Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Vipuvoimaa. EU:[ta OO7213. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI 42100 JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Vipuvoimaa. EU:[ta OO7213. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc"

Transkriptio

1 Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc Vipuvoimaa EU:[ta OO7213

2 \I1HERALUE 6282m2 PEN YRITYSHALLI 546m 2 AKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2 AKENNUS ON VARUSTETTU KONi

3 q Furoopin Vip ta - Jamsek I Z. AU 1EUJT i r ( JO,/ 68d /0 /> 2y \ Epo i 4G.Oo2 ( 1 8J-2 PAauKSrN M11OJ > 1 /7 / / - \O\\OO/ 0 10 TV 1944r

4 HARMAA RR4I Dark Silver RR40 SILVER TUMMAN HARMAA RRI3 PUNAINEN RAL 3021 ALUMIINI TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 HARMAA TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL JLXISiVJ POI-4JOSEEN JULKISIVU LÄNTEEN JULKSVU ITÄÄN JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT 1 TERASBETONISOKKELI 2 JULKISIVUELEMENTTI PARDC MIERO 3 JULKISIVUELEMENTTI PAROC MIERO 4 IKKUNAT 5 KRYNTIOVET JA IKKUNAT NIIDEN YLAP1J?LELA LIST2INEEN 6 NOSTO OVET 7 SOKKELIN YLAPUOLEN LISTAT, OVI JA IKKUNALISTA 8 AVORRYSTAAT 9 VESIKATE ARKORPLAN PVC YKSIKERROSICATE 10 VESIKOURUT. SYÖKSYTORVET II JULKISIVUPELLITYS VAAKA RANNILA DESING MILAN KPSITTELEMAT2N MUOVIPINNOITETTU TERAS MUOVIPINNOITETTU TERAS PULVERIMAALATTU ALUMIINIPROFIILI PULVERIMAALATTU ALUMIINIPRDFIILI ALUMIINIPROFIILI MUOVIPINNOITETTU TERAS MAALATTU PUU ARKORPLAN PVC-YKSIKERROSKATE MUOV1PINNOITETTU TERAS MUOVIPINNOITET1LI TERAS SEINAELEMENTTIEN PYSTYLISTAT VIEREISTEN SEINAVARIEN MUKAAN

5 no PUNAINEN NAL 300 ALUKIINI TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 HARMAA TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 / L II L. 1-0I 1 1UV&.Jl 11.II.UNA 1 N1II)N YLA1UULLL LL 1 WNLN UJMRALA II U LUM11NIHkU IILI NOSTO-OVET A NWRIJFI1LI SOKKE:LIN YLRPULEN LISTAT, OVI- JA IKXIJNALISTA ML-fPINNEflTETTU TERAS AVORRYSTAAT MAALATTU PUU VESIKATE: ARKORPLAN PVC YKSIKERROSKATE ARKORPLAN PVC YKSIKERROSICATE VESIKOURUL SYÖKSYTORVET MUOVIPINNUITETTU TERAS JULKSIVUPELL1TYS VAAKA RANNILA DESJNG MILAN MUO\ IPINNOITETTU TERRS SEINAELEJ4ENTTIEN PYSTYLISTAT VEREISTEN sei,avarif:n MLKAAN / L YLÄIKKUNAT TEOLUSUUSTILA 1 183,0 ma SAVbNPOISTOVAA11MUS O25 2,0% F3SASTON ALASTA O,5m2 3,7m 4,8m2, L1.,UKKU - H / _ TE0LL1SJUSflLA rn1 SAVUNP0JSTOVAATMUS 0,25 2,0% OSASTON ALASTA 0,7m2 YÄKKUNAT 4,0m2, LUUI(KL 5,6m2 1,8m2 1 > - c 2. KERROS 1 8rn 1,8rn R R \ /

6 rfl > 4 II

7 e LEIKKAUS 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2 S SXPUOLISTEN PNTOJEN VAATTIJUKSET SEINÄT B sl,do R=TARUKKEET, JOIDEN OSALLJSOI.NNEN PALlON ON IY VlN RAJOITETTUA slsa N1TJOTT0 ON EROITÄIN VÄH)JSTÄ do=palavia PISAROITA E ESlNY LATTTAT A2a-sl A2TAR0TKREL,,OIDE 4 OSAWSTIJMINEN PALOON O EITTXIN TALOITETTUA st SAWNPJOTTO ON RTTÄIK VÄHÄISTÄ JOS YKSI O1, TJUIST1EN PS PI1LJS ENNTÄÄN 30m TOS 1 MISTO L6 ma PAOVAARALUSUUS UOKKA TOAIANAT, JOIlOI LIITTYY.%HÅNEN TAI EOHI1JUJJfN PA.OVAARA SAJ O(STOVAATVJS 0,25 2,0% OSASTON ALASTA JOS SPRfNKLEROiNTT, 0,15 0.5% OSASrO AJJ,SFA PALOVAARAWSUUSLUOKKA 2 TOMl*AT, JONtN UVTTYY 400OAATTA1A TAf SjJRr PALOVAARA A,SSA 00 ESIINTYÄ ÄJlOYSvAATA SAAJOqSTOAAAflMUS 2.0 5,0% OSASTON ALASTA JOS SPRIILEROINT1O 0,5 1.0% OSASON ALASTA OLEITJS SUOJAUSTASO 2 (MÄÄRTEflÄVÄ TOIMINNAN VUKAAN) AIKAUJS11 JA N KE(UKSW AUTOUAATUSEN U4OITIA<N ANTAVA IONMom SE< aalcpostrkosro JA KÄSSAVUT1UE KERROSA.A HALUT Jt TD:MS C DSAT 546,O 2 HUONEISTOALA HALLI JA OEMISTOOSAT 518,Ori2 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2 RAKENNUS ON VARUSTETT1J KONEELLISELLA ILMAN VAIHDOLLA Euroopan unioni Euroopan a[uekehitysrahasto <OSA KCTTW/IA T1Ijo ma1sei M R)IN RAXEIMJSTM OE Pt5TU LA UJDISRAKENNUS PÄÄPIRUSTUS ELi: [ta TJ*IUS<OWEEN.L 000Tt P.RSTJI<S0 W.AMSEK OY P0i-JAIIRLSTUS 1:100 PlENYRTYSiALL E.K <AJS 1:O0 RMENNU TA,JAPALVELU JJL0SIVIJT Jämsek lilla. SJIJNALA No MUUTOS ALLU TEAM AR RAJAllE 6, KftHO Ulla_lmmoni,_91, mp_ _9065 AvÄys ulla.dnmaoonnu-tewajoeti ULLA IMMONEN

8 42100 JÄMSÄ Jamsck JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI 1 Ralatie 6, Koiho Y-tunnus alv. rek. Rakennuttajapalvelu AHu-Team Oy Yläpohja on puurakenteinen. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Vesikatteena on kaksikerroksinen kumibitumikermi tai yksikerroskate Arcoplan. YLÄPO1-IJA JA VESIKATE elernenttiä. Lämniöneristeenä mineraalivilla. Ulkoseinät ovat molemmin puolin valmispintaista, tehdasvalmisteista Paroc ULKOSEINÄT Kantava runko on liimapuuta tai teräsprofiulia. KANTAVA RUNKO Rakennus perustetaan tiivistetyn sora- ja mursketäytön varaan. Pilari- ja seinäanturat ovat teräsbetonia. Sokkelit rakennetaan riittävän korkeina puhtaaksi valetusta teräsbetonista. Eloperäiset maalajit poistetaan kantavaan kerrokseen saakka. PERUSTUS JA SOKKELIT RAKENNUSTAPASELOSTUS - ulkoalue suunnittelussa toimisto / sos.tilaosan laajuus n hyrn2 asfaltoidaan n m2 alueelle rakennetaan sadevesiviemäröinti huom ioidaan mahdolliset s iltanosturit 5,0 t - lialliosan - laajentarnismahdolli - hallin - toimisto - asfaltoidul[e vapaa korkeus on min. 5,0 m suus otetaan suunnitelmissa huomioon / sos.tilat kahdessa tasossa laajuus on n. 520 hym2 TEKNISET TIEDOT

9 Lämmönlähteenä on kaukolämpö. LÄMMITYS I-Ia liin rakennetaan painei imaverkosto ja hankitaan kompressori. 1-Tai! it varustetaan äljynerotuskaivoili a. Tehdashal lit varustetaan 5,0 tonnin siltanosturi 1 la. KONEET JA LAITTEET 3 C Euroopan unioni ELi: [ta urnopan.a1uekehityrahasto Rajatie 6, Koiho uiia.irnmonen(aa1lu-teani.inet.fl. Y-tunnus alv. rek. Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Vipuvoimaa Ulla immonen Allu-Team Oy Keuruulla Rakennuttajapalvelu Oikeudet vähäisiin muutoksiin ja täsmennyksiin pidätetään. Tämä rakennustapaselostus on tiivistelmä myöhemni in tehtävästä yksityiskohtaisesta rakennustyösel ityksestä. Asfalttialueen ulkopuolella oleva tonttialue raivataan ja siistitään. Se säilytetään Piha-alue perustetaan raskasta liikennettä varten ja asfaltoidaan asernapiirroksessa luonnontilaisena. osoitetussa laajuudessa. ULKOAIUEET Ilmanvaihto toteutetaan koneelli sel 1 a sisäänpuhal lu s- ja poistoilmanvaihdolla, joka varustetaan lämmön talteenotolla. ILMAN VAIHTO energian mittauksineen sijoitetaan. Halliin rakennetaan lämmönjakohuone, johon lämmönsiirtirnet apulaitteineen ja Lämmitys toteutetaan ilma- / lattia- / patterilämmityksenä. Toimi sto-o san kiintokalusteiden ovet ovat maalattua MDF-levyä. KALUSTEET

10 drtekno 1/3 JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ JÄRJESTELMÄKUVAL S: LVI-, PAINE1LMÄ- JA RA KENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Yleistä: Liittyrnät: Tämä kuvaus on alustava yleiskuvaus Lvi-, paineilma- ja rakennusautomaatio järjestelmistä. - liittyy energialaitoksen kaukolämpöverkostoon, joka toimittaa kaukolämmön mittauskeskuksen sulku- ja mudanerottimineen - liittyy Jämsän kaupungin ves ijohtoverkostoon a jätevesi verkostoon, piha-, katto- ja perusvedet johdetaan kaupungin hu levesiverkostoon lisäksi kallistuksin avo-ojiin GO LV l-järjestelrriien yhteiset laatuvaatimukset - talotekni ikan rakentamisessa noudatetaan SRMK :n sääntojä ja ohjeita sekä sisäiliiialuokkaa 2008/S3 (ii Lämmitysjärjestelmät - lämmitysvesi tuotetaan kaukolämmönvaihtimin yksi Jämmitykseenja yksi ilmastoinnin jälkiläinniitykseen - lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun lämmönjakohuonetilaan - länimitys toteutetaan pääosin hallien osalta ilmalämniityksenäja toirnistot patterilämmityksellä lämpötiloilla - vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattialämmitystä, suihkiitilojen lattialämmitys säliköl lä - lämmityspatterit vakiopattereita valkoisina, termostaattisin patteriventtii lein - putk imateri aal i na käytetään teräsputkea - putkieristyksinä vuorivillakouruja, näkyvissä pinnoitteena PVC-muovi - pumput keskipakopumppuja taajuusmuuttajilla varustettuja - nosto-ovet varustetaan ovi verhopuhalti min Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh <otpaikka. Alavus Torkatu4 Fax Y-tunnus Alavus www sartekno.fi

11 ,crtekno G2 Vesi- ja viemärijärjeste Emät - lämmin käyttöv esi tuotetaan lämmönvaihti min - vesikalusteet 1-ote- ja termostaattisin sekoittajin, WC:n yhteydessä oleviin pesuallaskalusteisiin bidesuihkut - putkimateriaalina kupariputket, jotka pääsääntöisesti näkyvissä, näkyvät kytkentäjohdot kromattuina - erilliset veden jälkirnittaukset jokaiselle hahitilalle - kiinteistöön rakennetaan viranomaisten määräysten mukainen ensisam mii tus järjestelmä mahdollisin pikapalopostein ja jauhesamrnuttirnin - putkieristyksinä vuorivillakounuja, issä punnoitteena PVC-rnitovi - halleihin varataan viemäröintipisteitä mahdollisia myöhemmin tehtäviä tiloja varten, jotka aativat viernäröintiä - \VC-laitteetja pesualtaat, valkoinen posliini, märkätilat lattiakaivoun - vieniäriverkosto tehdään HTP-v iemäreistä - hallitilat viernäröidään öljynerotuskaivon kautta verkostoon, lattiakaivoissa myös h iekanerotus näky 2/3 G3 llrnastointijärjestc1nä - ilmastounti koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, s[ p-luku max. - iv-koneissa lämmön talteenotto, ilmansuodatukset EU7/EU5 ja jälkiläm initys - hallien iv koneet ilmalämmitykselle mitoitettuina kiertoilmaosin toimistojen iv koneissa (vastaristivirta lto) integroitu tuloilman viilennys sisäilmaluokkatia S3, sisäilmaluokitus 2008 mukaan - vessojen ja si ivousti lojen poistoilmanvaihto tarvittaessa omilla vesikatol le asennettavilla poistokojeilla - kanavat pyöreitä kuumasinkittyä kierresaumakanavia, tarvittaessa suorakaide kanavia - ilmanjako toteutetaan tuloilmahajottimin ja poistoilma yhteiskanavaventtiilein - äänenvaimennukset konekohtaisesti ja tarvittaessa lisäksi kanavistoihin - lämpöeristykset ja paksuudet lämpöti laeroja vastaavina - paloeristykset viranomaismääräysten mukaisesti paloeristein ja pahopellein - ilmamäärät RakMK osan D2 mukaisesti huomioiden ilmanvaihdon viilennys - hitsauspaikoihle varataan kohdepoistojärjestelmät G5 Kaasiijärjestelmät - teollisuustiloihin 1 ja 2 rakennetaan hallikohtainen paineilmaverkosto - kornpressonit erikseen soviituihin tiloihin, kompressoril kuuluvat hallissa toimivan yrityksen hankintaan J6 Rakennusautornaatiojärjestelmä - kiinteistövalvontajärjestelmä, väyläpohjaisena järjestelmänä (eh) - jokaiselle tilalle oma valvonta-alakeskus ja lämmönjakohuoneeseen oma - häiytykset siirretään tari[taessa suoraan aluehälytyskeskuseen - tarvittavat energia- ym. mittaukset (lärnpöenergia, kokonaisvesirnäärä. kv- ja lv-mittaiikset) 3/s) 2,OkW/(rn Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh Kotipaikka, Alavus Torikatu 4 Fax.: (-tunnus Alavus ww sarteknofi

12 rtekno 3/3 - järjestelmä rakennetaan DDC-pohjaisena, itsenäisesti ohjelrnoitav ista valvonta-a lakeskuksista a viestintäyhteydestä valvomoon - IV-hätälseis-ohjaus pelastuslaitoksen niääriämään hyökkäysreitti in - sihköjäieste1mien ohjaukset, aika-, valoanturi yms. - valvonta-alakeskukset (VAK) sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen ja i lmanvaihtokonehuoneisiin AIa iideiia, Insinööritoimisto Sartekno Oy Heikki Savioja Euroopan unioni Euroopan a(uekeh#tysrahasto Vipuvoimaa EU:[ta 2tO,-a,, Insinölritoimisto Sartekno Oy Tonkatu Alavus Puh : Fax wwwsartekno.fi Kotipaikka: Alavus Y-tunnus

13 Tavoitehinta-arvio on laadittu noudattaen sovettuvin osin Haalitela Oy:n käsikirjaa Talonrakennuksen kustannustjeto Jianke Jämsek Oy / Pienyritysha 11 Indeksi Haahtela Hintataso 1 / 2014 LaatUa Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Paikkakunta Jämsä A\uhs Immonen A11u Jeam Oy Keuruulia Rakennuttajapalvelu Investointi yhteensä , ,00 alv 0% Yhteensä ,30 Rakennusaikaiset korot yms. rahoituskulut Rahoituskulut Yhteensä ,30 Siltanosturi 5 tn ratoineeri Ėrillishankinnat Yhteensä Liikennealue asfaltoituna 3500 rn2 x 20,00 Jätekatoksen rakentaminen , U Ikoalueen rakennuskustann us Toimifilakustannus tilaluettelon mukaan (liite 1) ,00 - SsS-. L.i Yhteensä - 1 ittwrnrni,,t t4 P Envestoinnin rakennuttaminen ja valvonta Kopiokustannukset yms. toirnistokulut S uunmttelukustan nukset ,30 53,50 168,30 Maaperä yms. alusta vat tutkimukset ,00 10,00 7,70 Rakennuttajan kustannukset Rakennuspaikan myyntihinta n i onttikustannus KLSTANNI TS[.A.JI EUR EUR/hym2 Yhteensä ,40 60,40 Lufuus 520 ArvoiiiLvii ero 0?/ Vaihe 1-lankesuunnittel u Ja/caja 520 hyrn2 PIENYRITYSHALLI TAVOITEHINTA-ARVIO JÄMSEK OY

14 JÄMSEK OY liite 1 PIENYRITYSHALLI TILALUETTELO TILA H-ALA tn2 HINTA EUR / m2 TILAN HINTA Teolljsuustjla Sos.tila 10, WC 1, Suihku 1, Toimisto 12, WC 1, [eollisuustila Sos.tila 10, WC 1, Suihku 1, Toimisto 12, WC at yhteensä 520 hyrn EUR / hym EUR 1 j47f.o Keuruulla Rakermuttajapalvel u Allu-Team Oy Aulis Immonen

15 srtkno Kohde: JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ Laajuustiedot: brm2 = 546 rn2 KUSTANNUSARVIO / SÄHKÖTEKNISET TYÖT Kohta: Aihe: Huom! Kustann.: Euroa ( ) HI H2 ASENNUSREITIT Kaapelihyllyt ja -tikkaat Valaisinripustuskiskot Johtokanavajärjestelmät Putkitukset ym SÄHKÖN PAÄJAKELUJÄRJESTELMÄT Liittymisjohdot Autolämmityspistorasiat Keskukset Mittaukset Nousujohdot Maadoitusjärjestelmä Kompensoinfi, keskitetty UPS-järjestelmät 0 H3 H4 H5 H6 LAITTEISTOJEN SAHKÖISTYS LVI-järjestelmien sähköistvs Jäähdvtvs järjestelmän sähköistvs Muiden koieitten sähköistvs SÄHKÖNLIITANTÄJÄRJESTELMÄT Pistorasiaiärjestelmät Kosketinkisko järjestelmät IALAI STUSJARJESTELMAT duevaiaistusjärjesteimät Yleisvalaistusjäriestelmät Jalaistuksen ohjausjärjestelmät Turvavalaistusiärjestelmä SÅHKÖLAMMITYSJÄRJ ESTE LMÄT Rakennusten sähkölämmitysjärjestelmät Sulanapitojärjestelmät OdÖ H7 KIINTEISTON VARUSTEET Keittiölaitteet, liittäminen Muut laitteet, liittäminen 3 000

16 ,4 O) () rteknc JI PUHELINJÄRJESTELMÄT Puhelinjärjestelmä ks.myös Yleiskaapelointij. 0 J2 J3 J4 J5 IIESTINTAJARJESTELMAT ntenniiärjestelmä 0 0 W-iäriestelmä 0 MERKINANTOJARJESTELMAT Sisäänpyyntöjärjestelmä 0 Varattujärjestelmä 0 Henkilönhakujärjestelmä 0 TURVALLISUUSJARJESTELMÄT 3ähkölukitusiäriestelmä yöajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä ikosiimoitusjärjesteimä varaukset 800 varaukset /ideovatvontajärjestelmä varaukset aloilmoitiniariestelmä avunpoistojärjesteimä 0 kaarelointi TIETOVERKKOJARJESTELMÄT Yleiskaapeloinhjarjestelmä ei aktiivilaitteita J7 UTOMAATIOJARJESTELMAT Rakennusautomaatio järjestelmä 2 50C hteens (alv=o%) ,0 190,11 Kustann hinta /k-m2(alv=0%) 235,74 Kustann hinta /k-m2(alv=24%) Alavus, Ins tsto Sartekno Oy / Jari Kivistö / 3 L4-4t.S -i4- J J. 71.J.4

17 rtekno 1/3 JÄMSEK OY PIESYRITYSJIALLI JiMSÄ SÄHKÖ-,TIETO- JA TURVAJÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUS Yleistä: Tämä kuvaus on yleiskuvaus sähkö-,tieto- ja wrvajärjestelrnistä. Sähköliittymä: liittyy Eenia Oy:n sähköverkkoon omana pienjänniteliittyrnänään alustava liittymä n.11dkvv/3x16oa - liittyrniskaapeli asennetaan suojaputkiin tontin rajalta, sisältyy hankintaan - liittymässä varaus mahdolliselle laajennukselle Teleliittymät: - liittyy - liittymiskaapelit Sonera Oy:n dataverkkoon kupari- ja kuituliittymällä asennetaan suojaputkiin tontin rajalta Turva- ja valvontajärjestelmien liittymät: - liittyy turva- ja valvontaverkkoihin dataverkon kautta Mittaukset: - kaukoluettava sähkölaitoksen mittaus kiinteistöosalle, sekä mittaukset osastokohtaisesti (2kpi), varaus laajennukselle lkpl - ilmastointijärjestelmille energian jälkimittaus - valaistusjärjestelmille energian jälkimittaus keskuskohtaisesti Käyttömaadoitukset ja potentiaalintasaukset, kiinteistö: - kiinteistön SPK-tilaan asennetaan päämadoituskisko MEB, johon liitetään käyttö maadoituselektrodit, tarvittavat lisäpotentiaalintasauskiskot EB sekä muut poten tiaalintasausjohtimet SFS-6000 mukaisesti KesKukset - pää-/mittauskeskus (3x25OA) keskitetyn kompensoinnin estokela-automatiikkaparistolla - kiinteistön jakokeskus yleisjakelua varten - kuluttajakohtaiset jakokeskukset osastoittain - jakokeskukset konehuoneisiin talotekniikan LVI-laitteille Johtotiet: - puolarakenteiset sähkösinkityt kaapelihyllyt, kerrosnousut pystyhyllyin - telejärjestelmille oma kaapelihylly -tai hyllyosa Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh, <otipaikka Alavus Torikatu 4 Fax: Y-tunnus Pdavus www sartekno 11

18 - laukaisu rtekno Nousujohtoverkot: - nousujo htoverkko voirnakaapelein jakokeskuksille kaapelihyllyasennuksena PistorasiakourutIohtokanavat: - toimistotiloissa valkoiset johtokourut väliseinällä varustettuna, ikkunaseinillä kan nakkein ja peitesälein Autolänimiyspisorasiat: - pysköintialueelie autornrnityspistorasiakotelot (6kpI) pistorasia KOhtalsin ajastimin Aluevalaistus: - piha-aluevalaistus 2kp, Sm valonheitinmastofla (valaisimia 2kpl/masto), käytetaän led-valonlähteellä olevaa valaisinta - muu ulkovalaistus sisäänkäynneissä seinävalaisimin led-valonlahteella Yleisvalaistus: teoisuustiloissa suljettu valaisin led-valonlähteet - toimisto ja sos. tiloissa pääosin T5-/PL Ioistevala!simin - valaistustasot tilakohtaisesti valaistusstandardin mukaisesti - vala istuksen ohjaukset paikallisesti kytkinohjauksin, ulko-,alue-, sekä mainos valaistuksille kiinteistönvatvontajärjestelmällä aika-ihämäräohjauksin Sähkön iiitäntäjäjestelmät: Valomainokset: - keskuksiin kiinteä 3v ja lv pistorasiavarustus esim, huoltoa varten - 3-v.pistorasioita 3xl6Aja 3x32A teollisuustiloihin lom välein - 2-osaiset 1-vaihe pistorasiat teollisuustiloihin 5m välein (teollisuustiloissa osa pistorasioista voidaan korvata vastaavin pistorasioin varustetuin ns. työpaikkakeskuksin) - pistorasiat normaalin toimistovarustuksen mukaan työpisteille toimistotiloihin - sos-käytävä-, ym. tiloissa normaalin pistorasiavarustus, väh. Ikpl/tila - ryhrnäjohdot tilojen kojeille ja faitteille, mm. nosturit-,nosto-ovet-,ym. - ryhrnäjohdot tarvittaville Ivi-laitteille - ryhmäjohdot erikoisjärjestelmien keskuslaitteille - ryhrnäjohdot telejärjestelmien keskuslaitteille - sähkösyötöt va lomainoksien turva kytkimille osastokohtaisesti Turvavalaistus: - ovimerkki- ja turvavalaistus viranoma ismääräysten mukaisesti - keskusakustojärjestelmä turvavalokeskus 230V SPK-huoneessa - järjestelmä varustetaan jakokeskusalueittain tilavahdeilla Savunpoisto - savunpoisto viranomaismääräysten mukaisesti palokunnan päähyökkäystiettä viranomaisrnääräysten mukaisesti - palosuojatut kaapeloinnit laukaisukeskukselta luukuille Iflsinöbritoimis1o Sartekno Oy Puh Kotipaikka Alavus roriatu 4 Fax : Y-tunnus Alavus wwwsarleknosi

19 srtekno Yleiskaapelointi: - kiokan EA (IOGB) parisuojattu yleiskaapeliverkko - telelaiteh uoneessa operaattorien ilittymiä varten oma pääristikytkentä - alijakamot jokaiselle käyttäjälle, pääjakamosta valokaapeli + kupariyhteys suoraan jokaiseen alijakamoon - perusvarustelu työtiloissa 2x2 pistettä / työpiste ja muita pisteitä tulostimia yms. varten - teollisuustiloissa varustus 2x2 pistettä, sekä WLAN-piste lkplltila - sos-/kahviotiloissa varustus 1 x2 ATK pisteet Sähkötuktus ja kuunvalvontajärjesteimä: - kakk ulko-ovet varustetaan sähköhkitus-jkuknvalvontajärjesteimän vaatimn kaapeontein ja rasioin:ein - kaikki ulko-ovet varustetaan moottorilukko ja valvontakosketinvarauksin Rikosilmoitinjärjestelmä: - varustetaan tilakohtaisesti hallittavalla osoitepohjaisella rikosilmoitinjärjestelmällä ir-ilmaisimet kattavasti koko rakennukseen, käyttölaitteet alueittain eri käyttäjien sisaänkäynteihin - hälytyksen siirto gsm-laitteella Videovalvontajärjestelmä: - koko rakennuksen ulkoa!ueen kattava ip-pohjainen kameravalvontajärjestelmän kaapelointi ja rasiointi, kaapeloinnit päätetään kiinteistön pääjakamolle omaan ristikytkentäparreeliin - laitehankinnat asennuksineen, lisenssit ym. erillisen sopimuksen mukaan LVI-tekniikka: - LVI-tekniikan vaatimat johtoverkot keskuksineen ja ohjauslaitteineen Kiinteistönvalvontajärjestelmä: - automaatiojärjestelmien kaapeloinnit - sähköjärjestelmien aikaohjaukset-, valoisuusmittaus-, sekä hälytykset - IV-hätä-!seis-ohjaus - kaikki LVI-järjestelmien mittaukset, ohjaukset, hälytyksetja indikoinnit i4opan UfliOflI Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:[ta Alavudella, nsiniöntuimisto Sariekno Oy Jari Kivistö nsnö0ritomsto Sartekno Oy Puh Kotipaikka Alavus Torikatu4 Fax.: Y-tunnus Alavus www sartekrio f

20 srtknq Kohde: JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ Abr=n. 546m2 LVIA-TÖIDEN ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Kohta: Aihe: Kustannukset: Euroa 1 LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRITYÖT 1.1 Lämmön kehitys- ja jakelulaitteet, mittausl Lämpöjohtoverkosto laitteineen, sis ovp:t Vesi- ja viemärijohtolaitteet Vesi-ja viemärikalusteet Eristystyöt Paineilmaverkostot ulosottoineen n. l2kpi YHTEENSÄ (1) ILMASTOINTITYÖT 2.1 Ilmastointikonehuonevarusteet/Ito-laitteet Tuloilmalaitteet Poistoilmalaitteet Kanavistot osineen Eristykset 3000 YHTEENSÄ (2) RAKENNUSAUTOMAATIOTYÖT Kiinteistövalvontajärjestelmä (veb) YHTEENSA (3) Yhteensä: (alv=0%) Kustann.: hinta /m2(alv=0%) 243,59 Kustann.: hinta /m2(alv=24%) 302,05 ALAVUS, HEIKKI SAVIOJA Insinöörtoims1o Sartekno Oy Torikatu Alavus Puh.: Faxz ww.sarteknofi Kobpaikka: Alavus Y-tunnus

21 O e 0 - J OS)O II1T J 7 \ \ \\L:::J 1037 ry 1?944n2.44 Euop.n rnkrhtyssahsto E LJ: 1ta -4 - SflC »-

Jamsek JÄMSEK OY SIJOITTUMISHALLI 42100 JÄMSÄ EH EHHR HRE E IHLU. Vipuvoimaa. Euroopan unioni E Li : [ta. Euroopan aluekehitysrahasto

Jamsek JÄMSEK OY SIJOITTUMISHALLI 42100 JÄMSÄ EH EHHR HRE E IHLU. Vipuvoimaa. Euroopan unioni E Li : [ta. Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni E Li : [ta Vipuvoimaa EH EHHR HRE E IHLU 42100 JÄMSÄ JÄMSEK OY SIJOITTUMISHALLI Jamsek 2 Pohjapiirustus, 1.ja2. kerros 1:100 30.06.2014 6 Tavoitehinta-arvio

Lisätiedot

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe,

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015

AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 AS OY TUUSULAN UPSEERINHOVI Nappulakatu 1, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 5.6.2015 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 rivitalon ja 1 paritalon sekä 2 autokatoksen uudiskohde. Talo A perustetaan

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014

AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2).

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN PÄÄVARTIO Kaartilaisenpolku 4, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 23.8.2017 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: Yläpohja: Alapohja: Välipohja: Väliseinät: Ikkunat: Ovet: Portaat Parvekkeet

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2

Huoneistoala on yhteensä 376 m2 + var, tekn tila 45 m2, tilavuus 1660 m3 ja kerrosala 475 m2 RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY SEINÄJOEN HIETAMÄENTIE 17-19 Yleiskuvaus: Asunto Oy Seinäjoen Hietamäentie 17-19 rakennuspaikka sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa kortteli 4045 tonttit 1 ja 2.

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN KORKEATASOISTA TUOTANTOTILAA HÄMEENLINNA MÄKELÄ Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ 090 9, 0,9,,, 0 9. 9. 90 0 9 0,.9 9,.9 Ainolanväylä,..9 9, 9, 9-: 0,,,0 00, +,,0,,,0, 0 00 oisväylä 9-: 0 00 9. 090. MYYMÄLÄRAKENNUS KERROSLUKU PALOLUOKKA P PINTA-ALAT JA TILAVUUS: - KOKONAISALA m (sis.

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi JAHTIMETSÄNTIEN OMAKOTITALOT Rakennustapaselostus Rakennuspaikka: Jahtimetsäntie 1, 3, 5 ja 7, 90540 Oulu Rakennusten laajuustiedot: Päärakennus: huoneistoala 120

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97

11,01 10,91. As B 9,91 10,44 10,55 10,48 10,51 9,97 9,99 9,92 9,32 9,28 8,97 Asunto Oy Espoon Asunto Tapiolan Oy Espoon viitoset Tapiolan viitoset Kontti 4, 0210 Kontti ASUNTO Espoo 4, 0210 OY Espoo ESPOON KONTTI 4 4h + k + askh + pe + s + pu + 2wc + 2vh + var = á 161 m2 (111 m2

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014

AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde.

Lisätiedot

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan

Ark Rak LVI Sah Rau. uusi IV-konehuone liikuntasalin alle. Pilarit, palkit myös uusi laatta, uusi välipohja vanhaan Kommentoitu: Ark Rak LVI Sah Rau Munkkivuoren alaaste, PERUSPARANNUS Raumantie 2, 00350 Helsinki Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

TY-5 II. e=0,60. Sadevedet johdetaan pysäköinti- ja liikennöitäviltä alueilta öljynerottimen kautta kaupungin hulevesiverkkoon EV-5 +149,0 METALLITIE

TY-5 II. e=0,60. Sadevedet johdetaan pysäköinti- ja liikennöitäviltä alueilta öljynerottimen kautta kaupungin hulevesiverkkoon EV-5 +149,0 METALLITIE TY-5 II Sadevedet johdetaan pysäköinti- ja liikennöitäviltä alueilta öljynerottimen kautta kaupungin hulevesiverkkoon EV-5 e=0,60 Kerrosala varaus 52,6 m2 +19,0 73 58 Asf. 6 915 13 ap 20 000 313 H1 krm²

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion KUUNSILTA 6

Asunto Oy Kuopion KUUNSILTA 6 Asunto Oy Kuopion KUUNSILTA 6 ASUNTO OY KUOPION KUUNSILTA 6 Kuunsilta 6, 70820 Kuopio Hyvin suunniteltuja tiiliverhottuja rivitalokoteja rakentuu hyvälle paikalle Savolanniemeen aivan Pölläkänsalmen sillan

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY JÄMSÄ VILLENKUJA Villenkuja 3 42100 JÄMSÄ Mestaritiimi Oy Lukkoilantie 12 42100 JÄMSÄ Yleistä: As Oy Jämsän Villenkuja sijaitsee Jämsässä os. Villenkuja 3. Tontti sijaitsee Villenkujalla

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN SILTAPELLONKUJA 6. Rakennuttaja Weston Group Oy. Rakennusaika Kevät 2017-kesä Rakennustapaseloste

ASUNTO OY HELSINGIN SILTAPELLONKUJA 6. Rakennuttaja Weston Group Oy. Rakennusaika Kevät 2017-kesä Rakennustapaseloste ASUNTO OY HELSINGIN SILTAPELLONKUJA 6 Siltapellonkuja 6 00740 Helsinki Rakennuttaja Weston Group Oy Rakennusaika Kevät 2017-kesä 2018 Rakennustapaseloste Perustus: Perustus on perustettu teräsbetonipaalujen

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava)

RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) RAKENNUSTAPASELOSTUS (alustava) As Oy Kajaanin Seminaarinmäki sijaitsee Kajaanin kaupungin ydinkeskustassa korttelissa AK 1. Talo A sijaitsee Kauppakadun varrella osoitteessa Kauppakatu 31. Talo B sijoittuu

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE As Oy Kuopion Rantakerttu Osoite: Asuntoja: Autokatospaikkoja: PIHA-ALUE JULKISIVUT JA VESIKATE IKKUNAT OVET VÄLISEINÄT SEINÄPINNAT KATTOPINNAT LATTIAPINNAT KALUSTEET VARUSTEET KODINKONEET

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4

LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 11.11.2013 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 HANKESUUNNITELMA SÄHKÖ Rakennustapaseloste Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät AV-laitteet 2 H21 SÄHKÖN LIITTÄMINEN...

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI HÖYTÄMÖSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI HÖYTÄMÖSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSHALLI HÖYTÄMÖSTÄ JAX-TALO Oy:n koko osakekanta Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi OSOITE SIJAINTI Höytämöntie

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi

As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi As. Oy Hämeenlinnan Hopeapellon Helmi Hopeapellontie 4, 13210 Hämeenlinna Rakentaja ja myynti: ValajaGroup Oy Jenni Valaja P.050 364 7886 Mirva Valaja-Rönni P.040 843 4240 HUONEISTO Huoneistot: A ja H

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN MISTRAL RAK 15

AS OY HELSINGIN MISTRAL RAK 15 6 MEK x MEK x MEK x EI MEK x LIO x LIO x MKE x MKE x MKE x LUO x 6 6 MEK x : : : : : MEK x6 PLO-OSSTOIN EI VESIKTTEEN LPINTN SKK 6 tukimuuri +, INVLUISKVRUS +, US MKE x +, P +, +, MH/TYÖH./MEDIHUONE x

Lisätiedot

Asunto Oy Rovaniemen Kulppilanpuisto

Asunto Oy Rovaniemen Kulppilanpuisto Asunto Oy Rovaniemen Kulppilanpuisto «Rakennetaan Kanta-Saarenkylään hyvälle paikalle yhtiön omistamalle tontille osoitteeseen Kulppilantie 23 ja 30, 96900 Rovaniemi. Ala-asteelle on vain pari sataa metriä

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki

As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi. Länsitie 40, Riihimäki As. Oy Riihimäen Otsolan Hovi Länsitie 40, 11 120 Riihimäki HUONEISTO Huoneistot: A ja B Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: A 52 m 2, B 56,5 m 2 Sijainti: Otsola, Riihimäki 2h+avokeittiö+ sauna Osoite:

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Y 214. e = 0,40 30% 15464,9 m². muutosalue uimahallin laajennus ja korotus. uusi ulkoporrasyhteys katolle

Y 214. e = 0,40 30% 15464,9 m². muutosalue uimahallin laajennus ja korotus. uusi ulkoporrasyhteys katolle RANTAMÄENKUJA 76500 35910 7000 6500 10 ap 10 ap 5000 41000 Uusi ojalinja 19940 8290 11 ap Y 214 e = 0,40 30% 15464,9 m² Pumppaamo 19525 Uimahalli II 51310 Ravintola II 19765 muutosalue uimahallin laajennus

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli

As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli 31.3.2011 As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSKOHDE As Oy Tampereen Vuoreksen Eemeli, Lagerlöfinkatu 1, 33870 Tampere. TONTTI Kaupunginosa 7653 / tontti 2 / Vuores /

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto

Velaton hinta: 146 400 Mh. 64 131,03 Velkaosuus 82 268,97 3 050 /m 2. Säilytystilat: komerot, huoneistokohtainen ulkovarasto HUONEISTO Huoneistot: B4 ja B8 2 H +tupakeittiö + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2h + tupakeittiö+ sauna Osoite: Otonpolku 1, Riihimäki Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi,

Lisätiedot

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy

As. Oy Sammon Tähti. Myynti ja rakentaja: ValajaGroup Oy As. Oy Sammon Tähti Hämeenlinnan Sampo 3:n suositulle alueelle rakennettava 11 huoneiston rivitaloyhtiö. Jos arvostat hyvää laatua ja toimivuutta varaa siis kohteestamme unelmiesi koti! Myynti ja rakentaja:

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C

Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Asunto Oy Jyväskylän Haukansulka C Haukkalantie 47 40740 Jyväskylä Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle Haukkalan asuinalueelle upeiden Laajavuoren ulkoilumaastojen läheisyyteen. Kuuden

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Kruunu. Hopeapellontie 2, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Kruunu. Hopeapellontie 2, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Kruunu Hopeapellontie 2, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: A2, A5 ja B9 Tilat: 3H + keittiö + sauna Pinta-ala: 73,5 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna Osoite: Hopeapellontie

Lisätiedot

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I

H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY, Tykkitie1

KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY, Tykkitie1 . VÄRIBETONIELEMENTTI (VALKOBETONI), HIEKKAPUHALLETTU (= rappauksenomainen pinta), VALESAUMAT, väri VALKOINEN A. BETONIELEMENTTI, VAAKAURITETTU, MAALATTU HARMAA (väri FASADE 4). PARVEKELAATTOJEN REUNAPROFIILIT

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9.

02.01 YRITTÄJÄNTIE 31028.1 TY II YRITTÄJÄNTIE KOSKENVÄYLÄ. 17.11.2014 pasi@zaner.fi Mittakaavat 1:1000. Uudisrakennus 799.9 657.8 5571.9. 56 830 1037 799.9 VP YRITTÄJÄNTIE 1 2 31028.1 TY II e=0.6 48 025 16 830 N 12 500 5 300 70 000 YRITTÄJÄNTIE 3 657.8 5571.9 LT VP nä nä KOSKENVÄYLÄ Tiedoston sijainti: Z:\Projektit\00 2014 Projektit\14320

Lisätiedot

UUSI HUONEISTOJAKO 15.6.2011

UUSI HUONEISTOJAKO 15.6.2011 C D B A harja harja ikkunan valoaukko 8,5 % harja S harja B 136 2H + + S S ULLAO B 135 2H + + S A 134 3H + + S WC WC A 133 2H + + S kattoikkuna kattoikkuna WC VS 1 VS 1 harja!"#$&& hissi koneh. SP A B

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy

HUONEISTO G HINTA HUONEISTO D HINTA. ValajaGroup Oy HUONEISTO G Tilat: 2 H + sauna Pinta-ala: 48 m 2 Sijainti: Riihimäki 2 H + sauna Osoite: Otonpolku 3, Riihimäki Kerros: 1/1 Näköalat: päätyhuoneisto Keittiön varusteet: jää/pakastinkaappi, keraaminen liesi,

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014

RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014 RAKENNUSTAPASELOSTUS Ennakkomarkkinointivaihe 23.5.2014 Asunto Oy Tapiolan Golfpuisto YLEISTÄ Yhtiön nimi: Asunto Oy Tapiolan Golfpuisto Osoite: Mankkaanmalmi 20, 02180 Espoo Kaupunginosa, kortteli ja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTÄ Asunto Oy Saariston Bulevardi on RS-rahoitteinen asuintaloyhtiö, joka koostuu luhtitaloasunnoista. Taloyhtiössä on 30 asuntoa. Rakennuksessa on huoneistokohtaiset ulkovarastotilat.

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot