Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö"

Transkriptio

1 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen

2 Sisältö 1 Tarjous 2 NHG yritysesittely 3 Liite 1: NHG:n alustava näkemys lainsäädännön näkökulmasta 4 Valikoituja referenssejä

3 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö 1/2 NHG Consulting Oy tarjoaa Keski-Uudenmaan kunnille (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen) seudullisen työterveyshuollon järjestämistapaa koskevaa selvitystä. Tarjous pohjautuu päivättyyn tarjouspyyntöön sekä Kirsti Siikamäen kanssa käytyyn keskusteluun. Tarjous koskee tarjouspyynnössä mainittua Konsulttityö 1 kokonaisuutta. NHG voi toteuttaa tarvittaessa myös Konsulttityö 2 kokonaisuuden ja teemme siitä tarjouksen tarvittaessa. Selvityksen tavoitteena on antaa johdolle ja poliittisille päättäjille kuva työterveyshuollon eri järjestämis- ja organisointivaihtoehdoista sekä niiden toteutettavuudesta Selvitystyön pohjalta päättäjillä on riittävästi perusteltua tietoa siitä, minkälainen organisaatiomalli sopii parhaiten työterveyspalveluiden toteuttamiseen hankkeessa mukanaolevissa kunnissa Selvitystyön perusteella voidaan tehdä päätöksiä siitä, missä laajuudessa työterveyspalveluita voidaan ja kannattaa tuottaa muille kuin kunta-asiakkaille Selvitystyön pohjalta voidaan tehdä päätöksiä etenemisestä hankkeen osalta Selvityksessä käydään läpi mm: Palveluiden sisältö ja tuotantotapa (ml. Palvelutuotannon tuottavuus, resursointi, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus) Kustannukset eri toteutusvaihtoehdoissa (ml. Suhteessa vertailukuntiin). NHG:lla on käytössään vuosien 2012 ja 2013 aikana kerätty laaja työterveyshuollon vertailuaineisto Organisointi (ml. lainsäädännön reunaehdot ja tavoitteellista palvelutuotantoa tukeva organisointimalli) Selvityksen lopputuloksena syntyy: Analyysit nykyisten työterveyshuoltojen palvelutuotannosta ja suositukset niiden keskeisistä kehittämisalueista Organisaatio- ja järjestämismallien vertailu ja suositus parhaasta toimintamallista Selvitys toiminta- ja kilpailuympäristön sekä lainsäädännön vaikutuksesta toiminnan kehittämiseen ja organisointiin Tiekartta siitä, miten suosituksen mukainen vaihtoehto voidaan toteuttaa Organisointia koskevien analyysien ja suositusten lisäksi NHG analysoi nykyistä palvelutuotantoa ja määrittelee sen kehittämistarpeet. Palvelutuotannon analyyseja hyödynnetään organisointimallien arvioinnissa ja suosituksissa jotta suunnittelu etenee tarkoituksenmukaisen työterveyshuollon eikä vain organisoinnin ehdoilla. 3

4 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö 2/2 Projekti koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toteutetaan osittain samanaikaisesti. Vaiheiden tarkempi sisältö on kuvattu seuraavilla kalvoilla. 1. Pohjatyö ja tavoitteiden tarkentaminen 2. Palvelutuotannon ja kustannusten analysointi (varmistetaan, että organisaation suunnittelun pohjautuu tarkoituksen mukaiselle toiminnalle) 3. Organisointi- ja järjestämisvaihtoehtojen määrittely ja analysointi sekä arvio niiden vaikutuksista kustannuksiin NHG:llä ja tarjotuilla asiantuntijoilla on ainutlaatuisen laaja kokemus työterveyshuollon suunnittelusta, strategiatyöstä, johtamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä Työterveyshuollon osaamisen lisäksi NHG:llä on kattavat tiedot alueen kuntien terveyspalveluiden organisoinnista tekemämme KUK-Sote selvityksen sekä useiden alueen kuntien muiden selvitysten myötä NHG:lla on meneillään selvityksiä ja kehityshankkeita koskien työterveyshuollon organisointivaihtoehtoja sekä lainsäädäntöä (mm. KymijoenTyöterveys, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus) NHG:llä on jatkuvana toimintona käynnissä viiden kunnallisen työterveyspalvelutuottajan benchmark hanke, jonka ensisijaisena tavoitteena on työterveystoiminnan kehittäminen tietojen analysoinnin ja parhaiden käytäntöjen vertailun avulla. Näitä tietoja tullaan hyödyntämään tässä hankkeessa sekä taloudellisten että toiminnallisten tietojen analysoinnissa ja parhaiden käytäntöjen määrittelyssä. Tässä dokumentissa esitetyn tarjouksen sisältöä, rakennetta ja laajuutta voidaan tarvittaessa muokata yhdessä asiakkaan edustajien kanssa vastaamaan kuntien tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla. 4

5 Toteutussuunnitelma: Tarjouksen mukainen projekti koostuu kolmesta vaiheesta Alustava aikataulu on helmi huhtikuu Pohjatyö ja tavoitteiden tarkentaminen Aikataulu: Helmikuu 2014 Työmääräarvio: 7htp* Taustamateriaalin koostaminen ja alustava analysointi Alueen aiempien selvitysten koostaminen NHG:n aiempien vastaavien selvitysten materiaalin koostaminen Toiminnallisen ja taloudellisen datan kerääminen (NHG toimittaa datapyynnön) Tarkentavat haastattelut (6 8 kpl) Ulkopuolisten asiantuntijoiden haastattelut (mm. STM, eduskunta, TTL, kuntaliitto) Ensimmäinen workshop projektiryhmän kanssa: lähtökohdat Suunnittelun tavoitteiden ja reunaehtojen tarkentaminen huomioiden kuntien tahtotila Laisäädännön reunaehdot. STM:n kanta työterveyshuollon organisoinnista tulee saadun tiedon mukaisesti tammikuun 2014 aikana. Liitteessä 1 on esitetty NHG:n alustavia näkemyksiä lainsäädännön näkökulmasta. Tätä tarkennetaan selvityksen alkuvaiheessa Datan analysointi 2. Palvelutuotannon ja kustannusten analysointi Aikataulu: Maalikuu 2014 Työmääräarvio: 9htp* Lyhyt toiminnan nykytilan tarkennus Seudun työterveyshuollon tuottavuuden, resursoinnin, tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi suhteessa vertailukuntiin (NHG benchmarking aineiston pohjalta) Työterveyshuollon toiminnan, prosessien ja organisoinnin kehittämisalueiden määrittely toiminnallisen ja taloudellisen analyysin pohjalta Kustannusmallin rakentaminen Mallia sovelletaan eri organisointivaihtoehtojen arvioinnissa Toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi Yksityisen sektorin kilpailutilanteen analyysi Keski-Uudenmaan alueella Yksityiselle sektorille ulkoistettujen julkisten työterveyshuoltojen kokemukset ja kustannustaso (2 4 yksikköä) Toinen workshop projektiryhmän kanssa: Analyysien läpikäynti 3. Organisointi- ja järjestämisvaihtoehtojen määrittely ja analysointi Aikataulu: Huhtikuu 2013 Työmääräarvio: 10htp* Organisointimallien määrittely (nykytila, ulkoistus, yhteinen toimija) Vaikutus palvelutuotantoon (Keskitetyt, hajautetut ja hajakeskitetyt palvelut), ja resursointiin, Organisointimallien kustannusten määrittely ja vertailu ylätasolla Organisointimallien SWOT analyysi sekä niiden riskien analysointi Yhteisen toimijan organisointivaihtoehtojen analysointi Ansainta- ja hinnoittelumallien läpikäynti (ml. Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu) Keskeiset palvelut, tuotteet ja liikeidea ylätasolla Toiminnan seuranta ja mittarointi Rahoituksen ja taloudellisten vaikutusten periaatteet (ml. Omistusosuudet, maksut ja asiakasmaksulaki) Omistajien ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien selkiyttäminen Resursointi ja toimitilatarpeen määrittely ylätasolla Kolmas Workshop, loppuraportointi sekä suositukset mennessä * Työmääräarvio on suuntaa antava. Kaikkia vaiheita aletaan tehdä osittain samanaikaisesti 5

6 NHG:n tiimin esittely Tiimin tukena on analyytikkoja ja konsultteja Projektin johto Matti Schmidt, projektin johtaminen KTM (rahoitus), Helsingin kauppakorkeakoulu Projektipäällikkö NHG Consultingissa Aiempaa työkokemusta Bain & Companylta (Helsinki ja Tukholma), Equion Ltd:ltä (Lontoo), HSH Gudmeltä (Helsinki) Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Työterveyshuollon hinnoittelumallin suunnittelu Työterveys liikelaitosen yhtiöittämisen valmistelu jaa suunnittelu Liiketoimintasuunnitelma ennaltaehkäisevän palvelun konseptille terveydenhuollossa Useita due diligence projekteja pohjoismaisille ja eurooppalaisille pääomasijoittajille Markkinatutkimuksia ja kasvustrategiaprojekteja useille asiakkaille Yli 40 projektin kokemus terveydenhuoltoalalla Asiantuntijat Kimmo Karvonen, asiantuntija KTM, emba (terveydenhuolto) Yli 15 vuoden kokemus terveydenhuollon yritysten toimitusjohtajana. Ollut yhtiöittämässä ja johtanut Medivire Työterveyspalvelut Oy:ta. Oli toimitusjohtajana perustamassa Avire Oy:tä ja toimi myös Fysiosporttis Oy:n toimitusjohtajajana. Laaja työkokemus erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, erityistä osaamista työterveyshuollon sektorilla Toiminut myös hallituksen jäsenenä mm. Vetrea Oy:ssä, Jokilaakson Terveyspalvelut Oy:ssä, Evantia Oy:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Terveyspalvelualan liitossa Olli Tolkki, Johtaja KTM Helsingin kauppakorkeakoulu NHG Consultingin asiakkuuksista vastaava johtaja Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon analysointi Työterveyshuollon osakeyhttiön strategian ja liiketoiminnan suunnitelu Vaikutusperusteisen työterveyshuollon palvelu- ja hinnoittelumallin suunnittelu Yrityskohtaisen työhyvinvoinnin Health Scorecardin suunnittelu Aktiivinen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin aihealueiden luennoitsija 100+ projektia sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, Katariina Silander, Analyytikko LL, KTK (kansantaloustiede) Yleislääkäri, pitää myös työterveyshuollon vastaanottoa Analyytikko Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Perusterveydenhuollon organisoinnin kehittäminen useissa Suomen kunnissa, painopiste perusterveydenhuollon hoitoketjujen kehittämisessä suhteessa palvelujärjestelmään Sairaaloiden toiminnalisen suunnittelun -projekteja 6

7 Aikataulu, raportointi ja kustannukset Selvitys voidaan toteuttaa asiakkaan toivoman aikataulun mukaisesti. Raportointi tapahtuu ensisijaisesti power point muodossa sekä suullisesti seminaarin ja kokousten yhteydessä. Kaikki määrittelytyössä syntyvä materiaali on asiakkaan omaisuutta (omistus- ja muokkausoikeus). Toimittajan osalta alustava työmääräarvio on 26 konsulttityöpäivää Päiväveloitus (7,5 tuntia) on 1150 euroa (alv. 0 %). Selvitystyön kokonaisveloitus on siten voimassa oleva arvonlisävero. Tähän lisätään matkakustannukset, jotka veloitetaan toteuman mukaisesti verohallituksen viimeksi vahvistamia suosituksia noudattaen. Matkat pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tarjouksen jättäjä ottaa vastuun työnantajan kustannuksista, asiakas on vastuussa arvonlisäverosta. HUOM! Tarjouksen sisältöä, laajuutta ja toteutusta voidaan muokata asiakkaan kanssa käytävien keskusteluiden pohjalta Yhteystiedot: Olli Tolkki, asiakkuuksista vastaava johtaja Puhelin Kimmo Karvonen Puhelin

8 Nordic Healthcare Group Nordic Healthcare Group (NHG) on Suomen johtava sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut yritys Toimialakeskittynyt Analyyttinen Akateeminen Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Johdon konsultointi Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt Työkalut Yli 50 asiantuntijaa Helsingissä ja Tukholmassa Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat jne. (Suomi, Ruotsi, Venäjä, Tanska, Englanti) Noin 300 toimeksiantoa: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi Toimitamme pyynnöstä tarkemmat referenssitiedot 8

9 Liite 1: Lainsäädännön näkökulma Taustaa toiminnan muutostarpeelle Toimintamallin uudelleen arvioinnin lähtökohtana on EU-lainsäädännän muutos: Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Liikelaitos ei välttämättä täytä tätä määritelmää. STM:stä saadun tiedon mukaan tällä hetkellä on voimassa lähtökohta, että kuntalain perusteella toiminta täytyy yhtiöittää. Vielä on epäselvää missä laajuudessa yhtiöittäminen täytyy toteuttaa. Kunnan tulee terveydenhoitolain mukaan järjestää alueellaan sijaitsevien yritysten työntekijöille ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut Kunta voi sopia työnantajan kanssa vapaaehtoisen sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä osana työterveyshuoltopalveluja Kunnan ei tarvitse itse tuottaa palveluita Yhtiöittämisvelvollisuus jakautuu (mahdollisesti) lakisääteisten ja vapaaehtoisesti tarjottavien palveluiden välillä Lakisääteiset tehtävät kunta voi edelleen hoitaa omana toimintanaan Työterveyshuollon vapaaehtoiset sairaanhoidon palvelut on yhtiöitettävä, mikäli toimija myy niitä merkittävissä määrin markkinoilla Ennaltaehkäisevää toiminta ja sairaanhoitoa pitää työterveyshuoltolainsäädännön perusteella pääsääntöisesti hoitaa saman organisaation ja henkilökunnan toimesta Sairaanhoitopalvelujen yhtiöittäminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan jääminen kunnan omaksi toiminnaksi on huono vaihtoehto Tämän hetkisen esityksen perusteella muutokset toimintaan tulisi tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä 9

10 Valikoituja referenssejä NCC Rakennus Oy, Työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kustannusvaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen (2011) Projektin tavoitteina on ollut tehdä analyysi työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin nykytilasta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä laatia riskiryhmäanalyysi (pohjautuen data-analyysiin ja työhyvinvointikyselyyn). Lisäksi tavoite oli arvioida tehdäänkö tällä hetkellä oikeita asioita ja mitä tulisi parantaa, sekä laatia toimenpideohjelma työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja raportoinnin parantamiseksi. Helsingin työterveyskeskuksen henkilöstöresursoinnin ja asiakastapahtumien jatkoanalyysi (2011) Analyysin kohteena Helsingin työterveyskeskuksen neljä terveysasemaa ja noin asiakasta Projektissa analysoitiin potilastietojen pohjalta palveluiden käyttöä asiakasorganisaatioittain sekä päivitettiin aiemmassa projektissa esitettyjä henkilöstöresursointitietoja uudella aikajaksolla Tuloksena syntyi johdon käyttöön selvitys palveluiden käytöstä palveluyksiköittäin ja asiakasorganisaatioittain, joiden perusteella yksikön johto voi kohdentaa palveluiden käytön ohjausta ja yksiköiden resursointia tarkemmin asiakasohjausta ja -tiedotusta tehostamalla, toimintaprosesseja kehittämällä sekä yksiköiden henkilöstöresursseja muuttamalla ja siirtämällä Oulun Työterveys: Hoitoketjuanalyysi (2012) Projektissa analysoitiin Oulun Työterveyden asiakkaiden hoitoketjuja ja terveyspalveluiden käyttöä. Analyysi jakautui kahteen osa-alueeseen: työterveyshuollon palveluiden käyttö ja muiden terveyspalveluiden käyttö (Oulun kaupungin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut sekä PPSHP:n tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut). Lisäksi analysoitiin sairauspoissaoloja. Analyyseissä käytettiin raakadataa suoritteista sekä Työterveydestä, Oulun kaupungilta sekä PPSHP:lta. Lisäksi käytettiin tietoja työsuhteista ja sairauspoissaoloista henkilötasolla. Yksityisen työterveyshuoltotoimijan palvelu- ja hinnoittelumallin uudistaminen ( ) Kymijoen Työterveys: vaihtoehtoisten toimintamallien arviointi ja selvitys (2014) 10

11 Valikoituja referenssejä Oulun kaupunki: Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden profilointi, NHG selvitti Oulun kaupungin asukkaiden asukaskohtaisten kustannusten jakaumaa: kuinka pienelle osalle väestöstä kertyy valta osa kustannuksista. Havaittiin, että 10 % väestöstä kerryttää 81 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kallein 10% väestöstä segmentoitiin palveluiden käytön perusteella ryhmiin: vanhuspalveluasiakkaat, vammaispalveluiden asiakkaat, lastensuojelun asiakkaat, päihdepalveluiden asiakkaat, psykiatrian asiakkaat, diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat, somaattisen erikoissairaanhoidon asiakkaat. Käytännössä kaikki kuuluvat johonkin näistä ryhmistä, tai useampaan ryhmään. Kaikkia ryhmiä analysoitiin vielä tarkemmin erikseen: minkä muiden palveluiden asiakkaita he ovat ja mitkä ovat palvelun käytön kustannukset. Lisäksi analysoitiin, montaako palvelukokonaisuutta suurkuluttajat käyttivät ja minkä osuuden kunkin yksittäisen palvelun (avoterveydenhuolto, vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto, psykiatria, erikoissairaanhoito, jne.) kustannuksista suurkuluttajat aiheuttivat. Havaittiin, että suurkuluttajat käyttävät keskimäärin 4 eri palvelukokonaisuutta, kun muut käyttävät vain yhtä. Työterveyden benchmarking (jatkuva) Työterveyshuollon benchmarkingin tavoitteena on tukea päätöksentekoa niin toimintatapojen kehittämisessä kuin strategisessa suunnittelussa. Vertaisarviointi rakentuu potilastietojärjestelmistä kerättyyn dataan ja siitä tehtyihin analyyseihin. Analyysien avulla tuotetaan tietoa työterveyshuollon palveluntuotannosta (resursointi, käyntien kestot, henkilöstön työajan käyttö ja tehokkuus), palveluntarpeesta (suurkäyttäjien profilointi ja hoitopolut, toimialakohtaiset analyysit) sekä toiminnan vaikuttavuudesta (sairauspoissaolojen määrä, kustannukset). Näiden tietojen ja benchmarking-jäsenten välisen keskustelun kautta hahmotetaan erinomaiset toimintatavat, joilla yksiköt voivat kehittää toimintaansa Hämeenlinnan kaupungin työterveyshuollon osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen (2007) Lisäksi NHG on toteuttanut noin 300 terveydenhuollon toiminnan, talouden ja prosessien analysointia ja kehittämistä koskevaa toimeksiantoa 11

12 Tampereen Kotitori NHG ollut luomassa ainutlaatuista ikäihmisten palveluiden integraattorimallia Syyskuu 2009 elokuu 2015 NHG toimii Mawell Caren kanssa Tampereen kaupungille ikäihmisten kotiin tarjottavien palveluiden palveluintegraattorina Noin 350 konsulttipäivää/ vuosi Palveluintegraattori vastaa n. 400 ikäihmisen kotiin tarjottavista palveluista väestövastuuperiaatteella Projektin sisältö Vastuulle kuuluvat ikäihmisten säännöllinen kotihoito, turvapalvelut, kauppapalvelu, ateriapalvelu ja siivouspalvelu Palveluintegraattori toimii ikäihmisen palveluohjaajana / case managerina kooten hänelle yksilöllisen palvelukokonaisuuden julkisista, kolmannen sektorin ja yksityisistä palveluista NHG:n vastuulla on palveluntuottajien kilpailuttaminen ja laadunhallinta Kilpailuttaminen liiketoiminnallisin perustein varmistaen mahdollisimman alhainen hintataso ja korkea laatutaso. Sisältää sopimusneuvottelut palveluntuottajien kanssa Palvelujen laatutasoa seurataan jatkuvasti sekä numeeristen seurantatietojen että asiakaspalautteen kautta. Poikkeamiin puututaan ja varmistetaan että korjaavat toimenpiteet toteutetaan NHG vastaa myös kaupungin oman kotihoidon kehittämistyöstä Puolivuosittainen data-analyysi kotihoidon palveluiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta Työryhmät joissa kehitetään ratkaisuja tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi (mm. aamun uusi työmalli, alueiden välinen resurssipooli, kannustimet henkilöstölle, kotihoidon tavoitteellinen toimintamalli) Integraattorin vastuulla olevalla alueella vaikuttavuus korkeampi kuin muualla kaupungissa: Palveluasumiseen siirtymiä 19% vähemmän Erikoissairaanhoidon kustannukset 17% alhaisemmat Kuolleisuus 13% alhaisempi Projektin vaikutukset* Integraattorin kehittämistyön avulla kaupungin oman kotihoidon välitön työaika noussut 45 prosentista 52 prosenttiin Uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita 17% vähemmän kuin muualla kaupungissa Tampereen kaupunki Tilaajapäällikkö, Eeva Pöivärinta Kehitysjohtaja, Kari Hakari Mawell Care Toimitusjohtaja, Timo Koistinen NHG Consulting Kontaktihenkilöt Toimitusjohtaja, Vesa Komssi Senioriasiantuntija, Anne Kaarnasaari * Lähde: Kotitorin data-analyysi tammi 2011 kesä

13 Oulun kaupungin vastaanottopalveluiden ulkoistuksen vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli Marras 2008 joulu 2013 NHG suunnitteli Oulun kaupungille perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden ulkoistuksen vaikuttavuusperusteisen hinnoittelumallin Projektin sisältö Sepän alueen ulkoistus jonka kilpailutuksen voitti Coronaria ja ODL Uudenlaisen hinnoittelumallin tavoitteena on 1. Vähentää osaoptimointia yksityisen vastaanottopalvelutoimijan ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välillä 2. Luoda kannustimet, jossa hyvästä ennaltaehkäisevästä työstä palkitaan 3. Hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua Hinnoittelumallissa tuottaja saa asukaskohtaisen kiinteän hinnan lisäksi kannustinpalkkion: 25-50% kustannusten säästöistä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (esim. päivystys, erikoissairaanhoito, vuodeosastot, ikäihmisten palvelut) Kannustinpalkkio on ehdollistettu laatukriteereillä (esim. asiakastyytyväisyys, palveluiden saatavuus, diagnoosien kirjaus%) Hinnoittelumallin pohjana on NHG:n Oulun kaupungille kokoama ja hallinnoima tietokanta asukaskohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksista Tietokanta sisältää asukkaittain ja palveluittain vuoden aikana käytetyn sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Tietokanta on anonymisoitu niin, että yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa Erikoissairaanhoidon käyttö nousi ulkoistetulla alueella yhteensä 3% kun muualla kaupungissa se nousi ikävakioituna 12% Projektin vaikutukset Ero kaupunkiin verrattuna erityisesti yli 75-vuotiaassa väestössä, jonka hoitoon yksityinen tuottaja panostanut Muiden palveluiden käyttö noussut hieman enemmän kuin muualla kaupungissa Kustannussäästö kaupungille kokonaisuudessaan ennen palkkioita vuonna 2011 oli n. 0,7M EUR vuodessa Oulun kaupunki Ent. terveysjohtaja, Keijo Koski Terveysjohtaja, Sirkku Pikkujämsä NHG Consulting Kontaktihenkilöt Toimitusjohtaja, Vesa Komssi Projektipäällikkö, Riikka Leskelä

14 Valikoituja esimerkkejä NHG yhtiöiden kehittämistä työkaluista HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro on NHG:n osakkuusyritys Awanicin tuote HaiPro-työkalu on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä kautta maan, kokonaiskäyttäjämäärän ollessa yli Käyttäjäyksiköiden koko vaihtelee terveyskeskuksesta sairaanhoitopiiriin Suunta on NHG:n tuotekehityksenä syntynyt web-pohjainen työkalu toiminnan tuottavuuden ja laadun jatkuvaan seurantaan Työkalu on toiminnassa suun terveydenhuollon benchmarkingissa ja laajennus tk-sairaalaan, päivystykseen ja sisätauteihin tapahtuu parhaillaan ekotitori on Tampereen kotitorin yksityisten ikäihmisten palveluiden markkinapaikka (100+ tuottajaa) sekä tuottajien hallintatyökalu ekotitori on kehitetty yhteistyössä Mawell Caren, Nexamedin ja Tampereen kaupungin kanssa NHG vastaa työkalun vaatimusmäärittelystä, työkalun käytön neuvonnasta ja yksityisen tuottajaverkoston hallinnasta Maisema järjestelmä on kuntapalveluiden talouden suunnittelun ja seurannan, kuntalaskutuksen, tuotteistamisen sekä raportoinnin väline. Vuosittain tehtävässä kuntavertailussa selvitetään Maisemakuntien palveluiden vahvuudet ja kehittämistarpeet yhdenmukaiseen tietoon pohjautuen Maisema järjestelmä on kehitetty NHG:n tukemana NHG:n osakkuusyritys Kuntamaisema Oy:ssa Hankintatuki on NHG:n kehittämä terveysalan hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvä webpohjainen työkalu, joka on tarkoitettu erityisesti vanhusten asumispalveluiden, lääkäripalveluiden ja kotihoidon hankintojen kilpailutuksiin osallistuville organisaatioille Hankintatuesta löytyy aiempien kilpailutusten asiakirjat sekä tietoa hintatasosta, palveluntuottajista ja parhaista sopimuskäytännöistä 14

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo Työterveyden toimintavaihtoehdot Taustatiedot Asiakasmäärä 12.8.2015 % Yritysasiakkaat Lakisääteinen sopimus Sairaanhoitosopimus 361 221 140 61 39 Henkilö-asiakasmäärä

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kestävyysvaje

Terveyspalvelut ja kestävyysvaje Terveyspalvelut ja kestävyysvaje Sotepalvelujen - vaikutus kestävyysvajeeseen - uudistuksen kulmakivet - rahoitus 8.5.2014 Martti Hetemäki 8.5.2014 Martti Hetemäki Sotepalvelujen tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS Kunnanhallitus 28.4.2014 ( 87): Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat yleensä vähintään puolet

Lisätiedot

Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa

Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa NHG:n näkemys 4.11.016 Paljon palveluita käyttävä asiakas tarvitsee henkilökohtaisen vastuutahon uudessa

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Kustannusvertailujen tulokset II

Kustannusvertailujen tulokset II Kustannusvertailujen tulokset II Kuntaliitto 28.6.2011 Toimialajohtaja Mikko Komulainen Yleistä avoterveydenhuollon toimintoja ulkoistettu (monituottajamalli) teknologisten ratkaisujen käyttö ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

KUUMA johtokunta Työterveyshuoltopalvelut selvitys mahdollisesta kilpailuttamisesta/ulkoistuksesta

KUUMA johtokunta Työterveyshuoltopalvelut selvitys mahdollisesta kilpailuttamisesta/ulkoistuksesta KUUMA johtokunta 5.10.2016 Työterveyshuoltopalvelut selvitys mahdollisesta kilpailuttamisesta/ulkoistuksesta Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja Tausta Kuntalain 410/2015, 150 2 mom. mukaan kunnallisten työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilu/ Valinnanvapausmallin kokeilut

Palvelusetelikokeilu/ Valinnanvapausmallin kokeilut Palvelusetelikokeilu/ Valinnanvapausmallin kokeilut 2017-2018 1 17.2.2017 2 17.2.2017 Kokeilun tavoitteet ja tuotokset / 1 Tavoitteena on saada tietoja siitä, minkälainen on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen 177/00.04.01/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 101 Valmistelija: kunnanjohtaja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käsitellyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Terveys- ja hyvinvointierot suuria ja kasvussa. Rahoituspohja ja henkilöstöresurssit heikkenevät väestörakenteen muutoksen seurauksena. Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 175 Terveyslautakunnan lausunto aloitteesta selvityksestä TyöterveysPlus:n perustamiseksi HEL 2012-004356 T 00 00 03 Päätös päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 7.10.2016 Ilkka Luoma Tj, sote-muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUS Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus Sote Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöterveydenhuolto 13.10.2016 Maakunnallinen näkökulma 1 Lyhyt

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Työkykyä parannetaan yhteistyöllä Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Kustannukset ja ansaintalogiikka Relevantteja kysymyksiä: Kuinka paljon yksikköhinnat ovat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa

Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Sote & muuta ajankohtaista iäkkäiden palveluissa Vanhusneuvostojen seminaari Lahti 23.5.3016 Virva Juurikkala, erityisasiantuntija STM/Sosiaali- ja terveyspalveluosasto Kaikille yhdenvertaiset sosiaali-

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON MITALLA SOTE-UUDISTUKSEEN UUSIMAAN SOTE-ILTA 1.3.2017 Lähde: Timo Aro PORVOON LÄHTÖKOHTIA Yksi vetovoimaisimmista ja kilpailukykyisimmistä seuduista Suomessa.

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät 15.-16.3.2016 Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot