Opinto-opas Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinto-opas 2012 2013. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu"

Transkriptio

1 Opinto-opas Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

2 Lukuvuoden aikataulu Syyslukukausi 2012 Arviointijakso / intensiiviopetus ma la I Periodi ma la II Periodi ma la Arviointijakso / intensiiviopetus ma la Kevätlukukausi 2013 Arviointijakso / intensiiviopetus ma la III Periodi ma la IV Periodi ma la Arviointijakso / intensiiviopetus la pe Opinto-opas Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Muut yhteiset tapahtumat ja lomat Lukuvuoden avajaiset pidetään ti Avajaispäivänä klo jälkeen ei järjestetä opetusta eikä tenttejä. Pääsisäisloma on Yleiset tenttipäivät taideteollisella koulutusalalla Syyslukukausi 2012 Kevätlukukausi 2013 la la la la la la la la la la la la

3 Sisällys 6 Dekaanin tervehdys 8 Opiskelu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Aalto-yliopisto Tutkinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Tutkinnot ja koulutusohjelmat Opinto-oikeus ja ilmoittautuminen Omien opintojen suunnittelu Opintosuoritukset ja arvostelu Muu kuin tutkintoon johtava koulutus Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Yliopiston hallinto ja suunnittelu Yhteisen opetuksen yksikkö 46 Arkkitehtuurin laitos Arkkitehtuurin koulutusohjelma Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Master s Degree Programme in Creative Sustainability Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos Elokuvataiteen koulutusohjelma Lavastustaiteen koulutusohjelma Sivuaineet Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Medialaboratorio / Media lab Valokuvataiteen koulutusohjelma Sivuaineet Muotoilun laitos Taiteen kandidaatin tutkinnot Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Tila- ja kalustesuunnittelun koulutusohjelmat Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Teollisen muotoilun koulutusohjelma Taiteen maisterin tutkinnot Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma Tilasuunnittelun ja kalustesuunnittelun maisteriohjelmat Tekstiilitaiteen koulutusohjelma, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Teollisen muotoilun maisteriohjelma Master s Degree Programme in Creative Sustainability Master s Degree Programme in International Design Business Management Sivuaineet Taiteen laitos Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, muuntokoulutus Kuvataiteiden maisteriohjelma Master s Degree Programme in Environmental Art Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building Sivuaineet Taiteen laitoksen Porin yksikkö Creative Business Management -maisteriohjelma Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma

4 6 7 Hyvät opiskelijat, haastan teidät opiskeluissanne intohimoon, kovaan työhön, osaamisen ja omalajisen ilmaisun tarmokkaaseen kehittämiseen. Te olette se etuoikeutettujen joukko, jotka ovat saaneet opiskelupaikan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Menestyminen perustuu henkilökohtaiseen lahjakkuuteen, mutta tarvitaan myös monialaisuutta, kykyä luoda verkostoja ja herkkyyttä ympäristön asettamille haasteille. Muutos on yhteiskunnassa hallitseva trendi. Tulevaisuuden ennustaminen ja selkeiden näkemysten esittäminen kehityksen suunnista on entistä vaikeampaa. Työelämässä muutokset ovat jatkuvia. Uudet tekniikat, uudet ammattikuvat ja vaihtuvat urapolut ovat osan työelämän muutosta. Monimutkaistuva globaaliympäristö on läsnä monella tapaa. Ilmastomuutos, tuotannon keskittyminen entistä voimakkaammin Aasiaan, Euroopan talouden kehitys ja huoli kansallisesta elinvoimaisuudesta niin taloudessa kuin kulttuurissakin koskettavat teitä opiskeluaikana ja valmistumisen jälkeen. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun henkilökunta on sitoutunut luomaan teille puitteet ja edellytykset kohdata tulevaisuus ja sen monet kasvot. Korkeakoulun edustamat osaamisalat vastaavat monella tapaa kehitykseen ja sen haasteisiin. Aalto ARTS kokoaa Aalto-yliopiston sisällä humanistis-kulttuuriseen traditioon perustuvan opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan. Korkeakoulu muodostuu viidestä eri laitoksesta: arkkitehtuurin, elokuvataiteen ja lavastustaiteen, median, muotoilun ja taiteen laitoksista. Keskeistä meidän edustamille aloille ovat ihmislähtöisyys ja käyttäjäkeskeisyys, jotka ovat vahvistamassa asemiaan teknologialähtöisen ajattelutavan rinnalla. Kansainvälisyys on myös yksi Aalto ARTSin omalajisista piirteistä. Yhteisömme on monikulttuurinen ja luo teille jo opiskeluaikana mahdollisuudet verkottua laajasti kansainväliseen alojemme yhteisöön. Tuohon yhteisöön korkeakoulun alumnit - monessa suhteessa alojensa edelläkävijät - ovat luoneet teille askelmerkit. Monet teistä ovat tulleet ulkomailta suorittamaan suomalaista yliopistotutkintoa. Olen nöyrällä mielellä sen tosiasian edessä, että korkeakoulullamme on vastuu kyetä antamaan teille parasta mahdollista opetusta, parhaat mahdollisuudet luoda oma tulevaisuutenne. Suuri vastuu on ollut myös teillä itsellänne siinä, miten hyödynnätte korkeakoulumme ja koko Aalto-yliopiston tarjoamia mahdollisuuksia. Kaikesta edellä mainitusta huolimatta, te täällä opiskelevat olette toisillenne parasta mitä tämä koulu voi tarjota. Opitte toisiltanne ja muodostatte elämänikäisiä verkostoja. Työelämä vaatii tänään erityisesti tiimityötaitoja ja yhteistyön ammattilaisia, jotka kunnioittavat ja arvostavat toisten osaamista. Ongelman ratkaisu vaatii monialaisuutta ja erilaisten osaamisalojen yhdistämistä. Tämän asian opetteluun Aalto-yliopisto tarjoaa ainutlaatuiset puitteet ja mahdollisuudet. Kannustan teitä tarttumaan monialaisiin projekteihin ja valitsemaan sivuaineopintoja myös muista Aalto-yliopiston korkeakouluista. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on myös kansainväliseen vaihto-opiskeluun osallistuminen, johon korkeakoulun kansainvälinen verkosto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet. Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien periaatteiden opiskelu ja niiden omaan työhön soveltaminen ovat yksi tärkeimmistä monialaisen opiskelun perusteista. Opiskelijat ovat olleet hyvin aloitteellisia tämän aihealueen opetuksen kehittämisessä, mikä kertoo opiskelijoidemme sosiaalisesta ja globaalista vastuuntunnosta ja halusta kehittää tulevaisuutta kestävien ja ihmislähtöisten periaatteiden mukaisesti. Korkeakoulumme yhteisöllisyys perustuu luovaan ajatteluun ja toimintatapaan, jossa maailman ja todellisuuden hahmottamisen keinona on taiteellinen ajattelu. Yhteisö ei voi olla rajoittava tai sulkeutuva. Korkeakoulumme omalajiseen identiteettiin kuuluu juuri ennakkoluuloton asenne eri kulttuureja ja erilaisia ajattelutapoja kohtaan. Avoimuus ja herkkyys ulkopuoliselle maailmalle ovat osa Aalto ARTSin omalajisuutta. Toivon teille rohkeutta ja intohimoa työskennellä valmistumisenne, tutkintonne ja tulevien työelämän suhteidenne eteen. Helena Hyvönen dekaani, professori

5 8 9 Opiskelu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa

6 10 11 Opiskelu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Entinen Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Arkkitehtuurin laitos yhdistyivät vuoden 2012 alusta ja muodostivat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun. Samassa yhteydessä Porin taiteen ja median laitos liittyi osaksi Taiteen laitosta. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on muotoilun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen korkeakoulu. Uusi korkeakoulu jatkaa edeltäjiensä luomaa kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua osaamista. Tällä hetkellä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sijaitsee kolmella kampuksella Arabiassa, Otaniemessä ja Porissa. Korkeakoulun uuden yhteisen rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2015 Otaniemeen. Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto on teknillisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö. Se on suomalaisille vahvuuksille rakentuva kansainvälinen yliopisto. Aalto-yliopisto hyödyntää aktiivisesti monitieteistä ja -taiteista luonnettaan. Tavoitteena on, että se kuuluu maailmanluokan yliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Toiminta rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle ja taiteelliselle toiminnalle, jotka muodostavat vankan perustan opetukselle sekä luovalle kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Kaiken toiminnan lähtökohtana on kestävä kehitys ja tavoitteena korkea kansainvälinen laatu. Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Opiskelijat osana Aalto-yhteisöä Aalto-yliopisto on opiskelijan ja 5000 työntekijän kansainvälinen asiantuntijayhteisö. Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä he ovat mukana rakentamassa uutta yliopistoa ja sen opiskelukulttuuria. Aalto-yliopistossa luodaan aidosti avointa ja innostavaa ilmapiiriä, joka kannustaa jatkuvaan uuden oppimiseen. Aalto-yliopistosta valmistuminen edellyttää ahkeraa opiskelua ja opintoihin sitoutumista. Opetus on vaativaa, mutta yliopisto tukee opiskelijoitaan opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. Aalto-yliopisto kouluttaa oman alansa erikoisosaajia ja monialaisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi. Opiskelua yli korkeakoulurajojen Aalto-yliopisto hyödyntää monitieteistä luonnettaan käynnistämällä uusia, korkeakoulujen osaamista yhdistäviä tutkimushankkeita, opiskelukokonaisuuksia ja kursseja. Aalto-yliopiston korkeakoulut tarjoavat yhteisiä Aalto-opintoja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Tarjolla on sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. International Design Business Management (ID- BM) ja Creative Sustainability ovat Aaltoyliopiston ensimmäiset yhteiset, poikkitieteelliset maisteriohjelmat. Design Factory, Media Factory ja Service Factory ovat yliopiston uuden osaamisen työpajoja. Factoryt ovat oppimis-, opetus-, tutkimus- ja yhteistyöympäristöjä, joissa akateemiset tiimit ja projektit sekä yritykset ja julkiset yhteisöt toimivat yhdessä. Pajoissa syntyvä tutkimustieto siirtyy opetukseen saumattomasti. Pajojen taustalla ovat alueet, joissa kolmella korkeakoululla on jo olemassa tieteidenvälistä yhteistyötä. Design Factory painottuu tuotekehitykseen, Media Factory media-alaan ja Service Factory korkean lisäarvon palveluihin. Tutkinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu toimii taideteollisella ja teknistieteellisellä koulutusalalla. Taideteollisella koulutusalalla voidaan suorittaa 1. alempana korkeakoulututkintona taiteen kandidaatin tutkinto 2. ylempänä korkeakoulututkintona taiteen maisterin tutkinto 3. jatkotutkintona taiteen tohtorin tutkinto. Teknistieteellisellä koulutusalalla voidaan suorittaa 1. alempana korkeakoulututkintona tekniikan kandidaatin tutkinto 2. ylempinä korkeakoulututkintoina arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinto 3. jatkotutkintoina tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinnot. Taiteen kandidaatin tutkinto Taiteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle 1. taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, taideteollisen alan tutkimuksen perusteiden tuntemus ja valmius alan kehityksen seurantaan; 2. taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet ja valmiudet tutkimukselliseen ajatteluun ja tutkimuksellisiin työskentelytapoihin; 3. valmius taiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen; 4. riittävä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Taiteen kandidaatin tutkinnon rakenne Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuus 15 op Taide- ja teoriaopintojen kokonaisuus 25 op Koulutusohjelman perus- ja ai-

7 12 13 neopinnot op, määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja määritellään opetussuunnitelmassa. Sivuainekokonaisuus tai vapaasti valittavat opinnot op, määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja määritellään opetussuunnitelmassa. Taiteen kandidaatin opinnäyte ja opinnäyteseminaari 10 opintopistettä. Taiteen kandidaatin opinnäytteestä on annettu erillinen ohje. Tekniikan kandidaatin tutkinto Tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle 1. koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttävien tehtäväalueiden kehityksen seuraamiseen; 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin ja niiden lisäksi taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet; 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; 4. valmiudet ymmärtää ja eritellä tekniikan vaikutuksia ja hyödynnettävyyttä; 5. kyky yhteistyöhön ja päämäärätietoiseen ryhmätyöskentelyyn; 6. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; 7. riittävä viestintä- ja kielitaito. 8. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja alan käytäntöihin sekä taiteelliseen toimintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Perusopintojen moduuli 80 op Ohjelman yhteisten opintojen moduuli 20 op Kolme perusmoduulia op Vapaasti valittavat opinnot 10 op Kandidaattiseminaarista ja siihen kuuluvasta kandidaatintyöstä 10 op Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa alempaan perustutkintoon johtaviin opintoihin kuuluu kolme perusmoduulia, jolloin tutkinnossa ei eritellä pää- ja sivuainetta. Tekniikan kandidaatin opinnäytteestä annetaan erillinen ohje. Taiteen maisterin tutkinto Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on 1. antaa opiskelijalle taideteollisen alan ammattitehtävien edellyttämä vaativa teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito; 2. antaa edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön ja valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen 3. antaa valmius itsenäisesti hoitaa vaativia taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä; 4. valmistaa taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sekä 5. antaa hyvä viestintä- ja kielitaito. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Taiteen maisterin tutkinnon rakenne Taiteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Taiteen maisterin tutkintoon kuuluu vähintään 80 opintopistettä syventäviä opintoja. Syventäviin opintoihin kuuluu 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. Taiteen maisterin tutkintoon kuuluu opinnäyteseminaari. Syventävien opintojen määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja määritellään opetussuunnitelmassa. Taiteen maisterin tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia tai sivuaineopintoja opintopistettä. Valinnaisten ja sivuaineopintojen määrä vaihtelee koulutusohjelmittain ja määritellään opetussuunnitelmassa. Taiteen maisterin opinnäytteestä on annettu erillinen ohje. Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnot Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1. koulutusohjelmaan kuuluvan pääaineen hyvä tuntemus; 2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen sekä edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön; 3. valmiudet ymmärtää oman alansa ongelmat käyttäjien, teknisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta; 4. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 5. hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä 6. valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja teknillistieteellistä asiantuntemusta edellyttävien tehtäväalueiden käytäntöihin sekä taiteelliseen toimintaan. Lisäksi arkkitehdin tutkinnon tulee täyttää vähintään EU-direktiivin 2005/36/EY ( ) mukaiset vaatimukset. Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintojen rakenne Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintojen laajuus on 120 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Tutkintoihin kuuluvat seuraavat opintokokonaisuudet: Tieteen metodiikan opinnot 10 op Kolme moduulia, joista vähintään yksi on oman tutkinto-ohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan on perusmoduuli op Vapaasti valittavat opinnot 20 op Diplomityö 30 op Aine- ja syventävät opinnot sisältyvät moduuleihin. Diplomityöstä on annettu erillinen ohje.

8 14 Tutkinnot ja koulutusohjelmat 15 Taideteollisen koulutusalan tutkinnot, koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot Tekniikan koulutusalan tutkinnot, koulutusohjelmat ja pääaineet Laitos Taiteen kandidaatin tutkinto Taiteen maisterin tutkinto Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos Median laitos Elokuvataiteen koulutusohjelma Dokumentaarinen elokuva Elokuva- ja televisiokäsikirjoitus Elokuva- ja televisiotuotanto Elokuvaleikkaus Elokuvaohjaus Elokuvaus Elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu Lavastustaiteen koulutusohjelma Elokuva- ja televisiolavastus Näyttämölavastus Pukusuunnittelu Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Valokuvataiteen koulutusohjelma Elokuvataiteen koulutusohjelma Dokumentaarinen elokuva Elokuva- ja televisiokäsikirjoitus Elokuva- ja televisiotuotanto Elokuvaleikkaus Elokuvaohjaus Elokuvaus Elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu Lavastustaiteen koulutusohjelma Elokuva- ja televisiolavastus Näyttämölavastus Pukusuunnittelu Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Media konseptien suunnittelu Visuaalisen viestinnän muotoilu Valokuvataiteen koulutusohjelma Visuaalisen journalismin maisteriohjelma* Laitos Arkkitehtuurin laitos Tekniikan kandidaatin tutkinto Arkkitehtuurin koulutusohjelma Arkkitehtuurin historia ja teoria Rakennussuunnittelu Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (yhteinen pääaine maisema-arkkitehtuurin kanssa) Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Maiseman suunnittelu ja hoito Maiseman suunnittelu ja rakentaminen Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (yhteinen pääaine arkkitehtuurin kanssa) Arkkitehdin / Maisema-arkkitehdin tutkinto Arkkitehtuurin koulutusohjelma Arkkitehtuurin historia ja teoria Rakennussuunnittelu Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (yhteinen pääaine maisema-arkkitehtuurin kanssa) Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma Maiseman suunnittelu ja hoito Maiseman suunnittelu ja rakentaminen Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu (yhteinen pääaine arkkitehtuurin kanssa) Master s Degree Programme in Creative Sustainability Muotoilun laitos Taiteen laitos Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Teollisen muotoilun koulutusohjelma Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Master s Degree Programme in New Media New Media New Media, Game Design and Production Master s Degree Programme in Sound in New Media Oikeus jatkaa opintoja taideteollisen muotoilun maisteriohjelmassa Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma Oikeus jatkaa opintoja tilasuunnittelun tai kalustesuunnittelun maisteriohjelmissa Tilasuunnittelun maisteriohjelma Kalustesuunnittelun maisteriohjelma Tekstiilitaiteen koulutusohjelma Teollisen muotoilun koulutusohjelma Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma Master s Degree Programme in Creative Sustainability Master s Degree Programme in International Design Business Management Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Specialisation Area in Curating, Managing and Mediating Art Master s Degree Programme in Creative Business Management Master s Degree Programme in epedagogy Design Kuvataiteiden maisteriohjelma Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutus / Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma Ympäristötaiteen maisteriohjelma * Visuaalisen journalismin maisteriohjelma toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston Svenka social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa. Koulutusohjelman tutkintovaatimukset löytyvät Taideteollisen korkeakoulun tutkintovaatimuksista Jatkotutkinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettavia jatkotutkintoja ovat taideteollisella alalla taiteen tohtorin tutkinto ja arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin aloilla tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinto sekä erityistapauksissa filosofian tohtorin tutkinto. Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden jatko-opintoihin taiteen, median, arkkitehtuurin ja muotoilun aloilla. Tutkimus ja tohtorinkoulutus ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti, ja tutkijanurasta on tullut houkutteleva vaihtoehto valmistuville maistereille. Vuoden 2012 alussa korkeakoulussa oli noin 300 tohtorikoulutettavaa ja noin 100 henkilöä työskenteli erilaisissa tutkijan tehtävissä. Tohtoriohjelma on hyvin kansainvälinen. Osana väitöstutkimusta, kansainvälisten seminaarien ja konferenssien lisäksi, tohtorikoulutettavia kannustetaan kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen. Noin 20 prosenttia tohtorikoulutettavista on ulkomaalaisia. Tohtoriohjelmaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa tai soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin asianomaisessa maassa. Aiemman tutkinnon tulee antaa haetun tutkimusalan edellyttämät valmiudet jatko-opintoihin. Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea tohtoriohjelmaan, jolloin korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto. Tohtorin tutkinnon suorittaminen Ohjeellinen tohtorin tutkinnon suoritusaika on neljä vuotta. Suorittaakseen tutkinnon opiskelijan tulee perehtyä syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Opiskelijan tulee myös perehtyä hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä saavuttaa sellainen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen

9 16 17 tuntemus, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Taideteollisella koulutusalalla tutkinnon tavoitteena voi myös olla se, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusaloilla tavoitteeksi voidaan puolestaan asettaa se, että opiskelija kykenee syvällisesti ymmärtämään taiteellisen ilmaisun aseman tutkimusaiheensa ongelmanasettelussa. Vaadittavien opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot sisältävät yleisiä tutkijankoulutusopintoja ja oman tutkimusalan opintoja sekä arkkitehtuurin alalla täydentävän aihealueen opintoja ja taideteollisella alalla omaa tutkimustyötä tukevia opintoja. Lisäksi on laadittava väitöskirja. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä yhtenäinen julkaistu tutkimus tai useita samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä julkaistuja artikkeleita ja niistä laadittu yhteenveto. Taiteen tohtorin tutkinnon erityispiirre on, että väitöskirjaan voi myös sisältyä taideproduktio tai useamman, toisiinsa merkityksellisessä suhteessa olevan taideproduktion sarja tai tuotekehitysprojekti. Taideteollisen alan tutkimusalat, taiteen tohtorin tutkinto (TaT) Elokuvataide Graafinen suunnittelu Lavastustaide Muotoilu Nykytaide Taidekasvatus Uusi media Valokuva Visuaalinen kulttuuri Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin tutkimusalat, tekniikan tohtorin tutkinto (TkT) Arkkitehtuurin historia ja teoria Rakennussuunnittelu Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu Maisema-arkkitehtuuri Tietoa hakuprosessista ja tohtorin tutkinnon suorittamisesta on saatavilla Intossa. Tietoa korkeakoulun jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusaiheista löytyy tutkimustietokanta Resedasta Opinto-oikeus ja ilmoittautuminen Opiskelijalle voidaan myöntää opinto-oikeus joko tutkinnon suorittamista tai muita erillisiä opintoja varten. Opinto-oikeus myönnetään rajatuksi ajaksi. Opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon lukuvuosittain, jotta opinto-oikeus pysyy voimassa. Perustutkinto-opiskelijoiden on kuuluttava ylioppilaskuntaan voidakseen ilmoittautua. Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta ja opinto-oikeudesta löydät Intosta (into.aalto.fi). Ilmoittautuminen lukuvuodelle Kaikkien tutkintoa suorittavien opiskelijoiden on vuosittain lukuvuoden alussa ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittauduttava korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ainoastaan läsnä olevat opiskelijat voivat ilmoittautua ja osallistua kursseille ja ovat velvollisia maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Sekä läsnä- että poissaolevaksi ilmoittautuminen kuluttavat tutkinnonsuoritusaikaa tietyin rajauksin (ks. kohta Opintooikeuden kesto ja tutkinnonsuoritusaika). Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi. Ilmoittautuminen lyhyemmälle ajalle on mahdollista ainoastaan opinto-oikeuden keston ollessa lyhyempi. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös muita kuin tutkinto-opiskelijoita (JOO- ja erillisopiskelijat). Ilmoittautumisen laiminlyönti Opiskelijat, jotka laiminlyövät ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana, joutuvat anomaan opiskeluoikeuttaan takaisin. Jos ilmoittautumisen laiminlyönti on kestänyt yli yhden lukuvuoden, vaaditaan myös tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta kohtuullisessa ajassa. Opiskeluoikeuden palauttamisesta peritään uudelleenkirjaamismaksu. Ylioppilaskuntaan kuuluminen Yliopistolain nojalla kaikki Aalto-yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Perustutkinto-opiskelijoiden on oltava ylioppilaskunnan jäseniä voidakseen ilmoittautua läsnäoleviksi ja suorittaa opintoja. Myös jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskuntaan kuuluvien on suoritettava ennen yliopistoon ilmoittautumista. Opinto-oikeuden kesto ja tutkinnonsuoritusaika Yliopistoissa rajataan niiden opiskelijoiden tutkinnonsuoritusaikaa, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut tai sen jälkeen. Yliopistolain mukaan alemman korkeakoulututkinnon (taiteen kandidaatti, tekniikan kandidaatti) tavoitteellinen suorittamisaika on kolme lukuvuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon (taiteen maisteri, arkkitehti, maisema-arkkitehti) tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi lukuvuotta. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa, eli seitsemässä vuodessa (3+2+2). Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa, eli neljässä vuodessa (2+2). Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan tutkinnolle annetussa suorittamisajassa tai tutkinnon suorittamiseen myönnetyssä lisäajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opinto-oikeutensa. Jos opinto-oikeuden menettänyt henkilö haluaa myöhemmin aloittaa opinnot uudestaan, hänen on haettava yliopistoon normaalin valintakoemenettelyn kautta. Poissaolot Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa la-

10 18 19 kisääteistä poissaoloa, joka johtuu seuraavista syistä: vapaaehtoinen asepalvelusaika, asevelvollisuuden suorittaminen, siviilipalvelus sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika. Nämä lakisääteiset poissaolon syyt kirjataan opiskelijatietojärjestelmään jälkikäteen opiskelijan pyynnöstä, jos opiskelijan opinto-oikeus on päättymässä ja hänellä on yllämainituista syistä johtuvia poissaoloja. Tutkinnon suorittamisaikaan ei myöskään lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Poissaolevaksi ilmoittautuminen pidentää opinto-oikeutta opiskelijatietojärjestelmässä automaattisesti näiden neljän lukukauden osalta. Lisäajan anominen Jos et ehdi suorittaa tutkintoasi sille annetussa suorittamisajassa, voit anoa opinnoillesi lisäaikaa. Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne. Opintojen keskeyttäminen Halutessaan opiskelija voi keskeyttää opintonsa. Myös keskeyttäneenä opiskelijan tutkinnonsuoritusaika kuluu. Opintojen keskeyttäminen, jota työvoimaviranomaiset saattavat edellyttää työttömyysetuuden hakijalta, tehdään vuodeksi (12 kk) kerrallaan. Kuitenkin jos opiskelija haluaa jatkaa keskeytystä ja ilmoittaa tästä Opintoja opiskelijapalveluille ennen edellisen keskeyttämisajan päättymistä, keskeytystä voidaan jatkaa myös tätä lyhyemmäksi ajaksi, eli kuluvan tai seuraavan lukukauden loppuun. Keskeyttämistä ei voi tehdä takautuvasti eikä sitä voi peruuttaa, ennen kuin yhtäjaksoinen keskeytys on kestänyt vähintään vuoden. Keskeytysaikana opiskelija ei voi tehdä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijana opintosuorituksia eikä hänen Aalto-käyttäjätunnuksensa ole voimassa. Opinto-oikeudesta luopuminen Opiskelija voi halutessaan luopua opinto-oikeudesta. Opinto-oikeudesta luopuminen on sitova. Opinto-oikeuden voi saada takaisin ainoastaan uuden opiskelijahakumenettelyn kautta. Omien opintojen suunnittelu Antoisan, tehokkaan ja motivoivan opiskelun edellytys on, että opiskelija on selvillä omien opintojensa tilasta, suoritteilla olevan tutkinnon rakenteesta ja tutkinnon suorittamiseen liittyvistä vaatimuksista. Opintojen suunnittelu on tärkeä osa opiskelua. Jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa opintojen aloittamisesta tutkinnon suorittamiseen. Yliopisto pyrkii siihen, että opintopolku on mahdollisimman järkevä ja suunnitelmallisesti etenevä. Tätä varten opiskelija laatii yhdessä koulutusohjelman nimeämän henkilön kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jota voidaan päivittää tarvittaessa. Opiskelijan ohjaus ja neuvonta Yleistä opiskelijaneuvontaa antaa OOP-palvelupiste. Parhaiten ajankohtaisista asioista saa tietoa Intosta (into.aalto.fi). Myös yleisimmät lomakkeet ovat saatavilla verkosta. Palvelupisteessä tapahtuvan yleisen opiskelijaneuvonnan piiriin kuuluvat muun muassa seuraavat asiat: ilmoittautuminen, opiskeluoikeus, yleinen neuvonta kieliopintoihin liittyen, opiskelumahdollisuudet muissa yliopistoissa, tutkintotodistukset ja opintorekisteriote. Opintoihin liittyvissä asioissa neuvovat koulutusohjelmien opintokoordinaattorit. Koulutusohjelmissa ohjausta antavat myös tutoropettajat, joiden tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijaa tämän opinnoissa. Lisäksi uusien opintojaan aloittavien opiskelijoiden tukena toimii opiskelijatutoreita. Kaikki yhteystiedot löydät Intosta (into. aalto.fi). Tutkintovaatimukset Opiskelija suorittaa opintonsa pääsääntöisesti niiden tutkintovaatimusten mukaan, jotka ovat voimassa hänen aloittaessaan opintonsa. Kunkin koulutusohjelman tutkintovaatimukset on kuvattu tässä opinto-oppaassa. Jos tutkintosi suorittaminen kestää pidempään kuin siihen varattu tavoiteaika (kandidaatit 3 vuotta ja maisterit 2 vuotta), tai koulutusohjelmasi tutkintovaatimukset uudistuvat merkittävästi, on mahdollista, että siirryt noudattamaan uusia tutkintovaatimuksia. Uusien tutkintovaatimusten noudattamisesta sovitaan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitaan myös, mitkä jo suoritetuista opinnoista voidaan hyväksi lukea osaksi uusien tutkintovaatimusten mukaista tutkintoa. Opetussuunnitelman mukaiset kyseisenä lukuvuonna opetettavat opinnot löytyvät WebOodin opinto-oppaista (oodi. aalto.fi). Jos opiskelija noudattaa aiempia tutkintovaatimuksia, eikä jotakin niiden mukaista pakollista kurssia enää järjestetä, opetussuunnitelmassa kuvataan ja koulutusohjelma tiedottaa, minkä kurssin suorittaminen vastaa poistetun kurssin suorittamista. HOPS Opiskelija laatii yhdessä koulutusohjelman nimeämän henkilön kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka pohjautuu tutkintovaatimuksiin sekä opetusohjelmaan. Henkilökohtainen opintosuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa tulee huomioida kaikki opiskelu, kuten sivuaineopinnot, JOO-opinnot, vaihto-opiskelu, työharjoittelu ja projekteissa suoritettava opiskelu. Koulutusohjelmat antavat yksityiskohtaisemmat ohjeet opintosuunnitelman laatimisesta. Tohtoriohjelmassa tohtorikoulutettava ja vastuuprofessori laativat yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen opintosuunnitelman opintojen alkaessa. Suunnitelman vahvistaa tohtoriohjelman johtaja.

11 20 21 Aalto-kurssit ja sisäinen liikkuvuus Aalto-yliopistossa opiskelijoiden on mahdollista tietyin edellytyksin suorittaa opintoja myös toisessa Aallon korkeakoulussa. Opiskelijalla tulee olla lupa opintojen suorittamiseen toisessa korkeakoulussa ja opinnot tulee sisällyttää suoritettavaan tutkintoon. Sisäisen liikkuvuuden kautta muissa korkeakouluissa tarjolla oleviin opintoihin hakeudutaan erillisen haun kautta. Lisäksi tarjolla on kaikille avoimia poikkitieteellisiä Aalto-kursseja, joille osallistuminen ei edellytä hakua, vaan niille ilmoittaudutaan tavalliseen tapaan WebOodissa. Tarkempaa tietoa ja hakuohjeet löydät Intosta (into.aalto.fi). Poikkeuksena tekniikan koulutusala Tekniikan koulutusalalla liikkuvuus on kuitenkin pääsääntöisesti vapaata. Tämä tarkoittaa, että arkkitehtuurin ja maisemaarkkitehtuurin koulutusohjelmien opiskelijat voivat hakeutua tekniikan alan opintoihin sisäisen liikkuvuuden hakujen ulkopuolella. Koulutusohjelman ulkopuolisista opinnoista on kuitenkin sovittavat henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. JOO-opinnot JOO-opintojen eli Joustavan opinto-oikeuden kautta Aallon opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa ja toisissa suomalaisissa yliopistoissa opiskelevien tehdä opintoja Aalto-yliopistossa. Periaate on, että JOO-oikeus voidaan myöntää sellaisiin opintoihin, joita Aalto-yliopisto ei tarjoa. Opintoihin tarvitaan oman koulutusohjelman puolto ja kohdeyliopiston hyväksyntä. Tarkemmat hakuohjeet löydät Intosta (into.aalto.fi). Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla Aalto-yliopistossa ja erityisesti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa opiskellaan hyvin kansainvälisessä ympäristössä. Tämän lisäksi kaikille opiskelijoille suositellaan kansainvälisen osion sisällyttämistä opintosuunnitelmaansa joko vaihto-opiskelun tai ulkomaan työharjoittelun kautta. Myös lyhyempiä messu-, kilpailu- ja näyttelymatkoja tai osallistumista kansainvälisiin workshop-tapahtumiin suositellaan. Monipuoliset vaihtosopimukset ja erilaiset harjoittelumahdollisuudet tarjoavat opiskelijoille laajan valikoiman mahdollisuuksia kansainvälistymiseen eri puolilla maailmaa. Muualla hankitun osaamisen hyväksilukeminen Hyväksilukemisella tarkoitetaan muualla kuin omassa yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, joko korvaamalla tietty kurssi tai opintokokonaisuus tai sisällyttämällä opinnot esimerkiksi valinnaisiin opintoihin. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta säädetään Aalto-yliopiston Yleisissä ohjeissa opintojen hyväksilukemisesta ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjesäännössä. Ohjeet hyväksilukemisen hakemiseen löytyvät Intosta (into.aalto.fi). Tarkemmat linjaukset aikaisempien kieliopintojen hyväksilukemisesta löytyvät Yhteisen opetuksen yksikön alta kohdasta Aikaisempien kieliopintojen hyväksilukeminen (s. 41) Hyväksilukemisen periaatteet Korkeakoulun päätöksellä opiskelija voi lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan vastaavia opintoja tutkintoonsa sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opintoja voidaan hyväksilukea myös muuten osoitetulla osaamisella. Opinnäytettä ei voi hyväksi lukea. Kurssin tai opintokokonaisuuden hyväksilukeminen merkitään opiskelijatietorekisteriin siten, että alkuperä on näkyvissä. Hyväksiluettujen opintojen alkuperäinen arvosana muunnetaan opiskelijan koulutusohjelmassa sovellettavaan arvosteluasteikkoon, jos vastaavuus on selkeästi osoitettavissa. Muussa tapauksessa hyväksiluetut opinnot merkitään arvosanalla hyväksytty. Palautteen antaminen Palautteen antaminen opetuksesta on sekä opiskelijan oikeus että velvollisuus. Jotta voimme kehittää korkeakoulun tarjoamaa opetusta, tarvitsemme palautetta asioista, joiden opiskelijat ovat kokeneet edistävän oppimista sekä kritiikkiä niistä asioista, joita opiskelijat toivovat kehitettävän. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti opiskelijalla on oikeus antaa palautetta kaikista korkeakoulun järjestämistä kursseista sekä opinnäytteensä ohjauksesta. Palautetta kerätään järjestelmällisesti sähköisen kurssipalautejärjestelmän kautta sekä paperipalautteen ja vapaamuotoisemman suullisen palautteen avulla. Tarkemmista palautteenantamisen käytännöistä tiedotetaan kurssien yhteydessä. Saatua palautetta käytetään opetuksen kehittämiseen, ja se on osa laitosten opetussuunnitelmatyötä. Esteetön opiskelu Aalto-yliopiston tavoitteena on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus ja opetus ovat saavutettavia kaikille yhteisön jäsenille. Esteettömän opiskelun tavoitteena on yhdenvertaisuus opiskelijana ja opiskelua tukevien ohjausja tukipalvelujen saavutettavuus. Oppimisympäristön tulee ottaa huomioon oppimisvaikeuksiin, vammaisuuteen tai kulttuuri- ja kielitaustaan liittyvät yksilölliset tuen tarpeet niin, että opintojen tavoitteellinen eteneminen on mahdollista. Tehostettua tukea opintoihin Tehostetulla tuella tarkoitetaan sitä, että opiskelija voi saada opintoihinsa henkilökohtaista ohjausta ja/tai lisäaikaa tehtävien palauttamiselle. Opiskelija, jolla on ongelmana jännittäminen, erilaiset lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt, mielenterveyden häiriöt, kuurous ja huonokuuloisuus, heikkonäköisyys tai liikuntavamma voi saada tehostettua tukea.

12 22 23 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelija voi hakea tehostettua tukea lomakkeella, johon on liitetty lääkärin, psykologin tai jonkun muun asiantuntijan lausunto ja mahdolliset suositukset opintojen järjestämistä varten. Hakemus jätetään OOP:n esteettömyysasioiden yhdyshenkilölle, joka pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä asiantuntijoilta. Yhdyshenkilö tiedottaa opiskelijaa, koulutusohjelman johtajaa ja laitosjohtajaa tehostetun tuen tarpeesta ja muodosta. Hakemus tehostettua tukemista varten löytyy Inton kohdasta Lomakkeet. Siirtyminen suorittamaan taiteen maisterin tutkintoa Sekä taiteen kandidaatin että taiteen maisterin tutkintoa suorittamaan otettu opiskelija voi aloittaa maisterin tutkintoon johtavat opinnot kandidaatin tutkinnon suoritettuaan. Laitos voi myöntää opiskelijalle hakemuksesta opinto-oikeuden maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista, jos opiskelijalla on korkeintaan 20 opintopistettä suorittamatta kandidaatin tutkinnostaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa eikä opiskelija muutoin voisi aloittaa maisterin tutkinnon opintojaan ilman viivettä kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa koordinoivan laitoksen johtaja. Koulutusohjelman vaihto Opiskelijalle voidaan perustellusta syystä myöntää oikeus vaihtaa koulutusohjelmaa tai suuntautumisvaihtoehtoa. Vaihtamisen edellytys on, että opiskelija on osoittanut opiskelua varten tarvittavan osaamisen ja motivaation sen koulutusohjelman opintojen suorituksilla, johon hän hakee vaihtoa sekä mahdollisilla muilla vastaanottavan laitoksen edellyttämillä tavoilla. Koulutusohjelmaa vaihtava opiskelija luopuu opinto-oikeudestaan aiempaan koulutusohjelmaan. Jos koulutusohjelman vaihto hyväksytään, aiemman ohjelman opinnot pyritään sijoittamaan uudessa koulutusohjelmassa suoritettavaan tutkintoon. Koulutusohjelman vaihtaminen ei koske Aalto-ohjelmia eikä arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmien välistä vaihtoa. Koulutusohjelman vaihtamisesta säädetään korkeakoulun tutkintosäännössä. Valmistuminen ja opinnäyte Valmistuminen on mahdollista lukuvuosittain vahvistettavina valmistumispäivinä. Lisäksi syys- ja kevätlukukauden päätteeksi järjestetään juhlallinen publiikki. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon edellytettävät opinnot. Todistusta on pyydettävä lomakkeella viimeistään kuukautta enne aiottua valmistumispäivää. Sekä taiteen maisterin opinnäytteestä että arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin diplomityöstä on olemassa ohjeet, joihin opiskelijan tulee tutustua ennen opinnäytetyöskentelyn aloittamista. Niissä kerrotaan mm. ohjauksesta, arvioinnista ja valmistumisesta. Näiden yhteisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelmat antavat tarkentavia ohjeita. Opintosuoritukset ja arvostelu Tässä osassa esitellään opintosuorituksiin ja niiden arvosteluun liittyvät perusperiaatteet, jotka määritelty tarkemmin Aalto-yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä ja korkeakoulun tutkintosäännössä. Opintojen mitoitus ja pisteytys Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Lukuvuoden keskimääräinen työpanos on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työskentelyä. Opintosuoritus Opintosuorituksella tarkoitetaan väitöskirjaa, taiteen maisterin ja kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opinnäytettä sekä sellaista kirjallista tai suullista tenttiä, esitelmää taikka taiteellista tai muuta suoritusta, joka sisältyy korkeakoulun opetussuunnitelmiin. Opintosuorituksen tekeminen edellyttää läsnäolevaksi ilmoittautumista. Opiskelijalla on oikeus opinnoissaan ja opintosuorituksissaan käyttää sekä kirjallisesti että suullisesti suomen tai ruotsin kieltä ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Arviointi Opettajan tulee ilmoittaa kurssin tarkat arvosteluperusteet opiskelijoille viimeistään kurssin alkaessa. Opintosuoritusten, opinnäytteiden ja diplomitöiden arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5. Perustellusta syystä opintosuorituksissa voidaan käyttää hyväksytty-hylätty -asteikkoa. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla. Väitöskirja arvioidaan asteikolla kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Opintosuoritusten julkistaminen ja rekisteröinti Kurssin vastuuopettaja huolehtii, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen määristä julkaistaan neljän viikon kuluessa tentin toimittamisesta tai muulle opintosuoritukselle annetusta jättöpäivästä. Samalla on ilmoitettava miten ja milloin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua arvosteluperusteisiin ja niiden soveltamiseen omalla kohdallaan. Julkaisupaikkana käytetään korkeakoulun sähköistä tai muuta ilmoitustaulua. Kaikki suoritetut kurssit tallennetaan opiskelijatietojärjestelmä Oodiin viipymättä tulosten julkistamisen jälkeen. Opintosuoritusten tulokset säilytetään opintosuoritusrekisterissä pysyvästi. Oikaisun hakeminen opintosuoritusten arvosteluun Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdas-

13 ta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Arvostelun suorittaneen opettajan on annettava päätöksensä oikaisupyyntöön kirjallisesti. Opettajan oikaisupyynnön johdosta tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opintosuoritusten voimassaolo Kurssin suoritus vanhenee, kun sen suorittamisesta on kulunut 10 vuotta. Kurssia ei voi sisällyttää tämän jälkeen tutkintoon sellaisenaan. Kurssin hyväksymisestä osaksi tutkintoa ja mahdollisista täydentävistä suorituksista päättää koulutusohjelman johtaja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot eivät vanhene. Hyväksytty opinnäytteen suoritus on voimassa toistaiseksi. Muu kuin tutkintoon johtava koulutus Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella myös muuten kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opintoja voi suorittaa JOO-opintoina (muiden yliopistojen opiskelijat) tai erillisinä opintoina. Myös Aalto-yliopiston avoin yliopisto ja Aalto PRO tarjoavat opintoja ja täydennyskoulutusta. Kansainväliset opiskelijat voivat tulla suorittamaan opintoja Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun kansainvälisen opiskelijavaihtosopimuksen tai muun sopimuksen perusteella. JOO-opinnot ja sopimusopinnot JOO-opinto-oikeutta voivat hakea jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa opiskelevat, silloin kun tarkoituksena on sisällyttää Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritetut opinnot oman yliopiston tutkintoon. JOO-opinnoissa opiskelija anoo rajattua opiskeluoikeutta yksittäisiin opintokokonaisuuksiin. JOO-opinnot edellyttävät aina opiskelijan oman yliopiston sekä vastaanottavan yliopiston hyväksyntää. JOO-opintoja voi suorittaa vain nimetyillä kursseilla. Aalto-yliopiston JOOopintotarjonta on esitelty Intossa (into.aalto.fi). JOO-opintoihin hakeudutaan sähköisen Joopas-portaalin kautta osoitteessa joopas.fi. Erillisopinnot Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun voidaan hyväksyä varsinaisten opiskelijoiden lisäksi ylimääräisiä opiskelijoita suorittamaan erillisiä opintoja. Erillisopiskelijana suoritettavat opinnot ovat maksullisia. Lisätietoa erillisopintoihin hakeutumisesta on saatavilla Opinto- ja opiskelijapalveluista. Avoimen yliopiston opinnot Joitakin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintoja voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina. Opetusohjelma vaihtelee lukukausittain. Avoimen yliopiston järjestämien kurssien lisäksi opiskelupaikkoja on tarjolla joissakin tutkinto-opetuksen ryhmissä. Avoimessa yliopistossa voi opiskella omien tavoitteidensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Valintaperusteena kursseille on ilmoittautumisjärjestys. Joillakin kursseilla on esitietovaatimuksia, jotka on mainittu kurssikuvauksessa. Opintosuoritukset voi esittää hyväksiluettaviksi tutkintoon. Avoimen yliopiston opinnoista peritään opintomaksu, joka on korkeintaan 10 / opintopiste. Lisätietoja koulutustarjonnasta osoitteessa avoin.aalto.fi Kansainvälinen vaihto-opiskelu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on opiskelijavaihtosopimuksia kaikkialle maailmaan. Yleisesti sopimukset koskevat vain tiettyjä koulutusohjelmia tai koulutusaloja. Partnerikoulujen opiskelijat voivat tulla näiden sopimusten perusteella opiskelemaan korkeakouluun yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Tavoitteena on, että opinnot voidaan hyväksilukea lähtökoulussa suoritettavaan tutkintoon. Opinnot voivat koostua esimerkiksi oman pääaineen opinnoista, taideopinnoista ja suomen kielen ja kulttuurin opinnoista. Mikäli korkeakouluun hakeutuva kansainvälinen opiskelija ei ole Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun partnerikoulusta, hän voi hakeutua suorittamaan opintoja erillisopintoina tai täydennysopintoina. International Architecture Program (IAP) IAP kattaa Arkkitehtuurin laitoksen englanninkielisen opetuksen ja tarjoaa maisteritason arkkitehtuurin tai maisema-arkkitehtuurin opintoja vaihto-opintoina laitoksen omien partnerikorkeakoulujen opiskelijoille ja maksullisina täydennysopintoina muille kansainvälisille arkkitehtuurin tai maisema-arkkitehtuurin maisterivaiheen opiskelijoille. Täydennysopiskelijoille on tarjolla kaksi ohjelmaa: puolen vuoden tai vuoden pituinen General Studies Program ja vuoden pituinen Wood Program. Arkkitehtuurin laitos kertoo tarkemmin hakuprosesseista ja valinta- ja hyväksymiskäytännöistä. Yliopiston hallinto ja suunnittelu Yliopisto-opintoja ohjaavat säännökset Yliopistojen toimintaa Suomessa säätelevät lait ja asetukset. Aalto-yliopistossa on myös voimassa yliopiston omia sääntöjä ja lisäksi opiskelijaan vaikuttavat erityisesti Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulua koskevat säännöt. Lait, asetukset ja säännöt määräävät monista opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeisistä kysymyksistä, kuten tutkinnoista, opinto-oikeuksista ja arvostelusta. Erityisesti opiskelijoita koskevat Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintosääntö. Keskeisimmät yliopistoja koskevat lait ja säädökset Yliopistolaki (558/2009)

14 Yliopistoasetus (770/2009) Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) Asetus yliopistojen maisteriohjelmista (1306/2010) Asetus yliopistojen väliaikaisesti maksullisista koulutusohjelmista (1473/2011) Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä (464/1998) Hallintolaki (434/2003) (Koskee Aalto-yliopistoa julkisten hallintotehtävien osalta) Aalto-yliopiston sääntöjä Johtosääntö Aalto-korkeakoulusäätiön säännöt Yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sääntöjä Ohjesääntö Tutkintosääntö Tarkempaa tietoa säännöistä ja niiden sisällöstä on saatavilla Intossa (into.aalto.fi). Opetuksen suunnittelu Aalto-yliopistossa tutkintoon johtava koulutus tapahtuu koulutusohjelmissa. Opetus pohjautuu opetussuunnitelmatyöhön, joka on jatkuva prosessi. Opetussuunnitelmassa määritellään koulutuksen tavoitteet, tavoiteltavat kompetenssit ja se, mitä todella kuuluu alan tai koulutusohjelman asiantuntijuuteen. Tavoitteena on, että opinnot palvelevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opetussuunnitelmatyön pohjana on valtakunnallinen tutkintoasetus ja siinä säädetyt tavoitteet ja tutkinnon rakenteet, mutta yliopistolla on kuitenkin suuri vaikutusvalta opetuksen suunniteluun liittyvissä kysymyksissä. Näin ollen opetuksen suunnitteluun vaikuttavat yliopiston ja korkeakoulun opetussuunnitelmatyötä koskevat tavoitteet. Tutkintojen vaatimukset ja toteutettava opetus kuvataan Tateiden ja suunnittelun korkeakoulussa kolmella tasolla: korkeakoulun tutkintosäännössä kuvataan tutkintojen tavoitteet ja rakenteet yleisellä tasolla. Opetussuunnitelma kuvaa tutkintosääntöä tarkemmalla tasolla tutkintojen rakenteet, tutkintojen sisältämien kokonaisuuksien tavoitteet ja kokonaisuuksien sisältämät kurssit. Opetussuunnitelman toteutumista tiettynä lukuvuonna kuvaavat WebOodissa julkaistavat kurssien kuvaukset, joista käy ilmi kurssien osaamistavoitteet, sisältö, opintopisteet, vastuuopettajat ja ajoitus. Opetussuunnitelma vahvistetaan vuosittain korkeakoulun akateemisessa komiteassa. Valmistelutyö tapahtuu laitoksilla toimivissa opetussuunnitelmatyöryhmissä. Yhteisten opintojen suunnittelu tapahtuu Yhteisen opetuksen yksikössä (YoYo).