Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. .teijovi. k.fi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.fi. www.laakeri-center.fi. www.satateras."

Transkriptio

1 Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto viver erk.f k.fi 2 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

2 - Uudet ja käytetyt varastokontit - Erikoiskoon laite- ja konetilat - Myös roska-, kone- ja hakelavat - TOIMITUKSET KAIKKIALLE SUOMEEN Kontit / Lavat/tilat Puh Teollisuuden Näytelehti 3

3 Turku Rydöntie 12 A Tampere Nuutisarankatu 14 A Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

4 Teollisuuden Näytelehti Toimitusjohtaja: RAIJA NIEMINEN Päätoimittaja: JOUKO NIEMINEN Toimittajat: THERESA KETOKOSKI SATU NYBERG Toteutus Liiketoimintamahdollisuuksia Venäjän sellu- ja paperiteollisuudessa Sellu- ja paperiteollisuus etenee Venäjällä uusien investointisuunnitelmien kanssa yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Toimialan investointien määrän on vahvistettu olevan yli 2,5 miljardia euroa vuosina Vahvana säilynyt vienti Kiinaan ja Intiaan tukee mahdollisuutta investointien jatkamiseen. Toteutuksessa mukana: Schunk Intec Oy/ Timo Pitkäkoski Marko Vossi/Vossi Group Oy Pasi Anttila/ Elektro Group Oy Pasi Paananen / Ariterm Oy Pentti Virtanen/ FSP Finnish Steel Painting Matti Kiijärvi/ Expensereduction Alfa Laval, SabriScan Oy jne. Toimitus/ ilmoitusmyynti: Teollisuuden Näytelehti Turuntie 3 III krs SALO Puhelin:(02) Telefax:(02) SISÄLTÖ Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, valimo, kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta. Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot: Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja. Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta. Kaikkia aineistoja koskevaa: Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti / henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on. Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt. Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei kanna mitään vastuuta. Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä. Taloudellisen tilanteen vuoksi investointeja on kuitenkin kohdistettu uudelleen tukemaan tehtaissa kustannussäästöjä. Innovaatio- ja modernisointiprojekteissa uusi painepiste on tehokkuudessa, käsittäen sekä yleisen tehokkuuden että energiatehokkuuden. Uusien laitteiden huollossa ja säätämisessä keskitytään löytämään oikeat kustannustehokkaat alihankkijat ja palveluntarjoajat. Sellu- ja paperimarkkinat ovat Venäjällä voimakkaasti keskittyneet. Markkinoilla on vähemmän kuin kymmenen toimijaa, joista suurin osa kuuluu kansainvälisiin alan johtaviin yrityksiin (International Paper, Pulp Mill Holding tai Mondi Group). Venäläinen markkinajohtaja Ilim Group omistaa kolme tehdasta Venäjällä. Sen osakkeista 50% on International Paperin omistuksessa. Andritz ja Valmet toteuttavat merkittävän osan toimialan suurista investointiprojekteista. Mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Venäläiset tuottajat etsivät jatkuvasti alihankkijoita pienempiin uusien laitteiden ja tuotantolinjojen huolto, tuki sekä säätöprojekteihin. Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja ja niillä on hyvä maine Venäjän sellu- ja paperiteollisuudessa. Suomalaisten yritysten lisäksi myös muut ulkomaiset laitteiden ja palveluiden tarjoajat, pääasiassa saksalaiset ja kanadalaiset, ovat läsnä markkinalla. Paikallisten tuottajien tai palveluntarjoajien osalta ei ole juuri lainkaan kilpailua suurissa projekteissa. Nämä edustavat usein niche-segmenttejä tai varaosatuotantoa. Voisiko yrityksesi kasvu tulla Venäjältä? FinPro neuvoo yritystäsi, kuinka toimia parhaalla tavalla venäläisessä liiketoimintaympäristössä, sekä auttaa sinua tavoittamaan investointiprojektien päätöksentekijät. He suosittelevat myös Moskovassa järjestettäviä PapFor messuja. Tilaisuuden aikana auttavat yritystänne järjestämään tapaamisia ja löytämään oikeat kontaktit venäläisissä yrityksissä Sisällysluettelo 11 / 2015 Sisällysluettelo 11 / 2015 Alihankinta-messut vetivät hallit täyteen...s.8 Tehokas ja edullinen pesu...s.12 Ympäristöjärjestelmästandardi ISO uudistui -...s.15 Metallien 3D-tulostuksen aikakausi alkoi Alihankinta-messuilta...s.16 Liike-elämän monitoimimies ja vaikuttaja - Pasi Anttila...s.18 Liiketoimintakauppa Laserkeskus Oy:n ja Ariterm Oy:n välillä...s.20 SabriScan Oy:lle yksinoikeusedustus maailman suurimpiin lukeutuvalta Hardinge työstökonevalmistajalta...s.23 Suomalaisessa alihankintateollisuudessa on runsaasti säästämisen paikkoja...s.26 FSP ja Caverion solmivat sopimuksen teollisuuden pintakäsittelypalveluista...s.27 SCHUNK parantaa entisestään PGN-plus-tarrainta ja esittelee sen uuden E-version...s.28

5 Päätoimittaja Jouko Nieminen PÄÄTOIMITTAJALTA Turvapaikanhakijat ja suomalainen teollisuus. Saksan mallin mukaan turvapaikanhakijat tulee saattaa työelämän piiriin yhden euron tuntipalkalla. - No se siitä huumorin lajista. - Totta kuitenkin on, että osalla turvapaikanhakijoista on hyvä koulutus ja myöskin kielitaito. Kaikille meille on kerrottu propagandaa, että sieltä tulevat henkilöt ovat terroristeja. En pysty kumpaakaan väitettä kumoamaan, eikä siihen liene tarvettakaan, sillä se on viranomaisten tehtävä. Suomalainen teollisuus tarvitsee kuitenkin edullista ja hyvän ammattitaidon omaavaa henkilöstöä. Jos tämä asia oikein käsitellään turvapaikanhakijoista saattaa olla maallemme myös todellista hyötyä, vaikka tähän asti olemme pitäneet heitä pelkkänä kulueränä. Tässä oma näkemykseni asian hoidosta niin, että teollisuuden näkökohta otetaan huomioon: Vastoin ammattiliittojen tahtoa ja nykyistä sopimusten sisältöä toivon, että turvapaikanhakija, jos hän niin haluaa, voi ottaa vastaan työtä, josta hänelle maksetaan palkkaa, joka on harjoittelijan palkka, jos työpaikalla työkielenä on englanti ja jos työntekijä hallitsee tuon kielen. Mikäli työkielenä on suomi, ja työntekijä ei tuota kieltä hallitse, tulee hänelle maksaa palkkaa 1/2 osaa harjoittelijan palkasta, mutta samalla työnantaja velvoitetaan antamaan työntekijälle suomen kielen koulutusta vähintään 5 tuntia viikossa, joista työaikana 3 tuntia. Lisäksi työnantajan tulee hankkia työntekijälle tai tämän perheelle asunto, josta työntekijä maksaa vuokraisännälle tapauskohtaisesti vuokraa, huomioon ottaen myöskin asumistuet. Uskon, että näin säästetään Suomen valtion rahamenoja, työnantajat saavat uutta työvoimaa, joka mahdollisesti tuo mukanaan myöskin ammattitaitoa kaupankäyntiin. Mikäli ammattiliitot niin haluavat ja sääntömuutoksia tehdään, tulee tuon uuden työryhmän voida liittyä ammattiliittoon, vaikka ei hänellä olekaan Suomen kansalaisuutta. - Tilanne tulee siis muuttaa nykyisestä menetelmästä kokonaan. Tällä hetkellä turvapaikanhakijat ovat passiivisia yhteiskunnan elättejä, joiden työllistäminen on lähes laissa kielletty asia. Niin asian ei tarvitse olla, lukuun ottamatta paperittomia henkilöitä. Kyllä Suomen hallituksen tulee antaa mahdollisuus turvapaikanhakijalle samoin kuin muillekin maahanmuuttajille osallistua yhteiskunnan rakentamiseen kukin omalla osaamisalueella. Voimme siis ottaa esimerkkiä 1950-luvulta, jolloin maassamme ei ollut ulkomailta tulleita pakolaisia sanan nykyisen merkityksen mukaan, tuolloin oli vain loikkareita, jotka olivat paenneet syystä tai toisesta omasta kotimaastaan. Olette voineet lukea Teollisuuden Näytelehden palstalta eräästä tuollaisesta loikkarista, joka toi tietoa omalta alaltaan niin, että se vaikutti suomalaisen teollisuuden kehittymiseen ja antoi hyvät eväät kilpailla maailman johtavien teollisuusmaiden kanssa. Vielä tänäkin päivänä hänen työnsä näkyy teollisessa tuotannossa. Hän oli myös omana aikakautenaan suurin veronmaksaja pääkaupunkiseudulla, maksanut veroja jopa ison lottovoiton verran vuositasolla. Tuo loikkari (nykykielellä turvapaikanhakija) maksoi siis veroja Suomen valtiolle enemmän kuin mitä turvapaikan hakijat kaiken kaikkiaan tuolloin menoja aiheuttivat. Lisäksi hän työllisti melkoisen määrän ihmisiä, siis myös meitä suomalaisia. Olen sitä mieltä, että turvapaikanhakijoita ei pidä pitää päivääkään toimettomana, vaan heidät tulee saattaa työn ja toiminnan piiriin mahdollisimman nopeasti, sillä siitä hyötyy koko yhteiskunta. Sitten vielä muutama sana Alihankinta messuista. Vuoden 2015 Alihankintamessut jäivät ihmisten mieleen tapahtumana, joista jäi hyvät muistot ja joillekin myös takataskuun tilauksia, joita sitten tulevan vuoden aikana asiakkaille toimitetaan. Tapahtuma oli siis kaiken kaikkiaan kunnon messutapahtuma. Tiistai päivä oli monella osastolla työntäyteinen ja kaikkia asiakkaita ei edes ehditty palvelemaan. Se viritti puheen siitä, että pitäkö messulle saada yksi päivä lisää. Tuo ajatus jakaa mielipiteet kahteen leiriin, joista kumpikin on omalla tavallaan oikeassa. Yksi päivä enemmän, lisää niin messujen kuin näytteilleasettajien kuluja, toisaalta yksi päivä lisää voi tuoda paremmat mahdollisuudet palvella messuvieraita. Omakohtaisesti näen messujen kehittämisen niin, että pyritään rakentamaan osastot kahteen kerrokseen, jolloin osa isosta messuvierasmassasta on siellä neuvotteluissa, eli tekemässä kauppaa. Useassa tapauksessa myös kulut ovat pienemmät ja markkinointi on tehokkaampaa. Kysymys on vain siinä, mistä niitä kahden kerroksen osastoja saa, sillä tällä hetkellä Suomessa on rakenteet vain muutamaa osastoa varten ja tilaukset tulee tehdä hyvissä ajoin, jos niitä rakenteita aiotaan saada ulkomailta ensi syksyn messuja varten. - Kiitos messuosastollamme vierailleille, mukava ja tärkeä tapahtuma kaiken kaikkiaan Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

6 Teollisuuden Näytelehti 7

7 Vuoden Päähankkija 2015 K.Hartwall Oy Ab:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka ja Head of Delivery Operations Christer Bauer. Kuva: Merja Ojala Alihankinta-messut vetivät hallit täyteen Tampereen messut tekivät sen taas; syyskuussa järjestetyillä perinteisillä Alihankintamessuilla riitti tungosta. Messuvieraita saapui kolmipäiväiseen tapahtumaan lähes Määrä on erittäin korkea, kun huomioidaan maassa vallitseva vaikea suhdannetilanne. Väki oli lähtenyt aktiivisesti liikkeelle, edes messujen jälkeinen lakkoperjantai ei vienyt hyvän tuulista tunnelmaa tapahtumasta. Niin näytteilleasettajat kuin messuvieraatkin olivat katsomassa ja etsimässä uusia menetelmiä, materiaaleja, tekijöitä kuin tuotteitakin. 3D-tulostamisen tuleminen sai osakseen kiinnostusta, ja 50%:n vuosittainen alan kasvu, sai varmasti monet miettimään menetelmän soveltuvuutta omaan tuotantoon - ja ajatuksia jopa konehankintoihin. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetyillä kansainvälisillä Alihankinta-messuilla kävi messuvierasta. Messuilla oli noin tuhat näytteilleasettajaa 20 maasta. Alihankinta-messujen tärkeä osa, kolmipäiväinen seminaariohjelma tarjosi runsaasti asiantuntijapuheenvuoroja aina markkinoinnista ja muotoilusta sekä uusista materiaaleista kilpailukyvyn parantamiseen. Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n Kaikki kaupat kotiin! -seminaarissa kuultiin case-esimerkkejä onnistuneesta myyntityöstä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL:n Markkinointiklinikka kävi läpi markkinoinnin uusia keinoja, kuten pelillistämistä, tapahtumaja blogimarkkinointia sekä markkinointiautomaatiota. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Tampereen teknillisen yliopiston Yrityksesi kilpailukyvyn lisääminen 3Dtulostuksen avulla -seminaarissa pureuduttiin tuottavuuden lisäämiseen tietokonejärjestelmien avulla. 3D-tulostus eli AM-teknologia avaa materiaalitekniikalle aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia nopeuttaen suunnittelua ja valmistusta. 8 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

8 Oscar Software oli jo yhdeksättä kertaa Alihankintamessuilla A-hallissa tutulla paikalla A Esittelimme tänä vuonna ERP-ratkaisujemme lisäksi muun muassa langatonta ja automaattista toiminnanohjausjärjestelmään liitettyä tiedonkeruuta sekä asiakkuudenhallinnan uutta ajatustapaa. Langattoman automaattisen tiedonkeruun (Oscar TreLab) avulla esimerkiksi tuotannon tapahtumat rekisteröityvät automaattisesti ERP-järjestelmään tai huoltotilaus generoituu automaattisesti, kertoo myyntijohtaja Jarno Lahtinen. Vuoden Alihankkija Comptel Oy:n Niina Pesonen. Kuva: Merja Ojala OLP-Tuotanto Oy:n osastolla tj. Susanna Sillanpää (vas.) kertoi, että yhtiö valmistaa ohutlevy- ja levytuotteita alihankintana asiakkaiden tarpeiden mukaan. Valmistusmenetelmiämme ovat syvävetopuristus, epäkeskopuristus, painosorvaus, särmäys, hitsaukset sekä 2D ja 3D - laserleikkaukset. Osastolla esiteltiin syvävetoa ja menetelmällä voidaan valmistaa tuotteita lähes kaikista metallilaaduista. Syväveto soveltuu hyvin sarjatuotantoon. OLP- Tuotanto suunnittelee ja valmistaa itse tuotannossa käytettävät syvävetotyökalut. Specialvalimo J.Pap Oy:n osastolla tj. András Dévényi (vas.) kertoi, että heillä on käytössä mm. kokilli-, matalapaine- ja painevalukoneita sekä koneistuskeskuksia. He valmistavat nykyaikaisella konekannalla ja erittäin tehokkaasti alihankintana alumiinivaluja. Valimo sijaitsee Espoossa. -Asiakkaalle tarjotaan tänä päivänä yhä valmiimpia tuotteita; suunnittelusta, kappaleen simuloinnista aina koneistuksiin, pintakäsittelyihin ja osa kokoonpanoon. Kuvassa oik. Sándor Dévényi. Lisätietoja: Puh Teollisuuden Näytelehti 9

9 Kuva: Merja Ojala Putkityökalut Oy:n osastolle oli Raahen Pultti Oy:n Pekka Kortessalo tuonut esille akkukäyttöisiä momenttityökaluja. Kyseessä on jopa 6000 Nm:n momentiin kiristävä, johdoton momenttityökalu, joka on nopea ja kätevä laite mitä erilaisimmissa ruuvikiinnityskohteissa. Kortessalo oli tyytyväinen tuotteiden saamaan huomioon messuilla. Lisätietoa Kierrejyrsimet Lisätietoja: Puh Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Nurmi Cylinders Oy olivat valmistaneet yhdessä kustannustehokkaan, 3D-tulostetun, 66 % alkuperäistä osaa kevyemmän ja toimintavarman hydraulisen venttiililohkon. Osa oli ensiesittelyssä ja reaaliaikaisessa 3D-etätulostuksessa Alihankinta messuilla. 3D-tulostus eli materiaalia lisäävä valmistus (AM-teknologia = Additive manufacturing), mahdollistaa lähes minkä tahansa muodon tuottamisen ilman perinteisten valmistustapojen asettamia rajoituksia. 1 0 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

10 Kuva: Merja Ojala Myös eri materiaaleja ja materiaaleista valmistettuja komponentteja voidaan simuloida ennen 3D-valmistusta. Teknologia mahdollistaa myös pienten yksilöllisten sarjojen tuottamisen. Menetelmä sai paljon huomiota osakseen ja alan vuosittainen kasvu (50%) tulee vaikuttamaan tuotteiden teolliseen valmistukseen meillä jo lähitulevaisuudessa. Tuoteryhmäpäällikkö Jani Maja Tampereen Messut Oy:stä oli erittäin tyytyväinen messujen kulkuun - ja syystäkin. Näytteilleasettajien runsas määrä varmisti, että Tampereella kaikki hallit ja messupaikat olivat käytössä. Liikennejärjestelyt messuille tullessa ja poistuttaessa hoituvat kohtuullisin jonotuksin. Catering-puoli ansaitsee myös kiitoksensa, siellä puolen tehokkuus ja ammattimaisuus isonkin väkimäärän nopeaan ja tehokkaaseen ruokailuun oli tehty mahdolliseksi. Oy Grönblom Ab:n osastolla Janne Ruohonen kertoi Alihankinta-messujen onnistuneen erittäin hyvin. - Messuilla on mukana paljon meidän asiakkaitamme, ja täällä on luontevaa tuoda esille Haasuutuuksia; DM-1 pystykarainen työstökeskus sekä TRT-100 kehtopöytä. Toki esillä on työkaluja, kiinnittimiä ja muita teollisuustarvikkeita. Teotek Oy on metalliteollisuuden lastuaviin työstökoneisiin, niiden oheislaitteisiin ja palveluihin erikoistunut yritys. Osastolla Vesa Viitala kertoi Hirt-line jäähdytysnesteletkujärjestelmästä. Sen osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Hirt-line tuotteilla on erittäin pitkä elinikä. Yksittäiset osat on tarkasti suunniteltu ja valmistettu, ja ne kestävät hyvin kuumuutta ja eri kemikaaleja. Osat voidaan helposti ruuvata yhteen. Järjestelmää voidaan mukauttaa eli lyhentää, pidentää, jakaa täysin omien tarpeiden mukaan. Paineenkesto tuotteilla on 100Bar. Hirt-Line jäähdytysnesteletkut sopivat esimerkiksi sorveihin, jyrsinkoneisiin tai hiomakoneisiin. Myös etäparkit ovat löytäneet käyttäjänsä. Ajoittaisesta tungoksesta messuilla selvittiin kiitoksin; niin näytteilleasettajat kuin messuvieraatkin olivat tyytyväisiä tapahtuman antiin. Maja kommentoi, että teollisuusalojen hidas toipuminen on käynnissä. Vuoteen 2014 verrattuna Alihankinta-messujen näytteilleasettajienkin työtilanne on keskimäärin parantunut ja asiakkaat olivat liikkeellä positiivisen odottavaisin mielin. Ensi vuonna messuille näyttäisi olevan tulossa ennätysmäärä kansainvälisiä näytteilleasettajia kirittämään suomalaisia toimijoita, mikä tarkoittaa kiristyvää kisaa globaaleilla markkinoilla. Tähän haasteeseen pyrimme tarjoamaan yrityksille työkaluja ensi vuoden messuteemoilla, jotka ovat digitalisaatio ja johtaminen. Teollisuuden Näytelehti 11

11 Kuva: Merja Ojala Wihuri Oy Teknisen Kaupan osastolla Tiina Retsu kertoi Metabon työkalupuolen uutuuksista. Mullistava LiHD -akkuteknologia mahdollistaa markkinoiden tehokkaimmat 18V akut. Uuden sukupolven kulmahiomakoneet asettaa täysin uudet standardit verkkovirtatoimisille kulmahiomakoneille. - Esim. kulmahiomakone-uutuudessa on jopa 50% enemmän vääntöä, jopa 20% korkeampi maksimaalinen antoteho ja merkittävästi kapeampi runko kuin vastaavissa kilpailevissa koneissa. Maailman ensimmäinen 1700W kompaktiluokan kulmahiomakone asettaa tuottavuuden ja ergonomian uudet standardit maksimaalisella teholla tarjoten samalla luokkansa kompakteimman koon. Uudet 1700W tehojättiläiset ovat tehokkaimmat mallit kokonaan uudesta voimakkaiden ja ylikuormitusta erinomaisesti kestävien kulmahiomakoneiden tuoteperheestä. Tuoteperhe sisältää teholuokat 900W-1700W. Samalla Metabo tarjoaa uuden huippusuorituskyvyn keraamiset M- Calibur laikat. Spraytec Oy:n osastolla Petrik Eklund kertoi, että uutuuksina heillä on mm. Ransflexin märkämaalausstatiikkaruiskut, Nordsonin nopeanvärinvaihdon jauhekeskukset, cross cut suuttimet korkeapainesovelluksiin joilla ruiskutuspaineita saadaan laskettua jopa %, Nordsonin vallankumouksellinen kammiopumppausteknologialla (HDLV) toimiva jauhemaalauslaite ja paljon muuta. Kuvassa hänellä on kädessään HDLV pumppu. Jani Maja erittäin tyytyväisenä messuilla. Väkeä oli saapunut runsaasti, aika-ajoin tungokseen asti. Ja saatiinpa Venäjältä ja Norjastakin delekaatiot tutustumaan tapahtumaan. - Ensi vuonna entistä kansainvälisempänä ja teemoina; digitalisaatio ja johtaminen. - Näillä mennään. 1 2 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

12 Messuilla vieraili muun muassa Venäjän ja Norjan delegaatiot, jotka olivat hyvin tyytyväisiä messujen antiin. Messut avasi vuoden 2015 Alihankinta-kumppaniyrityksen Normet Oy:n toimitusjohtaja Timo Rask ja avajaisten teemapuheen piti Hasan & Partners Oy:n toimitusjohtaja Ami Hasan. Suomen Ostoja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsi Vuoden Päähankkijana sipoolaisen K.Hartwall Oy Ab:n ja Vuoden Alihankkijana helsinkiläisen Comptel Oyj:n. Seuraavat Alihankinta-messut toteutetaan Ensi vuonna tapahtuman pääteemat ovat siis digitalisaatio ja johtaminen Alihankinta-messujen aulassa oli ensi kevään Konepaja-messujen osasto. Projektipäällikkö Mikael Wänskä kertoi järjestettävillä messuilla esiteltävän metalliteollisuuden uusimmat koneet ja laitteet alan yritysten kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseen. Metalliteollisuuden kone- ja laiteinvestoinneista päättäville henkilöille suunnatun tapahtuman tuoteryhmiä ovat työstökoneet, levykoneet, hitsaus ja liittäminen, työkalut, automaatio ja robotiikka, kunnossapito sekä teollisuuden palvelut. - Uudet metalliteollisuuden kone- ja laitemessut ovat herättäneet suurta kiinnostusta alan yritysten keskuudessa ja näyttelypaikat käyvät kaupaksi vauhdilla. Konepajan yhteydessä pidetään myös Ohutlevypäivät ja jaetaan Plootu Fennica - ohutlevytuotekilpailun palkinnot. Samaan aikaan toteutetaan Pohjoismaiden merkittävimmät hitsausalan ammattimessut Nordic Welding Expo 2016, tiivistää Wänskä Ensi vuoden Alihankinta-messuilla pureudutaan vielä enemmän siihen, mitä digitalisaatio tarkoittaa teollisuudessa ja miten teollisuusprosessien hiomisesta tuttua LEAN-johtamista voi hyödyntää muun muassa ihmisten johtamisessa. Tampereen Messujen toimitusjohtaja Hannu Vähätalo kertoi, että Alihankinta osoitti jälleen sen, että ihmiset haluavat kohdata toisensa kasvokkain ja nämä messut vastaavat tähän tarpeeseen erinomaisesti. Tapahtuma myös kansainvälistyy vuosi vuodelta, mikä tukee yritysten mahdollisuuksia verkostoitua ja hakea partnereita kilpailukyvyn edistämiseksi globaaleilla markkinoilla. Ulkomaalaiset vieraat ovat myös olleet positiivisesti yllättyneitä Alihankinta-messujen laajuudesta ja siitä, että Tampereella voi nähdä kerralla Suomen teollisuuden tarjonnan. Teollisuuden Näytelehti 13

13 Tehokas ja edullinen pesu Kun tarvitaan parempaa puhdistustehokkuutta, staattiset pesupallot on helppo päivittää Alfa Lavalin pyörivien pesurien Toftejorg SaniMidget SB -teknologiaan. Staattisen pesupallo irrotetaan ja sen tilalle vaihdetaan pikakiinnityksellä uusi pyörivä pesuri, jonka pesukuvio varmistaa huuhteluveden dynaamisen ja tehokkaan jakautumisen säiliön sisäpinnoille ja tuottaa parhaan pesutuloksen. Pesurin pyöriessä sen puhaltimet tuottavat säiliön seinämään iskuvaikutuksen ja tasaisesti jakautuneen putoavan kalvon ilman staattisilla pesupalloilla mahdollisesti ilmenevää värähtelevää virtausta. Tuloksena on parempi pesutehokkuus kuin staattisella pesupallolla. Sen täydellisesti huuhdotut laakerit ja raoton rakenne optimoivat pesun. Sen itsetyhjentyvä ja itse sisältä ja ulkoa puhdistuva ruiskupää vastaa nykyisiä hyvän valmistustavan (GMP) vaatimuksia ja säästää vettä, kemikaaleja ja energiaa jopa 70 %. Tehokas, luotettava ja pitkäikäinen Pyörivä Alfa Laval Toftejorg Sani- Midget SB -pesuri on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman pieni painehäviö, ja se alkaa pyöriä alle 0,1 baarin paineella. Se on valmistettu turvallisista, reagoimattomista ja hygieenisistä materiaaleista tuotteen laadun varmistamiseksi, ja sillä on 3A- ja EHEDG-sertifiointi. Pyörivien pesurien teknologia on todistettu onnistuneeksi luotettavan ja toistettavan pesutehokkuuden sekä pitkän käyttöiän osalta. Alfa Laval lyhyesti Alfa Laval on johtava, maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja prosessiteknisten ratkaisujen toimittaja. Laitteemme, järjestelmämme ja huoltopalvelumme auttavat parantamaan asiakkaidemme prosessien suorituskykyä. Yhä uudelleen ja uudelleen. Laitteidemme avulla asiakkaamme lämmittävät, jäähdyttävät, erottavat ja kuljettavat öljyä, vettä, kemikaaleja, juomia, elintarvikkeita, tärkkelystä ja lääkeaineita Teollisuuden Näytelehti 4 11 / 2015

14 Ympäristöjärjestelmästandardi ISO uudistui - riskilähtöinen ajattelutapa korostuu Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut 15. syyskuuta uudistetun version ympäristöjärjestelmästandardista ISO Uudistus nostaa ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja edellyttää ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. ISO 14001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi. SFS vahvistaa uuden ISO standardin kansallisesti tunnuksella SFS-EN ISO ja julkaisee sen suomennoksen marraskuussa Ympäristöasiat osaksi strategiaa Ympäristöjärjestelmästandardin uudistus vastaa standardin käyttäjäkunnan tarpeisiin, kasvaviin ympäristöhaasteisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin. Standardin perusperiaatteet - kuten ympäristöjärjestelmän rakenteen perustana oleva PDCA-malli (plan, do, check, act) - säilyvät. Tämä helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan. ISO pähkinänkuoressa ISO on yksi käytetyimmistä ISOstandardeista ja maailman tunnetuin viitekehys ympäristöjärjestelmälle. Standardia voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppisessä ja kokoisessa organisaatiossa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. ISO tuo kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristöasioiden hallintaan. Ympäristöjärjestelmässään organisaatio sitoutuu ympäristönsuojelun tason parantamiseen, organisaatiota sitovien ympäristövelvoitteiden täyttämiseen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Standardin uudistamisesta on vastannut ISOn tekninen komitea TC 207/SC 1, jonka työhön osallistuu asiantuntijoita 70 maasta. Suomessa ympäristöjärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä toimii SFS:n komitea TK 113 Ympäristöasioiden hallinta Keskeisimmät muutokset liittyvät seuraaviin asioihin: Strateginen suunnittelu: Ympäristöasiat on sisällytettävä osaksi organisaation strategisen suunnittelun prosesseja. Uudet vaatimukset koskevat toimintaympäristön analysointia, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten kartoitusta, riskien hallintaa ja mahdollisuuksien tunnistamista. Johtajuus: Organisaation johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan. Johdon vastuulla ovat mm. ympäristötavoitteet ja niiden yhdenmukaisuus organisaation strategian kanssa sekä ympäristöjärjestelmän tuloksellisuus. Ympäristönsuojelu: Jatkuvaa parantamista koskien painopiste siirtyy ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Organisaation sitoumuksiin voivat sisältyä mm. resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja biodiversiteetin suojelu. Elinkaariajattelu: Ympäristönäkökohtien hallinnassa organisaation on laajennettava näkökulmaa tuotteen tai palvelun elinkaareen. Tämä ei edellytä elinkaariarvioinnin tekoa. Ulkoistetut prosessit: Ulkoistettujen toimintojen merkittäviä ympäristönäkökohtia tulee ohjata tai niihin tulee vaikuttaa sopivin hallintakeinoin Viestintä: Organisaation on luotava prosessit sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. Informaation luotettavuus on varmistettava. Uudistettu ISO noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja kuten julkaistava laadunhallinnan ISO 9001:2015 ja valmisteilla oleva työterveyden ja -turvallisuuden standardi ISO Teollisuuden Näytelehti 15

15 Metallien 3D-tulostuksen aikakausi alkoi Alihankinta-messuilta Seuraava suuri valmistustekninen teknologiaharppaus tullaan näkemään 3Dtulostuksen rantautumisessa konepajavalmistukseemme. Moni konepaja pohtiikin onko tämä uusi teknologia uhka vai mahdollisuus. Nykyinen metalliteollisuutemme pohjautuu hyvin pitkälti materiaalia poistavien (esim. sorvaus, jyrsintä, leikkaus) ja muovaavien (esim. taivutus, särmäys, syväveto) menetelmien hyödyntämiseen. 3Dtulostus on puolestaan materiaalia lisäävä menetelmä, jossa materiaalia sulatetaan CNC-ohjatusti äärimmäisen tarkasti vain haluttuihin kohtiin. Kyseessä on eräänlainen laserhitsaus, mutta tarkoituksena ei ole vain liittää kappaleita yhteen vaan luoda 3D- CAD-kuvan mukainen tuote. Tämä mahdollistaa tuotteiden ylivoimaisen materiaalitehokkuuden, lujuus/paino-suhteen, lähes rajoituksetta optimoidut muodot sekä valmistuksen yksinkertaistamisen vähentämällä komponenttien määrää. Teknologiamurroksen voittajaksi Älykkääseen tuotantoon erikoistunut Vossi Group Oy Suomen ensiesitteli Alihankinta-messuosastollaan saksalaisen SLM Solutions GmbH 280 HL metallien 3D-tulostinta. Tulostimella onnistuu periaatteessa kaikkien yleisimpien metallien tulostaminen sekä vaihto materiaalista toiseen on nopeaa. Kannustammekin tulemaan avoimin mielin tutustumaan meille tähän mullistavaan teknologiaan sekä miettimään, miten sen mahdollisuuksia voi hyödyntää omassa liiketoiminnassa. Nyt jaetaan paikat edelläkävijöiden joukkoon ja rohkeimmilla on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetu markkinoilla, Marko Vossi kannustaa. Joustavaa ja helppoa 3D-mittausta Toisella messuosastollaan Vossi esitteli norjalaista Metronor langatonta 3D-kameramittausjärjestelmää, jota hyödyntää Suomessa mm. Sandvik, Vossi Suomen ensiesitteli Alihankinta-messuosastollaan saksalaista SLM Solutions 280 HL metallien 3D-tulostinta. Uusi vallankumousteknologia tarjoaa tuotteille ylivoimaisen materiaalitehokkuuden, lujuus/painosuhteen, lähes rajoituksetta optimoidut muodot sekä valmistuksen yksinkertaistamisen vähentämällä komponenttien määrää. Wärtsilä, Outotec, Konepaja Häkkinen ja Telatek. Laitteistolla pystytään mittaamaan jopa 30 m pitkiä työkappaleita erittäin tarkasti suoraan mittauskohteessa ilman mittauskohteen liikuttelua. Tyypillisiä sovellusalueita ovat työkappaleiden työstövarojen tarkastelut, linjaukset työstöpöydille, asennusmittaukset sekä laatutarkastukset. Kaikki konepajan tuotantoteknologiat ja elinkaaripalvelut yhdeltä kumppanilta Vossi haluaa olla asiakkaidensa kokonaisvaltainen tuotannon kilpailukyvyn kehityskumppani. Molemmilla osastoilla asiantuntijat ovat valmiina auttamaan ja haastamaan asiakkaita toimintansa uudistamisessa. Vossin laajasta tuotantoteknologioiden sekä elinkaaripalveluiden tarjoomasta löytyy mm. 5-akseliset työstökeskukset, monitoimisorvit, laserleikkaus- ja hitsausjärjestelmät, putkentaivutuskoneet, älykäs robottiautomaatio, mittauspalvelut, ennakoivan kunnossapidon palvelut, voiteluaineet, ym. 1 6 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

16 Vossilla oli esittelyssä norjalainen Metronor langaton 3Dkameramittausjärjestelmä, jolla pystytään mittaamaan jopa 30 m pitkiä työkappaleita erittäin tarkasti suoraan mittauskohteessa ilman mittauskohteen liikuttelua. Tyyppilisiä sovellusalueita ovat työkappaleiden työstövarojen tarkastelut, linjaukset työstöpöydille, asennusmittaukset sekä laatutarkastukset. 3D tulostettu moottori. Vossi Group Oy on vuonna 1992 perustettu konepajateollisuuden älykkääseen tuotantoon erikoistunut perheyritys, jonka intohimona on asiakkaidensa kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen. Päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Baltian maat sekä globaalien asiakkaiden tytäryhtiöt ympäri maailman. Pääkonttori sijaitsee Tampereella, myyntikonttorit Mäntyharjulla ja Järvenpäässä, huoltopisteet Nurmossa, Eurajoella ja Sastamalassa sekä tytäryhtiö Tallinnassa Virossa sekä maatoimisto Taichungissa Taiwanissa. Toimintajärjestelmä on saanut ISO 9001 ja laatu- ja ympäristösertifioinnit Teollisuuden Näytelehti 17

17 Pasi Anttila on toiminut SME Elektro-Group Oy hallituksen puheenjohtajana. SME Elektro- Group Oy on konsernin emo- ja hallintoyhtiö. Konserniin kuuluvat SME-Elektro Group Oy:n täysin omistamat tytäryhtiöt, Salon Metalelektro Oy, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli 5,5 miljoonaa euroa ja Sorv Elektro Oy, jonka liikevaihto viime vuodelta oli 6,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Anttila hoitaa noin kymmenen muun yrityksen hallituksen puheenjohtajan tehtäviä. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto luokkaa 20 miljoonaa euroa.. Liike-elämän monitoimimies ja vaikuttaja - Pasi Anttila Kuka olisi tiennyt, että kun urheilunuorukainen hyppää liike-elämän pyörteisiin ja yrittäjän saappaisiin, kasvaa hänestä voimakas visionääri luomaan tähän maahan työpaikkoja, kilpailukykyä, uusia tuotantotekniikoita - ja kaikki seuraavaa sukupolveakin ajatellen ympäristöystävällisesti. Pasi Anttilalla on ilmiömäinen osaaminen ja antaumus liikeelämän saloihin. Hän osaa käynnistää, kannustaa ja oikea-aikaisesti irrottaa saavutetusta. Nopealiikkeisenäkin miehenä tunnettu sprintteri pinkaisi vuonna metriä ajassa 10,7. Vauhti on nyttemmin tasaantunut, mutta sama tekemisen palo miehellä on edelleen. Pasi Anttila on pitkän työuransa aikana vaikuttanut useissa Salon seudun yrityksissä, ensisijaisesti omistajayrittäjänä, mutta myös palkkajohtajan ominaisuudessa. Pasi Anttila perusti yhtiökumppaninsa kanssa vuonna 1979 Saloplast Oy:n, jossa hän vaikutti noin kahden vuosikymmen ajan. Tänä aikana yhtiö kasvoi sekä yritysostojen, että toiminnan kehittämisen kautta parhaimmillaan pitkälti yli 250 henkilöä työllistäväksi ja yli 25 miljoonan euron liikevaihdon omaavaksi yritykseksi. Yritys oli monessa edelläkävijä, Saloplast Oy oli mm. ensimmäinen yritys Suomessa, jossa otettiin käyttöön kaasuavusteinen ruiskuvalutekniikka (CINPRES). Kahdeksankymmentäluvun puolivälissä solmittu lisenssivalmistussopimus antoi mahdollisuuden merkittävään etumatkaan muovinvalmistuksessa kilpailijoihin nähden. CINPRES-tekniikalla valmistettiin onttoja muoviosia, joihin pinnoituksen avulla saatiin sekä haluttu pinta, että maksimaalinen kestävyys. Tuotteet menivät pääosin huonekaluteollisuuden käyttöön, mm. Martela Oy:lle. Samanaikaisesti yrityksessä otettiin käyttöön toinen Suomessa uusi tekniikka, vastapaine ruiskupuristus - menetelmä, jolla valmistettiin esim. Saloran 17" matkatelevision ensimmäiset muoviset tv-kotelot. Saloplast Oy:n päävalmistusmenetelmänä oli normaali ruiskupuristus, jolla valmistettiin mm. monitorikoteloita 4000 kappaleen vuorokausivauhdilla Nokian tarpeisiin sekä tv-koteloita, -maskeja, -takaseiniä noin 1000 kappaletta vuorokaudessa suurille televisiovalmistajille kuten Finlux, Luxor ja NokiaSalora. Pasi Anttilan aikakausi Saloplast Oy:ssä päättyi yhtiön myyntiin Ensto Oy:lle Hän kuitenkin jatkoi yhtiön hallituksen jäsenenä vuoteen Yrityksestä oli Pasi Anttilan omistusaikana kehittynyt yksi Suomen johtavimpia muoviosien valmistajia, tehdas oli moderni ja käytti uusinta saatavissa olevaa valmistusteknologiaa ja tuotteiden korkea laatu varmistettiin noudattamalla ISO 9001 ja ISO sertifikaatteja. Pasi Anttila ei suinkaan tämän jälkeen jäänyt viettämään oloneuvoksen päiviä vaan vuodesta 1999 asti hän on toiminut SME Elektro-Group Oy hallituksen puheenjohtajana. SME Elektro-Group Oy on konsernin emo- ja hallintoyhtiö. Konserniin kuuluvat SME-Elektro Group Oy:n täysin omistamat tytäryhtiöt, Salon Metalelektro Oy, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli 5,5 miljoonaa euroa ja Sorv Elektro Oy, jonka liikevaihto viime vuodelta oli 6,1 miljoonaa euroa. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto viime vuodelta oli noin 14 miljoonaan euroa ja se työllistää tällä hetkellä yli 110 henkilöä. Pitkän ja ansioakkaan työ- ja yrittäjäuransa aikana keräämää kokemusta ja tietoa hän jakaa olemalla usean paikallisen yrityksen hallitustyöskentelyssä mukana. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hän hoitaa tälläkin hetkellä lähemmäs kymmenessä yhtiössä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuodelta lähemmäs 20 miljoonaa euroa. Pasi Anttilalla on edelleen vankka asema Salon seudun yrityselämässä. Pasi Anttila on myös voimakas visionääri, hänen ideansa pohjalta Anttila-ryhmä avasi Salossa keväällä 1993 modernin suurtavaratalon, jonka yhteydessä oli Salon kaupungin uusi, Suomessa ainutlaatuinen, linja-autoasema. Pasi Anttila omisti kauppakeskuksen Tukon ja Salon kaupungin kanssa ja oli rakennusaikana myös sen omistavan yhtiön, Kiinteistö Oy Salon Linjurin, hallituksessa. Kotiseudun kulttuurihistoriallisten arvojen tukeminen sai Pasi Anttilan osallistumaan hankkeeseen, jolla pyritään säilyttämään Salon Rautatieaseman uniikki asemakokonaisuus. Hän hankki kahden yhtiökumppaninsa kanssa Salon Rautatieaseman alueen rakennuksineen, jonka Museovirasto on määritellyt yhdeksi Suomen merkittävimmistä rakennetuista toimintaympäristöistä. 1 8 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

18 Pasi Anttilan nuoruuden aktiivinen yleisurheilu-ura johti luonnollisesti myöhemmin oman seuran, Salon Viestin, aktiiviseen seuran toimintaan osallistumiseen ja kehittämiseen johtokunnan jäsenen ominaisuudessa. Urheilu on säilynyt Pasi Anttilan rakkaana harrastuksena koko elämän ajan. Kiistatta voitaneen todeta, että Salossa tuskin olisi vietetty Salon Golfkeskuksen avajaisia ilman Pasi Anttilan merkittävää sekä toiminnallista, että taloudellista panostusta. Pasi Anttila oli yksi hankkeen merkittävimmistä alulle panijoista. Suuri merkitys myös toisen paikallisen golfkentän säilymisellä on sillä, että Pasi Anttila yhtiökumppaninsa kanssa osti Arsenalilta sen omistamat Wiurila Golf Oy:n osakkeet ja alkoi aktiivisesti toimia kentän toiminnan kehittämiseksi. Pasi Anttilalla paikallisena yritysmaailman vaikuttajana, merkittävänä työllistäjänä ja monien hankkeiden toimeenpanevana voimana on ollut, ja on edelleen, merkittävä asema Salon seutukunnan hyvinvoinnin kannalta. - Ja vaikka vuosia on tullut, ja talvet mies viettää Espanjan kodissaan, niin liike-elämällä tulee aina olemaan tärkeä sija hänen toimissaan, niin siellä kuin täälläkin. Anttilan lapset, Toni ja Tina, ovat kummatkin yrittäjiä. Saman tekemisen kipinän Pasi Anttila on välittänyt jälkipolvelleen. Luodaan työpaikkoja ja palveluita. Se, mitä tehdään, tehdään hyvin Pasi Anttila. Vaikka yrittäjän työpäivät tunnetusti venyvät pitkiksi Pasi Anttila on kuitenkin uransa aikana osallistunut monipuolisesti eri yhdistysten toimintaan, sekä yhdistysten, jotka toimivat yritysmaailman edunvalvojina, että yhdistysten, jotka ovat keskittyneet hyväntekeväisyyteen ja harrastustoimintaan. Lue uusin lehti. Yritysesittelyt, tuotantoteknologiat, koneet, materiaalit, tapahtumat, henkilöhaastattelut... Teollisuuden Näytelehti 19

19 Tapio Pollari (Aritermiltä Laserkeskukselle siirtyvä työntekijä), Sami Mäki ja Petteri Korpioja. Liiketoimintakauppa Laserkeskus Oy:n ja Ariterm Oy:n välillä Laserkeskus Oy ja Ariterm Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Ariterm ulkoistaa ohutlevyosien valmistuksensa Laserkeskukselle ja Laserkeskus perustaa Saarijärvelle täyden palvelun ohutlevyvalmistusyksikön. 2 0 Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

20 Kuvassa Janne Tajakka (Aritermiltä Laserkeskukselle siirtyvä työntekijä) sekä Laserkeskuksen Sami Mäki. Tj. Petteri Korpioja ja tj. Sami Mäki sekä Janne Tajakka. Aritermin esikäsittelyliiketoiminta siirtyi Laserkeskukselle Kaupan yhteydessä Aritermin 10 työntekijää siirtyi Laserkeskuksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Samalla Laserkeskus vuokraa tuotantotilat Aritermiltä Saarijärveltä. Liiketoimintakaupalla Laserkeskus laajentaa strategiansa mukaisesti tuotantokapasiteettiansa ja luo samalla mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle. Lisäksi uudella toimipisteellä tulemme laajentamaan myyntiämme voimakkaasti myös Keski-Suomen alueella, toteaa Laserkeskuksen toimitusjohtaja Sami Mäki. Olemme samalla perustaneet uuden myyntikonttorin Keski-Suomeen, jatkaa Mäki. Ariterm keskittyy strategiansa mukaisesti valmistuksessaan kattiloiden, polttolaitteiden sekä kiinteiden polttoaineiden syöttöjärjestelmien tuottamiseen. Strategianamme on keskittyä suurempien lämpölaitoskokonaisuuksien projektiliiketoimintaan ja valmistukseen samalla kun perinteisten pienkattiloiden osuus liiketoiminnasta vähenee. Tällä liiketoimintakaupalla luomme edellytyksiä myös tulevien vuosien kasvulle, kun öljyn käyttöä korvataan yhä enemmän Teollisuuden Näytelehti 21

21 Tapio Pollari (Aritermiltä Laserkeskukselle siirtyvä työntekijä), Sami Mäki ja Petteri Korpioja. pelletillä sekä muilla uusituvilla energialähteillä, Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja toteaa. Ohutlevyvalmistuksen ulkoistaminen sekä Laserkeskuksen investoinnit tuotantoteknologian modernisointiin mahdollistavat yhtiömme luotettavan ja entistäkin laadukkaamman tarjoaman asiakkailleen Korpioja jatkaa. Liiketoimintakaupasta syntyy molemmille osapuolille myös selvää synergiaetua, koska jatkossa molemmat voivat keskittyä tehokkaammin omaan ydinosaamiseen. Laserkeskus on keskittynyt metallituotteiden esikäsittelypalveluiden tuottamisen sopimuskumppani ja alihankkija. Lisätietoja: Puh Ariterm on lämmitysjärjestelmien valmistaja ja sen päätuotteita ovat lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarkoitetut keskuslämmityskattilat, biopolttolaitteet sekä kokonaisjärjestelmät 8 MW kokoluokkaan saakka Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

22 SabriScan Oy:lle yksinoikeusedustus maailman suurimpiin lukeutuvalta Hardinge työstökonevalmistajalta SabriScan Oy edustaa Hardinge Group ja Hardinge Bridgeport -tuotebrändeinä tunnettuja työstökonemerkkejä lähtien koko Suomessa. Hardingella on yhteensä yli 100 erilaista työstökonetta monitoimi- ja suurtarkkuussorveista aina 5-akselisiin suurnopeuskoneisiin asti. Lisäksi tarjontaan kuuluu maailman suurin valikoima erilaisten työstökoneiden lisälaitteita, kuten ratkaisut kappaleen kiinnittämiseen. Ylivoimaiseksi todistetut super-tarkkuuden suurtehosorvauskeskukset edustavat alan ehdotonta kärkeä. Tuotannollisissa olosuhteissa kyetään valmistamaan automaattisesti kappaleita, joiden tarkkuudet ovat lähes hämmentäviä: ympyrämäisyystolerenssit 0.25 µ ja pinnanlaadut Ra Työstökoneet ovat rakenteeltaan tukevia ja pystyvät erittäin tarkkaan nykyaikaiseen lastuvirtatehokkaaseen kovasorvaukseen superlujilla terämateriaaleilla (CBN, timantti, komposiittikeraamit). Koneisiin saadaan integroitua automaatiota nostavia lisälaitteita kuten manipulaattoreita, tangonsyöttölaitteita ja monipuolisia robotisoituja ratkaisuja. Tarjoamme tuotannon layout- ja tuotteiden menetelmäsuunnittelua, toimitamme koko tuotantosolun työkaluineen, lisälaitteineen ja koulutamme sekä koneiden käyttöön että valmennamme tuotteiden yksityiskohtaiset valmistustavat; tarvittaessa ohjelmointeineen ja tuotannon optimointeineen. Yhdessä Konecranes huoltoryhmän kanssa takaamme laajat, koko Suomen kattavat asennus- ja huoltopalvelut, tarvittaessa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Hardingen koneet ovat tehokkaan logistiikan ja yritysrakenteen ansiosta edullisia ja toimitusajat hyvin nopeita Työstökeskukset edustavat monitoimikoneistuksen nykyaikaa. Valittavissa on työstökoneita aina perus 3- akselikoneistuksesta, vaativien ja monimuotoisten kappaleiden moniakselikoneistuksiin saakka. Koneisiin saadaan paletinvaihdot ja ohjaustyyppeinä on valittavissa Heidenhain, Siemens, Fanuc ja Mitsubishi. Kaikkiin koneisiin voidaan integroida monipuolista robotiikkaa. SabriScan Oy osallistuu tarvittaessa asiakkaan tuotannon suunnitteluun ensimetreistä lähtien. Teollisuuden Näytelehti 23

23 YHTEYSTIEDOT Lehden julkaisija: TN-lehti Oy Osoite: Turuntie 3, SALO Puhelin: Teollisuuden Näytelehti Mediakortti & Ilmoitushinnasto VUOSIKERTA Voimassa alkaen TOIMITUS: Päätoimittaja: Jouko Nieminen Toimittajat: Theresa Ketokoski Suomen yrittäjäin keskusliitto ry:n jäsen Toimitusjohtaja: Raija Nieminen Lehden koko: A4 (210 x 295 mm) Painopinta-ala: 185 x 275 mm Palstojen lukumäärä: 4 kpl Palstan leveys: 42 mm / 1 palsta 90 mm / 2 palstaa 135 mm / 3 palstaa 185 mm / 4 palstaa Painomenetelmä: Offset rotatio Rasteritiheys: 60 linjaa / cm Aineistovaatimus: Sidonta: Sähköinen muoto (PDF) Lehtistiftaus ILMOITUSHINNASTO 2015 Ilmoitushintoihin lisätään arvonlisävero (24%). Koot 1-4 väriä ( hinnat ) 1. 1/1-sivu 2400 eur 2. 3/4-sivu 1800 eur 3. 1/2-sivu 1200 eur 4. 1/4-sivu 600 eur Pienemmät ilmoitukset 2,20 eur + alv./pmm. 1-lisäväri 446 eur (viides väri) / ilmoitus. Perforointilisä 165 eur. Muut koot ja monisivuilmoitukset sekä stifti- ja liimatippaliitteet sopimuksen mukaan. Auktorisoiduille mainostoimistoille myönnettävä alennus -15% lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta. ILMOITUSMYYNTI Ilmoitusmyyntikonttorin osoite: Teollisuuden Näytelehti Turuntie 3, SALO Puhelin: Sähköposti: Reklamaatiot: Kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa ilmestymispäivästä. Myöhäisempää reklamaatiota ei käsitellä. Vastuu virheellisestä mainoksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Ilmoitusten peruuttaminen: Viimeistään 6 vuorokautta ennen ilmestymispäivää. Myöhempää ilmoitusperuutusta ei käsitellä. Maksun saaja: Pankki: Someron Säästöpankki TN-lehti Oy FI Turuntie 3, SALO BIC : HELSFIHH Toimitus avoinna ark. klo Turuntie 3, SALO Puh TILAUSHINNAT 2015 Tilausjakso Kotimaa Hintoihin lisätään ALV (10%). Ulkomaille 1 kk 9 euroa 12 euroa 3kk 28 euroa 38 euroa 6kk 55 euroa 76 euroa 12kk 95 euroa 134 euroa 12kk Näköislehti-tilaus 50 eur + alv. (24%) ILMESTYMISAIKATAULU 2015 Nro Aineistopäivät Ilmestymispäivät Huom! Myöhästyneestä aineistosta veloitamme painon laskuttamat lisäkustannukset. Kyseisistä ilmoituksista emme voi ottaa laatuvastuuta. Kun lähetät tekstiä, kuvia, tai ilmoituksia, jotka vaativat runsaasti muistitilaa, lähetä se meille aina ZIPpakattuna s-postilla ja muistitikulla. Noudatamme kaikessa julkaisutoiminnassa TN-lehti Oy:n toimitusehtoja. Teollisuuden Näytelehden voit lukea lehtiformaatissa osoitteessa Oikeus muutoksiin pidätetään.

24 Hydroline: Hydrauliikka-osaaja tähtää alansa suunnannäyttäjäksi Siilinjärveläinen Hydroline Oy on satsannut koko historiansa ajan määrätietoisesti uusiin innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Nyt suuntana ovat vientimarkkinat ja entistä kokonaisvaltaisemmat asiakasratkaisut, joihin yhtiötä siivittää myös EU:n Horisontti-rahoitus. Yksittäisestä komponenttitoimittajasta kokonaisvaltaiseksi ja kansainvälisesti tunnetuksi ratkaisutoimittajaksi, jonka asiantuntemukseen ja näkemykseen myös asiakkaat luottavat. Siinä polku, jolle moni suomalaisyritys mielii, mutta vain harva pääsee. Siilinjärveläinen Hydroline huomasi viime vuosikymmenen lopulla, etteivät kotimaan markkinat tarjoa pidemmässä juoksussa enää riittävästi kasvupotentiaalia. Alansa kotimainen kärkiyhtiö alkoi kartoittaa vientimarkkinoita. Hydrauliikka-ala toimii edelleen varsin pitkälle komponenttitoimitusten periaatteella, joten asiakaslähtöiselle ratkaisutoimittajalle oli olemassa selkeää tilausta. Samalla se oli mahdollisuus erottautua kilpailijoista, kertoo toimitusjohtaja Mikko Laakkonen. Elinkaariajattelu vie eteenpäin Hydrolinen asiakkaita ovat Sandvikin, Roclan, John Deeren, Cargotecin, Agco Valtran sekä Normetin kaltaiset isot kone- ja laitevalmistajat. Tuotannossa on yli 1500 erilaista sylinterimallia. Kolmannen polven perheyhtiö työllistää kotimaassa noin 200 työntekijää. Puolaan vuonna 2014 perustetulla tehtaalla työntekijöitä on parikymmentä. Yhtiöllä on myyntikonttori myös Kiinassa. Liikevaihto oli viime vuonna 30 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle ennakoidaan noin 10 prosentin kasvua. Liikevaihdosta noin 95 prosenttia on suoraa tai välillistä vientiä. Teollinen internet, tekninen konsultointi ja asiakaslähtöinen palvelumalli tarjoavat meille paljon kasvupolkuja, Laakkonen tähdentää. Täydellisimmillään Hydroline voi lähivuosina vastata vaikkapa ison tuotantolaitoksen koko tuotantolinjan hydrauliikan toimivuudesta. Sitä voidaan valvoa reaaliaikaisesti komponentteihin sijoitetun älyteknologian ja räätälintyönä tehdyn softan avulla. Jos saamme hälytyksen uhkaavasta toimintahäiriöstä tai komponentin vaihtotarpeesta, hoidamme asian kuntoon ajoissa ja ilman kallista tuotantoseisokkia, Laakkonen visioi. EU:n Horisontti ohjelmasta lisäpotkua Hydroline on ollut mukana monissa Tekesin ohjelmissa. Pari vuotta sitten se lähti mukaan johtamisen ja työhyvinvoinnin Liideri-ohjelmaan. Tänä vuonna yhtiö kokeili tekesläisten kannustamana ja opastamana siipiensä kantoa Horisontti-ohjelmassa. Lopputuloksena oli hyväksytty rahoitushakemus, joka toi noin 1,1 miljoonaa euroa tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Perusteluissa kiiteltiin Hydrolinen tuovan alalle uutta teknologiaa, uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. EU-rahoituspäätös onkin Laakkosen mukaan nostanut yhtiön sisällä uutta innostusta. Palaute on ollut positiivista myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden puolella. Horisontti-hakemus on pk-yritykselle työteliäs urakka, joka pakottaa miettimään liiketoimintaa ja sen kehittämistä todella perusteellisesti. Samalla saa kuitenkin äärimmäisen arvokasta palautetta, ideoita ja opastusta, joka ulkopuoliselta konsultilta hankittuna olisi todella kallista. Käytännössä hakemus tuottaa yritykselle aina plussaa, olipa rahoituspäätös mikä tahansa, Laakkonen kannustaa Teollisuuden Näytelehti 25

25 Suomalaisessa alihankintateollisuudessa on runsaasti säästämisen paikkoja Suomalainen alihankintateollisuus voi parantaa toimintansa kannattavuutta merkittävästi keskittämällä kustannusten hallinnan toimenpiteet ydinliiketoimintaan kuulumattomiin kuluihin ja toimintaprosessien tehostamiseen. Expense Reduction Analystsin asiantuntijoiden kokemuksen mukaan alihankintateollisuuden yritysten eistrategisista kuluryhmistä löydetäänkin keskimäärin 20 prosentin säästöjä. Suurimmat säästöt saadaan, kun samaan aikaan kehitetään toimintamalleja ja kilpailutetaan tavaran- ja palveluntoimittajat. -Suomalaisissa alihankintateollisuuden yrityksissä säästämisen paikkoja on runsaasti. Kun kustannusten hallintaa halutaan tehostaa, kannattaa säästöt kohdistaa myös ydinliiketoimintaan kuulumattomiin kuluihin, esimerkiksi tuotannon käyttötarvikkeisiin tai pakkauksiin. Myös suuren volyymin muovikomponenteissa ja raaka-aineessa on mahdollista löytää merkittäviä säästöjä. Kilpailutusten lisäksi myös toimintamallien muokkaus on alue, jolla merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa, kertoo Expense Reduction Analystsin asiantuntija Martti Kiijärvi. Ongelmat: ei tarkastella omia toimintaprosesseja eikä kilpailuteta tarpeeksi usein Kustannusten hallinta vaatii suunnitelmallista toimintaa. Esimerkiksi kilpailutuksissa säästöjä saadaan usein jo sillä, että laaditaan täsmälliset vaatimukset tavaran- tai palveluntoimittajalle. Näin maksetaan vain siitä, mikä on oikeasti tarpeellista ja säästytään ylimääräisiltä kuluilta ja toisaalta nostetaan oman toiminnan laatua. -Hyvä esimerkki on eräs usein liian vähälle huomiolle jäänyt kuluryhmä suomalaisissa alihankintateollisuuden yrityksissä, eli pakkaustarvikkeet. Se on tavallisesti kohtuullisen merkittävä kuluryhmä, jota kuitenkin kokemuksemme mukaan kilpailutetaan liian harvoin ja jossa merkittäviä lisäsäästöjä saadaan yleensä myös toimintamalleja tarkastelemalla, kertoo Expense Reduction Analystsin kuluryhmään erikoistunut asiantuntija Anders Harju. Toinen esimerkki säästökohteista ovat tuotannon käyttötarvikkeet. Esimerkki Inwidon Tiivi-, Pihla- ja Eskopuu-tuotteita valmistavien kolmeen tehtaan toimintamallien yhtenäistäminen ja tuotannon käyttötarvikkeiden kilpailutus toi prosentin säästöt yhteensä 1,5 miljoonan euron kuluryhmässä. Todelliset säästöt saavutetaan kuitenkin seurannan avulla, jolloin vältetään säästöjen jääminen kertaluontoiseksi kululeikkaukseksi. -Pari vuotta kestävän seurantavaiheen aikana laadimme kolmen kuukauden välein tarkan analyysin, jossa seurataan säästöjen toteutumista tuote- ja tuoteryhmätasolla. Lisäksi analysoidaan ovatko valitut tuotteet parhaat tai pitäisikö harkita tuotevaihtoja. Näin kustannukset pysyvät hallinnassa myös pitkällä aikavälillä ja tehtaiden hankintaosasto voi keskittyä strategisiin hankintoihin, kertoo asiantuntija Jyri Haapalahti. Muovikomponentit ja raaka-aine: globaali hankinta dynaamisilta markkinoilta Tuotantoon keskittyvissä yrityksissä merkittävän kuluryhmän muodostavat usein myös erilaiset muovikomponentit ja muoviraaka-aineet. Expense Reduction Analyststin kansainvälisessä yli 700 asiantuntijan verkostossa on muovikomponenttien ja raaka-aineen globaali markkina havaittu hyvin dynaamiseksi: -Muovimarkkina muuttuu erittäin nopeasti ja oikeiden toimittajien löytäminen on globaalia toimintaa. Verkostomme asiantuntemuksen kautta löydämme suomalaisille yrityksille parhaat kumppanit kansainväliseltä markkinalta sekä erilaisille muovista valmistetuille komponenteille, valmistusmuoteille että itse muoviraaka-aineelle, kertoo Expense Reduction Analystsin asiantuntija Seppo Parikka. Lisätietoja: Puh Expense Reduction Analysts on maailman johtava asiantuntijaorganisaatio kustannusten ja hankintojen hallinnassa. Vuodesta 1992 toiminut Expense Reduction Analysts on toteuttanut globaalisti noin asiakasprojektia. Näistä on syntynyt keskimäärin 20 prosentin säästö asiakkaalle. Suomessa toiminta alkoi vuonna 2008 ja asiakkaita on noin 200. Suomessa asiantuntijoita on 17, maailmanlaajuisesti yli Teollisuuden Näytelehti 11 / 2015

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Me tarjoamme. Sinä hyödyt

Me tarjoamme. Sinä hyödyt Me tarjoamme Kolmen konepajan yhteenliittymä tarjoaa käyttöösi monipuolista osaamistaan metallin alihankkijana. Saamme yhdessä aikaan sinulle merkittävän synergiaedun, kun keskitämme voimavaramme yhteen.

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Exceed-tuuliturbiinivaihteen matka suunnittelusta sarjatuotantoon Marko Haapasalmi, 16.4.2015

Exceed-tuuliturbiinivaihteen matka suunnittelusta sarjatuotantoon Marko Haapasalmi, 16.4.2015 Exceed-tuuliturbiinivaihteen matka suunnittelusta sarjatuotantoon Marko Haapasalmi, 16.4.2015 Moventas-liiketoiminta lyhyesti Moventas on yksi maailman johtavista tuulivaihteiden valmistajista. Moventas

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja Mediakortti 2017 Mediatiedot Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan seurakuntien uusi, yhteinen media. Ilmoitukset ovat myös näköislehdissä verkkosivulla www.kirkkojakaupunki.fi

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist

Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Tulevaisuuden tehdas 2020 Petri Laakso, Senior Scientist Global Factory Tulevaisuuden tehdas on toimiva ja kilpailukykyinen yritysverkosto, jolla on toimintoja niin halvan

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Prestige annostelijat

Prestige annostelijat Clou Prestige annostelija valikoima Uusista Prestige automaateista löytyy aina sopiva ratkaisu henkilöhygienian tarpeisiisi tiloissa, joissa käy suuria määriä ihmisiä. On osoittautunut, että nykyaikaiset

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Alignment Systems. Tuotteet ja palvelut

Alignment Systems. Tuotteet ja palvelut Alignment Systems Tuotteet ja palvelut Tuotteet ja palvelut Ratkaisut tuottavuuden kasvattamiseksi Copyright Getty Images/Photographer s Choice RF/James Lauritz PRÜFTECHNIK Alignment Systems PRÜFTECHNIK

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville GROWTH MENTORS Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville Growth Mentors on sinulle, joka toimit suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen parissa OHJELMASSA MUKANA HUIPPUASIANTUNTIJAT

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot