RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ 2014 1(12)"

Transkriptio

1 1(12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2014 Aika Keskiviikkona kello Paikka Läsnä Raision seurakuntatalo Arikka Heikki, puheenjohtaja Lehto-Laurila Hannele, varapuheenjohtaja Aaltonen Annika Aaltonen Jyrki Alanen Hannele Leinonen Satu Pipsa Allenin varajäsen Broberg Janette Ekman Timo Harju Karoliina Ijäs Antti Junkkala Seija-Liisa Kannisto Marja Karvanen Maini Koskensalo Timo Lahti Aulis Lahti Leena Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Nikkonen Risto Parantainen Vesa Rekola Ilmi Ruusuranta Anita Saarinen Ilkka Mannonen Outi Helena Sukarin varajäsen Sulonen Raimo Vainio Juho Viranhaltijat: Ruotsalo Pertti Haakana Kari Tuominen Sirpa-Liisa Poissa Kaamanen Mikko 29 KOKOUKSEN AVAUS Kokouskahvit nautittiin kello 18. Sen jälkeen seurakuntamme uudet papit Karoliina Haapakoski ja Vesa Siltala pitivät alkuhartauden ja esittäytyivät. Kirkkovaltuutetut Hannele Lehto-Laurila ja Marja Kannisto esittivät kiitokset Tartonmatkasta Pertti Ruotsalolle ja Kari Haakanalle.

2 2(12) Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen kello KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla , ja kokouskutsu on lähetetty Todettiin läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Vainio ja Hannele Alanen. 32 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 33 RAISION SEURAKUNNAN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN LIITE Raision seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan (38 ) Raision hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman. Kirkkolain mukaisesti päätös alistettiin tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tuomiokapituli on istunnossaan (671 ; AD ) vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Raision ainoa hautausmaa sijaitsee Raision kirkon ympärillä kirkkomaana, ja sitä on laajennettu eri aikoina useammassa vaiheessa. Eri laajennusosille oli (vanhinta osaa lukuun ottamatta) vahvistettu kaavat ja käyttösuunnitelmat. Vuoden 2013 kaavassa ja käyttösuunnitelmassa koko hautausmaa eri laajennusvaiheineen on sisällytetty yhteen kaavaan ja yhteen käyttösuunnitelmaan, siten että tietoja on päivitetty ja asioiden esittämistapaa yhdenmukaistettu. Kuluvan kesän 2014 aikana havaittiin, että käyttösuunnitelmasta on jäänyt pois yksi tekstikappale: Kirkkauden kappelin vieressä sijaitseva uurnahautausmaan vanhin osa, vuonna 1991 valmistunut Ristikiven uurna-alue, tunnus: 1IK RK. Kyseinen alue on mukana vuonna 2013 vahvistetussa hautausmaakaavassa (siis: hautausmaan kartassa). Vain sanallinen kuvaus (käyttösuunnitelma) puuttuu.

3 3(12) Kyseinen käyttösuunnitelma on nyt laadittu siten, että se sisällöllisesti ja tyylillisesti vastaa muuta käyttösuunnitelmaa. Kyseinen osa voidaan näin luontevasti liittää vuonna 2013 vahvistettuun käyttösuunnitelmaan. Ristikiven uurna-alueen käyttösuunnitelma esitetään nyt kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. [KH] Kirkkoneuvosto : Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Raision hautausmaalla sijaitsevan Ristikiven uurna-alueen (1IK RK) käyttösuunnitelman. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy Raision hautausmaalla sijaitsevan Ristikiven uurna-alueen (1IK RK) käyttösuunnitelman. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin. Lisätiedot: Talousjohtaja 34 RAISION SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Suomen talouden heikkous on osoittautunut aiempia arvioita pitkäaikaisemmaksi. Suomen kokonaistuotanto on supistunut vuoden 2012 toisesta neljänneksestä lähtien ja lähivuosien näkymät ovat edelleen laihat. Talouden kehitys on ollut heikkoa ja kasvuennusteita on jouduttu tarkistamaan useaan kertaan heikomman kehityksen suuntaan. Talouden ongelmat ovat enemmänkin rakenteellisia kuin suhdanteista johtuvia. Suhdanneluonteinen elpyminen ei taloutta pelasta, vaan on myös tehtävä rakenteellisia muutoksia. Erityisesti teollisuuden suuri rakennemuutos on heikentänyt Suomen talouden kasvupohjaa. Luottamus talouden pitkän aikavälin näkymiin ja talouspolitiikkaan on kuitenkin pitänyt valtion, kuntien, kotitalouksien ja pääosin myös yritysten velanoton kustannukset alhaisina. Kansainvälisen talouden kehityksen osalta ennusteet aiheuttavat erityistä epävarmuutta. Työttömyysaste seuraa talouden yleistä kehitystä. Kesäkuun lopussa koko maan työttömien osuus työvoimasta oli 12,9 % (11,6 %), Varsinais-Suomi 10,7 % (9,2 %) ja Raisio 12,3 % (10,2 %). Suluissa 6/2013 työttömyysaste. Yhteisöveroprosentti on alennettu 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuonna Muutos alentaa yhteisöverotuottoa. Koko verotuottomenetys kohdistuu valtion osuuteen, koska verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti vuosina Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen lukujen perusteella voidaan ar-

4 4(12) vioida yhteisöveron osuuden pysyvän tämän vuoden tilityksen tasolla. On kuitenkin muistettava, että yhteisövero on suhdanneherkimpiä veromuotoja, jonka tuotto on vaihdellut muita veromuotoja enemmän. Raision seurakunnan kirkollisvero on maan alhaisimpia. Raision seurakunnan vuoden 2013 kirkollis- ja yhteisövero nousi verrattuna vuosiin 2011 ja Vuoden 2012 kirkollisvero oli alhainen muutos ed. vuosi Kirkollisvero (+ 9,2 %) Yhteisövero (+ 0,7 %) Yhteensä (+ 8,3 %) Raision seurakunnan verotulokertymä 1-7/2014 verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuosina 2012 ja / / /2014 muutos ed. vuosi Kirkollisvero (+ 1,5 %) Yhteisövero (+ 15,5 %) Yhteensä (+ 2,8 %) Vuoden 2014 talousarviossa verotulojen on arvioitu kertyvän yhteensä T. Raision seurakunnan vuoden 2013 tilikauden tulos oli 436 T. Näissä olosuhteissa ennusteiden laadinta on hyvin vaikeaa. Raision seurakunta on onnistunut kerryttämään aikaisemmilta vuosilta taseeseen ylijäämiä, joten voidaan katsoa tilanteen kehittymistä, mutta taloudenpidon on oltava entistä tarkempaa. Seurakunnan kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, eikä seurakunnalle ole muodostunut ns. korjausvelkaa. Sijoituskiinteistöjen osalta on meneillään merkittävä investointi Koy Tasalananttilan osalta. Nämä investoinnit rahoitetaan suurimmilta osilta vieraalla pääomalla. Toiminnan suurin menoerä eli henkilöstökulut kasvavat ensi vuonna maltillisesti. Joustavuuden ja talouden hallinnan kannalta on kuitenkin vältettävä työsuhteiden täyttämisiä. Sen sijaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään ostopalveluja. Sijoitustuotoilla pystytään jonkin verran kattamaan toimintakuluja. Sijoitustoiminnan hyvät ja huonot syklit ovat niin nopeatempoisia, joten ennustaminen on lähes mahdotonta. Raision seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 lähtien. Vaikka suhdanteet lähtisivät nousuun, niin laskeva jäsenmäärä ei kuitenkaan kerrytä lisää verotuloja kassaan samalla tavalla kuin ennen jäsenmäärän laskua. Raision seurakunnan on erityisesti panostettava tuottavuuteen, jotta selvitään taloudellisesti tulevista vuosista. Koska talouden näkymät ovat edellä kuvatun kaltaiset, on seurakunnan talouden kehittymistä seurattava erityisen huolella. Kuitenkaan veroprosentin korottamiselle vuodelle 2015 ei ole välitöntä tarvetta. Talousjohtajan arvio alustavasti vuoden 2015 kirkollisverotuloksi on , ja yhteisöverotuloiksi , yhteensä [KH]

5 5(12) Lähteet: Suomen Pankki Euro & Talous 3/2014 Kirkkohallitus, ennusteita Suomen valtio, valtiovarainministeriön talousarvioesitys 2015 ELY keskus, Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Taloudellinen jaosto : Päätös: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,15 %. Kirkkoneuvosto : Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,15 %. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,15 %. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 35 VASTUUNALAINEN TILINTARKASTAJA Kirkkovaltuusto / 11 valitsi Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:n (nyk. BDO Audiator Oy) vuosille Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT, HTM Risto Pohjanpiiri. Kirkkovaltuusto / 27 valitsi Raision seurakunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Anne Arvolan BDO Audiator Oy:n ilmoituksesta Risto Pohjanpiirin jäätyessä eläkkeelle. Vastuunalainen tilintarkastaja Anne Arvola on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. BDO Audiator Oy on ilmoittanut, että JHTT, HTM Sinikka Niitynperä toimii Raision seurakunnassa BDO Audiator Oy:n nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana alkaen. [KH] Kirkkoneuvosto : Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n nimeämän JHTT, HTM Sinikka Niitynperän takautuvasti alkaen.

6 6(12) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n nimeämän JHTT, HTM Sinikka Niitynperän takautuvasti alkaen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 36 PUOLIVUOSIKATSAUS TULOSLASKELMA Vertailu edelliseen vuoteen Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET ,0 397 MYYNTITUOTOT ,5 333 MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET ,1 281 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VEROTUSKULUT ,0-500 KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , RAHOITUSLASKELMA Vertailu edelliseen vuoteen Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur Tulorahoitus Vuosikate , Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , Kassavirta/vars toiminta ja inv , Antolainasaamisten lisäykset , Toimeksiant varojen ja pääomien ,4-955 Lyhytaikaisten saamisten muutos , Korottomien pitkä/lyhytaik velko , Rahoitustoiminnan kassavirta ,

7 7(12) Kassavarat , Kassavarat , Kassavarojen muutos , TOTEUTUMISVERTAILU Vertailu budjettiin Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT ,7 972 MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAV , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISE , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VEROTULOJEN TOTEUTUMAT VUOSITTAIN Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 6/2006 6/2007 6/2008 6/2009 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014

8 8(12) Kk /2006 6/2007 6/2008 6/2009 6/2010 6/2011 6/2012 6/2013 6/2014 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,7 Yhteisövero ,0 Yhteensä , , , , , , , ,00 SIJOITUKSET RAHOITUSOMAISUUDEN MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAI- LU Markkina-arvo Kirjanpitoarvo RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN 5,9 M (pl. HAUTAINHOITORAHASTO)

9 9(12) yhteensä 24 % Liedon Sp, säästötalletus 18 % DB Varainh 25 (osakes 30%, korkos 70%) 17 % OP Henkivakuutus 10 % Taaleritehdas, joukkolainat 6 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 5 % DB Muu (osakes 59%, korkos 41%) 4 % DB Osinko (kotim osakk) 3 % Käyttötilit 2 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 2 % Taaleritehdas, Allok 50 1 % Sijoitusten hoitotilit RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN KOKO SRK 6,3 M , , , , , , , , , ,00 0,00 Danske Bank Oyj 27 % Liedon Säästöpankki 22 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 19 % TOP 16 % Nordea Pankki Oyj 8 % TOP Hautainhoitorahasto 7 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N SIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO

10 10(12) Sijoitettu euroa Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu euroa Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: TILASTOKOONTI Läsnäoleva väestö til. Poissaoleva väestö til. Kastetut Kuolleet Raision seurakuntaan muuttaneet (+) Raision seurakunnasta muuttaneet (-) Muuttovoitto / muuttotappio Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Liittyneet / eronneet erotus Pääjumalanpalveluksia Pääjumalanpalveluksiin osallistuneita Muita jumalanpalveluksia Muihin jumalanpalveluksiin osallistuneita Ehtoollisenviettoja

11 11(12) Ehtoollisenviettoon osallistuneita Avioliitot / kirkollinen vihkiminen Avioliitot / siviilivihkiminen Meillä tilastoidut avioliitot yhteensä Meillä tilastoidut avioerot yhteensä Raisioon haudatut Tuhkausprosentti 64,8 70,84 62,3 73,37 72,6 66, ,1 86 [KH] Kirkkoneuvosto : Päätös: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee katsauksen osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee katsauksen tiedoksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee katsauksen tiedoksi. Päätös: Kirkkovaltuusto merkitsi katsauksen tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 37 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - Kirkkoherra Pertti Ruotsalo informoi seurakuntavaaleista. 38 HAUTAUSMAATA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE 39 VALITUSOSOITUS 40 Vesa Parantainen ja 17 muuta kirkkovaltuutettua jättivät seuraavan aloitteen: Kirkko on seurakunnan tärkein keskus, sinne pitäisi olla kaikilla esteetön pääsy. Valitettavasti se ei tällä hetkellä täysin toteudu. Ne pyörätuolilla saapuvat, tai rollaattoria käyttävät, joilla ei ole mahdollisuutta tulla taksilla tai muulla kyydillä pääoven eteen, ovat kokeneet lähes mahdottomaksi kirkkoon saapumisen. Päätie on epätasaista kivetystä ja sivuteitse matka on pitkä ja tie jyrkkä.esitämme, että kirkkoon johtavan päätien kivetys korjataan niin, että esteettömyys toteutuu. tärkeää on kuitenkin, että väylän estetiikka säilyy. Päätös: Aloite annettiin kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.

12 12(12) KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa-Liisa Tuominen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2014 Raisiossa 2014 Juho Vainio Hannele Alanen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo kirkkoherra