Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet Oppia niinku töissä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Anne Eteläaho SEDU, OSAO, JEDU, SAI Pedagogisen mallin luominen mm. Opiskelijan oma polku.tavoitteena on kehittää pedagogisia malleja laajennetun työssäoppimisen tueksi. Pedagogisten mallien avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta. Työssäoppimiseen tai työssäoloon integroitavat atto-opinnot tai vaihtoehtoinen tapa suorittaa attoopinnot tutkinnon perusteiden mukaisesti. Vapaasti valittavat opinnot laajennetun työssäoppimisen tueksi. Laajennetussa työssäoppimisessa mukana oleville erityisopiskelijoille erilaisia tapoja suorittaa atto-opintoja. Erilaisten tvt ja some -työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö. 2 plus 1 mallin laajentaminen. Aiemmin luotujen 2+1-mallien hyödyntäminen (mentorit) mallissa viimeinen vuosi voi olla joko oppisopimusmalli tai työssäoppimismalli. Oppisopimusmallin kohdalla kehitettävänä on myös sopimusmenettely oppisopimustoimiston kanssa. Malli työllistymistä varten. Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi. Työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin päivittäminen paikallisella tasolla vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä. Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten ja rakenteellisten puitteiden uudistaminen, jotta mallien toteuttaminen onnistuu ja ohjausjärjestelyt ovat hyödynnettävissä. Tuotteet: 1. Pedagogisia malleja ja niiden hyvät käytännöt 2. 2 plus 1 mallin laajentaminen ja niiden hyvät käytännöt 3. Erilaisten tvt ja some -työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö 4. Attojen vaihtoehtomalleja ja Atto-aineiden integrointi työssäoppimiseen. Malleja laajennetun työssäoppimisen ja atto-aineiden suorittamiseen erityisopiskelijoille 5. Opetusmateriaalia laajennetun työssäoppimisen tarpeisiin 6. Koulutuksia some-työkalujen käytöstä työssäoppimisen ohjauksen tukena ja hyviä käytänteitä somen soveltamisesta 7. Ohjeistus laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen ja resursointiin 8. Malli ennakointia ja työllistymistä varten 9. Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen

2 10. Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi. 11. Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali paikalliseen käyttöön päivitettynä vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä huomioiden laajennettu työssäoppiminen, Ecve ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. 12. Yhteinen koulutuspäivä, jossa levitetään hankkeen hyvät tulokset Eri koulutuksen järjestäjiltä osallistuu eri opistoista erinäinen määrä opiskelijoita, opettajia sekä työpaikkaohjaajia yhteiseen hankkeeseen. Näitä ei ole vielä määritelty. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 100

3 Oppipaikat Turun Ammattiopistosäätiö Jaakko Lainio Turun Ammattiopistosäätiö - TAO, Turun Ammattiopistosäätiö Turun kaupunki - Turun ammatti-instituutti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Salon seudun koulutuskuntayhtymä - Salon seudun ammattiopisto Länsirannikon koulutus Oy - WinNova Tämän hankkeen tavoitteena on poistaa oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen liittyviä väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja ja perusteettomia odotuksia. Kokeilussa mukana olevissa oppilaitoksissa tulee vuosien hyödyntämään oppisopimusmenetelmää ehkä 50 opiskelijaa. Sen jälkeen määrän arvellaan lähivuosina moninkertaistuvan. Hankkeen avulla kehitetään aikaisempiin 2+1 kokeiluihin pohjautuva, useille eri aloille sopiva malli työssäoppimisen laajentamiseksi oppisopimusmenettelyn avulla. Tässä mallissa oppisopimusopiskelu liitetään ammatilliseen peruskoulutukseen perinteistä lähi- ja etäopetusta täydentävänä opetusmenetelmänä, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Oppipaikat- hanke kohdistuu seuraaville ammattialoille: Talonrakennus Talotekniikka Puutarha Pintakäsittely Veneenrakennus Verhoilu ja sisustus Matkailu ja ravitsemus Sosiaali ja terveys Yhteistyöyrityksiä tulee olemaan lähes yhtä monta kuin oppisopimuskoulukseen osallistuvia opiskelijoita. Yritysten nimet ja yhteyshenkilöt vahvistuvat vasta sopimusvaiheessa. Ei

4 TOPLaaja 5 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Maarit Kuosa wiki.lamk.fi (TopLaaja hankeverkosto) a) Kotkan- Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, myöh. EKAMI b) Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto; myöh. ESEDU c) Etelä- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto, myöh. SAMPO d) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, myöh. PKKY e) Porvoo International College, myöh. PORVOO f) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, myöh. SAMIEDU g) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto, myöh. JAO Henkilöstön tietoisuuden, osaamisen ja osallisuuden lisääntyminen työvaltaisen koulutuksen toteutusmallien luomisessa ja toteuttamisessa -työelämälähtöisyys ja osaamisperustaisuus ( työssäoppimisen pedagogiikka) -yksilölliset, joustavat opintopolut, HOPS:ien käytön tehostuminen (osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt) - erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vaihtoehtoisten tapojen mallintaminen ja pilotoiminen ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen - yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta - kehittämällä sopimusmenettelyjä ja käytäntöjä Selvittää koulutuksen järjestäjän rakenteiden muutostarpeita ja vaatimuksia opettajan työn muutokseen -opettajien vastuuttaminen ja valtuuttaminen oman työn suunnitteluun ja toteutukseen Uuden teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen mm. oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä, mobiiliohjauksessa ja vertaisoppimisessa Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroinnin jatkaminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Mallien, kokemusten yms. levittäminen valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjien sisällä Kehittämistoiminnan yhteyden liittyminen koulutuksen järjestäjän laatu- ja toimintajärjestelmiin Pilotoidut mallit ja kokemukset: - vaihtoehtoiset työelämälähtöiset koulutusreitit ja pedagogiset käytännöt - atto- opintojen suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä tai työvaltaisesti ammatinopetuksen rinnalla - atto- aineiden arviointi ammattiosaamisen näytön yhteydessä - osa opinnoista oppisopimuksella (ns. 2+1) koulutusmalli / koulutusmallit Kokemukset ja toimintamallit opettajien työajan joustavasta käytöstä Yhteistyön tuloksellisuus: -työelämä mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa -yhteistyö/ nuoret ja aikuiset (vrt. oppisopimus) Kehittämistoiminta on kirjattu koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmiin ja otettu huomioon strategioissa Wiki (www-sivut) ja uusi teknologia ja sosiaalinen media työssäoppimisen ohjauksen tukena, malleja ja

5 suosituksia EKAMI: kone- ja metalliala sekä autoala (Juhani Haaavisto Oy, HNR -Konepaja Oy, Intermarine Oy, Raskone Oy, Kotka ja Volvo Finland AB, Kotka), 10 työpaikkaohjaajaa SAMPO: sosiaali- ja terveysala, (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö), kyllä, TPO- koulutusta SAMIEDU: tekniikan ja liikenteen ala; sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, metsäala, rakennusala, kone- ja metalliala, logistiikka, sosiaali- ja terveysala, matkailu- ravitsemis- ja talousala,cateringala, kotityö- ja puhdistuspalveluala, ei TPO- koulutusta PKKY: erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi; Pohjois- Karjalan osuuskauppa, 50 työpaikkaohjaajaa ESEDU: logistiikka, liiketalous ja autoala, (Sokos Mikkeli), ei TPO- koulutusta PORVOO: liiketalous, sosiaali- ja terveysala, (alojen työssäoppimispaikat), 10 työpaikkaohjaajaa JAO: liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä sosiaali- ja terveysala: (Kuhmoisten kunta, Hoivakoti Johanna Oy, K- Citymarket oy, Seppälä sekä Palokka), ei TPO- koulutusta SALPAUS: liiketalous, sosiaali- ja terveysala (Hämeenmaa, Lahden kaupunki, Lahden Diakoniasäätiö), ei TPOkoulutusta kts.ed.kohta Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 70

6 Top-Pro Saskyssa Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saara-Leena Kytömäki tulossa Saskyn wikisivuille Tredu, Tavastia, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen Palvelualojen oppilaitos ( Tpa), Ahlman -hyödynnämme ja kokeilemme Tredun kokeilemaa mallia Oppisopimuskoulutuksen 2+1- mallista ( tavoite 10 opiskelijaa) - jatkamme erilaisten pedagogisten mallien kokeilua tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ( Mskk: kaikki koulutusalat, levittäminen muihin Saskyn yksiköihin) -keskitymme yhteistyössä kehittämään ja uudistamaan ammatillisen koulutuksen rakenteita ja kokeilemaan uusia opetus- ja ohjausmenetelmiä ( palvelualat) malli käytössä - malli tutkinnon osan suorittamiseen työn ja koulutuksen vuorottelulla - malli opiskelua ohjaavista tietoteknisistä järjestelmistä ( excel/ moodle/ työkirjamalli) - atto-integraatio käytössä Saskyssa kaikilla aloilla vähintään yhden tutkinnon osan osalta - malli uudenlaisen resurssijaon toteuttamisesta Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja yhteistyöoppilaitosten opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat, opintoohjaajat, erityisopettajat, ammattiosaamisen näyttöjen toiminnasta vastaava toimielin ja neuvottelukunnat sekä kuntayhtymän johto. Useita työelämäkumppaneita useilta aloilta. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 10

7 Laajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tervo Hellevi Itä-Lapin ammattiopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Huom! Sakk on mukana verkostossa omalla rahoituksella - TOP Laajennettu Pohjois-Suomi hankkeen tarkoituksena on tukea koulutuksenjärjestäjien opetussuunnitelmatyötä monipuolistamalla eri ympäristöissä tapahtuvaa oppimista, kehittämällä vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen perustutkinto sekä kehittämällä uudenlaisia pedagogisia malleja. Tässä hankkeessa jatketaan ja monipuolistetaan syksyllä 2012 käynnistynyttä alueellista kehittämistyötä, jossa levitetään ja edelleen kehitetään Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hankkeissa vuosina pilotoituja ja vuonna 2013 vertaistutoroinnin kohteena olevia työssäoppimisen toimintamalleja ja niihin liittyviä tukitoimia Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Itä-Lapin ammattiopiston sisällä sekä alueellisena yhteistyönä. Alueellisen vertaiskehittämistyön keskeisenä tavoitteena on ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integraation edistäminen sekä sosiaalisen median ja tietoja viestintätekniikan käyttöönoton edistäminen työssäoppimisprosessin eri vaiheissa. Hanketyöllä edistetään ATTO-opintojen tutkintokohtaistamista ja paikallisen/alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamista opintojen sisällöissä ja toteuttamisessa. Toisena tavoitteena on jatkojalostaa tutkintokohtaisia laajennetun työssäoppimisen malleja (esimerkiksi yksilölliset, nopeutetut polut, 2+1 malli, yritysyhteistyömalli ) uusien yhteistyökumppaneiden kanssa siinä tutkinnossa, missä malli on kehitetty sekä myös mallien siirtäminen uuteen tutkintoon koulutuksenjärjestäjien sisällä. Päämääränä tutkintokohtaisissa osahankkeissa on vastavuoroisen yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen sekä pysyvien kumppanuuksien luominen. Tavoitteena on työpaikalla, koululla sekä muissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen rajapintojen murtaminen siten, että kaikki osapuolet (opiskelija, opettaja, työpaikka) hyötyvät. Uutena tavoitteena on käynnistää selvitystyö ja yhteinen pohdinta siitä, mitä osaamisperusteisuus käytännössä tarkoittaa suhteessa (laajennettuun) työssäoppimiseen ja edelleen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun työssäoppimisen eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna. Yksi osahanke selvittää osaamisperusteisen oppimisen ja osaamisen hankinnan määrittelyn problematiikkaa laajennetussa työssäoppimisessa. Tavoitteena on lisäksi jatkaa valtakunnallista yhteistyötä Laajennetun työssäoppimisen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistua mallien vertaiskehittämiseen ja malleista tiedottamiseen. Ammattitaitoa täydentävien opintojen työssäoppimispainotteinen/työvaltainen opiskelu ja tutkintokohtaistaminen edistyvät. Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ja työelämäyhteistyössä käytetään ajankohtaisia tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median välineitä ja työkaluja. Työssäoppimiminen on pedagogisesti suunniteltua, toteutettua ja arvioitua ja sitä toteutetaan yhteistyössä työ ja elinkeinoelämän kanssa. Syntyy ratkaisuehdotuksia laajennetun työssäoppimisen osaamisperusteiseen toteutukseen. Työelämälähtöisten tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelman käyttö ja toteuttaminen vahvistuu, sekä

8 vastaavasti luovutaan aika- ja opettajakeskeisestä opetuksesta ja ohjauksesta työssäoppimisen yhteydessä. Henkilökohtaiset ja joustavat opintopolut osana tutkinnon kokonaissuorittamista tulevat erityisesti korostumaan osaamisperusteisessa toteutuksessa. Saadaan toimiva porotalouden koulutusohjelman oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma, jossa opiskelija voi suorittaa noin puolet tutkinnosta työssäoppien. Opettajat oppivat mobiililaitteiden käyttöä opintojen ohjauksessa ja dokumentoinnissa. Opiskelijat oppivat mobiililaitteiden hyötykäyttöä opintojen suorittamisessa. Opettajat rakentavat ATTO opintojen sisällöt ja toteutuksen ammattialaan soveltuviksi ja siten ATTO -opettajien työelämäläheisyys vahvistuu. Yksittäisten opiskelijoiden opintojen läpäisy paranee ja keskeyttäminen pienenee. Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä /Lapin ammattiopisto luonto- ja ympäristöalan, maatalous-, rakennus-, sosiaali- ja terveysalan sekä kauneusalan perustutkinto-opiskelijat. Uusina kohderyhminä ovat RKK/ Lapin urheiluopiston tanssialan ja RKK/ Lapin matkailuopiston, Levi-instituutissa matkailualan sekä hotelli-, ravintolaja cateringalan perustutkinto-opiskelijat. Yhteensä vähintään 120 opiskelijaa. Itä-Lapin ammattiopistosta hankkeeseen osallistuvat hiusalan perustutkinnon kaikki ryhmät sekä yksittäisiä opiskelijoita palvelualojen perustutkinnon eri vuosikurssin opiskelijoista. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kohderyhmä kehittämisessä on luonto- ja ympäristöalan porotalouden koulutusohjelman opiskelijat. (=15 opiskelijaa). Yksittäisten opiskelijoiden kohderyhmänä on SAKK:n kaikki seitsemän perustutkintoa. Välillisenä kohdetyhmänä ovat em. opiskelijoita ohjaavat ja opettavat opettajat, ryhmänohjaajat ja työpaikkaohjaajat. Esimerkiksi Rovaniemen ja Kittilän kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköt, Kittilän alueen matkailuyritykset, Rovaseudun yksityiset maatalous- ja rakennusalan yritykset sekä Itä-Lapin hiusalan yrittäjät. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 100

9 Yksilöllisillä opintopoluilla työelämään Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto Eija Vesterinen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky Opiskelijat valmistuvat mm. nopeutettujen yksilöllisten polkujen ja työssäoppimisen kautta nopeammin työelämään ja jatko-opintoihin. Tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen työssäoppimisessa ja sen kehittämisessä. Atto-opinnot on mahdollista suorittaa joko kokonaan tai osittain työssäoppien ja atto-aineiden opetus voisi siirtyä osaksi ammattiaineiden tunteja. Tämä on huomioitu oppilaitoksemme päivitetyissä attoopetussuunnitelmissa. Yksilöllisten opintopolkujen tutorointi omassa oppilaitoksessa kaikille koulutusaloille ja muihin yhteistyöoppilaitoksiin. Yhteistyö mm. Tampereen (Tredu) ja Savon ammatti- ja aikuisopiston (Sakky) kanssa. Nuorten oppisopimusmallin kehittäminen ja mahdollisesti käyttöönotto oppilaitoksessamme, Tredun tutoroimana. Tavoitteena on tuottaa malli toteutuvista opintopoluista. Tekniikka ja liikenne; Elintarvikeala, Kone- ja metalliala, Luonnonvara- ala, Hotelli-, ravintola- ja cateringala. Hankkeessa mukana keskimäärin opiskelijaa ja heidän työssäoppimispaikat. mm. Olvi oyj, Rautavaaran leipomo, Maxi Cafe, ABC- liikenneasemat, Ravintola Iltalypsy, Ponsse Oy, Normet Oy, Iisalmen kaupungin ravitsemispalvelut. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 12

10 Utvidgad inlärning i arbetet 6 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Thomas Fant het/via_utbildning_i_ Optima, Pietarsaari Utveckla pedagogiska modeller för individuella studievägar inom studerandegruppen. 1. Intervall mellan skolaarbetsplats (t.ex. 3 dagar Utvidgad inlärning i arbetet och 2 dagar skola ELLER 4 dagar Utvidgad inlärning I arbetet och 1 dag skola). 2. Handledning med smarttelefoner via handledningscirklar 3. Läraren och KEXlärare (Atto-aine opettaja) aktiverar arbetsplatshandledarna i deras arbetsuppgifter via arbetslivs-perioder där man diskuterar och går igenom utvidgad inlärning i arbetet periodens innehåll, målsättningar och mobile handledningsmetoder. Lärare och KEX-lärare får själva utföra de arbetsuppgifter som studerande utför I samband med utvidgad inlärning i arbetet. På det här sättet kontrolleras arbetsuppgifternas svårighetsgrader och eventuellt kan nya arbetsuppgifter aktualiseras enligt vad arbetslivet och yrkesläroanstalternas samarbetsparter kan erbjuda. Arbetslivsperiodernas antal 4 * 6 veckors perioder där en arbetslivsperiod på 6 veckor utgör en resurs på Modell för 1 och 2 som nämns ovan. De/den modell som utarbetas ska innehålla arbetssätt (Hur gör man? Vad gör man?), handledningstimmar (Hur mycket timmar?) och euron (Vad kostar det?). [ x ] Kultur (Ytbehandling) [ x ] Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Merkonom) [ x ] Det naturvetenskapliga området (Datanom) [ x ] Teknik och kommunikation (Byggnadsteknik, träteknik, Logistik, Maskin- och metall) [ x ] Naturbruk och miljöområdet (Skogsmaskinsförare) [ x ] Social-, hälso- och idrottsområdet (Närvårdare) [ x ] Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Kock) Under åren har ca 150 studerande deltagit i Utvidgad inlärning i arbetet. Studieveckorna har varierat från 2 till ca 40. Alla studerande kan delta enligt deras egna behov. Simons transport Ovako Wire, Sanvatec, Solf Rör, Närpes Vatten Byggnadsbyrå Ravald, Byggnadsbyrå P Öhman, LH-Byggtjänst, Wasacon Snickeri Lång, Maaseppä Oy, Finvacon Ab, Aava kök, Nordwood Ab, Pohjanmaan keittiökalustetukku Ålderdomshemmet Carl & Carolina, Vasa centralsjukhus, Närpes stad, Korsnäs kommun, Esse och Pedersöre hemservice Pekka Hatanpää, Oy Metsäkoneyhtymä Aittamäki Ab, Biovatti, Logset

11 Erlands plåt, Hällströms plåt F:ma Mats Åbonde, F:ma Kristian Åbacka Panorama, Solf Gästgivargård, Wasa konditori Kaikki yritykset/työnantajat ei ole aktiivisia koko ajan. Ei

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto Liite hankehakemukseen VUODEN 2013 VALTIONAVUSTUKSET / LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN KOKEILUHANKKEET / JYVÄSKY- LÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OSUUS PAINOPISTEET Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1.Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Suomi Organisaation puhelin * 0382811 Organisaation sähköpostiosoite salpaus@salpaus.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

Suomi Organisaation puhelin * 0382811 Organisaation sähköpostiosoite salpaus@salpaus.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Laajennettu työssäoppiminen kokeilutoiminta

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa

Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa OSAO toimintaa tiivistettynä Opiskelijoita noin 11 000, joista yli puolet ammatillisessa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Kysely koulutuksen järjestäjille vastaukset Soila Salonen Osaamisen ja sivistyksen asialla 10.10.2008 www.oph.fi 40 Koulutuksen alat, joita koulutuksen järjestäjät järjestävät

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

:n PEDAGOGISET TYÖSSÄOPPIMISEN MALLIT

:n PEDAGOGISET TYÖSSÄOPPIMISEN MALLIT :n PEDAGOGISET TYÖSSÄOPPIMISEN MALLIT Vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpaikalla ja työpajassa tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Miksi? Mitä? Miten? Milloin? I Anne Kytömäki I Koulutuskeskus Sedu I huhtikuu 2012 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Jakaminen

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen

OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä; Koulutuskeskus

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT

ARVIOINTIKOHTEET JA KRITEERIT Sedu: autoala, elintarvikeala, sosiaali- ja terveysala, matkailuala,liikeala, puuala Työssäoppimisen mielekäs laajentaminen ja sen monipuolisempi hyödyntäminen Opiskelijan yksilöllisten mahdollisuuksien

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia, Tornio Alin hyväksytty pistemäärä Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Axxell Axxell, Karis Liiketalouden perustutkinto, pk 15,00 Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta ninaes (Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä), olet kirjautuneena sisään.. huhtikuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Voimassa olevat järjestämissopimukset

Voimassa olevat järjestämissopimukset Voimassa olevat järjestämissopimukset Koulutuksen järjestäjä Tutkintotilaisuuksista vastaava oppilaitos Adulta Oy tutkinto Adulta Oy AEL Ami-säätiö / Amiedu Ami-säätiö / Amiedu myyntiedustaja, kodintekniikan

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Raportointi >> Perusraportti Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta . ( 66). 6 ( ). ( ). ( 6). ( 66) 6. ( ). ( ). 6 ( ). ( 6). ( ). ( 6). ( 6). 6 ( 66). 6 ( 6). ( 6) 6. ( 6). 6 ( 66). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). 6 ( ). ( 6) 6. ( 6). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). 6 ( ). (

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Opiskelijan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opiskelijan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opiskelijan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta. Sukupuoli Vastaajien määrä: ) Nainen ) Mies. Ikä vuosina Vastaajien määrä: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 v 5 . Meneillään oleva opiskeluvuosi

Lisätiedot

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen

MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen MYÖTÄTUULESSA - toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen Uudistuva ammatillinen koulutus - työelämälähtöisiä toimintamalleja Hyvä muutos kuljettaa eteenpäin! Koulutusjohtaja Maarit Kuosa, Koulutuskeskus

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Ahlmanin koulun säätiö

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET

YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET YHTEISHAKU KEVÄT 2015 / NURMIJÄRVI / 1. HAKUTOIVEET ISO KLA KLA10 KLAJOPO MÄN NYK RAJ RAJJOPO KIV Lukiot 60,8 % 403 69 72 4 1 62 105 90 0 0 Alppilan lukio Lukio 0 Arkadian yhteislyseo Lukio 117 25 46 4

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta. Sukupuoli Vastaajien määrä: 9 )nainen 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 )mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 9 9 9 0 0 0 99

Lisätiedot

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014-2018 KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS Verkostopäivä 21.11.2014 Marja Veikkola, koulutuskokeilujen koordinaattori (Osekk) Koulutuskokeilujen koordinointi Opetushallitus

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 1 ATTO = Ammattitaitoa Täydentävä Tutkinnon Osa Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov attoja 16 ov pakollisia tutkinnon osia

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa:

Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Tutkinnon järjestäjät Yrittäjyysalan tutkintotoimikunnalla (nro 8542) on voimassa oleva järjestämissopimus seuraavien järjestäjien kanssa: Ammattitutkinnot Yrittäjän ammattitutkinto Amiedu Ammattiopisto

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 31.10.2013 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman

Lisätiedot

Työssäoppimispainotteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Työssäoppimispainotteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Työssäoppimispainotteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen 8 % ei hae jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen 10 % keskeyttää ammatillisen koulutuksen Mihin laajennettua työssäoppimista tarvitaan? 40

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot