Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö"

Transkriptio

1 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen

2 Sisältö 1 Tarjous 2 NHG yritysesittely 3 Liite 1: NHG:n alustava näkemys lainsäädännön näkökulmasta 4 Valikoituja referenssejä

3 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö 1/2 NHG Consulting Oy tarjoaa Keski-Uudenmaan kunnille (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen) seudullisen työterveyshuollon järjestämistapaa koskevaa selvitystä. Tarjous pohjautuu päivättyyn tarjouspyyntöön sekä Kirsti Siikamäen kanssa käytyyn keskusteluun. Tarjous koskee tarjouspyynnössä mainittua Konsulttityö 1 kokonaisuutta. NHG voi toteuttaa tarvittaessa myös Konsulttityö 2 kokonaisuuden ja teemme siitä tarjouksen tarvittaessa. Selvityksen tavoitteena on antaa johdolle ja poliittisille päättäjille kuva työterveyshuollon eri järjestämis- ja organisointivaihtoehdoista sekä niiden toteutettavuudesta Selvitystyön pohjalta päättäjillä on riittävästi perusteltua tietoa siitä, minkälainen organisaatiomalli sopii parhaiten työterveyspalveluiden toteuttamiseen hankkeessa mukanaolevissa kunnissa Selvitystyön perusteella voidaan tehdä päätöksiä siitä, missä laajuudessa työterveyspalveluita voidaan ja kannattaa tuottaa muille kuin kunta-asiakkaille Selvitystyön pohjalta voidaan tehdä päätöksiä etenemisestä hankkeen osalta Selvityksessä käydään läpi mm: Palveluiden sisältö ja tuotantotapa (ml. Palvelutuotannon tuottavuus, resursointi, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus) Kustannukset eri toteutusvaihtoehdoissa (ml. Suhteessa vertailukuntiin). NHG:lla on käytössään vuosien 2012 ja 2013 aikana kerätty laaja työterveyshuollon vertailuaineisto Organisointi (ml. lainsäädännön reunaehdot ja tavoitteellista palvelutuotantoa tukeva organisointimalli) Selvityksen lopputuloksena syntyy: Analyysit nykyisten työterveyshuoltojen palvelutuotannosta ja suositukset niiden keskeisistä kehittämisalueista Organisaatio- ja järjestämismallien vertailu ja suositus parhaasta toimintamallista Selvitys toiminta- ja kilpailuympäristön sekä lainsäädännön vaikutuksesta toiminnan kehittämiseen ja organisointiin Tiekartta siitä, miten suosituksen mukainen vaihtoehto voidaan toteuttaa Organisointia koskevien analyysien ja suositusten lisäksi NHG analysoi nykyistä palvelutuotantoa ja määrittelee sen kehittämistarpeet. Palvelutuotannon analyyseja hyödynnetään organisointimallien arvioinnissa ja suosituksissa jotta suunnittelu etenee tarkoituksenmukaisen työterveyshuollon eikä vain organisoinnin ehdoilla. 3

4 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö 2/2 Projekti koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toteutetaan osittain samanaikaisesti. Vaiheiden tarkempi sisältö on kuvattu seuraavilla kalvoilla. 1. Pohjatyö ja tavoitteiden tarkentaminen 2. Palvelutuotannon ja kustannusten analysointi (varmistetaan, että organisaation suunnittelun pohjautuu tarkoituksen mukaiselle toiminnalle) 3. Organisointi- ja järjestämisvaihtoehtojen määrittely ja analysointi sekä arvio niiden vaikutuksista kustannuksiin NHG:llä ja tarjotuilla asiantuntijoilla on ainutlaatuisen laaja kokemus työterveyshuollon suunnittelusta, strategiatyöstä, johtamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä Työterveyshuollon osaamisen lisäksi NHG:llä on kattavat tiedot alueen kuntien terveyspalveluiden organisoinnista tekemämme KUK-Sote selvityksen sekä useiden alueen kuntien muiden selvitysten myötä NHG:lla on meneillään selvityksiä ja kehityshankkeita koskien työterveyshuollon organisointivaihtoehtoja sekä lainsäädäntöä (mm. KymijoenTyöterveys, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus) NHG:llä on jatkuvana toimintona käynnissä viiden kunnallisen työterveyspalvelutuottajan benchmark hanke, jonka ensisijaisena tavoitteena on työterveystoiminnan kehittäminen tietojen analysoinnin ja parhaiden käytäntöjen vertailun avulla. Näitä tietoja tullaan hyödyntämään tässä hankkeessa sekä taloudellisten että toiminnallisten tietojen analysoinnissa ja parhaiden käytäntöjen määrittelyssä. Tässä dokumentissa esitetyn tarjouksen sisältöä, rakennetta ja laajuutta voidaan tarvittaessa muokata yhdessä asiakkaan edustajien kanssa vastaamaan kuntien tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla. 4

5 Toteutussuunnitelma: Tarjouksen mukainen projekti koostuu kolmesta vaiheesta Alustava aikataulu on helmi huhtikuu Pohjatyö ja tavoitteiden tarkentaminen Aikataulu: Helmikuu 2014 Työmääräarvio: 7htp* Taustamateriaalin koostaminen ja alustava analysointi Alueen aiempien selvitysten koostaminen NHG:n aiempien vastaavien selvitysten materiaalin koostaminen Toiminnallisen ja taloudellisen datan kerääminen (NHG toimittaa datapyynnön) Tarkentavat haastattelut (6 8 kpl) Ulkopuolisten asiantuntijoiden haastattelut (mm. STM, eduskunta, TTL, kuntaliitto) Ensimmäinen workshop projektiryhmän kanssa: lähtökohdat Suunnittelun tavoitteiden ja reunaehtojen tarkentaminen huomioiden kuntien tahtotila Laisäädännön reunaehdot. STM:n kanta työterveyshuollon organisoinnista tulee saadun tiedon mukaisesti tammikuun 2014 aikana. Liitteessä 1 on esitetty NHG:n alustavia näkemyksiä lainsäädännön näkökulmasta. Tätä tarkennetaan selvityksen alkuvaiheessa Datan analysointi 2. Palvelutuotannon ja kustannusten analysointi Aikataulu: Maalikuu 2014 Työmääräarvio: 9htp* Lyhyt toiminnan nykytilan tarkennus Seudun työterveyshuollon tuottavuuden, resursoinnin, tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi suhteessa vertailukuntiin (NHG benchmarking aineiston pohjalta) Työterveyshuollon toiminnan, prosessien ja organisoinnin kehittämisalueiden määrittely toiminnallisen ja taloudellisen analyysin pohjalta Kustannusmallin rakentaminen Mallia sovelletaan eri organisointivaihtoehtojen arvioinnissa Toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi Yksityisen sektorin kilpailutilanteen analyysi Keski-Uudenmaan alueella Yksityiselle sektorille ulkoistettujen julkisten työterveyshuoltojen kokemukset ja kustannustaso (2 4 yksikköä) Toinen workshop projektiryhmän kanssa: Analyysien läpikäynti 3. Organisointi- ja järjestämisvaihtoehtojen määrittely ja analysointi Aikataulu: Huhtikuu 2013 Työmääräarvio: 10htp* Organisointimallien määrittely (nykytila, ulkoistus, yhteinen toimija) Vaikutus palvelutuotantoon (Keskitetyt, hajautetut ja hajakeskitetyt palvelut), ja resursointiin, Organisointimallien kustannusten määrittely ja vertailu ylätasolla Organisointimallien SWOT analyysi sekä niiden riskien analysointi Yhteisen toimijan organisointivaihtoehtojen analysointi Ansainta- ja hinnoittelumallien läpikäynti (ml. Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu) Keskeiset palvelut, tuotteet ja liikeidea ylätasolla Toiminnan seuranta ja mittarointi Rahoituksen ja taloudellisten vaikutusten periaatteet (ml. Omistusosuudet, maksut ja asiakasmaksulaki) Omistajien ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien selkiyttäminen Resursointi ja toimitilatarpeen määrittely ylätasolla Kolmas Workshop, loppuraportointi sekä suositukset mennessä * Työmääräarvio on suuntaa antava. Kaikkia vaiheita aletaan tehdä osittain samanaikaisesti 5

6 NHG:n tiimin esittely Tiimin tukena on analyytikkoja ja konsultteja Projektin johto Matti Schmidt, projektin johtaminen KTM (rahoitus), Helsingin kauppakorkeakoulu Projektipäällikkö NHG Consultingissa Aiempaa työkokemusta Bain & Companylta (Helsinki ja Tukholma), Equion Ltd:ltä (Lontoo), HSH Gudmeltä (Helsinki) Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Työterveyshuollon hinnoittelumallin suunnittelu Työterveys liikelaitosen yhtiöittämisen valmistelu jaa suunnittelu Liiketoimintasuunnitelma ennaltaehkäisevän palvelun konseptille terveydenhuollossa Useita due diligence projekteja pohjoismaisille ja eurooppalaisille pääomasijoittajille Markkinatutkimuksia ja kasvustrategiaprojekteja useille asiakkaille Yli 40 projektin kokemus terveydenhuoltoalalla Asiantuntijat Kimmo Karvonen, asiantuntija KTM, emba (terveydenhuolto) Yli 15 vuoden kokemus terveydenhuollon yritysten toimitusjohtajana. Ollut yhtiöittämässä ja johtanut Medivire Työterveyspalvelut Oy:ta. Oli toimitusjohtajana perustamassa Avire Oy:tä ja toimi myös Fysiosporttis Oy:n toimitusjohtajajana. Laaja työkokemus erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, erityistä osaamista työterveyshuollon sektorilla Toiminut myös hallituksen jäsenenä mm. Vetrea Oy:ssä, Jokilaakson Terveyspalvelut Oy:ssä, Evantia Oy:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Terveyspalvelualan liitossa Olli Tolkki, Johtaja KTM Helsingin kauppakorkeakoulu NHG Consultingin asiakkuuksista vastaava johtaja Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon analysointi Työterveyshuollon osakeyhttiön strategian ja liiketoiminnan suunnitelu Vaikutusperusteisen työterveyshuollon palvelu- ja hinnoittelumallin suunnittelu Yrityskohtaisen työhyvinvoinnin Health Scorecardin suunnittelu Aktiivinen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin aihealueiden luennoitsija 100+ projektia sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, Katariina Silander, Analyytikko LL, KTK (kansantaloustiede) Yleislääkäri, pitää myös työterveyshuollon vastaanottoa Analyytikko Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Perusterveydenhuollon organisoinnin kehittäminen useissa Suomen kunnissa, painopiste perusterveydenhuollon hoitoketjujen kehittämisessä suhteessa palvelujärjestelmään Sairaaloiden toiminnalisen suunnittelun -projekteja 6

7 Aikataulu, raportointi ja kustannukset Selvitys voidaan toteuttaa asiakkaan toivoman aikataulun mukaisesti. Raportointi tapahtuu ensisijaisesti power point muodossa sekä suullisesti seminaarin ja kokousten yhteydessä. Kaikki määrittelytyössä syntyvä materiaali on asiakkaan omaisuutta (omistus- ja muokkausoikeus). Toimittajan osalta alustava työmääräarvio on 26 konsulttityöpäivää Päiväveloitus (7,5 tuntia) on 1150 euroa (alv. 0 %). Selvitystyön kokonaisveloitus on siten voimassa oleva arvonlisävero. Tähän lisätään matkakustannukset, jotka veloitetaan toteuman mukaisesti verohallituksen viimeksi vahvistamia suosituksia noudattaen. Matkat pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tarjouksen jättäjä ottaa vastuun työnantajan kustannuksista, asiakas on vastuussa arvonlisäverosta. HUOM! Tarjouksen sisältöä, laajuutta ja toteutusta voidaan muokata asiakkaan kanssa käytävien keskusteluiden pohjalta Yhteystiedot: Olli Tolkki, asiakkuuksista vastaava johtaja Puhelin Kimmo Karvonen Puhelin

8 Nordic Healthcare Group Nordic Healthcare Group (NHG) on Suomen johtava sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut yritys Toimialakeskittynyt Analyyttinen Akateeminen Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Johdon konsultointi Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt Työkalut Yli 50 asiantuntijaa Helsingissä ja Tukholmassa Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat jne. (Suomi, Ruotsi, Venäjä, Tanska, Englanti) Noin 300 toimeksiantoa: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi Toimitamme pyynnöstä tarkemmat referenssitiedot 8

9 Liite 1: Lainsäädännön näkökulma Taustaa toiminnan muutostarpeelle Toimintamallin uudelleen arvioinnin lähtökohtana on EU-lainsäädännän muutos: Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Liikelaitos ei välttämättä täytä tätä määritelmää. STM:stä saadun tiedon mukaan tällä hetkellä on voimassa lähtökohta, että kuntalain perusteella toiminta täytyy yhtiöittää. Vielä on epäselvää missä laajuudessa yhtiöittäminen täytyy toteuttaa. Kunnan tulee terveydenhoitolain mukaan järjestää alueellaan sijaitsevien yritysten työntekijöille ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut Kunta voi sopia työnantajan kanssa vapaaehtoisen sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä osana työterveyshuoltopalveluja Kunnan ei tarvitse itse tuottaa palveluita Yhtiöittämisvelvollisuus jakautuu (mahdollisesti) lakisääteisten ja vapaaehtoisesti tarjottavien palveluiden välillä Lakisääteiset tehtävät kunta voi edelleen hoitaa omana toimintanaan Työterveyshuollon vapaaehtoiset sairaanhoidon palvelut on yhtiöitettävä, mikäli toimija myy niitä merkittävissä määrin markkinoilla Ennaltaehkäisevää toiminta ja sairaanhoitoa pitää työterveyshuoltolainsäädännön perusteella pääsääntöisesti hoitaa saman organisaation ja henkilökunnan toimesta Sairaanhoitopalvelujen yhtiöittäminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan jääminen kunnan omaksi toiminnaksi on huono vaihtoehto Tämän hetkisen esityksen perusteella muutokset toimintaan tulisi tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä 9

10 Valikoituja referenssejä NCC Rakennus Oy, Työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kustannusvaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen (2011) Projektin tavoitteina on ollut tehdä analyysi työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin nykytilasta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä laatia riskiryhmäanalyysi (pohjautuen data-analyysiin ja työhyvinvointikyselyyn). Lisäksi tavoite oli arvioida tehdäänkö tällä hetkellä oikeita asioita ja mitä tulisi parantaa, sekä laatia toimenpideohjelma työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja raportoinnin parantamiseksi. Helsingin työterveyskeskuksen henkilöstöresursoinnin ja asiakastapahtumien jatkoanalyysi (2011) Analyysin kohteena Helsingin työterveyskeskuksen neljä terveysasemaa ja noin asiakasta Projektissa analysoitiin potilastietojen pohjalta palveluiden käyttöä asiakasorganisaatioittain sekä päivitettiin aiemmassa projektissa esitettyjä henkilöstöresursointitietoja uudella aikajaksolla Tuloksena syntyi johdon käyttöön selvitys palveluiden käytöstä palveluyksiköittäin ja asiakasorganisaatioittain, joiden perusteella yksikön johto voi kohdentaa palveluiden käytön ohjausta ja yksiköiden resursointia tarkemmin asiakasohjausta ja -tiedotusta tehostamalla, toimintaprosesseja kehittämällä sekä yksiköiden henkilöstöresursseja muuttamalla ja siirtämällä Oulun Työterveys: Hoitoketjuanalyysi (2012) Projektissa analysoitiin Oulun Työterveyden asiakkaiden hoitoketjuja ja terveyspalveluiden käyttöä. Analyysi jakautui kahteen osa-alueeseen: työterveyshuollon palveluiden käyttö ja muiden terveyspalveluiden käyttö (Oulun kaupungin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut sekä PPSHP:n tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut). Lisäksi analysoitiin sairauspoissaoloja. Analyyseissä käytettiin raakadataa suoritteista sekä Työterveydestä, Oulun kaupungilta sekä PPSHP:lta. Lisäksi käytettiin tietoja työsuhteista ja sairauspoissaoloista henkilötasolla. Yksityisen työterveyshuoltotoimijan palvelu- ja hinnoittelumallin uudistaminen ( ) Kymijoen Työterveys: vaihtoehtoisten toimintamallien arviointi ja selvitys (2014) 10

11 Valikoituja referenssejä Oulun kaupunki: Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden profilointi, NHG selvitti Oulun kaupungin asukkaiden asukaskohtaisten kustannusten jakaumaa: kuinka pienelle osalle väestöstä kertyy valta osa kustannuksista. Havaittiin, että 10 % väestöstä kerryttää 81 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kallein 10% väestöstä segmentoitiin palveluiden käytön perusteella ryhmiin: vanhuspalveluasiakkaat, vammaispalveluiden asiakkaat, lastensuojelun asiakkaat, päihdepalveluiden asiakkaat, psykiatrian asiakkaat, diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat, somaattisen erikoissairaanhoidon asiakkaat. Käytännössä kaikki kuuluvat johonkin näistä ryhmistä, tai useampaan ryhmään. Kaikkia ryhmiä analysoitiin vielä tarkemmin erikseen: minkä muiden palveluiden asiakkaita he ovat ja mitkä ovat palvelun käytön kustannukset. Lisäksi analysoitiin, montaako palvelukokonaisuutta suurkuluttajat käyttivät ja minkä osuuden kunkin yksittäisen palvelun (avoterveydenhuolto, vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto, psykiatria, erikoissairaanhoito, jne.) kustannuksista suurkuluttajat aiheuttivat. Havaittiin, että suurkuluttajat käyttävät keskimäärin 4 eri palvelukokonaisuutta, kun muut käyttävät vain yhtä. Työterveyden benchmarking (jatkuva) Työterveyshuollon benchmarkingin tavoitteena on tukea päätöksentekoa niin toimintatapojen kehittämisessä kuin strategisessa suunnittelussa. Vertaisarviointi rakentuu potilastietojärjestelmistä kerättyyn dataan ja siitä tehtyihin analyyseihin. Analyysien avulla tuotetaan tietoa työterveyshuollon palveluntuotannosta (resursointi, käyntien kestot, henkilöstön työajan käyttö ja tehokkuus), palveluntarpeesta (suurkäyttäjien profilointi ja hoitopolut, toimialakohtaiset analyysit) sekä toiminnan vaikuttavuudesta (sairauspoissaolojen määrä, kustannukset). Näiden tietojen ja benchmarking-jäsenten välisen keskustelun kautta hahmotetaan erinomaiset toimintatavat, joilla yksiköt voivat kehittää toimintaansa Hämeenlinnan kaupungin työterveyshuollon osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen (2007) Lisäksi NHG on toteuttanut noin 300 terveydenhuollon toiminnan, talouden ja prosessien analysointia ja kehittämistä koskevaa toimeksiantoa 11

12 Tampereen Kotitori NHG ollut luomassa ainutlaatuista ikäihmisten palveluiden integraattorimallia Syyskuu 2009 elokuu 2015 NHG toimii Mawell Caren kanssa Tampereen kaupungille ikäihmisten kotiin tarjottavien palveluiden palveluintegraattorina Noin 350 konsulttipäivää/ vuosi Palveluintegraattori vastaa n. 400 ikäihmisen kotiin tarjottavista palveluista väestövastuuperiaatteella Projektin sisältö Vastuulle kuuluvat ikäihmisten säännöllinen kotihoito, turvapalvelut, kauppapalvelu, ateriapalvelu ja siivouspalvelu Palveluintegraattori toimii ikäihmisen palveluohjaajana / case managerina kooten hänelle yksilöllisen palvelukokonaisuuden julkisista, kolmannen sektorin ja yksityisistä palveluista NHG:n vastuulla on palveluntuottajien kilpailuttaminen ja laadunhallinta Kilpailuttaminen liiketoiminnallisin perustein varmistaen mahdollisimman alhainen hintataso ja korkea laatutaso. Sisältää sopimusneuvottelut palveluntuottajien kanssa Palvelujen laatutasoa seurataan jatkuvasti sekä numeeristen seurantatietojen että asiakaspalautteen kautta. Poikkeamiin puututaan ja varmistetaan että korjaavat toimenpiteet toteutetaan NHG vastaa myös kaupungin oman kotihoidon kehittämistyöstä Puolivuosittainen data-analyysi kotihoidon palveluiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta Työryhmät joissa kehitetään ratkaisuja tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi (mm. aamun uusi työmalli, alueiden välinen resurssipooli, kannustimet henkilöstölle, kotihoidon tavoitteellinen toimintamalli) Integraattorin vastuulla olevalla alueella vaikuttavuus korkeampi kuin muualla kaupungissa: Palveluasumiseen siirtymiä 19% vähemmän Erikoissairaanhoidon kustannukset 17% alhaisemmat Kuolleisuus 13% alhaisempi Projektin vaikutukset* Integraattorin kehittämistyön avulla kaupungin oman kotihoidon välitön työaika noussut 45 prosentista 52 prosenttiin Uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita 17% vähemmän kuin muualla kaupungissa Tampereen kaupunki Tilaajapäällikkö, Eeva Pöivärinta Kehitysjohtaja, Kari Hakari Mawell Care Toimitusjohtaja, Timo Koistinen NHG Consulting Kontaktihenkilöt Toimitusjohtaja, Vesa Komssi Senioriasiantuntija, Anne Kaarnasaari * Lähde: Kotitorin data-analyysi tammi 2011 kesä

13 Oulun kaupungin vastaanottopalveluiden ulkoistuksen vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli Marras 2008 joulu 2013 NHG suunnitteli Oulun kaupungille perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden ulkoistuksen vaikuttavuusperusteisen hinnoittelumallin Projektin sisältö Sepän alueen ulkoistus jonka kilpailutuksen voitti Coronaria ja ODL Uudenlaisen hinnoittelumallin tavoitteena on 1. Vähentää osaoptimointia yksityisen vastaanottopalvelutoimijan ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välillä 2. Luoda kannustimet, jossa hyvästä ennaltaehkäisevästä työstä palkitaan 3. Hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua Hinnoittelumallissa tuottaja saa asukaskohtaisen kiinteän hinnan lisäksi kannustinpalkkion: 25-50% kustannusten säästöistä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (esim. päivystys, erikoissairaanhoito, vuodeosastot, ikäihmisten palvelut) Kannustinpalkkio on ehdollistettu laatukriteereillä (esim. asiakastyytyväisyys, palveluiden saatavuus, diagnoosien kirjaus%) Hinnoittelumallin pohjana on NHG:n Oulun kaupungille kokoama ja hallinnoima tietokanta asukaskohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksista Tietokanta sisältää asukkaittain ja palveluittain vuoden aikana käytetyn sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Tietokanta on anonymisoitu niin, että yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa Erikoissairaanhoidon käyttö nousi ulkoistetulla alueella yhteensä 3% kun muualla kaupungissa se nousi ikävakioituna 12% Projektin vaikutukset Ero kaupunkiin verrattuna erityisesti yli 75-vuotiaassa väestössä, jonka hoitoon yksityinen tuottaja panostanut Muiden palveluiden käyttö noussut hieman enemmän kuin muualla kaupungissa Kustannussäästö kaupungille kokonaisuudessaan ennen palkkioita vuonna 2011 oli n. 0,7M EUR vuodessa Oulun kaupunki Ent. terveysjohtaja, Keijo Koski Terveysjohtaja, Sirkku Pikkujämsä NHG Consulting Kontaktihenkilöt Toimitusjohtaja, Vesa Komssi Projektipäällikkö, Riikka Leskelä

14 Valikoituja esimerkkejä NHG yhtiöiden kehittämistä työkaluista HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro on NHG:n osakkuusyritys Awanicin tuote HaiPro-työkalu on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä kautta maan, kokonaiskäyttäjämäärän ollessa yli Käyttäjäyksiköiden koko vaihtelee terveyskeskuksesta sairaanhoitopiiriin Suunta on NHG:n tuotekehityksenä syntynyt web-pohjainen työkalu toiminnan tuottavuuden ja laadun jatkuvaan seurantaan Työkalu on toiminnassa suun terveydenhuollon benchmarkingissa ja laajennus tk-sairaalaan, päivystykseen ja sisätauteihin tapahtuu parhaillaan ekotitori on Tampereen kotitorin yksityisten ikäihmisten palveluiden markkinapaikka (100+ tuottajaa) sekä tuottajien hallintatyökalu ekotitori on kehitetty yhteistyössä Mawell Caren, Nexamedin ja Tampereen kaupungin kanssa NHG vastaa työkalun vaatimusmäärittelystä, työkalun käytön neuvonnasta ja yksityisen tuottajaverkoston hallinnasta Maisema järjestelmä on kuntapalveluiden talouden suunnittelun ja seurannan, kuntalaskutuksen, tuotteistamisen sekä raportoinnin väline. Vuosittain tehtävässä kuntavertailussa selvitetään Maisemakuntien palveluiden vahvuudet ja kehittämistarpeet yhdenmukaiseen tietoon pohjautuen Maisema järjestelmä on kehitetty NHG:n tukemana NHG:n osakkuusyritys Kuntamaisema Oy:ssa Hankintatuki on NHG:n kehittämä terveysalan hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvä webpohjainen työkalu, joka on tarkoitettu erityisesti vanhusten asumispalveluiden, lääkäripalveluiden ja kotihoidon hankintojen kilpailutuksiin osallistuville organisaatioille Hankintatuesta löytyy aiempien kilpailutusten asiakirjat sekä tietoa hintatasosta, palveluntuottajista ja parhaista sopimuskäytännöistä 14