Valmisteluasiakirja. Tietosuoja Internetissä - Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmisteluasiakirja. Tietosuoja Internetissä - Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa -"

Transkriptio

1 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5063/00/FI/lopull. WP 37 Valmisteluasiakirja Tietosuoja Internetissä - Euroopan unionin yhdennetty lähestymistapa - Hyväksytty 21. marraskuuta 2000 Työryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla. Se on riippumaton EU:n neuvoa-antava elin tietosuojan ja yksityisyyden suojan alalla. Sen tehtävistä on säädetty direktiivin 95/46/EY 30 artiklassa ja direktiivin 97/66/EY 14 artiklassa. Sihteeristö: Euroopan komissio, Sisämarkkinoiden pääosasto, linja E, tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja. Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel/Weststraat 200, B-1049 Bryssel - Belgia - toimisto: C100-2/133 Internet:

2 LUKU 1: JOHDANTO 6 LUKU 2: INTERNETIN TEKNINEN KUVAUS 8 I. PERUSPERIAATTEET 8 TCP/IP-YHTEYSKÄYTÄNTÖÄ KÄYTTÄVÄT KEHITTYNEEMMÄT YHTEYSKÄYTÄNNÖT 10 II. TOIMIJAT INTERNETISSÄ 11 TELEVIESTINTÄOPERAATTORI 11 INTERNET-YHTEYDEN PALVELUNTARJOAJA 11 INTERNET-PALVELUNTARJOAJA 12 KÄYTTÄJÄ 12 III. PALVELUT INTERNETISSÄ 13 SÄHKÖPOSTI 13 UUTISRYHMÄT 13 KESKUSTELUTILAT 13 WWW-SIVUT 13 IV. YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT 14 YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT TCP/IP-YHTEYSKÄYTÄNNÖN KÄYTÖSSÄ 14 YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT KORKEAN TASON YHTEYSKÄYTÄNTÖJEN KÄYTÖSSÄ 15 Selaimen suorittama tietojenkäsittely, jota ei voida havaita (browser's chattering) 15 Ei-näkyvät hyperlinkit 16 Evästetiedostot 16 YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT, JOTKA LIITTYVÄT HTTP- YHTEYSKÄYTÄNNÖN KÄYTTÖÖN YLEISISSÄ SELAIMISSA 17 V. JOITAKIN TALOUDELLISIA NÄKÖKOHTIA 18 VI. PÄÄTELMÄT 20 LUKU 3: TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN 21 I. YLEISIÄ OIKEUDELLISIA NÄKÖKOHTIA 21 HENKILÖTIEDOT INTERNETISSÄ 21 DIREKTIIVIEN SOVELTAMINEN 21 Telepalvelun tarjoaja 23 Internet-palveluntarjoajat (mukaan luettuina Internet-yhteyden palveluntarjoajat) 23 Tavalliset www-sivustot 24 Portaalipalvelut 24 Lisäpalvelut 24 II. TELEVIESTINTÄDIREKTIIVIN TARKISTAMINEN: "SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUJEN" MÄÄRITELMÄ 25 III. M UUT SOVELLETTAVAT OIKEUSSÄÄNNÖKSET 27 IV. KANSALLISEN TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN JA SEN KANSAINVÄLISET VAIKUTUKSET 28 V. PÄÄTELMÄT 29 LUKU 4: SÄHKÖPOSTI 30

3 I. JOHDANTO 30 II. TOIMIJAT 30 III. TEKNINEN KUVAUS 30 SÄHKÖPOSTIN LÄHETTÄMISPROSESSI 31 SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 31 SÄHKÖPOSTIN YHTEYSKÄYTÄNNÖT 31 IV. YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT 32 SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN KERUU 32 LIIKENNETIEDOT 33 SÄHKÖPOSTIN SISÄLTÖ 34 V. ERITYISKYSYMYSTEN TARKASTELU 36 WWW-POHJAINEN SÄHKÖPOSTI 36 LUETTELOT 37 ROSKASÄHKÖPOSTI 37 VI. LUOTTAMUKSELLISUUTEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA 38 VII. YKSITYISYYDEN SUOJAA PARANTAVAT TOIMET 39 VIII. PÄÄTELMÄT 40 SÄHKÖPOSTIASIAKASOHJELMIEN JA SMTP-PALVELINTEN SUORITTAMA EI-HAVAITTAVA TIETOJENKÄSITTELY 40 VÄLITTÄJIEN JA SÄHKÖPOSTIN PALVELUNTARJOAJIEN HARJOITTAMA LIIKENNETIETOJEN SÄILYTYS 40 SIEPPAUS 40 SÄHKÖPOSTIN SISÄLLÖN TALLENTAMINEN JA TUTKIMINEN 41 EI-TOIVOTTU SÄHKÖPOSTI (ROSKASÄHKÖPOSTI) 41 SÄHKÖPOSTILUETTELOT 41 LUKU 5: WWW-SIVUJEN SELAILU JA HAKU 42 I. JOHDANTO 42 II. TEKNINEN KUVAUS JA MUKANA OLEVAT TOIMIJAT 42 WWW-SIVUJEN SELAUSPROSESSI 42 WWW-SIVUJEN SELAILU INTERNETIN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 45 TIIVISTELMÄ TÄRKEIMMISTÄ TIEDOISTA, JOITA SYNTYY JA TALLENNETAAN WWW-SIVUJEN SELAUSPROSESSIN ERI VAIHEISSA 45 III. YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT 46 UUDET TARKKAILUOHJELMISTOT 47 IV. OIKEUDELLINEN TARKASTELU 48 YLEISDIREKTIIVIN 95/46/EY TÄRKEIMMÄT SÄÄNNÖKSET: TARKOITUSPERIAATE, ASIANMUKAINEN KÄSITTELY JA REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 48 Rekisteröidyn informointi 48 Tarkoitusperiaate 50 Asianmukainen käsittely 50 YKSITYISYYDEN SUOJASTA TELEVIESTINNÄN ALALLA ANNETUN ERITYISDIREKTIIVIN TÄRKEIMMÄT SÄÄNNÖKSET 51 4 artikla: Turvallisuus 52 5 artikla: Luottamuksellisuus 52 6 artikla: Liikenne- ja laskutustiedot 53 8 artikla: Kutsuvan ja yhdistetyn linjan tunnistus 54 V. YKSITYISYYDEN SUOJAA PARANTAVAT TOIMET 54 VI. PÄÄTELMÄT 55 LUKU 6: JULKAISUT JA FOORUMIT 57 I. JOHDANTO 57 II. TEKNINEN KUVAUS 57 Uutisryhmät 57

4 Keskustelut 57 JULKAISUT JA LUETTELOT 58 III. YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT 59 JULKISET KESKUSTELUFOORUMIT 59 JULKAISUT JA LUETTELOT 60 IV. OIKEUDELLINEN TARKASTELU 61 JULKISET FOORUMIT 61 JULKAISUT JA LUETTELOT 62 V. YKSITYISYYDEN SUOJAA PARANTAVAT TOIMET 63 NIMETTÖMYYS JULKISISSA FOORUMEISSA 64 TIETOJEN JÄRJESTELMÄLLINEN INDEKSOINTI 64 JULKISTEN TIETOJEN SAANTI VERKOSSA 64 VI. PÄÄTELMÄT 65 LUKU 7: SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN TAPAHTUMAT INTERNETISSÄ 66 I. JOHDANTO 66 II. TOIMIJAT 66 III. TURVATUT MAKSUT 68 IV. YKSITYISYYDEN SUOJAAN KOHDISTUVAT RISKIT 69 V. OIKEUDELLINEN TARKASTELU 72 KÄSITTELYN LAILLISUUS : TARKOITUSPERIAATE (DIREKTIIVIN 95/46/EY 5-7 ARTIKLA) 72 REKISTERÖIDYN INFORMOINTI (DIREKTIIVIN 95/46/EY 10 ARTIKLA) 73 HENKILÖ- TAI LIIKENNETIETOJEN SÄILYTYS (DIREKTIIVIN 95/46/EY 6 ARTIKLA JA DIREKTIIVIN 97/66/EY 6 ARTIKLA) 74 AUTOMATISOIDUT YKSITTÄISPÄÄTÖKSET (DIREKTIIVIN 95/46/EY 15 ARTIKLA) 74 REKISTERÖITYJEN OIKEUDET (DIREKTIIVI 95/46/EY 12 ARTIKLA) 74 REKISTERINPITÄJÄN VELVOITTEET: LUOTTAMUKSELLISUUS JA TURVALLISUUS (DIREKTIIVIN 95/46/EY 16 JA 17 ARTIKLA SEKÄ DIREKTIIVIN 97/66/EY 4 JA 5 ARTIKLA) 75 SOVELLETTAVA OIKEUS (DIREKTIIVIN 95/46/EY 4 ARTIKLA) 75 VI. PÄÄTELMÄT 75 LUKU 8: VERKKOMARKKINOINTI 77 I. JOHDANTO 77 II. TEKNINEN KUVAUS 77 VERKKOPROFILOINTI JA VERKKOMAINONTA 77 SÄHKÖPOSTITUS 78 III. OIKEUDELLINEN TARKASTELU 79 TIETOSUOJADIREKTIIVI 79 ETÄMYYNTIDIREKTIIVI 79 YKSITYISYYDEN SUOJASTA TELEVIESTINNÄN ALALLA ANNETTU ERITYISDIREKTIIVI 79 DIREKTIIVI SÄHKÖISESTÄ KAUPANKÄYNNISTÄ 80 IV. PÄÄTELMÄT 80 VERKKOPROFILOINTI JA VERKKOMAINONTA 81 SÄHKÖPOSTITUS 81 LUKU 9: YKSITYISYYDEN SUOJAA PARANTAVAT TOIMET 83 I. JOHDANTO 83 II. YKSITYISYYDEN SUOJAA PARANTAVAT TEKNIIKAT 84 EVÄSTETIEDOSTOJEN HÄVITTÄJÄT 84 Teollisuuden käyttämät evästetiedostojen torjuntajärjestelmät 84 Itsenäiset ohjelmat 85 PROXY-PALVELIMET 85

5 NIMETTÖMYYDEN VARMISTAVAT OHJELMISTOT 86 SÄHKÖPOSTISUODATTIMET JA NIMETÖN SÄHKÖPOSTI 87 TIEDONVÄLITTÄJÄT (INFOMEDIARIES ) 88 III. MUUT YKSITYISYYDEN SUOJAA PARANTAVAT TOIMET 89 P3P-YHTEYSKÄYTÄNTÖ 89 YKSITYISYYDEN SUOJAN LAATUMERKINTÄ 90 IV. PÄÄTELMÄT 92 LUKU 10: PÄÄTELMÄT 93 TEKNINEN SANASTO 99

6 LUKU 1: JOHDANTO Tämän asiakirjan tavoitteena on tarjota yhdennetty Euroopan unionin lähestymistapa sähköistä viestintää koskevaan tietosuojaan. Sanalla "yhdennetty" korostetaan sitä, että tämä tarkastelu poikkeaa enimmäkseen sekä yleisen tietosuojadirektiivin (direktiivin 95/46/EY) että yksityisyys- ja televiestintädirektiivin (direktiivin 97/66/EY) tekstistä ja että tarkastelussa myös otetaan huomioon ja yhdistetään kaikki tietosuojatyöryhmän tähän mennessä antamat lausunnot ja asiakirjat tietyistä tähän aiheeseen liittyvistä erittäin tärkeistä kysymyksistä. 1 Tietosuojatyöryhmä on tulevaisuuden työn prioriteetteja tarkastellessaan maininnut aikaisemmin useaan otteeseen, että on välttämätöntä käsitellä Internetin käyttöön liittyviä tietosuojakysymyksiä. Näiden kysymysten johdonmukaista ja tehokasta käsittelyä varten perustettiin vuonna 1999 niin sanottu Internet-työryhmä. Tämän työryhmän päätarkoituksena on koota voimavaroja ja asiantuntemusta eri jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisilta, jotta se voisi omalta osaltaan edistää tämän alan nykyisen oikeudellisen kehyksen yhdenmukaista tulkintaa ja soveltamista. Internet-työryhmä on laatinut kahden viime vuoden aikana useita asiakirjoja, jotka tietosuojatyöryhmä on hyväksynyt. Vuoden 2000 alusta työryhmä on kokoontunut entistä useammin tavoitteenaan laatia sellainen kokoava ja yhdistävä asiakirja, joka voisi toimia taustana nykyisten ja mahdollisesti tulevienkin Internetiin liittyvien yksityisyyden suojaa koskevien kysymysten tarkastelulle. Tämän asiakirjan päätavoitteena on ensimmäistä kertaa käsitellä Internetin käyttöön liittyvää yksityisyyden suojaa kokonaisvaltaisesti, parantaa tietoisuutta verkon käyttöön liittyvistä tietosuojariskeistä ja toimia apuna tämän alan kahden direktiivin tulkinnassa. Tietosuojatyöryhmä tietää, että Internetin käyttäjät pitävät yksityisyyden suojaa erittäin merkittävänä. 2 Siksi on erityisen tärkeää, että tietosuojatyöryhmä tarkastelee tätä kysymystä, vaikka se tietääkin, että jotkin erityistä keskustelua herättävät kiistanalaiset kysymykset saattavat edellyttää lisätyötä. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu itsessään tyhjentäväksi, vaan sen tavoitteena on käsittää tyypillisimmät tilanteet, joiden kanssa Internetin käyttäjät voivat joutua tekemisiin käyttäessään mitä tahansa Internetissä tarjolla olevista palveluista (kuten sähköpostia, 1 Erityisesti: tietosuojatyöryhmän 16. kesäkuuta 1998 antama lausunto 1/98: Platform for Privacy Preferences (P3P) ja Open Profiling Standard (OPS); tietosuojatyöryhmän 23. helmikuuta 1999 hyväksymä valmisteluasiakirja: Henkilötietojen käsittely Internetissä, WP 16, 5013/99/FI/lopullinen; tietosuojatyöryhmän 23. helmikuuta 1999 antama suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta henkilötietojen käsittelystä, 5093/98/FI/lopullinen, WP 17; 3. toukokuuta 1999 annettu suositus 2/99 yksityisyyden kunnioittamisesta telekuuntelun yhteydessä, 5005/99/lopullinen, WP 18; tietosuojatyöryhmän 3. toukokuuta 1999 antama lausunto 3/99 julkisen sektorin tiedosta ja henkilötietojen suojasta; 7. syyskuuta 1999 annettu suositus 3/99 Internetpalveluntarjoajien harjoittamasta liikennetietojen säilyttämisestä lainvalvontatarkoituksia varten, 5085/99/FI/lopullinen, WP 25; Internet-työryhmän esittämä, 3. helmikuuta 2000 annettu lausunto 1/2000 tietosuojaa sähköisessä kaupankäynnissä koskevista tietyistä näkökohdista, 5007/00/FI/lopullinen, WP 28; Internet-työryhmän esittämä, 3. helmikuuta 2000 annettu lausunto 2/2000 televiestintäalan oikeudellisen kehyksen yleisestä uudelleentarkastelusta, WP 29, 5009/00/FI/lopullinen; 13. heinäkuuta 2000 annettu lausunto 5/2000 julkisten luetteloiden käytöstä käänteisiin tai monikriteerisiin hakupalveluihin (käänteiset luettelot), WP 33, ja 2. marraskuuta 2000 annettu lausunto 7/2000 Euroopan komission 12. heinäkuuta 2000 tekemästä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla KOM (2000) 385, WP Tämä käy ilmi kuusi kuukautta kestäneestä tutkimuksesta, jonka Markle Foundation -niminen säätiö aivan hiljattain julkaisi. Katso D. Aaronin kirjoittama artikkeli A Euro-American proposal for privacy on the Net, Washington Post, 2. elokuuta 2000.

7 www-sivuja, hakupalveluja, uutisryhmiä jne.). Asiakirjassa ei käsitellä sen yleisen luonteen vuoksi sellaisia erityiskysymyksiä, joita tietosuojatyöryhmän kannattaa ehkä tutkia lisää tulevaisuudessa, kuten sähköpostin valvontaa työpaikalla. Tämä valmisteluasiakirja perustuu nykymuotoiseen Internetiin, joka on luonnostaan erittäin dynaaminen ja muuttuva. Valmisteluasiakirjassa käsitellään lukemisen helpottamiseksi ensin teknisiä perusasioita ja yleisiä oikeudellisia kysymyksiä. Internet-palveluja tarkastellaan sen jälkeen erillisissä luvuissa, joista jokainen käsittää asiaan liittyvät sekä tekniset että oikeudelliset kysymykset. Yksi erityisluku on omistettu sellaisille toimille ja tekniikoille, joilla voidaan parantaa Internetin käyttäjien yksityisyyden suojaa. Viimeisessä luvussa esitetään päätelmät. Asiakirjan loppuun on liitetty tekninen sanasto, jonka avulla lukijat voivat ymmärtää paremmin asiakirjan tekstissä käytettyjä teknisiä käsitteitä. Sanasto sisältää kaikki ne käsitteet, jotka on tekstissä kirjoitettu kursiivilla. Internet-työryhmä päätti tietoisesti jättää tämän asiakirjan tekstiin tiettyä päällekkäisyyttä, jotta jostakin tietystä aiheesta erityisesti kiinnostuneet lukijat voisivat lukea asiakirjaa valikoivasti. Siksi tekstiin on jätetty joitakin ylimääräisiä paikoin toistuvia kuvauksia, joiden tarkoituksena on helpottaa eri lukujen lukemista yksin. Internet-työryhmän työn yhteensovittajana toimi Peter Hustinx, joka on Alankomaiden tietosuojaviranomaisen puheenjohtaja. Valmisteluasiakirjan konsolidoidun toisinnon laati Internet-työryhmän keskuudesta nimitetty toimitusryhmä, jonka muodosti Diana Alonso Blas (Alankomaiden tietosuojaviranomaisesta) ja Anne-Christine Lacoste (Belgian tietosuojaviranomaisesta). Toimitusryhmän työnä oli erityisesti jäsentää koko asiakirja ja tarkastaa sen johdonmukaisuus, sisällyttää siihen ja työstää edelleen oikeudellisia lisäkysymyksiä ja teknisiä tietoja sekä muilta valtuuskunnilta saatuja huomautuksia sekä laatia teknisten käsitteiden sanasto ja asiakirjan päätelmät. Internet-työryhmän työssä oli mukana sen eri vaiheissa edustajia kuuden jäsenvaltion tietosuojaviranomaisista. He laativat monien lukujen perustana olleita asiakirjoja, esittivät huomautuksia Internet-työryhmän muiden jäsenten laatimista osuuksista ja osallistuivat keskusteluun niissä viidessä tapaamisessa, jotka Internet-työryhmä piti vuonna Erityisesti seuraavat henkilöt ansaitsevat maininnan: Anne-Christine Lacoste ja Jean- Marc Dinant (Belgia), Ib Alfred Larsen (Tanska), Marie Georges (Ranska), Angelika Jennen ja Sven Moers (Saksa), Emilio Aced Félez (Espanja) sekä Diana Alonso Blas, Ronald Hes ja Bernard Hulsman (Alankomaat). Internet-työryhmä haluaa kiittää Christine Sottong-Micasia (29 artiklan mukaisen Euroopan komission tietosuojatyöryhmän sihteeristöstä) ja Karola Wolprechtia (joka oli harjoittelijana Euroopan komissiossa vuosina ) heidän antamastaan avusta ja tuesta.

8 LUKU 2: INTERNETIN TEKNINEN KUVAUS I. Perusperiaatteet Internet on sellaisten tietokoneiden verkko, jotka ovat yhteydessä toisiinsa TCP/IPyhteyskäytännön (Transport Control Protocol / Internet Protocol) 3 perusteella. Se on toisiinsa kytkettyjen tietokoneiden muodostama kansainvälinen verkko, jonka avulla miljoonat ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa "verkkoavaruudessa" ja saada käyttöönsä valtavasti tietoa kaikkialta maailmasta 4. Historiallisessa mielessä voidaan sanoa, että Internetin esi-isä on sotilaallinen ARPAnetverkko (1969). Perusajatuksena oli rakentaa sellainen koko Yhdysvaltain laajuinen digitaaliverkko, jonka avulla armeijan, puolustusteollisuuden hankkijoiden ja puolustukseen liittyvää tutkimusta suorittavien yliopistojen käyttämät tietokoneet olisivat voineet olla yhteydessä toisiinsa ylimääräisten kanavien välityksellä siinäkin tilanteessa, jossa sota olisi vahingoittanut verkon joitakin osia. 5 Ensimmäiset sähköpostiohjelmat ilmestyivät vuonna Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö (The American National Science Foundation) rakensi vuonna 1985 NSFNETverkon, jolla yhdistettiin kuusi Yhdysvaltain supertietokonekeskusta. Tämä verkko siirrettiin 1980-luvun lopulla MERIT-nimiselle yliopistoryhmälle. Verkkoa avattiin sen jälkeen yhä enemmän muille kuin akateemisille instituutioille ja myös Yhdysvaltain ulkopuolisille järjestöille. Genevessä sijaitsevassa Euroopan ydintutkimuskeskuksessa (CERN) työskennellyt Tim Berners Lee suunnitteli vuonna 1990 ensimmäisen selaimen ja toteutti hyperlinkin, ja monenlaisia uusia palveluja ja toiminteita on sen jälkeen lisätty jatkuvasti. On kuitenkin välttämätöntä pitää mielessä, että TCP/IP on yhä se keskeinen yhteyskäytäntö, jota käytetään tiedonsiirtoon Internetissä, ja että kaikki palvelut käyttävät sitä. Tämä yhteyskäytäntö suunniteltiin hyvin yksinkertaiseksi, eikä se edellytä mitään tiettyä tietokone- tai käyttöjärjestelmää. Jokainen tietokone yksilöidään Internetissä yksittäisen numeerisen IP-osoitteen perusteella, jonka muoto on A.B.C.D. ja jossa A, B, C ja D ovat lukuja 0:sta 255:een (esimerkiksi ). TCP/IP-verkko perustuu pienten tietopakettien siirtoon. Jokainen paketti sisältää lähettäjän ja vastaanottajan IP-osoitteen. Tämä verkko on yhteydetön, mikä tarkoittaa sitä, ettei viestinnän alkaminen edellytä etukäteen mitään yhteyttä kahden laitteen välillä, toisin kuin esimerkiksi puhelinverkossa. Yhteydetön verkko tarkoittaa myös sitä, että viestintä on mahdollista samanaikaisesti usean kumppanin kanssa. Internetin verkkotunnusjärjestelmän (domain name) tarkoituksena on osoittaa verkkotunnus IP-osoitteen avulla yksilöidyille tietokoneille. Nuo tunnukset ovat muodoltaan <nimet>.ylätason verkkotunnus, ja <nimet> on siinä merkkijono, joka muodostuu yhdestä alimerkkijonosta tai useasta pisteen erottamasta alimerkkijonosta. 3 Tässä työssä kuvattuja teknisiä näkökohtia on yksinkertaistettu merkittävästi, jotta ne olisivat asiaa tuntemattomien lukijoiden ymmärrettävissä. Lisätietoja varten katso: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, Internetin organisaatio ja hallinto, Kansainväliset ja eurooppalaiset poliittiset näkökohdat, , KOM (2000) 202 lopullinen, 11. huhtikuuta Katso Yhdysvaltain korkeimman oikeuden antama päätös asiassa Reno v. ACLU (26. kesäkuuta 1997). Luettavissa osoitteessa www2.epic.org/cda/cda_decision.html 5 Katso Reno v. ACLU -päätös (26. kesäkuuta 1997)

9 Ylätason verkkotunnus voi olla www-sivustoilla käytettävä yleinen verkkotunnus, kaupallisilla käytettävä "com" tai aatteellisten järjestöjen käyttämä "org" tai maantieteellinen aluetunnus, kuten Belgiaa tarkoittava "be". Verkkotunnusjärjestelmä on maksullinen, ja verkkotunnuksen haluavien yritysten tai yksityishenkilöiden on yksilöitävä itsensä. Joidenkin Internetissä olevien julkisten työkalujen avulla on mahdollista saada selville yhteys verkkotunnuksen ja yrityksen sekä myös IP-osoitteen ja verkkotunnuksen välillä. Verkkotunnus ei ole itsessään välttämätön yhdistettäessä tietokonetta Internetiin. Verkkotunnukset ovat dynaamisia. Yhdellä ainoalla Internettietokoneella voi olla yksi verkkotunnus tai useita verkkotunnuksia tai se voi jopa olla kokonaan ilman verkkotunnusta mutta tietty verkkotunnus viittaa aina johonkin tiettyyn IP-osoitteeseen. IP-osoitteiden lukumäärä on tällä hetkellä rajallinen. Tämä lukumäärä riippuu sen kentän pituudesta, joka IP-osoitteelle on yhteyskäytännössä osoitettu. 6 IP-osoitteet osoitetaan Euroopassa kansainvälisen menettelyn 7 kautta Internet-yhteyden palveluntarjoajille, jotka osoittavat ne sen jälkeen edelleen asiakkailleen, järjestöille tai yksityishenkilöille. Yleisesti käytettävissä olevan hakutyökalun avulla, esimerkiksi osoitteessa on mahdollista yksilöidä se taho, joka vastaa tietyn IP-osoitteen osoittamisesta. Tällainen taho on tavallisesti joku seuraavista: Internetiin kytketyn lähiverkon hoitaja (esimerkiksi pk-yritys tai julkishallinto). Tässä tapauksessa hoitaja todennäköisesti käyttää etukäteen sovittua IPosoitejärjestelmää ja kirjaa henkilöiden tietokoneiden ja IP-osoitteiden välisen viestinnän. Jos tämä henkilö käyttää DHCP-yhteyskäytäntöä (Dynamic Host Configuration Protocol 8 ), DHCP-ohjelma pitää tavallisesti lokikirjaa, joka sisältää Ethernet-korttinumeron. Tämä ainutkertainen maailmanlaajuinen numero yksilöi tietyn lähiverkossa olevan tietokoneen. Internet-yhteyden palveluntarjoaja, jolla on sopimus Internet-liittymän tilaajan kanssa. Tässä tapauksessa Internet-yhteyden palveluntarjoaja pitää tavallisesti lokitiedostoa, joka sisältää osoitetun IP-osoitteen, tilaajan henkilötiedot sekä osoitteen osoittamisen päivämäärän, ajan ja keston. Jos Internetin käyttäjä käyttää yleistä tietoliikenneverkkoa (matkapuhelinverkkoa tai maanpäällistä puhelinverkkoa), puhelinyhtiö rekisteröi lisäksi soitetun puhelinnumeron (ja sen päivämäärän, ajan ja keston) laskutustarkoituksia varten. Verkkotunnuksen haltija. Tunnus voi olla yrityksen nimi, yrityksen työntekijän nimi tai yksityisen kansalaisen nimi. Tämä tarkoittaa näissä tapauksissa sitä, että Internetin käyttäjä (eli hänen siviilihenkilöllisyytensä: nimi, osoite, puhelinnumero, jne.) voidaan yksilöidä IPosoitteen jakamisesta vastaavan kolmannen osapuolen avulla suhteellisen helposti. Reititin on tärkeä laite, joka huolehtii TCP/IP-verkkojen reiteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että TCP/IP-reitti on dynaaminen, ja se voi siis vaihdella joidenkin reitittimien tai 6 IP-osoitejärjestelmässä laaditaan parhaillaan parannettua versiota (IPv6:ta), joka perustuu 128-bittisiin numeroihin. 7 Internetin nimi- ja osoitejärjestelmä ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustettiin vastaamaan IP-osoiteavaruuden jakamisesta (http://www.icann.org). RIPE-organisaatio (Réseaux IP Européens) (http://www.ripe.net) hallinnoi osoiteavaruutta Euroopassa. Lisätietoja Internetin verkkotunnusten kehityksestä löytyy alaviitteessä 3 mainitusta komission tiedonannosta. 8 DHCP-yhteyskäytäntö (Dynamic Host Configuration Protocol) on Internet-yhteyskäytäntö TCP/IPyhteyskäytäntöä käyttävien tietokoneiden konfiguraation automatisointiin. DHCP-yhteyskäytännön avulla IP-osoitteet voidaan osoittaa automaattisesti (http://www.dhcp.org).

10 linkkien häiriöiden tai liikakuormituksen takia. Reititintä voidaan käyttää myös organisaation ja Internetin välisenä palomuurina. Sillä voidaan varmistaa erityisesti se, että ainoastaan sallitut IP-osoitteet voivat olla peräisin tietyltä Internetpalveluntarjoajalta. On tärkeää panna merkille, että siirtonopeus on hyödyllisin yksittäinen peruste TCP/IPverkkojen reitittämisessä. Koska tieto liikkuu lähes valon nopeudella, voi olla tehokkaampaa reitittää TCP/IP-paketit Lontoosta Madridiin New Yorkin kautta, jos Pariisin verkossa on liikennetukos. Internetin käyttäjä voi tietää joidenkin työkalujen avulla kahden kohteen välisen reitin, mutta tämä voi vaihtua periaatteessa milloin vain ja jopa yksittäisen www-sivun siirron aikana. TCP/IP-yhteyskäytäntöä käyttävät kehittyneemmät yhteyskäytännöt Jotkin yhteyskäytännöt on suunniteltu tarjoamaan tiettyjä palveluja, jotka täydentävät TCP/IP-yhteyskäytäntöä. Laajimmin käytetyt yhteyskäytännöt ovat: HTTP (HyperText Transport Protocol), jota käytetään www-sivujen selaukseen FTP (File Transfer Protocol), jota käytetään tiedostojen siirtoon NNTP (News Network Transport Protocol), jota käytetään uutisryhmien lukemiseen SMTP (Simple Mail Transport Protocol) ja POP3, joita käytetään sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Kerrokset ja yhteyskäytäntöjen hierarkia Internetin viestintäprosessissa HTTP käytetään www-sivujen selailuun ja hakuun TCP/IP PPP modeemien käytössä puhelinlinjoilla SMTP käytetään sähköpostin lähettämiseen X-75 päätesovittimen käytössä ISDN-linjoilla POP3 käytetään sähköpostin lataamiseen sähköpostipalvelimelta asiakastietokoneelle ADSL ADSL-modeemin käytössä tavallisilla puhelinlinjoilla NNTP käytetään uutisryhmäsanomien siirtoon ETHERNET lähiverkkokorttien käytössä lähiverkossa FTP käytetään tiedostojen lataamiseen palvelimelta tietokoneelle tai siirtämiseen tietokoneelta palvelimelle Jne. monet muut korkean tason käytössä tai kehitteillä olevat yhteyskäytännöt Jne. monet muut alhaisen tason käytössä tai kehitteillä olevat yhteyskäytännöt Nämä yhteyskäytännöt ovat välttämättömiä, koska TCP/IP-yhteyskäytäntö mahdollistaa ainoastaan massatiedon siirron tietokoneesta toiseen. Palvelun suorittava tietokone on nimeltään "palvelin". Palvelua käyttävä tietokone on nimeltään "asiakastietokone". Teknisen palvelun tarjoamiseksi sekä asiakastietokone että palvelin käyttävät samaa yhteyskäytäntöä eli samoja viestintäsääntöjä. Internetiä pidetään usein asiakastietokoneen ja palvelimen välisenä verkkona. On tärkeää panna merkille, että olipa käytetty palvelu mikä tahansa, kaikki edellä mainitut palvelut käyttävät aina TCP/IP-yhteyskäytäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yksityisyyden suojaan kohdistuvat riskit, jotka liittyvät TCP/IP-yhteyskäytäntöön, ovat läsnä mitä tahansa Internet-palvelua käytettäessä.

11 Jottei sanan "palvelu" yleisestä merkityksestä aiheutuisi mitään väärinkäsityksiä, ilmaisua yhteyskäytäntö käytetään tässä asiakirjassa tarkoittamaan FTP:tä, NNTP:tä ja muita Internetissä tarjolla olevia palveluja. Proxy-palvelin on Internetin käyttäjän ja Internetin välinen välityspalvelin. Se toimii www-välimuistina (cache), joka nopeuttaa merkittävästi tiedon näkymistä (esimerkiksi www-sivujen näkymistä). Monet suuret organisaatiot tai Internet-yhteyden palveluntarjoajat ovat jo ottaneet tämän ratkaisun käyttöön. Jokainen sivu, kuva tai logo, jonka organisaation jäsen lataa organisaation ulkopuolelta, tallentuu proxy-palvelimessa olevaan välimuistiin, ja se on siellä välittömästi tämän organisaation toisen jäsenen käytettävissä. II. TOIMIJAT INTERNETISSÄ Yritys tai yksityishenkilö voivat kumpikin olla Internetiin nähden erilaisissa rooleissa ja suorittaa samanaikaisesti monenlaisia tietojenkäsittelytoimintoja (esimerkiksi kirjata yhteydet lokitiedostoon televiestintäoperaattorina ja tallentaa ladatut www-sivustot Internet-palveluntarjoajana). Kaikki tämä vaikuttaa yksityisyyden suojaa koskevien periaatteiden soveltamiseen. Televiestintäoperaattori Euroopan televiestintäinfrastruktuuri oli ennen käytännössä perinteisten televiestintäoperaattoreiden monopoli. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Tämä monopoli rajoittuu lisäksi usein kaapeleihin tai valokuituihin, kun langattoman viestinnän ja muun muassa WAP:n ja UMTS:n kaltaisten uusien tekniikoiden kohdalla on puolestaan syntymässä kilpailua kansallisten operaattoreiden välille. Perinteinen televiestintäoperaattori on kuitenkin yhä merkittävä toimija, koska se huolehtii tiedon välittämisestä Internetin käyttäjän ja Internet-yhteyden palveluntarjoajan välillä. Televiestintäoperaattori käsittelee laskutusta varten liikennetiedot, kuten soittavan puhelinnumeron ja sen paikan (matkapuhelinten osalta), soitetun puhelinnumeron sekä puhelun päivämäärän, ajan ja keston. 9 Internet-yhteyden palveluntarjoaja Internet-yhteyden palveluntarjoaja toimittaa tavallisesti sopimusperusteisesti TCP/IPyhteyden: - yksityishenkilöille, jotka käyttävät modeemia tai päätesovitinta (ISDN). Tilaaja saa tässä tapauksessa IP-osoitteen yhteytensä ajaksi, ja tämä osoite todennäköisesti muuttuu, kun hän seuraavan kerran ottaa yhteyden Internetiin puhelinlinjansa välityksellä. Tätä kutsutaan dynaamiseksi IP-osoitteeksi. Jos yhteys muodostetaan ADSL:n tai videokaapelin välityksellä, IP-osoite on tavallisesti staattinen, koska nuo yhteydet ovat kiinteitä. Yhteyden saamiseksi yksityishenkilön 10 on tehtävä sopimus (jolloin tilaus on ilmainen) ja annettava nimensä, osoitteensa ja muita henkilötietoja. Käyttäjä saa tavallisesti käyttäjätunnuksen (joka voi olla nimimerkki) ja salasanan, jottei kukaan muu voisi 9 Tällaisten tietojen käsittely ja tallennusaika ovat tiukkojen oikeudellisten ehtojen alaisia, kuten jäljempänä selitetään. 10 Pienyritys voi tietysti myös tehdä tällaisen sopimuksen, mutta näitä tapauksia ei käsitellä tässä asiakirjassa.

12 käyttää hänen tilaustaan. Internet-yhteyden palveluntarjoajat näyttävät ainakin turvallisuussyistä kirjaavan tavallisesti järjestelmällisesti lokitiedostoon Internetin käyttäjälle annetun dynaamisen IP-osoitteen päivämäärän, ajan ja keston. Koska lokikirja on mahdollista yhdistää käyttäjän IP-osoitteeseen, tätä osoitetta on pidettävä henkilötietona. - organisaatioille, jotka käyttävät Internet-yhteyteen puhelinlinjaa tai useammin yrityksen toimistoon asennettua kiinteää johtoa. Tämä kiinteä johto on tavallisesti perinteisen televiestintäoperaattorin toimittama. Yhteys voidaan muodostaa myös satelliitin tai maanpäällisen radiojärjestelmän välityksellä. Internet-yhteyden palveluntarjoaja antaa yritykselle IP-osoitteet ja käyttää reititintä sen varmistamiseksi, että osoitteita noudatetaan. Internet-yhteyden palveluntarjoajat omistavat yhden tai useamman kiinteän johdon (kerrottu johdinpari, valokuitu, satelliittilinkki), joista on yhteys muihin isompiin Internet-yhteyden palveluntarjoajiin. Internet-palveluntarjoaja Internet-palveluntarjoaja tarjoaa Internetissä palveluja yksityishenkilöille ja yrityksille. Se omistaa tai vuokraa kiinteän TCP/IP-yhteyden ja käyttää palvelimia, jotka ovat jatkuvasti yhteydessä Internetiin. Se tarjoaa perinteisesti www-isännöinnin (www-sivujen tallentamisen sen www-palvelimelle), uutisryhmien käyttömahdollisuuden sekä FTPpalvelimen ja sähköpostin käyttömahdollisuuden. Tämä edellyttää yhtä tai useaa palvelinta, jotka käyttävät HTTP-, NNTP-, FTP-, SMTP- ja POP3-yhteyskäytäntöä. Internet-yhteyden palveluntarjoajan asemassa olevat yritykset tarjoavat usein Internetpalveluntarjoajan palveluja. Siksi yleiskäsitteellä Internet-palveluntarjoaja tarkoitetaan usein sekä Internet-yhteyden palveluntarjoajia että Internet-palveluntarjoajia. Niillä on kuitenkin käsitteellisessä mielessä erilainen asema. Internet-yhteyden palveluntarjoajat ovat nimittäin väylä Internetiin, ja ne reitittävät kaiken Internetin tilaajalta saapuvan liikenteen. Internet-palveluntarjoajat puolestaan ovat ainoastaan tietoisia siitä, mitä niiden palvelimilla tapahtuu. 11 Kun tässä asiakirjassa käytetään käsitettä Internetpalveluntarjoaja, se sisältää yleensä Internet-yhteyden palveluntarjoajat. Internetyhteyden palveluntarjoaja -käsitettä käytetään ainoastaan silloin, kun on selvää, että kyse on pelkästään Internet-yhteyden tarjoamisesta: kaikissa muissa tapauksissa käytetään yleiskäsitettä Internet-palveluntarjoaja. Henkilötietojen keräämisessä on teknisesti ratkaisevaa yhteyskäytännöillä varustettujen palvelinten läsnäolo. HTTP-palvelimet luovat yleensä oletusarvona järjestelmällisesti lokikirjan tai lokitiedoston, jotka saattavat sisältää kaikki HTTP-pyyntöotsakkeessa (selaimen suorittama ei-havaittava tietojenkäsittely browser's chattering) ja IPosoitteessa olevat tiedot tai jotkin niistä. Lokikirja on yleinen käytäntö, ja sellaisen luo jokainen palvelin. Käyttäjä Internetin käyttäjä voi olla Internetiin kotoa käsin yhteyden ottava yksityishenkilö, joka käyttää yleensä tilapäistä TCP/IP-yhteyttä (ja siten dynaamista eli vaihtuvaa IP-osoitetta) modeemin tai päätesovittimen (ISDN) välityksellä tai kiinteää yhteyttä (ja siten staattista eli kiinteää IP-osoitetta) esimerkiksi ADSL:n tai kaapelitelevision välityksellä. Yhteys matkapuhelimen välityksellä on myös mahdollinen, vaikka se onkin yleensä kalliimpi. Vaikka tilaaja antaisikin väärät henkilötiedot tai käyttäisi toisen käyttäjän henkilöllisyyttä (tavallisesti antamalla jonkun muun henkilön käyttäjätunnuksen ja salasanan), tietyn IP- 11 Internet-palveluntarjoajia ei käsitellä tässä asiakirjassa sisällöntuottajina, vaikka jotkut niistä tuottavatkin sisältöä joissakin tapauksissa (esimerkiksi joillakin Internet-palveluntarjoajilla on oma portaalisivustonsa).

13 osoitteen saaneen linjan omistaja olisi silti mahdollista jäljittää vertaamalla tätä tietoa Internet-yhteyden palveluntarjoajan pitämän lokikirjan sisältämään tietoon. Juuri näin poliisi itse asiassa menettelee jäljittäessään rikollisia tunkeutumisia niihin tietokoneisiin, jotka on yhdistetty Internetiin. Tilanne on sama, jos yksityishenkilö käyttää lähiverkkoa tai intranetia. Käyttäjä voi olla myös organisaatio, julkishallinto tai yritys, joka käyttää Internetiä paitsi tiedon tarjoamiseen tai etsimiseen myös sen keräämiseen tehtäviänsä tai toimintaansa (hallintomenettelyjä, tavaroiden myyntiä tai palvelujen tarjoamista, luetteloiden ja pienilmoitusten julkaisua, kyselyjen lähettämistä jne.) varten. III. PALVELUT INTERNETISSÄ 12 Jokainen, jolla on Internet-yhteys, voi käyttää hyvin monenlaisia viestintä- ja tiedonhakumenetelmiä. Yleisimmät menetelmät ovat sähköposti (katso luku 4), uutisryhmät ja keskustelutilat (katso luku 6) sekä www-sivut (katso luku 5). Kaikkia näitä menetelmiä voidaan käyttää tekstin siirtämiseen: useimmilla niistä voidaan siirtää ääntä, kuvia ja videokuvaa. Nämä työkalut muodostavat yhdessä ainutlaatuisen välineen, jota sen käyttäjät kutsuvat verkkoavaruudeksi ja joka on jokaisen, jolla on Internet-yhteys, käytettävissä kaikkialla maailmassa. Sähköposti Sähköpostin avulla henkilö voi lähettää sähköisen viestin toiselle henkilölle tai vastaanottajien ryhmälle. Viesti tallentuu yleensä sähköisessä muodossa palvelimelle odottamaan, että vastaanottaja tarkastaa postilaatikkonsa, ja joskus vastaanottaja saa saapuneesta viestistä jonkinlaisen ilmoituksen. Uutisryhmät Uutisryhmiä käytetään tiedon jakamiseen tai mielipiteiden ilmaisuun joistakin tietyistä aiheista. Ne palvelevat säännöllisten osallistujien ryhmiä, mutta myös muut voivat lukea heidän viestejään. Tällaisia ryhmiä on tuhansia, ja jokaisen tarkoituksena on edistää tietojen tai mielipiteiden vaihtoa jostakin tietystä aiheesta. Päivittäin lähetetään noin uutta viestiä. Keskustelutilat Kaksi henkilöä tai useammat, jotka haluavat olla suorassa yhteydessä toisiinsa, voivat liittyä keskustelutilaan käymään tosiaikaista vuoropuhelua kirjoittamalla viestejä, jotka ilmestyvät lähes välittömästi vuoropuhelun muiden osapuolten tietokoneruudulle. Www-sivut Tunnetuin viestintämuoto Internetissä ovat maailmanlaajuiset www-sivut, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja hakea etätietokoneille tallennettua tietoa. Lyhyesti sanottuna www-sivut muodostuvat valtavasta määrästä asiakirjoja, jotka on tallennettu eri tietokoneisiin kaikkialla maailmassa. Www-sivujen selailu on suhteellisen yksinkertaista. Käyttäjä voi joko kirjoittaa jonkin tunnetun sivun osoitteen tai syöttää yhden tai useamman hakusanan johonkin kaupalliseen hakukoneeseen jotakin kiinnostavaa aihetta käsittelevien sivustojen paikantamiseksi. Käyttäjät tutustuvat yleensä johonkin tiettyyn www-sivustoon tai 12 Näitä palveluja kuvaillaan yksityiskohtaisesti Reno v. ACLU -päätöksessä (26. kesäkuuta 1997).

14 siirtyvät toiseen sivustoon napsauttamalla tietokoneen hiirellä yhtä sivun kuvakkeista tai linkeistä. Www-sivuja voidaan siten verrata lukijan näkökulmasta joko valtavaan kirjastoon, jossa on miljoonia helposti käytettävissä olevia ja luetteloituja julkaisuja, tai rönsyilevään ostoskeskukseen, joka tarjoaa tavaroita ja palveluja (katso luku 7). Jokainen henkilö tai organisaatio, jolla on Internetiin yhdistetty tietokone, voi "julkaista" tai kerätä tietoa (katso luvut 6, 7 ja 8). Julkaisijoita tai tiedon kerääjiä ovat muun muassa valtionvirastot, oppilaitokset, kaupalliset yksiköt, eturyhmät ja yksityishenkilöt. Nämä voivat joko saattaa aineistonsa kaikkien Internetin käyttäjien käytettäväksi tai antaa sen käyttömahdollisuuden ainoastaan jollekin valitulle ryhmälle. IV. Yksityisyyden suojaan kohdistuvat riskit 13 Yksityisyyden suojaan kohdistuvat riskit TCP/IP-yhteyskäytännön käytössä Koska Internetiä on aivan alusta asti pidetty avoimena verkkona, viestinnässä käytetyillä yhteyskäytännöillä on monia ominaispiirteitä, jotka voivat johtaa pikemminkin sattumalta kuin tarkoituksellisesti Internetin käyttäjien yksityisyyden loukkaukseen. TCP/IP-yhteyskäytännöllä on kolme ominaispiirrettä, jotka näyttävät voivan loukata yksityisyyttä. TCP/IP-pakettien seuraama reitti on dynaaminen, ja se toimii suorituskyvyn mukaisesti. Teoriassa reitti saattaa muuttua jonkin www-sivun latauksen tai sähköpostin siirron aikana, mutta käytännössä se ei juurikaan muutu. Televiestinnän käskyjen täyttyminen on kiinni pikemminkin verkon ruuhkautumisesta kuin kahden televiestintäsolmun (reitittimen) välisestä fyysisestä etäisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että "lyhyin" tie kahden samassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevan kaupungin välillä voi kulkea Euroopan unionin ulkopuolisen valtion kautta, jossa ei välttämättä ole riittävää tietosuojaa. 14 Tavallisella Internetin käyttäjällä ei oikein ole keinoja muuttaa tätä reittiä, vaikka hän tietäisikin, mikä reitti on milloinkin käytössä. Koska verkkotunnus muuntuu numeeriseksi IP-osoitteeksi DNS-palvelimessa, jonka tehtävänä on varmistaa tämä muunnos, tämä DNS-palvelin vastaanottaa ja voi tallentaa, kaikkien niiden Internet-palvelinten nimet, joihin Internetin käyttäjä on yrittänyt ottaa yhteyden. Käytännössä nämä DNS-palvelimet ovat enimmäkseen Internet-yhteyden palveluntarjoajien ylläpitämiä, ja näillä on tekniset mahdollisuudet saada tietää paljon tätä enemmänkin, kuten seuraavissa luvuissa selitetään. Kaikissa käyttöjärjestelmissä käytettävissä olevan ping-komennon avulla jokainen Internetissä oleva voi tietää, onko jokin tietty tietokone auki ja yhdistetty Internetiin. Se on komento, joka edellyttää, että tietyn tietokoneen IP-osoitteen (tai vastaavan nimen) eteen kirjoitetaan PING. Käyttäjä, jonka tietokoneen tilasta on otettu ping-komennolla selvää, ei tavallisesti huomaa eikä tiedä syytä siihen, että joku on yrittänyt selvittää, oliko hänen tietokoneensa yhdistetty Internetiin jollakin tietyllä hetkellä. On huomattava, että kiinteissä Internet-yhteyksissä, jotka toimivat kaapelin ja ADSL:n välityksellä, on samat riskit. Vaikka nämä tietojenkäsittelytoiminnot ovatkin perusteltuja ja vaikkei niitä eri tilanteissa voidakaan välttää Internet-verkon toimivuuden takaamiseksi, Internetin käyttäjille olisi kerrottava näistä toiminnoista ja tarjolla olevista turvatoimista. 13 Ranskan tietosuojaviranomaisen CNIL:n www-sivuilla on "Vos traces" -niminen osasto, jossa Internetin käyttäjät voivat nähdä Internetin käytöstään taakseen jättämänsä jäljet. Tämä osasto on luettavissa ranskan-, englannin- ja espanjankielisenä. Katso 14 Luvussa 2 on lisää tätä kysymystä koskevia yksityiskohtia.

15 Yksityisyyden suojaan kohdistuvat riskit korkean tason yhteyskäytäntöjen käytössä Tässä kappaleessa keskitytään niihin kolmeen ominaispiirteeseen, jotka ovat lähes aina läsnä käytettäessä HTTP-yhteyskäytäntöä yleisimmissä selaimissa. Näiden ominaispiirteiden yhdistelmällä voi olla vakavia seurauksia Internetin käyttäjien yksityisyydelle. HTTP on keskeinen yhteyskäytäntö, koska sitä käytetään www-sivuilla eniten ja koska sen avulla voidaan tarjota sähköpostin ja keskustelufoorumien kaltaisia palveluja, joita oli aikaisemmin tarjottu tavallisesti korkean tason erikoisyhteyskäytäntöjen, kuten POP3:n, SMTP:n tai NNTP:n, välityksellä. 15 Selaimen suorittama tietojenkäsittely, jota ei voida havaita (browser's chattering) Yleisesti tiedetään, että osoitteen "http://www.website.org/index.htm" kirjoittaminen tarkoittaa jokseenkin sitä, että HTTP-yhteyskäytäntöä käyttäen pyydetään näyttämään sivu nimeltä "index.htm", joka sijaitsee palvelimella Voisi luulla, että www-sivustolle välittyy ainoastaan Internetin käyttäjän IP-osoite ja se tiedosto, jonka hän haluaa nähdä. Asia ei ole kuitenkaan niin. Seuraavaan taulukkoon on luetteloitu joitakin niistä tiedoista, jotka välittyvät järjestelmällisesti HTTP-osoiterivillä HTTP-pyyntöä tehtäessä (selaimen suorittama automaattinen tietojenkäsittely, jota ei voida havaita ja jotka ovat siten palvelimen käytettävissä: HTTP Var. Opera 3.50 Netscape 4.0 Fr Explorer 4.0 UK GET GET /index.html GET /index.html HTTP/1.0 GET /index.html HTTP/1.0 HTTP/1.0 User- Mozilla/4.0(compatible; Mozilla/4.04 [fr] (Win95; I Mozilla/4.0 (compatible; Agent: Opera/3.0; Windows 95) ;Nav) MSIE 4.01; Windows Accept: 3.50 image/gif, image/xxbitmap, image/jpeg, / Image/gif, image/xxbitmap, image/jpeg 95) image/gif, image/xxbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.msexcel, application/msword, application/vnd.mspowerpoint, / Referer : Where.were.you/doc.htm Where.were.you/doc.htm Language: Fr fr-be Noiden kenttien tekninen kuvaus on löydettävissä asiakirjasta RFC 1945, jossa kuvataan HTTP 1.0, tai asiakirjasta RFC 2068, jossa kuvataan HTTP 1.1. Tästä asiasta voidaan tehdä seuraavat huomautukset: Ainoastaan ensimmäinen rivi on välttämätön. Jokainen selain mainitsee "Accept"-rivillä, että Internetin käyttäjällä on käytössä Windows 95. Miksiköhän tällainen maininta? Netscape mainitsee lisäksi, että selaimen versio on ranskankielinen. Jokainen selain antaa oman nimensä sekä versionsa ja alaversionsa tiedot. Hyväksyttyjä formaatteja kuvaillessaan Microsoft ilmoittaa jokaiselle sivustolle, että Internetin käyttäjän tietokoneeseen on asennettu Powerpoint, Excel ja Word. 15 Katso DINANT, Jean-Marc: Law and Technology Convergence in the Data Protection Field. Electronic threats to personal data and electronic data protection on the Internet, ESPRIT Project 27028, Electronic Commerce Legal Issues Platform.

16 Opera ei paljasta siirtosivua. Opera ei paljasta käyttökieltä. Netscape paljastaa, että Internetin käyttäjä on ranskankielinen. Microsoft paljastaa, että Internetin käyttäjä on ranskankielinen belgialainen. Ei-näkyvät hyperlinkit Hyperlinkit tekevät Internetistä monipuolisemman. Niiden avulla on mahdollista selata www-sivuja maanosasta toiseen yhdellä ainoalla hiiren napsautuksella. Tavallinen käyttäjä ei kuitenkaan huomaa, että perinteisten selailuohjelmistojen ansiosta HTTPpyyntö voi sisällyttää sivun HTML-koodiin kuvienlatauskomennon. Noiden kuvien ei tarvitse sijaita sillä samalla palvelimella, joka sai alkuperäisen pyynnön jostakin tietystä www-sivusta. Tässä tapauksessa HTTP_REFERER-muuttuja sisältää viittauksen siirtosivuun eli siihen pääsivuun, jonne kuvat sijoitetaan. Toisin sanoen, jos jonkin www-sivuston sivulla on HTML-muodossa huomaamaton linkki kuvaan, joka sijaitsee jonkin verkkomarkkinointiyhtiön www-sivustolla, tämä yhtiö saa siirtosivun tietoonsa ennen kuin se lähettää mainospalkkinsa. Kun haussa käytetään hakukonetta, www-sivun nimi sisältää kirjoitetut hakusanat. Evästetiedostot Evästetiedostot (cookie) ovat tiedonosia, jotka voidaan tallentaa tekstitiedostoina Internetin käyttäjän kiintolevylle, samalla kun www-sivusto saattaa säilyttää niistä kopion. Ne ovat tavallinen osa HTTP-liikennettä, ja ne voivat kulkea sellaisinaan esteettömästi IP-liikenteen mukana. Evästetiedosto sijaitsee käyttäjän kiintolevyllä ja sisältää henkilöstä sellaisia tietoja, jotka ovat tiedot tallentaneen www-sivuston tai kenen tahansa sellaisen henkilön luettavissa, joka ymmärtää tuon www-sivuston tietomuotoa. Evästetiedostossa voi olla mitä tahansa tietoja, joita www-sivusto haluaa siihen sisällyttää: katsotut sivut, napsautetut mainokset, henkilönumeron jne. 16. Joskus ne voivat olla hyödyllisiä tarjottaessa jotakin palvelua Internetin välityksellä tai Internetin käyttäjän www-sivujen selailun helpottamiseksi. Esimerkiksi jotkin www-sivustot turvautuvat evästetiedostoihin käyttäjien tunnistamiseksi heidän palatessaan noille sivustoille, jottei käyttäjien tarvitsisi kirjautua noille sivustoille aina, kun he lukevat niillä olevia uutisia. SET-COOKIE-komento sijaitsee HTTP-vastausotsakkeessa 17 eli ei-havaittavissa hyperlinkeissä. Sellainen evästetiedosto, jonka kesto on määritelty 18, tallentuu Internetin käyttäjän kiintolevylle ja välittyy takaisin evästetiedoston luoneelle www-sivustolle (tai muille saman verkkoalatunnuksen mukaisille www-sivustoille) tuon keston ajaksi. Evästetiedosto välittyy takaisin COOKIE-kentässä, joka sisältyy edellä kuvailtuun selaimen suorittamaan ei-havaittavaan tietojenkäsittelyyn. Verkkomarkkinointiyhtiö voi selaimen suorittaman ei-havaittavan tietojenkäsittelyn ja einäkyvät hyperlinkit yhdistämällä tietää oletusarvoisesti kaikki ne hakusanat, jotka tietty Internetin käyttäjä on kirjoittanut tämän yhtiön mainoksia sisältämään hakukoneeseen, sekä Internetin käyttäjän tietokoneen, käyttöjärjestelmän, selaimen merkin, käyttäjän IPosoitteen sekä HTTP-istuntojen ajan ja keston. Näiden tietojen perusteella on 16 Katso kirja, jonka kirjoittajat ovat HAGEL III, J. ja SINGER, M., Net Worth: the emerging role of the informediary in the race for customer information, Harvard Business School Press, 1999, s Teknisesti on myös mahdollista käyttää evästetiedostoja JavaScript-kielisinä tai <META-HTTP EQUIV>-kentissä, jotka sijaitsevat HTML-koodissa. 18 Evästetiedostot, joiden kestoa ei ole määritelty, ovat istuntokestoisia evästetiedostoja, ja ne katoavat, kun selain tyhjennetään tai kun portti sulkeutuu.

17 mahdollista, jos ne yhdistetään muihin yhtiön käytettävissä oleviin tietoihin, saada selville uusia tietoja, kuten maa, jossa Internetin käyttäjä asuu 2. Internet-verkkoalue, johon hän kuuluu 3. Internetin käyttäjän työllistävän yrityksen toimiala 4. tämän yrityksen liikevaihto ja koko 5. Internetin käyttäjän tehtävä ja asema tässä yrityksessä 6. Internet-yhteyden palveluntarjoaja 7. niiden www-sivustojen luonne, joissa on viimeksi käyty. Evästetiedoston avulla on mahdollista lähettää pysyvä ja ainutlaatuinen tunniste järjestelmällisesti jokaisen tietopyynnön mukana, kun IP-osoite puolestaan on yhä suhteellisen heikko tunniste, koska se voi jäädä proxy-palvelinten peittoon ja koska se ei ole luotettava dynaamisen luonteensa takia niiden Internetin käyttäjien kohdalla, jotka käyttävät Internetiä modeemin välityksellä. Monet verkkomarkkinointiyritykset ovat jo harjoittaneet tällaista käyttäjien huomaamatonta profilointia. 20 Yksityisyyden suojaan kohdistuvat riskit, jotka liittyvät HTTP-yhteyskäytännön käyttöön yleisissä selaimissa Selaimen suorittama ei-havaittava tietojenkäsittely, ei-näkyvät hyperlinkit ja evästetiedostot tarjoavat yhdessä keinot profiloida huomaamattomasti jokainen yksittäinen Internetin käyttäjä, joka käyttää oletukseksi asennettua selainta. Tämä profilointi ei itsessään liity HTTP-yhteyskäytäntöön sellaisena kuin World Wide Web Consortium (W3C) 21 on tämän kuvaillut. Lisäksi HTTP 1.1 -yhteyskäytännön määritelmässä on kiinnitetty nimenomaisesti alan teollisuuden huomio mahdollisiin yksityisyyden suojaa koskeviin kysymyksiin HTTP-yhteyskäytäntöä käytettäessä 22. Se, että asiakasohjelma joutuu kuvaamaan ominaisuutensa jokaisessa pyynnössä, voi olla sekä erittäin tehotonta (kun otetaan huomioon, että ainoastaan harvalla vastauksella on monia esitysmuotoja) että loukata mahdollisesti käyttäjän yksityisyyttä [sivu 68] Voi olla käyttäjän yksityisyyden suojaan liittyvien odotusten vastaista lähettää jokaisessa pyynnössä Hyväksy kieli -otsake, jossa on käyttäjän täydelliset kieliasetukset [sivu 98] Ohjelman EI PITÄISI lähettää From-otsakekenttää 23 ilman käyttäjän suostumusta, koska tämä saattaa olla ristiriidassa käyttäjän yksityisyyden suojaa koskevien 19 GAUTHRONET, Serge, "On-line services and data protection and the protection of privacy", Euroopan komissio, 1998, s. 31 ja 92, luettavissa osoitteessa 20 DoubleClick-niminen yritys yksinään oli profiloinut maaliskuuhun 1997 mennessä jo noin 26 miljoonaa Internetin käyttäjää (GAUTHRONET, emt., s. 86), ja Yhdysvaltain ulkopuolella ladataan kuukausittain yli miljardi verkkomarkkinointipalkkia (sama teos, s. 96). Yksi ainoa verkkomarkkinointiyritys lähettää nykyisin päivittäin yli 500 miljoonaa mainospalkkia. Katso 21 World Wide Web Consortium on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa isännöivät ranskalainen Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), amerikkalainen MIT (Massachusetts Institute of Technology) ja japanilainen Keion yliopisto. Tämän konsortion jäseniä ovat etenkin Microsoft, AOL, Netscape ja Center for Democracy and Technology (http://www.w3.org/consortium/member/list). Tämä konsortio tuottaa ei-sitovia mutta de facto - standardeja, joiden tarkoituksena on varmistaa tietokoneiden yhteentoimivuus Internetissä. 22 Suluissa olevat sivunumerot viittaavat W3C-numeroihin. 23 "From"-otsakekenttää käytetään siirtosivun nimeämiseen.

18 vaatimusten kanssa tai hänen sivustonsa turvallisuusperiaatteiden kanssa. On erittäin suositeltavaa, että käyttäjällä on mahdollisuus poistaa käytöstä, ottaa käyttöön ja vaihtaa tämän kentän asetus milloin tahansa ennen pyyntöä. [sivu 118] HTTP-ohjelmien tiedossa on usein suuria määriä henkilötietoja (esimerkiksi käyttäjän nimi, sijainti, postiosoite, salasanat, salausavaimet jne.), ja niiden OLISI OLTAVA erittäin huolellisia voidakseen estää näitä tietoja vuotamasta tahattomasti HTTPyhteyskäytännön välityksellä muihin lähteisiin. Suosittelemme erittäin vahvasti, että käyttäjälle tarjotaan sopiva käyttöliittymä, jolla hän voi valvoa näiden tietojen leviämistä, ja että suunnittelijat ja toteuttajat ovat erityisen huolellisia tällä alalla. Historia osoittaa, että virheet tällä alalla merkitsevät usein vakavia turvallisuuteen ja/tai yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia ja tuottavat usein erittäin haitallista julkisuutta toteuttajan yritykselle. [sivu 143] 24 V. Joitakin taloudellisia näkökohtia Internet on kasvanut valtavasti viime vuosina. Isäntätietokoneiden niiden, jotka tallentavat tietoja ja toimivat viestinnän välittäjinä lukumäärä kasvoi vuosina noin 300:sta noin :een. Suunnilleen 60 prosenttia näistä isäntätietokoneista sijaitsee Yhdysvalloissa. Internetin käyttäjiä oli vuonna 1996 noin 40 miljoonaa, ja vuoteen 2000 mennessä heitä arveltiin olevan noin 200 miljoonaa. 25 Euroopan väestöstä noin puolella odotetaan olevan Internet-yhteys vuoteen 2005 mennessä. 26 Internet-liittymä on monissa Euroopan maissa ilmainen yksityishenkilöille, mutta tilaajan on maksettava linjasta televiestintäoperaattorille. Internet-yhteyden palveluntarjoaja tai Internet-palveluntarjoaja saa korvauksen taannehtivasti kytkentämaksun kautta, jonka televiestintäoperaattori maksaa Internetin tilaajan soittaman paikallispuhelun keston perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka käyttäjällä olisikin ilmainen Internetliittymä, hänen olisi silti maksettava kustannukset käyttämistään puhelinlinjoista. Tämä hyödyttää sekä Internet-yhteyden palveluntarjoajia, Internet-palveluntarjoajia että televiestintäoperaattoreita. Ohjelmiston tuottajat hyötyvät myös Internetin käytöstä, koska vaikka he saattaisivatkin tuotteensa (ilmaisohjelmat, selaimet jne.) ilmaiseksi kuluttajien käytettäviksi, ne saavat korvauksen siitä, että niiden ohjelmistot ovat www-sivustojen palvelinten käytössä. Suoramarkkinointi on yksi merkittävimmistä vuokraustoiminnoista Internetissä. Verkkomarkkinointiyritykset sijoittavat www-sivuille mainospalkkeja usein siten, että henkilötietojen keruu jää rekisteröidyltä laajalti huomaamatta. Ei-havaittavien linkkien sekä selaimen suorittaman ei-havaittavan tietojenkäsittelyn ja evästetiedostojen ansiosta tuntemattomat markkinointiyritykset voivat profiloida Internetin käyttäjiä yksilökohtaisesti. Yksi ainoa verkkomarkkinointiyritys voisi lähettää päivittäin Internetissä noin puoli miljardia henkilökohtaista mainospalkkia. Suoramarkkinointiyritykset rahoittavat monia hakukoneita. Kun tavalliset www-sivustot (ja hakukoneet erityisesti) sijoittavat omille www-sivuilleen ei-havaittavan hyperlinkin verkkomarkkinointiyrityksiin, ne voivat antaa Netscapen ja Internet Explorerin kaltaisille tavallisille selaimille ohjeeksi avata itsenäisen HTTPyhteyden verkkomarkkinointiyrityksen HTTP-palvelimeen. Kuten edellä selitettiin, selain paljastaa HTTP-pyyntöä tehdessään automaattisesti monenlaista tietoa: IPosoitteen, siirtosivun (hakukoneen tapauksessa tämä muuttuja sisältää hakijan 24 Sana "yksityisyys" mainitaan 18 kertaa asiakirjassa RFC Katso Reno v. ACLU -päätös (26. kesäkuuta 1997). 26 Euroopan komission lehdistötiedote, Commission welcomes new legal framework to guarantee security of electronic signatures, 30. marraskuuta 1999.