Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Vipuvoimaa. EU:[ta OO7213. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI 42100 JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Vipuvoimaa. EU:[ta OO7213. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc"

Transkriptio

1 Jämsek JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ 7 L 1.. ( /1 % Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahastc Vipuvoimaa EU:[ta OO7213

2 \I1HERALUE 6282m2 PEN YRITYSHALLI 546m 2 AKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2 AKENNUS ON VARUSTETTU KONi

3 q Furoopin Vip ta - Jamsek I Z. AU 1EUJT i r ( JO,/ 68d /0 /> 2y \ Epo i 4G.Oo2 ( 1 8J-2 PAauKSrN M11OJ > 1 /7 / / - \O\\OO/ 0 10 TV 1944r

4 HARMAA RR4I Dark Silver RR40 SILVER TUMMAN HARMAA RRI3 PUNAINEN RAL 3021 ALUMIINI TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 HARMAA TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL JLXISiVJ POI-4JOSEEN JULKISIVU LÄNTEEN JULKSVU ITÄÄN JULKISIVUMATERIAALIT JA VARIT 1 TERASBETONISOKKELI 2 JULKISIVUELEMENTTI PARDC MIERO 3 JULKISIVUELEMENTTI PAROC MIERO 4 IKKUNAT 5 KRYNTIOVET JA IKKUNAT NIIDEN YLAP1J?LELA LIST2INEEN 6 NOSTO OVET 7 SOKKELIN YLAPUOLEN LISTAT, OVI JA IKKUNALISTA 8 AVORRYSTAAT 9 VESIKATE ARKORPLAN PVC YKSIKERROSICATE 10 VESIKOURUT. SYÖKSYTORVET II JULKISIVUPELLITYS VAAKA RANNILA DESING MILAN KPSITTELEMAT2N MUOVIPINNOITETTU TERAS MUOVIPINNOITETTU TERAS PULVERIMAALATTU ALUMIINIPROFIILI PULVERIMAALATTU ALUMIINIPRDFIILI ALUMIINIPROFIILI MUOVIPINNOITETTU TERAS MAALATTU PUU ARKORPLAN PVC-YKSIKERROSKATE MUOV1PINNOITETTU TERAS MUOVIPINNOITET1LI TERAS SEINAELEMENTTIEN PYSTYLISTAT VIEREISTEN SEINAVARIEN MUKAAN

5 no PUNAINEN NAL 300 ALUKIINI TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 HARMAA TUMMAN HARMAA RR23 PUNAINEN RAL 3020 / L II L. 1-0I 1 1UV&.Jl 11.II.UNA 1 N1II)N YLA1UULLL LL 1 WNLN UJMRALA II U LUM11NIHkU IILI NOSTO-OVET A NWRIJFI1LI SOKKE:LIN YLRPULEN LISTAT, OVI- JA IKXIJNALISTA ML-fPINNEflTETTU TERAS AVORRYSTAAT MAALATTU PUU VESIKATE: ARKORPLAN PVC YKSIKERROSKATE ARKORPLAN PVC YKSIKERROSICATE VESIKOURUL SYÖKSYTORVET MUOVIPINNUITETTU TERAS JULKSIVUPELL1TYS VAAKA RANNILA DESJNG MILAN MUO\ IPINNOITETTU TERRS SEINAELEJ4ENTTIEN PYSTYLISTAT VEREISTEN sei,avarif:n MLKAAN / L YLÄIKKUNAT TEOLUSUUSTILA 1 183,0 ma SAVbNPOISTOVAA11MUS O25 2,0% F3SASTON ALASTA O,5m2 3,7m 4,8m2, L1.,UKKU - H / _ TE0LL1SJUSflLA rn1 SAVUNP0JSTOVAATMUS 0,25 2,0% OSASTON ALASTA 0,7m2 YÄKKUNAT 4,0m2, LUUI(KL 5,6m2 1,8m2 1 > - c 2. KERROS 1 8rn 1,8rn R R \ /

6 rfl > 4 II

7 e LEIKKAUS 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2 S SXPUOLISTEN PNTOJEN VAATTIJUKSET SEINÄT B sl,do R=TARUKKEET, JOIDEN OSALLJSOI.NNEN PALlON ON IY VlN RAJOITETTUA slsa N1TJOTT0 ON EROITÄIN VÄH)JSTÄ do=palavia PISAROITA E ESlNY LATTTAT A2a-sl A2TAR0TKREL,,OIDE 4 OSAWSTIJMINEN PALOON O EITTXIN TALOITETTUA st SAWNPJOTTO ON RTTÄIK VÄHÄISTÄ JOS YKSI O1, TJUIST1EN PS PI1LJS ENNTÄÄN 30m TOS 1 MISTO L6 ma PAOVAARALUSUUS UOKKA TOAIANAT, JOIlOI LIITTYY.%HÅNEN TAI EOHI1JUJJfN PA.OVAARA SAJ O(STOVAATVJS 0,25 2,0% OSASTON ALASTA JOS SPRfNKLEROiNTT, 0,15 0.5% OSASrO AJJ,SFA PALOVAARAWSUUSLUOKKA 2 TOMl*AT, JONtN UVTTYY 400OAATTA1A TAf SjJRr PALOVAARA A,SSA 00 ESIINTYÄ ÄJlOYSvAATA SAAJOqSTOAAAflMUS 2.0 5,0% OSASTON ALASTA JOS SPRIILEROINT1O 0,5 1.0% OSASON ALASTA OLEITJS SUOJAUSTASO 2 (MÄÄRTEflÄVÄ TOIMINNAN VUKAAN) AIKAUJS11 JA N KE(UKSW AUTOUAATUSEN U4OITIA<N ANTAVA IONMom SE< aalcpostrkosro JA KÄSSAVUT1UE KERROSA.A HALUT Jt TD:MS C DSAT 546,O 2 HUONEISTOALA HALLI JA OEMISTOOSAT 518,Ori2 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2 RAKENNUS ON VARUSTETT1J KONEELLISELLA ILMAN VAIHDOLLA Euroopan unioni Euroopan a[uekehitysrahasto <OSA KCTTW/IA T1Ijo ma1sei M R)IN RAXEIMJSTM OE Pt5TU LA UJDISRAKENNUS PÄÄPIRUSTUS ELi: [ta TJ*IUS<OWEEN.L 000Tt P.RSTJI<S0 W.AMSEK OY P0i-JAIIRLSTUS 1:100 PlENYRTYSiALL E.K <AJS 1:O0 RMENNU TA,JAPALVELU JJL0SIVIJT Jämsek lilla. SJIJNALA No MUUTOS ALLU TEAM AR RAJAllE 6, KftHO Ulla_lmmoni,_91, mp_ _9065 AvÄys ulla.dnmaoonnu-tewajoeti ULLA IMMONEN

8 42100 JÄMSÄ Jamsck JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI 1 Ralatie 6, Koiho Y-tunnus alv. rek. Rakennuttajapalvelu AHu-Team Oy Yläpohja on puurakenteinen. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Vesikatteena on kaksikerroksinen kumibitumikermi tai yksikerroskate Arcoplan. YLÄPO1-IJA JA VESIKATE elernenttiä. Lämniöneristeenä mineraalivilla. Ulkoseinät ovat molemmin puolin valmispintaista, tehdasvalmisteista Paroc ULKOSEINÄT Kantava runko on liimapuuta tai teräsprofiulia. KANTAVA RUNKO Rakennus perustetaan tiivistetyn sora- ja mursketäytön varaan. Pilari- ja seinäanturat ovat teräsbetonia. Sokkelit rakennetaan riittävän korkeina puhtaaksi valetusta teräsbetonista. Eloperäiset maalajit poistetaan kantavaan kerrokseen saakka. PERUSTUS JA SOKKELIT RAKENNUSTAPASELOSTUS - ulkoalue suunnittelussa toimisto / sos.tilaosan laajuus n hyrn2 asfaltoidaan n m2 alueelle rakennetaan sadevesiviemäröinti huom ioidaan mahdolliset s iltanosturit 5,0 t - lialliosan - laajentarnismahdolli - hallin - toimisto - asfaltoidul[e vapaa korkeus on min. 5,0 m suus otetaan suunnitelmissa huomioon / sos.tilat kahdessa tasossa laajuus on n. 520 hym2 TEKNISET TIEDOT

9 Lämmönlähteenä on kaukolämpö. LÄMMITYS I-Ia liin rakennetaan painei imaverkosto ja hankitaan kompressori. 1-Tai! it varustetaan äljynerotuskaivoili a. Tehdashal lit varustetaan 5,0 tonnin siltanosturi 1 la. KONEET JA LAITTEET 3 C Euroopan unioni ELi: [ta urnopan.a1uekehityrahasto Rajatie 6, Koiho uiia.irnmonen(aa1lu-teani.inet.fl. Y-tunnus alv. rek. Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Vipuvoimaa Ulla immonen Allu-Team Oy Keuruulla Rakennuttajapalvelu Oikeudet vähäisiin muutoksiin ja täsmennyksiin pidätetään. Tämä rakennustapaselostus on tiivistelmä myöhemni in tehtävästä yksityiskohtaisesta rakennustyösel ityksestä. Asfalttialueen ulkopuolella oleva tonttialue raivataan ja siistitään. Se säilytetään Piha-alue perustetaan raskasta liikennettä varten ja asfaltoidaan asernapiirroksessa luonnontilaisena. osoitetussa laajuudessa. ULKOAIUEET Ilmanvaihto toteutetaan koneelli sel 1 a sisäänpuhal lu s- ja poistoilmanvaihdolla, joka varustetaan lämmön talteenotolla. ILMAN VAIHTO energian mittauksineen sijoitetaan. Halliin rakennetaan lämmönjakohuone, johon lämmönsiirtirnet apulaitteineen ja Lämmitys toteutetaan ilma- / lattia- / patterilämmityksenä. Toimi sto-o san kiintokalusteiden ovet ovat maalattua MDF-levyä. KALUSTEET

10 drtekno 1/3 JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ JÄRJESTELMÄKUVAL S: LVI-, PAINE1LMÄ- JA RA KENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Yleistä: Liittyrnät: Tämä kuvaus on alustava yleiskuvaus Lvi-, paineilma- ja rakennusautomaatio järjestelmistä. - liittyy energialaitoksen kaukolämpöverkostoon, joka toimittaa kaukolämmön mittauskeskuksen sulku- ja mudanerottimineen - liittyy Jämsän kaupungin ves ijohtoverkostoon a jätevesi verkostoon, piha-, katto- ja perusvedet johdetaan kaupungin hu levesiverkostoon lisäksi kallistuksin avo-ojiin GO LV l-järjestelrriien yhteiset laatuvaatimukset - talotekni ikan rakentamisessa noudatetaan SRMK :n sääntojä ja ohjeita sekä sisäiliiialuokkaa 2008/S3 (ii Lämmitysjärjestelmät - lämmitysvesi tuotetaan kaukolämmönvaihtimin yksi Jämmitykseenja yksi ilmastoinnin jälkiläinniitykseen - lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun lämmönjakohuonetilaan - länimitys toteutetaan pääosin hallien osalta ilmalämniityksenäja toirnistot patterilämmityksellä lämpötiloilla - vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattialämmitystä, suihkiitilojen lattialämmitys säliköl lä - lämmityspatterit vakiopattereita valkoisina, termostaattisin patteriventtii lein - putk imateri aal i na käytetään teräsputkea - putkieristyksinä vuorivillakouruja, näkyvissä pinnoitteena PVC-muovi - pumput keskipakopumppuja taajuusmuuttajilla varustettuja - nosto-ovet varustetaan ovi verhopuhalti min Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh <otpaikka. Alavus Torkatu4 Fax Y-tunnus Alavus www sartekno.fi

11 ,crtekno G2 Vesi- ja viemärijärjeste Emät - lämmin käyttöv esi tuotetaan lämmönvaihti min - vesikalusteet 1-ote- ja termostaattisin sekoittajin, WC:n yhteydessä oleviin pesuallaskalusteisiin bidesuihkut - putkimateriaalina kupariputket, jotka pääsääntöisesti näkyvissä, näkyvät kytkentäjohdot kromattuina - erilliset veden jälkirnittaukset jokaiselle hahitilalle - kiinteistöön rakennetaan viranomaisten määräysten mukainen ensisam mii tus järjestelmä mahdollisin pikapalopostein ja jauhesamrnuttirnin - putkieristyksinä vuorivillakounuja, issä punnoitteena PVC-rnitovi - halleihin varataan viemäröintipisteitä mahdollisia myöhemmin tehtäviä tiloja varten, jotka aativat viernäröintiä - \VC-laitteetja pesualtaat, valkoinen posliini, märkätilat lattiakaivoun - vieniäriverkosto tehdään HTP-v iemäreistä - hallitilat viernäröidään öljynerotuskaivon kautta verkostoon, lattiakaivoissa myös h iekanerotus näky 2/3 G3 llrnastointijärjestc1nä - ilmastounti koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, s[ p-luku max. - iv-koneissa lämmön talteenotto, ilmansuodatukset EU7/EU5 ja jälkiläm initys - hallien iv koneet ilmalämmitykselle mitoitettuina kiertoilmaosin toimistojen iv koneissa (vastaristivirta lto) integroitu tuloilman viilennys sisäilmaluokkatia S3, sisäilmaluokitus 2008 mukaan - vessojen ja si ivousti lojen poistoilmanvaihto tarvittaessa omilla vesikatol le asennettavilla poistokojeilla - kanavat pyöreitä kuumasinkittyä kierresaumakanavia, tarvittaessa suorakaide kanavia - ilmanjako toteutetaan tuloilmahajottimin ja poistoilma yhteiskanavaventtiilein - äänenvaimennukset konekohtaisesti ja tarvittaessa lisäksi kanavistoihin - lämpöeristykset ja paksuudet lämpöti laeroja vastaavina - paloeristykset viranomaismääräysten mukaisesti paloeristein ja pahopellein - ilmamäärät RakMK osan D2 mukaisesti huomioiden ilmanvaihdon viilennys - hitsauspaikoihle varataan kohdepoistojärjestelmät G5 Kaasiijärjestelmät - teollisuustiloihin 1 ja 2 rakennetaan hallikohtainen paineilmaverkosto - kornpressonit erikseen soviituihin tiloihin, kompressoril kuuluvat hallissa toimivan yrityksen hankintaan J6 Rakennusautornaatiojärjestelmä - kiinteistövalvontajärjestelmä, väyläpohjaisena järjestelmänä (eh) - jokaiselle tilalle oma valvonta-alakeskus ja lämmönjakohuoneeseen oma - häiytykset siirretään tari[taessa suoraan aluehälytyskeskuseen - tarvittavat energia- ym. mittaukset (lärnpöenergia, kokonaisvesirnäärä. kv- ja lv-mittaiikset) 3/s) 2,OkW/(rn Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh Kotipaikka, Alavus Torikatu 4 Fax.: (-tunnus Alavus ww sarteknofi

12 rtekno 3/3 - järjestelmä rakennetaan DDC-pohjaisena, itsenäisesti ohjelrnoitav ista valvonta-a lakeskuksista a viestintäyhteydestä valvomoon - IV-hätälseis-ohjaus pelastuslaitoksen niääriämään hyökkäysreitti in - sihköjäieste1mien ohjaukset, aika-, valoanturi yms. - valvonta-alakeskukset (VAK) sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen ja i lmanvaihtokonehuoneisiin AIa iideiia, Insinööritoimisto Sartekno Oy Heikki Savioja Euroopan unioni Euroopan a(uekeh#tysrahasto Vipuvoimaa EU:[ta 2tO,-a,, Insinölritoimisto Sartekno Oy Tonkatu Alavus Puh : Fax wwwsartekno.fi Kotipaikka: Alavus Y-tunnus

13 Tavoitehinta-arvio on laadittu noudattaen sovettuvin osin Haalitela Oy:n käsikirjaa Talonrakennuksen kustannustjeto Jianke Jämsek Oy / Pienyritysha 11 Indeksi Haahtela Hintataso 1 / 2014 LaatUa Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy Paikkakunta Jämsä A\uhs Immonen A11u Jeam Oy Keuruulia Rakennuttajapalvelu Investointi yhteensä , ,00 alv 0% Yhteensä ,30 Rakennusaikaiset korot yms. rahoituskulut Rahoituskulut Yhteensä ,30 Siltanosturi 5 tn ratoineeri Ėrillishankinnat Yhteensä Liikennealue asfaltoituna 3500 rn2 x 20,00 Jätekatoksen rakentaminen , U Ikoalueen rakennuskustann us Toimifilakustannus tilaluettelon mukaan (liite 1) ,00 - SsS-. L.i Yhteensä - 1 ittwrnrni,,t t4 P Envestoinnin rakennuttaminen ja valvonta Kopiokustannukset yms. toirnistokulut S uunmttelukustan nukset ,30 53,50 168,30 Maaperä yms. alusta vat tutkimukset ,00 10,00 7,70 Rakennuttajan kustannukset Rakennuspaikan myyntihinta n i onttikustannus KLSTANNI TS[.A.JI EUR EUR/hym2 Yhteensä ,40 60,40 Lufuus 520 ArvoiiiLvii ero 0?/ Vaihe 1-lankesuunnittel u Ja/caja 520 hyrn2 PIENYRITYSHALLI TAVOITEHINTA-ARVIO JÄMSEK OY

14 JÄMSEK OY liite 1 PIENYRITYSHALLI TILALUETTELO TILA H-ALA tn2 HINTA EUR / m2 TILAN HINTA Teolljsuustjla Sos.tila 10, WC 1, Suihku 1, Toimisto 12, WC 1, [eollisuustila Sos.tila 10, WC 1, Suihku 1, Toimisto 12, WC at yhteensä 520 hyrn EUR / hym EUR 1 j47f.o Keuruulla Rakermuttajapalvel u Allu-Team Oy Aulis Immonen

15 srtkno Kohde: JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ Laajuustiedot: brm2 = 546 rn2 KUSTANNUSARVIO / SÄHKÖTEKNISET TYÖT Kohta: Aihe: Huom! Kustann.: Euroa ( ) HI H2 ASENNUSREITIT Kaapelihyllyt ja -tikkaat Valaisinripustuskiskot Johtokanavajärjestelmät Putkitukset ym SÄHKÖN PAÄJAKELUJÄRJESTELMÄT Liittymisjohdot Autolämmityspistorasiat Keskukset Mittaukset Nousujohdot Maadoitusjärjestelmä Kompensoinfi, keskitetty UPS-järjestelmät 0 H3 H4 H5 H6 LAITTEISTOJEN SAHKÖISTYS LVI-järjestelmien sähköistvs Jäähdvtvs järjestelmän sähköistvs Muiden koieitten sähköistvs SÄHKÖNLIITANTÄJÄRJESTELMÄT Pistorasiaiärjestelmät Kosketinkisko järjestelmät IALAI STUSJARJESTELMAT duevaiaistusjärjesteimät Yleisvalaistusjäriestelmät Jalaistuksen ohjausjärjestelmät Turvavalaistusiärjestelmä SÅHKÖLAMMITYSJÄRJ ESTE LMÄT Rakennusten sähkölämmitysjärjestelmät Sulanapitojärjestelmät OdÖ H7 KIINTEISTON VARUSTEET Keittiölaitteet, liittäminen Muut laitteet, liittäminen 3 000

16 ,4 O) () rteknc JI PUHELINJÄRJESTELMÄT Puhelinjärjestelmä ks.myös Yleiskaapelointij. 0 J2 J3 J4 J5 IIESTINTAJARJESTELMAT ntenniiärjestelmä 0 0 W-iäriestelmä 0 MERKINANTOJARJESTELMAT Sisäänpyyntöjärjestelmä 0 Varattujärjestelmä 0 Henkilönhakujärjestelmä 0 TURVALLISUUSJARJESTELMÄT 3ähkölukitusiäriestelmä yöajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä ikosiimoitusjärjesteimä varaukset 800 varaukset /ideovatvontajärjestelmä varaukset aloilmoitiniariestelmä avunpoistojärjesteimä 0 kaarelointi TIETOVERKKOJARJESTELMÄT Yleiskaapeloinhjarjestelmä ei aktiivilaitteita J7 UTOMAATIOJARJESTELMAT Rakennusautomaatio järjestelmä 2 50C hteens (alv=o%) ,0 190,11 Kustann hinta /k-m2(alv=0%) 235,74 Kustann hinta /k-m2(alv=24%) Alavus, Ins tsto Sartekno Oy / Jari Kivistö / 3 L4-4t.S -i4- J J. 71.J.4

17 rtekno 1/3 JÄMSEK OY PIESYRITYSJIALLI JiMSÄ SÄHKÖ-,TIETO- JA TURVAJÄRJESTELMIEN JÄRJESTELMÄKUVAUS Yleistä: Tämä kuvaus on yleiskuvaus sähkö-,tieto- ja wrvajärjestelrnistä. Sähköliittymä: liittyy Eenia Oy:n sähköverkkoon omana pienjänniteliittyrnänään alustava liittymä n.11dkvv/3x16oa - liittyrniskaapeli asennetaan suojaputkiin tontin rajalta, sisältyy hankintaan - liittymässä varaus mahdolliselle laajennukselle Teleliittymät: - liittyy - liittymiskaapelit Sonera Oy:n dataverkkoon kupari- ja kuituliittymällä asennetaan suojaputkiin tontin rajalta Turva- ja valvontajärjestelmien liittymät: - liittyy turva- ja valvontaverkkoihin dataverkon kautta Mittaukset: - kaukoluettava sähkölaitoksen mittaus kiinteistöosalle, sekä mittaukset osastokohtaisesti (2kpi), varaus laajennukselle lkpl - ilmastointijärjestelmille energian jälkimittaus - valaistusjärjestelmille energian jälkimittaus keskuskohtaisesti Käyttömaadoitukset ja potentiaalintasaukset, kiinteistö: - kiinteistön SPK-tilaan asennetaan päämadoituskisko MEB, johon liitetään käyttö maadoituselektrodit, tarvittavat lisäpotentiaalintasauskiskot EB sekä muut poten tiaalintasausjohtimet SFS-6000 mukaisesti KesKukset - pää-/mittauskeskus (3x25OA) keskitetyn kompensoinnin estokela-automatiikkaparistolla - kiinteistön jakokeskus yleisjakelua varten - kuluttajakohtaiset jakokeskukset osastoittain - jakokeskukset konehuoneisiin talotekniikan LVI-laitteille Johtotiet: - puolarakenteiset sähkösinkityt kaapelihyllyt, kerrosnousut pystyhyllyin - telejärjestelmille oma kaapelihylly -tai hyllyosa Insinööritoimisto Sartekno Oy Puh, <otipaikka Alavus Torikatu 4 Fax: Y-tunnus Pdavus www sartekno 11

18 - laukaisu rtekno Nousujohtoverkot: - nousujo htoverkko voirnakaapelein jakokeskuksille kaapelihyllyasennuksena PistorasiakourutIohtokanavat: - toimistotiloissa valkoiset johtokourut väliseinällä varustettuna, ikkunaseinillä kan nakkein ja peitesälein Autolänimiyspisorasiat: - pysköintialueelie autornrnityspistorasiakotelot (6kpI) pistorasia KOhtalsin ajastimin Aluevalaistus: - piha-aluevalaistus 2kp, Sm valonheitinmastofla (valaisimia 2kpl/masto), käytetaän led-valonlähteellä olevaa valaisinta - muu ulkovalaistus sisäänkäynneissä seinävalaisimin led-valonlahteella Yleisvalaistus: teoisuustiloissa suljettu valaisin led-valonlähteet - toimisto ja sos. tiloissa pääosin T5-/PL Ioistevala!simin - valaistustasot tilakohtaisesti valaistusstandardin mukaisesti - vala istuksen ohjaukset paikallisesti kytkinohjauksin, ulko-,alue-, sekä mainos valaistuksille kiinteistönvatvontajärjestelmällä aika-ihämäräohjauksin Sähkön iiitäntäjäjestelmät: Valomainokset: - keskuksiin kiinteä 3v ja lv pistorasiavarustus esim, huoltoa varten - 3-v.pistorasioita 3xl6Aja 3x32A teollisuustiloihin lom välein - 2-osaiset 1-vaihe pistorasiat teollisuustiloihin 5m välein (teollisuustiloissa osa pistorasioista voidaan korvata vastaavin pistorasioin varustetuin ns. työpaikkakeskuksin) - pistorasiat normaalin toimistovarustuksen mukaan työpisteille toimistotiloihin - sos-käytävä-, ym. tiloissa normaalin pistorasiavarustus, väh. Ikpl/tila - ryhrnäjohdot tilojen kojeille ja faitteille, mm. nosturit-,nosto-ovet-,ym. - ryhrnäjohdot tarvittaville Ivi-laitteille - ryhmäjohdot erikoisjärjestelmien keskuslaitteille - ryhrnäjohdot telejärjestelmien keskuslaitteille - sähkösyötöt va lomainoksien turva kytkimille osastokohtaisesti Turvavalaistus: - ovimerkki- ja turvavalaistus viranoma ismääräysten mukaisesti - keskusakustojärjestelmä turvavalokeskus 230V SPK-huoneessa - järjestelmä varustetaan jakokeskusalueittain tilavahdeilla Savunpoisto - savunpoisto viranomaismääräysten mukaisesti palokunnan päähyökkäystiettä viranomaisrnääräysten mukaisesti - palosuojatut kaapeloinnit laukaisukeskukselta luukuille Iflsinöbritoimis1o Sartekno Oy Puh Kotipaikka Alavus roriatu 4 Fax : Y-tunnus Alavus wwwsarleknosi

19 srtekno Yleiskaapelointi: - kiokan EA (IOGB) parisuojattu yleiskaapeliverkko - telelaiteh uoneessa operaattorien ilittymiä varten oma pääristikytkentä - alijakamot jokaiselle käyttäjälle, pääjakamosta valokaapeli + kupariyhteys suoraan jokaiseen alijakamoon - perusvarustelu työtiloissa 2x2 pistettä / työpiste ja muita pisteitä tulostimia yms. varten - teollisuustiloissa varustus 2x2 pistettä, sekä WLAN-piste lkplltila - sos-/kahviotiloissa varustus 1 x2 ATK pisteet Sähkötuktus ja kuunvalvontajärjesteimä: - kakk ulko-ovet varustetaan sähköhkitus-jkuknvalvontajärjesteimän vaatimn kaapeontein ja rasioin:ein - kaikki ulko-ovet varustetaan moottorilukko ja valvontakosketinvarauksin Rikosilmoitinjärjestelmä: - varustetaan tilakohtaisesti hallittavalla osoitepohjaisella rikosilmoitinjärjestelmällä ir-ilmaisimet kattavasti koko rakennukseen, käyttölaitteet alueittain eri käyttäjien sisaänkäynteihin - hälytyksen siirto gsm-laitteella Videovalvontajärjestelmä: - koko rakennuksen ulkoa!ueen kattava ip-pohjainen kameravalvontajärjestelmän kaapelointi ja rasiointi, kaapeloinnit päätetään kiinteistön pääjakamolle omaan ristikytkentäparreeliin - laitehankinnat asennuksineen, lisenssit ym. erillisen sopimuksen mukaan LVI-tekniikka: - LVI-tekniikan vaatimat johtoverkot keskuksineen ja ohjauslaitteineen Kiinteistönvalvontajärjestelmä: - automaatiojärjestelmien kaapeloinnit - sähköjärjestelmien aikaohjaukset-, valoisuusmittaus-, sekä hälytykset - IV-hätä-!seis-ohjaus - kaikki LVI-järjestelmien mittaukset, ohjaukset, hälytyksetja indikoinnit i4opan UfliOflI Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:[ta Alavudella, nsiniöntuimisto Sariekno Oy Jari Kivistö nsnö0ritomsto Sartekno Oy Puh Kotipaikka Alavus Torikatu4 Fax.: Y-tunnus Alavus www sartekrio f

20 srtknq Kohde: JÄMSEK OY PIENYRITYSHALLI JÄMSÄ Abr=n. 546m2 LVIA-TÖIDEN ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Kohta: Aihe: Kustannukset: Euroa 1 LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRITYÖT 1.1 Lämmön kehitys- ja jakelulaitteet, mittausl Lämpöjohtoverkosto laitteineen, sis ovp:t Vesi- ja viemärijohtolaitteet Vesi-ja viemärikalusteet Eristystyöt Paineilmaverkostot ulosottoineen n. l2kpi YHTEENSÄ (1) ILMASTOINTITYÖT 2.1 Ilmastointikonehuonevarusteet/Ito-laitteet Tuloilmalaitteet Poistoilmalaitteet Kanavistot osineen Eristykset 3000 YHTEENSÄ (2) RAKENNUSAUTOMAATIOTYÖT Kiinteistövalvontajärjestelmä (veb) YHTEENSA (3) Yhteensä: (alv=0%) Kustann.: hinta /m2(alv=0%) 243,59 Kustann.: hinta /m2(alv=24%) 302,05 ALAVUS, HEIKKI SAVIOJA Insinöörtoims1o Sartekno Oy Torikatu Alavus Puh.: Faxz ww.sarteknofi Kobpaikka: Alavus Y-tunnus

21 O e 0 - J OS)O II1T J 7 \ \ \\L:::J 1037 ry 1?944n2.44 Euop.n rnkrhtyssahsto E LJ: 1ta -4 - SflC »-

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_talo

Puu pintamateriaalina_talo 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla D-s2, d2- ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja B-s2, d0-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1

Asunto Oy. Sipoon Kvartsi. Kvartsitie 1 Asunto Oy Sipoon Kvartsi Kvartsitie 1 Uutta modernia asumista Söderkullassa! Asunto Oy Sipoon Kvartsi rakennetaan Söderkullan alueelle lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön tulee kolme taloa,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio

Asunto Oy Kuopion. Neulamuikku. Savottatie 9, Kuopio Asunto Oy Kuopion Neulamuikku Savottatie 9, 70150 Kuopio Uutta rakentamista Neulamäessä! Asunto Oy Kuopion Neulamuikku rakennetaan Neulamäen etuosaan lähelle palveluja ja hyviä ulkoilumaastoja. Yhtiöön

Lisätiedot

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna

As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta. Hopeapellontie 5, Hämeenlinna As. Oy Hämeenlinnan Katisten Ranta Hopeapellontie 5, 13210 Hämeenlinna HUONEISTO Huoneistot: B5 ja B3 Tilat: 2 H +keittiö + sauna Pinta-ala: 50 m 2 Sijainti: Katinen, Hämeenlinna 2h+tupakeittiö+ sauna

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 B Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINTEISTÖ OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 Hsto nro Kerros Hstotyyppi Pinta-ala Jyvitetty Vuokra huoneistoala 47 1 1h+kk 31,5 35,1 358,02 48 1 2h+kk 45,5

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

ARK. "Puattipoukama" Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11

ARK. Puattipoukama Huoltohalli ja varasto KANSI. Temmikatu 4, 50170 MIKKELI. Urpo Manninen, rkm 08.06.2009 15.5.2012 11:38:11 Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranoaisten erkintöjä 24 2 UUDISRKENNUS PÄÄPIIRUSTUS Lisätiedot "Puattipoukaa" Huoltohalli ja varasto Teikatu 4, 57 MIKKELI KNSI Mäkipirtinkatu 8, 782

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS

TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Asunto Oy Vaasan Punostie 5

Asunto Oy Vaasan Punostie 5 Asunto Oy Vaasan Punostie 5 PUROLA, Punostie 5 Vaasa BOBÄCK, Snoddvägen 5 Vasa TAITEILIJAN NÄKEMYS KUVA VIITTEELLINEN Arvioitu valmistuminen: kevät 2015. Uppskattad färdigställning: våren 2015. Myllykatu

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö

Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle,

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista Risto Levanto Vs. Yli-insinööri 12.12.2016 Tietoa (luvanvaraisuuteen ja muuhunkin) löytyy Pääkaupunkiseudun yhteiset tulkinnat pksrava.fi Helsingin

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja

ikäihmisille KIINTEISTÖ OY TUUSULAN PELLAVAKALLIO Kotoisia palveluasuntoja KIINTEISTÖ OY TUUSULAN ELLAVAKALLIO 10/2014 Kiinteistö Oy Tuusulan ellavakallio ellavamäentie 9 04320 Tuusula Yrjö ja Hanna säätiö Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 742 9888, info@yrjojahanna.fi

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy

Kortepohja, Jyväskylä. TA-Asumisoikeus Oy Kortepohja, Jyväskylä TA-Asumisoikeus Oy SIJAINTIKARTTA OpenStreetMapin tekijät, CC-BY-SA P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg P Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675 kg Schindler 3300 675

Lisätiedot

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYTÄVÄ KOHDE Myynnin kohteena on Kannuksessa sijaitseva määräala noin 3,4 ha kiinteistöstä 217-404-7-29 rakennuksineen. Kohteen osoite on Silmäjärventie

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä!

TARMO-RAKENNE OY ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. Kun etsit laadukasta kotia, ota yhteyttä! Sinun kosi, on juuri sinun perheellesi tehty! TARMO-RAKENNE OY Asuntorakentaja vuodesta 1975 ENNAKKOMARKKINOINTI ESITE, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. As Oy Oulun Kiulukangas Rivitaloyhtiö Kiulukangas, Oulu Kun

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KOY Terästien Varastohallit ENNAKKOMARKKINOINNISSA

KOY Terästien Varastohallit ENNAKKOMARKKINOINNISSA KOY Terästien Varastohallit ENNAKKOMARKKINOINNISSA Osta omaksi tai sijoitusvarastoksi! Terästielle rakennetaan puolilämmin varastohalli, jossa 42 m 2-400 m 2 varastotilaa! Mahdollista myös lisävarustaa

Lisätiedot

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki

ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki ASUNTO OY HELSINGIN KANERVAVINKKELI KANERVAVINKKELI 3, 00730 HELSINKI Arvioitu valmistuminen 9/2015 Asunto Oy Helsingin Kanervavinkkeli

Lisätiedot

As Oy KuOpiOn savolanhovi

As Oy KuOpiOn savolanhovi As Oy Kuopion Savolanhovi NTIE LA H A N O SA VO O V SA LA NPELL ON KUJ A SA VO LA NNIEMENTIE As Oy Kuopion Savolanhovi Asunto Oy Kuopion Savolanhovi rakennetaan lapsiperheiden suosimalle ja rauhalliselle

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä

Asunto Oy Hyvinkään Martinhovi. Moderni koti Hyvinkäällä Moderni koti Hyvinkäällä Talo A Kortetie Jäte Martinlähteenpuisto 1 ap Jäte Talo B Oleskelu- ja leikkialueet Autokatos 1 7 ap Autokatos 2 9 ap Hyvinkäällä on ihanteellinen logistinen sijainti ja erinomaiset

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015

Asemapiirustus tontit 1-4 1:600 Rakennusliike A.Vänttilä Oy / Jahtimetsäntien OKT Markkinointi Avario 31.7.2015 9.0 0 8 7 7 8 +8.0 0. 9. 0.8 600 8 006 7 0 -.00- +0.00 +0.0 +0.0 LAUTA-AITA h 00 LAUTA-AITA h 00 +0.00 +0.00 +0.0 Koira-aitaus POLTTOPUUT PYÖRÄT TOMUTUS TOMUTUS EI0 00 PYYKIT 7 000 00 00 PYYKIT 7 000 00

Lisätiedot

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3 Jyväskylä, Kortpja htorinti 3 19.09.013 asmapiirros TA -yhtymä Oy / Asunto Oy Jyväskylän htorinti 5 19.09.013 Huonistoluttlo 1. krs A 1 h + kt + s + vh 50,0 m A 3h + kt + s + vh 58,0 m. krs A 3 h + kt

Lisätiedot

Asunto Oy. Rovaniemen Haasiokatu 11. kaupunginosa, Pöykkölä

Asunto Oy. Rovaniemen Haasiokatu 11. kaupunginosa, Pöykkölä 11. kaupunginosa, Pöykkölä Uusia koteja Pöykkölään Nyt rakennetaan nykyaikaisia ja laadukkaita asuntoja lapsiperheiden suosimalle Pöykkölän uudelle rakennettavalle asuinalueelle. Asunto Oy valmistuu lähelle

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems

Koneturvaovi Albany RP300. ASSA ABLOY Entrance Systems Koneturvaovi Albany RP300 ASSA ABLOY Entrance Systems Albany RP300 Avautuu ja sulkeutuu nopeasti, joten käyttöjaksoja voi olla jopa 5 minuutissa. Toimii luotettavasti myös oltuaan raskaassa käytössä vuosikausia.

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi

As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet AULIS kaukolämpö Liittyjän ohjeet Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi kohteeseesi Napapiirin Rovaniemen Energia ja Energiasta Vesi Oy:ltä hyvissä

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot