YKTT 2013, Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä Entrepreneurship education conference in Helsinki, 26th-27th September 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKTT 2013, Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä 26.-27.9.2013 Entrepreneurship education conference in Helsinki, 26th-27th September 2013"

Transkriptio

1 YKTT 2013, Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä conference in Helsinki, 26th-27th September 2013 Teemana: Yrittäjyyteen oppimisen ekosysteemit Theme: ecosystems Alustava osa-ohjelma-aikataulu (oikeus mahdollisiin muutoksiin pidätetään) Preliminary parallel session timetable (subject to potential changes in case needed) 26.9 Session 1(3) Tutkimuspaperit Tutkimuspaperit Research papers Research papers cases Yrittäjämäisen Yrittäjämäiset, työpajat 1: Opettajat ja opettajankoulutus yrittäjyys-kasvatuksessa 2: Yrittäjyyskasvatuksen uusia näkökulmia 3: Enterprising : 4: Entrepreneurs enterprising skills : 5: cases : 6: Yrittäjämäisen 7: Yrittäjämäiset, työpajat (2 vaihtoehtoista pajaa) Heikki Hannula Yrittäjyyskasvatuksen integrointi ammatillisen opettajan-koulutuksen opetussuunnitelmaan Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajankoulutuksessa Jaana Seikkula- Leino, Anne Tiikkala and Outi Sunila Lähtökohtia yrittäjämäisen organisaation kehittämiseen Agnieszka Kurczewska How to unleash will to act in and sustainable way? Johannes Brustbauer, Mike Peters and Janette Walde Talking risk: Small business entrepreneurs perception of risk Darja Saar Youth ideas contest and al programme ENTRUM Maisa Kantanen, Anne Gustafsson- Pesonen and Laura Mattila YES Etelä-Savo Yrittäjyyden oppimista Etelä-Savossa Helena Tompuri Yrittäjyyttä vai -! (1,5 h) TAI Heli Potinkara, Tarja Römer-Paakkanen, Maija Suonpää and Suvi Kiviniemi Innostusta ja

2 Päivi Aalto and Jaana Mäki- Tuominen Yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa Elena Ruskovaara, Timo Pihkala and Minna Riikka Järvinen Yrittäjyyskasvatuksen verkostot opettajan tukena Marja-Liisa Kakkonen Paradoxeja yrittäjyys-kompetenssien oppimisessa Outi Hägg and Mikko Rajala Yrittäjyysvalmentajat eettisten kysymysten äärellä Gospel Onyema Oparaocha and Daniil Pokidko Exploring the Impact of Higher Education: critical experiences as triggers or deterrents for career perceptions of graduates? Tiia Randma Does the national curricula in primary and secondary support the entreprising spirit among? Lenita Nieminen, Kärt Summatavet and Arja Lemmetyinen Co-creating experiences in enhancing Kirsi Snellman Emotional capital in the context of online music - bridging emotions with performance Maisa Kantanen and Liisa Heinilä CENTRES Case: Furthering Creative in Schools Annamaija Id- Korhonen, Katri Kämäräinen and Jari Jokinen Case of Social and Health care: in higher Eeva Kuoppala and Maisa Kantanen Anmari Viljamaa, Kari Ristimäki, Beata Taijala and Hanna- Mari Rintala Yrittäjyyskasvatusorientaation rakentuminen projektioppimisen kontekstissa: case FramiPro Riikka Kuusisto, Tiina Karhuvirta, Merike Kesler ja Tiina Rytkölä Luova ongelmanratkaisu ja tulevaisuustaidot opettajaopinnoissa Riskinottoa pedagogiikka edistämässä yrittäjämäistä oppimista korkeakouluasteella (1,5 h) KINOS project develops al organizations innovation competences

3 Tarja Toikka Design thinking as a useful component of the collaborative environment for entrepreneurs and higher 26.9 Session 2(3) : Opettajat ja opettajankoulutus yrittäjyyskasvatuksessa (jatkuu) 2: Opiskelijoiden yrittäjyysnäkemykset 3: Games in 4:Entrepreneurshi p : policy implementation international comparisons 5: Enterprising 6: Ongoing dissertations in 7: Yrittäjämäiset, työpajat (2 vaihtoehtoista pajaa) Pekka Hytinkoski Opiskelijaosuuskunnat, opettajat ja opetussuunnitelmat Minna Tunkkari- Eskelinen Kohti tavoitteellista yrittäjyyskasvatusta; opiskelijoiden yrittäjyysmyönteisyyden tunnistaminen opintojen alkaessa Irmeli Pietila The Game of Developing a Game - Hobbyist Game Developers as Playful Entrepreneurs in the Apple App Store Ecosystem Richard Chiu in the Nordic countries - strategy implementation and good practices Amal Abbas The impact of NGOs interventions on intention among Egyptian universities Timo Nevalainen Experiences of Difference And Consensus in A UAS Programme Janita Saarinen ja Maria Haapaniemi Idema Oy:n menetelmä paja (60 min)

4 Heikki Hannula, Taru Dorra, Markku Kuivalahti and Tarja Hallavainio Elina Varamäki, Sanna Joensuu and Anmari Viljamaa Vastuun ottamisen kautta kasvu yrittäjämäiseen opettajuuteen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysintentioiden muutos ja muutokseen vaikuttavat tekijät opintojen aikana Simona Ottaviano, Manuel Gentile, Valentina Dal Grande, Dario La Guardia and Mario Allegra Integrating activities into school curricula trough a serious game Anne Gustafsson- Pesonen and Inna Kozlinska pedagogy in the Baltic Sea region. Cases from Finland, Estonia and Latvia Sirje Ustav, Hannes Ling and Urve Venesaar The assessment of metacompetences in the context of courses Tarmo Tuisk Creativity and Tolerance as Aspects of Identity Plans or early phase developments of the doctoral thesis TAI Helena Lehkonen Kädentaitajien hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen (60 min) 27.9 Session 3(2) : Opettajat ja opettajankoulutus yrittäjyyskasvatuksessa (jatkuu) Elena Ruskovaara and Timo Pihkala Mistä on suomalainen yrittäjyyskasvatus tehty? 2: Yrittäjämäiset oppimisympärist öt ja yrittäjyyspedagogiikka Heleena Lehtonen and Meri-Tuulia Isotalo Itsesäätely oppijalähtöisessä ympäristössä 3: Enterprising universities and Nicolai Nybye and Anders Rasmussen - a model for understanding progression 4: processes Tõnis Mets and Mervi Raudsaar How to understand the stages of process? 5: classroom Lenita Hietanen environment: supporting or hindering diverse learners? 6: Yrittäjämäisen Heikki Hannula, Riitta-Liisa Hakkarainen and Seija Pajari-Stylman Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen kehittäminen ammattikorkeakoulussa Case HAMK

5 Janne Elo Förutsättningar för företagsamt lärande/yritteliään oppimisen edellytykset Minna Hämäläinen and Elena Ruskovaara Minna Tunkkari- Eskelinen Yrittäjyyden edistäminen restonomikoulutuksen eri oppimisympäristöissä Outi Hägg and Katariina Peltonen Steffen Farny The CULTure of Education Martin Toding and Urve Venesaar University Teachers conceptions of within engineering Riitta-Liisa Arpiainen, Martin Lackéus, Marge Täks and Päivi Tynjälä The Sources and dynamics of emotions in Qian Wang and Iiris Aaltio How large publicly quoted family firms react or respond to the global financial crisis from Orientation perspective? Helinä Rahman and Anita Haataja responsibility duties and the reflections in a classroom Janne Elo Rehtorin rooli yrittäjyyskasvatuksessa Yrittäjyyspedagogiikan käsitteellistäminen Företagsamhetsprojektet/Yrittäjyysprojekti Heikki Rannikko, Johanna Lyytikäinen and Leena Alakoski InnoEspoo - uudenlainen oppiasteet ja oppilaitosrajat ylittävä yrittäjyyskasvatusmalli Laura Sydänmaanlakka and Laura Mattila EntreMill - Työelämälähtöinen yrittäjämäisen toiminnan kehittämispaja