UNIVERSITY OF TURKU FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF SOCIAL POLICY LICENTIATE THESES IN SOCIAL POLICY AND SOCIAL WORK:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNIVERSITY OF TURKU FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF SOCIAL POLICY LICENTIATE THESES IN SOCIAL POLICY AND SOCIAL WORK:"

Transkriptio

1 UNIVERSITY OF TURKU FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF SOCIAL POLICY LICENTIATE THESES IN SOCIAL POLICY AND SOCIAL WORK:

2 TURUN YLIOPISTO YHTEISKUNTAKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön lisensiaattityöt : NRO: VUOSI: NIMI: AIHE: AINE: Salavuo, Kari Jokelainen, Olavi Lehto, Markku Santalainen, Timo Elinkannan osatekijöitten ja osoittimien kasautumisesta: kokeileva tutkimus pienviljelijöitten elinkannan mittaamiseen soveltuvista osatekijöistä ja osoittimista sekä niiden kasautumisesta. ( Hyv , Arv. C ) Asianajajan käytön vaikutus liikennevakuutuksen suomaan turvaan. Kuntien palveluvarustus ja sen mittaaminen: tutkimus kuntien palveluvarustuksen eriytymisestä, alueellisesta erilaistuneisuudesta ja mittausongelmista. ( Hyv , Arv. C ) Työnluokitus kehittyvässä henkilöstöhallinnossa. ( Hyv , Arv. C ) Koulusta työhön: ammattikouluista valmistuneiden Aarrekorpi, Aarto poikien sijoittuminen työmarkkinoille. ( Hyv , Arv. N ) Urponen, Kyösti Lind, Jouko Salo, Mikko A. Sosiaalipolitiikka soveltavana yhteiskuntatieteenä: tutkielma sosiaalipolitiikan perusproblematiikasta ja siihen suuntautuvasta tutkimuksesta. ( Hyv , Arv. M ) Työntekijöiden käsityksiä työstään ja työolosuhteistaan Suomessa ja Ruotsissa: vertaileva tutkimus työntekijöiden asemasta ja olosuhteista Suomessa ja suomalaisten työntekijöiden asemasta ja olosuhteista Ruotsissa. ( Hyv , Arv. C ) Toimeentulo ja syntyvyys: Tutkimus eräiden perhekokoa säätelevien tekijöiden erittelemisestä reproduktiivista käyttäytymistä simuloivin mallein. ( Hyv , Arv. M )

3 Söderling, Ismo Kalkas, Hertta Raunio, Kyösti Vuori, Hannu Koho, Arto Koivuniemi, Kauko Luutonen, Heli Marketta Suikkanen, Asko Suhonen, Heikki Suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten teollisuustyöntekijöiden elintaso. ( Hyv , Arv. N ) Henkilökunnan toimintamallit työikäisten verenpainepotilaiden ja insuliinidiabeetikkojen avoterveydenhuollossa. ( Hyv , Arv. N ) Elintason muutos ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomessa vuosina : Käsiteanalyysi ja empiirinen tutkimus elintason ja yhteisön välinekehittyneisyyden perusulottuvuuksista ja muutosjaksoista sekä elintason muutoksen yhteydestä yhteisön välinekehittyneisyyteen. ( Hyv , Arv. C ) Lääketieteen historia: sosiaalihistoriallinen näkökulma. ( Hyv , Arv. N ) Sosiaalipolitiikan eettinen perustelu. ( Hyv , Arv. C ) Keskussairaala ja sen hallinto. ( Hyv , Arv. N ) Kesäyliopisto aikuiskouluttajana. ( Hyv , Arv. N ) Työsuojelu ja vallankäyttö: "Safety First" työsuojelun genesiksenä. ( Hyv , Arv. C ) Päihdeongelmat ja hoitoonohjaus. ( Hyv , Arv. C ) Peltonen, Raili Sirkka- Liisa ( os. Pohjonen ) Sosiaalisten tekijöiden yhteys lasten sairaalahoitoisuuteen. ( Hyv , Arv. N ) Suokas, Leila Kyllikki Ritakallio, Veli-Matti Nyyssölä, Kari Ihminen ihmisten joukossa?: Kirjalliseen omaelämäkerta-aineistoon perustuva tutkimus vammaisuuden aiheuttamista elämänmuutoksista. ( Hyv , Arv. N ) Hyvinvointipuutteiden kasautuminen toimeentulotukiasiakkailla. ( Hyv , Arv. M ) Arvot ja työuran kehitys: tutkimus pitkäaikaistyöttömien arvomaailman ja työuran kehityksen välisestä suhteesta. ( Hyv , Arv. C )

4 Virtanen, Petri Forssén, Katja Kristiina Kurkistelua onnellisuusmuurin taakse : Tutkimus sosiaalityöntekijöiden elämäntavasta ja luokkaasemasta. ( Hyv , Arv. N ) Suojaverkon lapsiperheet: keitä lastensuojelun asiakasperheet ovat ja miten lastensuojelun sosiaalityö vastaa heidän tarpeisiinsa? ( Hyv , Arv. C ) Nurmi, Leena-Kaarina ( os. Seppänen ) Valtonen, Kathleen Mary ( os. Attin ) Pätevyyttä ja itsensätoteuttamista, mutta paljon muutakin: Aikuisopiskelun koetut edut ja vaikeudet Rauman luokanopettajien poikkeuskoulutuksessa. ( Hyv , Arv. C ) The social adaptation of vietnamese refugees in Turku. ( Hyv , Arv. B ) Ervasti, Heikki Grönlund, Rainer Nyqvist, Leo Haataja, Aira Anita Yhteiskuntaluokat ja hyvinvointivaltion vaihtoehdot. ( Hyv , Arv. M ) Takaisin kotiin: Ruotsista ja muista Pohjoismaista Suomeen palaavat eläkeläiset. ( Hyv , Arv. N ) Onnistuuko räätälöity työ nuorisohuollossa?: Ehkäisevän nuorisohuollon kokeiluprojektin ( Lokki ) arviointitutkimus. ( Hyv , Arv. C ) Vaihtoehtoiset työttömyysturvamallit: Hyvinvointitulosten vertailua mikrosimulointimenetelmän avulla. ( Hyv , Arv. M ) Virtanen, Päivi Maarit ( os. Känkänen ) Työntekijän muotokuva muuttuvissa kehyksissä: Tutkimus lastensuojelulaitoksen työntekijöiden työorientaatioista. ( Hyv , Arv. N ) Forma, Pauli Virtalaine, Matti Mielipiteiden muutos ja pysyvyys: Suomalaisten mielipiteet hyvinvointivaltiosta, sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalveluista 1992 ja ( Hyv , Arv. C ) Toimeentulotukityö on myös sosiaalityötä. ( Hyv , Arv. B ) Wasenius, Jarkko Yksilö vai perhe?: Tutkimus oman ja puolison luokkaaseman vaikutuksista yhteiskunnallisiin mielipiteisiin. ( Hyv , Arv. C )

5 Hakovirta, Mia Kristiina Hiilamo, Heikki Yksinhuoltajat, työ ja toimeentulo: Vertaileva tutkimus yksinhuoltajien taloudellisesta asemasta kahdeksassa hyvinvointivaltiossa vuosina ( Hyv , Arv. C ) Säästöt ja perhepolitiikkaa: Tutkimus julkisen talouden ongelmien vaikutuksista Suomen perhepoliittiseen järjestelmään luvulla: Makroja mikroanalyysi. ( Hyv , Arv. C ) Kuivalainen, Susan Maarit Hannele Oikeus toimeentuloon: Tutkimus sosiaalisesta oikeudesta viimesijaiseen sosiaaliturvaan Euroopassa. ( Hyv , Arv. M ) Saaristoon muutto elämänpolitiikkana ja sosiaaliset Ovaska, Esko verkostot saaristokunnassa arvolauseella. ( Hyv , Arv. N ) Forsander, Annika Maahanmuuttajat työmarkkinoiden kynnyksellä: porstuaan vai peremmälle? ( Hyv , Arv. B ) Päihdevalistusprojektisuunnitelmien arviointia: Hippi, Kari STM:n ja RAY:n vuonna 1998 rahoittamat projektit. ( Hyv , Arv. N ) Jalava, Urpo Esimiestyö sosiaalityössä: tutkimuskohteena varsinais-suomalaisten keskikokoisten kuntien sosiaalityön työyhteisöt. ( Hyv , Arv. C ) Mäkinen, Tiina Maria Better-Off or Disadvantaged?: A Comparative analysis of the economic well-being of middle-aged and aged households in the early 1980s and mid- 1990s. ( Hyv , Arv. C ) Salonen, Kari Vanhustenhuollon sosiaalityö ammattina: Tutkimus vanhustenhuollon sosiaalityöntekijöiden ammattitaidosta, työnkokonaisuuksista, tiedoista, taidoista, ammatillisista kvalifikaatioista, kompetensseista sekä toiminnallisista ympäristöistä. ( Hyv , Arv. C ) sos.työ Mäensivu, Vesa Ikääntyvien viestintävalmiudet digitalisoituvassa palvelukulttuurissa. ( Hyv , Arv. C ) Parpo, Antti Tulonsiirtojärjestelmän toimivuus ja tuloloukut. ( Hyv , Arv. C )

6 Kojonkoski, Meeri Aulikki ( os. Rusi ) Kansalaisten oikeudet sosiaalipalveluihin 1990-luvun lopussa. ( Hyv , Arv. B ) Blomster, Peter Kivimäki, Leena Lähde, Anssi Halonen, Sirpa Nikkanen, Pirjo Numminen, Maaria Kivioja, Kirsi Hakala, Timo Mattila, Yrjö Ihamäki, Katja Kivistö, Jaana Kunnallisen eläkejärjestelmän historia. ( Hyv , Arv. C ) "Erittäin hyvä paikka, kun on hukassa." - Arviointitutkimus nuorten toiminta- ja kulttuurikeskusprojektista. ( Hyv , Arv. HYV ) Palvelu ratkaisee?: Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin paikallinen arviointitutkimus. ( Hyv , Arv. HYV ) Ihmisen ja ympäristön hyväksi - ohjelmallinen ympäristöterveystyö ja sen toteuttaminen Länsi- Suomen läänin kunnissa. ( Hyv , Arv. A ) "Oon vahvempi kuin ennen" - Pitkään työelämässä olleiden kuntoutumistarinat. ( Hyv , Arv. HYV ) OSASTO 20: Kuntouttavan sosiaalityön kehittäminen psykiatrisessa osastohoidossa. ( Hyv , Arv. HYV. ) "Lähden uupumuksen tähden? - tutkimus alle ja yli 45-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta." ( Hyv , Arv. KIITT. HYV. ) Sosiaaliturvajärjestelmien konvergenssi Euroopan unionissa, Sveitsissä, Islannissa ja Norjassa luvulla - Universaalin asumisperusteisen sosiaaliturvan tulevaisuus Suomessa ja muissa pohjoismaissa ( Hyv , Arv. HYV. ) Suomen terveydenhuollon ja sairausvakuuutksen kehityslinjat - yhteisestä pohjasta eri poluille ( Hyv , Arv. HYV. ) Nuorten lisääntymisterveysolosuhteet Pietarissa ja Riiassa ( Hyv , Arv. HYV. ) Missä mä olisin muuten? Nuorten kokemukset lastensuojelusta ja muista viranomaispalveluista ( Hyv , Arv. HYV. ) sos.työ sos.työ sos.työ sos.työ sos. pol. sos. pol. sos. työ AML

7 Pelkonen, Lauri Metsämäki, Niina Vidlund, Mika Kinos, Sirppa Lääkekustannusten hallintastrategiat EU:ssa. Esimerkkinä kolesterolilääkkeiden hinnat ja korvattavuus eri maissa. ( Hyv , Arv. HYV. ) Vanhusten hoiva Suomessa ja eräissä muissa Euroopan maissa ( Hyv , Arv. HYV. ) Old-Age Pension Reforms in the EU - 15 Countries at a Time of Retrenchment ( Hyv , Arv. HYV. ) MS-kuntoutujien hyvinvointi, koettu terveys ja osallistuminen ( Hyv , Arv. HYV. ) sos. pol. sos. pol. sos. pol. sos. pol Heino, Markku Kiuru, Julia Ylönen, Oona Lusenius, Riitta Rönnberg, Max Latvala, Minna Rauvola, Leila Näennäismarkkinat vaihtoehtona sosiaali- ja vanhustenhuollossa. Varsinais-Suomen pienten kuntien avainhenkilöiden ja tuottajien suhtautuminen näennäismarkkinoihin ja palvelutuotannon tilastollinen kuva ( Hyv , Arv. HYV. ) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja sosiaaliturva ( Hyv , Arv. HYV. ) Kaksinkertaisesti näkymättömät? Lastensuojeluun liittyvät merkitykset nuorten kokemuksissa ( Hyv , Arv. HYV. ) Lääkärien näkemyksiä erityisturvavakuutusten vaikutuksesta lääkäri-potilas-hoitosuhteessa ( Hyv , Arv. HYV. ) Vanhuuseläkkeen karttuminen palkattomilta ajoilta Suomessa ja Ruotsissa ( Hyv , Arv. HYV. ) Puolison armoilla työttömyysturvan tarveharkinta ( Hyv , Arv. HYV. ) Realistinen arviointitutkimus turkulaisten työttömien nuorten aktivoinnista ( Hyv , Arv. HYV. ) sos. pol. sos.pol sos.työ sos.pol sos.pol sos.pol sos.työ

8

9

10

11

12

13 SOSNET?

14