Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, Hki)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Viinikka Lasse puheenjohtaja 13:00-14:00 Kahri Juhani varajäsen 13:00-14:00 Kalso Eija 13:00-14:00 Lindqvist Ari esittelijä 13:00-14:00 Mervaala Eero varajäsen 13:00-14:00 Miettinen Päivi 13:00-14:00 Perhoniemi Vesa varajäsen 13:00-14:00 Pietinalho Anne 13:00-14:00 Syrjälä Martti 13:00-14:00 Vento Pälvi varajäsen 13:00-14:00 POISSA Kaila Minna Mäkijärvi Markku Pöllänen Pasi Renkonen Risto Sariola Hannu Torppa Kaarina Valpas Antti MUU Ihari Lauri sihteeri 13:00-14:00 Nieminen Tuomo 13:00-14:00 Eksoten edustaja (tuleva toimikunnan jäsen) KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 VUODEN 2015 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN 3 AJANKOHTAINEN TILANNE 2 VUODEN 2016 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN 5 HAKUAIKATAULU 3 VUODEN 2016 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN 6 HAKUOHJE 4 VUODEN 2014 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN 8 RAPORTOINTI 5 VALTAKUNNALLISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN AR- VIOINTIRYHMÄN TYÖSKENTELY JA KESKUSTELU HYKSIN 9

2 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) ETYISVASTUUALUEEN EDUSTUKSESTA SIINÄ LASSE VIINIKAN JÄÄTYÄ ELÄKKEELLE 6 SEURAAVA KOKOUS 11 7 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 12 ALLEKIRJOITUKSET Lasse Viinikka puheenjohtaja Lauri Ihari sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Päivi Miettinen pöytäkirjantarkastaja Anne Pietinalho pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA HUS tutkimusjohto, Biomedicum 2 C, 7. krs (Tukholmankatu 8 C, YLEISESTI Helsinki) NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Toimikunnan päätösvaltaisuus edellyttää, että kokouksessa on läsnä päätöstä tehtäessä vähintään kuusi jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA esitys Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Miettinen ja Anne Pietinalho. esityksen mukaisesti.

3 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) VUODEN 2015 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN AJANKOHTAINEN TILANNE 512/13/01/00/2014 TETU 1 Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan suuruudeksi valtion tulo- ja menoarviossa tuli 21,7 miljoonaa euroa, josta Hyksin erityisvastuualueen osuus on euroa (esityslistan liite 1). Määräraha on siten 1,7 miljoona euroa suurempi kuin hallituksen esitys, jonka mukaan tutkimustoimikunta teki päätöksensä ervan tutkimusrahoituksen jaosta Tutkimustoimikunta kuitenkin ennakoi tilanteen ja päätti, että myöntöpäätös on ehdollinen ja organisaatioiden saamat ja painoalueille 4-8 kohdennettavat rahoitussummat muuttuvat vastaavassa suhteessa, jos valtion lopulliseen talousarvioon tuleva tutkimusmääräraha on muu kuin 20 M. Organisaation saama rahoitus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin organisaation priorisoimilleen hankkeille hakema rahasumma. Edellä olevan perusteella valtion tutkimusrahoituksen määrät vuodelle 2015 muodostuivat seuraaviksi. Kokonaisrahoitus, euroa, josta painoalueille 4-8 suunnattava rahoitus vähintään, euroa Organisaatio Carea Eksote Espoon kaupunki Helsingin kaupunki HUS Hyvinkään kaupunki Invalidiliiton Kuntoutus Oy Invalidisäätiö Orton Kouvolan kaupunki SPR Veripalvelu Vantaan kaupunki Yhteensä Määräraha tulee Etelä-Suomen aluehallintoviraston kautta aikaisempaan tapaan aluksi HUS:n pankkitilille ja HUS maksaa kuukausittain saamastaan rahoituksesta edelleen tutkimusmäärärahaa niille organisaatioille, jotka saivat HYKS:n erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan päätöksellä terveyden tutkimuksen määrärahaa valtion vuoden 2015 budjetista. esitys Tutkimustoimikunta merkitsee tiedoksi vuoden 2015 terveyden tutkimuksen määrärahan ajankohtaisen tilanteen. esityksen mukaisesti.

4 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Pöytäkirjanote Rahoitusta hakeneet organisaatiot Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

5 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) VUODEN 2016 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN HAKUAIKATAULU TETU 2 Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta on viime vuosina tehnyt valtion tutkimusrahoituksen jakopäätöksen lokakuun loppupuolella. Tätä ajankohtaa on pidetty liian myöhäisenä. Esittelijä esittää aikataulun muuttamista niin, että lopullinen jakopäätös voitaisiin aikaistaa seuraavan suunnitelman mukaan. Hakukelpoiset organisaatiot tekevät priorisoidun esityksensä erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle klo mennessä ja tutkimustoimikunta tekee jakopäätöksen syyskuun aikana. Aikataulun toteutuminen edellyttää, että jakoesityksen erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle valmisteleva työryhmä aloittaa työskentelynsä elokuussa, koska aikaisemmasta poiketen työryhmän arvioitavaksi tulevat erikseen ns. uudet avaukset eli poikkeuksellisen innovatiiviset hankkeet ja sen työmäärä näin ollen lisääntyy. Näin menetellen vuoden 2016 haku valmistuisi n. 1,5 kuukautta aikaisemmassa aikataulussa kuin vuoden 2015 haku. Valitusaika huomioon ottaen jakopäätös voi saada lainvoiman lokakuun loppuun mennessä. esitys Tutkimustoimikunta päättänee vuoden 2016 hakuaikataulusta esityksen mukaisesti. esityksen mukaisesti. Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

6 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) VUODEN 2016 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN HAKUOHJE TETU 3 Vuoden 2016 määrärahan hakuohjeistuksen valmistelua varten tutkimustoimikunta piti kokouksen ja seminaarin, jossa tutkimustoimikunta ja sen sidosryhmät keskustelivat määrärahasta ja sen hakumenettelyistä. Tämän valmistelun tuloksena ehdotetaan hakuun seuraavia muutoksia: 1. Haku toteutetaan sähköisesti. 2. Hakijaorganisaation tulee ilmoittaa hakemuksessaan a. priorisoimiensa hankkeiden päätutkijoiden vuosien julkaisutuotannon JUFO-pisteiden päätutkijakohtaiset summat ja b. kaikkien priorisoitujen hankkeiden päätutkijoiden JUFO-pisteiden yhteissumman yhtenä tunnuslukuna koko priorisoidulle haulle. Päätutkijalla tarkoitetaan hakijaorganisaation palveluksessa olevaa tutkijaa. JUFO-pisteitä käytetään arvioitaessa hakijaorganisaation tutkimuskokemusta ja kykyä toteuttaa esitetty tutkimus. Arvioidulle tutkimuskokemukselle ja kyvylle annetaan rahoituksesta päätettäessä 30 %:n painoarvo. 3. Organisaatioiden tutkimustoiminnan uusille avauksille varataan erillisrahoitus (korkeintaan 10 % jaettavasta määrärahasta). Tätä rahoitusta voidaan myöntää korkeintaan viidelle hankkeelle koko erityisvastuualueella. Uudella avauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorganisaatiossa uutta, innovatiivista, kokeilevaa tai muuten rohkeaa ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Hakijaorganisaation tulee sisällyttää nämä tutkimukset priorisoidulle listalleen ja perustella erikseen niiden uutuusarvo ja merkityksellisyys. Toimikunta tekee jakopäätöksensä hakemuksesta tehdyn kokonaisarvion perusteella ottaen kuitenkin huomioon sen, mitä edellä kohdassa 2 on sanottu JUFO-pisteiden huomioon ottamisesta. Määrärahan jaon kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: tutkimuksen tieteellinen laatu tutkimuksen merkitys hakevan organisaation kannalta ja terveyden- tai sairaanhoidon valtakunnallisen kehittämisen kannalta (esim. miten tutkimus liittyy hakevan organisaation toimintaan ja toteuttaa sen tutkimusstrategiaa) STM:n asetuksessa 718/2013 määriteltyjen tavoitteiden ja painoalueiden toteutuminen innovatiivisuus toteuttamiskelpoisuus tutkimukseen liittyvä tutkijakoulutus

7 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) tutkimusta tukeva kansainvälinen yhteistyö tutkimukseen liittyvä julkaisutoiminta tutkimuksen potentiaalisesti tuottamat kaupalliset innovaatiot Hakemuksessa tulee ilmoittaa, kuinka suuresta joukosta ehdotuksia priorisointi on tehty. Koska toistaiseksi ei tiedetä, minkälainen STM:n asetus tutkimuksen tavoitteista ja painoalueista tulee olemaan uudelle väliselle nelivuotiskaudelle, käytetään vuoden 2016 haussa vuodelle 2015 vahvistettuja tavoitteita ja painoalueita. Esitys hakuohjeeksi on esityslistan liitteenä 2. esitys Asian käsittely Tutkimustoimikunta hyväksyy hakuohjeen pohjaesityksen ja esityslistan liitteen 2 mukaisesti. Esittelijä muutti esitystään hakijaorganisaation JUFO-pisteiden ilmoittamisvelvollisuuden osalta niin, että se on tutkimustoimikunnan kokouksen päätöksen mukainen. Yllä esityslistatekstissä kohdassa 2 oleva teksti korvataan seuraavalla tekstillä: 2. Hakijaorganisaatio laskee itse ja ilmoittaa erva-tutkimustoimikunnalle organisaationsa julkaisujen JUFO-pisteiden summan vuosilta JUFO-pisteitä käytetään arvioitaessa hakijaorganisaation tutkimuskokemusta ja kykyä toteuttaa esitetty tutkimus. Arvioidulle tutkimuskokemukselle ja kyvylle annetaan rahoituksesta päätettäessä 30 %:n painoarvo. Hakijaorganisaatio liittää hankehakemukseensa JU- FO-pisteytetyn julkaisuluettelonsa vuosilta Tutkimustoimikunta hyväksyi hakuohjeen esittelijän kokouksessa tekemän muutetun esityksen mukaisesti. Hakuohje päivitetään virkatyönä. Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

8 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) VUODEN 2014 TERVEYDEN TUTKIMUKSEN MÄÄRÄRAHAN RAPORTOINTI 536/13/01/00/2013 TETU 4 Terveydenhuoltolain 1326/ :n mukaan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, mille tutkimushankkeille ja painoalueille rahoitusta on osoitettu. Tutkimustoimikunta on sisällyttänyt vuosittain tekemäänsä myöntöpäätökseen määrärahaa saaneille organisaatioille kirjanpitovelvollisuuden ja velvollisuuden raportoida tutkimustoimikunnalle määrärahan käytöstä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. STM:n on asetuksessaan 718/2013 säätänyt terveydenhuoltolain 62 nojalla valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän asettamisesta ja sen tehtävistä. Arviointiryhmä tarvinnee terveyden tutkimusta koskevaa arviointitehtäväänsä varten mm. julkaisutiedot valtion terveyden tutkimuksen määrärahaa saaneilta organisaatioilta. Pohjaehdotuksena on, että tutkimustoimikunta pyytää valtion tutkimusmäärärahaa vuodeksi 2014 saaneita organisaatioita raportoimaan määrärahan käytöstä ja julkaisutuotannostaan toukokuun 2015 aikana niin, että raportit ovat tutkimustoimikunnan käytettävissä ja edelleen raportoitavissa kesäkuun alkuun 2015 mennessä. esitys Tutkimustoimikunta päättää pohjaesityksen mukaisesti. esityksen mukaisesti. Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

9 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) VALTAKUNNALLISEN TERVEYDEN TUTKIMUKSEN ARVIOINTIRYHMÄN TYÖSKENTELY JA KES- KUSTELU HYKSIN ETYISVASTUUALUEEN EDUSTUKSESTA SIINÄ LASSE VIINIKAN JÄÄTYÄ ELÄKKEELLE TETU 5 Peruspalveluministeri Susanna Huovinen on nimittänyt valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän väliseksi ajaksi. Valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän tehtävänä on: 1) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen arvioinnissa ja rahoituksen jakamisessa käytettävistä perusteista erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntia kuultuaan; 2) seurata vuosittain yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden toteutumista; 3) arvioida tutkimustoiminnan tavoitteiden saavuttamista sekä tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta ja tehdä arviointien pohjalta ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille; 4) tehdä yhteenveto arviointikauden tutkimustoiminnasta sekä tehdä ehdotuksia tutkimustoiminnan tavoitteiksi ja painoalueiksi nelivuotiskaudelle ; 5) seurata yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen vaikuttavuutta ja tehdä ehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi; 6) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja toimialaltaan. Hyksin erityisvastuualueen piiristä arviointiryhmään kuuluvat dekaani Risto Renkonen (Helsingin yliopiston ehdottamana), kehittämispäällikkö Riitta Meretoja (HUS:n ehdottamana) ja tutkimusjohtaja Lasse Viinikka ryhmän yhtenä viidestä asiantuntijasihteeristä (Hyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan ehdottamana). Arviointiryhmä on kokoontunut kahdesti ja sen viimeinen kokous on suunniteltu pidettäväksi , jolloin se siis jättänee kannanottonsa. Lasse Viinikka esittelee arviointiryhmän työtä kokouksessa. Lasse Viinikka jää eläkkeelle , jonka jälkeen arviointiryhmän työ jatkuu vielä viisi kuukautta. Eläkkeelle jäänti ei automaattisesti merkitse eroamista arviointiryhmästä, mutta Lasse Viinikka on ilmoittanut eroavansa arviointiryhmän asiantuntijasihteerin tehtävästä, mikäli tutkimustoimikunta katsoo sen oikeaksi menettelytavaksi. Siinä tapauksessa tutkimustoimikunnan tulisi esittää ministeriölle toisen henkilön nimittämistä viidenneksi asiantuntijasihteeriksi. Asetuksen mukaan arviointiryhmällä voi olla 3-5 sihteeriä. esitys Tutkimustoimikunta merkitsee Viinikan selostuksen arviointiryhmän työstä tiedoksi ja muodostaa kantansa siitä, miten sihteerikysymyksessä menetellään.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) Asian käsittely Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka esitteli arviointiryhmän työtä kokouksessa. Tutkimustoimikunta merkitsi tutkimusjohtaja Lasse Viinikan selostuksen arviointiryhmän työstä tiedoksi. Tutkimustoimikunta päätti, että Lasse Viinikka toimii valtakunnallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän asiantuntijasihteerinä arviointiryhmän toimikauden loppuun, eli saakka. Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

11 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) SEURAAVA KOKOUS TETU 6 esitys Tutkimustoimikunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Tutkimustoimikunta päätti, että seuraava kokous pidetään torstaina klo 14 alkaen. Tutkimustoimikunta päätti, että jakoesityksen tutkimustoimikunnalle valmistelevan työryhmän elokuun 2015 kokousaikataulu päätetään myöhemmin ja että työryhmä muodostetaan jäävittömistä toimikunnan jäsenistä esittelijän ehdotuksen perusteella. Työryhmän kokoonpano hyväksytetään toimikunnalla sähköpostitse kesällä hakuajan umpeutumisen jälkeen. Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

12 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) MUUT MAHDOLLISET ASIAT TETU 7 Kokouksen puheenjohtaja Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan puheenjohtajana toimii HUS:n hallintosäännön 21 :n mukaan HUS:n tutkimusjohtaja. Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka totesi, ettei HUS:n uutta tutkimusjohtajaa ole välttämättä valittu vielä mennessä. Tutkimustoimikunnan valitsema varapuheenjohtaja, dekaani Risto Renkonen on ilmoittanut, että hän todennäköisesti hakee vuoden 2016 hankerahoitusta ja olisi tässä tapauksessa jäävi osallistumaan seuraavaan kokoukseen. Lasse Viinikka on pyytänyt johtajaylilääkäri Markku Mäkijärveä toimimaan tarvittaessa seuraavan kokouksen puheenjohtajana. Mäkijärvi on suostuvainen toimimaan puheenjohtajana. Tutkimustoimikunta päätti, että johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toimii seuraavan kokouksen puheenjohtajana, mikäli Risto Renkonen hakee rahoitusta vuodelle 2016 ja on näin ollen jäävi osallistumaan kokoukseen. Lisätietoja Tutkimusjohtaja Lasse Viinikka puh. (09) Ylilääkäri Ari Lindqvist puh. (09)

13 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI Kokouspäivä Pykälät 1-7 Sivut 1-12 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-7 Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: VALITUSOSOITUS Valitusaika Valituskirjelmän sisältö Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta: Hallintovalitus, pykälät Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian-osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite valittajan puhevaltaa käyttävän laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatijan nimi ja kotikunta päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

14 PÖYTÄKIRJA 1/ (14) perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan päätösasiakirjoja koskevat tiedustelut: HUS Keskuskirjaamo Osoite: PL 200, HUS (Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki) Puhelin: (vaihde) tai puh: Telekopio: Sähköposti: Asiakaspalvelu klo Tiedon antamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan julkisuuslain (621/1999) säännöksiä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Valittajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka yhteystiedot ovat: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI puh faksi Asiakirjat toimitetaan omalla vastuulla. Valitus on jätettävä siten, että se ehtii perille hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksina. Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään voimassa olevan lain mukainen oikeudenkäyntimaksu (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista, 1024/02).

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot