SARVELAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARVELAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006"

Transkriptio

1 SARVELAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006

2 SISÄLTÖ: 1. Miksi ja kuinka kyläsuunnitelma tehtiin? 2. Pari sanaa kylän menneisyydestä 3. Millainen kylämme on tänään? 3.1. Asukkaat ja asuminen 3.2. Elinkeinot 3.3. Yhdistystoiminta 3.4. Palvelut, liikenne ja tekninen huolto 3.5. Ympäristö ja kaavoitustilanne 4. Millaisessa kylässä haluamme asua tulevaisuudessa? Kyläkyselyn satoa ideariihessä puituna kyläsuunnitelmaksi saatettiin!

3 1. Miksi ja kuinka kyläsuunnitelma tehtiin Keskellä Karviaa Kirin lava kaipas ehostusta, sen keittiö, seinät ja lattia aimo kunnostusta. Kun remonttisuunnitelma alkoi kutkuttaa Kiriä, niin sai kyläsuunnitelmammekin uutta viriä. Yhdessä jos tehtäis, varmaan saatais paljon aikaan, uskottiin ja luotettiin myös ALMA-tuen taikaan. Siispä Kirin kumppaniksi riensi kylän väkee nyt jo uuden maalin Kirin kaunottaressa näkee. Kyläsuunnitelmaa talvet pakerrettiin tuvissa, nyt voitkin tovin viettää sanoissa ja kuvissa. Paljon hyvää, paljon uutta kylästämme löysin toivon, että nidotuksi sen sain vahvoin köysin. (Jaana Korpi, helmikuu 2006) Keväällä 2004 Aktiivinen Pohjois-Satakunta -hankkeen hankeneuvoja Anne Viikilä oli kertomassa Sarvelan Kyläyhdistyksen kyläillassa Leader-asioista, koska kylällä oli virinnyt keskustelua erilaisista kylän ympäristön ja sen viihtyisyyden hyväksi tehtävistä toimista. Mikäli hankkeisiin aiotaan anoa esim. Leader-rahaa, on kylälle laadittava kyläsuunnitelma. Tarvetta tuntui myös olevan suunnitelmalliseen kylän kehittämiseen. Kyläsuunnitelman tekemiseen avautui uusi kanava, kun Karvian Kiri ry:n Karvia Kirien Huomiseen! -hanke hyväksyttiin Satakunnan TE-keskuksessa Hankkeen taustalla oli tarve omaehtoiseen kehittämiseen niin koko kunnan liikuttamisesta huolehtivassa urheiluseura Karvian Kiri ry:ssä kuin Karvian kunnan eri kylissä. Yhteisöillä oli tarve yhdessä tekemiseen ja toisilta oppimiseen. Niin ikään taustalla oli väestön väheneminen. Tavoitteena oli käynnistää kyliin omaehtoinen, vilkas kehittämistoiminta ja niiden pohjaksi kyläsuunnitelmat. Niin ikään tarkoituksena oli oppia toisilta ja levittää hyviä käytäntöjä yhteisöltä toiselle sekä turvata tulevaisuuden edellytykset kylillä. Tiedonvälityksen paraneminen asetettiin myös tavoitteeksi, samoin väestön vähenemisen pysäyttäminen. Toimenpiteinä hankkeen puitteissa tehtäisiin kyläsuunnitelmat mahdollisimman moneen Karvian kylään. Niin ikään tehtäisiin www-sivut kylille tiedonvälityksen ajantasaistamiseksi ja paikallisten palvelujen/taitojen hyödyntämiseksi. Kylien yhteistoimintaa tiivistettäisiin järjestämällä hankkeen puitteissa kylien aktivointia ja avustamista kehittämishankkeen

4 käytännön järjestelyissä. Koulutus- ja informaatiotilaisuuksia järjestettäisiin ajankohtaisissa asioissa (jätevesi, laajakaista). Karvian Kirin varaston rakentaminen, tanssilavan kunnostus ja lavan piha-alueen kehittäminen yhteistoiminnalla kylien yhteiseksi tilaksi puolestaan olisi näkyvää yhteistoimintaa. Lisäksi palkattaisiin yksi henkilö koordinoimaan hanketta. Hankkeen aikataulua (syksy 2004 kevättalvi 2006) rakennettiin niin, että Kirin lavan kunnostustöitä voitaisiin tehdä sulan maan aikana ja kyläsuunnitelmien teko painottuisi pitkin vuotta Kyläsuunnitelmiin kuuluisivat mm. tulevaisuusiltojen järjestäminen, kyläsuunnitelmien tekemiseen aktivoiva koulutus sekä kyläkyselyihin ja niiden purkamiseen liittyvä koulutus, www-sivujen rakentamiseen ja ylläpitoon kuuluva koulutus. Omaehtoisesti kylillä toimittaisiin kyläsuunnitelmiin liittyvien materiaalien ja tietojen keräämiseksi ja muistiinmerkitsemiseksi. Sarvelan kyläyhdistys päätti lähteä mukaan hankkeeseen. Kylien rahallinen osuus olisi 500 euroa/kylä ja hankkeesta saataisiin 1000 euroa/kylä kyläsuunnitelmien kirjoittamista varten. Lisäksi osallistuttaisiin talkoisiin Kirin lavan kunnostamiseksi kuin myös oman kylän kyläsuunnitelman tekemiseksi. Karvian Kirien Huomiseen! hankkeen vetäjäksi valittu Sirpa Kontiainen esitteli hanketta kyläyhdistyksen pikkujouluillassa Samalla ideoitiin kyläsuunnitelmaa, paikalla oli 25 henkilöä. Pikkujoulukutsu jaettiin jokaiseen talouteen kylällä. Kyläyhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui Karvia kirien huomiseen! hankkeen kyläsuunnitelmailtaan ja kyläkyselyn valmisteluiltaan , joissa esittelijöinä olivat Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala Karvian Ämmälästä ja Marianne Kortesoja Pohjois- Parkanosta. Keväällä 2005 laadittiin kyläkysely, joka jaettiin jokaiseen talouteen, myös mökkiasukkaille. Vastausaikaa annettiin kesäkuun loppuun ja kyläkyselyitä sai palauttaa niin kyläkauppaan kuin Holkon ja Koivumäen luona oleviin laatikoihin. Helinä Raiskio ja Jaana Korpi osallistuivat Karvia kirien huomiseen! projektin opintomatkalle Kullaan Leineperiin , jossa tutustuttiin ruukkimiljööseen ja kuultiin kyläasiamies Eija Kannistoa ja Leineperin kyläyhdistyksen jäseniä kyläsuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Elo-syyskuussa alettiin koota kyläkyselyiden vastauksia ja laskea tuloksia. Lokakuun 7. päivä (2005) kutsuttiin koolle kylän vanhempaa väkeä muistelemaan kylää noin 50 vuotta sitten. Taloja asukkaineen ja yrityksineen käytiin läpi talo talolta. Kylän rajoina pidettiin Ala-Koivulaa Kirkolle päin mentäessä, Nehemia-kotia Ämmälän suunassa, Raiskiota Elomaa-Pranttinnevan-tiellä, Saran kylttiä Saran suunnassa, Saukkomäkeä Karviankylään päin mentäessä ja Knuuttilan mäkeä Mustakosken suunnassa. Rastiaisjärvi asukkaineen laskettiin kylään kuuluvaksi. Muistoja kirjattiin ylös ja osittain nauhoitettiin. Paikalla oli 13 henkilöä.

5 Samoin lokakuussa kartoitettiin kylän asukkaat. Määrän lisäksi selvitettiin kyläläisten ikäjakaumaa ja työikäisten osalta myös toimeentuloa/elinkeinoa. Kylän www-sivuja varten koottiin aineistoa vuoden 2005 lopulla. WWW-sivuille kirjattiin lyhyt yleisesittely kylästä kuvien kera. Sivuille tuli myös tietoa kylien palveluista ja yrityksistä, jota varten kirjattiin yritysten luettelo. Samoin kirjattiin kylällä toimivien yhdistysten luettelo yhteyshenkilöineen sekä kylän vuotuiset tapahtumat. Tammikuun 22. päivä (2006) kyläläisiä, mökkiläisiä, yrittäjiä ja yhdistysten väkeä kutsuttiin koululle ideariiheen, jonka vetäjäksi oli kutsuttu Marianne Kortesoja Pohjois-Parkanosta. Paikalla oli 18 kyläläistä. Kyläkyselyiden vastausten pohjalta ryhdyttiin suunnittelemaan toimenpideohjelmaa tuleville vuosille ja uusiakin ideoita nousi esille. Kyläyhdistyksen hallituksen kokouksissa muotoiltiin kyläsuunnitelman sisältöä ja kylän eri yhdistysten yhteiskokouksessa henkilön voimin tarkennettiin vielä työnjakoa eri tahojen välillä. Kyläsuunnitelman kirjoittajaksi lupautui Jaana Korpi, Antti Otava otti valokuvia ja auttoi tekstin muokkaamisessa, Jarmo Isokallio keräsi yritysten yhteystietoja ja Marja Yli-Kivistö yhdistysten yhteystietoja. Aulikki Koivisto ja Tiina Raiskio auttoivat mm. kahvituksissa. Talkoilla jaettiin kyselyitä ja kutsuja. Talkootyötä tehtiinkin kyläsuunnitelman eteen runsain määrin, samoin oltiin mukana Kirin lavan kunnostustalkoissa. Hankkeen puitteissa painatettiin ja jaettiin kyläsuunnitelma jokaiseen talouteen. Hankkeessa mukana olleista kylistä koottiin kansio, jossa on lyhyt esittely mukana olleista kylistä. Näistä sivuista jokainen kylä sai värikopiota. Lisäksi teetettiin jokaiselle kylälle omia postikortteja. Karvian kunnan www-sivujen alle kylät saivat omat www-sivut, joita on mahdollisuus päivittää itse.

6 2. Pari sanaa kylän menneisyydestä Isä kypsää viljaa pellolla pui, papan verkkoon kalat järvellä ui. Poimin siskon kanssa metsästä runsaasti marjaa, sitten mummun kanssa lypsin ja hoidin karjaa. Joella äiti mattoja pesi ja vettä kauhoi, mylläri viljamme jauhoiksi jauhoi. Kuulin, kun sahalla sahattiin puuta. Näin ruokittiin monta suuta. Äiti hamekankaan kaupasta osti, samalla haettiin Pihlajasta posti. Kauppaliikkeitä niin monta oli kylällä kai, niistä kahvit ja suolat ostaa sai. Meijeristä saatiin keltainen voi, kuorma-auto muutakin kauempaa toi. Leipomosta tulvahti pullan tuoksu, sinne lantti kädessä alkoi juoksu. Kuljin koulutietäni Kahvimyllyyn, sai tuhmat pojat piiskaa pyllyyn. Kylä täynnä väkeä vauvasta vaariin, toi väriä se kyläläisten elämänkaariin. (Jaana Korpi,lokakuu 2005)

7 Sarvelan kylätaajama sijaitsee Karvianjoen molemmin puolin. Sarvelan taajaman rakentumiseen nykyiselle paikalleen ovat vaikuttaneet mm. seuraavat seikat: Karvianjärven läheisyys Karvianjoki alkaa Sarvelan kylän alueella (myllyt, kalastus, kulkuväylä) laakson kaventuma, luonteva kulkureitti teiden risteyalue nykyinen seututie luo hyvät liikenneyhteydet saha on tuonut alueelle työpaikkoja Sarvelan kylän alueella on säilynyt varsin paljon vanhaa rakennuskantaa, mikä antaa kylälle oman leimansa. Alue on osa seutukaavassa osoitettua kulttuurihistoriallista aluetta (rakennushistoriallinen maisemakokonaisuus) kirkkojärven pohjoispään kulttuurimaisema. Kylällä on ollut runsaasti sekä suurempia tiloja että pienempiä taloja, joissa harjoitettiin karjanhoitoa ja maanviljelystä. Myllyllä jauhettiin kyläläisten viljoja lähes näihin päiviin saakka. Kylällä toimi meijeri. Voita toimitettiin kauemmaksikin myyntiin, samoin metsälintuja. Kylällä oli metsämiehiä ja pyssyseppä, samoin metsäteknikko. Viljaa leivottiin tuotteiksi useissakin kylän taloissa ja pikku leipomoissa. Karstaamokin kylällä oli. Kylällä on aina ollut runsaasti metsään ja puuhun liittyviä yrityksiä; sahoja, puusepänverstaita ja rakennusliikkeitä. Monet niistä toimivat yhä. Rakentajia, muurareita, maalareita ja sähkömiehiä on kylässä ollut omasta takaa. Kauppoja on ollut Sarvelan kylän alueella ainakin kuusi, myös pari kioskia ja kahvila. Erikoisliikkeistä voitaneen mainita ompelukone- ja tv-liike. Postitoimintaa on ollut kolmessakin eri paikassa, myös postinjakelu toimi näistä käsin. Karvian ensimmäinen Osuuspankki perustettiin kylälle. Kauppakirjojen tekijäkin kylästä löytyi.

8 Ompelijoita, partureita ja suutareita löytyi omasta kylästä, myös valokuvaaja ja kelloseppä. Samoin taitoa löytyi myös englannin kielen suomentamiseen. Kuljetustoimintaa harjoitettiin kylästä käsin, aluksi hevospelillä sitten kuorma-autoilla. Taksiyrityksiä on kylällä ollut ja on yhä varsin monta. Huoltokorjaamoita ja huoltoasemakin kylällä on ollut. Soranajoa ja betonin valmistusta kylällä on harjoitettu jo pitkään. Sotavankeja majoitettiin kylälle ja he tekivät töitä taloissa. Majoitustoimintaa ja vuokralaisia oli kauppojen yhteydessä. Sarvelan koulua pidettiin nykyisellä paikalla ns. Kahvimyllyssä, mutta myös tien toisella puolella Riihimaan talossa, jossa asui myös terveyssisar ja kätilö. Kylällä on syntynyt tai asunut merkkihenkilöitä. Kylällä asui oltermanni Eino Saari, joka tallensi karvialaista perinnettä ja soitti myös Riskun pelimanneissa. Kirjailija Aulikki Oksanen syntyi Sarvelassa opettaja Väinö Oksasen perheeseen. Niin ikään kirjailija Tuure Vierros vietti kesiään Karvianjärven rannalla. Sarvelassa syntyi myös Ilmari Kohtamäki, sittemmin suomen kielen ja kirjallisuuden maisteri. Kylällä on perustettu soittokunta ja musiikintaitajia (soittajia ja laulajia) sekä muita taiteilijoita on ollut ja yhä on kylällä runsaasti. Runsaammin vapaa-ajanasutusta Karvian järven rannoille alkoi tulla 1900-luvun puolen välin jälkeen. Kylältä kotoisin olleet, muualle muuttaneet rakensivat kesämökkejä kotitilojen rannoille. (Lähteenä käytetty aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaa Sarvelan kylän osayleiskaavaselostusta ja kyläläisten muisteluita)

9 3. Millainen kylämme on tänään? Vaikk silmissä siintää lumiset pellot muistan kesäisen rantakirkon kellot. On huurteessa puut ja metsäiset maat nyt jouluiset laulut on riemukkaat. Jäähän nään jäätyneen järven veen pian luisteluretken kaukalolle teen. Muistan kuutamohiihdon ja rantakalaillan, joen yli kulkevan kivisen sillan. Veden kohina kuuluu toki talvella jäädy ei Karvianjoki. Kujatietä kuljen kylälle päin, myllyllä tontun hiipivän näin. Taivallan ohi kaupan, ohi talojen näen ikkunalla sädekehät jouluvalojen. Kas, melkoista vilskettä koulun mäellä pikkujoulujuhla on kylän väellä. Kylätietä kulkee ukkoa, akkaa pian palttoonsa koulun naulahan nakkaa. Koulu suo viluisille lämmintä suojaa, kahvi ja tortut odottaa juojaa. (Jaana Korpi, kutsu kylän pikkujouluun 2004)

10 Sarvelan kylä on yksi Karvian vireimmistä kylistä. Kylätaajamassa on kauppa ja koulu, mikä edesauttaa kylän säilymistä vireänä ja toimivana. Sarvelan kylä sijaitsee 5 km:n päässä keskustasta. Risteysalueelta kylä levittäytyy kaikkiin ilmansuuntiin. Vilkas seututie Pohjanmaalle halkoo Sarvelan kylää. Lyhyt etäisyys kuntakeskuksesta ja sijainti seututien varrella ovat edesauttaneet kylän elinvoimaisuutta. Tässä kyläsuunnitelmassa Sarvelan kylän rajoina olemme pitäneet seuraavia: Ala-Koivula Kirkonkylän suunnassa Nehemia-koti ja toisaalta Raiskio Ämmälän suunnassa Saran-kyltti Saran suunnassa Saukkomäki Karviankylän suunnassa Knuuttilanmäki Mustakosken suunnassa (Rastiainen mukaan luettuna) 3.1.Asukkaat ja asuminen Sarvelan kylässä on n. 350 asukasta, joista lapsia ja nuoria ¼, eläkeläisiä ¼ ja työikäisiä ½. Ikä Osuus kylän väestöstä 0-6 v. (päivähoitoikäiset) 5 % 7-12 v. (alakoululaiset) 6,3 % v. (yläkoululaiset) 5,7 % v. (keskiasteen opisk.) 5 %, yhteensä lapsia ja nuoria on 22 % v. (työikäiset) 55,7 % 65 v. - (eläkeikäiset) 22,3 % Kesäisin väkimäärä kylällä lisääntyy mökkiläisten ansiosta. Kesämökkejä on runsaasti sekä Rastiaisjärven että Karvianjärven rannoilla. Myös monia vanhoja taloja ja mökkejä kylältä on kunnostettu kesäasunnoiksi.

11 3.2. Elinkeinot Kylän työikäisistä ½ on palkansaajia, 1/3 yrittäjiä. Lisäksi on opiskelijoita, työttömiä ja muita. Elinkeino Osuus työikäisistä Palkansaaja 53 % Yrittäjä 29 % Opiskelija 11 % Työtön 6 % Muu 1 % Työikäiset käyvät töissä oman kylän lisäksi niin kirkonkylällä kuin kauempana. Perinteinen maatalous tarjoaa yhä useille toimentuloa, myös muuta yritystoimintaa on runsaasti. Sarvelan kylällä toimivat yritykset tarjoavat työtä monille karvialaisille ja muillekin. Kylällä on aina ollut metsään ja puunjalostukseen liittyviä yrityksiä sahoja sekä pienempiä että suurempia puusepänverstaita. Niin ikään rakentamiseen liittyviä palveluita on saatavilla. Myös taksiyrityksiä kylällä on useita. Lisäksi kylällä on mm. yksityinen vanhusten hoitokoti, pesula, autokorjaamoita sekä lukuisa joukko muita ammatinharjoittajia. (Liitteenä 2 yritysluettelo)

12 3.3. Yhdistystoiminta Sarvelan kylällä toimii runsaasti erilaisia yhdistyksiä. Myös sarvelankyläläisiä on aktiivisesti mukana koko kunnan alueella toimivissa yhdistyksissä. (Liitteenä 1 yhdistysluettelo) Yhdistykset ja harrastepiirit voivat käyttää koulun tiloja. Yhteistyötä eri tahojen välillä on perinteisten tapahtumien muodossa: Tapahtuma Ajankohta Paikka Järjestäjä(t) Talvitapahtuma helmi-maaliskuu Sarvelan koulu Koulu, vanhempain- + nappulahiihdot toimikunta, kyläyhd. Holman pyöräily toukokuu Sarvelan koulu Kyläyhdistys, liikuntatoimi Rantakalailta heinäkuu Sarvelan uimaranta Karvian kalastuskunta, kyläyhdistys Joulumyyjäiset marras-joulukuu Sarvelan koulu koulu, vanhempaintoimikunta Koulun kuusijuhla joulukuu Suojan talo, Sarvelan koulu, Koivumäki (Karvia Ikkunat Oy) Yhdistykset pitävät yleiset kokouksensa ja kokoontuvat tarpeen mukaan muutenkin sekä järjestävät tapahtumia ja retkiä: kyläyhdistys vuokraa ruoka- ja kahvikalustoa, tanssilavaa sekä pöytiä ja penkkejä. Sarvelan koululla kokoontuvat harrastepiirit: harrastepiiri aika järjestäjä/yhteyshenkilö 4H-kerho joka toinen ma Karvian 4H (02) / klo varhaisnuorten kerho joka toinen ma Karvian seurakunta (02) klo naisten liikunta ke klo kansalaisopisto (02) liikuntakerho 3-6- lk to klo Sarvelan koulu (02) ringette talvisin to klo 19. Sarvelan koulu (02)

13 Lisäksi Karvian Urheilutalolla kokoontuvat harrastepiirit: harrastepiiri aika järjestäjä/vastuuhenkilö lentopallopuulaakiharj. to klo 20. Ilkka Marttila (ottelut sopimuksen mukaan) sählyt 1-6 lk la klo vanhempaintoimikunta vanhemmat Talvisin koululle jäädytetään jääkiekkokaukalo. Lehtikallion 1 km:n valaistu pururata tarjoaa hyvät lenkki-, suunnistus- ja hiihtomaastot. Sarvelan uimarannalla on kyläyhdistyksellä grillikatos, pukukopit ja wc sekä uimalaituri ja veneenlaskupaikka. Puhdasvetisen Rastiaisjärven rannalla on seurakunnan leirikeskus uimarantoineen Palvelut, liikenne ja tekninen huolto Sarvelan koulu toimii päivisin n. 50 oppilaan opinahjona. Oppilaita koulussa on oman kylän lisäksi Marjasuosta, Karviankylästä, Alkkiasta, Mustakosken kylästä, Ämmälästä ja Kauhakorvesta. Koulukuljetukset toimivat kyläkoululle 3 kilometristä ja Kirkonkylässä olevalle Yläkoululle 5 kilometristä. Sarvelan kylästä esikoululaisia kuljetetaan Saran koululle esiopetukseen. Lasten päivähoitoa tarjoaa kahden hoitajan tiiminä toimiva kunnallinen perhepäivähoitokoti (lisätietoja; perhepäivähoidonohjaaja (02) ). Kotona asuvat vanhukset voivat käyttää kunnan kotipalvelua ja terveyskeskuksen kotisairaanhoitoa (lisätietoja; vanhustyön johtaja (02) tai kotipalvelu )

14 Sarvelan kylää halkoo Sarvelantie ja Sarapohjantie. Siitä erkanee taajamassa Alkkiantie, jolta edelleen erkanee Karviankyläntie. Lisäksi alueella on useita pienempiä teitä ja yksityisteitä, joiden hoidosta ja kunnossapidosta huolehtivat yksityiset tiehoitokunnat. Alueella ei ole kevyenliikenteenväylää, mutta osayleiskaavassa on osoitettu Sarvelan/Sarapohjantien länsipuolelle kevyeenliikenteenreitti seututien vilkkaasta liikennöinnistä ja Karvian keskustaajaman läheisyydestä johtuen. Tievalaistus on ainoastaan Sarvelan taajaman risteysalueella välillä koulu-myllytie ja palan matkaa Alkkiantietä. Taajamassa on toimiva kauppa ja Kirkonkylään suuntautuvan maksullisen asiointiliikenteen palveluja voi käyttää keskiviikkoisin (lisätietoja; Ari Heinola tai Maarit Heinola ) Aikataulu reitti: ke klo 9.00 Alkkia/Alkava Karviankylä Sarvela klo Kirkonkylä Lähtö takaisin klo Muita julkisen liikenteen vuoroja, jotka pysähtyvät Sarvelassa, kulkee ainoastaan Kirkonkylän suuntaan koulupäivinä aamu- ja iltapäivisin. Aikataulu Reitti Aikataulu Aikataulu Reitti Aikataulu 6.25 Parkano Parkano Karvia Karvia Sarvela 7.00 (lähtö Alkkiasta Sarvela Sarvelan kautta) Kylällä on kaksi vesiosuuskuntaa, joiden ylläpitämään vesijohtoverkkoon voi liittyä. Alueella ei ole viemäriverkkoa. Jätevesien käsittely on toteutettu kiinteistökohtaisesti.

15 3.5. Ympäristö ja kaavoitustilanne Sarvelan taajaman maisemakuva on pienipiirteinen. Maisemaa hallitsee Karvianjärvi ja Karvianjoen alkupää sekä siihen virtaavat pienemmät vesistöt rantapuustoineen, metsäiset selänteet ja vaihtelevasti pienet peltoalueet ja rakennusryhmät. Kylälle antaa oman leimansa vanhat säilyneet rakennukset, yhä toimiva mylly ja joen ylittävä kivisilta. Taajaman rakennetta voi luonnehtia varsin tiiviiksi. Kirkkojärven pohjoispään laaja viljelysalue kuuluu seutukaavassa osoitettuun kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen. Peltoalueet muodostavat kolme pohjoiseteläsuuntaista vyöhykettä. Vyöhykkeet rajautuvat itäpuolen metsäiseen selänteeseen, tiehen ja sen varren asutukseen, jokeen ja länsipuoliseen metsäselänteeseen. Alueella on liito-oravan ja euroopanmajavan asuinalueita sekä rantalehtoa. Kauempana taajamasta ovat suuremmat metsäalueet. Sarvelan kylätaajama on muodostunut Karvianjoen alkupään molemmille puolille. Tiheintä rakentaminen on risteysalueella ja aivan joen alkupäässä. Taajaman rakentaminen voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Risteyksen ja joen alkupään tiheästi rakentunut alue, jolle sijoittuvat myös alueen palvelut: koulu ja kauppa. 2. Sahan ympäristö jonka läheisyyteen on rakentunut pienempää sahan työntekijöiden asutusta. 3. Sarvelan/Sarapohjantien varren asutus 4. Myllytien ympäristön asutus, joka lienee Sarvelan kylän vanhinta rakentunutta ympäristöä. Sarvelan taajamaan on laadittu osayleiskaava v Tavoitteena oli rakentamismahdollisuuksien parantaminen Sarvelan kylätaajamassa uusien asuin- ja lomarakennuspaikkojen saaminen kylälle kylän kehittäminen rantarakennusoikeuden määrittely kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen Alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa, lukuun ottamatta koulun ja uimarannan alueita, jotka omistaa kunta. Sarvelan taajamaan laaditussa osayleiskaavassa on osoitettu alueita pääosin asuinpientalojen rakentamiseen, mutta myös liiketoimintaa ja pienimuotoista verstas/hallitoimintaa varten. Maa- ja metsätalousvaltaisille alueille rantavyöhykkeen ulkopuolelle on mahdollista rakentaa haja-asutusluonteisesti. (Vapaana olevista tonteista ja myytävänä/vuokrattavana olevista taloista lisätietoja; Antti Otava, puh: )

16 Seutukaavassa Sarvelan alueella on seuraavat merkinnät: AT Kyläalue; kyläalueen kohdemerkinnällä on osoitettu talouskylän (peruspalvelujen) painopistesijaintia, jonka lähiympäristöä voidaan pitää suotuisana rakentamisalueena ja johon halutaan ohjata maaseuturakentamista kh95 Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue (rakennushistoriallinen, maisemakokonaisuus) Kirkkojärven pohjoispään kulttuurimaisema. Karvialaisittain poikkeuksellisen laaja viljelysaukea, joka on muodostunut Karvianjoen ja Nummijoen liittymän sekä Kirkkojärven väliselle alueelle. Sarvelan kylässä sijaitsee yhä toimiva mylly. st Seututie Melontareitti

17 (Lähteenä käytetty aluearkkitehti Ilmari Mattilan laatimaa Sarvelan kylän osayleiskaavaselostusta)

18 4. Millaisessa kylässä haluamme asua tulevaisuudessa? Kun autot kylämme läpi kurvaa, toisi pyörätie kaivattua liikenneturvaa niin kouluun rientäville lapsille kuin muillekin liikkujille ja harmaahapsille. Linjurilla mummot asioimaan kulkisi, ei kyläkoulu oviansa sulkisi. Talot täynnä perheitä, lapsia, nuoria ja tietenkin myös faaria ja muoria. Raikasta vettä putket kaikille tois, ja jätevedet oikeaoppisesti veisi pois. Saisin kaupasta aina leipää ja maitoa, olisi kylällä tarjolla monenmoista taitoa. Kylän kuulumiset Sarvelan Saappaista lukisin, naapuria auttaisin ja ystävää tukisin. Olis pienillä leikit ja isoilla työt, vireät päivät ja rauhaisat yöt. Vielä senkin ihanuuden tahtoisin kokea, että meloa voisin pitkin Karvianjokea. Poistettu olis kaatuneet puut ja moskat, rannoilta pajukot ja teidenvarsilta roskat. tai ehkä jos tuuria oisi koskikaran nähdä voisi tai saukon ja majavan ehkä myös liito-oravan... (Jaana Korpi, tammikuu 2006)

19 Kyläkyselyn satoa Kyläkyselyitä jaettiin n. 200 kappaletta sekä kyläläisten että mökkiläisten postilaatikoihin. Lisäksi kyläkyselyitä oli saatavilla kyläkaupassa ja hallituksen jäsenillä. Kyselyitä palautettiin sekä kyläkauppaan että Holkon ja Koivumäen luona oleviin laatikoihin. Vastauksia saatiin 40 kpl, joista 34 kpl vakiasukkailta ja 6 kpl vapaa-ajanasukkailta. Vastausprosentti oli 20. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaista kylässä nyt on asua sekä mitä tarvittaisiin, että kylämme tulevaisuudessa olisi vielä parempi paikka niin kyläläisille, mökkiläisille kuin yrityksille. Kysymykset koskivat asumista ja ympäristöä, elinkeinoja ja palveluita sekä vapaa-aikaa ja harrastamista. Kysymyksiin sai vastata rastittamalla (asteikolla täysin samaa mieltä vähän samaa mieltä vähän eri mieltä täysin eri mieltä ). Myös vapaalle sanalle annettiin tilaa. Seuraavassa on kooste kyläkyselyn vastauksista: 4.1. Vastaajat Vastaajista 85 % oli vakiasukkaita, 15 % vapaa-ajanasukkaita Väestö ja asuminen Kylällä on hyvä asua ja naapureilta saa hyvin tai jokseenkin hyvin pyytämällä apua. Kylä tarvitsee uusia asukkaita ja kylällä halutaan asua tulevaisuudessakin Elinkeinot Kylä tarvitsee uusia yrityksiä. Sisäistä yhteistyötä on lisättävä. Kylän palvelut tunnetaan hyvin tai jokseenkin hyvin, toisaalta palvelut eivät ole tuttuja. Kylän palveluita käytetään säännöllisesti tai jokseenkin säännöllisesti. Toisaalta on niitä, jotka eivät palveluita käytä. Kylän palveluita on markkinoitava. Kyläkauppa on tärkeä Julkiset palvelut Päivähoito on hyvin tai jokseenkin hyvin järjestetty. Asiasta oltiin myös eri mieltä. Koulukuljetukset toimivat hyvin tai jokseenkin hyvin, samoin kouluasiat ovat kunnossa. Vanhusten palvelut on hoidettu jokseenkin hyvin, toisaalta asiasta oltiin myös eri mieltä. Julkiset liikenneyhteydet eivät toimi tai eivät toimi hyvin. Postinjakeluun oltiin tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä. Nuorilla ei ole riittävästi harrastusmahdollisuuksia.

20 4.5. Yhdyskuntatekniikka Teiden kuntoon oltiin jokseenkin tyytyväisiä, hajontaakin vastauksissa oli. Kevyenliikenteen väyliä on riittämättömästi. Vesihuoltoon oltiin tyytyväisiä ja tyytymättömiä. Sähköt toimivat hyvin. TV-kanavien näkyvyyteen oltiin jokseenkin tyytyväisiä, myös tyytymättömiä. Jätehuolto toimii hyvin. Tiet eivät ole turvallisia liikkua Ympäristö Tienvarsinäkymät ovat jokseenkin siistit, mutta vastauksissa oli runsaasti hajontaa. Kylämaisema on jokseenkin hyvin tai huonosti hoidettu, samoin kylän rakennukset. Kylälle halutaan retkeilyreitti/luontopolku.

21 4.7. Yhdistystoiminta Kylän yhdistykset toimivat enemmistön mielestä jokseenkin hyvin, mutta eriäviä mielipiteitä suuntaan jos toiseenkin on. Ihmiset osallistuvat jokseenkin hyvin talkoisiin, jälleen vastauksissa hajontaa. Tiedotus toimii jokseenkin hyvin. Tapahtumia on jokseenkin riittävästi. Yhdistysten välinen yhteistyö toimii jokseenkin hyvin. Runsasta hajontaa kaikilla osa-alueilla Vapaa-aikatoiminta Kylällä on jokseenkin hyvin/huonosti liikuntapaikkoja, samoin harrastustoimintaa. Harrastustoiminnan ohjausta kaivataan lisää, samoin kerhotoimintaa lapsille. Leikkipaikkoja on jokseenkin sopivasti. Eläkeläisten toimintaa joko on tai ei. Kylältä puuttuvat nuorisotilat. Pururata on hyvässä kunnossa, samoin uimaranta. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin (1-8) saatiin runsaasti mielipiteitä ja ideoita vapaan sanan muodossa. Näiden aiheiden lisäksi kyläläiset pohtivat seuraavia kysymyksiä (9-15), joiden vastauksia voitaneen liittää myös edellisiin osioihin.

22 4.9. Millainen toivot kyläsi olevan vuonna 2015? Vastauksia tähän kysymykseen saatiin runsaasti. Niistä voidaan nostaa esille erilaisia arvoja, jotka liittyvät (Vastausten määrä suluissa) väestöön ja asumiseen (kaikenikäisiä asukkaita) (13) elinkeinoihin (kauppa toiminnassa, työpaikkoja kylällä) (7) julkisiin palveluihin (päivähoito- ja koulupalvelut kylällä, vanhusten palvelutalo, nuorisotila) (6) yhdyskuntatekniikkaan (kevyenliikenteenväylä, liikenneturvallisuus, toimiva vesi- ja jätevesihuolto)(6) ympäristöön (kylämaisema siisti, vedet puhtaat) (9) yhdistystoimintaan (vireä kylä, hyvä yhteishenki, toimiva yhteistyö) (12) sekä vapaa-aikaan (tapahtumia ja toimintaa kaikenikäisille) (6) Minkä arvosanan annat kylän tämän hetken tilanteesta asteikolla 5-10? Kyläläiset antoivat arvosanaksi 7,45 ja mökkiläiset 7,7. Kokonaisarvosana 7, Mikä muuttaisi arvosanan paremmaksi? Vastauksia saatiin runsaasti koskien (Vastausten määrä suluissa) väestöä ja asumista (rantarakentaminen) (1) elinkeinoja (lisää työpaikkoja) (2) julkisia palveluita (koulu, vanhusten pärjääminen omassa kylässä) (2) yhdyskuntatekniikkaa (liikenneturvallisuus, vesi- ja jätevesiasiat) (20) ympäristöä (kylämaisemasta huolehtiminen; järvi, joki, rakennukset) (8) yhdistystoimintaa (yhteishenki) (5) vapaa-aikatoimintaa (kylän voimavarat käyttöön; koulu, kyläläisten osaaminen (2) Kiinnostaako sinua osallistua yhteiseen jätevesihuollon suunnitteluun? 14 vastauksessa oltiin kiinnostuneita osallistumaan yhteiseen suunnitteluun.

23 4.13. Luettele kolme tärkeintä asiaa, joita kylällämme tulee kehittää? Vastauksia saatiin runsaasti koskien (Vastausten määrä suluissa) väestöä ja asumista (lisää asukkaita, rakentaminen) (5) elinkeinoja (työpaikat, kyläkauppa) (4) julkisia palveluita (koulu, nuoret, vanhat) (8) yhdyskuntatekniikkaa (liikenneturvallisuus, vesi- ja jätevesihuolto)(24) ympäristöä (kylämaisema, huonokuntoiset rakennukset) (11) yhdistystoimintaa (yhteistyö ja tiedottaminen) (12) vapaa-aikaa (lapsi- ja nuorisotyön ohjaus, liikuntamahdollisuudet)(8)) Miten tulette itse osallistumaan kylän asioiden hoitoon ja kylän kehittämiseen? Eniten halutaan osallistua kylällä järjestettäviin tapahtumiin (29 vastausta). Talkoisiin haluaa osallistua 24 vastaajaa, kahdessa vastauksessa ilmoitettiin halukkuudesta lahjoittaa arpapalkintoja tai tavaraa esim. myyjäisiin tai huutokauppaan. Jonkin työryhmän toimintaan osallistuisi 9 vastaajaa. Vain yksi ilmoitti olevansa halukas myymään maata uusille asukkaille tai yrityksille. Halukkuutta löytyi myös ystäväpalveluun Tila sinun vapaalle mielipiteellesi. Vapaita mielipiteitä oli runsaasti, osittain liittyen edellisiin. Joukossa oli myös mielipiteitä ja ideoita aivan uusistakin aiheista.

24 ideariihessä puituna Kyläkyselyn vastauksista nousi esille kylämme vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet, samoin ne arvot, jotka kylässä vallitsevat ja joita voidaan pitää pohjana luotaessa kylälle yhteisiä pelisääntöjä mottona Vahvuuksien päälle rakennetaan!. Saatuja vastauksia puitiin koko kylän ideariihessä jonka tarkoituksena oli yhteisen näkemyksen rakentaminen siitä o Mitkä asiat meille kyläläisinä tärkeitä? o Mistä asioista pidetään kiinni? o Millainen henki ja näkymä tulevaisuudesta? sekä kylän kehittämisen painopistealueet ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi: o kuka tekee o mitä tekee o milloin tekee o ketkä yhteistyökumppaneita o (mistä rahoitus) (Ehkä myös toimenpiteiden tärkeysjärjestys) Ideariihen jälkeen ryhdyttiin työstämään kyläsuunnitelman suunnitelmaosuutta. Tärkeimmät kylän ongelmat ja kehittämiskohteet listattiin, asetettiin tavoitteita ja sovittiin toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Vastuuta jaettiin eri tahojen kesken sekä laadittiin suuntaa-antava aikataulu sekä sovittiin kyläsuunnitelman päivityksestä vuosittain.

25 KYLÄSUUNNITELMAKSI SAATETTIIN! ONGELMAT/KEHITTÄMISKOHTEET, TAVOITTEET, TOIMENPITEET, TEKIJÄT JA AIKATAULU ONGELMA/ KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE TOIMENPIDE KUKA HOITAA? MILLOIN? 1. VÄESTÖ Kylä tarvitsee uusia asukkaita Kesäasukkaat Uusien asukkaiden huomioiminen 2. ELINKEINO Yrityksiä ja palveluita ei tunneta Kyläkauppa tärkeäksi kaikille Uutta yritystoimintaa Kierrätys Oman kylän nuoria jää kylään ja kylälle rakennetaan -taloja ja tontteja tarjolla - sisäänheittotalo rakentajille Vuokramökkejä, perhemajoitusta tarjolla Uusien asukkaiden saaminen mukaan toimintaan ja jääminen kylälle Tuntemuksen ja käytön lisääminen Kyläkaupan säilyminen, käytön lisääminen Kylätalkkari, pyörähuoltaja, pienkonekorjaaja, ystäväpalvelua tms. kylälle Nurkat siistiksi ja tavarat kiertoon Tontti-/talokartoitus - yhteyshenkilö Sarvelan kylän www-sivuilla Tietoa Internetin mökkipankkeihin Esite/tiedote kylästä, lahjaksi esim. koululaisten tekemä linnunpönttö Palvelukartoitus, Yritys- ja palvelukartta Karvianjärven ympäriltä, Yritysvierailut Tempaukset (kyläkauppapäivä), uudistukset Palvelutarvekartoitus, uusien yrittäjien haku Kirpputori Karvia kirien huomiseen -hanke Kyläyhdistys Kyläyhdistys + vanhempaintoimikunta Sarvelan, Saran ja Karviankylän kyläyhd.+ yrittäjät Yrittäjä + kyläyhdistys Kyläyhdistys Vanhempaintoimikunta/ kyläyhdistys 2006-

26 ONGELMA/KEHITTÄMISK. TAVOITE TOIMENPIDE KUKA HOITAA? MILLOIN? 3. PALVELUT Vanhusten päivätoiminta Vanhusten viihtyminen Vanhusten päiväkerho/ palvelupäivä Julkiset liikenneyhteydet Julkisten liikenneyhteyksien riittämättömyys Nuorten harrastusmahdollisuudet Linja-autojen/asiointiliikenteen vuorot tietoisuuteen Myös Kankaanpään/Honkajoen suuntaan menevät autot kävisivät Sarvelassa Tiedote linja-autojen ja asiointiliikenteen vuoroista Palvelutarvekartoitus, neuvottelu liikennöitsijän kanssa Koulu, vanhempaintoimikunta + kyläyhdistys Kyläyhdistys + liikennöitsijät Kyläyhdistys Tarpeet selville Palvelutarvekartoitus Kyläyhdistys 2006 Lasten kesä- / kerhotoiminta Tarpeet selville Palvelutarvekartoitus Kyläyhdistys 2006 Kotitalouksien jätteet Jätteiden lajittelu Jäteilta kunnan jätepalveluista Kyläyhdistys + kunta 2006/ YHDYSKUNTATEKNIIKKA Kevyenliikenteenväylä Pyörätie saatava nyt - liikennelaskenta uusiksi Yhteydenottoja kuntaan, tielaitokseen Kyläyhdistys + vanhempaintoimikunta 2006 Vesijohtovesi Kaikille hyvä vesi Neuvottelut Kyronjokilaakson Veden kanssa Jätevedet Yhteiset jätevedenpuhdistamot Neuvottelut kunnan kanssa selvityksestä vesiosuuskunnat + kunta Kyläyhdistys Katuvalojen riittämättömyys Valot ainakin sillalle Neuvottelu kunnan kanssa Kyläyhdistys Kylätaajaman liikenneturvallisuus Ylinopeudet kuriin - 40:n alue - taajamaportit Neuvottelu tielaitoksen kanssa Kyläyhdistys + vanhempaintoimikunta 2006-

27 ONGELMA/KEHITTÄMISK. TAVOITE TOIMENPIDE KUKA HOITAA? MILLOIN? 5. YMPÄRISTÖ Roskat tienvarsilla Tienvarret siistiksi Siivoustalkoot keväisin aikuisjohtoisesti Näkymä Karvianjärvelle Joen virkistyskäyttö Kylän helmi, Karvianjärvi näkyviin Joen virkistyskäytön lisääminen: luontokohteiden (majavat) hyödyntäminen, kalastuspaikkojen ja mahd. kanoottireitin kunnostaminen Katselmus rannalle Rantojen siisteydestä tiedotusta + opastusta Joen rantojen ja joenuoman perkaaminen, rannanomistajien inform. Koulu, vanhempaintoimikunta + kyläyhdistys Aluearkkitehti Kalastuskunta, kyläyhdistys, yrittäjävet. Huonokuntoiset rakennukset kylämaisema siistiksi kylämaisemakävely/ajelu Aluearkkitehti + kyläyhdistys 6. YHDISTYSTOIMINTA Tiedotus 7. VAPAA-AJAN TOIMINTA Kylää koskevat asiat ja tapahtumat kyläläisten tietoisuuteen Ilmoitustaulu koululle Muovitaskut ilmoituksia varten lauantai ja sunnuntailehtien jakolaatikoiden kansiin Sarvikylän saappaat kylälehti Kyläyhdistys Kyläyhdistys + koulu, vanhempaintoimikunta Millaista toimintaa kaivataan? Tarpeet selville Palvelutarvekartoitus Kyläyhdistys Luonnonantimet (sienet) Sienet tutuksi ja käyttöön Sieniretki + opastus Kyläyhdistys 2006 Sarvela ennen Kylän menneisyys tutuksi Tarinaillat, Kylän historiaa pyöräillen Kylän taiteilijat Kylän persoonat käyttöön Sarvelan kylää kuvin, sanoin, sävelin Kyläyhdistys + kotiseutuyhdistys Kyläyhdistys + paikalliset tähdet Sielunvirkistystä Seurakunta läheiseksi Seurakuntailta/rantakirkko Kyläyhdistys + kinkerip

28 ONGELMA/KEHITTÄMISK. TAVOITE TOIMENPIDE KUKA HOITAA? MILLOIN? (7. Vapaa-ajan toiminta jatkuu) Liikuntaa - rannalla - metsässä - pelaten - lenkkeillen - onkien - ladulla Pururata Uimaranta monipuoliseen käyttöön Luonto tutuksi Yhteistoimintaa Liikuntaa hyvässä seurassa Kalatietoisuuden lisääminen 5 km:n latu kuntoon Pururadan leventäminen ja valojen uusiminen Rantalentopallokenttä Luontopolku Lehtik./Rast. Sähly, ringette, lentopallo Lenkki-illat/sauvakävely Pilkki- ja kalastustapaht. Siltojen rakentaminen, latupohjan kunnostaminen Neuvottelu kunnan liikuntatoimen kanssa Kyläyhdistys + kunta Kyläyhdistys + seurak. Vanhempaint. + kyläyhd. Kyläyhdistys Kalastuskunta Kyläyhdistys + kunta Koulu + kyläyhdistys Sarvelan kyläyhdistyksen hallitus kiittää kaikkia kyläsuunnitelman tekemiseen osallistuneita ja toivottaa kaikki kyläläiset tervetulleiksi mukaan toimintaan!

29 Liite 1 Sarvelan kylässä toimivat yhdistykset yhteyshenkilöineen: Sarvelan kyläyhdistys ry/antti Otava Sarvelan koulun vanhempaintoimikunta/paula Juurakko Otavantie 24, Alkkia (02) , Sarvelan vesiosuuskunta/antti Otava Sarvelan Ylisenpään vesiosuuskunta/matti Yli-Kivistö Otavantie 24, Alkkiantie 199, (02) , (02) Sarvelan kinkeripiiri/marita Hietakoivisto Nehemia-kotiyhdistys ry Sarapohjantie Ämmäläntie 68, Karvia (02) , (02) Marjasuon Pienviljelijäyhdistys/Eija Mahlamäki Marjasuon Metsästysseura/Tomi Alatalo Sarapohjantie 238, (02) , Keskustan Sarvelan paikallisyhdistys ry/ Karvian Kalastuskunta/Vesa Raiskio Keskustan Karvian kunnallisjärjestö ry/antti Otava Sarapohjantie 98, Karvia Otavantie 24, (02) , internet: sähköposti: internet: Koko Karvian alueella toimivat yhdistykset, joissa yht.henkilö/osoite Sarvelassa Eläkeliiton Karvian osasto ry/eija Mahlamäki Karvian Sotaveteraanit/Alpo Koivumäki Alkkiantie 352, (02) , (02) Karvian Ratayhdistys ry/esko Nivus Pohjois-Satakunnan metsänhoitoyhdistys,karvia/ Sarapohjantie 508, Veli Eromäki,39930 Karvia (02) , Karvian Yrittäjät ry/kaisu Liikala Karvian Kotiseutuyhdistys ry/seppo Kivistö Myllytie 19, Karviankyläntie 2, (02) (02) sähköposti: internet: Jehovan Todistajat/Lauri Vataja Karvian Kalevan Nuoret/Jaana Korpi Sarvelantie 325, Myllytie 17, (02) , (02) (02) , Karvian VPK:n nuoriso-osasto Teppo Koivisto

30 Liite 2, Yritykset Sarvelan alueella (suluissa toimiala) Autoilijat Autoilija Arto Sarviluoma (Tieliikenteen tavarankuljetus) Saarnintie 24 Puh: (02) Autoilija Hannu Viitasaari (Taksiliikenne) Sarapohjantie 124 Puh: (02) , Charter Heinola Ky (Tilaus- ja taksiliikenne) Alkkiantie 8 Puh: (02) (Ari Heinola) Sähköposti: ari(at)charterheinola.com tai maarit(at)charterheinola.com Internet: <http://www.charterheinola.com> Fast Trans Marko Mustakoski (Tieliikenteen tavarankuljetus) Alkkiantie 618 Puh: Taksi Juha Koivula,Jussin taksi- ja bussipalvelu (Taksiliikenne) Sarvelantie 275 Puh: Taksi Petri Kokko (Taksiliikenne) Sarvelantie 392 Puh: (02) Metsäteollisuus Karvian Metsäpalvelu Oy /Markku Lehtonen (Puunkorjuu) Alkkientie 274 Puh: (02) Ponsimaan Höyläämö / Rane Ponsimaa (Puun sahaus, höyläys ja kyllästys) Höyläämöntie 21 Puh: (02) Fax: (02) Sarvelan Puutuote Ky / Mikko Hakola (Puun sahaus, höyläys ja kyllästys) Elomaa-Pranttinevantie 66, Puh: (02)

31 Huolto- ja korjauspalvelut Huoltokorjaamo Hakkolan Paja / T:mi Pauli Yli-Hakkola (Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus) Sarvelantie 368 Puh: (02) Huoltokorjaamo V. Raitaluoma (Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus) Ämmäläntie 46 Puh: (02) Konekorjaamo Sauli Mustakoski (Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus) Alkkiantie 618 Puh: (02) Korjaamo Reijo Koivula (Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus) Sarapohjantie 300 Puh: (02) Rakennuspalvelut Ala-Talot Ky / Antti Alatalo (Talojen rakentaminen) Sarapohjantie 238 Puh: (02) Rakennus T. Lehtonen Oy / Tapani Lehtonen (Yleiset talonrakennustyöt) Lehtosentie 7 Puh: (02) Fax: (02) Sähköposti: tapani.lehtonen(at)rakennus-lehtonenoy.inet.fi Rakennusurakointi Jari Salomäki (Yleiset talonrakennustyöt) Sarapohjantie 123 Puh: (02) Rakennusurakointi Teuvo Rantala (Yleiset talonrakennustyöt) Sarapohjantie 80 Puh: T:mi Karvian Jalasmökit / Keijo Hauskamaa (vajat, leikkimökit, jätekatokset) Myllytie 21 Puh Metalliteollisuus Finn-Metacon Oy / Hannu Mustajärvi (Metallituotteiden valmistus) Alkkiantie 494 Puh: (02) Fax: (02) Sähköposti: hannu.mustajarvi(at)finn-metacon.com Internet: <http://www.finn-metacon.com/> Metallityö Mustakoski / Jorma Mustakoski (Muu erikoisalarakentaminen) Alkkiantie 467 Puh: (02)

32 Konekauppa Jorma Kokko Oy Setäläntie 47 Puh: (Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa) Kone ja Laitemyynti Esa Korkiamäki (Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa) Sarvelantie 307 Puh: (02) Fax: (02) Terveyspalvelut Hierontapiste Antti Havunen (Muu terveyspalvelu) Alkkiantie 442 Puh: (02) Edustus Maarit Nylund (ME-ihonhoitotuotteet) Sarapohjantie 121 Puh: Atk-palvelut Insinööritoimisto Data-Hakola Ky / Jarno Hakola (Atk-palvelut) Sarapohjantie 469 Puh: (Jarno), (Janne) Sähköposti: jarno(at)data-hakola.com Internet: <http://www.data-hakola.com%20> Jätehuolto Jätehuolto Japi / Tero Pihala (Jätekuljetukset ja hinaukset) Sarapohjantie 367 Puh: (02) Henkilöstövalmennus Kaisu Liikala Ky (Henkilöstövalmennus) Myllytie 19 Puh: (02) Sähköposti: kaisu.liikala(at)kaisuliikala.fi Internet: <http://www.kaisuliikala.fi> Huonekaluteollisuus Kalustetuote O. Vainionpää / Osmo Vainionpää (Keittiökalusteiden valmistus) Alkkiantie 142

33 Puh: (02) Ikkunateollisuus Karvia Ikkunat Oy / Pertti Koivumäki (Ikkunoiden valmistus) Alkkiantie Karvia Puh: (02) Fax: (02) Sähköposti: windows(at)karvia.net Internet: <http://www.karvia.net/> Betoni- ja sorateollisuus Karvian Betoni ja Sora Oy / Oiva Korkiamäki (Valmisbetonin valmistus) Sarvelantie 307 Puh: (02) Pesulapalvelut Karvian Pesula / Leena Mustajärvi (Pesulapalvelut) Rastiaisentie 25 Puh: (02) Maalauspalvelut Karvian Rakennusmaalaus Ay / Heikki Hakanen (Maalaus) Sarapohjantie 248 Puh: (02) Puutarhat Mustakosken Puutarha Oy / Jorma Mustakoski (Vihannesten ja kukkien viljely) Alkkiantie 467 Puh: (02) (Jorma) (Risto) Fax: (02) Muuraustyöt Muurari Mahlamäki Jari (Muuraustyöt) Mahlamäentie 27 Puh: Nuohouspalvelut Ramin nuohouspalvelut / Rami Davidsson (Nuohouspalvelut) Lehtosentie Puh:

34 Maanrakennuspalvelut Tarmon kaivin / Tarmo Peltonen (Raivaus, purku ja pohjarakentaminen) Koivuluomantie 57 Puh: T:mi Jarkko Mäki Ratikyläntie 5 Puh: (Raivaus, purku ja pohjarakentaminen) Sähköasennus T:mi Ilkka Marttila (Sähköjohtojen ja -laitteiden asennus) Myllytie 30 Puh: (02) Sähköposti: ilkka.marttila(at)sci.fi Sammutinhuolto T:mi Tuomo Marttila Myllytie 15 Puh: (Sammutinhuolto) Traktorityöt Veli Eromäki Rastiaisentie Puh: (Traktorityöt)

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Torron kylän kyselytulokset

Torron kylän kyselytulokset Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 19.3.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIRKONKYLÄN TILAA RASTIAINEN 230-405-1-6 15.11.2014 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

1.1 Sara suuri ja voimallinen!...1 1.2 Saran koulu ja toimintaa koululla...1 1.3 Kylän sijainti...2 1.4 Väestörakenne...2 1.5 Saran kyläyhdistys...

1.1 Sara suuri ja voimallinen!...1 1.2 Saran koulu ja toimintaa koululla...1 1.3 Kylän sijainti...2 1.4 Väestörakenne...2 1.5 Saran kyläyhdistys... Sisällysluettelo 1. KYLÄN PERUSTIEDOT JA NYKYTILA... 1 1.1 Sara suuri ja voimallinen!...1 1.2 Saran koulu ja toimintaa koululla...1 1.3 Kylän sijainti...2 1.4 Väestörakenne...2 1.5 Saran kyläyhdistys...2

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

Letkun kylän kyselytulokset

Letkun kylän kyselytulokset Letkun kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 8 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

KYLÄKYSELY KANKAANPÄÄ

KYLÄKYSELY KANKAANPÄÄ KYLÄKYSELY KANKAANPÄÄ Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Kankaanpäässä 230 kotitaloutta palautuneita vastauksia 30 Vastausprosentti 13 % Sukupuoli Sukupuoli

Lisätiedot

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoisosassa ja on kaupungin suurin kylä. Kylä on noin 800 oulaistelaisen kotikylä. Asutus on keskittynyt pääasiassa

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry. Kirkonkylä Haapaniemi Kajala

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry. Kirkonkylä Haapaniemi Kajala Kirkonkylä Haapaniemi Kajala Toiminta. on vuodesta 1982 toiminut yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana.

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.9) Palautuspiste pankissa Vuorenmaassa 17 kotitaloutta palautunta

Lisätiedot

Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen Kiskontien Kimpan avoin kokous. Aika: kello 18 Tuohikoto, Tuohittu

Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen Kiskontien Kimpan avoin kokous. Aika: kello 18 Tuohikoto, Tuohittu Kiskontien Kimppa MUISTIO 1 (2) Jaana Joutsen 12.6.2014 Kokous: Kiskontien Kimpan avoin kokous Läsnä: 12 osallistujaa Aika: 4.6.2014 kello 18 Paikka: Tuohikoto, Tuohittu KOKOUKSESSA POHDITTUJA ASIOITA

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Paiholan kyläsuunnitelma 2015, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry 1 Johdanto Kyläsuunnitelma kokoaa näkyväksi kylän tiedot ja taustat sekä kyläkehittämissuunnitelmat tuleville vuosille.

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

ARVIO VÄHITTÄISKAUPAN TASOSTA NURMEKSESSA. Kauppa ja palvelut Nurmes 2010

ARVIO VÄHITTÄISKAUPAN TASOSTA NURMEKSESSA. Kauppa ja palvelut Nurmes 2010 ARVIO VÄHITTÄISKAUPAN TASOSTA NURMEKSESSA Apteekit Ruokakaupat Optikkoliikkeet Huoltoasemat Kello- / kulta Kodinkoneliikkeet Rauta / maatalous Kukkakaupat Urheilu / vapaa-aika Lahjatavara Kiitettävä Hyvä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin yhtenäiset postilaatikot kylille kuntosalilaitteet ja nettinurkkaus kylätalolle laajakaista kunnan rajalle asti valaistus ja nopeusrajoitukset risteysalueelle uimarannan kunnostus ja parkkipaikka Halijärvelle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

KAUVATSAN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 2017

KAUVATSAN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 2017 KAUVATSAN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2013 2017 Johdanto Käsissäsi on Kokemäen Kauvatsan kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma. Suunnitelman taustalla on laaja-alainen turvallisuuskäsitys.

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2013 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2013 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2013 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN. Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka

VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN. Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka VOIKO ASUKAS VAIKUTTAA LÄHIYMPÄRISTÖNSÄ TOIMINTOIHIN Kirsi Rontu Keravan Kaupunkitekniikka Tekninen johtaja Tuotannon tuki Kaupungininsinööri Puutarhaneuvos Liikennejärjestelmä Kaupunkiympäristö Tilalaitos

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa ollaan uusimassa. Nykyinen vuonna

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot