Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari on paikalla ennen kokouksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari on paikalla ennen kokouksen"

Transkriptio

1 ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-10 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari on paikalla ennen kokouksen alkua klo Suun terveydenhuollon selvitystä tuottamistavasta selostetaan hallitukselle ennen kokousta. Johtava hoitaja Tarja Soukko selostaa asiaa. Asialista H 1 Aloitteet H 2 Ateriakorvausten ja puhelinetuuden tarkistus... 3 H 3 Tontin varaus ja vuokrausehtojen määrittely Attendo Oy:lle... 5 H 4 Tonttien myyntiperusteet Kyröskoskenharjun asemakaava-alueella kortteleissa H 5 Kuntatodistuslimiitin korottaminen... 9 H 6 Hallituksen alaisten palveluyksiköiden laskujen hyväksyjät H 7 Eron myöntäminen sivistyslautakunnan jäsenelle ja uuden jäsenen vaali H 8 Talousarvio H 9 Suun terveydenhuollon selvitys tuottamistavasta ja terveyskeskushammaslääkärin viran perustaminen H 10 Ostetut palkkavapaat Ilmoitukset... 20

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas valtuuston puheenjohtaja Kauno Perkiömäki valtuuston I varapj este Mauri Lepola valtuuston II varapj. VIRANHALTIJAT Antero Alenius kunnanjohtaja, esittelijä Tiina Paloranta talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Lepistön ja Esa Järvenpään. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Maarit Lepistö Esa Järvenpää PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Erja-Riitta Myllymäki

3 2 H 1 ALOITTEET , 1 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Liite Kuntalain 28 : Aloiteoikeus "Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta." Kuntalain 15 : Valtuuston työjärjestys "Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa johtosäännössä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä." Keskeneräisistä aloitteista ennen vuotta 2014 ja vuoden 2014 aikana jätetyistä uusista aloitteista on laadittu koonti. Yhdistelmään ei ole sisällytetty yksityisiä kirjelmiä, hakemuksia ja esityksiä ja aloitteiksi merkittyjä asiakirjoja, jotka eivät kuulu valtuuston ratkaisuvaltaan. Esitys: Päätös: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

4 3 H 2 ATERIAKORVAUSTEN JA PUHELINETUUDEN TARKISTUS , 2 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka: Verohallitus on päättänyt luontoisetujen verotusarvot vuodelle 2015 (päätös 149/200/2014). Ravintoedun verotusarvo on 6,20 euroa (v ,10 euroa) ateriaa kohti, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on vähintään 6,20 euroa ja enintään 10,10 euroa. Terveyskeskuksen ruokalan pääaterian arvonlisäverollinen omakustannushinta on verohallituksen euromäärien rajoissa. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvo on 4,65 euroa (v ,58 euroa) ateriaa kohti. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,72 euroa (v ,66 euroa) aterialta. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuvat kustannukset. Esitys HALLITUS vahvistaa ateriahinnat vuodelle 2015 seuraavasti: - Terveyskeskuksen ruokalan henkilökunta- ateria 6,20 euroa (peritään palkasta). - Laitosruokailu 4,65 euroa/ateria (peritään palkasta). - Luontoisetuateria terveyskeskuksessa 6,20 euroa. Luontoisetuateria kouluissa ja päiväkodeissa 4,65 euroa (lisätään verotettavaan ansioon). - Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilöstöön kuuluvan ruokailun valvontaan liittyvän aterian verotusarvoksi 3,72 euroa/ ateria (lisätään verotettavaan ansioon). HALLITUS toteaa, että puhelinetuus on 20 euroa kuukaudessa (lisätään verotettavaan ansioon).

5 4 Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. henkilöstöpäällikkö Jortikka (toimeenpanovastuu)

6 5 H 3 TONTIN VARAUS JA VUOKRAUSEHTOJEN MÄÄRITTELY ATTENDO OY:LLE , 3 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari: Attendo Oy (y-tunnus ) on jättänyt Hämeenkyrön kunnalle tontinvaraushakemuksen. Vanhusten ja muiden erityisryhmien asumispalveluja tuottavan Attendo Oy:n varaushakemus koskee osoitteessa Pohjantähdentie 14 (kortteli 318 tontti 6) sijaitsevaa tonttia. Tontti on Hämeenkyrön kunnanhallituksen , 60 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa osoitettu AR-3 merkinnällä (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin- ja palvelutalorakennusten korttelialue). Esitys: varaa tontin Attendo Oy:lle sekä määrittää seuraavat vuokrausehdot. 1. Varaus koskee osoitteessa Pohjantähdentie 14 (kortteli 318 tontti 6) sijaitsevaa tonttia. Tontti on n m2 suuruinen määräala Kortteli 318-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ). Tontin rakennusoikeus on 1404 k- m Varaus on voimassa 12 kuukautta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Attendo Oy:llä on oikeus Hämeenkyrön kunnan suostumuksella siirtää varaus kolmannelle taholle (rakennuttajalle). Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana. Varaus peruuntuu ilman erillistä päätöstä, jos varaajasta johtuvista syistä vuokrasopimusta ei allekirjoiteta varausaikana. 3. Vuokra on 4500 vuodessa (perusvuokra) ja se maksetaan etukäteen vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 4. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on kohdassa 3. mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2015 tammikuun indeksiluku. 5. Vuokra-aika on viisikymmentä vuotta. Vuokra-aika alkaa kun vuokrasopimus on allekirjoitettu. Vuokra-aika jatkuu viisi vuotta kerrallaan entisin ehdoin, ellei sitä kahta vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä irtisanota.

7 6 6. Vuokraaja sitoutuu rakentamaan vuoden 2017 loppuun mennessä vähintään 700 k-m2 suuruisen palvelutalorakennuksen tontille. 7. Vuokralainen vastaa rakentamisen luvista sekä kunnallistekniikkaan liittymisestä ja tontin lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista. Vuokralainen valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. 8. oikeuttaa kunnanjohtajan tai maankäyttöinsinöörin sopimaan muista vuokrauksen ehdoista ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttöinsinööri Kamppari. kaavoitusarkkitehti Pöntys. kirjanpito

8 7 H 4 TONTTIEN MYYNTIPERUSTEET KYRÖSKOSKENHARJUN ASEMAKAAVA- ALUEELLA KORTTELEISSA , 4 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari: karttaliite Kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan hallitus ratkaisee kunnan luovuttamien rakennuspaikkojen myyntiehdot hinnoittelu mukaan lukien. Ympäristölautakunnan johtosäännön 6 :n mukaan maankäyttöinsinööri puolestaan ratkaisee rakennuspaikkojen myymisen hallituksen päättämien myyntiehtojen mukaisesti. Kunnanhallitus on , 128 päättänyt ostaa Kyröskosken harjun alueelta yhdeksän uutta pientalotonttia. Alueella on nyt kunnan omistuksessa yhteensä kuusitoista tonttia, joissa kadut ja kunnallistekniikka ovat siinä valmiudessa, että tontit on mahdollista rakentaa heti. Kunnanhallitus on , 54 vahvistanut myyntiperusteet osalle alueen tonteista. Tarkoituksenmukaista on, että hallitus vahvistaa myyntiperusteet kaikille niille tonteille, joiden rakentaminen on heti mahdollista. Hinnoittelussa on huomioitu tontin koko, korkeusasema ja ilmansuunnat sekä alueella vuonna 1999 tehty alueittainen maaperätutkimus. Korttelin 317 tonteilla 5-6 on varauduttava massanvaihtoon tai paaluttamiseen. Tonttien hinnassa on huomioitu rakennuksen perustamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Kaikkien tonttien tehokkuusluku on 0,2. Esitys: HALLITUS vahvistaa Hämeenkyrön kunnan Kyröskoskenharjun asemakaava-alueen korttelien pientalotonttien myyntiperusteiksi: 1. Kortteli 317 tontti m² ,1 /m 2 tontti m² ,5 /m 2 Kortteli 318 tontti m² ,7 /m 2 tontti m² ,4 /m 2 Kortteli 319 tontti m² ,9 /m 2

9 8 tontti m² ,7 /m 2 tontti m² ,2 /m 2 Kortteli 320 tontti m² ,4 /m 2 tontti m² ,5 /m 2 tontti m² ,4 /m 2 tontti m² /m 2 tontti m² ,1 /m 2 tontti m² ,0 /m 2 tontti m² ,1 /m 2 tontti m² ,9 /m 2 tontti m² ,1 /m 2 2. Tontit myydään määräaloina. Pinta-alat ovat alustavan laskennan mukaisia. Lopulliset pinta-alat saattavat muuttua, mikä ei kuitenkaan aiheuta muutosta myyntihintoihin. Ostaja vastaa lohkomiskuluista. 3. Tonteilla on vähintään 120 m² suuruinen omakotitalon rakentamisvelvoite. 4. Rakentamisaika on 3 vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta. 5. Muilta osin noudatetaan kunnassa yleisesti käytettyjä omakotitalotonttien myyntiehtoja. 6. oikeuttaa maankäyttöinsinöörin ratkaisuvaltansa nojalla allekirjoittamaan kauppakirjat ja sopimaan muista kauppaan liittyvistä ehdoista. 7. antaa maankäyttö- ja kaavoitusyksikön tehtäväksi ilmoittaa tontit myyntiin. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttöinsinööri Kamppari

10 9 H 5 KUNTATODISTUSLIMIITIN KOROTTAMINEN TALOUSPALVELUT; KUNTATODISTUSOHJELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO , 180 Kunta ryhtyy ensi vuonna rahoittamaan investoinnit ja osin myös käyttötaloutta lainarahoituksella. Valtuusto on hyväksynyt 13 milj. euron lainanottovaltuuden. Tilapäinen rahantarve voi olla päiviä tai kuukausia. Kun lainan voi ottaa vain tarvittavaksi ajaksi, säästetään korkokuluissa siihen verrattuna, että laina olisi pidempiaikainen. Lyhytaikaisen maksuvalmiuden takaamiseksi kuntatodistusohjelma on monessa kunnassa käytetty. Kuntatodistusohjelma on kunnan ja rahalaitoksen välinen puitesopimus. Sopimuksesta ei aiheudu kunnalle kuluja eikä vaadita vakuutta. Kunta päättää yksittäisen todistusten liikkeellelaskusta. Kuntatodistuskauppa hoidetaan puhelimitse: kunta pyytää tarjouksen tarvittavasta summasta ja laina-ajasta ja rahoittaja antaa tarjouksen, jonka kunta voi hyväksyä tai hylätä. Yksittäisen kuntatodistuksen hinta määräytyy markkinakorkojen mukaan. Kuntatodistusohjelman limiitiksi sovitaan kunnan päättämä euromäärä. Kuntatodistusohjelma on tarkoituksenmukaista tehdä useamman rahalaitoksen kanssa jolloin ohjelman puitteissa on mahdollista kilpailuttaa korko yms.rahoituskulut. Hallituksen johtosäännön 10 mukaisesti talousjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu hallituksen ohjeiden mukaisesti ja ellei ole toisin säädetty tai määrätty ottaa ja antaa lyhytaikainen laina (alle 12 kk ja kuitenkin saman talousarviovuoden aikana). (talousjohtaja Tiina Paloranta) Esitys: HALLITUS - ottaa käyttöön kuntatodistusohjelmat, joiden limiitti on 6 miljoonaa euroa. - oikeuttaa talousjohtajan tekemään puitesopimuksen valitsemiensa rahoituslaitosten kanssa Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 10 Ote:. talousjohtaja (toimeenpanovastuu) HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT; KUNTATODISTUSLIMIITTI , 113 Kunnalla on tällä hetkellä kuntatodistuksia 6 miljoonan euron edestä. Kuntatodistusohjelma on solmittu kahden rahalaitoksen kanssa. Jotta syksyn maksuvalmius pystytään hoitamaan täytyy limiittiä nostaa. (talousjohtaja Tiina Paloranta) Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy kuntatodistusten limiitiksi 13 miljoonaa euroa. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. KUNTATODISTUSLIMIITIN KOROTTAMINEN , 5 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Kunnalla on tällä hetkellä kuntatodistuksia 13 miljoonaa euroa. Jotta maksuvalmius pystytään hoitamaan, täytyy limiittiä kasvattaa. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy kuntatodistusten limiitiksi 35 miljoonaa euroa. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. talousjohtaja (toimeenpano)

12 11 H 6 HALLITUKSEN ALAISTEN PALVELUYKSIKÖIDEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT , 6 Talousjohtaja Tiina Paloranta, puh : Taloussääntö 15 : Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa taloustapahtuman. Tositteeseen on merkittävä käytetyt tilit, jollei muuten ole selvää, mihin taloustapahtuma on kirjattu. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuote tai palvelu ja tulotositteesta luovutettu suorite tai muu tulon peruste. Vastaanottoja luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla tai muulla tavoin. Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain. Laskun hyväksyjä vastaa laskun muodollisesta ja asiallisesta oikeellisuudesta (tavara, palvelu tai työ on vastaanotettu ja tilimerkintä on oikein). Esitys: HALLITUS 1. määrää laskujen vastaanottajiksi/tarkastajiksi ne viran- ja toimenhaltijat, jotka tavaran tai palvelun ovat tilanneet ja/ tai vastaanottaneet 2. määrää laskujen hyväksyjiksi hallintopalvelujen yksiköissä Toimielimet ja johto, hallinnon tukipalvelut, yhteistoiminta - talousjohtaja 3. määrää laskujen hyväksyjiksi palvelupäällikön ollessa estynet esim. hyväksymään omia laskujaan (puhelin-, matkaja edustuslaskut) - kunnanjohtaja - talousjohtaja - henkilöstöpäällikkö

13 12 4. määrää hallintopalvelujen investointimäärärahoista maksettavien laskujen hyväksyjiksi - kunnanjohtaja - talousjohtaja - henkilöstöpäällikkö 5. antaa kunnanjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden hyväksyä kaikki kunnan laskut. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kunnanjohtaja Alenius. talousjohtaja Paloranta. henkilöstöpäällikkö Jortikka. kirjanpito

14 13 H 7 ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENELLE JA UUDEN JÄ- SENEN VAALI , 7 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Kunnanvaltuusto on valinnut luottamushenkilöt lautakuntiin. Kati Seppä on valittu jäseneksi sivistyslautakuntaan. Kati Seppä on pyytänyt sähköpostilla eroa sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä, sillä hän on aloittanut työt sivistyslautakunnan alaisuudessa varhaiskasvatusyksikössä. Kuntalain 36 henkilö ei ole vaalikelpoinen lautakuntaan, mikäli hän on kunnan palveluksessa asiaomaisen lautakunnan alaisena. Täydennysvaalissa on sovellettava tasa-arvolain mukaista sukupuolten välistä tasa-arvoa. Valinnan on kohdistuttava naissukupuoleen. Esitys: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO 1. myöntää eron Kati Sepälle sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja 2. valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

15 14 H 8 TALOUSARVIO , 8 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarviossa tuloslaskelman toimintakatteesta oli vähennetty euroa (edellyttää 1 % suuruista tuottavuuden parantamista). Talousarviossa todetaan, että kohdennus palvelualueille tehdään vuoden 2015 alussa tehtävässä muutostalousarviossa. Muut perustelut ovat valtuuston tuottavuuden kehittämistä koskevissa sitovissa tavoitteissa. Johtoryhmä on alkuvuoden aikana valmistellut leikkauksen kohdennusta palvelualueille. Kunnanjohtajan antaman valmisteluohjauksen mukaisesti leikkaus kohdennetaan palvelualueille siten, että ensin työpajalta vähennetään euroa työmarkkinatuen kuntaosuusmenoista ja loput karsintasummasta jaetaan toimielimille tasaprosenttina. Leikkauksen kohdennusta tiettyihin menolajeihin ei ohjeisteta, vaan ratkaisut haetaan henkilöstön kanssa tehtävällä toiminnan tuottavuuden kehittämisellä. Ostovapaamenettely säilyy keinovalikoimassa. Lautakunnat tekevät käyttösuunnitelmat uusien talousarviolukujen perusteella. TA 2015 nettomenot ennen leikkauksen kohdennusta Leikkauseurot toimielimittäin TA 2015 nettomenot Hallintopalvelut Perusturva Sivistys Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Vesihuolto yhteensä Karsinta ei muuta talousarvion tekstejä. Lautakunnat kohdentavat säästön toimialallaan käyttösuunnitelmissa ja seuraavat toteutumista osavuosikatsauksissa. Valtuuston kokoukseen mennessä saadaan tulostettua koko kuntaa koskevat uudet talousarvioluvut talousarviokirjan liitteeksi. Hallituksen

16 15 kokoukseen ne eivät ole vielä valmiina, koska lautakunnat eivät ole vielä silloin käsitelleet käyttösuunnitelmia. Esitys: Päätös: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE, että se hyväksyy palvelualuekohtaiset talousarvioluvut selosteosan mukaisina käyttösuunnitelmien laadinnan pohjaksi. Vastuualuekohtainen tarkkuus määritellään käyttösuunnitelmissa. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 16 H 9 SUUN TERVEYDENHUOLLON SELVITYS TUOTTAMISTAVASTA JA TERVE- YSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN Perusturvalautakunta , 65 Vastaava terveyskeskushammaslääkäri Eija Lammi ja johtava hoitaja Tarja Soukko: Taloussuunnitelman, vuosille , selviytymisohjelmassa mainitaan suun terveydenhuollon selvitys tuottamistavasta. Toiminnallisten muutosten kautta arvioitiin saavutettavan kustannustehokkuutta jo vuodelle 2014 valmistautuen samanaikaisesti kysynnän kasvuun. Suun terv.huolto TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatuotot yht Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht Toimintakulut yht Netto Yllä olevasta taulukosta selviää tilinpäätös 2012 talousarvion 2015 nettokulujen kehitys. Henkilöstökulut ovat lisääntyneet, mutta samalla palvelujen ostot ovat vähentyneet sekä toimintatuotot lisääntyneet. Suun terveydenhuollon nettokustannukset ovat laskeneet vuoden 2012 tilinpäätösluvuista vuoden 2015 talousarvio lukuihin 15 %. Avoinna olevaa terveyskeskushammaslääkärin virkaa ei saatu täytettyä vuosina ja palvelu jouduttiin ostamaan. Vuonna 2014 on hammaslääkärin avoinna oleva, sekä avoin 50 % virka, on saatu täytettyä määräaikaisella sopimuksella. Hammaslääkäritilanteen ollessa vuonna 2014 hyvä, on ostopalvelun tarve merkittävästi vähentynyt ja samalla toimintatuotot ovat lisääntyneet. Tarkoituksenmukaista on vahvistaa hammashuoltoa omana toimintana jatkossakin. Terveyskeskushammaslääkärin vapaana olevaa 50 % virkapohjaa määräaikaisesti hoitava henkilö on halukas siirtymään 100 % työaikaan alkaen. Työajan lisäys edellyttää terveyskeskushammaslääkärin viran perustamista alkaen. Tarkemmat virkasuhteen ehdot määräytyvät erikseen tehtävässä viranhoitomääräyksessä.

18 17 Hammaslääkärityöpanoksen lisäämisen myötä tarvitaan myös hammashoitajan työpanosta. Hammashoitajan resurssin tarpeeseen on mahdollista palkata oppisopimuksella työntekijä määräajaksi. Lisäresurssien kustannukset katetaan talousarvioon palvelujen ostoon varatusta määrärahasta. Esitys (ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto): Perusturvalautakunta antaa edellä esitetyn selvityksen hammashuollon tuottamistavasta ja esittää hallitukselle, että suun terveydenhuoltoon perustetaan terveyskeskushammaslääkärin virka alkaen. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote: - kunnanhallitus - vs vastaava hammaslääkäri Lammi Eija - johtava hoitaja Tarja Soukko , 9 Esitys: HALLITUS - merkitsee tiedokseen perusturvalautakunnan selvityksen hammashuollon tuottamistavasta - perustaa terveyskeskushammaslääkärin viran alkaen (vakanssinumero 6028) Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. perusturvalautakunta. henkilöstöpalvelut

19 18 H 10 OSTETUT PALKKAVAPAAT , 10 Vuoden 2015 talousarvio sisältää euron leikkauksen, joka kohdennetaan palvelualueille alkuvuodesta muutostalousarviossa. Perustelut ovat valtuuston tuottavuuden kehittämistä koskevissa sitovissa tavoitteissa. Yhtenä keinona on ostettujen palkkavapaiden (jäljempänä palkkavapaiden) pitäminen. Vuonna 2014 palkkavapaata piti 146 työntekijää. Heistä viisitoista (15) piti palkkavapaata 18 päivää, kaksikymmentäyhdeksän (29) 12 päivää ja satakaksi (102) 6 päivää. Palkkavapaapäiviä pidettiin yhteensä Säästöä henkilöstösivukulut mukaan luettuna kertyi euroa. Palkkavapaa on työntekijälle edullisempi kuin palkaton virkavapaa tai työloma, koska esityksen mukaan 6 päivän mittainen palkkavapaa vähentää 5 päivän palkan, 12 päivän mittainen palkkavapaa 10 päivän palkan ja 18 päivän mittainen palkkavapaa 15 päivän palkan. Vapaaehtoisesta palkkavapaasta solmitaan sopimus työntekijän ja kunnan välillä. Esimies allekirjoittaa sopimuksen työnantajan puolesta. Ennen sopimuksen allekirjoittamista esimies arvioi, onko myöntäminen tarkoituksenmukaista ja voidaanko palkkavapaa myöntää ilman sijaista. Kun sopimus on solmittu, palkkasihteerit tallentavat palkkavapaat henkilön tietoihin Populus järjestelmään. Palkkavapaan ajankohta vahvistetaan kuten vuosilomien. Palkkavapaaseen sovelletaan vuosiloman säännöksiä lukuun ottamatta siirtoa säästövapaaksi. Palkkavapaapäivän arvo on normaali viikkotyöaika jaettuna viidellä. Esitys: HALLITUS hyväksyy seuraavat ehdot vuoden 2015 ostetuista palkkavapaista: Viranhaltijan ja työntekijän kanssa voidaan solmia kirjallinen sopimus 6, 12 tai 18 päivän mittaisesta vapaaehtoisesta palkkavapaasta. 6 päivän mittaisesta palkkavapaasta vähennetään 5 päivän palkka, 12 päivän mittaisesta palkkavapaasta 10 päivän palkka ja 18 päivän mittaisesta palkkavapaasta 15 päivän palkka.

20 19 Vähennykset tehdään heinäkuun 2015 palkanmaksussa. Palkkavapaalla olevan tilalle ei palkata sijaista. Palkkavapaasopimukset tulee solmia ajalla Vuoden 2015 palkkavapaat tulee pitää vuoden 2015 loppuun mennessä Palkkavapaata ei voi siirtää säästövapaaksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. henkilöstöpäällikkö (toimeenpano)

21 20 ILMOITUKSET 1. Luonnos uudeksi muistamisohjeeksi. 2. Tietohallintoyhteistyö kehyskuntien kanssa.

22 Hämeenkyrön kunta MUUTOKSENHAKUKIELTO Kokouspäivä Pykälät 1, 7 ja 8 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu-vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 7 ja 8 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Valituskieltojen perusteet Muu peruste, mikä

23 Hämeenkyrön kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kunnallisasiat Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 2, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10 Oikaisuvaatimus. oikeus. viranomainen. aika Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenkyrön kunnanhallitus Härkikuja HÄMEENKYRÖ puh. (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen tiedoksianto Päätös luovutettu asianosaiselle / 20 Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi / 20 asianosaisen/vastaanottajan allekirjoitus tiedoksiantaja Päätös toimitettu muulla tavoin miten: Oikaisuvaatimuksen. sisältö.liitteet Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi. päätös, johon haetaan muutosta. vaatimus perusteineen. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimusasiakirja on hakijan tai muun laatijan allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan sekä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

24 Hämeenkyrön kunta ALOITELUETTELO 2014 Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitus saapumispäi vä Aloitteen käsittely 1/2014 Maarit Lepistö Valtuuston kokous Julkisissa hankinnoissa painottaminen vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseen ja työssäoppimispaikkojen tarjoamiseen Hämeenkyrössä Aloite on loppuunkäsitelty valtuustossa / allekirjoittaja Kauno Perkiömäki + 15 muuta allekirjoittajaa 3/2014 Kyrösjärven Seudun Hengitysyhdistyksen hallitus Lasse Heinonen Valtuuston kokous Esitys ympäristölautakunnan johtosäännön muuttamisesta Aloite on loppuunkäsitelty valtuustossa Aloite, että Hämeenkyröstä tulee savuton kunta. Aloite on loppuunkäsitelty hallituksessa

25 Hämeenkyrön kunta ALOITELUETTELO Vuosi 2013 (= vireilletulovuosi), keskeneräiset vuonna 2014 Aloitenumero ja aloitteen tekijä (t) Aloitteen allekirjoitus saapumispäivä Aloitteen käsittely 5/2013 Perussuomalaiset 1. allekirjoittaja Rauno Mäki Valtuuston kokous PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE PERUSTURVAN ORGANISAATION UUDELLEENARVIOINNISTA Aloite lähetetty (valmis pykäläpohja) perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi (TP). Tulossa maaliskuun hallitukseen. Valtuusto , 67 loppuunkäsitelty- 6/2013 Kansalaisaloite 1. allekirjoittaja Marja-Leena Erkkilä ; luovutettu kh:n pj Jouni Ovaskalle Vaatimus, että Hämeenkyrön kunnanvaltuuston tulee: 1. Käsitellä uudestaan Lavajärven ja Jumesniemen koulujen lakkauttamispäätös alkaen 2. Ottaa lisätalousarviossaan vuodelle 2014 määrärahan ko. koulujen toiminnan turvaamiseksi 2014 loppuun saakka 3. Päivittää hyväksymänsä palveluverkkomallin , 9 ; hallitus saattaa asian valtuuston tietoon ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Kunnanjohtaja Aleniuksen tekemä tiedote liittyen tähän asiaan läh. aloitteen 1. allekirjoittaja Marja-Leena Erkkilälle s-postilla (erm) , 9 - loppuunkäsitelty -

26 45 OMAKOTITONTTIEN MYYNTIPERUSTEET / KYRÖSKOSKEN HARJU AK-2 II e = K 5 AR-3 II e =0.3 1 KARHUKUJA AO-5 I½ e =0.2