Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö"

Transkriptio

1 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen

2 Sisältö 1 Tarjous 2 NHG yritysesittely 3 Liite 1: NHG:n alustava näkemys lainsäädännön näkökulmasta 4 Valikoituja referenssejä

3 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö 1/2 NHG Consulting Oy tarjoaa Keski-Uudenmaan kunnille (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi, Pornainen) seudullisen työterveyshuollon järjestämistapaa koskevaa selvitystä. Tarjous pohjautuu päivättyyn tarjouspyyntöön sekä Kirsti Siikamäen kanssa käytyyn keskusteluun. Tarjous koskee tarjouspyynnössä mainittua Konsulttityö 1 kokonaisuutta. NHG voi toteuttaa tarvittaessa myös Konsulttityö 2 kokonaisuuden ja teemme siitä tarjouksen tarvittaessa. Selvityksen tavoitteena on antaa johdolle ja poliittisille päättäjille kuva työterveyshuollon eri järjestämis- ja organisointivaihtoehdoista sekä niiden toteutettavuudesta Selvitystyön pohjalta päättäjillä on riittävästi perusteltua tietoa siitä, minkälainen organisaatiomalli sopii parhaiten työterveyspalveluiden toteuttamiseen hankkeessa mukanaolevissa kunnissa Selvitystyön perusteella voidaan tehdä päätöksiä siitä, missä laajuudessa työterveyspalveluita voidaan ja kannattaa tuottaa muille kuin kunta-asiakkaille Selvitystyön pohjalta voidaan tehdä päätöksiä etenemisestä hankkeen osalta Selvityksessä käydään läpi mm: Palveluiden sisältö ja tuotantotapa (ml. Palvelutuotannon tuottavuus, resursointi, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus) Kustannukset eri toteutusvaihtoehdoissa (ml. Suhteessa vertailukuntiin). NHG:lla on käytössään vuosien 2012 ja 2013 aikana kerätty laaja työterveyshuollon vertailuaineisto Organisointi (ml. lainsäädännön reunaehdot ja tavoitteellista palvelutuotantoa tukeva organisointimalli) Selvityksen lopputuloksena syntyy: Analyysit nykyisten työterveyshuoltojen palvelutuotannosta ja suositukset niiden keskeisistä kehittämisalueista Organisaatio- ja järjestämismallien vertailu ja suositus parhaasta toimintamallista Selvitys toiminta- ja kilpailuympäristön sekä lainsäädännön vaikutuksesta toiminnan kehittämiseen ja organisointiin Tiekartta siitä, miten suosituksen mukainen vaihtoehto voidaan toteuttaa Organisointia koskevien analyysien ja suositusten lisäksi NHG analysoi nykyistä palvelutuotantoa ja määrittelee sen kehittämistarpeet. Palvelutuotannon analyyseja hyödynnetään organisointimallien arvioinnissa ja suosituksissa jotta suunnittelu etenee tarkoituksenmukaisen työterveyshuollon eikä vain organisoinnin ehdoilla. 3

4 Seudullisen työterveyshuollon järjestämistavan konsultointityö 2/2 Projekti koostuu kolmesta vaiheesta, jotka toteutetaan osittain samanaikaisesti. Vaiheiden tarkempi sisältö on kuvattu seuraavilla kalvoilla. 1. Pohjatyö ja tavoitteiden tarkentaminen 2. Palvelutuotannon ja kustannusten analysointi (varmistetaan, että organisaation suunnittelun pohjautuu tarkoituksen mukaiselle toiminnalle) 3. Organisointi- ja järjestämisvaihtoehtojen määrittely ja analysointi sekä arvio niiden vaikutuksista kustannuksiin NHG:llä ja tarjotuilla asiantuntijoilla on ainutlaatuisen laaja kokemus työterveyshuollon suunnittelusta, strategiatyöstä, johtamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä Työterveyshuollon osaamisen lisäksi NHG:llä on kattavat tiedot alueen kuntien terveyspalveluiden organisoinnista tekemämme KUK-Sote selvityksen sekä useiden alueen kuntien muiden selvitysten myötä NHG:lla on meneillään selvityksiä ja kehityshankkeita koskien työterveyshuollon organisointivaihtoehtoja sekä lainsäädäntöä (mm. KymijoenTyöterveys, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus) NHG:llä on jatkuvana toimintona käynnissä viiden kunnallisen työterveyspalvelutuottajan benchmark hanke, jonka ensisijaisena tavoitteena on työterveystoiminnan kehittäminen tietojen analysoinnin ja parhaiden käytäntöjen vertailun avulla. Näitä tietoja tullaan hyödyntämään tässä hankkeessa sekä taloudellisten että toiminnallisten tietojen analysoinnissa ja parhaiden käytäntöjen määrittelyssä. Tässä dokumentissa esitetyn tarjouksen sisältöä, rakennetta ja laajuutta voidaan tarvittaessa muokata yhdessä asiakkaan edustajien kanssa vastaamaan kuntien tarvetta parhaalla mahdollisella tavalla. 4

5 Toteutussuunnitelma: Tarjouksen mukainen projekti koostuu kolmesta vaiheesta Alustava aikataulu on helmi huhtikuu Pohjatyö ja tavoitteiden tarkentaminen Aikataulu: Helmikuu 2014 Työmääräarvio: 7htp* Taustamateriaalin koostaminen ja alustava analysointi Alueen aiempien selvitysten koostaminen NHG:n aiempien vastaavien selvitysten materiaalin koostaminen Toiminnallisen ja taloudellisen datan kerääminen (NHG toimittaa datapyynnön) Tarkentavat haastattelut (6 8 kpl) Ulkopuolisten asiantuntijoiden haastattelut (mm. STM, eduskunta, TTL, kuntaliitto) Ensimmäinen workshop projektiryhmän kanssa: lähtökohdat Suunnittelun tavoitteiden ja reunaehtojen tarkentaminen huomioiden kuntien tahtotila Laisäädännön reunaehdot. STM:n kanta työterveyshuollon organisoinnista tulee saadun tiedon mukaisesti tammikuun 2014 aikana. Liitteessä 1 on esitetty NHG:n alustavia näkemyksiä lainsäädännön näkökulmasta. Tätä tarkennetaan selvityksen alkuvaiheessa Datan analysointi 2. Palvelutuotannon ja kustannusten analysointi Aikataulu: Maalikuu 2014 Työmääräarvio: 9htp* Lyhyt toiminnan nykytilan tarkennus Seudun työterveyshuollon tuottavuuden, resursoinnin, tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi suhteessa vertailukuntiin (NHG benchmarking aineiston pohjalta) Työterveyshuollon toiminnan, prosessien ja organisoinnin kehittämisalueiden määrittely toiminnallisen ja taloudellisen analyysin pohjalta Kustannusmallin rakentaminen Mallia sovelletaan eri organisointivaihtoehtojen arvioinnissa Toiminta- ja kilpailuympäristön analyysi Yksityisen sektorin kilpailutilanteen analyysi Keski-Uudenmaan alueella Yksityiselle sektorille ulkoistettujen julkisten työterveyshuoltojen kokemukset ja kustannustaso (2 4 yksikköä) Toinen workshop projektiryhmän kanssa: Analyysien läpikäynti 3. Organisointi- ja järjestämisvaihtoehtojen määrittely ja analysointi Aikataulu: Huhtikuu 2013 Työmääräarvio: 10htp* Organisointimallien määrittely (nykytila, ulkoistus, yhteinen toimija) Vaikutus palvelutuotantoon (Keskitetyt, hajautetut ja hajakeskitetyt palvelut), ja resursointiin, Organisointimallien kustannusten määrittely ja vertailu ylätasolla Organisointimallien SWOT analyysi sekä niiden riskien analysointi Yhteisen toimijan organisointivaihtoehtojen analysointi Ansainta- ja hinnoittelumallien läpikäynti (ml. Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu) Keskeiset palvelut, tuotteet ja liikeidea ylätasolla Toiminnan seuranta ja mittarointi Rahoituksen ja taloudellisten vaikutusten periaatteet (ml. Omistusosuudet, maksut ja asiakasmaksulaki) Omistajien ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien selkiyttäminen Resursointi ja toimitilatarpeen määrittely ylätasolla Kolmas Workshop, loppuraportointi sekä suositukset mennessä * Työmääräarvio on suuntaa antava. Kaikkia vaiheita aletaan tehdä osittain samanaikaisesti 5

6 NHG:n tiimin esittely Tiimin tukena on analyytikkoja ja konsultteja Projektin johto Matti Schmidt, projektin johtaminen KTM (rahoitus), Helsingin kauppakorkeakoulu Projektipäällikkö NHG Consultingissa Aiempaa työkokemusta Bain & Companylta (Helsinki ja Tukholma), Equion Ltd:ltä (Lontoo), HSH Gudmeltä (Helsinki) Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Työterveyshuollon hinnoittelumallin suunnittelu Työterveys liikelaitosen yhtiöittämisen valmistelu jaa suunnittelu Liiketoimintasuunnitelma ennaltaehkäisevän palvelun konseptille terveydenhuollossa Useita due diligence projekteja pohjoismaisille ja eurooppalaisille pääomasijoittajille Markkinatutkimuksia ja kasvustrategiaprojekteja useille asiakkaille Yli 40 projektin kokemus terveydenhuoltoalalla Asiantuntijat Kimmo Karvonen, asiantuntija KTM, emba (terveydenhuolto) Yli 15 vuoden kokemus terveydenhuollon yritysten toimitusjohtajana. Ollut yhtiöittämässä ja johtanut Medivire Työterveyspalvelut Oy:ta. Oli toimitusjohtajana perustamassa Avire Oy:tä ja toimi myös Fysiosporttis Oy:n toimitusjohtajajana. Laaja työkokemus erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, erityistä osaamista työterveyshuollon sektorilla Toiminut myös hallituksen jäsenenä mm. Vetrea Oy:ssä, Jokilaakson Terveyspalvelut Oy:ssä, Evantia Oy:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Terveyspalvelualan liitossa Olli Tolkki, Johtaja KTM Helsingin kauppakorkeakoulu NHG Consultingin asiakkuuksista vastaava johtaja Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon analysointi Työterveyshuollon osakeyhttiön strategian ja liiketoiminnan suunnitelu Vaikutusperusteisen työterveyshuollon palvelu- ja hinnoittelumallin suunnittelu Yrityskohtaisen työhyvinvoinnin Health Scorecardin suunnittelu Aktiivinen työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin aihealueiden luennoitsija 100+ projektia sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, Katariina Silander, Analyytikko LL, KTK (kansantaloustiede) Yleislääkäri, pitää myös työterveyshuollon vastaanottoa Analyytikko Esimerkkejä tehdyistä projekteista: Perusterveydenhuollon organisoinnin kehittäminen useissa Suomen kunnissa, painopiste perusterveydenhuollon hoitoketjujen kehittämisessä suhteessa palvelujärjestelmään Sairaaloiden toiminnalisen suunnittelun -projekteja 6

7 Aikataulu, raportointi ja kustannukset Selvitys voidaan toteuttaa asiakkaan toivoman aikataulun mukaisesti. Raportointi tapahtuu ensisijaisesti power point muodossa sekä suullisesti seminaarin ja kokousten yhteydessä. Kaikki määrittelytyössä syntyvä materiaali on asiakkaan omaisuutta (omistus- ja muokkausoikeus). Toimittajan osalta alustava työmääräarvio on 26 konsulttityöpäivää Päiväveloitus (7,5 tuntia) on 1150 euroa (alv. 0 %). Selvitystyön kokonaisveloitus on siten voimassa oleva arvonlisävero. Tähän lisätään matkakustannukset, jotka veloitetaan toteuman mukaisesti verohallituksen viimeksi vahvistamia suosituksia noudattaen. Matkat pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tarjouksen jättäjä ottaa vastuun työnantajan kustannuksista, asiakas on vastuussa arvonlisäverosta. HUOM! Tarjouksen sisältöä, laajuutta ja toteutusta voidaan muokata asiakkaan kanssa käytävien keskusteluiden pohjalta Yhteystiedot: Olli Tolkki, asiakkuuksista vastaava johtaja Puhelin Kimmo Karvonen Puhelin

8 Nordic Healthcare Group Nordic Healthcare Group (NHG) on Suomen johtava sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen erikoistunut yritys Toimialakeskittynyt Analyyttinen Akateeminen Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Johdon konsultointi Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt Työkalut Yli 50 asiantuntijaa Helsingissä ja Tukholmassa Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat jne. (Suomi, Ruotsi, Venäjä, Tanska, Englanti) Noin 300 toimeksiantoa: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi Toimitamme pyynnöstä tarkemmat referenssitiedot 8

9 Liite 1: Lainsäädännön näkökulma Taustaa toiminnan muutostarpeelle Toimintamallin uudelleen arvioinnin lähtökohtana on EU-lainsäädännän muutos: Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Liikelaitos ei välttämättä täytä tätä määritelmää. STM:stä saadun tiedon mukaan tällä hetkellä on voimassa lähtökohta, että kuntalain perusteella toiminta täytyy yhtiöittää. Vielä on epäselvää missä laajuudessa yhtiöittäminen täytyy toteuttaa. Kunnan tulee terveydenhoitolain mukaan järjestää alueellaan sijaitsevien yritysten työntekijöille ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut Kunta voi sopia työnantajan kanssa vapaaehtoisen sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä osana työterveyshuoltopalveluja Kunnan ei tarvitse itse tuottaa palveluita Yhtiöittämisvelvollisuus jakautuu (mahdollisesti) lakisääteisten ja vapaaehtoisesti tarjottavien palveluiden välillä Lakisääteiset tehtävät kunta voi edelleen hoitaa omana toimintanaan Työterveyshuollon vapaaehtoiset sairaanhoidon palvelut on yhtiöitettävä, mikäli toimija myy niitä merkittävissä määrin markkinoilla Ennaltaehkäisevää toiminta ja sairaanhoitoa pitää työterveyshuoltolainsäädännön perusteella pääsääntöisesti hoitaa saman organisaation ja henkilökunnan toimesta Sairaanhoitopalvelujen yhtiöittäminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan jääminen kunnan omaksi toiminnaksi on huono vaihtoehto Tämän hetkisen esityksen perusteella muutokset toimintaan tulisi tehdä vuoden 2014 loppuun mennessä 9

10 Valikoituja referenssejä NCC Rakennus Oy, Työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kustannusvaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen (2011) Projektin tavoitteina on ollut tehdä analyysi työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin nykytilasta ja kustannusvaikuttavuudesta sekä laatia riskiryhmäanalyysi (pohjautuen data-analyysiin ja työhyvinvointikyselyyn). Lisäksi tavoite oli arvioida tehdäänkö tällä hetkellä oikeita asioita ja mitä tulisi parantaa, sekä laatia toimenpideohjelma työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja raportoinnin parantamiseksi. Helsingin työterveyskeskuksen henkilöstöresursoinnin ja asiakastapahtumien jatkoanalyysi (2011) Analyysin kohteena Helsingin työterveyskeskuksen neljä terveysasemaa ja noin asiakasta Projektissa analysoitiin potilastietojen pohjalta palveluiden käyttöä asiakasorganisaatioittain sekä päivitettiin aiemmassa projektissa esitettyjä henkilöstöresursointitietoja uudella aikajaksolla Tuloksena syntyi johdon käyttöön selvitys palveluiden käytöstä palveluyksiköittäin ja asiakasorganisaatioittain, joiden perusteella yksikön johto voi kohdentaa palveluiden käytön ohjausta ja yksiköiden resursointia tarkemmin asiakasohjausta ja -tiedotusta tehostamalla, toimintaprosesseja kehittämällä sekä yksiköiden henkilöstöresursseja muuttamalla ja siirtämällä Oulun Työterveys: Hoitoketjuanalyysi (2012) Projektissa analysoitiin Oulun Työterveyden asiakkaiden hoitoketjuja ja terveyspalveluiden käyttöä. Analyysi jakautui kahteen osa-alueeseen: työterveyshuollon palveluiden käyttö ja muiden terveyspalveluiden käyttö (Oulun kaupungin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut sekä PPSHP:n tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut). Lisäksi analysoitiin sairauspoissaoloja. Analyyseissä käytettiin raakadataa suoritteista sekä Työterveydestä, Oulun kaupungilta sekä PPSHP:lta. Lisäksi käytettiin tietoja työsuhteista ja sairauspoissaoloista henkilötasolla. Yksityisen työterveyshuoltotoimijan palvelu- ja hinnoittelumallin uudistaminen ( ) Kymijoen Työterveys: vaihtoehtoisten toimintamallien arviointi ja selvitys (2014) 10

11 Valikoituja referenssejä Oulun kaupunki: Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden profilointi, NHG selvitti Oulun kaupungin asukkaiden asukaskohtaisten kustannusten jakaumaa: kuinka pienelle osalle väestöstä kertyy valta osa kustannuksista. Havaittiin, että 10 % väestöstä kerryttää 81 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kallein 10% väestöstä segmentoitiin palveluiden käytön perusteella ryhmiin: vanhuspalveluasiakkaat, vammaispalveluiden asiakkaat, lastensuojelun asiakkaat, päihdepalveluiden asiakkaat, psykiatrian asiakkaat, diabeetikot ja sydän- ja verisuonitautipotilaat, somaattisen erikoissairaanhoidon asiakkaat. Käytännössä kaikki kuuluvat johonkin näistä ryhmistä, tai useampaan ryhmään. Kaikkia ryhmiä analysoitiin vielä tarkemmin erikseen: minkä muiden palveluiden asiakkaita he ovat ja mitkä ovat palvelun käytön kustannukset. Lisäksi analysoitiin, montaako palvelukokonaisuutta suurkuluttajat käyttivät ja minkä osuuden kunkin yksittäisen palvelun (avoterveydenhuolto, vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto, psykiatria, erikoissairaanhoito, jne.) kustannuksista suurkuluttajat aiheuttivat. Havaittiin, että suurkuluttajat käyttävät keskimäärin 4 eri palvelukokonaisuutta, kun muut käyttävät vain yhtä. Työterveyden benchmarking (jatkuva) Työterveyshuollon benchmarkingin tavoitteena on tukea päätöksentekoa niin toimintatapojen kehittämisessä kuin strategisessa suunnittelussa. Vertaisarviointi rakentuu potilastietojärjestelmistä kerättyyn dataan ja siitä tehtyihin analyyseihin. Analyysien avulla tuotetaan tietoa työterveyshuollon palveluntuotannosta (resursointi, käyntien kestot, henkilöstön työajan käyttö ja tehokkuus), palveluntarpeesta (suurkäyttäjien profilointi ja hoitopolut, toimialakohtaiset analyysit) sekä toiminnan vaikuttavuudesta (sairauspoissaolojen määrä, kustannukset). Näiden tietojen ja benchmarking-jäsenten välisen keskustelun kautta hahmotetaan erinomaiset toimintatavat, joilla yksiköt voivat kehittää toimintaansa Hämeenlinnan kaupungin työterveyshuollon osakeyhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen (2007) Lisäksi NHG on toteuttanut noin 300 terveydenhuollon toiminnan, talouden ja prosessien analysointia ja kehittämistä koskevaa toimeksiantoa 11

12 Tampereen Kotitori NHG ollut luomassa ainutlaatuista ikäihmisten palveluiden integraattorimallia Syyskuu 2009 elokuu 2015 NHG toimii Mawell Caren kanssa Tampereen kaupungille ikäihmisten kotiin tarjottavien palveluiden palveluintegraattorina Noin 350 konsulttipäivää/ vuosi Palveluintegraattori vastaa n. 400 ikäihmisen kotiin tarjottavista palveluista väestövastuuperiaatteella Projektin sisältö Vastuulle kuuluvat ikäihmisten säännöllinen kotihoito, turvapalvelut, kauppapalvelu, ateriapalvelu ja siivouspalvelu Palveluintegraattori toimii ikäihmisen palveluohjaajana / case managerina kooten hänelle yksilöllisen palvelukokonaisuuden julkisista, kolmannen sektorin ja yksityisistä palveluista NHG:n vastuulla on palveluntuottajien kilpailuttaminen ja laadunhallinta Kilpailuttaminen liiketoiminnallisin perustein varmistaen mahdollisimman alhainen hintataso ja korkea laatutaso. Sisältää sopimusneuvottelut palveluntuottajien kanssa Palvelujen laatutasoa seurataan jatkuvasti sekä numeeristen seurantatietojen että asiakaspalautteen kautta. Poikkeamiin puututaan ja varmistetaan että korjaavat toimenpiteet toteutetaan NHG vastaa myös kaupungin oman kotihoidon kehittämistyöstä Puolivuosittainen data-analyysi kotihoidon palveluiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta Työryhmät joissa kehitetään ratkaisuja tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi (mm. aamun uusi työmalli, alueiden välinen resurssipooli, kannustimet henkilöstölle, kotihoidon tavoitteellinen toimintamalli) Integraattorin vastuulla olevalla alueella vaikuttavuus korkeampi kuin muualla kaupungissa: Palveluasumiseen siirtymiä 19% vähemmän Erikoissairaanhoidon kustannukset 17% alhaisemmat Kuolleisuus 13% alhaisempi Projektin vaikutukset* Integraattorin kehittämistyön avulla kaupungin oman kotihoidon välitön työaika noussut 45 prosentista 52 prosenttiin Uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita 17% vähemmän kuin muualla kaupungissa Tampereen kaupunki Tilaajapäällikkö, Eeva Pöivärinta Kehitysjohtaja, Kari Hakari Mawell Care Toimitusjohtaja, Timo Koistinen NHG Consulting Kontaktihenkilöt Toimitusjohtaja, Vesa Komssi Senioriasiantuntija, Anne Kaarnasaari * Lähde: Kotitorin data-analyysi tammi 2011 kesä

13 Oulun kaupungin vastaanottopalveluiden ulkoistuksen vaikuttavuusperusteinen hinnoittelumalli Marras 2008 joulu 2013 NHG suunnitteli Oulun kaupungille perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden ulkoistuksen vaikuttavuusperusteisen hinnoittelumallin Projektin sisältö Sepän alueen ulkoistus jonka kilpailutuksen voitti Coronaria ja ODL Uudenlaisen hinnoittelumallin tavoitteena on 1. Vähentää osaoptimointia yksityisen vastaanottopalvelutoimijan ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välillä 2. Luoda kannustimet, jossa hyvästä ennaltaehkäisevästä työstä palkitaan 3. Hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua Hinnoittelumallissa tuottaja saa asukaskohtaisen kiinteän hinnan lisäksi kannustinpalkkion: 25-50% kustannusten säästöistä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (esim. päivystys, erikoissairaanhoito, vuodeosastot, ikäihmisten palvelut) Kannustinpalkkio on ehdollistettu laatukriteereillä (esim. asiakastyytyväisyys, palveluiden saatavuus, diagnoosien kirjaus%) Hinnoittelumallin pohjana on NHG:n Oulun kaupungille kokoama ja hallinnoima tietokanta asukaskohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksista Tietokanta sisältää asukkaittain ja palveluittain vuoden aikana käytetyn sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset Tietokanta on anonymisoitu niin, että yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa Erikoissairaanhoidon käyttö nousi ulkoistetulla alueella yhteensä 3% kun muualla kaupungissa se nousi ikävakioituna 12% Projektin vaikutukset Ero kaupunkiin verrattuna erityisesti yli 75-vuotiaassa väestössä, jonka hoitoon yksityinen tuottaja panostanut Muiden palveluiden käyttö noussut hieman enemmän kuin muualla kaupungissa Kustannussäästö kaupungille kokonaisuudessaan ennen palkkioita vuonna 2011 oli n. 0,7M EUR vuodessa Oulun kaupunki Ent. terveysjohtaja, Keijo Koski Terveysjohtaja, Sirkku Pikkujämsä NHG Consulting Kontaktihenkilöt Toimitusjohtaja, Vesa Komssi Projektipäällikkö, Riikka Leskelä

14 Valikoituja esimerkkejä NHG yhtiöiden kehittämistä työkaluista HaiPro on potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. HaiPro on NHG:n osakkuusyritys Awanicin tuote HaiPro-työkalu on käytössä yli 200:ssa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä kautta maan, kokonaiskäyttäjämäärän ollessa yli Käyttäjäyksiköiden koko vaihtelee terveyskeskuksesta sairaanhoitopiiriin Suunta on NHG:n tuotekehityksenä syntynyt web-pohjainen työkalu toiminnan tuottavuuden ja laadun jatkuvaan seurantaan Työkalu on toiminnassa suun terveydenhuollon benchmarkingissa ja laajennus tk-sairaalaan, päivystykseen ja sisätauteihin tapahtuu parhaillaan ekotitori on Tampereen kotitorin yksityisten ikäihmisten palveluiden markkinapaikka (100+ tuottajaa) sekä tuottajien hallintatyökalu ekotitori on kehitetty yhteistyössä Mawell Caren, Nexamedin ja Tampereen kaupungin kanssa NHG vastaa työkalun vaatimusmäärittelystä, työkalun käytön neuvonnasta ja yksityisen tuottajaverkoston hallinnasta Maisema järjestelmä on kuntapalveluiden talouden suunnittelun ja seurannan, kuntalaskutuksen, tuotteistamisen sekä raportoinnin väline. Vuosittain tehtävässä kuntavertailussa selvitetään Maisemakuntien palveluiden vahvuudet ja kehittämistarpeet yhdenmukaiseen tietoon pohjautuen Maisema järjestelmä on kehitetty NHG:n tukemana NHG:n osakkuusyritys Kuntamaisema Oy:ssa Hankintatuki on NHG:n kehittämä terveysalan hankintojen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvä webpohjainen työkalu, joka on tarkoitettu erityisesti vanhusten asumispalveluiden, lääkäripalveluiden ja kotihoidon hankintojen kilpailutuksiin osallistuville organisaatioille Hankintatuesta löytyy aiempien kilpailutusten asiakirjat sekä tietoa hintatasosta, palveluntuottajista ja parhaista sopimuskäytännöistä 14

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna

Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna Kotitori: Palveluintegraattori ikäihmisten palveluiden kehittämisen työkaluna 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja laatutason määritys Viranomaispäätökset

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta

Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta Miten terveydenhuolto muuttuu SOTEsta huolimatta SOTE Ennakointikamari 30.3.2017 Olli Tolkki olli.tolkki@nhg.fi 0400 339 195 100% Suomen sote-markkina on kokonaisuudessaan ~31 mrd., josta palvelut kattavat

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Harri Lipasti Työryhmä - Hyvinkää: Taina Heinonen,

Lisätiedot

Kotitori-malli lyhyesti

Kotitori-malli lyhyesti 4.4.2016 Kotitori-malli lyhyesti KOTITORI-PISTE, Maaliskuu 2015: Toiminta alkoi syyskuussa 2009 Kehitettiin Tekes-hankkeena v. 2006-2009 Kotitorin uusi sopimuskausi alkoi 1.9.2015 Hankinta toteutettu neuvottelumenettelyllä

Lisätiedot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot

Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo. Työterveyden toimintavaihtoehdot Työterveyshuollon johtaja Eija Alatalo Työterveyden toimintavaihtoehdot Taustatiedot Asiakasmäärä 12.8.2015 % Yritysasiakkaat Lakisääteinen sopimus Sairaanhoitosopimus 361 221 140 61 39 Henkilö-asiakasmäärä

Lisätiedot

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori

Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Kotitori avain palveluihin Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Jarkko Hämäläinen vs. suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki Kotitori-mallin osat Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki)

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekki liikelaitoksen yhdistämisselvitys

Helsingin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekki liikelaitoksen yhdistämisselvitys Helsingin terveyskeskuksen sairaala-apteekin ja HUS-Apteekki liikelaitoksen yhdistämisselvitys Esittelytilaisuuksien materiaali 2 ja 5 toukokuuta 2011 Projektin tausta ja tavoitteet 2 Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 12.3.2015 Nordic Healthcare Group (NHG) lyhyesti NHG on Suomen johtava terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi

Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi 1 Paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien profilointi Loppuraportti 18.3.2013 Sisältö 2 Tiivistelmä Kalliiden asiakkaiden profilointi Koko väestö Ikäryhmittäin Erityisryhmien tarkastelu 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

10.2.2015 Laura Käsmä

10.2.2015 Laura Käsmä Tarjous Maisemasta Kankaanpään kaupungille 10.2.2015 Tarjouksen vastaanottaja Kankaanpään kaupunki Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36 38701 Kankaanpää Tarjouksen antaja Kuntamaisema

Lisätiedot

- Tavoite - Soten vaikutus

- Tavoite - Soten vaikutus Kuntien tuottavuuden parantaminen rakennepoliittisessa ohjelmassa - Tavoite - Soten vaikutus 8.5.2014 Martti Hetemäki 12.6.2014 Martti Hetemäki Rakennepoliittinen ohjelma: - julkisten palvelujen tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari

Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa. Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Valinnanvapaus Ruotsissa ja Tanskassa Johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamari Ruotsi Ruotsissa alkoi 1980-luvulla keskustelu julkisen sektorin tuottavuudesta ja kansalaisten osallisuudesta sekä

Lisätiedot

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus 17.9.2015 Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin IV, Turku Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto Valinnanvapaus ja monikanavarahoitus (MKR)? Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Palveluverkkoselvitys - Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Alustava hankesuunnitelma Laura Käsmä 8.10.2013 Palveluverkkoselvitys Mikkeli sote Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa 1. Tietoa

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa

Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa Paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden palveluiden integraatio ja ennaltaehkäisy sote-uudistuksessa NHG:n näkemys 4.11.016 Paljon palveluita käyttävä asiakas tarvitsee henkilökohtaisen vastuutahon uudessa

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

Rahoituskanavat ylittävä sote-palvelunkäyttö. SoTe Talousseminaari kuntajohtajille 28.4.2015 Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupunki

Rahoituskanavat ylittävä sote-palvelunkäyttö. SoTe Talousseminaari kuntajohtajille 28.4.2015 Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä sote-palvelunkäyttö SoTe Talousseminaari kuntajohtajille 28.4.2015 Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupunki Kallein 1% 3 % 5 % 7 % 9 % 11 % 13 % 15 % 17 % 19 % 21 % 23 %

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KALLIIDEN ASIAKKAIDEN IDENTIFIOINNIN JA SEGMENTOINNIN SELVITYS Kunnanhallitus 28.4.2014 ( 87): Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat yleensä vähintään puolet

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kestävyysvaje

Terveyspalvelut ja kestävyysvaje Terveyspalvelut ja kestävyysvaje Sotepalvelujen - vaikutus kestävyysvajeeseen - uudistuksen kulmakivet - rahoitus 8.5.2014 Martti Hetemäki 8.5.2014 Martti Hetemäki Sotepalvelujen tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

Eurajoen kunnan lämpöverkoston yhtiöittämisselvitys

Eurajoen kunnan lämpöverkoston yhtiöittämisselvitys 1 (7) EURAJOEN KUNTA Eurajoen kunnan lämpöverkoston yhtiöittämisselvitys Tarjous FCG KONSULTOINTI OY FCG KONSULTOINTI OY Tarjous 2 (7) Eurajoen kunta kunnaninsinööri Sami Nummi Viite: Tarjouspyyntönne

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 11.3.2015 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkasteltiin Oulun kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon rahoituskanavat ylittävää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä. Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma

Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä. Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma alveluntarjonta ja sen kohdentuminen sekä Kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus

Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus Ikäneuvo hanke: Tilannekatsaus 24.3.2017 1 Ikäneuvon neuvonnan ja asiakasohjauksen rautalankamalli Asiakas tai omainen visualisoituna Maakunnallinen neuvontanumero neuvonnalle, ohjaukselle ja alustavalle

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KUUDEN SOTE JA VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN VT. JOHTAJA, KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ Yhteinen sote- suunnittelu käynnistetty alueella 6/2013 Suunnitellaan

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailuneutraliteetin valvonta tilannekatsaus Lakiklinikka Kuntamarkkinat 11.9.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Yhtiöittämisvelvollisuutta

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa

Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 18.11.2009 Agenda Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen

Kukoistava kotihoito -hanke. Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Pilotointi ja juurruttaminen Kehittämistyö Keski-Suomessa Keski-Suomessa on pitkät perinteet tehdä yhteistyötä

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Arvioinnin esittely

Arvioinnin esittely VALINNANVAPAUSKOKEILUJEN ARVIOINTI Arvioinnin esittely 13.06.2017 ARVIOINNIN TAVOITTEET Arvioinnin tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä, johtamista ja päätöksentekoa palvelevaa tietoa valinnanvapauskokeilujen

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

Kustannusvertailujen tulokset II

Kustannusvertailujen tulokset II Kustannusvertailujen tulokset II Kuntaliitto 28.6.2011 Toimialajohtaja Mikko Komulainen Yleistä avoterveydenhuollon toimintoja ulkoistettu (monituottajamalli) teknologisten ratkaisujen käyttö ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen 177/00.04.01/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 101 Valmistelija: kunnanjohtaja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käsitellyt

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Työterveyspalvelut 2015-2018

Työterveyspalvelut 2015-2018 Työterveyspalvelut 2015-2018 Työterveyspalveluiden hankinnan tavoite Laadukas, työkykyjohtamisen yhteistyötä edistävä työterveyspalvelumalli Toimittajien palveluntuotannon auditointi johtavan sertifiointikumppanin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot