OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJAN OPAS 2011-2012"

Transkriptio

1 OPISKELIJAN OPAS

2 SISÄLLYSLUETTELO Oppilaitoksen yleisesittely 2 Tervetuloa opiskelemaan 2 Yhteystiedot 2 Novidan tutkinnot 2 Koulutusalavastaavat 3 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 4 Opiskelijana Novidassa 4 Läsnäolo opetuksessa 4 Poissaolot 4 Luvattomat poissaolot 5 Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 5 Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteelle 5 Järjestyssäännöt 6 Käyttäytyminen 6 Työrauhan ylläpito 6 Kiusaaminen 7 Tupakointi, alkoholi, huumeet, nuuska 8 Työturvallisuus ja omaisuuden käsittely 8 Liikenne ja pysäköinti 8 Tietotekniikka 9 Kirjaston käyttö 10 Opiskeluelämää 11 Opiskelukustannukset 11 Opintotuki ja koulumatkatuki 11 Opiskelijahuolto 11 Opiskelijaterveydenhuolto 11 Opinto-ohjaajat 12 Ohjaaja Hannun Parkki 12 Luokanvalvoja 12 Opiskelijakunta 12 Ohjeita opiskeluun 13 Henkilökohtainen opetussuunnitelma / HOPS 13 Erityisopetus / HOJKS 13 Osaamisen tunnustaminen 13 Valinnaisuudet 13 Kaksoistutkinto 14 Työssäoppiminen 14 Näytöt 14 Opinnäytetyö 15 Arviointi 15 Opintokortit 15 Jatko-opinnot 15 Kansainvälinen toiminta 16 Oppilaitoksesta eroaminen 17 Oppilaitoksen aluekartta

3 OPPILAITOKSEN YLEISESITTELY Tervetuloa opiskelemaan Tervetuloa opiskelemaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidaan. Novida on yksi Lounais-Suomen kolutuskuntayhtymän oppilaitoksista. Novidassa opiskelee n. 600 nuorta. Koulutusaloja on neljä: tekniikan ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Toivomme, että opiskelusi muodostuisi miellyttäväksi ja että saavutat opiskeluaikanasi sellaiset tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet, jotka antavat sinulle edellytykset toimia menestyksellisesti elämässäsi. Tästä oppaasta löytyy vastaus moneen kysymykseen, joten lue opas huolellisesti ja säilytä se myös myöhempää käyttöä varten. Anna opas myös vanhemmillesi luettavaksi, jotta he ovat selvillä oppilaitoksen tarjoamista palveluista ja siitä mitä sinulta edellytetään. Yhteystiedot Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Viikaistenkatu Uusikaupunki Puh Fax rehtori Merja Koski gsm apulaisrehtori Juha Jokinen gsm talouspäällikkö Olli Laaksonen gsm toimistosihteeri Arja Suoniemi gsm toimistosihteeri Sirpa Toivanen gsm toimistosihteeri Taija Tuominen gsm opinto-ohjaaja Eveliina Hyytiä gsm opinto-ohjaaja Pasi Junttanen gsm terveydenhoitaja Regina Harikkala gsm Novidan opintotoimisto palvelee opiskelijoita ma-to klo Novidan tutkinnot TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja, koneenasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja 2...

4 Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja, sähköasentaja Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto, merkonomi MATKAILU- RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki SOSIAALI - TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Koulutusalavastaavat Autoala Jukka Salminen p Logistiikka Olli Laivo p Hot/ catering-ala Suvi Laurikkala p Liiketalous Eveliina Hyytiä p Kone- ja metalliala Heikki Suoniemi p Sähköala Aimo Peuraniemi p Prosessiteollisuus Tiina Wikman-Hakala p Rakennusala Jari Palkki p Sosiaali- ja terveysala Mia Flemming-Uussaari p Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Joululoma Kevätlukukausi Talviloma Lukuvuoden jaksot: jakso alkaa päättyy

5 OPISKELIJANA NOVIDASSA Läsnäolo opetuksessa Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti lähiopetustunneille kulloinkin voimassaolevan työjärjestyksen mukaisesti. Laki ammatillisesta opetuksesta L630/ Poissaolot Luvallisia poissaoloja ovat: - sairaus, joka on kestänyt alle 3 päivää. Opiskelijan on ilmoitettava sairaudesta opettajalle, luokanvalvojalle tai työpaikkaohjaajalle etukäteen tai välittömästi sairauden toteamisen jälkeen. - sairaus, joka on kestänyt 3 päivää tai enemmän. Opiskelijan on toimitettava poissaolostaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. - lähiomaisen perhejuhlat tai hautaus - työpaikkahaastattelu - SM-tason urheilukilpailut - ajokortin kuljettajatutkinnon ajokoe, liukkaankelin harjoittelusuoritus sekä - muut erittäin painavat syyt. Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolleeksi, mutta poissaoloja ei oteta huomioon laskettaessa opiskelijan kokonaispoissaolojen määrää, jos opiskelijan poissaolo on johtunut seuraavista syistä: - kansalaisvelvollisuuden täyttäminen - käynti opiskelijanhuoltohenkilöstön luona - osallistuminen kaksoistutkinto-opetukseen - osallistuminen oppilaitoksen edustustehtäviin ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon - osallistuminen tutoropiskelijatoimintaan - osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan - osallistuminen pääsykokeisiin - opiskelun aloittaminen muita myöhemmin jälkivalinnan vuoksi. Opiskelija voi pyynnöstä tai anomuksesta saada luvan poissaoloon opetuksesta. Aineen opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan yhden tunnin poissaoloon. Luokanvalvojalla on oikeus antaa opiskelijalle lupa enintään kahden päivän poissaoloon, ja apulaisrehtori myöntää luvan pidempään poissaoloon. Mikäli luokanvalvoja epäilee opiskelijan toistuvien poissaolojen syitä tai allekirjoitusten oikeellisuutta, hän vaatii opiskelijalta lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen kaikista poissaoloista. 4...

6 Muut poissaolot ovat luvattomia, kuten esim. autokoulu ja yli 15 minuutin myöhästyminen oppitunnilta. ( Neljä alle 15 minuutin myöhästymistä vastaa yhden tunnin luvatonta poissaoloa.) Luvattomat poissaolotunnit on korvattava vastaavilla opinnoilla tai käytännön oppimistehtävillä. Korvaamattomat poissaolot voivat estää opintojakson arvioinnin. Mikäli opiskelija on poissa (sis. luvalliset ja luvattomat poissaolot) yli 20 % jakson lähitunneista, opettaja harkitsee, voidaanko opintojakso arvioida. Opiskelijan on merkittävä poissaolonsa poissaolokirjaan ja tuotava se luokanvalvojalle heti poissaolonsa jälkeen. Alaikäisen opiskelijan huoltajan on allekirjoituksellaan varmennettava em. poissaoloilmoitus. Tiedoksiannot ja yhteydenotot opiskelijaan tai hänen huoltajaansa 1. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelija on ollut ilmoittamatta poissa 3 päivää. 2. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 40 tuntia lukuvuodessa, ja opiskelija voidaan ohjata keskustelemaan kuraattorin kanssa. 3. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä opiskelijan huoltajaan tai täysi-ikäiseen opiskelijaan, kun opiskelijalla on poissaoloja opetuksesta yhteensä 80 tuntia lukuvuodessa ja asiaa käsitellään koulutusalan opiskelijahuoltoryhmässä. Koulutusalavastaava lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysiikäiselle opiskelijalle poissaoloista kirjallisen ilmoituksen. Koulutusalavastaavan kirjeessä kerrotaan KELAN mahdollisuudesta keskeyttää opintotuki, mikäli opiskelijan opinnot eivät etene suunnitelmien mukaisesti. 4. Apulaisrehtori lähettää opiskelijan huoltajalle tai täysi-ikäiselle opiskelijalle ilmoituksen, kun opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta 120 tuntia. Oppilaitos ilmoittaa KELA:lle opiskelijan opintomenestyksestä, joka voi johtaa KELAN maksaman opintotuen katkaisemiseen. 5. Mikäli opiskelijalla on luvattomia poissaoloja opetuksesta yli 200 tuntia, rehtori voi katsoa opinnot keskeytyneeksi. Opintojen eteneminen seuraavalle luokka-asteelle Opiskelija voi edetä seuraavalle luokka-asteelle, jos hän on suorittanut lukuvuoden aikana vähintään 30 ov. Tästä voidaan poiketa ainoastaan erityisen painavista syistä apulaisrehtorin ja rehtorin yhteisellä päätöksellä. Opiskelijan tulee anoa päätöstä kirjallisesti. Päätöksenteon pohjana on luokanvalvojan, alavastaavan ja opinto-ohjaajan yhteinen lausunto asiasta.... 5

7 Järjestyssäännöt Tässä oppaassa on vain osa järjestyssäännöistä, säännöt ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ilmoitustauluilla. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen, tasapuolinen ja tavoitteellinen opiskelu. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista oppilaitoksessa opiskelevaa ja työskentelevää jäsentä vastuuseen oppimisympäristöstään ja kasvattavat opiskelijoita työelämää varten. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen järjestämissä oppimistilanteissa ja tapahtumissa ajasta ja paikasta riippumatta. Seurauksena järjestyssääntöjen rikkomisesta voi olla: - oppitunnilta poistaminen - korvaavat suoritukset kouluajan jälkeen - rehtorin, apulaisrehtorin tai luokanvalvojan puhuttelu - rehtorin kirjallinen varoitus tai - määräaikainen opiskelun keskeytys. Käyttäytyminen Kännykät on pidettävä suljettuina oppituntien aikana. Opiskelijat eivät saa pitää yllään päällysvaatteita ja päähineitä oppitunnilla tai ruokalassa. Oppitunnilla on pidettävä ohjeiden mukaisia työ-, suoja- ja liikunta-asuja. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen aktiivisesti. Opiskelijalla tulee olla mukana opetuksessa tarvittavat välineet ja materiaalit. Opiskelijan käyttäytymisen henkilökuntaa ja muita opiskelijoita kohtaan on oltava asiallista ja kohteliasta. Muiden häiritseminen oppitunnilla tai niiden välillä on kiellettyä. Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä. Työrauhan ylläpito Jos opiskelija häiritsee oppituntia, tulee opettajan suullisesti huomauttaa häntä häiritsevästä käyttäytymisestä. Jos huomauttaminen ei riitä, opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija luokasta. Jos opiskelijan häiritsevä käyttäytyminen on toistuvaa, ohjataan opiskelija apulaisrehtorin puhutteluun tai hänelle annetaan kirjallinen varoitus. Jos häiritsevä käyttäytyminen on jatkuvaa apulaisrehtorin puhuttelusta huolimatta, voidaan opiskelija erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. 6...

8 Kiusaaminen Mikä on kiusaamista? Kiusaaminen on toistuvaa henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jota yksi tai useampi nuori tai aikuinen kohdistaa yhteen ja samaan uhriin. Kiusaamiseen liittyy voimasuhteiden epätasapaino; se, jota kiusataan on heikompi tai jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajiin nähden. Kiusaamisen ilmenemismuodot vaihtelevat: - Näkyvää, suoraa kiusaamista on esimerkiksi töniminen, potkiminen, nimittely, pilkkaaminen, toisen tavaroiden vieminen tai vahingoittaminen. - Näkymätöntä, epäsuoraa kiusaamista on esimerkiksi ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen, loukkaava ilmeily tai elehtiminen. Koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, jossa jokaisella ryhmään kuuluvalla on oma roolinsa: kiusattu, kiusaaja, kiusaajan apuri tai kannustaja, kiusatun puolustaja tai kiusaamisen hiljainen hyväksyjä. Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta, mutta vastuu ryhmän hyvinvoinnista on kaikilla sen jäsenillä. - Muista, että ruumiillinen ja henkinen väkivalta ovat aina rikoksia. - Toisen sanallinen nimittelykin on herjaamis- ja solvaamisrikos. - Älä osallistu kiusaamiseen, koska avunantaja ja yllyttäjä syyllistyvät myös rikokseen. - Pyri auttamaan kiusattua ja yritä estää väkivaltatilanne. Jos joudut kiusatuksi - kerro siitä opettajalle, vanhemmalle tai muille aikuisille, jotka voivat auttaa sinua. - uskalla kertoa ja todistaa kaverinkin puolesta. Se ei ole kantelua, vaan kaverin auttamista ja vastuun kantamista yhteisestä hyvinvoinnista. - tukea ja keskusteluapua tarjoavat mm. seuraavat puhelimet: Lasten ja nuorten puhelin / maksuton Kiusattujen Tuki ry JOKAISELLA ON OIKEUS KÄYDÄ KOULUA RAUHASSA. ÄLÄ HYVÄKSY MINKÄÄNLAISTA VÄKIVALTAA!... 7

9 Tupakointi, alkoholi, huumeet, nuuska Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella. Tämä koskee myös yli 18- vuotiaita. Tupakkalaki 693/1976, muutos 698/2010. Alkoholin ja huumaavien aineiden hallussapito, säilyttäminen, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kielletty oppilaitoksen alueella. Jos edellä olevia asioita rikotaan, voidaan opiskelijan opinnot keskeyttää määräajaksi. Työturvallisuus ja omaisuuden käsittely Opiskelijoiden on toimittava terveyttä ja turvallisuutta edistävällä tavalla sekä oppilaitoksessa että koulun ja oppilaitoksen välisillä matkoilla. Opiskelijavakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat opiskelun aikana, välitunnilla, koulun ja oppilaitoksen välisillä matkoilla, vierailukäynneillä, opintomatkoilla tai oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa ajasta ja paikasta riippumatta. Vakuutus on voimassa myös työssäoppimisen aikana. Oppilaitoksen ja asiakkaiden omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan rikkoutuneista koneista ja laitteista välittömästi opettajalle. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää. Vahingosta, tapaturmasta tai niiden vaarasta pitää ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle. Mikäli tapaturman sattuessa paikanpäällä annettava ensiapu ja hoito ei riitä, ota yhteys opettajaan, terveydenhoitajaan ja/tai hätänumeroon 112. Kun soitat, kerro - mitä on tapahtunut - onko kyseessä onnettomuus vai sairaskohtaus - tapahtumapaikka - onko ihmisiä vaarassa Vastaa selkeästi kysymyksiin ja katkaise puhelu vasta luvan saatuasi. Liikenne ja pysäköinti Kaikilla ajoneuvoilla tarpeeton ajo kouluaikana on kielletty. Poliisiviranomainen valvoo liikennettä ja pysäköintirikkomuksia säännöllisesti antamalla rikkeistä sakkoja tai rikemaksuja. Poliisi kutsutaan riittävän usein paikalle, ellei oikeita liikennetapoja muuten omaksuta. Lukuvuoden alussa pysäköintitapoja ja liikennekäyttäytymistä seurataan päivittäin, jotta oikeat tavat ja pysäköintipaikat opitaan. 8...

10 Novidan opiskelijoiden autoille varattuja pysäköintipaikkoja ovat jäähallin pysäköintialue, kaupan ja hallinnon pysäköintialue sekä metallialan työtilojen vesitornin puoleisen pään pysäköintialue. Sijaintinsa puolesta pysäköintipaikat on varattu opiskelijoille seuraavasti: - Kaupan ja hallinnon pysäköintialue varattu opiskelijoille, jotka opiskelevat kaupan ja hallinnon koulutustiloissa. - Metallialan pysäköintipaikka on kone- ja metallialan opiskelijoille. - Jäähallin pysäköintialue on varattu kaikille muille Novidan opiskelijoille. Jäähallin pysäköintialuetta käyttävät tietenkin myös ne opiskelijat, joille ei löydy tilaa em. pysäköintialueilta. - Lisäksi lähialueen kadunvarsipysäköinti on sallittua normaalien liikennesääntöjen mukaan. Varsinaisella oppilaitoksen piha-alueella opiskelijoilla on ajo- ja pysäköintikielto normaalina työaikana klo Poikkeuksena logistiikan ajo-opetus, opetustilanteeseen liittyvä koeajo tai luvan perusteinen auton siirto työtiloihin asiakkaana. Kielto koskee kaikkia Novidan opiskelijoita sekä aikuis- että nuorisoasteen koulutuksessa. Vieraspaikat on tarkoitettu ainoastaan oppilaitoksessa satunnaisesti poikkeavien käyttöön. Erikoistapauksessa oppilaitoksen toimistosta tai koulutusalavastaavalta voi lunastaa vieraspaikan käyttöön oikeuttavan pysäköintiluvan esim. sijaisuudet, terveydelliset vaatimukset jne. Opiskelijoiden polkupyörille, mopoille ja moottoripyörille on oppilaitoksen pihalta osoitettu liikennemerkein pysäköintialueet. Tietotekniikka Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto pitää yllä opetusta, opiskelua ja hallintoa palvelevia tietojärjestelmiä sekä tietoverkkoja. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston tavoitteena on tarjota asiakkailleen hyvät mahdollisuudet tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käyttöön. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi jokaisen tulee noudattaa järjestelmien ja verkkojen käytölle asetettuja sääntöjä. Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston hallinnassa ja omistuksessa oleviin tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin. Käyttäjien osalta sääntöjä sovelletaan myös muihin järjestelmiin, joiden käyttömahdollisuus tai lupa on saatu ammatti- ja aikuisopistolta. Näihin kuuluvat ainakin ammatti- ja aikuisopiston eri yksikköjen välinen tietoliikenneverkko, yksikköjen sisäiset tietoliikenneverkot, ammatti- ja aikuisopiston keskustietokonejärjestelmät, palvelimet, palvelu- ja työasemat, yleisessä käytössä olevat mikrotietokoneet, päätelaitteet sekä tietoliikennelaitteet.... 9

11 Järjestelmien käyttö edellyttää voimassa olevaa käyttölupaa. Myönnetyt luvat ja käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voida siirtää edelleen kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa oman käyttölupansa puitteissa tapahtuvasta käytöstä. Jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle sekä kaikille niille opiskelijoille, joiden opinnot sitä edellyttävät, myönnetään hakemuksen perusteella käyttölupa, ellei hakijan lupaehtojen vastainen menettely tai jokin muu syy ole luvan myöntämisen esteenä. Muille lupa voidaan myöntää perustelluista syistä määräajaksi. Opiskelija saa opintojen alussa luokanvalvojaltaan myös tunnuksen, jolla pääsee seuraamaan opintojaan Wilmassa. Käyttölupa (sähköpostitunnukset ja atk-luokkien konetunnukset) on voimassa opiskelijoilla opintojen edellyttämän ajan ja muilla käyttäjillä erikseen määritettävän ajan. Käyttölupa mitätöidään sen voimassaolon edellytysten päätyttyä ja samalla poistetaan kaikki asiakkaan tunnukset, tiedostot ja postikansiot. Laitteita ja verkkoja saa käyttää ainoastaan Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopiston toimintaan kuuluvaan opetukseen, opiskeluun, tutkimukseen ja hallintoon. Kaupallinen käyttö ilman eri sopimusta on kielletty. Vastaavat säännöt hyväksyttävästä käytöstä ja käytön etiikasta ovat voimassa myös monissa muissa yhteisöissä, joiden osaksi Uudenkaupungin ammattija aikuisopiston tietojärjestelmät voidaan tulkita tai niihin joihin niistä on yhteyksiä. Yleisperiaatteet, joihin säännöt perustuvat, kerrotaan opiskelijoille erikseen lukuvuoden alussa. Informaatiotilaisuudessa kerrotaan yleisperiaatteiden lisäksi ylläpitäjien ja käyttäjien osuus, käytön rajoitukset, väärinkäytökset ja niiden seuraamukset. Tämä informaatioluento on kaikille pakollinen. Kirjaston käyttö Kirjasto on tieto- ja oppimiskeskus, joka palvelee ensisijaisesti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kirjaston kokoelmassa on n teosta. Kirjastoon tulee seitsemän sanomalehteä ja n. 90 aikakauslehteä. Asiakkaiden käytössä on tietokoneita, jotka on tarkoitettu tiedonhakuun ja tehtävien tekemiseen. Kaikissa koneissa on cd-rom asema ja Internet-yhteys. Opiskelijoiden koulutehtäviin liittyvät tulosteet ovat maksuttomia. Kirjaston aukioloajat löytyvät Novidan kotisivuilta tai kirjaston ovesta. Kirjaston ollessa suljettuna palautukset voi jättää oven ulkopuolella olevaan lukittuun palautuskaappiin

12 OPISKELUELÄMÄÄ Opiskelukustannukset Opiskelupaikkasi oppilaitoksessa maksaa yhteiskunnalle n euroa vuodessa. Suhtaudu siis vakavasti opiskeluusi. Opiskelumateriaalit maksavat euroa alasta riippuen. (Käytettyjä kirjoja on mahdollisuus ostaa edellisen vuoden opiskelijoilta.) Opiskelijan on itse hankittava opiskeluvälineet. Ruokailusta ei peritä maksua. Ruokailuun osallistumisesta erillinen ohje, joka jaetaan opiskelijoille. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminenopiskelu ja taloudellisen tuen tarve. Valtion opintotuki sisältää seuraavat tukimuodot: - opintoraha - asumislisä ja - opintolainan valtiontakaus. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat opiskelijan ikä, siviilisääty ja asumismuoto. Mikäli opiskelijoiden opinnot eivät etene riittävästi opintotuki keskeytyy. Opintojen pitkittyminen vaikuttaa myös opintotuen saantiin. Lisätietoja opintotuesta saat toimistosihteeri Arja Suoniemeltä puh , sekä KELA:n toimistosta. Koulumatkatukea saat, jos päivittäinen, yhdensuuntainen koulumatkasi on yli 10 kilometriä. Omavastuu koulumatkoista on 43 euroa / 44 matkaa eli 43 euroa/kk. OPISKELIJAHUOLTO Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto ohjaa opiskelijaa edistämään ja ylläpitämään terveyttään. Terveydenhoitaja Regina Harikkala kutsuu terveystarkastukseen kaikki opiskelunsa syksyllä aloittavat. Terveydenhoitajalla on vastaanottoaika ilman ajanvarausta ma klo 8 10, ti klo 8 10 ja to klo Vastaanottotilat sijaitsevat päärakennuksen 2. kerroksessa. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse puh Koululääkärin vastanotto on joka toinen keskiviikko ja hän tekee pääsääntöisesti terveystarkastuksia opiskelunsa aloittaville opiskelijoille

13 Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä - opiskeluun liittyvissä kysymyksissä - henkilökohtaiseen opetussuunnitelman (HOPS) laadinnassa - opintojen valintakysymyksissä - jatko-opintoasioissa tai - muissa mieltäsi painavissa asioissa. Novidan ohjaajat ovat Pasi Junttanen, (tekniikan alat, sosiaali- ja terveys-, hotelli-, ravintola- ja catering-ala) puh , Eveliina Hyytiä, (kauppa ja hallinto) puh , Ohjaaja Hannun Parkki, on opiskelijoita varten Novidan opiskelijoiden sosiaalipalveluista vastaava Hannu Ketonen auttaa erilaisissa opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä, joita voivat olla esim. - oppimisvaikeudet - ristiriidat kaverien, vanhempien tai opettajien kanssa - omaan terveydentilaan liittyvät asiat - toimeentuloon tai asumiseen liittyvät asiat - opiskelumotivaatioon liittyvät ongelmat - muut itsellesi tärkeät asiat, joista haluaisit puhua Hannun Parkkiin voit ottaa yhteyttä tulemalla käymään kouluaikana ilman ajanvarausta tai soittamalla puh , sekä sähköpostitse: Henkilökohtaiset keskustelut ovat luottamuksellisia. Luokanvalvoja Luokanvalvoja - pyrkii luomaan luokasta työkykyisen ryhmän yhdessä opiskelijoiden kanssa - antaa tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta - seuraa oppimisen edistymistä - seuraa poissaoloja ja vastaanottaa poissaolokirjan - pitää yhteyttä opiskelijoiden vanhempiin/ huoltajiin - hoitaa tiedottamisen omalle luokalleen ja - osallistuu vanhempainiltaan. Opiskelijakunta Novidassa toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Opiskelijakunnassa on jäsen ja varajäsen jokaiselta koulutusalalta

14 OHJEITA OPISKELUUN Henkilökohtainen opetussuunnitelma / HOPS Joustava koulutusrakenne sallii laaja-alaiset ja monialaiset opinnot. Valinnaisuudella voidaan ottaa huomioon yksilöiden erilaisuus ja elämäntilanteet sekä muuttuvat työelämän tarpeet. Koulutuksen joustavuus ja yksilöllisten valintamahdollisuuksien lisääntyminen edellyttävät henkilökohtaisen opinto-ohjelman laadintaa. Opiskelijan ensimmäinen opiskelusuunnitelma on opiskeltavan perustutkinnon voimassa oleva opetussuunnitelma, jonka toteuttamiseen hän tekee yksilöllisiä tarkennuksia ja muutoksia omien tavoitteidensa ja taustojensa perusteella. HOPS laaditaan opiskelijalle opintojen alkuvaiheessa. Sitä tarkennetaan ja muutetaan uusissa valintatilanteissa ja muuttuneissa olosuhteissa. Erityisopetus / HOJKS Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen ammatillisen pätevyyden, joka edesauttaa työllistymistä ja työssä menestymistä. Jokaiselle erityisopetusta tarvitsevalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma perustuu alan opetussuunnitelman perusteisiin ja siinä määritellään tarkemmin yksilölliset oppimisen tavoitteet. Osaamisen tunnustaminen Opiskelijan aiemmin tai opiskelun aikana suorittamat toisen asteen opinnot kotimaassa tai ulkomailla voidaan hyväksilukea opiskelijan pyynnöstä osaksi hänen opintojaan. Hyväksilukemisen sisällöstä ja laajuudesta päättää opiskelijan oman koulutusalan opinto-ohjaaja yhdessä aineen opettajan kanssa. Opiskelun alkaessa opiskelija täyttää opintotoimistosta saatavan lomakkeen osaamisen tunnustaminen ja toimittaa sen todistusjäljennöksineen ensimmäisen jakson aikana koulutusalan opinto-ohjaajalle. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee apulaisrehtori. Opiskelijat, jotka aloittavat opintonsa 18-vuotiaina, voivat halutessaan anoa vapautusta liikunnan ja terveystiedon sekä taide- ja kulttuuriopinnoista ikänsä perusteella. Valinnaisuudet Toisen asteen opintoihin sisältyy yhteisiä ja ammatillisia valinnaisia sekä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi valita valinnaisia opintoja Novidan yhteiseltä tai oman koulutusalan tarjottimelta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus valita opintoja yhteistoimintapalkista, jossa on tarjolla kursseja sekä Novidan... 13

15 eri koulutusaloilta että Uudenkaupungin lukiosta. Opinto-ohjaajat esittelevät opiskelijoille valintatarjottimet, joista valinnat tehdään. Tehdyt valinnat ovat sitovia ja niitä voi muuttaa ainoastaan erittäin painavista syistä apulaisrehtorin luvalla. Kaksoistutkinto Novidassa opiskelija voi suorittaa suorittaa yhtä aikaa sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lukion oppimääriä vastaavia opintoja voi suorittaa äidinkielessä 8 ov, lyhyessä matematiikassa 8 ov, englannissa 8 ov ja ruotsissa 7 ov. Kaksoistutkinto-opetus järjestetään Novidan tiloissa ja Novidan opettajat vastaavat opetuksesta. Opinto-ohjaajat esittelevät kaksoistutkintoa alkaville luokille ensimmäisen opintojakson aikana. Kiinnostuneet täyttävät hakemuksen, ja ryhmään valitaan 20 opiskelijaa eri aloilta. Pääsyvaatimuksena kaksoistutkintoon on yläasteen päättötodistuksen arvosana 7 niissä aineissa, joiden opetukseen osallistuu. Työssäoppiminen Kaikkeen ammatilliseen koulutukseen kuuluu vähintään 20 opintoviikon laajuinen työssäoppimisjakso. Osa ammatin opiskelusta siirtyy näin työpaikoille. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Eri koulutusaloilla opiskelijat ovat työssäoppimassa eri aikaan. Alasta riippuen työssäoppiminen ajoittuu joko kaikkiin kolmeen opiskeluvuoteen tai kahteen viimeiseen vuoteen. Vastuu työssäoppimispaikan hakemisesta on ensisijaisesti opiskelijalla itsellään. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana opintotuen ja muut opintososiaaliset edut kuten muuhunkin opiskeluunsa. Mahdollisiin matkakustannuksiin opiskelijan on mahdollista hakea korvausta KELA:lta. Mikäli opiskelija ei voi ruokailla oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa ei ole mahdollisuutta maksuttomaan ruokailuun, opiskelija saa anomuksesta ruokarahan. Opiskelija on vakuutettu työssäoppisjaksojen aikana. Näytöt Näyttö on työelämän kanssa järjestettävä opinnäyte, jossa opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatilliset opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt on otettu käyttöön kaikissa jälkeen alkaneissa koulutuksissa. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksessa. Näytöt vaikuttavat todistusarvosanoihin ja niistä annetaan myös erillinen todistus

16 OPISKELIJAN OPAS Opinnäytetyö Opinnäytetyö on valmistuvan opiskelijan omaan ammattialaan liittyvä oma tuotos. Opiskelijan on osattava hahmottaa ammattitaito kokonaisuutena sekä yhdistää käytännön ammattitaito ja sen tietopohja toisiinsa. Opinnäytetyö voi olla valmistettava tuote tai työsuoritus (esim. rakennuksen sähkötyöt, grillin valmistus tai messujen järjestäminen) tai pelkästään kirjallinen esitys. Opinnäytetyö sisältää sekä teoreettisia että käytännöllisiä aineksia. Kaikkiin opinnäytetöihin, myös työnäytteisiin, liittyy kuitenkin myös kirjallinen osuus. Työsuorituksissa sitä voidaan nimittää työselostukseksi. Konkreettisesta työsuorituksesta tehtävä työselostus on pituudeltaan n. 5 sivua, kirjallinen työ vähintään sivua. Opinnäytetyö tehdään yksilötai ryhmätyönä. Mikäli työ tehdään ryhmätyönä, jokaisen opiskelijan on pystyttävä osoittamaan työpanoksensa. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 2 opintoviikkoa eli noin 80 tuntia. Se tehdään opintojen viimeisen lukuvuoden aikana. Arviointi Opiskelijan tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen on arvioitava riittävän usein. Opiskelijan hyväksytyt suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan niin halutessa hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Työssäoppimisen arvioinnista päättävät opetuksesta vastaava opettaja, opiskelija ja työnantajan nimeämä ohjaaja yhdessä. Mikäli tentti kuuluu opintojakson arviointiin, se on järjestettävä viimeistään kahden viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tentti palautetaan kahden viikon kuluessa ja arviointitulokset on tallennettava rekisteriin kolmen viikon kuluessa jakson päättymisestä. Tentin saa uusia kaksi kertaa. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa tutkinnon osan arvosanaa kerran. Opintosuoriteote Luokanvalvojat jakavat opiskelijoille opintosuoriteotteen lukukauden päättyessä. Opiskelija voi hakea tarvittaessa opintosuoriteotteen toimistosta myös muulloin. Jatko-opinnot 120 opintoviikon ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden (OPM:n päätös , 18/011/98 ja yliopistoasetus 115/98, 12 )

17 OPISKELIJAN OPAS Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia siirtyä kansainvälistyvään työelämään ja täydentää opiskelua ulkomailla. Sen avulla kehitetään opiskelijan oman kulttuurin tuntemusta ja luodaan yhteistyöedellytyksiä toimia suvaitsevassa ilmapiirissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Novidan kv-toiminnan painopistealueita ovat: SAKSA: koulu: Staatliche Fachoberschule und Berufsoberscule Erlangen kaupunki: Erlangen UNKARI: koulu: Corvin Matyas Szakkozepiskola kaupunki: Hodmezovasarhely Bartok VIRO koulu: Kuressaare Ametikool kaupunki: Kuresaari Opiskelijana voit osallistua kansainväliseen toimintaan lähtemällä opiskelijavaihtoon tai osallistumalla eri projekteihin. Lisätietoa kansainvälisestä toiminnasta saat Taneli Silvolalta

18 Oppilaitoksesta eroaminen Oppilaitoksesta eroaminen ei ole ratkaisu opiskeluongelmiin. Ennen lopullista erotodistuksen saamista opiskelijan on keskusteltava opinto-ohjaajansa kanssa. Tällöin voidaan yhdessä miettiä jatkosuunnitelmia ja etsiä vaihtoehtoisia tapoja jatkaa opintoja omalla koulutusalalla. Oppilaitoksesta eroaminen ilmoitetaan kirjallisesti opintotoimistosta saatavalla lomakkeella. Opiskelijalle annetaan erotessaan erotodistus, jossa on selvitetty opiskelijan suorittamat opinnot. Olen tutustunut opiskelijan oppaaseen Opiskelijan nimi ja päivämäärä Huoltajan nimi ja päivämäärä... 17

19 Alakerrassa Prosessiteollisuus Automaatio Sosiaali- ja terveysala 1. Autoala 2. Logistiikka 3. Kone- ja metalli 4. Rakennus 5. Prosessiteollisuus 6. Sähkö 7. Catering ja hotelli- ja ravintola-ala 8. Merkonomi 9. Sosiaali -ja terveysala

20 Muistiinpanoja:... 19

21 Muistiinpanoja: 20...

22 TAKAKANSI Vakka-Suomen Kirjapaino Oy 2011