Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen"

Transkriptio

1 1 Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen Kehittämistarpeet ja suunnitelma Lintusaari, Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät

2 Työn sisältö (otsikoissa hyperlinkit) 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

3 Työn sisältö 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

4 4 Toimeksiannon esittely Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhdeksi kuljetusjärjestelmän kehittämisen kärkihankkeeksi valikoitui julkisen liikenteen järjestämis- ja hankintamallien kehittäminen Tavoitteeksi kehittämistyölle asetettiin 1. Kuntien ja ELY-keskuksen laajemman yhteistyön kehittäminen 2. Yhteishankinnat (kuntien välinen ja ELY-keskus) 3. Henkilöliikennepalveluiden kokonaisuuden tehostaminen 4. Liikennepalveluiden yhteishankinnat Ennen työn aloittamista työn sisältöä ja tavoitteita tarkennettiin ELY-keskukselle ja kuntajohdolle suunnatulla haastattelulla ja kyselyllä loppuvuodesta 2014 Keski-Suomen ELY-keskus yhdessä kuntien (Karstula, Saarijärvi, Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari ja Kannonkoski) ja Saarikan kanssa käynnistivät yhteisen liikennepalveluiden kehittämishankkeen alkuvuodesta 2015 Suunnittelutyön tavoitevuodeksi määritettiin 2016 Työn toteuttajana toimi Sito Projektiryhmänä: Jaakko Rintamäki, Maiju Lintusaari, Anna Korpinen, Katja Hyökki-Kotilainen

5 5 Työn tavoitteet Tavoitteena on muodostaa konkreettinen henkilökuljetusten ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma työssä mukana olevien organisaatioiden käyttöön Uudet liikennepalvelumallit Suunnittelu Hankinnat Organisaatioiden välinen yhteistyö Työ koostuu seuraavista työvaiheista 1. Joukko- ja henkilöliikenteen nykytila ja kehittämistarveanalyysi Perustietojen hankkiminen alueen joukko- ja henkilöliikenteestä (tunnusluvut, järjestäjätahot, palvelumallit, kehittämistoiveet) Markkina- ja hankintaselvitys 2. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämissuunnitelman laatiminen Laaditaan yhteistyössä ohjausryhmän ja kuljetuksista vastaavien henkilöiden kanssa kehittämissuunnitelma, jossa yksilöitynä toimenpiteet ja toimintamallit, joiden avulla kuljetuksissa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja palvelutason parantumista Varaudutaan liikennehankintojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja kilpailuttamiseen (optio, joka toteutui Karstulan kunnan osalta touko-kesäkuussa 2015) 3. Tulosraportointi ja toimenpiteistä päättäminen

6 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

7 7 Kuljetussuunnittelun prosessi keväällä 2015 Ohjausryhmän käsittely (työn aloitus) Nykytila-analyysi seudun joukko- ja henkilöliikenteestä I. Kuljetustyöpaja Alustavat kehittämisehdotukset Ohjausryhmän käsittely II. Kuljetustyöpaja Kehittämisehdotusten kirjaaminen Ohjausryhmän käsittely Luonnoksen kommentointi Työn viimeistely Ohjausryhmän käsittely ja hyväksyminen

8 8 A. Suunnittelualue Suunnittelu kattoi Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kyyjärvien, Kivijärven, Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien alueen Lisäksi toimeksiantoon lukeutui useita ELY-keskuksen alaisia joukkoliikevuoroja, jotka ulottuivat myös suunnittelualueen ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikan kuljetukset huomioitiin sen toimintaalueella

9 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (1/4) 9 Suunnittelutyön pohjaksi kuntien, Saarikan ja ELY-keskuksen joukko- ja henkilöliikenteestä (asiointi-, oppilas- ja sote-kuljetukset) kerättiin kustannus- ja asiakastietoaineisto Tällä haluttiin kartoittaa lähtötilanne kuntien asiakasmäärien ja kustannustason osalta Henkilöliikenteen kustannustaso poikkeaa kunnissa merkittävästi sekä absoluuttisissa euroissa (suhteutettuna asukaslukuun) ja asiakaskohtaisissa kustannuksissa (käytetty resurssi per kuljetettava asiakas) Asukaskohtaiset kustannukset ovat suurimpia Pihtiputaalla, Kyyjärvellä ja Kannonkoskella Matalimmat kustannukset ovat Kinnulassa ja Saarijärvellä

10 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (2/4) 10 Joukkoliikenteeseen ja henkilökuljetuksiin käytetään alueella yhteensä n. 4,6 miljoonaa euroa vuodessa Kuntien osuus kokonaisuudesta yli 90 % Tämän lisäksi markkinaehtoinen liikenne täydentää osaltaan vuorotarjontaa ja palvelee myös kuntien lakisääteisissä kuljetuksissa Huomio: kirjanpitotavoissa voi olla kuntien välisiä eroja Liikenteet yleensä kilpailutettu reiteittäin, mutta kaikkia liikenteitä ei ole voitu kilpailuttaa

11 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (3/4) 11 Koulutoimen osuus kuntien joukko- ja henkilöliikenteen kustannuksista on merkittävin (noin 80 %) kaikissa kunnissa Kunnat joutuvat pääosin hankkimaan itse lakisääteiset oppilasliikenteet, koska ns. läpikulkevaa joukkoliikennettä on rajoitetusti saatavilla Kyyjärvellä asiakaskohtaiset kuljetuskustannukset ovat kaikkein suurimmat, Kinnulassa matalimmat Keskimääräiset asiakaskohtaiset kustannukset kuntasektorin kuljetuksissa vaihtelevat euron välillä Kinnulassa sosiaalitoimen kuljetuskustannukset ovat suhteellisesti suurimpia

12 B. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa (4/4) 12 Kuljetuspäätösten saaneita on alueen kunnissa (Saarikka ml.) yhteensä henkilöä Näistä koulutoimen alaisia on ja sosiaali- ja terveystoimen 632 henkilöä Erityisesti koulutoimen kuljetettavien määrään vaikuttaa oppilaiden asuinpaikkojen etäisyys lähikoulusta ja tästä johtuvat kuljetustarpeet Kuljetukset ovat lakisääteisiä Lakisääteisten ja tarveharkintaisten kuljetusten piirissä on lähes 7 % alueen kokonaisväestöstä Pihtiputaalla jopa lähes 12 % Liikennepalveluiden järjestämisellä on merkittävä vaikutus alueen palveluiden toimivuuteen ja asukkaiden kokemuksiin kuntapalveluista!

13 13 C. Alueen joukko- ja henkilöliikenne numeroiden valossa, yhteenveto Avoin joukkoliikenne Sosiaalitoimi Kustannukset Kustannukset /asukas Kustannukset yhteensä Asiakasmäärä Asukasluku Sote: Vpl Sote: Shl Koulutoimi Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Yhteensä Sote: Vpl Sote: Shl Avoin joukkoliikenne Sosiaalitoimi Koulutoimi /asiakas Sote (SHL/VPL) Asiakkaat yhteensä Sosiaalitoimi Sote: Vpl Sote: Shl Koulutoimi Keskiarvo /asiakas /arkipäivä Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Kyyjärvi Pihtipudas Saarijärvi Viitasaari Yhteensä Kaksi edullisinta Kaksi kalleinta

14 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella (1/9) 14 Markkinoiden toimivuus kilpailutuksissa ELY-keskuksen joukkoliikennekilpailutuksissa tarjouksia vähintään 1 2 per kohde, liikenteet päätyvät pääosin alueelle vakiintuneille liikennöitsijöille Kuntien kilpailutuksissa suurempia vaihteluja ja paljon myös nollakilpailun alueita (koskee erityisesti henkilökuljetuksia perusturvan puolella) Taksien saatavuuden ongelmat aiheuttavat vaikeuksia erityisesti perusturvassa mm. lakisääteisten kyytien saamisessa Hankintojen toteutus Hankinnat kilpailutetaan osassa kuntia joka vuosi, osassa suuremmat kilpailutukset 3 4 vuoden välein Erityisesti koulutoimessa käytössä reittikohtaiset kilpailutukset ilman kokonaissuunnittelua (esim. autokierto). Yksittäisiä kohteita voi kunnassa olla jopa kymmeniä! Perusturvan puolella käytännöt moninaisempia johtuen markkinoiden toimimattomuudesta (ei tarjouksia) ja välillä turvaudutaan suorahankintoihin ELY-keskuksen liikennehankintoja pyritty sovittamaan kuntien kuljetuksiin (Saarijärvi ja Karstula)

15 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, ELY-liikenne (2/9) Muutoksia nykytilanteeseen: Reittiluvat: Lestijärvi Kinnula Jyväskylä 15:25 SS päättyy , ei ehkä hae jatkoa Jyväskylä Huutomäki Saarijärvi Karstula M-P 12:05, M-LSS 18:50 päättyy Muut jatkuvat ennallaan nykytiedon mukaan Siirtymäajan sopimukset, jatkuvat reittiluvilla: Kinnula Lestijärvi M-P 7:10; Kinnula Latopuro Olhavainen Kinnula 14:40. Haetaan reittiliikennelupaa, reitti muuttuu hiukan Karstula Kivijärvi M-P 7:35, 15:05; Kivijärvi Karstula 7:00. Haettu ja myönnetty reittiliikennelupa Siirtymäajan sopimukset, ei tietoa jatkosta: Kokkola Jyväskylä, lupa päättyy 2016 Pihtipudas Reisjärvi, Pihtipudas Muurasjärvi Särkiharju iltapäivisin, lupa päättyy

16 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, ELY-liikenne (3/9) 16 Kuormitukset Suuret matkustajamäärät alueen ELYn hankkimilla vuoroilla Reisjärvi Pihtipudas 7:50 (maksimikuorma matkustajaa; reitti voimassa asti) Pihtipudas Muurasjärvi Särkiharju 15:00 (maksimikuorma matkustajaa, lupa voimassa asti) Jyväskylä Viitasaari 13:45 (maksimikuorma matkustajaa, lupa voimassa asti) Pihtipudas Viitasaari Jyväskylä 13:30 (maksimikuorma matkustajaa, lupa voimassa asti) Muilla hankituilla kohteilla kuormitukset ovat matalia, ja vuoroihin voidaan yhdistellä kuntien sisäistä liikennettä: vuoroja ei tarvitse ajaa isolla linja-autolla tai ajoneuvossa on vapaata kapasiteettia

17 Mahdollisuuksia ELYkeskuksen ja kuntien yhteisliikenteen kehittämiseen hankintavuosineen myöhemmin Kivijärven, Karstulan, Saarijärven alueella operoivien ELY-liikenteiden miettiminen uusiksi 2016! Käyttö (2016) Osto (2016) Käyttö (2016) Siirtymä (2017) Siirtymä (2019)

18 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, ELY-liikenne (4/9) Käyttöoikeus- / ostosopimuksia kaikkiaan kahdeksasta kohteesta pohjoisen Keski- Suomen alueella Kolme kohdetta kilpailutettava alkavaa liikennettä varten Optioita hyödyntämällä viidestä kohteesta hankinnat ajoittuvat vuoteen 2016 Siirtymäajan sopimuksia vielä kaikkiaan kuudesta kohteesta, joista pääosa päättyy aikana Mukana kuntien sisäistä liikennettä, mutta pääosin kunta- ja osin maakuntarajat ylittäviä pitkän matkan vuoroja Joukkoliikenteen hankintoihin käytettävät resurssit eivät ole kasvamassa Jatkossa kyetään hankkimaan entistä vähemmän liikennettä Kuinka priorisoidaan pohjoisen Keski-Suomen alueella? Kunta ELY -yhteystyölle suunnittelun ja hankinnan osalta mahdollisia yhteisvälejä: Kyyjärvi Karstula Kannonkoski Saarijärvi Jyväskylä Saarijärvi Uurainen Kivijärvi Jyväskylä Äänekoski Saarijärvi Karstula Jyväskylä Kannonkoski Karstula 18

19 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, koulutoimi (5/9) Koulutoimen kuljetusten osuus kuntien joukko- ja henkilöliikennehankinnoista ka. 77 % Sosiaalitoimen kuljetusten osuus 20 %, avoimen joukkoliikenteen vain 3 % Kilpailun vähäisyys ongelmana useimmissa alueen kunnissa Yksi tarjous / kohde Ei yhtään tarjousta / tolppahinnalla Kohteet yleensä yksittäisiä reittejä, joita voi olla kilpailutuksissa jopa kymmeniä Linja-autojen syöttöliikenteet mielenkiintoisia kohteita kohteiden laajentamisen näkökulmasta! Hankinnoissa pyritään pitkiin sopimuksiin, ja alueella koulutoimen osalta suuremmat hankintaruuhkat ajoittuvat vasta vuodelle 2016 ja sen jälkeiseen aikaan Koulutoimen kuljetukset hankitaan pääosin avoimina (ison kaluston osalta), kuitenkaan liikenteestä ei juuri tiedoteta muille mahdollisille matkustajille Viitasaari ja Pihtipudas tekevät suunnittelu- ja hankintayhteistyötä Wiitaunionilla yhteiset koulukuljetusperiaatteet ELY-keskuksen kanssa yhteistyö vähäistä Saarijärvellä suunnittelu- ja hankintayhteistyötä soten päivätoimintakuljetusten kanssa aloittaneet joukkoliikenteen ostovuorot ELY-keskuksen hankkimia, aiemmin kaupungin 19

20 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, koulutoimi (6/9) Karstula: Paljon ostettuja syöttöliikenteitä, jotka voisivat olla osana laajempaa hankintaa esim. perusturvan kanssa Saarijärvi: Monipuolisemmalle kalustolle tarvetta, nyt koulu- ja perusturvan kuljetusten yhdistäminen hankalaa johtuen esteettömän kaluston puutteista Ainua kunta, jossa seutulippu käytössä (avoin joukkoliikenne) Viitasaari: Yhteistyö Pihtiputaan kanssa, kuljetustiimi Kyyjärvi: Asiointi- ja koulukuljetusten tehostaminen (käyttö, kustannukset). Alajärven suuntaan keskiasteen kouluihin pääsee huonosti Pihtipudas: Tehty kuljetustiimin kanssa iso työ ja muodostettu yhteiskohtainen ajotaulukko; tämä toimitetaan projektin käyttöön yhdeksi hyväksi käytännöksi Kivijärvi: Kilpailutukset akuutisti ajankohtaisia. Harkittiin oman kaluston hankkimista, mutta päätettiin jatkaa ostoilla. Kannonkoski: Opiskelijoiden pääsyn parantaminen Viitasaarelle Kinnula: Lestijärvi Kinnula-liikenteen kohtalo? Koululaisliikenteen käytössä olevan kaluston autokierto on tehokas, sisältäen mm. asiointiliikennettä. Yhdistetään koko autokierto samaan sopimukseen. Reiteistä tiedottaminen toisille kunnille/kuntalaisille voisi olla parempaa 20

21 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, perusturva (7/9) Saarikka (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) Aamu- ja iltapäivän vakioajot (päivä- ja toimintakeskukset) perattava kuntakohtaisesti Takseilta tilattavien Shl- ja Vpl-kyytien yhdistelyn parantaminen, nyt korkeat kustannukset Vähän yhteistyötä peruskuntien kanssa, joitakin kokeiluja Vpl-myöntökriteerit ja kuljetusten järjestämismalli perustasolla samat Asiakkaat tilaavat matkat itse takseilta, osassa kuntia liikenteet kilpailutettu, suorahankinta yleinen tapa Ei käytännössä tapahtuvaa yhdistelyä tarve tehdä muutoksia ja parantaa yhdistelyä (koskee koko suunnittelualuetta) Päivä- ja toimintakeskuskuljetuksia jokaisessa jäsenkunnassa aamuisin ja iltapäivisin (yhteensovitus koulukuljetusten kanssa, Saarijärvellä jo kokemusta) Ei päiväautoja Shl-oikeuksia myönnetään kotikunnan alueella tapahtuvaan asiointiin enintään 8 matkaa / kk Omavastuuna linja-autotaksan mukainen maksu, saattajat kulkevat veloituksetta Oikeuksia ja matkoja myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa Hankitaan suorahankintoina paikallisilta liikennöitsijöiltä 21

22 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella, perusturva, asiointi (8/9) 22 Kannonkoski Asiointiliikenne päättynyt 2014 vähäisen käytön vuoksi Koululaisliikenteen hyödyntäminen osana muita kuljetuksia vaikeaa kalustokysymysten vuoksi Pihtipudas Shl-myöntöjä paljon, mutta todellinen käyttö myöntömäärää vähäisempää Kutsuohjattu asiakasliikenne tukee 4 reitillä ei yhdistetty perusturvan kanssa Sote-kuljetukset hankittu hallintokuntien omana työnä, kaikki kuljetukset kilpailutettu Esteettömän kaluston tarve Viitasaari Shl-myöntöjä, joiden kustannukset 14 % soten kuljetusten kokonaiskustannuksista Sote-kuljetukset hankitaan hallintokuntien omana työnä, kaikki kuljetukset kilpailutettu Kutsuohjattu asiakasliikenne tukee 5 reitillä ei yhdistetty perusturvan kanssa Kivijärvi Asiointiliikenne ei yhteydessä perusturvan kanssa. Asiointiliikenteen lopettamisesta keskusteltu Kinnula Perusturvan kuljetuksia halu/tarve yhdistellä osaksi muuta liikennettä Yksittäisiä reittejä ja yksittäisiä henkilöitä palvelevia liikenteitä osaksi muuta kokonaisuutta suunnittelun kautta Vuosittain kilpailutukset koskien kaikkien hallintokuntien liikenteitä

23 D. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen lähtökohdat alueella (9/9) Erityishuomiot Yhdistettyjä kuljetuksia kokeiltu, mutta käytäntönä ei kovin laaja (kokemukset vaihtelevia) Perusturvan kuljetusten yhdistelyä kannattaisi viedä eteenpäin ainakin Saarikan ja Kinnulan toiminta-alueilla ELY-liikenteiden integraatio kuntien kuljetuksiin haastavaa Koulukuljetuksissa perinteinen la-kalusto, perusturvan kuljetuksiin tarvitaan esteetöntä ja muokattavaa kalustoa (vähemmän paikkoja) Koulutoimen yksittäisten kohteiden koon kasvattaminen ja autokiertojen suunnittelu osaksi kuljetussuunnittelua lisäisi kohteiden houkuttelevuutta 23

24 24 Tiivistelmä havainnoista Kuntien ja kuntayhtymien ostamat kuljetukset muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan kaikista (n. 90 %) alueen joukko- ja henkilöliikenneostoista Lukuun ottamatta Kela-kuljetuksia, joita ei tässä työssä käsitelty Asiakaskohtaiset kuljetuskustannukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi euron välillä Alueen asukkaista (yht ) noin henkilöllä on perusturvan tai sivistystoimen mukainen kuljetuspäätös. Luku vastaa noin 7 %:a alueen kokonaisväestöstä Keski-Suomen ELY-keskuksella on alueella kymmeniä vuoroja, jotka toimivat koulukuljetusten runkoina, varmistavat kuntien välisiä työssäkäynti- ja asiointiyhteyksiä Joukko- ja henkilöliikenteen markkina- ja kilpailutilanne on alueella haastava. Tarjouskilpailuissa ei juuri synny oikeaa kilpailua Kuljetusten yhdistelyä ei juuri Kela-kyytejä lukuun ottamatta tapahdu

25 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

26 3. Suunnittelun toteuttaminen ja tausta aineistot 26 Asiakasmääriä ja kustannuksia koskevien lähtötietojen lisäksi toteutettiin kuntien, Saarikan ja ELYkeskuksen kuljetusyhteyshenkilöiden haastattelut helmi-maaliskuussa 2015 Lähtöaineistona käytettiin lisäksi nykyisiä kuljetussopimuksia, palvelukuvauksia ja haastattelijoiden ehdottamia kehittämistarveehdotuksia ELY-keskuksen ja kuntien liikennepalvelut hahmoteltiin kartalle ja ns. ajoneuvo-exceliin aikatauluineen suunnittelutyön tueksi Suunnittelutyötä tehtiin konsulttivalmistelun lisäksi kahdessa kuljetustyöpajassa maaliskuussa ja huhtikuussa 2015

27 27 Tausta-aineistoa suunnittelutyön tukena Joukkoliikenteen kilpailutukset ja markkinat Pääasiallisena lähteenä Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 1/2015 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Pienillä kaupunkiseuduilla kilpailutuksiin osallistuvat pääsoin alueella jo toimivat liikenteenharjoittajat Yksittäiset lähdöt (kiertoihin kytkemättömät vuorot) ovat ongelmallisia, toisaalta pientenkin yritysten tulee voida osallistua tarjouksiin (alihankinta sallittava) Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset /km lähellä 2 :n tasoa (saadut lipputulot alentavat nettovaikutusta tilaajalle) Tarjouskilpailuissa, jonkinlainen optimi on 3-8 auton kokonaisuudet, jolloin sekä pienet, keskisuuret että suuret yritykset kiinnostuvat kohteista Kyydinvälityspalveluiden kehittäminen Pääasiallisena lähteenä Keski-Suomen olosuhteisiin hyvin soveltuva Jyväskylän kaupunkiseudun kyydinvälityspalvelun selvitystyö 2014 Erityisesti soten lakisääteisten kuljetusten tarve jakaantuu kaikille viikonpäiville ja ajallisesti klo 8:00 21:00 väliselle ajanjaksolle Yksittäiskyydeillä (takseilla) hoidettuna kuljetusjärjestelmä on tehoton ja matkojen kustannukset /asiakas ovat suuria Keskitetty tilausmalli (esim. taksikeskuksesta) tuottaa säästöjä heti käynnistämisen jälkeen, kun kyytitarpeet ohjautuvat mahdollisuuksien mukaan samaan kalustoon Oman yhdistelykeskuksen perustaminen on pohjoisen Keski-Suomen mittakaavassa tarpeetonta Kyydintarjoajien kilpailuttamisella yhdistelyä pienempi merkitys kustannustasoon

28 Suunnittelun toteuttaminen: I. Kuljetustyöpaja 28 Työpajassa käytiin läpi suunnittelualueen liikennepalveluiden yleiskuva ja kehittämistarpeet Tietoa syvennettiin kuntakohtaisilla tilannekatsauksilla ja tarkennettiin konsultin valmistelemia materiaaleja mm. lähtötietojen osalta Kuntakohtaisen läpikäynnin jälkeen päädyttiin, että toinen kuljetustyöpaja järjestetään, jossa keskitytään seuraavien liikennekohteiden tarkempaan suunnitteluun: 1. Kuntien kuljetustarpeiden integrointi ELY-liikenteeseen Vuorokohtaiset maksimikuormat, tarve- ja kalustokysymykset (hyödyksi myös perusturvalle!) 2. Liikennehankintojen kehittäminen Yhteiset vakioidut hyväksi todetut hankintamallit ja asiakirjapohjat 3. Joukko- ja henkilöliikenteen tiedonhallinta Kuljetuksia koskevan informaation monipuolinen parantaminen ja saatavuuden helpottaminen Joukko- ja henkilöliikenneinfon parantaminen viranomais- ja asiakastyössä

29 Suunnittelun toteuttaminen: I. Kuljetustyöpaja Saarikan alueen kunnat Vpl-kuljetusten yhdistelyn parantaminen (päiväautot vs. taksiyhdistely) Asiointiliikenteen ja Shl-kuljetusten parempi integrointi Vpl- ja Shl-kyytien kilpailuttaminen Koulutoimen syöttökuljetusten yhdistäminen osaksi perusturvan sopimuksia Esteettömän kaluston saatavuuden varmistaminen (päiväautot, kuntien välinen liikenne, johon yhdistelty monipuolisesti tarpeet) 5. Pihtipudas ja Viitasaari Viitasaaren lukion opiskeluajan muutokset Asiointiliikenteen ja perustuvan kuljetusten yhteinen tehostaminen Perusturvassa yhdistelyn ja/tai päiväautojärjestelmän käyttöönotto (Vpl), erityisesti Viitasaari Koulutoimen oppilaskohtaisten kuljetuskustannusten hillintä 6. Kinnula Perusturvan kuljetusten kustannushillintä ja koulutoimen päiväkaluston käyttömahdollisuuden parantaminen asiointiliikenteessä (käytännössä esteettömän kaluston lisääminen)

30 Suunnittelun toteuttaminen: I. Kuljetustyöpaja Kyyjärvi Koulutoimen oppilaskohtaisten kuljetuskustannusten hillintä 8. Karstula Perusturvassa yhdistelyn ja/tai päiväautojärjestelmän käyttöönotto (Vpl, Pali tai vastaava) 9. Saarijärvi Monipuolisemman kaluston saatavuuden lisääminen ja hyödyntäminen oppilas- ja perusturvan kuljetuksissa Perusturvassa yhdistelyn ja/tai päiväautojärjestelmän käyttöönotto (Vpl) 10. Kivijärvi (erilliskohde) Oman tuotannon kuljetusten ylösajaminen ja resurssin kohdentaminen vaikeasti hankittaviin kohteisiin käyttöönoton seuranta Perusturvassa asiakaskohtaisten kuljetuskustannusten hillintä

31 Suunnittelun toteuttaminen: II. Kuljetustyöpaja 31 Suunnittelua syvennettiin kaikkiaan 10 päätetyn suunnittelukohteen osalta Uutena kohteena mukaan otettiin ELYkeskuksen kanssa läpikäydyistä liikenteistä kolme käyttöoikeussopimuskohdetta, joita mahdollisuuksien mukaan pyrittiin yhdistämään kuntakohteisiin Käyttö Osto Käyttö ELY-liikenteellä vaikuttavuutta erityisesti Saarijärven ja Karstulan alueeseen Muut ns. puhtaita kuntakohteita, joissa toimijoina perusturva ja koulutoimi

32 Suunnittelun toteuttaminen: II. Kuljetustyöpaja 32 Parempi integraatio ja yhdistely (mahd. autokohtainen) Kokopäiväauto ja/tai välityskeskuksen yhdistely

33 II. Kuljetustyöpajassa sovittua ja esisuunniteltua 33 ELY-keskuksen kolmesta käyttöoikeuskohteista kaksi viikonloppua koskevaa kohdetta yhdistettiin yhdeksi laajaksi liikennöintikohteeksi Yksi yhdistettiin kuntien koulu- ja sotekuljetuksiin Kuntakohtaiset ratkaisut koulutoimen, perusturvan ja asiointiliikenteen osalta tehtiin Saarijärvelle, Kyyjärvelle, Kinnulaan, Kannonkoskelle, Pihtiputaalle ja Viitasaarelle Kivijärvellä oman kaluston hankinnan suunnittelu keskeytyi Karstulassa jatkettiin optiovuoden hankintojen suunnitteluun

34 1. Toimeksiannon esittely ja tavoitteet 2. Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten nykytila-analyysi ja kehittämistarpeiden erittely 3. Suunnittelutyön toteuttaminen ja tausta-aineistot 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Suunnittelutyössä käytetyt lähteet

35 4. Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisohjelma Ympäristösi parhaat tekijät

36 36 Kehittämisohjelma I. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen tavoitteet ja aikataulu alueella II. Seudullisen joukko- ja henkilöliikennesuunnittelutyön vahvistaminen III. Kuljetusperiaatteet IV. Tiedonhallinta ja informaation saatavuus V. Liikennöintikohteet (ELY ja kuntasektori) VI. Hankintojen kehittäminen VII. Taksiyhdistely

37 Tiivistelmä: Pohjoisen Keski-Suomen joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen Suunnitelman käsittely ja toteutuksen käynnistäminen elo-lokakuu2015 Viranhaltijat ja päätöksentekoelimet kunnissa ja Saarikassa ELY-keskuksen päätös 2. Toteutuksen käynnistäminen 9/2015 2/2016 Välitystoiminnasta päättäminen kuntakohteiden ja ELY-yhdistelmäkohteen osalta, neuvottelut välitystoimintaa harjoittavien tahojen kanssa (Jyväskylän MYK, taksiliitto/aluetaksi) Yhteisten kuljetusperiaatteiden valmistelu (perusturva ja koulutoimet) Kuntakohtaisten liikennöitsijäpalaverien järjestäminen Kuntakohteiden ja ELY-keskuksen yhdistelmäkohteiden vienti toteutukseen, jossa koulukuljetukset huomioitu (aikataulut, reitit, hinnoittelu) kevääseen 2016 mennessä 3. Vuoden 2016 kohteiden hankintojen toteuttaminen ja suunnittelutyön pysyvyyden varmistaminen Suunnitelmassa yksilöityjen hankintojen toteuttaminen (mahdollisten muutosten huomiointi) Välitystoiminnan ja yhdistelyn käyttöönotto kohdekorteissa yksilöidyllä tavalla Päätösvalmistelut liittyen henkilöliikennekoordinaattorin tehtäviin Aineistojen laadun ja saatavuuden varmistaminen. Joukko- ja henkilöliikenteen palvelutietojen digitointi alueellisesti Suunnitteluperiaatteiden hyödyntäminen vuoden kohteissa

38 I. Joukko- ja henkilöliikenteen kehittämisen tavoitteet ja aikataulu alueella Elo-syyskuussa 2015 kuntien päätöksentekoelimissä käsittelyssä ja hyväksyttävänä aluetta käsittelevä suunnitelma, joka sisältää myös kuntakohtaisia liikennepalveluiden toteutusmalleja Liikennekohteiden yhdistämisen ja kehittämisen lisäksi ehdotuksia liittyen kuljetusperiaatteiden myöntöihin ja alueellisen yhteensovitukseen Rakenteellisena tekijänä tärkeä mahdollisimman pitkälle viety kouluvuoden kalenterien synkronointi ELY:n osalta oma käsittely kesälomien jälkeen 2015 riittää 2. Suunnitelmassa esiteltyjen konseptiehdotuksen mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen osana ELY-keskuksen ja kuntien hankintoihin, erityisesti yhteiskohteisiin (kunta ELY, hallintokuntien väliset) syksyn ja alkutalven aikana 3. Liikennöitsijätapaamiset (kuntakohtaiset, talvella ) 4. Eriteltyjen kuntakohtaisten toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ennen vuodenvaihdetta Hankintojen valmistelun aloittaminen ja tarjousasiakirjojen viimeistely helmimaaliskuussa 2016 välittömästi uusien kuljetusoppilaiden tietojen varmistuttua 6. Kesään 2016 mennessä kaikkien ehdotettujen kohteiden liikenteiden hankinnat 7. Elokuussa 2016 uudistettujen liikenteiden käynnistäminen ja käyttöönottovaihe 8. Toistetaan 2017 uusissa kohteissa!

39 Tavoitevuosi 2016 ja aikataulutetut toimenpiteet: Tavoitteena, että yhteishankinnat ovat mahdollisia Seuraavat hankintaaikajaksot Kannonkoski Vasta 2019 Karstula Sivistystoimen kuljetukset Kinnula Sivistys, perusturva vuosittain Sivistys, perusturva vuosittain Kivijärvi Sivistystoimen kuljetukset, asiointiliikenne Sivistys, perusturva vuosittain Kyyjärvi Sivistystoimen kuljetukset Pihtipudas Päiväkeskus, työkeskus, asumisyksiköt, kutsut koulukyydit Saarijärvi 2/2015 3/2015 4/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 Sivistystoimen kuljetukset Viitasaari Päiväkeskus, työkeskus, asumisyksiköt, kutsut koulukyydit Saarikka Päivä- ja toimintakeskukset asiakaskuljetukset ELY* Käyttö 2, Osto 1, Käyttö 4 Käyttö 1, Käyttö 2, Osto 2, Käyttö 5, Käyttö 6 Tarpeet tiedossa, ennakkoilmoitus, käynnistäminen Suunnittelu käynnissä Hankinta (tarjouspyyntö ja tarjoukset) *ELYn kohteet Käyttö 1 Käyttö Kyyjärvi-Karstula Käyttö 2 Käyttö Kannonkoski-Saarijärvi, Saarijärvi-Häkkilä-Saarijärvi Käyttö 3 Käyttö Saarijärvi-Jyväskylä Osto 1 Osto Jyväskylä-Saarijärvi-Uurainen Osto 2 Osto Kivijärvi-Jyväskylä Käyttö 4 Käyttö Äänekoski-Saarijärvi Käyttö 5 Käyttö Karstula-Jyväskylä Käyttö 6 Käyttö Kannonkoski-Karstula Siirtymäajan sopimuksia päättyy runsaasti ELY:n ja kuntien yhteisliikenteestä päättäminen, päätökset ylikunnallisista / perusturvan kanssa sovitettavasta liikenteestä Kuljetusperiaatteiden yhdenmukaistamiset Informaation parantamisen first-stepit 2. ELY:n, Kinnulan, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven, Karstulan, Pihtiputaan, ja Viitasaaren kohteiden tarkempi suunnittelu / konseptin käyttöönotto 3. Kohteiden kilpailutusten avaaminen / oman liikenteen käynnistäminen 4. Kohteiden liikennöitsijöiden valinnat, liikenteen käynnistyminen 1/2017

40 Kehittämisen taustat: Perusturva Yksikkökuljetukset vakiintuneita kaikissa alueen kunnissa, kuljetettavien volyymi vaihtelee kuntakoon mukaisesti aamu ja iltapäiväkuljetukset osin päällekkäin oppilaskuljetusten kanssa Tarveharkintaisten SHL-kuljetusten käyttö vähäistä lukuun ottamatta Saarijärveä, Pihtipudas ja Viitasaarta VPL-kuljetusten kustannukset korkeita lähes kaikissa kunnissa Liikennöitsijöitä kilpailuttamalla vaikutukset vähäisiä Matkojen yhdistely joko päiväautoihin tai välitystoiminnan käynnistäminen kannatettavaa Suunnitteluehdotus: Korkean käytön ja kustannusten kunnissa päiväautojärjestelmän käyttöönotto yhdessä koulutoimen kanssa ja/tai välitystoiminnan käynnistäminen Saarijärvi, Karstula, Pihtipudas, Viitasaari Suunnitteluehdotus: Pienemmän kysynnän kunnissa parempi oppilaskuljetusten, perusturvan kuljetusten ja asiointiliikenteen integrointi Asiointiliikenteiden ja SHL-kyytien lakkauttaminen ja uuden palvelun perustaminen kattamaan laajasti kaikki ei suorat VPL-matkat

41 Kehittämisen tausta: koulutoimi ja asiointiliikenteet Suunnitteluehdotus: Oppilaskuljetuksissa käytettävässä kalustokoossa ja ajoneuvojen määrässä tarkistuksia Nykyisin hankitulla määrällä voidaan hoitaa myös muita kuljetuksia Eri tarpeet on saatava samoihin sopimuksiin Suunnitteluehdotus: Kunnat, joissa syöttötakseja paljon ja järkevää miettiä vähintään syöttöliikenteiden ja asiointiliikenteiden yhdistämistä samoihin kokonaisuuksiin Kunnissa, joissa asiakasmäärät yleisesti, ja laskennalliset arviot päivittäisestä VPL- ja SHL-matkustuksesta, korkeita: malliksi päiväautojärjestelmä tai matkojen yhdistely Kunnissa, joissa asiakasmäärät maltillisempia, eivätkä päivittäiset yksilökuljetukset näyttele kovin merkittävää roolia: oppilaskuljetusten ympärille rakennettavat yhteiset tarjouskohteet Asiointiliikenteessä huomioitava myös tarve yhteyksiin isompiin kuntakeskuksiin Kuntien väliset ja yhteiset kiertävät monipalveluajoneuvot? Potentiaalisin alue Pihtipudas Viitasaari

42 II. Seudullisen joukko- ja henkilöliikennesuunnittelutyön 42 vahvistaminen Työn aikana (helmikuu kesäkuu) kaikista kunnista, kuntayhtymien kuljetuksista ja myös ELY-kohteista on löytynyt kohteita, joissa voidaan hakea tehokkuutta kuljetustarpeita ja hankintoja yhdistelmällä (säästöpotentiaali) Seudun kunnilla on käytössään hyvällä paikallistuntemuksella varustettuja kuljetussuunnittelijoita Kuljetussuunnittelua ja palveluiden kehittämistä kuntasektorin toimijoiden ja ELY-keskuksen suuntaan kannattaa jatkaa myös projektin jälkeen Suunnitteluehdotus: Alueelle perustetaan vähintään yksi henkilöliikennekoordinaattorin toimi, jonka tehtävänä on järjestelmällisesti kehittää ja etsiä tehokkuutta kuntien ja perusturvan kuljetuksista

43 II. Seudullinen henkilöliikennekoordinaattori: Esimerkkejä organisoitumisesta ja vastuista 43 Case Pielisen Karjala

44 II. Seudullinen henkilöliikennekoordinaattori: Vaihtoehtoisia organisoitumismalleja pohjoisessa Keski-Suomessa 44 VE 1 VE 2 VE 3 Isäntäkunta / kuntayhtymä Työnantaja kunta/kuntayhtymä Saarikan alue Wiitaunioni/ Kinnula Koordinaattori yhteinen palveluyksikkö Koordinaattori Käytettävissä ostopalveluna Koordinaattori Koordinaattori Suunnittelu-, hankinnat ja kehittäminen Suunnittelu-, hankinnat ja kehittäminen Suunnittelu-, hankinnat ja kehittäminen Muut kunnat ja kuntayhtymät Kustannusten ositus asukasluvun suhteessa Muut kunnat ja kuntayhtymät Vuosittain sovittava työmäärän hankinta Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Kinnula Pihtipudas Viitasaari Kustannusten ositus asukasluvun suhteessa tai Vuosittain sovittava työmäärän hankinta

45 III. Kuljetusperiaatteet 45 Yhteiset kuljetusperiaatteet koulutoimen ja perusturvan kuljetuksiin käyttöön koko alueella! Alueella jo sovittujen yhteisten kuljetusperiaatteiden hyödyntäminen hyvänä käytäntöjä laajemman työn pohjana Viitasaarella ja Pihtiputaalla jo yhtenäiset koulukuljetusperiaatteet Kilometrirajoista poikkeamat voidaan edelleen tehdä kuntakohtaisesti, mutta seudullisella rungolla olisi vahva vipuvaikutus yhteisten ehdotusten saamiseksi myös luottamuselimistä läpi Yhteinen runko helpottaisi suunnittelua ja toisaalta tekisi tarjouskohteista yhdenmukaisempia Koulukuljetusperiaatteiden ohella kouluvuoden ja koulujen jokapäiväisen alkamis- ja päättymisrytmin porrastaminen kunnittain läpikulkevaa ja kuntien yhteisiä (mahdollisia) avoimia kuljetuksia tukevaksi Perusturvan kuljetuksissa taksivälityksen ja yhdistelytoiminnan hyödyntämisen käynnistäminen (kohteita ja menetelmiä eritelty kuntakorteissa) Korkeimpien kustannusten alueille päiväautot, joihin VPL-asiakkaat ohjataan (kunnan sisäiset ja/tai naapurikuntiin suuntautuvat kuljetukset) Taksiyhdistelyn käyttöönotto ilman liikennöitsijäkilpailutusta / liikennöitsijäkilpailutuksen kanssa Välitystoiminasta päättäminen SHL-asiakkuuksien lopettaminen ja kytkeminen osaksi avoimia kuljetuksia ja nykyisten asiointiliikennemallien kehittäminen Saarikassa järjestelmällinen käytäntöjen yhtenäistäminen kuntien kanssa!

46 Matkojen yhdistelytoiminnan 46 esimerkkejä Tarpeiden integrointi päiväautoihin Taksiyhdistely taksikeskuksen kautta Välitystoiminta ja yhdistely (Jyväskylän kanssa?) 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Oma tai kilpailutettu päiväauto Välityskeskus Päivätoiminta Vpl Shl Asiointiliikenne

47 47 IV. Tiedonhallinta ja informaation saatavuus Kuntien ja kuntaorganisaatioiden tarjoamia, tietoa palveluista vaikea saada, vaikka nimenomaan asiakasrahoituksen pienikin lisä voi olla merkittävää yhteyden jatkuvuuden näkökulmasta Merkittävä osa kuljetuksista avoimia kaikille kuntalaisille, mutta informaation jakelukanavat eivät ole kunnossa Tieto eri organisaatioiden (kunta Ely) kaikista liikennepalveluista erittäin vaikeasti hahmotettavissa ja kasattavissa Hankaloittaa suunnittelua ja yhteistyötä Kokonaiskuvaa vaikea muodostaa Reitti- ja palvelutietojen digitalisoinnilla mahdollisuus merkittävästi parantaa käyttäjäinformaatiota ja keventää suunnitteluprosesseja, kuten hankintakierroksia!

48 IV. Tiedonhallinta ja informaation saatavuus 48 Suunnitteluehdotus: Reitti- ja aikataulutietojen digitointi ja saatavaksi tekeminen 1. Koululaisliikenteiden kilpailutusten yhteydessä vaatimus liikennöitsijälle reitti- ja aikatauluinformaation toimittamisesta Liikennevirastolle / Matkahuollolle 2. Avoimet ja avattavat henkilökuljetukset, jotka toimivat tilauksesta tietojen tallennus kutsujoukkoliikenne.matka.fi palveluun Tämän jälkeen kuljetuspalvelut asiakkaiden ja työntekijöiden haettavissa Avoimissa lähteissä oleva tieto mahdollistaa seudullisten ja maakunnallisten palveluverkko- ja liikennesuunnittelupalveluiden rakentamisen

49 Liikennepalveluiden tiedon digitointi: Tavoitteena digitoinnille on saada avoimen liikennepalvelut asiakkaiden haettavaksi ja kuntasektorin työntekijöiden tietoon. Suomessa erityisesti kuntien henkilöliikennepalveluita koskeva tieto on erittäin rajoitetusti saatavilla. Digitointityön hyötynä on esimerkiksi koulukyytien, asiointiliikenteiden ja perusturvan avointen kuljetusten reitti- ja aikatauluhakujen mahdollistuminen perinteisemmän joukkoliikenteen rinnalla esim. matka.fi palvelussa. Alueella digitoinnin kuntakohtaiset kustannukset ulkopuolisen tekijän voimin toteutettuna n euron luokkaa riippuen aineiston laajuudesta. Aineistojen päivitys kannattaa keskitetysti hoitaa alueelta aina liikennöintimuutosten yhteydessä (esim. henkilöliikennekoordinaattori) 49

50 V. Suunnittelukohteet: ELY KOS Saarijärvi koululais- ja sote-kuljetukset Nykyisin ma pe aina, muutos: vain koulupäivinä ajettavaksi 5:00 5:10-6:15 Saarijärvi Jyväskylä ELY 6:15 Jyväskylä Lannevesi ELY 7:00 Lanneveden koulu: klo 8 alkavan opetuksen kuljetukset Koulutoimi 50 8:00 Lanneveden koulu: klo 9 alkavan opetuksen kuljetukset + sote Lanneveden alueelta Koulutoimi + sote 9:00 Koululaiset jäävät Lanneveden koululle, sote-kuljetus saapuu Saarijärvelle n. 9:30 Sote 10:15 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 11:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 12:00 Koulukyydit (Tarvaala - Lannevesi) Koulutoimi 13:00 Koulukyydit (Tarvaala - Lannevesi) Koulutoimi 14:00 Koulukyydit (Tarvaala - Lannevesi) Koulutoimi Kuljettaja vaihtuu n. 15:00 15:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 16:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 17:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 18:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 19:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote Kuljettajan tauko yhteensä 45 min viimeistään noin 19:30 20:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla Sote 21:00 21:00-22:00 Saarijärvi Jyväskylä ELY 22:00 22:00-23:00 Jyväskylä Saarijärvi ELY

51 Kohde: ELY KOS Saarijärvi koululais- ja sote-kuljetukset 51 Samalla esteettömällä linja-autolla hoidetaan kolme erillistä liikennekohdetta Reittiliikenne Saarijärvi-Jyväskylä- Saarijärvi (aamu, ilta) Lanneveden ja Tarvaalan oppilaskuljetukset (aamut ja alkuiltapäivät Perusturvan kuljetukset kuntakeskuksessa ja sen lähialueilla jokaisena arkipäivänä (vaatii yhdistelytoiminnon)

52 ELY KOS Saarijärvi koululais- ja perusturva: Kustannustenjakoehdotus 52 Kohteeseen on sisällytetty kaikkiaan kolmen eri organisaation kohteita ELY-keskus Saarikka Saarijärven kaupunki Koska kyseisessä kohteessa liikennöidään merkittävästi usean kunnan alueella hankinnan valmistelijaksi ja toteuttajaksi ehdotetaan Keski-Suomen ELY-keskusta Saarikka ja Saarijärven kaupunki vastaavat omien liikenneosioiden tarkemmasta valmistelusta ELY-keskuksen kohteeseen Kustannustenjakomalliksi ehdotetaan kustannusten jakoa toimijakohtaisen liikennöintiajan suhteellista osuutta Nyt arviolta ELY 25 %, Saarijärven kaupunki 25 % ja Saarikka 50 %

53 Kuljettajan vaihto Kuljettajan vaihto ELY KOS (OSTO ja KÄYTTÖ ) 53 tai Suuntaa-antava aikatauluehdotus: Lauantai, aina 8:00 10:00 Karstula Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 10:15 12:15 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi 12:45 13:55 Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 14:00 16:00 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Karstula 16:10 18:10 Karstula Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 19:00 20:10 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi 20:15 21:25 Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 22:00 23:10 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Sunnuntai, aina Nykytila Lauantai, aina 7:40-8:50 Saarijärvi - Uurainen - Jyväskylä; 7 8:00-10:00 Karstula Jyväskylä; 16 9:05-10:25 Jyväskylä - Uurainen - Saarijärvi; 5 12:30-13:45 Saarijärvi - Uurainen - Jyväskylä; 10 14:10-15:25 Jyväskylä - Uurainen - Saarijärvi; 5 15:40-17:40 Jyväskylä - Karstula; 8 22:00-23:00 Jyväskylä - Uurainen - Saarijärvi; 10 Sunnuntai, aina 12:00-13:45 Karstula - Jyväskylä; 16 15:20-17:00 Jyväskylä - Karstula; 11 tai 9:50 11:00 Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 11:30 13:30 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Karstula 13:50 15:50 Karstula Saarijärvi Uurainen Jyväskylä 16:50 18:50 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Karstula 19:10 21:10 Karstula Uurainen Jyväskylä 22:00 23:00 Jyväskylä Uurainen Saarijärvi Lauantai- ja sunnuntai- iltojen viimeisen vuoron tarpeellisuutta tarkastellaan, jolloin myös muita vuoroja mahdollisesti karsitaan esimerkiksi niin, että ajopäivän pärjää yhdellä kuljettajalla.

54 Kohde: OSTO ja KÄYTTÖ ELY-keskuksen oma kohde Liikennöintiaika La 9:30-23:00 Su 9:25-23:00 Kaksi Jyväskyläkeskeistä viikonloppukohdetta yhdistetään samaan kohteeseen ja samalla luodaan houkutteleva ympärivuotinen viikonloppukohde alueen liikennöitsijöille Takaa kohtuulliset maakuntakeskusyhteydet viikonloppuisin Uuraisten, Saarijärven ja Karstulan alueelle Mahdollistaa vuorotyöläisten työmatkoja keskussairaalaan

55 Saarijärvi 55 Tavoite: Hankitaan kokopäiväauto (pienkalustoautot 1 ja 2), joilla korvataan oppilaskuljetusten syöttötakseja sekä yhdistellään VPL- ja SHL- kuljetuksia. Tavoitteena helppokäyttöinen järjestelmä, joka edistää ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona ja liikkua itse. Pienkalusto 1: ELY, Lanneveden oppilaskuljetukset, perusturvan kutsuohjattu asiointiliikenne ja lakisääteiset kuljetukset (kokopäiväauto) Pienkalusto 2 (esteetön, vähintään 1+14, kokopäiväauto) Aamulla klo 9 asti oppilaskuljetuksia Klo 9 10 päiväkeskusten menokuljetukset jos toiminta-aika joustaa Klo vaihtelevien kylien asiointikuljetukset keskustaan (mahdollisuus asiointiin 1 x vko) Klo oppilaskuljetuksia Klo Päiväkeskusten paluukuljetukset Pienkalusto 3 ja 4 Täydentävät oppilaskuljetukset nykytilanteen mukaisesti, tarve enintään kahdelle autolle (nyk. neljä) Aamulla klo 9 asti ja iltapäivällä klo Linja-autot 1 6 Reittipohjaiset oppilaskuljetukset nykytilanteen mukaisesti Lisäksi erillisiä autoja hoitaa päivä- ja toimintakeskusten kuljetuksia; hankitaan mahdollisuuksien mukaan samoilla ajoneuvoilla kuin oppilaskuljetukset Avoimuus: Liikenteen avoimia kaikille Yhdistelyn väline: Taksikeskusyhdistely tai muu vastaava

56 ELY-keskus, Saarikka ja Saarijärvi ELY, Saarijärvi, Saarikka yhdistelmä Oppilaskuljetus / Saarikka yhdistelmä Oppilaskuljetukset kalustomäärä tarkennetaan kalustomäärä tarkennetaan paikkavaatimus tarkennetaan paikkavaatimus tarkennetaan lähtö 5:00 Kalustotarve yhteensä: 5:10-6:15 Saarijärvi - Jyväskylä 2 kpl väh. 20-paikkaista autoa 2 kpl väh. 16-paikkaista autoa 4 kpl väh. 12-paikkaista autoa 2 kpl väh. 6-paikkaista autoa 56 6:00 6:15 Jyväskylä - Lanneveden alue 7:00 Lanneveden koulu: klo 8 alkavan opetuksen kuljetukset Oppilaskuljetuksia Oppilaskuljetuksia 8:00 Lanneveden koulu: klo 9 alkavan opetuksen kuljetukset + sote Lanneveden alueelta 9:00 Koululaiset jäävät Lanneveden koululle, Päiväkeskuksen menokuljetukset ma-pe sote-kuljetus saapuu Saarijärvelle n. 9:30 Päivittäin vaihtuvat reitit Saarikan yksikkökuljetuksiin VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajaman lähialueilla 10:00 Kylillä kiertävä asiointiliikenne ma-pe 11:00 12:00 Oppilaskuljetukset (Tarvaala - Lannevesi) Oppilaskuljetukset 13:00 14:00 Tarvittaessa oppilaskuljetuksia 15:00 VPL ja SHL, kutsuohjattu asiointiliikenne Päiväkeskuksen paluukuljetukset ma-pe keskustaajaman lähialueilla Päivittäin vaihtuvat reitit Saarikan yksikkökuljetuksiin 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:00-22:00 Saarijärvi - Jyväskylä 22:00 22:00-23:00 Jyväskylä - Saarijärvi

57 Yhdistelytoimintatarpeet case Saarijärvi (Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kinnula) 57 Yhdistelmäkohteeseen ELY, Saarijärvi koulutoimi, Saarikka muodostuu runko Saarijärven keskustan Vpl- ja Shl kuljetuksille 9:00 12:00 ja 15:00 20:00 välille Kaikki keskustan ja ainakin 5 km palvelusäteellä olevat Vpl- ja Shl-kuljetukset voidaan yhdistellä yhteen ajoneuvoon, joka palvelee samalla muitakin matkustajia Asiakkaille velvollisuus käyttää palvelua! Palvelukonseptin toimivuus edellyttää reaaliajassa tapahtuvaa välitystä, käytännössä 1. Taksikeskuksen välitystä ja yhdistelyä Saarijärvellä operoivaan autoon 2. Taksivälityksen kanssa yhteensopivaa ajoneuvolaitteistoa (esim. Mobirouter ohjelmaa)

58 Kyyjärvi 58 Tavoite: Yhdistellään sote- ja oppilaskuljetuksia samaan autokiertoon ja sopimukseen; tarjotaan kutsuohjattua asiointiliikennettä; yhdistetään kuljetustarpeita Karstulan kanssa Pienkalusto 1 (esteetön, maksimikuorma n. 17 oppilasta) Aamulla klo 9 mennessä oppilaskuljetus Klo 9:00 9:30 Touhulan ja päiväkeskuksen menokuljetukset Klo 13:00 13:30 oppilaskuljetus (Ohramäki) Klo 13:30 15:00 Touhulan ja päiväkeskuksen paluukuljetukset Klo 15:00 15:30 oppilaskuljetus (Mäntyperä, Noposenaho) Pienkalusto 2 (kokopäiväauto) Aamulla klo 9 mennessä oppilaskuljetus Torstaisin klo 9:00 nykytilan mukainen asiointiliikenne Ma, ti, ke, pe Klo 9:00 13:00 kutsuohjattu asiointiliikenne VPL, SHL Klo 13:00 13:30 oppilaskuljetus (Nurmijoki / Vehkaperä) Klo 13:30 15:00 kutsuohjattu asiointiliikenne VPL, SHL Klo 15:00 15:30 oppilaskuljetus (Nurmijoki, Vehkaperä) Ehdotus: kerran viikolla asiointiliikennettä Karstulaan Linja-auto 1 Nykyisen mukaisesti oppilaskuljetukset aamulla yksi kuljetus, iltapäivällä klo 13 ja 15 alkaen Avoimuus: Liikenteen avoimia kaikille kuntalaisille Yhdistelyn väline: liikennöitsijän puhelin

59 Kyyjärvi ja Saarikka Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Ohramäki-Nopola-mäntyperä Saunakylä-Oikari-Nopa-Saunakylä Hokkala-Nurmijoki-Nopola lähtö oppilasta oppilasta oppilasta 7:00 59 Linja-autokuljetus Menokuljetus Nopolan koululle Linja-autokuljetus Linja-auto menokuljetukset Nopolan koululle 35 oppilasta Menokuljetus Nopolan koululle 8:00 13 oppilasta 15 oppilasta Päiväkeskus Ma, Touhula Ma-Pe (ei vakio) Menokuljetukset 9:00 Esteetön kalusto suositeltavaa Asiointiliikenne tuonti keskustaan To (aina) Touhula 3 Muina päivinä 9-13 avoin kutsukyyti ja Shl, VPl Päiväkeskus 5 taksikyydillä 10:00 Asiointiliikenne Oikarin suuntaan 11:00 Takaisin kuntakeskuksessa Lähtö kylille 12:00 Ma, TI, Ke, Pe avoin välitetty kyyti 13:00 Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus, 17 oppilasta Paluukuljetukset Nopola-Ohramäki-Nopola Paluukuljetukset Nopola-Oikari-Saunakylä Paluukuljetukset Nurmijoki 3pv / viikko 17 oppilasta 21 oppilasta Paluukuljetukset Vehkaperä 2pv / viikko Kyyjärven toimintakeskus Touhula Ma-Pe avoin välitys jatkuu Paluukuljetukset 9-11 henkilöä 14:00 15:00 Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus Linja-autokuljetus Paluukuljetukset Nopola-Mäntyperä-Noposenaho Paluukuljetukset Nopola-Oikari-Saunakylä Paluukuljetukset Nopola-Vehkaperä-Hokkala 17 oppilasta 10 oppilasta 8 oppilasta 16:00

60 Kutsuohjatun asiointiliikenteen toimintaperiaatteen kuvaus case Kyyjärvi 60 Kohteena pienkalusto 2 Torstaisin ajettava asiointiliikenne ja jokaisena arkipäivänä ajettavat kutsuohjattu avoin asiointiliikenne, joka on kaluston puolelta sovitettu Vpl- ja Shl asiakkaille Palveluaika ja alue tilausten perusteella 9:00 13:00 ja 13:30 15:00 Tilaus tapahtuu edellisenä arkipäivänä klo 16:00 mennessä suoraan liikennöitsijältä ja/tai iltapäivä kyydin lähtö- ja määränpään ollessa taajamassa viimeistään klo mennessä ajopäivänä VPL-asiakkailla velvollisuus käyttää palvelua sen ollessa ajossa!

61 Karstula 61 Tavoite: Yhdistellään sote- ja oppilaskuljetuksia sekä kutsuohjattua asiointiliikennettä samaan autokiertoon ja sopimukseen. Jos kysyntä laajaa kutsuohjattuun asiointiliikenteeseen, voidaan laajentaa kokopäiväauton hankinta toiseen autoon. Pienkalusto 1 (esteetön, 1+9, kokopäiväauto) Noin klo 7:00 7:30 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuoroon Klo 8:00 9:00 toimintakeskuksen menokuljetukset Klo 9:00 14:00 ( 13:30 pe) kutsuohjattu asiointiliikenne keskustaajamassa, kaikille avoin Ehdotus: kerran viikossa yhteys Saarijärvelle (asiointi + VPL) Perjantaisin klo 13:30 14:00 toimintakeskuksen paluukuljetukset Noin klo 14:30 15:00 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuorosta Ma to toimintakeskuksen paluukuljetukset Pienkalusto 2 Noin klo 7:00 7:30 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuoroon Klo 8:00 9:00 asiointireitit nykytilanteen mukaisesti (5 eri aluetta eri viikonpäivinä) Klo 13:00 14:00 asiointireittien paluukuljetukset Noin klo 14:30 15:00 oppilaskuljetukset: syöttötaksi linja-autovuorosta Pienkalusto 3 7 Enintään 5 autoa (nykytilassa 7 autoa) Oppilaskuljetusten syöttötaksit linja-autoilla tai täydentävät kuljetukset Aamulla Kirkonkylän koululle klo 8 mennessä, Rantakylän koululle klo 9 mennessä Iltapäivällä Kirkonkylän koululta klo 14 jälkeen Linja-auto 1 ja 2 Kirkonkylän oppilaskuljetukset aamulla klo 8 mennessä, iltapäivällä klo 12 (vain auto 1) ja 14 alkaen Linja-auto 3 ELYn kanssa yhteishankinta Kirkonkylän oppilaskuljetukset aamulla klo 8 mennessä, iltapäivällä klo 12 ja 14 alkaen

62 Karstula ja Saarikka 62 Perusturva ja oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset ja asiointiliikenne Oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset Oppilaskuljetukset + ELY invavarusteltu kalusto 12+1-paikkainen 5 autoa, pienkalusto linja-auto linja-auto linja-auto lähtö n. 2 autoa yksittäiset reitit Yhteishankinta ELY:n kanssa 7:00 Syöttötaksi jollekin kolmesta Syöttötaksi Syöttötakseja Kirkonkylän oppilaskuljetusten hoitamiseksi Kirkonkylän perusopetuksen Kirkonkylän perusopetuksen la-vuorosta oppilaskuljetukset oppilaskuljetukset Karstula-ELY -yhteisliikenne 8:00 Toimintakeskuksen menokuljetukset ma-pe Asiointireitit ma-pe (8 aluetta) Invataksi 1+9 kaikille avoimia Suurin kapasiteettitarve on kutsuohjattu Rantakylän koulun oppilaskuljetuksia ti, ke ja to (Pylkönmäki) 9:00 10:00 11:00 12:00 Paluukuljetukset pe 13:30-14:00 Kirkonkylän perusopetuksen paluukuljetukset Invataksi 9+1 Suurin kapasiteettitarve on ti, ke ja to (Pylkönmäki) 13:00 Asiointireittien paluukuljetukset Ma-Pe 14:00 Syöttötakseja Kirkonkylän oppilaskuljetusten hoitamiseksi Syöttötaksina Kiirkonkylällä Syöttötakseja Kirkonkylän oppilaskuljetusten hoitamiseksi Kirkonkylän perusopetuksen paluukuljetukset Kirkonkylän perusopetuksen paluukuljetukset Karstula-ELY -yhteisliikenne 15:00 Toimintakeskuksen paluukuljetukset ma-to Ma-To haku klo 15:00 Invataksi 1+9 Suurin kapasiteettitarve on ti, ke ja to (Pylkönmäki)

63 Kannonkoski 63 Tavoite: Kuljetushankinta yhteiskohteena Saarijärven kanssa; yhdistellään sote- ja oppilaskuljetuksia samaan autokiertoon ja sopimukseen Kaikilla autoilla ajetaan seuraavat oppilaskuljetukset, mahdolliset poikkeukset ja lisäajot ajoneuvoittain) Noin klo 8:30 9:00 Klo 13:00 13:30 Klo 15:00 15:30 Pienkalusto 1 (oppilaskuljetukset Hilmonkoskelta, reitti 2) Maanantaisin klo 9:00 9:30 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa nykyisin klo 9, voidaan myöhäistää) Torstaisin klo 10:30 11:00 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa klo 11) Maanantaisin klo 14:00 14:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Torstaisin klo 16:00 16:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Pienkalusto 2 (oppilaskuljetukset Talviaislahdelta, reitti 3) Klo 9:00 13:00 kutsuohjattu asiointiliikenne (pl. ma ja to päiväkeskuksen kuljetusten aikana) Maanantaisin klo 9:00 9:30 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa nykyisin klo 9, voidaan myöhäistää) Torstaisin klo 10:30 11:00 päiväkeskuksen menokuljetukset (toiminta alkaa klo 11) Maanantaisin klo 14:00 14:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Torstaisin klo 16:00 16:30 päiväkeskuksen paluukuljetukset Pienkalusto 4 (oppilaskuljetukset Lakomäeltä, reitti 4, päättyy lv 18-19) Pienkalusto 5 (oppilaskuljetukset Selänrannasta, reitti 5, päättyy lv 15-16; ei klo 13:00 lähtöä) Pienkalusto 6 (oppilaskuljetukset Yläpäästä, reitti 7) Linja-auto 1 (Reitti 6 Terelästä) Linja-auto 2 (Reitti 1, yhteishankinta Saarijärven kanssa? Ei klo 15:00 lähtöä)

64 64 Kannonkoski / Saarikka Reitti 1 K-S ELY kilpailutuksessa Reitti 2 Reitti 3 Reitti 4 Reitti 5 Reitti 6 Reitti 7 Koulu-Mannilla-Kannonjärvi Hilmonkoski-Koulu Talviaislahti-Lokakyläntie/Kämärintie Lakomäki-Koulu Selänranta-koulu Terelä-Koulu Yläpää-Piispala-Koulu 55 oppilasta --> linja-auto 10 oppilasta 6 Oppilasta 3 Oppilasta (menee nollaan) Päättyy oppilasta 11 oppilasta lähtö yhteishankinta ELYn kanssa? yhdelle autolle koko päivä, yhdistely linja-auto linja-auto 8:00 menokuljetukset menokuljetukset menokuljetukset menokuljetukset menokuljetukset Pienkalusto menokuljetukset menokuljetukset 9:00 Päiväkeskuksen menokuljetukset, 5 asiakasta ma Päiväkeskuksen menokuljetukset, 9 asiakasta ma toiminta alkaa klo 9 --> mahdollista myöhäistää? toiminta alkaa klo 9 --> mahdollista myöhäistää? mahdollisuus yhdistää yhteen autoon? 10:00 11:00 Päiväkeskuksen menokuljetukset, 5 asiakasta To Päiväkeskuksen menokuljetukset, 9 asiakasta to toiminta alkaa klo11 toiminta alkaa klo11 12:00 13:00 Koulu-Mannila-Kannonjärvi iltapäiväajo Linja-auto paluukuljetukset Pienkalusto paluukuljetukset Pienkalusto paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset 14:00 Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 5 asiakasta ma Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 9 asiakasta ma toiminta päättyy klo 14 toiminta päättyy klo 14 15:00 paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset paluukuljetukset 16:00 Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 5 asiakasta to Päiväkeskuksen paluukuljetukset, 9 asiakasta to toiminta päättyy klo 16 toiminta päättyy klo 16

65 Kannonkosken mahdolliset asiointiyhteydet Saarijärvelle ja Viitasaarelle Pienempien kuntien asiointi- ja palveluliikenteessä kuntarajat ylittävällä rakenteella pystytään vaikuttamaan erilliskyytitarvetta vähentävästi Avoin palvelumalli palvelee myös esim. VPL-asiakkaita 1-2 X viikossa Saarijärvelle/Viitasaarelle järjestettävä yhteys on mahdollista toteuttaa esim. ao. kuntien kuljetushankintojen yhteydessä Kannonkoski maksaa isäntäkunnille esim. km-perusteisesti kuntien välisestä liikenteestä sovitun korvauksen Kannonkoskelle kustannukset kilpailun onnistuessa muutamia tuhansia euroja vuodessa 65

66 Käytännön esimerkki: Kuntien välinen asiointi- ja palveluliikenne 66 Käytännön toteutus Lieksassa ja Juuassa (Lieksan kaupungin hankkimana) Toimii Kolin ja Kolin kylän alueella ja palvelee kaksi kertaa viikossa lieksalaisia ja juukalaisia Pääosin Lieksan maksamaa, mutta asiointisuunta on Juuan kuntakeskusta (Pielinen luonnollisena esteenä) Yhtenäistetty hinnoittelu (käytännössä vain kaksi hintaa) Lieksa hankkinut nettomallilla (ei sitä periaatteessa saisi tehdä, koska ei ole TVV) Keskimääräinen kuorma (n. 5 matkustajaa / suunta)

Liite 1 Työohjelma: Henkilökuljetusten kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa

Liite 1 Työohjelma: Henkilökuljetusten kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa kehittäminen pohjoisessa Keski- Sito Oy 3.12.2014 kehittäminen pohjoisessa Keski- 2 (7) 3.12.2014 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 2 KONSULTIN PROJEKTIRYHMÄ... 4 3 SUUNNITTELUVAIHEET... 4 3.1 Henkilökuljetusten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella

Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella LIITE 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN KUVAUS JA KALUSTO Hankinnan kohteet ja niiden alustavat sisällöt on kuvattu tässä liitteessä.

Lisätiedot

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Tina Nordman 9.10.2014 Taustat Sivistysosasto; joukkoliikenne ja logistiikka lakisääteistä esiopetus- ja koulukuljetusta

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015

PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015 PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015 Sivu 1/6 TARJOUSKILPAILUN KOHTEET LIITE 1 Kilpailutuksen tarjouskohteet kuuluvat sivistystoimen hallinnonalaan. Sivistyslautakunta tekee hankintapäätöksen

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä

Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä Kunnanhallitus 18 25.01.2016 Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut 1026/08.01.01/2012 Kunnanhallitus 75 16.02.2015 Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä 1026/08.01.01/2012

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Mikkeli 29.10.2014 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Tavoite Yhteiskunnan

Lisätiedot

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen

Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen Joukkoliikenne Itä-Suomessa osana koulukuljetuksia Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen 27.2.2014 1 1: TAUSTATIETOJA TÄMÄN HETKISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5.

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. 1 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. Kohde Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8 Kohde

Lisätiedot

Joukkoliikenne Kouvolassa

Joukkoliikenne Kouvolassa Joukkoliikenne Kouvolassa 18.03.2010 Säännöllinen linjaliikenne Markkinaehtoinen liikenne ELY:n ostoliikenne Kaupungin ostoliikenne, 120 000 /v Kaupungin palveluliikenne 87 000 /v ELY:n ostama linjaliikenne

Lisätiedot

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari

Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari Joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten yhdistäminen Helppo liikkua Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari 21.3.2013 Juhani Paajanen Selvitysmies 1

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski SOPIMUS 1/6 16.12.2014 KESELY/563/2014/KES/2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaajat: Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250,

Lisätiedot

JUUPAJOEN HENKILÖ- JA ATERIAKULJETUSTEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS

JUUPAJOEN HENKILÖ- JA ATERIAKULJETUSTEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS JUUPAJOEN HENKILÖ- JA ATERIAKULJETUSTEN HANKINTA Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN KUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio, Hämeenlinnan seutu PLL vuosikokousseminaari

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Niilo Järviluoma ja Antti Kataja 12.3.2015 2 Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 Vuodesta 2014 alkaen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Siuntion liikennepalveluiden hankinnan kehittäminen Haasteet Kunnan tarjoama palvelutaso on alhainen Mahdollisuudet hyödyntää joukkoliikennettä työ- opiskelu- ja asiointimatkoihin ovat pienet Harrastuksiin

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 1(13) SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 2 REITTIKUVAUS Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu liikennöinnin toimintaperiaatteet ja vaatimukset tarjoajalle sekä kilpailussa

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 (1/8)

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 (1/8) (1/8) Tällä liitteellä määritellään kohteen nro 1 aikataulut ja reitit ja mahdollinen ostajan Aikataulu: Kaukjärven koulu alkaa klo 8.30. Iltapäiväkuljetuksia on seuraavasti: ma klo 12.30 ja 14.30, ti

Lisätiedot

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä

Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Kuntien mahdollisuudet henkilökuljetusten kehittäjänä Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.- 29.10.2014 Silja Siltala liikenneinsinööri Kuntien tehtävät henkilökuljetuksissa Kunnilla on lakisääteisiä

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunta Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunnan koulu ja asiointiliikennekuljetuksien kilpailutuksen reittikuvaukset reiteittäin/osatarjouskohdittain lukuvuodeksi 2016 2017

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja 1 SIVISTYSTOIMI

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja 1 SIVISTYSTOIMI 1 MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja 1 SIVISTYSTOIMI TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULUN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 Pyydämme tarjoustanne takseilla ja

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 1 KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Muutokset suunnitelmaan, jos Sotkamo ja Kajaani eivät osallistu yhteishankintaan 4.12.2015 Palvelutaso, johon kunnat ovat sitoutuneet Tarvelähtöinen

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut Helsingissä

Kuljetuspalvelut Helsingissä Kuljetuspalvelut Helsingissä 7.4.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto Tuuli Nylander, palvelupäällikkö, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus

Lisätiedot

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN Kysymyksiin vastaukset ovat laatineet projektipäällikkö Teemu Kinnunen/Ramboll, sosiaalityöntekijä Susanna Takala ja sosiaalityön

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa - joukkoliikenteen viranomaistoiminta Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari 16.3.2017 joukkoliikennejohtaja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA

LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA LAKEUDEN HENKILÖLIIKENNETOIMIJA TOIMIJAMALLIN PILOTOINTI HENKILÖLIIKENNESUUNNITTELUSSA HENKILÖLIIKENTEEN HALLINNAN TEHOSTAMISEKSI LAKEUDEN KUNNISSA HENKILÖLIIKENNETOIMIJA Mukana Muhos (hakija) Kempele

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (HAMINALAHTI, KAISLASTENLAHTI,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTETTÄVÄN OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta lukuvuonna 2015-2016. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 Sivu 1/5 Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 KOULUKULJETUKSET OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 Sivu 1/8 Tällä liitteellä määritellään kohteen nro 1 aikataulut ja reitit ja mahdollinen ostajan Aikataulu: Kaukjärven koulu alkaa klo 8.30. Iltapäiväkuljetuksia on seuraavasti: ma klo 12.30 ja 14.30,

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto

Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto Mikkelin kaupungin joukkoliikennesuunnitelman asukastilaisuus: ennakkoaineisto 1 3.12.2013 kello 16.30 Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuone Maaherrankatu 9-11 Palvelutaso, liikenne, käyttäjäryhmät,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Lapin ELY-keskus Viite:.Lapely/265/2016 Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Kemijärven kaupunginhallitus korostaa sitä, että valtionrahoitusta ei saa

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle.

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Parikkalan kunta Sivistyslautakunta 1 Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 13 Asianro 2553/08.01.01/2012 Henkilökuljetusten rahoituksen määrä ja vaikutukset Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2012 Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017 PäJikaKe^v kiamt^ TARJOUSPYYNTÖ KOULULAIS- JA ASIOINTIKULJETUKSET REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin:

TARJOUS. Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. Nimi: Osoite: Puhelin: LIITE 2 TARJOUS (Tarjous tulee tehdä tällä asiakirjalla.) Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen. 1. Tarjoaja Nimi: Osoite: Puhelin: Liikenteestä vastaava

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tässä liitteessä kuvataan liikenteen luonne ja asiakkaiden erityiset tarpeet sekä autoilijan kustannukset

Kaupunginhallitus Liite Tässä liitteessä kuvataan liikenteen luonne ja asiakkaiden erityiset tarpeet sekä autoilijan kustannukset Kaupunginhallitus 16.10.2017 Liite 3 111 Liite 3. Kuvaus Tässä liitteessä kuvataan liikenteen luonne ja asiakkaiden erityiset tarpeet sekä autoilijan kustannukset Kuljetusten kuvaus Mikkelin, Hirvensalmen,

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 8.5.2017 Esityksessä luvassa Liikennejärjestelmätyö Itä-Suomessa Kestävän työmatkaliikkumisen

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

Henkilökuljetukset Siun sotessa

Henkilökuljetukset Siun sotessa Henkilökuljetukset Siun sotessa Liikennejärjestelmäpäivät 2.11.2017 Juha Matti Alanen Logistiikkapäällikkö Mikä on Siun sote? Järjestää julkiset sosiaali ja terveyspalvelut 14 kunnan alueella Pohjois Karjalassa

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Henkilöliikenteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot:

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot: TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluiden tarjouspyyntöä Tilausliikenteen tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunnan koulukuljetukset

Lisätiedot

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY 13.11.2016 Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 2(5) Koulukuljetukset Kouluverkkoselvityksessä on käsitelty vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Hankinnan kohteen kuvausta on täsmennetty lisäkysymysten yhteydessä. Täsmennykset ovat näkyvillä punaisella.

Hankinnan kohteen kuvausta on täsmennetty lisäkysymysten yhteydessä. Täsmennykset ovat näkyvillä punaisella. Liite 2 Hankinnan kohteen kuvaus Hankinnan kohteen kuvausta on täsmennetty lisäkysymysten yhteydessä. Täsmennykset ovat näkyvillä punaisella. UTSJOEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohteen

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2/6 KEVÄTLUKUKAUDEN 2017 KULJETUKSET Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Kuljetusten kilpailutus

Kuljetusten kilpailutus LIITE 1 Tarjouskohteet 1 (8) Kuljetusten kilpailutus 2013-2014 Jämsän kaupungin joukkoliikennettä tukevan ostoliikenteen kuljetussopimukset on kilpailutettu edellisen kerran keväällä 2009. Sopimuskausi

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

TARJOUS Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 TARJOUS 22.4.2013 Asikkalan kunta/ Hartolan kunta/ Padasjoen kunta / Sysmän kunta JOUKKOLIIKENTEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Viitaten puhelinkeskusteluun 19.4.2013 Marketta Kitkiöjoki/ Timo Ahokanto, tarjoan

Lisätiedot

Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013

Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Koulukuljetusten tila kunnissa vuonna 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset kehittämispäällikkö Juha Karvonen Koulukuljetusten tila kunnissa 2013 Kuntaliiton kyselyn tulokset Kysely toteutettiin tammikuussa

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE

Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE Keskisuomalaista bussiliikennöintiä VOIMASSA 1.6.2015-31.5.2016 UUSI VUORO! JYVÄSKYLÄ-JÄMSÄ-TAMPERE M-P M-L* M-P 10.00 JYVÄSKYLÄ 9.00 14.20 X Säynätsalo th K X X Muurame vt 9 E X X Korpilahti, Petäjävesi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti TYÖN VAIHEET Kuljetusten nykytilan selvitys Varsinaiseen selvitykseen mukaan otettavien kuljetusten

Lisätiedot

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset seuraavilta reiteiltä: - Mieskonmäen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELUN SELVITYSTYÖ A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti TYÖN VAIHEET Kuljetusten nykytilan selvitys Varsinaiseen selvitykseen mukaan otettavien kuljetusten

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot