KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Savonkatu KOUVOLA Puh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 (18) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 30.10.2008 Puh. 0207 596 300"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä lokakuuta 2008 klo Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja; Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Rasimus Risto varapj., poistui kokouksesta :n 28 käsittelyn jälkeen klo Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Viinikainen Sakari Rikala Tuula Johansson Olli Honkanen Niilo Puhakka Osmo Ylikangas Kimmo Lonka Riitta Harjula Jari Reijo Jukka Junkkari Laura yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. va. hallintojohtaja, Kouvolan seurakunnan talousjohtaja, poistuneena kokouksesta :n 29 käsittelyn ajan klo Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Anjalankosken seurakunnan talousjohtaja ATK-suunnittelija Kouvolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö tiedotuspäällikkö Orrela Pertti kutsuttuna johtava sairaalapastori, :ien käsittelyn ajan klo Merikallio Leena kutsuttuna perheneuvoja, :ien käsittelyn ajan klo Lukkarinen Tuulikki kutsuttuna kehitysvammaistyön pastori, :ien käsittelyn ajan klo Saikkonen Asta sihteeri Poissa Gärdström Keijo Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Paavola Markku Kuusankosken seurakunnan talousjohtaja Orrela Tuula Palvelevan puhelimen sihteeri (kutsuttu)

2 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 19 Kokouksen avaus Valkealan kirkkoherra Niilo Honkanen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja Juhani Huovila avasi kokouksen. 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Koska seurakuntayhtymän johtavia virkoja ei vielä ole virallisesti perustettu eikä niihin näin ollen ole viranhaltijoita määrätty, puheenjohtaja on kutsunut yhteisen kirkkoneuvoston kokousten asioiden valmistelu- ja esittelytehtäviin väliaikaiseksi hallintojohtajaksi Kouvolan seurakunnan talousjohtajan Olli Johanssonin. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 21 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Leena Mänttäri ja Esko Niemelä. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee em. henkilöt pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään maanantaina klo , Kouvolan Seurakuntakeskus, hallintosihteerin huone. Valittiin Leena Mänttäri ja Esko Niemelä.

3 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 22 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Puheenjohtajan esitys: Pykälä 28 Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran täyttö käsitellään pykälän 23 jälkeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen em. muutoksin. Hyväksyttiin. 23 Yhteisen seurakuntatyön toiminnallinen organisaatio Tällä hetkellä viestinnässä, perheneuvonnassa, sairaalasielunhoidossa ja palvelevassa puhelimessa on johtokunnat sekä kehitysvammaistyössä on neuvotteluryhmä. Käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että sairaalasielunhoidossa ja palvelevassa puhelimessa pidetään johtokuntaa jatkossakin ehdottoman tärkeänä, kun taas kehitysvammaistyössä neuvotteluryhmän jatkamista korostetaan. Perheneuvonta ja viestintä kannattavat työryhmien muodostamista. Liitteenä 1 on kooste saaduista palveluyksiköiden ehdotuksista. Esillä on ollut ajatus myös yhteisestä palvelujohtokunnasta, jossa kaikki työmuodot olisivat edustettuina. Palveluyksiköiden vastaavat viranhaltijat on kutsuttu mukaan kokoukseen keskustelun ajaksi. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun asiasta ja päättää organisaatiomallista seuraavasti: a. sairaalasielunhoidolle ja palvelevalle puhelimelle perustetaan johtokunnat, b. viestinnälle, kehitysvammaistyölle ja perheneuvonnalle perustetaan vastuuryhmät. Käsitteleminen: Työmuotojen edustajina kuultiin johtava sairaalapastori Pertti Orrelaa, joka toi myös palvelevan puhelimen sihteeri Tuula Orrelan terveiset kokoukseen, perheneuvoja Leena Merikalliota, tiedotuspäällikkö Laura Junkkaria ja kehitysvammaistyön pastori Tuulikki Lukkarista. Hannele Viljakainen teki Olavi Suutarisen kannattamana pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle perustetaan johtokunnat ja muille vastuuryhmät.

4 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Suoritettiin äänestys: Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA ja Hannele Viljakaisen tekemää esitystä kannattaneet äänestivät EI. JAA-ääniä annettiin 4 ja EI-ääniä 7, TYHJIÄ 1. Hannele Viljakaisen esitys tuli hyväksyttyä. Arto Sahamies esitti pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle sekä palvelevalle puhelimelle perustetaan johtokunnat ja muille vastuuryhmät. Sahamiehen esitystä ei kannatettu. Päätettiin organisaatiomallista, että perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle perustetaan johtokunnat. Viestinnälle, kehitysvammaistyölle ja palvelevalle puhelimelle vastuuryhmät. Arto Sahamies jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Merkittiin, että 28 käsiteltiin tässä kohtaa kokousta. 24 Seurakuntayhtymän vuositeema Viiden seurakunnan tiedotuksessa ja kirkkoherrojen kesken on suunniteltu ensi vuoden yhteiseksi teemaksi aihetta Seurakuntalaisten odotusten kartoittaminen. Viestinnässä suunnitellaan rovastikunnallisesti toteutettavaksi esim. seurakuntalehden välissä kyselyä seurakuntalaisten odotuksista, jota voisi hyödyntää tulevassa suunnittelussa. Rovastikunnallinen työryhmä pohtii asiaa. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää Kouvolan seurakuntayhtymän vuositeemaksi 2009 Seurakuntalaisten odotusten kartoittaminen. Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys. 25 Seurakuntayhtymän viraston toimistotilojen korjaus, suunnitelmien hyväksyminen Asiaa on alustavasti käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa , 13. Seurakuntayhtymän perustamista valmistellut ohjausryhmä on kokouksessaan päättänyt käynnistää yhtymän toiminnan takia välttämättömien toimistotilojen suunnittelun ja valmistelut tarvittavien rakennussuunnitelmien ja kustannusarvion aikaansaamiseksi. Korjaushanketta varten nimettiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

5 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Esko Niemelä, Elimäen seurakunta, puheenjohtaja Anssi Arola, Anjalankosken seurakunta, kiinteistökonsultti Jukka Reijo, Kouvolan seurakunta, kiinteistöpäällikkö Markku Lehtinen, Kouvolan seurakunta Olli Johansson, Kouvolan seurakunta, talousjohtaja Ari Salminen, Kouvolan seurakunta, laitosmestari Markku Paavola, Kuusankosken seurakunta, talousjohtaja Matti Mustikkamaa, Kuusankosken seurakunta, talonmies-vahtimestari Reino Niveri, Valkealan seurakunta, talouspäällikkö Maija Taavila, Jaalan seurakunta, talouspäällikkö Kuusankosken seurakuntakeskuksen kolmannesta kerroksesta puolet on vuokrattu ulkopuoliselle, ja nämä tilat on päätetty ottaa omaan käyttöön. Lisäksi Kouvolan seurakuntakeskuksen toimistotiloissa tehdään muutostöitä väliseinä- yms. ratkaisujen avulla. Tämä on myös edullinen ja käytännöllisin toimintatapa, vaikka yhtymän virasto jakautuukin tällöin kahteen toimipaikkaan. Muutostyöt kohdistuvat Kouvolan seurakuntakeskuksessa 21 toimistohenkilön työpisteeseen ja Kuusankosken seurakuntakeskuksessa 27 työpisteeseen. Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen pääsuunnittelijaksi Arkkitehtisuunnittelu Pentti Hellén Oy:n Kouvolasta. Arkkitehti Pentti Hellén on tehnyt aiemminkin suunnitelmia Kouvolan rovastikunnan seurakunnille ja hän tuntee seurakuntien kiinteistöjä. Lisäksi toimikunta valitsi saamansa tehtävän mukaisesti LVI- suunnittelijaksi Insinööritoimisto LV-Ilma Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi K&O Insinöörit Oy:n. Rakennuttajakonsultiksi valittiin Insinööritoimisto Vi-Ra Oy. Saamansa tehtävän mukaisesti suunnittelutoimikunta on yhdessä suunnittelijoiden kanssa ohjannut ja organisoinut hankkeen suunnittelun. Toimikunta tuo nyt hyväksyttäväksi laatimansa suunnitelmat eri hallintoelimissä ja viranomaisilla sekä pyytää lupaa valmistella näihin perustuvat urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat. Hankeen kokonaiskustannusarvio arvonlisäveroineen on yhteensä euroa. Työt on tarkoitus saada käyntiin mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin tammikuussa, jolloin toimistotilat olisivat käyttöön otettavissa kesällä Suunnitelmat ja kustannusarvio on tarkoitus saada yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn pidettävään kokoukseen. Nyt esiteltävistä suunnitelmista on pyydetty nykyisiltä seurakuntien työympäristötoimikunnilta lausunnot, jotka on saatu kokoukseen mennessä. Valtuuston päätöksen jälkeen pyydetään urakkatarjoukset, jotka on tarkoitus käsitellä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Mikäli tarjoukset pysyvät hyväksyn kustannusarvion rajoissa, työt voidaan käynnistää tammikuun alussa Suunnitelmat esitellään tarkemmin liitteissä 2 ja 3 ja kustannusarvio liitteessä 4 (luottamuksellinen). Muutostyöt ovat pääpiirteissään seuraavat:

6 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 1. Kouvolan Seurakuntakeskus Suunnitelmissa on osoitettu muutoksia vanhan osan kellarikerrokseen, 1. kerrokseen sekä 2. kerroksen kiinteistötoimistoon. Tilojen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita ja tekniikkaa. Hautaustoimelle on osoitettu tilat nykyisestä taloustoimistosta. Hautaustoimen päällikölle ja toimistosihteerille on varattu omat väliseinillä erotetut toimistotilat ja muut työpisteet on sijoitettu avotoimistoon. Keskusrekisterille on osoitettu tilat nykyisen kirkkoherranviraston tiloista. Johtavalle toimistosihteerille ja arkistosihteerille on varattu omat väliseinillä erotetut toimistotilat ja toimistosihteerien työpisteet on sijoitettu avotoimistoon. Tilasta on erotettu pieni sukututkijan huone. Seurakuntatoimistolle on osoitettu tilat kirkkoherranviraston etuosasta. Seurakuntatoimisto on erotettu keskusrekisteristä väliseinällä, liukuovilla ja käyntiovella. Seurakuntatoimiston työpisteet on erotettu toisistaan väliseinällä ja liukuovella. Kulku seurakuntatoimistoon tapahtuu aulasta omalla sisäänkäynnillä kumpaankin palvelupaikkaan. Toimituskeskusteluhuone ja virastopapin huone on suunniteltu nykyiseen taloustoimistoon. Kiinteistöpalvelujen toimistoon on lisätty kiinteistöjohtajalle oma toimistohuone. 2. Kuusankosken Seurakuntakeskus Tilojen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia väliseiniä ja tekniikkaa. Kuitenkin vaaditun henkilömäärän sovittaminen tiloihin erillisiin huoneisiin vaatii jonkin verran väliseinien purkua ja uusia väliseiniä sekä mm. ilmanvaihdon uusimisen. Tilojen suunnittelussa on pyritty myös tilojen muunneltavuuteen vastaisen varalle. Sisääntuloaulaan tuulikaapin vasemmalle puolelle on sijoitettu infotiski ja toimistosihteerin huone. Seurakuntatoimiston palvelutoimisto säilyy ennallaan lukuun ottamatta kalusteiden järjestyksen muutoksia. Hankinta-asiamiehelle on suunniteltu toimistohuone ja varasto. Viestintätoimistossa viestintäpäällikölle on suunniteltu oma erillinen toimistohuone ja viestintätoimiston kahdelle muulle työntekijälle avotoimisto, joka samalla toimii neuvottelutilana. Kirkkoneuvoston kokoushuone on suunniteltu nykyisen kahvion ja kokoustilan paikalle. Henkilöstöhallinnolle on suunniteltu 2. kerrokseen 6 työtilaa, joista henkilöstöjohtajalle ja henkilöstösihteerille on varattu omat toimistohuoneet ja neljälle toimistosihteerille kaksi erillistä toimistohuonetta. Näissä kahden hengen huoneissa työparien työpisteet on erotettu toisistaan työpöydän kohdalla kattoon ulottuvalla kiinteällä väliseinällä. Henkilöstöhallinnolle on lisäksi suunniteltu kopiointi- ja varastotila sekä holvi. Henkilöstötoimiston tilojen väliin jää huone yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. 2. kerrokseen on näiden lisäksi suunniteltu kokoushuone, kaikkien työntekijöiden sosiaalitilat erikseen naisille ja miehille sekä tietohallinnon toimisto. Taloushallinnolle on suunniteltu 3. kerrokseen 7 työtilaa, joista talousjohtajalle, taloussihteerille ja kirjanpitäjälle on varattu omat toimistohuoneet ja neljälle toimistosihteerille kaksi erillistä toimistohuonetta. Näissä kahden hengen huoneissa työparien työpisteet on erotettu toisistaan työpöydän kohdalla kattoon ulottuvalla kiinteällä väliseinällä. Taloushallinnolle on lisäksi suunniteltu kopiointi- ja varastotila.

7 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Hallintotoimistolle on suunniteltu 3. kerrokseen 3 työtilaa. Kullekin työntekijälle on omat erilliset työhuoneet (hallintojohtaja, hallintosihteeri ja toimistosihteeri). Lisäksi on suunniteltu yhteinen taukotila, arkisto ja hallinnon sekä taloushallinnon yhteinen neuvotteluhuone, jota voidaan käyttää myös rippikoululuokkana. Nykyinen iv-kone on vanhentunut ja teholtaan riittämätön. Ilmastoinnin konehuone joudutaan n. 10 m 2 :n verran laajentamaan uuden ilmanvaihtokoneen tilavaatimuksen takia nuorisotyön käytössä olevaan kokoontumistilaan. Nuorisotilaa avarretaan vastaavasti purkamalla väliseiniä. Pihalle on suunniteltu uusi pysäköintialue työntekijöille ja nykyisen yleisöpysäköintialueen järjestäminen tehokkaammaksi. Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelmat ja kustannusarvion ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 26 Seurakuntayhtymän pysyvien virkojen perustaminen Virka on palvelussuhde, jonka hoitamiseen liittyy julkisen vallan käyttö. Kouvolan seurakuntayhtymä on kirkkolakiin perustuva viranomainen. Seurakuntien virat jakautuvat kahteen ryhmään: 1) kirkon hengellisen perustehtävän hoitamiseksi tarkoitetut seurakuntavirat sekä 2) muista palvelussuhteista ohjesäännöllä määrättyä julkista päätösvaltaa käyttävät virat. Viranhaltijat osallistuvat myös hallintoelinten asioiden valmisteluun ja panevat päätöksiä toimeen. Virka perustetaan erityisellä hallinnollisella päätöksellä ja siihen valitaan viranhaltija. Viranhaltijan valinta on pääsääntöisesti yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä. Seurakuntayhtymän viranhaltijoista vain yhteisen seurakuntatyön johtajan ja hallintojohtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto (Seurakuntayhtymän viraston johtosääntö 3 ). Seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvan seurakunnan viran perustamispäätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Muut palvelussuhteet ovat työsopimussuhteisia, ja niistä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Virkaa perustettaessa työnantaja laatii kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti viran tehtävänkuvauksen, jonka mukaan määräytyy mm. viran vähimmäispalkan perusteena oleva vaativuusryhmä. Viranhaltijan astuessa virkaan määrätään samoin viranhaltijan peruspalkan määrä. Tässä asiakohdassa perustettavat virat ovat seurakuntayhtymän virkoja. Yhtymän aloittaessa toimintansa seurakuntien viranhaltijat ja pysyväisluonteiset työsopimussuhteiset työntekijät siirretään heille soveltuviin yhtymän virkoihin ja tehtäviin kirkkolain 13 luvun 2 mukaisesti. Yhtymään siirtyvien viranhaltijoiden entiset virat seurakunnissa lakkautetaan. Seurakuntien muut virat säilyvät ennallaan. Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä on

8 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) kokouksessaan hyväksynyt yhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön luettelon. Perustettavat virat jakautuvat tässä siirtymävaiheessa kahteen ryhmään: 1) pysyviksi perustettavat virat ja 2) siirtymävaiheessa viroiksi perustettavat tehtävät, jotka viranhaltijan vaihtuessa muutetaan työsopimussuhteisiksi. Virkojen perustaminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Päätöksen tekemiseen vaaditaan KL 9:3 nojalla, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä kannattaa asiasta tehtyä esitystä. Liitteessä 5 luetellaan Kouvolan seurakuntayhtymän alkaen pysyviksi perustettavat virat. Taulukossa kerrotaan myös asianomaisiin virkoihin siirrettävien henkilöiden nimet ja nykyiset tehtävät. Virkojen vaativuusryhmät määritellään erikseen laadittavien tehtävänkuvausten ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen. Suunnitelmaa käsiteltiin seurakuntayhtymän palkka-asiamiesten ja luottamusmiesten yhteisessä kokouksessa Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteessä 5 mainitut virat perustetaan Kouvolan seurakuntayhtymään lukien. Käsitteleminen: Korjattiin liite 5 sairaalapastorin virkojen osalta, joita on kaksi eikä kolme. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys em. muutoksin. 27 Seurakuntayhtymän määräaikaisten virkojen perustaminen Tässä asiakohdassa perustettavat virat ovat sellaisia seurakuntayhtymän virkoja, joihin siirrettävät henkilöt ovat olleet virkasuhteessa seurakuntaan. Kyseiset tehtävät eivät kuitenkaan täytä viran tunnusmerkkejä, jolloin tehtävä voitaisiin hoitaa myös työsopimussuhteessa. Yhtymän aloittaessa toimintansa seurakuntien viranhaltijat ja pysyväisluonteiset työsopimussuhteiset työntekijät siirretään heille soveltuviin yhtymän virkoihin ja tehtäviin kirkkolain 13 luvun 2 mukaisesti. Tämä edellyttää, että viranhaltijat säilyttävät entiseen virkasuhteeseen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aiemmin kuuluneet edut. Yhtymään siirtyvien viranhaltijoiden entiset virat seurakunnissa lakkautetaan. Seurakuntien muut virat säilyvät ennallaan. Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä on kokouksessaan hyväksynyt yhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön luettelon. Perustettavat virat jakautuvat tässä siirtymävaiheessa kahteen ryhmään: 1) pysyviksi perustettavat virat ja 2) siirtymävaiheessa viroiksi perustettavat tehtävät, jotka viranhaltijan vaihtuessa muutetaan työsopimussuhteisiksi. Virkojen perustaminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Päätöksen tekemiseen vaaditaan KL 9:3 nojalla, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä

9 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) kannattaa asiasta tehtyä esitystä. Liitteessä 6 luetellaan Kouvolan seurakuntayhtymään alkaen perustettavat virat, jotka viranhaltijan vaihtuessa muutetaan työsopimussuhteisiksi tehtäviksi. Taulukossa kerrotaan myös asianomaisiin virkoihin siirrettävien henkilöiden nimet ja nykyiset tehtävät. Virkojen vaativuusryhmät määritellään erikseen laadittavien tehtävänkuvausten ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen. Suunnitelmaa käsiteltiin seurakuntayhtymän palkka-asiamiesten ja luottamusmiesten yhteisessä kokouksessa Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteessä 6 mainitut virat perustetaan Kouvolan seurakuntayhtymään lukien siten, että nykyisen viranhaltijan vaihtuessa virka lakkaa ja tehtävä muutetaan työsopimussuhteiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteessä 6 mainitut virat perustetaan Kouvolan seurakuntayhtymään lukien siten, että nykyisen viranhaltijan vaihtuessa virka lakkaa ja tehtävä muutetaan työsopimussuhteiseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että virkojen muuttamista työsopimussuhteisiksi tarkastellaan vuoden sisällä. Merkittiin, että seuraava pykälä (28) käsiteltiin :n 23 jälkeen. 28 Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran täyttö Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 21 :n mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajan viran pätevyysvaatimuksena on pätevyys vakinaisen papin virkaan, riittävä perehtyneisyys seurakuntien toimintaan ja hallintoon sekä johtamiskokemus. Johtosäännön 3 :n mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ohjausryhmä käsitteli yhteisen seurakuntatyön johtajan viran sisäistä hakuprosessia käsitelleen työryhmän esitystä kokouksessaan Ohjausryhmä päätti tällöin työryhmän esityksestä, että virka pannaan julkiseen hakuun, ja että sisäisessä haussa mukana olleiden hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Julkisen haun perusteena oli, että yhteisen seurakuntayön johtajan virka on keskeinen hallinnollinen tehtävä yhtymässä. Viran vaativuusryhmäksi ohjausryhmä päätti esittää 701. Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta, joista 5 oli aiemmin sisäisessä haussa mukana olleita. Luettelo viran hakijoista on liitteenä 7. Yksi hakijoista peruutti myöhemmin hakemuksensa. Hakijoista seuraavat kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun: Juha Parjanen, Erkki Kurronen, Markku Komulainen, Kari Helen, Ossi Hjerppe ja Jyrki Nordlund. Heistä lähetettiin soveltuvuustestiin Kurronen, Komulainen ja Nordlund. Haastatteluryhmä (Tuula Rikala, Risto Rasimus, Kyllikki Ventola, Keijo Gärdström, Juhani Huovila) saa soveltuvuustestin tulokset ja antaa tällöin ehdotuksen virkaan valittavasta.

10 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen työn johtajan virkaan valitaan kirkkoherra Markku Komulainen Pyhäjärveltä alkaen. Valinnan perusteena ovat Komulaisen pitkä kokemus seurakuntatyöstä, yhteistyökykyisyys, sovittelutaidot, läsnäolevuus, monipuolinen koulutus, kokemus kunnallishallinnosta ja innovoiva ajattelutyyli. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää varalle kirkkoherra Jyrki Nordlundia Iitistä. Viranhaltijan palkkaus määräytyy vaativuusryhmässä 701 ja peruspalkka on 3702,00 euroa kuukaudessa. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemä päätösesitys. Merkittiin, että Risto Rasimus poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Hallintojohtajan viran täyttö Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 16 :n mukaan hallintojohtajan viran pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva alempi tutkinto yhdistettynä laajaan kokemukseen seurakunnan tai muun julkishallinnon hallinto- ja talousasiain hoidosta sekä kokemus esimiestehtävistä ja hyvä hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Johtosäännön 3 :n mukaan hallintojohtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymää valmistellut ohjausryhmä päätti kokouksessaan käsitellessään Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnan taloudesta vastaavien viranhaltijoiden kirkkolain 13:2 perusteella tekemää yhteistä sopimusta tulevista tehtävistä yhtymässä, että hallintojohtajan virkaan esitetään valittavaksi Kouvolan seurakunnan talousjohtaja Olli Mikael Johansson, synt Johansson täyttää viran kelpoisuusehdot: hän on valmistunut ekonomiksi Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1972, ja hän on toiminut Kouvolan seurakunnan talousjohtajana alkaen. Hallintojohtajan viran palkkauksen määrää Kirkon työmarkkinalaitos Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen liitteen 27 nojalla. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtajan virkaan määrätään talousjohtaja Olli Johansson lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemä päätösesitys.

11 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Merkittiin, että va. hallintojohtaja Olli Johansson ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn vaan poistui kokoushuoneesta klo Seurakunta -lehden toteutus vuonna 2009 Rovastikunnallinen Seurakunta -lehti perustettiin vuonna Vuonna 2008 lehdestä ilmestyy neljä numeroa Kouvolan Sanomien ilmoitusliitteenä. Lehden toimitus sijaitsee Mainostoimisto Selektissä. Selekti on hoitanut toimitukselliset tehtävät, kuten alustavan sisältösuunnitelman, lehden juttujen tilaukset, kirjoituspalkkioista sopimisen, ilmoitusmyynnin ilmoitusmyyjän kautta sekä laskutustiedot ilmoitusmyynnistä ja omista kuluistaan Anjalankosken seurakunnan taloustoimistoon, lehden taiton, oikoluvun, vedosliikenteen, paino- ja jakeluyhteydet Lehtikantaan ja Kouvolan Sanomiin. Toimitusneuvoston ja tiedotustyön johtokunnan yhteispalaverissa perustettiin lehtityöryhmä selvittämään Seurakunta -lehden toteutusta vuonna Lehtityöryhmään kuuluvat tiedotuspäällikkö Laura Junkkari (pj), tiedottaja Ensio Väisänen, seurakuntasihteeri Ulla-Maija Hiltunen, Eila Korjala ja Jyrki Lindberg. Liitteenä 8 on asianomainen kohta tiedotustyön johtokunnan pöytäkirjasta sekä siihen liittyvä lehtityöryhmän esitys tiedotustyön johtokunnan kokoukseen. Seurakunta -lehden toteutuksesta vuonna 2009 on pyydetty tarjoukset Kouvolan Sanomilta, Mainostoimisto Selektiltä, PK-lehdeltä, Vartti Kouvolalta, Kotimaa-yhtiöiden viestintäpalveluilta sekä Valkealan Sanomat Oy:ltä. Tarjouspyyntö Seurakunta-lehdestä on liitteenä 9. Lehtityöryhmä valmistelee asiaa edelleen näiden tarjousten pohjalta. Esitys valittavasta toimittajasta käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Nykyisen Seurakunta -lehden toteutuskulut on pyritty kattamaan ilmoitusmyynnillä, jota on lehden sisällöstä maksimissaan yksi kolmasosa. Ilmoitusmyyntiä varten on palkattu provisiopalkalla ilmoitusmyyjä Mainostoimisto Selektin kautta. Ensi vuoden osalta Seurakunta -lehden kohdalla on päätettävä, pyritäänkö lehden toteutuksen kuluista osa kattamaan ilmoitusmyynnillä ja onko seurakuntayhtymä valmis palkkaamaan Seurakuntalehdelle provisiopalkkaisen ilmoitusmyyjän, jos ilmoitusmyyntiä valittava yhteistyökumppani ei toteuta ilmoitusmyyntiä. Yhtymän tiedotus ei toteuta ilmoitusmyyntiä. Seurakunta -lehden tarjouspyynnössä on tarjoajia pyydetty määrittelemään näkemyksensä ilmoitusmyynnin osuudesta ja toteutuksesta Seurakunta -lehdessä. Ilmoitusmyynnin osuutta lehden kustannusten kattamisessa ei tarjouspyynnössä ole pyydetty määrittelemään. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto määrittelee yhtymän tiedotuksen budjettiin varattavaksi määrärahaksi euroa Seurakunta -lehden toteutusta varten vuonna 2009.

12 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys. 31 Vuoden 2009 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Kirkkolain 15. luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan korotettuna lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien veroprosentti on saman suuruinen. Veroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään mennessä. Seurakuntien verotulot Vuoden 2009 alusta syntyy kuudesta kunnasta uusi Kouvolan kaupunki. Sen alueelle muodostuu samalla seurakuntayhtymä, joka käsittää nyt kuusi itsenäistä seurakuntaa. Seurakuntien väkiluvut ja veroprosentit olivat vuoden 2008 alussa seuraavat: Seurakunta Veroprosentti Väkiluku Anjalankoski 1, Elimäki 1, Jaala 2, Kouvola 1, Kuusankoski 1, Valkeala 1, Väkiluvun mukaan painotettu keskimääräinen veroprosentti on 1,43 prosenttia. Verotulot vuonna 2007 olivat yhteensä euroa, mikä jakautui seurakuntien kesken seuraavan kaavion mukaisesti:

13 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Verotulot 2007 Valkeala 11 % Anjalankoski 19 % Kuusankoski 23 % Elimäki 9 % Jaala 2 % Kouvola 36 % Seurakunnat ovat toimintakulttuureiltaan toisistaan poikkeavia; mukana on kaksi puuteollisuuskaupunkia ja kolme maalaispitäjää. Kouvola taas on perinteinen palveluyritysja hallintokaupunki. Seurakuntayhtymässä seurakunnat voivat säilyttää itsenäisyytensä, identiteettinsä ja toimintakulttuurinsa. Tukitoimien toteutuessa yhtymän tasolla seurakunnilla on myös mahdollisuus erikoistua joihinkin koko yhtymää palveleviin toimintamuotoihin. Parhaimmillaan yhtymän seurakunta onkin yhteistyössä toimiva, dynaaminen, omaleimainen ja erikoisosaamisellaan koko yhtymää palveleva seurakunta. Yhtymän erilaiset seurakunnat voivat samalla alueella jakaa toisiansa täydentävää kirkollista osaamista. Seurakuntayhtymän strateginen suunnittelu Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen tahto sekä toiminnallisissa että taloudellisissa kysymyksissä ilmaistaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamassa strategiassa. Tämän strategian laadinta on vielä alkuvaiheessa yhtymän hallinnon vasta käynnistyttyä. Tulevaisuudessa vahvistettavan strategian periaatteiden mukaan tapahtuu myös verotulojen tarpeen ja niiden jakamisen määrittely. Tässä alkuvaiheessa toiminta- ja taloussuunnitelman yleisperiaatteeksi on ohjausryhmän perustaman strategiatyöryhmän kokouksessa otettu seurakuntien nykyisen toiminnallisen ja taloudellisen tason säilyttäminen. Tämä tapahtuu niin, että kunkin seurakunnan toiminnalliset ja investointimäärärahat pyritään säilyttämään kussakin seurakunnassa aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisina. Tällöin seurakunta voisi vuonna 2009 jatkaa toimintaansa aiemmin suunnittelemallaan tavalla. Yhtymän vahvuutena pidetään seurakuntien toiminnan tukipalveluiden organisoitua hoitamista, jolloin seurakunnat voivat toteuttaa omaa perustehtäväänsä itsenäisesti

14 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) verrattain keveällä hallinnolla. Kiinteistöpalvelujen, hautaustoimen, taloudenhoidon ja henkilöstöhallinnon keskittäminen ja asiantunteva hoito vapauttavat yhtymäseurakuntien työntekijöitä hengelliseen työhön. Niinpä paikallisseurakuntien määrärahoista irrotetaan ne tukitoimien osat, jotka siirtyvät yhtymän hoidettavaksi. Samalla pidetään huolta, että talousarvioissa jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa eletään niin maailmantaloudellisesti kuin paikallisestikin varsin haasteellisessa taloudellisessa muutoksessa. Kirkon vuonna 2007 voimaan tullut uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) on jo koetellut ja tulee jatkossakin tuntumaan voimakkaana henkilöstömenoja lisäävänä asiana. Kahta kolmasosaa seurakuntien menoista edustavat henkilöstömenot ovat kasvaneet 11,3 % verrattuna kevään 2007 tasoon ja jatkavat kasvuaan vuonna 2009 runsaat 4,5 %, kun verotulojen kasvu jäänee vain noin 2 prosenttiin. Verotulojen tulisi kasvaa vuosina noin 10,4 prosenttia, jotta henkilöstömenojen kasvupyrähdys saataisiin tulopuolella kurottua umpeen. Toisaalta on hyvä, että kirkko on tällä tavalla mukana kohtaamassa tulevien vuosien rekrytointihaasteet. Kirkon tulee myös työnantajana olla tavoiteltava ja haluttu työnantaja, jonka palvelukseen hakeutuu asiansa osaavia korkeatasoisia työntekijöitä. Paikkakunnalta muutto ja yhä lisääntynyt kirkosta eroamisen aalto alkavat nekin tuntua seurakuntien taloudessa. Kouvolan seurakuntayhtymän alkuajan haaste on lisäksi se, että tarvittava infrastruktuuri saadaan rakennetuksi. Tämä edellyttää varsin laajan toimistojärjestelyn. Kuusankosken ja Kouvolan seurakuntakeskuksissa tehdään korjaustöitä, joista seurakuntayhtymän hallinnon järjestämistä pohtineessa laajapohjaisessa ohjausryhmässä on jo päätetty. Yhtymän toimistohenkilöstölle on saatava asianmukaiset keskitetyt työskentelytilat, sillä riittävän suuria toimistotiloja ei yhtymän seurakunnilla ollut valmiina ennestään. Myös tietojärjestelmiä on muutettava vastaamaan laajentuneita vaatimuksia. Investointipuolella taloudellista painetta lisäävät mainitun noin 1,6 milj. euron hintaisen hankkeen lisäksi Kuusankosken seurakunnan aivan vuoden 2008 lopulla käynnistämä investointisuunnitelmasta poikennut Vanhan seurakuntatalon 0,7 milj. euron suuruinen korjaustyö sekä Valkealan seurakuntakeskuksen 2 milj. euroa maksaneesta peruskorjauksesta poikiva 1,1 milj. euron pankkilaina kustannuksineen. Kyseisten investointien poistot tulevat rasittamaan taloutta vuoden 2009 tilinpäätöksestä alkaen. Seurakuntien talouden ja hallinnon hoitamiseen kohdistuu yhä laajenevia laadullisia paineita. Kirkon piirissä onkin käynnistetty valtakunnallisia hankkeita, joiden tarkoituksena on keventää seurakuntien hallinnollisten tehtävien aiheuttamia kuormia. Seurakuntien talous hoidetaan jo 3 5 vuoden kuluttua todennäköisesti yhä suuremmissa yksiköissä. Taloudenhoidon tehokkuuden ja laadun kehittämiseksi on pyrittävä laajaan yhteistyöhön. Näitä ovat mm. kirkkohallituksen käynnistämät paljon keskustelua herättäneet TYP-, HeTa- ja Kitke hankkeet. Kouvolan seurakuntayhtymän toimistoja saneerattaessa on otettava huomioon se mahdollisuus, että voinemme tarjota asianmukaisia tiloja kirkkohallituksen ylläpitämän aluetoimiston käyttöön. Nämä yhdessä henkilöstön luonnollisen poistumisen kanssa tullevat vastaisuudessa keventämään yhtymän taloutta.

15 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Taloudellinen yleistilanne Suomen korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on nopeasti hidastumassa. Suomen talous on perustaltaan kuitenkin terve. Työllisyystilanne on toistaiseksi hyvä, mutta viime aikaiset pankkikriisit maailmalla saattavat heijastua myös suomalaisiin pankkeihin, joka johtaa luotonannon tiukkenemiseen. Tämä puolestaan voi heikentää työllisyyttä. Inflaatio hidastuu vähitellen ensi vuoden aikana nykyisestä noin 4 prosentista 2½ prosenttiin. Kotitalouksien ostovoima lisääntyy 3½ % ensi vuonna, mikä on pääasiassa palkkojen noususta johtuvaa. Kansainvälisen talouden jatkuva heikkous lisää kuitenkin myös Suomen talouden haavoittuvuutta. Tämä korostaa talouden rakenteellisen sopeutumiskyvyn vahvistamisen tarvetta. Julkisen talouden rahoitusasema säilyy kuluvana vuotena hyvänä. Vuonna 2009 julkisen talouden rahoitusaseman ennustetaan heikkenevän selvästi, 1½ prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Syitä tähän ovat suhdannetilanteen heikkeneminen, toteutettavat veronkevennykset ja omaisuustulojen kääntyminen laskuun ennätystasoltaan. Kansainvälinen finanssikriisi on ryöstäytynyt sen verran pahaksi, että siitä muodostuu väistämättä myös reaalitalouden kriisi, mikä tietää vaikeita aikoja pörssiyhtiöille. Finanssikriisin loppu häämöttää, mutta sen hintana on taloudellinen kriisi, mikä toki on parempi vaihtoehto kuin koko rahoitusjärjestelmän vaarantuminen. Suomen talouskasvun ennusteita eri tutkimuslaitokset ovat syksyn mittaan tarkistaneet yhä uudelleen alaspäin. Näyttää siltä, että kasvu kuluvana vuonna kutistuu 2,8 %:iin ja jää vuonna 2009 noin 1,5 prosenttiin. Suomen kyky kohdata globaalin talouden riskejä on parempi kuin 1990-luvun alussa. Yritysten taseet ovat paremmassa kunnossa kuin tuolloin, korkoriski on pienempi ja valuttamme euro on saa aikaan vakautta. Laskelma verotuotosta vuonna 2009 Seuraavassa laskelmassa on vertailtu verotulojen määriä viime vuosilta jo toteutuneiden, verohallinnon antamien ennakkotietojen sekä omien arvioiden varassa. Kun verotulojen yleiseksi kasvuksi on kirkkohallituksen antamien tietojen valossa arvioitu vain 2 %, henkilöstömenoista ja investoinneista aiheutuvien kulujen kasvun kattamiseksi tämä ei alkuunkaan tule riittämään. Kun veroprosentti on KL 15:2 mukaan määrättävä lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön korotettuna, seurakuntayhtymän seurakuntien entisten tuloveroprosenttien mukaan määräytyvä veroprosentti olisi 1,45. Tämän mukaan laskien verotulot kasvaisivat noin 3,4 % edellisestä vuodesta. Vuosien verotulojen kasvu olisi tällöin yhteensä 6,4 % verrattuna tilanteeseen vuonna Mikäli veroprosentti määrätään nyt 1,50 prosentin suuruiseksi vastaavat kasvuprosentit olisivat 7 ja 10 prosenttia, mikä ei sekään aivan riittäisi menojen kasvun katteeksi, mutta olisi jo sangen lähellä. Ekonomistit ovat arvioineet kansainvälisen finanssikriisin heijastuvan myös Suomeen niin, että taloudellinen taantuma myös täällä koettaisiin. Voitaneen olettaa yleisen taloustilanteen heikkenevän edelleen vuonna 2009, ja parannusta olisi odotettavissa vuoden 2010 lopulla. Silloin paremman verotulokehityksen mahdollisuus olisi olemassa vuodesta 2011 alkaen. Käsillä oleva seurakuntayhtymämme menojen kasvupiikki taittunee

16 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) lähivuosina, jolloin voidaan odottaa 1,50 prosentin tuloveron toistaiseksi riittävän. Tämä on myös Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien yleisin tuloveroprosentti. Verotuloarvio 2009 Kouvolan seurakuntayhtymä Laskelma ) Kirkollisvero Maksuunpanovuoden vero-% Maksuunpannut ed. vuoden verot Muutos- % Kertyneet verot Muutos-% Verotulo , Verotulo , ,2 % ,3 % Verotulo , ,9 % ,0 % verottajan ilmoitus oma arvio Kertymäarvio , ,0 % Vertailu keskim. %:lla 1, ,0 % Vertailu 1, ,4 % 2) Yhteisövero Maksuunpantu Muutos- Kertyneet vero % verot Muutos-% Verotulo Verotulo ,7 % ,9 % Verotulo ,7 % ,0 % verottajan maksuunpanoarvio , kertymä oma arvio Kertymäarvio ,0 % Kirkon osuus 1,75 % yhteisöveron tuotosta Vuosien veroprosentti yllä on kuuden seurakunnan vuotuisten verotulokertymien mukaan laskettu keskiarvo (ei siis maksuunpanotilitysten mukainen). Kirkollisverokertymän kasvuksi ilman veroprosenttimuutosta on arvioitu 2 % kirkkohallituksen antaman keskimääräisen arvion mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuosille on käynnissä. Tässä suunnitteluvaiheessa käytettävissä olevan karkean tason laskelman perusteella näyttää siltä, että vuoden 2009 tilikauden tulos tulee olemaan selvästi alijäämäinen:

17 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Toimintatuotot Henkilöstökulut Muut kulut Toimintakulut Verotulot Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja korot Tilikauden tulos Tavoitteena on, että 1,50 prosentin verotuotolla voitaisiin kolmessa vuodessa saavuttaa taloudellinen tasapaino. Tällöin saattaisi olla mahdollista, että toiminnallisella puolella resurssien varovainen lisääminen olisi mahdollista vuodesta 2012 alkaen, mikäli ulkoiset taloudelliset edellytykset eivät kovasti heikkene. Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2009 määrätään 1,50 prosenttia. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 32 Ilmoitusasioita Aiemmin päätetyn mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston seuraavat kokouspäivät ovat sekä Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään Kuusankosken Seurakuntakeskuksessa keskiviikkona alkaen klo 17. Merkittiin tiedoksi. 33 Muut asiat Muita asioita ei ollut.

18 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 34 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan, liite Kokouksen päätös Puheenjohtaja päättää kokouksen klo Juhani Huovila puheenjohtaja Asta Saikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Leena Mänttäri Esko Niemelä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla Juhani Huovila lääninrovasti, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2012 1 (5) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 27.päivä huhtikuuta 2016 klo 17.00 18.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 6/2014 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 28. päivänä elokuuta 2014 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 4.1.2017 klo 17.00 - Paikka Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (12) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 20.11.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (12) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 20.11.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 20. päivänä marraskuuta 2008 klo 17.00 19.21 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 11. päivänä huhtikuuta 2013 klo 15.30 15.40 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2015 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.3.2015 klo 17.00-19.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja

kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 17.00 17.55 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus,, Sali Läsnä Ylikangas Kimmo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Keskiviikkona 01.11.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Köyliön seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Eskola Petri Huitu Pertti Hulmi Merja Kankare Tarja Karilainen Leena Krusberg Mauri Kytövuori

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 19. Kokouksen avaus 20. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 22. Ääntenlaskijoiden valinta 23.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (24) Yhteinen kirkkovaltuusto

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (24) Yhteinen kirkkovaltuusto KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKRJA 2/2008 1 (24) YHTESEN KRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 17.00 19.15 Paikka Kuusankosken Seurakuntakeskus, seurakuntasali Maunukselantie 3, Kuusankoski Mikäli

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 3/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 3/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 3/2016 Kokousaika Tiistai 13.12.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 28 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (8) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 19. päivä lokakuuta 2016 klo 17.00 18.05 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2013 1 (9) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21. päivänä helmikuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.39 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 76, poistui

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 10 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto 14.03.2011 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski

Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (7) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 23. päivänä helmikuuta 2012 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot