OPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2011-2012"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO Oppilaitoksen yleisesittely 2 Tervetuloa opiskelemaan 2 Yhteystiedot 2 Novidan tutkinnot 2 Koulutusalavastaavat 3 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 4 Opiskelijana Novidassa 4 Läsnäolo opetuksessa 4 Poissaolot 4 Luvattomat poissaolot 5 Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 5 Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteelle 5 Järjestyssäännöt 6 Käyttäytyminen 6 Työrauhan ylläpito 6 Kiusaaminen 7 Tupakointi, alkoholi, huumeet, nuuska 8 Työturvallisuus ja omaisuuden käsittely 8 Liikenne ja pysäköinti 8 Tietotekniikka 9 Kirjaston käyttö 10 Opiskeluelämää 11 Opiskelukustannukset 11 Opintotuki ja koulumatkatuki 11 Opiskelijahuolto 11 Opiskelijaterveydenhuolto 11 Opinto-ohjaajat 12 Ohjaaja Hannun Parkki 12 Luokanvalvoja 12 Opiskelijakunta 12 Ohjeita opiskeluun 13 Henkilökohtainen opetussuunnitelma / HOPS 13 Erityisopetus / HOJKS 13 Osaamisen tunnustaminen 13 Valinnaisuudet 13 Kaksoistutkinto 14 Työssäoppiminen 14 Näytöt 14 Opinnäytetyö 15 Arviointi 15 Opintokortit 15 Jatko-opinnot 15 Kansainvälinen toiminta 16 Oppilaitoksesta eroaminen 17 Oppilaitoksen aluekartta

3 OPPILAITOKSEN YLEISESITTELY Tervetuloa opiskelemaan Tervetuloa opiskelemaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidaan. Novida on yksi Lounais-Suomen kolutuskuntayhtymän oppilaitoksista. Novidassa opiskelee n. 600 nuorta. Koulutusaloja on neljä: tekniikan ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toivomme, että opiskelusi muodostuisi miellyttäväksi ja että saavutat opiskeluaikanasi sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, jotka antavat sinulle edellytykset toimia menestyksellisesti elämässäsi. Tästä oppaasta löytyy vastaus moneen kysymykseen, joten lue opas huolellisesti ja säilytä se myös myöhempää käyttöä varten. Anna opas myös vanhemmillesi luettavaksi, jotta he ovat selvillä oppilaitoksen tarjoamista palveluista ja siitä mitä sinulta edellytetään. Yhteystiedot Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Viikaistenkatu Uusikaupunki Puh Fax rehtori Merja Koski gsm apulaisrehtori Juha Jokinen gsm talouspäällikkö Olli Laaksonen gsm toimistosihteeri Arja Suoniemi gsm toimistosihteeri Sirpa Toivanen gsm toimistosihteeri Taija Tuominen gsm opinto-ohjaaja Eveliina Hyytiä gsm opinto-ohjaaja Pasi Junttanen gsm terveydenhoitaja Regina Harikkala gsm Novidan opintotoimisto palvelee opiskelijoita ma-to klo Novidan tutkinnot TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, koneenasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 2...

4 Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto, merkonomi MATKAILU- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki SOSIAALI - TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Koulutusalavastaavat Autoala Jukka Salminen p Logistiikka Olli Laivo p Hot/ catering-ala Suvi Laurikkala p Liiketalous Eveliina Hyytiä p Kone- ja metalliala Heikki Suoniemi p Sähköala Aimo Peuraniemi p Prosessiteollisuus Tiina Wikman-Hakala p Rakennusala Jari Palkki p Sosiaali- ja terveysala Mia Flemming-Uussaari p Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Lukuvuoden jaksot: jakso alkaa päättyy

5 OPISKELIJANA NOVIDASSA Läsnäolo opetuksessa Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti lähiopetustunneille kulloinkin voimassaolevan työjärjestyksen mukaisesti. Laki ammatillisesta opetuksesta L630/ Poissaolot Luvallisia poissaoloja ovat: - sairaus, joka on kestänyt alle 3 päivää. Opiskelijan on ilmoitettava sairaudesta opettajalle, luokanvalvojalle tai työpaikkaohjaajalle etukäteen tai välittömästi sairauden toteamisen jälkeen. - sairaus, joka on kestänyt 3 päivää tai enemmän. Opiskelijan on toimitettava poissaolostaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. - lähiomaisen perhejuhlat tai hautaus - työpaikkahaastattelu - SM-tason urheilukilpailut - ajokortin kuljettajatutkinnon ajokoe, liukkaankelin harjoittelusuoritus sekä - muut erittäin painavat syyt. Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolleeksi, mutta poissaoloja ei oteta huomioon laskettaessa opiskelijan kokonaispoissaolojen määrää, jos opiskelijan poissaolo on johtunut seuraavista syistä: - kansalaisvelvollisuuden täyttäminen - käynti opiskelijanhuoltohenkilöstön luona - osallistuminen kaksoistutkinto-opetukseen - osallistuminen oppilaitoksen edustustehtäviin ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon - osallistuminen tutoropiskelijatoimintaan - osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan - osallistuminen pääsykokeisiin - opiskelun aloittaminen muita myöhemmin jälkivalinnan vuoksi. Opiskelija voi pyynnöstä tai anomuksesta saada luvan poissaoloon opetuksesta. Aineen opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan yhden tunnin poissaoloon. Luokanvalvojalla on oikeus antaa opiskelijalle lupa enintään kahden päivän poissaoloon, ja apulaisrehtori myöntää luvan pidempään poissaoloon. Mikäli luokanvalvoja epäilee opiskelijan toistuvien poissaolojen syitä tai allekirjoitusten oikeellisuutta, hän vaatii opiskelijalta lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen kaikista poissaoloista. 4...

6 Muut poissaolot ovat luvattomia, kuten esim. autokoulu ja yli 15 minuutin myöhästyminen oppitunnilta. ( Neljä alle 15 minuutin myöhästymistä vastaa yhden tunnin luvatonta poissaoloa.) Luvattomat poissaolotunnit on korvattava vastaavilla opinnoilla tai käytännön oppimistehtävillä. Korvaamattomat poissaolot voivat estää opintojakson arvioinnin. Mikäli opiskelija on poissa (sis. luvalliset ja luvattomat poissaolot) yli 20 % jakson lähitunneista, opettaja harkitsee, voidaanko opintojakso arvioida. Opiskelijan on merkittävä poissaolonsa poissaolokirjaan ja tuotava se luokanvalvojalle heti poissaolonsa jälkeen. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on allekirjoituksellaan varmennettava em. poissaoloilmoitus. Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 1. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelija on ollut ilmoittamatta poissa 3 päivää. 2. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 40 tuntia lukuvuodessa, ja opiskelija voidaan ohjata keskustelemaan kuraattorin kanssa. 3. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 80 tuntia lukuvuodessa ja asiaa käsitellään koulutusalan opiskelijahuoltoryhmässä. Koulutusalavastaava lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysiikäiselle opiskelijalle poissaoloista kirjallisen ilmoituksen. Koulutusalavastaavan kirjeessä kerrotaan KELAN mahdollisuudesta keskeyttää opintotuki, mikäli opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelmien mukaisesti. 4. Apulaisrehtori lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysi-ikäiselle opiskelijalle ilmoituksen, kun opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta 120 tuntia. Oppilaitos ilmoittaa KELA:lle opiskelijan opintomenestyksestä, joka voi johtaa KELAN maksaman opintotuen katkaisemiseen. 5. Mikäli opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta yli 200 tuntia, rehtori voi katsoa opinnot keskeytyneeksi. Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteelle Opiskelija voi edetä seuraavalle luokka-asteelle, jos hän on suorittanut lukuvuoden aikana vähintään 30 ov. Tästä voidaan poiketa ainoastaan erityisen painavista syistä apulaisrehtorin ja rehtorin yhteisellä päätöksellä. Opiskelijan tulee anoa päätöstä kirjallisesti. Päätöksenteon pohjana on luokanvalvojan, alavastaavan ja opinto-ohjaajan yhteinen lausunto asiasta.... 5

7 Järjestyssäännöt Tässä oppaassa on vain osa järjestyssäännöistä, säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ilmoitustauluilla. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen, tasapuolinen ja tavoitteellinen opiskelu. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista oppilaitoksessa opiskelevaa ja työskentelevää jäsentä vastuuseen oppimisympäristöstään ja kasvattavat opiskelijoita työelämää varten. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen järjestämissä oppimistilanteissa ja tapahtumissa ajasta ja paikasta riippumatta. Seurauksena järjestyssääntöjen rikkomisesta voi olla: - oppitunnilta poistaminen - korvaavat suoritukset kouluajan jälkeen - rehtorin, apulaisrehtorin tai luokanvalvojan puhuttelu - rehtorin kirjallinen varoitus tai - määräaikainen opiskelun keskeytys. Käyttäytyminen Kännykät on pidettävä suljettuina oppituntien aikana. Opiskelijat eivät saa pitää yllään päällysvaatteita ja päähineitä oppitunnilla tai ruokalassa. Oppitunnilla on pidettävä ohjeiden mukaisia työ-, suoja- ja liikunta-asuja. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen aktiivisesti. Opiskelijalla tulee olla mukana opetuksessa tarvittavat välineet ja materiaalit. Opiskelijan käyttäytymisen henkilökuntaa ja muita opiskelijoita kohtaan on oltava asiallista ja kohteliasta. Muiden häiritseminen oppitunnilla tai niiden välillä on kiellettyä. Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä. Työrauhan ylläpito Jos opiskelija häiritsee oppituntia, tulee opettajan suullisesti huomauttaa häntä häiritsevästä käyttäytymisestä. Jos huomauttaminen ei riitä, opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija luokasta. Jos opiskelijan häiritsevä käyttäytyminen on toistuvaa, ohjataan opiskelija apulaisrehtorin puhutteluun tai hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Jos häiritsevä käyttäytyminen on jatkuvaa apulaisrehtorin puhuttelusta huolimatta, voidaan opiskelija erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. 6...

8 Kiusaaminen Mikä on kiusaamista? Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jota yksi tai useampi nuori tai aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Kiusaamiseen liittyy voimasuhteiden epätasapaino; se, jota kiusataan on heikompi tai jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajiin nähden. Kiusaamisen ilmenemismuodot vaihtelevat: - Näkyvää, suoraa kiusaamista on esimerkiksi töniminen, potkiminen, nimittely, pilkkaaminen, toisen tavaroiden vieminen tai vahingoittaminen. - Näkymätöntä, epäsuoraa kiusaamista on esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen, loukkaava ilmeily tai elehtiminen. Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa jokaisella ryhmään kuuluvalla on oma roolinsa: kiusattu, kiusaaja, kiusaajan apuri tai kannustaja, kiusatun puolustaja tai kiusaamisen hiljainen hyväksyjä. Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta, mutta vastuu ryhmän hyvinvoinnista on kaikilla sen jäsenillä. - Muista, että ruumiillinen ja henkinen väkivalta ovat aina rikoksia. - Toisen sanallinen nimittelykin on herjaamis- ja solvaamisrikos. - Älä osallistu kiusaamiseen, koska avunantaja ja yllyttäjä syyllistyvät myös rikokseen. - Pyri auttamaan kiusattua ja yritä estää väkivaltatilanne. Jos joudut kiusatuksi - kerro siitä opettajalle, vanhemmalle tai muille aikuisille, jotka voivat auttaa sinua. - uskalla kertoa ja todistaa kaverinkin puolesta. Se ei ole kantelua, vaan kaverin auttamista ja vastuun kantamista yhteisestä hyvinvoinnista. - tukea ja keskusteluapua tarjoavat mm. seuraavat puhelimet: Lasten ja nuorten puhelin / maksuton Kiusattujen Tuki ry JOKAISELLA ON OIKEUS KÄYDÄ KOULUA RAUHASSA. ÄLÄ HYVÄKSY MINKÄÄNLAISTA VÄKIVALTAA!... 7

9 Tupakointi, alkoholi, huumeet, nuuska Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella. Tämä koskee myös yli 18- vuotiaita. Tupakkalaki 693/1976, muutos 698/2010. Alkoholin ja huumaavien aineiden hallussapito, säilyttäminen, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kielletty oppilaitoksen alueella. Jos edellä olevia asioita rikotaan, voidaan opiskelijan opinnot keskeyttää määräajaksi. Työturvallisuus ja omaisuuden käsittely Opiskelijoiden on toimittava terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla sekä oppilaitoksessa että koulun ja oppilaitoksen välisillä matkoilla. Opiskelijavakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat opiskelun aikana, välitunnilla, koulun ja oppilaitoksen välisillä matkoilla, vierailukäynneillä, opintomatkoilla tai oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa ajasta ja paikasta riippumatta. Vakuutus on voimassa myös työssäoppimisen aikana. Oppilaitoksen ja asiakkaiden omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan rikkoutuneista koneista ja laitteista välittömästi opettajalle. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää. Vahingosta, tapaturmasta tai niiden vaarasta pitää ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle. Mikäli tapaturman sattuessa paikanpäällä annettava ensiapu ja hoito ei riitä, ota yhteys opettajaan, terveydenhoitajaan ja/tai hätänumeroon 112. Kun soitat, kerro - mitä on tapahtunut - onko kyseessä onnettomuus vai sairaskohtaus - tapahtumapaikka - onko ihmisiä vaarassa Vastaa selkeästi kysymyksiin ja katkaise puhelu vasta luvan saatuasi. Liikenne ja pysäköinti Kaikilla ajoneuvoilla tarpeeton ajo kouluaikana on kielletty. Poliisiviranomainen valvoo liikennettä ja pysäköintirikkomuksia säännöllisesti antamalla rikkeistä sakkoja tai rikemaksuja. Poliisi kutsutaan riittävän usein paikalle, ellei oikeita liikennetapoja muuten omaksuta. Lukuvuoden alussa pysäköintitapoja ja liikennekäyttäytymistä seurataan päivittäin, jotta oikeat tavat ja pysäköintipaikat opitaan. 8...

10 Novidan opiskelijoiden autoille varattuja pysäköintipaikkoja ovat jäähallin pysäköintialue, kaupan ja hallinnon pysäköintialue sekä metallialan työtilojen vesitornin puoleisen pään pysäköintialue. Sijaintinsa puolesta pysäköintipaikat on varattu opiskelijoille seuraavasti: - Kaupan ja hallinnon pysäköintialue varattu opiskelijoille, jotka opiskelevat kaupan ja hallinnon koulutustiloissa. - Metallialan pysäköintipaikka on kone- ja metallialan opiskelijoille. - Jäähallin pysäköintialue on varattu kaikille muille Novidan opiskelijoille. Jäähallin pysäköintialuetta käyttävät tietenkin myös ne opiskelijat, joille ei löydy tilaa em. pysäköintialueilta. - Lisäksi lähialueen kadunvarsipysäköinti on sallittua normaalien liikennesääntöjen mukaan. Varsinaisella oppilaitoksen piha-alueella opiskelijoilla on ajo- ja pysäköintikielto normaalina työaikana klo Poikkeuksena logistiikan ajo-opetus, opetustilanteeseen liittyvä koeajo tai luvan perusteinen auton siirto työtiloihin asiakkaana. Kielto koskee kaikkia Novidan opiskelijoita sekä aikuis- että nuorisoasteen koulutuksessa. Vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan oppilaitoksessa satunnaisesti poikkeavien käyttöön. Erikoistapauksessa oppilaitoksen toimistosta tai koulutusalavastaavalta voi lunastaa vieraspaikan käyttöön oikeuttavan pysäköintiluvan esim. sijaisuudet, terveydelliset vaatimukset jne. Opiskelijoiden polkupyörille, mopoille ja moottoripyörille on oppilaitoksen pihalta osoitettu liikennemerkein pysäköintialueet. Tietotekniikka Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto pitää yllä opetusta, opiskelua ja hallintoa palvelevia tietojärjestelmiä sekä tietoverkkoja. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston tavoitteena on tarjota asiakkailleen hyvät mahdollisuudet tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttöön. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi jokaisen tulee noudattaa järjestelmien ja verkkojen käytölle asetettuja sääntöjä. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston hallinnassa ja omistuksessa oleviin tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin. Käyttäjien osalta sääntöjä sovelletaan myös muihin järjestelmiin, joiden käyttömahdollisuus tai lupa on saatu ammatti- ja aikuisopistolta. Näihin kuuluvat ainakin ammatti- ja aikuisopiston eri yksikköjen välinen tietoliikenneverkko, yksikköjen sisäiset tietoliikenneverkot, ammatti- ja aikuisopiston keskustietokonejärjestelmät, palvelimet, palvelu- ja työasemat, yleisessä käytössä olevat mikrotietokoneet, päätelaitteet sekä tietoliikennelaitteet.... 9

11 Järjestelmien käyttö edellyttää voimassa olevaa käyttölupaa. Myönnetyt luvat ja käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voida siirtää edelleen kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa oman käyttölupansa puitteissa tapahtuvasta käytöstä. Jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle sekä kaikille niille opiskelijoille, joiden opinnot sitä edellyttävät, myönnetään hakemuksen perusteella käyttölupa, ellei hakijan lupaehtojen vastainen menettely tai jokin muu syy ole luvan myöntämisen esteenä. Muille lupa voidaan myöntää perustelluista syistä määräajaksi. Opiskelija saa opintojen alussa luokanvalvojaltaan myös tunnuksen, jolla pääsee seuraamaan opintojaan Wilmassa. Käyttölupa (sähköpostitunnukset ja atk-luokkien konetunnukset) on voimassa opiskelijoilla opintojen edellyttämän ajan ja muilla käyttäjillä erikseen määritettävän ajan. Käyttölupa mitätöidään sen voimassaolon edellytysten päätyttyä ja samalla poistetaan kaikki asiakkaan tunnukset, tiedostot ja postikansiot. Laitteita ja verkkoja saa käyttää ainoastaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston toimintaan kuuluvaan opetukseen, opiskeluun, tutkimukseen ja hallintoon. Kaupallinen käyttö ilman eri sopimusta on kielletty. Vastaavat säännöt hyväksyttävästä käytöstä ja käytön etiikasta ovat voimassa myös monissa muissa yhteisöissä, joiden osaksi Uudenkaupungin ammattija aikuisopiston tietojärjestelmät voidaan tulkita tai niihin joihin niistä on yhteyksiä. Yleisperiaatteet, joihin säännöt perustuvat, kerrotaan opiskelijoille erikseen lukuvuoden alussa. Informaatiotilaisuudessa kerrotaan yleisperiaatteiden lisäksi ylläpitäjien ja käyttäjien osuus, käytön rajoitukset, väärinkäytökset ja niiden seuraamukset. Tämä informaatioluento on kaikille pakollinen. Kirjaston käyttö Kirjasto on tieto- ja oppimiskeskus, joka palvelee ensisijaisesti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjaston kokoelmassa on n teosta. Kirjastoon tulee seitsemän sanomalehteä ja n. 90 aikakauslehteä. Asiakkaiden käytössä on tietokoneita, jotka on tarkoitettu tiedonhakuun ja tehtävien tekemiseen. Kaikissa koneissa on cd-rom asema ja Internet-yhteys. Opiskelijoiden koulutehtäviin liittyvät tulosteet ovat maksuttomia. Kirjaston aukioloajat löytyvät Novidan kotisivuilta tai kirjaston ovesta. Kirjaston ollessa suljettuna palautukset voi jättää oven ulkopuolella olevaan lukittuun palautuskaappiin

12 OPISKELUELÄMÄÄ Opiskelukustannukset Opiskelupaikkasi oppilaitoksessa maksaa yhteiskunnalle n euroa vuodessa. Suhtaudu siis vakavasti opiskeluusi. Opiskelumateriaalit maksavat euroa alasta riippuen. (Käytettyjä kirjoja on mahdollisuus ostaa edellisen vuoden opiskelijoilta.) Opiskelijan on itse hankittava opiskeluvälineet. Ruokailusta ei peritä maksua. Ruokailuun osallistumisesta erillinen ohje, joka jaetaan opiskelijoille. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminenopiskelu ja taloudellisen tuen tarve. Valtion opintotuki sisältää seuraavat tukimuodot: - opintoraha - asumislisä ja - opintolainan valtiontakaus. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, siviilisääty ja asumismuoto. Mikäli opiskelijoiden opinnot eivät etene riittävästi opintotuki keskeytyy. Opintojen pitkittyminen vaikuttaa myös opintotuen saantiin. Lisätietoja opintotuesta saat toimistosihteeri Arja Suoniemeltä puh , sekä KELA:n toimistosta. Koulumatkatukea saat, jos päivittäinen, yhdensuuntainen koulumatkasi on yli 10 kilometriä. Omavastuu koulumatkoista on 43 euroa / 44 matkaa eli 43 euroa/kk. OPISKELIJAHUOLTO Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto ohjaa opiskelijaa edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Terveydenhoitaja Regina Harikkala kutsuu terveystarkastukseen kaikki opiskelunsa syksyllä aloittavat. Terveydenhoitajalla on vastaanottoaika ilman ajanvarausta ma klo 8 10, ti klo 8 10 ja to klo Vastaanottotilat sijaitsevat päärakennuksen 2. kerroksessa. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse puh Koululääkärin vastanotto on joka toinen keskiviikko ja hän tekee pääsääntöisesti terveystarkastuksia opiskelunsa aloittaville opiskelijoille

13 Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä - opiskeluun liittyvissä kysymyksissä - henkilökohtaiseen opetussuunnitelman (HOPS) laadinnassa - opintojen valintakysymyksissä - jatko-opintoasioissa tai - muissa mieltäsi painavissa asioissa. Novidan ohjaajat ovat Pasi Junttanen, (tekniikan alat, sosiaali- ja terveys-, hotelli-, ravintola- ja catering-ala) puh , Eveliina Hyytiä, (kauppa ja hallinto) puh , Ohjaaja Hannun Parkki, on opiskelijoita varten Novidan opiskelijoiden sosiaalipalveluista vastaava Hannu Ketonen auttaa erilaisissa opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla esim. - oppimisvaikeudet - ristiriidat kaverien, vanhempien tai opettajien kanssa - omaan terveydentilaan liittyvät asiat - toimeentuloon tai asumiseen liittyvät asiat - opiskelumotivaatioon liittyvät ongelmat - muut itsellesi tärkeät asiat, joista haluaisit puhua Hannun Parkkiin voit ottaa yhteyttä tulemalla käymään kouluaikana ilman ajanvarausta tai soittamalla puh , sekä sähköpostitse: Henkilökohtaiset keskustelut ovat luottamuksellisia. Luokanvalvoja Luokanvalvoja - pyrkii luomaan luokasta työkykyisen ryhmän yhdessä opiskelijoiden kanssa - antaa tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta - seuraa oppimisen edistymistä - seuraa poissaoloja ja vastaanottaa poissaolokirjan - pitää yhteyttä opiskelijoiden vanhempiin/ huoltajiin - hoitaa tiedottamisen omalle luokalleen ja - osallistuu vanhempainiltaan. Opiskelijakunta Novidassa toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunnassa on jäsen ja varajäsen jokaiselta koulutusalalta

14 OHJEITA OPISKELUUN Henkilökohtainen opetussuunnitelma / HOPS Joustava koulutusrakenne sallii laaja-alaiset ja monialaiset opinnot. Valinnaisuudella voidaan ottaa huomioon yksilöiden erilaisuus ja elämäntilanteet sekä muuttuvat työelämän tarpeet. Koulutuksen joustavuus ja yksilöllisten valintamahdollisuuksien lisääntyminen edellyttävät henkilökohtaisen opinto-ohjelman laadintaa. Opiskelijan ensimmäinen opiskelusuunnitelma on opiskeltavan perustutkinnon voimassa oleva opetussuunnitelma, jonka toteuttamiseen hän tekee yksilöllisiä tarkennuksia ja muutoksia omien tavoitteidensa ja taustojensa perusteella. HOPS laaditaan opiskelijalle opintojen alkuvaiheessa. Sitä tarkennetaan ja muutetaan uusissa valintatilanteissa ja muuttuneissa olosuhteissa. Erityisopetus / HOJKS Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen ammatillisen pätevyyden, joka edesauttaa työllistymistä ja työssä menestymistä. Jokaiselle erityisopetusta tarvitsevalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma perustuu alan opetussuunnitelman perusteisiin ja siinä määritellään tarkemmin yksilölliset oppimisen tavoitteet. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijan aiemmin tai opiskelun aikana suorittamat toisen asteen opinnot kotimaassa tai ulkomailla voidaan hyväksilukea opiskelijan pyynnöstä osaksi hänen opintojaan. Hyväksilukemisen sisällöstä ja laajuudesta päättää opiskelijan oman koulutusalan opinto-ohjaaja yhdessä aineen opettajan kanssa. Opiskelun alkaessa opiskelija täyttää opintotoimistosta saatavan lomakkeen osaamisen tunnustaminen ja toimittaa sen todistusjäljennöksineen ensimmäisen jakson aikana koulutusalan opinto-ohjaajalle. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee apulaisrehtori. Opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa 18-vuotiaina, voivat halutessaan anoa vapautusta liikunnan ja terveystiedon sekä taide- ja kulttuuriopinnoista ikänsä perusteella. Valinnaisuudet Toisen asteen opintoihin sisältyy yhteisiä ja ammatillisia valinnaisia sekä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi valita valinnaisia opintoja Novidan yhteiseltä tai oman koulutusalan tarjottimelta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus valita opintoja yhteistoimintapalkista, jossa on tarjolla kursseja sekä Novidan... 13

15 eri koulutusaloilta että Uudenkaupungin lukiosta. Opinto-ohjaajat esittelevät opiskelijoille valintatarjottimet, joista valinnat tehdään. Tehdyt valinnat ovat sitovia ja niitä voi muuttaa ainoastaan erittäin painavista syistä apulaisrehtorin luvalla. Kaksoistutkinto Novidassa opiskelija voi suorittaa suorittaa yhtä aikaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukion oppimääriä vastaavia opintoja voi suorittaa äidinkielessä 8 ov, lyhyessä matematiikassa 8 ov, englannissa 8 ov ja ruotsissa 7 ov. Kaksoistutkinto-opetus järjestetään Novidan tiloissa ja Novidan opettajat vastaavat opetuksesta. Opinto-ohjaajat esittelevät kaksoistutkintoa alkaville luokille ensimmäisen opintojakson aikana. Kiinnostuneet täyttävät hakemuksen, ja ryhmään valitaan 20 opiskelijaa eri aloilta. Pääsyvaatimuksena kaksoistutkintoon on yläasteen päättötodistuksen arvosana 7 niissä aineissa, joiden opetukseen osallistuu. Työssäoppiminen Kaikkeen ammatilliseen koulutukseen kuuluu vähintään 20 opintoviikon laajuinen työssäoppimisjakso. Osa ammatin opiskelusta siirtyy näin työpaikoille. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Eri koulutusaloilla opiskelijat ovat työssäoppimassa eri aikaan. Alasta riippuen työssäoppiminen ajoittuu joko kaikkiin kolmeen opiskeluvuoteen tai kahteen viimeiseen vuoteen. Vastuu työssäoppimispaikan hakemisesta on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana opintotuen ja muut opintososiaaliset edut kuten muuhunkin opiskeluunsa. Mahdollisiin matkakustannuksiin opiskelijan on mahdollista hakea korvausta KELA:lta. Mikäli opiskelija ei voi ruokailla oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa ei ole mahdollisuutta maksuttomaan ruokailuun, opiskelija saa anomuksesta ruokarahan. Opiskelija on vakuutettu työssäoppisjaksojen aikana. Näytöt Näyttö on työelämän kanssa järjestettävä opinnäyte, jossa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatilliset opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt on otettu käyttöön kaikissa jälkeen alkaneissa koulutuksissa. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa. Näytöt vaikuttavat todistusarvosanoihin ja niistä annetaan myös erillinen todistus

16 OPISKELIJAN OPAS Opinnäytetyö Opinnäytetyö on valmistuvan opiskelijan omaan ammattialaan liittyvä oma tuotos. Opiskelijan on osattava hahmottaa ammattitaito kokonaisuutena sekä yhdistää käytännön ammattitaito ja sen tietopohja toisiinsa. Opinnäytetyö voi olla valmistettava tuote tai työsuoritus (esim. rakennuksen sähkötyöt, grillin valmistus tai messujen järjestäminen) tai pelkästään kirjallinen esitys. Opinnäytetyö sisältää sekä teoreettisia että käytännöllisiä aineksia. Kaikkiin opinnäytetöihin, myös työnäytteisiin, liittyy kuitenkin myös kirjallinen osuus. Työsuorituksissa sitä voidaan nimittää työselostukseksi. Konkreettisesta työsuorituksesta tehtävä työselostus on pituudeltaan n. 5 sivua, kirjallinen työ vähintään sivua. Opinnäytetyö tehdään yksilötai ryhmätyönä. Mikäli työ tehdään ryhmätyönä, jokaisen opiskelijan on pystyttävä osoittamaan työpanoksensa. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 2 opintoviikkoa eli noin 80 tuntia. Se tehdään opintojen viimeisen lukuvuoden aikana. Arviointi Opiskelijan tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen on arvioitava riittävän usein. Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan niin halutessa hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja, opiskelija ja työnantajan nimeämä ohjaaja yhdessä. Mikäli tentti kuuluu opintojakson arviointiin, se on järjestettävä viimeistään kahden viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tentti palautetaan kahden viikon kuluessa ja arviointitulokset on tallennettava rekisteriin kolmen viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tentin saa uusia kaksi kertaa. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa tutkinnon osan arvosanaa kerran. Opintosuoriteote Luokanvalvojat jakavat opiskelijoille opintosuoriteotteen lukukauden päättyessä. Opiskelija voi hakea tarvittaessa opintosuoriteotteen toimistosta myös muulloin. Jatko-opinnot 120 opintoviikon ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden (OPM:n päätös , 18/011/98 ja yliopistoasetus 115/98, 12 )

17 OPISKELIJAN OPAS Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia siirtyä kansainvälistyvään työelämään ja täydentää opiskelua ulkomailla. Sen avulla kehitetään opiskelijan oman kulttuurin tuntemusta ja luodaan yhteistyöedellytyksiä toimia suvaitsevassa ilmapiirissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Novidan kv-toiminnan painopistealueita ovat: SAKSA: koulu: Staatliche Fachoberschule und Berufsoberscule Erlangen kaupunki: Erlangen UNKARI: koulu: Corvin Matyas Szakkozepiskola kaupunki: Hodmezovasarhely Bartok VIRO koulu: Kuressaare Ametikool kaupunki: Kuresaari Opiskelijana voit osallistua kansainväliseen toimintaan lähtemällä opiskelijavaihtoon tai osallistumalla eri projekteihin. Lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta saat Taneli Silvolalta

18 Oppilaitoksesta eroaminen Oppilaitoksesta eroaminen ei ole ratkaisu opiskeluongelmiin. Ennen lopullista erotodistuksen saamista opiskelijan on keskusteltava opinto-ohjaajansa kanssa. Tällöin voidaan yhdessä miettiä jatkosuunnitelmia ja etsiä vaihtoehtoisia tapoja jatkaa opintoja omalla koulutusalalla. Oppilaitoksesta eroaminen ilmoitetaan kirjallisesti opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Opiskelijalle annetaan erotessaan erotodistus, jossa on selvitetty opiskelijan suorittamat opinnot. Olen tutustunut opiskelijan oppaaseen Opiskelijan nimi ja päivämäärä Huoltajan nimi ja päivämäärä... 17

19 Alakerrassa Prosessiteollisuus Automaatio Sosiaali- ja terveysala 1. Autoala 2. Logistiikka 3. Kone- ja metalli 4. Rakennus 5. Prosessiteollisuus 6. Sähkö 7. Catering ja hotelli- ja ravintola-ala 8. Merkonomi 9. Sosiaali -ja terveysala

20 Muistiinpanoja:... 19

21 Muistiinpanoja: 20...

22 TAKAKANSI Vakka-Suomen Kirjapaino Oy 2011

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh Koska alkaa kolmas jakso? Kolmas jakso alkaa 9.1.2017 Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh. 040 3340995 Kuka on AV-viestinnän opo? OPO

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset)

Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Ohje 1 (4) Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (aikuiset) Koulutuksen tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laadukasta opetusta ammattitaidon

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Lisää teksti napsauttamalla Abien ryhmänohjaus ke 9.8.2017 Opiskelijailmoituslomake Tarkista, että tietosi pitävät paikkansa ja korjaa tarvittaessa vanhat tai virheelliset

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 2.12.2016 Toimipisteet Hyvinkäällä: Juna Jokelasta Hyvinkäälle 8 min HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 Matkaa autolla 2,2 km Matkaa kävellen 1,6 km Kävelyaika

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto)

KAKSOISTUTKINTO (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua KAKSOISTUTKINTO 2017 2018 (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) Koulutuskeskus Sedu, Lapua Vesipalontie 2 62100 Lapua puh. 020 124 6000 opo Maarit Tupamäki puh. 040 830

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki

Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki Koulutuskeskus Sedu, Kauhajoki OPISKELIJAN OPAS Kauhajoki Lukuvuosi 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. HENKILÖKUNTA 3 2. RYHMÄT JA RYHMÄNOHJAAJAT 5 3. LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 6 4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSOT 7 5. UUSINTATENTIT

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

opinto-opas 2011-2012 Liedon ammatti- ja aikuisopisto nimi ryhmä

opinto-opas 2011-2012 Liedon ammatti- ja aikuisopisto nimi ryhmä opinto-opas nimi ryhmä 2011-2012 Liedon ammatti- ja aikuisopisto 2 3 Tervetuloa Liedon ammatti- ja aikuisopistoon Toivotan Sinut tervetulleeksi opiskelemaan Liedon ammatti- ja aikuisopistoon, monialaiseen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Aineiston muokkaus ja Clip-art kuvat (http://office.microsoft.com/fi-fi/images/): Mira Kerminen-Hakkio Sivu 1

Aineiston muokkaus ja Clip-art kuvat (http://office.microsoft.com/fi-fi/images/): Mira Kerminen-Hakkio Sivu 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ on ammatillisen perustutkinnon keskeinen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa ja sitä arvioidaan käytännön työtilanteissa. Oppimistulos kirjataan näyttötodistukseen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

OPINTO~OPAS 2010-2011

OPINTO~OPAS 2010-2011 OPINTO~OPAS 20-20 Henkilötiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Ryhmä: Muistiinpanoja: Vaasan ammattiopisto 2 Opinto-opas 20-20 Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys 4 Vaasan ammattiopisto 5 Yhteystiedot

Lisätiedot