Liikennekuolemien määrä koko Suomessa alhaisin sotien jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennekuolemien määrä koko Suomessa alhaisin sotien jälkeen"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2012 TIEDOTTEEN TAUSTA-AINEISTO Liikennekuolemien määrä koko Suomessa alhaisin sotien jälkeen Tieliikenteen turvallisuus parani onnettomuustietojen valossa vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden määrä väheni koko maassa vuonna 2012 noin 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pelastuslaitoksen tietoon tulleiden vakavien loukkaantumisten määrä väheni neljänneksellä. Tieliikenteessä kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 254, mikä on 13 % edellisvuotta alhaisempi ja alhaisin sitten sotien. Erityisesti mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiset vähenivät huomattavasti. Liikenteen määrä pääteillä on pysynyt lähes ennallaan. Myös pääteillä käytettävät keskinopeudet eivät juurikaan ole muuttuneet. Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä lisääntyi edellisvuodesta, mutta luku jäi alle vuosien keskiarvon. Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet ja loukkaantumiset vähenivät merkittävästi. Itä-Suomessa tapahtui 610 henkilövahinkoonnettomuutta, joista 37 oli kuolemaan johtaneita. Niissä kuoli 41 ihmistä, kun edellisvuonna menehtyneitä oli 34. Itä-Suomen tieliikenteessä loukkaantui 724 ihmistä, kun vuonna 2011 heitä oli 935. Pelastuslaitosten tietojen mukaan loukkaantuneista oli vakavasti loukkaantuneita 84, kun vuonna 2011 heitä oli 148. Kuopiossa tapahtui 93 henkilövahinko-onnettomuutta. Yksi henkilö menehtyi. Poliisin tietoon tulleita loukkaantuneita oli 115. Pohjois-Savon synkin paikkakunta oli Lapinlahti, jonka kolmessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa menehtyi viisi henkilöä. Joensuussa henkilövahinko-onnettomuuksia oli 69. Kuolleita oli kaksi ja loukkaantuneita oli 73. Pohjois-Karjalassa Liperissä tapahtui kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa menehtyi kolme henkilöä. Etelä-Savossa kuolonkolareita oli eniten Pieksämäellä, jossa neljään kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuoli neljä. Mikkelissä henkilövahinko-onnettomuuksia oli 61. Niissä menehtyi kolme ja loukkaantui 78 henkilöä.

2 Itä-Suomen pääteiden keskinopeudet ovat liikenteen automaattisten mittauspisteiden tietojen mukaan laskeneet vuodesta 2011 vuoteen Kevyiden ajoneuvojen keskinopeudet laskivat 2,6 km/h (90,6 km/h 88,0 km/h) ja raskaiden (kuorma-autot) 1,7 km/h (83,4 km/h 81,7 km/h). Huomattavaa on, että raskaiden ajoneuvojen jopa yli 20 km/h ylinopeudet olivat joissakin pisteissä melko yleisiä. Kuorma-autojen suurin sallittu nopeus on 80 km/h ja rajoittimien tulisi olla käytössä. Turvalaitteiden käyttö Liikenneturva on koonnut seurantatietoja liikennekäyttäytymisestä vuodesta 1992 alkaen. Itä- Suomessa käytetään tarkkailutietojen mukaan turvavyötä selkeästi muuta maata yleisemmin. Taajamissa turvavyötä käytti Itä-Suomessa 97 % kuljettajista ja etupenkillä matkustaneista, kun koko maassa käyttöaste oli 90 %. Taajamien ulkopuolella turvavyötä käytetään yleisemmin. Itä-Suomen alueiden välillä ei ole suuria eroja. Henkilöautot, turvavyön käyttö etupenkillä taajamissa maakunta Etelä-Savo 89 % 91 % 94 % 96 % 97 % Pohjois-Karjala 97 % 96 % 98 % 95 % 96 % Pohjois-Savo 91 % 95 % 95 % 96 % 98 % Itä-Suomi 92 % 94 % 96 % 96 % 97 % Koko maa 85 % 89 % 91 % 87 % 90 % taajamien ulkopuolella maakunta Etelä-Savo 93 % 97 % 99 % 99 % 99 % Pohjois-Karjala 99 % 97 % 97 % 97 % 99 % Pohjois-Savo 94 % 96 % 98 % 97 % 97 % Itä-Suomi 95 % 97 % 98 % 98 % 98 % Koko maa 92 % 95 % 94 % 95 % 94 % Pyöräilykypärä Pyöräilykypärän käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Pyöräilykypärää käytettiin Itä-Suomessa yhä keskimäärin harvemmin kuin muualla. maakunta Etelä-Savo 20 % 23 % 23 % 30 % 29 % Pohjois-Karjala 19 % 23 % 22 % 24 % 25 % Pohjois-Savo 27 % 35 % 42 % 36 % 39 % Itä-Suomi 22 % 27 % 29 % 30 % 31 % Koko maa 33 % 31 % 32 % 33 % 37 % 2

3 Heijastimen käyttö Itä-Suomessa heijastimen käyttö vaihtelee paikkakunnittain. Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa heijastinta käytettiin tarkkailujen mukaan selkeästi koko maata useammin (käyttöasteet 69 % ja 79 %), kun taas Pohjois-Savossa käyttö (57 %) on hieman maan keskitasoa yleisempää. Koko maassa heijastimen käyttöaste vuonna 2011 taajamissa oli 56%. maakunta Etelä-Savo 59 % 61 % 65 % 58 % 69 % Pohjois-Karjala 83 % 74 % 77 % 73 % 79 % Pohjois-Savo 46 % 26 % 26 % 47 % 57 % Itä-Suomi 63 % 54 % 56 % 59 % 69 % Koko maa 43 % 44% 42 % 44 % 56 % Liikenteen valvonta ja liikennerikkomukset vähenivät Riskikuljettajien valvonta Pieni osa tielläliikkujista syyllistyy jatkuvasti tahalliseen riskinottoon liikenteessä. Tyypillisimpiä riskejä ovat rattijuopumukset ja ylinopeudet. Tämä riskikuljettajien ryhmä syyllistyy toistuvasti liikennerikoksiin mutta heillä on usein myös muuta rikostaustaa. Liikkuvan poliisin tekemän selvityksen mukaan aktiivisimmista liikennerikoksiin syyllistyneistä riskikuljettajista 94 % oli syyllistynyt mm. omaisuusrikoksiin. Liikennevalvonnan kohdentuminen 2012 Liikkuvan poliisin liikennevalvonta vähentyi vuonna 2012 Itä-Suomessa 12,9 % (8 henkilötyövuotta, HTV). Eniten vähentyi ajotapavalvonta (- 1.5 HTV), rattijuopumusvalvonta (- 1.3 HTV) ja nopeusvalvonta (- 1,1 HTV). Myös poliisilaitosten ajotapa-, nopeus- ja rattijuopumusvalvonta vähentyi 14,7 % (8 HTV) vuodesta Muista valvontamuodoista poiketen liikkuvan poliisin raskaan liikenteen valvonta ei vähentynyt aivan niin paljon (- 5,6 %, eli 0,4 HTV). Valvonta oli kuitenkin tehokasta, sillä raskaan liikenteen suoritemäärä kasvoi (7,7 %). Lisäksi huhtikuusta 2012 alkaen valvonnan yhteydessä toteutettiin kuljetusrikollisuuden torjuntaprojektia, jonka yhteydessä paljastettiin paljon myös muita kuin liikennerikoksia. Liikennerikoksien ja liikennerikkomusten määrä väheni Itä-Suomessa kokonaisuudessaan 21,5 %. Liikenneturvallisuuskeskuksen automaattivalvonnan seuraamuksissa vähenemä oli jopa 28,1 %. (Kuva 1.) Rikkomusten vähenemisen taustalla on mm. vähentynyt "peltipoliisien käyttö. Kameroiden määrä ja käyttöaika on vähentynyt, koska kuvien käsittelystä on vähennetty väkeä. Poliisi on joutunut vuonna 2012 tinkimään nopeusvalvonnasta ja siten myös ylinopeuksien määrä on laskenut (Kuva 2). Liikenteen automaattisten mittauspisteiden tietojen perusteella ylinopeudella ajaminen ei ole kuitenkaan vähentynyt. Liikkuvan poliisin rattijuopumusvalvonta väheni 1,1 henkilötyövuoden verran ja puhalluskokeiden määrässä laskua oli noin 18 %. Paikallispoliisi raportoi kuitenkin rattijuopumusvalvontatehtävien määrässä noin 30 % nousun, vaikka henkilötyövuosina laskua oli 3,3 HTV. Paikallispoliisin puhalluskokeiden määrästä ei ole tilastotietoa. Kiinnijääneiden rattijuopumuksien määrä laski 10,7 % mikä vastaa 267 tapausta (Kuva 3). 3

4 RS = rikesakko, RV = rangaistusvaatimus, EHDRS = ehdollinen rikesakko Kuva 1 Itä-Suomen liikenneturvallisuuskeskuksen tapahtuma-alueen suoritteet (lvstapaukset). Lähde:PolStat Kuva 2 Itä-Suomen poliisilaitosten (tapahtuma-alue) ilmoitetut ylinopeusjutut Lähde:PolStat 4

5 Kuva 3 Itä-Suomen poliisilaitosten alueella (tapahtuma-alue) selvitetyt rattijuopumusnimikkeet Lähde:PolStat. Liikenneympäristön parantamistoimenpiteet ja tiestön hoito Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala) toteutettiin mm. useita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parantavia väylä- ja alikulkujen rakentamishankkeita. Lisäksi toteutettiin entiseen tapaan täristävien reuna- ja keskiviivamerkintöjen lisäämistä päällystyshankkeiden yhteydessä sekä korjattiin tiekaiteita päätiestöllä. Ely-keskuksen tieverkon parantamistoimenpiteet vuonna 2012: Kevyenliikenteen väylä alikulkuineen ja yksityistiejärjestelyineen valmistui valtatielle 14 Savonlinnan Anttolassa. Kevyenliikenteenväylä valmistui kantatielle 77 Keiteleellä. Kevyenliikenteenväylä sekä yksityistiejärjestelyjä toteutettiin valtatielle 9 Tuusniemellä Kevyenliikenteen järjestelyjä sekä taajaman saneeraus toteutettiin Karttulan keskustaajamassa. Kuopion Pienen Neulamäen eritasoliittymä toteutui kevyenliikenteen- ja pysäkkijärjestelyineen. Syvänniemellä Kuopiossa toteutettiin joukkoliikenteen kyläterminaali sekä kevyenliikenteen väylähanke. Kuopion Kurkimäkeen rakennettiin uusi suojatie, jolle asennettiin autoilijoita suojatien ylittäjistä varoittava vilkkujärjestelmä. Tämän kokeilun toivotaan johtavan jatkossa varoituslaitteiden käytön lisäämiseen erityisen vaarallisille paikoille. Pääteiden tienvarsiraivauksia toteutettiin hirvivaaran kannalta pahimmilla alueilla Pohjois- Karjalassa ja liittymien näkemäraivauksia tehtiin alueurakoissa tarpeen mukaan. 5

6 Nopeusrajoituksia on tarkistettu ohjeiden mukaisesti. Viime vuonna alennettiin maantiellä 518 nopeusrajoitus 80 km/h:ssa, koska tien poikkileikkaus on kapea sekä tien pintakuntoon heikentynyt. Ajonopeuksia rajoittavia hidasteta toteutettiin Lapinlahdella, Maaningalla sekä Virtasalmella. Kelin seurantaa tehostettiin ja tiestön hoitotoimenpiteiden käynnistämistä ja ajoitusta parannettiin täydentämällä laiteverkostoa kolmessa maakunnassa seuraavasti: Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Valtatien 6 uudelle Joensuun ohiajotielle välille Käpykangas - Repokallio lisättiin liikenteenautomaattinen laskenta-asema ja kelikamera Repokallion eritasoliittymään. Vt6 Tohmajärven tiesääasemalle lisättiin optinen tienkitkaa mittaava anturi. Ilomantsiin kantatien 74 ja seututien 522 risteykseen lisättiin kelikamera ja Lieksan Jaakonvaaraan seututielle 5200 kevyt tiesääasema tunnistamaan idästä tulevia sademääriä. Siilinjärvelle kantatielle75 välillä Laitilantie - Kasurilantie parannettiin kunnossapidon oikeaaikaisuutta lisäämällä kaksi (2) kelikameraa. Lisäksi molemmissa risteyksissä parannettiin olemassa olevien liikennevalojen toimintaa raskaan liikenteen sujuvuuden parantamiseksi ns. vihreällä aallolla, ettei raskaan liikenteen tarvitse pysähtyä ylämäkeen liikennevaloissa. Kaavin Maarianvaaraan asetettiin seututeiden 573 ja 502 risteykseen kelikamera. Valtatien 5 tienparannusosuudelle välille Päiväranta - Vuorela lähelle Tikkalansaaren siltaa asennettiin tiesääasema ja optiset tienkitkaa mittavat anturit. Myös Tikkalansaaren sillan kannelle asennettiin optiset kitka-anturit sekä Vuorelan eritasoliittymään kelikamera. Etelä-Savo Pieksämäen Naarajärvelle valtatien 23 ja seututien 477 risteykseen asennettiin kelikamera. Valtatien 13 Kangasniemen Häpälään asennettiin kevyt tiesääasema ja valtatiellä 13 Mikkelin kohdalla ohjelmoitiin viidet liikennevalot vastaamaan muuttuneiden liikennemäärien mukaista tarvetta. Valtatien 14 Parkunmäen tiesääasemalle lisättiin tienkitkaa mittaava optinen anturi. Kaivostoiminnasta ja raskaan liikenteen lisääntymisestä johtuen kunnossapitoluokitusta korotettiin maanteillä 502, 504, 506 ja 573 Polvijärvellä ja Kaavilla. Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija kuntatyön tukena Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hallinnoima Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija hanke tukee ja edistää kuntien liikenneturvallisuustyötä. Toimija toimii tiiviissä yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Vuonna 2012 hankkeeseen osallistui noin puolet Itä- Suomen kunnista. Liikenneturvallisuustoimija osallistuu kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan sekä avustaa kuntia käytännön liikenneturvallisuustyössä tiedottamalla, tarjoamalla neuvontaa ja avustamalla erilaisten liikenneturvallisuustapahtumien ja - koulutusten järjestämisessä. Toimija ylläpitää myös kuntien onnettomuustilastoja. Tieliikenneonnettomuuksien seurannan ohella aloitettiin myös maastoliikenneonnettomuuksien seuranta pelastuslaitoksen tietoihin perustuen. Vuonna 2012 toimijahankkeessa panostettiin erityisesti kuntien liikenneturvallisuusryhmien toiminnan tukemiseen sekä koululaisten ja iäkkäiden turvallisuuden edistämiseen. Toimija järjesti tai osallistui vuoden aikana yhteensä yli 30 tilaisuuteen Itä-Suomen alueen kunnissa sekä toteutti lukuisia suunnittelu- ja tiedottamistoimenpiteitä. Lisäksi uutena teemana toimijan tehtäviin otettiin mukaan ns. viisaan liikkumisen markkinointi ja edistäminen kunnissa (http://www.itatoimija.fi/viisas+liikkuminen). Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan liikkumista turvallisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arjen liikkumisvalintojaan mm. jakamalla tietoa eri kulkumuotojen vaikutuksista. 6

7 Liikenneturvallisuussuunnitelmat Itä-Suomessa käynnistyi vuonna 2012 kaksi seudullista liikenneturvallisuussuunnitelmaa; Kuopion ja Savonlinnan seudun suunnitelmat. Suunnitelmien valmistumisen myötä kaikkien Itä-Suomen kuntien suunnitelmat ovat ajantasaisia. Liikenneturvallisuusyhteistyö Itä-Suomessa Vuosi 2012 oli tiiviin liikenneturvallisuusyhteistyön vuosi. Liikenneturvallisuustyötä ohjaava poikkihallinnollinen Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä kokoontui ELY-keskuksen johdolla yhteensä neljä kertaa. Ryhmän toiminnan tavoitteena on parantaa Itä-Suomen liikenneturvallisuutta vaikuttamalla poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin, järjestöihin ja yksittäisiin tienkäyttäjiin. Ryhmän toimesta laadittiin Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma, joka linjaa liikenneturvallisuustyön vuosille Liikenneturvallisuusyhteistyötä ja -keskustelua tukee Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi, joka kutsuttiin vuonna 2012 kertaalleen koolle ajankohtaisten aiheiden ääreen. Liikenneturvallisuusyhteistyön jatkaminen ja kehittäminen nähdään erittäin tärkeänä painopisteenä myös tulevina vuosina. Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä palkitsi kaksi liikenneturvallisuutta edistävää tekoa kunniakirjoilla. Suonenjoen liikennepuisto ja Tappomopo-taikuriesitys ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka eri tahojen hyvällä yhteistyöllä ja uusia toimintamalleja käyttäen edistetään lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta. 7

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittäminen Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2014 Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti 2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4. 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille... Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2013 2016 SEINÄJOEN KAUPUNKI JOHDANTO... 3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2 SEINÄJOEN TURVALLISUUSTILANNE... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Turvallisuuskysely asukkaille...

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen LIIKENNE

Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen LIIKENNE Ihmisen mittainen Ihmisen mittainen LIIKENNE Suomalainen liikenteen turvavisio: Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAUSTAMUISTIO JYVÄSKYLÄN SEUDUN UUSI JÄTTEENKÄSITTELYKESKUSALUE YHDYSKUNTARAKENTEELLINEN JA LIIKENTEELLINEN TARKASTELU Jarmo Koskinen: A. YHDYSKUNTARAKENNE 1. Taustaa

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa?

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? 44 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? Juha Luoma, Harri Peltola, Salla Salenius Miksi tieliikenteen turvallisuus

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia 29.6.2012 JOENSUUN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN STRATEGIA Sisältö Työn tausta ja suunnitteluprosessi Työn tavoitteet Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot