1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN"

Transkriptio

1 Kirjoittajana: Aki Tiihonen 1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on parantaa henkilön elämän laatua paremman jaksamisen ja sosiaalisuuden lisääntymisen kautta sekä vähentää riskiä sairastua metabolisen oireyhtymään. 1.1 Liikunta suositukset vuotiaille nuorille Lasten ja nuorten asiantuntija ryhmä suosittelee vuotiaille 1 1,5 tuntia liikuntaa päivittäin (kuva 1) (Terve koululainen -verkkosivusto). Lapsen ja nuoren liikunnan täytyy olla monipuolista, jolloin neuromotorinen koordinaatio, liikkuvuus, luusto ja tasapaino kehittyvät. Liikuntavalmennuksessa puhutaan herkkyyskausista, jotka sijoittuvat eri ikäkausille (kuva 2). On todettu, että herkkyyskaudella tiettyjen ominaisuuksien kehittyminen on nopeita, mutta herkkyyskauden ulkopuolellakin harjoitetut ominaisuudet kehittyvät. Liikunnan pitää olla lapsi ja nuori lähtöistä ja se pitää suunnitella heidän ehdoilla. Lapsena ja nuorena koetut positiiviset liikuntakokemukset auttavat lapsesta ja nuoresta kehittymään terveen aikuisen, jonka elämäntapaan kuuluu kiinteänä osana liikunta. Liikunnasta saatavat terveysvaikutukset pysyvät yllä, jos liikunta jatkuu säännöllisesti läpi elämän. (Vuori et al., 2005; Forsman et Lampinen, 2008) Tutkimusten mukaan aktiivisesti liikkuvat lapset ja nuoret eivät syrjäydy niin helposti kuin inaktiiviset henkilöt. Lapsen minäkuva ja vuorovaikutustaidot kehittyvät liikuntaharrastusten yhteydessä. Terveyden kannalta tärkeänä havaintona on tehty, että aktiivisten henkilöiden paino pysyy helpommin normaalina, jolloin liikapainosta aiheutuvat terveyshaitat pysyvät helpommin hallinnassa. Liikunnan lisäämisen elämään on havaittu pienentävän riskiä sairastua metaboliseen oireyhtymään. Toisaalta on havaittu, että aktiiviset lapset ja nuoret pysyvät henkisesti terveempinä. Liikkuvasta lapsesta kehittyy terve aikuinen, joka selviytyy paremmin aikuisuuden tuomista haasteista (Vuori et al., 2005; Mero et al., 2007; Terveyskirjasto -verkkosivusto)

2 Kuva 1. Fyysinen aktiivisuussuositus 7 18 vuotiaille Kuva 2. Fyysisten ominaisuuksien herkkyyskaudet ja (Tervekoululainen -verkkosivusto) painopistealueet eri ikävaiheissa (Mero et al., 2004; luentomateriaalissa Lappalainen, 2013) 1.2 Harjoitusohjelman sisältö Harjoitusohjelman sisällössä on huomioitu seuraavat lähtötiedot: henkilö on 13 vuotias poika (pituus 145 cm, paino 55 kg, jolloin painoindeksi 26,2), joka on lähiaikoina aloittanut partion. Pojan isällä on metabolinen oireyhtymä sekä verenpaine-, kolesteroli- ja diabeteslääkitys. Pojan äidillä on todettu paniikkihäiriö, johon on määrätty mielialalääkitys. Harjoitusohjelmassa on huomioitava pojan nykyinen tilanne ja vanhempien sairaudet. Harjoitusohjelman tavoitteena on saada pojan painoindeksi normaaliksi (17,1 24,9) ja vähentää mahdollisuutta saada aikuisena metabolinen oireyhtymä. Lisäksi harjoitusohjelma parantaa elämän laatua ja virkeyttä (Käypä hoito 1, verkkosivut), muun muassa sosiaalisten suhteiden lisääntymisen ja vahvistuneen minäkuvansa kautta. 13 vuotiaan pojan pitäisi päivittäin liikkua 1,5 tuntia päivässä, mikä vähenee iän karttuessa (kuva 1). Liikunnan sisällön pitää koostua kestävyyttä, voimaa, liikkuvuutta, koordinaatiota sisältävistä harjoituksista (Forsman et Lampinen 2008). Harjoituksista puolet pitää olla reippaasti toteutettavia (UKK-instituutti verkkosivusto). Esimerkki henkilön harjoitusohjelmasta löytyy taulukosta 1. Taulukko 1. Harjoitusohjelma 13 vuotiaalle

3 13 - vuotiaan pitäisi harrastaa päivittäin kestävyyttä parantavaa liikuntaa (vähintään 1,5 tuntia päivässä) ja 3 kertaa viikossa voimaa ja notkeutta kehittävää liikuntaa(ukk-instituutti verkkosivusto). Liikunta pitää aloittaa maltillisesti ja lisätä vähitellen, tässä täytyy kuunnella tarkasti nuorta. Liikunnan harrastamisen mielekkyyden kannalta on tärkeää löytää nuorelle sopiva harrastus, joka tarjoaa terveyttä edistäviä harjoitteita (huomioiden aikaisemmat herkkyyskaudet ja UKK-instituutin suositus kuvassa 3). Harrastusta valittaessa voidaan käyttää esimerkiksi Bar-Orin et Rowlandin (2004, teoksessa Vuori et al., 2005) esittämää taulukkoa, jossa esitetään eri liikuntamuoto- jen vaikutuksia fyysisen kunnon osa-alueisiin (liite 1) Kuva vuotiaiden liikuntasuositus (UKK-instituutti -verkkosivusto) UKK-instituutin antamat liikuntasuositukset ovat vähimmäismäärä, joten lapsi ja nuori voi harrastaa enemmänkin terveyttä edistävää liikuntaa (1,5 4 tuntia päivässä), jolloin liikunnan terveyshyödyt kasvavat. Liikunta osana elämää parantaa henkilön hapenottokykyä, nostaa lihasvoimaa, ylläpitää normaalia painoa, vähentää terveydellisiä haittavaikutuksia, parantaa metabolista terveyttä ja vahvistaa luustoa. Liikunta on havaittu myös auttavan stressin hallintaan, ahdistukseen ja muihin muutoksiin elämässä. (Vuori et al., 2005; Mero et al., 2007; Lappalainen, 2013; UKK-instituutti -verkkosivusto) 1.3 Päätelmät 13 vuotias poika on ilmeisesti vanhempien esimerkin avulla tullut inaktiiviseksi henkilöksi. Hänellä on kasvanut riski aikuisena sairastua metaboliseen oireyhtymään, ellei hän tee muutoksia elämässä. Kestävyyspainotteista liikuntaa pitää sisällyttää jokaiseen päivään (vähintään 1,5 tuntia päivässä), lisäksi 3 kertaa viikossa on harrastettava voimaharjoittelua ja kehitettävä liikkuvuutta. Päivittäistä harjoittelua voi lisätä maltillisesti suosituksen mukaisesta minimäärästä, jopa neljään tuntiin. Tärkeänä asiana on huomioida harjoitusten mielekkyys ja elimistön palautuminen harjoituksista. Ruokavalio olisi hyvä tarkistaa, ettei se koostu liiaksi turhista energialähteistä (esim. limpparit, karkit, valmisateriat). Ruokavalion täytyy olla tasapainossa henkilön perusaineenvaihdunnan ja energiakulutuksen kanssa. Ruokavalion pitäisi rakentua puhtaista ravintoaineista, jotka sisältäisivät mahdollisimman vähän antiravinteita. Ruokavalion merkitys painonhallinnassa on suuri ja tästä johtuen turhien hiilihydraattien määrää pitäisi rajoittaa.

4 Liikunnan lisääminen ja terveet ruokatottumukset nostavat henkilön jaksamista, joka luo pohjaa terveelle elämälle. Henkilö on iältään 13 vuotias, joten hänellä on hyvät mahdollisuudet terveelliseen aikuisuuteen, jos hän tekee riittäviä muutoksia nykyiseen elämäntapaansa. Muutosten täytyy koskea sekä liikunta- että ruokailutottumuksia. Ilman muutoksia hänellä on suuri mahdollisuus sairastua metaboliseen oireyhtymään. Liikunnalla ja ruokavaliolla tätä riskiä voidaan pienentää tai mahdollisesti estää koko taudin puhkeaminen. Hyvin toteutettuna liikunta ja ruokavalion muutokset auttavat henkilöä saavuttamaan normaalipainoisuuden hyvinkin nopeasti (6 12 kk kuluessa). 10 vuoden päästä hän on terve ja normaalipainoinen, jos on ottanut liikunnan osaksi elämää. 2 LIIKUNTAOHJELMA 2: 37 VUOTIAS NAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on ylläpitää työ- ja toimintakykyä, joka mahdollistaa selviytymisen päivittäisistä askareista, sekä parantaa jaksamista ja lisää energiaa elämään. 2.1 Liikunta suositukset vuotiaille Käypä hoito suositus suosittelee vuotiaille 2,5 tuntia viikossa kestävyysliikuntaa tai 1 tunti ja 15 minuuttia raskasta liikuntaa. Tämän lisäksi aikuiselle suositellaan tehtäväksi luustolihasten voimaa ylläpitävää/kehittävää harjoittelua 2 kertaa viikossa. Tämä on vähimmäissuositus ja sen ylittävältä osalta voidaan lisätä terveyshyötyjä. (Käypä hoito -verkkosivut) Terveyshyödyt lisääntyvät tiettyyn rajaan asti, kuten voidaan todeta kuvasta 4. Liikunnan vaikutus ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen on monessa tapauksessa kiistaton. Siksi liikkuvuutta ja lihastasapainoa kannattaa ylläpitää lapsesta vanhuuteen asti. Se parantaa arjesta selviytymisen mahdollisuuksia ja vähentää loukkaantumisriskejä. Myös varttuneemmalla iällä aloitettu liikunta parantaa selviytymistä, joten ikä ei ole kynnyskysymys terveysliikunnan aloittamisessa. Toisaalta on hyvä huomioida, että, jos liikunta aloitetaan vasta keski-iän kynnyksellä (mies 45 vuotias ja nainen 55 vuotias), suositellaan rasituskoetta, jossa nähdään henkilön sydämen kunto. Toisaalta, jos epäillään rakennevikoja, niin tutkimus pitää tehdä ennen kuntoilun aloittamista. (Lappalainen, 2013; Mero et al., 2007; Ramsay, 2013; Vuori et al., 2005) 2.2 Harjoitusohjelman sisältö Harjoitusohjelman sisällössä on huomioitu seuraavat lähtötiedot: henkilö on 37 vuotias nainen, jolla on ollut univaikeuksia. Hän ei harrasta säännöllisesti liikuntaa, mutta nuorempana on harrastanut tanssia, kuntosalia ja juoksemista. Työpäivät hänellä venyvät tuntiin ja matkusteluun kuuluu aikaa 70 vrk/vuodessa. Nuorempana hänellä on ollut myös anoreksiaa, josta on toipunut.

5 Liikuntapiirakka (kuva 5) on UKK-instituution laatima viitekehys, jota on käytetty lähtökohtana harjoitusohjelmassa. Liikuntapiirakasta selviää miten saadaan riittävästi liikuntaa viikoittain yhdistelemällä arkiliikuntaa ja saliliikuntaa. Monipuolinen liikunta ylläpitää aikuisten toimintakykyä. Terveydellisestä näkökulmasta katsoen henkilön pitäisi saada vähennettyä ylitöiden määrää ja parannettua unen laatua (Lieke, 2012). Harjoitusohjelmassa joudutaan huomioimaan elimistön kokonaisvaltainen stressi ja mahdollisesti kortisonin tuotannon häiriintyminen, mikä saattaa olla yhtenä syynä univaikeuksiin (Jaakkola, 2012, s 111). Ilman lisäselvityksiä harjoitusohjelma täytyy aloittaa maltillisesti kestävyyspainotteisesti matalilla sykkeillä (Marjoona, 2008). Yleensä liiallinen stressi aiheuttaa myös muitakin vääriä valintoja terveyden näkökulmasta ja enemmin tai myöhemmin tämä saattaa alkaa näkymään univaikeuksien lisäksi keskittymisvaikeuksina, lihomisena tai sairasteluna (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita, 2009). Tästä johtuen on tärkeä tasapainottaa elämän osa-alueet (työ, vapaa-aika, lepo) ennen kuin isompia ongelmia alkaa ilmetä. Elimistöä voidaan alkaa kuormittamaan enemmän, kun nukkuminen, ruokavalio ja työ on saatu tasapainoon. Yöllä pitää saada riittävästi unta ja aamulla pitää tuntea itsensä virkistyneeksi (Hannula et al., 2009). Harjoitusohjelmaa pitää heti keventää, jos se alkaa vaikuttamaan nukkumiseen tai aamulla mitattu leposyke tai systolinen verenpaine alkaa nousemaan normaalia ylemmäksi. Henkilö on aikaisemmin harrastanut tanssimista, juoksemista ja salilla käyntiä. Nämä ovat hyviä harrastuksia terveysliikunnan kannalta (Vuori et al., 2005). Tanssi kehittää harrastajan liikkuvuutta, tasapainoa, koordinaatiota ja kestävyyttä, mitkä ovat elämisen kannalta tärkeitä asioita. Juokseminen on hyvä mahdollisuus kehittää kestävyyttä, koska se tehostaa sydämen, verisuonien ja lihasten toimintaa. Salilla käynti mahdollistaa voimakestävyyden ja lihasmassan kehittämisen, mikä on tärkeää arkisten toimintojen kannalta. Työmatkalla ollessaan on yleensä mahdollista käydä salilla (hotelleissa on usein kuntosali) ja juoksemassa, jolloin matkatyö ei aiheuta ongelmia harjoitteluun. Kotioloissa voidaan lisäksi käydä tanssiharjoituksissa, vaikka tämä voi olla mahdollista myös työmatkalla (mutta vaatii usein enemmän järjestelyä). Tarkasteltavalla henkilöllä on hyvät mahdollisuudet terveelliseen elämään, jos hän pystyy tasapainottamaan elämän seuraavasti; 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa, ja 8 tuntia unta. Tämän pitäisi olla tavoitteena, vaikka välistä siitä voidaan joutua joustamaan. (Jaakkola, 2012)

6 Harjoitteluohjelmaksi suosittelen maltillista kävelyä minuutin jaksoissa päivää kohden ja viikkotasolla tavoite olisi saavuttaa 2,5 tuntia kevyttä liikuntaa. Lisäksi henkilön kannattaa tehdä kehoa huoltavia harjoituksia 2 4 kpl (venyttelyä, hieronta) ja joka ilta lyhyt rentoutumisharjoitus esim. syvähengitystä tai vastaava. Kehoa huoltavat harjoitukset auttavat palautumisessa. Esimerkki henkilön harjoitusohjelmasta löytyy taulukosta 2. Taulukko 2. Harjoitusohjelma 37 - vuotiaalle Kun elämä on saatu tasapainotettua ja unihäiriöt ovat jääneet taakse, niin sitten harjoiteluun voidaan lisätä voimaharjoittelu 2 kertaa viikossa. Omien tavoitteiden mukaan voi myös liikkua lisää, jolloin terveyshyödyt lisääntyvät kuvan 4 mukaisesti. 2.3 Päätelmät 37 -vuotias nainen on terve, eikä hänellä ole vielä kroonisia sairauksia. Monet krooniset sairaudet lisääntyvät iän myötä, esim vuotiailla on keskimäärin yksi krooninen sairaus (Vuori et al., 2005). Naisen liikuntatottumukset ovat kuitenkin huonot, joka altistaa hänen tukielimistönsä sairauksille (toimii tutkijana ja voidaan olettaa sisältävän paljon istumistyötä). Toisaalta pitkään ikään yleensä liitetään hyvä kunto ja lihasmassa, tästä johtuen lihasmassaa kannattaisi kasvattaa ennen kuin se alkaa hu- Kuva 4. Liikunnan terveyden yleinen annos-vastesuhde kaavamaisesti - penemaan ikääntymisen seurauksena (Vuori et al., 2005). (Duodecim -verkkosivu) Monessa tutkimuksessa on havaittu, että ikääntymisen vaikutuksia voidaan hidastaa säännöllisellä harjoittelulla. Myös monet elintapasairaudet (2 tyypin diabetes, kolesterolin kohoaminen,

7 verenpainetauti) helpottuvat säännöllisellä liikunnalla. Säännöllinen liikunta parantaa elimistön verenkiertoa, jolloin elimistön eri osa-alueet saavat paremmin energiaa ja samalla se kehittää/pitää yllä elimistön järjestelmiä. Käyttämättöminä elimistön toiminta alkaa surkastumaan (esim. lihaksessa voiman määrä), jolloin arkiaskareet tulevat haastavammiksi. Kuva 5. Liikuntapiirakka vuotiaille (vasemmalla) ja yli 64 vuotiaille (oikealla) (UKK-instituutti verkkosivut) Tutkimuksissa on myös havaittu, että liikunta parantaa ihmisen stressin sietokykyä ja unen laatua. Kuitenkin on tärkeä muistaa, että elimistön kokonaiskuormitus pidetään riittävällä tasolla, mutta ei ylitetä. Liiallinen harjoitteleminen ja työkuorma alkavat vaikuttamaan negatiivisesti elimistön toimintaan, jolloin myös elämän laatu kärsii. Tässä vaiheessa olisi tärkeää saada nainen liikkumaan säännöllisesti ja vähentämään töitä, jolloin hän voisi elää terveempää elämää myös tulevaisuudessa. Jos hän ei muuta elämää, niin silloin hänellä on suuri riski sairastua seuraavan 10 vuoden aikana erilaisiin sairauksiin, esim. vakava unihäiriö, mahahaava, vuotavan suolen tauti (Hashimoto) ja muut krooniset sairaudet. 3 LIIKUNTAOHJELMA 3: 74 VUOTIAS MIES Liikuntaohjelman tavoitteena on ylläpitää arkista toimintakykyä, joka mahdollistaa selviytymisen päivittäisistä askareista ja tarjoaa mahdollisuuden nauttia eläkepäivistä. 3.1 Liikunta suositukset yli 65 vuotiaille henkilöille Käypä hoito -suositus suosittelee yli 65 vuotiaille viitenä päivänä viikossa kestävyyspainotteista (yhteensä 2,5 tuntia viikossa) liikuntaa ja lisäksi kahtena päivänä viikossa voimaharjoittelua. Myös

8 liikkuvuutta ja tasapainoa kehittävää harjoittelua pitää olla säännöllisesti.(käypä hoito verkkosivut; UKK-Instituutti -verkkosivut) Terveet yli 65 vuotiaat henkilöt voivat aloittaa kevyen ja kohtalaisen kuntoilun ilman edeltävää lääkärin tarkastusta, mutta muissa tapauksissa suositellaan terveystarkastusta ja lääkärin konsultaatiota, millaista liikuntaa kannattaa harrastaa terveysliikunnan näkökulmasta. Sairaudet ja lääkkeet eivät estä liikuntaa, mutta voivat vaikuttaa liikunnan sisältöön (Käypä hoito verkkosivut; Lappalainen, 2013) Annetut suositukset ikääntyville ihmisille korostavat lihasvoiman ja kestävyysliikuntaa. Tasapaino ja ketteryysharjoittelut ylläpitävät ja kehittävät näitä osa-alueita, jotka tyypillisesti heikkenevät ikääntyessä. Edellä mainittujen asioiden ylläpitäminen on tärkeää päivittäisen toiminnan ja terveyden kannalta. Liikunta myös ehkäisee, sekä lieventää sairauksia ja parantaa elämänlaatua. (Vuori et al., 2005; Voimaa vanhuuteen -verkkosivut; UKK-instituutio -verkkosivut) 3.2 Harjoitusohjelman sisältö Harjoitusohjelman sisällössä on huomioitu seuraavat lähtötiedot: henkilö on 74 vuotias mies, joka on toiminut maanviljelijänä, eikä hän ole aktiivisesti harrastanut liikuntaa työikäisenä. Nuoruudessa hän on harrastanut kilpajalkapalloa. Hänellä on verenpainelääkitys ja lievä sepelvaltimotauti, joka ei rajoita päivittäistä elämää. Lisäksi hän on omaishoitajana vaimolleen, joka sairastaa Alzheimerin tautia. Mies ja vaimo asuvat maalla, josta on kaupunkiin 10 kilometrin matka. Harjoitusohjelman laatimisessa on käytetty UKK-instituutin liikuntapiirakkaa (kuva 5) josta selviää viikoittainen liikuntasuositus sisältäen sekä arkiliikunnan ja saliliikunnan. Monipuolinen liikunta ylläpitää aikuisten toimintakykyä. Miehen pitäisi harrastaa kestävyystyyppistä liikuntaa vähintään 5 päivänä viikossa, niin että yhden päivän aikana tulee 30 minuuttia täyteen. Päivittäinen liikuntamäärä voi tulla yhdellä 30 minuutin jaksolla tai useammalla jaksolla (esim. 3 x 10 minuuttia). Kestävyystyyppinen harjoittelu kehittää ja ylläpitää sydän- ja verisuonielimistöä. (UKK-instituutio -verkkosivut) Miehen pitäisi harrastaa myös lihasvoimaa kehittävää harjoittelua 3 kertaa viikossa, harjoittelu voi olla esimerkiksi kotijumppaa oman kehon painolla (toistot kpl x liike ja toteutettavia liikeitä 8-10). Liikkuvuutta ja tasapainoa pitäisi harjoitella 3 kertaa viikossa. Venyttelyharjoittelu voisi olla esimerkiksi 2 x 30 sekuntia x lihasryhmä ja tasapainoharjoittelu voisi olla yhdellä jalalla tasapainoilua 4 x kierrosta x 30 sekuntia. Harjoittelujen määrä voi vaikuttaa suurelta, mutta monessa harjoittelussa yhdistyy useampien fyysisten ominaisuuksien harjoittelu (katso liite 1). Edellä mainittujen asioiden

9 harjoittelu ylläpitää yleistä toimintakykyä ja ehkäisee sairastumista. (Saari et al., 2009; Vuori et al., 2005; Mero et al., 2007) Esimerkki henkilön harjoitusohjelmasta löytyy taulukosta 3. Taulukko 3. Harjoitusohjelma 74 vuotiaalle Säännöllisellä kestävyysliikunnalla voidaan vähentää ennenaikaisen kuoleman riskiä erityisesti sepelvaltimopotilailla. Lisäksi suositellaan lihasvoimaharjoittelua, jolla on terveyttä edistäviä vaikutuksia (Käypä hoito -verkkosivut) 3.3 Päätelmät 74 vuotias henkilö vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa, koska pystyy toimimaan vaimonsa omaishoitajana. Hänellä kuitenkin on olemassa lievä sepelvaltimotauti, joka ei tällä hetkellä vaikuta päivittäiseen elämään. Parantaakseen selviytymistä myös tulevina vuosina pitäisi henkilön aloittaa mahdollisimman nopeasti säännöllinen terveysliikunta, joka vähentäisi riskiä saada uutta sepelvaltimotautia ja pitäisi kuntoa yllä. Liikunta ohjelma laatimisessa miehen kannattaisi käyttää liikunnan ja terveyden alan ammattilaista apuna. Toisaalta liikunta pitää aloittaa maltilla ja lisätä vähitellen määrää. Mies asuu vaimonsa kanssa maalla, joka saattaa vaikeuttaa liikuntaharrastusten toteuttamista (esim. ryhmäliikunta, salilla käynti). Toisaalta maalla pystyy tekemään paljon hyötyliikuntaa, joka toimii terveyttä edistävänä liikuntana, johon sitten täytyy lisätä lihasvoimaa kehittäviä harjoitteita (esimerkiksi voimistelua kotona). Ikääntyessä omaishoitamisesta ja liikkumisesta tulee haastavampaa, jolloin eteen voi tulla omaishoitajan palkkaaminen tai muutto palvelutaloon. Henkilöllä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nauttia elämästä vielä vuosia, jos hän ottaa liikunnan mukaan elämään ja pysyy aktiivisena erilaisten harrastusten parissa. Hyvällä ravinnolla ja terveysliikunnalla, eli itsestä huolehtimalla, on henkilöllä hyvät mahdollisuudet elää itsenäisesti vielä 10-vuoden päästäkin.

10 4 LIIKUNTAOHJELMA 4: 32 VUOTIAS MIES Liikuntaohjelman tavoitteena on palauttaa ylikuntoon joutunut entinen maajoukkuetason urheilija. Ylikunto on kehittynyt useamman vuoden jatkuneen liiallisen fyysisen ja henkisen kuormituksen aikana, joka on muodostunut liiallisen oman harjoittelun, valmennuksen, seuratoiminnan ja työtehtävien yhteisvaikutuksen seurauksena. 4.1 Liikunta suositukset ylikunnosta selviytymiselle Viralliset liikuntasuositukset on käyty läpi kohdassa 3.1. Liikuntasuositukset tässä tapauksessa tehdään kuitenkin henkilölle, joka on aikaisemmin harrastanut paljon liikuntaa ja ajautunut ylikuntoon. Tästä johtuen joudutaan huomioimaan hieman eri asioita. Huippukuntoon harjoitellessa mennään hyvin lähellä rajoja ja silloin on mahdollista ajautua ylikuntoon. Tavoitteet voivat olla liian kovia, kun otetaan urheilun lisäksi muu elämä huomioon. Tämä aiheuttaa sen, että elimistö ei kerkeä palautumaan tehdyistä harjoitteista. Harjoitteista palautumista hidastaa vääränlainen ravinto sekä jatkuva henkinen ja fyysinen stressi. Ylikunto, eli ylirasitustila voi olla lyhyt tai pitkäkestoinen rasitustila. Nämä kaksi ylirasitustilaa on tärkeää erotella toisista, koska palautuminen on suoraan verrannollinen ylirasitustilan kestoon. Toipuminen ylirasitustilasta on kaksi kertaa ylirasituksen kesto. (Marjoona, 2008; Smith, 2000) Ylirasitustilan parhaana hoitokeinona pidetään sen ennalta ehkäisyä. Jos ylirasitustila on päässyt syntymään, niin urheilijalle suositellaan aktiivista lepoa. Mikäli urheilija on ajautunut pitkäkestoiseen ylirasitustilaan, suositellaan hänen pidättäytyvän kaikesta urheilusta 2 3 viikon ajan. Tämän jälkeen urheilija voi alkaa tekemään pikku hiljaa palauttavaa harjoitusta kuten kävelyä, rentoutumista, ja saunomista, mutta kuunnellen tarkasti kehoa, mitään sellaista ei saa tehdä mikä tuntuu pahalta. Ruokavalio on hyvä tarkistaa ja katsoa, että nautittu ravinto sulaa elimistön käyttöön. Tätä voi esimerkiksi selvittää ruuansulatusanalyyseilla. Lisäksi vitamiinien ja hivenaineiden tasot elimistöstä pitää tarkistaa. Elimistöllä pitää olla riittävästi ravinteita ja vitamiineja, jotka auttavat palautumaan ylikuntotilanteesta. (Smith, 2000; Marjoona, 2008; Mero et al., 2007) 4.2 Harjoitusohjelman sisältö Harjoitusohjelman sisällössä on huomioitu seuraavat lähtötiedot: henkilö on 32-vuotias mies, joka on aktiivisesti kilpailut Taekwondossa. Vuosien ( ) aktiivisen harjoittelun (10 harjoituskertaa/viikossa) lisäksi hän on valmentanut ja ollut mukana seuratoiminnassa. Lisäksi hän on työskennellyt keskijohdossa ja viimeisen vuoden aikana alkanut yrittäjäksi. Vuosia jatkunut

11 ylisuorittaminen on aiheuttanut pitkäkestoisen ylirasitustilan, joka on aiheuttanut sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita: jatkuvaa flunssaa, niskojen jännittämistä, unihäiriöitä, näköhäiriöitä, käsien ja kasvojen tunnottomuutta, pahoinvointia sekä paniikkikohtauksia. Henkilöllä ei ole muita sairauksia. Ensimmäisessä vaiheessa harjoittelusta on pidettävä taukoa 2 3 viikkoa, jonka aikana saa korkeinta tehdä rentoutusharjoitteita, hierontaa ja saunomista. Toisessa vaiheessa voi aloittaa kevyen kävelemisen lyhyinä pätkinä (esim minuuttia) ja venyttely joka toinen päivä. Samalla mukaan voi ottaa lyhyitä palauttavia venyttelyjä. Toisen vaiheen kesto määrittelee palautumisen eteneminen. Myös unen määrä ja laatu pitää saada riittäväksi. Kolmannessa vaiheessa voidaan siirtyä kävelemään 5 kertaa viikossa ja käymään salilla 2 kertaa viikossa, sekä venyttelemään 3 kertaa viikossa. Tässäkin vaiheessa sekä päivittäiset rentoutumisharjoittelut että viikoittaiset hieronnat (mikä palauttaa lihaksia) säilyvät. Kolmannen vaiheen keston määrittelevät henkilön omat tuntemukset sekä energiatasot. Neljännessä vaiheessa voidaan aloittaa määrätietoisempi harjoittelu, joka vastaa harrastajan omia tavoitteita liikunnan suhteen. Ylikuormitusta kuitenkin pitää välttää kaikilla keinon ja palautumista voidaan tarkkailla syke ja verenpainemittauksilla. Jos leposyke nousee yksikköä tai systolinen paine nousee 10mmHg (Marjoona, 2008), on kuormitusta vähennettävä. Esimerkki henkilön toisen vaiheen harjoitusohjelmasta löytyy taulukosta 4 Taulukko 3. Harjoitusohjelma 32 - vuotiaalle 4.3 Päätelmät 32 vuotias mies on vaikeassa ylikuntotilanteessa, josta selvitäkseen täytyy harjoitteluun ja elämään tehdä isoja muutoksia. Ilman muutoksia henkilöllä on suuri riski sairastua hermostollisiin sairauksiin, koska sympaattinen ja parasympaattinen hermosto ovat liiallisesti kuormitettu. Lisäksi henkilön immuniteetti on normaalia huonompi, koska elimistö ei ole päässyt palautumaan. Henkilön palautuminen ylirasitustilasta saattaa viedä 6 24 kuukauteen, koska ylirasitustila on ollut pitkään päällä. Palautumiseen vaikuttaa pitkälti se, miten hyvin henkilö noudattaa ohjeita. Ylirasitustilasta toipumisessa on tärkeää, että henkilö syö ravinnerikasta ruokaa ja ottaa riittävästi vitamiineja. Lisäksi tärkeää ovat päivittäiset rentoutumisharjoitukset ja säännöllinen nukkumisrytmi.

12 Henkilöllä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet palautua ylirastitustilasta, kun jaksaa pitkäkestoisesti tehdä työtä sen eteen. Jos henkilö jatkaa entisellä mallilla on suuri todennäköisyys, että henkilö sairastuu ja eliniän odote on huomattavasti lyhempi. Lähteet Forsman, H. et Lampinen, K. (2008) Laatua käytännön valmennukseen Oleellisen oivaltaminen tärkeää. Lahti. VK- Kustannus Oy. Hannula, R-L., Mikkola, O. et Tikka, L. (2009) Hyvän unen lyhyt oppimäärä. Helsinki. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. <http://www.yths.fi/filebank/360-uniopas_opas3.pdf>. (Luettu ) Käypä hoito suositus Sepelvaltimotauti. <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/kht00093?hakusana=liikunta#s7>. (Luettu ) Käypä hoito suositus 2012a. Liikunta. <http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50075.pdf>. (Luettu ) Käypä hoito suositus 2012b. Lihavuus (lapset). <http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50034.pdf>. (Luettu ) Lappalainen, J. Liikunta, fyysinen kunto ja terveys opintojakson luentomateriaali. Itä-Suomen yliopisto Lieke, A. (2012) Liikunta henkisestä työkuormituksesta palautumisessa. Itä-Suomen Yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta. <http://www.uef.fi/documents/ / /lieke+anna_kandi_2012.pdf/f07b8a b0d-b1ddead566b5dc55>. (Luettu ) Marjoona,T. (2008) Ylirasitustilan toteaminen, ennaltaehkäisy ja hoito tapaustutkimuksena. Jyväskylän yliopisto. Liikuntabiologian laitos. <https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/ /20771/teljo.pdf?sequence=1>. (Luettu ) Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. et Häkkinen, K. (2007) Urheiluvalmennus. Lahti. VK-Kustannus Oy. Ramsay, G. (2013) Venyttelyn anatomia Opas lihasten joustavuuden lisäämiseen. 3. painos. Helsinki. A Bonnier Group Company. Saari, M., Lumio, M., Asmussen, P.D. et Montag, H-J. (2009) Käytännön lihashuolto. Lahti. VK Kustannus Oy. Smith, L.L. Cytokine hypothesis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Medicine & Science in Sports & Exercise, 2000, <http://www.setantacollege.com/wpcontent/uploads/journal_db/cytokine%20hypothesis%20of%20overtraining,%20a%20physiological%20adaptation%20 to%20excessive%20stress.pdf>. (Luettu ) Terveyskirjasto Duedecim. <http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00045>. (Luettu ) UKK-instituutti <http://www.ukkinstituutti.fi/ammattilaisille/terveysliikuntasuositukset/liikuntapiirakka_yli_65- vuotiaille>. (Luettu ) Voimaa vanhuuteen Ikäinstituutti. <http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/terveysliikunta/>. (Luettu ) Vuori, I., Taimela, S. et Kujala, U. (toim.) (2005) Liikuntalääketiede. 3. painos. Helsinki. Duodecim. Jaakkola, K. (2012) Hormonitasapaino Opas energiseen elämään. Kustannusosakeyhtiö Tammi. YTHS terveystietopankki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. <http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki/112/>. (Luettu )

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta

KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kettunen Riikka & Ojala Irina KOHTI LIIKUNNALLISTA ELÄMÄNTAPAA - opettajien käsityksiä liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kajaanin

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE NAISEN TERVEYS

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE NAISEN TERVEYS ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Nuoret naiset Moni ongelma johtuu suolistovaivoista Jalkojen terveys Terveet jalat kantavat sinut pitkälle Vaihdevuodet Uusi elämänvaihe

Lisätiedot

pisamat CXgj`g\i_\`[\e gxcm\clalcbx`jl klimxkkfdllj i\ekfl[l c``bbldxccx pdd ii

pisamat CXgj`g\i_\`[\e gxcm\clalcbx`jl klimxkkfdllj i\ekfl[l c``bbldxccx pdd ii pisamat Lapsen kanssa voi ihmetellä oman ruukkuyrtin tuoksua ja makua, sipulin kirvelyä silmissä, jauhojen pöllymistä tai sienimetsän satoa. Lapsi saa suoran kosketuksen ruokaan ja oppii uusia makuja

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTARYHMÄN JÄRJESTÄMINEN - VINKKEJÄ TOIMINTATUTKIMUKSESTA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTARYHMÄN JÄRJESTÄMINEN - VINKKEJÄ TOIMINTATUTKIMUKSESTA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN LIIKUNTARYHMÄN JÄRJESTÄMINEN - VINKKEJÄ TOIMINTATUTKIMUKSESTA Linnea Remes, Jyväskylän yliopisto 2013 Tutkimustieto osoittaa, että liikunnalla ja masennuksen lievittymisellä on

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot