Puheenjohtaja Mika Munkki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Mika Munkki"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 340 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 189 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuutettu Kaisa Virtalan jättämä valtuustoaloite Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanjohtajan irtisanoutumisilmoitus Kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi ja viran täyttäminen Rakennustarkastajan viran täyttäminen / Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus/hannu-pekka Honkasen valitus Sisäilmatyöryhmän perustaminen Lausunto Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Lahdingon kyläyhdistys ry:n hakemus kiinteistöverosta vapauttamiseksi sekä rakennuslupiin liittyvien maksujen palauttamisesta Vehmaan kunnan ikäpoliittisen suunnitelman arviointi Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos Sulakorven ranta-asemakaavan muutos Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu lausunto Ratkaisuvalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Valtuutettu Antero Ahalan pidättäminen luottamustoimen hoidosta Vinkkilän asemakaavan muutos, Vierunportin alue Talousarvion ja investointien toteutuminen Vuoden 2015 kunnanhallituksen myöntämät avustukset Rautilan kyläsaunan pysäköintialue Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 341 Nro 11 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen , , Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sinikka Kaila Antero Ahala , Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj , osittain Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj , Petri Soranko, valtuuston III vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä , , pöytäkirjanpitäjä 195 Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä , , esittelijä 194 Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Mika Munkki Tarkastusaika Allekirjoitukset Sinikka Kaila Paikka ja pvm Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen Anna-Liisa Meskus , Tino Laine Kunnanvirasto Ari Koskinen Anna-Liisa Meskus

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 189 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 190 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 190 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Sinikka Kaila ja Antero Ahala, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tino Laine ja Sinikka Kaila. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 191 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Valtuutettu Kaisa Virtalan jättämä valtuustoaloite Khall 261 Valtuutettu Kaisa Virtala on jättänyt valtuustolle ohessa liitteenä olevan valtuustoaloitteen. Ehdotus: Kunnanhallitus siirtää ohessa liitteenä olevan valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallituksen jäsen Pirkko Tammelin ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Aki Salminen ja rakennustarkastaja Ari Eskola olivat asiantuntijoina läsnä ko. asiakohdan käsittelyn ajan klo Teknltk 7 Valtuutettu Kaisa Virtalan valtuustoaloite LIITTEENÄ. Kaisa Virtala vaatii, että kunnanhallitus ottaa pikaiseen valmisteluun sakkomaksusta luopumisen niiden 200 tapauksen osalta, missä lopputarkastus on pitämättä ja rakennuslupa on vanhentunut ja tuo asian valtuuston päätettäväksi mahdollisimman nopeasti. Rakennustarkastajan selonteko: Olemme tänä syksynä Vehmaan rakennusvalvonnassa aloittaneet käytännön, jossa tulemme muistuttamaan hyvissä ajoin rakentajia rakennusluvan vanhenemisesta. Tämä asiakasta palveleva käytäntö on ollut toiminnassa jo vuosia monissa ympäristökunnissa. Tämä on kuitenkin rakennusvalvonnalta vapaaehtoinen ele, ei velvollisuus. Vastuu on kuitenkin rakentajalla, kuten jäljempänä tullaan tarkemmin kertomaan.

6 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tähän asti Vehmaan rakennusvalvonnalla ei ole ollut resursseja tällaiseen palveluun. Rakennustarkastaja on ollut 50% virassa ja hänen sihteerinsä toimenkuvasta vain 10% on rakennusvalvontaa avustavaa työtä. Moni sysää vastuun rakennuksen katselmusten suorittamisesta rakennusvalvonnalle. Tämä on kuitenkin täysin virheellinen luulo, sillä rakentamisen kaikki vastuu ja siten myös katselmusten suorittamisesta huolehtiminen kuuluu itse rakentajalle, se mainitaan selvästi maankäyttö- ja rakennuslaissa (153 ) sekä myös rakennuslupapäätöksessä, joka rakennusluvan myöntämisen jälkeen luvan hakijalle rakennusvalvonnasta lähetetään. Kyseisessä rakennuslupapäätöksessä on mainittu myös ne tarvittavat viranomaiskatselmukset, jotka kyseisessä kohteessa pitää suorittaa. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpide-lupa kolme vuotta. Rakentajan apuna toimivat hänen palkkaamansa vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija, joiden tehtävänä on opastaa rakentajaa kaikissa rakentamisen aikaisissa asioissa ja myös kertoa rakentajan vastuista ja velvoitteista. Rakennus on siis saatava valmiiksi 5 vuodessa luvan myöntämisestä tai sitten hakijan on haettava tarvittaessa jatkoaikaa rakennuksen valmistumiselle. Kunta veloittaa hakijaa rakennus-luvasta tietyn taksojen mukaisen summan. Tämä summa sisältää myös kaikki rakennustarkastajan määräämät rakentamisaikaiset viranomaiskatselmukset. Mikäli hakija/vastaava työnjohtaja ei tilaa rakennusvalvonnasta aikaa loppukatselmuksen pitämiselle tai hakija ei hae jatkoaikaa valmistumiselle, niin rakennuslain mukaan lupa raukeaa eli lakkaa olemasta ja rakentajan pitää hakea uusi rakennuslupa. Olemme kuitenkin päättäneet tulla Vehmaalla näitä rakentajia (n. 300 kpl) vastaan niin, että heille annetaan vielä mahdollisuus suorittaa loppukatselmus, kylläkin Vehmaan kunnanvaltuustossa päätetyn rakennusvalvontataksan mukaista erillistä maksua vastaan. Kysymyksessä ei siis ole mikään sakko, vaan taksan mukainen maksu (250 ), joka perustuu, kuten kaikki muutkin rakennusvalvontataksan maksut,

7 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta johonkin viranomaisen suorittamaan tehtävään ja/tai työpanokseen. Kyseisen 250 euron arvoisen loppukatselmusmuistutuksen tekeminen ei perustu pelkkään muistutuksen kirjoittamiseen ja lähettämiseen, vaan se sisältää myös sitä ennen tehtävät tietokoneajot, eri rakennuslupa-arkistojen läpikäymiset ja tarvittavat yhteydenotot entisiin rakennustarkastajiin oikeellisten asiatietojen selvittämiseksi. Ehdotus: Lautakunta päättää edellisen selvityksen perusteella esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kaisa Virtalan esittämiä muutoksia voimassa olevaan rakennusvalvontataksaan ole tarpeellista tehdä. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Ari Eskola Khall 56 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista sioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta

8 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa edelleen valtuustolle, että valtuutettu Virtalan aloite on loppuun käsitelty valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Valt 15 Asian käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana Kaisa Virtala ehdotti seuraavaa: Koska Vehmaan kunnan rakennusvalvonnan neuvot ja menettelytavat ovat olleet aika erikoiset ei mielestäni voida rangaista vehmaalaisia rakentajia rakennustarkastuksen puutteellisista ohjeista tai puuttuvista merkinnöistä kunnan asiakirjoissa ja siksi ehdotankin, että sakkomaksut annetaan anteeksi ja jo perityt maksut palautetaan ne maksaneille. Anna Ekström kannatti Kaisa Virtalan ehdotusta. Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi seuraavaa: koska käsittelyn pohjana olevasta kunnanhallituksen ehdotuksesta oli tehty poikkeava ehdotus (Virtala), jota oli kannatettu (Ekström), tulee valtuuston äänestää asiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne valtuutetut, jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne valtuutetut, jotka kannattavat Virtalan ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavasta. Suoritetussa äänestyksessä käsittelyn pohjana olevaa kunnanhallituksen ehdotusta jaa kannatti 8 valtuutettua ja Virtalan ehdotusta ei kannatti 10 valtuutettua. Yksi tyhjä. Äänestysluettelo ohessa liitteenä, äänestys nro 1.

9 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena valtuuston hyväksyneen valtuutettu Virtalan ehdotuksen. Päätös: Valtuusto hyväksyi valtuutettu Virtalan ehdotuksen: Koska Vehmaan kunnan rakennusvalvonnan neuvot ja menettelytavat ovat olleet aika erikoiset ei mielestäni voida rangaista vehmaalaisia rakentajia rakennustarkastuksen puutteellisista ohjeista tai puuttuvista merkinnöistä kunnan asiakirjoissa ja siksi ehdotankin, että sakkomaksut annetaan anteeksi ja jo perityt maksut palautetaan ne maksaneille. Teknltk 46 Kaisa Virtala vaatii, että kunnanhallitus ottaa pikaiseen valmisteluun sakkomaksusta luopumisen niiden 200 tapauksen osalta, missä lopputarkastus on pitämättä ja rakennuslupa on vanhentunut ja tuo asian valtuuston päätettäväksi mahdollisimman nopeasti. Rakennustarkastajan selonteko: Aloitimme viime syksynä Vehmaan rakennusvalvonnassa aloittaneet käytännön, jossa tulemme muistuttamaan hyvissä ajoin rakentajia rakennusluvan vanhenemisesta. Tämä asiakasta palveleva käytäntö on ollut toiminnassa jo vuosia monissa ympäristökunnissa. Tämä on kuitenkin rakennusvalvonnalta vapaaehtoinen ele, ei velvollisuus. Vastuu on kuitenkin rakentajalla, kuten jäljempänä tullaan tarkemmin kertomaan. Tähän asti Vehmaan rakennusvalvonnalla ei ole ollut resursseja tällaiseen palveluun. Rakennustarkastaja on ollut 50% virassa ja hänen sihteerinsä toimenkuvasta vain 10% on rakennusvalvontaa avustavaa työtä. Moni sysää vastuun rakennuksen katselmusten suorittamisesta rakennusvalvonnalle. Tämä on kuitenkin täysin virheellinen luulo, sillä rakentamisen kaikki vastuu ja siten myös katselmusten suorittamisesta huolehtiminen kuuluu itse rakentajalle, se mainitaan selvästi maankäyttö- ja rakennuslaissa (153 ) sekä myös rakennuslupapäätöksessä, joka rakennusluvan myöntämisen jälkeen luvan hakijalle rakennusvalvonnasta lähetetään.

10 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kyseisessä rakennuslupapäätöksessä on mainittu myös ne tarvittavat viranomaiskatselmukset, jotka kyseisessä kohteessa pitää suorittaa. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpidelupa kolme vuotta. Rakentajan apuna toimivat hänen palkkaamansa vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija, joiden tehtävänä on opastaa rakentajaa kaikissa rakentamisen aikaisissa asioissa ja myös kertoa rakentajan vastuista ja velvoitteista. Rakennus on siis saatava valmiiksi 5 vuodessa luvan myöntämisestä tai sitten hakijan on haettava tarvittaessa jatkoaikaa rakennuksen valmistumiselle. Kunta veloittaa hakijaa rakennusluvasta tietyn taksojen mukaisen summan. Tämä summa sisältää myös kaikki rakennustarkastajan määräämät rakentamisaikaiset viranomaiskatselmukset. Mikäli hakija/vastaava työnjohtaja ei tilaa rakennusvalvonnasta aikaa loppukatselmuksen pitämiselle tai hakija ei hae jatkoaikaa valmistumiselle, niin rakennuslain mukaan lupa raukeaa eli lakkaa olemasta ja rakentajan pitää hakea uusi rakennuslupa. Olemme kuitenkin päättäneet tulla Vehmaalla näitä rakentajia (n. 300 kpl) vastaan niin, että heille annetaan vielä mahdollisuus suorittaa loppukatselmus, kylläkin Vehmaan kunnanvaltuustossa päätetyn rakennusvalvontataksan mukaista erillistä maksua vastaan. Kysymyksessä ei siis ole mikään sakko, vaan taksan mukainen maksu (250 ), joka perustuu, kuten kaikki muutkin rakennusvalvontataksan maksut, johonkin viranomaisen suorittamaan tehtävään ja/tai työpanokseen. Kyseisen 250 euron arvoisen loppukatselmusmuistutuksen tekeminen ei perustu pelkkään muistutuksen kirjoittamiseen ja lähettämiseen, vaan se sisältää myös sitä ennen tehtävät tietokoneajot, eri rakennuslupa-arkistojen läpikäymiset ja tarvittavat yhteydenotot entisiin rakennustarkastajiin oikeellisten asiatietojen selvittämiseksi. Ehdotus: Lautakunta päättää edellisen selvityksen perusteella esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kaisa Virtalan esittämiä muutoksia voimassa olevaan rakennusvalvontataksaan ole tarpeellista tehdä.

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja antaa: esittelijä Ari Eskola Khall 192 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

12 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rakennusjärjestyksen uusiminen Teknltk 11 Ehdotus Vehmaan kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi on valmistunut. Monissa Turun seudun kunnissa on laadittu viimeisin voimassa oleva rakennusjärjestys saman mallin mukaisesti. Tarkoituksena on ollut mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää eri kuntien rakennusjärjestysten määräykset huomioon ottaen tietenkin kuntien omat erityispiirteet ja niiden asettamat vaatimukset. Vehmaan kunnan uuden rakennusjärjestyksen ehdotus on laadittu edellä mainitun mallin mukaisena. Luonnoksen laatimisesta on vastannut rakennustarkastaja. Khall 55 LIITE 1 LIITE 2 Voimassa oleva rakennusjärjestys Ehdotus uudeksi Vehmaan kunnan rakennusjärjestykseksi Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 mukaisella tavalla ja 2) ehdotuksesta pyydetään lausunto Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungeilta sekä Mynämäen ja Taivassalon kunnilta. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: rakennustarkastaja Ari Eskola Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknltk 49 Rakennusjärjestysehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Nähtävillä oloaikana jätettiin neljä pyydettyä lausuntoa. Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit sekä Taivassalon ja Mynämäen kunnat ovat lausuntonaan ilmoittaneet, ettei rakennusjärjestysehdotukseen ole huomautettavaa. LAUSUNNOT 1. Varsinais-Suomen ELY-keskus (LIITE 1) Lausunnossaan ELY-keskus on esittänyt seuraavia muutoksia: a) Ehdotuksen 9 :ssä on saunan enimmäiskoko ranta-alueilla nostettu 25:stä 30 kerrosneliömetriin. ELY keskus katsoo, että saunarakennuksen rakennusoikeuden suurentaminen kaikilla rantaalueilla ei ole suotavaa, vaan rakennusoikeuden kasvattaminen tulee tutkia aina rantaolosuhteet ja rakennuspaikka huomioiden. Kunta voi tapauskohtaisesti myöntää poikkeamisen rakennusjärjestyksestä, jos muut poikkeamisen edellytykset ovat olemassa. Rakennustarkastajan vastine: Rakennusjärjestysehdotusta ei ole tarpeen tältä osin muuttaa, koska ranta-alueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen saunarakennusten enimmäiskerrosala on monissa Varsinais-Suomen rannikkokunnissa, esim. Naantalin kaupungissa sekä Maskun ja Taivassalon kunnissa, viime vuosien aikana nostettu 25 k-m²:stä 30 k-m²:een. Vehmaan kunta osaltaan seuraa tätä suuntausta. b) Ehdotuksen 14 :ssä on määrätty korkeusasemasta rantaalueella. Käytetty alimman lattiakorkeuden määrittely ei ole tässä suositeltava. Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Korkeuden määrittämisessä tulee huomioida mm. lattian ja muut alapohjan rakenteet ja niiden vaatima tila. Täydentävä teksti rakennuspaikkakohtaisesti huomioitavista seikoista ja harkinnasta on muutoin erittäin hyvä. - ehdotus uudeksi kirjaukseksi: Mereen rajoittuvilla rakennuspaikoilla alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee olla +2,40 m (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määriteltäessä

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida muut olosuhdelisät kuten aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. ELY -keskus pitää Vehmaan rakennusjärjestysehdotusta erittäin hyvänä kunnan sisäisenä rakennusohjeena. Rakennustarkastajan vastine: Rakennusjärjestysehdotuksen 14 :ssä oleva seuraava tekstiosuus poistetaan: Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lattiakorkeuden tulee olla +2,65 metriä (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määritettäessä tulee huomioida myös mahdollinen rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. ja korvataan seuraavalla tekstillä: Mereen rajoittuvilla rakennuspaikoilla alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee olla +2,40 m (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määriteltäessä rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida muut olosuhdelisät kuten aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. 2. Varsinais-Suomen liitto (LIITE 2) Lausunnossaan Varsinais-Suomen liitto on esittänyt seuraavia muutoksia: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: - yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella - yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin Rakennustarkastajan vastine: Lisätään rakennusjärjestysehdotuksen 3 :ään seuraava teksti:

15 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. 3. Rakennustarkastajan tekemät korjaukset ja tarkennukset rakennusjärjestysehdotukseen: a) Ehdotuksen 10 :ssä oleva seuraava tekstiosuus poistetaan: Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 350 k-m². ja korvataan seuraavalla tarkennetulla tekstillä: Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350 k- m². b) Ehdotuksen 11 :ssä oleva seuraava tekstiosuus poistetaan: Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. ja korvataan seuraavalla, saunan kerrosalaa korjaavalla, tekstillä: Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m² ja johon ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Korjauksen perustelu: Ehdotuksen 10 :ssä mainitaan seuraavasti: Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta enintään 350 k-m 2. Rakennuspaikalle saa kokonaiskerrosalaan kuuluvina rakentaa enintään 30 k-m 2 saunarakennuksen sekä rakennuspaikan käyttötarkoitukseen liittyviä yksikerroksisia talousrakennuksia. Rantaan rajoittuvalle rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerrosala olla enintään 120 k-m 2. Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m 2 saunarakennuksen, enintään 25 k-m 2 vierasmajan sekä lämpöeristämättömiä varastorakennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 215 k-m². Alle 2000 m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla saa lomaasunnon kerrosala olla enintään 100 k-m². Tällöin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 195 k-m². sekä ehdotuksen 11 :ssä mainitaan molempia edellä mainittuja siis sekä ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan että loma-asuntorakennuspaikan rakennuksia koskien seuraavasti: Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 30 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu. Nyt kuitenkin annetaan mahdollisuus rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta edellä mainittua 30 k-m 2 :ä pienempi saunarakennus, jonka kerrosala on siis enintään 25 k-m². Edellä selostetun mukaisesti tarkistettu Vehmaan kunnan rakennusjärjestysehdotus LIITE 3. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vehmaan uusi rakennusjärjestys hyväksytään ja otetaan käyttöön lukien. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että 10 ja 11 rakennusjärjestysehdotuksesta ei muuteta. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vehmaan uusi rakennusjärjestys LIITE 4 hyväksytään ja otetaan käyttöön lukien.

17 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Pöytäkirjamerkintä: Ari Eskola ja Mika Lehtonen poistuivat kokouksesta. Lisätietoja antaa: esittelijä Ari Eskola , Khall 193 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää rakennusjärjestyksen valtuustolle hyväksyttäväksi lautakunnan esittämässä muodossa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan irtisanoutumisilmoitus Khall 194 Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus on ilmoittanut valtuustolle osoitetussa päivätyssä ilmoituksessaan irtisanoutuvansa Vehmaan kunnan kunnanjohtajan virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että viimeinen virassaolopäivä on Ohessa liitteenä irtisanomisilmoitus. Kunnanjohtajan esteellisyyden vuoksi asian esittelee hallintosäännön 18 :n mukaan sijaisena toimiva hallintojohtaja. Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan, hallintojohtajan, rehtori-koulutoimenjohtajan, teknisen johtajan ja lomitustoimenjohtajan. Hallintosäännön 41 :n mukaan irtisanomisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskukselle eron eläkkeelle siirtymisen johdosta Vehmaan kunnan kunnanjohtajan virasta lukien. Viimeinen virantoimituspäivä on Kunnanjohtajan vuosilomista päätetään erikseen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus pitää kertyneet vuosilomat ajalla Lomaa yhteensä 52 päivää lomanmääräytymisvuosilta Pöytäkirjamerkintä: Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi klo

19 Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

20 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi ja viran täyttäminen Khall 195 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan, hallintojohtajan, rehtori-koulutoimenjohtajan, teknisen johtajan ja lomitustoimenjohtajan. Hallintosäännön 40 :n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaa. Viran, johon valtuusto ja kunnanhallitus valitsevat viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanjohtaja. Hallintosäännön 42 :n mukaan henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Hallintosäännön liitteenä olevassa luettelossa kunnanjohtajan kelpoisuusehdot ovat seuraavat: Kunnanjohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai kunnallistutkinto ja hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Vehmaan kunnan kunnanjohtajan viran haettavaksi hallintosäännön mukaisella pätevyysvaatimuksella. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Vakka-Suomen Sanomissa, Turun Sanomissa, Kuntalehdessä, Kuntarekryssä, kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Avoimet työpaikat palvelussa (mol). Haastattelun suorittaa kunnanhallitus. Pöytäkirjamerkintä: Hallintojohtaja Ari Koskinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi klo Asian esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi ko. asiakohdan ajan kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus.

21 Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttäminen / Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus/hannu-pekka Honkasen valitus Khall 133 Kunnanhallitus on , 59, päättänyt irtisanoa sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen rakennustarkastuksesta Taivassalon kunnan kanssa ja julistaa haettavaksi oman rakennustarkastajan viran. Hakemuksia on saapunut 15 kappaletta määräaikaan klo mennessä. Hakijat: Granö, Sami, Turku Heinonen, Taina, Turku Hiltula, Tytti, Paimio Honkanen, Hannu-Pekka, Nivala Kaitasaari, Tommi, Turku Karma, Jukka, Raisio Kujala, Emilia, Lieto Kirjonen, Kalle, Uusikaupunki Nieminen, Mika, Turku Raittila, Tapani, Kaarina Siltanen, Vesa, Rauma Sundström, Tommi, Turku Suominen, Kari, Turku Suominen, Pasi, Turku Yli-Pietilä, Kai, Mynämäki Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Haastattelut järjestetään ma ja ti , klo välisenä aikana kunakin päivänä. Haastatteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan edustajat.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Haastatteluun kutsutaan: - Heinonen, Taina, Turku - Kaitasaari, Tommi, Turku - Kujala, Emilia, Lieto - Kirjonen, Kalle, Uusikaupunki - Raittila, Tapani, Kaarina - Suominen, Kari, Turku Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti Ohessa liitteenä viranhakuilmoitus sekä määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan. Haastattelut suoritettiin , ja Yksimielisen haastatteluryhmän mielestä rakennustarkastajan virkaan tulisi valita Taina Heinonen, Turku ja varalle Tapani Raittila, Kaarina. Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Vehmaan kunnan rakennustarkastajan virkaan alkaen Taina Heinosen, Turku ja varalle Tapani Raittilan, Kaarina. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus päätetään myöhemmin erikseen KVTES:n teknisten sopimuksen puitteissa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 170 Hannu-Pekka Honkaselta on saapunut sähköpostitse ja kirjeitse oikaisuvaatimus koskien Vehmaan kunnanhallituksen päätöstä , 133. Kuntalain 89 :n mukaan oikaisuvaatimus kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja oikealle viranomaiselle, os. kunnanhallitus. Oikaisuvaatimuksen tekijälle on lisäksi sähköpostitse ilmoitettu , että hänen oikaisuvaatimustaan käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa Ohessa liitteenä Honkasen oikaisuvaatimus liitteineen. Honkasen vaatimukset (suorat lainaukset Honkasen oikaisuvaatimuksesta): Pyydän kunnanhallituksen jäseniä ensimmäiseksi tutustumaan tarkoin hakemukseeni rakennustarkastajan virkaan sekä ansioluettelooni (CV). Sen jälkeen perehtymään huolella Kunta net: ANSIOITUNEISUUS VIRAN HAUSSA, Henkilöstövalinnan perusteleminen, jossa erityisesti korostetaan ansiovertailun tarpeellisuutta ja mahdollisen ylivertaisuuden toteamista viran haussa. Tämän jälkeen pyydän kunnanjohtajaa ja kunnanhallitusta tutustumaan netissä Renne Pulkkisen kiitettävin arvosanoin tekemään ja kuntaliiton myöntämällä kunniamaininnalla 2008 palkittu VIRKAAN ANSIOITUNEIN TUTKIMUS, VIRKANIMITYSPERUSTEIDEN MERKITYKSESTÄ HIERARKIASTA JA PAINOTUKSESTA ANSIOITUNEISUUDEN JA KUNNAN HARKINTAVALLAN NÄKÖKULMASTA, Oikeustieteellinen opinnäytetyö, Renne Pulkkinen, Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Hallintooikeuden projekti, Syksy 2007). Renne Pulkkinen on

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pohjois- Suomen hallinto-oikeuden hallintosihteeri vuodesta Ohjaan ja neuvon ystävällisen asiantuntijan tavoin teitä rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelun alalla rakennuslain 21 :n mukaisesti. Oikaiskaa päätöstänne ja valitkaa Hannu-Pekka Honkanen Vehmaan kunnan rakennustarkastajan virkaan tässä oikaisuvaatimuksessa ilmenevin perusteluin. Hakemukseni ja CV - lyhennelmäni merkitys, kuusi (6) sivua on tarkoin analysoitava sekä suoritettava nyt asianmukainen ansiovertailu kunnanhallituksessa hakijoitten välillä. Kunnanhallituksen päätös kokouspöytäkirja 8, 133, s. 243 rakennustarkastajan virkavalinnasta on oikaistava. Hakijoista on tehtävä ansiovertailu ja ansioituneimmaksi on todettava Hannu-Pekka Honkanen ylivertaisesti ansioituneimmaksi muihin hakijoihin nähden tässä viran haussa. (CV, kuusi (6) sivua ansioita on hakemukseni liitteenä). Oikaisuvaatimukseni on hyväksyttävä. Hannu-Pekka Honkanen on viivytyksettä nimettävä kyseiseen rakennustarkastajan virkaan. Muut Honkasen oikaisuvaatimuksessa esittämät seikat selviävät ohessa liitteenä olevasta Honkasen 21 sivuisesta oikaisuvaatimuksesta. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus hylkää seuraavin perustein Hannu-Pekka Honkasen saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien Vehmaan kunnanhallituksen päätöstä , 133: Vehmaan kunnanhallituksen päätös , 133 on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä, hyvän hallintotavan mukaisesti ja on muutoinkin lainmukainen eikä mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi. Viranomainen, Vehmaan kunnanhallitus, ei ole myöskään ylittänyt harkintavaltaansa.

26 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viranhaku on ollut ilmoitettuna kunnan virallisella ilmoitustaululla, Turun Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa, sähköisessä kuntarekry hakujärjestelmässä, kunnan kotisivuilla ja työvoimaviranomaisen järjestelmässä. Viran hakuilmoituksessa vaadittiin (suora lainaus): soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 ). Arvostamme kokemusta kunnallisesta rakennusvalvontatyöstä ja päätöksenteosta. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus määrittävät ainoastaan minimivaatimukset rakennustarkastajan pätevyydelle, viranomainen voi siis asettaa korkeamman pätevyysvaatimuksen ja kuten viranhakuilmoituksesta yksiselitteisesti selviää, rakennustarkastajan virkaan on ehdottomana vaatimuksena koulutuksen osalta vaadittu soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa, jota Honkasella ei hakemusasiakirjojen mukaan ole toisin kuin virkaan valitulla. Täten Honkanen ei ole pätevä ko. virkaan. Lisäksi virkaan valitulla on katsottava olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Vehmaan kunnanhallitus on myös suorittanut päätöstä tehdessään viranomaiselle kuuluvaa oikeutta arvioida kokonaisvaltaisesti hakijoiden pätevyyttä ja soveltuvuutta ko. viran hoitamisessa. Arvioinnissa on toimittu tasapuolisesti hyvän hallintotavan mukaisesti kaikkia hakijoita kohtaan; jokaisen hakijan hakemukset ovat olleet päätöksenteon pohjana ja päättäjien käytettävissä. Hakemuksista ilmenevät ne hakijoiden itsestään antamat tiedot, jotka he ovat halunneet hakemusprosessissa saattaa viranomaisen tietoon päätöksentekoa varten. Edelleen Vehmaan kunnanhallitus on täyttänyt rakennustarkastajan viran toimivaltansa mukaisesti. Vehmaan kunnan hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan.

27 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Khall 196 Turun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Hannu-Pekka Honkasen valituksen johdosta koskien Vehmaan kunnan rakennustarkastajan viran täyttämistä. Hallinto-oikeus pyytää toimittamaan asiaan liittyvät asiakirjat ja lausunnon mennessä. Ohessa liitteenä Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja Honkasen valitus. Turun hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoaikaa lausunnon antamiseen asti. Ohessa liitteenä asiaan liittyvä Turun hallintooikeuden sähköposti. Ehdotus: Vehmaan kunta antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon liittyen asiaan 01031/15/2206 (Hannu-Pekka Honkasen valitus): Hannu-Pekka Honkasen valitus on hylättävä. Perusteet valituksen hylkäämisen ovat samat kuin Honkasen oikaisuvaatimukseen annettuun vastaukseen (KH , 133): Vehmaan kunnanhallituksen päätös , 133 on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä, hyvän hallintotavan mukaisesti ja on muutoinkin lainmukainen eikä mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi. Viranomainen, Vehmaan kunnanhallitus, ei ole myöskään ylittänyt harkintavaltaansa. Rakennustarkastajan viranhaku on ollut ilmoitettuna kunnan virallisella ilmoitustaululla, Turun Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa, sähköisessä Kuntarekry hakujärjestelmässä, kunnan kotisivuilla ja työvoimaviranomaisen järjestelmässä.

28 Kunnanhallitus Viran hakuilmoituksessa vaadittiin (suora lainaus): soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 ). Arvostamme kokemusta kunnallisesta rakennusvalvontatyöstä ja päätöksenteosta. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus määrittävät ainoastaan minimivaatimukset rakennustarkastajan pätevyydelle, viranomainen voi siis asettaa korkeamman pätevyysvaatimuksen ja kuten viranhakuilmoituksesta yksiselitteisesti selviää, rakennustarkastajan virkaan on ehdottomana vaatimuksena koulutuksen osalta vaadittu soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa, jota Honkasella ei hakemusasiakirjojen mukaan ole toisin kuin virkaan valitulla. Täten Honkanen ei ole pätevä ko. virkaan. Lisäksi virkaan valitulla on katsottava olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Vehmaan kunnanhallitus on myös suorittanut päätöstä tehdessään viranomaiselle kuuluvaa oikeutta arvioida kokonaisvaltaisesti hakijoiden pätevyyttä ja soveltuvuutta ko. viran hoitamisessa. Arvioinnissa on toimittu tasapuolisesti hyvän hallintotavan mukaisesti kaikkia hakijoita kohtaan; jokaisen hakijan hakemukset ovat olleet päätöksen teon pohjana ja päättäjien käytettävissä. Hakemuksista ilmenevät ne hakijoiden itsestään antamat tiedot, jotka he ovat halunneet hakemusprosessissa saattaa viranomaisen tietoon päätöksentekoa varten. Edelleen Vehmaan kunnanhallitus on täyttänyt rakennustarkastajan viran toimivaltansa mukaisesti. Vehmaan kunnan hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan. Vehmaan kunnanhallitus toteaa hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämisen perusteina lisäksi seuraavaa:

29 Kunnanhallitus Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. (Yleiset nimitysperusteet, yleinen kelpoisuusvaatimus). Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä kelpoisuus. Perustuslain :n mukaan yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja kansalaiskunto. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoidon kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata suomen kansalaisuuteen. Yleisiä nimitysperusteita on tutkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät. Viranhakuilmoitus kelpoisuusehtoineen on päätetty toimivaltaisessa viranomaisessa; kunnanhallitus , 133 ja julkaistu kunnan virallisella ilmoitustaululla , Turun Sanomissa , Vakka-Suomen Sanomissa , Kuntarekryssä ja kunnan kotisivuilla Haastatteluihin kutsuttiin ainoastaan viranhakuilmoituksessa edellytetyn rakennusalan korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat. Kunnanhallitukselle on toimitettu ennen päätöksen tekemistä (KH , 170) kopiot hakijoiden toimittamista hakemusasiakirjoista ja niiden liitteistä. Hakemusasiakirjoista ilmenevät tiedot, jotka hakijat ovat halunneet päätöstä tekevälle viranomaiselle antaa. Hakemusten perusteella kunnanhallitus ja asian esittelijä ovat voineet tehdä ansiovertailun ja myös siltä osin päättää haastatteluun kutsuttavista.

30 Kunnanhallitus Toisin kuin Hannu-Pekka Honkanen väittää, ei kenelläkään ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus ja pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (mm. KHO: /2296) Pidempi kokemus ei myöskään automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta kokonaisuutena paremmaksi (KKO:2005:24 ja KKO:1996:141). Lisäksi virkaan valitulla Taina Heinosella on hakemusasiakirjoista ilmenevä hakuilmoituksessa edellytetty riittävä MRA 4 :n mukainen kokemus rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä ja edelleen hänellä on viranhakuilmoituksessa edellytetty rakennusalan korkeakoulututkinto (insinööri AMK, rakennustekniikka), jota valittajalla, Honkasella, ei ole. Virkaa täytettäessä on virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella mahdollisuus käyttää harkintavaltaa ja painottaa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muitakin ominaisuuksia ja ansioita kuin korkeinta koulutusta tai pelkästään työvuosilla mitattua kokeneisuutta. Virkavalinnan suorittava toimielin voi ottaa päätöstä tehdessään huomioon myös tiedot hakijoiden aikaisemmasta toiminnasta ja sen puitteissa osoittamasta ansioituneisuudesta tai sen puutteista. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettava huomioon hakijan viranhoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Tasa-arvolaki ei myöskään rajoita työnantajan oikeutta valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö. Laki pyrkii estämään vain sen, että työntekijä valitaan perusteettomasti sukupuolen mukaan syrjäyttämällä ansioituneempi henkilö. Työnantajalla on oikeus syyllistymättä tasa-arvolain vastaiseen syrjintään arvioida ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka työnantaja katsoo parhaiten edistävän tehtävän menestyksellistä hoitamista (KKO 2005:24, KKO 1996:141). Rakennustarkastajan valinnassa on käytetty kokonaisharkintaa. Hakemusten perusteella tehtiin hakijoiden vertailua arvioiden heidän kelpoisuutta virkaan, koulutusta, työkokemusta, ymmärrystä rakennustarkastajan tehtävän sisällöstä sekä hakemuksen perusteella

31 Kunnanhallitus arvioitiin myös suomen kielen kirjallista esitystaitoa. Hakijoiden vertailussa kukaan kunnanhallituksen jäsenistä tai esittelijä ei esittänyt Honkasen kutsumista haastatteluun. Yksimielisesti rakennustarkastajan virkaan valitulla Taina Heinosella on viranhakuilmoituksessa edellytetty kelpoisuus rakennustarkastajan virkaan. Hänellä on vaadittava rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävästi tehtävässä eduksi luettavaa kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi, että Taina Heinonen on muodollisesti pätevä, on hän myös haastattelun perusteella tehtävään hyvin sopiva. Hänellä on riittävät valmiudet ja kyky huolehtia tehtävään kuuluvista vastuista. Lisäksi valinnassa on menetelty Kuntaliiton 2008 antamien ohjeiden mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

32 Kunnanhallitus Sisäilmatyöryhmän perustaminen Khall 197 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa Vehmaan kuntaan sisäilmatyöryhmän. Työryhmään nimetään kunnanjohtaja, hallintojohtaja/työsuojelupäällikkö, tekninen johtaja, ko. kiinteistöstä vastaava viran- / toimenhaltija. Työterveyshuolto valitsee oman edustajan työryhmään. Työsuojeluvaltuutetut valitsevat keskuudestaan edustajan työryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

33 Kunnanhallitus Lausunto Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Khall 198 Kansaneläkelaitos : Kansaeläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausuntoa Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kunnan kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Lausunto on pyydetty mennessä. Kelan hallitus hyväksyi pääjohtajan esityksen uudesta organisaatiosta kokouksessa 18. joulukuuta Hallituksen päätöksen mukaan tulevaisuuden Kela on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Kelan organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä tukevat strategian toteutumista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Kelan toimintaa kehitetään valtakunnan laajuisesti Kelan palvelutoiminnan kehittämislinjausten mukaisesti. Kehittämisessä otetaan huomioon asiakkaiden palvelutarpeet, yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä mahdollisuus tuottaa palveluita eri keinoin ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Kela suunnittelee toimintaansa niin, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vaivattomasti ja helposti. Perinteisen toimistoverkon rinnalla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä ovat muut palvelukanavat (suorakorvausmenettely, sähköinen asiointi, puhelin- ja postipalvelu, henkilökohtainen palvelu ajanvarauksella, yhteispalvelupisteet sekä vähitellen myös etäpalvelu). Näitä vaihtoehtoisia palvelukanavia kehitetään jatkuvasti. Koska suuri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liittyviä, paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palvelutuottajien kanssa on tärkeää. Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hallinnollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä erityisvastuualueita (erva-alueita). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuu-

34 Kunnanhallitus tuspiiri. Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkko, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu edelleen entiseen tapaan eri paikkakunnilla. Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta. Uuden organisaatioesityksen mukaan Vehmaan kunta kuuluu Läntiseen vakuutuspiiriin lukien. Uusi vakuutuspiiri muodostuu nykyisistä Turun, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan vakuutuspiireistä sekä Kela Ahvenanmaasta. Uuden piirin yhteenlaskettu asukasluku on noin Kelan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on noin 470. Ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä eikä Vehmaan kuulumisesta suunnitelman mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

35 Kunnanhallitus Lahdingon kyläyhdistys ry:n hakemus kiinteistöverosta vapauttamiseksi sekä rakennuslupiin liittyvien maksujen palauttamisesta Khall 199 Lahdingon kyläyhdistys ry:n kirje, saapunut : Lahdingon kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on jäsentensä yhteistoiminnan sekä koulupiirin kaikinpuolinen kehittäminen, koulupiirin alueen palvelusten edistäminen ja viihtyvyyden lisääminen. Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys järjestää paitsi toiminta-alueensa, myös koko Vehmaan kunnan kaikille asukkaille tapahtumia, juhlia ja retkiä. Toiminta toteutetaan vapaaehtois- ja talkootyönä. Lahdingon kyläyhdistys ry:n kirje kokonaisuudessaan on liitteenä. Kirjeessään Lahdingon kyläyhdistys ry:n hallitus esittää Vehmaan kunnanvaltuustolle, että - Vehmaan kunta palauttaa Lahdingon kyläyhdistys ry:lle Vehmaan teknisen toimiston yhdistykseltä perimät rakennuslupien loppukatselmuksien maksut, yhteensä 450 euroa - Vehmaan kunta korvaa Lahdingon kyläyhdistys ry:lle sen maksaman vuoden 2014 kiinteistöveron, yhteensä 215,48 euroa maksutositteiden mukaisesti - Vehmaan kunta korvaa Lahdingon kyläyhdistykselle vuodelle 2015 maksettavaksi määrätyn kiinteistöveron, yhteensä 228,00 euroa myöhemmin esitettävien maksutositteiden mukaisesti - Vehmaan kunta määrää Lahdingon kyläyhdistyksen omistamien kiinteistöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Lahdingon kyläyhdistys ry tekee todella arvokasta vapaaehtois- ja talkootyötä. Kunnanhallitus kiittää Lahdingon kyläyhdistys ry.tä tehdystä työstä. Kunnan mahdollisuudet osallistua rahallisesti toimintaan on kuitenkin valitettavasti rajoitettua ja säänneltyä. Edelleen kunnanhallitus päättää, että - Rakennuslupien loppukatselmusmaksut ovat valtuuston hyväksymän taksan mukaisia. Loppukatselmusmaksuja ei palauteta, ellei kysymyksessä ole perusteeton maksu.

36 Kunnanhallitus Kiinteistöveron ja loppukatselmusmaksujen palauttaminen kunnan varoista olisi luonteeltaan avustus. Kunnalla ei ole ko. avustukseen määrärahoja. - Kiinteistöverolain 13 a :ssä on mainittu mahdollisuudesta määrätä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 %. Kiinteistöverolaki ei tunne mahdollisuutta määrätä yksittäisen kiinteistön veroprosentiksi 0,00 %. Mikäli yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi määrätään 0,00 % niin se koskee kaikkia kunnassa olevia yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöjä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Riitta Luotonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 73

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 73 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 73 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.09.2015 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 75 35 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 52 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32

Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Lausunto Aulikki Imporannan valitukseen Kemijärven kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2015 32 Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2015 32 valinnut kaupunginjohtajan virkaan Atte Rantasen.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai 31.7.2017, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 222 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 436 223 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 5 s. 99

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 5 s. 99 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 5 s. 99 Kokoustiedot Aika: Maanantai 02.11.2015 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 101 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain ) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 69/2016 01.01.01 26 Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain 3-1299-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino, puh.

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 558 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 558 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 558 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 290 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 559 291 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 381/2016 01.01.01 84 Oikaisuvaatimus oman äidinkielen opettajan (espanja) valinnasta (työavain 3-1403-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 51

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 51 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 51 Kokoustiedot Aika: Maanantai 4.3.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 53 33 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 621 Nro 20 Kokoustiedot Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 621 Nro 20 Kokoustiedot Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 621 Nro 20 Kokoustiedot Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 316 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 623 317 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 28

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 28 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 28 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.3.2015 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 30 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 14.11.2016 klo 16.30 17.05 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo Koivistoinen Hannu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 5 s. 59

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 5 s. 59 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 5 s. 59 Kokoustiedot Aika: Tiistai 07.10.2014 klo 18.00 18.40 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 61 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanhallitus. Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai 15.6.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 7 / 2015 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 15.06.2015 klo 18.30 Kokoushuone 1 (khall) Nro 7 / 2015 ASIA LIITE 85 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström Kunnanhallitus Kokous 673 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.10.2017, TA:n valmistelijoiden, kh:n, lautakuntien Paikka: puheenjohtajien ja laajennetun johtoryhmän kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen KOKOUSAIKA Ma 30.1.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJA, Nro 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18:30 19:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Hailuodon kunnanvirasto (tekninen toimisto)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot