NRG-Temp. Ohjelmistoversio 3.2. FI-NRGtemp-IM-EU0309-R0 THERMAL BUILDING SOLUTIONS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRG-Temp. Ohjelmistoversio 3.2. FI-NRGtemp-IM-EU0309-R0 THERMAL BUILDING SOLUTIONS"

Transkriptio

1 NG-Temp Ohjelmistoversio.2 20 THEMAL BULDNG SOLUTONS F-NGtemp-M-EU00-0

2 ,5 0,5 Kuva Kuva 2 2

3 0h h h 0h h 0h h 0h h 0h Sisältö 2 Kuvaus Asennus. Termostaatin asennus.2 Lattia-anturin asennus. Termostaatin kytkentä tehonsyöttöön 0.4 Tuotekohtaiset tiedot.4. NG-Temp-termostaatti ja T2QuickNet-lämpökaapelimatto.4.2 NG-Temp-termostaatti ja itsesäätyvä T2ed (T2eflecta) -kaapeli 4 Alkutoimet 5 Toiminnoissa liikkuminen 2 Toiminnot 4. omfort-lämpötila 4.2 Alennettu lämpötila 4. Automaattitoiminta 5.. omfort-ohjelmassa 5..2 Säästöohjelmissa (EcoH/EcoO) 5.4 Tehostus 5.5 Ajan ja päivämäärän asettaminen 5. Ohjelman valitseminen.. Ohjelma : omfort (o)..2 Ohjelma 2: Kodin säästöohjelma (EcoH).. Ohjelma : Toimiston säästöohjelma (EcoO)..4 Ohjelma 4: Pois päältä (valmiustila) 8. Ohjelmointi 0h EcoH EcoO Stand [ ]

4 2 5 4 Käyttäjän asetukset ( ) 20. Normaalit käyttäjän valikot 2.. Käyttäjän valikko : Anturin asetus 2..2 Käyttäjän valikko 2: Huoltolukema 2.. Käyttäjän valikko : Lattian lämpötilan kalibrointi (poikkeama) Käyttäjän valikko 4: Huoneen lämpötilan kalibrointi [ (asetusarvo) ] 2..5 Käyttäjän valikko 5: Näytön taustavalon kesto 2.. Käyttäjän valikko : Lattia-anturin 0h minimilämpötilan asetusarvo.. Käyttäjän valikko : Lattia-anturin maksimilämpötilan asetusarvo..8 Käyttäjän valikko 8: Huoneanturin minimilämpötilan asetusarvo.. Käyttäjän valikko : Huoneanturin maksimilämpötilan asetusarvo 25.2 Asentajien valikot tai käyttäjän lisävalikot Käyttäjän valikko A: Adaptiivinen toiminto (TS älykäs lämpötilan säätöjärjestelmä) Käyttäjän valikko B: Alkulämmitystoiminto Käyttäjän valikko : Toiminta-aika Käyttäjän valikko D: Säädettävä kytkentähystereesi Käyttäjän valikko E: Ajastettu käynnistys 2.2. Käyttäjän valikko F: Pois päältä -ohjelman jäätymissuojaus 2.2. Käyttäjän valikko G: Suhteellinen säätö Käyttäjän valikko H: Setback-lämpötilan poikkeama-arvo 2

5 8 Muut ominaisuudet 2 8. Opetustoiminto Näppäinlukko Lukitseminen: Vapauttaminen: Ulkoinen Setback-toiminto (signaalijohdin) 28 Vianmääritys 2 0 Tehdasasetusten palauttaminen 0 Tekniset tiedot 0 2 Hyväksynnät ja vakuutukset Huomio: Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistaminen tai käyttäjän huoltotoimien tekeminen ei ole sallittu lapsille ilman valvontaa. 5

6 0h h h KUVAUS Ohjelman nimi Kuvaus Symboli NG-Temp-termostaatti on sähkökäyttöiseen lattialämmitykseen tarkoitettu älykäs termostaatti. Se säätää lattialämmitystä tuottaen parhaan mukavuustason mahdollisimman alhaisella energiankulutuksella. NG- Temp-termostaatissa on ympäristön lämpötila-anturi ja lattia-anturi, joiden avulla se pystyy valvomaan ja säätämään lattialämmityskaapeleita tarpeidesi mukaan kolmessa eri toimintatilassa (huoneen lämpötilan valvonta / lattian lämpötilan valvonta / huoneen lämpötilan valvonta sekä lattian lämpötilan rajoitus). NG-Temp-termostaatti kytkee lattialämmityksen päälle ja pois päältä pyrkien säilyttämään asetuslämpötilan. Kun NG-Temp-termostaatti kytkee lattialämmityksen päälle, näytössä näkyy symboli ( ). NG-Temp on ohjelmoitava ajastintermostaatti, johon on ladattu valmiiksi neljä erilaista ohjelmaa (katso taulukko ). omfortohjelma omfort-ohjelmassa NG-Temptermostaatti tavoittelee vain yhtä o lämpötilaa (jota sanotaan omfortlämpötilaksi). Valmiustilaohjelma Kodin säästöohjelma Toimiston säästöohjelma Käytä valmiustilaohjelmaa, kun kytket lämmityksen pois päältä pitkäksi ajaksi (esimerkiksi kesän ajaksi). Valmiustilaohjelmassa NG- Temp-termostaatti voidaan asettaa jäätymisenestotilaan (katso kohta.2.). NG-Temp-termostaattiin on ladattu valmiiksi kaksi säästöohjelmaa. Näiden säästöohjelmien aikana NG- Temp-termostaatti tavoittelee kahta eri lämpötilaa (omfort-lämpötila ja alennettu lämpötila; katso taulukko 2) viikkoaikataulun mukaisesti. Kodin säästöohjelma perustuu aikatauluun, jossa työpäivien aikataulu on erilainen kuin viikonlopun aikataulu (katso kohta..2). Toimiston säätöohjelma on tarkoitettu käytettäväksi toimistoissa, joissa on erilainen työpäivien ja viikonlopun aikataulu (katso kohta..). Pois päältä -ohjelma (OFF) EcoH EcoO Taulukko

7 NG-Temp-termostaatissa on useita erilaisia mahdollisia asetuslämpötiloja (katso taulukko 2). Asetuslämpötila Kuvaus Symboli Alennettu lämpötila Kun huoneessa ei ole ketään, lattian lämmittäminen olisi energian tuhlaamista. EcoH- ja EcoOohjelmissa NG-Temp vaihtaa alennetun ja omfort-lämpötilan välillä viikkoaikataulun mukaisesti. Lämpötila pidetään arvossa, joka on miellyttävä huoneessa oleskeltaessa. omfortlämpötila Tehostuslämpötila Manuaalisen ohituksen lämpötila (vain EcoHtai EcoOohjelmassa) Joskus lattialämmitys saattaa vaatia tehostusta. Tehostustoiminto nostaa omfort-lämpötilaa 5 :lla kahden tunnin aikana. Termostaatin säästöohjelmissa lämpötila voidaan ohittaa väliaikaisesti milloin tahansa. Kun uusi ajastettu tapahtuma esiintyy, lämpötila palaa alennettuun tai omfort-lämpötilaan säästöohjelman aikataulun mukaisesti. Taulukko 2

8 ASENNUS. TEMOSTAATN ASENNUS NG-Temp-termostaatti asennetaan pinta-asennuksena normaaliin 5 mm:n seinärasiaan. Termostaatti sijoitetaan noin,5 metrin korkeudelle lattiasta kohtaan, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonvalolle eikä vedolle. Kaikki seinärasiaan tulevat sähköjohtojen kaapelisuojat on myös tiivistettävä esimerkiksi suojaputken aukkoon laitettavalla eristeen palalla, jotta termostaatti on suojattu vedolta. ±,5 m Kuva Jos NG-Temp asennetaan karkeapintaiselle seinälle, esimerkiksi tiiliseinälle, tiivistä seinän ja termostaatin runko-osan väli silikoniliimalla. Huom. NG-Temp voidaan asentaa seinäasennuksena myös seinärasiaan. Termostaatin runko ja etuosa voidaan irrottaa painamalla kevyesti ruuvimeisselillä termostaatin kummallakin puolella olevaa kiinnikettä (katso kuva 4). 8

9 Kuva 4.2 LATTA-ANTUN ASENNUS Lattia-anturi asennetaan erilliseen joustavaan suojaputkeen vaihdon helpottamiseksi ja termostaatin vikaantumisen aiheuttavien signaalihäiriöiden välttämiseksi. Säätö toimii parhaiten, kun lattia-anturi asennetaan kahden lämpökaapelin väliin mahdollisimman lähelle lattian pintaa. Älä asenna lattia-anturin kärkeä cm:ä lähemmäksi lämpökaapelia. 500 mm Kuva 5 Huomautus: Lattia-anturin kaapelin voi jatkaa 00 metrin pituiseksi erillisellä normaalilla asennuskaapelilla 2 x,5 mm 2 (20 VA).

10 . TEMOSTAATN KYTKENTÄ TEHONSYÖTTÖÖN Termostaatti kytketään tehonsyöttöön (20 VA) piirikaavioiden mukaisesti (kuva ). Suora kytkentä esim. yksi lämmityspiiri ANTU Tehonsyöttö 20 VA L N PE FP N L N L LÄMMTYS Lämpökaapeli 20 VA Maks. A Kytkentä kontaktorin kautta esim. lämmityspiiriä Kuva FP Signaalijohtimen Tehonsyöttö N L Lämpökaapeleiden signaali Lattiaanturi N L 20 LÄMMTYS Jos kytket useita VA (anska) lämpökaapeleita, tehonsyöttö joiden yhteisvirta on yli L N L L2 L N PE A, käytä kontaktoria (normaalisti auki), jossa on integroitu NT vaimennuslaite (kuva ). 5 K A2 0K A 2 4 Kytkentä kontaktorin kautta esim. lämmityspiiriä Signaalijohtimen Tehonsyöttö Lämpökaapeleiden L L L signaali Lattiaanturi 20 VA PE tehonsyöttö (anska) L N L L2 L N PE N N N NT L NT PE 0K Suora kytkentä esim. yksi lämmityspiiri N Lämpökaapeli Signaalijohtimen Tehonsyöttö PE signaali Lattiaanturi Maks. A 20 VA 20 VA (anska) L N PE NT 0K PE L N PE Signaalijohtimen signaali Lattiaanturi (anska) ANTU 0K ANTU FP N L N L LÄMMTYS K A2 5 A K: kontaktori 2 4 ja integroitu L L L vaimennuslaite PE N N N Älä käytä kontaktoria ilman häiriösuodatinta. FP N L K: kontaktori ja N L LÄMMTYS integroitu vaimennuslaite ANTU Kuva Älä käytä kontaktoria ilman häiriösuodatinta. 0

11 Lattialämmitysjärjestelmän maadoituksessa tulee käyttää termostaatin PE-johdinta tai erillistä maadoitusjohtimen liitäntälohkoa..4 TUOTEKOHTASET TEDOT.4. NG-TEMP-TEMOSTAATT JA T2QUKNET-LÄMPÖKAAPELMATTO T2QuickNet-lämpökaapelimatot on hyväksytty käytettäviksi NG-Temp-termostaatin kanssa lattian lämpötilan valvontatilassa. Huomaa, että lattia-anturi on asennettava ja aktivoitava kaikissa asennuksissa T2QuickNetlämpökaapelimaton kanssa..4.2 NG-TEMP-TEMOSTAATT JA TSESÄÄTYVÄ T2ED (T2EFLETA) -KAAPEL tsesäätyvissä lämpökaapeleissa kulkee syöksyvirta niiden kytkeytyessä päälle. Termostaatin kestävyyden varmistamiseksi itsesäätyvän lämpökaapelin maksimikuormitus on rajoitettu nimellisolosuhteissa arvoon 0 A. tsesäätyvän kaapelin ampeerin kuormitus lyhentää termostaatin käyttöikää.

12 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 4 ALKUTOMET Kun NG-Temp-termostaatti kytketään päälle ensimmäisen kerran, se ehdottaa miellyttävän lämpötilan omfortohjelmaa (näytössä vilkkuu tunnus o). 0h Kuva 8 Paina -näppäintä tai odota 5 sekuntia, jotta NG- Temp-termostaatti käynnistyy omfort-ohjelmassa. 0h Kuva Tässä ohjelmassa NG-Temp on säädetty oletusarvoiseen 0h omfort-ohjelman lämpötilaan, joka on 2. Voit säätää 0h h h h lämpötilan haluamaasi arvoon näppäimellä tai. 0h 0h Huomautus: Jos haluat käyttää termostaattia jossakin h 0h h ajastinohjelmassa, sinun on ensin asetettava aika ja päivämäärä. NG-Temp-termostaatti kehottaa EcoHom automaattisesti asettamaan ajan ja päivämäärän (katso 0h h kohta.5) h Huom. Jos NG-Temp-termostaattiin ei ole liitetty lattiaanturia, termostaatti käynnistyy huoneen lämpötilan valvontatilassa. Ensimmäisten 2, tunnin aikana termostaatti 0h suorittaa automaattisen kalibroinnin. Termostaattia voi kuitenkin käyttää normaalisti 0 minuutin ajan, EcoOffi minkä jälkeen näytössä näkyy kalibrointia tarkoittava kirjainyhdistelmä AL Kuva Standb

13 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h TOMNNOSSA LKKUMNEN NG-Temp-termostaatin eri toiminnoissa on helppo liikkua. Yleisperiaate NG-Temp-termostaatin käyttö: Toimintojen välillä voidaan siirtyä näppäimellä. Asetusta muokataan näppäimellä tai. Valinta 82 vahvistetaan -näppäimellä tai Kuva 0,5 Käytössä olevan toiminnon symboli on ruudun 0h sisällä ,5 0h Kuva 2 Huomautus: Kuvan 2 esimerkissä aktivoituna on automaattikäyttö eli Auto. 0h Kun toiminnoissa liikutaan: Aluksi toiminnon symboli vilkkuu, ja käytössä olevan toiminnon symboli on ruudun sisällä. Painamalla -näppäintä voit aktivoida uuden toiminnon. 0h Huom. Jos sininen taustavalo ei pala, se syttyy koskettaessasi ensimmäistä näppäintä. Toiminnoissa liikkuminen on mahdollista vasta sen jälkeen, ja liikkuminen käynnistyy, kun painat seuraavaa näppäintä. Voit liikkua taulukossa esitettyjen toimintojen välillä. [ [] ] h 2 5 0h

14 0h 0h 0h 0h 0h 0h Toiminto Symboli Näyttö Tehostus omfort-lämpötila (*) Automaattinen Alennettu lämpötila (*) Kello (*) Ohjelman valinta Määrittely Ohjelmointi (*) Taulukko Huomautus: Tähdellä (*) merkityt toiminnot ovat käytettävissä vain säästöohjelmissa (kodin säästöohjelma Eco Home / toimiston säästöohjelma Eco Office)

15 0h 0h 0h 0h 0h 0h h 2 0h TOMNNOT 0h h. OMFOT-LÄMPÖTLA omfort-lämpötila on lämpötila, jonka haluat pitää yllä ollessasi itse paikalla. Oletusarvo on 2, mutta voit säätää 0h lämpötilaa helposti näppäimellä tai. 0h Kuva Huomautus: omfort-lämpötilaa käytetään EcoH- ja EcoOohjelmissa. Jos muutat omfort-lämpötilaa, sitä käytetään 0h kaikissa tilanteissa, jotka on ohjelmoitu käyttämään omfort-lämpötilaa (lisätietoja on kohdassa..2). Huom. Kun valitset toiminnon, NG-Temp-termostaatti 0h palaa automaattisesti -toimintoon ensimmäisen 0h ajastetun tapahtuman jälkeen. 0h 0h.2 ALENNETTU LÄMPÖTLA 2 Alennettu lämpötila on lämpötila, jonka haluat pitää yllä, kun et ole itse paikalla. Oletusarvo on, mutta voit säätää lämpötilaa helposti näppäimellä tai. Huomautus: Alennettua lämpötilaa käytetään EcoH- ja EcoOohjelmissa. Jos muutat alennettua lämpötilaa, sitä käytetään 0h kaikissa tilanteissa, jotka on ohjelmoitu käyttämään alennettua lämpötilaa (lisätietoja on kohdassa..2). Huom. Kun valitset toiminnon, NG-Temp-termostaatti palaa automaattisesti -toimintoon ensimmäisen 0h ajastetun tapahtuman jälkeen.. AUTOMAATTTOMNTO.. OMFOT-OHJELMASSA [ [] ] h h h 0h omfort-ohjelmassa automaattitoiminto pitää yllä omfortlämpötilan aina. 0h

16 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 2 0h SÄÄSTÖOHJELMSSA (EcoH/EcoO) Kahdessa säästöohjelmassa (EcoH/EcoO), automaattitoiminto pitää yllä joko omfort-lämpötilan ( ) tai alennetun lämpötilan ( ) ajastettujen tapahtumien mukaisesti. Nämä tapahtumat näkyvät näytön alaosassa. (Lisätietoja ajastetuista tapahtumista on kohdissa..2 ja...) Vinkki: Voit ohittaa väliaikaisesti asetuslämpötilan painamalla plus- tai miinus-painiketta. Manuaalisen ohituksen symboli ( ) näkyy näytössä. Manuaalisen ohituksen lämpötila on voimassa seuraavaan ajastettuun tapahtumaan saakka TEHOSTUS 0h Tehostus on toiminto, jolla voidaan poiketa omfortlämpötilasta kahden tunnin jakson aikana. Jos aktivoit tehostuksen, NG-Temp-termostaatti säätää lämpötilan kahden tunnin ajaksi arvoon, joka on omfort-lämpötila + 5 astetta AJAN JA PÄVÄMÄÄÄN ASETTAMNEN h 2 0h 2 Tässä toiminnossa voit asettaa NG-Temp-termostaatin kellonajan ja päivämäärän. Kun siirryt toimintoon, tunnit vilkkuvat. Näppäinten käyttö: näppäimellä tai voit säätää arvoja 0h h näppäimellä tai voit liikkua tuntien, minuuttien EcoHom ja päivämäärän välillä -näppäimellä voit tallentaa muutokset ja sulkea ajan ja päivämäärän asetustoiminnon.. OHJELMAN VALTSEMNEN 0h Voit selata ohjelmia: o, EcoH, EcoO ja OFF. [ ] EcoOffi h h

17 0h 0h h h h h h 0h h h h 0h h h h h h 0h h 0h h 0h 0h h h h h h 0h h 0h h h h 0h h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h o = kiinteä omfort-ohjelma Kuva 4 EcoH = muokattava ja ajastettava kodin säästöohjelma EcoO = muokattava ja ajastettava toimiston säästöohjelma OFF = kiinteä valmiustilaohjelma Vahvista valintasi ja käynnistä valittu ohjelma painamalla -näppäintä... OHJELMA : OMFOT (o) Tässä ohjelmassa termostaatti on säädetty oletuslämpötilaan. Voit säätää lämpötilan haluamaasi arvoon näppäimellä tai. Tehdasasetus: 2 0h OHJELMA 2: KODN SÄÄSTÖOHJELMA (EcoH) Kodin säästöohjelma perustuu aikatauluun, jossa työpäivien aikataulu on erilainen kuin viikonlopun aikataulu. Ohjelma vähentää energiankulutusta silloin, kun ketään ei ole kotona 0h 0h (työaikana). Aikataulun voi säätää omien tarpeiden mukaisesti (katso kohta.). Maanantaista perjantaihin Aika Lämpötila Symboli Kuvaaja Alennettu omfort Alennettu omfort Alennettu 0 4 Lauantai ja sunnuntai Aika Lämpötila Symboli Kuvaaja Alennettu omfort Taulukko [ [] ] 0h h h

18 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h Tehdasasetukset: omfort-lämpötila ( ) = 2 Alennettu lämpötila ( ) = 0h.. OHJELMA : TOMSTON SÄÄSTÖOHJELMA 0h (EcoO) Toimiston säästöohjelma on tarkoitettu käytettäväksi toimistoissa, joissa on erilainen työpäivien ja viikonlopun aikataulu. Ohjelma vähentää energiankulutusta silloin, kun ketään ei ole toimistossa. Aikataulun voi säätää 0h yrityksen 0h tarpeiden mukaisesti (katso kohta.). Tehdasasetukset: omfort-lämpötila ( ) = Alennettu lämpötila ( ) = Maanantaista perjantaihin Aika Lämpötila Symboli Kuvaaja Alennettu omfort h h Alennettu [[ ]] Lauantai ja sunnuntai 0h 0h Aika Lämpötila Symboli Kuvaaja Alennettu h 0h Taulukko 5..4 OHJELMA 4: POS PÄÄLTÄ (VALMUSTLA) Jos haluat kytkeä lattialämmityksen pois päältä, voit valita OFF (pois päältä) -ohjelman. Voit pitää jäätymissuojauksen päällä, vaikka ohjelma olisi asetettu valintaan OFF [(katso ] kohta.2.). Kun käytät OFF-ohjelmaa, seuraavanlainen ikkuna näkyy näytössä kolmen sekunnin ajan: h h h

19 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h Kuva h Kolmen sekunnin kuluttua näytössä näkyy kellonaika. Jos ja lämpötilan välillä -näppäimellä. 0h haluat lämpötilan näkyvän näytössä, voit vaihtaa kellonajan 0h h Kuva 0h h TÄKEÄÄ: Jos termostaatti kytketään pois 0h päältä pääkytkimellä, varmistusakun käyttöikä voi lyhentyä. Käytä sen sijaan OFF-ohjelmaa h 0h h h OHJELMONT Voit säätää EcoH- ja EcoO-ohjelman sopivaksi seuraavien h neljän toimenpiteen avulla: Vaihe. Mukautettavan ohjelman valitseminen me h h h Aktivoi säädettävä ohjelma (katso kohta.) h tai Kuva Kuva Vaihe 2. Mukautustoiminnon aktivointi h h h h Aloita ohjelman mukauttaminen siirtymällä ohjelmien mukautustoimintoon ( ) ja painamalla Näkyviin tulee seuraavanlainen ikkuna: 0h näppäintä. 0h 2 fice Kuva

20 Vaihe. Päivän ohjelmointi Vaihe A. Päivän ensimmäisen aikajakson ohjelmointi tai alennetun Nyt voit valita omfort-lämpötilan vasemmalle ja oikealle osoittavilla nuolilla. lämpötilan -näppäintä. Valitse sen jälkeen Vahvista painamalla tai ja vahvista painamalla kesto näppäimellä -näppäintä. 0h h 0h h h h Kuva Näin ohjelmoidaan ensimmäinen aikajakso. Aikajaksojen pituus on 0 minuutista tuntiin 0 minuutin portain. 0h 0h Vaihe B. Muiden aikajaksojen ohjelmointi 0h Toista vaihetta A, kunnes olet ohjelmoinut tuntia. Vaihe 4. Päivien 2 ohjelmointi Voit joko kopioida edellisen päivän tai tehdä muutoksia edellisen päivän asetuksiin. 0h 0h 0h päivän, -näppäintä. Jos kopioit edellisen paina Jos teet muutoksia edellisen päivän asetuksiin, suorita vaihe ohjelmoitavalle päivälle. 0h h h KÄYTTÄJÄN ASETUKSET ( ) Nämä asetukset ovat valikossa numeroituina, 2... ja sen [ ] 0h jälkeen A, B H. 0h 0h ja, ja voit tehdä Voit selata valikoita näppäimillä vahvistaa ja. Voit muutoksia asetuksiin näppäimillä kaikki muutokset ja poistua käyttäjän asetuksista milloin -näppäintä. tahansa painamalla Valikot on jaettu kahteen ryhmään: normaalit käyttäjän valikot ja käyttäjän lisävalikot. [ ] 0h 2: Huoltolukema 0h 0h 0h h h 20 Normaalit käyttäjän valikot: : Anturin asetus 2

21 : Lattia-anturin lämpötilan asetusarvon kalibrointi 4: Huoneanturin lämpötilan asetusarvon kalibrointi 5: Näytön taustavalon kesto : Lattia-anturin minimilämpötilan asetusarvo maksimilämpötilan asetusarvo : Lattia-anturin 8: Huoneanturin minimilämpötilan asetusarvo : Huoneanturin maksimilämpötilan asetusarvo ] [ Asentajien valikot tai käyttäjän lisävalikot A: Adaptiivinen toiminto (TS älykäs lämpötilan säätöjärjestelmä) 0h 0h 0h h h h h h h h 2 50h 8 2 0h 0h 2 2 0h 0h 2 2 0h 0h 2 2 0h h 2 2 0h 2 2 ] B: Alkulämmitystoiminto [ : Toiminta-aika 0h h h h 5 5 0h h E: Ajastettu käynnistys 0h kytkentähystereesi D: Säädettävä 0h F: Pois päältä -ohjelman jäätymissuojaus G: Suhteellinen säätö H: Setback-lämpötilan poikkeama ].[NOMAALT KÄYTTÄJÄN VALKOT.. VALKKO : ANTUN ASETUS [ KÄYTTÄJÄN ] voit valita anturin asetuksen näppäimellä [ Tästä ] valikosta tai 0h h h h h h 2 0h Mahdolliset vaihtoehdot: 0h lattia-anturi ( 0h )* 0h h huoneanturi ( ) )* huoneanturi ja lattian lämpötilan rajoitus ( * Käytettävissä vain, jos asennettuna on ulkoinen lattiaanturi 0h h

22 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h KÄYTTÄJÄN VALKKO 2: HUOLTOLUKEMA Huoltolukemasta nähdään antureiden mittaama todellinen 0h lämpötila (lattia-anturi = T floor ja huoneanturi = T room ). Voit vaihtaa lattia-anturin ja huoneanturin mittaaman lämpötilan välillä näppäimellä 0h Lämpötila ja anturi näkyvät näytössä. Ensimmäisessä esimerkissä lattia-anturin (T floor ) mittaama lämpötila on 22,8 : 0h tai 0h 0h h 0 2 Kuva 2 Toisessa esimerkissä huoneanturin (T room ) mittaama lämpötila on 2, : 0h h Kuva 22 Näppäimellä tai välillä (katso kuva 2) h h voit vaihtaa esimerkkien ja Kuva 2 Huoltolukemaa tarvitaan lämpötilan asetusarvon 0h 0h kalibrointiin, sillä lattia-anturin (tai huoneanturin) mittaaman lämpötilan ja todellisen lattian lämpötilan (tai ympäristön huoneenlämpötilan) välillä voi olla eroja. Huomaa: lattia-anturin mittausarvo on käytettävissä vain, jos 0h järjestelmään on asennettu lattia-anturi. Jos lattia-anturia ei ole asennettu, näkyvissä on vain huoneanturin mittaama 0h 0h arvo. [ [] ] h

23 0h 0h 0h 0h KÄYTTÄJÄN VALKKO : LATTAN LÄMPÖTLAN KALBONT (POKKEAMA) Lattia-anturin lämpötila voidaan säätää lattian todelliseen lämpötilaan syöttämällä poikkeama-arvo lattia-anturin (T floor ) mittaamaan lämpötilaan; katso Käyttäjän valikko 2: Huoltolukema. Käytä apuna erillistä lämpömittaria ja aseta se lattialle (T surface ). Kun lattian lämpötila on vakaa, tarkista lämpömittarin lukema ja laske poikkeama. Poikkeama = T floor - T surface. Syötä poikkeama-arvo tähän valikkoon näppäimellä tai. Mahdolliset arvot: 0 0 Tehdasasetus: 4 0h T pinta 0h T lattia-anturi Kuva..4 KÄYTTÄJÄN VALKKO 4: HUONEEN LÄMPÖTLAN KALBONT (ASETUSAVO) Huoneanturin lämpötila voidaan säätää huoneen todelliseen lämpötilaan lämpötilan asetusarvon kalibroinnin avulla. Käytä apuna erillistä lämpömittaria ja sijoita se huoneen keskelle (ei suoraan auringonpaisteeseen). Kun lämpötila on vakaa, tarkista lämpömittarin lämpötila ja syötä arvo tähän valikkoon näppäimellä tai. [ [] ] 2 0h 0h

24 0h h h h h h 0h h 0h h 2 5 0h h KÄYTTÄJÄN VALKKO 5: NÄYTÖN TAUSTAVALON KESTO NG-Temp-termostaatin näyttö syttyy aina, kun jotain näppäintä painetaan. Näytön valo sammuu 0 sekunnin kuluttua. Tästä valikosta voit säätää ajan, jonka näytön valo palaa. Säädä valon palamisaika näppäimellä tai. Huom. Kun näytön valo palaa, lattialämmitys on pois päältä. Symboli palaa, jos asetuslämpötilaa ei ole vielä saavutettu. Mahdolliset arvot: Pois päältä tai 5 20 sekuntia (5 sekunnin EcoHom portain) Tehdasasetus: 0 sekuntia Huom. Kun kesto on asetettu valintaan OFF (pois päältä), taustavalo ei syty lainkaan... KÄYTTÄJÄN [ VALKKO ] : LATTA-ANTUN EcoOffi MNMLÄMPÖTLAN ASETUSAVO 0h Voit määrittää lämpötila-asetuksen minimiarvon. Tällöin et voi muuttaa omfort-toiminnon ( ), automaattitoiminnon ( ) tai alennetun lämpötilan toiminnon ( ) lämpötilaa tätä asetuslämpötilan minimiarvoa alhaisemmaksi, kun lattialämmitys Standb on lattian lämpötilan valvontatilassa. Mahdolliset arvot: 5 5 Tehdasasetus: 5.. KÄYTTÄJÄN VALKKO : LATTA-ANTUN MAKSMLÄMPÖTLAN ASETUSAVO Voit määrittää lämpötila-asetuksen maksimiarvon. Tällöin et voi muuttaa omfort-toiminnon ( ), automaattitoiminnon ( ) tai alennetun lämpötilan toiminnon ( ) lämpötilaa tätä asetuslämpötilan maksimiarvoa korkeammaksi, kun lattialämmitys on lattian lämpötilan valvonnan tilassa. Mahdolliset arvot: 0 5 (pienin ero lattia-anturin minimi- ja maksimilämpötilan välillä on 5 ) [ [] ] 0h 0h

25 0h h h h h h h 0h 0h h 2 5 0h h h h Tehdasasetus: Tehdasasetus riippuu käytössä olevasta valvontatilasta: lattia-anturin mittaus = 5 huoneanturin mittaus = 2 huoneanturin mittaus ja lattian lämpötilan rajoitus = 2..8 KÄYTTÄJÄN VALKKO 8: HUONEANTUN MNMLÄMPÖTLAN ASETUSAVO Voit määrittää lämpötila-asetuksen minimiarvon. Tällöin et voi muuttaa omfort-toiminnon ( ), automaattitoiminnon ( ) tai alennetun lämpötilan toiminnon ( ) lämpötilaa tätä asetuslämpötilan minimiarvoa alhaisemmaksi, kun lattialämmitys on huoneen lämpötilan valvontatilassa. Mahdolliset arvot: 5 5 Tehdasasetus: 5.. KÄYTTÄJÄN VALKKO : HUONEANTUN MAKSMLÄMPÖTLAN ASETUSAVO Voit määrittää lämpötila-asetuksen maksimiarvon. Tällöin et voi muuttaa omfort-toiminnon ( ), automaattitoiminnon ( ) tai alennetun lämpötilan toiminnon ( ) lämpötilaa tätä asetuslämpötilan maksimiarvoa korkeammaksi, kun lattialämmitys on huoneen lämpötilan valvontatilassa. Mahdolliset arvot: 0 40 (pienin ero huoneanturin asetuslämpötilan minimi- ja maksimiarvon välillä on 5 ) Tehdasasetus: 40.2 ASENTAJEN VALKOT TA KÄYTTÄJÄN LSÄVALKOT.2. KÄYTTÄJÄN VALKKO A: ADAPTVNEN TOMNTO (TS ÄLYKÄS LÄMPÖTLAN SÄÄTÖJÄJESTELMÄ) Adaptiivinen toiminto laskee, milloin lämmitys on kytkettävä toimintaan, jotta mukava lämpötila (omfort) saavutetaan tarvittaessa. Jos adaptiivinen toiminto on kytketty pois päältä, lämmitys käynnistyy ohjelmoituun aikaan. 25

26 Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain ajastetuissa EcoH- ja EcoO-ohjelmissa. Mahdolliset arvot: ON / OFF Tehdasasetus: OFF (pois päältä).2.2 KÄYTTÄJÄN VALKKO B: ALKULÄMMTYSTOMNTO Kun lämmitysjärjestelmä on asennettu uuteen lattiavaluun, alkulämmitystoiminnon avulla voit lämmittää valun vähitellen 2 päivän kuluessa. Kun toiminto on käytössä, NG-Temp-termostaattia ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Päivien kuluminen näkyy näytössä koko alkulämmityksen ajan. Lattian/huoneen lämpötila voi olla enintään 20 alkulämmityksen aikana. Sähkökatkon esiintyessä termostaatti jatkaa alkulämmitystoimintoa virran palautuessa. Toiminto voidaan keskeyttää milloin tahansa asettamalla se valintaan OFF asentajan valikosta B. Mahdolliset arvot: ON / OFF Tehdasasetus: OFF (pois päältä).2. KÄYTTÄJÄN VALKKO : TOMNTA-AKA Toiminta-aika ilmaisee, kuinka monta tuntia tai päivää lattialämmitys on ollut päällä NG-Temptermostaattiohjauksella..2.4 KÄYTTÄJÄN VALKKO D: SÄÄDETTÄVÄ KYTKENTÄHYSTEEES Termostaatin päälle- ja pois päältä -kytkeytymislämpötilan välistä eroa sanotaan hystereesiksi. Tämä toiminto määrittää lämmityksen päälle- ja pois päältä -kytkeytymisen välisen lämpötila-alueen lattian lämpötilan valvontatilassa. Mahdolliset arvot: 0,2 2,0 Tehdasasetus: 0,5 2

27 .2.5 KÄYTTÄJÄN VALKKO E: AJASTETTU KÄYNNSTYS Kun NG-Temp-termostaatti käynnistetään omfortohjelmassa sähkökatkon jälkeen, eri lämmityspiirit on mahdollisesti hyvä käynnistää erikseen. Voit asettaa viiveen kunkin termostaatin käynnistymiselle ajastetun käynnistyksen avulla. Mahdolliset arvot: OFF /, 2 5 minuuttia Tehdasasetus: OFF (pois päältä).2. KÄYTTÄJÄN VALKKO F: POS PÄÄLTÄ -OHJELMAN JÄÄTYMSSUOJAUS Kun termostaatti on valmiustilaohjelmassa, lattiaa voidaan suojata jäätymiseltä jäätymissuojausvalikon toimintojen avulla. Kiinteä asetusarvo: Mahdolliset arvot: ON / OFF Tehdasasetus: OFF (pois päältä).2. KÄYTTÄJÄN VALKKO G: SUHTEELLNEN SÄÄTÖ Huoneen lämpötilan mittaustilassa suhteellinen säätö vähentää lämpötilan vaihteluita lähestyttäessä vaadittua lämpötilaa. Mahdolliset arvot: ON / OFF Tehdasasetus: ON (päällä).2.8 KÄYTTÄJÄN VALKKO H: SETBAK- LÄMPÖTLAN POKKEAMA Ulkoisella Setback-signaalilla (signaalijohdintoiminto) omfort-lämpötilaa alennetaan usealla asteella. Tätä Setback-lämpötilan poikkeamaa ei huomioida, kun ulkoista Setback-signaalia ei ole tai signaalijohdinta ei ole kytketty. Mahdolliset arvot: -,0... -,0 Tehdasasetus: -,5 2

28 0h 0h 0h 8 MUUT TOMNNOT h 0h 8. OPETUSTOMNTO Jos valitaan huoneen lämpötilan valvontatoiminto, termostaatti käynnistää 2, tuntia kestävän automaattisen 0h 0h kalibroinnin. Ensimmäisen 0h puolen tunnin aikana käyttäjä voi 0h edelleen käyttää joitakin toimintoja. Asentaja voi esimerkiksi tarkastaa asennuksen tämän ajan kuluessa. Kun kalibrointi 0h on kestänyt ensimmäiset puoli tuntia, näkyviin tulee viesti 0h 0h AL Käyttäjä voi tarkistaa kalibroinnin jäljellä olevan keston milloin tahansa kalibroinnin aikana painamalla OK-näppäintä Kuva NÄPPÄNLUKKO 0h 0h NG-Temp-termostaatin näppäimet voidaan lukita. 0h 8.2. LUKTSEMNEN: Pidä kaikkia näppäimiä painettuina samanaikaisesti. Avaimen symboli ( ) tulee näkyviin. Tämän jälkeen painaessasi mitä tahansa näppäintä sininen taustavalo syttyy, mutta et voi muuttaa mitään arvoja tai liikkua toiminnoissa näppäimillä tai, tai tai VAPAUTTAMNEN: Pidä kaikkia näppäimiä painettuina 0h 2 samanaikaisesti Avaimen symboli ( ) häviää näytöstä. 8. ULKONEN SETBAK-TOMNTO (SGNAALJOHDN) h 0h 2 0h 0h NG-Temp-termostaattia voidaan ohjata ulkoisella laitteella yhden johtimen avulla. Termostaatti voi ottaa vastaan 0h seuraavat komennot kiinteistönhallintajärjestelmästä: 0h 0h h

29 0h 0h 0h 0h Lämpötila Syöte kiinteistönhallintajärjestelmästä (signaalit verkkovirrasta 20 V A) Ei signaalia h ,5 20 V A 2 Negatiivinen vaihtovirta Pois päältä Positiivinen vaihtovirta Taulukko Huom. Jotkin perustason kiinteistönhallintajärjestelmät pystyvät tuottamaan signaalit vain toiminnolle TA -,5 (säädettävissä valikosta H). EcoHom E Kun NG-Temp saa syötteen kiinteistönhallintajärjestelmästä, näkyviin tulee symboli P. Kuva VANMÄÄTYS Numero E E 2 E E 4 E 5 E Jos johonkin lämpötila-anturiin tulee vika tai toimintahäiriö, lämmitystehoa ei syötetä (vikaturvatoiminto eli Fail-safe) ja näkyviin tulee virhekoodi. Lattia-anturin tilalle voi vaihtaa StandbS uuden (tuotetunnus ). Jos huoneanturiin tulee toimintahäiriö, koko termostaatti on vaihdettava. Taulukko Virheen tyyppi Väärä lattia-anturi Lattia-anturin oikosulku Lattia-anturin avoin virtapiiri Huoneanturin oikosulku Huoneanturin avoin virtapiiri Muu vika 0 TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMNEN Palauttaminen: Paina termostaatin etupuolella sijaitsevan virtakytkimen (on/off) oikealla puolella olevaa pientä painiketta. Kaikki asetusarvot palautuvat tehdasasetuksiin. Termostaatin ohjelmisto käynnistyy uudelleen. 2 EcoOffiE 0h 0h

30 TEKNSET TEDOT Syöttöjännite 20 VA, + 0 %, 5 %, 50/0 Hz Virrankulutus keskimäärin 4 VA Päävirtakytkin 2-napainen elelähtö 20 V, maks. A Ympäristön lämpötila toiminnan aikana Ympäristön lämpötila kuljetuksen aikana Suojausluokka P 2 Liittimet Maks. 2,5 mm² Lattia-anturi, kaapelin pituus m NT, 0 KΩ / 25 Lattia-anturin kaapelin maksimipituus 00 m, 2 x,5 mm² (kaapelityyppi 20 VA) Mitat kotelon kanssa (kuva ) korkeus 82 x leveys 82 x syvyys 5 mm Väri valkoinen AL 00 Näyttö LD-näyttö, sininen taustavalo Ohjaustilat Lattia-anturi ( ) Huoneanturi ( ) Huone-anturi sekä lattia-anturi lämpötilan rajoitukseen Huoneen lämpötilan säätötarkkuus A = 0, K EU-sertifiointi EN5500 Lattian lämpötilan 0,5 (tehdasasetukset 0,2 2,0 ) mittaushystereesi Tarkkuus lattia-/huoneanturi ± 0,5, kun lämpötila 25 Ohjelmavalikoima Neljä ohjelmaa omfort (kiinteä ohjelma) (täysin mukautettava) (täysin mukautettava) OFF (pois päältä) Asetusarvojen varmuuskopiointi Ajan ja päivämäärän varmuuskopiointi Ulkoinen Setback-toiminto (lisävaruste) Taulukko 8 Pysyvään muistiin tuntia Kuusi ulkoista Setback-signaalia 0

31 2 HYVÄKSYNNÄT JA VAKUUTUKSET 20

32 BELGË / BELGQUE Tel Fax ČESKÁ EPUBLKA Tel Fax DANMAK Tel Fax DEUTSHLAND Tel Fax ESPAÑA Tel Fax FANE Tél Fax TALA Tel Fax NEDELAND Tel Fax NOGE Tel Fax ÖSTEEH Tel Fax POLSKA Tel Fax РОССИЯ Тел Факс SHWEZ / SUSSE Tel Fax SUOM Puh Faksi SVEGE Tel Fax TÜKYE Tel Fax UNTED KNGDOM Tel Fax Kaikki Pentairin tuotemerkit ja logot ovat Pentairin tai sen globaalien tytäryhtiöiden omaisuutta. Pentair pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilmoittamatta siitä etukäteen. 204 Pentair. THEMAL BULDNG SOLUTONS F-NGtemp-M-EU00-0