Puheenjohtaja Mika Munkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Mika Munkki"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 340 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 189 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Valtuutettu Kaisa Virtalan jättämä valtuustoaloite Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanjohtajan irtisanoutumisilmoitus Kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi ja viran täyttäminen Rakennustarkastajan viran täyttäminen / Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus/hannu-pekka Honkasen valitus Sisäilmatyöryhmän perustaminen Lausunto Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Lahdingon kyläyhdistys ry:n hakemus kiinteistöverosta vapauttamiseksi sekä rakennuslupiin liittyvien maksujen palauttamisesta Vehmaan kunnan ikäpoliittisen suunnitelman arviointi Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos Sulakorven ranta-asemakaavan muutos Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu lausunto Ratkaisuvalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa Valtuutettu Antero Ahalan pidättäminen luottamustoimen hoidosta Vinkkilän asemakaavan muutos, Vierunportin alue Talousarvion ja investointien toteutuminen Vuoden 2015 kunnanhallituksen myöntämät avustukset Rautilan kyläsaunan pysäköintialue Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 341 Nro 11 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen , , Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin Sinikka Kaila Antero Ahala , Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj , osittain Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj , Petri Soranko, valtuuston III vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä , , pöytäkirjanpitäjä 195 Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä , , esittelijä 194 Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Mika Munkki Tarkastusaika Allekirjoitukset Sinikka Kaila Paikka ja pvm Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen Anna-Liisa Meskus , Tino Laine Kunnanvirasto Ari Koskinen Anna-Liisa Meskus

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 189 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 190 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 190 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Sinikka Kaila ja Antero Ahala, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tino Laine ja Sinikka Kaila. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 191 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Valtuutettu Kaisa Virtalan jättämä valtuustoaloite Khall 261 Valtuutettu Kaisa Virtala on jättänyt valtuustolle ohessa liitteenä olevan valtuustoaloitteen. Ehdotus: Kunnanhallitus siirtää ohessa liitteenä olevan valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallituksen jäsen Pirkko Tammelin ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Aki Salminen ja rakennustarkastaja Ari Eskola olivat asiantuntijoina läsnä ko. asiakohdan käsittelyn ajan klo Teknltk 7 Valtuutettu Kaisa Virtalan valtuustoaloite LIITTEENÄ. Kaisa Virtala vaatii, että kunnanhallitus ottaa pikaiseen valmisteluun sakkomaksusta luopumisen niiden 200 tapauksen osalta, missä lopputarkastus on pitämättä ja rakennuslupa on vanhentunut ja tuo asian valtuuston päätettäväksi mahdollisimman nopeasti. Rakennustarkastajan selonteko: Olemme tänä syksynä Vehmaan rakennusvalvonnassa aloittaneet käytännön, jossa tulemme muistuttamaan hyvissä ajoin rakentajia rakennusluvan vanhenemisesta. Tämä asiakasta palveleva käytäntö on ollut toiminnassa jo vuosia monissa ympäristökunnissa. Tämä on kuitenkin rakennusvalvonnalta vapaaehtoinen ele, ei velvollisuus. Vastuu on kuitenkin rakentajalla, kuten jäljempänä tullaan tarkemmin kertomaan.

6 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tähän asti Vehmaan rakennusvalvonnalla ei ole ollut resursseja tällaiseen palveluun. Rakennustarkastaja on ollut 50% virassa ja hänen sihteerinsä toimenkuvasta vain 10% on rakennusvalvontaa avustavaa työtä. Moni sysää vastuun rakennuksen katselmusten suorittamisesta rakennusvalvonnalle. Tämä on kuitenkin täysin virheellinen luulo, sillä rakentamisen kaikki vastuu ja siten myös katselmusten suorittamisesta huolehtiminen kuuluu itse rakentajalle, se mainitaan selvästi maankäyttö- ja rakennuslaissa (153 ) sekä myös rakennuslupapäätöksessä, joka rakennusluvan myöntämisen jälkeen luvan hakijalle rakennusvalvonnasta lähetetään. Kyseisessä rakennuslupapäätöksessä on mainittu myös ne tarvittavat viranomaiskatselmukset, jotka kyseisessä kohteessa pitää suorittaa. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpide-lupa kolme vuotta. Rakentajan apuna toimivat hänen palkkaamansa vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija, joiden tehtävänä on opastaa rakentajaa kaikissa rakentamisen aikaisissa asioissa ja myös kertoa rakentajan vastuista ja velvoitteista. Rakennus on siis saatava valmiiksi 5 vuodessa luvan myöntämisestä tai sitten hakijan on haettava tarvittaessa jatkoaikaa rakennuksen valmistumiselle. Kunta veloittaa hakijaa rakennus-luvasta tietyn taksojen mukaisen summan. Tämä summa sisältää myös kaikki rakennustarkastajan määräämät rakentamisaikaiset viranomaiskatselmukset. Mikäli hakija/vastaava työnjohtaja ei tilaa rakennusvalvonnasta aikaa loppukatselmuksen pitämiselle tai hakija ei hae jatkoaikaa valmistumiselle, niin rakennuslain mukaan lupa raukeaa eli lakkaa olemasta ja rakentajan pitää hakea uusi rakennuslupa. Olemme kuitenkin päättäneet tulla Vehmaalla näitä rakentajia (n. 300 kpl) vastaan niin, että heille annetaan vielä mahdollisuus suorittaa loppukatselmus, kylläkin Vehmaan kunnanvaltuustossa päätetyn rakennusvalvontataksan mukaista erillistä maksua vastaan. Kysymyksessä ei siis ole mikään sakko, vaan taksan mukainen maksu (250 ), joka perustuu, kuten kaikki muutkin rakennusvalvontataksan maksut,

7 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta johonkin viranomaisen suorittamaan tehtävään ja/tai työpanokseen. Kyseisen 250 euron arvoisen loppukatselmusmuistutuksen tekeminen ei perustu pelkkään muistutuksen kirjoittamiseen ja lähettämiseen, vaan se sisältää myös sitä ennen tehtävät tietokoneajot, eri rakennuslupa-arkistojen läpikäymiset ja tarvittavat yhteydenotot entisiin rakennustarkastajiin oikeellisten asiatietojen selvittämiseksi. Ehdotus: Lautakunta päättää edellisen selvityksen perusteella esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kaisa Virtalan esittämiä muutoksia voimassa olevaan rakennusvalvontataksaan ole tarpeellista tehdä. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: esittelijä/pöytäkirjanpitäjä Ari Eskola Khall 56 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan: Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista sioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta

8 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa edelleen valtuustolle, että valtuutettu Virtalan aloite on loppuun käsitelty valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Valt 15 Asian käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana Kaisa Virtala ehdotti seuraavaa: Koska Vehmaan kunnan rakennusvalvonnan neuvot ja menettelytavat ovat olleet aika erikoiset ei mielestäni voida rangaista vehmaalaisia rakentajia rakennustarkastuksen puutteellisista ohjeista tai puuttuvista merkinnöistä kunnan asiakirjoissa ja siksi ehdotankin, että sakkomaksut annetaan anteeksi ja jo perityt maksut palautetaan ne maksaneille. Anna Ekström kannatti Kaisa Virtalan ehdotusta. Todettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi seuraavaa: koska käsittelyn pohjana olevasta kunnanhallituksen ehdotuksesta oli tehty poikkeava ehdotus (Virtala), jota oli kannatettu (Ekström), tulee valtuuston äänestää asiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne valtuutetut, jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne valtuutetut, jotka kannattavat Virtalan ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen äänestystavasta. Suoritetussa äänestyksessä käsittelyn pohjana olevaa kunnanhallituksen ehdotusta jaa kannatti 8 valtuutettua ja Virtalan ehdotusta ei kannatti 10 valtuutettua. Yksi tyhjä. Äänestysluettelo ohessa liitteenä, äänestys nro 1.

9 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena valtuuston hyväksyneen valtuutettu Virtalan ehdotuksen. Päätös: Valtuusto hyväksyi valtuutettu Virtalan ehdotuksen: Koska Vehmaan kunnan rakennusvalvonnan neuvot ja menettelytavat ovat olleet aika erikoiset ei mielestäni voida rangaista vehmaalaisia rakentajia rakennustarkastuksen puutteellisista ohjeista tai puuttuvista merkinnöistä kunnan asiakirjoissa ja siksi ehdotankin, että sakkomaksut annetaan anteeksi ja jo perityt maksut palautetaan ne maksaneille. Teknltk 46 Kaisa Virtala vaatii, että kunnanhallitus ottaa pikaiseen valmisteluun sakkomaksusta luopumisen niiden 200 tapauksen osalta, missä lopputarkastus on pitämättä ja rakennuslupa on vanhentunut ja tuo asian valtuuston päätettäväksi mahdollisimman nopeasti. Rakennustarkastajan selonteko: Aloitimme viime syksynä Vehmaan rakennusvalvonnassa aloittaneet käytännön, jossa tulemme muistuttamaan hyvissä ajoin rakentajia rakennusluvan vanhenemisesta. Tämä asiakasta palveleva käytäntö on ollut toiminnassa jo vuosia monissa ympäristökunnissa. Tämä on kuitenkin rakennusvalvonnalta vapaaehtoinen ele, ei velvollisuus. Vastuu on kuitenkin rakentajalla, kuten jäljempänä tullaan tarkemmin kertomaan. Tähän asti Vehmaan rakennusvalvonnalla ei ole ollut resursseja tällaiseen palveluun. Rakennustarkastaja on ollut 50% virassa ja hänen sihteerinsä toimenkuvasta vain 10% on rakennusvalvontaa avustavaa työtä. Moni sysää vastuun rakennuksen katselmusten suorittamisesta rakennusvalvonnalle. Tämä on kuitenkin täysin virheellinen luulo, sillä rakentamisen kaikki vastuu ja siten myös katselmusten suorittamisesta huolehtiminen kuuluu itse rakentajalle, se mainitaan selvästi maankäyttö- ja rakennuslaissa (153 ) sekä myös rakennuslupapäätöksessä, joka rakennusluvan myöntämisen jälkeen luvan hakijalle rakennusvalvonnasta lähetetään.

10 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kyseisessä rakennuslupapäätöksessä on mainittu myös ne tarvittavat viranomaiskatselmukset, jotka kyseisessä kohteessa pitää suorittaa. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpidelupa kolme vuotta. Rakentajan apuna toimivat hänen palkkaamansa vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija, joiden tehtävänä on opastaa rakentajaa kaikissa rakentamisen aikaisissa asioissa ja myös kertoa rakentajan vastuista ja velvoitteista. Rakennus on siis saatava valmiiksi 5 vuodessa luvan myöntämisestä tai sitten hakijan on haettava tarvittaessa jatkoaikaa rakennuksen valmistumiselle. Kunta veloittaa hakijaa rakennusluvasta tietyn taksojen mukaisen summan. Tämä summa sisältää myös kaikki rakennustarkastajan määräämät rakentamisaikaiset viranomaiskatselmukset. Mikäli hakija/vastaava työnjohtaja ei tilaa rakennusvalvonnasta aikaa loppukatselmuksen pitämiselle tai hakija ei hae jatkoaikaa valmistumiselle, niin rakennuslain mukaan lupa raukeaa eli lakkaa olemasta ja rakentajan pitää hakea uusi rakennuslupa. Olemme kuitenkin päättäneet tulla Vehmaalla näitä rakentajia (n. 300 kpl) vastaan niin, että heille annetaan vielä mahdollisuus suorittaa loppukatselmus, kylläkin Vehmaan kunnanvaltuustossa päätetyn rakennusvalvontataksan mukaista erillistä maksua vastaan. Kysymyksessä ei siis ole mikään sakko, vaan taksan mukainen maksu (250 ), joka perustuu, kuten kaikki muutkin rakennusvalvontataksan maksut, johonkin viranomaisen suorittamaan tehtävään ja/tai työpanokseen. Kyseisen 250 euron arvoisen loppukatselmusmuistutuksen tekeminen ei perustu pelkkään muistutuksen kirjoittamiseen ja lähettämiseen, vaan se sisältää myös sitä ennen tehtävät tietokoneajot, eri rakennuslupa-arkistojen läpikäymiset ja tarvittavat yhteydenotot entisiin rakennustarkastajiin oikeellisten asiatietojen selvittämiseksi. Ehdotus: Lautakunta päättää edellisen selvityksen perusteella esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, ettei Kaisa Virtalan esittämiä muutoksia voimassa olevaan rakennusvalvontataksaan ole tarpeellista tehdä.

11 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja antaa: esittelijä Ari Eskola Khall 192 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

12 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rakennusjärjestyksen uusiminen Teknltk 11 Ehdotus Vehmaan kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi on valmistunut. Monissa Turun seudun kunnissa on laadittu viimeisin voimassa oleva rakennusjärjestys saman mallin mukaisesti. Tarkoituksena on ollut mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää eri kuntien rakennusjärjestysten määräykset huomioon ottaen tietenkin kuntien omat erityispiirteet ja niiden asettamat vaatimukset. Vehmaan kunnan uuden rakennusjärjestyksen ehdotus on laadittu edellä mainitun mallin mukaisena. Luonnoksen laatimisesta on vastannut rakennustarkastaja. Khall 55 LIITE 1 LIITE 2 Voimassa oleva rakennusjärjestys Ehdotus uudeksi Vehmaan kunnan rakennusjärjestykseksi Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 mukaisella tavalla ja 2) ehdotuksesta pyydetään lausunto Varsinais-Suomen ELY -keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungeilta sekä Mynämäen ja Taivassalon kunnilta. Päätös: Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: rakennustarkastaja Ari Eskola Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Teknltk 49 Rakennusjärjestysehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Nähtävillä oloaikana jätettiin neljä pyydettyä lausuntoa. Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit sekä Taivassalon ja Mynämäen kunnat ovat lausuntonaan ilmoittaneet, ettei rakennusjärjestysehdotukseen ole huomautettavaa. LAUSUNNOT 1. Varsinais-Suomen ELY-keskus (LIITE 1) Lausunnossaan ELY-keskus on esittänyt seuraavia muutoksia: a) Ehdotuksen 9 :ssä on saunan enimmäiskoko ranta-alueilla nostettu 25:stä 30 kerrosneliömetriin. ELY keskus katsoo, että saunarakennuksen rakennusoikeuden suurentaminen kaikilla rantaalueilla ei ole suotavaa, vaan rakennusoikeuden kasvattaminen tulee tutkia aina rantaolosuhteet ja rakennuspaikka huomioiden. Kunta voi tapauskohtaisesti myöntää poikkeamisen rakennusjärjestyksestä, jos muut poikkeamisen edellytykset ovat olemassa. Rakennustarkastajan vastine: Rakennusjärjestysehdotusta ei ole tarpeen tältä osin muuttaa, koska ranta-alueelle sijoittuvien rakennuspaikkojen saunarakennusten enimmäiskerrosala on monissa Varsinais-Suomen rannikkokunnissa, esim. Naantalin kaupungissa sekä Maskun ja Taivassalon kunnissa, viime vuosien aikana nostettu 25 k-m²:stä 30 k-m²:een. Vehmaan kunta osaltaan seuraa tätä suuntausta. b) Ehdotuksen 14 :ssä on määrätty korkeusasemasta rantaalueella. Käytetty alimman lattiakorkeuden määrittely ei ole tässä suositeltava. Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Korkeuden määrittämisessä tulee huomioida mm. lattian ja muut alapohjan rakenteet ja niiden vaatima tila. Täydentävä teksti rakennuspaikkakohtaisesti huomioitavista seikoista ja harkinnasta on muutoin erittäin hyvä. - ehdotus uudeksi kirjaukseksi: Mereen rajoittuvilla rakennuspaikoilla alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee olla +2,40 m (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määriteltäessä

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida muut olosuhdelisät kuten aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. ELY -keskus pitää Vehmaan rakennusjärjestysehdotusta erittäin hyvänä kunnan sisäisenä rakennusohjeena. Rakennustarkastajan vastine: Rakennusjärjestysehdotuksen 14 :ssä oleva seuraava tekstiosuus poistetaan: Mereen rajoittuvilla ja muilla alavilla rakennuspaikoilla alimman lattiakorkeuden tulee olla +2,65 metriä (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määritettäessä tulee huomioida myös mahdollinen rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. ja korvataan seuraavalla tekstillä: Mereen rajoittuvilla rakennuspaikoilla alin suositeltava rakentamiskorkeus tulee olla +2,40 m (N2000-järjestelmä). Rakennuksen korkeusasemaa määriteltäessä rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida muut olosuhdelisät kuten aaltoiluvara ja jään työntymisestä rantaan aiheutuva korkeuslisä. 2. Varsinais-Suomen liitto (LIITE 2) Lausunnossaan Varsinais-Suomen liitto on esittänyt seuraavia muutoksia: Alueen kuntiin laadittaviin rakennusjärjestyksiin ja tarvittavilta osin yleiskaavoihin tulisi lisätä seuraavat lauseet: - yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella - yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin Rakennustarkastajan vastine: Lisätään rakennusjärjestysehdotuksen 3 :ään seuraava teksti:

15 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. 3. Rakennustarkastajan tekemät korjaukset ja tarkennukset rakennusjärjestysehdotukseen: a) Ehdotuksen 10 :ssä oleva seuraava tekstiosuus poistetaan: Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 350 k-m². ja korvataan seuraavalla tarkennetulla tekstillä: Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350 k- m². b) Ehdotuksen 11 :ssä oleva seuraava tekstiosuus poistetaan: Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. ja korvataan seuraavalla, saunan kerrosalaa korjaavalla, tekstillä: Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 25 m² ja johon ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Korjauksen perustelu: Ehdotuksen 10 :ssä mainitaan seuraavasti: Rantaan rajoittuvalla ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta enintään 350 k-m 2. Rakennuspaikalle saa kokonaiskerrosalaan kuuluvina rakentaa enintään 30 k-m 2 saunarakennuksen sekä rakennuspaikan käyttötarkoitukseen liittyviä yksikerroksisia talousrakennuksia. Rantaan rajoittuvalle rakennuspaikalla saa loma-asunnon kerrosala olla enintään 120 k-m 2. Lisäksi saa rakentaa enintään 30 k-m 2 saunarakennuksen, enintään 25 k-m 2 vierasmajan sekä lämpöeristämättömiä varastorakennuksia enintään 40 k-m². Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 215 k-m². Alle 2000 m²:n suuruisilla vanhoilla rakennuspaikoilla saa lomaasunnon kerrosala olla enintään 100 k-m². Tällöin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 195 k-m². sekä ehdotuksen 11 :ssä mainitaan molempia edellä mainittuja siis sekä ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan että loma-asuntorakennuspaikan rakennuksia koskien seuraavasti: Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 30 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu. Nyt kuitenkin annetaan mahdollisuus rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta edellä mainittua 30 k-m 2 :ä pienempi saunarakennus, jonka kerrosala on siis enintään 25 k-m². Edellä selostetun mukaisesti tarkistettu Vehmaan kunnan rakennusjärjestysehdotus LIITE 3. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vehmaan uusi rakennusjärjestys hyväksytään ja otetaan käyttöön lukien. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että 10 ja 11 rakennusjärjestysehdotuksesta ei muuteta. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vehmaan uusi rakennusjärjestys LIITE 4 hyväksytään ja otetaan käyttöön lukien.

17 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Pöytäkirjamerkintä: Ari Eskola ja Mika Lehtonen poistuivat kokouksesta. Lisätietoja antaa: esittelijä Ari Eskola , Khall 193 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää rakennusjärjestyksen valtuustolle hyväksyttäväksi lautakunnan esittämässä muodossa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan irtisanoutumisilmoitus Khall 194 Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus on ilmoittanut valtuustolle osoitetussa päivätyssä ilmoituksessaan irtisanoutuvansa Vehmaan kunnan kunnanjohtajan virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että viimeinen virassaolopäivä on Ohessa liitteenä irtisanomisilmoitus. Kunnanjohtajan esteellisyyden vuoksi asian esittelee hallintosäännön 18 :n mukaan sijaisena toimiva hallintojohtaja. Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan, hallintojohtajan, rehtori-koulutoimenjohtajan, teknisen johtajan ja lomitustoimenjohtajan. Hallintosäännön 41 :n mukaan irtisanomisesta, eron myöntämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskukselle eron eläkkeelle siirtymisen johdosta Vehmaan kunnan kunnanjohtajan virasta lukien. Viimeinen virantoimituspäivä on Kunnanjohtajan vuosilomista päätetään erikseen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus pitää kertyneet vuosilomat ajalla Lomaa yhteensä 52 päivää lomanmääräytymisvuosilta Pöytäkirjamerkintä: Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi klo

19 Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

20 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi ja viran täyttäminen Khall 195 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto valitsee kunnanjohtajan, hallintojohtajan, rehtori-koulutoimenjohtajan, teknisen johtajan ja lomitustoimenjohtajan. Hallintosäännön 40 :n mukaisesti viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaa. Viran, johon valtuusto ja kunnanhallitus valitsevat viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanjohtaja. Hallintosäännön 42 :n mukaan henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Hallintosäännön liitteenä olevassa luettelossa kunnanjohtajan kelpoisuusehdot ovat seuraavat: Kunnanjohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai kunnallistutkinto ja hyvä käytännön kokemus kunnallishallinnosta. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Vehmaan kunnan kunnanjohtajan viran haettavaksi hallintosäännön mukaisella pätevyysvaatimuksella. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Hakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Vakka-Suomen Sanomissa, Turun Sanomissa, Kuntalehdessä, Kuntarekryssä, kunnan kotisivuilla ja Työ- ja elinkeinoministeriön Avoimet työpaikat palvelussa (mol). Haastattelun suorittaa kunnanhallitus. Pöytäkirjamerkintä: Hallintojohtaja Ari Koskinen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asian käsittelyn ajaksi klo Asian esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi ko. asiakohdan ajan kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus.

21 Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttäminen / Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus/hannu-pekka Honkasen valitus Khall 133 Kunnanhallitus on , 59, päättänyt irtisanoa sopimusehtojen mukaisesti sopimuksen rakennustarkastuksesta Taivassalon kunnan kanssa ja julistaa haettavaksi oman rakennustarkastajan viran. Hakemuksia on saapunut 15 kappaletta määräaikaan klo mennessä. Hakijat: Granö, Sami, Turku Heinonen, Taina, Turku Hiltula, Tytti, Paimio Honkanen, Hannu-Pekka, Nivala Kaitasaari, Tommi, Turku Karma, Jukka, Raisio Kujala, Emilia, Lieto Kirjonen, Kalle, Uusikaupunki Nieminen, Mika, Turku Raittila, Tapani, Kaarina Siltanen, Vesa, Rauma Sundström, Tommi, Turku Suominen, Kari, Turku Suominen, Pasi, Turku Yli-Pietilä, Kai, Mynämäki Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Haastattelut järjestetään ma ja ti , klo välisenä aikana kunakin päivänä. Haastatteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan edustajat.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Haastatteluun kutsutaan: - Heinonen, Taina, Turku - Kaitasaari, Tommi, Turku - Kujala, Emilia, Lieto - Kirjonen, Kalle, Uusikaupunki - Raittila, Tapani, Kaarina - Suominen, Kari, Turku Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti Ohessa liitteenä viranhakuilmoitus sekä määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan. Haastattelut suoritettiin , ja Yksimielisen haastatteluryhmän mielestä rakennustarkastajan virkaan tulisi valita Taina Heinonen, Turku ja varalle Tapani Raittila, Kaarina. Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Vehmaan kunnan rakennustarkastajan virkaan alkaen Taina Heinosen, Turku ja varalle Tapani Raittilan, Kaarina. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus päätetään myöhemmin erikseen KVTES:n teknisten sopimuksen puitteissa. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 170 Hannu-Pekka Honkaselta on saapunut sähköpostitse ja kirjeitse oikaisuvaatimus koskien Vehmaan kunnanhallituksen päätöstä , 133. Kuntalain 89 :n mukaan oikaisuvaatimus kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja oikealle viranomaiselle, os. kunnanhallitus. Oikaisuvaatimuksen tekijälle on lisäksi sähköpostitse ilmoitettu , että hänen oikaisuvaatimustaan käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa Ohessa liitteenä Honkasen oikaisuvaatimus liitteineen. Honkasen vaatimukset (suorat lainaukset Honkasen oikaisuvaatimuksesta): Pyydän kunnanhallituksen jäseniä ensimmäiseksi tutustumaan tarkoin hakemukseeni rakennustarkastajan virkaan sekä ansioluettelooni (CV). Sen jälkeen perehtymään huolella Kunta net: ANSIOITUNEISUUS VIRAN HAUSSA, Henkilöstövalinnan perusteleminen, jossa erityisesti korostetaan ansiovertailun tarpeellisuutta ja mahdollisen ylivertaisuuden toteamista viran haussa. Tämän jälkeen pyydän kunnanjohtajaa ja kunnanhallitusta tutustumaan netissä Renne Pulkkisen kiitettävin arvosanoin tekemään ja kuntaliiton myöntämällä kunniamaininnalla 2008 palkittu VIRKAAN ANSIOITUNEIN TUTKIMUS, VIRKANIMITYSPERUSTEIDEN MERKITYKSESTÄ HIERARKIASTA JA PAINOTUKSESTA ANSIOITUNEISUUDEN JA KUNNAN HARKINTAVALLAN NÄKÖKULMASTA, Oikeustieteellinen opinnäytetyö, Renne Pulkkinen, Lapin yliopisto, Oikeustieteiden tiedekunta, Hallintooikeuden projekti, Syksy 2007). Renne Pulkkinen on

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pohjois- Suomen hallinto-oikeuden hallintosihteeri vuodesta Ohjaan ja neuvon ystävällisen asiantuntijan tavoin teitä rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelun alalla rakennuslain 21 :n mukaisesti. Oikaiskaa päätöstänne ja valitkaa Hannu-Pekka Honkanen Vehmaan kunnan rakennustarkastajan virkaan tässä oikaisuvaatimuksessa ilmenevin perusteluin. Hakemukseni ja CV - lyhennelmäni merkitys, kuusi (6) sivua on tarkoin analysoitava sekä suoritettava nyt asianmukainen ansiovertailu kunnanhallituksessa hakijoitten välillä. Kunnanhallituksen päätös kokouspöytäkirja 8, 133, s. 243 rakennustarkastajan virkavalinnasta on oikaistava. Hakijoista on tehtävä ansiovertailu ja ansioituneimmaksi on todettava Hannu-Pekka Honkanen ylivertaisesti ansioituneimmaksi muihin hakijoihin nähden tässä viran haussa. (CV, kuusi (6) sivua ansioita on hakemukseni liitteenä). Oikaisuvaatimukseni on hyväksyttävä. Hannu-Pekka Honkanen on viivytyksettä nimettävä kyseiseen rakennustarkastajan virkaan. Muut Honkasen oikaisuvaatimuksessa esittämät seikat selviävät ohessa liitteenä olevasta Honkasen 21 sivuisesta oikaisuvaatimuksesta. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus hylkää seuraavin perustein Hannu-Pekka Honkasen saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien Vehmaan kunnanhallituksen päätöstä , 133: Vehmaan kunnanhallituksen päätös , 133 on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä, hyvän hallintotavan mukaisesti ja on muutoinkin lainmukainen eikä mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi. Viranomainen, Vehmaan kunnanhallitus, ei ole myöskään ylittänyt harkintavaltaansa.

26 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viranhaku on ollut ilmoitettuna kunnan virallisella ilmoitustaululla, Turun Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa, sähköisessä kuntarekry hakujärjestelmässä, kunnan kotisivuilla ja työvoimaviranomaisen järjestelmässä. Viran hakuilmoituksessa vaadittiin (suora lainaus): soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 ). Arvostamme kokemusta kunnallisesta rakennusvalvontatyöstä ja päätöksenteosta. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus määrittävät ainoastaan minimivaatimukset rakennustarkastajan pätevyydelle, viranomainen voi siis asettaa korkeamman pätevyysvaatimuksen ja kuten viranhakuilmoituksesta yksiselitteisesti selviää, rakennustarkastajan virkaan on ehdottomana vaatimuksena koulutuksen osalta vaadittu soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa, jota Honkasella ei hakemusasiakirjojen mukaan ole toisin kuin virkaan valitulla. Täten Honkanen ei ole pätevä ko. virkaan. Lisäksi virkaan valitulla on katsottava olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Vehmaan kunnanhallitus on myös suorittanut päätöstä tehdessään viranomaiselle kuuluvaa oikeutta arvioida kokonaisvaltaisesti hakijoiden pätevyyttä ja soveltuvuutta ko. viran hoitamisessa. Arvioinnissa on toimittu tasapuolisesti hyvän hallintotavan mukaisesti kaikkia hakijoita kohtaan; jokaisen hakijan hakemukset ovat olleet päätöksenteon pohjana ja päättäjien käytettävissä. Hakemuksista ilmenevät ne hakijoiden itsestään antamat tiedot, jotka he ovat halunneet hakemusprosessissa saattaa viranomaisen tietoon päätöksentekoa varten. Edelleen Vehmaan kunnanhallitus on täyttänyt rakennustarkastajan viran toimivaltansa mukaisesti. Vehmaan kunnan hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan.

27 Kunnanhallitus Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Khall 196 Turun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Hannu-Pekka Honkasen valituksen johdosta koskien Vehmaan kunnan rakennustarkastajan viran täyttämistä. Hallinto-oikeus pyytää toimittamaan asiaan liittyvät asiakirjat ja lausunnon mennessä. Ohessa liitteenä Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja Honkasen valitus. Turun hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoaikaa lausunnon antamiseen asti. Ohessa liitteenä asiaan liittyvä Turun hallintooikeuden sähköposti. Ehdotus: Vehmaan kunta antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon liittyen asiaan 01031/15/2206 (Hannu-Pekka Honkasen valitus): Hannu-Pekka Honkasen valitus on hylättävä. Perusteet valituksen hylkäämisen ovat samat kuin Honkasen oikaisuvaatimukseen annettuun vastaukseen (KH , 133): Vehmaan kunnanhallituksen päätös , 133 on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä, hyvän hallintotavan mukaisesti ja on muutoinkin lainmukainen eikä mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi. Viranomainen, Vehmaan kunnanhallitus, ei ole myöskään ylittänyt harkintavaltaansa. Rakennustarkastajan viranhaku on ollut ilmoitettuna kunnan virallisella ilmoitustaululla, Turun Sanomissa, Vakka-Suomen Sanomissa, sähköisessä Kuntarekry hakujärjestelmässä, kunnan kotisivuilla ja työvoimaviranomaisen järjestelmässä.

28 Kunnanhallitus Viran hakuilmoituksessa vaadittiin (suora lainaus): soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4 ). Arvostamme kokemusta kunnallisesta rakennusvalvontatyöstä ja päätöksenteosta. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus määrittävät ainoastaan minimivaatimukset rakennustarkastajan pätevyydelle, viranomainen voi siis asettaa korkeamman pätevyysvaatimuksen ja kuten viranhakuilmoituksesta yksiselitteisesti selviää, rakennustarkastajan virkaan on ehdottomana vaatimuksena koulutuksen osalta vaadittu soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa, jota Honkasella ei hakemusasiakirjojen mukaan ole toisin kuin virkaan valitulla. Täten Honkanen ei ole pätevä ko. virkaan. Lisäksi virkaan valitulla on katsottava olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokemusta rakennussuunnittelusta ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Vehmaan kunnanhallitus on myös suorittanut päätöstä tehdessään viranomaiselle kuuluvaa oikeutta arvioida kokonaisvaltaisesti hakijoiden pätevyyttä ja soveltuvuutta ko. viran hoitamisessa. Arvioinnissa on toimittu tasapuolisesti hyvän hallintotavan mukaisesti kaikkia hakijoita kohtaan; jokaisen hakijan hakemukset ovat olleet päätöksen teon pohjana ja päättäjien käytettävissä. Hakemuksista ilmenevät ne hakijoiden itsestään antamat tiedot, jotka he ovat halunneet hakemusprosessissa saattaa viranomaisen tietoon päätöksentekoa varten. Edelleen Vehmaan kunnanhallitus on täyttänyt rakennustarkastajan viran toimivaltansa mukaisesti. Vehmaan kunnan hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus valitsee rakennustarkastajan. Vehmaan kunnanhallitus toteaa hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämisen perusteina lisäksi seuraavaa:

29 Kunnanhallitus Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. (Yleiset nimitysperusteet, yleinen kelpoisuusvaatimus). Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä kelpoisuus. Perustuslain :n mukaan yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja kansalaiskunto. Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoidon kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata suomen kansalaisuuteen. Yleisiä nimitysperusteita on tutkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät. Viranhakuilmoitus kelpoisuusehtoineen on päätetty toimivaltaisessa viranomaisessa; kunnanhallitus , 133 ja julkaistu kunnan virallisella ilmoitustaululla , Turun Sanomissa , Vakka-Suomen Sanomissa , Kuntarekryssä ja kunnan kotisivuilla Haastatteluihin kutsuttiin ainoastaan viranhakuilmoituksessa edellytetyn rakennusalan korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat. Kunnanhallitukselle on toimitettu ennen päätöksen tekemistä (KH , 170) kopiot hakijoiden toimittamista hakemusasiakirjoista ja niiden liitteistä. Hakemusasiakirjoista ilmenevät tiedot, jotka hakijat ovat halunneet päätöstä tekevälle viranomaiselle antaa. Hakemusten perusteella kunnanhallitus ja asian esittelijä ovat voineet tehdä ansiovertailun ja myös siltä osin päättää haastatteluun kutsuttavista.

30 Kunnanhallitus Toisin kuin Hannu-Pekka Honkanen väittää, ei kenelläkään ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus ja pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (mm. KHO: /2296) Pidempi kokemus ei myöskään automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta kokonaisuutena paremmaksi (KKO:2005:24 ja KKO:1996:141). Lisäksi virkaan valitulla Taina Heinosella on hakemusasiakirjoista ilmenevä hakuilmoituksessa edellytetty riittävä MRA 4 :n mukainen kokemus rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä ja edelleen hänellä on viranhakuilmoituksessa edellytetty rakennusalan korkeakoulututkinto (insinööri AMK, rakennustekniikka), jota valittajalla, Honkasella, ei ole. Virkaa täytettäessä on virkaa täyttävällä kunnan viranomaisella mahdollisuus käyttää harkintavaltaa ja painottaa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muitakin ominaisuuksia ja ansioita kuin korkeinta koulutusta tai pelkästään työvuosilla mitattua kokeneisuutta. Virkavalinnan suorittava toimielin voi ottaa päätöstä tehdessään huomioon myös tiedot hakijoiden aikaisemmasta toiminnasta ja sen puitteissa osoittamasta ansioituneisuudesta tai sen puutteista. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi on otettava huomioon hakijan viranhoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Tasa-arvolaki ei myöskään rajoita työnantajan oikeutta valita tehtävään parhaaksi katsomansa henkilö. Laki pyrkii estämään vain sen, että työntekijä valitaan perusteettomasti sukupuolen mukaan syrjäyttämällä ansioituneempi henkilö. Työnantajalla on oikeus syyllistymättä tasa-arvolain vastaiseen syrjintään arvioida ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka työnantaja katsoo parhaiten edistävän tehtävän menestyksellistä hoitamista (KKO 2005:24, KKO 1996:141). Rakennustarkastajan valinnassa on käytetty kokonaisharkintaa. Hakemusten perusteella tehtiin hakijoiden vertailua arvioiden heidän kelpoisuutta virkaan, koulutusta, työkokemusta, ymmärrystä rakennustarkastajan tehtävän sisällöstä sekä hakemuksen perusteella

31 Kunnanhallitus arvioitiin myös suomen kielen kirjallista esitystaitoa. Hakijoiden vertailussa kukaan kunnanhallituksen jäsenistä tai esittelijä ei esittänyt Honkasen kutsumista haastatteluun. Yksimielisesti rakennustarkastajan virkaan valitulla Taina Heinosella on viranhakuilmoituksessa edellytetty kelpoisuus rakennustarkastajan virkaan. Hänellä on vaadittava rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävästi tehtävässä eduksi luettavaa kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi, että Taina Heinonen on muodollisesti pätevä, on hän myös haastattelun perusteella tehtävään hyvin sopiva. Hänellä on riittävät valmiudet ja kyky huolehtia tehtävään kuuluvista vastuista. Lisäksi valinnassa on menetelty Kuntaliiton 2008 antamien ohjeiden mukaisesti. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

32 Kunnanhallitus Sisäilmatyöryhmän perustaminen Khall 197 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa Vehmaan kuntaan sisäilmatyöryhmän. Työryhmään nimetään kunnanjohtaja, hallintojohtaja/työsuojelupäällikkö, tekninen johtaja, ko. kiinteistöstä vastaava viran- / toimenhaltija. Työterveyshuolto valitsee oman edustajan työryhmään. Työsuojeluvaltuutetut valitsevat keskuudestaan edustajan työryhmään. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Ari Koskinen puh fax sähköposti

33 Kunnanhallitus Lausunto Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Khall 198 Kansaneläkelaitos : Kansaeläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausuntoa Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yhdistymisestä ja kunnan kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Lausunto on pyydetty mennessä. Kelan hallitus hyväksyi pääjohtajan esityksen uudesta organisaatiosta kokouksessa 18. joulukuuta Hallituksen päätöksen mukaan tulevaisuuden Kela on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Kelan organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä tukevat strategian toteutumista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Kelan toimintaa kehitetään valtakunnan laajuisesti Kelan palvelutoiminnan kehittämislinjausten mukaisesti. Kehittämisessä otetaan huomioon asiakkaiden palvelutarpeet, yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä mahdollisuus tuottaa palveluita eri keinoin ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Kela suunnittelee toimintaansa niin, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vaivattomasti ja helposti. Perinteisen toimistoverkon rinnalla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä ovat muut palvelukanavat (suorakorvausmenettely, sähköinen asiointi, puhelin- ja postipalvelu, henkilökohtainen palvelu ajanvarauksella, yhteispalvelupisteet sekä vähitellen myös etäpalvelu). Näitä vaihtoehtoisia palvelukanavia kehitetään jatkuvasti. Koska suuri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liittyviä, paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palvelutuottajien kanssa on tärkeää. Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hallinnollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä erityisvastuualueita (erva-alueita). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuu-

34 Kunnanhallitus tuspiiri. Vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkko, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu edelleen entiseen tapaan eri paikkakunnilla. Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta. Uuden organisaatioesityksen mukaan Vehmaan kunta kuuluu Läntiseen vakuutuspiiriin lukien. Uusi vakuutuspiiri muodostuu nykyisistä Turun, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan vakuutuspiireistä sekä Kela Ahvenanmaasta. Uuden piirin yhteenlaskettu asukasluku on noin Kelan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on noin 470. Ehdotus: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä eikä Vehmaan kuulumisesta suunnitelman mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti

35 Kunnanhallitus Lahdingon kyläyhdistys ry:n hakemus kiinteistöverosta vapauttamiseksi sekä rakennuslupiin liittyvien maksujen palauttamisesta Khall 199 Lahdingon kyläyhdistys ry:n kirje, saapunut : Lahdingon kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on jäsentensä yhteistoiminnan sekä koulupiirin kaikinpuolinen kehittäminen, koulupiirin alueen palvelusten edistäminen ja viihtyvyyden lisääminen. Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys järjestää paitsi toiminta-alueensa, myös koko Vehmaan kunnan kaikille asukkaille tapahtumia, juhlia ja retkiä. Toiminta toteutetaan vapaaehtois- ja talkootyönä. Lahdingon kyläyhdistys ry:n kirje kokonaisuudessaan on liitteenä. Kirjeessään Lahdingon kyläyhdistys ry:n hallitus esittää Vehmaan kunnanvaltuustolle, että - Vehmaan kunta palauttaa Lahdingon kyläyhdistys ry:lle Vehmaan teknisen toimiston yhdistykseltä perimät rakennuslupien loppukatselmuksien maksut, yhteensä 450 euroa - Vehmaan kunta korvaa Lahdingon kyläyhdistys ry:lle sen maksaman vuoden 2014 kiinteistöveron, yhteensä 215,48 euroa maksutositteiden mukaisesti - Vehmaan kunta korvaa Lahdingon kyläyhdistykselle vuodelle 2015 maksettavaksi määrätyn kiinteistöveron, yhteensä 228,00 euroa myöhemmin esitettävien maksutositteiden mukaisesti - Vehmaan kunta määrää Lahdingon kyläyhdistyksen omistamien kiinteistöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Lahdingon kyläyhdistys ry tekee todella arvokasta vapaaehtois- ja talkootyötä. Kunnanhallitus kiittää Lahdingon kyläyhdistys ry.tä tehdystä työstä. Kunnan mahdollisuudet osallistua rahallisesti toimintaan on kuitenkin valitettavasti rajoitettua ja säänneltyä. Edelleen kunnanhallitus päättää, että - Rakennuslupien loppukatselmusmaksut ovat valtuuston hyväksymän taksan mukaisia. Loppukatselmusmaksuja ei palauteta, ellei kysymyksessä ole perusteeton maksu.

36 Kunnanhallitus Kiinteistöveron ja loppukatselmusmaksujen palauttaminen kunnan varoista olisi luonteeltaan avustus. Kunnalla ei ole ko. avustukseen määrärahoja. - Kiinteistöverolain 13 a :ssä on mainittu mahdollisuudesta määrätä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 %. Kiinteistöverolaki ei tunne mahdollisuutta määrätä yksittäisen kiinteistön veroprosentiksi 0,00 %. Mikäli yleishyödyllisen yhteisön veroprosentiksi määrätään 0,00 % niin se koskee kaikkia kunnassa olevia yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöjä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Riitta Luotonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh fax sähköposti