Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN"

Transkriptio

1 Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN Kunnanhallituksen perustaman kouluverkon kehittämistyöryhmän laatima selvitys kouluverkko- ja päivähoidon järjestämisestä vuosille käsiteltiin kunnanvaltuustossa Selvityksen taustalla on nykyisten koulu- ja päiväkotikiinteistöjen huono kunto tai toiminnalliset puutteet, mutta myös kuntatalouden sopeuttamispaineet johtuen mm. valtionosuusleikkauksista Kunnanvaltuusto päätti työryhmän selvityksen mukaisesti, että: Haminan koulun vuonna 1958 rakennettu osa puretaan ja alueelle 1 rakennetaan uusi koulu- ja päiväkotirakennus. Uuden rakennuksen valmistumisen jälkeen Alarannan ja Lakson päiväkotien väki siirtyy myös uusiin tiloihin Alarannan ja Ojakylän koulut peruskorjataan. Pohjois-Iin koulun liikuntasali/teknisen työn luokka puretaan ja tilalle rakennetaan uusi liikuntasali ja teknisen työn tila. Ylirannan koulun lakkautusta ja oppilaiden siirtämistä Aseman koululle tarkastellaan, mikäli koulun oppilasmäärä alittaa pysyvästi 40 tai mikäli koulun rakenteissa havaitaan terveydelle vaarallisia viitearvot ylittäviä mikrobeja. 5 n koulun lakkautusta tarkastellaan, mikäli koulun oppilasmäärä laskee kahtena vuotena peräkkäin alle 30 oppilaan. Mikäli koulun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 40 oppilaan, tarkastellaan koulun muuttamista kaksiopettajaiseksi 0 6-vuosiluokkien kouluksi. 6 Lukio-opetusta jatketaan Iissä. Anttilan mukaan uudet rakennus- ja korjaushankkeet aikataulutetaan lukuvuoteen niin, että mahdollisimman vähän tarvitaan väliaikaistiloja. Muut kouluverkkotyöryhmän selvityksen osa-alueet (esiopetuksen järjestäminen, koulukuljetus sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen) kunnanvaltuusto siirsi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi. IIN ARVOT: Kaikki esiselvitysmateriaali on julkaistu kunnan verkkosivuilla osoitteessa ii.fi/ opetus_ja_varhaiskasvatus_tyoryhma sekä työttömyyden kasvusta. Liki 11 kuukautta kestäneessä selvitystyössä on perehdytty kattavasti mm. oppilas- ja opetusryhmien kasvuennusteisiin, kunnan kaavoitukseen ja maankäyttöön, koulu - ja päiväkotikiinteistöihin tehtyihin kuntotutkimuksiin ja arviointeihin sekä nykyisiin käyttökustannuksiin, avaa työryhmän valmistelijana toiminut opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila. Lautakunta kokoontui päättäen: Esiopetus toteutetaan jatkossakin yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa. Päiväkotien esiopetukseen ohjataan päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat. Vuosittain päätetään esiopetusta järjestävät yksiköt huomioiden ryhmäkoot ja resurssit. Koulukuljetusohjeistus : Poikkeuskyytioikeudet tarkastetaan ja päivitetään uusien tien vaarallisuusluokitusten sekä kevyenliikenteenväylien valmistuttua mm. Kauppatielle ja Tikkasentielle. Matka mitataan jalan/pyörällä/muu vast. liikuttavaa reittiä pitkin kodin liittymästä kouluun. Kuljetusoppilaita edellytetään tulemaan määrätylle kokoontumispaikalle keskustaajamassa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen tulee päätettäväksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan seuraavassa kokouksessa Monitoimiareena tukemaan kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia Kunnanvaltuusto päätti myös käynnistää selvityksen monitoimiareenan rakentamiseksi Iihin. Monitoimiareenalla voidaan tarkoittaa liikuntahallin, jäähallin ja uimahallin yhdistelmää tai joitain niistä. Selvityksessä tarkastellaan monitoimiareenan sijaintia, rakentamis- ja käyttökuluja, omistus- ja rahoitusmallivaihtoehtoja sekä toteutusaikataulua. Anttila suhtautuu monitoimiareenaan kannustavasti ja korostaa, että vaikka koulujen tarve kunnollisiin sisä- ja ulkoliikuntapaikkoihin on yksinään suuri, palvelisi monitoimiareena yhtäläisesti kaikkia kuntalaisia ja harrastetoimijoita. Iin kunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE) selvitti kesän aikana iiläisten näkemyksiä ja toiveita lähiliikuntapaikan suunnitteluun liittyen. Työryhmä tiedottaa tuloksista syksyn edetessä. Kasvatusta ja opetusta ohjaillaan yhteisillä arvoilla ja pilareilla Parhaillaan lissä laaditaan uusia koko kasvatus- ja opetuskentän kattavia suunnitelmia, jotka otetaan käyttöön kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa. Kasvatus- ja opetussuunnitelmien keskeisimpinä asioina ovat kasvatus ja opetushenkilöstön yhdessä laatimat arvopohja ja pilarit, jotka seuraavat opetuksessa jatkumona kaikkien ikäluokkien läpi aina päiväkodista lukion päättymiseen saakka. Arvot ja pilarit ovat nousseet kuntalaisille keväällä suunnatun kyselyn pohjalta. Laadinnassa on mukana ollut myös lastensuojelun edustajia sekä huoltajia vanhempainyhdistysten kautta. Tasavertaisuus Oikeudenmukaisuus Rehellisyys Suvaitsevaisuus Avoimuus IIN PILARIT: Luovuus: toiminnallinen oppiminen ja opetus, taito- ja taidekasvatus, oivaltaminen Lapset puheeksi -toimintamalli: kotikoulu -yhteistyö, varhainen puuttuminen, lapsen näkökulman huomioiminen Kestävä kehitys: energian säästö, kierrätys, uusiutuvat luonnonvarat Arjen turva: liikenne ja ympäristö, päihteettömyys, nettiverkossa käyttäytyminen

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2015 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/ KOLUMNI Kesä on lopuillaan ja syksy tekee tuloaan. Uusi kouluvuosi on käynnistynyt, ja 173 uutta iiläistä koululaista on aloittanut koulunkäynnin. Koulunkäynti on aloitettu pääosin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Elokuun aurinkoiset päivät ovat olleet paitsi kauniita mutta myös pelastaneet osin sateisen kesän jättämiä jälkiä. Viljat ja kasvit ovat kärsineet kosteasta kesästä, turvetta ei ole pystytty juurikaan nostamaan. Sateet ovat pitäneet veden pinnan korkealla tasolla, mikä taas on auttanut kaloja nousemaan jokiin. Asioilla on puolensa tässäkin kohtaa. Kunnalla on käynnissä mittava investointiohjelma toimitilojen muuttamisesta nykytarpeita vastaaviksi. Tämä johtuu toisaalta siitä, että kunnan kasvanut väkimäärä ja sen tarvitsemat palvelut tuovat mukanaan lisätilatarvetta, ja toisaalta monet vanhat, huonokuntoiset kiinteistöt ovat tulleet tiensä päähän. Valtuuston kesällä tekemä koulu- ja päiväkotiverkkopäätös linjaa myös tulevaa rakentamistarvetta. Viime vuonna avattiin uusi koulu, joka helpotti Valtarin ja Haminan koulujen sekä lukion tilanahtautta. Tänä vuonna on jo otettu käyttöön hoivaosaston ensimmäinen vaihe, ja toinen vaihe valmistuu vuoden loppuun mennessä. Uusi hammashoitola avasi ovensa asiakkaille elokuun lopussa. Uutena investointihankkeena on käynnistynyt keskuskeittiön rakentaminen Suvantolaan. Valmista tulee ensi kesänä. Rakentaminen ei lopu tulevinakaan vuosina. Iin valtuusto linjasi kesäkuun kokouksessa tulevan koulu- ja päiväkotiverkon rakenteen. Kouluja ei lakkauteta, päiväkotien toimintaa keskitetään. Haminan koulun vanhempi vuonna 1958 rakennettu osa on päätetty purkaa. Se tullaan uusimaan vuoden 2016 aikana. Samassa yhteydessä Lakson ja Alarannan päiväkotien toiminta siirretään Haminan päiväkodin yhteyteen. Näillä rakennushankkeilla halutaan turvata toimiva ja hyvä oppimis- ja kasvuympäristö koululaisille ja päiväkotilapsille pitkälle tulevaisuuteen. Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa, olipa kyse kunnasta tai yksityisestä rakentajasta. Rakennusvalvonnan tehtävä on lupahakemuksen käsittelyn lisäksi ohjata ja neuvoa rakennushankkeeseen ryhtynyttä. Parantaakseen palvelua Iin rakennusvalvonta otti keväällä käyttöönsä sähköisen lupakäsittelyn. Lupapisteen käyttöönoton myötä koko lupa- ja rakentamisprosessi tallentuu järjestelmään pysyvästi, jolloin kaikki dokumentit, käydyt keskustelut, päätökset, yhteystiedot yms. voi helposti tarkistaa myös jälkikäteen. Kaikki asianosaiset näkevät rakennusprojektin etenemisen reaaliaikaisesti. Rakennusvaiheen lisäksi tästä sähköisestä palvelusta on hyötyä rakennusta myytäessä, sillä kaikki kiinteistöä koskeva materiaali on löydettävissä yhdestä paikasta. Ottakaa rohkeasti palvelu käyttöön, ja jos tuntuu, että apua tarvitsette, niin rakennusvalvonnan henkilökunta opastaa palvelun käytössä. Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry ovat myöntäneet vuoden 2015 Kylämyönteisin kunta -palkinnon Iin kunnalle. Aikaisemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle, Ilomantsille, Tammelalle ja Pudasjärvelle. Tämä palkinto on osoitus Iissä tehdystä hyvästä työstä kylien kehittämisen eteen sekä kunnan ja kylien yhteistyöstä. Haluan osaltani kiittää kaikkia kyläkehittäjiä ja kylätoimijoita tästä kunnianosoituksesta. ARI ALATOSSAVA Iin kunnanjohtaja IIN kuntatiedote 3/2015 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy tiistaina Rakennushankkeet valmistuivat aikataulussa uusia tiloja käyttöön Viihtyisää ja esteetöntä VANHUSTENHOITOA Oulunkaaren vanhuspalvelut järjestävät erilaisia asumisen ja hoivan vaihtoehtoja ikääntyneille. Kun vanhus ei enää selviydy kotihoidon turvin kotona, tarvitaan tehostettua palveluasumista, jossa hoitohenkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Iin uuden hoiva- ja palveluasuntojen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui kesän aikana terveysaseman ja vanhan hoivakodin Emmin ja Einon tuvat naapuritontille. Uusi kiinteistö rakennettiin korvaamaan sisäongelmien vuoksi purettavaksi päätetty hoivakoti. Uudisrakentamisella saavutettiin lisäksi myös energiatehokas ja muunneltava ratkaisu. Hoivakodin rakentaja M-Partners Oy:n talotehtaan sisätiloissa esivalmistettiin 26 rakennusosaa (moduulielementtiä), jotka kuljetettiin rekoilla suoraan rakennuspaikalle yhteen liitettäväksi. Talotehtaalla moduuleihin asennettiin valmiiksi sisäpinnat, liitännät sekä julkisivu. Moduulirakentamisen etuina ovat kuivaketjun säilyminen rakentamisesta asennukseen sekä nopeus, joka perinteiseen rakentamistapaan verrattuna on jopa 3-4 kertaa ripeämpää. Iin hoiva- ja palveluasuntojen päällikkö Hannele Pöykiön mukaan uudet valoisat ja raikkaat tilat ovat olleet kovasti odotettu parannus. Hoivayksikön ja terveyskeskuksen väliin on rakennettu yhdyskäytävä, mikä mahdollistaa henkilöstön ja asukkaiden esteettömän liikkumisen rakennusten välillä. Myös ruokakuljetukset on jatkossa mahdollista hoitaa sisäkautta hoivayksikköön. Tilat ja toiminnot palvelevat nyt Ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen hoivayksikön 36 asukasta asuvat yhden tai kahden hengen huoneissa, joissa on omat pesutilat. Yhteisiä tiloja ovat lisäksi aulatilat, lasitettu ja kalustettu ulkoterassi sekä ruokailutilat. Hoivakodin tiloihin ja palveluihin pääsee tutustumaan avoimien ovien päivässä klo entistä paremmin asukkaiden ja henkilöstön tarpeita, kun mm. tilojen sisustus- ja kalustussuunnitelmien laadintaan osallistui myös henkilökunta. Muutostyöt jatkuvat alueella vielä syksyn ajan, kun vanha Emmin tupa -kiinteistö puretaan hoiva- ja palveluasuntojen 2. rakennusvaiheen tilalta pois. Lisäyksikkö saadaan käyttöön ensi vuoden alussa. Myös hammashoitola avasi uusissa tiloissa Syyskuun alusta lähtien Iin hammashoitola on palvellut asiakkaita uusissa tiloissa kuntakeskukseen (Laurintie 1) valmistuneessa Iin Fasadi Oy:n rakennuttaman asuinkerrostalon alakerrassa. Entinen hammashoitola kunnanviraston vieressä kärsi rakenteista johtuvista sisäilmaongelmista sekä toiminnallisista puutteista tilaratkaisuissa. Uusien tilojen rakentamisella mahdollistettiin myös hoitohuoneiden määrän lisääminen kuuteen, sekä suuhygienisteille järjestyivät omat hammashoitokoneistot, joita heillä aiemmin oli käytössään vain yksi. Keskuskeittiön suunnittelu käynnistyi Kunta rakennuttaa uuden keskuskeittiön samaiselle Suvantolan alueelle, jossa sijaitsevat myös uudet hoiva-ja palveluasunnot sekä terveyskeskus. Keskuskeittiö mahdollistaa jatkossa keskitetyn ateriavalmistuksen päiväkotien, koulujen, vanhus-, vammais- ja kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin sekä ruokailutilat työkeskukselle ja terveyskeskukselle. Kunnan nykyisen valmistuskeittiön toiminta Haminan koululla loppuu koulussa alkavan peruskorjauksen myötä. Myös toisen valmistuskeittiön avopalvelukeskus Nikkarin nykyiset keittiötilat ovat kalusteiden, kylmäsäilytyksen ja henkilöstötilojen osalta jo nykyiseen toimintaansa nähden alimitoitetut. Uusi keskuskeittiö valmistuu arviolta ensi kesänä. Syyskuun alusta lähtien Iin hammashoitola on palvellut asiakkaita uusissa tiloissa kuntakeskukseen (Laurintie 1) valmistuneessa Iin Fasadi Oy:n rakennuttaman asuinkerrostalon alakerrassa. Oulunkaaren ajankohtaiset Teksti ja kuvat: Riitta Muhonen Hoivakodin puutarha tarjoaa elämyksiä kaikille, kunnosta riippumatta Kuivaniemen hoivakodin puutarhan kesäkukat alkavat lakastua, mutta tärkeintä onkin toiminta. Joku laittaa suuhunsa mustaherukan, toinen tuoksuttelee persiljaa ja kuuntelee luonnon ääniä, kolmas katselee muiden puuhia tai kokeilee, millainen ääni lehmänkellosta kuuluu. Kolme teollisen muotoilun ammattilaista kävi tutustumassa hoivakotiin viime talvena. Yhdessä asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa he etsivät uusia toimintatapoja ulkoiluun ja mielekkääseen yhdessäoloon. Syntyivät ideat taikapuutarhasta, entisajan kyläilykulttuurin palauttamisesta ja asukkaiden tarinoiden näkyviin tuomisesta. Kesäistä taikapuutarhaa alkoi suunnitella tarkemmin ryhmä Oulunseudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan tulevat ammattilaiset tekivät suunnitelman toiminnallisesta terassi- ja piha-alueesta omenapuineen, herukkapensaineen ja yrttitarhoineen. Kasvien valinnassa he ottivat huomioon asukkaiden toiveet, mukana oli esimerkiksi pelargonioita ja muita vanhastaan tuttuja kasveja. Nyt asukkailla on mahdollisuus osallistua puutarhan hoitoon ja sadonkorjuuseenkin. Tilaa muunnellaan vuodenaikojen mukaan niin, että se tarjoaa koko ajan uusia mahdollisuuksia asukkaiden toiminnallisuuteen. Kuivaniemen hoiva- ja palvelukoti on myös kehittänyt tiedottamista, jotta sekä asukkaat että omaiset tietävät paremmin talon toiminnasta ja tapahtumista. Kun asukkaiden elämä tehdään näkyväksi vaikkapa kuvien muodossa, esimerkiksi muistisairaat asukkaat sekä omaiset voivat palata tapahtumiin myöhemminkin. Älä tee puolesta! Ikäihmisten kuntouttamisessa asioita ei saa tehdä liikaa heidän puolestaan. On tärkeää saada tehdä itse, omien voimavarojensa mukaan, viedä roskat, tiskata, kastella kukat, kammata hiukset. On tärkeää saada elää mahdollisimman tavallista arkea ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. Puutarhaprojektissa yhdistyy normaali arki, mutta samalla myös yhteisöllisyys ja kuntoutuksellisuuden näkökulma. Kuntoutus voi olla toiminnallista mutta myös henkistä mielen kuntouttamista, esimerkiksi asioiden muistelua. Siirrymme hoivakulttuurista enemmän ohjaavaan kulttuuriin, jossa mennään asukkaan toimintakyvyn ehdoilla. Ympäristö on heidän kotinsa ja heitä varten. He saavat asua kodissa ja tehdä arjen askareita omien voimavarojensa mukaan. Tilat ja henkilökunta muokkautuvat heidän näköisikseen, eikä heidän tarvitse muuntautua hoivakodin käytäntöihin, kuvailee projektipäällikkö Hanna Siltakoski. Haluatko sinäkin olla mukana? Oletko ikäihmisen omainen, kyläläinen tai vaikka yhdistyksen, yrityksen tai koulun edustaja? Oulunkaaren hoiva- ja palveluasuntojen ovet ovat avoinna kaikille yhteistyökumppaneille. Tavoite on, että hoivakodit ovat seudun ikäihmisten keskuksia, joissa voi tavata ihmisiä, kyläillä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi kesällä puutarhassa järjestettiin vohvelikestit, joissa herkkujen paistamisesta vastasi kaksi eläkkeelle jäänyttä työntekijää. Kohta on aika seuraavaan uudistukseen, kun puutarhaa aletaan rakentaa ja sisustaa talvikuntoon. Jos ikäihmisten arjen mielekkyyden kehittäminen kiinnostaa sinua, ota yhteyttä SenioriKaste-hankkeen projektipäällikkö Hanna Siltakoskeen, p tai Iin hoiva- ja palveluasuntojen palveluesimieheen p Näkövamman vuoksi tuoksut ovat Kaijalle tärkeitä. Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen puutarhaan lahjoittama neiti Hienohelma on hieno esimerkki kylän monipuolisesta yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä. Lehmässä riittää ihmeteltävää ja tunnusteltavaa, ja se tuo mieleen monia muistoja eletystä elämästä. Väinöllekin karjanhoito on tuttua puuhaa. Kesällä asukkaat istuttivat oman yrttipuutarhan. Omaisten ja henkilökunnan lisäksi mukaan kutsuttiin myös työpajanuoret nikkaroimaan kasvilaatikoita. Henkilökunta toi kasveja myös omista puutarhoistaan. Iissä mobiilikotihoito otettiin käyttöön kesäkuussa Autot ja teknologia mahdollistavat ja helpottavat työtämme, jotta me voimme keskittyä olennaiseen, Moonika Wiik (vas.) ja Sari Vitikka toteavat. Mobiilikotihoidon myötä hoitajalla on enemmän aikaa asiakkaan luona Sähköpostiako sinä rupesit kesken kaiken lukemaan?, omainen kysyi Iin kotihoidon palveluesimiehenä työskentelevältä Sari Vitikalta, kun hän kotikäynnillä katsoi asiakkaan tietoja kännykästään. Se onkin harvoja kertoja, kun mobiilikotihoidon käyttäminen on aiheuttanut asiakkaissa hämmennystä. Enimmäkseen sekä asiakkaat että työntekijät ovat olleet uuteen toimintamalliin tyytyväisiä. Kotihoidon työntekijöillä on mukanaan älypuhelimet, joiden kautta he näkevät asiakkaan ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Hoitajat pystyvät kirjaamaan potilaan voinnin ja muut huomiot hänen tietoihinsa jo asiakkaan kotona. Asiakkaat saavat enemmän työntekijöiden aikaa, kun hoitajien ei tarvitse enää varata aikaa toimistolla tapahtuvaan kirjaamiseen. Asiakkaat ovat tykänneet, kun kirjaamme asiat yhdessä heidän kanssaan ja he pystyvät näkemään, mitä tietoihin kirjoitetaan, lähihoitaja Moonika Wiik kertoo. Tämä helpottaa meidän arkeamme, kun turhia rutiineja jää pois, Vitikka jatkaa. Kotihoidon työntekijällä voi olla iltavuorossa yli kaksikymmentä asiakasta. Enää ei tarvitse kirjata asiakkaiden asioita välillä paperille tai yrittää niitä pitää muistin päällä mielessä toimistolle asti, Wiik kiittelee. Vitikan mukaan kännykässä mukana kulkeva ja ajantasainen tieto helpottaa erityisesti sijaisia ja kesätyöntekijöitä. Asiakastiedoista löytyvät tiedot muun muassa käynnin tarkoituksesta, terveydentilasta, allergioista ja lähiomaisista. Jos kentällä tulee vastaan asia, joka mietityttää, sen voi tarkistaa saman tien hoito- ja palvelusuunnitelmasta, Wiik kertoo. Puhelimen avulla työntekijä ja asiakas voivat myös lähettää viestiä seuraavalle hoitajalle. Puhelimella työntekijä myös kirjaa reaaliajassa asiakaskäynnin keston laskutusta varten. Kaikki tapahtuu tietoturvallisella yhteydellä, jotta asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot eivät vaarannu. Iissä mobiilikotihoito otettiin käyttöön kesäkuussa, ja syksyn aikana sen käyttö leviää myös Pudasjärvelle, Utajärvelle ja Vaalaan.

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2015 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/ Hyvää yhteistyöhenkeä ja yhteinen näkemys siitä, mitä Iin kehittämiseksi pitää tehdä, löytyi jo uusien toimitusjohtajien Leena Vuotoveden (vas.) ja Antti Tuomaalan ensimmäisessä kohtaamisessa. Kuntayhtiöiden uudet kasvot Kolmeen kunnan osakeyhtiöön valittiin syksyllä uudet toimitusjohtajat. Heinäkuussa virallisesti kunnanjohtajana aloittanut Ari Alatossava toimi aiemmin Micropolis Oy:n ja Iilaakso Oy:n yhteisenä toimitusjohtajana. Avoimeen hakuun meni myös Iin Energia Oy:n toimitusjohtajuus, kun edeltäjä Juhani Jääskeläinen siirtyi eläkkeelle. Kehittämisyhtiö Micropoliksen toimitusjohtajana elokuussa aloittaneen Leena Vuotoveden vastuualueeseen kuuluvat kunnan elinkeino-ohjelman toteuttaminen sekä elinkeinojen toimintaympäristöä kehittävien hankkeiden ja investointien aktivointi. Aikaisemmin Vuotovesi työskenteli taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminnanjohtajana. Kuntakiinteistöjen rakennuttamista, vuokrausta ja teknistä isännöintiä harjoittavan Iilaakso Oy:n uusi toimitusjohtaja Antti Tuomaala puolestaan käynnistää työt lokakuussa. Hänen vastuulleen siirtyy myös Iin Vuokratalot Oy:n hallinnointi. Tuomaalalla on vahva työtausta myynnin ja markkinoinnin parissa eri toimialoilta. Lähtökohtaisesti osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, mutta kuntaomisteisissa osakeyhtiöissä tavoitteet ovat usein moninaisemmat. Kehittämisyhtiöillä on tärkeä rooli alueen elinvoiman tukemisessa ja positiivisen imagon rakentamisessa. Vuotovedellä ja Tuomaalalla on yhtenäiset näkemykset siitä, miten alueen väestö- ja työpaikkakehitystä tuetaan. Molemmat tiedostavat, että Oulun seudun kuntien välillä vallitsee kova kilpailu uusista asukkaista ja yrityksistä, joten valtakunnallisia kärkiä tarvitaan. Iissä uusiutuvan energian hyödyntäminen on ollut vahvassa nosteessa viime vuosina. Päättäjät ja alueen toimijat ovat rohkeita kokeilemaan uusia asioita, ja Iin kehitysmyönteisyys on tunnettua Oulun seudulla ja laajemminkin Suomessa, Vuotovesi antaa tunnustusta. Uusia kokeiluja ja avauksia on tehtävä myös yritys- ja asuinvuokrakiinteistöjen tilojen hyödynnettävyyden ja käyttöasteen nostamiseksi, Tuomaala jatkaa. Ideointi- ja kehittämistyötä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä kuntakonsernin sisällä, mutta myös muiden Oulun seudun toimijoiden kanssa. Iin Energia Oy:n toimitusjohtajana lokakuussa aloittaa yhtiössä aikaisemmin verkostopäällikkönä toiminut Kari Kuusela. Energiayhtiön sähkönmyynti kattaa koko Iin alueen, kun viime keväänä toimintaa laajennettiin myös Kuivaniemelle. Kuuselan mukaan energiayhtiön tavoitteena on edelleen lisätä asiakaskantaa sekä parantaa alueen sähkövarmuutta uusimalla huonokuntoisia johtoja sekä siirtymällä maakaapelointiin alueilla, joissa riski puiden kaatumisesta sähköjohtojen päälle myrskyn tai lumipainon takia on tavallista suurempi. Myös uusiutuvista energiamuodoista yhtiössä ollaan kiinnostuneita, ja alan kehittymistä seurataan. ii.fi uudistui Raikastetun yleisilmeen lisäksi kunnan verkkosivujen rakenneuudistuksen tarkoituksena on palvella entistä paremmin myös erilaisten mobiililaitteiden käyttäjiä. Iin verkkosivujen kävijöistä jo noin 35 prosenttia selaa sivustoa älypuhelimella tai tabletilla. Uusi sivusto skaalautuu automaattisesti käyttäjän näytön ruutukokoon. Myös kosketettavien linkkien ja painikkeiden sijoitteluun tehdyt muutokset parantavat tekstin luettavuutta pieneltä näytöltä. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan syksyn aikana mm. käyttöönottamalla kunnan myytävien ja vuokrattavien tonttien tueksi karttapohjainen tonttipörssi. Jatkossa verkkonäkyvyyttä hyödynnetään entistä aktiivisemmin kunnan viestinnässä ja markkinoinnin tukena. Palautetta ja ideoita verkkosivuihin liittyen voi antaa palautelomakkeen (ii.fi/palaute) kautta tai kunnan yhteispalvelupisteessä. UUTISIA LYHYESTI Virkistyskohteita kunnostetaan alueen työllisyyttä parantaen Heinäkuussa käynnistyi kunnassa kolmivuotinen Työtä luonnosta Iissä -hanke, jonka tavoitteena on työllistää iiläisiä työttömiä alueen viihtyvyyttä lisäävien kunnossapito- ja rakennustehtävien parissa. Hankkeen projektipäällikkö Jenni Miettusen mukaan työn alla on parhaillaan Iin alueen luonto- ja virkistyskohteiden kartoittaminen yhteistyössä paikallisten kyläyhdistysten ja kunnan teknisten palveluiden kanssa. Kartoituksessa kuunnellaan kyläläisten, yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden kuten mökkiläisten toiveita ja tarpeita. Työllistettävien tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50- ja alle 25-vuotiaat työttömät, joille työn ohella tarjotaan myös erilaisia aktivointi- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Hankkeessa aiotaan lisäksi kouluttaa yhdistyksiä ja yrityksiä työnohjaukseen sekä työnantajataitoihin, joilla turvataan työllistäminen ja alueiden kunnossapito myös hankeajan jälkeen. Syksyn aikana hankkeen etenemisestä tiedotetaan alueen yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä. Työtä luonnosta Iissä on Iin kunnan ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa kehittämistoimintaa. Lisätiedot työllisyysmahdollisuuksista: Työllistämispäällikkö Lea Aalto p , Lisätiedot yhdistys- ja yritysyhteistyöstä sekä valittavien virkistyskohteiden valinta: Projektipäällikkö Jenni Miettunen p , Tutustu ii.fi/ luonnosta Suomen sähköisin rakennusvalvonta? Maaliskuussa kunnassa käyttöönotetun Lupapiste.fi -verkkopalvelun avulla jo 2/3 Iin rakennusvalvontaan saapuvista hakemuksista käsitellään sähköisesti. Verkkopalvelussa voi asioida, olipa kyseessä parvekkeen lasitus tai omakotitalon rakentaminen. Lupapisteen käyttö alkaa kirjautumalla Lupapiste.fi -järjestelmään ja ilmoittamalla kohde, johon haet lupaa. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa rakennusvalvonnalta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Kuivaniemelle sähköauton julkinen latauspiste Nelosparkin, Neste Kuivaniemen yhteyteen on avattu Oulun Energia Oy:n omistama yhteistyössä Iin kunnan ja Nelosparkki Oy:n kanssa toteutettu sähköauton pikalatausasema. Latauspisteen käyttö on alkuvaiheessa ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymistä Liikennevirran asiakkaaksi osoitteessa www. virta.fi. Rekisteröitymisen jälkeen latauspisteelle tunnistautuminen onnistuu Virtapiste-mobiilisovelluksen, tekstiviestin, RFID-tunnisteella varustetun avaimenperän tai latauskortin avulla. Asiakas saa lisäksi käyttöönsä valtakunnallisen Virtapiste-verkoston yli 80 latauspistettä 16 eri paikkakunnalla. Virtapisteverkoston toiminnan taustalla on operaattoriyhtiö Liikennevirta Oy, jonka yhteisomistajia ovat 17 energiayhtiötä. Iissä sähköautoa on pystynyt jo latamaan helmikuusta lähtien Iin Kärkkäisen ja Autokeitaan yhteydessä toimivasta julkisesta latauspisteestä. Seurakunnalla avoin päiväkerhoryhmä 3 5-vuotiaille Iin seurakunnassa on aloittanut toimintansa avoin päiväkerhoryhmä, joka kokoontuu torstaisin klo Iin seurakuntatalon alakerran päiväkerhotiloissa. Ryhmä on tarkoitettu sellaisille 3 5-vuotiaille lapsille, jotka haluavat osallistua seurakunnan päiväkerhotoimintaan, mutta eivät pysty osallistumaan kerhotoimintaan säännöllisesti tai eivät ole saaneet seurakunnan päiväkerhopaikkaa. Ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen aina viikoittain ensisijaisesti netissä osoitteessa fi. Ilmoittautumissivusto aukeaa perjantaisin klo 8.00 ja sulkeutuu maanantaisin klo Ilmoittautuminen hoituu myös puhelimitse perjantaisin klo 9-14 ja maanantaisin klo Lisätietoja ryhmästä saa Iin seurakunnan vastaavalta lastenohjaajalta Pekka Nevalaiselta p , Syysillan sävelhartauksia Iin kirkossa Sävelhartauksia on järjestetty sarjoina Iissä jo kuuden vuoden ajan. Nyt jo perinteeksi tullut hartaussarja sijoittuu toista kertaa syyskuulle. Hartaudet palvelevat syksyistä arjen aherrusta ja antavat mahdollisuuden hiljentyä hengellisen musiikin, hartauspuheen ja virsilaulun äärellä. Kävijöitä vastaavissa vuoden 2014 tilaisuuksissa oli yli 450, joten sävelhartaussarjalla on silläkin perusteella selkeä oma paikkansa. Ti Lauluyhtye Vox Mirum, johtaa Tero Ylönen Ti Lauluyhtye Cappella pro Vocale Tilaisuudet kestävät noin tunnin ja sisältävät hartauspuheen ja yhteisvirsiä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2, jonka tuotto on Iin seurakunnan musiikkityön hyväksi. Yhdistykset vaikuttajina ja aloitteiden tekijöinä Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä pyrkimystä yhteisen asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edistämiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Iihin on rekisteröity noin 260 yhdistystä, mukaan lukien poliittisia puolueita, ammatillisia etujärjestöjä sekä erilaisia kulttuuri-, urheilutoiminta- ja harrastus- sekä sosiaali- ja hyväntekeväisyysyhdistyksiä. 70-vuotias ystävyysseura on yhdistelmä perinteitä ja nykyaikaa Politikointi ei ole yhdistyksemme tavoite, vaan yhteistyö ja kiinnostus ihmisten kieltä ja kulttuuria kohtaan, toteaa 70-vuotista toimintavuotta viettävä Suomi-Venäjä- Seuran Iin osaston puheenjohtaja Timo Haapaniemi. Alkujaan valtakunnallinen Suomi Neuvostoliitto-Seura perustettiin vuoden 1944 lokakuussa Suomen ja Neuvostoliiton aselevon jälkeen. Järjestön tehtävänä oli vaalia maiden välisiä suhteita, ja sille muodostui vahva valtiollinen luonne; perustavaan kokoukseen osallistuivat mm. Paasikivi ja Kekkonen luvulla valtakunnalliseen seuraan kuului yli jäsentä. 90-luvulla Neuvostoliiton hajoaminen toi seuratoiminnan lähemmäksi kansalaistoiminnan muotoja, ja tultaessa 2000-luvulle ystävyysseuran toimintatapa vakiintui kulttuurin ja elämänkokemuksien vaihtoon, tavallisten ihmisten kesken. Iin paikallisosastoon kuuluu noin 100 jäsentä, valtakunnallisesti yhteenlaskettuna Suomi-Venäjä-seuroilla on noin jäsentä. Ystävyystoiminta avaa kulttuuria, elämää tavallisten ihmisten kautta, tiivistää pitkään Iin yhdistyksessä aktiivisena vaikuttajana toiminut Aini Autio, joka on koonnut yhdessä Jussi Piipon kanssa ensimmäistä kertaa Iin osaston laajan historiikin yksiin kansiin. Osittain alkuvaiheen asiakirjat ovat olleet kateissa, mutta maakunta-arkistosta sekä entisiltä puheenjohtajilta ja sihteereiltä sekä heidän jälkeläisiltään kerättyjen tietojen perusteella yhdistyksen toimintataival saadaan jäljennettyä tuleville sukupolville. Vuosina Iin osasto toteutti useita merkittäviä ulkoministeriön rahoittamia lähialueyhteistyöhankkeita venäläisen ystävyyskylän Sosnovyin kanssa. Toimintaan kuului mm. taideleirien järjestämistä lapsille, terveysteemaisia hankkeita sekä atk-laitteiden lahjoittamista ja opastusta. Timo Haapaniemi opastaa ystävyyskylän Sosnovyin poikia mölkyn tekniikkaan. Kuva vuodelta Yhdistyksen 70-vuotiseen historiaan valokuvanäyttelyn kera pääsee tutustumaan Suomi-Venäjä-Seuran Iin osaston juhliessa merkkivuotta lauantaina klo Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii). Musiikkitäyteinen juhlakonsertti on kaikille avoin ja ilmainen. Tervetuloa! Yhdistyksen toimintaan voi liittyä mukaan ottamalla yhteyttä esim. Facebookin SvsIi -sivuilla. 30 vuotta lähiluonnon ja rakennetun ympäristön hyväksi Iin ympäristöyhdistys juhlii syyskuussa toimintahistoriaansa. Yhdistys on valtakunnallisen Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka piiriin kuuluu yli 180 paikallisyhdistystä ja yli jäsentä. Yleensä paikallisyhdistykset on nimetty alueen luonnonsuojeluyhdistyksiksi, mutta Iissä yhdistyksen nimellä on haluttu painottaa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusperinnön säilyttämistä, tarkentaa ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Teijo Liedes. Alkusysäys yhdistyksen perustamiselle tapahtui vuonna 1985, kun kuntakeskuksen läpi halkovalle nelostielle esitettiin vaihtoehtoisia ohitusreittejä. Iin rannikolle linjattu läntinen ohitustie olisi toteutuessaan vahingoittanut merkittävästi jokisuiston lintujen pesimäja muuttoalueita. Asia sai Iin ympäristöväen kokoontumaan yhteen ja jakamaan tietoa suunnitelmien negatiivisista vaikutuksista, Liedes jatkaa. Yhdistys onnistui tavoitteessaan, ja lopulta läntisestä linjausvaihtoehdosta luovuttiin. Ohitustien kaavailut Iin kohdalle ovat nyt jatkuneet jo useiden vuosikymmenien ajan. Toistaiseksi itään junaradan länsipuolelle kaavoitetun ohitustien rakentaminen on jäissä valtion rahoituksen puuttuessa. Vaikka lähiluonnon tulevaisuus on usein valtakunnallisten päättäjien käsissä, voi kuntalainen omassa arjessa tukea lähiluonnon säilymistä ja hidastaa luonnon monimuotoisuuden katoamista omien kulutustottumusten ja -tapojen muuttamisella. Ympäristöyhdistys haluaa herätellä ja kannustaa alueen toimijoita arkitekoihin jakamalla vuosittain kotiseutujuhlan yhteydessä Ympäristöavain-palkinnon. Iin ympäristöyhdistys järjestää 30-vuotisjuhlaseminaarin ke klo Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii). Juhlaseminaari on avoin kaikille ja ilmainen. Alustusten aiheet ja puhujat: - Pertti Huovinen: Iiläisten Iijoki - Tutkijatohtori Outi Autti: Elinympäristön merkitys ja ympäristömuutoksen vaikutukset hyvinvointiin, esimerkkinä Iijoki - Ympäristöpäällikkö Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto: Iijoen vesistövision laadintatyö Samassa yhteydessä auditorion näyttelytilassa voi tutustua kuvataiteilija Sanna Koiviston Minun suvantoni -näyttelyyn. Tervetuloa! Merkkivuoden juhlinta jatkuu Iijoki-aiheisella ilmaisluentosarjalla Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii). Luennoille ennakkoilmoittautumiset verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit - Iijoen merkitys Iille to 8.15 klo Luennoitsija Pertti Huovinen. Ennakkoilmoittautuminen 5.15 mennessä, kurssikoodi Perämeren rannikon biologinen tila to klo Luennoitsija meribiologi FT Essi Keskinen, Metsähallitus. llmoittautuminen mennessä, kurssikoodi Omakohtaisia kokemuksia uiton parissa to klo , Pentti Puolakka. Ennakkoilmoittautuminen mennessä, kurssikoodi Osallistu ja seuraa yhdistyksen ilmoittelua Facebookissa Iin ympäristöyhdistys Ii palkittiin vuoden kylämyönteisimpänä Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry valitsivat Iin vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi Helsingissä järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry valitsi Iin edustamaan koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Kunta tukee yhdistyksiä omaehtoisessa kehittämisessä Iissä toimii kaksi alueellista Lähineuvostoa, jotka perustettiin Iin ja Kuivaniemen kuntaliitoksen yhteydessä tukemaan paikallista oma-aloitteista kehittämistä sekä alueen elinvoimaisuuden vahvistamista. Vuodesta 2007 alkaen Iin ja Kuivaniemen Lähineuvostot ovat myöntäneet avustuksia yhdistyksille yhteensä eurolla, vuosittain noin euroa per Lähineuvosto. Lähineuvostojen valmistelijan hallintojohtaja Erkki Taskilan mukaan kunnassa on ollut ymmärrystä ottaa käyttöön paikallisyhdistysten kuten nuoriso-, eläke- ja yrittäjäjärjestöjen sekä kotiseutu- ja urheiluseurojen aktiviteetit. Yhdistys-kuntayhteistyöllä on esimerkiksi järjestetty monipuolisia yleisötapahtumia, kunnostettu järjestöjen kiinteistöjä ja ympäristöä sekä kehitetty alueen virkistys- ja harrastuskohteita. Iissä on myös Lähineuvoston avustuksien lisäksi haettavana tapauskohtaisesti myönnettävää korotonta lainarahaa, jota yhdistykset voivat saada kunnanhallituksen erillispäätöksellä toteuttamiensa hankkeiden maksatuksen ajaksi. Taskilan mukaan yhdistykset tarvitsevat usein ulkopuolista puskurirahoitusta siksi aikaa, että varsinaiselta hankkeen rahoittajalta tulee rahoituspäätös. Onko yhdistyksellänne mielessä hyvä kehittämisidea? Lähineuvostojen avustusten haku on jatkuvaa. Hakemus jätetään siihen Lähineuvostoon, jonka alueella hakemusta koskeva toimenpide tapahtuu. Hakijan tulee olla iiläinen rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö. Samalle yhdistykselle voidaan myöntää kolmen vuoden aikana enintään euroa. Avustusta ei myönnetä sellaisiin hankkeisiin, joihin on mahdollista saada rahoitusta jo kunnalta, Oulun seudun Leader ry:ltä, ELY-keskukselta, Aluehallintovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan Liitolta tai ministeriöistä. Kokonaiskuluihin voi saada enintään puolet Lähineuvoston avustusta, loput pitää olla omarahoitusta tai talkootyötä. Hakemuslomake ja tiedot rahoituspäätöksistä löytyvät verkosta ii.fi/lahineuvosto

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2015 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2015 KulttuuriKauppila Taidekeskus Art Centre Ilmoittaudu kansalaisopiston lukuvuoden kursseille Mikäli et ole saanut opinto-ohjelmaa postitse, voit hakea omasi Iin, Kuivaniemen tai Yli-Iin kirjastosta, kunnan yhteispalvelupisteestä tai Nätteporin alakerrasta. Opintoohjelma löytyy kokonaisuudessaan myös osoitteesta kohdasta tästä linkistä. Teksti: Senni Karvonen Kuva: Antti J. Leinonen Useilla kursseilla Kansalaison vielä tilaa opiston syksyn Vapaita oppilaspaikkoja ilmaisluennot löytyy myös Taidekoumyös lapselle lukemisesovat avoimia lun kuvataide- ja käsita. Hirvonen on julkaiskaikille kiinnos- sut kolme Hupsutupsutyöryhmissä. Kuvataituneille. deopetusta järjestetään kuvakirjaa (WSOY) ja maanantaisin ja tiistaisin vuonna 2015 teoksen Tuuklo Käsityöopelentaittaja (Kustannus-Mäkelä). tus on torstaisin klo Muistisairaudet ja ja klo Taidekoulun niiden hoito iltaryhmien opetus järjestetään ma klo , KulttuuriKauppilassa. Nätteporin auditorio, Puistotie 1. Kirjailijavierailija: Geriatri Maija-Helena Keräsen kuvakirjailija Lauri Hirvonen luento muistisairauksista ja niiden ke klo , Nättepohoidosta. Mahdollisuus esittää kyrin auditorio, Puistotie 1. symyksiä. EnnakkoilmoittautumiOululainen kuvakirjailija Lauri nen mennessä verkossa Hirvonen kertoo teoksistaan ja kuii.fi/kansalaisopisto/kurssit, kurssivakirjojen tekemisestä. Pohdintaa koodi ETSIVÄ NUORISOTYÖ kuuntelee, auttaa ja opastaa Nuoruuteen sisältyy itsenäisen elämän valinnoista ja suunnasta päättämistä. Epävakaa työllisyystilanne tietää monelle nuorelle epävarmaa tulevaisuutta. Koulutuksen puuttuminen tai keskeyttäminen on yksi keskeisimpiä työelämästä syrjäytymisen syitä. Työelämän ulkopuolelle jääminen aiheuttaa nuorelle ulkopuolisuuden tunnetta ja omien kykyjen epäröintiä, mutta myös yhteiskunnalle kalliita seurauksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt vuodesta 2008 lähtien kunnille toimintatukea etsivää nuorisotyötä tekevien työparien palkkaamiseen. Etsivä nuorisotyö tarkoittaa alle 29-vuotiaiden nuorten auttamista, jotka eivät peruskoulun jälkeen löydä jatkokoulutuspaikkaa, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jotka ovat ilman pidempiaikaista työpaikkaa. Tavoite on näkyä ja tulla tutuksi niille nuorille, jotka eivät itse löydä mukaan nuorten palveluihin. Keskustelujen aiheet ovat lähtöisin nuorilta itseltään Iissä elokuussa aloittivat uudet Etsivä nuorisotyöntekijät sosionomit Päivi Linjala ja Esa Niskala, joiden tehtävänä on tavoittaa iiläiset nuoret, jotka kaipaavat tulevaisuuden suunnitelmiinsa ohjausta. Iissä on tehty hyvää pohjatyötä edellisten etsivien kautta, ja yhteistoimintaa on saatu lujitettua alueen oppilaitosten, työllistämispalveluiden sekä TE-toimiston Ikämiehemme männyissä Helsinkiläisen valokuvataiteilija Aki-Pekka Sinikosken Endless Summer -projekti esittää suomalaisen sodanjälkeisen sukupolven. Sarjan kuvat kertovat identiteetistä, muutoksesta, yksinäisyydestä sekä laajemmin miehisyydestä ja suomalaisuudesta. Iissä nähtävässä Endless Summer -näyttelyssä on esillä 33 teosta, joista kolmannes on toteutettu paikkakunnalla viime kesän aikana. Loput 22 kuvaa on kuvattu aiemmin eri puolilla Suomea. KulttuuriKauppila kutsui Sinikosken toteuttamaan projektin, jonka ehtoina olivat yhteisötaide, valokuva ja julkinen tila. Taiteilija järjesti Iissä muun muassa K 65 -taidetyöpajoja ikäihmisille, joissa valmistui naamioita erilaisista materiaaleista. Iiläiset esiintyvätkin kuvissa usein tekemänsä naamion kanssa. Näyttelyn ripustuspaikaksi taiteilija valitsi Iin kirkkopuiston vanhat männyt. Sinikoski koki työskentelyjakson innoittavaksi ja uutta luovaksi Endless Summer -projektin lisäksi myös oman työskentelynsä jatkon kannalta. Iissä työskentely on luonut pohjan myös seuraavalle suomalaisuutta käsittelevälle valokuvasarjalleni. Sarjan kuvissa tullaan näkemään paitsi iiläistä tahdonvoimaa, vieraanvaraisuutta ja huumoria, myös konkreettisesti täällä kuvattuja kuvia, taiteilija summaa. Kirjaston ajankohtaiset Kesäkuukausien viileät säät ovat houkutelleet lomalaiset lukemisen pariin. Kesällä suosittua on perinteisesti kevyempi kirjallisuus kuten dekkarit, tietokirjallisuutta haetaan selvästi vähemmän, toteaa Iin kirjastonjohtaja Minna Halonen. Vuoden lainatuimmaksi on nousemassa Aila Ruohon ja Vuokko Ilolan yhteisteos Usko, toivo, raskaus. Kesällä Iin kirjastoon asennettiin uusi palvelutiski kalusteineen. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus myös omatoimisuuteen ja itsepalveluun, kun pääkirjaston lehtisali aukeaa kirjaston aukiolopäivinä jo klo Halosen mukaan asiakkaat voivat tulla lukemaan lehtiä, mutta lainaamaan pääsee vasta kun kirjasto avautuu. Uusin lehtinumero on luettavissa vain lehtilukusalissa, mutta edellisiä numeroita voi lainata kotiin. Kokeilu kestää vuoden loppuun saakka, ja aukioloaikaa jatketaan, jos asiakkaiden palaute on myönteistä. Pääkirjaston lehtisalista löytyy lähes 100 aikakaus-, sanoma- ja harrastelehteä. Kirjastoauto Akselin aikataulu ( ) on jaettu kaikkiin Iin kotitalouksiin Ii Happens -esitteen mukana. Lisäksi aikataulu on ilmestynyt kansalaisopiston opinto-oppaassa. Akselin aikataulua ei enää jaeta erikseen kaikkiin kotitalouksiin niin kuin aikaisemmin. Lisäksi aikataulun voi noutaa Iin pääkirjastosta, Kuivaniemen kirjastosta ja kirjastoauto Akselista. Aikataulun voi myös tulostaa Iin kirjaston kotisivuilta, ii.fi/kirjasto/kirjastoauto. Satutuokiokausi alkaa jälleen syyskuussa Iin kirjastoissa järjestetään satutuokioita lapsille. 30 minuuttia, ja sinne on vapaa pääsy. Satutuokiot Iin pääkirjastossa kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9.30 seuraavina päivinä: 3.9., 1.10., ja Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio samoina päivinä klo Ryhmille ennakko-ilmoittautuminen. Lisätietoja: Iin pääkirjasto, p Satutuokiot Kuivaniemen kirjastossa kerran kuukaudessa tiistaisin klo 9.30 seuraavina päivinä: 8.9., 6.10., ja Lisätietoja: Kuivaniemen kirjasto, p Koko kansa lukee Itsepalvelutiskin käyttö on suosittua. Asiakaspalvelijoille jää aikaa enemmän neuvontaan ja esim. lukuvinkkien jakamiseen, toteaa taustalla kirjastonjohtaja Minna Halonen. KIRJASTO TIEDOTTAA Iin pääkirjasto ja Kuivaniemen kirjasto ovat siirtyneet talviaukioloaikoihin. Talviaukioloajat ovat voimassa Ulkonäyttely avautui heinäkuussa, ja se on esillä vielä syyskuun 20. päivään saakka. Näyttelyn kuvat ovat nähtävillä myös nettinäyttelynä sinikoski.com -sivustolla. Näyttelystä on tekeillä Endless Summer -julkaisu vielä syyskuun aikana. 7 Iin pääkirjasto on avoinna ma ke, pe klo to klo la klo su suljettu Syyskuussa kirjastot ja kustantamot tuovat e-lukemisen helppouden kaikkien ulottuville. Kolmen viikon ajan Tommi Kinnusen Neljäntienristeys ja Kaj Korkea-ahon Gräset är mörkare på andra sidan -teokset ovat luettavissa rajattomasti e-kirjastossa. Kirjat voivat olla kampanja-aikana lainassa vaikka koko kansalla yhtaikaa. Niitä voi lukea helposti verkossa samaan tapaan kuin avaisi nettisivun. Kirjat voi myös ladata omalle tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimelle. Lainaajoista ei tarvitse huolehtia, sillä kirjat palautuvat automaattisesti laina-ajan päätyttyä. Kampanjakirjat Neljäntienristeys ja Gräset är mörkare på andra sidan löytyvät syyskuussa kirjastomme verkkokirjastosta sekä osoitteesta ekirjasto.kirjastot.fi, joka on yleisten kirjastojen yhteinen e-kirjasto. E-kirjastosta löytyy myös muuta luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa. OUTI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan kuuluu tällä hetkellä 579 e-kirjaa. Tarjolla on kauno- ja tietokirjallisuutta sekä aikuisille että lapsille. Lainataksesi e-kirjan tarvitset kirjastokortin ja salasanan, jonka saat kirjastosta. Kirjaston e-kirjat löytyvät OUTI-verkkokirjaston kautta osoitteessa Kokeile erilaista, sähköistä lukuelämystä! Lehtisali avataan kirjaston aukiolopäivinä klo 9 Kuivaniemen kirjasto on avoinna ma, ke klo ti, to ja pe klo la - su suljettu Iijoen inspiroimat Teksti ja kuva: Senni Karvonen Etsivien toimisto sijaitsee Nätteporissa, Iin kirjaston alakerrassa. Löydät meidät myös Facebookista Iin etsivä nuorisotyö sekä tavoitat whatsappilla, tekstiviestillä ja soittamalla: Päivi p tai Esa p suuntaan, Niskala kertoo. Etsivien apu on vapaaehtoista, ja nuorelle tarjotaan tukea vain, jos nuori sitä itse haluaa. Keskustelut Etsivien kanssa ovat luottamuksellisia ja ensisijaisesti perustuvat nuoren itsensä antamiin tietoihin. Nuori voi olla yhteydessä itse, tai Etsivät ottavat yhteyttä. Nuoren kanssa voimme käydä vaikka kahvilla tai kävelyllä, jos hän kaipaa juttukaveria ja aikuisen huomiota, Etsivät vinkkaavat. Myös vanhempien, kavereiden ja lähipiirin toivotaan rohkaistuvan ottamaan Etsiviin yhteyttä, jos huoli nuoren tulevaisuuden suunnasta kasvaa. KulttuuriKauppilan taiteilijaresidenssiin saapui elokuussa kaksi uutta vierasta: suomalainen valokuvataiteilija Maija Laurinen sekä slovakialainen taidemaalari Michal Czinege. Pariskunta tuli Iihin Bratislavasta, missä taiteellisen työnsä ohella Maija työskenteli väitöskirjansa parissa ja Michal toimi maalaustaiteen professorina. Kahden kuukauden mittainen residenssijakso Iissä mahdollistaa heille keskittymisen pelkästään taiteen tekemiseen. Michal halusi irtioton päivätyöstään, sillä hän kokee, että taiteilijana pärjätäkseen taiteelliseen työhön on panostettava ja suhtauduttava kunnianhimoisesti. KulttuuriKauppilan residenssi löytyi sattumalta. Maija oli muutama vuosi sitten Lapissa ja soitti Michalille Bratislavaan kuulumisiaan. Puhelun lopuksi Maija heitti ilmaan ajatuksen pohjoiseen muutosta. Michal alkoi siltä istumalta etsiä residenssiä Pohjois-Suomesta. Pariskunnan mukaan Ii tarjoaa hyvän mahdollisuuden keskittyä työskentelyyn. Myös paikallinen taiteilijayhteisö saa kehuja vieraanvaraisuudestaan. Kuten useille aiemmille Iissä vierailleille taiteilijoille, Iijoki on myös Maijalle ja Michalille inspiraation lähde. Taiteilijat seuraavat jokea ja sen muutoksia päivit- täin ihmeellisellä tavalla se on päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen erilainen. Slovakialaiselle Michalille innoitusta tarjoavat lisäksi suomalainen taide ja tavallinen iiläinen arkielämä. Iin nuorisotila Nurkan syksyn aukioloajat Ma kiinni. Ti, ke, to ja pe klo luokkalaiset, klo luokkalaiset 17-vuotiaat. Kuivaniemen nuorisotila Majakan syksyn aukioloajat Ma kiinni. Ti, ke, to ja pe klo luokkalaiset, klo luokkalaiset 17-vuotiaat. Toiminta on päihteetöntä! Tervetuloa! Residenssijaksonsa aikana taiteilijat opettavat Iin lukiossa ja vetävät taidetyöpajoja KulttuuriKauppilassa. Kaikille avoin kaksiosainen taidetyöpaja järjestetään sunnuntaina ja klo Vierailunsa päätteeksi taiteilijat järjestävät taidekeskuksessa yhteisnäyttelyn. Näyttely avataan klo 17.30, ja se on esillä tiistaista sunnuntaihin klo Maalauksia, valokuvaa ja videoita yhdistävässä näyttelyssä on esillä pääosin Iissä syntyneitä uusia teoksia. Lisätietoja: Vapaa-aikaohjaaja Akseli Hinkkala p Nuorisotyöntekijä Marjo Nikka p Palvelulinja IIKKA:n AIKATAULU Maanantai , Räinänperä th E Räinänperä th P Praavantie Ojakylä Pihlajakarin th, paluu, Ojakylä *T4 Räinänperä KERTAMAKSU 20 km 5,50 6 km 3,30 25 km 6,10 9 km 3,60 30 km 6,80 12 km 3,90 35 km 7,40 16 km 4,70 Lapset alle 12 v puoleen hintaan. Tiedustelut ja tilaukset: Palvelulinja IIKKA puh Muut tiedustelut: Jukka Rajala puh Tiistai Oijärvi Pentinniemi *T1 Oijärvi *S1 Matilantie *T1 Yli-Iintie Lamminperäntie Ruohola Närränharjuntie Harjula Hyry paluu Ii paluu *S2 Hyry Oijärvi, Torstai Keskiviikko Vuosiojan th *T4 Yli- KUTSUOHJATTU KULJETUS - Kutsuohjatussa kuljetuksessa Palvelulinja IIKAN voi tilata ennakkoon puhelimitse lyhyisiin siirtokuljetuksiin. Esim. kotoa terveyskeskukseen, kaupasta apteekkiin ym. - Kuljetukset suoritetaan tilauksista ja niistä muodostuvien reittien mukaan. - Kutsuohjattu kuljetus rajoittuu lyhyen ajan vuoksi pääsääntöisesti Haminan ja lähikylien ympäristöön. - Kutsuohjatusta kuljetuksesta peritään asiakkaalta linja-autoliikenteen kertamaksu , Asemakylä Raasakka th Patosilta Ylirannan koulu Virkkulantie Voimalaitos Nelostie paluu Yliranta *T4 Raasakka Perjantai Kantolan th P Laitakarin th Päkkikangas paluu Päkkikangas Kantola MERKKIEN SELITYKSET *T1=ajetaan aikataulukohteen kautta vain tilauksesta *T4=reitti ajetaan niiltä osin, mihin on matkustajia *S1=kerätään Seniorituvan asiakkaita, klo 8.00 kaupalta *S2=Seniorituvalta n. klo 15.00, auto käy Sale -kaupalla ennen Oijärvelle lähtöä. LIIKENNE - Palvelulinja IIKKA liikennöi aikataulun mukaista reittiä ja pysähtyy tarvittaessa. - Palvelulinjan aikataulu on suunnniteltu niin, että se voi poiketa reitiltään esim. asiakkaan kotipihaan. - Merkityt aikataulut ovat ohjeellisia. IIKKA ei ohita aikataulupistettä ennen merkittyä aikaa. - Mikäli asiakas haluaa IIKAN poikkeavan reitiltään, on tilattava etukäteen p Paluureittiaikataulussa on vain lähtöaika. - Paluureitti ajetaan niiltä osin, mihin asiakkaita on menossa. - Reittiliikenteestä peritään asiakkaalta linja-autoliikenteen kertamaksu.

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2015 Ke klo - ke Sanna Koiviston Minun suvantoni -näyttely Laajasta ja monipuolisesta tuotannostaan tunnettu iiläinen kuvataiteilija Sanna Koivisto haluaa Nätteporin näyttelytilaan avautuvalla näyttelyllään Minun suvantoni tuoda esiin kotiseutuaan ja sen kaunista luontoa. Ma la Pohjois-Iin kyläjumppaa maanantaisin Iin työväentalolla, Pappilantie 1, Ii. Naisten jumppa pidetään klo , ohjaajana Eila Fäldt ja miehet klo , ohjaajana Paavo Halonen. Jumpat sisältyvät kyläyhdistyksen jäsenmaksuun, joka on e/talous. Rahat voi tuoda ohjaajille, ja talolta löytyy välineitä. Muistakaa ottaa myös juotavaa mukaan. Ti klo Syysillan sävelhartaus - Lauluyhtye Vox Mirum Syysillan sävelhartaudet Iin kirkossa, Puistotie 2, Ii. Oman seurakunnan musiikkityön hyväksi käsiohjelma 2 euroa, sisältää hartauspuheen ja yhteisvirsiä. Vapaa pääsy! Ti klo Syysillan sävelhartaus - Lauluyhtye Cappella pro Vocale Syysillan sävelhartaudet Iin kirkossa, Puistotie 2, Ii. Oman seurakunnan musiikkityön hyväksi käsiohjelma 2 euroa, sisältää hartauspuheen ja yhteisvirsiä. Vapaa pääsy! Ke klo Ympäristöyhdistys 30 vuotta juhlaseminaari Iin ympäristöyhdistys 30 vuotta avoin juhlaseminaari Nätteporin auditoriossa, Puistotie 1, Ii. Suomen luonnonsuojeluliiton Iin paikallisyhdistys viettää 30-vuotisjuhlaansa kaikille avoimessa juhlaseminaarissa. Tervetuloa! La klo Suomi-Venäjä-Seuran Iin osaston 70-vuotisjuhlakonsertti Nätteporin auditorio, Puistotie 1, Ii. Musiikin monitaiturin Sini Tuomisalon mukaansa tempaava konsertti romansseja ja rakastettuja tuttuja sävelmiä suomeksi ja venäjäksi. Su klo päivätanssit Duo Matias & Pentti Nordström Kuivaniemen seurantalolla, osoite Kirkonkyläntie 17. VANHUSTENVIIKKO 2015 IiKALENTERI Iissä Su 4.15 klo kirkkopyhä, bussikuljetus, ruokailu ym. ohjelmaa, Iin kirkko (reitti kirkollisissa ilmoituksissa). Ti 6.15 klo 9.30 satutuokio. Mummu ja Pappa lukevat satuja lapsille, Iin kirjasto kuntojumppa, avoimet ovet, Yli-n maamiesseurantalo lauluja ja loruja ikäihmisille, Iin kirjasto. Haminan koulun eskarilaiset. Ke avoimet ovet Nikkarin kuntouttavassa päivätoiminnassa. Kahvitarjoilu. klo Ikävirkkujen toimintapäivä, Väli-n seurakuntatalo (tarkempi ohjelma kirkollisissa ilmoituksissa). To ikäihmisten liikuntapäivä, Nikkarin päivätoiminta. Kuntojumppa, ravintotietoutta, kahvitarjoilu, sauvakävelyä, frisbeegolf, pihapelit, venyttely, rentoutus. Arpajaiset Iijoen merkitys Iille -luento, avoimet ovet, Nätteporin auditorio. Pe yhteislauluja, Nikkarin päivätoiminta. Iin Laulupelimannit. La lavatanssin alkeiskurssi, avoimet ovet, Iin työväentalo lavatanssin alkeisjatkokurssi, avoimet ovet, Iin työväentalo. Kuivaniemellä Ma 5.15 klo Harmaat Pantterit -näytelmä. Kapina Käpyhovin vanhustentalossa. Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Vapaa pääsy! Väliajalla puffetti. Ti avoimet ovet seniorituvan kuntouttavassa päivätoiminnassa. Kahvitarjoilu. Ke ikäihmisten liikuntailtapäivä, Senioritupa. Kuntojumppa, ravintotietoutta, kahvitarjoilu, sauvakävelyä, frisbeegolf, pihapelit, venyttely, rentoutus lavatanssin alkeiskurssi, avoimet ovet, Kuivaniemen nuorisoseurantalo lavatanssin jatkokurssi, avoimet ovet, Kuivaniemen nuorisoseurantalo. To satutuokio. Mummu ja Pappa lukevat satuja lapsille, Kuivaniemen kirjasto. Pe 9.15 yhteislauluja, Senioritupa. Kansalaisopiston kansanmusiikkiryhmä. Su päivätanssit, Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Eila & Luksus. Liput 10. Puffetti. Kaikkiin vanhustenviikon tapahtumiin on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumisia. Lisätietoa vanhuspalvelut p (Ii) ja p (). Yhteistyössä: Eläkeliitto Iin yhdistys, Eläkeliitto ry, Iin Eläkkeensaajat, Kuivaniemen Eläkkeensaajat, Iin eläkeläiset, Iin kunta/ii-instituutti liikelaitos/liikunta, tapahtumat, kirjasto, kansalaisopisto, Iin seurakunta, Oulunkaaren kuntayhtymä/iin vanhuspalvelut KYSY KIMPPAKYYTEJÄ TUTTAVILTA TAI TARJOA KYYTIÄ! Tai ota yhteyttä eläkeläisjärjestöihin: Eläkeliitto /Anne Väätämöinen p Kuivaniemen Eläkkeensaajat/Sirkka Junes p Eläkeliitto Iin yhdistys/pirkko Honkanen p tai Martti Jyrkäs p Iin Eläkkeensaajat/Salme Tanninen p Iin Eläkeläiset/Martti Liedes p To 1.15 klo satutuokio Iin pääkirjastossa Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio samoina päivinä klo Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Ti 6.15 klo satutuokio Kuivaniemen kirjastolla Su klo päivätanssit, Eila & Luksus Kuivaniemen seurantalolla, Kirkonkyläntie 17. Su klo Syyssoitto Valtarin koululla, Koulutie 2, Ii. Kahvikonsertti, lippu 5. Esiintyvät mm. Iin Laulupelimannit, Kuivaniemen Pelimannit, Akustiset, Remolo, Soirinki ja haaparantalainen Juuret Suomessa kuoro ym. pohjoissuomalaisia esiintyjiä. Su klo päivätanssit, Teuvo Vuoti & Captain Kuivaniemen seurantalolla, Kirkonkyläntie 17. Ti klo satutuokio Kuivaniemen kirjastossa To klo satutuokio Iin pääkirjastossa Päiväkotiryhmille järjestetään toinen satutuokio samoina päivinä klo 10:15. Ryhmille on ennakkoilmoittautuminen. La klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat Huilingin tapahtuma-alueella, Puistotie 3, Ii. Lisätietoa ohjelmasta: Ii-instituutti liikelaitos/ Riitta Räinä p Markkinapaikkavaraukset: Haminan vanhempainyhdistys/ Pekka Nevalainen p IiKALENTERI on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa maksutta kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Myös netissä ii.fi/kalenteri sekä ii.fi/ilmoita_tapahtuma

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN 03 2015 Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN Kunnanhallituksen perustaman kouluverkon kehittämistyöryhmän laatima selvitys kouluverkko- ja päivähoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

SYYSKUU Tervetuloa! Puh

SYYSKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista 24.10.2017 Kuntalaisten osallistaminen KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA: Lukiolaiset: Millaisessa Kemissä

Lisätiedot

LOKAKUU Tervetuloa! Puh

LOKAKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

KESÄKUU Tervetuloa! Puh Amurin TEON TUPA ry. Yhteistyössä: Kohtaamispaikka ikäihmisille Tampereen Amurissa

KESÄKUU Tervetuloa! Puh Amurin TEON TUPA ry. Yhteistyössä: Kohtaamispaikka ikäihmisille Tampereen Amurissa Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.01.2018 Aika 15.01.2018 klo 10:00-13:55 Paikka Iso seurakuntatalo, Pappilantie 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Maaliskuu 2017 LUMA TIEDEKERHO LAHDEN PÄÄKIRJASTOSSA Alakoululaisille suunnattu, hauska ja jännittävä LUMA Tiedekerho tiistaisin pääkirjaston lastenosastolla!

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World!

Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! Turun Kaupunkilähetys -projekti a.k.a. The Best Project In The World! SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki -toiminta on tarkoitettu eläkeikäisille (60+), jotka ovat kokeneet elämässään muutoksia ja luopumisia

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU:

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU: JÄSENKIRJE 2/2010 Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry Isokatu 47, 90100 Oulu, 4 krs. Puh. 044 287 1136 pp.epilepsia@luukku.com http://epilepsia.fi/pohjois_pohjanmaa TOIMISTO: Yhdistyksen toimisto sijaitsee

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2018 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2017 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA Kylärekisteri ja kylätalorekisteri Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken tiedotuksen teidän kylien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

MARRASKUU Tervetuloa! Puh

MARRASKUU Tervetuloa! Puh Toimintaa järjestää Amurin Teon Tuvan Iltatupa-hanke, jonka tavoitteena on alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen, ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä käytäntöjen

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla

Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola. Neljä tapaa. vaikuttaa Vantaalla Risteys oli vaarallinen. Siksi minä puutuin asiaan. Satu, Ilola Neljä tapaa vaikuttaa Vantaalla Miksi osallistua? Kunnassa päätetään monista asioista, jotka vaikuttavat arkeesi: esimerkiksi kouluista,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Näkövammaistyö Kevät

Näkövammaistyö Kevät Näkövammaistyö Kevät 2015 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten kevään 2015 toiminnasta.

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

TERVETULOA VETURITALLEILLE!

TERVETULOA VETURITALLEILLE! TERVETULOA VETURITALLEILLE! Veturitallit on Jyväskylän nuorten ja nuorten aikuisten aktiivisen toiminnan keskus. Veturitalleilla nuoret järjestävät oman elämänsä näköistä toimintaa. Ota Veturitallien työntekijöihin

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä

Siikalatvalla 2012. to 10.5. K-market Eväsreppu, klo 10.30, salaattilounas Apteekilla klo 12-15 terveydenhoitaja tekee diabetesriskitestejä Siikalatvalla 2012 Kestilä: ma 7.5. Kestilän peruskoulu, liikuntasali, Jokihelmen opiston lajiesittelyt: klo 19.00-19.45 Lasten liikunta, Minna Huhmarniemi klo 19.45-20.30 Funktional training, Minna Huhmarniemi

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot