Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen"

Transkriptio

1 1 Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen Kehittämistarpeet ja suunnitelma Lintusaari, Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät

2 Työn sisältö (otsikoissa hyperlinkit) 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

3 Työn sisältö 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

4 4 Toimeksiannon esittely Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhdeksi kuljetusjärjestelmän kehittämisen kärkihankkeeksi valikoitui julkisen liikenteen järjestämis- ja hankintamallien kehittäminen Tavoitteeksi kehittämistyölle asetettiin 1. Kuntien ja ELY-keskuksen laajemman yhteistyön kehittäminen 2. Yhteishankinnat (kuntien välinen ja ELY-keskus) 3. Henkilöliikennepalveluiden kokonaisuuden tehostaminen 4. Liikennepalveluiden yhteishankinnat Ennen työn aloittamista työn sisältöä ja tavoitteita tarkennettiin ELY-keskukselle ja kuntajohdolle suunnatulla haastattelulla ja kyselyllä loppuvuodesta 2014 Keski-Suomen ELY-keskus yhdessä kuntien (Karstula, Saarijärvi, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari ja Kannonkoski) ja Saarikan kanssa käynnistivät yhteisen liikennepalveluiden kehittämishankkeen alkuvuodesta 2015 Suunnittelutyön tavoitevuodeksi määritettiin 2016 Työn toteuttajana toimi Sito Projektiryhmänä: Jaakko Rintamäki, Maiju Lintusaari, Anna Korpinen, Katja Hyökki-Kotilainen

5 5 Työn tavoitteet Tavoitteena on muodostaa konkreettinen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma työssä mukana olevien organisaatioiden käyttöön Uudet liikennepalvelumallit Suunnittelu Hankinnat Organisaatioiden välinen yhteistyö Työ koostuu seuraavista työvaiheista 1. Joukko- ja henkilöliikenteen nykytila ja kehittämistarveanalyysi Perustietojen hankkiminen alueen joukko- ja henkilöliikenteestä (tunnusluvut, järjestäjätahot, palvelumallit, kehittämistoiveet) Markkina- ja hankintaselvitys 2. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämissuunnitelman laatiminen Laaditaan yhteistyössä ohjausryhmän ja kuljetuksista vastaavien henkilöiden kanssa kehittämissuunnitelma, jossa yksilöitynä toimenpiteet ja toimintamallit, joiden avulla kuljetuksissa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja palvelutason parantumista Varaudutaan liikennehankintojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja kilpailuttamiseen (optio, joka toteutui Karstulan kunnan osalta touko-kesäkuussa 2015) 3. Tulosraportointi ja toimenpiteistä päättäminen

6 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

7 7 Kuljetussuunnittelun prosessi keväällä 2015 Ohjausryhmän käsittely (työn aloitus) Nykytila-analyysi seudun joukko- ja henkilöliikenteestä I. Kuljetustyöpaja Alustavat kehittämisehdotukset Ohjausryhmän käsittely II. Kuljetustyöpaja Kehittämisehdotusten kirjaaminen Ohjausryhmän käsittely Luonnoksen kommentointi Työn viimeistely Ohjausryhmän käsittely ja hyväksyminen

8 8 A. Suunnittelualue Suunnittelu kattoi Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kyyjärvien, Kivijärven, Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien alueen Lisäksi toimeksiantoon lukeutui useita ELY-keskuksen alaisia joukkoliikevuoroja, jotka ulottuivat myös suunnittelualueen ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikan kuljetukset huomioitiin sen toimintaalueella

9 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (1/4) 9 Suunnittelutyön pohjaksi kuntien, Saarikan ja ELY-keskuksen joukko- ja henkilöliikenteestä (asiointi-, oppilas- ja sote-kuljetukset) kerättiin kustannus- ja asiakastietoaineisto Tällä haluttiin kartoittaa lähtötilanne kuntien asiakasmäärien ja kustannustason osalta Henkilöliikenteen kustannustaso poikkeaa kunnissa merkittävästi sekä absoluuttisissa euroissa (suhteutettuna asukaslukuun) ja asiakaskohtaisissa kustannuksissa (käytetty resurssi per kuljetettava asiakas) Asukaskohtaiset kustannukset ovat suurimpia Pihtiputaalla, Kyyjärvellä ja Kannonkoskella Matalimmat kustannukset ovat Kinnulassa ja Saarijärvellä

10 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (2/4) 10 Joukkoliikenteeseen ja henkilökuljetuksiin käytetään alueella yhteensä n. 4,6 miljoonaa euroa vuodessa Kuntien osuus kokonaisuudesta yli 90 % Tämän lisäksi markkinaehtoinen liikenne täydentää osaltaan vuorotarjontaa ja palvelee myös kuntien lakisääteisissä kuljetuksissa Huomio: kirjanpitotavoissa voi olla kuntien välisiä eroja Liikenteet yleensä kilpailutettu reiteittäin, mutta kaikkia liikenteitä ei ole voitu kilpailuttaa

11 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (3/4) 11 Koulutoimen osuus kuntien joukko- ja henkilöliikenteen kustannuksista on merkittävin (noin 80 %) kaikissa kunnissa Kunnat joutuvat pääosin hankkimaan itse lakisääteiset oppilasliikenteet, koska ns. läpikulkevaa joukkoliikennettä on rajoitetusti saatavilla Kyyjärvellä asiakaskohtaiset kuljetuskustannukset ovat kaikkein suurimmat, Kinnulassa matalimmat Keskimääräiset asiakaskohtaiset kustannukset kuntasektorin kuljetuksissa vaihtelevat euron välillä Kinnulassa sosiaalitoimen kuljetuskustannukset ovat suhteellisesti suurimpia

12 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (4/4) 12 Kuljetuspäätösten saaneita on alueen kunnissa (Saarikka ml.) yhteensä henkilöä Näistä koulutoimen alaisia on ja sosiaali- ja terveystoimen 632 henkilöä Erityisesti koulutoimen kuljetettavien määrään vaikuttaa oppilaiden asuinpaikkojen etäisyys lähikoulusta ja tästä johtuvat kuljetustarpeet Kuljetukset ovat lakisääteisiä Lakisääteisten ja tarveharkintaisten kuljetusten piirissä on lähes 7 % alueen kokonaisväestöstä Pihtiputaalla jopa lähes 12 % Liikennepalveluiden järjestämisellä on merkittävä vaikutus alueen palveluiden toimivuuteen ja asukkaiden kokemuksiin kuntapalveluista!

13 13 C. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa, yhteenveto Avoin joukkoliikenne Sosiaalitoimi Kustannukset Kustannukset /asukas Kustannukset yhteensä Asiakasmäärä Asukasluku Sote: Vpl Sote: Shl Koulutoimi Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Yhteensä Sote: Vpl Sote: Shl Avoin joukkoliikenne Sosiaalitoimi Koulutoimi /asiakas Sote (SHL/VPL) Asiakkaat yhteensä Sosiaalitoimi Sote: Vpl Sote: Shl Koulutoimi Keskiarvo /asiakas /arkipäivä Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Yhteensä Kaksi edullisinta Kaksi kalleinta

14 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella (1/9) 14 Markkinoiden toimivuus kilpailutuksissa ELY-keskuksen joukkoliikennekilpailutuksissa tarjouksia vähintään 1 2 per kohde, liikenteet päätyvät pääosin alueelle vakiintuneille liikennöitsijöille Kuntien kilpailutuksissa suurempia vaihteluja ja paljon myös nollakilpailun alueita (koskee erityisesti henkilökuljetuksia perusturvan puolella) Taksien saatavuuden ongelmat aiheuttavat vaikeuksia erityisesti perusturvassa mm. lakisääteisten kyytien saamisessa Hankintojen toteutus Hankinnat kilpailutetaan osassa kuntia joka vuosi, osassa suuremmat kilpailutukset 3 4 vuoden välein Erityisesti koulutoimessa käytössä reittikohtaiset kilpailutukset ilman kokonaissuunnittelua (esim. autokierto). Yksittäisiä kohteita voi kunnassa olla jopa kymmeniä! Perusturvan puolella käytännöt moninaisempia johtuen markkinoiden toimimattomuudesta (ei tarjouksia) ja välillä turvaudutaan suorahankintoihin ELY-keskuksen liikennehankintoja pyritty sovittamaan kuntien kuljetuksiin (Saarijärvi ja Karstula)

15 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, ELY-liikenne (2/9) Muutoksia nykytilanteeseen: Reittiluvat: Lestijärvi Kinnula Jyväskylä 15:25 SS päättyy , ei ehkä hae jatkoa Jyväskylä Huutomäki Saarijärvi Karstula M-P 12:05, M-LSS 18:50 päättyy Muut jatkuvat ennallaan nykytiedon mukaan Siirtymäajan sopimukset, jatkuvat reittiluvilla: Kinnula Lestijärvi M-P 7:10; Kinnula Latopuro Olhavainen Kinnula 14:40. Haetaan reittiliikennelupaa, reitti muuttuu hiukan Karstula Kivijärvi M-P 7:35, 15:05; Kivijärvi Karstula 7:00. Haettu ja myönnetty reittiliikennelupa Siirtymäajan sopimukset, ei tietoa jatkosta: Kokkola Jyväskylä, lupa päättyy 2016 Pihtipudas Reisjärvi, Pihtipudas Muurasjärvi Särkiharju iltapäivisin, lupa päättyy

16 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, ELY-liikenne (3/9) 16 Kuormitukset Suuret matkustajamäärät alueen ELYn hankkimilla vuoroilla Reisjärvi Pihtipudas 7:50 (maksimikuorma matkustajaa; reitti voimassa asti) Pihtipudas Muurasjärvi Särkiharju 15:00 (maksimikuorma matkustajaa, lupa voimassa asti) Jyväskylä Viitasaari 13:45 (maksimikuorma matkustajaa, lupa voimassa asti) Pihtipudas Viitasaari Jyväskylä 13:30 (maksimikuorma matkustajaa, lupa voimassa asti) Muilla hankituilla kohteilla kuormitukset ovat matalia, ja vuoroihin voidaan yhdistellä kuntien sisäistä liikennettä: vuoroja ei tarvitse ajaa isolla linja-autolla tai ajoneuvossa on vapaata kapasiteettia

17 Mahdollisuuksia ELYkeskuksen ja kuntien yhteisliikenteen kehittämiseen hankintavuosineen myöhemmin Kivijärven, Karstulan, Saarijärven alueella operoivien ELY-liikenteiden miettiminen uusiksi 2016! Käyttö (2016) Osto (2016) Käyttö (2016) Siirtymä (2017) Siirtymä (2019)

18 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, ELY-liikenne (4/9) Käyttöoikeus- / ostosopimuksia kaikkiaan kahdeksasta kohteesta pohjoisen Keski- Suomen alueella Kolme kohdetta kilpailutettava alkavaa liikennettä varten Optioita hyödyntämällä viidestä kohteesta hankinnat ajoittuvat vuoteen 2016 Siirtymäajan sopimuksia vielä kaikkiaan kuudesta kohteesta, joista pääosa päättyy aikana Mukana kuntien sisäistä liikennettä, mutta pääosin kunta- ja osin maakuntarajat ylittäviä pitkän matkan vuoroja Joukkoliikenteen hankintoihin käytettävät resurssit eivät ole kasvamassa Jatkossa kyetään hankkimaan entistä vähemmän liikennettä Kuinka priorisoidaan pohjoisen Keski-Suomen alueella? Kunta ELY -yhteystyölle suunnittelun ja hankinnan osalta mahdollisia yhteisvälejä: Kyyjärvi Karstula Kannonkoski Saarijärvi Jyväskylä Saarijärvi Uurainen Kivijärvi Jyväskylä Äänekoski Saarijärvi Karstula Jyväskylä Kannonkoski Karstula 18

19 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, koulutoimi (5/9) Koulutoimen kuljetusten osuus kuntien joukko- ja henkilöliikennehankinnoista ka. 77 % Sosiaalitoimen kuljetusten osuus 20 %, avoimen joukkoliikenteen vain 3 % Kilpailun vähäisyys ongelmana useimmissa alueen kunnissa Yksi tarjous / kohde Ei yhtään tarjousta / tolppahinnalla Kohteet yleensä yksittäisiä reittejä, joita voi olla kilpailutuksissa jopa kymmeniä Linja-autojen syöttöliikenteet mielenkiintoisia kohteita kohteiden laajentamisen näkökulmasta! Hankinnoissa pyritään pitkiin sopimuksiin, ja alueella koulutoimen osalta suuremmat hankintaruuhkat ajoittuvat vasta vuodelle 2016 ja sen jälkeiseen aikaan Koulutoimen kuljetukset hankitaan pääosin avoimina (ison kaluston osalta), kuitenkaan liikenteestä ei juuri tiedoteta muille mahdollisille matkustajille Viitasaari ja Pihtipudas tekevät suunnittelu- ja hankintayhteistyötä Wiitaunionilla yhteiset koulukuljetusperiaatteet ELY-keskuksen kanssa yhteistyö vähäistä Saarijärvellä suunnittelu- ja hankintayhteistyötä soten päivätoimintakuljetusten kanssa aloittaneet joukkoliikenteen ostovuorot ELY-keskuksen hankkimia, aiemmin kaupungin 19

20 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, koulutoimi (6/9) Karstula: Paljon ostettuja syöttöliikenteitä, jotka voisivat olla osana laajempaa hankintaa esim. perusturvan kanssa Saarijärvi: Monipuolisemmalle kalustolle tarvetta, nyt koulu- ja perusturvan kuljetusten yhdistäminen hankalaa johtuen esteettömän kaluston puutteista Ainua kunta, jossa seutulippu käytössä (avoin joukkoliikenne) Viitasaari: Yhteistyö Pihtiputaan kanssa, kuljetustiimi Kyyjärvi: Asiointi- ja koulukuljetusten tehostaminen (käyttö, kustannukset). Alajärven suuntaan keskiasteen kouluihin pääsee huonosti Pihtipudas: Tehty kuljetustiimin kanssa iso työ ja muodostettu yhteiskohtainen ajotaulukko; tämä toimitetaan projektin käyttöön yhdeksi hyväksi käytännöksi Kivijärvi: Kilpailutukset akuutisti ajankohtaisia. Harkittiin oman kaluston hankkimista, mutta päätettiin jatkaa ostoilla. Kannonkoski: Opiskelijoiden pääsyn parantaminen Viitasaarelle Kinnula: Lestijärvi Kinnula-liikenteen kohtalo? Koululaisliikenteen käytössä olevan kaluston autokierto on tehokas, sisältäen mm. asiointiliikennettä. Yhdistetään koko autokierto samaan sopimukseen. Reiteistä tiedottaminen toisille kunnille/kuntalaisille voisi olla parempaa 20

21 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, perusturva (7/9) Saarikka (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) Aamu- ja iltapäivän vakioajot (päivä- ja toimintakeskukset) perattava kuntakohtaisesti Takseilta tilattavien Shl- ja Vpl-kyytien yhdistelyn parantaminen, nyt korkeat kustannukset Vähän yhteistyötä peruskuntien kanssa, joitakin kokeiluja Vpl-myöntökriteerit ja kuljetusten järjestämismalli perustasolla samat Asiakkaat tilaavat matkat itse takseilta, osassa kuntia liikenteet kilpailutettu, suorahankinta yleinen tapa Ei käytännössä tapahtuvaa yhdistelyä tarve tehdä muutoksia ja parantaa yhdistelyä (koskee koko suunnittelualuetta) Päivä- ja toimintakeskuskuljetuksia jokaisessa jäsenkunnassa aamuisin ja iltapäivisin (yhteensovitus koulukuljetusten kanssa, Saarijärvellä jo kokemusta) Ei päiväautoja Shl-oikeuksia myönnetään kotikunnan alueella tapahtuvaan asiointiin enintään 8 matkaa / kk Omavastuuna linja-autotaksan mukainen maksu, saattajat kulkevat veloituksetta Oikeuksia ja matkoja myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa Hankitaan suorahankintoina paikallisilta liikennöitsijöiltä 21

22 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, perusturva, asiointi (8/9) 22 Kannonkoski Asiointiliikenne päättynyt 2014 vähäisen käytön vuoksi Koululaisliikenteen hyödyntäminen osana muita kuljetuksia vaikeaa kalustokysymysten vuoksi Pihtipudas Shl-myöntöjä paljon, mutta todellinen käyttö myöntömäärää vähäisempää Kutsuohjattu asiakasliikenne tukee 4 reitillä ei yhdistetty perusturvan kanssa Sote-kuljetukset hankittu hallintokuntien omana työnä, kaikki kuljetukset kilpailutettu Esteettömän kaluston tarve Viitasaari Shl-myöntöjä, joiden kustannukset 14 % soten kuljetusten kokonaiskustannuksista Sote-kuljetukset hankitaan hallintokuntien omana työnä, kaikki kuljetukset kilpailutettu Kutsuohjattu asiakasliikenne tukee 5 reitillä ei yhdistetty perusturvan kanssa Kivijärvi Asiointiliikenne ei yhteydessä perusturvan kanssa. Asiointiliikenteen lopettamisesta keskusteltu Kinnula Perusturvan kuljetuksia halu/tarve yhdistellä osaksi muuta liikennettä Yksittäisiä reittejä ja yksittäisiä henkilöitä palvelevia liikenteitä osaksi muuta kokonaisuutta suunnittelun kautta Vuosittain kilpailutukset koskien kaikkien hallintokuntien liikenteitä

23 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella (9/9) Erityishuomiot Yhdistettyjä kuljetuksia kokeiltu, mutta käytäntönä ei kovin laaja (kokemukset vaihtelevia) Perusturvan kuljetusten yhdistelyä kannattaisi viedä eteenpäin ainakin Saarikan ja Kinnulan toiminta-alueilla ELY-liikenteiden integraatio kuntien kuljetuksiin haastavaa Koulukuljetuksissa perinteinen la-kalusto, perusturvan kuljetuksiin tarvitaan esteetöntä ja muokattavaa kalustoa (vähemmän paikkoja) Koulutoimen yksittäisten kohteiden koon kasvattaminen ja autokiertojen suunnittelu osaksi kuljetussuunnittelua lisäisi kohteiden houkuttelevuutta 23

24 24 Tiivistelmä havainnoista Kuntien ja kuntayhtymien ostamat kuljetukset muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan kaikista (n. 90 %) alueen joukko- ja henkilöliikenneostoista Lukuun ottamatta Kela-kuljetuksia, joita ei tässä työssä käsitelty Asiakaskohtaiset kuljetuskustannukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi euron välillä Alueen asukkaista (yht ) noin henkilöllä on perusturvan tai sivistystoimen mukainen kuljetuspäätös. Luku vastaa noin 7 %:a alueen kokonaisväestöstä Keski-Suomen ELY-keskuksella on alueella kymmeniä vuoroja, jotka toimivat koulukuljetusten runkoina, varmistavat kuntien välisiä työssäkäynti- ja asiointiyhteyksiä Joukko- ja henkilöliikenteen markkina- ja kilpailutilanne on alueella haastava. Tarjouskilpailuissa ei juuri synny oikeaa kilpailua Kuljetusten yhdistelyä ei juuri Kela-kyytejä lukuun ottamatta tapahdu

25 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

26 3. Suunnittelun toteuttaminen ja tausta aineistot 26 Asiakasmääriä ja kustannuksia koskevien lähtötietojen lisäksi toteutettiin kuntien, Saarikan ja ELYkeskuksen kuljetusyhteyshenkilöiden haastattelut helmi-maaliskuussa 2015 Lähtöaineistona käytettiin lisäksi nykyisiä kuljetussopimuksia, palvelukuvauksia ja haastattelijoiden ehdottamia kehittämistarveehdotuksia ELY-keskuksen ja kuntien liikennepalvelut hahmoteltiin kartalle ja ns. ajoneuvo-exceliin aikatauluineen suunnittelutyön tueksi Suunnittelutyötä tehtiin konsulttivalmistelun lisäksi kahdessa kuljetustyöpajassa maaliskuussa ja huhtikuussa 2015

27 27 Tausta-aineistoa suunnittelutyön tukena Joukkoliikenteen kilpailutukset ja markkinat Pääasiallisena lähteenä Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 1/2015 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Pienillä kaupunkiseuduilla kilpailutuksiin osallistuvat pääsoin alueella jo toimivat liikenteenharjoittajat Yksittäiset lähdöt (kiertoihin kytkemättömät vuorot) ovat ongelmallisia, toisaalta pientenkin yritysten tulee voida osallistua tarjouksiin (alihankinta sallittava) Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset /km lähellä 2 :n tasoa (saadut lipputulot alentavat nettovaikutusta tilaajalle) Tarjouskilpailuissa, jonkinlainen optimi on 3-8 auton kokonaisuudet, jolloin sekä pienet, keskisuuret että suuret yritykset kiinnostuvat kohteista Kyydinvälityspalveluiden kehittäminen Pääasiallisena lähteenä Keski-Suomen olosuhteisiin hyvin soveltuva Jyväskylän kaupunkiseudun kyydinvälityspalvelun selvitystyö 2014 Erityisesti soten lakisääteisten kuljetusten tarve jakaantuu kaikille viikonpäiville ja ajallisesti klo 8:00 21:00 väliselle ajanjaksolle Yksittäiskyydeillä (takseilla) hoidettuna kuljetusjärjestelmä on tehoton ja matkojen kustannukset /asiakas ovat suuria Keskitetty tilausmalli (esim. taksikeskuksesta) tuottaa säästöjä heti käynnistämisen jälkeen, kun kyytitarpeet ohjautuvat mahdollisuuksien mukaan samaan kalustoon Oman yhdistelykeskuksen perustaminen on pohjoisen Keski-Suomen mittakaavassa tarpeetonta Kyydintarjoajien kilpailuttamisella yhdistelyä pienempi merkitys kustannustasoon

28 Suunnittelun toteuttaminen: I. Kuljetustyöpaja 28 Työpajassa käytiin läpi suunnittelualueen liikennepalveluiden yleiskuva ja kehittämistarpeet Tietoa syvennettiin kuntakohtaisilla tilannekatsauksilla ja tarkennettiin konsultin valmistelemia materiaaleja mm. lähtötietojen osalta Kuntakohtaisen läpikäynnin jälkeen päädyttiin, että toinen kuljetustyöpaja järjestetään, jossa keskitytään seuraavien liikennekohteiden tarkempaan suunnitteluun: 1. Kuntien kuljetustarpeiden integrointi ELY-liikenteeseen Vuorokohtaiset maksimikuormat, tarve- ja kalustokysymykset (hyödyksi myös perusturvalle!) 2. Liikennehankintojen kehittäminen Yhteiset vakioidut hyväksi todetut hankintamallit ja asiakirjapohjat 3. Joukko- ja henkilöliikenteen tiedonhallinta Kuljetuksia koskevan informaation monipuolinen parantaminen ja saatavuuden helpottaminen Joukko- ja henkilöliikenneinfon parantaminen viranomais- ja asiakastyössä

29 Suunnittelun toteuttaminen: I. Kuljetustyöpaja Saarikan alueen kunnat Vpl-kuljetusten yhdistelyn parantaminen (päiväautot vs. taksiyhdistely) Asiointiliikenteen ja Shl-kuljetusten parempi integrointi Vpl- ja Shl-kyytien kilpailuttaminen Koulutoimen syöttökuljetusten yhdistäminen osaksi perusturvan sopimuksia Esteettömän kaluston saatavuuden varmistaminen (päiväautot, kuntien välinen liikenne, johon yhdistelty monipuolisesti tarpeet) 5. Pihtipudas ja Viitasaari Viitasaaren lukion opiskeluajan muutokset Asiointiliikenteen ja perustuvan kuljetusten yhteinen tehostaminen Perusturvassa yhdistelyn ja/tai päiväautojärjestelmän käyttöönotto (Vpl), erityisesti Viitasaari Koulutoimen oppilaskohtaisten kuljetuskustannusten hillintä 6. Kinnula Perusturvan kuljetusten kustannushillintä ja koulutoimen päiväkaluston käyttömahdollisuuden parantaminen asiointiliikenteessä (käytännössä esteettömän kaluston lisääminen)

30 Suunnittelun toteuttaminen: I. Kuljetustyöpaja Kyyjärvi Koulutoimen oppilaskohtaisten kuljetuskustannusten hillintä 8. Karstula Perusturvassa yhdistelyn ja/tai päiväautojärjestelmän käyttöönotto (Vpl, Pali tai vastaava) 9. Saarijärvi Monipuolisemman kaluston saatavuuden lisääminen ja hyödyntäminen oppilas- ja perusturvan kuljetuksissa Perusturvassa yhdistelyn ja/tai päiväautojärjestelmän käyttöönotto (Vpl) 10. Kivijärvi (erilliskohde) Oman tuotannon kuljetusten ylösajaminen ja resurssin kohdentaminen vaikeasti hankittaviin kohteisiin käyttöönoton seuranta Perusturvassa asiakaskohtaisten kuljetuskustannusten hillintä

31 Suunnittelun toteuttaminen: II. Kuljetustyöpaja 31 Suunnittelua syvennettiin kaikkiaan 10 päätetyn suunnittelukohteen osalta Uutena kohteena mukaan otettiin ELYkeskuksen kanssa läpikäydyistä liikenteistä kolme käyttöoikeussopimuskohdetta, joita mahdollisuuksien mukaan pyrittiin yhdistämään kuntakohteisiin Käyttö Osto Käyttö ELY-liikenteellä vaikuttavuutta erityisesti Saarijärven ja Karstulan alueeseen Muut ns. puhtaita kuntakohteita, joissa toimijoina perusturva ja koulutoimi

32 Suunnittelun toteuttaminen: II. Kuljetustyöpaja 32 Parempi integraatio ja yhdistely (mahd. autokohtainen) Kokopäiväauto ja/tai välityskeskuksen yhdistely

33 II. Kuljetustyöpajassa sovittua ja esisuunniteltua 33 ELY-keskuksen kolmesta käyttöoikeuskohteista kaksi viikonloppua koskevaa kohdetta yhdistettiin yhdeksi laajaksi liikennöintikohteeksi Yksi yhdistettiin kuntien koulu- ja sotekuljetuksiin Kuntakohtaiset ratkaisut koulutoimen, perusturvan ja asiointiliikenteen osalta tehtiin Saarijärvelle, Kyyjärvelle, Kinnulaan, Kannonkoskelle, Pihtiputaalle ja Viitasaarelle Kivijärvellä oman kaluston hankinnan suunnittelu keskeytyi Karstulassa jatkettiin optiovuoden hankintojen suunnitteluun

34 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

35 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Ympäristösi parhaat tekijät

36 36 Kehittämisohjelma I. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen tavoitteet ja aikataulu alueella II. Seudullisen joukko- ja henkilöliikennesuunnittelutyön vahvistaminen III. Kuljetusperiaatteet IV. Tiedonhallinta ja informaation saatavuus V. Liikennöintikohteet (ELY ja kuntasektori) VI. Hankintojen kehittäminen VII. Taksiyhdistely

37 Tiivistelmä: Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen Suunnitelman käsittely ja toteutuksen käynnistäminen elo-lokakuu2015 Viranhaltijat ja päätöksentekoelimet kunnissa ja Saarikassa ELY-keskuksen päätös 2. Toteutuksen käynnistäminen 9/2015 2/2016 Välitystoiminnasta päättäminen kuntakohteiden ja ELY-yhdistelmäkohteen osalta, neuvottelut välitystoimintaa harjoittavien tahojen kanssa (Jyväskylän MYK, taksiliitto/aluetaksi) Yhteisten kuljetusperiaatteiden valmistelu (perusturva ja koulutoimet) Kuntakohtaisten liikennöitsijäpalaverien järjestäminen Kuntakohteiden ja ELY-keskuksen yhdistelmäkohteiden vienti toteutukseen, jossa koulukuljetukset huomioitu (aikataulut, reitit, hinnoittelu) kevääseen 2016 mennessä 3. Vuoden 2016 kohteiden hankintojen toteuttaminen ja suunnittelutyön pysyvyyden varmistaminen Suunnitelmassa yksilöityjen hankintojen toteuttaminen (mahdollisten muutosten huomiointi) Välitystoiminnan ja yhdistelyn käyttöönotto kohdekorteissa yksilöidyllä tavalla Päätösvalmistelut liittyen henkilöliikennekoordinaattorin tehtäviin Aineistojen laadun ja saatavuuden varmistaminen. Joukko- ja henkilöliikenteen palvelutietojen digitointi alueellisesti Suunnitteluperiaatteiden hyödyntäminen vuoden kohteissa

38 I. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen tavoitteet ja aikataulu alueella Elo-syyskuussa 2015 kuntien päätöksentekoelimissä käsittelyssä ja hyväksyttävänä aluetta käsittelevä suunnitelma, joka sisältää myös kuntakohtaisia liikennepalveluiden toteutusmalleja Liikennekohteiden yhdistämisen ja kehittämisen lisäksi ehdotuksia liittyen kuljetusperiaatteiden myöntöihin ja alueellisen yhteensovitukseen Rakenteellisena tekijänä tärkeä mahdollisimman pitkälle viety kouluvuoden kalenterien synkronointi ELY:n osalta oma käsittely kesälomien jälkeen 2015 riittää 2. Suunnitelmassa esiteltyjen konseptiehdotuksen mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen osana ELY-keskuksen ja kuntien hankintoihin, erityisesti yhteiskohteisiin (kunta ELY, hallintokuntien väliset) syksyn ja alkutalven aikana 3. Liikennöitsijätapaamiset (kuntakohtaiset, talvella ) 4. Eriteltyjen kuntakohtaisten toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ennen vuodenvaihdetta Hankintojen valmistelun aloittaminen ja tarjousasiakirjojen viimeistely helmimaaliskuussa 2016 välittömästi uusien kuljetusoppilaiden tietojen varmistuttua 6. Kesään 2016 mennessä kaikkien ehdotettujen kohteiden liikenteiden hankinnat 7. Elokuussa 2016 uudistettujen liikenteiden käynnistäminen ja käyttöönottovaihe 8. Toistetaan 2017 uusissa kohteissa!

39 Tavoitevuosi 2016 ja aikataulutetut toimenpiteet: Tavoitteena, että yhteishankinnat ovat mahdollisia Seuraavat hankintaaikajaksot Kannonkoski Vasta 2019 Karstula Sivistystoimen kuljetukset Kinnula Sivistys, perusturva vuosittain Sivistys, perusturva vuosittain Kivijärvi Sivistystoimen kuljetukset, asiointiliikenne Sivistys, perusturva vuosittain Kyyjärvi Sivistystoimen kuljetukset Pihtipudas Päiväkeskus, työkeskus, asumisyksiköt, kutsut koulukyydit Saarijärvi 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 Sivistystoimen kuljetukset Viitasaari Päiväkeskus, työkeskus, asumisyksiköt, kutsut koulukyydit Saarikka Päivä- ja toimintakeskukset asiakaskuljetukset ELY* Käyttö 2, Osto 1, Käyttö 4 Käyttö 1, Käyttö 2, Osto 2, Käyttö 5, Käyttö 6 Tarpeet tiedossa, ennakkoilmoitus, käynnistäminen Suunnittelu käynnissä Hankinta (tarjouspyyntö ja tarjoukset) *ELYn kohteet Käyttö 1 Käyttö Kyyjärvi-Karstula Käyttö 2 Käyttö Kannonkoski-Saarijärvi, Saarijärvi-Häkkilä-Saarijärvi Käyttö 3 Käyttö Saarijärvi-Jyväskylä Osto 1 Osto Jyväskylä-Saarijärvi-Uurainen Osto 2 Osto Kivijärvi-Jyväskylä Käyttö 4 Käyttö Äänekoski-Saarijärvi Käyttö 5 Käyttö Karstula-Jyväskylä Käyttö 6 Käyttö Kannonkoski-Karstula Siirtymäajan sopimuksia päättyy runsaasti ELY:n ja kuntien yhteisliikenteestä päättäminen, päätökset ylikunnallisista / perusturvan kanssa sovitettavasta liikenteestä Kuljetusperiaatteiden yhdenmukaistamiset Informaation parantamisen first-stepit 2. ELY:n, Kinnulan, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Karstulan, Pihtiputaan, ja Viitasaaren kohteiden tarkempi suunnittelu / konseptin käyttöönotto 3. Kohteiden kilpailutusten avaaminen / oman liikenteen käynnistäminen 4. Kohteiden liikennöitsijöiden valinnat, liikenteen käynnistyminen 1/2017

40 Kehittämisen taustat: Perusturva Yksikkökuljetukset vakiintuneita kaikissa alueen kunnissa, kuljetettavien volyymi vaihtelee kuntakoon mukaisesti aamu ja iltapäiväkuljetukset osin päällekkäin oppilaskuljetusten kanssa Tarveharkintaisten SHL-kuljetusten käyttö vähäistä lukuun ottamatta Saarijärveä, Pihtipudas ja Viitasaarta VPL-kuljetusten kustannukset korkeita lähes kaikissa kunnissa Liikennöitsijöitä kilpailuttamalla vaikutukset vähäisiä Matkojen yhdistely joko päiväautoihin tai välitystoiminnan käynnistäminen kannatettavaa Suunnitteluehdotus: Korkean käytön ja kustannusten kunnissa päiväautojärjestelmän käyttöönotto yhdessä koulutoimen kanssa ja/tai välitystoiminnan käynnistäminen Saarijärvi, Karstula, Pihtipudas, Viitasaari Suunnitteluehdotus: Pienemmän kysynnän kunnissa parempi oppilaskuljetusten, perusturvan kuljetusten ja asiointiliikenteen integrointi Asiointiliikenteiden ja SHL-kyytien lakkauttaminen ja uuden palvelun perustaminen kattamaan laajasti kaikki ei suorat VPL-matkat

41 Kehittämisen tausta: koulutoimi ja asiointiliikenteet Suunnitteluehdotus: Oppilaskuljetuksissa käytettävässä kalustokoossa ja ajoneuvojen määrässä tarkistuksia Nykyisin hankitulla määrällä voidaan hoitaa myös muita kuljetuksia Eri tarpeet on saatava samoihin sopimuksiin Suunnitteluehdotus: Kunnat, joissa syöttötakseja paljon ja järkevää miettiä vähintään syöttöliikenteiden ja asiointiliikenteiden yhdistämistä samoihin kokonaisuuksiin Kunnissa, joissa asiakasmäärät yleisesti, ja laskennalliset arviot päivittäisestä VPL- ja SHL-matkustuksesta, korkeita: malliksi päiväautojärjestelmä tai matkojen yhdistely Kunnissa, joissa asiakasmäärät maltillisempia, eivätkä päivittäiset yksilökuljetukset näyttele kovin merkittävää roolia: oppilaskuljetusten ympärille rakennettavat yhteiset tarjouskohteet Asiointiliikenteessä huomioitava myös tarve yhteyksiin isompiin kuntakeskuksiin Kuntien väliset ja yhteiset kiertävät monipalveluajoneuvot? Potentiaalisin alue Pihtipudas Viitasaari

42 II. Seudullisen joukko- ja henkilöliikennesuunnittelutyön 42 vahvistaminen Työn aikana (helmikuu kesäkuu) kaikista kunnista, kuntayhtymien kuljetuksista ja myös ELY-kohteista on löytynyt kohteita, joissa voidaan hakea tehokkuutta kuljetustarpeita ja hankintoja yhdistelmällä (säästöpotentiaali) Seudun kunnilla on käytössään hyvällä paikallistuntemuksella varustettuja kuljetussuunnittelijoita Kuljetussuunnittelua ja palveluiden kehittämistä kuntasektorin toimijoiden ja ELY-keskuksen suuntaan kannattaa jatkaa myös projektin jälkeen Suunnitteluehdotus: Alueelle perustetaan vähintään yksi henkilöliikennekoordinaattorin toimi, jonka tehtävänä on järjestelmällisesti kehittää ja etsiä tehokkuutta kuntien ja perusturvan kuljetuksista

43 II. Seudullinen henkilöliikennekoordinaattori: Esimerkkejä organisoitumisesta ja vastuista 43 Case Pielisen Karjala

44 II. Seudullinen henkilöliikennekoordinaattori: Vaihtoehtoisia organisoitumismalleja pohjoisessa Keski-Suomessa 44 VE 1 VE 2 VE 3 Isäntäkunta / kuntayhtymä Työnantaja kunta/kuntayhtymä Saarikan alue Wiitaunioni/ Kinnula Koordinaattori yhteinen palveluyksikkö Koordinaattori Käytettävissä ostopalveluna Koordinaattori Koordinaattori Suunnittelu-, hankinnat ja kehittäminen Suunnittelu-, hankinnat ja kehittäminen Suunnittelu-, hankinnat ja kehittäminen Muut kunnat ja kuntayhtymät Kustannusten ositus asukasluvun suhteessa Muut kunnat ja kuntayhtymät Vuosittain sovittava työmäärän hankinta Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Kustannusten ositus asukasluvun suhteessa tai Vuosittain sovittava työmäärän hankinta

45 III. Kuljetusperiaatteet 45 Yhteiset kuljetusperiaatteet koulutoimen ja perusturvan kuljetuksiin käyttöön koko alueella! Alueella jo sovittujen yhteisten kuljetusperiaatteiden hyödyntäminen hyvänä käytäntöjä laajemman työn pohjana Viitasaarella ja Pihtiputaalla jo yhtenäiset koulukuljetusperiaatteet Kilometrirajoista poikkeamat voidaan edelleen tehdä kuntakohtaisesti, mutta seudullisella rungolla olisi vahva vipuvaikutus yhteisten ehdotusten saamiseksi myös luottamuselimistä läpi Yhteinen runko helpottaisi suunnittelua ja toisaalta tekisi tarjouskohteista yhdenmukaisempia Koulukuljetusperiaatteiden ohella kouluvuoden ja koulujen jokapäiväisen alkamis- ja päättymisrytmin porrastaminen kunnittain läpikulkevaa ja kuntien yhteisiä (mahdollisia) avoimia kuljetuksia tukevaksi Perusturvan kuljetuksissa taksivälityksen ja yhdistelytoiminnan hyödyntämisen käynnistäminen (kohteita ja menetelmiä eritelty kuntakorteissa) Korkeimpien kustannusten alueille päiväautot, joihin VPL-asiakkaat ohjataan (kunnan sisäiset ja/tai naapurikuntiin suuntautuvat kuljetukset) Taksiyhdistelyn käyttöönotto ilman liikennöitsijäkilpailutusta / liikennöitsijäkilpailutuksen kanssa Välitystoiminasta päättäminen SHL-asiakkuuksien lopettaminen ja kytkeminen osaksi avoimia kuljetuksia ja nykyisten asiointiliikennemallien kehittäminen Saarikassa järjestelmällinen käytäntöjen yhtenäistäminen kuntien kanssa!

46 Matkojen yhdistelytoiminnan 46 esimerkkejä Tarpeiden integrointi päiväautoihin Taksiyhdistely taksikeskuksen kautta Välitystoiminta ja yhdistely (Jyväskylän kanssa?) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Oma tai kilpailutettu päiväauto Välityskeskus Päivätoiminta Vpl Shl Asiointiliikenne

47 47 IV. Tiedonhallinta ja informaation saatavuus Kuntien ja kuntaorganisaatioiden tarjoamia, tietoa palveluista vaikea saada, vaikka nimenomaan asiakasrahoituksen pienikin lisä voi olla merkittävää yhteyden jatkuvuuden näkökulmasta Merkittävä osa kuljetuksista avoimia kaikille kuntalaisille, mutta informaation jakelukanavat eivät ole kunnossa Tieto eri organisaatioiden (kunta Ely) kaikista liikennepalveluista erittäin vaikeasti hahmotettavissa ja kasattavissa Hankaloittaa suunnittelua ja yhteistyötä Kokonaiskuvaa vaikea muodostaa Reitti- ja palvelutietojen digitalisoinnilla mahdollisuus merkittävästi parantaa käyttäjäinformaatiota ja keventää suunnitteluprosesseja, kuten hankintakierroksia!

48 IV. Tiedonhallinta ja informaation saatavuus 48 Suunnitteluehdotus: Reitti- ja aikataulutietojen digitointi ja saatavaksi tekeminen 1. Koululaisliikenteiden kilpailutusten yhteydessä vaatimus liikennöitsijälle reitti- ja aikatauluinformaation toimittamisesta Liikennevirastolle / Matkahuollolle 2. Avoimet ja avattavat henkilökuljetukset, jotka toimivat tilauksesta tietojen tallennus kutsujoukkoliikenne.matka.fi palveluun Tämän jälkeen kuljetuspalvelut asiakkaiden ja työntekijöiden haettavissa Avoimissa lähteissä oleva tieto mahdollistaa seudullisten ja maakunnallisten palveluverkko- ja liikennesuunnittelupalveluiden rakentamisen

49 Liikennepalveluiden tiedon digitointi: Tavoitteena digitoinnille on saada avoimen liikennepalvelut asiakkaiden haettavaksi ja kuntasektorin työntekijöiden tietoon. Suomessa erityisesti kuntien henkilöliikennepalveluita koskeva tieto on erittäin rajoitetusti saatavilla. Digitointityön hyötynä on esimerkiksi koulukyytien, asiointiliikenteiden ja perusturvan avointen kuljetusten reitti- ja aikatauluhakujen mahdollistuminen perinteisemmän joukkoliikenteen rinnalla esim. matka.fi palvelussa. Alueella digitoinnin kuntakohtaiset kustannukset ulkopuolisen tekijän voimin toteutettuna n euron luokkaa riippuen aineiston laajuudesta. Aineistojen päivitys kannattaa keskitetysti hoitaa alueelta aina liikennöintimuutosten yhteydessä (esim. henkilöliikennekoordinaattori) 49

50 V. Suunnittelukohteet: ELY KOS Saarijärvi koululais- ja sote-kuljetukset Nykyisin ma pe aina, muutos: vain koulupäivinä ajettavaksi 5:00 5:10-6:15 Saarijärvi Jyväskylä ELY 6:15 Jyväskylä Lannevesi ELY 7:00 Lanneveden koulu: klo 8 alkavan opetuksen kuljetukset Koulutoimi 50 8:00 Lanneveden koulu: klo 9 alkavan opetuksen kuljetukset + sote Lanneveden alueelta Koulutoimi + sote 9:00 Koululaiset jäävät Lanneveden koululle, sote-kuljetus saapuu Saarijärvelle n. 9:30 Sote 10:15 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 11:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 12:00 Koulukyydit (Tarvaala - Lannevesi) Koulutoimi 13:00 Koulukyydit (Tarvaala - Lannevesi) Koulutoimi 14:00 Koulukyydit (Tarvaala - Lannevesi) Koulutoimi Kuljettaja vaihtuu n. 15:00 15:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 16:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 17:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 18:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 19:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote Kuljettajan tauko yhteensä 45 min viimeistään noin 19:30 20:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 21:00 21:00-22:00 Saarijärvi Jyväskylä ELY 22:00 22:00-23:00 Jyväskylä Saarijärvi ELY

51 Kohde: ELY KOS Saarijärvi koululais- ja sote-kuljetukset 51 Samalla esteettömällä linja-autolla hoidetaan kolme erillistä liikennekohdetta Reittiliikenne Saarijärvi-Jyväskylä- Saarijärvi (aamu, ilta) Lanneveden ja Tarvaalan oppilaskuljetukset (aamut ja alkuiltapäivät Perusturvan kuljetukset kuntakeskuksessa ja sen lähialueilla jokaisena arkipäivänä (vaatii yhdistelytoiminnon)

52 ELY KOS Saarijärvi koululais- ja perusturva: Kustannustenjakoehdotus 52 Kohteeseen on sisällytetty kaikkiaan kolmen eri organisaation kohteita ELY-keskus Saarikka Saarijärven kaupunki Koska kyseisessä kohteessa liikennöidään merkittävästi usean kunnan alueella hankinnan valmistelijaksi ja toteuttajaksi ehdotetaan Keski-Suomen ELY-keskusta Saarikka ja Saarijärven kaupunki vastaavat omien liikenneosioiden tarkemmasta valmistelusta ELY-keskuksen kohteeseen Kustannustenjakomalliksi ehdotetaan kustannusten jakoa toimijakohtaisen liikennöintiajan suhteellista osuutta Nyt arviolta ELY 25 %, Saarijärven kaupunki 25 % ja Saarikka 50 %

53 Kuljettajan vaihto Kuljettajan vaihto ELY KOS (OSTO ja KÄYTTÖ ) 53 tai Suuntaa-antava aikatauluehdotus: Lauantai, aina 8:00 10:00 Karstula Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 10:15 12:15 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi 12:45 13:55 Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 14:00 16:00 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Karstula 16:10 18:10 Karstula Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 19:00 20:10 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi 20:15 21:25 Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 22:00 23:10 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Sunnuntai, aina Nykytila Lauantai, aina 7:40-8:50 Saarijärvi - Uurainen - Jyväskylä; 7 8:00-10:00 Karstula Jyväskylä; 16 9:05-10:25 Jyväskylä - Uurainen - Saarijärvi; 5 12:30-13:45 Saarijärvi - Uurainen - Jyväskylä; 10 14:10-15:25 Jyväskylä - Uurainen - Saarijärvi; 5 15:40-17:40 Jyväskylä - Karstula; 8 22:00-23:00 Jyväskylä - Uurainen - Saarijärvi; 10 Sunnuntai, aina 12:00-13:45 Karstula - Jyväskylä; 16 15:20-17:00 Jyväskylä - Karstula; 11 tai 9:50 11:00 Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 11:30 13:30 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Karstula 13:50 15:50 Karstula Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 16:50 18:50 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Karstula 19:10 21:10 Karstula Uurainen Jyväskylä 22:00 23:00 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Lauantai- ja sunnuntai- iltojen viimeisen vuoron tarpeellisuutta tarkastellaan, jolloin myös muita vuoroja mahdollisesti karsitaan esimerkiksi niin, että ajopäivän pärjää yhdellä kuljettajalla.

54 Kohde: OSTO ja KÄYTTÖ ELY-keskuksen oma kohde Liikennöintiaika La 9:30-23:00 Su 9:25-23:00 Kaksi Jyväskyläkeskeistä viikonloppukohdetta yhdistetään samaan kohteeseen ja samalla luodaan houkutteleva ympärivuotinen viikonloppukohde alueen liikennöitsijöille Takaa kohtuulliset maakuntakeskusyhteydet viikonloppuisin Uuraisten, Saarijärven ja Karstulan alueelle Mahdollistaa vuorotyöläisten työmatkoja keskussairaalaan

55 Saarijärvi 55 Tavoite: Hankitaan kokopäiväauto (pienkalustoautot 1 ja 2), joilla korvataan oppilaskuljetusten syöttötakseja sekä yhdistellään VPL- ja SHL- kuljetuksia. Tavoitteena helppokäyttöinen järjestelmä, joka edistää ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona ja liikkua itse. Pienkalusto 1: ELY, Lanneveden oppilaskuljetukset, perusturvan kutsuohjattu asiointiliikenne ja lakisääteiset kuljetukset (kokopäiväauto) Pienkalusto 2 (esteetön, vähintään 1+14, kokopäiväauto) Aamulla klo 9 asti oppilaskuljetuksia Klo 9 10 päiväkeskusten menokuljetukset jos toiminta-aika joustaa Klo vaihtelevien kylien asiointikuljetukset keskustaan (mahdollisuus asiointiin 1 x vko) Klo oppilaskuljetuksia Klo Päiväkeskusten paluukuljetukset Pienkalusto 3 ja 4 Täydentävät oppilaskuljetukset nykytilanteen mukaisesti, tarve enintään kahdelle autolle (nyk. neljä) Aamulla klo 9 asti ja iltapäivällä klo Linja-autot 1 6 Reittipohjaiset oppilaskuljetukset nykytilanteen mukaisesti Lisäksi erillisiä autoja hoitaa päivä- ja toimintakeskusten kuljetuksia; hankitaan mahdollisuuksien mukaan samoilla ajoneuvoilla kuin oppilaskuljetukset Avoimuus: Liikenteen avoimia kaikille Yhdistelyn väline: Taksikeskusyhdistely tai muu vastaava

56 ELY-keskus, Saarikka ja Saarijärvi ELY, Saarijärvi, Saarikka yhdistelmä Oppilaskuljetus / Saarikka yhdistelmä Oppilaskuljetukset kalustomäärä tarkennetaan kalustomäärä tarkennetaan paikkavaatimus tarkennetaan paikkavaatimus tarkennetaan lähtö 5:00 Kalustotarve yhteensä: 5:10-6:15 Saarijärvi - Jyväskylä 2 kpl väh. 20-paikkaista autoa 2 kpl väh. 16-paikkaista autoa 4 kpl väh. 12-paikkaista autoa 2 kpl väh. 6-paikkaista autoa 56 6:00 6:15 Jyväskylä - Lanneveden alue 7:00 Lanneveden koulu: klo 8 alkavan opetuksen kuljetukset Oppilaskuljetuksia Oppilaskuljetuksia 8:00 Lanneveden koulu: klo 9 alkavan opetuksen kuljetukset + sote Lanneveden alueelta 9:00 Koululaiset jäävät Lanneveden koululle, Päiväkeskuksen menokuljetukset ma-pe sote-kuljetus saapuu Saarijärvelle n. 9:30 Päivittäin vaihtuvat reitit Saarikan yksikkökuljetuksiin VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla 10:00 Kylillä kiertävä asiointiliikenne ma-pe 11:00 12:00 Oppilaskuljetukset (Tarvaala - Lannevesi) Oppilaskuljetukset 13:00 14:00 Tarvittaessa oppilaskuljetuksia 15:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne Päiväkeskuksen paluukuljetukset ma-pe keskustaajaman lähialueilla Päivittäin vaihtuvat reitit Saarikan yksikkökuljetuksiin 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00-22:00 Saarijärvi - Jyväskylä 22:00 22:00-23:00 Jyväskylä - Saarijärvi

57 Yhdistelytoimintatarpeet case Saarijärvi (Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula) 57 Yhdistelmäkohteeseen ELY, Saarijärvi koulutoimi, Saarikka muodostuu runko Saarijärven keskustan Vpl- ja Shl kuljetuksille 9:00 12:00 ja 15:00 20:00 välille Kaikki keskustan ja ainakin 5 km palvelusäteellä olevat Vpl- ja Shl-kuljetukset voidaan yhdistellä yhteen ajoneuvoon, joka palvelee samalla muitakin matkustajia Asiakkaille velvollisuus käyttää palvelua! Palvelukonseptin toimivuus edellyttää reaaliajassa tapahtuvaa välitystä, käytännössä 1. Taksikeskuksen välitystä ja yhdistelyä Saarijärvellä operoivaan autoon 2. Taksivälityksen kanssa yhteensopivaa ajoneuvolaitteistoa (esim. Mobirouter ohjelmaa)

58 Kyyjärvi 58 Tavoite: Yhdistellään sote- ja oppilaskuljetuksia samaan autokiertoon ja sopimukseen; tarjotaan kutsuohjattua asiointiliikennettä; yhdistetään kuljetustarpeita Karstulan kanssa Pienkalusto 1 (esteetön, maksimikuorma n. 17 oppilasta) Aamulla klo 9 mennessä oppilaskuljetus Klo 9:00 9:30 Touhulan ja päiväkeskuksen menokuljetukset Klo 13:00 13:30 oppilaskuljetus (Ohramäki) Klo 13:30 15:00 Touhulan ja päiväkeskuksen paluukuljetukset Klo 15:00 15:30 oppilaskuljetus (Mäntyperä, Noposenaho) Pienkalusto 2 (kokopäiväauto) Aamulla klo 9 mennessä oppilaskuljetus Torstaisin klo 9:00 nykytilan mukainen asiointiliikenne Ma, ti, ke, pe Klo 9:00 13:00 kutsuohjattu asiointiliikenne VPL, SHL Klo 13:00 13:30 oppilaskuljetus (Nurmijoki / Vehkaperä) Klo 13:30 15:00 kutsuohjattu asiointiliikenne VPL, SHL Klo 15:00 15:30 oppilaskuljetus (Nurmijoki, Vehkaperä) Ehdotus: kerran viikolla asiointiliikennettä Karstulaan Linja-auto 1 Nykyisen mukaisesti oppilaskuljetukset aamulla yksi kuljetus, iltapäivällä klo 13 ja 15 alkaen Avoimuus: Liikenteen avoimia kaikille kuntalaisille Yhdistelyn väline: liikennöitsijän puhelin

59 Kyyjärvi ja Saarikka Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Ohramäki-Nopola-mäntyperä Saunakylä-Oikari-Nopa-Saunakylä Hokkala-Nurmijoki-Nopola lähtö oppilasta oppilasta oppilasta 7:00 59 Linja-autokuljetus Menokuljetus Nopolan koululle Linja-autokuljetus Linja-auto menokuljetukset Nopolan koululle 35 oppilasta Menokuljetus Nopolan koululle 8:00 13 oppilasta 15 oppilasta Päiväkeskus Ma, Touhula Ma-Pe (ei vakio) Menokuljetukset 9:00 Esteetön kalusto suositeltavaa Asiointiliikenne tuonti keskustaan To (aina) Touhula 3 Muina päivinä 9-13 avoin kutsukyyti ja Shl, VPl Päiväkeskus 5 taksikyydillä 10:00 Asiointiliikenne Oikarin suuntaan 11:00 Takaisin kuntakeskuksessa Lähtö kylille 12:00 Ma, TI, Ke, Pe avoin välitetty kyyti 13:00 Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus, 17 oppilasta Paluukuljetukset Nopola-Ohramäki-Nopola Paluukuljetukset Nopola-Oikari-Saunakylä Paluukuljetukset Nurmijoki 3pv / viikko 17 oppilasta 21 oppilasta Paluukuljetukset Vehkaperä 2pv / viikko Kyyjärven toimintakeskus Touhula Ma-Pe avoin välitys jatkuu Paluukuljetukset 9-11 henkilöä 14:00 15:00 Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus Paluukuljetukset Nopola-Mäntyperä-Noposenaho Paluukuljetukset Nopola-Oikari-Saunakylä Paluukuljetukset Nopola-Vehkaperä-Hokkala 17 oppilasta 10 oppilasta 8 oppilasta 16:00

60 Kutsuohjatun asiointiliikenteen toimintaperiaatteen kuvaus case Kyyjärvi 60 Kohteena pienkalusto 2 Torstaisin ajettava asiointiliikenne ja jokaisena arkipäivänä ajettavat kutsuohjattu avoin asiointiliikenne, joka on kaluston puolelta sovitettu Vpl- ja Shl asiakkaille Palveluaika ja alue tilausten perusteella 9:00 13:00 ja 13:30 15:00 Tilaus tapahtuu edellisenä arkipäivänä klo 16:00 mennessä suoraan liikennöitsijältä ja/tai iltapäivä kyydin lähtö- ja määränpään ollessa taajamassa viimeistään klo mennessä ajopäivänä VPL-asiakkailla velvollisuus käyttää palvelua sen ollessa ajossa!

61 Karstula 61 Tavoite: Yhdistellään sote- ja oppilaskuljetuksia sekä kutsuohjattua asiointiliikennettä samaan autokiertoon ja sopimukseen. Jos kysyntä laajaa kutsuohjattuun asiointiliikenteeseen, voidaan laajentaa kokopäiväauton hankinta toiseen autoon. Pienkalusto 1 (esteetön, 1+9, kokopäiväauto) Noin klo 7:00 7:30 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuoroon Klo 8:00 9:00 toimintakeskuksen menokuljetukset Klo 9:00 14:00 ( 13:30 pe) kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajamassa, kaikille avoin Ehdotus: kerran viikossa yhteys Saarijärvelle (asiointi + VPL) Perjantaisin klo 13:30 14:00 toimintakeskuksen paluukuljetukset Noin klo 14:30 15:00 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuorosta Ma to toimintakeskuksen paluukuljetukset Pienkalusto 2 Noin klo 7:00 7:30 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuoroon Klo 8:00 9:00 asiointireitit nykytilanteen mukaisesti (5 eri aluetta eri viikonpäivinä) Klo 13:00 14:00 asiointireittien paluukuljetukset Noin klo 14:30 15:00 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuorosta Pienkalusto 3 7 Enintään 5 autoa (nykytilassa 7 autoa) Oppilaskuljetusten syöttötaksit linja-autoilla tai täydentävät kuljetukset Aamulla Kirkonkylän koululle klo 8 mennessä, Rantakylän koululle klo 9 mennessä Iltapäivällä Kirkonkylän koululta klo 14 jälkeen Linja-auto 1 ja 2 Kirkonkylän oppilaskuljetukset aamulla klo 8 mennessä, iltapäivällä klo 12 (vain auto 1) ja 14 alkaen Linja-auto 3 ELYn kanssa yhteishankinta Kirkonkylän oppilaskuljetukset aamulla klo 8 mennessä, iltapäivällä klo 12 ja 14 alkaen

62 Karstula ja Saarikka 62 Perusturva ja oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset ja asiointiliikenne Oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset + ELY invavarusteltu kalusto 12+1-paikkainen 5 autoa, pienkalusto linja-auto linja-auto linja-auto lähtö n. 2 autoa yksittäiset reitit Yhteishankinta ELY:n kanssa 7:00 Syöttötaksi jollekin kolmesta Syöttötaksi Syöttötakseja Kirkonkylän oppilaskuljetusten hoitamiseksi Kirkonkylän perusopetuksen Kirkonkylän perusopetuksen la-vuorosta oppilaskuljetukset oppilaskuljetukset Karstula-ELY -yhteisliikenne 8:00 Toimintakeskuksen menokuljetukset ma-pe Asiointireitit ma-pe (8 aluetta) Invataksi 1+9 kaikille avoimia Suurin kapasiteettitarve on kutsuohjattu Rantakylän koulun oppilaskuljetuksia ti, ke ja to (Pylkönmäki) 9:00 10:00 11:00 12:00 Paluukuljetukset pe 13:30-14:00 Kirkonkylän perusopetuksen paluukuljetukset Invataksi 9+1 Suurin kapasiteettitarve on ti, ke ja to (Pylkönmäki) 13:00 Asiointireittien paluukuljetukset Ma-Pe 14:00 Syöttötakseja Kirkonkylän oppilaskuljetusten hoitamiseksi Syöttötaksina Kiirkonkylällä Syöttötakseja Kirkonkylän oppilaskuljetusten hoitamiseksi Kirkonkylän perusopetuksen paluukuljetukset Kirkonkylän perusopetuksen paluukuljetukset Karstula-ELY -yhteisliikenne 15:00 Toimintakeskuksen paluukuljetukset ma-to Ma-To haku klo 15:00 Invataksi 1+9 Suurin kapasiteettitarve on ti, ke ja to (Pylkönmäki)

63 Kannonkoski 63 Tavoite: Kuljetushankinta yhteiskohteena Saarijärven kanssa; yhdistellään sote- ja oppilaskuljetuksia samaan autokiertoon ja sopimukseen Kaikilla autoilla ajetaan seuraavat oppilaskuljetukset, mahdolliset poikkeukset ja lisäajot ajoneuvoittain) Noin klo 8:30 9:00 Klo 13:00 13:30 Klo 15:00 15:30 Pienkalusto 1 (oppilaskuljetukset Hilmonkoskelta, reitti 2) Maanantaisin klo 9:00 9:30 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa nykyisin klo 9, voidaan myöhäistää) Torstaisin klo 10:30 11:00 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa klo 11) Maanantaisin klo 14:00 14:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Torstaisin klo 16:00 16:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Pienkalusto 2 (oppilaskuljetukset Talviaislahdelta, reitti 3) Klo 9:00 13:00 kutsuohjattu asiointiliikenne (pl. ma ja to päiväkeskuksen kuljetusten aikana) Maanantaisin klo 9:00 9:30 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa nykyisin klo 9, voidaan myöhäistää) Torstaisin klo 10:30 11:00 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa klo 11) Maanantaisin klo 14:00 14:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Torstaisin klo 16:00 16:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Pienkalusto 4 (oppilaskuljetukset Lakomäeltä, reitti 4, päättyy lv 18-19) Pienkalusto 5 (oppilaskuljetukset Selänrannasta, reitti 5, päättyy lv 15-16; ei klo 13:00 lähtöä) Pienkalusto 6 (oppilaskuljetukset Yläpäästä, reitti 7) Linja-auto 1 (Reitti 6 Terelästä) Linja-auto 2 (Reitti 1, yhteishankinta Saarijärven kanssa? Ei klo 15:00 lähtöä)

64 64 Kannonkoski / Saarikka Reitti 1 K-S ELY kilpailutuksessa Reitti 2 Reitti 3 Reitti 4 Reitti 5 Reitti 6 Reitti 7 Koulu-Mannilla-Kannonjärvi Hilmonkoski-Koulu Talviaislahti-Lokakyläntie/Kämärintie Lakomäki-Koulu Selänranta-koulu Terelä-Koulu Yläpää-Piispala-Koulu 55 oppilasta --> linja-auto 10 oppilasta 6 Oppilasta 3 Oppilasta (menee nollaan) Päättyy oppilasta 11 oppilasta lähtö yhteishankinta ELYn kanssa? yhdelle autolle koko päivä, yhdistely linja-auto linja-auto 8:00 menokuljetukset menokuljetukset menokuljetukset menokuljetukset menokuljetukset Pienkalusto menokuljetukset menokuljetukset 9:00 Päiväkeskuksen menokuljetukset, 5 asiakasta ma Päiväkeskuksen menokuljetukset, 9 asiakasta ma toiminta alkaa klo 9 --> mahdollista myöhäistää? toiminta alkaa klo 9 --> mahdollista myöhäistää? mahdollisuus yhdistää yhteen autoon? 10:00 11:00 Päiväkeskuksen menokuljetukset, 5 asiakasta To Päiväkeskuksen menokuljetukset, 9 asiakasta to toiminta alkaa klo11 toiminta alkaa klo11 12:00 13:00 Koulu-Mannila-Kannonjärvi iltapäiväajo Linja-auto paluukuljetukset Pienkalusto paluukuljetukset Pienkalusto paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset 14:00 Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 5 asiakasta ma Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 9 asiakasta ma toiminta päättyy klo 14 toiminta päättyy klo 14 15:00 paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset 16:00 Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 5 asiakasta to Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 9 asiakasta to toiminta päättyy klo 16 toiminta päättyy klo 16

65 Kannonkosken mahdolliset asiointiyhteydet Saarijärvelle ja Viitasaarelle Pienempien kuntien asiointi- ja palveluliikenteessä kuntarajat ylittävällä rakenteella pystytään vaikuttamaan erilliskyytitarvetta vähentävästi Avoin palvelumalli palvelee myös esim. VPL-asiakkaita 1-2 X viikossa Saarijärvelle/Viitasaarelle järjestettävä yhteys on mahdollista toteuttaa esim. ao. kuntien kuljetushankintojen yhteydessä Kannonkoski maksaa isäntäkunnille esim. km-perusteisesti kuntien välisestä liikenteestä sovitun korvauksen Kannonkoskelle kustannukset kilpailun onnistuessa muutamia tuhansia euroja vuodessa 65

66 Käytännön esimerkki: Kuntien välinen asiointi- ja palveluliikenne 66 Käytännön toteutus Lieksassa ja Juuassa (Lieksan kaupungin hankkimana) Toimii Kolin ja Kolin kylän alueella ja palvelee kaksi kertaa viikossa lieksalaisia ja juukalaisia Pääosin Lieksan maksamaa, mutta asiointisuunta on Juuan kuntakeskusta (Pielinen luonnollisena esteenä) Yhtenäistetty hinnoittelu (käytännössä vain kaksi hintaa) Lieksa hankkinut nettomallilla (ei sitä periaatteessa saisi tehdä, koska ei ole TVV) Keskimääräinen kuorma (n. 5 matkustajaa / suunta)

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella

Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella LIITE 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN KUVAUS JA KALUSTO Hankinnan kohteet ja niiden alustavat sisällöt on kuvattu tässä liitteessä.

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Niilo Järviluoma ja Antti Kataja 12.3.2015 2 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Vuodesta 2014 alkaen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5.

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. 1 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. Kohde Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8 Kohde

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunta Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunnan koulu ja asiointiliikennekuljetuksien kilpailutuksen reittikuvaukset reiteittäin/osatarjouskohdittain lukuvuodeksi 2016 2017

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin:

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin: LIITE 2 TARJOUS (Tarjous tulee tehdä tällä asiakirjalla.) Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite: Puhelin: Liikenteestä vastaava

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot:

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot: TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluiden tarjouspyyntöä Tilausliikenteen tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunnan koulukuljetukset

Lisätiedot

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 TARJOUS 22.4.2013 Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Viitaten puhelinkeskusteluun 19.4.2013 Marketta Kitkiöjoki/ Timo Ahokanto, tarjoan

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA HENKILÖLIIKENNETOIMIJA Mukana Muhos (hakija) Kempele

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 Sivu 1/8 Tällä liitteellä määritellään kohteen nro 1 aikataulut ja reitit ja mahdollinen ostajan Aikataulu: Kaukjärven koulu alkaa klo 8.30. Iltapäiväkuljetuksia on seuraavasti: ma klo 12.30 ja 14.30,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Lapin ELY-keskus Viite:.Lapely/265/2016 Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Kemijärven kaupunginhallitus korostaa sitä, että valtionrahoitusta ei saa

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2/6 KEVÄTLUKUKAUDEN 2017 KULJETUKSET Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Liikkumisen tuki. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Riitta Hakoma

Liikkumisen tuki. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Riitta Hakoma Liikkumisen tuki Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18.-19.2.2016 Liikkumisen tuki pilotti, miksi? Asiakkaiden tarve joustavampaan ja yksilöllisempään liikkumisen tukeen Liikkumisen tuen /kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat

Varhaiskasvatuksen aluejohtajat Huoltajat/oppilaat Huoltaja vastaa lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta Koulukuljetus, jos koulumatka on lapselle liian pitkä tai rasittava Lapsi/oppilas on sovittuna aikana noutopisteessä Koulumatkan

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut Joukkoliikenne Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden joukkoliikenteen kannusteurakkakilpailuihin tulleet kysymykset ja annetut vastaukset

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGILLE JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTALLE OSTETTAVA KULJETUSPALVELU TAKSI- TAI JOUKKOLIIKENNELUVAN MUKAISELLA KALUSTOLLA

KANNUKSEN KAUPUNGILLE JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTALLE OSTETTAVA KULJETUSPALVELU TAKSI- TAI JOUKKOLIIKENNELUVAN MUKAISELLA KALUSTOLLA KULJETUSSUUNNITELMA TARJOUSPYYNTÖÖN KANNUKSEN KAUPUNGILLE JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTALLE OSTETTAVA KULJETUSPALVELU TAKSI- TAI JOUKKOLIIKENNELUVAN MUKAISELLA KALUSTOLLA Reitti nro 2: Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

KÄTEVÄ. Case-kuvaus maakuntakeskuksen MaaS-palvelusta. Keski-Pohjanmaan liitto

KÄTEVÄ. Case-kuvaus maakuntakeskuksen MaaS-palvelusta. Keski-Pohjanmaan liitto KÄTEVÄ Case-kuvaus maakuntakeskuksen MaaS-palvelusta Keski-Pohjanmaan liitto 9.12.2016 Sisältö 1. Seinäjoen Kätevä Mistä kysymys? 2. Edellytykset MaaS-palveluille? Koettua ja opittua 3. Kätevä-palvelukokeilun

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET

RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET RÄÄKKYLÄN KUNNAN KOULULAISKULJETUSPERIAATTEET Koululaiskuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta 18.5.2016 Sisällys

Lisätiedot

Tarjous pitää tehdä kohteittain, osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Uura - Pajulammentie - Leppikoski - Kokonlahdentie - Paltamo

Tarjous pitää tehdä kohteittain, osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Uura - Pajulammentie - Leppikoski - Kokonlahdentie - Paltamo KOHTEET Liite 1 Tarjous pitää tehdä kohteittain, osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. KOHDE 1 1. Aamukuljetus ma pe klo 7.20 Uura - Pajulammentie - Leppikoski - Kokonlahdentie - Paltamo oppilaita

Lisätiedot

Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2014 31.7.2016. Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin.

Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2014 31.7.2016. Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin. TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA 1 B TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Kohdekuvaukset: Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2014 31.7.2016. Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin. Liikennöitsijä voi tehdä

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 3

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Rääkkylän kunnan KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 :n antamien ohjeiden sekä sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017

VOIMASSA 5.6.2016-4.6.2017 www.toysanlinja.fi Puh. 014-336 4000, 0400-644 504 keuruu@toysanlinja.fi TAMPERE-ORIVESI-VILPPULA-MÄNTTÄ-KEURUU-JYVÄSKYLÄ M-P L M-P,SS M-L M-P SS 6.05 6.05 15.00yy Tampere laituri 6 10.55 18.30 18.55 X

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehdot suurilla kaupunkiseuduilla PLL:n vuosikokousseminaari 17.3.2011 Tero Anttila 17.3.2011 Joukkoliikennelaki Tavoite: runsasväkisillä kaupunkiseuduilla palvelutaso

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle)

ma-pe 13:05-13:40 ma-pe 15:05-15:40 (Vornasta palataan joen eteläpuolta Pihkalan sillalle asti, jossa ajetaan joen pohjoispuolelle) Joukkoliikenteen (koulukuljetukset, asiointiliikenne) aikataulut Siikalatvan kunnassa ajalla 1.8.2015 31.7.2016 KESTILÄ Koulukuljetukset (koulupäivinä) Kestilä-Hyvölänranta-Kestilä ma-pe 8:05-8:45 ma-pe

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

T A R J O U S. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 11.4.2013 päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen.

T A R J O U S. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 11.4.2013 päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. LIITE 2 (Tarjous tulee tehdä tällä asiakirjalla.) T A R J O U S Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan 11.4.2013 päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAPINNIEMEN KOULU, ERITYISOPETUS

LAPINNIEMEN KOULU, ERITYISOPETUS LAPINNIEMEN KOULU, ERITYISOPETUS Kohde : Koivu - Loue - Kaisajoki - (erit. luokka) - Toimintakeskus on yhteinen toimintakeskuksen kanssa Poliisintie, Koivu /päiväkoti :4 - luku kertoo reitillä 9 : Asevelitie,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi 1 Parikkalan kunta Sivistyslautakunta Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus

Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa. Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus Ajatuksia sopimusohjauksen kehittämiseksi Keski- Suomessa Asko Rytkönen kehittämispäällikkö Ksshp Kuntien kuulemistilaisuus 10.01.2014 Sopimusohjauksen käsite Suomessa Sopimusohjauksen toteuttamisesta

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 6.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA (ANTTILA) KOSKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VAPAA- TAI ALENNUSLIPPUJEN MYÖNTÄMISTÄ IKÄIHMISILLE HKL Halke 2007-2242 / 666 10.10.2007 (Määräaika

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 116 07.08.2012 Koulutuslautakunta 141 02.10.2012 Koulukuljetusten optimointi 193/04/046/2012 152/04/041/2012 KOULTK 116 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Vuoden 2012

Lisätiedot