PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 5"

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 5 Tämä ei ole pöytäkirjan virallinen versio, sillä yksityisyydensuojaa loukkaavat kohdat on poistettu. Poistetut kohdat on tekstiin erikseen merkitty. Aika ja paikka: , Protun toimisto Läsnäolijat: Antti Iso-Markku (pj), Aatu Komsi (kokouksen sihteeri), Jaana Oikkonen (kohdasta 5 eteenpäin) ja Sari Santala sekä talousvaliokunnan ulkopuolisista Eeva Kankainen (toimistosihteeri). 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:20 2. Juoksevat talousasiat 2.1. Leirimaksun alennusanomus [nimi poistettu] on pyytänyt alennusta leirimaksustaan (sähköposti 11.4.) vedoten perheensä taloudelliseen tilanteeseen (mainittuina perusteina mm. työttömyys, toisen vanhemman rahojen meneminen lähes kokonaan vuokraan sekä se, ettei hän ole menossa riparillekaan). Päätettiin, että myönnetään [nimi poistettu] käytännön mukainen 99 euron alennus leirimaksusta. Taloudenhoitaja ilmoittaa päätöksestä [nimi poistettu] Keskeytyneen rekrytointimatkan matkakorvaukset Rekrytoija [nimi poistettu] on 9.3. pyytänyt matkakorvauksia isovanhempansa sairauskohtauksen vuoksi kesken peruuntuneesta rekrytointimatkastaan (OVA1, Kesärinne, 5.3.), johon hän joutui turhaan tekemään matkan [reitti poistettu]. Taloudenhoitaja on hyväksynyt kulun ja ilmoittanut asiasta asianosaiselle. Vahvistetaan taloudenhoitajan tekemä talousratkaisu Koulutusperuutuksen laskuttaminen [nimi poistettu]on peruuttanut osallistumisensa koulutukseen (UA1 Antaverkka 29.1.) Protun verkkosivuilla, ja saanut siitä myös automaattinen vastaus, että peruutus vastaanotettu (sähköposti 15.3.) Peruutus ilmeisesti kuitenkin tehtiin ohjeen vastaisesti (sähköinen peruutus olisi pitänyt tehdä vähintään viikkoa ennen), mutta [nimi poistettu] ei ole ymmärtänyt, että peruutus vastaanotettu ei kelpaa. Tämän johdosta sen paremmin koulutukselle kuin toimiston laskutuksellekaan ei välittynyt ajoissa tieto peruutuksesta. Ongelmana on, että verkkosivut ilmoittavat ohjeistuksesta huolimatta peruutus vastaanotettu. Päätettiin, että kun sivut kerran antavat ymmärtää peruutuksen astuneen voimaan, ohjeistus ei ole riittävän yksiselitteinen, joten peruutetaan lasku. Taloudenhoitaja ilmoittaa päätöksestä [nimi poistettu] ja tiedottaa www-työryhmää vian korjaustarpeesta Virkistysrahojen määrät Hallitus on kokouksessaan päättänyt, että virkistysrahat ovat nykyään kaikille jaostoille 15 euroa/osallistuja. Kuitenkin hallituksen omista virkistysrahoista olivat unohtuneet perinteisesti hallituksen kanssa virkistäytyneet puheenjohtajiston jäsenistä tvk:n pj sekä toimistohenkilökunta. Todettiin, että summien pienuudesta huolimatta hallitus halusi pitää itsellään oikeuden päättää virkistysrahojen nostamisesta, joten talousvaliokunta ei voi korjausta kyseisiin virkistysrahoihin tehdä. Seminaarijaosto on esittänyt itselleen uusia jäseniä, ja että näiden osalta virkistysraha olisi vain 7,5 euroa/henkilö, koska he ovat mukana vain puolet vuodesta. Talvk ei voi päättää asiasta mutta

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 5 katsoo, että tasavertaisuuden nimissä virkistysrahan tulisi olla samansuuruinen kaikille virkistykseen osallistuville riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta nämä toimielimeen liittyivät. 3. Mennyt budjettipäivitys 1/2011 ja kesäkuun budjettipäivitys 2/2011 Hallitus hyväksyi kokouksessaan päivitetyn budjetin, jonka lopputulokseksi on arvioitu noin euroa. Toimistosihteerin taloushallinto on hidastunut uuden järjestelmän vuoksi, eikä ole varmaa, että kevään taloudellisia toteutumia saadaan ulos kesäkuuhun mennessä. Jos niin käy, budjettipäivitys 2:ta ei ole mielekästä tehdä. Todettiin, että toimiston työnjohto ei ole talvk:n päätösvallassa, mutta toivotaan painokkaasti, että budjettipäivitys yritettäisiin saada kesäkuussa toteutettua. Hallitus ei ole vielä päättänyt kesäkuun kokouksen aikaa. Päätettiin, että talvk tarvitsee vähintään 2,5 vkoa ennen hallituksen kokousta tiedon siitä, toteutuuko budjettipäivitys vai ei, sekä valmiin toteutuma-aineiston. Tieto on hyvä saada jo aiemmin, jotta jaostot ehtisivät myös huolella käsitellä toteutumansa. Jos tieto tulee vasta noin myöhään, voi olla, että talvk joutuu muotoilemaan budjettipäivitysesityksen yksin jaoston vetäjän kanssa, ja jää jaostojen omaksi asia huolehtia siitä, että pj:n toimittamalla esityksellä on myös muun jaoston tuki. Tarvittaessa talvk voi toki laatia esityksen budjettipäivitykseksi omasta päästäänkin, mutta silloin sen pitää olla hallitukselle rehellinen ja avoin siitä, onko esitys perustunut jaostojen esitykseen. Oletuksena on, että budjettipäivitys tehdään. Mutta talvk toivoo joka tapauksessa toimiston työnjohdolta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmoitusta siitä, tuleeko vai ei. Jos talvk joutuu arvioimaan asian kokonaan jaostojen puolesta, se myös lisää talvk:n työtä. 4. Kevätkokousmateriaalin tulostuskulujen hyväksyminen ja periaatepäätös syyskokouksen aineistoista Aatu Komsi oli tulostuttanut kiireen vuoksi kevätkokousmateriaalin yksityisellä tulostusfirmalla hintaan 140 euroa, josta Aatu hakee Protulta kulukorvausta 2/3 eli 93 euroa. Talvk oli aiemmin päättänyt, että Aatu kilpailuttaa tulostusfirmoja ja tuo asian ensin talvk:n päätettäväksi ennen tilauksen jättämistä. Lisäksi Aatun piti myös kartoittaa mahdollisuutta teettää tulostus halvemmalla tulostamalla isommista graafeista värijulisteita kokouksen seinälle ja tulostamalla varsinaiset vihkot edelleen mustavalkoisena toimistolla. Aatu ei ehtinyt selvittää lopullista A1-tulosteiden hintaa mutta huomasi, että ainoa firma, jolla olisi siihen ollut mahdollisuus, oli jo ennalta kaksi kertaa valittua firmaa kalliimpi. Toimistolla mustavalkoisten vihkojen tulostuskuluksi oli toimistosihteeri arvioinut 70 euroa. Toisaalta kevätkokoukseen saatiin videotykki käyttöön, ja graafit olisi kenties ollut mahdollista esitellä videotykin avulla. Muutaman kokouksessa saadun palautteen perusteella osanottajat olivat kuitenkin tyytyväisiä selkeään talousaineistoon. Aatu hakee korvausta vain osaan kuluista, koska talousvaliokunta oli jo aiemmin selväsanaisesti päättänyt, että asia tulee ensin tuoda sen päätettäväksi, eikä talousvaliokunnalle jäänyt aikaa arvioida, paljonko se on valmis tulostukseen käyttämään. Päätettiin hyväksyä Aatun kulukorvaushakemus. Todettiin, että syyskokousaineiston printtikulut samalla lailla tulevat luultavasti olemaan noin 200 euroa, mutta päätetään asiasta vasta syksyllä taloustilanteen selvennyttyä. 5. Kokkien päivärahat On huomattu, että verohallinnon ohjeiden mukaan päivärahaa ei saisi maksaa lainkaan kokeille, joilla on kotoa kokkipaikalle alle 15 km. Todettiin, että päätösvaihtoehtoja alle 15 km päässä kokkaavien kokkien osalta on viisi: 1.) pidetään nykykäytäntö, jossa etäisyyttä ei vahdita, 2.) ei makseta päivärahaa tai vastaavaa palkkasummaa lainkaan, 3.) maksetaan päivärahaa vastaava summa palkkana, jolloin kokin

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 5 maksettavaksi tulee hieman enemmän veroja ja Protulle lisäksi henkilösivukulut, 4.) maksetaan päivärahaa vastaava summa palkkana, josta on vähennetty sivukulujen osuus (21 prosentin mukaan 3 euroa), jolloin Protulle ei aiheudu asiasta ylimääräisiä kuluja, ja 5.) siirretään päätöksenteko myöhemmäksi, kun ensin saadaan tarkempaa tietoa eri vaihtoehtojen kokonaiskustannusvaikutuksista. Viime vuonna päivärahoja maksettiin yhteensä euroa, joista sivukulujen osuus (21 %) olisi euroa. Tämä olisi siis 3-vaihtoehdon maksimikustannusvaikutus Protulle. Leirikokkivastaava Mikko Kalliokoski arvioi, että hänellä ei ole vielä tietoa siitä, mistä leirikokit ovat kotoisin, mutta hänen mutuarvionsa mukaan 15 km alarajan tuoma ongelma ei koskisi monia kokkeja. Päädyttiin talousvaliokunnassa samaan arvioon: ongelma koskee lähinnä purkajaisia ja pääkaupunkiseudun leiri- ja koulutuspaikkoja muulla Suomessa 15 km ylittyy helposti. Päätettiin valita vaihtoehto 3: kokeille, jotka asuvat alle 15 km päässä kokkauspaikasta maksetaan päivärahaosuus palkkana siten, että Protu maksaa siitä aiheutuvat henkilösivukulut. Päätettiin lisätä kokin palkkailmoituslomakkeeseen ruutu, johon kokkeja ohjeistetaan laittamaan rasti, jos etäisyyttä kodin ja kokkauspaikan välillä on alle 15 km. Vastuu etäisyyden mittaamisesta ja valvonnasta jää kokeille itselleen. Päätös astuu voimaan heti ja on voimassa toistaiseksi. Mikäli syksyllä vaikuttaa siltä, että päätöksestä aiheutuneet kustannukset ovat yhdistykselle isot, voidaan käytäntöä sitten vaihtaa. 6. Muut talousprojektit 6.1. Sosiaalitoimien mahdollisesti myöntämien nuorten leiritukien kartoitus Todettiin, että on hyvin hankalaa saada oikeaa tietoa siitä, miten kuntien sosiaalitoimet myöntävät toimeentulotukea protuleirille osallistumiseen. Toimeentulotuki on aina harkinnanvaraista, ja asian ratkaisee aina erikseen ei vain kukin sosiaalitoimisto vaan myös yksittäinen virkamies. Siten voi myös olla hyödytöntä yrittää kysyä heiltä asiasta ennakkoon. Sen sijaan voi olla perusteltua pistää ylös ja tarkistaa asia, jos joku kertoo kuulleensa, että tietyssä kunnassa x on linja, että protuleirin käymiseen ei tukea saa. Leirimaksualennuksen myöntämiseen on perusteltua edellyttää tietoa siitä, että sosiaalitoimisto ei tukea myönnä. Muuten Protun alennus oikeastaan tähtäisi vain sosiaalitoimen rahojen säästämiseen. Jos sosiaalitoimisto ei tukea myönnä, voi talvk harkintansa mukaan myöntää alennuksen. Päätettiin, että jatkossa ennen alennuksen antamista pyydetään aina ensin tieto sosiaalitoimen tuen kielteisestä päätöksestä (suullinen tieto riittää). Päätös ei koske kohdassa 2.1. jo myönnettyä alennusta, koska asia on jo viivästynyt niin paljon, että vielä toimeentulotukipäätöksen pyytäminen olisi kohtuutonta. Päätettiin, että jatkossa taloudenhoitaja voi yksinkin tehdä alennuspäätöksen, jos on saanut tiedon siitä, ettei kunta ole tukea myöntänyt alennusta. Alennuspäätökset on kuitenkin aina tuotava tiedoksi seuraavaan talvk:n kokoukseen ja kaikki alennuksen saaneiden nimet pitää kirjata talvk:n pöytäkirjaan Uusi auto Huomattiin, että jo kahdellatuhannellakin eurolla voisi saada käytetyn tila-auton, jonka bensa-, vero- ja huoltokulut olisivat nykyistä Protu-Ladaa halvempia ja johon mahtuisi selvästi Protu-Ladaa enemmän väkeä. Päätettiin esittää hallitukselle maksimissaan koko hankintakuluineen (sis. välttämättömät lisävarusteet) euron määrärahaa uuden auton ostamiseen yhdistykselle. Auton valinnan ja oston hallituksen määräämien reunaehtojen puitteissa tekisi taloudenhoitaja.

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / Tilikartan ja tilikohteiden tarkemmat speksit sekä sisällön avaava opas Nykyinen tilikartta kaipaisi tarkempaa selvennystä siihen, mitä kaikkia kuluja millekin tilille ja kohteelle kirjataan. Nykyisellään kirjanpitoon tulee ristiriitaisia vientejä, koska kirjanpitoteknisesti useammat kuin hallinnon tarkoittamat ratkaisut ovat mahdollisia ja laillisia. Päätettiin, että Aatu kokoaa alustavan version tilikartan ohjeistuksesta ja toimistonhoitaja tarkistaa sen ja täydentää sitä ennen sen toimittamista talousvaliokunnan vahvistettavaksi. Kun ohje tuodaan talousvaliokunnalle, Sari ottaa erityisen vastuun sen tarkistamisesta vielä ennen talvk:n kokousta. Päätettiin, että Aatu toimittaa aineistonsa Eevalle toukokuun loppuun mennessä Jaostojen talousohjeistus Todettiin, että ainakaan jaostoille lähetetyssä virkistysohjeessa ei mainittu, että kokin palkan lisäksi myös kilometrikorvauskulut kirjataan aina km-maksutilille eikä suoraan virkistystilille. 7. Rahoitus Päätettiin siirtää talousohjeen tarkempi käsittely seuraavaan kokoukseen, kun myös tilikarttaohje on käsitelty Rahoituksen ja budjetin nykytilanne ja tulevaisuus Todettiin mahdollisiksi rahoituslähteiksi: Lasten ja nuorten kehittämisohjelma, kulttuuri- ja mielipidelehtien tuki, RAY:n projektiavustukset, mahdolliset ympäristökasvatukseen liittyvät tuet, yksityiset säätiöt, tuet uuden leirikeskuksen kunnostamiseksi (jos leirikeskus hankitaan), EUrahoitusta (esim. maahanmuuttajakouluttajien saamiseksi leireille tai Protus-yhteistyöhön), nuorten integroimiseen yhteiskuntaan, tukea vähävaraisten ottamiseksi leireille, alueellista tukea leirien järjestämiseen Lapissa. Allianssin verkkokirjastossa (nuorisotiedonkirjasto.fi) on listattuna rahoituslähteitä. Sovittiin, että ensisijaisesti Antti ja Jaana vastaavat rahoituslähteiden selvittämisestä. Jaana selvittää EU-rahoituksen ja kysyy siihen tietoa Heiniltä. Sari selvittää RAY:n tuen mahdollisuudet ja muotoilee valmiita avustushakemuksia, kun sen aika tulee. Antti selvittää OKM:n tuen ja muut. Aatu vastaa Protun tukituotemyynnin (t-paidat, kassit, ilmoitukset) myynnin ja varaston tilanteen seuraamisesta ja kartoittaa muutenkin jaostojen suunnitelmia myynnin osalta. Lisäksi Aatu huolehtii, että tuotteista saadaan mainokset Protun verkkosivuille kuvineen. Lisäksi todettiin, että Nufitin tuottoihin ja kuluihin on syytä alkaa keskittää huomiota. Tilaisuudelle olisi syytä välttämättä löytää lisärahoitusta, ja jos osanottajamäärät eivät nouse, olisi myös syytä harkita tilaisuuden siirtämistä pois Paasitornista. 8. Muut esille tulevat asiat 8.1. Budjetointiohjeen tekeminen Jaostojen talousohjeen lisäksi on syytä laatia ennen ensi vuoden budjetin kokoamista myös budjetointiohje jaostoille. Budjetointiohje sisältää ohjeen sen laskemiseksi, paljon yksi kokki maksaa per viikonloppu, milloin kokkeja tarvitaan useampi jne. Palaan asiaan tilikarttaohjeen valmistumisen jälkeen syksyllä Keräyslupahakemus Päätettiin hakea jatkoa nykyiselle keräysluvallemme. Jaana kysyy Heiniltä ohjeita hakemuksen tekemiseen ja jättämiseen.

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / 5 9. Seuraavat kokoukset Päätettiin seuraavien kokousten ajoiksi ke 1.6. klo 18:30 toimistolla ja ke 3.8. klo 17 vielä tarkentamattomassa paikassa. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:54. Antti Iso-Markku puheenjohtaja Aatu Komsi kokouksen sihteeri