YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2015"

Transkriptio

1 YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2015

2 Suunnittelukilpailu? Palvelutasolähtöisesti? Ja mitä siitä tulee?

3 KILPAILUN ERITYISPIIRTEITÄ 1-vaiheessa pisteytettiin myös työohjelma ja vaadittiin laatusuunnitelma Tuomaristo tai kilpailijat eivät tienneet ketkä mukana Suunnittelukohde poikkeuksellisen laaja Nimikuoret avattiin vasta palkintojenjakotilaisuudessa

4 PALVELUTASOAJATTELU ESISUUNNITTELUSSA Varsinais-Suomen liikennestrategia Satakunnan LJS Ympäristötavoitteet Valtaverkot, TEN Määritelty kilpailun lähtökohdaksi Kilpailijoiden tehtävänä

5 PALVELUTASOTAVOITTEET JA NIIDEN PAINOT 30 % Liikenneturvallisuus 25 % Kuljetukset 15 % Maankäyttö ja ympäristö 15 % Matkat ilman henkilöautoa 15 % Matkat henkilöautolla

6 Ilmoittautumisvaihe osaamista, monipuolisuutta, laatua ja järjestelmällisyyttä

7 Ykkösvaiheen pisteytys Projektiryhmä 40 p Toimintamallin kuvaus 20 p Projektipäällikkö 10 p Laadunvalvonnan kuvaus: hyväksytty

8 KILPAILUN TUOMARISTO ELY Liikennevirasto Satakuntaliitto Varsinais- Suomen Liitto Matti Vehviläinen Mervi Karhula Pertti Rajala Kari Häkämies Antti Kärki Jukka Peura Päivi Liuska- Kankaanpää Laura Leppänen Sihteeristö ELY Matti Kiljunen Strafica Oy Heikki Metsäranta

9 KILPAILUTÖIDEN ARVIOINTI ARVIOITAVA ASIAKOKONAISUUS Kilpailija 1: HOTPOT Kilpailija 2: JEESSÖÖR Kilpailija 3: MERI Kilpailija 4: NOVUM ARVIOITAVA VIAS ASIAKOKONAISUUS Kilpailija 1: HOTPOT Kilpailija 2: JEESSÖÖR Kilpailija 3: MERI Kilpailija 4: NOVUM VIAS Tavoitteiden käsittelyssä painotetaan kuljetusten ja Työ rakentuu systemaattisesti tavoitteisiin peilaavaan Tavoitteiden käsittelyssä painotetaan kuljetusten ja Työ rakentuu systemaattisesti tavoitteisiin peilaavaan Tavoitteiden käsittely on tasapainoinen läpi työn. Tavoitteiden käsittely on tasapainoinen läpi työn. raskaan liikenteen näkökulmaa kautta linjan. palvelutasoanalyysiin, jonka keskiössä on puutteiden ja Tavoitteet kehystävät kilpailutyön analyysejä ja raskaan liikenteen näkökulmaa kautta linjan. palvelutasoanalyysiin, jonka keskiössä on puutteiden ja Tavoitteet kehystävät kilpailutyön analyysejä ja Toimenpiteiden valinta perustuu vaikuttavuuteen, jonka Toimenpiteiden valinta perustuu vaikuttavuuteen, jonka Turvallisuusvaikutuksista on esitetty kilpailutöiden kovin ongelmien priorisointi. Toimenpiteiden määrittelyn valinnat etenemistä. Työssä jää kuitenkin selostamatta, mikä Turvallisuusvaikutuksista on esitetty kilpailutöiden kovin ongelmien priorisointi. Toimenpiteiden määrittelyn valinnat etenemistä. Työssä jää kuitenkin selostamatta, mikä 1. Vaikuttavuus arvioinnissa on hyvin otettu huomioon tavoitteiden painot 1. Vaikuttavuus arvioinnissa on hyvin otettu huomioon tavoitteiden painot arvio, mutta sen perusteista heräsi kysymyksiä. Työssä jäävät työssä perustelematta. Työssä on erittäin vahva vaikutus tavoitteilla on ollut ongelmien ja toimenpiteiden arvio, mutta sen perusteista heräsi kysymyksiä. Työssä jäävät työssä perustelematta. Työssä on erittäin vahva vaikutus tavoitteilla on ollut ongelmien ja toimenpiteiden palvelutasotavoittei Arviointi ja merkitys. Ennusteista on tehty herkkyystarkastelua. palvelutasotavoittei Arviointi ja merkitys. Ennusteista on tehty herkkyystarkastelua. painotetaan tärkeimmiksi esitettyjä tavoitteita, mutta muita kestävän liikkumisen näkökulma. Työn sijoitusta alentaa priorisoinnissa. Työn sijoitusta nostaa se, että esitetyn painotetaan tärkeimmiksi esitettyjä tavoitteita, mutta muita kestävän liikkumisen näkökulma. Työn sijoitusta alentaa priorisoinnissa. Työn sijoitusta nostaa se, että esitetyn den Esitetyn toimenpideohjelman vaikuttavuus on tasaisen den Esitetyn toimenpideohjelman vaikuttavuus on tasaisen tavoitteita (kuten ympäristö, maankäyttö ja matka-ajat) on se, että tärkeimmät tavoitealueet (liikenneturvallisuus ja toimenpideohjelman vaikuttavuus on tasaisen hyvä. Hyvä tavoitteita (kuten ympäristö, maankäyttö ja matka-ajat) on se, että tärkeimmät tavoitealueet (liikenneturvallisuus ja toimenpideohjelman vaikuttavuus on tasaisen hyvä. Hyvä saavuttamiseksi hyvä. Vaikuttavuuden arviointi on kilpailutöistä saavuttamiseksi hyvä. Vaikuttavuuden arviointi on kilpailutöistä käsitelty ohuesti. Vaikuttavuuden kytkentä toimenpiteiden kuljetukset) saavat liian vähän huomiota etenkin vaikuttavuus on saatu aikaan toimenpiteiden runsaudella. käsitelty ohuesti. Vaikuttavuuden kytkentä toimenpiteiden kuljetukset) saavat liian vähän huomiota etenkin vaikuttavuus on saatu aikaan toimenpiteiden runsaudella. vakuuttavimmin esitetty. vakuuttavimmin esitetty. valintaan jää kilpailutyössä selostamatta. toimenpideohjelman ensimmäisessä vaiheessa. valintaan jää kilpailutyössä selostamatta. toimenpideohjelman ensimmäisessä vaiheessa. Paremmuusjärjestys Paremmuusjärjestys M (vaihteet 61,5 M + 66,5 M ). Esitetty 104 M (vaiheet 27 M + 77 M ). Esitetty arvio 128 M (vaihteet 61,5 M + 66,5 M ). Esitetty 104 M (vaiheet 27 M + 77 M ). Esitetty arvio 139,6 M (vaiheet 33 M + 106,6 M ). Työssä ei esitetä 139,6 M (vaiheet 33 M + 106,6 M ). Työssä ei esitetä tienvarsiteknologia lisää ylläpitokustannuksia. Työstä ja joukkoliikennerahoituksen lisäyksestä on 0,26 M /v. 230 M (vaiheet 14,5 M + 143,7 M + 72 M ). tienvarsiteknologia lisää ylläpitokustannuksia. Työstä ja joukkoliikennerahoituksen lisäyksestä on 0,26 M /v. 230 M (vaiheet 14,5 M + 143,7 M + 72 M ). vaikutuksia vuosikustannuksiin. Työssä on arvioitu ja vaikutuksia vuosikustannuksiin. Työssä on arvioitu ja 2. Suunnitelman esitetyistä ratkaisuista käy ilmi, että aikaisempia selvityksiä Toimenpiteissä on painotettu joukkoliikenteen kehittämistä Joukkoliikenteen ostoihin 2. Suunnitelman on osoitettu 1. vaiheessa 0,3 esitetyistä ratkaisuista käy ilmi, että aikaisempia selvityksiä Toimenpiteissä on painotettu joukkoliikenteen kehittämistä Joukkoliikenteen ostoihin on osoitettu 1. vaiheessa 0,3 ehdotettu karsittuja ja uusia toimenpiteitä. ehdotettu karsittuja ja uusia toimenpiteitä. kustannukset Arviointi ja jo tehtyjä ratkaisuja ei ole riittävästi otettu huomioon. ja lukuisia uusia pienehkojä rakentamiskohteita, joiden M /v. Toimenpiteiksi kustannukset ehdotetaan lähes kaikkia Arviointi yhteysvälille ja jo tehtyjä ratkaisuja ei ole riittävästi otettu huomioon. ja lukuisia uusia pienehkojä rakentamiskohteita, joiden M /v. Toimenpiteiksi ehdotetaan lähes kaikkia yhteysvälille Konseptipysäkkien pilotin kustannukset ja Konseptipysäkkien pilotin kustannukset ja Eritasoliittymien ja ohituskaistojen kustannusarviot ovat kustannukset on arvioitu tarkasti. Kustannusarviot ovat aiemmin selvitettyjä toimenpiteitä kustannusarvioineen. Eritasoliittymien ja ohituskaistojen kustannusarviot ovat kustannukset on arvioitu tarkasti. Kustannusarviot ovat aiemmin selvitettyjä toimenpiteitä kustannusarvioineen. kustannusvastuut jäävät selostamatta. Kustannusarviot kustannusvastuut jäävät selostamatta. Kustannusarviot todennäköisesti liian alhaisia, mikä laskee kilpailutyön kaikkiaan todenmukaisia. Ehdotetun toimenpideohjelman Ehdotettu ohjelma on kokonaisuutena liian kallis. todennäköisesti liian alhaisia, mikä laskee kilpailutyön kaikkiaan todenmukaisia. Ehdotetun toimenpideohjelman Ehdotettu ohjelma on kokonaisuutena liian kallis. vaikuttavat pääosin todenmukaisilta. vaikuttavat pääosin todenmukaisilta. sijoitusta. kustannusarvio on kilpailutöistä pienin. sijoitusta. kustannusarvio on kilpailutöistä pienin. Paremmuusjärjestys Paremmuusjärjestys Työssä jaetaan 1. vaihe kahteen osaan, joista Työssä jaetaan 1. vaihe kahteen osaan, joista Etenemispolussa on 1. vaiheessa selvä painotus Etenemispolussa ei tehdä selkeää eroa 1. ja 2. vaiheen Toimenpiteitä on kaikkiaan ehdotettu useita, ja suuri osa Etenemispolussa on 1. vaiheessa selvä painotus Etenemispolussa ei tehdä selkeää eroa 1. ja 2. vaiheen Toimenpiteitä on kaikkiaan ehdotettu useita, ja suuri osa jälkimmäistä ehdotetaan priorisoitavaksi myöhemmin jälkimmäistä ehdotetaan priorisoitavaksi myöhemmin 3. Suunnitelman tärkeimpiin palvelutasotavoitteisiin. Työssä on tunnistettu, toimenpiteiden ja kustannuspainotuksen kesken. niistä on kokonaan uusia. Etenemispolun 1. vaiheessa 3. Suunnitelman tärkeimpiin palvelutasotavoitteisiin. Työssä on tunnistettu, toimenpiteiden ja kustannuspainotuksen kesken. niistä on kokonaan uusia. Etenemispolun 1. vaiheessa strategiapelillä. 2. vaiheen ratkaisut kytketään strategiapelillä. 2. vaiheen ratkaisut kytketään toteuttamisen että 2.vaihe edellyttää jo useita 2+2 jaksoja nykyisellä Etenemispolun yhteys tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen jää suurin panostus osoitetaan Laitilan liittymään ja useisiin toteuttamisen että 2.vaihe edellyttää jo useita 2+2 jaksoja nykyisellä Etenemispolun yhteys tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen jää suurin panostus osoitetaan Laitilan liittymään ja useisiin tulevaisuusverstaan skenaariotarkasteluihin. Näiden tulevaisuusverstaan skenaariotarkasteluihin. Näiden etenemispolun Arviointi liikenteen kasvulla. 1. Etenemispolku on Vaikuttavuus harkittu ja järkevä hieman epäselväksi. Ehdotettua kameravalvonnan pieniin kohteisiin. palvelutasotavoitteiden Perustelut toimenpiteiden valinnoille 1. etenemispolun Arviointi liikenteen kasvulla. Etenemispolku on harkittu ja järkevä hieman epäselväksi. saavuttamiseksi Ehdotettua kameravalvonnan pieniin kohteisiin. Perustelut toimenpiteiden valinnoille 1. vaikutus etenemispolkuun jää epäselväksi. Ehdotetaan vaikutus etenemispolkuun jää epäselväksi. Ehdotetaan tasapainoisuus kokonaisuus. Joukkoliikennetoimien ajoitus ja vastuut lisäämistä herättää epäilyksen järkevyydestä. ja 2. vaiheen välillä jäävät selostamatta. Toimenpiteiden tasapainoisuus kokonaisuus. Joukkoliikennetoimien ajoitus ja vastuut lisäämistä herättää epäilyksen järkevyydestä. ja 2. vaiheen välillä jäävät selostamatta. Toimenpiteiden neuvottelukierrosta kuntien kanssa maankäytön neuvottelukierrosta kuntien kanssa maankäytön jäävät hieman epäselviksi, vaikka muutoin vastuutahot on Toteutusvastuita on käsitelty ohuesti. Joukkoliikenteen vastuutahot on esitetty. Kunnille annetaan paljon vastuuta jäävät hieman epäselviksi, vaikka muutoin vastuutahot on Toteutusvastuita on käsitelty ohuesti. Joukkoliikenteen vastuutahot on esitetty. Kunnille annetaan paljon vastuuta kehittämishankkeista. Kunnille on osoitettu vastuuta kehittämishankkeista. Kunnille on osoitettu vastuuta osoitettu selvästi. Maakuntaliitoille annetaan iso rooli. tarjonnan tehostamiseen ei nähdä juurikaan edellytyksiä. ja myös liikennöitsijöille. osoitettu selvästi. Maakuntaliitoille annetaan iso rooli. tarjonnan tehostamiseen ei nähdä juurikaan edellytyksiä. ja myös liikennöitsijöille. liityntäyhteyksistä ja eritasoliittymistä. liityntäyhteyksistä ja eritasoliittymistä. Paremmuusjärjestys Paremmuusjärjestys Toimenpiteiden toteutusjärjestyksen perusteena ovat Työssä luvataan kustannustehokkuutta, mutta sitä ei Toimenpiteiden toteutusjärjestyksen perusteena ovat Työssä luvataan kustannustehokkuutta, mutta sitä ei 4. Suunnitelman Toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa kustannuksiin ei Työssä esitetty ohjelman H/K 1,1 (1. vaiheessa 0,6). 4. Suunnitelman Toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa kustannuksiin ei Työssä esitetty ohjelman H/K 1,1 (1. vaiheessa 0,6). kustannustehokas 2. vaikuttavuus ja vaikutusten Suunnitelman merkittävyys kustannukset arvioida. Raskas toimenpideohjelma ja ehdotettu kustannustehokas vaikuttavuus ja vaikutusten merkittävyys arvioida. Raskas toimenpideohjelma ja ehdotettu kustannustehokkuu käy ilmi. Kustannusarvioiden alhaisuus antaa harhakuvan Pienten uusien toimenpiteiden tehokkuus ja vaikuttavuus kustannustehokkuu käy ilmi. Kustannusarvioiden alhaisuus antaa harhakuvan Pienten uusien toimenpiteiden tehokkuus ja vaikuttavuus Arviointi tavoitealueittain. Vertailuverkko on kuvattu selkeästi, ja strategiapelillä tehtävä priorisointi jää ristiriitaiseksi. Arviointi Jo tavoitealueittain. Vertailuverkko on kuvattu selkeästi, ja strategiapelillä tehtävä priorisointi jää ristiriitaiseksi. Jo s todellista paremmasta kustannustehokkuudesta. yleensä jää vähän epäselväksi. Palvelutasoanalyysi ja s todellista paremmasta kustannustehokkuudesta. yleensä jää vähän epäselväksi. Palvelutasoanalyysi ja liikenne-ennusteesta on tehty herkkyystarkastelu. Kattava käynnissä olevien hankkeiden vaikuttavuus on otettu liikenne-ennusteesta on tehty herkkyystarkastelu. Kattava käynnissä olevien hankkeiden vaikuttavuus on otettu Tehokkuuden arviointiin ei ole panostettu. puutteiden keskinäinen priorisointi on kaikkiaan tehty hyvin. Tehokkuuden arviointiin ei ole panostettu. puutteiden keskinäinen priorisointi on kaikkiaan tehty hyvin. ja havainnollinen arviointi, josta välittyy suuri työmäärä. mukaan. Kalleus heikentää kustannustehokkuutta. ja havainnollinen arviointi, josta välittyy suuri työmäärä. mukaan. Kalleus heikentää kustannustehokkuutta. Paremmuusjärjestys Paremmuusjärjestys Ideoina esitetään mm. joukkoliikenteen kannustimia, Ideoina esitetään mm. joukkoliikenteen kannustimia, Ideoina esitetään 3. mm. Luotibussi ja HotStoppalvelupisteet. Pysäkkien kehittäminen käynnistyisi cleantech-ajattelu. Suunnittelun ideana palveluajattelu ja yhdistelyä ja liikenteen tietokori. Merkittävin ansio on sovellettaisiin jatkosuunnittelussa. Ainoa työ, jossa palvelupisteet. Pysäkkien kehittäminen käynnistyisi cleantech-ajattelu. Suunnittelun ideana palveluajattelu ja yhdistelyä ja liikenteen tietokori. Merkittävin ansio on sovellettaisiin jatkosuunnittelussa. Ainoa työ, jossa Suunnitelman Ideoina esitetään mm. TurpoT -liittymä, DigiEcoväylä ja KELA-kyytien huutokauppasovellus, etenemispolku henkilökuljetusten Ideoina esitetään strategiapeli ja tulevaisuusverstas, joita Ideoina esitetään mm. Luotibussi ja HotStop- Ideoina esitetään mm. TurpoT -liittymä, DigiEcoväylä ja KELA-kyytien huutokauppasovellus, henkilökuljetusten Ideoina esitetään strategiapeli ja tulevaisuusverstas, joita pilottikohteissa. Käyttäjälähtöisyyttä otettu haltuun alue- ja käyttäjäryhmien arvoanalyysit. Älyliikenteen ideat jäävät kattava pienten ja tehokkaiden infratoimenpiteiden käsitellään talvikunnossapitoa. Strategiapelin perusajatus pilottikohteissa. Käyttäjälähtöisyyttä otettu haltuun alue- ja käyttäjäryhmien arvoanalyysit. Älyliikenteen ideat jäävät kattava pienten ja tehokkaiden infratoimenpiteiden käsitellään talvikunnossapitoa. Strategiapelin perusajatus 5. Innovatiivisuus Arviointi käyttäjäprofiilein. Yhteysvälin brändääminen on nostettu tienvarsiteknologiaan. Cleantech-idea olisi vaatinut lisää määrittely. Ehdotuksia on paljon, ja ovat asiakasnäkökulman 5. Innovatiivisuus ja osallistamisen vahvistamisesta Arviointi on käyttäjäprofiilein. Yhteysvälin brändääminen on nostettu tienvarsiteknologiaan. Cleantech-idea olisi vaatinut lisää määrittely. Ehdotuksia on paljon, ja ne ovat asiakasnäkökulman ja osallistamisen vahvistamisesta on vahvasti esille. Älyliikenne on ajanmukaisesti kohdistettu kehittelyä. TurpoT -liittymä hyvä idea ja raskaan liikenteen toteutuskelpoisia ja jatkosuunnittelussa huomioon hyvä, mutta toteutus epäilyttää. Tulevaisuusverstas vahvasti esille. Älyliikenne on ajanmukaisesti kohdistettu kehittelyä. TurpoT -liittymä hyvä idea ja raskaan liikenteen toteutuskelpoisia ja jatkosuunnittelussa huomioon hyvä, mutta toteutus epäilyttää. Tulevaisuusverstas ajoneuvoihin. Toimintaympäristön innovaatiot, kuten tauko- ja lepopaikat hyvä havainto. Ainoa työ, jossa otettavia. Innovointi painottuu joukkoliikenteen, jalankulun puolestaan kuuluisi esitetyssä muodossaan enemmän ajoneuvoihin. Toimintaympäristön innovaatiot, kuten tauko- ja lepopaikat hyvä havainto. Ainoa työ, jossa otettavia. Innovointi painottuu joukkoliikenteen, jalankulun puolestaan kuuluisi esitetyssä muodossaan enemmän nelikopteri, jäävät tarinan kuvituksen rooliin. luonnostellaan uudenlaisia infraratkaisuja. ja pyöräilyn edistämiseen, mutta kohdistuu myös liikennejärjestelmä- kuin yhteysvälitason suunnitteluun. nelikopteri, jäävät tarinan kuvituksen rooliin. luonnostellaan uudenlaisia infraratkaisuja. ja pyöräilyn edistämiseen, mutta kohdistuu myös liikennejärjestelmä- kuin yhteysvälitason suunnitteluun. liikenneturvallisuuteen ja digitaalisuuteen. liikenneturvallisuuteen ja digitaalisuuteen. ARVIOITAVA ASIAKOKONAISUUS Paremmuusjärjestys Kilpailija 1: HOTPOT 2. Kilpailija 2: JEESSÖÖR 3. Kilpailija 3: MERI 1. Kilpailija 4: NOVUM VIAS 4. Paremmuusjärjestys Suunnitelman Työ on ulkoisesti tyylikäs, selkeä ja viimeistelty Työ on ulkoisesti selkeä, valoisa ja helppolukuinen Planssit ovat selkeitä ja palvelutasoanalyysin tiivistävä Työ on ulkoisesti selkeä Tavoitteiden käsittelyssä painotetaan kuljetusten ja Työ rakentuu systemaattisesti tavoitteisiin peilaavaan 6. Suunnitelman ja helppolukuinen kokonaisuus, Työ on ulkoisesti tyylikäs, selkeä ja viimeistelty Työ on ulkoisesti selkeä, valoisa ja helppolukuinen Planssit ovat selkeitä ja palvelutasoanalyysin tiivistävä Työ on ulkoisesti selkeä ja helppolukuinen kokonaisuus, esittämistapa ja Tavoitteiden kokonaisuus käsittely (raportti, on diasarja tasapainoinen ja planssit). läpi Sisältö työn. on kokonaisuus. Sisällöllisesti työssä on mielenkiintoisia esittämistapa oikein hyvä. Raportti on tarpeettoman jonka ansiona ovat raskaan liikenteen näkökulmaa kautta linjan. palvelutasoanalyysiin, jonka keskiössä on puutteiden ja Tavoitteet kehystävät esittämistapa hyvät ARVIOITAVA karttaesitykset. kilpailutyön ja ASIAKOKONAISUUS Sisällöllisesti työ kokonaisuus Kilpailija 1: (raportti, HOTPOT diasarja ja planssit). Sisältö on kokonaisuus. Kilpailija 2: Sisällöllisesti JEESSÖÖR työssä on mielenkiintoisia esittämistapa Kilpailija 3: oikein MERI hyvä. Raportti on tarpeettoman jonka Kilpailija ansiona 4: ovat NOVUM hyvät VIAS 4. Suunnitelman kustannustehokkuus karttaesitykset. Sisällöllisesti työ analyysejä ja käytetyt Arviointi Toimenpiteiden hyvin jäsennelty valinta ja loogisesti perustuu rakentuva. vaikuttavuuteen, Työstä välittyy jonka yksityiskohtia, mutta kokonaisuus jää hieman monisanainen ja olisi vaatinut tiivistämistä ja olennaisten käy selkeästi läpi Turvallisuusvaikutuksista on esitetty kilpailutöiden kovin ongelmien priorisointi. Toimenpiteiden määrittelyn valinnat etenemistä. Työssä käytetyt ehdotukset ja kuvaa vaikutukset. Arviointi hyvin jäsennelty ja loogisesti rakentuva. Työstä välittyy yksityiskohtia, mutta kokonaisuus jää hieman monisanainen ja olisi vaatinut tiivistämistä ja olennaisten käy selkeästi läpi ehdotukset ja kuvaa vaikutukset. jää kuitenkin selostamatta, mikä Tavoitteiden käsittelyssä painotetaan kuljetusten ja Työ rakentuu systemaattisesti tavoitteisiin peilaavaan 1. menetelmät Vaikuttavuus arvioinnissa myös monipuolinen hyvin ja otettu laadukas huomioon menetelmien tavoitteiden painot epäyhtenäiseksi. Työstä ei välity erityistä menetelmällistä asioiden korostamista. Menetelmällisenä vahvuutena on Kokonaisuudessa arvio, mutta sen perusteista heräsi kysymyksiä. Työssä jäävät työssä perustelematta. Työssä on erittäin vahva vaikutus tavoitteilla menetelmät ehdotus strategiapelistä saa paljon myös Tavoitteiden monipuolinen käsittely ja laadukas on tasapainoinen menetelmien läpi työn. epäyhtenäiseksi. Työstä ei välity erityistä menetelmällistä asioiden korostamista. Menetelmällisenä vahvuutena on Kokonaisuudessa ehdotus strategiapelistä saa paljon on ollut ongelmien ja toimenpiteiden raskaan liikenteen näkökulmaa kautta linjan. palvelutasoanalyysiin, jonka keskiössä on puutteiden ja Tavoitteet kehystävät kilpailutyön analyysejä ja palvelutasotavoittei Arviointi ja soveltaminen merkitys. Ennusteista ja kehittäminen. on tehty herkkyystarkastelua. johtolankaa. läpikäypä palvelutasoanalyysi tilaa. soveltaminen Toimenpiteiden ja kehittäminen. valinta perustuu vaikuttavuuteen, jonka johtolankaa. läpikäypä palvelutasoanalyysi tilaa. painotetaan tärkeimmiksi esitettyjä tavoitteita, mutta muita kestävän liikkumisen näkökulma. Työn sijoitusta alentaa priorisoinnissa. Työn sijoitusta nostaa se, että esitetyn den Esitetyn toimenpideohjelman 5. vaikuttavuus Innovatiivisuus Turvallisuusvaikutuksista on esitetty kilpailutöiden kovin ongelmien priorisointi. Toimenpiteiden määrittelyn valinnat etenemistä. Työssä jää kuitenkin selostamatta, mikä Paremmuusjärjestys 1. on tasaisen tavoitteita (kuten ympäristö, maankäyttö 4. ja matka-ajat) on se, että tärkeimmät tavoitealueet 3. (liikenneturvallisuus ja toimenpideohjelman 1. vaikuttavuus Vaikuttavuus 2. on tasaisen Paremmuusjärjestys arvioinnissa on hyvin otettu hyvä. Hyvä 1. huomioon tavoitteiden painot arvio, mutta sen perusteista 4. heräsi kysymyksiä. Työssä jäävät työssä perustelematta. 3. Työssä on erittäin vahva vaikutus tavoitteilla on ollut 2. ongelmien ja toimenpiteiden saavuttamiseksi hyvä. Vaikuttavuuden arviointi on kilpailutöistä käsitelty ohuesti. Vaikuttavuuden kytkentä toimenpiteiden kuljetukset) saavat liian vähän huomiota etenkin Työ vaikuttavuus on selkeästi on raportoitu saatu palvelutasotavoittei Arviointi ja merkitys. Ennusteista on tehty herkkyystarkastelua. aikaan kokonaisuus, toimenpiteiden jossa runsaudella. on painotetaan tärkeimmiksi esitettyjä tavoitteita, mutta muita kestävän liikkumisen näkökulma. Työn sijoitusta alentaa Työ priorisoinnissa. on selkeästi raportoitu Työn sijoitusta kokonaisuus, nostaa jossa se, että on esitetyn vakuuttavimmin esitetty. Työssä on ansiokkaasti lähestytty yhteysvälin ongelmia Työ on sisällöltään analyyttinen ja siitä välittyy Työssä on ansiokkaasti lähestytty yhteysvälin ongelmia Työ on sisällöltään analyyttinen ja siitä välittyy Työ on kaikkiaan johdonmukaisesti rakennettu idearikas valintaan jää kilpailutyössä selostamatta. toimenpideohjelman ensimmäisessä vaiheessa. ansiokasta havainnointia, den Esitetyn toimenpideohjelman vaikuttavuus on tasaisen analyysiä, asioiden jäsentämistä Työ on kaikkiaan johdonmukaisesti rakennettu idearikas tavoitteita (kuten ympäristö, maankäyttö ja matka-ajat) on se, että tärkeimmät tavoitealueet (liikenneturvallisuus ja ansiokasta toimenpideohjelman havainnointia, vaikuttavuus analyysiä, asioiden on tasaisen jäsentämistä hyvä. Hyvä kohtuullisen perinteisin ajatuksin, mikä on johtanut muun perusteellisuus ja kattavuus. Työssä on otettu vakavasti l kohtuullisen perinteisin ajatuksin, mikä on johtanut muun perusteellisuus ja kattavuus. Työssä on otettu vakavasti l Paremmuusjärjestys kokonaisuus, joka on viimeistelty 1. tyylikkäästi ja harkiten ja tiivistämistä. Keskeisenä saavuttamiseksi hyvä. Vaikuttavuuden arviointi on kilpailutöistä ideana 3. ehdotettu suunnittelupeli kokonaisuus, joka on viimeistelty tyylikkäästi ja harkiten. käsitelty ohuesti. Vaikuttavuuden kytkentä toimenpiteiden kuljetukset) saavat liian vähän huomiota etenkin ja tiivistämistä. vaikuttavuus Keskeisenä on saatu aikaan ideana toimenpiteiden ehdotettu suunnittelupeli runsaudella. muassa kiinnostavaan Turpo-T-liittymäkonseptiin ja joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, vakuuttavimmin esitetty. muassa kiinnostavaan Turpo-T-liittymäkonseptiin ja joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, KOKONAISUUDE Etenemispolku on strategisesti järkevä ja johtaa on kiinnostava, vaikka 128 M (vaihteet 61,5 M + 66,5 M ). Esitetty 104 M (vaiheet 27 M + 77 M ). Esitetty arvio KOKONAISUUDE sen käyttökelpoisuus herättää Etenemispolku on strategisesti järkevä ja johtaa valintaan jää kilpailutyössä selostamatta. toimenpideohjelman ensimmäisessä vaiheessa. on kiinnostava, vaikka sen käyttökelpoisuus herättää palveluajattelun ideointiin. Kustannus- ja mutta samalla on muutettu tavoitteiden painotuksia palveluajattelun ideointiin. Kustannus- ja mutta samalla on muutettu tavoitteiden painotuksia N ARVIOINTI Arviointi 139,6 tavoitteiden M (vaiheet painotusten 33 M + mukaiseen 106,6 M ). vaikuttavuuteen. Työssä ei esitetä epäilyksiä. Ehdotettu tienvarsiteknologia lisää ylläpitokustannuksia. Työstä ja joukkoliikennerahoituksen lisäyksestä on 0,26 M /v. 230 M (vaiheet 14,5 N ARVIOINTI toimenpideohjelma Arviointi on tavoitteiden painotusten mukaiseen vaikuttavuuteen. epäilyksiä. Ehdotettu toimenpideohjelma on kuitenkin vaikuttavuusarviot herättävät epäilyjä ja pienentävät työn lähtökohdista poikkeavaksi. Työn viimeistely vaikuttaa M + 143,7 M + 72 M ). Paremmuusjärjestys kuitenkin 1. vaikuttavuusarviot herättävät epäilyjä 2. ja pienentävät työn lähtökohdista poikkeavaksi. Työn 4. viimeistely vaikuttaa 3. vaikutuksia Yhteysvälin vuosikustannuksiin. ajatteleminen aluekehityksellisenä Työssä on arvioitu ja epärealistisen laaja, mikä alentaa työn sijoitusta myös Yhteysvälin ajatteleminen aluekehityksellisenä epärealistisen laaja, mikä alentaa työn sijoitusta myös 2. Suunnitelman esitetyistä uskottavuutta. ratkaisuista Kokonaisvaikutelmaksi käy ilmi, että aikaisempia jää, että selvityksiä eri Toimenpiteissä jääneen hieman on kesken, painotettu ja osa joukkoliikenteen työn ansioista kehittämistä jää piiloon. Joukkoliikenteen ostoihin on osoitettu 1. vaiheessa 0,3 uskottavuutta. Kokonaisvaikutelmaksi jää, että eri jääneen hieman kesken, ja osa työn ansioista jää piiloon. ehdotettu elementtinä karsittuja on vahvuus, ja uusia vaikka toimenpiteitä. brändiajattelu ei kustannustehokkuudessa ja suunnitelman sisältöön elementtinä on vahvuus, vaikka brändiajattelu ei kustannustehokkuudessa ja suunnitelman sisältöön kustannukset Arviointi ja asiantuntijoiden tehtyjä ratkaisuja hyvistä ei ole ajatuksista riittävästi ei otettu välity huomioon. aivan ja Työ lukuisia muodostaa uusia pienehkojä loogisen kokonaisuuden, rakentamiskohteita, jossa joiden on paljon M /v. Toimenpiteiksi ehdotetaan lähes kaikkia yhteysvälille asiantuntijoiden hyvistä ajatuksista ei välity aivan Työ muodostaa loogisen kokonaisuuden, jossa on paljon Konseptipysäkkien vaikutakaan kestävältä. pilotin kustannukset ja kohdistuneessa innovatiivisuudessa. vaikutakaan kestävältä. kohdistuneessa innovatiivisuudessa. Eritasoliittymien yhtenäistä tarinaa. ja ohituskaistojen kustannusarviot ovat kustannukset jatkosuunnitteluun on arvioitu hyödyllisiä tarkasti. ajatuksia Kustannusarviot ja ehdotuksia. ovat aiemmin selvitettyjä toimenpiteitä kustannusarvioineen. yhtenäistä tarinaa. jatkosuunnitteluun hyödyllisiä ajatuksia ja ehdotuksia. kustannusvastuut jäävät selostamatta. Kustannusarviot todennäköisesti liian alhaisia, mikä laskee kilpailutyön kaikkiaan todenmukaisia. Ehdotetun toimenpideohjelman Ehdotettu ohjelma on kokonaisuutena liian kallis. Sijoitus vaikuttavat pääosin todenmukaisilta. 1. sijoitusta. 3. kustannusarvio on kilpailutöistä 2. pienin. 4. Sijoitus Suunnitelman esittämistapa 128 M (vaihteet 61,5 M + 66,5 M ). Esitetty 104 M (vaiheet 27 M + 77 M ). Esitetty arvio 139,6 M (vaiheet 33 M + 106,6 M ). Työssä ei esitetä tienvarsiteknologia lisää ylläpitokustannuksia. Työstä ja joukkoliikennerahoituksen lisäyksestä on 0,26 M /v. 230 M (vaiheet 14,5 M + 143,7 M + 72 M ). vaikutuksia vuosikustannuksiin. Työssä on arvioitu ja 2. Suunnitelman esitetyistä ratkaisuista käy ilmi, että aikaisempia selvityksiä Toimenpiteissä on painotettu joukkoliikenteen kehittämistä Joukkoliikenteen ostoihin on osoitettu 1. vaiheessa 0,3 ehdotettu karsittuja ja uusia toimenpiteitä. kustannukset Arviointi ja jo tehtyjä ratkaisuja ei ole riittävästi otettu huomioon. ja lukuisia uusia pienehkojä rakentamiskohteita, joiden M /v. Toimenpiteiksi ehdotetaan lähes kaikkia yhteysvälille Konseptipysäkkien pilotin kustannukset ja Eritasoliittymien ja ohituskaistojen kustannusarviot ovat kustannukset on arvioitu tarkasti. Kustannusarviot ovat aiemmin selvitettyjä toimenpiteitä kustannusarvioineen. kustannusvastuut jäävät selostamatta. Kustannusarviot Paremmuusjärjestys todennäköisesti liian alhaisia, mikä laskee kilpailutyön kaikkiaan todenmukaisia. Ehdotetun toimenpideohjelman Ehdotettu ohjelma on kokonaisuutena liian kallis. vaikuttavat pääosin todenmukaisilta. sijoitusta. kustannusarvio on kilpailutöistä pienin. Työssä jaetaan 1. vaihe kahteen osaan, joista Etenemispolussa on 1. vaiheessa selvä painotus Etenemispolussa ei tehdä selkeää eroa 1. ja 2. vaiheen Toimenpiteitä on kaikkiaan ehdotettu useita, ja suuri osa jälkimmäistä ehdotetaan priorisoitavaksi myöhemmin Paremmuusjärjestys Suunnitelman tärkeimpiin palvelutasotavoitteisiin. Työssä on tunnistettu, toimenpiteiden ja kustannuspainotuksen kesken. niistä on kokonaan uusia. Etenemispolun 1. vaiheessa strategiapelillä. 2. vaiheen ratkaisut kytketään Työssä jaetaan 1. vaihe kahteen osaan, joista toteuttamisen että 2.vaihe edellyttää jo useita 2+2 jaksoja nykyisellä Etenemispolun yhteys tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen jää suurin panostus osoitetaan Laitilan liittymään ja useisiin Etenemispolussa on 1. vaiheessa selvä painotus Etenemispolussa ei tehdä selkeää eroa 1. ja 2. vaiheen Toimenpiteitä on kaikkiaan ehdotettu useita, ja suuri osa tulevaisuusverstaan skenaariotarkasteluihin. Näiden jälkimmäistä ehdotetaan priorisoitavaksi myöhemmin etenemispolun Arviointi liikenteen kasvulla. Etenemispolku on harkittu ja järkevä hieman epäselväksi. Ehdotettua kameravalvonnan pieniin kohteisiin. Perustelut toimenpiteiden valinnoille 1. vaikutus etenemispolkuun 3. Suunnitelman tärkeimpiin palvelutasotavoitteisiin. Työssä on tunnistettu, toimenpiteiden ja kustannuspainotuksen kesken. niistä on kokonaan uusia. Etenemispolun 1. vaiheessa jää epäselväksi. Ehdotetaan strategiapelillä. 2. vaiheen ratkaisut kytketään tasapainoisuus kokonaisuus. Joukkoliikennetoimien ajoitus ja vastuut lisäämistä herättää epäilyksen järkevyydestä. ja 2. vaiheen välillä jäävät selostamatta. Toimenpiteiden neuvottelukierrosta toteuttamisen että 2.vaihe edellyttää jo useita 2+2 jaksoja nykyisellä Etenemispolun yhteys tavoitteisiin ja vaikuttavuuteen jää suurin panostus osoitetaan Laitilan liittymään ja useisiin kuntien kanssa maankäytön tulevaisuusverstaan skenaariotarkasteluihin. Näiden jäävät hieman epäselviksi, vaikka muutoin vastuutahot on Toteutusvastuita on käsitelty ohuesti. Joukkoliikenteen vastuutahot on esitetty. Kunnille annetaan paljon vastuuta kehittämishankkeista. etenemispolun Arviointi liikenteen kasvulla. Etenemispolku on harkittu ja järkevä hieman epäselväksi. Ehdotettua kameravalvonnan pieniin kohteisiin. Perustelut toimenpiteiden valinnoille 1. Kunnille on osoitettu vastuuta vaikutus etenemispolkuun jää epäselväksi. Ehdotetaan osoitettu selvästi. Maakuntaliitoille annetaan iso rooli. tarjonnan tehostamiseen ei nähdä juurikaan edellytyksiä. ja myös liikennöitsijöille. liityntäyhteyksistä ja tasapainoisuus kokonaisuus. Joukkoliikennetoimien ajoitus ja vastuut lisäämistä herättää epäilyksen järkevyydestä. ja 2. vaiheen välillä jäävät selostamatta. Toimenpiteiden eritasoliittymistä. neuvottelukierrosta kuntien kanssa maankäytön jäävät hieman epäselviksi, vaikka muutoin vastuutahot on Toteutusvastuita on käsitelty ohuesti. Joukkoliikenteen vastuutahot on esitetty. Kunnille annetaan paljon vastuuta Paremmuusjärjestys kehittämishankkeista. Kunnille on osoitettu vastuuta osoitettu selvästi. Maakuntaliitoille annetaan iso rooli. tarjonnan tehostamiseen ei nähdä juurikaan edellytyksiä. ja myös liikennöitsijöille. liityntäyhteyksistä ja eritasoliittymistä. Toimenpiteiden toteutusjärjestyksen perusteena ovat Työssä luvataan kustannustehokkuutta, mutta sitä ei 4. Suunnitelman Toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa kustannuksiin ei Työssä esitetty ohjelman H/K 1,1 (1. vaiheessa 0,6). kustannustehokas vaikuttavuus ja vaikutusten merkittävyys arvioida. Raskas toimenpideohjelma ja ehdotettu Paremmuusjärjestys kustannustehokkuu käy ilmi. Kustannusarvioiden alhaisuus antaa harhakuvan Pienten uusien toimenpiteiden tehokkuus ja vaikuttavuus Arviointi tavoitealueittain. Vertailuverkko on kuvattu selkeästi, ja strategiapelillä tehtävä priorisointi jää ristiriitaiseksi. Jo Toimenpiteiden toteutusjärjestyksen perusteena ovat Työssä luvataan kustannustehokkuutta, mutta sitä ei s todellista paremmasta kustannustehokkuudesta. yleensä jää vähän epäselväksi. Palvelutasoanalyysi ja liikenne-ennusteesta on tehty herkkyystarkastelu. Kattava käynnissä olevien hankkeiden 4. Suunnitelman Toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa kustannuksiin ei Työssä esitetty ohjelman H/K 1,1 (1. vaiheessa 0,6). vaikuttavuus on otettu kustannustehokas vaikuttavuus ja vaikutusten merkittävyys arvioida. Raskas toimenpideohjelma ja ehdotettu Tehokkuuden arviointiin ei ole panostettu. puutteiden keskinäinen priorisointi on kaikkiaan tehty hyvin. ja havainnollinen arviointi, josta välittyy suuri työmäärä. mukaan. Kalleus heikentää kustannustehokkuu käy ilmi. Kustannusarvioiden alhaisuus antaa harhakuvan Pienten uusien toimenpiteiden tehokkuus ja vaikuttavuus kustannustehokkuutta. Arviointi tavoitealueittain. Vertailuverkko on kuvattu selkeästi, ja strategiapelillä tehtävä priorisointi jää ristiriitaiseksi. Jo s todellista paremmasta kustannustehokkuudesta. yleensä jää vähän epäselväksi. Palvelutasoanalyysi ja Paremmuusjärjestys liikenne-ennusteesta on tehty herkkyystarkastelu. Kattava käynnissä olevien hankkeiden vaikuttavuus on otettu Tehokkuuden arviointiin ei ole panostettu. puutteiden keskinäinen priorisointi on kaikkiaan tehty hyvin. ja havainnollinen arviointi, josta välittyy suuri työmäärä. mukaan. Kalleus heikentää kustannustehokkuutta. Ideoina esitetään mm. joukkoliikenteen kannustimia, Ideoina esitetään mm. Luotibussi ja HotStoppalvelupisteet. Pysäkkien kehittäminen käynnistyisi cleantech-ajattelu. Suunnittelun ideana palveluajattelu ja yhdistelyä ja liikenteen tietokori. Merkittävin ansio on sovellettaisiin jatkosuunnittelussa. Ainoa työ, jossa Ideoina esitetään mm. joukkoliikenteen kannustimia, Ideoina esitetään mm. TurpoT -liittymä, DigiEcoväylä ja KELA-kyytien huutokauppasovellus, henkilökuljetusten Ideoina esitetään strategiapeli ja tulevaisuusverstas, Paremmuusjärjestys joita pilottikohteissa. Käyttäjälähtöisyyttä otettu haltuun alue- ja käyttäjäryhmien arvoanalyysit. Älyliikenteen ideat jäävät kattava pienten ja tehokkaiden infratoimenpiteiden käsitellään talvikunnossapitoa. Strategiapelin perusajatus Ideoina esitetään mm. Luotibussi ja HotStoppalvelupisteet. Pysäkkien kehittäminen käynnistyisi cleantech-ajattelu. Suunnittelun ideana palveluajattelu ja yhdistelyä ja liikenteen tietokori. Merkittävin ansio on sovellettaisiin jatkosuunnittelussa. Ainoa työ, jossa Ideoina esitetään mm. TurpoT -liittymä, DigiEcoväylä ja KELA-kyytien huutokauppasovellus, henkilökuljetusten Ideoina esitetään strategiapeli ja tulevaisuusverstas, joita 5. Innovatiivisuus Arviointi käyttäjäprofiilein. Yhteysvälin brändääminen on nostettu tienvarsiteknologiaan. Cleantech-idea olisi vaatinut lisää määrittely. Ehdotuksia on paljon, ja ne ovat asiakasnäkökulman ja osallistamisen vahvistamisesta on vahvasti esille. Älyliikenne on ajanmukaisesti kohdistettu kehittelyä. TurpoT -liittymä hyvä idea ja raskaan liikenteen toteutuskelpoisia ja jatkosuunnittelussa huomioon hyvä, mutta toteutus epäilyttää. Tulevaisuusverstas pilottikohteissa. Käyttäjälähtöisyyttä otettu haltuun alue- ja käyttäjäryhmien arvoanalyysit. Älyliikenteen ideat jäävät kattava pienten ja tehokkaiden infratoimenpiteiden käsitellään talvikunnossapitoa. Strategiapelin perusajatus ajoneuvoihin. Toimintaympäristön innovaatiot, kuten tauko- ja lepopaikat hyvä havainto. Ainoa työ, jossa otettavia. Innovointi painottuu joukkoliikenteen, jalankulun puolestaan kuuluisi 5. esitetyssä Innovatiivisuus muodossaan Arviointi enemmän käyttäjäprofiilein. Yhteysvälin brändääminen on nostettu tienvarsiteknologiaan. Cleantech-idea olisi vaatinut lisää määrittely. Ehdotuksia on paljon, ja ne ovat asiakasnäkökulman ja osallistamisen vahvistamisesta on nelikopteri, jäävät tarinan kuvituksen rooliin. luonnostellaan uudenlaisia infraratkaisuja. ja pyöräilyn edistämiseen, mutta kohdistuu myös liikennejärjestelmä- kuin yhteysvälitason suunnitteluun. vahvasti esille. Älyliikenne on ajanmukaisesti kohdistettu kehittelyä. TurpoT -liittymä hyvä idea ja raskaan liikenteen toteutuskelpoisia ja jatkosuunnittelussa huomioon hyvä, mutta toteutus epäilyttää. Tulevaisuusverstas liikenneturvallisuuteen ja digitaalisuuteen. ajoneuvoihin. Toimintaympäristön innovaatiot, kuten tauko- ja lepopaikat hyvä havainto. Ainoa työ, jossa otettavia. Innovointi painottuu joukkoliikenteen, jalankulun puolestaan kuuluisi esitetyssä muodossaan enemmän Paremmuusjärjestys nelikopteri, jäävät tarinan kuvituksen rooliin. luonnostellaan uudenlaisia infraratkaisuja. ja pyöräilyn edistämiseen, mutta kohdistuu myös liikennejärjestelmä- kuin yhteysvälitason suunnitteluun. liikenneturvallisuuteen ja digitaalisuuteen. 6. Suunnitelman Työ on ulkoisesti tyylikäs, selkeä ja viimeistelty Työ on ulkoisesti selkeä, valoisa ja helppolukuinen Planssit ovat selkeitä ja palvelutasoanalyysin tiivistävä Työ on ulkoisesti selkeä ja helppolukuinen kokonaisuus, esittämistapa ja kokonaisuus (raportti, diasarja ja planssit). Sisältö on kokonaisuus. Sisällöllisesti työssä on mielenkiintoisia esittämistapa oikein hyvä. Raportti on tarpeettoman jonka ansiona ovat hyvät karttaesitykset. Paremmuusjärjestys Sisällöllisesti työ käytetyt Arviointi hyvin jäsennelty ja loogisesti rakentuva. Työstä välittyy yksityiskohtia, mutta kokonaisuus jää hieman monisanainen ja olisi vaatinut tiivistämistä ja olennaisten käy selkeästi läpi ehdotukset 6. Suunnitelman ja kuvaa vaikutukset. Työ on ulkoisesti tyylikäs, selkeä ja viimeistelty Työ on ulkoisesti selkeä, valoisa ja helppolukuinen Planssit ovat selkeitä ja palvelutasoanalyysin tiivistävä Työ on ulkoisesti selkeä ja helppolukuinen kokonaisuus, menetelmät myös monipuolinen ja laadukas menetelmien epäyhtenäiseksi. Työstä ei välity erityistä menetelmällistä asioiden korostamista. Menetelmällisenä vahvuutena on Kokonaisuudessa ehdotus esittämistapa strategiapelistä ja saa paljon kokonaisuus (raportti, diasarja ja planssit). Sisältö on kokonaisuus. Sisällöllisesti työssä on mielenkiintoisia esittämistapa oikein hyvä. Raportti on tarpeettoman jonka ansiona ovat hyvät karttaesitykset. Sisällöllisesti työ soveltaminen ja kehittäminen. johtolankaa. läpikäypä palvelutasoanalyysi tilaa. käytetyt Arviointi hyvin jäsennelty ja loogisesti rakentuva. Työstä välittyy yksityiskohtia, mutta kokonaisuus jää hieman monisanainen ja olisi vaatinut tiivistämistä ja olennaisten käy selkeästi läpi ehdotukset ja kuvaa vaikutukset. Paremmuusjärjestys menetelmät 2. myös monipuolinen ja laadukas menetelmien epäyhtenäiseksi. Työstä ei välity erityistä menetelmällistä asioiden korostamista. Menetelmällisenä vahvuutena on Kokonaisuudessa ehdotus strategiapelistä saa paljon soveltaminen ja kehittäminen. johtolankaa. läpikäypä palvelutasoanalyysi tilaa. Työ on selkeästi raportoitu kokonaisuus, jossa on Työssä on ansiokkaasti lähestytty yhteysvälin ongelmia Työ on sisällöltään analyyttinen ja siitä välittyy Työ on kaikkiaan johdonmukaisesti rakennettu idearikas ansiokasta havainnointia, analyysiä, asioiden Paremmuusjärjestys jäsentämistä kohtuullisen perinteisin ajatuksin, mikä on johtanut muun perusteellisuus ja kattavuus. Työssä on otettu vakavasti l kokonaisuus, joka on viimeistelty tyylikkäästi ja harkiten. ja tiivistämistä. Keskeisenä ideana ehdotettu suunnittelupeli Työ on selkeästi raportoitu kokonaisuus, jossa on muassa kiinnostavaan Turpo-T-liittymäkonseptiin ja joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, Työssä on ansiokkaasti lähestytty yhteysvälin ongelmia Työ on sisällöltään analyyttinen ja siitä välittyy KOKONAISUUDE Etenemispolku on strategisesti järkevä ja johtaa on kiinnostava, vaikka sen käyttökelpoisuus herättää Työ on kaikkiaan johdonmukaisesti rakennettu idearikas ansiokasta havainnointia, analyysiä, asioiden jäsentämistä palveluajattelun ideointiin. Kustannus- ja mutta samalla on muutettu tavoitteiden painotuksia kohtuullisen perinteisin ajatuksin, mikä on johtanut muun perusteellisuus ja kattavuus. Työssä on otettu vakavasti l N ARVIOINTI Arviointi tavoitteiden painotusten mukaiseen vaikuttavuuteen. epäilyksiä. Ehdotettu toimenpideohjelma on kuitenkin kokonaisuus, joka on viimeistelty tyylikkäästi ja harkiten. ja tiivistämistä. Keskeisenä ideana ehdotettu suunnittelupeli vaikuttavuusarviot herättävät epäilyjä ja pienentävät työn lähtökohdista poikkeavaksi. Työn viimeistely vaikuttaa muassa kiinnostavaan Turpo-T-liittymäkonseptiin ja joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, Yhteysvälin ajatteleminen aluekehityksellisenä epärealistisen laaja, mikä alentaa työn sijoitusta myös uskottavuutta. Kokonaisvaikutelmaksi jää, että eri jääneen hieman kesken, ja osa työn ansioista jää piiloon. KOKONAISUUDE Etenemispolku on strategisesti järkevä ja johtaa on kiinnostava, vaikka sen käyttökelpoisuus herättää palveluajattelun ideointiin. Kustannus- ja mutta samalla on muutettu tavoitteiden painotuksia elementtinä on vahvuus, vaikka brändiajattelu ei kustannustehokkuudessa ja suunnitelman sisältöön asiantuntijoiden hyvistä ajatuksista ei välity aivan Työ muodostaa loogisen kokonaisuuden, jossa on paljon N ARVIOINTI Arviointi tavoitteiden painotusten mukaiseen vaikuttavuuteen. epäilyksiä. Ehdotettu toimenpideohjelma on kuitenkin vaikuttavuusarviot herättävät epäilyjä ja pienentävät työn lähtökohdista poikkeavaksi. Työn viimeistely vaikuttaa vaikutakaan kestävältä. kohdistuneessa innovatiivisuudessa. Yhteysvälin ajatteleminen aluekehityksellisenä epärealistisen laaja, mikä alentaa työn sijoitusta myös yhtenäistä tarinaa. jatkosuunnitteluun hyödyllisiä ajatuksia ja ehdotuksia. uskottavuutta. Kokonaisvaikutelmaksi jää, että eri jääneen hieman kesken, ja osa työn ansioista jää piiloon. elementtinä on vahvuus, vaikka brändiajattelu ei kustannustehokkuudessa ja suunnitelman sisältöön asiantuntijoiden hyvistä ajatuksista ei välity aivan Työ muodostaa loogisen kokonaisuuden, jossa on paljon Sijoitus vaikutakaan kestävältä. kohdistuneessa innovatiivisuudessa. yhtenäistä tarinaa. jatkosuunnitteluun hyödyllisiä ajatuksia ja ehdotuksia. Sijoitus

10 VOITTAJA: HOTPOT Pääkonsultti: Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö: Riikka Salli Työryhmä: Pasi Rajala, Mari Pitkäaho, Pekka Vähätörmä, Jouni Lehtomaa, Tuomas Lehteinen, Leena Manelius, Mikko Peltonen, Sari Kirvesniemi, Ian Sucs, Hanna Herkkola, Kaisa Mustajärvi, Hanna Reihe, Jukka Risti-kartano, Kimmo Heikkilä

11 HotPot - Kulkumuotojen keitos vaativaankin makuun Yhteysvälin Turku-Pori esisuunnittelukilpailu HOTPOT sulauttaa yhteen sekä valtakunnalliset liikkumisen tarpeet että länsirannikon elinkeinoelämän ja asukkaiden näkökulmat. Yhteysväli tunnetaan mm. merellisyydestä, murrealueista, jääkiekkointohimosta ja elinvoimaisesta teollisuustoiminnasta. Yhteysvälin vahva brändi vahvistaa elinkeinoelämän, matkailun ja palveluiden kilpailukykyä. Turun, Rauman ja Porin kaupunkiseuduilla on jokaisella omanlaisensa imago. Kaupunkiseudut saavat synergiaetua toisistaan, vaikkakin myös kilpailevat keskenään. Myös pienemmillä maaseudun ympäröimillä keskuksilla on omat omaleimaiset piirteensä ja vahvuutensa. Yhteysvälin liikenteellinen palvelutasotavoite on määritetty käyttäjien eli asiakkaiden tarpeiden perusteella. Käyttäjäryhmissä näkyvät sekä seudullinen että paikallinen näkökulma, henkilöliikenne ja kuljetukset. Näiden pohjalta muodostuu erilaisia käyttäjäprofiileita. YHTEYSVÄLIN VISIO JA STRATEGIA Yhteysvälin visiona on Sujuva aamu ja joustava ilta kulkumuotojen keitoksessa, mikä kuvaa joustavaa, ennakoituihin ja ennakoimattomiin muutoksiin mukautuvaa liikkumisen kokonaisuutta (HOTPOT). Visioon tähtäävän strategian elementtejä ovat kaupunkiseudut (HotCity), liikkumisen palvelupisteet (HotStop) sekä näiden välille muodostuvat erityyppiset liikennejaksot (HotWay). STRATEGIAN EDISTÄMISEN KEHITTÄMISASKELEET! P ravitseva monipuolinen maukas houkutteleva 1. Yhteysvälin kehittämisen kannalta välttämättömät toimet Kilpailutyössä on tunnistettu toimenpiteitä, jotka ovat yhteysvälin kehittämisen kannalta välttämättömiä.toimenpiteisiin lukeutuvat sekä kriittiset valtatiehen 8 kohdistuvat liittymä- ja väylänparantamiset että alueiden ja toiminnallisten järjestelmien kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. 2. Pilotit Yhteysvälin strategian edistäminen tapahtuu pienin askelin. Kehittäminen käynnistyy konkreettisten pilottikohteiden kautta. 3. Uudet mahdollisuudet Tietotekniikan kehittyminen ja lainsäädännön muutokset antavat mahdollisuuden aivan uudentyyppisiin liikkumisen palveluihin, jotka tukevat HOTPOT kokonaisuutta. Älykäs infra takaa turvallisuuden ja sujuvuuden Alueiden ja liikkumisen yhteistyöllä kohti kestävää kehitystä Jakelujärjestelmä ja kaupan konseptit mukautuvat ihmisten muuttuviin tottumuksiin Auton omistuksesta matkan saatavuuteen VISIO HOTPOT - Kulkumuotojen keitos vaativaankin makuun Elinkeinoelämän kuljetukset tehostuvat Aluerakenne tukee kestävää kehitystä ja sosiaalista tasa-arvoa Alueen vetovoima ja kilpailukyky lisääntyy HotCity HotStop Maaseutujakso Kaupunkijakso Moottoritiejakso Satama RAUMA UNAJA IHODE UUSIKAUPUNKI LUVIA LAITILA PORI EURAJOKI 2 11 ALUEPROFIILIT KÄYTTÄJÄPROFIILIT Pitkät matkat Säännöllinen MYNÄMÄKI Merkitys vähenee tulevaisuudessa Maaseutu Länsi-Suomi Merkitys kasvaa tulevaisuudessa Paikallinen Asko Alanmies Petra Pendelöijä PERÄ&VAUNU KULJETUSYRITYS Seudullinen NOUSIAINEN MASKU Alle asukkaan kylätaajamat Turun, Porin (ja Rauman) kaupunkiseudut Elina Eläkeläinen Ossi Ohikulkija TURKU Lyhyet matkat Epäsäännöllinen Kartta: Maanmittauslaitos, 2014

12 HotPot - Kulkumuotojen keitos vaativaankin makuun Yhteysvälin Turku-Pori esisuunnittelukilpailu Turun, Rauman ja Porin kaupunkiseuduilla (HotCity) on tärkeä rooli yhteysvälin kilpailukyvyn, sosiaalisen tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämisessä. Länsirannikon kaupunkiseutuja yhdistää kestäviin ratkaisuihin pyrkiminen kaikessa toiminnassa. Näistä esimerkkejä ovat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen johdonmukainen tiivistäminen ja täydentäminen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen viisaassa liikkumisessa. Alueen kaupunkiseutujen, valtion ja kuntien muodostama yhteistyöryhmä vie kehittämistä eteenpäin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Alue- ja liikennejärjestelmäkehitykseen sekä infran rakentamiseen eri tahoista yhdeksi potiksi kerätty rahoitus jaetaan yhteisen strategian mukaisesti eri hankkeille. Hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kaupunkiseuduille luovat merellisyys ranta-, joki- ja saaristomiljöineen, yhteydet Ruotsiin ja edelleen muualle Eurooppaan sekä matkailun tuomat mahdollisuudet. Turku yliopistokaupunkina houkuttelee innovatiivisia yrityksiä ja pilotoi viimeisimpiä älykkään ja sähköisen liikenteen sovelluksia. Raumalla korostuvat matkailun, meren ja sataman rooli sekä palvelutarjonnan kehittyminen väestörakenteen muuttuessa. Pori kasvukeskuksena tarjoaa laadukkaan ja hintatasoltaan kilpailukykyisen sijoittumispaikan yrityksille ja asukkaille. Petra Pendelöijä, 20 vuotta Pääsi viime syksyn sisää SAMKiin perämieslinjal. Mää asu viäl Ihodes, mut mää käy Raumal joka päivä bussil. Yleensä mää kävele pysäkil ja jään HotStopis pois niinku tosi mone muukki samkilaise ja työmatkalaise. Siäl pysäkil odotta jo valmiiks jatkoyhteys, mut mää mene mielummi noil Stopi sähköpyöril, ku niil pääsee kaikkist nopeite kouluu ja viäl illal pesistreeneihi. #ihode #hotstop #toimii SAMK RAUMA vt 8 HOT STOP HotCity HotStop Pyöräilyn laatuväylä Keskusta Luotibussi Satama RAUMA UNAJA IHODE 8 LUVIA PORI PORIN KAUPUNKISEUTU RAUMAN Vetovoimainen kasvukeskus Innovatiiviset liikkumisen palvelut ja 2 joukkoliikenne Hintatasoltaan kilpailukykyiset asumisen ja yrittämisen paikat Tapahtumien ja matkailijoiden Pori EURAJOKI KAUPUNKISEUTU Meren monipuolinen hyödyntäminen matkailussa ja teollisuudessa Palveluverkon uudet konseptit ja älyteknologian mahdollisuudet vastaavat väestörakenteen muutokseen Viisas liikkuminen tiiviissä kaupungissa Laajeneva ja kasvava satama Elina Eläkeläinen, 70 vuotta Nyt ku meijjä kyläl käy toi VälkkyBussi, ei tul juur lainkka lähdetty asioil. Siält saaki kaik palvelu vaik silmälääkäri tän Eurajoel. Mut kyl me ainakki kerra kuus naapuri rouvvie kans Poris käydä. Tavallisest tilataa kyyditys kutsubussilt Eurajoe HotStopii, mist se nopee bussi kulkee. Tasast on matkateko, usei pelataa rouvvie kans marjapussii. Kyyti viäki iha keskustaa saak, mist mennää halli Kaffetupaa rinkiläl ja teatterii. LUOTIBUSSI TURKU-PORI PORI LUVIA EURAJOKI RAUMA UUSIKAUPUNKI 43 LAITILA Samin Satamakuljetukset Kuljetamme säännöllisesti erikoiskuljetuksia, esimerkiksi moottoreita ja muuntajia Vaasasta Wärtsilältä kasitietä pitkin Rauman satamaan, josta ne lähtevät rahtilaivalla Hampuriin. Jotta kuljetukset saadaan ajoissa satamaan, pitää liittymien toimia isoillekin välineille. Raumallakaan portaaleja tai merkkejä ei tarvitse erikseen irrottaa kuljetusten tieltä ja noista liikenneympyröistäkin pääsee ajamaan läpi. UNAJA IHODE LAITILA MYNÄMÄKI NOUSIAINEN MASKU TURKU TURUN KAUPUNKISEUTU Raideliikenteen monipuoliset mahdollisuudet kävely- ja joukkoliikennekaupungissa Sähköisen ja älyliikenteen innovaatiot Uudet monipuoliset asuinalueet viisaan liikkumisen edelläkävijänä Laadukas urbaani ympäristö MYNÄMÄKI NOUSIAINEN MASKU TURKU Kartta: Maanmittauslaitos, 2014

13 HotPot - Kulkumuotojen keitos vaativaankin makuun Yhteysvälin Turku-Pori esisuunnittelukilpailu Yhteysvälin eri jaksoilla HotStopit toimivat pistemäisinä kokoavina kohteina, joissa monipuoliset liikkumisen palvelut yhdistyvät alueiden maankäyttöön. Isot HotStopit Luvialla, Eurajoella, Laitilassa, Mynämäellä, Maskussa ja Nousiaisissa ovat kiinteästi taajamien yhdyskuntarakenteeseen kytkeytyviä luotibussin, jakeluliikenteen ja palveluiden terminaaleja, joiden kautta moni taajaman asukas kulkee päivittäin. HotStop ei kilpaile taajaman varsinaisen keskustan ja sen palvelujen kanssa vaan täydentää sitä. HotStop tukee erityisesti joukkoliikenteen houkuttelevuutta, palvelutasoa ja saavutettavuutta. HotStopit tarjoavat myös monipuolisia liityntäliikenteen pysäköintipalveluita lataus-, korjaus- ja pesumahdollisuuksineen. Pienet HotStopit Unajassa, Ihodessa ja Raumalla ovat korkeatasoisia luotibussin pysähtymispaikkoja. Niissä järjestetään liityntäliikenne luotibussiin ja kulkuvälineen vaihto. Luotibussin syöttöliikenne riippuu kysynnästä ja voi vaihdella aina kutsuohjatusta liikenteestä tiheävuoroiseen syöttöbussiin. HotStopissa on myös liityntäpysäköinti autoille ja sähkö- ja tavanomaisille polkupyörille sekä pienimuotoisia palveluja. Asko Alanmies, 45 vuotta IHODE LAITILA vt 8 Kodisjoentie Ihoden Kylätie Ihode Ihodenjoki HotStop Pääraitti kävellen ja pyöräillen Pyöräilyn laatuväylä Tiivistyvä ja täydentyvä taajama Keskusta Luotibussi Satama RAUMA 8 12 PORI LUVIA EURAJOKI 2 11 Mää asun Laitilassa Kostiaisis. Työpaikka mul on tossa ihan keskustas kolmen kilometrin päässä konekorjaamolla. Toiselle autolle meillä ei ole tarvetta enää, kun mää kuljen sähköpyärällä. Ne pruukaa auraamaan pyörätiet nykyisin hianoon kuntoon. Pakkasel pruukaan kulkea kimppakiesil, jonka voi tilata kännykällä. Sain juur äsken tiedon, että tilattu varaosa on paraikaa Turus ja tulos tänne iltapäivällä: Paketti noudettavissa HotStopista. Selvä homma! Poljenkin Stopin kautta kotiin. Noukin samalla kyytiin ruokakassit, jossei vaimo viel ehtiny. Illalla onki sitten kiekkopeli Raumal, jonne me lasten kans mennään. Lipus on bussimatka mukana, samoin matka Spotista halliin. Pojatkin viihtyy bussissa, kun siellä saa kännykän ladattua ja langattoman netin kaista riittää pelaamiseen. vt 8 Kaukolantie Eurantie Syttyäntie kt 43 UNAJA IHODE 43 JustInTime jakeluyritys LAITILA Erik Sorolaisen tie Meidän toimintamme kulmakivenä on saada tavarat asiakkaalle joustavasti ja oikeaan aikaan perille. Turun jakelukeskuksestamme lähetetään tavaraa melkein joka päivä Laitilaan luotibussin kyydissä. Laitilan HotSpotin pakettipisteestä asiakkaat voivat sitten hakea paketin silloin, kun heille parhaiten sopii. Ukitie Olemme käyttäneet myös HeliPostia, jonka jakeludrooneilla voimme lennättää paketit ihan kotipihaan saakka. Ruokatarvikkeet jaellaan yleensä yksityisasiakkaille kerrostalojen kylmätiloihin. Pientaloasukkaat haluavat useimmiten noutaa ruokapaketit itse, koska kaikissa pientaloissa ei vielä tänä päivänä ole erillistä varastotilaa jääkaappitavaroille. MYNÄMÄKI UUSIKAUPUNKI HOTSTOP-PYSÄKKI KAHVILA PYÖRÄN- VUOKRAUS PYÖRÄPARKKI vt 8 Yläneentie MYNÄMÄKI LÄMMIN ODOTUSTILA NOUSIAINEN PORIIN MASKU Vehmaantie Mynäjoki Asemantie Vanha Turuntie TURKU TURKUUN Kartta: Maanmittauslaitos, 2014

14 HotPot - Kulkumuotojen keitos vaativaankin makuun Yhteysvälin Turku-Pori esisuunnittelukilpailu Yhteysvälillä tarjottava palvelutaso perustuu käyttäjien tarpeisiin ja liikenneympäristöön. Kaupunkijaksoilla on nopeustasotavoitteena 80 km/h. Maaseutujaksoilla 100 km/h (poikkeustapauksissa 80 km/h) nopeus mahdollistaa nopeat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet kaupunkiseutujen välillä. Jaksojen muutoskohdissa liikenneympäristö, liittymätyyppi ja väylän poikkileikkaus kertovat saapumisesta erilaiseen ympäristöön. Kaupunkijaksolla tiivis maankäyttö tukee autoliikenteen alempaa nopeustasoa, joka vähentää myös liikenteen aiheuttamia meluhaittoja ja päästöjä sekä lisää liikenneturvallisuutta. Tavoitepalvelutason saavuttaminen edellyttää eritasoliittymä- ja ohituskaistajärjestelyitä sekä nelikaistaistamisia, jotta voidaan taata yhteysvälin korkea liikenneturvallisuus ja sujuvuus. Jos liikenteen kasvu on ennustettua pienempää, riittävät myös kevyemmät järjestelyt.. Liikenneturvallisuuden parantuessa erilaiset häiriöt vähenevät, jolloin myös ennakoitavuus paranee. Mahdollisissa häiriötilanteissa käyttäjille tarjotaan ajantasaista tietoa liikenteestä. Ossi Ohikulkija, 28 vuotta Varasin viikonlopuksi Sähkö4U-appsilla yhteiskäyttöisen sähköauton. Tyttöystävän kanssa suunnataan Porin Yyteriin. Takaisin Turkuun tullaan Uudenkaupungin kautta, käydään siellä purjehduskilpailuissa. Alun perin meidän piti kytkeytyä puoli viideltä lähtevään rekkaletkaan. Puoli tuntia ennen kuulimme, että matkailumessut voivat aiheuttaa Suikkilantielle ruuhkia, joten päätettiin siirtää lähtöä tunnilla. Aikaa jäi juuri sen verran että ehdittiin käydä syömässä jokirannassa. Kasitiellä kytkeydyimme rekan perään autopilotille. Kaikki sujui loistavasti ja tyttöystävä kokeili apukuskin paikalla innoissaan tiedotuskanavan infopalveluita. HELIPOSTI TPS LUKKO ÄSSÄT Maaseutujakso Kaupunkijakso Moottoritiejakso 10 vuoden aikana toteutettavat infratoimenpiteet 20 vuoden aikana toteutettavat infratoimenpiteet Satama RAUMA UNAJA IHODE 8 12 PORI LUVIA EURAJOKI 2 11 matkailu PERÄ&VAUNU KULJETUSYRITYS Kuljetusyritys Perä&Vaunu Viime vuosina kuljetusteknologian kehittyminen on ollut huimaa. Viimeisin muutos liittyy automaattiseen liikkumiseen. Kun lakimuutos viimein meni läpi, asensimme kaikkiin autoihimme autopilotit. Kuljetamme joka päivä aamuin illoin puolen tunnin välein tavaraa Turun ja Porin terminaaliemme välillä. Saamme lisätuloja autoletkojen vetämisestä, joten se on hyvä lisä nykyisiin kuljetuspalveluihimme. Pari vuotta sitten yksi meidän rekoista kaatui Laitilan kohdalla ja 3000 litraa polttoöljyä valui maahan. Automaattiohjauksen ansiosta ei tällä välillä enää rytise eivätkä pohjavedet pilaannu. Liikenteen seurantajärjestelmä kertoo asiakkaalle minuutin tarkkuudella koska kuljetus on saapumassa, mitä asiakkaat arvostavat enemmän kuin ajonopeutta. LUOTIBUSSI TURKU-PORI AIKATAULUT TARJOUKSET i information UUSIKAUPUNKI 43 LAITILA Veikko Virkamies Turku-Pori-yhteysvälillä on saatu toteutettua valtavasti kustannus- ja resurssitehokkaita liikenteeseen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyviä hankkeita. Olemme onnistuneet yhteysvälistrategian jokaisella päivityskierroksella laatimaan tavoitteet, joihin kaikki voivat sitoutua. Huomenna tapaan taas yhteysvälin asioihin vihkiytyneitä valtion, maakuntaliittojen ja kuntien edustajia. Tällä kertaa on tarkoitus sopia, mitä aiesopimukseen sisällytettyjä hankkeita lähdemme seuraavan nelivuotiskauden aikana edistämään Liikennevirastolta saatavalla yhteisellä rahoituspotilla. Samalla kuulemme viimeisimmät tiedot turvallisuuden, kuljetusten, maankäytön, ympäristön ja liikkumisen tilasta, mikä auttaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Tänä vuonna rahoituspotilla suunniteltiin Olkiluodon uutta tieyhteyttä ja rakennettiin Rauman HotStoppiin kymmenen sähköpyörän latauspistettä. KUSTANNUSTEHOKKAIMMAT INFRATOIMENPITEET 10 vuoden aikana toteutettavat 20 vuoden aikana toteutettavat Luvian eritasoliittymäjärjestelyt Laitilan eritasoliittymäjärjestelyt Mynämäen eritasoliittymäjärjestelyt Eurajoen kohdan parannus Pieniä turvallisuustoimenpiteitä Nousiainen-Kurjenmäki ohituskaistat Rauma-Eurajoki 2+2-kaistaa Luvia-Pori 2+2-kaistaa Hyvelä-Söörmarkku 2+2-kaistaa MYNÄMÄKI NOUSIAINEN MASKU TURKU Kartta: Maanmittauslaitos, 2014

15 2. Palkinto: Meri Sito ja Linea proj. päällikkönä Rauno Tuominen Kilpailu tuotti laajan analyysi- ja vaikuttavuusaineiston

16 Kunniamaininnat HOTPOT/Ramboll: Vaikuttavuusanalyysit ja niiden käyttö toimenpiteiden priorisoinnissa. JEESSÖÖR/Trafix, AHN Consulting, Palmu Oy, Solved Oy: Raskaan liikenteen näkökulma MERI/Sito ja Linea: Palvelutasoanalyysi ja sen esittäminen. Novum Vias/Plaana, WAYSTEP, Gamify Finland, RD aluekehitys: Peli joukkoistamisen välineenä.

17 Turvallisuus- ja kuljetuspainotteisuus tavoitteissa korostaa liittymien parantamista. Esimerkkinä työryhmä Jeessöör

18

19

20 Kritiikki/keskustelu Tavoitteiden määrittely osaksi kilpailutyötä/ olisivatko kisaan varatut resurssit riittäneet? Palvelutasolähtöisyys jäi osin epäselväksi/ suhtauduttiinko termiin liian vakavasti? Kilpailutöiden laatu ei vastannut täysin odotuksia / ei myöskään riman alituksia!

21 Johtopäätöksiä 2-vaiheinen kilpailu nimimerkillä hyvä. Tavoitteitten painotus vaikuttaa tuloksiin. Maankäyttökysymykset tärkeitä! Kilpailuja kannattaa järjestää. Osallistukaa ulkomaisiin kilpailuihin!

22 Suunnittelu jatkuu 8-tiellä Turku-Pori yhteysvälin esisuunnitelma Pääkonsultti: Ramboll Finland Oy Valmistuu v lopussa Sidosryhmäseminaari

23

24 Mobiili pysäkki- ja aikatauluinformaatio tai kahvilan sijainti karttapalvelussa vaativat sähköistä saavutettavuutta

25 Laitilan kahvilat Google maps

26 Laitila Cafe Google Maps UK

27 Kiitoksia!

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI

TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI TUR8PO: YHTEYSVÄLIN TURKU PORI PALVELUTASOLÄHTÖINEN ESISUUNNITTELU JA SUUNNITTELUKILPAILU HANKINTAMALLINA 1 Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennevirasto Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto TUR8PO :

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki

Citylogistiikka. Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Citylogistiikka Stella Aaltonen hankepäällikkö CIVITAS ECCENTRIC Turun kaupunki Turun seudun liikennejärjestelmätyö Suunnittelua ohjaavat linjaukset Suunnittelua ohjaava linjaus: Tie ja katuverkon Priorisoidaan

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO Paula Qvick MKV 15.5.2017 SAAVUTETTAVUUS MILLISEKUNTI JA ÄLYKÄS EKOSYSTEEMI OVAT KILPAILUETUJA Suoraa yhteyttä hyödyntävä Northern

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013. Ryhmätyön aineisto TAVOITTEIDEN ASETANTA Hyvät käytännöt, puutteet ja ongelmat

Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013. Ryhmätyön aineisto TAVOITTEIDEN ASETANTA Hyvät käytännöt, puutteet ja ongelmat Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013 Ryhmätyön aineisto TAVOITTEIDEN ASETANTA Hyvät käytännöt, puutteet ja ongelmat Liikennepolitiikan haasteita suunnittelulle Yhteiskuntanäkökulma:

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

PALVELUTASON KÄSITTELY

PALVELUTASON KÄSITTELY PALVELUTASON KÄSITTELY Ryhmä: Keskinen Suomi Löytöretki työpajan 2 ennakkotehtävä, luonnos 14.10.2013 Tehtävän kuvaus Työssä laaditaan käytännön työskentelyssä hyödynnettävä kuvaus palvelutason määrittelystä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kestävän liikkumisen ohjelma 2030 Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on alle

Lisätiedot

TURKU - PORI LOPPURAPORTTI -YHTEYSVÄLIN KEHITTÄMISSELVITYS. Turku - Pori -yhteysvälin kehittämisselvitys, loppuraportti

TURKU - PORI LOPPURAPORTTI -YHTEYSVÄLIN KEHITTÄMISSELVITYS. Turku - Pori -yhteysvälin kehittämisselvitys, loppuraportti TURKU - PORI -YHTEYSVÄLIN KEHITTÄMISSELVITYS LOPPURAPORTTI 2015 Turku - Pori -yhteysvälin kehittämisselvitys, loppuraportti 1 2 Turku - Pori -yhteysvälin kehittämisselvitys, loppuraportti TIIVISTELMÄ Lähtökohdat

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja

Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja Päättäjien strategiaviestit työryhmille Pormestari Anna-Kaisa Ikonen Asiantuntijoiden seutustrategiatyöpaja 25.8.2016 Toimintaympäristömme muuttuu Tampereen kaupunkiseutu on kasvanut 10 vuoden aikana 40

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen

Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Tekninen lautakunta 118 17.12.2014 Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksyminen 236/10.05.01/2014 TEKLA

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN

MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN MAANKÄYTÖN VYÖHYKKEILLÄ VAIKUTETAAN MATKAKETJUJEN JA LOGISTISTEN RATKAISUJEN TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 31.1.2012 Tuomo Pöyskö Ramboll Liikennejärjestelmät (ent. Liidea) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA

YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA YHTEYSVÄLIN TURKU PORI ESISUUNNITTELUKILPAILU 2014 ALUSTAVAT KILPAILUN SÄÄNNÖT JA KILPAILUOHJELMA LUONNOS 25.8.2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Johdanto 4 2 Taustaa 4 2.1 Yhteysvälin suunnittelu

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Vt12 Uusikylä Tillola, yleissuunnittelu Yleisötilaisuudet Ympäristösi parhaat tekijät

Vt12 Uusikylä Tillola, yleissuunnittelu Yleisötilaisuudet Ympäristösi parhaat tekijät Vt12 Uusikylä Tillola, yleissuunnittelu Yleisötilaisuudet 10.-11.2.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Vt12 Uusikylä Tillola, yleissuunnittelma Yleisötilaisuudet 10.-11.2.2015 Ohjelma 18:00 18:30 19:30

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi

Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi Seutustrategia-asiakirjan valmistelu, alustavia tulkintoja sh:n keskustelun 28.9 pohjaksi 21.9.2016 21.9.2016 Strategiaprosessi Seutuyhteistyön strategiset ohjausvälineet, Sh.25.5 Strategia +10 v Kasvulle

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena

Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Pyörätieverkko tiivistyvän maankäytön tukena Liikenne ja maankäyttö Helsinki 8.11.2015 Niko Palo, Helsingin kaupunki Haaste: Myös uusien helsinkiläisten myötä liikkuminen kehittyy tavoitteen mukaiseen

Lisätiedot

KAUPUNKIPYÖRÄ-KONSEPTI Mahdollisuus erilaisissa kunnissa

KAUPUNKIPYÖRÄ-KONSEPTI Mahdollisuus erilaisissa kunnissa KAUPUNKIPYÖRÄ-KONSEPTI Mahdollisuus erilaisissa kunnissa Näkökulmia hyödyntäen Liikenneviraston Kaupunkipyörän toimintamalli ja mahdollisuudet suomalaisittain suurissa kaupungeissa -selvitystä KAUPUNKIPYÖRÄN

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija

Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija Parhaat palat, Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija 14.3.2017 Koko Turku liikkuu -kampanja Koko Turku liikkuu -kampanja oli arkiliikuntaan ja arjen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy

Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006. Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Esteetön liikkumisympäristö koulutus Oulu 23.2.2006 Riikka Kallio Elsa-koordinaattori WSP LT-Konsultit Oy Tausta ja tavoitteet Viiden Elsa-kuntahankkeen esittely samassa julkaisussa Koottuna perustiedot

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot