Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet Oppia niinku töissä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Anne Eteläaho SEDU, OSAO, JEDU, SAI Pedagogisen mallin luominen mm. Opiskelijan oma polku.tavoitteena on kehittää pedagogisia malleja laajennetun työssäoppimisen tueksi. Pedagogisten mallien avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta. Työssäoppimiseen tai työssäoloon integroitavat atto-opinnot tai vaihtoehtoinen tapa suorittaa attoopinnot tutkinnon perusteiden mukaisesti. Vapaasti valittavat opinnot laajennetun työssäoppimisen tueksi. Laajennetussa työssäoppimisessa mukana oleville erityisopiskelijoille erilaisia tapoja suorittaa atto-opintoja. Erilaisten tvt ja some -työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö. 2 plus 1 mallin laajentaminen. Aiemmin luotujen 2+1-mallien hyödyntäminen (mentorit) mallissa viimeinen vuosi voi olla joko oppisopimusmalli tai työssäoppimismalli. Oppisopimusmallin kohdalla kehitettävänä on myös sopimusmenettely oppisopimustoimiston kanssa. Malli työllistymistä varten. Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi. Työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin päivittäminen paikallisella tasolla vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä. Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten ja rakenteellisten puitteiden uudistaminen, jotta mallien toteuttaminen onnistuu ja ohjausjärjestelyt ovat hyödynnettävissä. Tuotteet: 1. Pedagogisia malleja ja niiden hyvät käytännöt 2. 2 plus 1 mallin laajentaminen ja niiden hyvät käytännöt 3. Erilaisten tvt ja some -työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö 4. Attojen vaihtoehtomalleja ja Atto-aineiden integrointi työssäoppimiseen. Malleja laajennetun työssäoppimisen ja atto-aineiden suorittamiseen erityisopiskelijoille 5. Opetusmateriaalia laajennetun työssäoppimisen tarpeisiin 6. Koulutuksia some-työkalujen käytöstä työssäoppimisen ohjauksen tukena ja hyviä käytänteitä somen soveltamisesta 7. Ohjeistus laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen ja resursointiin 8. Malli ennakointia ja työllistymistä varten 9. Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen

2 10. Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi. 11. Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali paikalliseen käyttöön päivitettynä vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä huomioiden laajennettu työssäoppiminen, Ecve ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. 12. Yhteinen koulutuspäivä, jossa levitetään hankkeen hyvät tulokset Eri koulutuksen järjestäjiltä osallistuu eri opistoista erinäinen määrä opiskelijoita, opettajia sekä työpaikkaohjaajia yhteiseen hankkeeseen. Näitä ei ole vielä määritelty. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 100

3 Oppipaikat Turun Ammattiopistosäätiö Jaakko Lainio Turun Ammattiopistosäätiö - TAO, Turun Ammattiopistosäätiö Turun kaupunki - Turun ammatti-instituutti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Salon seudun koulutuskuntayhtymä - Salon seudun ammattiopisto Länsirannikon koulutus Oy - WinNova Tämän hankkeen tavoitteena on poistaa oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen liittyviä väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja ja perusteettomia odotuksia. Kokeilussa mukana olevissa oppilaitoksissa tulee vuosien hyödyntämään oppisopimusmenetelmää ehkä 50 opiskelijaa. Sen jälkeen määrän arvellaan lähivuosina moninkertaistuvan. Hankkeen avulla kehitetään aikaisempiin 2+1 kokeiluihin pohjautuva, useille eri aloille sopiva malli työssäoppimisen laajentamiseksi oppisopimusmenettelyn avulla. Tässä mallissa oppisopimusopiskelu liitetään ammatilliseen peruskoulutukseen perinteistä lähi- ja etäopetusta täydentävänä opetusmenetelmänä, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Oppipaikat- hanke kohdistuu seuraaville ammattialoille: Talonrakennus Talotekniikka Puutarha Pintakäsittely Veneenrakennus Verhoilu ja sisustus Matkailu ja ravitsemus Sosiaali ja terveys Yhteistyöyrityksiä tulee olemaan lähes yhtä monta kuin oppisopimuskoulukseen osallistuvia opiskelijoita. Yritysten nimet ja yhteyshenkilöt vahvistuvat vasta sopimusvaiheessa. Ei

4 TOPLaaja 5 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Maarit Kuosa wiki.lamk.fi (TopLaaja hankeverkosto) a) Kotkan- Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, myöh. EKAMI b) Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto; myöh. ESEDU c) Etelä- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto, myöh. SAMPO d) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, myöh. PKKY e) Porvoo International College, myöh. PORVOO f) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, myöh. SAMIEDU g) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto, myöh. JAO Henkilöstön tietoisuuden, osaamisen ja osallisuuden lisääntyminen työvaltaisen koulutuksen toteutusmallien luomisessa ja toteuttamisessa -työelämälähtöisyys ja osaamisperustaisuus ( työssäoppimisen pedagogiikka) -yksilölliset, joustavat opintopolut, HOPS:ien käytön tehostuminen (osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt) - erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vaihtoehtoisten tapojen mallintaminen ja pilotoiminen ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen - yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta - kehittämällä sopimusmenettelyjä ja käytäntöjä Selvittää koulutuksen järjestäjän rakenteiden muutostarpeita ja vaatimuksia opettajan työn muutokseen -opettajien vastuuttaminen ja valtuuttaminen oman työn suunnitteluun ja toteutukseen Uuden teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen mm. oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä, mobiiliohjauksessa ja vertaisoppimisessa Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroinnin jatkaminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Mallien, kokemusten yms. levittäminen valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjien sisällä Kehittämistoiminnan yhteyden liittyminen koulutuksen järjestäjän laatu- ja toimintajärjestelmiin Pilotoidut mallit ja kokemukset: - vaihtoehtoiset työelämälähtöiset koulutusreitit ja pedagogiset käytännöt - atto- opintojen suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä tai työvaltaisesti ammatinopetuksen rinnalla - atto- aineiden arviointi ammattiosaamisen näytön yhteydessä - osa opinnoista oppisopimuksella (ns. 2+1) koulutusmalli / koulutusmallit Kokemukset ja toimintamallit opettajien työajan joustavasta käytöstä Yhteistyön tuloksellisuus: -työelämä mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa -yhteistyö/ nuoret ja aikuiset (vrt. oppisopimus) Kehittämistoiminta on kirjattu koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmiin ja otettu huomioon strategioissa Wiki (www-sivut) ja uusi teknologia ja sosiaalinen media työssäoppimisen ohjauksen tukena, malleja ja

5 suosituksia EKAMI: kone- ja metalliala sekä autoala (Juhani Haaavisto Oy, HNR -Konepaja Oy, Intermarine Oy, Raskone Oy, Kotka ja Volvo Finland AB, Kotka), 10 työpaikkaohjaajaa SAMPO: sosiaali- ja terveysala, (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö), kyllä, TPO- koulutusta SAMIEDU: tekniikan ja liikenteen ala; sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, metsäala, rakennusala, kone- ja metalliala, logistiikka, sosiaali- ja terveysala, matkailu- ravitsemis- ja talousala,cateringala, kotityö- ja puhdistuspalveluala, ei TPO- koulutusta PKKY: erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi; Pohjois- Karjalan osuuskauppa, 50 työpaikkaohjaajaa ESEDU: logistiikka, liiketalous ja autoala, (Sokos Mikkeli), ei TPO- koulutusta PORVOO: liiketalous, sosiaali- ja terveysala, (alojen työssäoppimispaikat), 10 työpaikkaohjaajaa JAO: liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä sosiaali- ja terveysala: (Kuhmoisten kunta, Hoivakoti Johanna Oy, K- Citymarket oy, Seppälä sekä Palokka), ei TPO- koulutusta SALPAUS: liiketalous, sosiaali- ja terveysala (Hämeenmaa, Lahden kaupunki, Lahden Diakoniasäätiö), ei TPOkoulutusta kts.ed.kohta Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 70

6 Top-Pro Saskyssa Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saara-Leena Kytömäki tulossa Saskyn wikisivuille Tredu, Tavastia, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen Palvelualojen oppilaitos ( Tpa), Ahlman -hyödynnämme ja kokeilemme Tredun kokeilemaa mallia Oppisopimuskoulutuksen 2+1- mallista ( tavoite 10 opiskelijaa) - jatkamme erilaisten pedagogisten mallien kokeilua tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ( Mskk: kaikki koulutusalat, levittäminen muihin Saskyn yksiköihin) -keskitymme yhteistyössä kehittämään ja uudistamaan ammatillisen koulutuksen rakenteita ja kokeilemaan uusia opetus- ja ohjausmenetelmiä ( palvelualat) malli käytössä - malli tutkinnon osan suorittamiseen työn ja koulutuksen vuorottelulla - malli opiskelua ohjaavista tietoteknisistä järjestelmistä ( excel/ moodle/ työkirjamalli) - atto-integraatio käytössä Saskyssa kaikilla aloilla vähintään yhden tutkinnon osan osalta - malli uudenlaisen resurssijaon toteuttamisesta Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja yhteistyöoppilaitosten opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat, opintoohjaajat, erityisopettajat, ammattiosaamisen näyttöjen toiminnasta vastaava toimielin ja neuvottelukunnat sekä kuntayhtymän johto. Useita työelämäkumppaneita useilta aloilta. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 10

7 Laajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tervo Hellevi Itä-Lapin ammattiopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Huom! Sakk on mukana verkostossa omalla rahoituksella - TOP Laajennettu Pohjois-Suomi hankkeen tarkoituksena on tukea koulutuksenjärjestäjien opetussuunnitelmatyötä monipuolistamalla eri ympäristöissä tapahtuvaa oppimista, kehittämällä vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen perustutkinto sekä kehittämällä uudenlaisia pedagogisia malleja. Tässä hankkeessa jatketaan ja monipuolistetaan syksyllä 2012 käynnistynyttä alueellista kehittämistyötä, jossa levitetään ja edelleen kehitetään Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hankkeissa vuosina pilotoituja ja vuonna 2013 vertaistutoroinnin kohteena olevia työssäoppimisen toimintamalleja ja niihin liittyviä tukitoimia Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Itä-Lapin ammattiopiston sisällä sekä alueellisena yhteistyönä. Alueellisen vertaiskehittämistyön keskeisenä tavoitteena on ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integraation edistäminen sekä sosiaalisen median ja tietoja viestintätekniikan käyttöönoton edistäminen työssäoppimisprosessin eri vaiheissa. Hanketyöllä edistetään ATTO-opintojen tutkintokohtaistamista ja paikallisen/alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamista opintojen sisällöissä ja toteuttamisessa. Toisena tavoitteena on jatkojalostaa tutkintokohtaisia laajennetun työssäoppimisen malleja (esimerkiksi yksilölliset, nopeutetut polut, 2+1 malli, yritysyhteistyömalli ) uusien yhteistyökumppaneiden kanssa siinä tutkinnossa, missä malli on kehitetty sekä myös mallien siirtäminen uuteen tutkintoon koulutuksenjärjestäjien sisällä. Päämääränä tutkintokohtaisissa osahankkeissa on vastavuoroisen yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen sekä pysyvien kumppanuuksien luominen. Tavoitteena on työpaikalla, koululla sekä muissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen rajapintojen murtaminen siten, että kaikki osapuolet (opiskelija, opettaja, työpaikka) hyötyvät. Uutena tavoitteena on käynnistää selvitystyö ja yhteinen pohdinta siitä, mitä osaamisperusteisuus käytännössä tarkoittaa suhteessa (laajennettuun) työssäoppimiseen ja edelleen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun työssäoppimisen eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna. Yksi osahanke selvittää osaamisperusteisen oppimisen ja osaamisen hankinnan määrittelyn problematiikkaa laajennetussa työssäoppimisessa. Tavoitteena on lisäksi jatkaa valtakunnallista yhteistyötä Laajennetun työssäoppimisen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistua mallien vertaiskehittämiseen ja malleista tiedottamiseen. Ammattitaitoa täydentävien opintojen työssäoppimispainotteinen/työvaltainen opiskelu ja tutkintokohtaistaminen edistyvät. Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ja työelämäyhteistyössä käytetään ajankohtaisia tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median välineitä ja työkaluja. Työssäoppimiminen on pedagogisesti suunniteltua, toteutettua ja arvioitua ja sitä toteutetaan yhteistyössä työ ja elinkeinoelämän kanssa. Syntyy ratkaisuehdotuksia laajennetun työssäoppimisen osaamisperusteiseen toteutukseen. Työelämälähtöisten tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelman käyttö ja toteuttaminen vahvistuu, sekä

8 vastaavasti luovutaan aika- ja opettajakeskeisestä opetuksesta ja ohjauksesta työssäoppimisen yhteydessä. Henkilökohtaiset ja joustavat opintopolut osana tutkinnon kokonaissuorittamista tulevat erityisesti korostumaan osaamisperusteisessa toteutuksessa. Saadaan toimiva porotalouden koulutusohjelman oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma, jossa opiskelija voi suorittaa noin puolet tutkinnosta työssäoppien. Opettajat oppivat mobiililaitteiden käyttöä opintojen ohjauksessa ja dokumentoinnissa. Opiskelijat oppivat mobiililaitteiden hyötykäyttöä opintojen suorittamisessa. Opettajat rakentavat ATTO opintojen sisällöt ja toteutuksen ammattialaan soveltuviksi ja siten ATTO -opettajien työelämäläheisyys vahvistuu. Yksittäisten opiskelijoiden opintojen läpäisy paranee ja keskeyttäminen pienenee. Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä /Lapin ammattiopisto luonto- ja ympäristöalan, maatalous-, rakennus-, sosiaali- ja terveysalan sekä kauneusalan perustutkinto-opiskelijat. Uusina kohderyhminä ovat RKK/ Lapin urheiluopiston tanssialan ja RKK/ Lapin matkailuopiston, Levi-instituutissa matkailualan sekä hotelli-, ravintolaja cateringalan perustutkinto-opiskelijat. Yhteensä vähintään 120 opiskelijaa. Itä-Lapin ammattiopistosta hankkeeseen osallistuvat hiusalan perustutkinnon kaikki ryhmät sekä yksittäisiä opiskelijoita palvelualojen perustutkinnon eri vuosikurssin opiskelijoista. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kohderyhmä kehittämisessä on luonto- ja ympäristöalan porotalouden koulutusohjelman opiskelijat. (=15 opiskelijaa). Yksittäisten opiskelijoiden kohderyhmänä on SAKK:n kaikki seitsemän perustutkintoa. Välillisenä kohdetyhmänä ovat em. opiskelijoita ohjaavat ja opettavat opettajat, ryhmänohjaajat ja työpaikkaohjaajat. Esimerkiksi Rovaniemen ja Kittilän kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköt, Kittilän alueen matkailuyritykset, Rovaseudun yksityiset maatalous- ja rakennusalan yritykset sekä Itä-Lapin hiusalan yrittäjät. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 100

9 Yksilöllisillä opintopoluilla työelämään Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto Eija Vesterinen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky Opiskelijat valmistuvat mm. nopeutettujen yksilöllisten polkujen ja työssäoppimisen kautta nopeammin työelämään ja jatko-opintoihin. Tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen työssäoppimisessa ja sen kehittämisessä. Atto-opinnot on mahdollista suorittaa joko kokonaan tai osittain työssäoppien ja atto-aineiden opetus voisi siirtyä osaksi ammattiaineiden tunteja. Tämä on huomioitu oppilaitoksemme päivitetyissä attoopetussuunnitelmissa. Yksilöllisten opintopolkujen tutorointi omassa oppilaitoksessa kaikille koulutusaloille ja muihin yhteistyöoppilaitoksiin. Yhteistyö mm. Tampereen (Tredu) ja Savon ammatti- ja aikuisopiston (Sakky) kanssa. Nuorten oppisopimusmallin kehittäminen ja mahdollisesti käyttöönotto oppilaitoksessamme, Tredun tutoroimana. Tavoitteena on tuottaa malli toteutuvista opintopoluista. Tekniikka ja liikenne; Elintarvikeala, Kone- ja metalliala, Luonnonvara- ala, Hotelli-, ravintola- ja cateringala. Hankkeessa mukana keskimäärin opiskelijaa ja heidän työssäoppimispaikat. mm. Olvi oyj, Rautavaaran leipomo, Maxi Cafe, ABC- liikenneasemat, Ravintola Iltalypsy, Ponsse Oy, Normet Oy, Iisalmen kaupungin ravitsemispalvelut. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 12

10 Utvidgad inlärning i arbetet 6 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Thomas Fant het/via_utbildning_i_ Optima, Pietarsaari Utveckla pedagogiska modeller för individuella studievägar inom studerandegruppen. 1. Intervall mellan skolaarbetsplats (t.ex. 3 dagar Utvidgad inlärning i arbetet och 2 dagar skola ELLER 4 dagar Utvidgad inlärning I arbetet och 1 dag skola). 2. Handledning med smarttelefoner via handledningscirklar 3. Läraren och KEXlärare (Atto-aine opettaja) aktiverar arbetsplatshandledarna i deras arbetsuppgifter via arbetslivs-perioder där man diskuterar och går igenom utvidgad inlärning i arbetet periodens innehåll, målsättningar och mobile handledningsmetoder. Lärare och KEX-lärare får själva utföra de arbetsuppgifter som studerande utför I samband med utvidgad inlärning i arbetet. På det här sättet kontrolleras arbetsuppgifternas svårighetsgrader och eventuellt kan nya arbetsuppgifter aktualiseras enligt vad arbetslivet och yrkesläroanstalternas samarbetsparter kan erbjuda. Arbetslivsperiodernas antal 4 * 6 veckors perioder där en arbetslivsperiod på 6 veckor utgör en resurs på Modell för 1 och 2 som nämns ovan. De/den modell som utarbetas ska innehålla arbetssätt (Hur gör man? Vad gör man?), handledningstimmar (Hur mycket timmar?) och euron (Vad kostar det?). [ x ] Kultur (Ytbehandling) [ x ] Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Merkonom) [ x ] Det naturvetenskapliga området (Datanom) [ x ] Teknik och kommunikation (Byggnadsteknik, träteknik, Logistik, Maskin- och metall) [ x ] Naturbruk och miljöområdet (Skogsmaskinsförare) [ x ] Social-, hälso- och idrottsområdet (Närvårdare) [ x ] Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Kock) Under åren har ca 150 studerande deltagit i Utvidgad inlärning i arbetet. Studieveckorna har varierat från 2 till ca 40. Alla studerande kan delta enligt deras egna behov. Simons transport Ovako Wire, Sanvatec, Solf Rör, Närpes Vatten Byggnadsbyrå Ravald, Byggnadsbyrå P Öhman, LH-Byggtjänst, Wasacon Snickeri Lång, Maaseppä Oy, Finvacon Ab, Aava kök, Nordwood Ab, Pohjanmaan keittiökalustetukku Ålderdomshemmet Carl & Carolina, Vasa centralsjukhus, Närpes stad, Korsnäs kommun, Esse och Pedersöre hemservice Pekka Hatanpää, Oy Metsäkoneyhtymä Aittamäki Ab, Biovatti, Logset

11 Erlands plåt, Hällströms plåt F:ma Mats Åbonde, F:ma Kristian Åbacka Panorama, Solf Gästgivargård, Wasa konditori Kaikki yritykset/työnantajat ei ole aktiivisia koko ajan. Ei

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Kysely koulutuksen järjestäjille vastaukset Soila Salonen Osaamisen ja sivistyksen asialla 10.10.2008 www.oph.fi 40 Koulutuksen alat, joita koulutuksen järjestäjät järjestävät

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Miksi? Mitä? Miten? Milloin? I Anne Kytömäki I Koulutuskeskus Sedu I huhtikuu 2012 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Jakaminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä; Koulutuskeskus

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen Uudistuva ammatillinen koulutus - työelämälähtöisiä toimintamalleja Hyvä muutos kuljettaa eteenpäin! Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto, yo 13,00

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä

Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Vipunen 18.6.2016 Alin hyväksytty pistemäärä Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, yo 0,00 Maatalousalan perustutkinto,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

Oppimisympäristöt. Yrittäjyyskasvatus/ ammattilaisuus

Oppimisympäristöt. Yrittäjyyskasvatus/ ammattilaisuus Oppilaitokset Kansainvälinen yhteistyö Tiimiopettajuus Yrittäjät Asiantuntijat Perustutkintojen välinen yhteistyö Opiskelijahyvinvoinnin palvelut Kodit Elintarvikealan perustutkinto Yhteistyöverkostot

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska 2 2016 Me olemme Skanska Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso- Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö AMOS/Koskimäki. Päivitetty 15.1.2016 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT OMISTUSTYYPEITTÄIN 1.1.2016 LUKIEN Yhteensä 126 järjestäjää Kunnat (9) Helsingin kaupunki Joensuun kaupunki Kajaanin kaupunki Kouvolan kaupunki Oulun kaupunki

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011-2014 Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Yhteensä 16 milj. Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Opiskelijoiden vai koulutuksen tehostamista Espoo. Elise Virnes

Opiskelijoiden vai koulutuksen tehostamista Espoo. Elise Virnes Opiskelijoiden vai koulutuksen tehostamista 8.9.2011 Espoo Elise Virnes Tämän hetken haasteita pitkien koulutusurien lyhentäminen nuorten työelämään siirtymisen nopeuttaminen suurten koulutustasoerojen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Koordinaattorin tilannekatsaus

Koordinaattorin tilannekatsaus Koordinaattorin tilannekatsaus HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUSKOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 19.5.2015 Marja Veikkola Vuoden 2014 väliraportin tietojen kerääminen Webropol kysely 2.1. - 23.1.2015 (raportti

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot