OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2011-2012"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO Oppilaitoksen yleisesittely 2 Tervetuloa opiskelemaan 2 Yhteystiedot 2 Novidan tutkinnot 2 Koulutusalavastaavat 3 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 4 Opiskelijana Novidassa 4 Läsnäolo opetuksessa 4 Poissaolot 4 Luvattomat poissaolot 5 Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 5 Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteelle 5 Järjestyssäännöt 6 Käyttäytyminen 6 Työrauhan ylläpito 6 Kiusaaminen 7 Tupakointi, alkoholi, huumeet, nuuska 8 Työturvallisuus ja omaisuuden käsittely 8 Liikenne ja pysäköinti 8 Tietotekniikka 9 Kirjaston käyttö 10 Opiskeluelämää 11 Opiskelukustannukset 11 Opintotuki ja koulumatkatuki 11 Opiskelijahuolto 11 Opiskelijaterveydenhuolto 11 Opinto-ohjaajat 12 Ohjaaja Hannun Parkki 12 Luokanvalvoja 12 Opiskelijakunta 12 Ohjeita opiskeluun 13 Henkilökohtainen opetussuunnitelma / HOPS 13 Erityisopetus / HOJKS 13 Osaamisen tunnustaminen 13 Valinnaisuudet 13 Kaksoistutkinto 14 Työssäoppiminen 14 Näytöt 14 Opinnäytetyö 15 Arviointi 15 Opintokortit 15 Jatko-opinnot 15 Kansainvälinen toiminta 16 Oppilaitoksesta eroaminen 17 Oppilaitoksen aluekartta

3 OPPILAITOKSEN YLEISESITTELY Tervetuloa opiskelemaan Tervetuloa opiskelemaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidaan. Novida on yksi Lounais-Suomen kolutuskuntayhtymän oppilaitoksista. Novidassa opiskelee n. 600 nuorta. Koulutusaloja on neljä: tekniikan ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toivomme, että opiskelusi muodostuisi miellyttäväksi ja että saavutat opiskeluaikanasi sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, jotka antavat sinulle edellytykset toimia menestyksellisesti elämässäsi. Tästä oppaasta löytyy vastaus moneen kysymykseen, joten lue opas huolellisesti ja säilytä se myös myöhempää käyttöä varten. Anna opas myös vanhemmillesi luettavaksi, jotta he ovat selvillä oppilaitoksen tarjoamista palveluista ja siitä mitä sinulta edellytetään. Yhteystiedot Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Viikaistenkatu Uusikaupunki Puh Fax rehtori Merja Koski gsm apulaisrehtori Juha Jokinen gsm talouspäällikkö Olli Laaksonen gsm toimistosihteeri Arja Suoniemi gsm toimistosihteeri Sirpa Toivanen gsm toimistosihteeri Taija Tuominen gsm opinto-ohjaaja Eveliina Hyytiä gsm opinto-ohjaaja Pasi Junttanen gsm terveydenhoitaja Regina Harikkala gsm Novidan opintotoimisto palvelee opiskelijoita ma-to klo Novidan tutkinnot TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, koneenasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 2...

4 Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto, merkonomi MATKAILU- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki SOSIAALI - TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Koulutusalavastaavat Autoala Jukka Salminen p Logistiikka Olli Laivo p Hot/ catering-ala Suvi Laurikkala p Liiketalous Eveliina Hyytiä p Kone- ja metalliala Heikki Suoniemi p Sähköala Aimo Peuraniemi p Prosessiteollisuus Tiina Wikman-Hakala p Rakennusala Jari Palkki p Sosiaali- ja terveysala Mia Flemming-Uussaari p Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Lukuvuoden jaksot: jakso alkaa päättyy

5 OPISKELIJANA NOVIDASSA Läsnäolo opetuksessa Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti lähiopetustunneille kulloinkin voimassaolevan työjärjestyksen mukaisesti. Laki ammatillisesta opetuksesta L630/ Poissaolot Luvallisia poissaoloja ovat: - sairaus, joka on kestänyt alle 3 päivää. Opiskelijan on ilmoitettava sairaudesta opettajalle, luokanvalvojalle tai työpaikkaohjaajalle etukäteen tai välittömästi sairauden toteamisen jälkeen. - sairaus, joka on kestänyt 3 päivää tai enemmän. Opiskelijan on toimitettava poissaolostaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. - lähiomaisen perhejuhlat tai hautaus - työpaikkahaastattelu - SM-tason urheilukilpailut - ajokortin kuljettajatutkinnon ajokoe, liukkaankelin harjoittelusuoritus sekä - muut erittäin painavat syyt. Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolleeksi, mutta poissaoloja ei oteta huomioon laskettaessa opiskelijan kokonaispoissaolojen määrää, jos opiskelijan poissaolo on johtunut seuraavista syistä: - kansalaisvelvollisuuden täyttäminen - käynti opiskelijanhuoltohenkilöstön luona - osallistuminen kaksoistutkinto-opetukseen - osallistuminen oppilaitoksen edustustehtäviin ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon - osallistuminen tutoropiskelijatoimintaan - osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan - osallistuminen pääsykokeisiin - opiskelun aloittaminen muita myöhemmin jälkivalinnan vuoksi. Opiskelija voi pyynnöstä tai anomuksesta saada luvan poissaoloon opetuksesta. Aineen opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan yhden tunnin poissaoloon. Luokanvalvojalla on oikeus antaa opiskelijalle lupa enintään kahden päivän poissaoloon, ja apulaisrehtori myöntää luvan pidempään poissaoloon. Mikäli luokanvalvoja epäilee opiskelijan toistuvien poissaolojen syitä tai allekirjoitusten oikeellisuutta, hän vaatii opiskelijalta lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen kaikista poissaoloista. 4...

6 Muut poissaolot ovat luvattomia, kuten esim. autokoulu ja yli 15 minuutin myöhästyminen oppitunnilta. ( Neljä alle 15 minuutin myöhästymistä vastaa yhden tunnin luvatonta poissaoloa.) Luvattomat poissaolotunnit on korvattava vastaavilla opinnoilla tai käytännön oppimistehtävillä. Korvaamattomat poissaolot voivat estää opintojakson arvioinnin. Mikäli opiskelija on poissa (sis. luvalliset ja luvattomat poissaolot) yli 20 % jakson lähitunneista, opettaja harkitsee, voidaanko opintojakso arvioida. Opiskelijan on merkittävä poissaolonsa poissaolokirjaan ja tuotava se luokanvalvojalle heti poissaolonsa jälkeen. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on allekirjoituksellaan varmennettava em. poissaoloilmoitus. Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 1. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelija on ollut ilmoittamatta poissa 3 päivää. 2. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 40 tuntia lukuvuodessa, ja opiskelija voidaan ohjata keskustelemaan kuraattorin kanssa. 3. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 80 tuntia lukuvuodessa ja asiaa käsitellään koulutusalan opiskelijahuoltoryhmässä. Koulutusalavastaava lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysiikäiselle opiskelijalle poissaoloista kirjallisen ilmoituksen. Koulutusalavastaavan kirjeessä kerrotaan KELAN mahdollisuudesta keskeyttää opintotuki, mikäli opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelmien mukaisesti. 4. Apulaisrehtori lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysi-ikäiselle opiskelijalle ilmoituksen, kun opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta 120 tuntia. Oppilaitos ilmoittaa KELA:lle opiskelijan opintomenestyksestä, joka voi johtaa KELAN maksaman opintotuen katkaisemiseen. 5. Mikäli opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta yli 200 tuntia, rehtori voi katsoa opinnot keskeytyneeksi. Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteelle Opiskelija voi edetä seuraavalle luokka-asteelle, jos hän on suorittanut lukuvuoden aikana vähintään 30 ov. Tästä voidaan poiketa ainoastaan erityisen painavista syistä apulaisrehtorin ja rehtorin yhteisellä päätöksellä. Opiskelijan tulee anoa päätöstä kirjallisesti. Päätöksenteon pohjana on luokanvalvojan, alavastaavan ja opinto-ohjaajan yhteinen lausunto asiasta.... 5

7 Järjestyssäännöt Tässä oppaassa on vain osa järjestyssäännöistä, säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ilmoitustauluilla. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen, tasapuolinen ja tavoitteellinen opiskelu. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista oppilaitoksessa opiskelevaa ja työskentelevää jäsentä vastuuseen oppimisympäristöstään ja kasvattavat opiskelijoita työelämää varten. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen järjestämissä oppimistilanteissa ja tapahtumissa ajasta ja paikasta riippumatta. Seurauksena järjestyssääntöjen rikkomisesta voi olla: - oppitunnilta poistaminen - korvaavat suoritukset kouluajan jälkeen - rehtorin, apulaisrehtorin tai luokanvalvojan puhuttelu - rehtorin kirjallinen varoitus tai - määräaikainen opiskelun keskeytys. Käyttäytyminen Kännykät on pidettävä suljettuina oppituntien aikana. Opiskelijat eivät saa pitää yllään päällysvaatteita ja päähineitä oppitunnilla tai ruokalassa. Oppitunnilla on pidettävä ohjeiden mukaisia työ-, suoja- ja liikunta-asuja. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen aktiivisesti. Opiskelijalla tulee olla mukana opetuksessa tarvittavat välineet ja materiaalit. Opiskelijan käyttäytymisen henkilökuntaa ja muita opiskelijoita kohtaan on oltava asiallista ja kohteliasta. Muiden häiritseminen oppitunnilla tai niiden välillä on kiellettyä. Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä. Työrauhan ylläpito Jos opiskelija häiritsee oppituntia, tulee opettajan suullisesti huomauttaa häntä häiritsevästä käyttäytymisestä. Jos huomauttaminen ei riitä, opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija luokasta. Jos opiskelijan häiritsevä käyttäytyminen on toistuvaa, ohjataan opiskelija apulaisrehtorin puhutteluun tai hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Jos häiritsevä käyttäytyminen on jatkuvaa apulaisrehtorin puhuttelusta huolimatta, voidaan opiskelija erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. 6...

8 Kiusaaminen Mikä on kiusaamista? Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jota yksi tai useampi nuori tai aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Kiusaamiseen liittyy voimasuhteiden epätasapaino; se, jota kiusataan on heikompi tai jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajiin nähden. Kiusaamisen ilmenemismuodot vaihtelevat: - Näkyvää, suoraa kiusaamista on esimerkiksi töniminen, potkiminen, nimittely, pilkkaaminen, toisen tavaroiden vieminen tai vahingoittaminen. - Näkymätöntä, epäsuoraa kiusaamista on esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen, loukkaava ilmeily tai elehtiminen. Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa jokaisella ryhmään kuuluvalla on oma roolinsa: kiusattu, kiusaaja, kiusaajan apuri tai kannustaja, kiusatun puolustaja tai kiusaamisen hiljainen hyväksyjä. Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta, mutta vastuu ryhmän hyvinvoinnista on kaikilla sen jäsenillä. - Muista, että ruumiillinen ja henkinen väkivalta ovat aina rikoksia. - Toisen sanallinen nimittelykin on herjaamis- ja solvaamisrikos. - Älä osallistu kiusaamiseen, koska avunantaja ja yllyttäjä syyllistyvät myös rikokseen. - Pyri auttamaan kiusattua ja yritä estää väkivaltatilanne. Jos joudut kiusatuksi - kerro siitä opettajalle, vanhemmalle tai muille aikuisille, jotka voivat auttaa sinua. - uskalla kertoa ja todistaa kaverinkin puolesta. Se ei ole kantelua, vaan kaverin auttamista ja vastuun kantamista yhteisestä hyvinvoinnista. - tukea ja keskusteluapua tarjoavat mm. seuraavat puhelimet: Lasten ja nuorten puhelin / maksuton Kiusattujen Tuki ry JOKAISELLA ON OIKEUS KÄYDÄ KOULUA RAUHASSA. ÄLÄ HYVÄKSY MINKÄÄNLAISTA VÄKIVALTAA!... 7

9 Tupakointi, alkoholi, huumeet, nuuska Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella. Tämä koskee myös yli 18- vuotiaita. Tupakkalaki 693/1976, muutos 698/2010. Alkoholin ja huumaavien aineiden hallussapito, säilyttäminen, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kielletty oppilaitoksen alueella. Jos edellä olevia asioita rikotaan, voidaan opiskelijan opinnot keskeyttää määräajaksi. Työturvallisuus ja omaisuuden käsittely Opiskelijoiden on toimittava terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla sekä oppilaitoksessa että koulun ja oppilaitoksen välisillä matkoilla. Opiskelijavakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat opiskelun aikana, välitunnilla, koulun ja oppilaitoksen välisillä matkoilla, vierailukäynneillä, opintomatkoilla tai oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa ajasta ja paikasta riippumatta. Vakuutus on voimassa myös työssäoppimisen aikana. Oppilaitoksen ja asiakkaiden omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan rikkoutuneista koneista ja laitteista välittömästi opettajalle. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää. Vahingosta, tapaturmasta tai niiden vaarasta pitää ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle. Mikäli tapaturman sattuessa paikanpäällä annettava ensiapu ja hoito ei riitä, ota yhteys opettajaan, terveydenhoitajaan ja/tai hätänumeroon 112. Kun soitat, kerro - mitä on tapahtunut - onko kyseessä onnettomuus vai sairaskohtaus - tapahtumapaikka - onko ihmisiä vaarassa Vastaa selkeästi kysymyksiin ja katkaise puhelu vasta luvan saatuasi. Liikenne ja pysäköinti Kaikilla ajoneuvoilla tarpeeton ajo kouluaikana on kielletty. Poliisiviranomainen valvoo liikennettä ja pysäköintirikkomuksia säännöllisesti antamalla rikkeistä sakkoja tai rikemaksuja. Poliisi kutsutaan riittävän usein paikalle, ellei oikeita liikennetapoja muuten omaksuta. Lukuvuoden alussa pysäköintitapoja ja liikennekäyttäytymistä seurataan päivittäin, jotta oikeat tavat ja pysäköintipaikat opitaan. 8...

10 Novidan opiskelijoiden autoille varattuja pysäköintipaikkoja ovat jäähallin pysäköintialue, kaupan ja hallinnon pysäköintialue sekä metallialan työtilojen vesitornin puoleisen pään pysäköintialue. Sijaintinsa puolesta pysäköintipaikat on varattu opiskelijoille seuraavasti: - Kaupan ja hallinnon pysäköintialue varattu opiskelijoille, jotka opiskelevat kaupan ja hallinnon koulutustiloissa. - Metallialan pysäköintipaikka on kone- ja metallialan opiskelijoille. - Jäähallin pysäköintialue on varattu kaikille muille Novidan opiskelijoille. Jäähallin pysäköintialuetta käyttävät tietenkin myös ne opiskelijat, joille ei löydy tilaa em. pysäköintialueilta. - Lisäksi lähialueen kadunvarsipysäköinti on sallittua normaalien liikennesääntöjen mukaan. Varsinaisella oppilaitoksen piha-alueella opiskelijoilla on ajo- ja pysäköintikielto normaalina työaikana klo Poikkeuksena logistiikan ajo-opetus, opetustilanteeseen liittyvä koeajo tai luvan perusteinen auton siirto työtiloihin asiakkaana. Kielto koskee kaikkia Novidan opiskelijoita sekä aikuis- että nuorisoasteen koulutuksessa. Vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan oppilaitoksessa satunnaisesti poikkeavien käyttöön. Erikoistapauksessa oppilaitoksen toimistosta tai koulutusalavastaavalta voi lunastaa vieraspaikan käyttöön oikeuttavan pysäköintiluvan esim. sijaisuudet, terveydelliset vaatimukset jne. Opiskelijoiden polkupyörille, mopoille ja moottoripyörille on oppilaitoksen pihalta osoitettu liikennemerkein pysäköintialueet. Tietotekniikka Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto pitää yllä opetusta, opiskelua ja hallintoa palvelevia tietojärjestelmiä sekä tietoverkkoja. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston tavoitteena on tarjota asiakkailleen hyvät mahdollisuudet tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttöön. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi jokaisen tulee noudattaa järjestelmien ja verkkojen käytölle asetettuja sääntöjä. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston hallinnassa ja omistuksessa oleviin tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin. Käyttäjien osalta sääntöjä sovelletaan myös muihin järjestelmiin, joiden käyttömahdollisuus tai lupa on saatu ammatti- ja aikuisopistolta. Näihin kuuluvat ainakin ammatti- ja aikuisopiston eri yksikköjen välinen tietoliikenneverkko, yksikköjen sisäiset tietoliikenneverkot, ammatti- ja aikuisopiston keskustietokonejärjestelmät, palvelimet, palvelu- ja työasemat, yleisessä käytössä olevat mikrotietokoneet, päätelaitteet sekä tietoliikennelaitteet.... 9

11 Järjestelmien käyttö edellyttää voimassa olevaa käyttölupaa. Myönnetyt luvat ja käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voida siirtää edelleen kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa oman käyttölupansa puitteissa tapahtuvasta käytöstä. Jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle sekä kaikille niille opiskelijoille, joiden opinnot sitä edellyttävät, myönnetään hakemuksen perusteella käyttölupa, ellei hakijan lupaehtojen vastainen menettely tai jokin muu syy ole luvan myöntämisen esteenä. Muille lupa voidaan myöntää perustelluista syistä määräajaksi. Opiskelija saa opintojen alussa luokanvalvojaltaan myös tunnuksen, jolla pääsee seuraamaan opintojaan Wilmassa. Käyttölupa (sähköpostitunnukset ja atk-luokkien konetunnukset) on voimassa opiskelijoilla opintojen edellyttämän ajan ja muilla käyttäjillä erikseen määritettävän ajan. Käyttölupa mitätöidään sen voimassaolon edellytysten päätyttyä ja samalla poistetaan kaikki asiakkaan tunnukset, tiedostot ja postikansiot. Laitteita ja verkkoja saa käyttää ainoastaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston toimintaan kuuluvaan opetukseen, opiskeluun, tutkimukseen ja hallintoon. Kaupallinen käyttö ilman eri sopimusta on kielletty. Vastaavat säännöt hyväksyttävästä käytöstä ja käytön etiikasta ovat voimassa myös monissa muissa yhteisöissä, joiden osaksi Uudenkaupungin ammattija aikuisopiston tietojärjestelmät voidaan tulkita tai niihin joihin niistä on yhteyksiä. Yleisperiaatteet, joihin säännöt perustuvat, kerrotaan opiskelijoille erikseen lukuvuoden alussa. Informaatiotilaisuudessa kerrotaan yleisperiaatteiden lisäksi ylläpitäjien ja käyttäjien osuus, käytön rajoitukset, väärinkäytökset ja niiden seuraamukset. Tämä informaatioluento on kaikille pakollinen. Kirjaston käyttö Kirjasto on tieto- ja oppimiskeskus, joka palvelee ensisijaisesti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjaston kokoelmassa on n teosta. Kirjastoon tulee seitsemän sanomalehteä ja n. 90 aikakauslehteä. Asiakkaiden käytössä on tietokoneita, jotka on tarkoitettu tiedonhakuun ja tehtävien tekemiseen. Kaikissa koneissa on cd-rom asema ja Internet-yhteys. Opiskelijoiden koulutehtäviin liittyvät tulosteet ovat maksuttomia. Kirjaston aukioloajat löytyvät Novidan kotisivuilta tai kirjaston ovesta. Kirjaston ollessa suljettuna palautukset voi jättää oven ulkopuolella olevaan lukittuun palautuskaappiin

12 OPISKELUELÄMÄÄ Opiskelukustannukset Opiskelupaikkasi oppilaitoksessa maksaa yhteiskunnalle n euroa vuodessa. Suhtaudu siis vakavasti opiskeluusi. Opiskelumateriaalit maksavat euroa alasta riippuen. (Käytettyjä kirjoja on mahdollisuus ostaa edellisen vuoden opiskelijoilta.) Opiskelijan on itse hankittava opiskeluvälineet. Ruokailusta ei peritä maksua. Ruokailuun osallistumisesta erillinen ohje, joka jaetaan opiskelijoille. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminenopiskelu ja taloudellisen tuen tarve. Valtion opintotuki sisältää seuraavat tukimuodot: - opintoraha - asumislisä ja - opintolainan valtiontakaus. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, siviilisääty ja asumismuoto. Mikäli opiskelijoiden opinnot eivät etene riittävästi opintotuki keskeytyy. Opintojen pitkittyminen vaikuttaa myös opintotuen saantiin. Lisätietoja opintotuesta saat toimistosihteeri Arja Suoniemeltä puh , sekä KELA:n toimistosta. Koulumatkatukea saat, jos päivittäinen, yhdensuuntainen koulumatkasi on yli 10 kilometriä. Omavastuu koulumatkoista on 43 euroa / 44 matkaa eli 43 euroa/kk. OPISKELIJAHUOLTO Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto ohjaa opiskelijaa edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Terveydenhoitaja Regina Harikkala kutsuu terveystarkastukseen kaikki opiskelunsa syksyllä aloittavat. Terveydenhoitajalla on vastaanottoaika ilman ajanvarausta ma klo 8 10, ti klo 8 10 ja to klo Vastaanottotilat sijaitsevat päärakennuksen 2. kerroksessa. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse puh Koululääkärin vastanotto on joka toinen keskiviikko ja hän tekee pääsääntöisesti terveystarkastuksia opiskelunsa aloittaville opiskelijoille

13 Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä - opiskeluun liittyvissä kysymyksissä - henkilökohtaiseen opetussuunnitelman (HOPS) laadinnassa - opintojen valintakysymyksissä - jatko-opintoasioissa tai - muissa mieltäsi painavissa asioissa. Novidan ohjaajat ovat Pasi Junttanen, (tekniikan alat, sosiaali- ja terveys-, hotelli-, ravintola- ja catering-ala) puh , Eveliina Hyytiä, (kauppa ja hallinto) puh , Ohjaaja Hannun Parkki, on opiskelijoita varten Novidan opiskelijoiden sosiaalipalveluista vastaava Hannu Ketonen auttaa erilaisissa opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla esim. - oppimisvaikeudet - ristiriidat kaverien, vanhempien tai opettajien kanssa - omaan terveydentilaan liittyvät asiat - toimeentuloon tai asumiseen liittyvät asiat - opiskelumotivaatioon liittyvät ongelmat - muut itsellesi tärkeät asiat, joista haluaisit puhua Hannun Parkkiin voit ottaa yhteyttä tulemalla käymään kouluaikana ilman ajanvarausta tai soittamalla puh , sekä sähköpostitse: Henkilökohtaiset keskustelut ovat luottamuksellisia. Luokanvalvoja Luokanvalvoja - pyrkii luomaan luokasta työkykyisen ryhmän yhdessä opiskelijoiden kanssa - antaa tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta - seuraa oppimisen edistymistä - seuraa poissaoloja ja vastaanottaa poissaolokirjan - pitää yhteyttä opiskelijoiden vanhempiin/ huoltajiin - hoitaa tiedottamisen omalle luokalleen ja - osallistuu vanhempainiltaan. Opiskelijakunta Novidassa toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunnassa on jäsen ja varajäsen jokaiselta koulutusalalta

14 OHJEITA OPISKELUUN Henkilökohtainen opetussuunnitelma / HOPS Joustava koulutusrakenne sallii laaja-alaiset ja monialaiset opinnot. Valinnaisuudella voidaan ottaa huomioon yksilöiden erilaisuus ja elämäntilanteet sekä muuttuvat työelämän tarpeet. Koulutuksen joustavuus ja yksilöllisten valintamahdollisuuksien lisääntyminen edellyttävät henkilökohtaisen opinto-ohjelman laadintaa. Opiskelijan ensimmäinen opiskelusuunnitelma on opiskeltavan perustutkinnon voimassa oleva opetussuunnitelma, jonka toteuttamiseen hän tekee yksilöllisiä tarkennuksia ja muutoksia omien tavoitteidensa ja taustojensa perusteella. HOPS laaditaan opiskelijalle opintojen alkuvaiheessa. Sitä tarkennetaan ja muutetaan uusissa valintatilanteissa ja muuttuneissa olosuhteissa. Erityisopetus / HOJKS Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen ammatillisen pätevyyden, joka edesauttaa työllistymistä ja työssä menestymistä. Jokaiselle erityisopetusta tarvitsevalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma perustuu alan opetussuunnitelman perusteisiin ja siinä määritellään tarkemmin yksilölliset oppimisen tavoitteet. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijan aiemmin tai opiskelun aikana suorittamat toisen asteen opinnot kotimaassa tai ulkomailla voidaan hyväksilukea opiskelijan pyynnöstä osaksi hänen opintojaan. Hyväksilukemisen sisällöstä ja laajuudesta päättää opiskelijan oman koulutusalan opinto-ohjaaja yhdessä aineen opettajan kanssa. Opiskelun alkaessa opiskelija täyttää opintotoimistosta saatavan lomakkeen osaamisen tunnustaminen ja toimittaa sen todistusjäljennöksineen ensimmäisen jakson aikana koulutusalan opinto-ohjaajalle. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee apulaisrehtori. Opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa 18-vuotiaina, voivat halutessaan anoa vapautusta liikunnan ja terveystiedon sekä taide- ja kulttuuriopinnoista ikänsä perusteella. Valinnaisuudet Toisen asteen opintoihin sisältyy yhteisiä ja ammatillisia valinnaisia sekä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi valita valinnaisia opintoja Novidan yhteiseltä tai oman koulutusalan tarjottimelta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus valita opintoja yhteistoimintapalkista, jossa on tarjolla kursseja sekä Novidan... 13

15 eri koulutusaloilta että Uudenkaupungin lukiosta. Opinto-ohjaajat esittelevät opiskelijoille valintatarjottimet, joista valinnat tehdään. Tehdyt valinnat ovat sitovia ja niitä voi muuttaa ainoastaan erittäin painavista syistä apulaisrehtorin luvalla. Kaksoistutkinto Novidassa opiskelija voi suorittaa suorittaa yhtä aikaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukion oppimääriä vastaavia opintoja voi suorittaa äidinkielessä 8 ov, lyhyessä matematiikassa 8 ov, englannissa 8 ov ja ruotsissa 7 ov. Kaksoistutkinto-opetus järjestetään Novidan tiloissa ja Novidan opettajat vastaavat opetuksesta. Opinto-ohjaajat esittelevät kaksoistutkintoa alkaville luokille ensimmäisen opintojakson aikana. Kiinnostuneet täyttävät hakemuksen, ja ryhmään valitaan 20 opiskelijaa eri aloilta. Pääsyvaatimuksena kaksoistutkintoon on yläasteen päättötodistuksen arvosana 7 niissä aineissa, joiden opetukseen osallistuu. Työssäoppiminen Kaikkeen ammatilliseen koulutukseen kuuluu vähintään 20 opintoviikon laajuinen työssäoppimisjakso. Osa ammatin opiskelusta siirtyy näin työpaikoille. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Eri koulutusaloilla opiskelijat ovat työssäoppimassa eri aikaan. Alasta riippuen työssäoppiminen ajoittuu joko kaikkiin kolmeen opiskeluvuoteen tai kahteen viimeiseen vuoteen. Vastuu työssäoppimispaikan hakemisesta on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana opintotuen ja muut opintososiaaliset edut kuten muuhunkin opiskeluunsa. Mahdollisiin matkakustannuksiin opiskelijan on mahdollista hakea korvausta KELA:lta. Mikäli opiskelija ei voi ruokailla oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa ei ole mahdollisuutta maksuttomaan ruokailuun, opiskelija saa anomuksesta ruokarahan. Opiskelija on vakuutettu työssäoppisjaksojen aikana. Näytöt Näyttö on työelämän kanssa järjestettävä opinnäyte, jossa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatilliset opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt on otettu käyttöön kaikissa jälkeen alkaneissa koulutuksissa. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa. Näytöt vaikuttavat todistusarvosanoihin ja niistä annetaan myös erillinen todistus

16 OPISKELIJAN OPAS Opinnäytetyö Opinnäytetyö on valmistuvan opiskelijan omaan ammattialaan liittyvä oma tuotos. Opiskelijan on osattava hahmottaa ammattitaito kokonaisuutena sekä yhdistää käytännön ammattitaito ja sen tietopohja toisiinsa. Opinnäytetyö voi olla valmistettava tuote tai työsuoritus (esim. rakennuksen sähkötyöt, grillin valmistus tai messujen järjestäminen) tai pelkästään kirjallinen esitys. Opinnäytetyö sisältää sekä teoreettisia että käytännöllisiä aineksia. Kaikkiin opinnäytetöihin, myös työnäytteisiin, liittyy kuitenkin myös kirjallinen osuus. Työsuorituksissa sitä voidaan nimittää työselostukseksi. Konkreettisesta työsuorituksesta tehtävä työselostus on pituudeltaan n. 5 sivua, kirjallinen työ vähintään sivua. Opinnäytetyö tehdään yksilötai ryhmätyönä. Mikäli työ tehdään ryhmätyönä, jokaisen opiskelijan on pystyttävä osoittamaan työpanoksensa. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 2 opintoviikkoa eli noin 80 tuntia. Se tehdään opintojen viimeisen lukuvuoden aikana. Arviointi Opiskelijan tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen on arvioitava riittävän usein. Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan niin halutessa hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja, opiskelija ja työnantajan nimeämä ohjaaja yhdessä. Mikäli tentti kuuluu opintojakson arviointiin, se on järjestettävä viimeistään kahden viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tentti palautetaan kahden viikon kuluessa ja arviointitulokset on tallennettava rekisteriin kolmen viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tentin saa uusia kaksi kertaa. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa tutkinnon osan arvosanaa kerran. Opintosuoriteote Luokanvalvojat jakavat opiskelijoille opintosuoriteotteen lukukauden päättyessä. Opiskelija voi hakea tarvittaessa opintosuoriteotteen toimistosta myös muulloin. Jatko-opinnot 120 opintoviikon ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden (OPM:n päätös , 18/011/98 ja yliopistoasetus 115/98, 12 )

17 OPISKELIJAN OPAS Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia siirtyä kansainvälistyvään työelämään ja täydentää opiskelua ulkomailla. Sen avulla kehitetään opiskelijan oman kulttuurin tuntemusta ja luodaan yhteistyöedellytyksiä toimia suvaitsevassa ilmapiirissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Novidan kv-toiminnan painopistealueita ovat: SAKSA: koulu: Staatliche Fachoberschule und Berufsoberscule Erlangen kaupunki: Erlangen UNKARI: koulu: Corvin Matyas Szakkozepiskola kaupunki: Hodmezovasarhely Bartok VIRO koulu: Kuressaare Ametikool kaupunki: Kuresaari Opiskelijana voit osallistua kansainväliseen toimintaan lähtemällä opiskelijavaihtoon tai osallistumalla eri projekteihin. Lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta saat Taneli Silvolalta

18 Oppilaitoksesta eroaminen Oppilaitoksesta eroaminen ei ole ratkaisu opiskeluongelmiin. Ennen lopullista erotodistuksen saamista opiskelijan on keskusteltava opinto-ohjaajansa kanssa. Tällöin voidaan yhdessä miettiä jatkosuunnitelmia ja etsiä vaihtoehtoisia tapoja jatkaa opintoja omalla koulutusalalla. Oppilaitoksesta eroaminen ilmoitetaan kirjallisesti opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Opiskelijalle annetaan erotessaan erotodistus, jossa on selvitetty opiskelijan suorittamat opinnot. Olen tutustunut opiskelijan oppaaseen Opiskelijan nimi ja päivämäärä Huoltajan nimi ja päivämäärä... 17

19 Alakerrassa Prosessiteollisuus Automaatio Sosiaali- ja terveysala 1. Autoala 2. Logistiikka 3. Kone- ja metalli 4. Rakennus 5. Prosessiteollisuus 6. Sähkö 7. Catering ja hotelli- ja ravintola-ala 8. Merkonomi 9. Sosiaali -ja terveysala

20 Muistiinpanoja:... 19

21 Muistiinpanoja: 20...

22 TAKAKANSI Vakka-Suomen Kirjapaino Oy 2011

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös:

Lisätiedot

opinto-opas 2011-2012 Liedon ammatti- ja aikuisopisto nimi ryhmä

opinto-opas 2011-2012 Liedon ammatti- ja aikuisopisto nimi ryhmä opinto-opas nimi ryhmä 2011-2012 Liedon ammatti- ja aikuisopisto 2 3 Tervetuloa Liedon ammatti- ja aikuisopistoon Toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan Liedon ammatti- ja aikuisopistoon, monialaiseen

Lisätiedot

OPINTO~OPAS 2010-2011

OPINTO~OPAS 2010-2011 OPINTO~OPAS 20-20 Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Ryhmä: Muistiinpanoja: Vaasan ammattiopisto 2 Opinto-opas 20-20 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 4 Vaasan ammattiopisto 5 Yhteystiedot

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1

(8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1 18.6.2013 1 (8) KOULUJEN HYVINVOINTIPROFIILI 2013 LUKIOT KYSYMYKSITTÄIN LAPPEENRANTA 2013, 2012, 2011 OPPILAITOKSEN OLOSUHTEET 1-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Luokat ovat riittävän tilavia

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO

Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO ahden tutkinnon opinnot ( kaksoistutkinto ) Lapuan opetuspisteessä Sedu Lapuan opiskelijana sinulla on mahdollisuus ilmoittautua kaksoistutkinnon suorittajaksi. Peruskoulun opintomenestykselle ei ole asetettu

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot