KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015"

Transkriptio

1 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen tuet Asumisen tuet Eläkeasiat Kela-kortti/ Eu-sairaanhoitokortti Kuntoutus Lapsiperheen tuet Maastaja maahanmuutto Omaisen kuoltua Opiskelijan tuet Sairastaminen Työttömyysajan tuet Vammaistuet

2 KOTI JA PERHE Äitiysavustus Määrä: Hakija saa valintansa mukaan joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksia saa kaksi toista ja kolme kolmatta samalla kertaa syntynyttä lasta kohden eli kaksosista kolme avustusta, kolmosista kuusi avustusta jne. viimeistään 2 kk ennen laskettua synnytysaikaa Adoptiotuki Määrä: Tuen määrä riippuu adoptoitavan lapsen kotimaasta. Jos samalla kertaa adoptoidaan enemmän kuin yksi lapsi, tukea myönnetään lisäksi 30 % tuen määrästä lasta kohden. Viro Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia Muut maat e e e e 2 kuukauden kuluessa lapsen hoitoon ottamisesta tai nimeämisestä Lapsilisä Määrä: Lapsilisää maksetaan porrastettuna lapsiluvun mukaan. Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan (e/kk) 1. lapsesta 2. lapsesta 3. lapsesta 4. lapsesta 5. ja seuraavista lapsista Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55 Yksinhuoltajalle maksetaan korotus jokaisesta lapsesta. Lapsilisän maksupäivät takautuva hakuaika 6 kk Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha Määrä: Riippuu hakijan työtuloista tai yrittäjän YEL/MYEL-vakuutuksen vuosityötulosta (vuonna 2015 pääsääntöisesti v verotuksessa vahvistetuista tuloista), ks. päivärahataulukko, kuitenkin vähintään 24,02 e/pv. Korotus työssä käyvälle tai yrittäjälle: äitiysrahaa maksetaan 56 ensimmäiseltä äitiysrahapäivältä enintään 90 % työtulosta; vanhempainrahaa sekä isyysrahaa enintään 75 % työtulosta 30 ensimmäiseltä arkipäivältä. Em. korotukset saa euron vuosityötuloon saakka; ylittävältä osalta korotus on 32,5 %. Verollista tuloa. Tuloperusteita korotetaan palkkakertoimella vuosittain. Yli vuodenvaihteen jatkuviin päivärahoihin ei tehdä indeksitarkistusta. hakuajat jäljempänä Äitiysraha: viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Erityisäitiysraha: viimeistään 4 kuukauden kuluessa päivästä, josta sitä halutaan saada. Vanhempainraha: viimeistään1 kuukausi ennen sitä päivää, josta se halutaan saada. Isyysraha: viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun lapsi on täyttäyt 2 v. tai adoptiolapsen hoitoonottamisesta on kulunut 2 v. ( voimaan tullut laki).

3 KOTI JA PERHE Lasten kotihoidon tuki Määrä ja maksaminen: Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Hoitolisä sen sijaan maksetaan vain yhdestä lapsesta, ja sen saaminen ja määrä riippuvat perheen tuloista. Kotihoidon tuen hoitoraha e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta (yli 3-v. adoptiolapsesta) 342,53 kustakin seuraavasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 102,55 kustakin muusta alle kouluiän olevasta lapsesta 65,89 Hoitolisä: Kotihoidon tuen hoitolisää maksetaan vain yhdestä perheen hoitorahaan oikeuttavasta lapsesta enintään 183,31 e/kk. Hoitolisä on verollista tuloa. Kotihoidon tuen hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja tulorajat Perheen koko (henkilöä) Tulot, joilla saa täyden hoitolisän e/kk Vähennysprosentti Tulot, joilla ei saa hoitolisää e/kk , , , , , ,32 Perheeseen luetaan vanhemmat ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Jos perheen tulot ylittävät täyden hoitolisän tulorajan, täyttä hoitolisää vähennetään vähennysprosentin verran ylittävästä tulosta. 6 kuukautta takautuvasti Yksityisen hoidon tuki Määrä ja maksaminen: Hoitoraha 174,38 e/lapsi/kk. Tulosidonnainen hoitolisä enintään 146,64 e/lapsi/kk. Alennettu hoitoraha 64,16 e/lapsi/kk. Maksetaan hoidon tuottajalle. Yksityisen hoidon tuen hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja tulorajat Perheen koko (henkilöä) Tulot, joilla saa täyden hoitolisän e/kk Vähennysprosentti Tulot, joilla ei saa hoitolisää e/kk , , , , , ,14 Perheeseen luetaan vanhemmat ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Jos perheen tulot ylittävät täyden hoitolisän tulorajan, täyttä hoitolisää vähennetään vähennysprosentilla ylittävästä tulosta Maksaminen ja verollisuus: Maksetaan suoraan hoidontuottajalle eli yksityiselle hoitajalle tai päiväkodille ja verotetaan hoidontuottajan tulona. 6 kuukautta takautuvasti. Perhe hakee tuen, vaikka se maksetaan hoidontuottajalle.

4 Joustava hoitoraha KOTI JA PERHE Määrä ja maksaminen: 244,18 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 162,78 e/kk jos työaika on yli 22,5 30 tuntia tai enintään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Joustava hoitoraha on verollista tuloa. 6 kuukautta takautuvasti Osittainen hoitoraha Määrä ja maksaminen: 98,09 e/kk; verollista tuloa. Maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen vanhemmille. 6 kuukautta takautuvasti Elatustuki Määrä ja verotus: 155,17 e/kk/lapsi; veroton etuus Maksaminen: Kuukauden 10. päivä nostajan tilille. Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. 3 kk takautuvasti Alle 16-vuotiaan vammaistuki Ks. Terveys ja kuntoutus Erityishoitoraha sairaan lapsen vanhemmille Määrä ja verotus: Riippuu hakijan työtuloista tai yrittäjän eläkevakuutuksen vuosityötuloista kuten sairauspäiväraha. Vähintään 24,02 e/pv; voidaan maksaa sairaalahoidon tai kuntoutuksen ajalta kummallekin vanhemmalle, jos lääkäri katsoo kummankin osallistumisen lapsen hoitoon tarpeelliseksi. Verollista tuloa. 4 kk takautuvasti Yleinen asumistuki Määrä: Yleinen asumistuki on 80 % hyväksyttävien, kuitenkin enintään enimmäisasumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Perusomavastuun määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Perusomavastuu lasketaan kaavalla, joka on vuoden 2015 tasossa 0,4 x [T - ( x A x L)], jossa T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot A = aikuisten lukumäärä L = lasten lukumäärä 605 euroa on vakiomäärä Jos perusomavastuu on alle 10 euroa, sitä ei oteta huomioon. Pienin maksettava asumistuen määrä on 15 e/kk. Oman tuen määrän voi arvioida verkossa

5 KOTI JA PERHE Asumismenot: Asumistukea maksetaan laissa määriteltyjen hyväksyttävien asumismenojen mukaan. Jos hyväksyttävät asumismenot ylittävät enimmäisasumismenot, lasketaan tuen määrä enimmäisasumismenojen mukaan. Hyväksyttäviä asumismenoja ovat vuokra-asunnossa: vuokra sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset asumisoikeusasunnossa: käyttövastike, erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset sekä 73 % henkilökohtaisten asuntolainojen koroista osakeasunnossa: vastike, erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset sekä 73 % henkilökohtaisten asuntolainojen koroista omakotitalossa: omakotitalon hoitomenot ja 73 % henkilökohtaisten asuntolainojen koroista osaomistusasunnossa: vuokra sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Vesimaksu: Erikseen maksettavana vesimaksuna otetaan huomioon 19 euroa henkilöä kohti. Lämmityskustannukset: Erikseen maksettavina lämmityskustannuksina otetaan huomioon 41 euroa yhden hengen ruokakunnassa. Jos ruokakuntaan kuuluu useampi kuin yksi henkilö, lämmityskustannuksiin lisätään 14 euroa jokaista lisähenkilöä kohti. Huomioon otettavia lämmityskustannuksia korotetaan neljä prosenttia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Näissä maakunnissa lämmityskustannuksina otetaan huomioon 43 euroa yhden hengen ruokakunnassa ja lisäksi 15 euroa jokaista lisähenkilöä kohden. kahdeksan prosenttia Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Näissä maakunnissa lämmityskustannuksina otetaan huomioon 44 euroa yhden hengen ruokakunnassa ja lisäksi 15 euroa jokaista lisähenkilöä kohden. Omakotitalon hoitomenot: Omakotitalon asumismenot hyväksytään hoitomenonormien määräisinä. Huomioon otettavia hoitomenoja korotetaan neljä prosenttia Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa ja kahdeksan prosenttia Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Omakotitalon hoitomenonormit vuonna 2015 Ruokakunnan koko henkilöä Huomioon otettava hoitomeno e/kk Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, e/kk Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi, e/kk lisähenkilöä kohti Enimmäisasumismenot: Enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijainti neljän eri kuntaryhmän mukaan. Kuntaryhmät ovat I kuntaryhmä: Helsinki II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Vantaa III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti IV kuntaryhmä: Muut kunnat Enimmäisasumismenot kuntaryhmittäin vuonna 2015 Ruokakunnan koko henkilöä I kuntaryhmä e/kk II kuntaryhmä e/kk III kuntaryhmä e/kk IV kuntaryhmä e/kk lisähenkilöä kohti

6 KOTI JA PERHE Tulot ja perusomavastuu: Jos perusomavastuun määrä on vähemmän kuin 10 euroa, sitä ei oteta huomioon. Jos ruokakunnan bruttotulot ovat alle taulukossa kerrottujen, tuloilla ei ole vaikutusta asumistukeen. Luvut ovat vuoden 2015 tasossa. Ruokakunnan koko henkilöä Tulot eivät vaikuta asumistukeen lainkaan, jos ne ovat enintään e/kk Aikuisten lukumäärä Lasten lukumäärä Bruttotulojen raja (e/kk), jolla perusomavastuu on 10 euroa Ruokakunnan koko henkilöä Aikuisten lukumäärä Lasten lukumäärä Bruttotulojen raja (e/kk), jolla perusomavastuu on 10 euroa Ruokakunnan koko henkilöä Aikuisten lukumäärä Lasten lukumäärä Bruttotulojen raja (e/kk), jolla perusomavastuu on 10 euroa Maksaminen ja verotus: Maksetaan kuukauden 1. pankkipäivänä joko ruokakunnan tai vuokranantajan tilille. Asumistuki on veroton. takautuen hakemista edeltävän kuukauden alusta.

7 TERVEYS JA KUNTOUTUS Lääkärin- ja hammaslääkärin palkkiot Lääkärinpalkkiot: vahvistetun taksan* määrä Hammaslääkärinpalkkiot: vahvistetun taksan* määrä Suuhygienistin palkkiot: vahvistetun taksan* määrä Maksaminen: Suorakorvaus hoitopaikassa tai korvaus maksetaan hakemuksesta asiakkaan tilille. Lääkärin määräämä tutkimus ja hoito Korvaus: vahvistetun taksan* määrä Maksaminen: Suorakorvaus hoitopaikassa tai maksetaan hakemuksesta asiakkaan tilille. *Kaikki vahvistetut taksat ovat verkossa Matkakorvaus sairaus- ja kuntoutusmatkoista Omavastuu julkiset kulkuneuvot: 16 e yhteen matkustussuuntaan ja 272 e kalenterivuodessa. Omavastuun ylittävä osuus korvataan. Maksaminen: Maksetaan hakemuksesta asiakkaan tilille. Omavastuu taksimatkat 16 e: Kun taksi tilataan alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Jokaisen sairaanhoitopiirin alueella on oma tilausnumero. Maksaminen: Suorakorvauksena taksissa. Omavastuu taksimatkat 32 e: Kun taksi tilataan muualta kuin alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Matka ei kerrytä lisäkorvaukseen oikeuttavaa vuotuista omavastuuosuutta.ningspe Maksaminen: Hakemuksesta asiakkaan tilille. Lisäkorvaus: Jos omavastuut ylittävät 272 e kalenterivuoden aikana, ylittävä osa korvataan kokonaan. Yöpymisraha: enintään 20,18 e/yö. Lääkekorvaukset Korvaus: Peruskorvaus Alempi erityiskorvaus * Ylempi erityiskorvaus * 35 % lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta 65 % lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta 100 % lääkekohtaisen 3:n euron omavastuun ylittävästä lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta *erityiskorvauksiin oikeuttavat sairaudet, sivu 10 Lisäkorvaus lääkekustannuksista Omavastuu: 612,62 e Lisäkorvaus: Lisäkorvaus on 100 % lääkekohtaisen 1,50 euron omavastuun ylittävältä osalta. Maksaminen: Suorakorvaus apteekista, kun esität Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet Eräiden lääkkeiden peruskorvausoikeutta on rajoitettu. Lääkkeiden kustannuksia korvataan vain, kun niitä käytetään Lääkkeiden hintalautakunnan määrittelemien erityisten käyttöaiheiden mukaisesti. Korvaus: Peruskorvaus suorakorvauksena apteekista Oikeutta korvaukseen haetaan toimittamalla Kelaan lääkärin kirjoittama B-lausunto.

8 TERVEYS JA KUNTOUTUS Sairaudet, joiden hoitoon määrätyt lääkkeet kuuluvat 100 %:n korvausryhmään Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 101 Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 119 Vesitystauti 102 Gammaglobuliinin puutostila 120 Diabetes 103 Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 121 Kilpirauhasen vajaatoiminta 104 Aplastinen anemia 122 Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 105 D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 123 Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 106 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124 Pernisiöösi anemia ja muut B12 -vitamiinin imeytymishäiriöt 107 Krooniset hyytymishäiriöt 126 Myasthenia gravis 108 Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 127 MS-tauti 109 Gynekologiset syövät 128 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäi-riöt 110 Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 111 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 112 Sarkoidoosi 132 Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 113 Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 133 Glaukooma 114 Yleinen erytrodermia 134 Rintasyöpä 115 Rakkoihottuma 135 Eturauhassyöpä 116 Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 138 sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117 Sairaudet, joiden hoitoon määrätyt lääkkeet kuuluvat 65 %:n korvausryhmään Krooninen sydämen vajaatoiminta 201 Krooniset sydämen rytmihäiriöt 207 Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 208 ja niihin verrattavat tilat 202 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 203 Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 211 Krooninen verenpainetauti 205 Kihti 212 Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 214 rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206 Sairaudet, joiden hoitoon määrätyistä kliinisistä ravintovalmisteista korvataan 65 % Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt 503 Pienten lasten lehmänmaitoallergia 505 Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat 504 Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille 506 Sairaudet, joiden hoitoon määrätyistä kliinisistä ravintovalmisteista korvataan 35 % Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen vaikeat imeytymishäiriöt 601 Lasten vaikeat aliravitsemustilat 602 Päivärahan määrä Sairauspäiväraha, kuntoutusraha ja työtulojen perusteella laskettu äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (ilman korotuksia) Työtulo e/v josta on tehty vähennykset enintään Sairauspäivärahan laskukaava ei päivärahaa työtulojen perusteella ,7 x vuosityötulo : ,98 + 0,4 x (vuosityötulo ) : 300 yli ,13+ 0,25 x (vuosityötulo ) : 300

9 TERVEYS JA KUNTOUTUS Esimerkkejä työntekijän ja yrittäjän päivärahan määrästä *Palkkatulo, josta on tehty tulonhankkimisvähennykset sekä vakuutusmaksuvähennys 4,28 %, tai yrittäjäeläkevakuutuksen vuosityötulo ilman vähennyksiä Työtulo e/v, josta on tehty vähennykset * Sairauspäiväraha e/pv, ennen ennakonpidätystä , , ,02 Vähimmäismäärä , , , , , , , , ,43 Sairausvakuutusmaksut Palkansaajan päivärahamaksu Yrittäjän päivärahamaksu Työnantajan sairausvakuutusmaksu Vakuutetun sairaanhoitomaksu 0,78 % palkasta 0,91 % työtulosta 2,08 % palkkasummasta 1,32 % kunnallisverotettavasta ansiotulosta eläke- ja etuustuloista 1,49 % kunnallisverotettavasta etuustulosta Sairauspäiväraha Maksaminen ja verotus: Ensimmäinen erä 6 arkipäivältä, sen jälkeen 25 arkipäivän erissä. Verollista tuloa. 2 kuukauden takautuva hakuaika. Osasairauspäiväraha Määrä: Puolet sairauspäivärahan määrästä, ks. päivärahataulukko. Maksaminen ja hakeminen kuten sairauspäiväraha. Kuntoutusraha Määrä: Kuten sairauspäiväraha, ks. päivärahataulukko Ammatillisen kuntoutuksen ajalta määrä päivältä on 75 % työtulon 300. osasta. Jos kuntoutuja on kuntoutusrahan alkamista edeltävien neljän kuukauden aikana saanut työttömyysetuutta tai opintorahaa, kuntoutusrahana maksetaan vähintään 86 % edeltävän etuuden määrästä lisättynä 10 prosentilla. Eläkkeensaajan kuntoutusraha 10 % myönnettyjen eläkkeiden yhteismäärästä. Odotus- ja väliajan kuntoutusraha maksetaan 20 % vähennettynä. Määrä tarkistetaan vuosittain TEL-indeksillä. Ylläpitokorvaus: 9 e/pv Maksaminen ja verotus: Ensimmäinen erä 6 arkipäivältä, sen jälkeen 25 arkipäivän erissä. Verollista tuloa. 4 kuukauden takautuva hakuaika

10 TERVEYS JA KUNTOUTUS Nuoren kuntoutusraha Määrä: Riippuu hakijan työtuloista, vähintään 24,02 e/pv, ks. päivärahataulukko. 4 kuukauden takautuva hakuaika. Kuntoutus Vajaakuntoisilla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi. Vaikeavammaisilla on oikeus lääkinnälliseen kuntoutukseen työ- tai toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi henkilöille, joilla on todettu työ- tai opiskelukykyä uhkaava mielenterveyden häiriö. Järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan kuntoutuksen lisäksi Kela voi järjestää ja korvata harkinnanvaraista kuntoutusta eduskunnan vuosittain myöntämän rahamäärän puitteissa. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestetään muun muassa kuntoutuskursseja, sopeutumisvalmennuskursseja ja ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta eli ASLAK-kursseja. Määrä: Kuntoutustoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset kokonaan psykoterapiaa lukuun ottamatta. Kuntoutuspsykoterapian enimmäiskorvaukset ovat verkossa Vammaistuet Alle 16-vuotiaan vammaistuki Vammaistuki 16 vuotta täyttäneelle Määrä ja verotus: Tuki on porrastettu kolmeen ryhmään ja se on veroton etuus. Vammaistuki e/kk Perusvammaistuki 93,28 Korotettu vammaistuki 217,66 Ylin vammaistuki 422,06 Maksaminen: Kuukausittain, aina kuun 7. päivä. Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. 6 kuukautta takautuvasti. Alle 16-vuotiaan vammaistukea haetaan lomakkeella Alle 16-vuotiaan vammaistuki (EV 258). Eläkettä saavan hoitotuki Määrä ja verotus: Tuki on porrastettu kolmeen ryhmään, ja se on veroton etuus. Eläkettä saavan hoitotuki e/kk Perushoitotuki 62,48 Korotettu hoitotuki 155,53 Ylin hoitotuki 328,87 Maksaminen ja hakeminen: Kuten vammaistuki Veteraanilisä: 105,51 e/kk, veroton etuus Ruokavaliokorvaus: 23,60 e/kk, veroton etuus

11 TERVEYS JA KUNTOUTUS Vammaisten tulkkaus- ja etätulkkauspalvelu Suomessa asuva henkilö, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin tai virkistykseen. Työterveyshuolto Määrä: Ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset kuuluvat korvausluokkaan I. Sairaanhoidon kustannukset kuuluvat korvausluokkaan II. Korvaus määräytyy enintään Kelan vuosittain vahvistamien korvausluokkakohtaisten enimmäismäärien mukaan. Työnantajan työterveyshuollon enimmäismäärät euroa/työntekijä/tilikausi 2014 Korvausluokka Kustannukset Korvaus 50 % Korvaus 60 % Korvausluokka I: Ehkäisevä työterveyshuolto 165,50 82,80 99,36 Korvausluokka II: sairaanhoito 248,50 124,25 Yrittäjän työterveyshuollon ja sairaanhoidon enimmäismäärät euroa/yrittäjä/vuosi 2015 Korvausluokka I: työpaikkaselvitys 863,00 431,50 517,80 Korvausluokka I: muu ehkäisevä työterveyshuolto 432,00 216,00 259,20 Korvausluokka II: sairaanhoito 308,20 154,10 Työnantaja hakee korvausta Kelalta kirjanpitonsa mukaisen tilikauden ajalta. Hakemuksessa esitettyjen kustannusten pitää perustua työnantajan kirjanpitoon. Korvauksen hakuaika on 6 kuukautta tilikauden päättymisestä. Yrittäjä hakee oman työterveyshuoltonsa kustannuksista korvausta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on maksanut kustannukset. Kun yrittäjä hankkii terveyshuollon palvelut kunnalliselta terveyskeskukselta, terveyskeskus vähentää laskusta Kelan korvauksen ja hakee yrittäjän puolesta korvauksen Kelalta tilitysmenettelyä käyttäen 6 kuukauden kuluessa palvelujen antamisesta.

12 OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS Opintoraha Määrä: Opintorahan perusmäärä määrä (brutto) eri koulutusasteilla e/opiskelukuukausi Opiskelija Korkeakoulu: olet aloittanut ensimmäiset kk-opintosi aikaisintaan syksyllä 2014 Korkeakoulu: olet aloittanut ensimmäiset kk-opintosi aiemmin Muut oppilaitokset Avioliitossa oleva tai elatusvelvollinen 335,32 301,89 249,21 Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt 335,32 301,89 249,21 Itsenäisesti asuva vuotias 335,32 301,89 249,21 3 Itsenäisesti asuva alle 18-vuotias 163, , ,31 2 Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 136, , ,04 1 Vanhempansa luona asuva vuotias 61, , , = voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella (Huom! Opintorahaa korotetaan 0,4 % alkaen) 2 = voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella 3 = voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella Määrä: Tarkista opintotuen määrä ja omien tulojen vaikutus Maksaminen ja verotus: Kuukauden 4. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä. Opintoraha on verollista tuloa. Opintorahasta tehdään 10 %:n ennakonpidätys, kun se on vähintään 170 e/kk. hakemiskuukauden alusta (ei takautuvaa hakuaikaa). Asumislisä opiskelijalle Määrä: 80 % vuokrasta. Asumislisää ei myönnetä alle 33,63 euron kuukausivuokrasta eikä 252 euron kuukausivuokran ylittävästä osasta. Asumislisä on siten 26,90 201,60 e/kk. Asumislisä on kuitenkin enintään 58,87 e/kk, kun asunto on vuokrattu vanhemmalta tai se on vanhemman omistama. Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevalle ja oppilaitoksen asuntolassa asuvalle se on enintään 88,87 e/kk. Ulkomailla opiskelevan asumislisä on enintään 210,00 e/kk. Asumismenot: Vuokra tai asumisoikeusasunnon käyttövastike sekä vuokrasopimuksessa mainittu kiinteä vesimaksu, sähkö- ja kalustemaksu. Maksaminen ja verotus: Maksetaan opintorahan kanssa yhtä aikaa, ks. opintoraha. Veroton etuus Opintolainan valtiontakaus Määrä: Opintolainan valtiontakauksen määrä e/kk Alle 18-vuotias (toinen aste) 260,00 18 vuotta täyttänyt (toinen aste) 400,00 Korkeakouluopiskelija tai aikuiskoulutustukea saava 400,00 Ulkomailla opiskeleva (korkeakoulut) 700,00 Ulkomailla opiskeleva (muut oppilaitokset) 700,00 Opintolainan valtiontakaus myönnetään koko opiskelun ajalle, mutta takaus-päätös annetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskelija hakee opintolainan erikseen pankista takauspäätöksen saatuaan.

13 OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS Opintolainahyvitys tai opintolainavähennys Määrä: Opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 40 prosenttia ja opintolainavähennyksen enimmäismäärä on 30 prosenttia vähennykseen oikeuttavan opintolainan euroa ylittävästä määrästä. Vähennykseen oikeuttavan opintolainan määrä on enintään suoritetun tutkinnon tavoiteaikaa vastaava lainamäärä. Suomessa korkeakoulututkinnon suorittanut saa hakemuksetta Kelasta päätöksen tai päätösehdotuksen opintolainaetuudesta, jos hänellä on opintolainaa. Korkoavustus Määrä: Erääntyneet opintolainan korot ja pankin ilmoituskulut ilman viivästyskorkoa. Maksaminen: Opiskelijalle tai pankille Viimeistään kahden kuukauden kuluttua koron säännönmukaisesta erääntymiskuukaudesta. Koulumatkatuki Määrä ja maksaminen: Perustuu ensisijaisesti koulumatkan pituuteen sekä joukkoliikennettä käytettäessä matkalipun hintaan. Opiskelijan oma maksuosuus matkakustannuksista on vähintään 43 e/kk. Maksetaan lipunmyyjälle, koulukuljetuksen järjestäjälle tai opiskelijalle. Opiskelija hakee koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi. Takautuva hakuaika on yksi kuukausi. Hakemuslomakkeita saa oppilaitoksista ja Kelasta. Hakemus toimitetaan oppilaitokseen. Sotilasavustus Määrä: Perusavustus kattaa asevelvollisen omaisten jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot, joihin perheen nettotulot eivät riitä. Sen täysi määrä on yksinäiselle henkilölle maksettavan täyden kansaneläkkeen määrä 636,63 e/kk. Ensimmäiselle tuen saajalle avustus on enintään 100 %, toiselle 50 % ja kolmannelle tai useammalle 30 % täydestä määrästä. Asumisavustuksena maksetaan asevelvolliselle tai omaiselle kohtuulliset asumismenot. Erityisavustuksena voidaan maksaa omaiselle esimerkiksi tarpeelliset ja kohtuulliset terveydenhoitomenot, lastenhoitoon liittyvinä menoina esim. lastenvaunut sekä opintolainojen korot. Palvelusaikana erääntyvät asevelvollisen opintolainan korot maksetaan kokonaisuudessaan sotilasavustuksena. Avustus voidaan myöntää valtion takaamille opintolainoille. Palvelusaikana erääntyvät lapsen elatusavut maksetaan silloin, kun asevelvollinen on oikeuden päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman kirjallisen sopimuksen perusteella velvoitettu kuukausittain maksamaan alaikäiselle lapselle elatusapua, eikä hän kykene sitä tuloistaan tai omaisuudestaan maksamaan. Avustukseen oikeutetulle lapselle ei voida myöntää perusavustusta. sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palveluksen alkua. Maksaminen ja verotus: Maksetaan tilille kuukauden ensimmäinen tai toinen päivä. Sotilasavustus on veroton.

14 TYÖTTÖMYYS Työmarkkinatuki Määrä ja kesto: Täysi työmarkkinatuki on samansuuruinen kuin peruspäiväraha, mutta tarveharkintainen. Myös työmarkkinatukeen maksetaan lapsikorotusta. Perhesuhteet Työmarkkinatuen määrä ja tulorajat Täysi työmarkkinatuki ennen ennakonpidätystä e/pv Tuloraja, jolla saa täyden työmarkkinatuen e/kk * Tuloraja, jolla tuki lakkaa e/kk * Yksinäinen 32, Huoltovelvollinen, ei lapsia 32, lapsi 38, lasta 40, lasta 42, lasta 42, lasta jne. 42, * Muut omat tulot kuin työtulot. Omat työtulot vähentävät tukea aina. Palkansaajan työssäoloehtoon kuuluvan kokoaikatyön palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole, ylittää tulorajan eli vähintään 1 164,75 e/kk. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet 48 edellisen kuukauden aikana työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Työssäoloehtoon huomioidaan vähintään 4 kuukauden yritystoimintajaksot, jolloin työtulo on vähintään 1 027,13 e/kk yhteenlaskettuna YEL:n ja MYEL:n työtuloista sekä TyEL:n työansioista. Korotusosa: 4,80 e/pv. Kulukorvaus: 9 e/pv tai 18 e/pv oman työssäkäyntialueen ulkopuolella. Työttömän peruspäiväraha Määrä: Peruspäiväraha ja lapsikorotus e/pv Peruspäiväraha 32,80 Lapsikorotus 1 lapsesta 5,29 Lapsikorotus 2 lapsesta yhteensä 7,77 Lapsikorotus 3 tai useammasta lapsesta yhteensä 10,02 Peruspäivärahan korotusosa on 4,80 e/pv. Maksaminen ja verotus: Maksetaan 5 päivältä viikossa, enintään 500 päivää. Verollista tuloa. Edellyttää työttömyyspäivien ilmoittamista; verkkoasiointi 3 kuukautta takautuvasti työmarkkinatuessa ja peruspäivärahassa Vuorottelukorvaus Määrä ja maksaminen: 70 % työttömyyspäivärahan täydestä määrästä, enintään 22,96 e/pv 80 % jos yli 25 vuotta työssäoloa, enintään 26,24 e/pv lapsikorotuksia ei makseta

15 ELÄKKEELLE Kansaneläke Määrä ja tulorajat: Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat hakijan omat muut eläkkeet sekä hänen perhesuhteensa. Perhesuhteet Kansaneläkkeen täysi määrä ja tulorajat e/kk Kansaneläkkeen täysi määrä Työeläkkeet, joilla saa täyden eläkkeen Työeläkkeet, joilla ei saa kansaneläkettä Yksinäinen 636,63 56, ,88 Parisuhteessa* 564,69 56, ,05 * avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde Pienin maksettava kansaneläke on yksinäisellä henkilöllä 6,76. Lapsikorotus: Vakiomääräinen veroton lisä kansaneläkkeen tai työeläkkeen saajille alle 16-vuotiaista huollettavista lapsista 22,20 e/kk/lapsi Rintamalisä: Vakiomääräinen veroton lisä 49, 74 e/kk Ylimääräinen rintamalisä: 6,37 240,21 e/kk Eläkettä saavan hoitotuki: perushoitotuki 62,48 e/kk, korotettu hoitotuki 155,53 e/kk, ylin hoitotuki 328,87 e/kk Veteraanilisä hoitotukeen: 105,51 e/kk Ansaintarajoituksia eläkeaikana Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Enintään 746,57 e/kk Ei ansaintarajoituksia Enintään 6 kk takautuvasti. Vanhuuseläkettä voi hakea suullisesti soittamalla eläkeasioiden palvelunumeroon tai verkossa Takuueläke Määrä: Täysi määrä 746,57 e/kk. Täydestä määrästä vähennetään eläkkeensaajan saamat kaikki muut eläkkeet bruttomääräisinä. Muut tulot tai puolison tulot eivät vaikuta siihen. Kansaneläkkeen tai työeläkkeen varhentaminen pienentää myös takuueläkettä. Esimerkkejä takuueläkkeestä eri eläketuloilla e/kk, yksinasuva Kansaneläke Työeläkkeet yhteensä Takuueläke Eläkkeet yhteensä ,57 746,57 636, ,94 746,57 636,63 50,00 59,94 746,57 614,71 100,00 31,86 746,57 589,59 150,22 6,76 746,57 564,71 200, ,71 517,67 294, ,75 489,71 350, ,71

16 ELÄKKEELLE Esimerkkejä takuueläkkeestä eri eläketuloilla e/kk, parisuhteessa oleva Kansaneläke Työeläkkeet yhteensä Takuueläke Eläkkeet yhteensä ,57 746,57 564, ,88 746,57 564,69 50,00 131,88 746,57 542,77 100,00 103,80 746,57 517,65 150,22 78,70 746,57 492,77 200,00 53,80 746,57 445,73 294,08 6,76 746,57 417,77 350, ,77 Jos takuueläkkeen määrä jää pienemmäksi kuin 6,76 e/kk, sitä ei makseta. Enintään 6 kk takautuvasti. Takuueläkettä voi hakea suullisesti. Yleinen perhe-eläke Lesken alkueläke: Maksetaan 6 kk:n ajan puolison kuoltua 328,34 e/kk. Tulot eivät vaikuta alkueläkkeeseen. Lesken jatkoeläke: Perusmäärä, kun leskellä on alle 18-vuotias lapsi 102,85 e/kk. Perusmäärää ei makseta silloin, kun leskellä ei ole huollettavanaan alle 18-vuotiasta lasta. Lisäksi täydennysmäärä pienituloiselle leskelle maksetaan alla olevan taulukon mukaan. Perhesuhteet Täysi täydennysmäärä Lesken jatkoeläkkeen täysi täydennysmäärä ja sen tulorajat e/kk Tulot, joilla saa täyden määrän Leskellä on alle 18-vuotias lapsi: Tulot, joilla ei saa täydenysmäärää Leskellä ei alle 18-vuotiasta lasta: Tulot, joilla ei saa täydenysmäärää Yksinasuva leski 533,79 56, , ,21 Parisuhteessa oleva 461,84 56,20 979,88 966,38 Lapseneläke: Perusmäärä 60,41 e/kk (maksetaan kaikille lapseneläkkeen saajille) Lapseneläkkeen täysi täydennysmäärä ja sen tulorajat e/kk Täysi täydennysmäärä Tulot, joilla saa täyden eläkkeen Tulot, joilla ei saa täydennysmäärää 91,38 56,20 238,88 Enintään 6 kk takautuvasti Eläkkeensaajan asumistuki Perusomavastuu: 617,97 e/v (noin 51,50 e/kk) Lisäomavastuu: Lasketaan, kun yksinasuvan vuositulot ja parisuhteessa olevan yhteiset vuositulot ylittävät tulorajan (RAT) Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuun tulorajat perhesuhteiden mukaan e/v Yksinasuva Parisuhteessa oleva, jonka puolisolla ei oikeutta asumistukeen Parisuhteessa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen Jos omaisuus ylittää yksinasuvalla e ja avio- tai avopuolisoilla e, lasketaan yli menevästä osasta 8 % asumistukituloksi. Omaa asuntoa ei lueta omaisuudeksi. Asumistukea ei makseta, jos sen määrä jää alle 6,76 e/kk. Määrä: 85 % omavastuun ylittävistä hyväksyttävistä asumismenoista 6 kk takautuvasti Asumismenot: hyväksytään enintään taulukossa mainittu määrä vuodessa

17 ELÄKKEELLE Asumismenojen enimmäismäärä e/v Asuinkunnan kuntaryhmä Eläkkeensaaja (ja puoliso) I kuntaryhmä II kuntaryhmä III kuntaryhmä I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa II kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti III kuntaryhmä: Muut kunnat Lämmitysmenot e/m2/kk Asunnon sijainti Rakennus valmistunut v Rakennus valmistunut ennen v Lämmitysryhmä I 1,27 1,65 Lämmitysryhmä II 1,40 1,82 Lämmitysryhmä III 1,55 2,02 Lämmitysryhmä I: Askola, Aura, Espoo, Eura, Eurajoki, Hamina, Hanko, Harjavalta, Helsinki, Honkajoki, Huittinen, Hyvinkää, Iitti, Imatra, Inkoo, Jämijärvi, Järvenpää, Kaarina, Kankaanpää, Karkkila, Karvia, Kauniainen, Kemiönsaari, Kerava, Kirkkonummi, Kokemäki, Koski, Kotka, Kouvola, Kustavi, Köyliö, Laitila, Lapinjärvi, Lappeenranta, Lemi, Lieto, Lohja, Loimaa, Loviisa, Luumäki, Luvia, Marttila, Masku, Merikarvia, Miehikkälä, Mynämäki, Myrskylä, Mäntsälä, Naantali, Nakkila, Nousiainen, Nurmijärvi, Orimattila, Oripää, Paimio, Parainen, Parikkala, Pomarkku, Pori, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Punkalaidun, Pyhtää, Pyhäranta, Pöytyä, Raasepori, Raisio, Rauma, Rautjärvi, Ruokolahti, Rusko, Salo, Sastamala, Sauvo, Savitaipale, Siikainen, Sipoo, Siuntio, Somero, Säkylä, Taipalsaari, Taivassalo, Turku, Tuusula, Ulvila, Uusikaupunki, Vantaa, Vehmaa, Vihti, Virolahti sekä Ahvenanmaan maakunnan kunnat. Lämmitysryhmä II: Akaa, Alajärvi, Alavus, Asikkala, Enonkoski, Evijärvi, Forssa, Halsua, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Heinävesi, Hirvensalmi, Hollola, Humppila, Hämeenkoski, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Ikaalinen, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Janakkala, Jokioinen, Joroinen, Juupajoki, Juva, Kangasala, Kangasniemi, Kannus, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kaustinen, Kihniö, Kokkola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Kuortane, Kurikka, Kärkölä, Lahti, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Lempäälä, Lestijärvi, Loppi, Luoto, Maalahti, Mikkeli, Mustasaari, Mänttä-Vilppula, Mäntyharju, Nastola, Nokia, Närpiö, Orivesi, Padasjoki, Parkano, Pedersören kunta, Perho, Pertunmaa, Pieksämäki, Pietarsaari, Pirkkala, Puumala, Pälkäne, Rantasalmi, Riihimäki, Ruovesi, Savonlinna, Seinäjoki, Soini, Sulkava, Sysmä, Tammela, Tampere, Teuva, Toholampi, Urjala, Uusikaarlepyy, Vaasa, Valkeakoski, Vesilahti, Veteli, Vimpeli, Virrat, Vöyri Ylöjärvi, Ypäjä ja Ähtäri. Lämmitysryhmä III: muut kunnat. Vesikustannus: 29,42 e/kk/henkilö Kunnossapitokustannus: Asunto valmistunut tai peruskorjattu v tai sen jälkeen 41,57 e/kk Asunto valmistunut tai peruskorjattu ennen vuotta ,04 e/kk Eläkkeiden maksaminen Kansaneläke (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja työttömyyseläke), rintamalisät ja eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kuun 7. päivänä. Eläkkeensaajan asumistuki maksetaan kuun 4. päivä ja takuueläke 22. päivä. Perhe-eläkkeet, lapsikorotus, eläkettä saavan hoitotuki ja veteraanilisä maksetaan kuukausittain saajan tilille sukunimen alkukirjaimen mukaan. A K L R S Ö 4. päivä 14. päivä 22. päivä Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, tuki maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa PERUSSUOMALAISET NAISET RY Naiset * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Omaishoito: Arvo mittaamaton - arvostus nolla 1/15 3 Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS. Liisa Hyssälä. Kelan vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 2 SISÄLTÖ Pääjohtajan katsaus 4 Kela, Elämässä mukana muutoksissa tukena 5 Kela vuonna 2010 5 Kelan maksamat etuudet 7 Kaikki etuudet 7 Eläke- ja vammaisetuudet 7 Sairausvakuutusetuudet

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot