Käyttöohje GSM Control Plus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "580.080 08.11.2006. Käyttöohje GSM Control Plus"

Transkriptio

1 Käyttöohje GSM Control Plus 1

2 FI Johdanto GSM Control Plus -järjestelmällä on monia käyttöalueita. Seuraavassa on selitetty tärkeimmät. Lämmityksen ohjaus GSM Control Plus -järjestelmällä voi kauko-ohjata tekstiviesteillä johdotonta DigiHeat 6+ lämmitysjärjestelmää. Ohjaus on mahdollista myös internetin ja kiinteän puhelinlinjan kautta, kun käytetään osoitteeseen kytkettyä liittymää. Kauko-ohjausvalinnat ovat AUTO, eli mukavuuslämpötila, ja OUT, eli poissaololämpötila. Mukavuustilassa DigiHeat 6+:n kuuteen vyöhykkeeseen voi asettaa vapaasti omat päivä- ja yölämpötilojen profiilit. DigiHeat 6+ ohjaa seinään asennettuja Unique-läpivirtauslämmittimiä, lämmityskaapelin 16 ampeerin termostaattia sekä lisäksi 16 ampeerin relettä, joka voi olla joko kiinteästi asennettu tai pistorasiassa. GSM Control Plus -järjestelmän mukana toimitetaan valmiiksi kytketty johdin, jonka käyttäjä kytkee DigiHeat 6+ -lämmityksenohjauskeskukseen ennen järjestelmän käyttöönottoa. Kytkentäjohdon päässä oleva vihreä urosliitin kytketään DigiHeat 6+ -yksikön vihreään naarasliittimeen. Irrota ennen kytkentää DigiHeat 6+:n alareunassa olevat ruuvit ja poista takakansi. Johdolle voi tehdä läpiviennin joko takakanteen tai yksikön sivuun. Tekstiviestikomennot AUTO ja OUT ylittävät aina paikalliset DigiHeat 6+:n säätimen asetukset. Kun DigiHeat 6+:aa ohjataan tekstiviestikomennoilla AUTO tai OUT, silloin yksikön näytössä näkyy teksti auto tai out. DigiHeat 6+:aa ei ole mahdollista säätää paikalla ollessa, jos siihen on lähetetty tekstiviestikomennot AUTO tai OUT. Kauko-ohjauksen kumoamiseksi pitää painaa GSM Control Plus -yksikön alareunassa olevaa punaista ohjauspainiketta kolme sekuntia. Huom.! Painikkeen aktivoimiseksi GSM Control Plus yksikköön on lähetettävä ensin tekstiviestillä komento Over on <out>. Ohjauspainike ei toimi, ellei komentoa ole lähetetty. Perehdy kunkin yksittäisen tekstiviestin komentoihin (erillisessä luvussa Komennot). DigiHeat on ohjattu SMS-viestillä AUTO-tilaan. Paikallinen ohjaus ei ole mahdollinen. Pidä yliohjauspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan salliaksesi paikallisen ohjauksen. DigiHeat:n yliohjaus on kumottu. Säätöpyörä on AUTO-asennossa. Paikallinen ohjaus on mahdollinen. Sisä- ja ulkolämpötilan lukeminen Sisä- ja ulkolämpötilan lukeminen on mahdollista kytkemällä johdolliset lämpötilatunnistimet suoraan GSM Control Plus -yksikköön (ks. erillinen kytkentäkaavio). Sisäanturi toimitetaan järjestelmän mukana, ja sen voi asentaa RS-16-kytkentärasiaan tai suoraan seinään. Sisäanturitoimitukseen kuuluu 1,5 metrin liitäntäjohdin. Sitä voi pidentää aina 30 metriin saakka. Ulkoanturit ovat lisävarusteita, ja niiden suojausluokitus on ulkokäyttöön sopiva (IP 54). Ulkoanturien mukana ei toimiteta liitäntäkaapelia. Ulkoanturin kytkennät tehdään kaksinapaisella puhelinkaapelilla (PT tai vastaava). GSM Control Plus -yksikössä on myös oma sisäinen lämpötila-anturinsa, jonka tarkkuus on hiukan rajallinen. Sisäanturi suositellaan kalibroitavaksi tekstiviestikomennolla CAL: Lämpötila-antureita ei käytetä termostaattien lämpötilaohjaukseen. Virtakatkos ja/tai pakkasvaroitus Virtakatkosvaroitus ja pakkashälytys ovat yksi GSM Control Plus -järjestelmän ominaisuus. Varoitus annetaan yli kymmenen sekuntia kestävästä virtakatkoksesta. Kun virta palaa, GSM Control Plus lähettää tästä 2

3 automaattisesti tekstiviesti-ilmoituksen. Pakkasvaroitus lähetetään ulkoisen sisäanturin mittaaman lämpötilan perusteella. Kriittisen lämpötilarajan voi valita itse, mutta +5 C:een lämpötila-asetus voi olla järkevä. Sekä virtakatkos- että pakkashälytys aktivoidaan omilla tekstiviesteillään. Katso luku Komennot. Hälytykset GSM Control Plus voidaan yhdistää useimpiin hälytysjärjestelmiin niin, että se välittää halutut hälytykset hälytyskeskukseen, vahtimestaripalveluun, yksityishenkilölle tai jonnekin muualle. Hälytyksen siirto GSM Control Plus -järjestelmän kautta voidaan tehdä kahdella tavalla: 1) Hälytyksen välitys GSM Control Plusin simuloidun puhelinlinjan (PSTN) kautta GSM Control Plus voi välittää hälytyksiä kaikista hälytysjärjestelmistä, joissa käytetään soittajaa hälytyskeskuksen kanssa viestimiseen. Useimmat nykyiset ammattimaiset asunto- ja mökkihälytysjärjestelmät on varustettu tällaisella soittajalla, jotta ne voivat välittää hälytyksen joko analogisen puhelinlinjan tai ISDNlinjan kautta. GSM Control Plus voi tällöin korvata olemassa olevan analogisen tai ISDN-linjan hälytysten välittämisessä. Silloin järjestelmä lähettää hälytykset GSM-verkon eikä perinteisen puhelinlinjan kautta. Jos GSM-verkon signaali on voimakas, hälytysten välitys on erittäin varmaa. Hyvän GSM-peiton voi varmistaa käyttämällä ulkoista antennia. Hälytyskeskus voi esimerkiksi hälyttää paikalle vahtimestaripalvelun, vartiointipalvelun, poliisin, palolaitoksen tms. riippuen siitä, millaisesta hälytystilanteesta on kyse. Tällainen hälytyksen välitys edellyttää, että järjestelmässä käytetään mukana tulevaa SIM-korttia, joka tuke Safenet-hälytyspalvelua. (Kts lisää erillisestä luvusta Safenet) 2) Hälytyksen välitys GSM Control Plus -yksikön liitäntöjen kautta GSM-verkko pystyy välittämään edelleen ulkoisen hälytinlaitteiston reletilan GSM Control Plus -yksikön liitännän/liitäntöjen kautta. Hälyttimissä on usein relelähtö, joka aktivoituu hälytyksen tapahtuessa, ja tämä kytketään tällöin GSM Control Plus -järjestelmään, jolloin hälytystoiminta on yksinkertainen. Tällöin hälytys tapahtuu määriteltyyn matkapuhelinnumeroon (hälytyksen voi tehdä ainoastaan yhteen numeroon). SIM-kortti Sim-kortin valinta Mahdollisuudet käytettäessä GSM Control Plus -järjestelmään valmiiksi asennettua SIM-korttia: Vaihtoehto 1) Safenet-hälytyspalvelut ja lämmityksen ohjaus tekstiviestillä Käytetään GSM Control Plus -järjestelmään valmiiksi asennettua SIM-korttia. Mukana toimitetun SIM-kortin aktivoimiseksi on faksattava rekisteröintilomake Safeteliin, numero Mukana tulevaa korttia on käytettävä Safenetin palveluiden yhteydessä (ks. erillinen kuvaus). Mukana toimitettua SIM-korttia ja liittymää koskevissa kysymyksiä ota yhteyttä Safteliin, puh Vaihtoehto 2) hyttami.no-lämmityksenohjauspalvelut tekstiviestillä, internetin tai kiinteän puhelinlinjan kautta Jos haluat käyttää ainoastaan hyttami.no-lämmityksenohjauspalvelua, ota yhteyttä Plasukseen, puh Kerro jo asennetun SIM-kortin GSM-puhelinnumero (se lukee pakkauksen etiketissä). Kerro myös, että SIM-kortti on asennettu GSM Control Plus -järjestelmään. Lähempiä tietoja hyttami.no:sta löydät pakkauksessa olevasta tiedotteesta. Vaihtoehto 3) Safenet ja hyttami.no: Jos haluat käyttää sekä Safenetiä että hyttami.no:ta, se tapahtuu seuraavasti: Lähetä GSM Control Plusiin valmiiksi asennetun SIM-kortin rekisteröintilomake Safeteliin, numero Ota sitten yhteyttä Plasukseen, puh , 3

4 ja kerro oman GSM Control Plus -järjestelmäsi GSM-numero (se lukee pakkauksen etiketissä). Kerro myös, että SIM-kortti on asennettu GSM Control Plus -järjestelmään. Mahdollisuudet käyttää omavalintaista SIM-korttia Vaihtoehto 4): Käytä omavalintaista SIM-korttia. Huom.! Ladattavaa korttia ei pidä käyttää. Omaa SIM-korttia käytettäessä kortin PIN-koodi on deaktivoitava. Matkapuhelimesi käyttöohjeesta selviää, miten tämä tapahtuu. Huom.! SIMkortin saa vaihtaa ainoastaan silloin, kun sekä varmistusakku että virta ovat pois kytkettynä. Katso erillistä kohtaa siitä, millaisia mahdollisuuksia oman SIM-kortin käyttö tarjoaa. 1. Varmista, että SIM-kortti on aktivoitu. Järjestelmässä voi käyttää erilaisia SIM-kortteja, jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia sen mukaan, millaisia tarpeita on lämmityksenohjaukseen ja varoituksiin tai hälytyksiin. 2. Tee GSM Control Plus -yksikköön kaikki lämmityksenohjaukseen, lämpötilan lukemiseen ja hälytyksiin tarvittavat kytkennät. Liitännöistä on kerrottu erillisessä luvussa. GSM Control Plus -yksikön etuosassa on viisi valodiodia. Vihreän valodiodin D201:n on loistettava kaiken aikaa, punainen valodiodi D204 taas vilkkuu, kunnes GSM Control Plus on kirjautunut GSM-verkkoon. 3. Tarkista GSM-verkon signaalin voimakkuus. Tarkkaile vihreää valodiodia D203:n toimintaa: viisi vilkahdusta = erittäin voimakas signaali, yksi vilkahdus = huono signaali. Jos vilkahduksia on kaksi tai vähemmän, käytä SW-komentoa, jolla saat tarkan signaalinvoimakkuuden. Jos halutaan välittää hälytyskomentoja simuloidun puhelinverkon (PSTN) kautta, signaalinvoimakkuuden on hyvä olla 11 tai parempi. Pelkästään tekstiviestejä välitettäessä signaalinvoimakkuudeksi riittää8. 4. Jos GSM-verkon voimakkuus ei tunnu riittävältä, GSM Control Plus -yksikköön on liitettävä ulkoinen antenni. Irrota tällöin ensin sisäinen antenni (MMCX-liitäntä, 50 ohmia), ja liitä siihen sen jälkeen ulkoinen antenni. Sellainen on saatavana GSM Control Plus -järjestelmän lisävarusteena. On mahdollista käyttää myös muun tyyppisiä antenneja, joissa on MMCX-liitäntä. 5. Yksinkertainen vianhaku Tarkista SIM-kortti. Aseta SIM-kortti tavalliseen matkapuhelimeen ja varmista, että sen kautta voi soittaa Varmista virransaanti: palaako valodiodi D201 niin kuin pitäisi? 6. Testaa simuloitu puhelinlinja (PSTN), jos tätä on tarkoitus käyttää hälytysten välittämiseen. Tämä tapahtuu laukaisemalla hälytys, minkä jälkeen tarkistetaan hälytysvastaanottimesta, onko hälytys välittynyt oikein. Kun simuloitu linja on kunnossa, syttyy keltainen valodiodi D Testaa lähtöliitäntöjen kytkennät lähettämällä tekstiviestikomentoja. DigiHeat 6+:n kauko-ohjaamisessa tämä tapahtuu joko komennoilla AUTO tai OUT. Katso muuten erillistä komentolistaa ja erillistä lukua yksityiskohdista. Huom.! Pane merkille erityisesti GSM Control Plus -yksikön alla olevan punaisen pakkoohjauspainikkeen toiminta. Se aktivoituu komennolla over on <pin>. Kun pakko-ohjauspainike on aktivoitu, sitä painetaan kaksi sekuntia, jolloin tekstiviestiohjaus kumoutuu. Kun DigiHeat 6+aa on ohjattu tekstiviestin kautta, yksikön näytössä lukee joko auto tai out. DigiHeat 6+:aan ei voi tehdä mitään muutoksia niin kauan, kun tekstiviestiohjaus on käytössä, ja juuri siksi on tärkeää tuntea pakkoohjauspainikkeen käyttö. 8. Tarkista GSM-verkon signaalinvoimakkuus toistamiseen. Varmistu, että voimakkuus pysyy vakaana samalla, aiemmin mitatulla tasolla. Käytä tarvittaessa SW-komentoa (muutos ei saa olla kolmea pistettä enempää). 4

5 Kytkennät Akku 7,2 V Batteri 7,2V Testauspainike Testknapp Resetknapp Nollauspainike Antenne Antenniiliitin Sabotasjebryter Ilkivalta kytkin LED-rivi: D204 GSM (punainen) Dioderekken viser: D205 Linja (keltainen) D204 (Rød) Kontakt D202 GSM/Testknapp Safenet (sininen) D205 (Gul) Melding D203 i Signaali kø/linje (vihreä) i bruk D201 Virta (vihreä) D202 (Blå) GPRS-poll operativt D203 (Grønn) GSM-signalstyrke D201 (Grønn) Nettspenning tilkoplet SIM kort 0 Volt 0 Utgang volttia 4 Lähtö 4 (avoin kärki, vapaa) Lähtö 3 (avoin kärki, vapaa) Utgang 3 Utgang 2 Lähtö 2 (Auto/Out DigiHeat, kytketty NC-C) Utgang 1 Lähtö 1 (Auto/Out DigiHeat, kytketty NC-C) Tulo 4 (ohituskytkin DigiHeat, 3 sek painallus) Inngang 4 Sikring Sulake 1,5AA AC/DC 9 28 V Ulkoinen voi kytkeä vaihtoehtoisesti tähän AC/DC 9V-28V Inngang 3 Tulo 3 (Tekninen hälytys, muista 4,7 kω vastus) Inngang 2 Tulo 2 (T2 ulkolämpötila tunnistin, NTC 10k/25ºC, lisävaruste) Inngang 1 0 Volt Tulo 1 (T1, sisälämpötila tunnistin, NTC 10k/25ºC, sisältyy) Simulert telefonlinje 0 volttia Simuloitu PSTN-linja Komennot Batterieliminatorkontakt AC/DC 9V-28V Virtaliitin AC/DC 9 28 V Seuraavassa on esitetty tekstinä ja esimerkeillä yleisimmät tekstiviestikomennot, joilla GSM Control Plus -järjestelmää voi ohjata. Täydellinen tekstiviestikomentokatsaus on erillisessä taulukossa. Sillä ei ole väliä, käyttääkö tekstiviesteissä isoja vai pieniä kirjaimia. Lämmityksen ohjaus komennoilla AUTO ja OUT, sekä pakko-ohjaus (OVER) Tekstiviestikomennot AUTO ja OUT ohittavat aina DigiHeat 6+ -yksikön säätimen paikalliset asetukset. Kun järjestelmää pakko-ohjataan tekstiviestikomennoilla AUTO tai OUT, DigiHeat 6+:n näytössä lukee joko auto tai out. DigiHeat 6+:aa ei voi ohjata paikallisesti silloin, kun tekstiviestikomennot AUTO tai OUT on lähetetty. Pakko-ohjauksen kumoamiseksi on painettava GSM Control Plus -yksikön alla olevaa pakko-ohjauspainiketta kaksi sekuntia. DigiHeat 6+:n näyttö siirtyy tällöin näyttämään lämpötilaa eikä auto - tai out -tekstejä. Huom.! Pakko-ohjauspainikkeen aktivoimiseksi GSM Control Plus yksikköön on lähetettävä komento Over on <pin>. Pakko-ohjauspainike ei toimi, ellei sitä ole aktivoitu. lähetä komento Pakko-ohjauspainikkeen aktivoiminen (Over) Pinner i RJ45-kontakt: Pin 1 & 8 = AC/DC 9V-28V Pin 4 & 5 = Simulert telefonlinje Pin 2,3,6,7 = Not Connected RJ45-liittimen kytkentäjärjestys: Nastat 1 & 8 = AC/DC V Nastat 4 & 5 = Simuloitu PSTN-linja OVER ON 1111 Pakko-ohjauspainike on aktivoitu, ja nyt sitä voi käyttää tekstiviestikomentojen AUTO ja OUT pakkoohjauksen kumoamiseksi. AUTO Jos halutaan aktivoida Mukavuus-ohjelma (AUTO), lähetetään tekstiviesti AUTO 1111 Lämmittimet säätyvät nyt ennalta asetettuun mukavuuslämpötilaan (5 30 C). PIN-koodi on

6 Tuntimäärän voi asettaa halutuksi (1 99), toisin sanoen näin määritellään, kauanko toiminto on aktiivisena. Valitun tuntimäärän jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti OUT-tilaan. Lähetä esimerkiksi viesti AUTO H Tällöin lämmittimet säätyvät mukavuuslämpötilaan (5 30 C) 48 tunnin ajaksi, minkä jälkeen järjestelmä palautuu pysyvästi poissaololämpötilaan. Kun viesti on lähetetty, lähettäjä saa vähän ajan päästä kuittausviestin. Tämä voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: OUT is on permanently T1: 5,7 C T2: 8.7 C Terminal: 12.2 C Esimerkin kuittausviestistä näkee, että GSM Control Plus on tilassa OUT, toisin sanoen DigiHeat 6+:n poissaololämpötila on aktivoituna pysyvästi. Lisäksi tekstiviestistä näkee, että järjestelmä mittaa erillisen sisäanturin (T1) lämpötilaksi +5,7 C (T1), ja erillisen ulkoanturin lämpötilaksi 8,3 C. GSM Control Plus -yksikön sisäinen lämpötila on 12,2 C. Sisäisen anturin ja erillisen sisäanturin ilmoittama lämpötilaero voi johtua siitä, että sisäistä anturia ei ole kalibroitu, tai vaikka siitä että GSM Control Plus -yksikkö on lämpimämmässä tilassa kuin erillinen sisäanturi. Perehdy komentoon CAL, jolla GSM Control Plus -yksikön sisäinen lämpötila-anturi kalibroidaan. OUT Kun halutaan poissaololämpötila, lähetetään tekstiviesti OUT 1111 Lämmittimet säätyvät tällöin ennalta asetettuun poissaololämpötilaan (5 30 C). Vastaavasti kuin AUTO-komennolla, järjestelmä on mahdollista asettaa halutuksi aikajaksoksi OUTtilaan. Lähetä tekstiviesti, esim. OUT H Tällöin lämmittimet säätyvät 72 tunniksi poissaololämpötilaan (5 30 C), minkä jälkeen järjestelmä palautuu pysyvästi mukavuuslämpötilaan (AUTO). PIN-koodi Väärinkäytön estämiseksi on jokaisen tekstiviestin käskyssä käytettävä oikeaa PIN-koodia. Jos käytetään liittymää hyttami.no, PIN-koodi voidaan poistaa, jos tekstiviestikomento lähetetään ennalta rekisteröidystä puhelinnumerosta. Oletusarvoinen GSM Control Plus -järjestelmän PIN-koodi on Koodi kannattaa vaihtaa väärinkäytön estämiseksi. PIN-koodin vaihtamiseksi lähetä tekstiviesti esim. PIN Uusi PIN-koodi on nyt 1234, jolloin se korvaa entisen PIN-koodin Hälytyksen vastaanottajan asettaminen (SR) Ennen GSM Control -järjestelmän käyttöönottoa on ratkaistava, halutaanko matkapuhelimeen vastaanottaa jäätymisvaara- tai sähkökatkoshälytyksiä tai mahdollisia teknisiä hälytyksiä. Hälytystilanteessa GSM Control Plus lähettää tällöin tekstiviestin hälytyksen vastaanottajaksi rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. Jos halutaan käyttää useita vastaanottajia, on käytettävä Safenetiä. Hälytyksen vastaanottajan rekisteröimiseksi lähetä viesti SM Puhelinnumero on nyt asetettu lämpötila-, virtakatkos- ja/tai teknisten hälytysten vastaanottajaksi. Huom.! Muista, että on valittava myös, mitkä hälytykset halutaan vastaanottaa. Katso tästä erilliset komennot. Lämpötilahälytys matala- ja korkealämpötilalle (ST) GSM Control Plus tarjoaa ylimääräisenä varmistuksena mahdollisuuden vastaanottaa lämpötilahälytys, joka perustuu GSM Control Plus -yksikköön kytketyn erillisen sisäanturin mittaamaan lämpötilaan. Käyttäjä voi itse määrittää ylä- sekä alarajan lämpötilalle, joka on -50 ja +50 C välissä. Lämpötilahälytyksen alarajan asettamiseksi 5 C ja ylärajan 35 C, lähetä viesti ST

7 Vastaanottajaksi rekisteröity puhelin (ks. Aseta hälytyksen vastaanottaja) voi nyt vastaanottaa hälytyksiä, jos GSM Control Plus -yksikköön kytketty lämpötilatunnistin mittaa lämpötila alle 5 C tai yli 35 C. Jos alarajahälytys on määritetty +5 C, voi seuraavan alarajahälytyksen saada vasta kun lämpötila on noussut +6 C ja sitten laskenut taas +5 C. Jos ylärajahalytys on asetettu +30 C, voi seuraavan ylärajahälytyksen saada vasta kun lämpötila on laskenut +29 C, ja sitten noussut taas +30 C. GSM Control Plus -yksikön sisältä mitatun lämpötilan kalibrointi (CAL) GSM Control Plus -yksikössä on lämpötila-anturi, joka on kalibroitava oikean lämpötilan saamiseksi. Huomaa, että tämä anturi ei ole erityisen tarkka, ja siksi suositellaan käytettäväksi ulkoista anturia, jotta sisälämpötilan mittaus olisi tarkka. Jos GSM Control Plus antaisi mitta-arvoksi vaikka 11,4 C, vaikka lämpömittari näyttää 8,8 C, silloin GSM Control Plus on kalibroitava. Lähetä komento KAL 8, GSM Control Plus on nyt kalibroitu, ja se mittaa saman lämpötilan, jonka lämpömittarisi näyttää (oheisessa esimerkissä 8,8 C). Sähkökatkoshälytys (PS) GSM Control voi lähettää hälytyksen sähkökatkoksesta hälytyksen vastaanottajalle (ks. Aseta hälytyksen vastaanottaja), jos se rekisteröi yli 10 sekuntia kestävän virtakatkoksen. Jos näitä hälytyksiä halutaan vastaanottaa, lähetä tekstiviesti PS ON 1111 Hälytyksen vastaanottajaksi kirjattu puhelin saa nyt hälytyksen yli kymmenen sekuntia kestävästä virtakatkoksesta. Kun virta jälleen palaa, tästä lähetetään uusi viesti. Virtahälytyksen kytkemiseksi pois toiminnasta lähetetään viesti PS OFF Tilailmoitus (STAT) GSM Control Plus -järjestelmän tilan voi tarkistaa lähettämällä viesti STAT 1111 Nyt GSM Control Plus lähettää tilailmoituksen. Anna GSM Control Plus yksikölle nimi (SN) Joissakin tapauksissa GSM Control Plus -järjestelmä kannattaa ehkä nimetä. Oletusnimenä on Airborne Plus, ja se lukee ensimmäisenä kaikissa tekstiviesteissä. Nimen muuttamiseksi lähetä viesti SN nimi 1111 Tämä nimi näkyy nyt kaikissa GSM Control Plus -järjestelmän kuittausviesteissä. Nimessä saa olla enintään 12 merkkiä.. GSM Control Plus -järjestelmän kaikki tekstiviestikomennot No Toiminto Komento Param. 1 Param. 2 Param. 3 1 Kytke lähtö päälle ON 1/2/3/4 H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 2 Kytke lähtö pois OFF 1/2/3/4 H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 3 Kytke lähdöt päälle ON A H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 4 Kytke lähdöt pois OFF A H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 5 Lämmityksen- AUTO <Käyttäjän H/T/M/S (1 99) ohjauskomento AUTO DigiHeat 6+:lle 6 Lämmitysohjauskomento OUT DigiHeat 6+:lle OUT <Käyttäjän H/T/M/S (1 99) 7

8 7 Hälytyksen vastaanottajan asettaminen 8 Virtakatkoshälytyksen aktivointi 9 Virtakatkoshälytyksen deaktivointi 10 Teknisen hälytyksen aktivointi SR <8 16 numeroa> <Käyttäjän PS ON <Käyttäjän PS OFF <Käyttäjän TA ON <Käyttäjän 11 Teknisen hälytyksen TA OFF <Käyttäjän deaktivointi 12 Hälytyslaskurin nollaus AR <Käyttäjän 13 Yksikön nimen asetus SN <enintään 12 merkkiä> <Käyttäjän 14 Käyttäjän PIN-koodin ( ) <Käyttäjän vaihtaminen 15 Sisäisen lämpömittarin kalibrointi CAL <Temp=xx,y> <Käyttäjän 16 Ulkoisen lämpömittarin aktivointi ET ON <Käyttäjän 17 Ulkoisen lämpömittarin deaktivointi 18 Paikallisen pakko-ohjauksen aktivointi 20 Paikallisen pakko-ohjauksen deaktivointi 20 Lämpötilahälytyksen aktivointi ja määrittäminen ET OFF <Käyttäjän OVER ON <Käyttäjän OVER OFF <Käyttäjän ST <low> <high> ( 50 50) ( 50 50) <Käyttäjän 21 Tehdasasetusten nollaus RESET <Käyttäjän 22 GSM Control Plus -järjestelmän tilan lukeminen 23 Raportoi versio SW & signaalin voimakkuus STAT/STATUS SW <Käyttäjän <Käyttäjän 8

9 Valodiodit Ohessa kuvatut valodiodit ovat GSM Control Plus -yksikön etupaneelissa. Kaikkiaan valodiodeja on viisi. Taulukossa on kuvattu ensin ylin valodiodi, sitten seuraava jne. Väri Nimi Toiminto D204 Pun. GSM Ei yleensä loista. Vilkkuu kerran sekunnissa, jos yksikkö ei ole kirjautuneena GSMverkkoon. Vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa, jos GSM-signaali on liian heikko lähettämään tietoa. D204 on myös Testipainikkeen ilmaisin. Jos PIN-koodi on väärä tai SIM-kortissa on vikaa, D204 ja D203 vilkkuvat yhtä aikaa. D205 Kelt. Linja D205 loistaa, kun simuloitu PSTN-puhelinlinja on aktiivinen (hook-off-tilassa). Se loistaa myös, kun lähetysjonossa on viestejä. D202 Sin. Safenet * D203 Vihr. Signaali D202 loistaa jatkuvasti, jos GPRS-kysely on aktivoitu ja toimii normaalisti. Kysely on tarkistus, joka tehdään tasaisin väliajoin sen varmistamiseksi, että GSM Control Plus toimii niin kuin kuuluu ja voi lähettää hälytyksiä. Valodiodi vilkkuu, jos GPRSviestinnässä on vikaa. D202 on pois toiminnasta, jos GPRS-kysely on deaktivoitu tai jos viimeisessä kyselyssä tapahtui virhe. D203 ilmaisee GSM-signaalin voimakkuuden. Viisi vilkahdusta peräkkäin on paras mahdollinen signaalinvoimakkuus (> 53 db). Ellei valodiodi vilku, signaalinvoimakkuus ei riitä viestintään. Vähintään kolme välähdystä on suositeltavaa, jotta GSM Control Plus pystyisi välittämään hälytyksiä simuloitua PSTN-puhelinlinjaa käyttäen. Jos PIN-koodi on väärä tai SIM-kortissa on vikaa, D203 ja D204 vilkkuvat yhtä aikaa. D201 Vihr. Virta D201 loistaa, kun GSM Control Plus käyttää ulkoista virtalähdettä. Kun se ei loista, järjestelmä käyttää varmistusakkua. *) Edellyttää Safenetin ja mukana toimitetun SIM-kortin käyttöä. Ulkoisten laitteiden kytkentä Virransaanti Kaapeliliitin tai plugi-jakki-kytkentä tai RJ45-liitin Simuloitu PSTN-puhelinlinja RJ45-liitin tai kaapeliliitin AC AC Power Supply 7-28VDC 10-24VAC min 800mA Tip Ring RJ Tip Ring External phone / alarm system RJ Input: 3-state Normal Closed (NC) Input: 3-state Normal Open (NO) Input X 0 V 4k7 Ω Input X 0 V 4k7 Ω Input: Digitaalinen Input X 0VDC < +2,4VDC = 0 +2,4VDC < +12VDC = 1 0 V 0 V Input: avokollektoripiiristä tulevien signaalien liitäntä Input X 3-state mode 0 V 0 V External system open collector Output: rele lähdöt 1 ja 2 Output: kollektorit auki: lähdöt 3 ja 4 Output 1 or 2 NO C NC User equipment Max + 24VDC, 1A Output 3 or 4 0 V Input 1 or 2 0 V NO C NC Max +24VDC, 500mA 0 V 9 10k Ω NTC

10 Safenet Safenetiin kuuluvat toiminnot (edellyttävät jo asennetun SIM-kortin käyttöä) Simuloitu analoginen puhelinlinja (PSTN) GSM-verkon kautta Automaattinen konfigurointi kytkettäessä järjestelmään jännite Säännöllinen yhteystesti sen varmistamiseksi, että kaikki toimii Neljä tuloliitäntää. Vakiokäyttöä ovat: 1) sisäanturi, 2) ulkoanturi, 3) hälytin, 4) DigiHeat 6+:n pakkoohjauspainike. Ellei sisä- tai ulkoantureita haluta käyttää, liitäntöjä 1 ja 2 voi käyttää hälytyksen välittämiseen. Käyttäjä voi määritellä Safenetin kanssa liitäntöjen hälytystekstit. Neljä liitäntää, joita voi kauko-ohjata tekstiviesteillä. Vakiokäyttöä ovat: 1) DigiHeat 6+:n kauko-ohjaus, 2) DigiHeat 6+:n kauko-ohjaus, 3) vapaa, 4) vapaa Integroidut järjestelmähälytykset (lämpötila, virtakatkos, tekninen vika) Kaikki järjestelmä- ja tuloliitännät pystyvät lähettämään useisiin vastaanottimiin Toiminnot ilman Safenetiä (riippuu SIM-kortista) Simuloitu analoginen puhelinlinja (PSTN) GSM-verkon kautta. neljä kauko-ohjattavaa liitäntää (tekstiviesteillä) Integroidut järjestelmähälytykset (lämpötila, virtakatkos, tekninen vika) voidaan lähettää yhdelle vastaanottajalle. Lisävarusteet Ulkoinen antenni GSM Control Plus -järjestelmään Sisäanturi GSM Control Plus -järjestelmään (sisältyy) Sisäanturi GSM Control Plus -järjestelmään SSTL numero Tekniset tiedot Liitännät Jännite Virta Huomautuksia Virransyöttö DC 7 28 V V Sekä vaihto- että tasajännite ovat mahdollisia DC DC Virransyöttö AC V VA Sekä vaihto- että tasajännite ovat mahdollisia AC C 50Hz Virransyötön 1.5 A Virrankulutuksen ylärajaksi on asetettu 0.5 A sulake Varmistusakku 7.2 V 1600 mah NiMH 6 kennoa 5/3 AAA Virrankulutus 80 ma Hyvät vastaanotto-olot keskim. Virrankulutus 500 ma Vain lyhyitä jaksoja enint. Lähdöt (output) < 24 V < 1 A Rele, jossa NO/C/NC 1 2 DC Lähdöt (output) < 28 V < 500 ma Avoin kollektori yhteinen maa 3 4 DC Tulot (input) 1 4 Analoginen tila < 16 V DC 100 k Ω impedanssi 12 bit ADC prosessorissa alueella = 0 15 V DC Tulot (input) 1 4 Digitaalinen tila <12 V DC 100 kω impedanssi Ennalta määritelty jännitetaso määrittää tuloksen = 0 tai 1 Tulot 1 4 Kolmitilamoodi Simuloitu puhelinlinja (PSTN) 0 V DC 1.5 V DC 2.5 V DC 48 V soitto Vaatii 4.7 kω:n vastuksen kytkemistä joka tuloliitäntään Virtapiiri suljettu (Short circuit) (Hälytys) Normaalitila Virtapiiri auki (Open Circuit) (Hälytys) Simuloi perinteistä puhelinverkkoa. Tiedon välittämiseen käytetään GSM-verkkoa. 10