Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Vipuvoimaa. EU:[ta OO7213. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI 42100 JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Vipuvoimaa. EU:[ta OO7213. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc"

Transkriptio

1 Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc Vipuvoimaa EU:[ta OO7213

2 \I1HERALUE 6282m2 PEN YRITYSHALLI 546m 2 AKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2 AKENNUS ON VARUSTETTU KONi

3 q Furoopin Vip ta - Jamsek I Z. AU 1EUJT i r ( JO,/ 68d /0 /> 2y \ Epo i 4G.Oo2 ( 1 8J-2 PAauKSrN M11OJ > 1 /7 / / - \O\\OO/ 0 10 TV 1944r

4 HARMAA RR4I Dark Silver RR40 SILVER TUMMAN HARMAA RRI3 PUNAINEN RAL 3021 ALUMIINI TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 HARMAA TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL JLXISiVJ POI-4JOSEEN JULKISIVU LÄNTEEN JULKSVU ITÄÄN JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT 1 TERASBETONISOKKELI 2 JULKISIVUELEMENTTI PARDC MIERO 3 JULKISIVUELEMENTTI PAROC MIERO 4 IKKUNAT 5 KRYNTIOVET JA IKKUNAT NIIDEN YLAP1J?LELA LIST2INEEN 6 NOSTO OVET 7 SOKKELIN YLAPUOLEN LISTAT, OVI JA IKKUNALISTA 8 AVORRYSTAAT 9 VESIKATE ARKORPLAN PVC YKSIKERROSICATE 10 VESIKOURUT. SYÖKSYTORVET II JULKISIVUPELLITYS VAAKA RANNILA DESING MILAN KPSITTELEMAT2N MUOVIPINNOITETTU TERAS MUOVIPINNOITETTU TERAS PULVERIMAALATTU ALUMIINIPROFIILI PULVERIMAALATTU ALUMIINIPRDFIILI ALUMIINIPROFIILI MUOVIPINNOITETTU TERAS MAALATTU PUU ARKORPLAN PVC-YKSIKERROSKATE MUOV1PINNOITETTU TERAS MUOVIPINNOITET1LI TERAS SEINAELEMENTTIEN PYSTYLISTAT VIEREISTEN SEINAVARIEN MUKAAN

5 no PUNAINEN NAL 300 ALUKIINI TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 HARMAA TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 / L II L. 1-0I 1 1UV&.Jl 11.II.UNA 1 N1II)N YLA1UULLL LL 1 WNLN UJMRALA II U LUM11NIHkU IILI NOSTO-OVET A NWRIJFI1LI SOKKE:LIN YLRPULEN LISTAT, OVI- JA IKXIJNALISTA ML-fPINNEflTETTU TERAS AVORRYSTAAT MAALATTU PUU VESIKATE: ARKORPLAN PVC YKSIKERROSKATE ARKORPLAN PVC YKSIKERROSICATE VESIKOURUL SYÖKSYTORVET MUOVIPINNUITETTU TERAS JULKSIVUPELL1TYS VAAKA RANNILA DESJNG MILAN MUO\ IPINNOITETTU TERRS SEINAELEJ4ENTTIEN PYSTYLISTAT VEREISTEN sei,avarif:n MLKAAN / L YLÄIKKUNAT TEOLUSUUSTILA 1 183,0 ma SAVbNPOISTOVAA11MUS O25 2,0% F3SASTON ALASTA O,5m2 3,7m 4,8m2, L1.,UKKU - H / _ TE0LL1SJUSflLA rn1 SAVUNP0JSTOVAATMUS 0,25 2,0% OSASTON ALASTA 0,7m2 YÄKKUNAT 4,0m2, LUUI(KL 5,6m2 1,8m2 1 > - c 2. KERROS 1 8rn 1,8rn R R \ /

6 rfl > 4 II

7 e LEIKKAUS 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2 S SXPUOLISTEN PNTOJEN VAATTIJUKSET SEINÄT B sl,do R=TARUKKEET, JOIDEN OSALLJSOI.NNEN PALlON ON IY VlN RAJOITETTUA slsa N1TJOTT0 ON EROITÄIN VÄH)JSTÄ do=palavia PISAROITA E ESlNY LATTTAT A2a-sl A2TAR0TKREL,,OIDE 4 OSAWSTIJMINEN PALOON O EITTXIN TALOITETTUA st SAWNPJOTTO ON RTTÄIK VÄHÄISTÄ JOS YKSI O1, TJUIST1EN PS PI1LJS ENNTÄÄN 30m TOS 1 MISTO L6 ma PAOVAARALUSUUS UOKKA TOAIANAT, JOIlOI LIITTYY.%HÅNEN TAI EOHI1JUJJfN PA.OVAARA SAJ O(STOVAATVJS 0,25 2,0% OSASTON ALASTA JOS SPRfNKLEROiNTT, 0,15 0.5% OSASrO AJJ,SFA PALOVAARAWSUUSLUOKKA 2 TOMl*AT, JONtN UVTTYY 400OAATTA1A TAf SjJRr PALOVAARA A,SSA 00 ESIINTYÄ ÄJlOYSvAATA SAAJOqSTOAAAflMUS 2.0 5,0% OSASTON ALASTA JOS SPRIILEROINT1O 0,5 1.0% OSASON ALASTA OLEITJS SUOJAUSTASO 2 (MÄÄRTEflÄVÄ TOIMINNAN VUKAAN) AIKAUJS11 JA N KE(UKSW AUTOUAATUSEN U4OITIA<N ANTAVA IONMom SE< aalcpostrkosro JA KÄSSAVUT1UE KERROSA.A HALUT Jt TD:MS C DSAT 546,O 2 HUONEISTOALA HALLI JA OEMISTOOSAT 518,Ori2 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2 RAKENNUS ON VARUSTETT1J KONEELLISELLA ILMAN VAIHDOLLA Euroopan unioni Euroopan a[uekehitysrahasto <OSA KCTTW/IA T1Ijo ma1sei M R)IN RAXEIMJSTM OE Pt5TU LA UJDISRAKENNUS PÄÄPIRUSTUS ELi: [ta TJ*IUS<OWEEN.L 000Tt P.RSTJI<S0 W.AMSEK OY P0i-JAIIRLSTUS 1:100 PlENYRTYSiALL E.K <AJS 1:O0 RMENNU TA,JAPALVELU JJL0SIVIJT Jämsek lilla. SJIJNALA No MUUTOS ALLU TEAM AR RAJAllE 6, KftHO Ulla_lmmoni,_91, mp_ _9065 AvÄys ulla.dnmaoonnu-tewajoeti ULLA IMMONEN

8 42100 JÄMSÄ Jamsck JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI 1 Ralatie 6, Koiho Y-tunnus alv. rek. Rakennuttajapalvelu AHu-Team Oy Yläpohja on puurakenteinen. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Vesikatteena on kaksikerroksinen kumibitumikermi tai yksikerroskate Arcoplan. YLÄPO1-IJA JA VESIKATE elernenttiä. Lämniöneristeenä mineraalivilla. Ulkoseinät ovat molemmin puolin valmispintaista, tehdasvalmisteista Paroc ULKOSEINÄT Kantava runko on liimapuuta tai teräsprofiulia. KANTAVA RUNKO Rakennus perustetaan tiivistetyn sora- ja mursketäytön varaan. Pilari- ja seinäanturat ovat teräsbetonia. Sokkelit rakennetaan riittävän korkeina puhtaaksi valetusta teräsbetonista. Eloperäiset maalajit poistetaan kantavaan kerrokseen saakka. PERUSTUS JA SOKKELIT RAKENNUSTAPASELOSTUS - ulkoalue suunnittelussa toimisto / sos.tilaosan laajuus n hyrn2 asfaltoidaan n m2 alueelle rakennetaan sadevesiviemäröinti huom ioidaan mahdolliset s iltanosturit 5,0 t - lialliosan - laajentarnismahdolli - hallin - toimisto - asfaltoidul[e vapaa korkeus on min. 5,0 m suus otetaan suunnitelmissa huomioon / sos.tilat kahdessa tasossa laajuus on n. 520 hym2 TEKNISET TIEDOT

9 Lämmönlähteenä on kaukolämpö. LÄMMITYS I-Ia liin rakennetaan painei imaverkosto ja hankitaan kompressori. 1-Tai! it varustetaan äljynerotuskaivoili a. Tehdashal lit varustetaan 5,0 tonnin siltanosturi 1 la. KONEET JA LAITTEET 3 C Euroopan unioni ELi: [ta urnopan.a1uekehityrahasto Rajatie 6, Koiho uiia.irnmonen(aa1lu-teani.inet.fl. Y-tunnus alv. rek. Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Vipuvoimaa Ulla immonen Allu-Team Oy Keuruulla Rakennuttajapalvelu Oikeudet vähäisiin muutoksiin ja täsmennyksiin pidätetään. Tämä rakennustapaselostus on tiivistelmä myöhemni in tehtävästä yksityiskohtaisesta rakennustyösel ityksestä. Asfalttialueen ulkopuolella oleva tonttialue raivataan ja siistitään. Se säilytetään Piha-alue perustetaan raskasta liikennettä varten ja asfaltoidaan asernapiirroksessa luonnontilaisena. osoitetussa laajuudessa. ULKOAIUEET Ilmanvaihto toteutetaan koneelli sel 1 a sisäänpuhal lu s- ja poistoilmanvaihdolla, joka varustetaan lämmön talteenotolla. ILMAN VAIHTO energian mittauksineen sijoitetaan. Halliin rakennetaan lämmönjakohuone, johon lämmönsiirtirnet apulaitteineen ja Lämmitys toteutetaan ilma- / lattia- / patterilämmityksenä. Toimi sto-o san kiintokalusteiden ovet ovat maalattua MDF-levyä. KALUSTEET

10 drtekno 1/3 JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ JÄRJESTELMÄKUVAL S: LVI-, PAINE1LMÄ- JA RA KENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Yleistä: Liittyrnät: Tämä kuvaus on alustava yleiskuvaus Lvi-, paineilma- ja rakennusautomaatio järjestelmistä. - liittyy energialaitoksen kaukolämpöverkostoon, joka toimittaa kaukolämmön mittauskeskuksen sulku- ja mudanerottimineen - liittyy Jämsän kaupungin ves ijohtoverkostoon a jätevesi verkostoon, piha-, katto- ja perusvedet johdetaan kaupungin hu levesiverkostoon lisäksi kallistuksin avo-ojiin GO LV l-järjestelrriien yhteiset laatuvaatimukset - talotekni ikan rakentamisessa noudatetaan SRMK :n sääntojä ja ohjeita sekä sisäiliiialuokkaa 2008/S3 (ii Lämmitysjärjestelmät - lämmitysvesi tuotetaan kaukolämmönvaihtimin yksi Jämmitykseenja yksi ilmastoinnin jälkiläinniitykseen - lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun lämmönjakohuonetilaan - länimitys toteutetaan pääosin hallien osalta ilmalämniityksenäja toirnistot patterilämmityksellä lämpötiloilla - vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattialämmitystä, suihkiitilojen lattialämmitys säliköl lä - lämmityspatterit vakiopattereita valkoisina, termostaattisin patteriventtii lein - putk imateri aal i na käytetään teräsputkea - putkieristyksinä vuorivillakouruja, näkyvissä pinnoitteena PVC-muovi - pumput keskipakopumppuja taajuusmuuttajilla varustettuja - nosto-ovet varustetaan ovi verhopuhalti min Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh <otpaikka. Alavus Torkatu4 Fax Y-tunnus Alavus www sartekno.fi

11 ,crtekno G2 Vesi- ja viemärijärjeste Emät - lämmin käyttöv esi tuotetaan lämmönvaihti min - vesikalusteet 1-ote- ja termostaattisin sekoittajin, WC:n yhteydessä oleviin pesuallaskalusteisiin bidesuihkut - putkimateriaalina kupariputket, jotka pääsääntöisesti näkyvissä, näkyvät kytkentäjohdot kromattuina - erilliset veden jälkirnittaukset jokaiselle hahitilalle - kiinteistöön rakennetaan viranomaisten määräysten mukainen ensisam mii tus järjestelmä mahdollisin pikapalopostein ja jauhesamrnuttirnin - putkieristyksinä vuorivillakounuja, issä punnoitteena PVC-rnitovi - halleihin varataan viemäröintipisteitä mahdollisia myöhemmin tehtäviä tiloja varten, jotka aativat viernäröintiä - \VC-laitteetja pesualtaat, valkoinen posliini, märkätilat lattiakaivoun - vieniäriverkosto tehdään HTP-v iemäreistä - hallitilat viernäröidään öljynerotuskaivon kautta verkostoon, lattiakaivoissa myös h iekanerotus näky 2/3 G3 llrnastointijärjestc1nä - ilmastounti koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, s[ p-luku max. - iv-koneissa lämmön talteenotto, ilmansuodatukset EU7/EU5 ja jälkiläm initys - hallien iv koneet ilmalämmitykselle mitoitettuina kiertoilmaosin toimistojen iv koneissa (vastaristivirta lto) integroitu tuloilman viilennys sisäilmaluokkatia S3, sisäilmaluokitus 2008 mukaan - vessojen ja si ivousti lojen poistoilmanvaihto tarvittaessa omilla vesikatol le asennettavilla poistokojeilla - kanavat pyöreitä kuumasinkittyä kierresaumakanavia, tarvittaessa suorakaide kanavia - ilmanjako toteutetaan tuloilmahajottimin ja poistoilma yhteiskanavaventtiilein - äänenvaimennukset konekohtaisesti ja tarvittaessa lisäksi kanavistoihin - lämpöeristykset ja paksuudet lämpöti laeroja vastaavina - paloeristykset viranomaismääräysten mukaisesti paloeristein ja pahopellein - ilmamäärät RakMK osan D2 mukaisesti huomioiden ilmanvaihdon viilennys - hitsauspaikoihle varataan kohdepoistojärjestelmät G5 Kaasiijärjestelmät - teollisuustiloihin 1 ja 2 rakennetaan hallikohtainen paineilmaverkosto - kornpressonit erikseen soviituihin tiloihin, kompressoril kuuluvat hallissa toimivan yrityksen hankintaan J6 Rakennusautornaatiojärjestelmä - kiinteistövalvontajärjestelmä, väyläpohjaisena järjestelmänä (eh) - jokaiselle tilalle oma valvonta-alakeskus ja lämmönjakohuoneeseen oma - häiytykset siirretään tari[taessa suoraan aluehälytyskeskuseen - tarvittavat energia- ym. mittaukset (lärnpöenergia, kokonaisvesirnäärä. kv- ja lv-mittaiikset) 3/s) 2,OkW/(rn Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh Kotipaikka, Alavus Torikatu 4 Fax.: (-tunnus Alavus ww sarteknofi

12 rtekno 3/3 - järjestelmä rakennetaan DDC-pohjaisena, itsenäisesti ohjelrnoitav ista valvonta-a lakeskuksista a viestintäyhteydestä valvomoon - IV-hätälseis-ohjaus pelastuslaitoksen niääriämään hyökkäysreitti in - sihköjäieste1mien ohjaukset, aika-, valoanturi yms. - valvonta-alakeskukset (VAK) sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen ja i lmanvaihtokonehuoneisiin AIa iideiia, Insinööritoimisto Sartekno Oy Heikki Savioja Euroopan unioni Euroopan a(uekeh#tysrahasto Vipuvoimaa EU:[ta 2tO,-a,, Insinölritoimisto Sartekno Oy Tonkatu Alavus Puh : Fax wwwsartekno.fi Kotipaikka: Alavus Y-tunnus

13 Tavoitehinta-arvio on laadittu noudattaen sovettuvin osin Haalitela Oy:n käsikirjaa Talonrakennuksen kustannustjeto Jianke Jämsek Oy / Pienyritysha 11 Indeksi Haahtela Hintataso 1 / 2014 LaatUa Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Paikkakunta Jämsä A\uhs Immonen A11u Jeam Oy Keuruulia Rakennuttajapalvelu Investointi yhteensä , ,00 alv 0% Yhteensä ,30 Rakennusaikaiset korot yms. rahoituskulut Rahoituskulut Yhteensä ,30 Siltanosturi 5 tn ratoineeri Ėrillishankinnat Yhteensä Liikennealue asfaltoituna 3500 rn2 x 20,00 Jätekatoksen rakentaminen , U Ikoalueen rakennuskustann us Toimifilakustannus tilaluettelon mukaan (liite 1) ,00 - SsS-. L.i Yhteensä - 1 ittwrnrni,,t t4 P Envestoinnin rakennuttaminen ja valvonta Kopiokustannukset yms. toirnistokulut S uunmttelukustan nukset ,30 53,50 168,30 Maaperä yms. alusta vat tutkimukset ,00 10,00 7,70 Rakennuttajan kustannukset Rakennuspaikan myyntihinta n i onttikustannus KLSTANNI TS[.A.JI EUR EUR/hym2 Yhteensä ,40 60,40 Lufuus 520 ArvoiiiLvii ero 0?/ Vaihe 1-lankesuunnittel u Ja/caja 520 hyrn2 PIENYRITYSHALLI TAVOITEHINTA-ARVIO JÄMSEK OY

14 JÄMSEK OY liite 1 PIENYRITYSHALLI TILALUETTELO TILA H-ALA tn2 HINTA EUR / m2 TILAN HINTA Teolljsuustjla Sos.tila 10, WC 1, Suihku 1, Toimisto 12, WC 1, [eollisuustila Sos.tila 10, WC 1, Suihku 1, Toimisto 12, WC at yhteensä 520 hyrn EUR / hym EUR 1 j47f.o Keuruulla Rakermuttajapalvel u Allu-Team Oy Aulis Immonen

15 srtkno Kohde: JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ Laajuustiedot: brm2 = 546 rn2 KUSTANNUSARVIO / SÄHKÖTEKNISET TYÖT Kohta: Aihe: Huom! Kustann.: Euroa ( ) HI H2 ASENNUSREITIT Kaapelihyllyt ja -tikkaat Valaisinripustuskiskot Johtokanavajärjestelmät Putkitukset ym SÄHKÖN PAÄJAKELUJÄRJESTELMÄT Liittymisjohdot Autolämmityspistorasiat Keskukset Mittaukset Nousujohdot Maadoitusjärjestelmä Kompensoinfi, keskitetty UPS-järjestelmät 0 H3 H4 H5 H6 LAITTEISTOJEN SAHKÖISTYS LVI-järjestelmien sähköistvs Jäähdvtvs järjestelmän sähköistvs Muiden koieitten sähköistvs SÄHKÖNLIITANTÄJÄRJESTELMÄT Pistorasiaiärjestelmät Kosketinkisko järjestelmät IALAI STUSJARJESTELMAT duevaiaistusjärjesteimät Yleisvalaistusjäriestelmät Jalaistuksen ohjausjärjestelmät Turvavalaistusiärjestelmä SÅHKÖLAMMITYSJÄRJ ESTE LMÄT Rakennusten sähkölämmitysjärjestelmät Sulanapitojärjestelmät OdÖ H7 KIINTEISTON VARUSTEET Keittiölaitteet, liittäminen Muut laitteet, liittäminen 3 000

16 ,4 O) () rteknc JI PUHELINJÄRJESTELMÄT Puhelinjärjestelmä ks.myös Yleiskaapelointij. 0 J2 J3 J4 J5 IIESTINTAJARJESTELMAT ntenniiärjestelmä 0 0 W-iäriestelmä 0 MERKINANTOJARJESTELMAT Sisäänpyyntöjärjestelmä 0 Varattujärjestelmä 0 Henkilönhakujärjestelmä 0 TURVALLISUUSJARJESTELMÄT 3ähkölukitusiäriestelmä yöajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä ikosiimoitusjärjesteimä varaukset 800 varaukset /ideovatvontajärjestelmä varaukset aloilmoitiniariestelmä avunpoistojärjesteimä 0 kaarelointi TIETOVERKKOJARJESTELMÄT Yleiskaapeloinhjarjestelmä ei aktiivilaitteita J7 UTOMAATIOJARJESTELMAT Rakennusautomaatio järjestelmä 2 50C hteens (alv=o%) ,0 190,11 Kustann hinta /k-m2(alv=0%) 235,74 Kustann hinta /k-m2(alv=24%) Alavus, Ins tsto Sartekno Oy / Jari Kivistö / 3 L4-4t.S -i4- J J. 71.J.4

17 rtekno 1/3 JÄMSEK OY PIESYRITYSJIALLI JiMSÄ SÄHKÖ-,TIETO- JA TURVAJÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUS Yleistä: Tämä kuvaus on yleiskuvaus sähkö-,tieto- ja wrvajärjestelrnistä. Sähköliittymä: liittyy Eenia Oy:n sähköverkkoon omana pienjänniteliittyrnänään alustava liittymä n.11dkvv/3x16oa - liittyrniskaapeli asennetaan suojaputkiin tontin rajalta, sisältyy hankintaan - liittymässä varaus mahdolliselle laajennukselle Teleliittymät: - liittyy - liittymiskaapelit Sonera Oy:n dataverkkoon kupari- ja kuituliittymällä asennetaan suojaputkiin tontin rajalta Turva- ja valvontajärjestelmien liittymät: - liittyy turva- ja valvontaverkkoihin dataverkon kautta Mittaukset: - kaukoluettava sähkölaitoksen mittaus kiinteistöosalle, sekä mittaukset osastokohtaisesti (2kpi), varaus laajennukselle lkpl - ilmastointijärjestelmille energian jälkimittaus - valaistusjärjestelmille energian jälkimittaus keskuskohtaisesti Käyttömaadoitukset ja potentiaalintasaukset, kiinteistö: - kiinteistön SPK-tilaan asennetaan päämadoituskisko MEB, johon liitetään käyttö maadoituselektrodit, tarvittavat lisäpotentiaalintasauskiskot EB sekä muut poten tiaalintasausjohtimet SFS-6000 mukaisesti KesKukset - pää-/mittauskeskus (3x25OA) keskitetyn kompensoinnin estokela-automatiikkaparistolla - kiinteistön jakokeskus yleisjakelua varten - kuluttajakohtaiset jakokeskukset osastoittain - jakokeskukset konehuoneisiin talotekniikan LVI-laitteille Johtotiet: - puolarakenteiset sähkösinkityt kaapelihyllyt, kerrosnousut pystyhyllyin - telejärjestelmille oma kaapelihylly -tai hyllyosa Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh, <otipaikka Alavus Torikatu 4 Fax: Y-tunnus Pdavus www sartekno 11

18 - laukaisu rtekno Nousujohtoverkot: - nousujo htoverkko voirnakaapelein jakokeskuksille kaapelihyllyasennuksena PistorasiakourutIohtokanavat: - toimistotiloissa valkoiset johtokourut väliseinällä varustettuna, ikkunaseinillä kan nakkein ja peitesälein Autolänimiyspisorasiat: - pysköintialueelie autornrnityspistorasiakotelot (6kpI) pistorasia KOhtalsin ajastimin Aluevalaistus: - piha-aluevalaistus 2kp, Sm valonheitinmastofla (valaisimia 2kpl/masto), käytetaän led-valonlähteellä olevaa valaisinta - muu ulkovalaistus sisäänkäynneissä seinävalaisimin led-valonlahteella Yleisvalaistus: teoisuustiloissa suljettu valaisin led-valonlähteet - toimisto ja sos. tiloissa pääosin T5-/PL Ioistevala!simin - valaistustasot tilakohtaisesti valaistusstandardin mukaisesti - vala istuksen ohjaukset paikallisesti kytkinohjauksin, ulko-,alue-, sekä mainos valaistuksille kiinteistönvatvontajärjestelmällä aika-ihämäräohjauksin Sähkön iiitäntäjäjestelmät: Valomainokset: - keskuksiin kiinteä 3v ja lv pistorasiavarustus esim, huoltoa varten - 3-v.pistorasioita 3xl6Aja 3x32A teollisuustiloihin lom välein - 2-osaiset 1-vaihe pistorasiat teollisuustiloihin 5m välein (teollisuustiloissa osa pistorasioista voidaan korvata vastaavin pistorasioin varustetuin ns. työpaikkakeskuksin) - pistorasiat normaalin toimistovarustuksen mukaan työpisteille toimistotiloihin - sos-käytävä-, ym. tiloissa normaalin pistorasiavarustus, väh. Ikpl/tila - ryhrnäjohdot tilojen kojeille ja faitteille, mm. nosturit-,nosto-ovet-,ym. - ryhrnäjohdot tarvittaville Ivi-laitteille - ryhmäjohdot erikoisjärjestelmien keskuslaitteille - ryhrnäjohdot telejärjestelmien keskuslaitteille - sähkösyötöt va lomainoksien turva kytkimille osastokohtaisesti Turvavalaistus: - ovimerkki- ja turvavalaistus viranoma ismääräysten mukaisesti - keskusakustojärjestelmä turvavalokeskus 230V SPK-huoneessa - järjestelmä varustetaan jakokeskusalueittain tilavahdeilla Savunpoisto - savunpoisto viranomaismääräysten mukaisesti palokunnan päähyökkäystiettä viranomaisrnääräysten mukaisesti - palosuojatut kaapeloinnit laukaisukeskukselta luukuille Iflsinöbritoimis1o Sartekno Oy Puh Kotipaikka Alavus roriatu 4 Fax : Y-tunnus Alavus wwwsarleknosi

19 srtekno Yleiskaapelointi: - kiokan EA (IOGB) parisuojattu yleiskaapeliverkko - telelaiteh uoneessa operaattorien ilittymiä varten oma pääristikytkentä - alijakamot jokaiselle käyttäjälle, pääjakamosta valokaapeli + kupariyhteys suoraan jokaiseen alijakamoon - perusvarustelu työtiloissa 2x2 pistettä / työpiste ja muita pisteitä tulostimia yms. varten - teollisuustiloissa varustus 2x2 pistettä, sekä WLAN-piste lkplltila - sos-/kahviotiloissa varustus 1 x2 ATK pisteet Sähkötuktus ja kuunvalvontajärjesteimä: - kakk ulko-ovet varustetaan sähköhkitus-jkuknvalvontajärjesteimän vaatimn kaapeontein ja rasioin:ein - kaikki ulko-ovet varustetaan moottorilukko ja valvontakosketinvarauksin Rikosilmoitinjärjestelmä: - varustetaan tilakohtaisesti hallittavalla osoitepohjaisella rikosilmoitinjärjestelmällä ir-ilmaisimet kattavasti koko rakennukseen, käyttölaitteet alueittain eri käyttäjien sisaänkäynteihin - hälytyksen siirto gsm-laitteella Videovalvontajärjestelmä: - koko rakennuksen ulkoa!ueen kattava ip-pohjainen kameravalvontajärjestelmän kaapelointi ja rasiointi, kaapeloinnit päätetään kiinteistön pääjakamolle omaan ristikytkentäparreeliin - laitehankinnat asennuksineen, lisenssit ym. erillisen sopimuksen mukaan LVI-tekniikka: - LVI-tekniikan vaatimat johtoverkot keskuksineen ja ohjauslaitteineen Kiinteistönvalvontajärjestelmä: - automaatiojärjestelmien kaapeloinnit - sähköjärjestelmien aikaohjaukset-, valoisuusmittaus-, sekä hälytykset - IV-hätä-!seis-ohjaus - kaikki LVI-järjestelmien mittaukset, ohjaukset, hälytyksetja indikoinnit i4opan UfliOflI Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:[ta Alavudella, nsiniöntuimisto Sariekno Oy Jari Kivistö nsnö0ritomsto Sartekno Oy Puh Kotipaikka Alavus Torikatu4 Fax.: Y-tunnus Alavus www sartekrio f

20 srtknq Kohde: JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ Abr=n. 546m2 LVIA-TÖIDEN ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Kohta: Aihe: Kustannukset: Euroa 1 LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRITYÖT 1.1 Lämmön kehitys- ja jakelulaitteet, mittausl Lämpöjohtoverkosto laitteineen, sis ovp:t Vesi- ja viemärijohtolaitteet Vesi-ja viemärikalusteet Eristystyöt Paineilmaverkostot ulosottoineen n. l2kpi YHTEENSÄ (1) ILMASTOINTITYÖT 2.1 Ilmastointikonehuonevarusteet/Ito-laitteet Tuloilmalaitteet Poistoilmalaitteet Kanavistot osineen Eristykset 3000 YHTEENSÄ (2) RAKENNUSAUTOMAATIOTYÖT Kiinteistövalvontajärjestelmä (veb) YHTEENSA (3) Yhteensä: (alv=0%) Kustann.: hinta /m2(alv=0%) 243,59 Kustann.: hinta /m2(alv=24%) 302,05 ALAVUS, HEIKKI SAVIOJA Insinöörtoims1o Sartekno Oy Torikatu Alavus Puh.: Faxz ww.sarteknofi Kobpaikka: Alavus Y-tunnus

21 O e 0 - J OS)O II1T J 7 \ \ \\L:::J 1037 ry 1?944n2.44 Euop.n rnkrhtyssahsto E LJ: 1ta -4 - SflC »-