Pienten keskusten kehittäminen. EKK:n Kevätseminaari. Lieksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienten keskusten kehittäminen. EKK:n Kevätseminaari. Lieksa 20.-21.3.2014."

Transkriptio

1 Pienten keskusten kehittäminen. EKK:n Kevätseminaari. Lieksa

2 Nurmeksen kaupungin sijainti

3 Pielisen Karjala

4 Nurmeksen historiaa Ensimmäiset asukkaat (nomadit) ilmaantuivat alueelle noin 4000 vuotta sitten Ensimmäinen pysyvä asutus alueelle 1500 luvun puolivälissä Vahva taloudellinen kasvu luvulla (maatalous) Pysyvä tieyhteys Rautatie 1911 Väestö suurimmillaan 1960 luvulla (15000) Lähde: Nurmeksen kaupunki 2014

5 Nurmeksen kaupunki Koko alue / Maa-alue: km 2 /1601 km 2 Väestö / Asuntokunnat: 8308/4240 Asukastiheys (asukkaita/maa-km 2 ): 5.2 km 2 Väestöennuste 2020/2030: 7512/6930 Taajama-aste: 64,8% Huoltosuhde: 67,9 ei työikäistä/100 työikäistä kohden (koko maa 34,3/100) Yli 65-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä %: 27.9% (koko maa 18.8.%) Vanhushuoltosuhde (v. 2011): 44,2 vanhusta/100 työikäistä kohti (koko maa 27,7/100) Lähde: Kuntaliitto 2014: Tilastokeskus Tiedot

6 Lähde: Tilastokeskus 2014: ELY-keskus Tiedot Nurmeksen toimeentulo Työpaikat % -osuus: Alkutuotanto %, jalostus 19.8 %, palvelut 62.1 % (toimialaltaan tuntemattomat 1.9%) Yritystoimipaikkojen lkm: 567 Keskeiset toimialat: Elintarvikkeet, puunjalostus, metalliteollisuus, maa- ja metsätalous, vaatetusteollisuus, rakentaminen ja kuljetus. Työttömien osuus työllisestä työvoimasta: 17.7 % (1/2014 tieto, koko Pohjois-Karjalassa 16.6%) Asuinkunnassa työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta: 84.1.% (koko maa 67 %).

7 Nurmeksen Vanha Kauppala Nurmes itsenäiseksi kunnaksi: v Kauppalaoikeudet: v Kuntaliitos: Nurmeksen maalaiskunta ja kauppala yhteen v Kaupunkistatus: v Asukkaita Vanhassa kauppalassa: noin 1100 (+1000 Itäkaupunki) Puu-Nurmes (12 korttelia) Vanhan kauppalan sydämessä Lähde: Nurmeksen kaupunki 2014

8

9 Vanhan kauppalan ydinalue Kauppalan kannas

10 Vanhan Kauppalan ensimmäinen asemakaava v. 1879

11 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Nurmeksen Museo

12 Nurmeksen Vanha kauppala Kuva: Nurmeksen Museo

13 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Nurmeksen Museo

14 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Nurmeksen Museo

15 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Nurmeksen Museo

16 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Nurmeksen Museo

17 Nurmeksen Vanha kauppala Kuvat: Hannu Ryhänen

18 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Hannu Ryhänen

19 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Hannu Ryhänen

20 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Hannu Ryhänen

21 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Hannu Ryhänen

22 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Hannu Ryhänen

23 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuva: Hannu Ryhänen

24 Nurmeksen Vanha Kauppala Kuvat: Hannu Ryhänen

25 Porokylä

26 Paikan henki (Genius Loci, Spirit of Place) Jokainen ihminen sijaitsee tietyssä ajassa ja tilassa maapallon pinnalla. Ihmisellä on perustarve kiinnittää itsensä pallon pinnalle johonkin rajalliseen tilaan (pienempään piiriin) eli paikkaan. Jotakin, joka tekee paikasta erityisen, muista selvästi poikkeavan. Ihmisen (kokijan) moniaistinen ja erityislaatuisen syvä kokemus paikasta ( Ei mikkää oo mittää, jos ei mittää minnää piä ). Paikan aitoa henkeä ei voi keinotekoisesti valmistaa, se syntyy, jos on syntyäkseen ajan myötä. Paikan hiljainen voima ( pyhyys ), johon ihminen kiinnittyy. Lähde: Veivo 2006

27 Paikan hengen ilmauksia Aineettomat tekijät Kertomukset (tarinat eri aikakausilta) Uskomukset Hengellisyys (iäisyys, rauha, pyhyys) Muistot (muistitieto) Tunteet Yhteisöllisyys ideana Arvot Aineelliset tekijät Luonto (maisemat, puut, vedet jne.) Kuvat (maalaukset, valokuvat jne.) Musiikki & Äänimaisemat Elokuvat & Valokuvat Kirjallisuus (kirjat) Kulttuuriset artefaktit Rakennettu ympäristö (rajat, kulkuväylät, rakennukset jne.)

28 Vanhan Kauppalan paikan henki Paikan hengen ydintä Paikan hengettömyys Harju- ja järvimaisemat (raamit) Avaruus (tila ja henkinen väljyys) Rauhallisuus ja turvallisuus Historian kerroksellisuus Puu-Nurmes (puun historia) Asema-alue (Asemapuisto) Yhteisöllisyys (kylähenki) Sosiaalinen moninaisuus Kaupunkikylä (pikkukaupunki) Palvelujen saatavuus (läheisyys) Perinteinen kaupan ja hallinnon keskus (itään ja länteen auki) Ei välitöntä vau kokemusta Fyysinen etäisyys Kuppikuntaisuus (sisäänpäin lämpiävyys) Sukurasitteet Toiseuden sietämättömyys Henkinen liikkumattomuus Työttömyys (työpaikat) Eläköityminen (vanheneva väestö) Arkipelot (yhteisön pelko) Paikattomuus (juurtumattomat) Tulevaisuusnäkymän avoimuus

29

30 Value projekti Asemapuiston laajennettu suunnittelualue

31 Keskeiset paikalliset toimijat Nurmeksen Vanhan Kauppalan asukasyhdistys ry Nurmeksen kaupunki Tekninen toimi/kaavoitus Nurmeksen kaupungin kulttuuritoimi Nurmeksen kaupungin Museo Eräät paikalliset kunnallispoliitikot Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy Vanhan Kauppalan palveluyrittäjät Vanhan kauppalan aktiiviset asukkaat Nurmes-Seura ry

32 Kehittämisprojektit Value projekti Projektipäällikkö, osa-aikainen hankesihteeri, projektitutkija Keskeiset tavoitteet Uusien yrittäjä- ja etätyöpaikkojen lisäys ja sitä tukevat koulutusratkaisut ja yleensä etätyöyrittämisen (vapaiden ammattien) edistäminen Seudun elinkeinorakenteen monipuolistuminen aloilla, joissa alueella on nyt vähän päätoimisia työpaikkoja Maaseutumaisten pientaajamien dynaamisen yhteisömallin tuottaminen ja sen kehitystekijöiden arviointi Alueellisen tietoyhteiskuntamallin luominen, joka tukee yhteisörakenteita, verkostoitumista ja paikallisen tietoyhteiskunnan kehitystä Keskeiset toimenpidealueet Nurmeksen Asemapuiston yhdyskuntasuunnittelu Yhteisö- ja yhdyskuntatutkimus Etätyön ja julkishallinnon työn alueellistaminen Etätyöpalvelujen ja mahdollisuuksien markkinointi

33 Keskeiset toimenpidealueet Puu-Nurmeksen kohentamisen toimenpiteet Asunto- ja tonttitarjonnan kehittäminen Palvelujen kehittäminen Lähiruokatoiminnan kehittäminen Kehittämissuunnitelman laadinta Tapahtumamarkkinointi Joulunavaus Kylätalotoiminnan kehittäminen Kuva- ym. aineistojen arkistointi Tiedotustoiminta Kehittämisprojektit Sujuvan arjen Nurmeksen Vanha Kauppala Projektipäällikkö Keskeiset tavoitteet Nurmeksen Vanhan Kauppalan houkuttelevuuden lisääminen asuin- ja yritystoiminnan paikkana ja sen matkailullisen vetovoimaisuuden lisääminen. Puu-Nurmeksen rakenteiden ja ympäristön kunnostaminen (ympäristönhoitotyöt) Alueen asunto- ja tonttitarjonnan uudistaminen vastaamaan nykyistä asukasrakennetta ja edistämään tulomuuttoa. Suunnitelmat Vanhan Kauppalan asumisen ja torin seudun palvelujen uudistamiseksi. Alueen markkinointi asuin- ja yritysyhteisönä sekä matkailukohteena.

34 Projektien tuloksia Kokosivat paljon eri ihmisiä yhteen pohtimaan Vanhan Kauppalan kehittämistä yhteissuunnitteluprosesseissa (uusien työtapojen oppiminen, mm. tulevaisuusverstas, osallistuvana suunnitteluprosessina). Syntyi jossain määrin uutta yhteisöllisyyttä Vanhan Kauppalan kehittämisen puolesta (tehtiin esimerkiksi paljon ympäristön tiistaitalkoita ) Vanhan Kauppalan graafinen ilme ja ohjeisto (Vanha Kauppala brändi). Vanhan Kauppalan nettisivusto. Asemapuiston kehittämissuunnitelma ja Puusta pitkään. Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma osoittivat suuntaviivat ja edellytykset taajaman tuleville kehittämistoimille. Vanhan talon henki kirjan toimittaminen.

35 Projektien tuloksia Detaljitasoisten vihersuunnitelmien laatiminen. Selvitys- ja tutkimustyön toteuttaminen (mm. kaksi tutkimusraporttia ja asukaskysely). Asemapuiston alueen käytön reunaehdot ja toteutunut uusiokäyttö. Asemapuiston alueen ja etätyömahdollisuuksien markkinointi ( Eetu etätyöläinen ). Uusia yritysratkaisuja (mm. Makasiini osuuskunta/ Lähiruokapuoti). Laajakaistaverkon suunnittelun ja toteuttamisen käynnistys. Joidenkin virtuaaliratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen. Yleensä Vanhan Kauppalan viihtyvyyden paraneminen.

36

37 Kehittämiskokemuksia Nurmeksen kaupungilla ollut suhteellisen passiivinen rooli projektien aikana ja etenkin erittäin hyvien kehittämissuunnitelmien teon jälkeen. Mitä Nurmeksen kaupunki haluaa Vanhan Kauppalan taajaman maankäytöltä ja kehitykseltä? Mikä on kaupungin tahtotila? Mikä on tavoiteltu/haluttu kehittämisnäkymä ja -filosofia? Hyvien suunnitelmien käytäntöön viemisen haasteet (sitoutumisen aste ja investointien rahoittaminen haaste, mistä yleensä kehittämis- resurssit?) Todellisten toimijoiden ikääntyminen/puute vaikka on kyllä olemassa talkooinnostusta. Ei synny kuitenkaan helposti aktiivista toiminnallisuutta (vain pieni joukko todellisia tuloksen tekijöitä). Vanha Kauppala itsessään ei välttämättä sittenkään ole ollut yhteinen ja yhdistävä asia eri toimijoille (?).

38 Kehittämiskokemuksia Näkeekö kukaan Vanhan Kauppalan kehittämisen kokonaisuutta, sillä hyvä yhdyskuntasuunnittelu on tehokkaimpia kunnan kehittämisen strategisia työkaluja? Nurmeksessa ei ole toimivaa ja kokonaisuutena kehittämistä katsovaa yhdyskuntasuunnittelu- ja kehittämisorganisaatiota. Toimiva yhdyskuntakokonaisuus syntyy asumisen, yrittämisen/työn, vapaa-ajan ja palvelujen kytkeytymisestä toisiinsa sujuvaksi arjeksi. Kuinka löytää/ymmärtää paikan henki ja vahvistaa sitä tai uusia se vetovoimaiseksi sekä menestyväksi asumisen, työn, vapaa-ajan ja palvelujen toimintaympäristöksi?

39 Vanhan Kauppalan tulevaisuus Nurmeksen Vanhalla Kauppalalla on kaikki edellytykset uusiutua kukoistavaksi ja menestyväksi sujuvan arjen asumisen, yrittämisen ja työn sekä vapaa-ajan yhteisöksi, MUTTA EDELLYTTÄÄ KOKONAISVALTAISTA UUSIUTUMISTA Yhteisen intressin löytymistä keskeisten toimijoiden välillä. Nykyistä rohkeampaa ennakoivaa ja aktiivista kehittämisotetta, eri muutosprosessien tunnistamista ja havaittuihin mahdollisuuksiin tarttumista supistumiskierteen hallitsemiseksi/kääntämiseksi.

40 Vanhan Kauppalan tulevaisuus Kehittämisen henkisen ilmapiirin on oltava kannustava ja toimintaan rohkaiseva, ei sitä estävä. Realistisia ja toteuttamiskelpoisia sekä arvopohjaisia visioita kunta- keskuksen kehittämiseksi/uusiutumiseksi (Huom: kehittämissuunnitelmat ovat jo pitkälle olemassa!). Paikan hengen oivaltamista ja sen hyödyntämisestä kehittämisen lähtökohtana. Hyvää kokonaisvaltaista yhteissuunnitteluun perustuvaa yhdyskuntasuunnittelua kaiken uusiutumisen perustana.

41 Vanhan Kauppalan tulevaisuus Kehittämisen pitkäjänteistä otetta tempoilevuuden sijaan, jolloin koko ketju (visio, tavoitteet, suunnittelu, toteutus, käytäntö, ylläpito ja seuranta) ovat samansuuntaisia ja siksi toiminta tuloksellisia ( Ei sammuteta vain tulipaloja ). Kehittämishankkeiden ja investointien jatkuvaa toteuttamista tarkasti mietittyihin kohteisiin yhdessä yritystoimijoiden kanssa Yritysten toimintaympäristön tukemista ja yritystoiminnan tukemista eri keinoin mm. etätyöhön ja palveluyrittäjyyteen. Laajakaistayhteyksien rakentaminen koko taajamaan.

42 Vanhan Kauppalan tulevaisuus Paikan konkreettista markkinointia ja myyntiä tehokkaasti yksilöllisten tarpeiden mukaan (erilaisten elämäntapojen ja tyylien huomiointi) suhteutettuna paikan erityisiin laatutekijöihin. Täytettävä lupaukset, joilla tulo- ja paluumuuttajille kohdetta markkinoidaan (mm. terveydenhuoltopalvelut kunnossa, koulut terveitä sisäilmaltaan, vapaa-ajan palvelut toimivia jne.). Yrityselämän, tutkimuksen, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteiskonsortioita kehittämistoiminnassa (vrt. Ruotsin Växjö).

43 KESTÄVÄ KEHITYS UUSIUTUMISTARVE JA -KYKY UUSIUTUNUT JA KESTÄVÄ TYÖN, ASUMISEN JA VAPAA- AJAN YHTEISÖ (YHDYSKUNTA) VIRTUAA- LINEN TILA Verkostot kaikkialle SOSIAALINEN TILA Sujuva yhteisöllinen arki HENKINEN TILA Valitun elämäntavan ja tyylin mielipaikka FYYSINEN TILA Asunto- ja asuinyhteisöt lähiympäristöineen Asuinpaikan vapaus, joustava ajankäyttö, työn autonomia ja sosiaalinen vapaus, työssä jaksaminen, mielekäs arki, etäyrittäminen TYÖ PAIKAN HENKI EHEYTTÄVÄ SUUNNITTELU Ryhänen 2010, sovellettu Komulainen 2008

44 Vanhan Kauppalan rantaraitti Anna-Maria Nevalainen Puusta Pitkään. Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma.

45 Vanhan Kauppalan sairaalan tontti

46 Tulevaisuuden näkymä paikan hengestä Yksi visio: Vanha Kauppala on uusiutunut uuden aikakauden puukyläyhteisö vuoteen 2040 mennessä. Puun ympärille rakentuva (aineeton ja aineellinen) Ekologinen (omavarainen ekokylä) Rauhallisessa luonnossa kiinni (Pielinen ja vaaramaisemat) Koivujen kaupunki (taiga-alueen puutarhakaupunki) Omaehtoinen ja yrittäjämäinen (sisäisesti sekä ulkoisesti) Uusyhteisöllinen (juurtuneisuus paikattomuuden sijaan) Leppoisan elämäntavan kotipaikka (slow- ideologia) Tuttu ja turvallinen (kotipesä, jonne on hyvä palata maailmalta) Monikulttuurinen ja -sosiaalinen (erilaisia kerroksia limittäin) Paikallisesti ylipaikallinen (ylpeästi kansainvälinen) Luovan kulttuuriteollisuuden ja kaupan keskus (alueen henkinen dynamo - Nurmes oivalluspaikkana) Sosiaalisesti ja virtuaalisesti verkottunut

47 Pikkukaupunkien kehittäminen Pienten kuntakeskusten kehittäminen ei ole irrallinen tekijä muusta yrityselämän & kunnan kehittämisestä, kasvusta ja menestymisestä. Kokonaisvaltaisen kehittämisajattelun omaksuminen (Saksassa Leitfaden tai Ganzheitliches Konzept ), joka etenee asukkaiden/toimijoiden ehdolla yhteisöllisenä suunnittelu- ja oppimisprosessina. Kunnilla lähivuosikymmenen aikana paljon tärkeämpääkin tekemistä kuin kuntakeskusten kehittäminen vaikka haasteet eivät ole niistä irrallisia. Mm. taantuman & kuntatalouden hallinta, henkilöstöhallinta, supistuvat valtionosuudet, sote ratkaisut, kuntaliitokset, homerakennukset jne.

48 Pikkukaupunkien kehittäminen Yksi paikallisen kehittämisen ratkaisumalli voisi olla uusyhteisöllisyyden kehittyminen (mm. mikroklusterit/pienosuuskunnat, aktiiviset yhdistykset). Talouskehitys etenee aina pien- ja mikroyrittäjien tuottaman aluetalouden dynamiikan varassa ja tämän yritysjoukon toimintaympäristön edellytykset on pidettävä kaikin keinoin kunnossa. Tarvitaan toiminnallisesti täysin uutta maaseudun pienten kylä- ja kaupunkiyhdyskuntien kehittämislogiikkaa ja arvopohjaista tavoitteellisuutta Esimerkiksi degrowth ajattelu yhdistettynä täysin öljyttömään talouteen ja myös muuhun mahdollisimman omavaraisuuden turvaavaan tekemiseen/tuotantoon.

49 Vanhan Kauppalan tutkimusraportit

50 Nettiosoitteita (Etätyötä käsittelevä sivusto) (Pielisen Karjalan alueen yhteinen sivusto) (Vanhan Kauppalan sivusto) (21 jäsenen paikallinen osuuskunta) (Nurmeksen kaupungin sivusto) YouTube (hakusanat Eetu Etätyö), esimerkkilinkkejä Eetun etäelämään Value -hankkeen Vanhan Kauppalan tutkimusraportit 4bc5-a b98c018a

51 Kiitos kaikille ja oikein mukavaa illanviettoa Vuonislahden kylän Herranniemessä!