KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Savonkatu KOUVOLA Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 (18) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 30.10.2008 Puh. 0207 596 300"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä lokakuuta 2008 klo Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja; Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Rasimus Risto varapj., poistui kokouksesta :n 28 käsittelyn jälkeen klo Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Suutari Olavi Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Viinikainen Sakari Rikala Tuula Johansson Olli Honkanen Niilo Puhakka Osmo Ylikangas Kimmo Lonka Riitta Harjula Jari Reijo Jukka Junkkari Laura yht. kirkkovalt. pj yht. kirkkovalt. varapj. va. hallintojohtaja, Kouvolan seurakunnan talousjohtaja, poistuneena kokouksesta :n 29 käsittelyn ajan klo Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Anjalankosken seurakunnan talousjohtaja ATK-suunnittelija Kouvolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö tiedotuspäällikkö Orrela Pertti kutsuttuna johtava sairaalapastori, :ien käsittelyn ajan klo Merikallio Leena kutsuttuna perheneuvoja, :ien käsittelyn ajan klo Lukkarinen Tuulikki kutsuttuna kehitysvammaistyön pastori, :ien käsittelyn ajan klo Saikkonen Asta sihteeri Poissa Gärdström Keijo Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Paavola Markku Kuusankosken seurakunnan talousjohtaja Orrela Tuula Palvelevan puhelimen sihteeri (kutsuttu)

2 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 19 Kokouksen avaus Valkealan kirkkoherra Niilo Honkanen piti alkuhartauden, jonka jälkeen puheenjohtaja Juhani Huovila avasi kokouksen. 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Koska seurakuntayhtymän johtavia virkoja ei vielä ole virallisesti perustettu eikä niihin näin ollen ole viranhaltijoita määrätty, puheenjohtaja on kutsunut yhteisen kirkkoneuvoston kokousten asioiden valmistelu- ja esittelytehtäviin väliaikaiseksi hallintojohtajaksi Kouvolan seurakunnan talousjohtajan Olli Johanssonin. Puheenjohtajan esitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 21 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaan aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Leena Mänttäri ja Esko Niemelä. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee em. henkilöt pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarkastusajankohdaksi esitetään maanantaina klo , Kouvolan Seurakuntakeskus, hallintosihteerin huone. Valittiin Leena Mänttäri ja Esko Niemelä.

3 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 22 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Puheenjohtajan esitys: Pykälä 28 Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran täyttö käsitellään pykälän 23 jälkeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen em. muutoksin. Hyväksyttiin. 23 Yhteisen seurakuntatyön toiminnallinen organisaatio Tällä hetkellä viestinnässä, perheneuvonnassa, sairaalasielunhoidossa ja palvelevassa puhelimessa on johtokunnat sekä kehitysvammaistyössä on neuvotteluryhmä. Käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että sairaalasielunhoidossa ja palvelevassa puhelimessa pidetään johtokuntaa jatkossakin ehdottoman tärkeänä, kun taas kehitysvammaistyössä neuvotteluryhmän jatkamista korostetaan. Perheneuvonta ja viestintä kannattavat työryhmien muodostamista. Liitteenä 1 on kooste saaduista palveluyksiköiden ehdotuksista. Esillä on ollut ajatus myös yhteisestä palvelujohtokunnasta, jossa kaikki työmuodot olisivat edustettuina. Palveluyksiköiden vastaavat viranhaltijat on kutsuttu mukaan kokoukseen keskustelun ajaksi. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun asiasta ja päättää organisaatiomallista seuraavasti: a. sairaalasielunhoidolle ja palvelevalle puhelimelle perustetaan johtokunnat, b. viestinnälle, kehitysvammaistyölle ja perheneuvonnalle perustetaan vastuuryhmät. Käsitteleminen: Työmuotojen edustajina kuultiin johtava sairaalapastori Pertti Orrelaa, joka toi myös palvelevan puhelimen sihteeri Tuula Orrelan terveiset kokoukseen, perheneuvoja Leena Merikalliota, tiedotuspäällikkö Laura Junkkaria ja kehitysvammaistyön pastori Tuulikki Lukkarista. Hannele Viljakainen teki Olavi Suutarisen kannattamana pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle perustetaan johtokunnat ja muille vastuuryhmät.

4 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Suoritettiin äänestys: Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA ja Hannele Viljakaisen tekemää esitystä kannattaneet äänestivät EI. JAA-ääniä annettiin 4 ja EI-ääniä 7, TYHJIÄ 1. Hannele Viljakaisen esitys tuli hyväksyttyä. Arto Sahamies esitti pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle sekä palvelevalle puhelimelle perustetaan johtokunnat ja muille vastuuryhmät. Sahamiehen esitystä ei kannatettu. Päätettiin organisaatiomallista, että perheneuvonnalle ja sairaalasielunhoidolle perustetaan johtokunnat. Viestinnälle, kehitysvammaistyölle ja palvelevalle puhelimelle vastuuryhmät. Arto Sahamies jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Merkittiin, että 28 käsiteltiin tässä kohtaa kokousta. 24 Seurakuntayhtymän vuositeema Viiden seurakunnan tiedotuksessa ja kirkkoherrojen kesken on suunniteltu ensi vuoden yhteiseksi teemaksi aihetta Seurakuntalaisten odotusten kartoittaminen. Viestinnässä suunnitellaan rovastikunnallisesti toteutettavaksi esim. seurakuntalehden välissä kyselyä seurakuntalaisten odotuksista, jota voisi hyödyntää tulevassa suunnittelussa. Rovastikunnallinen työryhmä pohtii asiaa. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää Kouvolan seurakuntayhtymän vuositeemaksi 2009 Seurakuntalaisten odotusten kartoittaminen. Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys. 25 Seurakuntayhtymän viraston toimistotilojen korjaus, suunnitelmien hyväksyminen Asiaa on alustavasti käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa , 13. Seurakuntayhtymän perustamista valmistellut ohjausryhmä on kokouksessaan päättänyt käynnistää yhtymän toiminnan takia välttämättömien toimistotilojen suunnittelun ja valmistelut tarvittavien rakennussuunnitelmien ja kustannusarvion aikaansaamiseksi. Korjaushanketta varten nimettiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:

5 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Esko Niemelä, Elimäen seurakunta, puheenjohtaja Anssi Arola, Anjalankosken seurakunta, kiinteistökonsultti Jukka Reijo, Kouvolan seurakunta, kiinteistöpäällikkö Markku Lehtinen, Kouvolan seurakunta Olli Johansson, Kouvolan seurakunta, talousjohtaja Ari Salminen, Kouvolan seurakunta, laitosmestari Markku Paavola, Kuusankosken seurakunta, talousjohtaja Matti Mustikkamaa, Kuusankosken seurakunta, talonmies-vahtimestari Reino Niveri, Valkealan seurakunta, talouspäällikkö Maija Taavila, Jaalan seurakunta, talouspäällikkö Kuusankosken seurakuntakeskuksen kolmannesta kerroksesta puolet on vuokrattu ulkopuoliselle, ja nämä tilat on päätetty ottaa omaan käyttöön. Lisäksi Kouvolan seurakuntakeskuksen toimistotiloissa tehdään muutostöitä väliseinä- yms. ratkaisujen avulla. Tämä on myös edullinen ja käytännöllisin toimintatapa, vaikka yhtymän virasto jakautuukin tällöin kahteen toimipaikkaan. Muutostyöt kohdistuvat Kouvolan seurakuntakeskuksessa 21 toimistohenkilön työpisteeseen ja Kuusankosken seurakuntakeskuksessa 27 työpisteeseen. Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen pääsuunnittelijaksi Arkkitehtisuunnittelu Pentti Hellén Oy:n Kouvolasta. Arkkitehti Pentti Hellén on tehnyt aiemminkin suunnitelmia Kouvolan rovastikunnan seurakunnille ja hän tuntee seurakuntien kiinteistöjä. Lisäksi toimikunta valitsi saamansa tehtävän mukaisesti LVI- suunnittelijaksi Insinööritoimisto LV-Ilma Oy:n ja sähkösuunnittelijaksi K&O Insinöörit Oy:n. Rakennuttajakonsultiksi valittiin Insinööritoimisto Vi-Ra Oy. Saamansa tehtävän mukaisesti suunnittelutoimikunta on yhdessä suunnittelijoiden kanssa ohjannut ja organisoinut hankkeen suunnittelun. Toimikunta tuo nyt hyväksyttäväksi laatimansa suunnitelmat eri hallintoelimissä ja viranomaisilla sekä pyytää lupaa valmistella näihin perustuvat urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat. Hankeen kokonaiskustannusarvio arvonlisäveroineen on yhteensä euroa. Työt on tarkoitus saada käyntiin mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin tammikuussa, jolloin toimistotilat olisivat käyttöön otettavissa kesällä Suunnitelmat ja kustannusarvio on tarkoitus saada yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn pidettävään kokoukseen. Nyt esiteltävistä suunnitelmista on pyydetty nykyisiltä seurakuntien työympäristötoimikunnilta lausunnot, jotka on saatu kokoukseen mennessä. Valtuuston päätöksen jälkeen pyydetään urakkatarjoukset, jotka on tarkoitus käsitellä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Mikäli tarjoukset pysyvät hyväksyn kustannusarvion rajoissa, työt voidaan käynnistää tammikuun alussa Suunnitelmat esitellään tarkemmin liitteissä 2 ja 3 ja kustannusarvio liitteessä 4 (luottamuksellinen). Muutostyöt ovat pääpiirteissään seuraavat:

6 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 1. Kouvolan Seurakuntakeskus Suunnitelmissa on osoitettu muutoksia vanhan osan kellarikerrokseen, 1. kerrokseen sekä 2. kerroksen kiinteistötoimistoon. Tilojen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita ja tekniikkaa. Hautaustoimelle on osoitettu tilat nykyisestä taloustoimistosta. Hautaustoimen päällikölle ja toimistosihteerille on varattu omat väliseinillä erotetut toimistotilat ja muut työpisteet on sijoitettu avotoimistoon. Keskusrekisterille on osoitettu tilat nykyisen kirkkoherranviraston tiloista. Johtavalle toimistosihteerille ja arkistosihteerille on varattu omat väliseinillä erotetut toimistotilat ja toimistosihteerien työpisteet on sijoitettu avotoimistoon. Tilasta on erotettu pieni sukututkijan huone. Seurakuntatoimistolle on osoitettu tilat kirkkoherranviraston etuosasta. Seurakuntatoimisto on erotettu keskusrekisteristä väliseinällä, liukuovilla ja käyntiovella. Seurakuntatoimiston työpisteet on erotettu toisistaan väliseinällä ja liukuovella. Kulku seurakuntatoimistoon tapahtuu aulasta omalla sisäänkäynnillä kumpaankin palvelupaikkaan. Toimituskeskusteluhuone ja virastopapin huone on suunniteltu nykyiseen taloustoimistoon. Kiinteistöpalvelujen toimistoon on lisätty kiinteistöjohtajalle oma toimistohuone. 2. Kuusankosken Seurakuntakeskus Tilojen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia väliseiniä ja tekniikkaa. Kuitenkin vaaditun henkilömäärän sovittaminen tiloihin erillisiin huoneisiin vaatii jonkin verran väliseinien purkua ja uusia väliseiniä sekä mm. ilmanvaihdon uusimisen. Tilojen suunnittelussa on pyritty myös tilojen muunneltavuuteen vastaisen varalle. Sisääntuloaulaan tuulikaapin vasemmalle puolelle on sijoitettu infotiski ja toimistosihteerin huone. Seurakuntatoimiston palvelutoimisto säilyy ennallaan lukuun ottamatta kalusteiden järjestyksen muutoksia. Hankinta-asiamiehelle on suunniteltu toimistohuone ja varasto. Viestintätoimistossa viestintäpäällikölle on suunniteltu oma erillinen toimistohuone ja viestintätoimiston kahdelle muulle työntekijälle avotoimisto, joka samalla toimii neuvottelutilana. Kirkkoneuvoston kokoushuone on suunniteltu nykyisen kahvion ja kokoustilan paikalle. Henkilöstöhallinnolle on suunniteltu 2. kerrokseen 6 työtilaa, joista henkilöstöjohtajalle ja henkilöstösihteerille on varattu omat toimistohuoneet ja neljälle toimistosihteerille kaksi erillistä toimistohuonetta. Näissä kahden hengen huoneissa työparien työpisteet on erotettu toisistaan työpöydän kohdalla kattoon ulottuvalla kiinteällä väliseinällä. Henkilöstöhallinnolle on lisäksi suunniteltu kopiointi- ja varastotila sekä holvi. Henkilöstötoimiston tilojen väliin jää huone yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. 2. kerrokseen on näiden lisäksi suunniteltu kokoushuone, kaikkien työntekijöiden sosiaalitilat erikseen naisille ja miehille sekä tietohallinnon toimisto. Taloushallinnolle on suunniteltu 3. kerrokseen 7 työtilaa, joista talousjohtajalle, taloussihteerille ja kirjanpitäjälle on varattu omat toimistohuoneet ja neljälle toimistosihteerille kaksi erillistä toimistohuonetta. Näissä kahden hengen huoneissa työparien työpisteet on erotettu toisistaan työpöydän kohdalla kattoon ulottuvalla kiinteällä väliseinällä. Taloushallinnolle on lisäksi suunniteltu kopiointi- ja varastotila.

7 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Hallintotoimistolle on suunniteltu 3. kerrokseen 3 työtilaa. Kullekin työntekijälle on omat erilliset työhuoneet (hallintojohtaja, hallintosihteeri ja toimistosihteeri). Lisäksi on suunniteltu yhteinen taukotila, arkisto ja hallinnon sekä taloushallinnon yhteinen neuvotteluhuone, jota voidaan käyttää myös rippikoululuokkana. Nykyinen iv-kone on vanhentunut ja teholtaan riittämätön. Ilmastoinnin konehuone joudutaan n. 10 m 2 :n verran laajentamaan uuden ilmanvaihtokoneen tilavaatimuksen takia nuorisotyön käytössä olevaan kokoontumistilaan. Nuorisotilaa avarretaan vastaavasti purkamalla väliseiniä. Pihalle on suunniteltu uusi pysäköintialue työntekijöille ja nykyisen yleisöpysäköintialueen järjestäminen tehokkaammaksi. Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelmat ja kustannusarvion ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 26 Seurakuntayhtymän pysyvien virkojen perustaminen Virka on palvelussuhde, jonka hoitamiseen liittyy julkisen vallan käyttö. Kouvolan seurakuntayhtymä on kirkkolakiin perustuva viranomainen. Seurakuntien virat jakautuvat kahteen ryhmään: 1) kirkon hengellisen perustehtävän hoitamiseksi tarkoitetut seurakuntavirat sekä 2) muista palvelussuhteista ohjesäännöllä määrättyä julkista päätösvaltaa käyttävät virat. Viranhaltijat osallistuvat myös hallintoelinten asioiden valmisteluun ja panevat päätöksiä toimeen. Virka perustetaan erityisellä hallinnollisella päätöksellä ja siihen valitaan viranhaltija. Viranhaltijan valinta on pääsääntöisesti yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä. Seurakuntayhtymän viranhaltijoista vain yhteisen seurakuntatyön johtajan ja hallintojohtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto (Seurakuntayhtymän viraston johtosääntö 3 ). Seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvan seurakunnan viran perustamispäätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Muut palvelussuhteet ovat työsopimussuhteisia, ja niistä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Virkaa perustettaessa työnantaja laatii kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti viran tehtävänkuvauksen, jonka mukaan määräytyy mm. viran vähimmäispalkan perusteena oleva vaativuusryhmä. Viranhaltijan astuessa virkaan määrätään samoin viranhaltijan peruspalkan määrä. Tässä asiakohdassa perustettavat virat ovat seurakuntayhtymän virkoja. Yhtymän aloittaessa toimintansa seurakuntien viranhaltijat ja pysyväisluonteiset työsopimussuhteiset työntekijät siirretään heille soveltuviin yhtymän virkoihin ja tehtäviin kirkkolain 13 luvun 2 mukaisesti. Yhtymään siirtyvien viranhaltijoiden entiset virat seurakunnissa lakkautetaan. Seurakuntien muut virat säilyvät ennallaan. Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä on

8 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) kokouksessaan hyväksynyt yhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön luettelon. Perustettavat virat jakautuvat tässä siirtymävaiheessa kahteen ryhmään: 1) pysyviksi perustettavat virat ja 2) siirtymävaiheessa viroiksi perustettavat tehtävät, jotka viranhaltijan vaihtuessa muutetaan työsopimussuhteisiksi. Virkojen perustaminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Päätöksen tekemiseen vaaditaan KL 9:3 nojalla, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä kannattaa asiasta tehtyä esitystä. Liitteessä 5 luetellaan Kouvolan seurakuntayhtymän alkaen pysyviksi perustettavat virat. Taulukossa kerrotaan myös asianomaisiin virkoihin siirrettävien henkilöiden nimet ja nykyiset tehtävät. Virkojen vaativuusryhmät määritellään erikseen laadittavien tehtävänkuvausten ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen. Suunnitelmaa käsiteltiin seurakuntayhtymän palkka-asiamiesten ja luottamusmiesten yhteisessä kokouksessa Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteessä 5 mainitut virat perustetaan Kouvolan seurakuntayhtymään lukien. Käsitteleminen: Korjattiin liite 5 sairaalapastorin virkojen osalta, joita on kaksi eikä kolme. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys em. muutoksin. 27 Seurakuntayhtymän määräaikaisten virkojen perustaminen Tässä asiakohdassa perustettavat virat ovat sellaisia seurakuntayhtymän virkoja, joihin siirrettävät henkilöt ovat olleet virkasuhteessa seurakuntaan. Kyseiset tehtävät eivät kuitenkaan täytä viran tunnusmerkkejä, jolloin tehtävä voitaisiin hoitaa myös työsopimussuhteessa. Yhtymän aloittaessa toimintansa seurakuntien viranhaltijat ja pysyväisluonteiset työsopimussuhteiset työntekijät siirretään heille soveltuviin yhtymän virkoihin ja tehtäviin kirkkolain 13 luvun 2 mukaisesti. Tämä edellyttää, että viranhaltijat säilyttävät entiseen virkasuhteeseen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aiemmin kuuluneet edut. Yhtymään siirtyvien viranhaltijoiden entiset virat seurakunnissa lakkautetaan. Seurakuntien muut virat säilyvät ennallaan. Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä on kokouksessaan hyväksynyt yhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön luettelon. Perustettavat virat jakautuvat tässä siirtymävaiheessa kahteen ryhmään: 1) pysyviksi perustettavat virat ja 2) siirtymävaiheessa viroiksi perustettavat tehtävät, jotka viranhaltijan vaihtuessa muutetaan työsopimussuhteisiksi. Virkojen perustaminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Päätöksen tekemiseen vaaditaan KL 9:3 nojalla, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä

9 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) kannattaa asiasta tehtyä esitystä. Liitteessä 6 luetellaan Kouvolan seurakuntayhtymään alkaen perustettavat virat, jotka viranhaltijan vaihtuessa muutetaan työsopimussuhteisiksi tehtäviksi. Taulukossa kerrotaan myös asianomaisiin virkoihin siirrettävien henkilöiden nimet ja nykyiset tehtävät. Virkojen vaativuusryhmät määritellään erikseen laadittavien tehtävänkuvausten ja kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen. Suunnitelmaa käsiteltiin seurakuntayhtymän palkka-asiamiesten ja luottamusmiesten yhteisessä kokouksessa Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteessä 6 mainitut virat perustetaan Kouvolan seurakuntayhtymään lukien siten, että nykyisen viranhaltijan vaihtuessa virka lakkaa ja tehtävä muutetaan työsopimussuhteiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteessä 6 mainitut virat perustetaan Kouvolan seurakuntayhtymään lukien siten, että nykyisen viranhaltijan vaihtuessa virka lakkaa ja tehtävä muutetaan työsopimussuhteiseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että virkojen muuttamista työsopimussuhteisiksi tarkastellaan vuoden sisällä. Merkittiin, että seuraava pykälä (28) käsiteltiin :n 23 jälkeen. 28 Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran täyttö Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 21 :n mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajan viran pätevyysvaatimuksena on pätevyys vakinaisen papin virkaan, riittävä perehtyneisyys seurakuntien toimintaan ja hallintoon sekä johtamiskokemus. Johtosäännön 3 :n mukaan yhteisen seurakuntatyön johtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Ohjausryhmä käsitteli yhteisen seurakuntatyön johtajan viran sisäistä hakuprosessia käsitelleen työryhmän esitystä kokouksessaan Ohjausryhmä päätti tällöin työryhmän esityksestä, että virka pannaan julkiseen hakuun, ja että sisäisessä haussa mukana olleiden hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Julkisen haun perusteena oli, että yhteisen seurakuntayön johtajan virka on keskeinen hallinnollinen tehtävä yhtymässä. Viran vaativuusryhmäksi ohjausryhmä päätti esittää 701. Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta, joista 5 oli aiemmin sisäisessä haussa mukana olleita. Luettelo viran hakijoista on liitteenä 7. Yksi hakijoista peruutti myöhemmin hakemuksensa. Hakijoista seuraavat kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun: Juha Parjanen, Erkki Kurronen, Markku Komulainen, Kari Helen, Ossi Hjerppe ja Jyrki Nordlund. Heistä lähetettiin soveltuvuustestiin Kurronen, Komulainen ja Nordlund. Haastatteluryhmä (Tuula Rikala, Risto Rasimus, Kyllikki Ventola, Keijo Gärdström, Juhani Huovila) saa soveltuvuustestin tulokset ja antaa tällöin ehdotuksen virkaan valittavasta.

10 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen työn johtajan virkaan valitaan kirkkoherra Markku Komulainen Pyhäjärveltä alkaen. Valinnan perusteena ovat Komulaisen pitkä kokemus seurakuntatyöstä, yhteistyökykyisyys, sovittelutaidot, läsnäolevuus, monipuolinen koulutus, kokemus kunnallishallinnosta ja innovoiva ajattelutyyli. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää varalle kirkkoherra Jyrki Nordlundia Iitistä. Viranhaltijan palkkaus määräytyy vaativuusryhmässä 701 ja peruspalkka on 3702,00 euroa kuukaudessa. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemä päätösesitys. Merkittiin, että Risto Rasimus poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Hallintojohtajan viran täyttö Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännön 16 :n mukaan hallintojohtajan viran pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva alempi tutkinto yhdistettynä laajaan kokemukseen seurakunnan tai muun julkishallinnon hallinto- ja talousasiain hoidosta sekä kokemus esimiestehtävistä ja hyvä hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Johtosäännön 3 :n mukaan hallintojohtajan valitsee yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymää valmistellut ohjausryhmä päätti kokouksessaan käsitellessään Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnan taloudesta vastaavien viranhaltijoiden kirkkolain 13:2 perusteella tekemää yhteistä sopimusta tulevista tehtävistä yhtymässä, että hallintojohtajan virkaan esitetään valittavaksi Kouvolan seurakunnan talousjohtaja Olli Mikael Johansson, synt Johansson täyttää viran kelpoisuusehdot: hän on valmistunut ekonomiksi Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1972, ja hän on toiminut Kouvolan seurakunnan talousjohtajana alkaen. Hallintojohtajan viran palkkauksen määrää Kirkon työmarkkinalaitos Kirkon yleisen virkaja työehtosopimuksen liitteen 27 nojalla. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallintojohtajan virkaan määrätään talousjohtaja Olli Johansson lukien. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan tekemä päätösesitys.

11 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Merkittiin, että va. hallintojohtaja Olli Johansson ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn vaan poistui kokoushuoneesta klo Seurakunta -lehden toteutus vuonna 2009 Rovastikunnallinen Seurakunta -lehti perustettiin vuonna Vuonna 2008 lehdestä ilmestyy neljä numeroa Kouvolan Sanomien ilmoitusliitteenä. Lehden toimitus sijaitsee Mainostoimisto Selektissä. Selekti on hoitanut toimitukselliset tehtävät, kuten alustavan sisältösuunnitelman, lehden juttujen tilaukset, kirjoituspalkkioista sopimisen, ilmoitusmyynnin ilmoitusmyyjän kautta sekä laskutustiedot ilmoitusmyynnistä ja omista kuluistaan Anjalankosken seurakunnan taloustoimistoon, lehden taiton, oikoluvun, vedosliikenteen, paino- ja jakeluyhteydet Lehtikantaan ja Kouvolan Sanomiin. Toimitusneuvoston ja tiedotustyön johtokunnan yhteispalaverissa perustettiin lehtityöryhmä selvittämään Seurakunta -lehden toteutusta vuonna Lehtityöryhmään kuuluvat tiedotuspäällikkö Laura Junkkari (pj), tiedottaja Ensio Väisänen, seurakuntasihteeri Ulla-Maija Hiltunen, Eila Korjala ja Jyrki Lindberg. Liitteenä 8 on asianomainen kohta tiedotustyön johtokunnan pöytäkirjasta sekä siihen liittyvä lehtityöryhmän esitys tiedotustyön johtokunnan kokoukseen. Seurakunta -lehden toteutuksesta vuonna 2009 on pyydetty tarjoukset Kouvolan Sanomilta, Mainostoimisto Selektiltä, PK-lehdeltä, Vartti Kouvolalta, Kotimaa-yhtiöiden viestintäpalveluilta sekä Valkealan Sanomat Oy:ltä. Tarjouspyyntö Seurakunta-lehdestä on liitteenä 9. Lehtityöryhmä valmistelee asiaa edelleen näiden tarjousten pohjalta. Esitys valittavasta toimittajasta käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa. Nykyisen Seurakunta -lehden toteutuskulut on pyritty kattamaan ilmoitusmyynnillä, jota on lehden sisällöstä maksimissaan yksi kolmasosa. Ilmoitusmyyntiä varten on palkattu provisiopalkalla ilmoitusmyyjä Mainostoimisto Selektin kautta. Ensi vuoden osalta Seurakunta -lehden kohdalla on päätettävä, pyritäänkö lehden toteutuksen kuluista osa kattamaan ilmoitusmyynnillä ja onko seurakuntayhtymä valmis palkkaamaan Seurakuntalehdelle provisiopalkkaisen ilmoitusmyyjän, jos ilmoitusmyyntiä valittava yhteistyökumppani ei toteuta ilmoitusmyyntiä. Yhtymän tiedotus ei toteuta ilmoitusmyyntiä. Seurakunta -lehden tarjouspyynnössä on tarjoajia pyydetty määrittelemään näkemyksensä ilmoitusmyynnin osuudesta ja toteutuksesta Seurakunta -lehdessä. Ilmoitusmyynnin osuutta lehden kustannusten kattamisessa ei tarjouspyynnössä ole pyydetty määrittelemään. Puheenjohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto määrittelee yhtymän tiedotuksen budjettiin varattavaksi määrärahaksi euroa Seurakunta -lehden toteutusta varten vuonna 2009.

12 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys. 31 Vuoden 2009 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Kirkkolain 15. luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan korotettuna lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien veroprosentti on saman suuruinen. Veroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään mennessä. Seurakuntien verotulot Vuoden 2009 alusta syntyy kuudesta kunnasta uusi Kouvolan kaupunki. Sen alueelle muodostuu samalla seurakuntayhtymä, joka käsittää nyt kuusi itsenäistä seurakuntaa. Seurakuntien väkiluvut ja veroprosentit olivat vuoden 2008 alussa seuraavat: Seurakunta Veroprosentti Väkiluku Anjalankoski 1, Elimäki 1, Jaala 2, Kouvola 1, Kuusankoski 1, Valkeala 1, Väkiluvun mukaan painotettu keskimääräinen veroprosentti on 1,43 prosenttia. Verotulot vuonna 2007 olivat yhteensä euroa, mikä jakautui seurakuntien kesken seuraavan kaavion mukaisesti:

13 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Verotulot 2007 Valkeala 11 % Anjalankoski 19 % Kuusankoski 23 % Elimäki 9 % Jaala 2 % Kouvola 36 % Seurakunnat ovat toimintakulttuureiltaan toisistaan poikkeavia; mukana on kaksi puuteollisuuskaupunkia ja kolme maalaispitäjää. Kouvola taas on perinteinen palveluyritysja hallintokaupunki. Seurakuntayhtymässä seurakunnat voivat säilyttää itsenäisyytensä, identiteettinsä ja toimintakulttuurinsa. Tukitoimien toteutuessa yhtymän tasolla seurakunnilla on myös mahdollisuus erikoistua joihinkin koko yhtymää palveleviin toimintamuotoihin. Parhaimmillaan yhtymän seurakunta onkin yhteistyössä toimiva, dynaaminen, omaleimainen ja erikoisosaamisellaan koko yhtymää palveleva seurakunta. Yhtymän erilaiset seurakunnat voivat samalla alueella jakaa toisiansa täydentävää kirkollista osaamista. Seurakuntayhtymän strateginen suunnittelu Seurakuntayhtymän seurakuntien yhteinen tahto sekä toiminnallisissa että taloudellisissa kysymyksissä ilmaistaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamassa strategiassa. Tämän strategian laadinta on vielä alkuvaiheessa yhtymän hallinnon vasta käynnistyttyä. Tulevaisuudessa vahvistettavan strategian periaatteiden mukaan tapahtuu myös verotulojen tarpeen ja niiden jakamisen määrittely. Tässä alkuvaiheessa toiminta- ja taloussuunnitelman yleisperiaatteeksi on ohjausryhmän perustaman strategiatyöryhmän kokouksessa otettu seurakuntien nykyisen toiminnallisen ja taloudellisen tason säilyttäminen. Tämä tapahtuu niin, että kunkin seurakunnan toiminnalliset ja investointimäärärahat pyritään säilyttämään kussakin seurakunnassa aiemmin laadittujen suunnitelmien mukaisina. Tällöin seurakunta voisi vuonna 2009 jatkaa toimintaansa aiemmin suunnittelemallaan tavalla. Yhtymän vahvuutena pidetään seurakuntien toiminnan tukipalveluiden organisoitua hoitamista, jolloin seurakunnat voivat toteuttaa omaa perustehtäväänsä itsenäisesti

14 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) verrattain keveällä hallinnolla. Kiinteistöpalvelujen, hautaustoimen, taloudenhoidon ja henkilöstöhallinnon keskittäminen ja asiantunteva hoito vapauttavat yhtymäseurakuntien työntekijöitä hengelliseen työhön. Niinpä paikallisseurakuntien määrärahoista irrotetaan ne tukitoimien osat, jotka siirtyvät yhtymän hoidettavaksi. Samalla pidetään huolta, että talousarvioissa jää liikkumavaraa kehittämiskohteiden tarpeisiin. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa eletään niin maailmantaloudellisesti kuin paikallisestikin varsin haasteellisessa taloudellisessa muutoksessa. Kirkon vuonna 2007 voimaan tullut uusi palkkausjärjestelmä (UPJ) on jo koetellut ja tulee jatkossakin tuntumaan voimakkaana henkilöstömenoja lisäävänä asiana. Kahta kolmasosaa seurakuntien menoista edustavat henkilöstömenot ovat kasvaneet 11,3 % verrattuna kevään 2007 tasoon ja jatkavat kasvuaan vuonna 2009 runsaat 4,5 %, kun verotulojen kasvu jäänee vain noin 2 prosenttiin. Verotulojen tulisi kasvaa vuosina noin 10,4 prosenttia, jotta henkilöstömenojen kasvupyrähdys saataisiin tulopuolella kurottua umpeen. Toisaalta on hyvä, että kirkko on tällä tavalla mukana kohtaamassa tulevien vuosien rekrytointihaasteet. Kirkon tulee myös työnantajana olla tavoiteltava ja haluttu työnantaja, jonka palvelukseen hakeutuu asiansa osaavia korkeatasoisia työntekijöitä. Paikkakunnalta muutto ja yhä lisääntynyt kirkosta eroamisen aalto alkavat nekin tuntua seurakuntien taloudessa. Kouvolan seurakuntayhtymän alkuajan haaste on lisäksi se, että tarvittava infrastruktuuri saadaan rakennetuksi. Tämä edellyttää varsin laajan toimistojärjestelyn. Kuusankosken ja Kouvolan seurakuntakeskuksissa tehdään korjaustöitä, joista seurakuntayhtymän hallinnon järjestämistä pohtineessa laajapohjaisessa ohjausryhmässä on jo päätetty. Yhtymän toimistohenkilöstölle on saatava asianmukaiset keskitetyt työskentelytilat, sillä riittävän suuria toimistotiloja ei yhtymän seurakunnilla ollut valmiina ennestään. Myös tietojärjestelmiä on muutettava vastaamaan laajentuneita vaatimuksia. Investointipuolella taloudellista painetta lisäävät mainitun noin 1,6 milj. euron hintaisen hankkeen lisäksi Kuusankosken seurakunnan aivan vuoden 2008 lopulla käynnistämä investointisuunnitelmasta poikennut Vanhan seurakuntatalon 0,7 milj. euron suuruinen korjaustyö sekä Valkealan seurakuntakeskuksen 2 milj. euroa maksaneesta peruskorjauksesta poikiva 1,1 milj. euron pankkilaina kustannuksineen. Kyseisten investointien poistot tulevat rasittamaan taloutta vuoden 2009 tilinpäätöksestä alkaen. Seurakuntien talouden ja hallinnon hoitamiseen kohdistuu yhä laajenevia laadullisia paineita. Kirkon piirissä onkin käynnistetty valtakunnallisia hankkeita, joiden tarkoituksena on keventää seurakuntien hallinnollisten tehtävien aiheuttamia kuormia. Seurakuntien talous hoidetaan jo 3 5 vuoden kuluttua todennäköisesti yhä suuremmissa yksiköissä. Taloudenhoidon tehokkuuden ja laadun kehittämiseksi on pyrittävä laajaan yhteistyöhön. Näitä ovat mm. kirkkohallituksen käynnistämät paljon keskustelua herättäneet TYP-, HeTa- ja Kitke hankkeet. Kouvolan seurakuntayhtymän toimistoja saneerattaessa on otettava huomioon se mahdollisuus, että voinemme tarjota asianmukaisia tiloja kirkkohallituksen ylläpitämän aluetoimiston käyttöön. Nämä yhdessä henkilöstön luonnollisen poistumisen kanssa tullevat vastaisuudessa keventämään yhtymän taloutta.

15 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Taloudellinen yleistilanne Suomen korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on nopeasti hidastumassa. Suomen talous on perustaltaan kuitenkin terve. Työllisyystilanne on toistaiseksi hyvä, mutta viime aikaiset pankkikriisit maailmalla saattavat heijastua myös suomalaisiin pankkeihin, joka johtaa luotonannon tiukkenemiseen. Tämä puolestaan voi heikentää työllisyyttä. Inflaatio hidastuu vähitellen ensi vuoden aikana nykyisestä noin 4 prosentista 2½ prosenttiin. Kotitalouksien ostovoima lisääntyy 3½ % ensi vuonna, mikä on pääasiassa palkkojen noususta johtuvaa. Kansainvälisen talouden jatkuva heikkous lisää kuitenkin myös Suomen talouden haavoittuvuutta. Tämä korostaa talouden rakenteellisen sopeutumiskyvyn vahvistamisen tarvetta. Julkisen talouden rahoitusasema säilyy kuluvana vuotena hyvänä. Vuonna 2009 julkisen talouden rahoitusaseman ennustetaan heikkenevän selvästi, 1½ prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Syitä tähän ovat suhdannetilanteen heikkeneminen, toteutettavat veronkevennykset ja omaisuustulojen kääntyminen laskuun ennätystasoltaan. Kansainvälinen finanssikriisi on ryöstäytynyt sen verran pahaksi, että siitä muodostuu väistämättä myös reaalitalouden kriisi, mikä tietää vaikeita aikoja pörssiyhtiöille. Finanssikriisin loppu häämöttää, mutta sen hintana on taloudellinen kriisi, mikä toki on parempi vaihtoehto kuin koko rahoitusjärjestelmän vaarantuminen. Suomen talouskasvun ennusteita eri tutkimuslaitokset ovat syksyn mittaan tarkistaneet yhä uudelleen alaspäin. Näyttää siltä, että kasvu kuluvana vuonna kutistuu 2,8 %:iin ja jää vuonna 2009 noin 1,5 prosenttiin. Suomen kyky kohdata globaalin talouden riskejä on parempi kuin 1990-luvun alussa. Yritysten taseet ovat paremmassa kunnossa kuin tuolloin, korkoriski on pienempi ja valuttamme euro on saa aikaan vakautta. Laskelma verotuotosta vuonna 2009 Seuraavassa laskelmassa on vertailtu verotulojen määriä viime vuosilta jo toteutuneiden, verohallinnon antamien ennakkotietojen sekä omien arvioiden varassa. Kun verotulojen yleiseksi kasvuksi on kirkkohallituksen antamien tietojen valossa arvioitu vain 2 %, henkilöstömenoista ja investoinneista aiheutuvien kulujen kasvun kattamiseksi tämä ei alkuunkaan tule riittämään. Kun veroprosentti on KL 15:2 mukaan määrättävä lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön korotettuna, seurakuntayhtymän seurakuntien entisten tuloveroprosenttien mukaan määräytyvä veroprosentti olisi 1,45. Tämän mukaan laskien verotulot kasvaisivat noin 3,4 % edellisestä vuodesta. Vuosien verotulojen kasvu olisi tällöin yhteensä 6,4 % verrattuna tilanteeseen vuonna Mikäli veroprosentti määrätään nyt 1,50 prosentin suuruiseksi vastaavat kasvuprosentit olisivat 7 ja 10 prosenttia, mikä ei sekään aivan riittäisi menojen kasvun katteeksi, mutta olisi jo sangen lähellä. Ekonomistit ovat arvioineet kansainvälisen finanssikriisin heijastuvan myös Suomeen niin, että taloudellinen taantuma myös täällä koettaisiin. Voitaneen olettaa yleisen taloustilanteen heikkenevän edelleen vuonna 2009, ja parannusta olisi odotettavissa vuoden 2010 lopulla. Silloin paremman verotulokehityksen mahdollisuus olisi olemassa vuodesta 2011 alkaen. Käsillä oleva seurakuntayhtymämme menojen kasvupiikki taittunee

16 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) lähivuosina, jolloin voidaan odottaa 1,50 prosentin tuloveron toistaiseksi riittävän. Tämä on myös Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien yleisin tuloveroprosentti. Verotuloarvio 2009 Kouvolan seurakuntayhtymä Laskelma ) Kirkollisvero Maksuunpanovuoden vero-% Maksuunpannut ed. vuoden verot Muutos- % Kertyneet verot Muutos-% Verotulo , Verotulo , ,2 % ,3 % Verotulo , ,9 % ,0 % verottajan ilmoitus oma arvio Kertymäarvio , ,0 % Vertailu keskim. %:lla 1, ,0 % Vertailu 1, ,4 % 2) Yhteisövero Maksuunpantu Muutos- Kertyneet vero % verot Muutos-% Verotulo Verotulo ,7 % ,9 % Verotulo ,7 % ,0 % verottajan maksuunpanoarvio , kertymä oma arvio Kertymäarvio ,0 % Kirkon osuus 1,75 % yhteisöveron tuotosta Vuosien veroprosentti yllä on kuuden seurakunnan vuotuisten verotulokertymien mukaan laskettu keskiarvo (ei siis maksuunpanotilitysten mukainen). Kirkollisverokertymän kasvuksi ilman veroprosenttimuutosta on arvioitu 2 % kirkkohallituksen antaman keskimääräisen arvion mukaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuosille on käynnissä. Tässä suunnitteluvaiheessa käytettävissä olevan karkean tason laskelman perusteella näyttää siltä, että vuoden 2009 tilikauden tulos tulee olemaan selvästi alijäämäinen:

17 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) Toimintatuotot Henkilöstökulut Muut kulut Toimintakulut Verotulot Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja korot Tilikauden tulos Tavoitteena on, että 1,50 prosentin verotuotolla voitaisiin kolmessa vuodessa saavuttaa taloudellinen tasapaino. Tällöin saattaisi olla mahdollista, että toiminnallisella puolella resurssien varovainen lisääminen olisi mahdollista vuodesta 2012 alkaen, mikäli ulkoiset taloudelliset edellytykset eivät kovasti heikkene. Va. hallintojohtajan esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan seurakuntayhtymän kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vuodelle 2009 määrätään 1,50 prosenttia. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 32 Ilmoitusasioita Aiemmin päätetyn mukaisesti yhteisen kirkkoneuvoston seuraavat kokouspäivät ovat sekä Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään Kuusankosken Seurakuntakeskuksessa keskiviikkona alkaen klo 17. Merkittiin tiedoksi. 33 Muut asiat Muita asioita ei ollut.

18 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ (18) 34 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan, liite Kokouksen päätös Puheenjohtaja päättää kokouksen klo Juhani Huovila puheenjohtaja Asta Saikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Leena Mänttäri Esko Niemelä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla Juhani Huovila lääninrovasti, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja