Käyttöohje GSM Control Plus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "580.080 08.11.2006. Käyttöohje GSM Control Plus"

Transkriptio

1 Käyttöohje GSM Control Plus 1

2 FI Johdanto GSM Control Plus -järjestelmällä on monia käyttöalueita. Seuraavassa on selitetty tärkeimmät. Lämmityksen ohjaus GSM Control Plus -järjestelmällä voi kauko-ohjata tekstiviesteillä johdotonta DigiHeat 6+ lämmitysjärjestelmää. Ohjaus on mahdollista myös internetin ja kiinteän puhelinlinjan kautta, kun käytetään osoitteeseen kytkettyä liittymää. Kauko-ohjausvalinnat ovat AUTO, eli mukavuuslämpötila, ja OUT, eli poissaololämpötila. Mukavuustilassa DigiHeat 6+:n kuuteen vyöhykkeeseen voi asettaa vapaasti omat päivä- ja yölämpötilojen profiilit. DigiHeat 6+ ohjaa seinään asennettuja Unique-läpivirtauslämmittimiä, lämmityskaapelin 16 ampeerin termostaattia sekä lisäksi 16 ampeerin relettä, joka voi olla joko kiinteästi asennettu tai pistorasiassa. GSM Control Plus -järjestelmän mukana toimitetaan valmiiksi kytketty johdin, jonka käyttäjä kytkee DigiHeat 6+ -lämmityksenohjauskeskukseen ennen järjestelmän käyttöönottoa. Kytkentäjohdon päässä oleva vihreä urosliitin kytketään DigiHeat 6+ -yksikön vihreään naarasliittimeen. Irrota ennen kytkentää DigiHeat 6+:n alareunassa olevat ruuvit ja poista takakansi. Johdolle voi tehdä läpiviennin joko takakanteen tai yksikön sivuun. Tekstiviestikomennot AUTO ja OUT ylittävät aina paikalliset DigiHeat 6+:n säätimen asetukset. Kun DigiHeat 6+:aa ohjataan tekstiviestikomennoilla AUTO tai OUT, silloin yksikön näytössä näkyy teksti auto tai out. DigiHeat 6+:aa ei ole mahdollista säätää paikalla ollessa, jos siihen on lähetetty tekstiviestikomennot AUTO tai OUT. Kauko-ohjauksen kumoamiseksi pitää painaa GSM Control Plus -yksikön alareunassa olevaa punaista ohjauspainiketta kolme sekuntia. Huom.! Painikkeen aktivoimiseksi GSM Control Plus yksikköön on lähetettävä ensin tekstiviestillä komento Over on <out>. Ohjauspainike ei toimi, ellei komentoa ole lähetetty. Perehdy kunkin yksittäisen tekstiviestin komentoihin (erillisessä luvussa Komennot). DigiHeat on ohjattu SMS-viestillä AUTO-tilaan. Paikallinen ohjaus ei ole mahdollinen. Pidä yliohjauspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan salliaksesi paikallisen ohjauksen. DigiHeat:n yliohjaus on kumottu. Säätöpyörä on AUTO-asennossa. Paikallinen ohjaus on mahdollinen. Sisä- ja ulkolämpötilan lukeminen Sisä- ja ulkolämpötilan lukeminen on mahdollista kytkemällä johdolliset lämpötilatunnistimet suoraan GSM Control Plus -yksikköön (ks. erillinen kytkentäkaavio). Sisäanturi toimitetaan järjestelmän mukana, ja sen voi asentaa RS-16-kytkentärasiaan tai suoraan seinään. Sisäanturitoimitukseen kuuluu 1,5 metrin liitäntäjohdin. Sitä voi pidentää aina 30 metriin saakka. Ulkoanturit ovat lisävarusteita, ja niiden suojausluokitus on ulkokäyttöön sopiva (IP 54). Ulkoanturien mukana ei toimiteta liitäntäkaapelia. Ulkoanturin kytkennät tehdään kaksinapaisella puhelinkaapelilla (PT tai vastaava). GSM Control Plus -yksikössä on myös oma sisäinen lämpötila-anturinsa, jonka tarkkuus on hiukan rajallinen. Sisäanturi suositellaan kalibroitavaksi tekstiviestikomennolla CAL: Lämpötila-antureita ei käytetä termostaattien lämpötilaohjaukseen. Virtakatkos ja/tai pakkasvaroitus Virtakatkosvaroitus ja pakkashälytys ovat yksi GSM Control Plus -järjestelmän ominaisuus. Varoitus annetaan yli kymmenen sekuntia kestävästä virtakatkoksesta. Kun virta palaa, GSM Control Plus lähettää tästä 2

3 automaattisesti tekstiviesti-ilmoituksen. Pakkasvaroitus lähetetään ulkoisen sisäanturin mittaaman lämpötilan perusteella. Kriittisen lämpötilarajan voi valita itse, mutta +5 C:een lämpötila-asetus voi olla järkevä. Sekä virtakatkos- että pakkashälytys aktivoidaan omilla tekstiviesteillään. Katso luku Komennot. Hälytykset GSM Control Plus voidaan yhdistää useimpiin hälytysjärjestelmiin niin, että se välittää halutut hälytykset hälytyskeskukseen, vahtimestaripalveluun, yksityishenkilölle tai jonnekin muualle. Hälytyksen siirto GSM Control Plus -järjestelmän kautta voidaan tehdä kahdella tavalla: 1) Hälytyksen välitys GSM Control Plusin simuloidun puhelinlinjan (PSTN) kautta GSM Control Plus voi välittää hälytyksiä kaikista hälytysjärjestelmistä, joissa käytetään soittajaa hälytyskeskuksen kanssa viestimiseen. Useimmat nykyiset ammattimaiset asunto- ja mökkihälytysjärjestelmät on varustettu tällaisella soittajalla, jotta ne voivat välittää hälytyksen joko analogisen puhelinlinjan tai ISDNlinjan kautta. GSM Control Plus voi tällöin korvata olemassa olevan analogisen tai ISDN-linjan hälytysten välittämisessä. Silloin järjestelmä lähettää hälytykset GSM-verkon eikä perinteisen puhelinlinjan kautta. Jos GSM-verkon signaali on voimakas, hälytysten välitys on erittäin varmaa. Hyvän GSM-peiton voi varmistaa käyttämällä ulkoista antennia. Hälytyskeskus voi esimerkiksi hälyttää paikalle vahtimestaripalvelun, vartiointipalvelun, poliisin, palolaitoksen tms. riippuen siitä, millaisesta hälytystilanteesta on kyse. Tällainen hälytyksen välitys edellyttää, että järjestelmässä käytetään mukana tulevaa SIM-korttia, joka tuke Safenet-hälytyspalvelua. (Kts lisää erillisestä luvusta Safenet) 2) Hälytyksen välitys GSM Control Plus -yksikön liitäntöjen kautta GSM-verkko pystyy välittämään edelleen ulkoisen hälytinlaitteiston reletilan GSM Control Plus -yksikön liitännän/liitäntöjen kautta. Hälyttimissä on usein relelähtö, joka aktivoituu hälytyksen tapahtuessa, ja tämä kytketään tällöin GSM Control Plus -järjestelmään, jolloin hälytystoiminta on yksinkertainen. Tällöin hälytys tapahtuu määriteltyyn matkapuhelinnumeroon (hälytyksen voi tehdä ainoastaan yhteen numeroon). SIM-kortti Sim-kortin valinta Mahdollisuudet käytettäessä GSM Control Plus -järjestelmään valmiiksi asennettua SIM-korttia: Vaihtoehto 1) Safenet-hälytyspalvelut ja lämmityksen ohjaus tekstiviestillä Käytetään GSM Control Plus -järjestelmään valmiiksi asennettua SIM-korttia. Mukana toimitetun SIM-kortin aktivoimiseksi on faksattava rekisteröintilomake Safeteliin, numero Mukana tulevaa korttia on käytettävä Safenetin palveluiden yhteydessä (ks. erillinen kuvaus). Mukana toimitettua SIM-korttia ja liittymää koskevissa kysymyksiä ota yhteyttä Safteliin, puh Vaihtoehto 2) hyttami.no-lämmityksenohjauspalvelut tekstiviestillä, internetin tai kiinteän puhelinlinjan kautta Jos haluat käyttää ainoastaan hyttami.no-lämmityksenohjauspalvelua, ota yhteyttä Plasukseen, puh Kerro jo asennetun SIM-kortin GSM-puhelinnumero (se lukee pakkauksen etiketissä). Kerro myös, että SIM-kortti on asennettu GSM Control Plus -järjestelmään. Lähempiä tietoja hyttami.no:sta löydät pakkauksessa olevasta tiedotteesta. Vaihtoehto 3) Safenet ja hyttami.no: Jos haluat käyttää sekä Safenetiä että hyttami.no:ta, se tapahtuu seuraavasti: Lähetä GSM Control Plusiin valmiiksi asennetun SIM-kortin rekisteröintilomake Safeteliin, numero Ota sitten yhteyttä Plasukseen, puh , 3

4 ja kerro oman GSM Control Plus -järjestelmäsi GSM-numero (se lukee pakkauksen etiketissä). Kerro myös, että SIM-kortti on asennettu GSM Control Plus -järjestelmään. Mahdollisuudet käyttää omavalintaista SIM-korttia Vaihtoehto 4): Käytä omavalintaista SIM-korttia. Huom.! Ladattavaa korttia ei pidä käyttää. Omaa SIM-korttia käytettäessä kortin PIN-koodi on deaktivoitava. Matkapuhelimesi käyttöohjeesta selviää, miten tämä tapahtuu. Huom.! SIMkortin saa vaihtaa ainoastaan silloin, kun sekä varmistusakku että virta ovat pois kytkettynä. Katso erillistä kohtaa siitä, millaisia mahdollisuuksia oman SIM-kortin käyttö tarjoaa. 1. Varmista, että SIM-kortti on aktivoitu. Järjestelmässä voi käyttää erilaisia SIM-kortteja, jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia sen mukaan, millaisia tarpeita on lämmityksenohjaukseen ja varoituksiin tai hälytyksiin. 2. Tee GSM Control Plus -yksikköön kaikki lämmityksenohjaukseen, lämpötilan lukemiseen ja hälytyksiin tarvittavat kytkennät. Liitännöistä on kerrottu erillisessä luvussa. GSM Control Plus -yksikön etuosassa on viisi valodiodia. Vihreän valodiodin D201:n on loistettava kaiken aikaa, punainen valodiodi D204 taas vilkkuu, kunnes GSM Control Plus on kirjautunut GSM-verkkoon. 3. Tarkista GSM-verkon signaalin voimakkuus. Tarkkaile vihreää valodiodia D203:n toimintaa: viisi vilkahdusta = erittäin voimakas signaali, yksi vilkahdus = huono signaali. Jos vilkahduksia on kaksi tai vähemmän, käytä SW-komentoa, jolla saat tarkan signaalinvoimakkuuden. Jos halutaan välittää hälytyskomentoja simuloidun puhelinverkon (PSTN) kautta, signaalinvoimakkuuden on hyvä olla 11 tai parempi. Pelkästään tekstiviestejä välitettäessä signaalinvoimakkuudeksi riittää8. 4. Jos GSM-verkon voimakkuus ei tunnu riittävältä, GSM Control Plus -yksikköön on liitettävä ulkoinen antenni. Irrota tällöin ensin sisäinen antenni (MMCX-liitäntä, 50 ohmia), ja liitä siihen sen jälkeen ulkoinen antenni. Sellainen on saatavana GSM Control Plus -järjestelmän lisävarusteena. On mahdollista käyttää myös muun tyyppisiä antenneja, joissa on MMCX-liitäntä. 5. Yksinkertainen vianhaku Tarkista SIM-kortti. Aseta SIM-kortti tavalliseen matkapuhelimeen ja varmista, että sen kautta voi soittaa Varmista virransaanti: palaako valodiodi D201 niin kuin pitäisi? 6. Testaa simuloitu puhelinlinja (PSTN), jos tätä on tarkoitus käyttää hälytysten välittämiseen. Tämä tapahtuu laukaisemalla hälytys, minkä jälkeen tarkistetaan hälytysvastaanottimesta, onko hälytys välittynyt oikein. Kun simuloitu linja on kunnossa, syttyy keltainen valodiodi D Testaa lähtöliitäntöjen kytkennät lähettämällä tekstiviestikomentoja. DigiHeat 6+:n kauko-ohjaamisessa tämä tapahtuu joko komennoilla AUTO tai OUT. Katso muuten erillistä komentolistaa ja erillistä lukua yksityiskohdista. Huom.! Pane merkille erityisesti GSM Control Plus -yksikön alla olevan punaisen pakkoohjauspainikkeen toiminta. Se aktivoituu komennolla over on <pin>. Kun pakko-ohjauspainike on aktivoitu, sitä painetaan kaksi sekuntia, jolloin tekstiviestiohjaus kumoutuu. Kun DigiHeat 6+aa on ohjattu tekstiviestin kautta, yksikön näytössä lukee joko auto tai out. DigiHeat 6+:aan ei voi tehdä mitään muutoksia niin kauan, kun tekstiviestiohjaus on käytössä, ja juuri siksi on tärkeää tuntea pakkoohjauspainikkeen käyttö. 8. Tarkista GSM-verkon signaalinvoimakkuus toistamiseen. Varmistu, että voimakkuus pysyy vakaana samalla, aiemmin mitatulla tasolla. Käytä tarvittaessa SW-komentoa (muutos ei saa olla kolmea pistettä enempää). 4

5 Kytkennät Akku 7,2 V Batteri 7,2V Testauspainike Testknapp Resetknapp Nollauspainike Antenne Antenniiliitin Sabotasjebryter Ilkivalta kytkin LED-rivi: D204 GSM (punainen) Dioderekken viser: D205 Linja (keltainen) D204 (Rød) Kontakt D202 GSM/Testknapp Safenet (sininen) D205 (Gul) Melding D203 i Signaali kø/linje (vihreä) i bruk D201 Virta (vihreä) D202 (Blå) GPRS-poll operativt D203 (Grønn) GSM-signalstyrke D201 (Grønn) Nettspenning tilkoplet SIM kort 0 Volt 0 Utgang volttia 4 Lähtö 4 (avoin kärki, vapaa) Lähtö 3 (avoin kärki, vapaa) Utgang 3 Utgang 2 Lähtö 2 (Auto/Out DigiHeat, kytketty NC-C) Utgang 1 Lähtö 1 (Auto/Out DigiHeat, kytketty NC-C) Tulo 4 (ohituskytkin DigiHeat, 3 sek painallus) Inngang 4 Sikring Sulake 1,5AA AC/DC 9 28 V Ulkoinen voi kytkeä vaihtoehtoisesti tähän AC/DC 9V-28V Inngang 3 Tulo 3 (Tekninen hälytys, muista 4,7 kω vastus) Inngang 2 Tulo 2 (T2 ulkolämpötila tunnistin, NTC 10k/25ºC, lisävaruste) Inngang 1 0 Volt Tulo 1 (T1, sisälämpötila tunnistin, NTC 10k/25ºC, sisältyy) Simulert telefonlinje 0 volttia Simuloitu PSTN-linja Komennot Batterieliminatorkontakt AC/DC 9V-28V Virtaliitin AC/DC 9 28 V Seuraavassa on esitetty tekstinä ja esimerkeillä yleisimmät tekstiviestikomennot, joilla GSM Control Plus -järjestelmää voi ohjata. Täydellinen tekstiviestikomentokatsaus on erillisessä taulukossa. Sillä ei ole väliä, käyttääkö tekstiviesteissä isoja vai pieniä kirjaimia. Lämmityksen ohjaus komennoilla AUTO ja OUT, sekä pakko-ohjaus (OVER) Tekstiviestikomennot AUTO ja OUT ohittavat aina DigiHeat 6+ -yksikön säätimen paikalliset asetukset. Kun järjestelmää pakko-ohjataan tekstiviestikomennoilla AUTO tai OUT, DigiHeat 6+:n näytössä lukee joko auto tai out. DigiHeat 6+:aa ei voi ohjata paikallisesti silloin, kun tekstiviestikomennot AUTO tai OUT on lähetetty. Pakko-ohjauksen kumoamiseksi on painettava GSM Control Plus -yksikön alla olevaa pakko-ohjauspainiketta kaksi sekuntia. DigiHeat 6+:n näyttö siirtyy tällöin näyttämään lämpötilaa eikä auto - tai out -tekstejä. Huom.! Pakko-ohjauspainikkeen aktivoimiseksi GSM Control Plus yksikköön on lähetettävä komento Over on <pin>. Pakko-ohjauspainike ei toimi, ellei sitä ole aktivoitu. lähetä komento Pakko-ohjauspainikkeen aktivoiminen (Over) Pinner i RJ45-kontakt: Pin 1 & 8 = AC/DC 9V-28V Pin 4 & 5 = Simulert telefonlinje Pin 2,3,6,7 = Not Connected RJ45-liittimen kytkentäjärjestys: Nastat 1 & 8 = AC/DC V Nastat 4 & 5 = Simuloitu PSTN-linja OVER ON 1111 Pakko-ohjauspainike on aktivoitu, ja nyt sitä voi käyttää tekstiviestikomentojen AUTO ja OUT pakkoohjauksen kumoamiseksi. AUTO Jos halutaan aktivoida Mukavuus-ohjelma (AUTO), lähetetään tekstiviesti AUTO 1111 Lämmittimet säätyvät nyt ennalta asetettuun mukavuuslämpötilaan (5 30 C). PIN-koodi on

6 Tuntimäärän voi asettaa halutuksi (1 99), toisin sanoen näin määritellään, kauanko toiminto on aktiivisena. Valitun tuntimäärän jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti OUT-tilaan. Lähetä esimerkiksi viesti AUTO H Tällöin lämmittimet säätyvät mukavuuslämpötilaan (5 30 C) 48 tunnin ajaksi, minkä jälkeen järjestelmä palautuu pysyvästi poissaololämpötilaan. Kun viesti on lähetetty, lähettäjä saa vähän ajan päästä kuittausviestin. Tämä voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: OUT is on permanently T1: 5,7 C T2: 8.7 C Terminal: 12.2 C Esimerkin kuittausviestistä näkee, että GSM Control Plus on tilassa OUT, toisin sanoen DigiHeat 6+:n poissaololämpötila on aktivoituna pysyvästi. Lisäksi tekstiviestistä näkee, että järjestelmä mittaa erillisen sisäanturin (T1) lämpötilaksi +5,7 C (T1), ja erillisen ulkoanturin lämpötilaksi 8,3 C. GSM Control Plus -yksikön sisäinen lämpötila on 12,2 C. Sisäisen anturin ja erillisen sisäanturin ilmoittama lämpötilaero voi johtua siitä, että sisäistä anturia ei ole kalibroitu, tai vaikka siitä että GSM Control Plus -yksikkö on lämpimämmässä tilassa kuin erillinen sisäanturi. Perehdy komentoon CAL, jolla GSM Control Plus -yksikön sisäinen lämpötila-anturi kalibroidaan. OUT Kun halutaan poissaololämpötila, lähetetään tekstiviesti OUT 1111 Lämmittimet säätyvät tällöin ennalta asetettuun poissaololämpötilaan (5 30 C). Vastaavasti kuin AUTO-komennolla, järjestelmä on mahdollista asettaa halutuksi aikajaksoksi OUTtilaan. Lähetä tekstiviesti, esim. OUT H Tällöin lämmittimet säätyvät 72 tunniksi poissaololämpötilaan (5 30 C), minkä jälkeen järjestelmä palautuu pysyvästi mukavuuslämpötilaan (AUTO). PIN-koodi Väärinkäytön estämiseksi on jokaisen tekstiviestin käskyssä käytettävä oikeaa PIN-koodia. Jos käytetään liittymää hyttami.no, PIN-koodi voidaan poistaa, jos tekstiviestikomento lähetetään ennalta rekisteröidystä puhelinnumerosta. Oletusarvoinen GSM Control Plus -järjestelmän PIN-koodi on Koodi kannattaa vaihtaa väärinkäytön estämiseksi. PIN-koodin vaihtamiseksi lähetä tekstiviesti esim. PIN Uusi PIN-koodi on nyt 1234, jolloin se korvaa entisen PIN-koodin Hälytyksen vastaanottajan asettaminen (SR) Ennen GSM Control -järjestelmän käyttöönottoa on ratkaistava, halutaanko matkapuhelimeen vastaanottaa jäätymisvaara- tai sähkökatkoshälytyksiä tai mahdollisia teknisiä hälytyksiä. Hälytystilanteessa GSM Control Plus lähettää tällöin tekstiviestin hälytyksen vastaanottajaksi rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. Jos halutaan käyttää useita vastaanottajia, on käytettävä Safenetiä. Hälytyksen vastaanottajan rekisteröimiseksi lähetä viesti SM Puhelinnumero on nyt asetettu lämpötila-, virtakatkos- ja/tai teknisten hälytysten vastaanottajaksi. Huom.! Muista, että on valittava myös, mitkä hälytykset halutaan vastaanottaa. Katso tästä erilliset komennot. Lämpötilahälytys matala- ja korkealämpötilalle (ST) GSM Control Plus tarjoaa ylimääräisenä varmistuksena mahdollisuuden vastaanottaa lämpötilahälytys, joka perustuu GSM Control Plus -yksikköön kytketyn erillisen sisäanturin mittaamaan lämpötilaan. Käyttäjä voi itse määrittää ylä- sekä alarajan lämpötilalle, joka on -50 ja +50 C välissä. Lämpötilahälytyksen alarajan asettamiseksi 5 C ja ylärajan 35 C, lähetä viesti ST

7 Vastaanottajaksi rekisteröity puhelin (ks. Aseta hälytyksen vastaanottaja) voi nyt vastaanottaa hälytyksiä, jos GSM Control Plus -yksikköön kytketty lämpötilatunnistin mittaa lämpötila alle 5 C tai yli 35 C. Jos alarajahälytys on määritetty +5 C, voi seuraavan alarajahälytyksen saada vasta kun lämpötila on noussut +6 C ja sitten laskenut taas +5 C. Jos ylärajahalytys on asetettu +30 C, voi seuraavan ylärajahälytyksen saada vasta kun lämpötila on laskenut +29 C, ja sitten noussut taas +30 C. GSM Control Plus -yksikön sisältä mitatun lämpötilan kalibrointi (CAL) GSM Control Plus -yksikössä on lämpötila-anturi, joka on kalibroitava oikean lämpötilan saamiseksi. Huomaa, että tämä anturi ei ole erityisen tarkka, ja siksi suositellaan käytettäväksi ulkoista anturia, jotta sisälämpötilan mittaus olisi tarkka. Jos GSM Control Plus antaisi mitta-arvoksi vaikka 11,4 C, vaikka lämpömittari näyttää 8,8 C, silloin GSM Control Plus on kalibroitava. Lähetä komento KAL 8, GSM Control Plus on nyt kalibroitu, ja se mittaa saman lämpötilan, jonka lämpömittarisi näyttää (oheisessa esimerkissä 8,8 C). Sähkökatkoshälytys (PS) GSM Control voi lähettää hälytyksen sähkökatkoksesta hälytyksen vastaanottajalle (ks. Aseta hälytyksen vastaanottaja), jos se rekisteröi yli 10 sekuntia kestävän virtakatkoksen. Jos näitä hälytyksiä halutaan vastaanottaa, lähetä tekstiviesti PS ON 1111 Hälytyksen vastaanottajaksi kirjattu puhelin saa nyt hälytyksen yli kymmenen sekuntia kestävästä virtakatkoksesta. Kun virta jälleen palaa, tästä lähetetään uusi viesti. Virtahälytyksen kytkemiseksi pois toiminnasta lähetetään viesti PS OFF Tilailmoitus (STAT) GSM Control Plus -järjestelmän tilan voi tarkistaa lähettämällä viesti STAT 1111 Nyt GSM Control Plus lähettää tilailmoituksen. Anna GSM Control Plus yksikölle nimi (SN) Joissakin tapauksissa GSM Control Plus -järjestelmä kannattaa ehkä nimetä. Oletusnimenä on Airborne Plus, ja se lukee ensimmäisenä kaikissa tekstiviesteissä. Nimen muuttamiseksi lähetä viesti SN nimi 1111 Tämä nimi näkyy nyt kaikissa GSM Control Plus -järjestelmän kuittausviesteissä. Nimessä saa olla enintään 12 merkkiä.. GSM Control Plus -järjestelmän kaikki tekstiviestikomennot No Toiminto Komento Param. 1 Param. 2 Param. 3 1 Kytke lähtö päälle ON 1/2/3/4 H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 2 Kytke lähtö pois OFF 1/2/3/4 H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 3 Kytke lähdöt päälle ON A H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 4 Kytke lähdöt pois OFF A H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 5 Lämmityksen- AUTO <Käyttäjän H/T/M/S (1 99) ohjauskomento AUTO DigiHeat 6+:lle 6 Lämmitysohjauskomento OUT DigiHeat 6+:lle OUT <Käyttäjän H/T/M/S (1 99) 7

8 7 Hälytyksen vastaanottajan asettaminen 8 Virtakatkoshälytyksen aktivointi 9 Virtakatkoshälytyksen deaktivointi 10 Teknisen hälytyksen aktivointi SR <8 16 numeroa> <Käyttäjän PS ON <Käyttäjän PS OFF <Käyttäjän TA ON <Käyttäjän 11 Teknisen hälytyksen TA OFF <Käyttäjän deaktivointi 12 Hälytyslaskurin nollaus AR <Käyttäjän 13 Yksikön nimen asetus SN <enintään 12 merkkiä> <Käyttäjän 14 Käyttäjän PIN-koodin ( ) <Käyttäjän vaihtaminen 15 Sisäisen lämpömittarin kalibrointi CAL <Temp=xx,y> <Käyttäjän 16 Ulkoisen lämpömittarin aktivointi ET ON <Käyttäjän 17 Ulkoisen lämpömittarin deaktivointi 18 Paikallisen pakko-ohjauksen aktivointi 20 Paikallisen pakko-ohjauksen deaktivointi 20 Lämpötilahälytyksen aktivointi ja määrittäminen ET OFF <Käyttäjän OVER ON <Käyttäjän OVER OFF <Käyttäjän ST <low> <high> ( 50 50) ( 50 50) <Käyttäjän 21 Tehdasasetusten nollaus RESET <Käyttäjän 22 GSM Control Plus -järjestelmän tilan lukeminen 23 Raportoi versio SW & signaalin voimakkuus STAT/STATUS SW <Käyttäjän <Käyttäjän 8

9 Valodiodit Ohessa kuvatut valodiodit ovat GSM Control Plus -yksikön etupaneelissa. Kaikkiaan valodiodeja on viisi. Taulukossa on kuvattu ensin ylin valodiodi, sitten seuraava jne. Väri Nimi Toiminto D204 Pun. GSM Ei yleensä loista. Vilkkuu kerran sekunnissa, jos yksikkö ei ole kirjautuneena GSMverkkoon. Vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa, jos GSM-signaali on liian heikko lähettämään tietoa. D204 on myös Testipainikkeen ilmaisin. Jos PIN-koodi on väärä tai SIM-kortissa on vikaa, D204 ja D203 vilkkuvat yhtä aikaa. D205 Kelt. Linja D205 loistaa, kun simuloitu PSTN-puhelinlinja on aktiivinen (hook-off-tilassa). Se loistaa myös, kun lähetysjonossa on viestejä. D202 Sin. Safenet * D203 Vihr. Signaali D202 loistaa jatkuvasti, jos GPRS-kysely on aktivoitu ja toimii normaalisti. Kysely on tarkistus, joka tehdään tasaisin väliajoin sen varmistamiseksi, että GSM Control Plus toimii niin kuin kuuluu ja voi lähettää hälytyksiä. Valodiodi vilkkuu, jos GPRSviestinnässä on vikaa. D202 on pois toiminnasta, jos GPRS-kysely on deaktivoitu tai jos viimeisessä kyselyssä tapahtui virhe. D203 ilmaisee GSM-signaalin voimakkuuden. Viisi vilkahdusta peräkkäin on paras mahdollinen signaalinvoimakkuus (> 53 db). Ellei valodiodi vilku, signaalinvoimakkuus ei riitä viestintään. Vähintään kolme välähdystä on suositeltavaa, jotta GSM Control Plus pystyisi välittämään hälytyksiä simuloitua PSTN-puhelinlinjaa käyttäen. Jos PIN-koodi on väärä tai SIM-kortissa on vikaa, D203 ja D204 vilkkuvat yhtä aikaa. D201 Vihr. Virta D201 loistaa, kun GSM Control Plus käyttää ulkoista virtalähdettä. Kun se ei loista, järjestelmä käyttää varmistusakkua. *) Edellyttää Safenetin ja mukana toimitetun SIM-kortin käyttöä. Ulkoisten laitteiden kytkentä Virransaanti Kaapeliliitin tai plugi-jakki-kytkentä tai RJ45-liitin Simuloitu PSTN-puhelinlinja RJ45-liitin tai kaapeliliitin AC AC Power Supply 7-28VDC 10-24VAC min 800mA Tip Ring RJ Tip Ring External phone / alarm system RJ Input: 3-state Normal Closed (NC) Input: 3-state Normal Open (NO) Input X 0 V 4k7 Ω Input X 0 V 4k7 Ω Input: Digitaalinen Input X 0VDC < +2,4VDC = 0 +2,4VDC < +12VDC = 1 0 V 0 V Input: avokollektoripiiristä tulevien signaalien liitäntä Input X 3-state mode 0 V 0 V External system open collector Output: rele lähdöt 1 ja 2 Output: kollektorit auki: lähdöt 3 ja 4 Output 1 or 2 NO C NC User equipment Max + 24VDC, 1A Output 3 or 4 0 V Input 1 or 2 0 V NO C NC Max +24VDC, 500mA 0 V 9 10k Ω NTC

10 Safenet Safenetiin kuuluvat toiminnot (edellyttävät jo asennetun SIM-kortin käyttöä) Simuloitu analoginen puhelinlinja (PSTN) GSM-verkon kautta Automaattinen konfigurointi kytkettäessä järjestelmään jännite Säännöllinen yhteystesti sen varmistamiseksi, että kaikki toimii Neljä tuloliitäntää. Vakiokäyttöä ovat: 1) sisäanturi, 2) ulkoanturi, 3) hälytin, 4) DigiHeat 6+:n pakkoohjauspainike. Ellei sisä- tai ulkoantureita haluta käyttää, liitäntöjä 1 ja 2 voi käyttää hälytyksen välittämiseen. Käyttäjä voi määritellä Safenetin kanssa liitäntöjen hälytystekstit. Neljä liitäntää, joita voi kauko-ohjata tekstiviesteillä. Vakiokäyttöä ovat: 1) DigiHeat 6+:n kauko-ohjaus, 2) DigiHeat 6+:n kauko-ohjaus, 3) vapaa, 4) vapaa Integroidut järjestelmähälytykset (lämpötila, virtakatkos, tekninen vika) Kaikki järjestelmä- ja tuloliitännät pystyvät lähettämään useisiin vastaanottimiin Toiminnot ilman Safenetiä (riippuu SIM-kortista) Simuloitu analoginen puhelinlinja (PSTN) GSM-verkon kautta. neljä kauko-ohjattavaa liitäntää (tekstiviesteillä) Integroidut järjestelmähälytykset (lämpötila, virtakatkos, tekninen vika) voidaan lähettää yhdelle vastaanottajalle. Lisävarusteet Ulkoinen antenni GSM Control Plus -järjestelmään Sisäanturi GSM Control Plus -järjestelmään (sisältyy) Sisäanturi GSM Control Plus -järjestelmään SSTL numero Tekniset tiedot Liitännät Jännite Virta Huomautuksia Virransyöttö DC 7 28 V V Sekä vaihto- että tasajännite ovat mahdollisia DC DC Virransyöttö AC V VA Sekä vaihto- että tasajännite ovat mahdollisia AC C 50Hz Virransyötön 1.5 A Virrankulutuksen ylärajaksi on asetettu 0.5 A sulake Varmistusakku 7.2 V 1600 mah NiMH 6 kennoa 5/3 AAA Virrankulutus 80 ma Hyvät vastaanotto-olot keskim. Virrankulutus 500 ma Vain lyhyitä jaksoja enint. Lähdöt (output) < 24 V < 1 A Rele, jossa NO/C/NC 1 2 DC Lähdöt (output) < 28 V < 500 ma Avoin kollektori yhteinen maa 3 4 DC Tulot (input) 1 4 Analoginen tila < 16 V DC 100 k Ω impedanssi 12 bit ADC prosessorissa alueella = 0 15 V DC Tulot (input) 1 4 Digitaalinen tila <12 V DC 100 kω impedanssi Ennalta määritelty jännitetaso määrittää tuloksen = 0 tai 1 Tulot 1 4 Kolmitilamoodi Simuloitu puhelinlinja (PSTN) 0 V DC 1.5 V DC 2.5 V DC 48 V soitto Vaatii 4.7 kω:n vastuksen kytkemistä joka tuloliitäntään Virtapiiri suljettu (Short circuit) (Hälytys) Normaalitila Virtapiiri auki (Open Circuit) (Hälytys) Simuloi perinteistä puhelinverkkoa. Tiedon välittämiseen käytetään GSM-verkkoa. 10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Palovaroitinkeskus KÄSIKIRJA

Palovaroitinkeskus KÄSIKIRJA Palovaroitinkeskus EN54/CPD-hyväksytty 1293-CPD-0372 KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. Kuvaus... 2 1.1. Tulojen ja lähtöjen järjestely... 2 1.2. Kuinka toimii käynnistettäessä / normaalin toiminnan aikana...

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

SafeLine GL4. Käyttöohjeet. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme kiinteällä virtalähteellä ja akkuvarmennuksella.

SafeLine GL4. Käyttöohjeet. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme kiinteällä virtalähteellä ja akkuvarmennuksella. SafeLine GL4 Käyttöohjeet GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme kiinteällä virtalähteellä ja akkuvarmennuksella. SafeLine GL4 Käyttöohjeet safeline.eu SUOMI V. 1.02 10.2009 Yksikön kytkeminen Yksikön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin?

Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Me voimme auttaa! Hisselektronik kehittää ja valmistaa elektroniikkaa hissiteollisuudelle. Tuotteet ovat pääasiassa hissipuhelimia sekä langalliseen puhelinverkkoon

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

UNICARD CR-211 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD CR-211 UNICARD 1. JOHDANTO UNICARD CR-211 1. JOHDANTO Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI T80 Tele Radio Leopard Rx2 Asennusohjeet Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI Kiitämme Tele Radio-tuotteen hankkimisesta Tele Radio T80 Leopard RX2 LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo 0V 0V REM EV Vin Vin SNDR & V - hälytinulostulo 00mA 0kohm päätevastus LOOP LOOP SNDR SNDR Okärkitiedot VIKAkärkitiedot AUX AUX FAULT RS AUX SUPPLY LOOP LOOP SNDR SNDR MINI- MPX REP AUX AUX FAULT 0V 0V

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RSH30 Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita signaalitiellä.

Lisätiedot

C1000D-lukon käyttöohje

C1000D-lukon käyttöohje 2016 Prosella Scandinavian Oy 010 2311 270 www.prosella.com info@prosella.com C1000D-lukon käyttöohje Sisällyslue elo Lukon rakenne ibutton-avaimet Lukkojen käyttöönotto 3 4 4 Omistaja-avaimen rekisteröinti

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

IHC Sovellusesimerkkejä

IHC Sovellusesimerkkejä IHC Sovellusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esitelty esimerkinomaisesti IHC-yksiköiden kytkentöjä valaistuksen ohjaukseen. Esimerkit ovat yhtä lukuunottamatta ns stand alone -kytkentöjä eli yksiköt toimivat

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot