TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito"

Transkriptio

1 TONISCO PS2000 -putkisaha käyttö ja kunnossapito

2 TONISCO PS2000 -putkisaha Pääosat PS2000 Hydrauliletkut Saha sisältää hydraulimoottorin, joka pyörittää leikkaavaa terää. Letkut on varustettu pikaliittimin sahan kytkemiseksi voimanlähteeseen.. Kuljetusräikkä Räikkäavaimesta kiertämällä aikaansaadaan putken ympäri tapahtuva katkaisuliike. Sahan molemmissa akseleissa on nelikulma räikkää varten, jotta saadaan tasainen pyörähdys. Leikkuuneste Sahattaessa kuivaa putkea johdetaan terälle jäähdyttävä leikkuuneste. Teränsuojus Irroitettava suojus sahaajan suojaamiseksi pyörivältä terältä. Pidettävä kiinnitettynä sahatessa. Terän syöttö Kiertämällä käsipyörää syötetään terä putkiseinämän läpi aloituskohdassa. Katkaisuterä Katkaisemiseen käytetään erityisesti kutakin katkaistavaa putkimateriaalia varten teroitettua pyörösahanterää. Kiinnitysketju Saha kiinnitetään katkaistavaan putkeen jatkettavaa monirivistä rullaketjua käyttäen. Eri putkikokoja varten toimitetaan kullekin oma jatkoketjunsa.

3 TONISCO PS2000 putkisaha TONISCO PS2000 putkisahauslaitteisto Katkaisumenetelmän edut TONISCO PS2000 hydraulinen putkisaha on kehitetty erityisesti maastossa tapahtuvaan, isojen putkien katkaisuun. Katkaistavaa putkea ei ole tarpeen edes tyhjentää katkaisua varten, sillä hydraulinen toimilaite on tunteeton kosteudelle - katkaisu voi tapahtua vaikka kokonaan veden alla, mikäli putkisahaa käyttävä henkilö vain on asiaanmukaisesti varustautunut. Pienin Ps2000 sahalla katkaistava putki voi olla halkaisijaltaan 200 mm, ylärajaa katkaistavan putken halkaisijalle ei ole. Katkaistava putkimateriaali voi olla mitä hyvänsä käytettävää materiaalia, jokaiselle putkimateriaalille on olemassa tarkoitukseen soveltuva katkaisuteränsä. TONISCO Ps2000 putkisahan voimanlähteenä voidaan käyttää sähköllä tai polttomoottorilla toimivaa joko laitteen yhteydessä toimitettavaa tai yleismallista hydrauliagregaattia, jonka paine- ja tuottoarvot on sovitettu Ps2000 katkaisulaitteen arvoille sopiviksi. Laitetta voidaan käyttää myös työmaalla olevan kauhakuormaajan, kaivinkoneen tai kuorma-auton hydrauliikan avulla, mikäli ne on varustettu riittävällä virtauksen ja paineensäätöventtiilein. Katkaisulaite on rakennettu hyvin kevyeksi, jolloin se on helppo kuljettaa mukana jopa kantaen hankalaan maastoon. Katkaisu laitetta käyttäen on hyvin yksinkertaista, muttaa laitteen pitkän käyttöiän takaamiseksi sekä laitteen käyttäjän turvallisuuden takia on tähän käyttöohjeeseen tutustuminen ehdottoman välttämätöntä ja tässä mainittujen ohjeiden tarkka noudattaminen on edellytyksenä laitteen takuun voimassaolon varmistamiseksi sekä riittävän työturvallisuustason varmistamiseksi työmaalla. Laite toimitetaan varusteineen pakattuna säilytys ja kuljetuslaatikkoon, missä laitteen osat ovat kukin paikoillaan. Kuljetuslaatikko suojaa laitteen arkoja osia työpaikalle vietäessä sekä myös varastoinnin aikana. Tarpeellisen toimintavarmuuden sekä pitkän käyttöiän varmistamiseksi tulee laite huoltaa aina sahausten jälkeen ohjeita noudattaen sekä tarkastaen, että kaikki osat ovat moitteettomassa toimintakunnossa.

4 Putken katkaiseminen TONISCO PS2000 putkisahalla TONISCO PS2000 putkisaha on kehitetty erityisesti maastossa tapahtuvaan, isojen putkien katkaisuun ja seuraavassa esityksessä on lähdetty tilanteesta, jossa katkaistava putki on upotettuna maahan ja tässä käyttöohjeessa esiintulevat asiat liittyvät tällaiseen katkaisutilanteeseen. Putkisahalla voidaan luonnollisesti suorittaa putken katkaisemista myös paremmissa - verstasoloissa - tällöin voidaan jättää jotkin mainituista seikoista vähemmälle huomiolle. Valmistelutyöt Aloitettaessa putken katkaisemista on ensimmäinen työvaihe putken paikallistamisen jälkeen sen esiinkaivaminen. Kaivaminen voi tapahtua koneellisesti tavanomaisia varovaisuustoimenpiteitä noudattaen - päämääränä työturvallisen kaivannon aikaansaaminen mahdollisimman vähällä kaivamisella. Putken ympäriltä kaivettaessa tulee putkisahaa varten varata rilaa seuraavan kuvan mukaisesti. Putkisahaa asennettaessa on viereisen kuvan mittojen lisäksi huomioitava letkujen viemä tila, letkut ovat suhteellisen taipuisat, mutta siitä huolimatta on viitä varten varattava noin 200 mm tila putken suunnassa ja noin 50 mm putken pinnasta. Hyvin usein katkaisu tapahtuu siten, että halutaan leikata putkesta lyhyempi tai pidempi pala pois suorittamalla katkaisu poistettavan palan kummassakin päässä - tällöin on ainakin viimeinen katkaisu suoritettava siten, että putkisaha kiinnitetään siihen putkenosaan, jota ei ole tarkoitus irroittaa. 270 mm 170 mm Sahan syöttösuunta 320 mm

5 Putkea katkaistaessa on hyvä, mikäli on mahdollista käyttää esimerkiksi kaivinkonetta tukemaan irroitettavaa putkenosaa katkaisun edetessä. Näin säästetään terää, sillä terän juuttuessa on vaara suuri, että vähintään yksi kovametallinen hammas lohkeaa ylikuormituksen seurauksena. Varsinkin tapauksissa, joissa kahden sahauksen välistä irroitetaan putkenosa, on tukeminen välttämätöntä, sillä irtoava oala saattaa rikkoa koko sahan. Valmistautuminen sahaukseen Sahan voimalaitteena käytettävä agregaatti tai mikäli käytetään muuta hydrauliikkaa tuodaan paikalle ja tarkistetaan, että se on säädetty oikein. Letkut vedetään kaivantoon siten, että sahaus on mahdollinen ja mahdolliset epäpuhtaudet poistetaan liittimistä. Saha valmistellaan katkaisuun siten, että perusketjuun liitetään sopiva jatkoketju käyttäen pikaliitostappia. Katkaistava putki puhdistetaan huolellisesti paitsi varsinaisesta katkaisukohdasta, myös kohdista, joissa sahan tukipyörät tulevat kulkemaan - näin varmistetaan mahdollisimman suora sahausjälki. Putken puhdistus hyvin huolellisesti kohdasta, mistä terä tulee leikkaamaan, on tärkeätä terän kulumisen kannalta, sillä kova kvartsihiekka kuluttaa terää moninkertaisesti verrattuna puhtaan valuraudan tai teräksen leikkaamiseen. Jos on kysymyksessä hyvin iso putki, on suoran sahaustuloksen saavuttamiseksi hyvä varata mukaan esimerkiksi pahvista tai ohuesta teräsnauhasta tehty soiro, jonka mukaan voidaan merkitä liidulla katkaistavan putken ympärille viiva, jonka mukaan ketju tullaan asemoimaan. Sahan kansi avataan ja ketju pujotetaan ketjupyörien lomitse seuraavien kuvien mukaisesti. Ketju pujotetaan katkaistavan putken ympäri ja liitetään yhteen perusketjun vapaaseen päähän. Sahan ketjun kiristys tapahtuu asettamalla mukana toimitettu käsipyörä ketjunkiristimen nelikulmaan ja kiertämällä myötäpäivään. Ennen kiristämistä on syytä todeta sahan toisessa päässä olevaa terän sisäänsyöttövipua kiertämällä, että terä on ruuvattu yläasentoonsa. Terän sisäänsyöttö Ketju on syytä kiristää asteittain siten, että aluksi kieristetään ketju vain löysästi ja pyöräytetään saha kerran katkaistavan putken ympäri. Kiristetään lisää ja toistetaan pyöräytys. Ketju on sopivalla kireydellä, kun käsipyörä ei kevyesti kiertämällä enää liiku. Ketjunkiristys

6 Suojavarusteet Putkea katkaistaessa on noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä: - Sahan käyttäjän on varustauduttava tarvittavin suojavarustein, kuulo-, kasvo- ja silmäsuojukset, asialliset käsineet ja suojavaatetus sekä saappaat. - Kaivannot on varustettava asianmukaisin tikkain, jotta tarvittaessa esimerkiksi sortumavaaran takia kaivannosta poistuminen voi tapahtua nopeastikin. - Katkaisutyöryhmässä on oltava kaksi jäsentä, joista toinen valvoo riittävän etäältä katkaisun edistymistä valvoen, että kaikki toimii suunnitellusti. - Työryhmän toinen jäsen valvoo agregaatin tai hydraulivoimanlähteen toimintaa ollen tarvittaessa valmiina pysäyttämään leikkuuterän. - Katkaistaessa vedellä täytettyä putkea saattaa vesi purkautua putkesta yhtäkkisesti putken katketessa ja sen saadessa korvausilmaa, sahaajan on varauduttava tällaisiin yllätyksiin ja huomioitava tikkaiden sijainti. Katkaiseminen Sahan asennuskohta tarkistetaan ja tarvittaessa kierretään saha putkella sellaiseen asentoon, että kiinnijuuttumisvaara tuntuu kaikkein vähäisimmältä. Yleensä mikäli asennolla ei kiinnijuuttumistaipumuksen takia tunnu olevan merkitystä, kannattaa katkaisun aloitus ja lopetus tehdä putken yläpuolelta tai suunnasta, missä työskentelytilaa on eniten. Tällöin kiinnijuuttunut saha on halpoin irroittaa ja myös kiilojen lyöminen katkaisupintojen väliin sahauksen edetessä käy helpoimmin. Syöttösuunta Aloitettaessa katkaisu käynnistetään terä avaamalla hydraulivirtaus varovasti. Tässä vaiheessa on katsottava, että kaikki hydrauliliitännät ovat kiinni ja letkut ovat ehyet. On varottava mahdollisesta vuotokohdasta purkautuvaa korkeapaineista hydrauliöljysuihkua, esimerkiksi silmään osuessaan se aiheuttaa pahat vahingot. Terän pyörimissuunta tarkastetaan, sen tulisi olla aiemman kuvan mukainen, sahan lastuaminen tapahtuu edullisempien terävoimien takia vastajyrsintänä. Kiertämällä terän sisäänsyöttöruuvista syötetään terä sisään putken seinämästä jatkaen niin syvälle kuin terä menee. Terän läpäistessa putkiseinämän saadaan läpäisykohdasta voimakas nestesuihku, mikäli putkessa on paine.

7 Katkaiseminen suoritetaan kiertämällä sahalla kertaalleen putken ympäri. Kiertäminen tapahtuu vääntämällä räikkävääntimellä toisesta tai molemmista syöttönelikulmista. Tarkoituksena on saada aikaan sahan mahdollisimman tasainen liike siten, että työstöterä pyörii vaivatta - mikäli hydraulivoimanlähteessä on painemittari, tulisi sen näyttää osapuilleen arvoja bar uudella terällä ja kuluneemmalla. Syöttökampea tulisi pitää siten, että syöttökäsi kulkee osapuilleen sahan keskilinjan kohdalla, näin sahan kiinnitysketjua rasittaa mahdollisimman pieni sivuttaisvoima ja katkaisutulos on mahdollisimman suora. Mikäli kiinnitysketju tuntuu löystyvän sahauksen aikana, voidaan sitä kiristää hieman. Sahan kaikkien tukipyörien tulisi koskettaa katkaistavan putken pintaan. Sahauksen edistyessä, mikäli sahan pyörintä tuntuu vaikeutuvan tai sahausrailo pyrkii supistumaan terän takana, tulisi sahausrailoon lyödä ohuita kiiloja railon umpeenkuroutumisen estämiseksi. Tässä vaiheessa joissakin tapauksissa voidaan tilannetta helpottaa myös käyttämällä kaivinkonetta tai nosturia apuna kannattamalla katkaistavaa putkea jostakin kohdasta. Juuri ennen kuin saha saavuttaa putken ympäri pyöräytyksen jälkeen aloituskohtansa, on hyvä nostaa terä sisäänsyöttöruuvia kiertämällä niin ylös, että se juuri ja juuri puhkaisee putken seinämän - näin helpotetaan mahdollisen terän kiinnnijuuttumisen irroittamista. Leikattaessa pätkä putkea irti kahden sahauksen väliltä, tulee irtoava putkenosa tukea joko kiinteällä maavallilla tai käyttäen kaivinkonetta tai nosturia apuna. Tällaisessa tapauksessa on sahaajan oltava erityisen varovainen ja työryhmän toisen jäsenen on oltava valmiina pysäyttämään terän pyörintä irtoavan putkenosan saattaessa heilahtaa arvaamattomaan suuntaan. Putken katkaisemisen jälkeen on hyvä löysätä sahan kiinnitysketju ja nostaa saha hydrauliletkuineen heti pois kaivannosta. Irroitettaessa letkujen hydrauliliittimiä erityisesti on varottava hiekan ja saven tunkeutumista liitospinnoille.

8 Sahan huolto ja kunnossapito TONISCO Ps2000 putkisaha on suunniteltu käytettäväksi hankalissa olosuhteissa. Se on rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertainen eikä vaadi muutamien perustoimenpiteiden lisäksi juurikaan huolenpitoa. Saha tulisi puhdistaa huolellisesti jokaisen katkaisemistyön jälkeen huolellisesti kaikista metallilastuista ja kaivannosta siihen tarttuneista maa-aineksista. Teräsuoja ja terä tulisi irroittaa, kiinnitysketju poistaa ja puhdistaa erillisenä ja sahana kansi avata puhdistusta varten. Enempää purkamista ei nornaali puhdistaminen edellytä. Liuotinpesuaineita tai painepesuria ei suositella käytettäväksi tavanomaisen puhdistuksen yhteydessä - pelkkä vesi riittää, sillä pesuaineet liuottavat voiteluaineet myös kohdista, joissa ne ovat tarpeen. Puhdistuksen jälkeen voidallaan saha ruiskuttamalla kaikille pinnoille CRC-voiteluspraytä. Määräaikaishuolto Kerran tai kaksi vuodessa, käyttömäärästä riippuen tulisi saha purkaa täydellisemmin. Sahan kansi avataan ja sahan päissä olevien kahvojen kiinnitysruuvit irroitetaan, samoin hydrauliletkut. Sahan takalevystä varovasti vetämällä voidaan saha jakaa kahtia. Paljastuneet laakeripinnat voidaan puhdistaa ja voidella. Tässä yhteydessä voidaan myös kuluneet tai vaurioituneet pyörät korvata uusilla. Hydraulimoottoria ei huollon yhteydessä normaalisti irroiteta. Syöttö- ja teränkiristysruuvit sekä näiden laakeroinnit puhdistetaan ja voidellaan käyttäen EP-lisäaineistettua litium-vaseliinia. Kun sahan laakeroinnit on puhdistettu ja voideltu, voidaan saha koota uudelleen yhdistämällä erotetut osat toisiinsa.. Tämän jälkeen seuraa vaihteiston huolto. Irroitetaan terän takana oleva vaihteiston kansi ja mikäli sisällä on merkkejä epäouhtauksista, tarvittaessa puhdistetaan vaihdelaatikon sisältö ja korvataan voiteluaine uudella. Vaihteiston voiteluaineena käytetään EPlisäaineistettua litium-vaseliinia. Kansi suljetaan uudelleen. Sahuksessa käytetyt terät tulisi tarkastaa jokaisen sahaulksen jälkeen. Erityisesti on huomioitava kokonaan puuttuvat kovametallipalat sekä lohjenneet teräkulmat. Mikäli lohjenneita kulmia on useita tai teräpaloja puuttuu, on suositeltavaa toimittaa terä huoltoon joko lähettämällä se sahanvalmistajalle tai jollekin terähiontaexpertille. Teroitus tulee suorittaa huolella huomioiden jokaisen terähampaan yksilöllinen vino teroitus, jotta terä kestää metallien työstön. Jos on käytetty karbidirouheterää, ei terän kuntoa voida arvioida teräpalojen särmiä tarkastelemalla, vaan näiden terien kuluneisuus näkyy karbidikrouhekerroksen ohenemisena. Kun kerros on hyvin ohut, ei terä enää syö kunnolla, eikä putken katkaisu edisty kuluneella terällä - terä pitää vaihtaa uuteen. Säilytyslaatikkoon terät tulee pakata siten, että terähampaat eivät pääse kosketuksiin toistensa kanssa - tällöin eivät terät vahingoitu iskeytymällä toisiinsa.

9 Terävalinta Aloitettaessa sahausta useinmiten on tiedossa etukäteen, mitä materiaalia katkaistava putki on sekä sen halkaisijamitta. TONISCO Ps2000 sahaan on saatavana erilaisia ja erilailla teroitettuja teriä katkaistavasta putkimateriaalista riippuen. Yleissääntönä voidaan todeta seuraavaa: - kovametallihampaisista teristä teräkselle teroitettua terää voidaan käyttää vain teräs-, jaloteräs ja kupari/alumiiniputkien katkaisemiseen, terästerä ei sovellu valuraudan katkaisuun. - valuraudalle teroitettu kovametallihampainen terä soveltuu rajoitetusti myös edellämainittujen putkien katkaisuun, leikkaus tosin tapahtuu vaivalloisemmin. - kovametallihampainen terä ei sovellu lainkaan betonivuorattujen putkien katkaisuun, jos on edes epäiltävissä, että putki saattaa olla sisäpuolelta betonoitu, tulee valita karbidirouheterä, sillä kovametallihampainen terä ei kestä lainkaan betonia, vaan kuluu käyttökelvottomaksi heti koskettaessaan betonikerrosta. - kovametallihampaisia teriä voidaan käyttää muoviputkien ja Himanit-putkien katkaisuun, Himanitputen katkaisu on sallittua vain märkänä, mielellään kokonaan veden alla. TONISCO Ps2000 Tekniset tiedot O I R K M D A F S G E R C TONISCO Ps2000 sahan osat: A - Syöttöakseli C - Kiinnitysketju D - Pyörä E - Ketjunkiristysruuvi F - Leikkuunesteletku G - Teränsuojus I - Hydrauliöljy sisään K - Terän sisäänsyöttö M - Kannen salpa R = Syöttöräikkä S = Kovametalliterä Hydrauliarvot: Pyörimisnopeus Terä Työpaine Maksimipaine Virtaus Mitat: Pituus Leveys Korkeus Paino = rpm = rpm = 100 Bar = 140 Bar 3 = dm /min = 320 mm = 270 mm = 150 mm = 14 kg

10 TONISCO PS2000 -käyttölaite Putkisaha PS2000 Hydrauliagregaatti TONISCO PS2000 varten Tekniset tiedot Moottori: Hydraulipainetta tuottava 2-sylinterisellä bensiinikäyttöisellä ilmajäähdytteisellä V-moottorilla varustettu aggregaatti. Laite on varustettu omilla pyörillä kuljetuksen helpottamiseksi ja laitetta voidaan käyttää kaikkiin suuntiin n. 15 astetta kallistetussa asennossa. Briggs & Stratton Vanguard OHV Polttoaine 95 E Sylinterimitat: Poraus: Iskunpituus: Tilavuus: Sytytystulppa: 68 mm 66 mm cm Champion RC12YC Hydraulijärjestelmä: Hammaspyöräpumppu Lamborghini Tuotto 2800 rpm: Paine: 140 bar Tilavuusvirta: 26 l/min Säiliön tilavuus: 3 n. 22 cm Painemittari: bar Paineensäätö: kolmitie virtauksensäätöventtiili Säätöalue: bar Esisäätö: 140 bar Hydrauliöljy: Suodatus: Suodatin: Liitännät: paine: paluu: Erikoishydrauliöljy 32S DIN Part 3 Vickers 1-286S M 2950 S Paluuöljysuodatus ITF6/P20 tai ITR6/P20 3/8 TEMA koiras 3/8 TEMA naaras

11 Hydrauliyksikön käyttö ja huolto Ennen käyttöönottoa Ennen hydrauliyksikön käyttöönottoa on TÄRKEÄTÄ lukea huolellisesti tämä käyttöohje. Käyttöohjeeseen tutustumisen laiminlyönti voi johtaa hydrauliyksikön vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin. Ennen käynnistämistä tulee varmistua, että sekä moottorin kampikammiossa että hydrauliöljysäiliössä on sopiva määrä oikeanlaista öljyä. Tarvittaessa öljyä on lisättävä. Moottorissä voidaan käyttää ympäri vuoden yksiasteista SAE30 yksiasteista tai SAE10W30 moniasteista öljyä. Käytettäessä moniasteöljyä kuumissa olosuhteissa on öljynkulutus suurempaa ja on muistettava tarkistaa öljyn pinnantaso säännöllisesti. Hydrauliöljysäiliön öljymäärä tarkastetaan säiliön mittalasista. Öljyn pinnan tulee olla mittalasin puolenvälin yläpuolella, tarvittaessa on lisättävä vaatimusten mukaista korkealuokkaista hydrauliöljyä (32S). Sekä moottoriin että hydraulisäiliöön öljyä ei saa lisätä liikaa. Moottorin öljyntarkastus Öljyn pinta tarkastetaan hydrauliyksikön seistessä vaakasuoralla alustalla vetämällä kuvan öljymittatikku ulos ja tarkistamalla siitä öljynpinnan taso. Pinnan tulee olla mittatikun asteikon päiden välissä. Mikäli öljyä pitää lisätä, kaadetaan se mittatikun aukosta sisään ja lopuksi mittatikku työnnetään sisään ja kierretään kevyesti paikalleen. Öljyn pinnantarkastuksen yhteydessä on hyvä myös haistaa öljyä, sillä joissakin olosuhteissa laitteen seistessä pidemmän aikaa bensiinihanan ollessa auki saattaa bensiiniä päästä valumaan öljyn joukkoon. Tällöin öljy tuoksuu voimakkaasti bensiinille ja sen viskositeetti laskee niin, että moottorin öljyvahti estää moottorin käynnistymisen. Mikäli öljy tuoksuu voimakkaasti bensiinille, on syytä suorittaa öljynvaihto ja pitää vastaisuudessa huolta siitä, että bensahana suljetaan, kun moottoria ei käytetä. Polttoaine Moottorissa voidaan käyttää yli 85 oktaanista bensiiniä, käytännössä 95E on sopiva laatu. Polttoaineeseen ei saa lisätä kaksitahtiöljyä, sillä moottori on normaali nelitahtinen moottori. Bensiiniä ei suositella säilytettäväksi laitteen tankissa pitkiä aikoja, vaan pidempiaikainen säilytys tulisi tehdä tankki tyhjänä. Tankkausta ei tulisi suorittaa moottorin käydessä eikä tankkia saa täyttää aivan piripintaan, vaan polttoaineelle on jätettävä hieman tilaa laajentua. Ilmansuodatin Ilmansuodatin sijaitsee polttoainetankin yhteydessä. Se saadaan esille avaamalla polttoainetankin korkin vieressä oleva ruuvi ja irroittamalla sen suojakansi. Ilmansuodatin tulisi puhdistaa tai vaihtaa 25 tunnin käyttöjaksojen välein

12 Laitteen käynnistäminen Laite käynnistetään kytkemällä virta magneettoon keinukytkimellä, avaamalla bensiinihana ja kääntämällä ryypytyskytkin CHOKE - asentoon. Laitteen saa käynnistää vain kun hydrauliöljysäiliössä on riittävästi öljyä ja virtauksen valintakytkin on käännetty poisasentoon, jolloin yksikkön ulostulevaan liittimeen ei ole kytketty painetta, vaan virtaus tapahtuu vapaana kiertona suoraan takaisin säiliöön. Varsinainen käynnistäminen tapahtuu vetämällä käynnistysnarustamuutamia kertoja. Yleensä kone lähtee muutamalla nykäisyllä, jos käynnistymisessä on ongelmia tulee tarkistaa virta -kytkimen asento, ryyppy-vivun asento, polttoainehanan asento sekä onko tankissa bensiiniä. Jos kaikki asiat ovat kunnossa, eikä moottori suostu käynnistymään, saattavat tulpat olla kastuneet, jolloin vetämällä muutamia kertoja ilman ryyppyä kuivataan sylinteristä liika bensiini pois. Kun sytytys kuivaamisen jälkeen taas toimii, pitäisi koneen lähteä käyntiin. Jos moottori ei kaikesta huolimatta käynnisty, voidaan epäillä moottorin öljyvahdin estävän koneen käynnistymisen ja öljyn määrä ja laatu tulee tarkastaa. PS2000 kytkentä Ps2000 kytketään hydrauliyksikköön kiinnittämällä laitteen letkut pikaliittimiin molemmista päistä. Ennen kytkemistä tulee liittimistä postaa kaikki mahdolliset epäpuhtaudet, jotta estetään hydraulimoottorin ja -pumpun ennenaikainen kuluminen ja vaurioituminen. Hydrauliletkujen kytkentä tulee aina tapahtua paineettomana - virtauksen valintakytkin pois-asennossa tai hydraulikoneikko pysäytettynä. Ps2000 terä käynnistetään varovasti virtauksen valintakytkimestä kääntämällä ja samalla painemittarista seuraamalla paineen nousu- paineen ei pitäisi ylittää 80 baria terän pyöriessä vapaana. Aina Ps200 terää käynnistettäessä tulee varmistua, että sen voi vaaratta tehdä.

13 TONISCO PS2000 -putkisaha ketjupituudet eri putkiille PS2000 jatkoketjujen likimääräiset lenkkimäärät Teräsputki Valurauta Muoviputki DN halk. lenkkiä mm halk. lenkkiä mm halk. lenkkiä mm

14 PS2000 Varaosat

15 Saha Kuva no. Tuote no. Kuvaus kpl Saranaruuvi Runkokehikon kasausruuvit Syötön puolen käsikahva Runkokehikon takalevy Moottorin väliholkki Syöttöpyörä Syöttöpyörän käsikahva Syöttöpyörän akseli Syöttöruuvin pidätinrengas Syöttöruuvin vastinlevy Syöttöruuvin laakeri Valukansi Syöttöruuvin akseli Juoksupyörän laakeri Juoksupyörä Runkokehikon akselin laakerit Vetoakselin pyörä Vetoakselin pidätinrengas Sorvattu vetoakseli Vetoakselin ketjupyörä Syöttöruuvin tiiviste Väliholkki lukitustappiin Syöttöruuvin akselin pidätinr Vetoakselin kiila Runkokehikon etulevy Vaihdekotelon läpivientitiiviste Moottorin kiinnitysruuvi Alennusvaihteen kotelo Toisioakseli Laakereiden pidätinrengas Viistokuulalaakeri Ensiöhammaspyörä Lukitustappi Toisiohammaspyörä Teräsuojan takaosan levytiiviste Toisiohammaspyörän tiiviste Tiivisterengas Toisiohammasp. kiinnitysruuvi Teräsuojan kannen kiin. ruuvi Teräsuojan takaosa Teräsuojan takaosan kiin. ruuvi Säteisakselin tiiviste Teräsuojan kansi 1

16 Vastinakselin pesä Terän kiinnitysruuvi Leikkuunestesuutin Pistoliitin, T-kappale Leikkuunesteletku Leikkuunesteputki Pistoliitin, kulma Ketjunkiristäjän juoksupyörä Juoksupyörän pidätinrengas Ketjunkiristäjän haarukka Vastinakselin pesän kiin.ruuvi Ketjunkiristäjän akseli Ketjunkiristäjän ruuvi Vastinakseli Ketjunkiristäjän ruuvin pidätinr Toisioakselin väliholkki Toisioakselin aluslevy Toisioakselin kiinnitysruuvi Syöttömutteri Runkoputken valurunko Ensiökiila Vastinakselin kiinnitysruuvi Hydraulimoottori Hydrauliliittimen tiiviste Kaksoisnippa Syöttöruuvi Kiristäjän puolen käsikahva Ensiöhammaspyörän kiin. ruuvi Ensiöhammaspyörän aluslevy Runkoputken laakeri Perusketju Ketju Ketjun sokka Ketjun sokan varmistusrengas Aluslevy Moottorin pikalliitinsarja Pikaliitin, koiras Pikaliitin, naaras Kaksoismuhvi Tiiviste Kaksoisnippa Letkusarjat 3/8", 1/2" Letku (kumi) Letku (kumi) 2

17 Kaksoisnippa Kaksoisnippa Pikaliitin, koiras Pikaliitin, koiras / moottoriin Pikaliitin, naaras Pikaliitin, naaras / moottoriin Tiivisterengas Tiivisterengas Leikkuuneste säiliö Leikkuuneste säiliö + pumppu Pallohana Letkuliitin Pistoliitin Letkuklemmari Varustelaatikko Moottorin kasausruuvi Kuusiokoloavain 4mm Kovametalliterä, teräs Kovametalliterä, valurauta Grit edge-terä HSS-terä, muovi Kovametalliterä, muovi Timanttiterä HIMANIT-terä, muovi, kovam Puristettava kulma/kierre 3/8" Puristettava kulmaliitin Puristettava kierreliitin Puristettava kierreliitin Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Jatkoketju DN Kiintoavain 22mm Kuusiokoloavain 2,5mm Kuusiokoloavain 5mm Kuusiokoloavain 6mm

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen 10705 10805 TULPPASARJAT AUTOILLE Yhdesarja, malli 11001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Helppokäyttöinen ja tehokas märkä/kuivaimuri

Helppokäyttöinen ja tehokas märkä/kuivaimuri 75 75 märkä/kuivaimuri edustaa useita innovatiivisia ominaisuuksia, jotka tekevät päivittäisestä käytöstä ja ylläpidosta helppoa, ergonomista ja tuottavampaa. Erikoissuunniteltu saranoitu moottorin kansi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG TOIMENPITEET. 5.PAINEMITTARIN TARKASTUS JA PAINEEN MITTAAMINEN. 5.1 PAINEMITTARINNEULAN PITÄÄ OLLA VIHREÄLLÄ ALUEELLA PIENEN MITTARIIN NAPUTTELUN JÄLKEENKIN. 5.2 TARKISTUSMITTARILLA MITATAAN SÄILIÖN PAINE

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/11 C

Kompaktisarja HD 5/11 C Kompaktisarja HD 5/11 C Kätevän kokoinen, varmatoiminen, messinkipäätyisellä pumpulla varustettu ammattipesuri peruskäyttöön. Vakiovarusteet: 10 m Suihkuputki 400 mm Kolmitoimisuutin (0 /25 /40 ). Kiertyvät

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postios. Helsinki Rukkila Puh. Helsinki 847812 Rautatieas. Pitäjänmäki Koetusselostus 112 1952 JO-BU-SENIOR polttomoottorisaha Ilmoittaja: Oy Seanpor t A b, Helsinki.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

1 /TARKASTUSTOIMENPITEET:

1 /TARKASTUSTOIMENPITEET: TEMREX OY TUOMAANKUJA 1 90420 OULU EUREX TPX-SARJAN PAINEELISET JAUHESAMMUTTIMET (TPX 2,TPX 6 JA TPX 12) 1/TARKASTUSOHJEET 2/HUOLTO-OHJEET 3/TÄYTTÖOHJEET 1 /TARKASTUSTOIMENPITEET: TARKASTUS TULEE SUORITTAA

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194

Jauhonjakokauha. Tuotekoodi A1194 Jauhonjakokauha Tuotekoodi A1194 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen ja kokemuksen

Lisätiedot

Suojuspelti, moottorin alle

Suojuspelti, moottorin alle Installation instructions, accessories Ohje nro 31269439 Versio 1.2 Osa nro 31269431, 31269432, 31269433, 31269434 Suojuspelti, moottorin alle IMG-328898 Volvo Car Corporation Suojuspelti, moottorin alle-

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ruohonleikkuri: Avant 200-sarjaan Tuotenumerot A21076 ja A21109

Ruohonleikkuri: Avant 200-sarjaan Tuotenumerot A21076 ja A21109 Ruohonleikkuri: Avant 200-sarjaan Tuotenumerot A21076 ja A21109 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avantruohonleikkurin. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje Hydraulinen kantohara KHH Käyttöohje Ennen laitteen asennusta lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti! Valmistaja: Koneurakointi Timo Latvala Viinikantie 9 61720 KOSKUE Puh: 0500 269 944 SISÄLLYS

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Jyrsin. Tuotekoodit A21102, A2803 ja A21163

Jyrsin. Tuotekoodit A21102, A2803 ja A21163 Jyrsin Tuotekoodit A21102, A2803 ja A21163 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne.

Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne. Digitaaliset mittarit Soveltuu useimmille nesteille matalasta korkeaan viskositeettiin kuten öljyt, voiteluaineet, diesel, pakkasnesteet, lasinpesunesteet jne. Malli Malli Malli 37780 37781 37785 Soveltuvat

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

jus oy Voitelutalo Nisintanhua 35 23600 Kalanti HINNASTO 2008 Puh: 044-0665306 E-mail: jus@jus.fi ALV rek JARRUNESTEEN VAIHTAJAT Malli R-10705 R-10805

jus oy Voitelutalo Nisintanhua 35 23600 Kalanti HINNASTO 2008 Puh: 044-0665306 E-mail: jus@jus.fi ALV rek JARRUNESTEEN VAIHTAJAT Malli R-10705 R-10805 R10805 R11001 Sarja R11004 sisältää: Säädettävän rung ja tulpat: Tulppa Halkaisija JARRUNESTEEN VAIHTAJAT R10705 R10805 Nesteen määrä 5 l 5 l Työkammi maks.paine 2 bar 2 bar Paineensäädin Ilmasäiliön maks.

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. PUHDISTUS JA HUOLTO... 5 5. AVAINTULKIN

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269488 Versio 1.5 Osa nro 31269508, 31269514, 31269512, 31269510, 31269516, 31269539 Vetokoukku, irrotettava IMG-260235 Volvo Car Corporation Vetokoukku,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet ja osaluettelo

Käyttöohjeet ja osaluettelo Käyttöohjeet ja osaluettelo KAPASITEETILTAAN 3 TONNIN HALLITUNKKI HUOMIO TÄMÄ TUNKKI ON TARKOITETTU VAIN NOSTAMISEEN. KÄYTÄ KUORMAN TUKEMISEEN AINA TURVATELINEITÄ ENNEN KORJAUSTEN TEKEMISTÄ. OMAN TURVALLISUUTESI

Lisätiedot

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 RIVI99SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta ja toivotamme Teille parhainta menestystä työssänne. Pyydämme teitä

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER

Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Kuivien ja nestemäisten aineiden puhallukseen ja imuun 14 m3 kippaavaan säiliöön, materiaalitilavuus 12 m3 Catepillar -moottori joka tuottaa max.

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI

Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V+ VENTTIILI Ohjausventtiili Suomi Asennusohje CRV 80S MONIVIPU CRV 80S 2V VENTTIILI CRV 80S 2V+ VENTTIILI TÄRKEÄÄ Tämä ohjekirja koskee tuotteita CRV 80S monivipu, 2-vipu ja 2-vipu+. Ohjausjärjestys, liikkeiden suunnat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

POWER WITH HYDRAULICS

POWER WITH HYDRAULICS POWER WITH HYDRAULICS PELASTUSKALUSTO REHOBOT Hydraulics on ruotsalainen 1900-luvun alussa perustettu korkeapainehydraulisiin tuotteisiin erikoistunut yritys. Yrityksen tuotteet ovat tunnettuja korkeasta

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report VA K 0 LA Rukkila ACV Helsinki 10 12;Z Helsinki 43 41 61 Pitäjizinmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1969 Koetusselostus

Lisätiedot

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE

ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE ABLOY EXEC AVAINJYRSINKONE 6232 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISET TIEDOT JA RAKENNE... 2 2. TURVAOHJEET... 3 3. KONEEN KÄYTTÖ- JA HALLINTALAITTEET... 4 4. AVAINTEN JYRSINTÄ... 5 4.1 Jyrsinnän aloitus...

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

XA-sarja, paineilmahydrauliset jalkapumput

XA-sarja, paineilmahydrauliset jalkapumput XA-, paineilmahydrauliset jalkapumput Kuvassa: XA 11G Tuottavuus & ergonomia Lisävarusteena saatava painemittari Integroitu mittari, jossa painelukema (bar, psi ja MPa). 4/3-ohjausventtiili Kaksitoimisten

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

AKKUPAIMENET TUOTENUMERO PARISTOPAIMEN NAP1E AKKUPAIMEN NAA25

AKKUPAIMENET TUOTENUMERO PARISTOPAIMEN NAP1E AKKUPAIMEN NAA25 AKKUPAIMENET HUOM! Pienikin virran vuoto huonontaa paimenen tehoa. On myös erittäin tärkeää, että maadoitus tehdään huolellisesti. -PAIMENET Takuu 36 kk, ukkostakuu 12 kk Huippujännite = max. antoteho

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot