhteensä R1 12 R2

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

Pihlajaniemen koulu. 1. Koulun tiedot. Pihlajaniemen koulun Lukuvuosisuunnitelma Koulu: Pihlajaniemen koulu

Pihlajaniemen koulu. 1. Koulun tiedot. Pihlajaniemen koulun Lukuvuosisuunnitelma Koulu: Pihlajaniemen koulu Pihlajaniemen koulu Pihlajaniemen koulun Lukuvuosisuunnitelma 2017-2018 1. Koulun tiedot Koulu: Pihlajaniemen koulu Ylläpitäjä: Savonlinnan kaupunki Koulumuoto: Alaluokat 1-5 Opiskelukieli: suomi Koulupiiri:

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin.

Koulussamme kokoontuu kaksi oppilaskerhoa. Lisäksi koulussamme toimii Kimmo Ketolan liikuntakerho keskiviikkoisin. Rautajärven koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Rautajärven koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. lk. 6 oppilasta 2. lk.

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila

Länsi-Asikkalan koulu koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka Kurhila ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Länsi-Asikkalan koulu 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Hilliläntie 207 Postinumero ja postitoimipaikka 17430 Kurhila Faxinumero Kanslia Rehtori

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 Kiky TYÖAIKAVELVOITTEEN LISÄYS Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 9.11.2016 22.11.2016 Kevätlukukausi 2017 Perusopetus 22.11.2016 2 Työvelvoitteen

Lisätiedot

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012

LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 LUOLAJAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 2011 2012 Toimintasuunnitelman käsittely Opettajien kokouksessa 13.9.2011 Oppilaskunnan kokouksessa

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300

LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015. Anne Rossi (Aulikki Nevanpää 1.8.2014-31.10.2014) 044-7501 300 Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA Yhteiskoulu Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Kanslia Postinumero 29630 Telekopionumero - Rehtori Jussi Heervä Vara-/apulaisrehtori Tarja

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA

KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA KOSKEN SEUDUN YLÄASTE TYÖSUUNNITELMA 2017-2018 Käsittely Koulun työyhteisö Kasvatuksen ja opetustoiminnan yleiset periaatteet ja tavoitteet. Lukuvuoden painopistealueet. Opetuksen jaksottaminen Noudatettavat

Lisätiedot

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun!

Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Tervetuloa Pukinmäenkaaren peruskouluun! Leena Hiillos Rehtori 16.5.2017 Koulutulokkaiden opettajat E-1 H Anne Siljander 1 A Laura Semi (Immolantien talo) 1 B Lassi Heikkinen 1 C Johanna Aaltonen 1 D Teppo

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/8 UTAJÄRVEN KUNTA Liite 2 ESI- JA PERUSOPETUS 23.11.2016 Lukuvuosi 2016-2017 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 325 6-9 310 käytössä 0-5

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/6 Hajalan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Hajalan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015

KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 KIVISTÖN KOULUN VANHEMPAINILTA 27.8.2015 ILLAN OHJELMA: klo 18.00 Opettajien esittäytyminen Koulun toiminnan esittely Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro n. klo 19.00 Luokkakohtaiset vanhempaintilaisuudet

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi

11.8.2014 23.12.2014 Kevätlukukausi Kunta Pomarkku LUKUVUOSISUUNNITELMA*) Lukio Lukuvuosi 2014-2015 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite Lukiontie 5 Postinumero 29630 Telekopionumero 5505 674 Postitoimipaikka Pomarkku Sähköposti lukio@edu.pomarkku.fi

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu

LUKUVUOSISUUNNITELMA Liite 2 Kirkonkylän koulu LUKUVUOSISUUNNITELMA 2012 2013 Liite 2 Kirkonkylän koulu Kasvatus- ja opetustoiminta Toiminta-ajatus/tavoiteasettelu Koulumme antaa perusopetusta luokille 1-6 Loviisan kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

POHJANLINNAN KOULU TOIMINTAKALENTERI 2015 2016

POHJANLINNAN KOULU TOIMINTAKALENTERI 2015 2016 POHJANLINNAN KOULU TOIMINTAKALENTERI 2015 2016 SYYSLUKUKAUSI Elokuu pe 7.8. ma 10.8 klo 9.00 ke 12.8. to 13.8. Opettajien suunnittelupäivä Koulu alkaa Luokanvalvojantunnit, toimintaa luokittain Lv-palaverit,

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä

opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt käytössä 1/7 UTAJÄRVEN KUNTALiite 1/11.11.2015 ESI- JA PERUSOPETUS Liite Lukuvuosi 2015 2016 1/11.11.2015 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt erityisopetus vkt kh myöntänyt 0-5 321 6-9

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25)

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Sivu 1/5 Pajulan koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Pajulan koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY

VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi. YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) VYK ANIANPELLON KOULU 2015-2016 koulun nimi YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Koulumestarintie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 VÄÄKSY Faxinumero Kanslia

Lisätiedot