Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/ (39)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2008 1 (39)"

Transkriptio

1 1 (39) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Aluehallinnon uudistushanke, tilannekatsaus ja vastaaminen Valtiovarainministeriön kyselyyn Maakunnan kehittämisraha vuodelle Rakennerahastovarat vuodelle Valtioneuvoston päätös äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämisrahoituksesta Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen matkailun pk-yritysten markkinointiohjelma projektille Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen markkinointi hankkeelle Kanta-Hämeen aikuiskoulutusstrategia vuosille Koulutuksen ennakointi projektin ( ) tulokset UusOptimin loppuraportti Vastaus sisäasiainministeriön pelastusosaston kyselyyn koskien pelastuslain muutostarpeista Maakuntajohtajan päätös lausunnoksi laki- ja asetusluonnoksista työ- ja elinkeinokeskuksista ja niiden paikallishallinnosta Vuoden 2008 Häme-päivä Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Vuoden 2007 tilinpäätöksen ennakointi Jäsenen nimeäminen Hämeen yhteistyöryhmään Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...36 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..38

2 2 (39) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri, X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva - Mikkola Matti - Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Ojanen Jukka 25 X Leveelahti Anri 25,31-32 X Lipsanen Matti X Pusa Heikki 25, 34 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Ylipaavalniemi Jouko 25, 36 X Saarinen Hannu 25,33,35 Väistö Osmo Pöytäkirjanpitäjä X X Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Timo Silvan Juhani Nummela Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (39) 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Timo Silván (Maire Rissanen) ja Harri Laine (Juhani Nummela). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Silvan ja Juhani Nummela. 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esitys.

4 4 (39) 25 Aluehallinnon uudistushanke, tilannekatsaus ja vastaaminen Valtiovarainministeriön kyselyyn Maakuntahallitus on käsitellyt aluehallinnon uudistusta kokouksissaan mm (Kannanotto) sekä (Tilannekatsaus ja evästykset). Asiaa on käsitelty mm. - maakunnan kansanedustajakokouksessa ( ) - MYR sihteeristössä ( ) - Hämeen liiton YT toimikunnassa ( ) - Maakunnan kuntajohtajakokouksessa ( ) - maakuntatoimikunnissa neljä (4) kokousta viikolla 8/08 Valtiovarainministeriö on lähettänyt maakunnan liitoille päivätyn kirjeen Alueiden kuuleminen aluejakojen valmistelussa. Kirje on toimitettu maakuntahallituksen jäsenille s-postilla ja se on tämän esityslistan erillisenä liitteenä nro 1/08. Kysymyksiin annetuilla vastauksilla on todennäköisesti suuri merkitys tulevien aluejakojen valmistelussa. Kirjeen mukaan (s. 3) vastaukset kysymyksiin valmistellaan maakunnan liittojen johdolla. Hämeen liitossa vastaaminen on tarkoitus hoitaa seuraavan prosessin tuloksena: 1. Maakuntajohtaja on nimennyt jokaiselle kysymykselle vastuullisen vastauksen kokoojan ( ) 2. Matti Lipsanen toimii vastauspaketin kokoojana ja yhteisten osioiden valmistelijana. 3. Maakuntahallitus käsittelee asiaa sekä ( lähetekeskustelu ), että ( lopullinen vastaus ) 4. Hämeen liitto voi lähettää vastauksensa Valtiovarainministeriölle vasta (määräaika 14.3.). Sopimus Tapio Välinoro Jari Koskinen Juhani Honka ( ). Vastauksia valmistellaan mm. - Kuntajohtajakokouksessa Maakuntatoimikunnissa viikolla 8 - Kesäyliopiston johtokunnassa Sotemyr:ssä Hämeen Matkailun hallituksessa Hämeenlinnan seudun ohjelmaneuvostossa 29.2.

5 5 (39) - MYR sihteeristössä Päijät-Hämeen liiton neuvottelussa MYR:ssä Kansanedustajakokouksessa Häme Pro:ssa Maakuntatilaisuudessa (Forssa) Innomaakunnan ja klusteriryhmien kokouksissa - HAMK Hämeen liitto neuvotteluissa (aloitettu 18.2.) Lisäksi jäsenkunnille (16) on lähetetty asiasta lausunto-/kommentointipyyntö , määräaika Asiaa esitellään kokouksessa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh. (03) Mkj: maakuntahallitus 1. merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen ja Valtiovarainministeriön kirjeen (erillinen liite nro 1/08) 2. paneutuu Valtiovarainministeriön kirjeen (s. 3) kysymyksiin 3. evästää valmistelijoita 4. hyväksyy osaltaan vastausten valmisteluprosessin. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asiaa ja pöydälle jaetun seuraavan aineiston: maakuntavaltuuston valtuustoryhmille viikolla 8 pidettyjen aluehallintouudistusta ja alueiden kuulemista käsittelevien seminaarien aineisto, keräilymoniste Aluehallinnon uudistus, alueiden kuuleminen aluejaot ja Kuntaliiton tiivistelmä aluehallinnon uudistamisen valmisteluryhmän kokouksesta. Lisäksi kokouksessa kiersi luettavana kansio Aluehallinnon uudistus, Muistioita ja materiaalia, Osa I Valtakunnallinen. Valtiovarainministeriön kirjeessä Alueiden kuuleminen aluejakojen valmistelussa on alueille annettu tehtäväksi valmistella vastauksia maakunnan liittojen johdolla kirjeen sivulla 3 esitettyihin peruskysymyksiin 1-8. Viraston valmisteluvastuutetut esittävät vuorollaan alustavat näkemyksensä ao. kysymyksen vastauksessa esiintuotavista asioista. Kunkin kysymyksen alustuksen jälkeen hallitus evästi valmistelijoita. Alustajina olivat Jukka Ojanen, Anri Leveelahti, Matti Lipsanen, Heikki Pusa, Hannu Saarinen ja Jouko Ylipaavalniemi. Jäsen Harri Laine saapui kokoukseen klo esiteltäessä valtiovarainministeriön peruskysymyspaketin ensimmäistä kysymystä. Jäsen Minna Lintonen saapui kokoukseen klo keskusteltaessa ensimmäisestä kysymyksestä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (39) 26 Maakunnan kehittämisraha vuodelle 2008 Valtioneuvosto jakoi kaikkiaan 30,9 miljoonaa euroa maakuntien kehittämisrahaa alueille. Maakunnan kehittämisrahaa jaettiin neljässä eri muodossa; ohjelmiin sitomatonta kehittämisrahaa, aluekeskus- ja kaupunkiohjelmien toteutukseen, osaamiskeskusten perusrahoitukseen sekä alueellisen maaseutuosion käynnistämiseen. Hämeen liitto sai ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa euroa, jossa on lisäystä edellisvuoteen euroa. Määräraha on tarkoitus kohdistaa maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisesti alueiden elinkeinotoiminnan omaehtoiseen kehittämiseen. Maakuntahallitus on linjannut maakunnan kehittämisrahan kohdentamista mm. maakunnan markkinointiin, matkailun kehittämiseen sekä maakunnalliseen ennakointiin ja tietopalveluun. Aluekeskusohjelmien perusrahoitukseen liitto sai euroa, jolla rahoitetaan Forssan seudun ja Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmia. Forssan osuus rahoituksesta on ja Hämeenlinnan Perusrahoitus on luonteeltaan siemenrahoitusta, joka kohdistuu johtamisen, koordinoinnin ja verkottumisen lisäksi ohjelman tavoitteita toteuttavien hankkeiden valmistelu- ja suunnitteluvaiheeseen. Riihimäen seutukunta kuuluu Hyvinkään-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelmaan, jota hallinnoi Uudenmaan liitto. Osaamiskeskusten perusrahoitukseen Hämeen liitto sai euroa. Maakunnan alueella toimivat Hämeen osaamiskeskus, joka on mukana digitaaliset sisällöt, älykkäät koneet ja asuminen osaamisklustereissa sekä Forssa-liitännäisjäsen osaamiskeskus elintarvikekehitys osaamisklusterissa. Hämeen osaamiskeskus osuus rahoituksesta on ja Forssan Vuonna 2008 osaamiskeskusten toiminnassa painottuvat klusterin yhteisiin toimiin osallistuminen sekä kansainvälisyys. Alueellisen maaseutuosiota ei Kanta-Hämeessä toteuteta, koska maakunnan kaikki kunnat kuuluvat aluekeskusohjelma-alueisiin. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. (03) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen maakunnan kehittämisrahan jaosta vuodelle Keskustelussa toivottiin selvitystä, mitä tuloksia maakuntahallituksen myöntämillä kehittämisrahoilla on saatu aikaan. Lisäksi todettiin tässä kokouksessa maakunnan kehittämisrahasta myönnettävän yli puolet ja loppujen sitomista ei saa tehdä ohi maakuntahallituksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 7 (39) 27 Rakennerahastovarat vuodelle 2008 Valtioneuvosto jakoi kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRtoimenpideohjelmien ja ESR-toimenpideohjelman vuoden 2008 ohjelmavarat alueille. EAKR-ohjelmien rahoitus kohdistuu ensisijaisesti tutkimukseen, innovaatioihin, uusien työpaikkojen ja yritysten luomiseen sekä alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseen ja se on käytettävissä maakunnan haasteellisilla alueilla eli Forssan ja Riihimäen seutukunnissa. ESR-ohjelmalla parannetaan ihmisten edellytyksiä menestyä työmarkkinoilla, kehitetään työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta sekä edistetään tasaarvoa. ESR-ohjelmasta rahoitetaan myös osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämistä. Ohjelman rahoitus on käytettävissä koko maakunnassa. Kanta-Hämeeseen osoitettiin ohjelmavaroja eri hallinnonaloille seuraavasti: EAKR- ja valtion rahoitusta Hämeen TE-keskukselle 1,326 M, Etelä-Suomen lääninhallitukselle 0,448 M, Hämeen ympäristökeskukselle 0,105 M ja Hämeen liitolle 0,418 M. ESR-ohjelman alueellisesta osiosta suunnattiin ohjelmavaroja Hämeen TEkeskukselle 0,758 M ja lääninhallitukselle 0,431 M käytettäväksi Kanta- Hämeessä. Ohjelman valtakunnallisesta osiosta ei laadita maakunnan yhteistyöasiakirjaa, joten sen osion ohjelmavaroja ei jaeta maakunnittain. EAKR-toimepideohjelman Kanta-Hämeen rahoituskehyksestä jäi jakamatta eli ohjelmareserviin yhteensä 0,408 M. Tämä raha osoitetaan vuoden aikana yhdelle tai useammalle hallinnonalalle. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen rakennerahastovarojen jaosta vuodelle Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 8 (39) 28 Valtioneuvoston päätös äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämisrahoituksesta Valtioneuvosto päätti myöntää noin 40 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosalueiden elinkeino- ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Tavoitteena on korvata vuosina äkillisen rakennemuutoksen alueilla noin 3200 ihmistä koskettaneet työpaikanmenetykset joustavasti ja ripeästi työ- ja elinkeinoministeriön toimenpiteiden avulla yhteistyössä TE-keskusten, kuntien ja yritysten kanssa. Forssan seutukuntaan, joka nimettiin äkilliseksi rakennemuutosalueeksi vuosiksi , osoitettiin valtioneuvoston päätöksellä rahoitusta yhtensä 2,23 miljoonaa euroa. Rahoituksesta miljoona euroa on kansallista yritysten investointi- ja kehittämisavustusta (mom ), euroa työllisyysperusteista investointitukea (mom ) erilaisille elinkeinopoliittisille infrastruktuurihankkeille ja euroa ESR-toimenpideohjelman varausta käytettäväksi rakennemuutoksen hoitamiseen. ESR-ohjelman varoista osoitetaan Hämeen TEkeskuksen työvoimaosastolle ja euroa Etelä-Suomen lääninhallituksen sivistysosastolle. Forssan seutukunnan ja Hämeen liiton yhteistyössä laaditaan helmikuun loppuun mennessä hakemus vastaavasta EAKR-toimenpideohjelmassa olevasta rakennemuutosaluevarauksesta. Haettava tuki tulee olemaan kaksi miljoonaa euroa. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi valtioneuvoston päätöksen äkillisten rakennemuutosalueiden kehittämisrahoituksesta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (39) 29 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeen matkailun pk-yritysten markkinointiohjelma projektille Projektin nimi: Hämeen matkailun pk-yritysten markkinointiohjelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Hämeen Matkailu Oy Raija Forsman Viipurintie 4 A, Hämeenlinna Ohjelmayhteys: Hämeen maakuntaohjelma, toimenpidekokonaisuus 1.2, toimialojen strategisella kehityksellä vakautta ja kestävyyttä. Kohdealue: Maakunta Hankekuvaus: Maakunnan matkailun kehittämisessä on onnistuttu luomaan valtakunnallisesti arvostettu matkailun strateginen toimintamalli. Kanta-Hämeen matkailun toimijoiden tavoitteet ja roolit ovat myös yhdenmukaisia vuonna 2006 valmistuneen valtakunnan matkailustrategian kanssa. Asetettujen haastavien strategisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii sekä julkisen että yksityisen sektorin yhteisiä toimenpiteitä. Tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan kaksivuotinen matkailun pk-yrityskentän markkinointiohjelmaprojekti, jonka aikana toteutetaan seuraavat operatiiviset toimenpiteet. -www.hame.fi sivusto. Kotimaan sekä kansainvälisen markkinointia palvelevien matkailun sähköisen markkinointiviestinnän työkalujen kehittäminen ja toteuttaminen; toimenpiteet toteutetaan sähköiseen asiakashallintajärjestelmään (nykyiset/potentiaaliset asiakkaat, ryhmä- ja kokousasiakkaat, oheispalvelut) -laajamittaiset, täsmäkontaktointiin perustuvat asiakaskartoitukset (uudet, tehokkaat menetelmät mm. puhelinkontaktointi, verkostomarkkinointi) asiakaskontaktit asiakashallintajärjestelmän keskeiset työkalut -Hämeen matkailua palvelevan kanta-asiakasjärjestelmän suunnittelu ja toteutus sekä järjestelmään soveltuvien markkinointiviestinnän (sähköiset/perinteiset) työkalujen kehittäminen -kahden vuotuisen matkailutapahtuman (kansainvälinen, valtakunnallinen) kehittäminen; tapahtumiin tuodaan alueelle yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa päämarkkina-alueiden (kotimaa/kansainväliset markkinat) ryhmä- ja kokousmatkanjärjestäjiä -teemamatkailupalveluiden yrittäjien verkottaminen, teemojen konseptointi ja markkinointi (sähköinen/perinteinen)

10 10 (39) Projektin tavoitteet: -kansainvälisten vieraiden majoitusvuorokausien kasvu 20 % vuoteen 2013 mennessä -kotimaisten matkailijoiden majoitusvuorokausien kasvu 12 % vuoteen 2013 mennessä -matkailutulon kokonaiskasvu 19% vuoteen 2013 mennessä -matkailun välitön työllistävä vaikutus tulee matkailun kasvuvaikutuksen kautta kasvamaan vähintään 100 pysyvällä työpaikalla vuoteen 2013 mennessä. Välillisesti matkailun työllistävä vaikutus tulee arvion mukaan olemaan moninkertainen. Uudet työpaikat: 3 Säilytettävät työpaikat: 1 Uudet yritykset: 2 Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, Mkj: Maakuntahallitus päättää -myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 44,4 %, kuitenkin enintään , vuoden 2008 hyväksyttävistä kustannuksista ja -varata rahoitussuunnitelman mukaisen rahoituksen vuodelle 2009, mikäli valtioneuvosto myöntää Hämeen liitolle maakunnan kehittämisrahaa. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut

11 11 (39) - ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 0 Luontoissuoritukset 0 0 Muut menot 0 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot

12 12 (39) KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 13 (39) 30 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen markkinointi hankkeelle Projektin nimi: Markkinointi Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hämeen liitto Matti Lipsanen Niittykatu 5, Hämeenlinna Maakuntaohjelma, toimenpidekokonaisuus 1.2 toimialojen strategisella kehityksellä vakautta ja kestävyyttä Hämeen maakunta Hankekuvaus: Hämeen liitto on toteuttanut maakunnallista yhteismarkkinointia vuodesta 2001 lähtien yhteistyössä maakuntamme kolmen seutukunnan, 16 kunnan, kehittämisyhtiöiden, Hämeen Matkailu Oy:n, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä useiden alueemme yritysten kanssa. Yhteismarkkinoinnin päätavoitteena on kasvattaa alueen tunnettuutta, vetovoimaa ja positiivista mielikuvaa. Markkinointi hankkeen tavoitteena on uudistaa ja nostaa maakunnallinen markkinointi uudelle, entistä korkeammalle tasolle. Vuoden 2008 teemapainopisteiksi on valittu rekrytointi ja asuminen sekä matkailu. Hanke toteuttaa imagotoimenpiteiden rinnalla selkeämmin kohdistettuja toimenpiteitä eri kohderyhmiin. Yhteismarkkinoinnin tavoiteasetantaa ja seurantamenettelyä parannetaan. Käytännön tavoitteena on kytkeä markkinointitoimenpiteet entistä tiiviimmin ja siten kasvattaa kustannustehokkuutta. Hankkeessa synnytetään nykyistä tiiviimpiä kumppanuuksia ja yksityisen rahoituksen osuutta markkinointitoimista kasvatetaan pitkäjänteisellä tähtäyksellä. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään , vuoden 2008 hyväksyttävistä kustannuksista ja varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden 50 %, kuitenkin enintään , vuosien 2009 ja 2010 hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat

14 14 (39) - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT Yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. EAKR/ESR-rahoitus Valtion rahoitusosuus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus - hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus

15 15 (39) - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 (39) 31 Kanta-Hämeen aikuiskoulutusstrategia vuosille Kanta-Hämeen aikuiskoulutus laajakaista osaamiseen -strategiajulkaisu valmistui joulukuussa Julkaisu sisältää maakunnan aikuiskoulutuksen toimintaympäristön kuvauksen, aikuiskoulutuksen vision ja strategian vuosille Aikuiskoulutusstrategia syntyi Hämeen liiton hallinnoiman Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen päätuloksena. Vuoden kestäneen hankkeen suurimmat rahoittajat olivat Etelä-Suomen lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto. Strategiatyön ohessa hankkeella edistettiin Hämeen aikuiskoulutuksen toimijoiden yhteistyötä. Hämeen aikuiskoulutuksen nykytila-analyysin ja aikuiskoulutusstrategiatyön tekemisestä vastasi HAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu ostopalveluna. Hankkeen projektiryhmällä, jossa olivat mukana Hämeen liitto, Etelä-Suomen lääninhallitus, Hämeen TE-keskus sekä Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli keskeinen rooli nykytila-analyysin ja strategian valmistelussa. Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana laajempi joukko maakunnan aikuiskoulutuksen asiantuntijoita. Projektin tiedotuksessa ja strategiatyön työkaluna käytettiin Hämeen kesäyliopiston moodle-oppimisalustaa. Ammatillinen opettajakorkeakoulu ohjasi strategiatyötä vahvalla tulevaisuuteen suuntautuvalla ja kumppanuutta korostavalla otteella. Työmenetelmät olivat hyvin vuorovaikutteisia ja innovatiivisia. Hämeen aikuiskoulutuksen visio- ja strategiatyön käynnistystilaisuutena toimi Hämeenlinnan kansallisessa kaupunkipuistossa järjestetty visiokävely, johon osallistui toistakymmentä Kanta-Hämeen maakunnan visionääriä. Visiotyön tulokset siirrettiin välittömästi moodleoppimisalustalle laajemman toimijajoukon kommentoitavaksi. Hämeen aikuiskoulutuksen kehittämishankkeen strategiatyön pohjaksi tehtiin aikuiskoulutuksen nykytila-analyysi. Ammatillinen opettajakorkeakoulu kokosi nykytila-analyysin pitkälti olemassa olevan tutkimus- ja tilastoaineiston pohjalta. Uutta aineistoa kerättiin teemahaastattelukierroksella, johon osallistui 12 aikuiskoulutuksen järjestäjien edustajaa. Lisäksi aineistoa täydennettiin webropol-kyselyllä, johon vastasi 88 aikuiskoulutuksen toimijaa alueelta. Toimijat edustivat aikuiskoulutuksen rahoittajia, koulutuksen järjestäjiä, aikuisopiskelijoita, aluekehittäjäorganisaatioita, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä työnantajia. Nykytilaselvityksen tulokset kiteytettiin swot-analyysin muotoon. Kanta-Hämeen aikuiskoulutuksen keskeisenä kehittämistarpeena nousi selkeästi esiin yhteistyön kehittäminen sekä seutukunta- että maakuntatasolla. Aikuiskoulutuksen strategian työstäminen aloitettiin syyskuussa aikuiskoulutuksen nykytila-analyysin tuottaman aineiston pohjalta. Strategiatyöiltapäiviä pidettiin kaksi ja Strategiatyöhön kutsuttiin ohjausryhmän ja projektiryhmän edustajat. Strategiatyöskentelyssä käytettiin erilaisia toiminnallisia ryhmätyömenetelmiä. Työskentelyn vaiheet etenivät nykytilan, haasteiden ja visioinnin kautta strategian painopisteiden määrittelyyn. Strategiatyö huipentui Hämeen aikuiskoulutuksen areena tapahtumaan, joka järjestettiin Ammatillisella opettajakorkeakoululla. Tapahtumaan osallistui yhteensä 41 henkilöä. Aikuiskoulutuksen areena tapahtuman jälkeen strategian painopisteitä työstettiin vielä

17 17 (39) moodlessa sekä projekti- ja ohjaustyöryhmäryhmän voimin marraskuun loppuun saakka. Hämeen aikuiskoulutusstrategian painopisteet ovat aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalvelut, osaamisen kehittäminen ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen edistäminen. Painopisteitä yhdistävinä tekijöinä ovat asiakaslähtöinen toiminta, maakunnallinen verkostoyhteistyö ja kumppanuudet sekä työelämäyhteistyö. Jokainen painopiste jakautuu useampaan kehittämistavoitteeseen, joita pyritään toteuttamaan EU:n rakennerahastojen ja koulutusohjelmien rahoituksella sekä kansallisella kehittämisrahoituksella. Strategian sisältämiä toimenpide-ehdotuksia on lähdetty maakunnassa hankkeistamaan nopeasti; esimerkkiteemana mainittakoon aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelut, jonka ympärille kootaan parhaillaan laajaa kehittämisverkostoa. Kanta-Hämeen aikuiskoulutus laajakaista osaamiseen strategiajulkaisu on listan ohessa (arkistoidaan erikseen). Aikuiskoulutusstrategiaprosessin ja julkaisun tuottamisen toteutuneet kustannukset esitellään kokouksessa. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen valmistuneen Hämeen aikuiskoulutuksen strategian vuosille sekä hankkeen toteutuneet kustannukset. Erikoissuunnittelija Anri Leveelahti esitteli aikuiskoulutusstrategiaprosessin ja toimenpide-ehdotukset. Julkaisun tuottamisen toteutuneet kustannukset ovat yhteensä ,56 (palvelujen ostot ,83 ). Hankkeeseen on saatu Etelä- Suomen lääninhallitukselta ESR ja valtion rahoitusta yhteensä ,40 (76 %). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja merkitsi tiedoksi kokouksessa esitellyt kustannukset.

18 18 (39) 32 Koulutuksen ennakointi projektin ( ) tulokset Projektin tavoitteet ja lähtökohta: 1. Kanta-Hämeen maakunnan koulutustarjonnan tavoitteiden määrittely KESU prosessissa. 2. Koulutuksen ennakointi kytketään entistä tiiviimmin aluekehittämiseen ja osaksi koulutuksen järjestäjien vuosittaista koulutustarjonnan päätöksentekoa. Ennakointiosaamisen integroiminen osaksi liiton normaalia toimintaa. Maakunnan toimijoiden ennakointiosaamisen ja yhteistyön vahvistaminen. Koulutuksen ennakointi projektin tavoitteet linkittyivät kiinteästi opetushallinnossa käynnistettyyn valtakunnalliseen Koulutustarjonta 2012 projektiin sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman valmisteluun. Projektin tulokset Ennakointityön lähtökohtana maakunnan tavoitteellinen työpaikkakehitys Projektin alkaessa vuonna 2005 maakunnassa valmisteltiin Häme maakuntasuunnitelmaa. Sisäasiainministeriö toi tässä vaiheessa maakuntien käyttöön ns. Hemaasu-laskentamallin, jonka avulla projektissa tehtiin maakunnallinen työpaikka- ja väestöennuste vuoteen 2030 asti. Hemaasu-mallista projektiryhmällä oli käytössä maakunnallisen laskelman lisäksi seutukuntakohtaiset laskelmat. Niiden avulla tarkasteltiin alueen sisäisiä eroja, jotka paikoitellen ovat melko suuria. Laskelmien pohjana käytettiin viimeisimpiä tietoja muuttoliikenteen suuruudesta, pendelöinnistä sekä työpaikkojen kehityksestä. Maakuntasuunnitelmatyöhön liittyen Koulutuksen ennakointi -hankkeessa koottiin kone- ja metallialalle, puualalle, sosiaali- ja terveysalalle sekä elintarvikealalle tilastokatsaukset kunkin toimialan koulutuksen tilanteesta Kanta-Hämeessä. Projektin johdolla valmisteltiin myös maakunnan kannanotto Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelman välitarkistukseen syyskuussa Kannanotto sisälsi aloituspaikkatavoitteet vuodelle 2008 sekä maakunnan näkemyksen kehittävistä opintoaloista. Opiskelijavirtoja Kanta-Hämeessä -julkaisu Vuonna 2006 projektin päätuotos oli Opiskelijavirtoja Kanta-Hämeessä julkaisu, jossa tarkastellaan maakunnan koulutuksen tilannetta 2000-luvulla. Työn painopiste oli toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen tarjoamassa ammatillisessa koulutuksessa. Selvityksessä kartoitettiin mm. opiskelijoiden liikkumista, maakuntaan tulevien ja täältä lähtevien virtauksia ja sijoittumista. Nykytilaselvitys antoi hyvän pohjan maakunnan kannanottojen valmisteluun uuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmatyön käynnistyessä. Koulutuksen ennakointi hankkeen ohjausryhmä oli hyvin aktiivisesti mukana työstämässä koulutuksen nykytilakatsausta sen eri vaiheissa.

19 19 (39) Nykytilakatsauksen tekemistä hidasti alkuvaiheessa se, että opetushallituksessa oli käynnissä siirtyminen OPTI koulutustilastojen raportointipalvelusta uuteen Wera-järjestelmään ja siirtymävaihe kesti ennakoitua pidempään. Nykytilakatsauksen tekemistä varten projektin käyttöön hankittiin tilastokeskuksesta koulutuksen sijoittumispalvelun tilastot. Ammattirakennetyö klusteriryhmissä Kanta-Hämeen maakunnan työpaikkaennusteen toimialakohtaiset ennusteet valmisteltiin Hämeen liitossa projektiryhmän johdolla vuoden 2006 lopulla. Seuraavassa vaiheessa kullekin toimialalle laadittiin toimialan ammattirakenteen kehittymistä kuvaava ennuste. Kanta-Hämeessä tähän vaiheeseen liitettiin klusteriennakointityö laajemman näkemyksen saamiseksi toimialarajat ylittävien tuotantoverkostojen kehityksestä maakunnassa. Klusteriennakoinnissa konsulttina toimi Viestinhallinta Oy. Klusteriennakointityössä oli mukana kolme asiantuntijatyöryhmää: valmistava teollisuus, palvelut ja ympäristöliiketoiminta. Asiantuntijat olivat pääasiassa elinkeinoelämän edustajia. Asiantuntijakokoontumiset pidettiin tammi-maaliskuussa Ryhmissä keskusteltiin eri toimialojen kehitysnäkymistä ja pohdittiin niiden vaikutusta ammattirakenteeseen opetushallituksen ammattirakennetyökalun perusteella. Viestinhallinta Oy kokosi klusteriennakoinnin tulokset Kanta-Hämeen työvoima- ja koulutustarve raporttiin, joka sisältää klusteriennakointiaineiston, elinkeino- ja ammattirakenne-ennusteet sekä työvoima- ja koulutustarve-ennusteet. Klusteriennakoinnin tuloksia esiteltiin maakunnan toimijoille pidetyssä Kanta-Hämeen KESU seminaarissa. Ammattirakenne-ennusteen mukaan vuonna 2020 maakunnassa tarvitaan erityisesti palvelualan ammattien toimijoita. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi uutta työvoimaa tarvitaan erityisesti kaupan ja matkailun aloilla. Lisäksi monella eri toimialalla tarvitaan asiantuntijoita, jotka tekevät kehittämistyötä. Mitoituslausunnot Syksyllä 2007 hankkeen työ kulminoitui opetusministeriölle annettaviin useisiin koulutuksen mitoitusta koskeviin lausuntoihin. Koulutuksen ennakointi hankkeessa tuotettu tilastoaineisto ja analyysit palvelivat erinomaisesti näiden lausuntojen valmistelua. Opetusministeriölle valmisteltiin mennessä maakunnan liiton ehdotukset nuorisoikäluokalle tarkoitetun koulutuksen aloittajatavoitteista vuodelle Ehdotukset laadittiin koulutusaloittain ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa ja tavoitteenasetteluihin liittyvät liiton asettamat maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset prioriteetit. Niin ikään ministeriöön toimitettiin liiton näkemys alueen lukiokoulutuksen mitoittamisesta sekä aikuiskoulutuksen kehittämistarpeista. Em. mitoituslausuntoja käsiteltiin erikseen yleissivistävän koulutuksen työryhmässä sekä ammatillisen koulutuksen työryhmässä. Hämeen liitto koordinoi myös suurmetropolialueen maakuntien yhteisen mitoituslausunnon valmistelun ammattikorkeakoulutuksen osalta. Lausunnon valmisteluun liittyen Etelä-Suomen liittouman alueen maakuntien ammattikorkeakoulujen rehtorit sekä maakuntien liittojen edustajat kutsuttiin yhteiseen neuvottelutilaisuuteen Hämeenlinnaan

20 20 (39) Hämeen liiton lausunto Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelmaluonnoksesta valmisteltiin maakuntahallituksen kokoukseen Lokakuussa opetusministeriö pyysi maakuntien liittojen alliansseja valmistelemaan vielä yhteiset, tarkennetut esitykset nuorisoikäluokalle tarkoitetun koulutuksen aloittajatavoitteista vuodelle 2012 suuralueittain ja maakunnittain, koska maakuntien elokuussa esittämä aloittajatavoite ylitti koko maan tasolla aloittajalla kehittämissuunnitelmaluonnoksessa ( ) esitetyt alustavat valtakunnalliset tavoitteet. Maakuntien yhteinen lausunto annettiin opetusministeriölle Loppusyksyllä projektissa tehtiin oppilaitoksille ja seudullisille aluekehittäjille suunnattu kysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa alueellista ennakointiyhteistyötä, oppilaitosten ennakointitoimintaa sekä näkemyksiä siitä miten ennakointityötä tulisi jatkossa kehittää. Kyselyyn liittyy myös Koulutuksen ennakointi hankkeen arviointiosuus. Kyselyn mukaan oppilaitoksilla on ennakointitiedoille selkeä tarve ja yhteistyömenetelmiä pitäisi kehittää. Hankkeen ohjausryhmä kiitti erityisesti hankkeen tuottamaa tilastollista materiaalia koulutusvirroista. Projektissa kerätyistä tiedoista muodostettiin tietokanta, josta osa on jatkossa saatavissa Hämeen liiton internet-sivuilta. Tilastoja tullaan jatkossa päivittämään ja ylläpitämään osana liiton tietopalvelun toimintaa. Yhteenveto tuloksista Yhteenvetona voidaan todeta, että Koulutuksen ennakointi projekti saavutti sille asetut tavoitteet hyvin. Hankkeessa luotiin alueellinen koulutuksen ennakoinnin yhteistyön malli, jonka avulla pystyttiin arvioimaan maakunnallisesti työelämän tulevaisuuden tarpeita ja muuttamaan tämä tieto vuotta 2012 koskeviksi koulutuksen aloittajatarpeiksi. Määrällisen ennakointitiedon ohella hankkeessa tuotettiin myös laadullista ennakointitietoa. Hankkeen jatkoksi Hämeen liitossa käynnistetään maakunnan kehitystä kokonaisvaltaisemmin tarkasteleva tietopalvelun ja ennakoinnin kehittämishanke. Tulevaisuuden haasteet 1) Koulutustarjonnan ennakoinnissa tarvitaan keskus- ja aluehallinnon eri toimijoiden laajaa ja jatkuvaa vuoropuhelua. Alueelliseen ennakointiverkostoon pitäisi jatkossa sitoa paitsi ennakointitietoa tuottavat tahot, niin myös ennakointitietoa käyttävät päätöksentekijät, jotta ennakointimenetelmät ja -tulokset saisivat nykyistä painavamman aseman päätöksenteossa. 2) Tulevaisuuden keskeinen haaste koulutuksen ennakoinnissa on laadullisen ennakoinnin haltuunotto. 3) Kanta-Hämeessä opiskelijarekrytointialue on erittäin laaja. Tämä tarkoittaa sitä, että koko maan ikäluokkaennusteen kehitys vaikuttaa maakunnan koulutustarjonnan kokonaisvolyymiin.

21 21 (39) Kustannukset Koulutuksen ennakointiprojektin ja opiskelijavirtoja Kanta-Hämeessä julkaisun toteutuneet kustannukset esitellään kokouksessa. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Anri Leveelahti, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen katsauksen Koulutuksen ennakointihankkeen tulokset ja toteutuneet kustannukset. Erikoissuunnittelija Anri Leveelahti esitteli koulutuksen ennakointihankkeen tuloksia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ,76, joista palkka- ja henkilöstömenoja on ,00. Hankkeen menoista 70 % on rahoitettu maakunnan kehittämisrahalla. Maakuntavaltuuston I vpj Ilkka Joenpalo poistui kokouksesta klo keskusteltaessa tästä asiasta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja merkitsi tiedoksi kokouksessa esitellyt kustannukset.

22 22 (39) 33 UusOptimin loppuraportti Kanta-Hämeessä toteutettiin vuosina laaja Euroopan sosiaalirahaston kumppanuushanke Optimi, jonka tuloksena syntyi kaikille Kanta-Hämeen kolmelle seutukunnalle vuoteen 2010 ulottuva työllisyysstrategia. Hankkeen pääpartnerina oli Hämeen liitto ja hankepartnereina Forssan seudun kehittämiskeskus Oy, Kehittämiskeskus Oy Häme, EKES-Yrityspalvelut, TE-keskuksen työvoimaosasto, Etelä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto sekä Sosiaalikehitys Oy. Hankkeen aikana toteutettiin useita osaselvityksiä, joiden tulokset koottiin yhteen seudullisissa ja maakunnallisissa foorumitilaisuuksissa. Hankkeen toteutus perustui vuorovaikutteisten foorumien sarjaan ja siihen osallistuivat kaikki työllisyysteeman kannalta keskeiset tahot. Vuonna 2006 Kanta-Hämeeseen laadittiin Hämeen liiton ja Sosiaalikehitys Oy:n yhteistyönä maakunnallinen hyvinvointistrategia ja hyvinvointitase. Strategiatyön yhteydessä työllisyyteen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin omassa asiantuntijatyöryhmässä. Valmiiseen hyvinvointistrategiaan sisältyy useita työllisyyteen, pitkäaikaistyöttömyyteen ja vajaakuntoisten työllistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Strategian toimeenpanosuunnitelmassa 2007 ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin Optimin seudullisten työllisyysstrategioiden päivitys. Hankkeen rahoituksesta vastasi Hämeen liitto ja Hämeen TE-keskus kumpikin :lla. Käytännön toteutuksesta vastasi Sosiaalikehitys Oy yhteistyössä Kanta-Hämeen työvoimatoimistojen sekä seudullisten kehittämiskeskusten kanssa. Hankkeen loppuraportti valmistui tammikuussa 2008 ja on esityslistan liitteenä (erillinen liite 2/08). Keskeiset tulokset on esitetty raportin luvussa 6: Maakunnallisen ja seudullisten markkinointi- sekä rekrytointitoimenpiteiden jatkuvuus nähtiin tärkeänä. Tässä yhteydessä korostettiin vielä maakunnallisen hyvinvointistrategian teemojen toteuttamista ja lähipalvelujen riittävyyttä ja merkitystä kilpailutekijänä. Ennakointi kaiken toiminnan yhtenä lähtökohtana synnyttää tarpeen ennakointitiedon hankinnalle ja hyödyntämiselle. Maakuntaan ollaan suunnittelemassa laajempaa ennakointihanketta Hämeen liiton johdolla. Toteutuessaan hanke käynnistyisi vuoden 2008 aikana. Oppisopimus- ja aikuiskoulutusta haluttaisiin hyödyntää entistä enemmän. Yritysten ottamista mukaan koulutustarjonnan suunnitteluun yleensäkin pidettiin tärkeänä. Myös pendelöinti nähtiin osin mielenkiintoisena ja tarkemmin selvitettävänä aiheena. Pendelöintiin liittyvien tekijöiden ja taustojen tarkempi selvittäminen voisikin olla seutukuntia kiinnostava ja hyödyttävä toimenpide. Uusia toimenpiteitä kaivattiin maahanmuuttajien rekrytointiin ja maahanmuuttopolitiikkaan kokonaisuutena. Maakunnallisen maahanmuuttostrategian laadinta voisi olla yksi maakunnan seuraavista lyhyentähtäimen toimenpiteistä. Varsinkin Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnilla aihe nähtiin hyvin ajankohtaisena sekä ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin että olemassa olevan ulkomaalaisväestön näkökulmasta. Eritäin tärkeinä nähtiin toimivien välityömarkkinoiden aikaansaaminen sekä

23 23 (39) nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Välityömarkkinat ovat kaikilla seutukunnilla tarpeellisia ja kysyttyjä. Mahdollisten toimenpiteiden kirjo on hyvin laaja, koska väli- ja siirtymätyömarkkinat puuttuvat maakunnasta lähes kokonaan. Välityömarkkinat vaativat jatkossa ehdottomasti sekä maakunnallisia että seutukunnittaisia toimenpiteitä. Nuorten syrjäytymisuhan ja koulupudokkaiden kohdalla ennaltaehkäisyn merkitystä korostettiin sekä nuorten tukemista ns. nivelvaiheissa siirryttäessä jatko-opintoihin tai työelämään. Toiminnan tulisi olla myös suunnitelmallista ja koordinoitua. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja koulupudokkaiden osalta Sosiaalikehitys on jättänyt Hämeen TE-keskukselle ESR-hankehakemuksen ja jonka kuntarahoitukseen seutukunnat ovat sitoutuneet. Hanke on tarkoitus käynnistää elokuussa Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä UusOptimi hankkeen loppuraportin ja siitä liitolle aiheutuneet kustannukset ( ) tiedokseen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

24 24 (39) 34 Vastaus sisäasiainministeriön pelastusosaston kyselyyn koskien pelastuslain muutostarpeista Sisäasiainministeriön pelastusosasto pyytää saapuneella kyselyllä lausuntoa/näkemyksiä pelastuslain muutostarpeista. Vastaukset pyydetään mennessä. Jäljempänä seuraavassa lausunnossa korostetaan erityisesti viranomaisten yhteistyön tärkeyttä ja riittävää alueellista koordinointia sekä paikallisen, kuntatason keskeistä roolia riskien ennakoinnissa ja väestön suojaamisjärjestelyissä. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa sisäasiainministeriön pelastusosastolle seuraavan vastauksen: LAUSUNTO (Dnro 11/08) Kanta-Hämeen alueellinen koordinaatioryhmä antoi sisäasiainministeriölle vastauksensa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aluevaiheen kysymyksiin koskien muun muassa palo- ja pelastustoimea. Vastauksessa korostettiin pelastustoimen tulevaisuuden haasteista tärkeimpänä resurssien turvaamista ja sitä kautta alueellisten tarpeiden huomioon ottavan riittävän palvelutason säilyttämistä myös tulevaisuudessa. Yhteiskunnalle elintärkeän infrastruktuurin toimivuudesta on huolehdittava ja sen mahdollisiin heikkouksiin ja riskeihin on varauduttava ennakolta. Varautuminen koostuu monista tekijöistä, kuten esimerkiksi: väestönsuojelujärjestelmästä, omatoimisesta varautumisesta ja sitä tukevasta valistuksesta, neuvonnasta ja koulutuksesta, pelastustoimen ja sitä tukevan hallinnon, viestinnän ja tiedotuksen toimivuudesta sekä ennakoivista suojelutoimista. Kanta-Hämeen maakunta sijaitsee maamme taloudellisen toiminnan ydinalueella, jossa muun muassa infrastruktuuriin ja ympäristöön kohdistuvat paineet ja erilaiset intressit ovat suuria. Alueella riskeinä korostuvat muun muassa vilkkaan liikenteen ja kasvavien maantie- ja rautatiekuljetusten onnettomuusriskit. Riskit koostuvat useista tekijöistä ja niihin liittyvät ennalta ehkäisevät toimenpiteet liittyvät useiden viranomaisten tehtäväkenttään. Tämä korostaa viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä ja alueellista koordinointia. Kunnilla on keskeinen rooli niin ihmisten kuin myös yritysten tarvitsemien välttämättömien palveluiden ja väestönsuojelun toteuttamisessa. Asutuksen ja tuotannon sijoittumiseen liittyvät lupa- ja kaavoituspäätökset tehdään pääsääntöisesti kunta- ja osin aluetasolla. Päätöksenteko suojelukohteista ja väestön suojaamisjärjestelyistä on tarkoituksenmukaista tehdä paikallisella tasolla kunnissa yhteistyössä alueen pelastusviranomaisten kanssa. Poikkeusten myöntäminen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta on edellä mainittuun linjaukseen liittyen perusteltua siirtää lääninhallituksilta rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle. Siirrettäessä päätöksentekoa ja toimintoja paikalliselle tasolle tulee tähän liittyvät kuntien resurssit myös turvata. Pelastustoimessa ja väestönsuojelussa tärkeätä on, että toiminnalle ja lupapolitiikalle on valtakunnallisesti yhteneväiset puitteet ja perusteet mutta, jotka antavat myös tarvittavaa tilaa alueelliselle ja paikalliselle soveltamiselle.

25 25 (39) Käsittely: Juhani Nummela esitti lisättäväksi lausunnon kolmannen kappaleen loppuun seuraavan tekstin: Pelastusaluejako liittyy kiinteästi edellä mainittuun yhteistyöhön. Pelastusaluejako on tärkeätä sovittaa siten, että se tukee toiminnallisia kaupunki- ja seuturakenteita, kuten esimerkiksi Kanta-Hämeen eteläosassa ja Uudenmaan pohjoisosassa Riihimäen Hyvinkään seutukunta. On myös syytä ottaa huomioon, että parhaillaan on käynnissä aluehallinnon laaja uudistushanke. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä Nummelan lisäysesitys, ja koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Suunnittelupäällikkö Heikki Pusa oli kutsuttuna asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen Juhani Nummelan esittämin lisäyksin yksimielisesti.

26 26 (39) 35 Maakuntajohtajan päätös lausunnoksi laki- ja asetusluonnoksista työ- ja elinkeinokeskuksista ja niiden paikallishallinnosta Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt sähköpostilla mennessä lausuntoa laki- ja asetusluonnoksista työ- ja elinkeinokeskuksista ja niiden paikallishallinnosta. Asiasta on annettu seuraavan sisältöinen lausunto maakuntajohtajan päätöksellä : Lain yleis- ja yksityiskohtaisista perusteluista käy ilmi, että kokonaisuudistus ensisijaisesti lähtee valtionhallinnon sisäisen kehittämisen ja yhdenmukaistamisen tarpeista työ- ja elinkeinokeskuksia ohjaavien viranomaisten kesken. Hämeen liitto katsoo, että koska aluehallinnon kokonaisuudistus on vielä kesken, ei pitäisi pelkästään hallinnon sisäisten kehittämistarpeiden perusteella tässä vaiheessa antaa erillistä lakia, vaan pyrkiä hoitamaan nämä asiat väliaikaisesti alemman asteisin normein tai järjestelyin. Mikäli laki kuitenkin jostain syystä katsotaan tarpeelliseksi se tulisi säätää määräaikaisena, jolloin pysyvässä lainsäädännössä voidaan huomioida aluehallinnon uudistuksesta mahdollisesti johtuvat muutokset. Laadittaessa lakia työ- ja elinkeinokeskuksista Hämeen liitto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: Työ- ja elinkeinokeskukset ovat yksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneista aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille näiden laatiessa maakunnan kehittämisstrategioita ja ohjelmia ja niiden operatiivisessa toteuttamisessa. Tästä syystä nyt esitetyn luonnoksen 4. :ään tai kokonaan omana pykälänään tulee mainita, että työ- ja elinkeinokeskukset osallistuvat toimialueensa aluekehittämiseen siten kuin Aluekehittämislaissa (602/2002) ja Rakennerahastolaissa (1401/2006) säädetään. Laki luonnoksessa on tarkoitus edelleen säätää työ- ja elinkeinokeskusten neuvottelukunnista sekä ennakointi- ja hankintatoimikunnista. Hämeen liitto ei pidä enää tarpeellisena mainittujen toimintojen ylläpitämistä työ- ja elinkeinokeskuksissa. Perusteluinaan Hämeen liitto esittää seuraavaa: 1) neuvottelukunnissa on ollut edustettuna samat tahot usein jopa henkilötasolla kuin rakeenrahastolain mukaisissa maakunnan yhteistyöryhmissä. 2) neuvottelukuntien rooli on ollut lähinnä informatiivinen eikä päättävä. Maakunnan yhteistyöryhmien tehtävänä taas on lain mukaan yhteensovittaa maakunnassa toteutettavaa ohjelmatyötä (Rakennerahastolaki 17 ) sekä maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamista ja rahoitusta ja käsitellä toteuttamissuunnitelma (Alueiden kehittämislaki ). Toteuttamissuunnitelman ja siihen sisältyvien valtion talousarvioesityksen ja maakunnan yhteistyöasiakirjan sekä työ- ja elinkeinokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmien ja muiden tulosohjausneuvotteluasiakirjojen yhteensovitus on siten luontevinta tehdä maakunnan yhteistyöryhmässä. 3) ennakointi- ja hankintatoimikunnan tehtävänä on ollut yhteensovittaa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen hankintaa alueella. Maakunnan liitot ovat olleet jo kahdessa koulutuksen kehittämissuunnitelmakierroksella alueellisten koulutustarpeiden määrittelyn koordinaatiovastuussa. Alueellista koulutuksen ennakointia on tehty liittojen johdolla yhteistyössä työvoima- ja elinkeinokeskusten, läänihallituksen, koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän kanssa. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan ennakointi on sinällään jo keskeinen osa niin maakuntasuunnitelmien kuin ohjelmienkin laadintaa. Koulutus asioita on siten käsi-

27 27 (39) telty maakunnan yhteistyöryhmissä useaan otteeseen. Hämeessä liiton johdolla valmistui viimeisimpänä maakunnan aikuiskoulutuskoulutusstrategia viime vuoden lopulla. Useimmissa liitoissa onkin koulutusasioita varten asetettuna omia elimiään joko maakunnan yhteistyöryhmän tai suoraan maakuntahallituksen alaisuuteen ja joissa on edustettuina samoja tahoja kuin työvoima- ja elinkeinokeskusten toimikunnissa. Tästä syystä ei ole tarpeen erikseen säätää tai asettaa työja elinkeinokeskusten alaisesta ennakointi- ja hankintatoimikunnasta. Jotta koko maassa päästäisiin yhtenäiseen käytäntöön tässä asiassa, Hämeen liitto katsoo riittävän, että työ- ja elinkeinoministeriö lähettää maakunnan liitoille suosituksen koulutusasioita käsittelevän työryhmän tai jaoston asettamisesta maakunnan yhteistyöryhmän yhteyteen sekä suositukset kokoonpanosta ja vähimmäistehtävistä. Tämä on Hämeen liiton viraston alustava lausunto asiasta ja maakuntahallitus käsittelee asian kokouksessaan Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä työ- ja elinkeinoministeriölle maakuntajohtajan päätöksellä annetun lausunnon laki- ja asetusluonnoksista työ- ja elinkeinokeskuksista ja niiden paikallishallinnosta. Juhani Nummela esitti, että lausunnon kolmas kappale muutetaan seuraavaksi: Työ- ja elinkeinokeskukset ovat yksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneista aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille ja omasta kehityksestään vastaaville kunnille näiden laatiessa alueensa kehittämisstrategioita ja -ohjelmia ja niiden operatiivisessa toteuttamisessa. Lakiluonnoksen 4 :ään tai kokonaan omana pykälänään tuleekin ottaa mainita, että työ- ja elinkeinokeskukset osallistuvat toimialueensa aluekehittämiseen siten kuin Aluekehittämislaissa (602/2002) ja Rakennerahastolaissa (1401/2006) säädetään. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hyväksyä Nummelan lisäysesitys, ja koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen oli kutsuttuna asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen Juhani Nummelan esittämin muutoksin yksimielisesti.

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 27.10.2008

Kokouspäivämäärä 27.10.2008 1 Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 37 Muutokset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 10.3.2008

Kokouspäivämäärä 10.3.2008 Hämeen maakunnan Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 1(10) Aika: klo 10.00-11.30 Paikka: Suomen Tykistömuseo, Pohjolasali Linnankasarmi Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...4 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 17.4.2007 Vahvistettu Etelä-Savon maakuntahallituksessa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle

Torstai klo Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi. Restartup-vaihtoehto yrittäjyydelle Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2017 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 23.2.2017 klo 14.00- Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Käsiteltävät asiat liite 12 1 HOSUVA-hanke 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 5 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JAOSTO 1 / 2015 PÖYTÄKIRJA KL/161/000208/2015 Aika: 9.3.2015 14:00-15:00 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 8 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 08.12.2017, klo 09:05-11:20 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, 4 krs, 00240 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LASJOH, :00, Esityslista 1

Sisällysluettelo LASJOH, :00, Esityslista 1 Sisällysluettelo LASJOH, 17:00, Esityslista 1-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1-1 Esityslistan hyväksyminen... 2 1 Laskentapalveluiden käyttösuunnitelma 2018... 3 Liite:, liite 1/2018 laskentapalveluiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/ (17)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/ (17) 1 (17) Aika: 20.10.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 163 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 164 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.1.2012 klo 9.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO /

Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna KLO / 2/21.5.2007 1 Hämeen linna, luentosali Kustaa III:n katu 6 Hämeenlinna 21.5.2007 KLO 14.30 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 4 18 Maakunnan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos

Viite STMO68:00/2015. MliDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Liikanen, Timo Halonen. Li itteet 1 Liite Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos Viite STMO68:00/2015 Mikkeli Ote pöytäkirjasta 1/2016 1(5) Kaupunginvaltuusto 25.01.201 6 Kaupunginhallitus, 24, 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto, 12, 25.01.2016 12 Lausunto hallituksen linjaukseen itsehallintoaluejaon

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/2008 1 (26) 1 (26) Aika: 16.6.2008 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 92 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2007 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2007 1 (20) 1 (20) Aika: 17.9.2007 klo 10.00-11.35 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 139 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 140 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, tulee hänen ilmoittaa siitä varajäsenelleen. JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1 / 6 AIKA to klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Sivu / Korpilahden seurakuntatalo Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 5/2010 1 (8) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Läsnä Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Tiina Nousiainen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot