Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 Tulevaisuuden näkymät 2010 Tulikivi vuonna 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.04.2010 Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen. Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 Tulevaisuuden näkymät 2010 Tulikivi vuonna 2015"

Transkriptio

1 Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 Tulevaisuuden näkymät 2010 Tulikivi vuonna 2015

2 Me Konsernituloslaskelman lyhennelmä 01-12/ /2008 Muutos, % Liikevaihto 53,1 66,5-20,1 Liiketulos -2,4 3,2-173,5 Prosenttia liikevaihdosta -4,5 4,9 Tulos ennen veroja -3,3 2,1-260,8 Prosenttia liikevaihdosta -6,2 3,1 Tilikauden tulos -2,4 1,4-265,1

3 Tunnusluvut 12/ /2008 Tilauskanta, (31.12), Me 4,8 4,9 Bruttoinvestoinnit, Me 2,1 2,9 Bruttoinvestoinnit/liikevaihto, % 4,0 4,4 Henkilöstö keskimäärin Osakekohtainen tulos, -0,06 0,04 Osakekohtainen oma pääoma, 0,64 0,73 Omavaraisuusaste, % 39,4 41,2 Current ratio 1,9 2,0 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakkeiden lukumäärä

4 Konsernitase Me 12/ /2008 Varat Pitkäaikaiset varat yhteensä 34,3 37,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26,1 28,9 Varat yhteensä 60,4 66,1 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 6,3 6,3 Muu oma pääoma 17,4 20,9 Pitkäaikaiset velat yhteensä 22,9 24,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,7 14,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 60,4 66,1

5 Konsernin rahavirtalaskelma Me Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto -2,4 1,4 Liiketoiminnan nettorahavirta 3,7 7,6 Investointien nettorahavirta -1,8-3,1 Rahoituksen nettorahavirta -3,0 3,4 Rahavarat tilikauden lopussa 10,6 11,7

6 Liikevaihto maittain

7 Kotimaa Vuositasolla markkinoiden on arvioitu laskeneen noin 20 prosenttia kappalemääräisesti Tulikiven ja Kermansaven markkinaosuus säilyi Kuluttajien kiinnostus tulisijoja kohtaan kääntyi nousuun kesällä Tulisijoilla oltava CE-merkki alkaen (vuoden siirtymäaika) Suomen tulisijamarkkinoille on tullut viime vuosina lisää kansainvälisiä toimijoita Kilpailu lisääntynyt Kuluttajille tarjolla uusia tuoteryhmiä

8 Kotimaa Tulikiven oman jakelutien kehittämistä jatkettu suunnitelmien mukaan Nyt 40 Tulikivi-studiota ja 60 Tulikivi-pistettä Hyvä ja ammattitaitoinen palvelu on jakelutiemme keskeinen kilpailuetu Tulikivi-akatemia yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutusyhtymän kanssa Tulikivelle räätälöityyn pilottiryhmään osallistuu noin 20 Tulikivistudioyrittäjää ja -myyjää. Tulikiven Uuniräätäli-ohjelma verkossa syyskuusta alkaen

9 Vienti Viime vuonna tulisijojen markkina-alueiden kehityksessä poikkeuksellisen suuria eroja Talouskriisin myötä kysyntä romahti Baltiassa ja Venäjällä. Ranskassa tulisijojen kysyntää on lisännyt valtion myöntämä energiatehokkuusavustus: Kuluttaja voi saada ostamastaan tuotteesta jopa 40 % hyvityksen verotuksessaan Ranskassa maahantuojat investoineet uusin näyttelyihin

10 Vienti Saksassa, Belgiassa, Itävallassa ja Sveitsissä kysyntä on ollut vakaata, joskin syksyllä heikompaa Puun pienpoltto tärkeä asia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa myös Yhdysvalloissa, jossa tulisijan hankkija voi saada valtiolta 1500 dollarin verohyvityksen hankinnastaan Saksassa viranomaiset ovat antaneet yhä tiukempia päästömääräyksiä tulisijoille hiukkaspäästöjen vähentämiseksi

11 Verhouskivet Verhouskivien kysyntä supistui yleisten markkinoiden mukaisesti Vuoden 2009 aikana lisäresursseja myyntiin ja kustannuslaskentaan kilpailukykymme on parantunut Asiakaspohjaa laajennettu kamiinan verhouskivistä myös muihin komponentteihin Verhouskivituotannon keskittäminen Suomussalmelle tehostanut toimintaa ja siten lisännyt hintakilpailukykyämme

12 Luonnonkivituotteet Markkinatilanne ollut haasteellinen läpi vuoden Painopiste edelleen vahvasti sisustuskivimyynnin ja kokonaispalvelun kehittämisessä Asiakkaina merkittävimmät keittiöketjut Yksittäisiä kohteita tyydyttävästi, suurempia kerrostalo- ja hotellikohteita ei juurikaan Tuotekehityksessä mosaiikkituotteet Luonnonkivien hyödyntäminen tulisijoissa

13 Tuotanto Tulisijatuotannolle vuosi 2009 erityisen haasteellinen Tuotannon volyymi putosi selkeästi Samaan aikaan vietiin läpi merkittäviä sopeutustoimia ja toiminnan kehittämishankkeita Tuottavuutta saatiin parannettua vuositasolla 8 %, mikä heijastui kannattavuuteen erityisesti syksyllä Syksyllä myyntikate nousi edellisvuotta korkeammaksi Verhouskivituotanto keskitetty Suomussalmelle Uudistettu tuotannon bonus tukee tuottavuuden kehitystä

14 Tuotanto Uudet työaikamallit otettu käyttöön Tapaturmataajuus pudonnut merkittävästi Sairauspoissaolot vähentyneet huomattavasti aiempien vuosien tasosta Eläkemaksun vakuutusluokka on pudonnut useammalla luokalla Henkilöstö sitoutettu kehitystyöhön uudistamalla aloitetoiminta

15 Tuotanto Vaaralammen louhosalueen koelouhinnat Juuassa käyntiin pitkäjänteisten valmistelutöiden jälkeen Raaka-aineen laatu vastannut odotuksiamme Pienkiven käyttöä valmistuksessa edelleen tehostettu Alentaa tarvetta uusiin louhosinvestointeihin Investointitarpeet jatkossa maltillisia

16 Tulevaisuuden näkymät Suomessa omakotirakentaminen ja samalla tulisijojen kysyntä kääntyi kasvuun viime syksynä Myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan Venäjällä ja Baltian maissa kysynnän aallonpohja ylitetty Keski-Euroopassa kamiinan verhouskivien menekki on selvästi kohentunut, mutta tulisijojen menekin turvaaminen edelleen haasteellista

17 Tulevaisuuden näkymät Uudet tuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa toisella vuosipuoliskolla Jatkamme sopeuttamistoimia lomautuksin tarpeellisilta osin Elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi tilikauden aikana

18 Tulikivi vuonna 2015 Tulikivi-konserni on erikoistunut säteilylämpöä tuottaviin tulisijoihin ja lämmityslaitteisiin sekä kotien luonnonkivituotteisiin. Asiakkaamme arvostavat tuotteidemme ekologisuutta, esteettisyyttä ja niiden tuomaa viihtyisyyttä sekä puulämmityksen hyötyjä. Tulikivi on uudistumiskykyinen asiakkaitaan, yrittäjyyttä ja rehtiä toimintaa arvostava yritys

19 Toimintaympäristö Bioenergian käyttö lisääntyy ekologisista ja taloudellisista syistä Energiaomavaraisuutta arvostetaan Tuotteiden esteettisyys ja käytännöllisyys puhuttelee kuluttajia Hyvinvointi ja asumisviihtyvyys ovat keskeisiä arvoja kuluttajille Kotona vietetään paljon aikaa: kodin varustukseen ja viihtyisyyteen panostetaan Tulisijojen sääntely kiristyy EU:ssa, valmistajien määrä vähenee

20 Tuoteryhmät Ryhmitelty asiakaslähtöisesti Ryhmittely antaa uusia mahdollisuuksia markkinointiin ja tuotekehitykseen Lisää potentiaalisten asiakkaiden määrää huomattavasti Osa Tulikiven tuotestrategian uudistamista, muotoilujohtajana Hannu Kähönen (Creadesign Oy) Kolme ryhmää: Tulikivi Heating & Environment Tulikivi Interior & Design Tulikivi Cooking

21 Tulikivi Heating & Environment Asiakkaina maaseudun ja taajamien uudisrakentajat ja remontoijat Myös vapaa-ajan asuntoihin Asiakkaita kiinnostaa ekologisuus, energiatehokkuus, taloudellisuus, miellyttävä lämpö Varaavat Tulikivi- ja Kermansaviuunit ja takkaleivinuunit Myynnissä kaikilla markkina-alueilla Lisäämme eri luonnonkivipintojen osuutta mallistossa

22 Tulikivi Heating & Environment Oman ilmaisen puun hyödyntäminen tärkeää kuluttajille Puuta poltetaan 3 10 M3 vuodessa Tulikivi Green-tuotteet: vesilämmitys-, pelletinpoltto- sekä uuniohjausjärjestelmä Kansainvälinen lanseeraus Progetto Fueco -messut, Verona Tuotteet markkinoille alkaen 4/2010

23 Tulikivi-Green P10 Entistä puhtaampaa palamista pelletillä Tulisijan päästöt ja hyötysuhde normin EN15250 mukaisesti mitattuna Suure [yksikkö] Pahta /C m = 1575 kg Raja-arvo (AUT) Hyötysuhde [%] 90,4 > 78 % CO [mg/mj] 705 < 1100 NO x [mg/mj] 69 < 150 Pellettiä: 15 dm 3 9,5 kg 45 kwh Vastaa koivua: 45 kwh 11 kg OGC [mg/mj] 21 < 80 laadukas pelletti palaa puhtaasti - tuhkaa n. 0,5% polttoaineen massasta pelletin lämpöarvo on n. 15% korkeampi kuin kuivan polttopuun laadukas pelletti on tasalaatuinen polttoaine

24 Tulikivi-Green P10 Yksinkertaisen nerokas pellettijärjestelmä Tulikivi-tulisijaan Keraaminen tulipesä takaa riittävän korkean palamislämpötilan Palamisen alkuvaiheessa palamisilma johdetaan pellettipatjan päälle sekundääriilmana Palamisen loppuvaiheessa primääri-ilma tunkeutuu pellettipatjan läpi varmistetaan tehokas loppuun palaminen Ei liikkuvia osia = primääri-ilma = sekundääri-ilma

25 Tulikivi-Green C10 Älykäs tulisija Tulikivi-tulisija voidaan varustaa ohjausjärjestelmällä, joka 1 säätää oikean palamisilmamäärän paloprosessiin 2 opastaa käyttäjää lämmittämisen aikana 3 indikoi käyttäjälle tulisijan varaustilan 4 toimii 24/7 Puhtaampi palaminen ja helpompi käyttö

26 Tulikivi-Green W10 Järjestelmän sydämenä lämmönsiirtimellä varustettu Tulikivi-tulisija Osa varautuneesta lämmöstä siirtyy sisärungon ja ulkokuoren välissä sijaitsevan lämmönsiirtimen kautta kiertoveteen. Lämpö varautuu ensin tulisijan sisärunkoon Loppuosa lämmöstä säteilee huonetilaan. Tulisija lämmitetään normaalisti.

27 Tulikivi-Green W10 Järjestelmä lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotantoon Tulikivi-Green W10 lämmitysjärjestelmällä merkittävä osa lämmöstä voidaan tuottaa ekologisesti bioenergialla. Soveltuu erinomaisesti matalaenergiarakentamiseen.

28 Tulikivi Interior & Design Asiakkaina taajamien ja esikaupunkien uudisrakentajat ja remontoijat Asiakkaita kiinnostaa esteettisyys, miellyttävä lämpö, ekologisuus, kestävyys Sisustustakat Tulikivi- ja Kermansavituotemerkeillä, pintamateriaaleina luonnonkivet ja keramiikka Myynti: kaikki markkina-alueet Kansainvälinen lanseeraus: Progetto Fueco -messut, Verona 9/2010 koko mallisto myyntiin: 8-10 takkaa

29 Tulikivi Interior & Design Muotoilija: Hannu Kähönen, Creadesign Oy

30 Tulikivi Interior & Design Muotoilija: Hannu Kähönen, Creadesign Oy

31 Tulikivi Interior & Design Asiakkaina taajamien ja esikaupunkien uudisrakentajat ja remontoijat Asiakkaita kiinnostaa esteettisyys, ekologisuus, kestävyys Tulikivi-sisustuskivet Myynti: Suomi

32 Tulikivi Cooking Asiakkaina ruoanlaitosta kiinnostuneet ja/tai tulisijojen omistajat taajamissa ja maaseudulla Asiakkaita kiinnostaa ruoanlaitto, käytännöllisyys, kestävyys Tulikivi- ja Kermansavi-leivinuunit, liedet ja hellat, Kermansavi-astiat Päämarkkina-alueena Suomi

33 Toimintatavat Pääpaino valmiissa kuluttajatuotteissa Myös mittatilausratkaisuja kuluttajille B-to-b-kauppana verhouskivet: asiakkaina merkittävät lämmityslaitevalmistajat Euroopassa B-to-b-kauppana rakennuskivet: myynti Suomi ja Pohjoismaat B-to-b-kauppana merkittävä osa pöytätasoista: myynti Suomi

34 Keskeiset toimenpiteet Perehdymme systemaattisesti asiakastarpeisiin ja toimintaympäristön kehitykseen Käynnistämme uusia tuoteryhmiä sekä oman tuotekehityksen että yritysostojen kautta Laajennamme toimintaa uusille markkina-alueille ja uusiin asiakasryhmiin Helpotamme tuotehallintaa tuotteiden moduloinnilla ja ITjärjestelmän uudistamisella Tarjoamme ensisijaisesti sähköisiä palveluja jälleenmyyjille ja asiakkaille Verkostoidumme alan huippuyritysten kanssa Parannamme kannattavuutta jatkuvan kehittymisen ja oppimisen toimintamallilla

35 Taloudelliset tavoitteet 2015 Sijoitetun pääoman tuotto yli 20% Orgaaninen kasvu lähivuosina yli 10 % Strategiaa tukevat yritysostot mahdollisia Kannattavuustavoite: tulos ennen veroja 10 % liikevaihdosta

36 Strategian tavoitteet Uusi strategia laajentaa asiakaspotentiaalia: Lisää kasvumahdollisuuksia päävientialueilla Suomen markkina-osuuden säilyttäminen Vähentää riippuvuutta yksittäisestä markkina-alueesta tai asiakasryhmästä Tasaisempi kasvu Liikevaihdon vaihtelut pienenevät Täsmällisempää tuotekehitystä ja markkinointia Lisää asiakaslähtöisyyttä Voidaan keskittyä nimenomaisen asiakasryhmän tarpeisiin

37 Strategian tavoitteet Vahvuuksien hyödyntäminen: Jakelutiet Tuotemerkit Muotoiluosaaminen Kivi- ja keramiikkaosaaminen Polttotekniikka Nopeuttaa kehitystoimintaa

38 Tulikivi Oyj JUUKA Puh Kiitos!