Käyttöohje GSM Control Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "580.080 08.11.2006. Käyttöohje GSM Control Plus"

Transkriptio

1 Käyttöohje GSM Control Plus 1

2 FI Johdanto GSM Control Plus -järjestelmällä on monia käyttöalueita. Seuraavassa on selitetty tärkeimmät. Lämmityksen ohjaus GSM Control Plus -järjestelmällä voi kauko-ohjata tekstiviesteillä johdotonta DigiHeat 6+ lämmitysjärjestelmää. Ohjaus on mahdollista myös internetin ja kiinteän puhelinlinjan kautta, kun käytetään osoitteeseen kytkettyä liittymää. Kauko-ohjausvalinnat ovat AUTO, eli mukavuuslämpötila, ja OUT, eli poissaololämpötila. Mukavuustilassa DigiHeat 6+:n kuuteen vyöhykkeeseen voi asettaa vapaasti omat päivä- ja yölämpötilojen profiilit. DigiHeat 6+ ohjaa seinään asennettuja Unique-läpivirtauslämmittimiä, lämmityskaapelin 16 ampeerin termostaattia sekä lisäksi 16 ampeerin relettä, joka voi olla joko kiinteästi asennettu tai pistorasiassa. GSM Control Plus -järjestelmän mukana toimitetaan valmiiksi kytketty johdin, jonka käyttäjä kytkee DigiHeat 6+ -lämmityksenohjauskeskukseen ennen järjestelmän käyttöönottoa. Kytkentäjohdon päässä oleva vihreä urosliitin kytketään DigiHeat 6+ -yksikön vihreään naarasliittimeen. Irrota ennen kytkentää DigiHeat 6+:n alareunassa olevat ruuvit ja poista takakansi. Johdolle voi tehdä läpiviennin joko takakanteen tai yksikön sivuun. Tekstiviestikomennot AUTO ja OUT ylittävät aina paikalliset DigiHeat 6+:n säätimen asetukset. Kun DigiHeat 6+:aa ohjataan tekstiviestikomennoilla AUTO tai OUT, silloin yksikön näytössä näkyy teksti auto tai out. DigiHeat 6+:aa ei ole mahdollista säätää paikalla ollessa, jos siihen on lähetetty tekstiviestikomennot AUTO tai OUT. Kauko-ohjauksen kumoamiseksi pitää painaa GSM Control Plus -yksikön alareunassa olevaa punaista ohjauspainiketta kolme sekuntia. Huom.! Painikkeen aktivoimiseksi GSM Control Plus yksikköön on lähetettävä ensin tekstiviestillä komento Over on <out>. Ohjauspainike ei toimi, ellei komentoa ole lähetetty. Perehdy kunkin yksittäisen tekstiviestin komentoihin (erillisessä luvussa Komennot). DigiHeat on ohjattu SMS-viestillä AUTO-tilaan. Paikallinen ohjaus ei ole mahdollinen. Pidä yliohjauspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan salliaksesi paikallisen ohjauksen. DigiHeat:n yliohjaus on kumottu. Säätöpyörä on AUTO-asennossa. Paikallinen ohjaus on mahdollinen. Sisä- ja ulkolämpötilan lukeminen Sisä- ja ulkolämpötilan lukeminen on mahdollista kytkemällä johdolliset lämpötilatunnistimet suoraan GSM Control Plus -yksikköön (ks. erillinen kytkentäkaavio). Sisäanturi toimitetaan järjestelmän mukana, ja sen voi asentaa RS-16-kytkentärasiaan tai suoraan seinään. Sisäanturitoimitukseen kuuluu 1,5 metrin liitäntäjohdin. Sitä voi pidentää aina 30 metriin saakka. Ulkoanturit ovat lisävarusteita, ja niiden suojausluokitus on ulkokäyttöön sopiva (IP 54). Ulkoanturien mukana ei toimiteta liitäntäkaapelia. Ulkoanturin kytkennät tehdään kaksinapaisella puhelinkaapelilla (PT tai vastaava). GSM Control Plus -yksikössä on myös oma sisäinen lämpötila-anturinsa, jonka tarkkuus on hiukan rajallinen. Sisäanturi suositellaan kalibroitavaksi tekstiviestikomennolla CAL: Lämpötila-antureita ei käytetä termostaattien lämpötilaohjaukseen. Virtakatkos ja/tai pakkasvaroitus Virtakatkosvaroitus ja pakkashälytys ovat yksi GSM Control Plus -järjestelmän ominaisuus. Varoitus annetaan yli kymmenen sekuntia kestävästä virtakatkoksesta. Kun virta palaa, GSM Control Plus lähettää tästä 2

3 automaattisesti tekstiviesti-ilmoituksen. Pakkasvaroitus lähetetään ulkoisen sisäanturin mittaaman lämpötilan perusteella. Kriittisen lämpötilarajan voi valita itse, mutta +5 C:een lämpötila-asetus voi olla järkevä. Sekä virtakatkos- että pakkashälytys aktivoidaan omilla tekstiviesteillään. Katso luku Komennot. Hälytykset GSM Control Plus voidaan yhdistää useimpiin hälytysjärjestelmiin niin, että se välittää halutut hälytykset hälytyskeskukseen, vahtimestaripalveluun, yksityishenkilölle tai jonnekin muualle. Hälytyksen siirto GSM Control Plus -järjestelmän kautta voidaan tehdä kahdella tavalla: 1) Hälytyksen välitys GSM Control Plusin simuloidun puhelinlinjan (PSTN) kautta GSM Control Plus voi välittää hälytyksiä kaikista hälytysjärjestelmistä, joissa käytetään soittajaa hälytyskeskuksen kanssa viestimiseen. Useimmat nykyiset ammattimaiset asunto- ja mökkihälytysjärjestelmät on varustettu tällaisella soittajalla, jotta ne voivat välittää hälytyksen joko analogisen puhelinlinjan tai ISDNlinjan kautta. GSM Control Plus voi tällöin korvata olemassa olevan analogisen tai ISDN-linjan hälytysten välittämisessä. Silloin järjestelmä lähettää hälytykset GSM-verkon eikä perinteisen puhelinlinjan kautta. Jos GSM-verkon signaali on voimakas, hälytysten välitys on erittäin varmaa. Hyvän GSM-peiton voi varmistaa käyttämällä ulkoista antennia. Hälytyskeskus voi esimerkiksi hälyttää paikalle vahtimestaripalvelun, vartiointipalvelun, poliisin, palolaitoksen tms. riippuen siitä, millaisesta hälytystilanteesta on kyse. Tällainen hälytyksen välitys edellyttää, että järjestelmässä käytetään mukana tulevaa SIM-korttia, joka tuke Safenet-hälytyspalvelua. (Kts lisää erillisestä luvusta Safenet) 2) Hälytyksen välitys GSM Control Plus -yksikön liitäntöjen kautta GSM-verkko pystyy välittämään edelleen ulkoisen hälytinlaitteiston reletilan GSM Control Plus -yksikön liitännän/liitäntöjen kautta. Hälyttimissä on usein relelähtö, joka aktivoituu hälytyksen tapahtuessa, ja tämä kytketään tällöin GSM Control Plus -järjestelmään, jolloin hälytystoiminta on yksinkertainen. Tällöin hälytys tapahtuu määriteltyyn matkapuhelinnumeroon (hälytyksen voi tehdä ainoastaan yhteen numeroon). SIM-kortti Sim-kortin valinta Mahdollisuudet käytettäessä GSM Control Plus -järjestelmään valmiiksi asennettua SIM-korttia: Vaihtoehto 1) Safenet-hälytyspalvelut ja lämmityksen ohjaus tekstiviestillä Käytetään GSM Control Plus -järjestelmään valmiiksi asennettua SIM-korttia. Mukana toimitetun SIM-kortin aktivoimiseksi on faksattava rekisteröintilomake Safeteliin, numero Mukana tulevaa korttia on käytettävä Safenetin palveluiden yhteydessä (ks. erillinen kuvaus). Mukana toimitettua SIM-korttia ja liittymää koskevissa kysymyksiä ota yhteyttä Safteliin, puh Vaihtoehto 2) hyttami.no-lämmityksenohjauspalvelut tekstiviestillä, internetin tai kiinteän puhelinlinjan kautta Jos haluat käyttää ainoastaan hyttami.no-lämmityksenohjauspalvelua, ota yhteyttä Plasukseen, puh Kerro jo asennetun SIM-kortin GSM-puhelinnumero (se lukee pakkauksen etiketissä). Kerro myös, että SIM-kortti on asennettu GSM Control Plus -järjestelmään. Lähempiä tietoja hyttami.no:sta löydät pakkauksessa olevasta tiedotteesta. Vaihtoehto 3) Safenet ja hyttami.no: Jos haluat käyttää sekä Safenetiä että hyttami.no:ta, se tapahtuu seuraavasti: Lähetä GSM Control Plusiin valmiiksi asennetun SIM-kortin rekisteröintilomake Safeteliin, numero Ota sitten yhteyttä Plasukseen, puh , 3

4 ja kerro oman GSM Control Plus -järjestelmäsi GSM-numero (se lukee pakkauksen etiketissä). Kerro myös, että SIM-kortti on asennettu GSM Control Plus -järjestelmään. Mahdollisuudet käyttää omavalintaista SIM-korttia Vaihtoehto 4): Käytä omavalintaista SIM-korttia. Huom.! Ladattavaa korttia ei pidä käyttää. Omaa SIM-korttia käytettäessä kortin PIN-koodi on deaktivoitava. Matkapuhelimesi käyttöohjeesta selviää, miten tämä tapahtuu. Huom.! SIMkortin saa vaihtaa ainoastaan silloin, kun sekä varmistusakku että virta ovat pois kytkettynä. Katso erillistä kohtaa siitä, millaisia mahdollisuuksia oman SIM-kortin käyttö tarjoaa. 1. Varmista, että SIM-kortti on aktivoitu. Järjestelmässä voi käyttää erilaisia SIM-kortteja, jotka tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia sen mukaan, millaisia tarpeita on lämmityksenohjaukseen ja varoituksiin tai hälytyksiin. 2. Tee GSM Control Plus -yksikköön kaikki lämmityksenohjaukseen, lämpötilan lukemiseen ja hälytyksiin tarvittavat kytkennät. Liitännöistä on kerrottu erillisessä luvussa. GSM Control Plus -yksikön etuosassa on viisi valodiodia. Vihreän valodiodin D201:n on loistettava kaiken aikaa, punainen valodiodi D204 taas vilkkuu, kunnes GSM Control Plus on kirjautunut GSM-verkkoon. 3. Tarkista GSM-verkon signaalin voimakkuus. Tarkkaile vihreää valodiodia D203:n toimintaa: viisi vilkahdusta = erittäin voimakas signaali, yksi vilkahdus = huono signaali. Jos vilkahduksia on kaksi tai vähemmän, käytä SW-komentoa, jolla saat tarkan signaalinvoimakkuuden. Jos halutaan välittää hälytyskomentoja simuloidun puhelinverkon (PSTN) kautta, signaalinvoimakkuuden on hyvä olla 11 tai parempi. Pelkästään tekstiviestejä välitettäessä signaalinvoimakkuudeksi riittää8. 4. Jos GSM-verkon voimakkuus ei tunnu riittävältä, GSM Control Plus -yksikköön on liitettävä ulkoinen antenni. Irrota tällöin ensin sisäinen antenni (MMCX-liitäntä, 50 ohmia), ja liitä siihen sen jälkeen ulkoinen antenni. Sellainen on saatavana GSM Control Plus -järjestelmän lisävarusteena. On mahdollista käyttää myös muun tyyppisiä antenneja, joissa on MMCX-liitäntä. 5. Yksinkertainen vianhaku Tarkista SIM-kortti. Aseta SIM-kortti tavalliseen matkapuhelimeen ja varmista, että sen kautta voi soittaa Varmista virransaanti: palaako valodiodi D201 niin kuin pitäisi? 6. Testaa simuloitu puhelinlinja (PSTN), jos tätä on tarkoitus käyttää hälytysten välittämiseen. Tämä tapahtuu laukaisemalla hälytys, minkä jälkeen tarkistetaan hälytysvastaanottimesta, onko hälytys välittynyt oikein. Kun simuloitu linja on kunnossa, syttyy keltainen valodiodi D Testaa lähtöliitäntöjen kytkennät lähettämällä tekstiviestikomentoja. DigiHeat 6+:n kauko-ohjaamisessa tämä tapahtuu joko komennoilla AUTO tai OUT. Katso muuten erillistä komentolistaa ja erillistä lukua yksityiskohdista. Huom.! Pane merkille erityisesti GSM Control Plus -yksikön alla olevan punaisen pakkoohjauspainikkeen toiminta. Se aktivoituu komennolla over on <pin>. Kun pakko-ohjauspainike on aktivoitu, sitä painetaan kaksi sekuntia, jolloin tekstiviestiohjaus kumoutuu. Kun DigiHeat 6+aa on ohjattu tekstiviestin kautta, yksikön näytössä lukee joko auto tai out. DigiHeat 6+:aan ei voi tehdä mitään muutoksia niin kauan, kun tekstiviestiohjaus on käytössä, ja juuri siksi on tärkeää tuntea pakkoohjauspainikkeen käyttö. 8. Tarkista GSM-verkon signaalinvoimakkuus toistamiseen. Varmistu, että voimakkuus pysyy vakaana samalla, aiemmin mitatulla tasolla. Käytä tarvittaessa SW-komentoa (muutos ei saa olla kolmea pistettä enempää). 4

5 Kytkennät Akku 7,2 V Batteri 7,2V Testauspainike Testknapp Resetknapp Nollauspainike Antenne Antenniiliitin Sabotasjebryter Ilkivalta kytkin LED-rivi: D204 GSM (punainen) Dioderekken viser: D205 Linja (keltainen) D204 (Rød) Kontakt D202 GSM/Testknapp Safenet (sininen) D205 (Gul) Melding D203 i Signaali kø/linje (vihreä) i bruk D201 Virta (vihreä) D202 (Blå) GPRS-poll operativt D203 (Grønn) GSM-signalstyrke D201 (Grønn) Nettspenning tilkoplet SIM kort 0 Volt 0 Utgang volttia 4 Lähtö 4 (avoin kärki, vapaa) Lähtö 3 (avoin kärki, vapaa) Utgang 3 Utgang 2 Lähtö 2 (Auto/Out DigiHeat, kytketty NC-C) Utgang 1 Lähtö 1 (Auto/Out DigiHeat, kytketty NC-C) Tulo 4 (ohituskytkin DigiHeat, 3 sek painallus) Inngang 4 Sikring Sulake 1,5AA AC/DC 9 28 V Ulkoinen voi kytkeä vaihtoehtoisesti tähän AC/DC 9V-28V Inngang 3 Tulo 3 (Tekninen hälytys, muista 4,7 kω vastus) Inngang 2 Tulo 2 (T2 ulkolämpötila tunnistin, NTC 10k/25ºC, lisävaruste) Inngang 1 0 Volt Tulo 1 (T1, sisälämpötila tunnistin, NTC 10k/25ºC, sisältyy) Simulert telefonlinje 0 volttia Simuloitu PSTN-linja Komennot Batterieliminatorkontakt AC/DC 9V-28V Virtaliitin AC/DC 9 28 V Seuraavassa on esitetty tekstinä ja esimerkeillä yleisimmät tekstiviestikomennot, joilla GSM Control Plus -järjestelmää voi ohjata. Täydellinen tekstiviestikomentokatsaus on erillisessä taulukossa. Sillä ei ole väliä, käyttääkö tekstiviesteissä isoja vai pieniä kirjaimia. Lämmityksen ohjaus komennoilla AUTO ja OUT, sekä pakko-ohjaus (OVER) Tekstiviestikomennot AUTO ja OUT ohittavat aina DigiHeat 6+ -yksikön säätimen paikalliset asetukset. Kun järjestelmää pakko-ohjataan tekstiviestikomennoilla AUTO tai OUT, DigiHeat 6+:n näytössä lukee joko auto tai out. DigiHeat 6+:aa ei voi ohjata paikallisesti silloin, kun tekstiviestikomennot AUTO tai OUT on lähetetty. Pakko-ohjauksen kumoamiseksi on painettava GSM Control Plus -yksikön alla olevaa pakko-ohjauspainiketta kaksi sekuntia. DigiHeat 6+:n näyttö siirtyy tällöin näyttämään lämpötilaa eikä auto - tai out -tekstejä. Huom.! Pakko-ohjauspainikkeen aktivoimiseksi GSM Control Plus yksikköön on lähetettävä komento Over on <pin>. Pakko-ohjauspainike ei toimi, ellei sitä ole aktivoitu. lähetä komento Pakko-ohjauspainikkeen aktivoiminen (Over) Pinner i RJ45-kontakt: Pin 1 & 8 = AC/DC 9V-28V Pin 4 & 5 = Simulert telefonlinje Pin 2,3,6,7 = Not Connected RJ45-liittimen kytkentäjärjestys: Nastat 1 & 8 = AC/DC V Nastat 4 & 5 = Simuloitu PSTN-linja OVER ON 1111 Pakko-ohjauspainike on aktivoitu, ja nyt sitä voi käyttää tekstiviestikomentojen AUTO ja OUT pakkoohjauksen kumoamiseksi. AUTO Jos halutaan aktivoida Mukavuus-ohjelma (AUTO), lähetetään tekstiviesti AUTO 1111 Lämmittimet säätyvät nyt ennalta asetettuun mukavuuslämpötilaan (5 30 C). PIN-koodi on

6 Tuntimäärän voi asettaa halutuksi (1 99), toisin sanoen näin määritellään, kauanko toiminto on aktiivisena. Valitun tuntimäärän jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti OUT-tilaan. Lähetä esimerkiksi viesti AUTO H Tällöin lämmittimet säätyvät mukavuuslämpötilaan (5 30 C) 48 tunnin ajaksi, minkä jälkeen järjestelmä palautuu pysyvästi poissaololämpötilaan. Kun viesti on lähetetty, lähettäjä saa vähän ajan päästä kuittausviestin. Tämä voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: OUT is on permanently T1: 5,7 C T2: 8.7 C Terminal: 12.2 C Esimerkin kuittausviestistä näkee, että GSM Control Plus on tilassa OUT, toisin sanoen DigiHeat 6+:n poissaololämpötila on aktivoituna pysyvästi. Lisäksi tekstiviestistä näkee, että järjestelmä mittaa erillisen sisäanturin (T1) lämpötilaksi +5,7 C (T1), ja erillisen ulkoanturin lämpötilaksi 8,3 C. GSM Control Plus -yksikön sisäinen lämpötila on 12,2 C. Sisäisen anturin ja erillisen sisäanturin ilmoittama lämpötilaero voi johtua siitä, että sisäistä anturia ei ole kalibroitu, tai vaikka siitä että GSM Control Plus -yksikkö on lämpimämmässä tilassa kuin erillinen sisäanturi. Perehdy komentoon CAL, jolla GSM Control Plus -yksikön sisäinen lämpötila-anturi kalibroidaan. OUT Kun halutaan poissaololämpötila, lähetetään tekstiviesti OUT 1111 Lämmittimet säätyvät tällöin ennalta asetettuun poissaololämpötilaan (5 30 C). Vastaavasti kuin AUTO-komennolla, järjestelmä on mahdollista asettaa halutuksi aikajaksoksi OUTtilaan. Lähetä tekstiviesti, esim. OUT H Tällöin lämmittimet säätyvät 72 tunniksi poissaololämpötilaan (5 30 C), minkä jälkeen järjestelmä palautuu pysyvästi mukavuuslämpötilaan (AUTO). PIN-koodi Väärinkäytön estämiseksi on jokaisen tekstiviestin käskyssä käytettävä oikeaa PIN-koodia. Jos käytetään liittymää hyttami.no, PIN-koodi voidaan poistaa, jos tekstiviestikomento lähetetään ennalta rekisteröidystä puhelinnumerosta. Oletusarvoinen GSM Control Plus -järjestelmän PIN-koodi on Koodi kannattaa vaihtaa väärinkäytön estämiseksi. PIN-koodin vaihtamiseksi lähetä tekstiviesti esim. PIN Uusi PIN-koodi on nyt 1234, jolloin se korvaa entisen PIN-koodin Hälytyksen vastaanottajan asettaminen (SR) Ennen GSM Control -järjestelmän käyttöönottoa on ratkaistava, halutaanko matkapuhelimeen vastaanottaa jäätymisvaara- tai sähkökatkoshälytyksiä tai mahdollisia teknisiä hälytyksiä. Hälytystilanteessa GSM Control Plus lähettää tällöin tekstiviestin hälytyksen vastaanottajaksi rekisteröityyn matkapuhelinnumeroon. Jos halutaan käyttää useita vastaanottajia, on käytettävä Safenetiä. Hälytyksen vastaanottajan rekisteröimiseksi lähetä viesti SM Puhelinnumero on nyt asetettu lämpötila-, virtakatkos- ja/tai teknisten hälytysten vastaanottajaksi. Huom.! Muista, että on valittava myös, mitkä hälytykset halutaan vastaanottaa. Katso tästä erilliset komennot. Lämpötilahälytys matala- ja korkealämpötilalle (ST) GSM Control Plus tarjoaa ylimääräisenä varmistuksena mahdollisuuden vastaanottaa lämpötilahälytys, joka perustuu GSM Control Plus -yksikköön kytketyn erillisen sisäanturin mittaamaan lämpötilaan. Käyttäjä voi itse määrittää ylä- sekä alarajan lämpötilalle, joka on -50 ja +50 C välissä. Lämpötilahälytyksen alarajan asettamiseksi 5 C ja ylärajan 35 C, lähetä viesti ST

7 Vastaanottajaksi rekisteröity puhelin (ks. Aseta hälytyksen vastaanottaja) voi nyt vastaanottaa hälytyksiä, jos GSM Control Plus -yksikköön kytketty lämpötilatunnistin mittaa lämpötila alle 5 C tai yli 35 C. Jos alarajahälytys on määritetty +5 C, voi seuraavan alarajahälytyksen saada vasta kun lämpötila on noussut +6 C ja sitten laskenut taas +5 C. Jos ylärajahalytys on asetettu +30 C, voi seuraavan ylärajahälytyksen saada vasta kun lämpötila on laskenut +29 C, ja sitten noussut taas +30 C. GSM Control Plus -yksikön sisältä mitatun lämpötilan kalibrointi (CAL) GSM Control Plus -yksikössä on lämpötila-anturi, joka on kalibroitava oikean lämpötilan saamiseksi. Huomaa, että tämä anturi ei ole erityisen tarkka, ja siksi suositellaan käytettäväksi ulkoista anturia, jotta sisälämpötilan mittaus olisi tarkka. Jos GSM Control Plus antaisi mitta-arvoksi vaikka 11,4 C, vaikka lämpömittari näyttää 8,8 C, silloin GSM Control Plus on kalibroitava. Lähetä komento KAL 8, GSM Control Plus on nyt kalibroitu, ja se mittaa saman lämpötilan, jonka lämpömittarisi näyttää (oheisessa esimerkissä 8,8 C). Sähkökatkoshälytys (PS) GSM Control voi lähettää hälytyksen sähkökatkoksesta hälytyksen vastaanottajalle (ks. Aseta hälytyksen vastaanottaja), jos se rekisteröi yli 10 sekuntia kestävän virtakatkoksen. Jos näitä hälytyksiä halutaan vastaanottaa, lähetä tekstiviesti PS ON 1111 Hälytyksen vastaanottajaksi kirjattu puhelin saa nyt hälytyksen yli kymmenen sekuntia kestävästä virtakatkoksesta. Kun virta jälleen palaa, tästä lähetetään uusi viesti. Virtahälytyksen kytkemiseksi pois toiminnasta lähetetään viesti PS OFF Tilailmoitus (STAT) GSM Control Plus -järjestelmän tilan voi tarkistaa lähettämällä viesti STAT 1111 Nyt GSM Control Plus lähettää tilailmoituksen. Anna GSM Control Plus yksikölle nimi (SN) Joissakin tapauksissa GSM Control Plus -järjestelmä kannattaa ehkä nimetä. Oletusnimenä on Airborne Plus, ja se lukee ensimmäisenä kaikissa tekstiviesteissä. Nimen muuttamiseksi lähetä viesti SN nimi 1111 Tämä nimi näkyy nyt kaikissa GSM Control Plus -järjestelmän kuittausviesteissä. Nimessä saa olla enintään 12 merkkiä.. GSM Control Plus -järjestelmän kaikki tekstiviestikomennot No Toiminto Komento Param. 1 Param. 2 Param. 3 1 Kytke lähtö päälle ON 1/2/3/4 H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 2 Kytke lähtö pois OFF 1/2/3/4 H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 3 Kytke lähdöt päälle ON A H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 4 Kytke lähdöt pois OFF A H/T/M/S (1 99) <Käyttäjän 5 Lämmityksen- AUTO <Käyttäjän H/T/M/S (1 99) ohjauskomento AUTO DigiHeat 6+:lle 6 Lämmitysohjauskomento OUT DigiHeat 6+:lle OUT <Käyttäjän H/T/M/S (1 99) 7

8 7 Hälytyksen vastaanottajan asettaminen 8 Virtakatkoshälytyksen aktivointi 9 Virtakatkoshälytyksen deaktivointi 10 Teknisen hälytyksen aktivointi SR <8 16 numeroa> <Käyttäjän PS ON <Käyttäjän PS OFF <Käyttäjän TA ON <Käyttäjän 11 Teknisen hälytyksen TA OFF <Käyttäjän deaktivointi 12 Hälytyslaskurin nollaus AR <Käyttäjän 13 Yksikön nimen asetus SN <enintään 12 merkkiä> <Käyttäjän 14 Käyttäjän PIN-koodin ( ) <Käyttäjän vaihtaminen 15 Sisäisen lämpömittarin kalibrointi CAL <Temp=xx,y> <Käyttäjän 16 Ulkoisen lämpömittarin aktivointi ET ON <Käyttäjän 17 Ulkoisen lämpömittarin deaktivointi 18 Paikallisen pakko-ohjauksen aktivointi 20 Paikallisen pakko-ohjauksen deaktivointi 20 Lämpötilahälytyksen aktivointi ja määrittäminen ET OFF <Käyttäjän OVER ON <Käyttäjän OVER OFF <Käyttäjän ST <low> <high> ( 50 50) ( 50 50) <Käyttäjän 21 Tehdasasetusten nollaus RESET <Käyttäjän 22 GSM Control Plus -järjestelmän tilan lukeminen 23 Raportoi versio SW & signaalin voimakkuus STAT/STATUS SW <Käyttäjän <Käyttäjän 8

9 Valodiodit Ohessa kuvatut valodiodit ovat GSM Control Plus -yksikön etupaneelissa. Kaikkiaan valodiodeja on viisi. Taulukossa on kuvattu ensin ylin valodiodi, sitten seuraava jne. Väri Nimi Toiminto D204 Pun. GSM Ei yleensä loista. Vilkkuu kerran sekunnissa, jos yksikkö ei ole kirjautuneena GSMverkkoon. Vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa, jos GSM-signaali on liian heikko lähettämään tietoa. D204 on myös Testipainikkeen ilmaisin. Jos PIN-koodi on väärä tai SIM-kortissa on vikaa, D204 ja D203 vilkkuvat yhtä aikaa. D205 Kelt. Linja D205 loistaa, kun simuloitu PSTN-puhelinlinja on aktiivinen (hook-off-tilassa). Se loistaa myös, kun lähetysjonossa on viestejä. D202 Sin. Safenet * D203 Vihr. Signaali D202 loistaa jatkuvasti, jos GPRS-kysely on aktivoitu ja toimii normaalisti. Kysely on tarkistus, joka tehdään tasaisin väliajoin sen varmistamiseksi, että GSM Control Plus toimii niin kuin kuuluu ja voi lähettää hälytyksiä. Valodiodi vilkkuu, jos GPRSviestinnässä on vikaa. D202 on pois toiminnasta, jos GPRS-kysely on deaktivoitu tai jos viimeisessä kyselyssä tapahtui virhe. D203 ilmaisee GSM-signaalin voimakkuuden. Viisi vilkahdusta peräkkäin on paras mahdollinen signaalinvoimakkuus (> 53 db). Ellei valodiodi vilku, signaalinvoimakkuus ei riitä viestintään. Vähintään kolme välähdystä on suositeltavaa, jotta GSM Control Plus pystyisi välittämään hälytyksiä simuloitua PSTN-puhelinlinjaa käyttäen. Jos PIN-koodi on väärä tai SIM-kortissa on vikaa, D203 ja D204 vilkkuvat yhtä aikaa. D201 Vihr. Virta D201 loistaa, kun GSM Control Plus käyttää ulkoista virtalähdettä. Kun se ei loista, järjestelmä käyttää varmistusakkua. *) Edellyttää Safenetin ja mukana toimitetun SIM-kortin käyttöä. Ulkoisten laitteiden kytkentä Virransaanti Kaapeliliitin tai plugi-jakki-kytkentä tai RJ45-liitin Simuloitu PSTN-puhelinlinja RJ45-liitin tai kaapeliliitin AC AC Power Supply 7-28VDC 10-24VAC min 800mA Tip Ring RJ Tip Ring External phone / alarm system RJ Input: 3-state Normal Closed (NC) Input: 3-state Normal Open (NO) Input X 0 V 4k7 Ω Input X 0 V 4k7 Ω Input: Digitaalinen Input X 0VDC < +2,4VDC = 0 +2,4VDC < +12VDC = 1 0 V 0 V Input: avokollektoripiiristä tulevien signaalien liitäntä Input X 3-state mode 0 V 0 V External system open collector Output: rele lähdöt 1 ja 2 Output: kollektorit auki: lähdöt 3 ja 4 Output 1 or 2 NO C NC User equipment Max + 24VDC, 1A Output 3 or 4 0 V Input 1 or 2 0 V NO C NC Max +24VDC, 500mA 0 V 9 10k Ω NTC

10 Safenet Safenetiin kuuluvat toiminnot (edellyttävät jo asennetun SIM-kortin käyttöä) Simuloitu analoginen puhelinlinja (PSTN) GSM-verkon kautta Automaattinen konfigurointi kytkettäessä järjestelmään jännite Säännöllinen yhteystesti sen varmistamiseksi, että kaikki toimii Neljä tuloliitäntää. Vakiokäyttöä ovat: 1) sisäanturi, 2) ulkoanturi, 3) hälytin, 4) DigiHeat 6+:n pakkoohjauspainike. Ellei sisä- tai ulkoantureita haluta käyttää, liitäntöjä 1 ja 2 voi käyttää hälytyksen välittämiseen. Käyttäjä voi määritellä Safenetin kanssa liitäntöjen hälytystekstit. Neljä liitäntää, joita voi kauko-ohjata tekstiviesteillä. Vakiokäyttöä ovat: 1) DigiHeat 6+:n kauko-ohjaus, 2) DigiHeat 6+:n kauko-ohjaus, 3) vapaa, 4) vapaa Integroidut järjestelmähälytykset (lämpötila, virtakatkos, tekninen vika) Kaikki järjestelmä- ja tuloliitännät pystyvät lähettämään useisiin vastaanottimiin Toiminnot ilman Safenetiä (riippuu SIM-kortista) Simuloitu analoginen puhelinlinja (PSTN) GSM-verkon kautta. neljä kauko-ohjattavaa liitäntää (tekstiviesteillä) Integroidut järjestelmähälytykset (lämpötila, virtakatkos, tekninen vika) voidaan lähettää yhdelle vastaanottajalle. Lisävarusteet Ulkoinen antenni GSM Control Plus -järjestelmään Sisäanturi GSM Control Plus -järjestelmään (sisältyy) Sisäanturi GSM Control Plus -järjestelmään SSTL numero Tekniset tiedot Liitännät Jännite Virta Huomautuksia Virransyöttö DC 7 28 V V Sekä vaihto- että tasajännite ovat mahdollisia DC DC Virransyöttö AC V VA Sekä vaihto- että tasajännite ovat mahdollisia AC C 50Hz Virransyötön 1.5 A Virrankulutuksen ylärajaksi on asetettu 0.5 A sulake Varmistusakku 7.2 V 1600 mah NiMH 6 kennoa 5/3 AAA Virrankulutus 80 ma Hyvät vastaanotto-olot keskim. Virrankulutus 500 ma Vain lyhyitä jaksoja enint. Lähdöt (output) < 24 V < 1 A Rele, jossa NO/C/NC 1 2 DC Lähdöt (output) < 28 V < 500 ma Avoin kollektori yhteinen maa 3 4 DC Tulot (input) 1 4 Analoginen tila < 16 V DC 100 k Ω impedanssi 12 bit ADC prosessorissa alueella = 0 15 V DC Tulot (input) 1 4 Digitaalinen tila <12 V DC 100 kω impedanssi Ennalta määritelty jännitetaso määrittää tuloksen = 0 tai 1 Tulot 1 4 Kolmitilamoodi Simuloitu puhelinlinja (PSTN) 0 V DC 1.5 V DC 2.5 V DC 48 V soitto Vaatii 4.7 kω:n vastuksen kytkemistä joka tuloliitäntään Virtapiiri suljettu (Short circuit) (Hälytys) Normaalitila Virtapiiri auki (Open Circuit) (Hälytys) Simuloi perinteistä puhelinverkkoa. Tiedon välittämiseen käytetään GSM-verkkoa. 10

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Käyttö- ja asennusohje Alde Smart Control -järjestelmälle Android Alde Smart Control App iphone 2 Pikaopas 3 Käyttöohje 4 Johdanto 4 Sovellus Alde smart control 5 Sovellus Alde smart control - päävalikko

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja

Rev 2.0. GSM-Line Käsikirja Fin Rev 2.0 Käsikirja Sisältö Sisältö Johdanto 1 LED-diodit 2 SIM-kortti 3 Ongelmanratkaisu 4 Häiriöt 5 Yksikön liittäminen 5 Tekniset tiedot 5 Hisselektronik AB Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ, Sweden.

Lisätiedot

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille KÄYTTÖOHJE WT-1010 GSM-välitin hälytysjärjestelmille WT-1010 on langaton laite, jonka avulla voidaan varmistaa hälytysjärjestelmien analogisten puhelinlinjojen (PSTN) toiminta GSM-verkkoa käyttäen. Laite

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien

PROBYTE GSM ALARM 9. PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien PROBYTE GSM ALARM 9 PROBYTE GSM ALARM#9 toimii SMS-hälyttimenä ja SMS-kauko-ohjaimena. Soitto- tai SMShälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Laite toimii jatkohälyttimenä kahdelle

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi

GSM LITE. Asennus- ja Ohjelmointiohje. GSM Lite Ver: 1.0 Fi GSM LITE Asennus- ja Ohjelmointiohje HUOMIOITAVAA: Laite on STS EN 55022 normin A luokan mukainen. Se on suunniteltu kytkettäväksi STN EM 60950 mukaiseen keskusyksikköön. Laitteen käyttö ohjeista poiketen

Lisätiedot

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEIDEN KYTKENTÄ 1. NTC-lämpötila-anturi (tuotenro 800-023) Lämpötila-anturi on integroitu käyttövalmiiksi n. 4 m pitkän

Lisätiedot

TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p.

TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p. TTA Finland Oy Tuotekatalogi GSM-ohjaimet Hirvialhonkatu 3 1.1.2009 37830 Viiala www.ttafinland.fi urakointi@ttafinland.fi p. +358 440 410 344 Malli Kuvaus Kuva Hinta (EUR) GsmAlarm-220 GsmAlarm-220 14

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje

Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje Älykoti.com Hälytysjärjestelmä - GSM Käyttöohje Yleistä GSM 900/1800/1900 yhteensopiva. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti. Kahdensuuntainen ohjaus Hälytykset hälytysjärjestelmästä matkapuhelimeen Ohjaa

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM8. PROBYTE GSM ALARM#8 toimii hälyttimenä ja kauko-ohjaimena usealle käyttäjälle. Soitto- tai SMShälytysviestien

PROBYTE GSM ALARM8. PROBYTE GSM ALARM#8 toimii hälyttimenä ja kauko-ohjaimena usealle käyttäjälle. Soitto- tai SMShälytysviestien PROBYTE GSM ALARM8 PROBYTE GSM ALARM#8 toimii hälyttimenä ja kauko-ohjaimena usealle käyttäjälle. Soitto- tai SMShälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Laite toimii jatkohälyttimenä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

GSM puhelin liitetään HF-johdon laitteeseen. Ohjauskomennot välittyvät etäpuhelimen näppäimistöltä DTMF-äänien avulla.

GSM puhelin liitetään HF-johdon laitteeseen. Ohjauskomennot välittyvät etäpuhelimen näppäimistöltä DTMF-äänien avulla. GSM rele Webasto/Eberspreacher Yleistä GSM rele laite ohjaa Nokia 3310 tai 3510 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM. käyttöohje v.1b. Maahantuoja VT-Turva Oy Teollisuuskatu 15 Joensuu vt@vt.fi ncf / 09

VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM. käyttöohje v.1b. Maahantuoja VT-Turva Oy Teollisuuskatu 15 Joensuu vt@vt.fi ncf / 09 VT-Turva oy VT GSM S. 1 VT GSM käyttöohje v.1b VT-Turva oy VT GSM S. 2 Sisällysluettelo 1 Laitteen toiminnat...3 1.1 Toiminnot...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Toiminnot ja valinnat...4 2 Ohjelmointi...6 2.1

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet Metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje

YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje YL-007M3B GSM-HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ Käyttöohje Ominaisuudet Kolmikaistainen GSM-yhteys, 900/1800/1900MHz Ilmoittaa hälytyksistä ääni- sekä/tai tekstiviestillä Hälytyksen voi kytkeä päälle/pois päältä mukana

Lisätiedot

GSM PG-30. Yleistä. 9.11.2011 Probyte GSM PG-30 ohje sivu 1/1

GSM PG-30. Yleistä. 9.11.2011 Probyte GSM PG-30 ohje sivu 1/1 GSM PG-30 Yleistä GSM rele PG-30 laite ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ

MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ 1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin.

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ CENTRO Centro käyttö- ja asennusohje 2 1. Yleistä Celotron Centro on monikäyttöinen etäohjausjärjestelmä, johon voidaan kytkeä - valvontoja (esim.

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE

GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE GSM robottimodeemi GSM-4S KÄYTTÖOHJE 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin kun puhelinlinjassa on vikaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö

VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Probyte GSM-PLUG PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM PLUG on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi helposti ohjata puhelimen välityksellä verkkokäyttöistä laittetta. Käyttäjä

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys

GSM -tuotteet. HUIPPULUOTETUN STD-32:n UUSI MALLI! Uutuutena: Musta ulkokotelo Uusittu piirilevy Pulssilaskuri Sähköpostilähetys Siitek Security Oy:n JM -hinnasto. Tarvikkeet & GSM -tuotteet. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tämä hinnasto on toistaiseksi voimassa ja Siitek Security Oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin. Kaikki

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Käyttöohje. GSM-A22 HeatLink. Neljä ohjauskanavaa langattomille sähkölaiteohjaimille. Jokaisessa kanavassa voi olla useita sähkölaiteohjaimia

Käyttöohje. GSM-A22 HeatLink. Neljä ohjauskanavaa langattomille sähkölaiteohjaimille. Jokaisessa kanavassa voi olla useita sähkölaiteohjaimia Käyttöohje GSM-A22 HeatLink Neljä ohjauskanavaa langattomille sähkölaiteohjaimille Jokaisessa kanavassa voi olla useita sähkölaiteohjaimia Automaattinen pakkasvahtitoiminta Lämpötilanvalvonta Optiona myös

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

Palovaroitinkeskus KÄSIKIRJA

Palovaroitinkeskus KÄSIKIRJA Palovaroitinkeskus EN54/CPD-hyväksytty 1293-CPD-0372 KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. Kuvaus... 2 1.1. Tulojen ja lähtöjen järjestely... 2 1.2. Kuinka toimii käynnistettäessä / normaalin toiminnan aikana...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Yleistä. Probyte GSM-ohjaus GSM-WEB PROBYTE OY

Yleistä. Probyte GSM-ohjaus GSM-WEB PROBYTE OY Probyte GSM-ohjaus GSM-WEB PROBYTE OY Yleistä PROBYTE GSM-ohjaus on reaaliaikainen ja interaktiivinen GSM-ohjauslaite, jolla käyttäjä voi ohjata pistorasiaan kytkettyä laitetta tavallisella koti- tai GSM

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö

MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA. FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö MOBIILIPEDAKOGIA OPETUKSESSA FERCS10 kiinteistön ohjaus- ja valvontajärjestelmän kytkentä, konfigurointi ja käyttö Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida Sähkö- ja automaatiotekniikka LSKKY 5.12.2013

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä.

HUOM! Tämä on vain pikaohje. Manuaalissa tarkemmat tiedot turvamääräyksistä, vaatimuksista ja asennuksesta sekä kytkennästä. SG4-BIG REFLECTOR MUTING valopuomien PIKAOHJE Sisältö: 1) Liitännät ja johtimet 2) DIP-kytkimet / asetukset 3) Kytkentä automaattikuittauksella ilman muting-toimintoa 4) Kytkentä käsinkuittauksella ilman

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Minifinder Pico KÄYTTÖOHJE

Minifinder Pico KÄYTTÖOHJE Minifinder Pico KÄYTTÖOHJE TOIMI NÄIN: Lataa laitetta ensimmäisellä käyttökerralla 8 tuntia. SMS SMS OK Google Maps Aloita käyttö lähettämällä tekstiviesti A1 seurantalaitteeseen. Saat puhelimeesi vahvistusviestin.

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä

Käyttöohje Thermo Call TC3. Yleisiä ohjeita. Käyttämisestä. Hyvä Webaston käyttäjä Käyttöohje Thermo Call TC3 Yleisiä ohjeita Hyvä Webaston käyttäjä Kiitämme uuden Thermo Call TC3 kauko-ohjaimen hankinnasta. Tällä laitteella voitte käyttää Webasto-lämmitintä helpolla ja ajanmukaisella

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje ANTTI GSM - 55 408054 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax. +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com 12-2012

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK

GSM robottimodeemi. Versio 4.06. GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK GSM robottimodeemi Versio 4.06 GSM-4 Ohjelma PIKAKÄYTTÖOHJE GDAŃSK 1. GSM-4 MODULIN OMINAISUUDET Analogisen puhelinlinjan simulointi GSM yhteyden avulla mahdollistaa hälytyksen siirron kohteesta silloinkin

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot