Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet Oppia niinku töissä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Anne Eteläaho SEDU, OSAO, JEDU, SAI Pedagogisen mallin luominen mm. Opiskelijan oma polku.tavoitteena on kehittää pedagogisia malleja laajennetun työssäoppimisen tueksi. Pedagogisten mallien avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta. Työssäoppimiseen tai työssäoloon integroitavat atto-opinnot tai vaihtoehtoinen tapa suorittaa attoopinnot tutkinnon perusteiden mukaisesti. Vapaasti valittavat opinnot laajennetun työssäoppimisen tueksi. Laajennetussa työssäoppimisessa mukana oleville erityisopiskelijoille erilaisia tapoja suorittaa atto-opintoja. Erilaisten tvt ja some -työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö. 2 plus 1 mallin laajentaminen. Aiemmin luotujen 2+1-mallien hyödyntäminen (mentorit) mallissa viimeinen vuosi voi olla joko oppisopimusmalli tai työssäoppimismalli. Oppisopimusmallin kohdalla kehitettävänä on myös sopimusmenettely oppisopimustoimiston kanssa. Malli työllistymistä varten. Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi. Työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin päivittäminen paikallisella tasolla vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä. Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten ja rakenteellisten puitteiden uudistaminen, jotta mallien toteuttaminen onnistuu ja ohjausjärjestelyt ovat hyödynnettävissä. Tuotteet: 1. Pedagogisia malleja ja niiden hyvät käytännöt 2. 2 plus 1 mallin laajentaminen ja niiden hyvät käytännöt 3. Erilaisten tvt ja some -työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö 4. Attojen vaihtoehtomalleja ja Atto-aineiden integrointi työssäoppimiseen. Malleja laajennetun työssäoppimisen ja atto-aineiden suorittamiseen erityisopiskelijoille 5. Opetusmateriaalia laajennetun työssäoppimisen tarpeisiin 6. Koulutuksia some-työkalujen käytöstä työssäoppimisen ohjauksen tukena ja hyviä käytänteitä somen soveltamisesta 7. Ohjeistus laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen ja resursointiin 8. Malli ennakointia ja työllistymistä varten 9. Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen

2 10. Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi. 11. Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali paikalliseen käyttöön päivitettynä vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä huomioiden laajennettu työssäoppiminen, Ecve ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. 12. Yhteinen koulutuspäivä, jossa levitetään hankkeen hyvät tulokset Eri koulutuksen järjestäjiltä osallistuu eri opistoista erinäinen määrä opiskelijoita, opettajia sekä työpaikkaohjaajia yhteiseen hankkeeseen. Näitä ei ole vielä määritelty. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 100

3 Oppipaikat Turun Ammattiopistosäätiö Jaakko Lainio Turun Ammattiopistosäätiö - TAO, Turun Ammattiopistosäätiö Turun kaupunki - Turun ammatti-instituutti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Salon seudun koulutuskuntayhtymä - Salon seudun ammattiopisto Länsirannikon koulutus Oy - WinNova Tämän hankkeen tavoitteena on poistaa oppisopimuksena toteutettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen liittyviä väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja ja perusteettomia odotuksia. Kokeilussa mukana olevissa oppilaitoksissa tulee vuosien hyödyntämään oppisopimusmenetelmää ehkä 50 opiskelijaa. Sen jälkeen määrän arvellaan lähivuosina moninkertaistuvan. Hankkeen avulla kehitetään aikaisempiin 2+1 kokeiluihin pohjautuva, useille eri aloille sopiva malli työssäoppimisen laajentamiseksi oppisopimusmenettelyn avulla. Tässä mallissa oppisopimusopiskelu liitetään ammatilliseen peruskoulutukseen perinteistä lähi- ja etäopetusta täydentävänä opetusmenetelmänä, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Oppipaikat- hanke kohdistuu seuraaville ammattialoille: Talonrakennus Talotekniikka Puutarha Pintakäsittely Veneenrakennus Verhoilu ja sisustus Matkailu ja ravitsemus Sosiaali ja terveys Yhteistyöyrityksiä tulee olemaan lähes yhtä monta kuin oppisopimuskoulukseen osallistuvia opiskelijoita. Yritysten nimet ja yhteyshenkilöt vahvistuvat vasta sopimusvaiheessa. Ei

4 TOPLaaja 5 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Maarit Kuosa wiki.lamk.fi (TopLaaja hankeverkosto) a) Kotkan- Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, myöh. EKAMI b) Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto; myöh. ESEDU c) Etelä- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto, myöh. SAMPO d) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, myöh. PKKY e) Porvoo International College, myöh. PORVOO f) Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, myöh. SAMIEDU g) Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto, myöh. JAO Henkilöstön tietoisuuden, osaamisen ja osallisuuden lisääntyminen työvaltaisen koulutuksen toteutusmallien luomisessa ja toteuttamisessa -työelämälähtöisyys ja osaamisperustaisuus ( työssäoppimisen pedagogiikka) -yksilölliset, joustavat opintopolut, HOPS:ien käytön tehostuminen (osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt) - erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vaihtoehtoisten tapojen mallintaminen ja pilotoiminen ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen - yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta - kehittämällä sopimusmenettelyjä ja käytäntöjä Selvittää koulutuksen järjestäjän rakenteiden muutostarpeita ja vaatimuksia opettajan työn muutokseen -opettajien vastuuttaminen ja valtuuttaminen oman työn suunnitteluun ja toteutukseen Uuden teknologian ja sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen mm. oppimisprosessin näkyväksi tekemisessä, mobiiliohjauksessa ja vertaisoppimisessa Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroinnin jatkaminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin Mallien, kokemusten yms. levittäminen valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjien sisällä Kehittämistoiminnan yhteyden liittyminen koulutuksen järjestäjän laatu- ja toimintajärjestelmiin Pilotoidut mallit ja kokemukset: - vaihtoehtoiset työelämälähtöiset koulutusreitit ja pedagogiset käytännöt - atto- opintojen suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä tai työvaltaisesti ammatinopetuksen rinnalla - atto- aineiden arviointi ammattiosaamisen näytön yhteydessä - osa opinnoista oppisopimuksella (ns. 2+1) koulutusmalli / koulutusmallit Kokemukset ja toimintamallit opettajien työajan joustavasta käytöstä Yhteistyön tuloksellisuus: -työelämä mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa -yhteistyö/ nuoret ja aikuiset (vrt. oppisopimus) Kehittämistoiminta on kirjattu koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmiin ja otettu huomioon strategioissa Wiki (www-sivut) ja uusi teknologia ja sosiaalinen media työssäoppimisen ohjauksen tukena, malleja ja

5 suosituksia EKAMI: kone- ja metalliala sekä autoala (Juhani Haaavisto Oy, HNR -Konepaja Oy, Intermarine Oy, Raskone Oy, Kotka ja Volvo Finland AB, Kotka), 10 työpaikkaohjaajaa SAMPO: sosiaali- ja terveysala, (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö), kyllä, TPO- koulutusta SAMIEDU: tekniikan ja liikenteen ala; sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, metsäala, rakennusala, kone- ja metalliala, logistiikka, sosiaali- ja terveysala, matkailu- ravitsemis- ja talousala,cateringala, kotityö- ja puhdistuspalveluala, ei TPO- koulutusta PKKY: erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi; Pohjois- Karjalan osuuskauppa, 50 työpaikkaohjaajaa ESEDU: logistiikka, liiketalous ja autoala, (Sokos Mikkeli), ei TPO- koulutusta PORVOO: liiketalous, sosiaali- ja terveysala, (alojen työssäoppimispaikat), 10 työpaikkaohjaajaa JAO: liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä sosiaali- ja terveysala: (Kuhmoisten kunta, Hoivakoti Johanna Oy, K- Citymarket oy, Seppälä sekä Palokka), ei TPO- koulutusta SALPAUS: liiketalous, sosiaali- ja terveysala (Hämeenmaa, Lahden kaupunki, Lahden Diakoniasäätiö), ei TPOkoulutusta kts.ed.kohta Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 70

6 Top-Pro Saskyssa Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saara-Leena Kytömäki tulossa Saskyn wikisivuille Tredu, Tavastia, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen Palvelualojen oppilaitos ( Tpa), Ahlman -hyödynnämme ja kokeilemme Tredun kokeilemaa mallia Oppisopimuskoulutuksen 2+1- mallista ( tavoite 10 opiskelijaa) - jatkamme erilaisten pedagogisten mallien kokeilua tukemaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ( Mskk: kaikki koulutusalat, levittäminen muihin Saskyn yksiköihin) -keskitymme yhteistyössä kehittämään ja uudistamaan ammatillisen koulutuksen rakenteita ja kokeilemaan uusia opetus- ja ohjausmenetelmiä ( palvelualat) malli käytössä - malli tutkinnon osan suorittamiseen työn ja koulutuksen vuorottelulla - malli opiskelua ohjaavista tietoteknisistä järjestelmistä ( excel/ moodle/ työkirjamalli) - atto-integraatio käytössä Saskyssa kaikilla aloilla vähintään yhden tutkinnon osan osalta - malli uudenlaisen resurssijaon toteuttamisesta Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja yhteistyöoppilaitosten opiskelijat, opettajat, työpaikkaohjaajat, opintoohjaajat, erityisopettajat, ammattiosaamisen näyttöjen toiminnasta vastaava toimielin ja neuvottelukunnat sekä kuntayhtymän johto. Useita työelämäkumppaneita useilta aloilta. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 10

7 Laajennettu työssäoppiminen Pohjois-Suomi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tervo Hellevi Itä-Lapin ammattiopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus. Huom! Sakk on mukana verkostossa omalla rahoituksella - TOP Laajennettu Pohjois-Suomi hankkeen tarkoituksena on tukea koulutuksenjärjestäjien opetussuunnitelmatyötä monipuolistamalla eri ympäristöissä tapahtuvaa oppimista, kehittämällä vaihtoehtoisia tapoja suorittaa ammatillinen perustutkinto sekä kehittämällä uudenlaisia pedagogisia malleja. Tässä hankkeessa jatketaan ja monipuolistetaan syksyllä 2012 käynnistynyttä alueellista kehittämistyötä, jossa levitetään ja edelleen kehitetään Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hankkeissa vuosina pilotoituja ja vuonna 2013 vertaistutoroinnin kohteena olevia työssäoppimisen toimintamalleja ja niihin liittyviä tukitoimia Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Itä-Lapin ammattiopiston sisällä sekä alueellisena yhteistyönä. Alueellisen vertaiskehittämistyön keskeisenä tavoitteena on ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integraation edistäminen sekä sosiaalisen median ja tietoja viestintätekniikan käyttöönoton edistäminen työssäoppimisprosessin eri vaiheissa. Hanketyöllä edistetään ATTO-opintojen tutkintokohtaistamista ja paikallisen/alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamista opintojen sisällöissä ja toteuttamisessa. Toisena tavoitteena on jatkojalostaa tutkintokohtaisia laajennetun työssäoppimisen malleja (esimerkiksi yksilölliset, nopeutetut polut, 2+1 malli, yritysyhteistyömalli ) uusien yhteistyökumppaneiden kanssa siinä tutkinnossa, missä malli on kehitetty sekä myös mallien siirtäminen uuteen tutkintoon koulutuksenjärjestäjien sisällä. Päämääränä tutkintokohtaisissa osahankkeissa on vastavuoroisen yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen sekä pysyvien kumppanuuksien luominen. Tavoitteena on työpaikalla, koululla sekä muissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen rajapintojen murtaminen siten, että kaikki osapuolet (opiskelija, opettaja, työpaikka) hyötyvät. Uutena tavoitteena on käynnistää selvitystyö ja yhteinen pohdinta siitä, mitä osaamisperusteisuus käytännössä tarkoittaa suhteessa (laajennettuun) työssäoppimiseen ja edelleen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun työssäoppimisen eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna. Yksi osahanke selvittää osaamisperusteisen oppimisen ja osaamisen hankinnan määrittelyn problematiikkaa laajennetussa työssäoppimisessa. Tavoitteena on lisäksi jatkaa valtakunnallista yhteistyötä Laajennetun työssäoppimisen muiden toimijoiden kanssa sekä osallistua mallien vertaiskehittämiseen ja malleista tiedottamiseen. Ammattitaitoa täydentävien opintojen työssäoppimispainotteinen/työvaltainen opiskelu ja tutkintokohtaistaminen edistyvät. Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksessa ja työelämäyhteistyössä käytetään ajankohtaisia tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median välineitä ja työkaluja. Työssäoppimiminen on pedagogisesti suunniteltua, toteutettua ja arvioitua ja sitä toteutetaan yhteistyössä työ ja elinkeinoelämän kanssa. Syntyy ratkaisuehdotuksia laajennetun työssäoppimisen osaamisperusteiseen toteutukseen. Työelämälähtöisten tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelman käyttö ja toteuttaminen vahvistuu, sekä

8 vastaavasti luovutaan aika- ja opettajakeskeisestä opetuksesta ja ohjauksesta työssäoppimisen yhteydessä. Henkilökohtaiset ja joustavat opintopolut osana tutkinnon kokonaissuorittamista tulevat erityisesti korostumaan osaamisperusteisessa toteutuksessa. Saadaan toimiva porotalouden koulutusohjelman oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma, jossa opiskelija voi suorittaa noin puolet tutkinnosta työssäoppien. Opettajat oppivat mobiililaitteiden käyttöä opintojen ohjauksessa ja dokumentoinnissa. Opiskelijat oppivat mobiililaitteiden hyötykäyttöä opintojen suorittamisessa. Opettajat rakentavat ATTO opintojen sisällöt ja toteutuksen ammattialaan soveltuviksi ja siten ATTO -opettajien työelämäläheisyys vahvistuu. Yksittäisten opiskelijoiden opintojen läpäisy paranee ja keskeyttäminen pienenee. Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä /Lapin ammattiopisto luonto- ja ympäristöalan, maatalous-, rakennus-, sosiaali- ja terveysalan sekä kauneusalan perustutkinto-opiskelijat. Uusina kohderyhminä ovat RKK/ Lapin urheiluopiston tanssialan ja RKK/ Lapin matkailuopiston, Levi-instituutissa matkailualan sekä hotelli-, ravintolaja cateringalan perustutkinto-opiskelijat. Yhteensä vähintään 120 opiskelijaa. Itä-Lapin ammattiopistosta hankkeeseen osallistuvat hiusalan perustutkinnon kaikki ryhmät sekä yksittäisiä opiskelijoita palvelualojen perustutkinnon eri vuosikurssin opiskelijoista. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kohderyhmä kehittämisessä on luonto- ja ympäristöalan porotalouden koulutusohjelman opiskelijat. (=15 opiskelijaa). Yksittäisten opiskelijoiden kohderyhmänä on SAKK:n kaikki seitsemän perustutkintoa. Välillisenä kohdetyhmänä ovat em. opiskelijoita ohjaavat ja opettavat opettajat, ryhmänohjaajat ja työpaikkaohjaajat. Esimerkiksi Rovaniemen ja Kittilän kuntien sosiaali- ja terveysalan yksiköt, Kittilän alueen matkailuyritykset, Rovaseudun yksityiset maatalous- ja rakennusalan yritykset sekä Itä-Lapin hiusalan yrittäjät. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 100

9 Yksilöllisillä opintopoluilla työelämään Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto Eija Vesterinen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky Opiskelijat valmistuvat mm. nopeutettujen yksilöllisten polkujen ja työssäoppimisen kautta nopeammin työelämään ja jatko-opintoihin. Tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen työssäoppimisessa ja sen kehittämisessä. Atto-opinnot on mahdollista suorittaa joko kokonaan tai osittain työssäoppien ja atto-aineiden opetus voisi siirtyä osaksi ammattiaineiden tunteja. Tämä on huomioitu oppilaitoksemme päivitetyissä attoopetussuunnitelmissa. Yksilöllisten opintopolkujen tutorointi omassa oppilaitoksessa kaikille koulutusaloille ja muihin yhteistyöoppilaitoksiin. Yhteistyö mm. Tampereen (Tredu) ja Savon ammatti- ja aikuisopiston (Sakky) kanssa. Nuorten oppisopimusmallin kehittäminen ja mahdollisesti käyttöönotto oppilaitoksessamme, Tredun tutoroimana. Tavoitteena on tuottaa malli toteutuvista opintopoluista. Tekniikka ja liikenne; Elintarvikeala, Kone- ja metalliala, Luonnonvara- ala, Hotelli-, ravintola- ja cateringala. Hankkeessa mukana keskimäärin opiskelijaa ja heidän työssäoppimispaikat. mm. Olvi oyj, Rautavaaran leipomo, Maxi Cafe, ABC- liikenneasemat, Ravintola Iltalypsy, Ponsse Oy, Normet Oy, Iisalmen kaupungin ravitsemispalvelut. Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 12

10 Utvidgad inlärning i arbetet 6 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Thomas Fant het/via_utbildning_i_ Optima, Pietarsaari Utveckla pedagogiska modeller för individuella studievägar inom studerandegruppen. 1. Intervall mellan skolaarbetsplats (t.ex. 3 dagar Utvidgad inlärning i arbetet och 2 dagar skola ELLER 4 dagar Utvidgad inlärning I arbetet och 1 dag skola). 2. Handledning med smarttelefoner via handledningscirklar 3. Läraren och KEXlärare (Atto-aine opettaja) aktiverar arbetsplatshandledarna i deras arbetsuppgifter via arbetslivs-perioder där man diskuterar och går igenom utvidgad inlärning i arbetet periodens innehåll, målsättningar och mobile handledningsmetoder. Lärare och KEX-lärare får själva utföra de arbetsuppgifter som studerande utför I samband med utvidgad inlärning i arbetet. På det här sättet kontrolleras arbetsuppgifternas svårighetsgrader och eventuellt kan nya arbetsuppgifter aktualiseras enligt vad arbetslivet och yrkesläroanstalternas samarbetsparter kan erbjuda. Arbetslivsperiodernas antal 4 * 6 veckors perioder där en arbetslivsperiod på 6 veckor utgör en resurs på Modell för 1 och 2 som nämns ovan. De/den modell som utarbetas ska innehålla arbetssätt (Hur gör man? Vad gör man?), handledningstimmar (Hur mycket timmar?) och euron (Vad kostar det?). [ x ] Kultur (Ytbehandling) [ x ] Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Merkonom) [ x ] Det naturvetenskapliga området (Datanom) [ x ] Teknik och kommunikation (Byggnadsteknik, träteknik, Logistik, Maskin- och metall) [ x ] Naturbruk och miljöområdet (Skogsmaskinsförare) [ x ] Social-, hälso- och idrottsområdet (Närvårdare) [ x ] Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Kock) Under åren har ca 150 studerande deltagit i Utvidgad inlärning i arbetet. Studieveckorna har varierat från 2 till ca 40. Alla studerande kan delta enligt deras egna behov. Simons transport Ovako Wire, Sanvatec, Solf Rör, Närpes Vatten Byggnadsbyrå Ravald, Byggnadsbyrå P Öhman, LH-Byggtjänst, Wasacon Snickeri Lång, Maaseppä Oy, Finvacon Ab, Aava kök, Nordwood Ab, Pohjanmaan keittiökalustetukku Ålderdomshemmet Carl & Carolina, Vasa centralsjukhus, Närpes stad, Korsnäs kommun, Esse och Pedersöre hemservice Pekka Hatanpää, Oy Metsäkoneyhtymä Aittamäki Ab, Biovatti, Logset

11 Erlands plåt, Hällströms plåt F:ma Mats Åbonde, F:ma Kristian Åbacka Panorama, Solf Gästgivargård, Wasa konditori Kaikki yritykset/työnantajat ei ole aktiivisia koko ajan. Ei