Finnish American Historical Archive and Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnish American Historical Archive and Museum"

Transkriptio

1 Finnish American Historical Archive and Museum FINNISH FOLKLORE AND SOCIAL CHANGE IN THE GREAT LAKES MINING REGION ORAL HISTORY PROJECT (Funded in part by the National Endowment For The Humanities) F.F.S.C.G.L.M.R. DIGITIZATION PROJECT (Funded in part by the Keweenaw National Historic Park Advisory Commission / U.S. Department of the Interior, National Park Service) CONDITIONS FOR USE OF.PDF TRANSCRIPT: Finlandia University, formerly Suomi College, holds the exclusive copyright to the entirety of its Finnish Folklore and Social Change in the Great Lakes Mining Region Oral History Collection, including this.pdf transcript which is being presented online for research and academic purposes. Any utilization that does not fall under the United States standard of Fair Use (see U.S. Copyright Office or Library of Congress), including unauthorized re-publication, is a violation of Federal Law. For any other use, express written consent must be obtained from the Finnish American Historical Archive: PREFERRED FORMAT FOR CITATION / CREDIT: Maki, John, Finnish Folklore and Social Change in the Great Lakes Mining Region Oral History Collection, Finlandia University, Finnish American Historical Archive and Museum. Note: Should the Finnish American Archive be a resource for publication, please send a copy of the publication to the Archive: Finnish American Historical Archive and Museum Finlandia University 601 Quincy St. Hancock, Michigan USA fax:

2 1. '!his is an Oral History taken on December 15, 1983, by Loes Niemi of Kaar10 H. Lehtinen, age 91, Newport, Newport, New Hampshire. ~e original transcript is in the Finnish language. THmH. on nyt Suamen kiella, elhmh. kerto, Mr. Karl H. Lehti.lsen kansa, ikh. 91, Newport, New Hampshire. Ottetdu JoulUkuun 15 p., Mr. Lehtisen kotissa. Niemi: Herra Lehtinen, mikb. on nyt teidun tjiysi nimi? Lehtinien : Mlnun tliysi nimi on Karl Hjalmar Lehtinen, 62 S<:nnet St., Wewport, New Hampshire Hyv!i. J4 te o11tte kuinka vanha kuin tull1tte Suamesta? L: 20 vuotta vanha. Ja missr Suomessa te synytte? L: Kaukkolan kyllhssr, Lappin pit~hssr, Porin ja Turun lirnissr, Heinakuun 27 p. I: Ajatelle trssti, teidun n~est!. NimittikB teid! vanhemat teidhn muun ihmisen jilken. Onko teilli toisia sukulaisia Jolla on sama nimi? L: Ei oue. :&1ka minn'a usko ett ne on. Minn'a. olin vanhin. Synytteko kotooa? L~.ro. EihHn saunnassa'1 Jotku Suanalaiset syntysa~assa. L: Minun is~ kierehti minun kotin rakennemistm.; hhn rakenti Ben ite. Ja sill~ ett~ asuivat napurissa mutta tykk~si p'8!lst~ kodia siksi kuin minm. synnyn. Min~ olin ensimuinen joka on syntynyt minun kotissa. To, 1"0. Onko se Lehtinen niidi koskan muuttw1lt? Onko se aina o~ut Lehtinen? L: Be on ollut aina Lehtinen. Ja sitten teilli oui kuinka monta velji ja sisarta? L: Oil 5 vej.jia ja 3 sisarta. MikH oli teidhn vanhempien nimett? L: 01i Edla Gustava Antt11a (ty8~imi) j a isl oli Kal1e Lehtinen koto nimi Tarh~!So. HyvH.. Olitteko te ensimainen teidun perhest~ tulla Amerikan? L: Oil, ensimuinen Mutta, teill~ an veli t~ll~ Newportissa, eik8? L: tfo Ja hurl tuli B: HYnen nimi on L: Vihtori Lehtinen

3 Mik~ vuoai 81 tte ~ull1tte Amer~aan7 2. L: MihinkH.tullitte? Laiva.1ld L: 'rullin laj. valla Quebeckiin, Kanadaan. Ja Bitten t:~~ksken seilli'tte kuika tu11itte junalla sii.th. L: Siten t~ jun&lla lipi lok>ntrealia~ ja Bitten Port Huron~ Michigan~ tullin yli raija. Ja sielth. Chicagon kautta lronwood~ Michigan; minulla oli tuketti. 01ikko teillh. rahaa maksa ticke't'tiny KUkka maksoi teidkn tickettin? 11: Oli raha maksaa mutta oli kaikkesta paras lukki kun minnulla ei ollut rahaa silloin kuin minn. oisin sitti raha tarvinyt ensimh.i.sen kerran. Kuin minnun pitti tulla diakanniksi. Ja se se oli minnun elhmin paras lukki etti minnulla ei ollut siti ticketi raha silloin. Ja voi sanoa ett'a sill. minnun luonto oli-kehity v6hbn toisen laiseksi kun tavalla. Minnulla oli n~in hyv& lukki ett& minnulla oli sengi tiennatta. B: Suomessa tal A:iIerikassa? L: Ii: "L; Tillu'. TillH. Amerikassa. Jo, kaikki meni niin hyvin teillh.. MitH. te muistate teidbn laiva matkasta? Kuin tullitte laivalla. Oliko siellh. paljan ihmissik? Olikko paljan Suomalaisia s~la matkalla? Tullitk8 te Englandista? Yo, s1~01n olli la1van matkustajia Suamesta ast1 ja n~~ paljon kuin suinki voi tulla silli joo paikkassa miss'&. oli, joka paikassa oli kova pust8. m,*-aan. Mlsti te 18hdittet Hankossta? L: Hangoniemesta lhhill Ja, niinko tavallisesti L: Ja siten tul1tiin Live:rpoo1in ja tiedusti Hullin kautta mutta 8ii116. pitt vartua useamin vuorokautta ennenko pili At1anti 1aivm. Be oli pieni, 13,000 tonnin kantavan 1ai va, mutta sannoi vatt ett6. se on uusi, byvi 1ai va. Be menne Quebecin, Kanadm. Ja siihen mennin. Pelklisitk8? L: Ei, justiin pell'anyt. Ollikdteillra f'armi Suomessa, Lapissa.? L. E1 ollut, mutta kotipa1kka oli p1eni mutta minnk mennin bet1 kuin minni tull1n 14 vuotta, minnl alloin bet1 ty8ssi tal01ssa ja niin kuin perhe kotona n11n Ben takia olin N Lc: Mit1l. i511. teki? Be oil rakennus mies ja talvella se oil met}}. tbyssm.; kesh.ll'd. rakennsell'd.. Ja, niinko thollh. Amerikassa tehdiin. Farmilla kes8.l1& ja talvella metshss&.

4 Ja minnh. alloin heti s1u!st!l~.ji)h.un niin pajyoll kuin mahdolista AJlJerikan ticket1 rshaa. N1in nuorena? Jo. Silll minnb. olin niissb. talois~a miser olin ty8ssu. paljon niiitk Amerikassa o~eita ja ne kertoiva mitjen tulllk tuodettiin j a mit~en tienattiin ja mini ai-jatellin ettu. minu. mennen sinne~ oli mitr muta hyvhnssu.. II Jo..1;0; 011 vhhhn sittb. Amer1kan kuumetta! Eiko? Etti pitti p~hst~ Amerikan! ~ Yo, Vaikka se diaconnoiti menni siinl muttl siitl huolimatta, mini men niin takia kuin minnl sa&n rahan kuin se sanoi, Be minnl.m tuttava, ettl kuin minnl pyyddiil siuth. ticketi rahaa., sanoi etth. sinnl ollet liika nuori kuin minnl olin erittlin piinen kokoinen. Etti niin sinnl ollet liika nuooi ja tb.1ll on rsskat ty8t. Mutts. Be el ~lloitanut? Ei, siuk minnh. mennin seuravsna pkivbnr 2,500 yalka syvun yhtu' painoa tybssr siinh. luhes 2 vuotta. ~inniin ty8h8n ja,~ Deuravanna psi vena kuin pujsi v~t Ironwoodin, k8? t Yo. Niin, pari vuotta siinb. kat vonnossa ty8ss&? Mbntrealin kavannoisa? ~ 3(0. Ya siilli sannoitiin etti silti pannan pois nyt vkhhn ajaksi, singli miehet, fammelli miehet saivat ola tybssi. Ja minni menin kysymun itse silti kaptennilta ett~ milloin plsen t8k.aisin tybh8n, niin se sanoi ett~ sattu 2 kuukaudeten pusti. He otta uudestasn. Ja minni mennin kaivantoan tybh8n, niin minn~ menin karpentbrin ty~m. Ja kuin minni olin ka.ks' viikoa ollut siini, niin minnut paantiin ettu mieheksi. :I N1h p1m? Ḷ 'Ṅ:.ro, Suamalaiset ovat kaikki k~entoria! Nikkaria, eiko? No, nyt, Mr. Lehtinen. Puhuuta v'tihhn koulutukksesta. oli Suameasa jota klvi tte? MUistatek8? Mink! laisia koulua te ~ Minun kotipaikkala oil siihen aika vasta kktokoulua.. Ilsin pi t'iij RllK oli jo kansa koulu mutta kie'tokoulussa, me k8yhempia lapsia, meill! 011 senssi klijvk sattu pari kertll vuodcessa ee mllh.t'! aika mikll kiertokoullula olio Oil sennsi mennh.. Mutt a monnellk koyhh.11k perhellk oil kys~s onko l~silla tilaiauus k~tll kiertokoulua, vateidedhn ja ruovan puolesta; se oil hyviri tiukka elhmb.. Janiin me unsiampia lapsia, me keskustellimme montako vol penna kouluun. N Jo, jo; eri homma, eiko? lempi opettajia? Muistako te olenkann teidhn opettejia? 01ikk8 tem1h. L: Muistan. Siini oli vaan yksi opettaja minun koulussa. Ja se opetta,ja. oli sema opettaja joka opetti minun aitia. 01i vanha mes. Ja 8~ Dim! oli Orre. B: Oliko hkn byvu. opettaja? L: OU. oiken malttava minun mielesth., ja kbrsi v'8j.inen N Missi te oppitli p1o1huvan ~glanin kieltb.?

5 L: MinlJ I a11oin jo jonkun Bannan lai";~la. Niinko numerot MennitkB te ollenkaan ilta koulua? TiillK New por'tiss at L; Minnu' ku'vin Mootreal1ssa ja minnu' kh.vin Newportissa. Usiampia tal via. PittikB niin tehdh. enne~ tuli kansa18,iseksi'l 1,.; KYlli se auttoi siini saada yloiset tiedot nimissti ja se1laisesta. B. Miki vuosi te tullitte kansalaiseksi?,~. Kuin ajatella lapsin vuosista, mikh. on kaiken illoinen muisto? Suomesta, esimerkkisi? milkava L: Piku poikani, minun mielest~,oli/kuin &iti prukas sanaa etti, menkih. nyt poijat kalaan; minnh tykhsin saata kaloja. Ja kyllh se Bitten l'shtetiin; ja muistan manta kerta, tuliin puoliy8 &ikana takasin. OUko keloja? L KyuY. No. Be 011 s1l1oin byvh. klisky, etth. kalan. OllikB surulisia muistoja? Lapsutesta? L: Ei, meillh. satttmut. Eik. l'8heisiu' tapauksia. OnnetumUksia, kuolleita? L:' Ei ollut lkheisia tapauksia sella!sia. huoletomia. En minh. muista. Oli enemhksia hyvin Oliko vanhemat kirkko ihmisia suamessa? L: Ei, ne aile ollut. Asuttiin kokko pitkisti kirkosta mutta iskkin usein, pyh! puiv!t se pi tti vbhin niinko kirkko pyhin! ett'a se ed:. jurri tehnyt pyhin! mutta kuin veisailli ja luki. Niink8; OI'! aellaissia muistoja. ~: Yo. H: Te muistate vamasti teidln rippi koulun? L:.ro 0111 p&1.jon lapsia rippi koulussa? L; 'So, oli kokko pa.1.jon l~si Mui.ten vanhempat oppetivat uskonta, periaatei-ta. L: ~o; ne olivat ~iivoja ihmisih.; ei k~tettu vh.kijuomia eikh. tobakka. Ei ollenka? ~ Ja~ ette te aile k~tknet itsekhn? L: Ei ole,

6 5 JH.B.tet'a. se koulutus asia sihen. Ja puhutaan vhhh.n teidhn teist'a.. Te jo keroitte kuinka mennette -- suomesaa jo nuorena teitte ty8tl ja $~tite ranaa tull~ Amerikaan ja Bitten te keroitte kuin tullitte ~ntre~in ~vant0 ja olitte ~ill~ 2 vuotta, jalopuksi nikarriksi stell!, mitk muuta te ollet tehneet7 se JJ1keen1 ~ntrea1in jk.1.keen? Si11R minul1a oli prlmihrk se ettr mini en yhdessi ty~ paik~aa olle ~nt~ yuett~i minnr tykklu!n muuta eri tybpajkoja. Ja siten mini ajatellin kun Montre4lisa, alllft ei ollut muotakun se kaivanto vain. Ja siten minula e1i tutava poika ~ielli tuli minr n8.in aen Montrealisa ja se 1Hhti takaisin Newportin se 011 NewporttS'aa - ollut ennen ja tuli sie1tr :t.bntre8.lin ja IDini tul1in Ben kansa Newportin kun S'anoi etti tul1r on tehtaita ja tun. on met8. ty8tl je. monen1ai~ta u1koty8tr muutekin rakennuksia -- ettr ei vaan olle se yksi kaivanto niinko Montrealisaa. Nitn s~ll~ minnh. tullin tlnne. Be 011 vuos1 '14? Ii: N Jo, ja silloin alluusa ollut muuta sensia tulll kuin met! t,-88t6.. yhdelle meti kompanille samaalla viikolla kuin ~]rn~ $ota ~oi, viiko. Minna mennin -- kreipa ko~ania 011 stell! l~es vuoden. mennin ka upunkin ty88hin. Nevportissa? MinnM. menn1in rh~ He~akuun 15~, Ja Bitten mnni L ;10 Ja Bitten vielli seuraval1a t.uyella menin nella. to;l~elle ~eta. k~!>~;ll.1e, &0 sie11~ ~tkty8&s& paljon su~a1~~a1 t Olio Sielli oli p~jon suam~aisia. soomalusia. Toisessa paikkassa mies tl, Wkk:;t I' Niinko ~ Mutt a sinnl toisessa paikkasa oli--koppen barkkisa tehdiin--sielll ne paanivat minnun saha.fiilariksi. MinnY. fiilasin saha. Samaana plivunh., iltaphivrn~. Siten seuravana vuonna minna menilin-alloin kutovehen tain. Newportissa, mennin kutoma tehdassen. Mutta pb.b.tin kuin stell! oli semoisia, ett! kuin ne alkoivat tybtl, ne siihen ~8s lopettivat ty8n. Etttine mutta koit.tanut. Minn~ ajatellin ettl en minnl te Bittle Minnl olin sielli lrhes 3 vuotta ja se oli nuffiksi. Jo, Jo; te ha1~sitte menn~ etenpuin. Kss &a, L: 8i tten mink mennin muihinhommin. 8i tten minn' mennin rakennus homiin j a IHhdin New Yorkiin Ja sill' viis in katsomaan mailmaa ja oppimaan jot skin muutaa. 11 Te ollitte jo aviouitoea? L Jo. Ja Bitten kuin minni t:i1llin sielti, minni ostin itselleni famin, johoin minnulla oli Kuin tulli tte takaisin Nev Yorkista? t; Niin, oli jo suamesta alkain, ollin sielll tehnyt maaty8di niissi taloissa etti olin Ben takia jo niin meilll oli k\~all8kin --- minnun vaimoni oli kens maa kyllbstl ollut kotooa hbnelll ja vatiossa ja me-prltimme ettk ottaume fanni siihen aika.. Kuinka kaukana Newportista? t. VHhH. yli 3 Ulailia. Ja siten ~tin farmin ja kb.vin vuhi! ty8ssk ulkona muuvalla

7 6. ja siten kuin sain kylliksi lehmia, niin sitten alloin maito busineksen. Kuustoista vuotta, joka aamu, vein maitoa kaupunkiin. Niinko? Taloota talon? L: Jo, jo. Ja sitenkuin prlsin a,lkoin siiti, minni aloin ostamman taloja; noin apartmenti taloja. N OlUtte viell! fannilla? L: Jo, melkein hetti kuin luhtin :farmilta, Bitten minnh. vasta ost-in niith.. kuin minnh. my8in :farmi, kuin minnun vaimoni kuoli Ja siiten Vuoona? Muistatko? MikM. vuosi se oil? ~; '40; leikauksen takia; se lekauksen jdhdosta; niinko vahinkosta tal silli viisin; trnni pai vkni minnll. uskon jo sll.ll.stethn jo siitll. viasta - blood clot - niin Ben viasata se kuoli hyvin HHkiHn. Niin siten minnll. ~Bin farmin ja niin minnk en sittk voinnut pitti vaikka mennin tois~in naimissen mutta minnll. huomasin slink vaimossa oil niin paljon vikka ettei vaikka se luulli ettk farmilla pll.li.rill. taikka on terve mutt a ei se vika parantunut. Niin sitte minnu. alloin ostammaan taloja - apartmenti taloja. B: MitK te niili teitte? L: Melken kaikkissa oli korjausta kuin minnk ostin &in' sellaissia ettk tinkemalla sain. Ostitte alha11a ja ~8tte korkeall1a. Kuinka montta niitll kaikeasti Niin ne viellhkin teke Buy" low; sell high. It Yh' aika niit'a oil siin'a mutta kaikken kaikki on ollutyui ~. Ei una yhtennh. aikana? L~ Ei. Ja Bitten te mybti niittk ja vuokrasitte? L: Jo. Ja Bitten minni alloin myomlmn niiti ja pannin rahaa mett~hn. L Ostitte maata'l Ja meth.'l Ja Bitten myytte maata ja metro Nekin hinnat meni ylbs L: Jo~ ne hinnat ja samoin talojen hinnat. ~eilll on viellbkin taloja, eik8? L: Niin on. Kuinka manta? ~; 5

8 Ni N~ ~~aet ~~:J;y!Ul.t Amex;t~s~l o]jk~n ne t 8 pit vit pi tkii? L: 8 ttr'ltia oil k$:i.v8nossa. Mutt a sitten 011 trriir, oli 10 tuntia. N Tehtaisa? L: Jo. 9 ainakin. Mutta kaivanossa 01i 8 tuntin phivk; se 01i siitk yksi hyvk puolt. N Melka lyhkrsia. Sill& aij a11~ L Jot siin~ aikusena; mualla ty'opaikkoille. ei cuut silloin viell~. N No nyt -- puhumme teidhn socialli elrm!st!, t!hll! Newportissa. Olikko tm.i11~ p8.ljon suomalaisia? L: Suomesta? Suomesta astis jo. puolet? Mutt a eiko t'd.h.llk Newportisa& ollut paljon suomalaisia? Olliko L: Yo; kyll'a. paljon out Puolet suamalaisia t~li. Kansa. MistK teidhn ensimuinen vaimo out TIlll1 tli? L: Ei. HWIR.Mnist'd.. TuUut vuotta jh.1ken kilin minnb.. Ja missth. te lbysiste hanen? L: TH.1l11H. New portissa. Mustatko te ensimiinen phivu. tai ilta kuin tapaisitte? Eih'arl se kapakassa olut? Ol1ko se tanssissa? HalUU.' L: No, no. Tanss lss. 'tai ollko hun NlI.Yttikun hun hyvilt~? L: Jo, ei sitty. teidb.; mutta se oil tulttu - oli suuri ero kuin tulli keskivaltiosta viera Montrealista tat Iranwoodista thnne ithkaupunkin -- ty.kll~ itlkaupjdkissa oli ty8ttoj~ aivan saekiasti mutta sielly. sat hakia misty. 18ysi tiskarin. N S1elli 011 paljan ty8tt8ji mutta e1 keskivalt1o1ssa. Jo. Kuinka vanha te 01l1tte s11loin kuin tapasitte vaimon? MUistako? Kuinka vanha hun oli? t: Samman ikh.inen kun minnh.. MinnH. uskim 22 paikella. Jo, no Be on tavallista. Be on jo aika. Jot Ja teille syntty yksi 16Psi? Ja. sittenko te menitte avio1iiton? L: Jo. HRnen nimi on L Signe. Se oli eanen Sirren. Karlo Sirren. L: JQ u-.. HWlSl avioi;l.:;1\to. Ja nytte on usdestan avi 011 ittos., Signe Sirren. EnsimH.:i.sen miehen nimi oil Sirren.

9 8. N~ MJn~alaisiin laitoksiin, taikka r~in olletteko kuulunut? nhi tenvuosien IBppi? L: Se oli -- minnr yhqyin raittius seuran Montrealissa mutta minnr en yh~yt trillr mutt a minnr yhdyn tullr Forest Fire Club. Ja kuu1un viellhkin. Niin? TH.illH. oli s~a tulen vaara tkillh. metsissh.. ~ Jo, jo; ja sitten setoinen 011 Sportsman. ~~ Kreips? )joka minnh. yhdyin. J a kolmas Sportsman? (end o.f ~t~ 1 o.f tape Te k~tte kirkkosa? Jo.. Ja Kuuluitko koskan siehen socialist! heallin rbymmlln? Jo~ Kuuluin aikonaan siihen. Ja Bitten minn~ kuuluin Moosiin. Se oli vsh n fonni tapaus: minnb. kuuluin yhden Moosiin. Ja kerta kuin minulla oli yks' nainen joka kiellisi minnua, Ja minn~ en oiken tykkanyy ja minnh. yhdyyn Moosiin. Se tiesi etth. kun siellh. kuydetta viina, ettei se yhdy sieben. Ja minnk olin jonkun vuoden Mbosia. Ja kun puh~ viellb. naisista, me uriohtuime teidhn -- te ollitte kaks' kerta avio1ilt~. Eiko ni in? L: Ja.N :Toinel vaimo tulli m' 'y~skin sairak.si. Ja kuoli. Olliko hun sairaa.1asa? L: Jo, se olli tulih. State sairaalasa. SiellH. kun 00 se - vmhh.n JOt mieli s airas ; ja sitten Ben jh.1keen teilli. on ollut nata ystll.vi~. Eik8 niinf L: Jo, minulla 011 erithi.n Be Mrs. Kingsbury. Tois' kielinen? L: Jo B: Mrs. Kingsbury? L: Jo. Bitten minnb. olin Ben kansa ja kyub. me ollimme joka viikko~ pari kolme kortti partia olij os akin aina. N! PHrjHsiti hyvin? XI ~o. Ja Be kesti parikemmentli vuotta? L: 10 vuotta minna uskon. Onkko hhn viell! el~8a! L; Ei. HUn kuoli'l L: HUn kuol1. HUn oli Be joka oli ankerrana h~e seurakunnassa. L: Jo, jo. Ja Bitten siellh. seurakunnassa tuli semoinen -- menni vuh'an niinko kahtia. Kuiri osa oli meidun kannalla ja toiset oli meidh. vastaan. Kun h'an oli niin vanka seurakuntalainen j a se yhdy minnun ja nun N Jotku eivh.t yinm'arr'anyt'l L: ei ymmurrt~t ett! ei meissr mitin pshaa ole ja se pastorin rouva, se kirjoitti aina ille, Be kirjoitti Bille kaikkesta ja sitte se oli kovaasti meidhn

10 kanalle ettb. ei meiub. mithn vikka ole ettb. kylb. meiub. oikeus on alia; ei tartee sen takia olla ett~ minun vaimo on siell! mutta ei se koskaan minun kansa p!b.se eikb. -- meinnan ettb. -- tavalla siita meidb.n ama syydb. ett~ se an semoinen ett~ sittb. ei voi autta. Ett! kun hmn an semoinen saarais, niin h'anen pidb.tt! olla siell~ sairaalasa. Eik~ hhn ymmirrtmnyt ala hhnen jl!keensb. siin~ ettb. ban tie d~ mit~ me oliemme kuin bun ei tunnekaan mitb. me olemioo. B Be oil niin s8.iras. 9 It lo:~ Mutt a bun 011 Yie11i e10ssa l' u~ tos yo.. EJld>ssa-vaikka toiset ihmiset vaan ajatelivat visiin ettk se ei oile oikean ne tuomitsivat? L: yo, mutta sieii'a. on van toisen pnin sanova ett'a. se on vaan semoista, osa ihmisest'a. on kateesia B: yo, niiti on aina semoisia; seurakunnissakin on ~ Hinnu. olin aina valmis viimmllhn honed kirkkon silloin kuin hin hallus mennu., minnu. una annoin kyytik honellr jacyein hb.net ja niin sited ne ei tykkb.nyt nhhtr kuin huon istui minnun vieresoni; minnr muistan kuin siellr oli 2 tyttoi silloin. Ne tytt8t tykkks kovasti teistk? L: jo, oil meidhn kansa, ko se &iti menni Hanoveriin hospitalilin, (si11k on hyvi, iso hospitali}niinse tytt8 kuin tullaausui, postmasterin vaimo, niin se oils tahtonnut hbnnen tulla hrnnen kotiinsa mutta se tshtoi tulla minnun kotiini. Sanoi etti "I like go home". Kun se toi Ben takasiin hospitalista niin se sanoi -- se hetti (mile-?) (smile) kun se niki minnun. N Be pi ti tummn hhnen kotipaikana. L Se sanoi "I vant go home". Ja minnh. olin siith. mielesshn k1jil hhn oli t","si Amerikalainen ja se hyvhksy minn1jil niln ettt hid otti t~kn kotikse~ MlnnH. annoin suuren arval Bille... Ja Bitten hun viemeksi kuolit L: Jo. Ko se oli sokkeri taut! N Onko teillr ollut Ben jhlken ystrvia? Nais' yst's.via? L: Ei. Ei olle. Mutta kuin korti patti ystivii. Joitakin kokko sievih. tyttoj'a. TW suomalainen joka al th.ll! (Cosen-?) isba; hun on kans' kokko paljon sairas. MinnH. tarteisin oikejasti joki semoisen joka ollisi Ben paljon nuorempi etti vois tehti jotakin housi-ty8tk ta.i. se11aista. Muttakun hklih. on lapsia kans' ja hlin asu sie111 ja niin minnh. vie11r on etti voisin tehdi jotakin semoissa niinko-- mutta pith.:i.s o11a va.i.mo vois vkhlkin ruan 1aitossa ja jottakin semoista. Mutta hbnkin on jo niin paljon jo vihaate1ainen-meikrlll1set tahdo olla Ben 1aisisa. B Jo, kuin vanhemmaksi tulle. Et olle koskaan ouut Botassa? ~ Ei. Ole. Se oui y-kst asia qlll, ettb. mind' en kiirehtinut Englanin kiellen koulua. Kuin Ddnn& ajatellin -- kuiri Be mailmaan Bota alkoi siloin kans, mutta si tten kuin toinen mailmaan sota alkoi, sitten minnb. oisin jouttun ilmaan minnulla ei ollut farmia. Mutta minnulla oil silloin r~i Ja mind! olin ainua mies ja 011 n1in paljo iso tarmi ja maito rout! niin mind' sain pitdrn.

11 10. He ei ott8lut teidb.7 :F armin t aki a ~ L: Jo, ne sanoi justiin ett~ he panne minnun jonkku korkeipan luokka; ei he otta;' kun minulla on niin iso farmi. Ja silloin oli farm! ty8 kait vissiin kokko trrkeitt~ kans' ett~ uuramiehenn~ ei 'oiken voinnut otta sitta. Jo, jo; tissh. ollette Bitten kertt~ut ted:dhn sairautessda teidh. perhekunnasa, teillh. oil kaksi vaimoa; ja Bitten toinen nais' ysth.vh., niil~ kaikkillh. oil sairaus vastuksia ja vaikkeuksia. Ja te ollette jo kertanet niist~. EttH. on ollut sellaisia kokkemuksia, teidhn elim~sh.. Ja sitten puhumme thss~ vhhhri uskonuksesta. Te k~vitte rippikoul~ suamessa ja siten thll~ Newportissa te ollet mennyt thhun nykysen paikak.1mnell kirkkon L: justiin Ben takia kun se kolmas vaimoni olli Ben hyvi! kanatajia ja minnulla ei ollut mitkrn vastaan sitti; minni mennin hhnen kansa sinne te kb.ytte viellb. kirkkossa j oskus t jo, minnh. kh.vin, ja pyhh.nh. olin, mutta minnul1a on se haitta mutta samal1a kertta minnh. tykkin 011a heidh.n seurassa kuin ne an ysth.valisia minnulle ja niin samoin minnh. voin vhhh. autta nii th. kuin minn's. mennen sinne -- k011ehtia j a muuta -- niin se ei autta minnua ennun paljon kuin minnh. en juustiin pastorin puuheta kuule kuin Be on niin kaukana puhumassa -- en minn! sitth. etth. mittr hhn s anno. Jo, Be on teidbn yksi vaikus -- etti ei kuule. L~ Jo. Minnulla on paba opia ennbn. MinnH. paljon mistaan. Kun minnk olen Grangemeetingissa -- Sell minnh. pitbn kokko tlirkeanna -- ne pitth. mua sillk erikoisenna - toisena se pitth. paljon iloa siitk -- niin s~lk on vanhempia miehik mutta ne tykkk etti minni olen joukoosa - ja niin minnh. olen siellk sannotaan "gate keeper" ja niin minnk saan 100 % UnniK - ja niin ei aile kellk muilla asia. (Laughter) B: Kuinka ahkera te ollitte siin~ halli-ty8ssk? Te viimeksi osititte Ben haalin. Eiko niin? L: Yo. MinnR olen kaikken aik$.n& ollut vui tun en tickettin myy\jr. Vaikke sittr merki tse ettr minnr en olle ostanut niin paljon housia ettk minnun thyqyy ticketia myydr mutta minnr pidin Ben oiken semoisen vaki tuisena ty~nh. ettr jonkulainen ty8 pitkh. olla ja tehdr byvin. Ja niin, meidbn soitta oli kokko hyvr hsnuri soi ttaj a - oh, boy - j & niin Niin te ollitte siini haa~i homassa ja sitten ostitte Ben haalin ja siten viimeksi kuin s~malaiset vuhenni, niin se mir8ski vuhenni se haali - ne haali tilaisukset.eik8? L: Jo, ne v6henni siit! ja Bitten kuin aina jqku haali homma tai joku semoinen, niit~ on semoisia ett~ ne autta siin~ kuin ne ovat hyvi~ puhuuaia, mutta ne koitta skippata tybn tekoa. Be puhu paljon mut'ta ei paljon te tybtth.. L: Jo, nil tk on joitan semoissia kuin saivat jonkuverran nimennsa siini pikkatu mutta kylli minnh. teidun minki arvoissia ne olivat niin etti ei ne aina ollu niin kaikkia sittk mittk ne sanoivat. I Mi. tk8. sanomalehdet te saitte? Esimerkkisi suomenkielliset?

12 u. L: SuolOOnkielli - ena;ijnai~~i aaimine Ty6lIJj.ehen> taikka se tuli oikeasti siihen paikkaan, en minnl tieje tulliko se keilekkn e:riksen, 1nuuta siiten me poikamiehet, me prh.tildlne etth. tiladan t~aivaja" ja p~aen sihen ty~tt8jen tl1noituks!a, (laughter( N! NiikOT Tei ttek8 ni::tn'l L: Jo. Oti Raivaja sielli gangilla ja ksikki pani siten nimmessa siihen - ale- oma nimmensa - mikh kukkin pani If: MikM. o1.i sen seuraus? L; Noh, Bitten rupia kuvia tullemaan joka ainua visi:in. (laughter) Bitten me saimme usiampia kuvia Niin nllde vuosin aikana, teille on tullut RaivaJa siten aina L Niin tkiu8. on tullut Raivaja yhtrmitikn till!. Ja tulli minulle New Yorkin Uutiset joskus vanhen aika. PitkHn aika minulle tulli sekin extra. Minn8. tykrsin saata New Yorkin ymp8.rllt! tiedoja. Mutta Raivaja minnulle on tullut. Ja Bitten minnulle on tullut tomb. n :>nta vuotta; tmmb. minnun nuorin velli l'8hett! sieltb. Suo~sta, thmh. lehden. "'..Allasatak1.mta, alko se Allasatak1.mta? L: Jo. AlIas at akma. Ja si tten sieiib. on Aerua, KyIlkiyo, Lappi, SflkkyIB.. Ne eri pitlijb.t. Siin on La~pin Pit~B.jB. ja sit1;~...~ru~ kotikyllb. r;iihen jo~ua kulluvat: Ne on sattu sieit'8.; ~nn'8. on J.nnostunut/mIn~~aista homma sj.eiib. on. Si~llB. vkkj. k~ p8ljon kirkkosa; minnb. uskon ennempi kuin siiioin kun minnb. ollin sieiib.. SiellB. kirkko ~nnot hoitotaan hyvhssb. kunnossa, niissk pitb.jh.issb.. Ne panne paljon kirkkohojmn81l. Yksi toinen kysy~ nyt: mikk te lullette olevan teidun suurin voimat? kun katsote tasksephin? TeidUn korkein voimat, tai suuret voi1liat? MitK te ollet voinet tehdk? Kuinkan te ollette voinut tehdh. nun hyvtn? EIBmUn aijassa. L: Yks I asia on Be. EttH. minnh. ouen SUO1Dessa -- minnh. prukasin vaihta kelloja. Minnulla oil 3-4 kelloja. Aina kuin oli joku tilaisuus niinko huutokaupa tal joku sem:>inen, kuin me pkssimne vapaasti, nun 100 menntiin aina jonekin, seminen polka gangi javaihto kelloja ja joskus pyssyjh., pukkoja, ja mith. vaan. Ja minni sain stinh. se1mrk)isen ptkku kauppa innostuksen. Ja aivan varma se on tehdll. k&upp:>ij & L: lm1ostuin vih~; ja Bitten minnh. alloin niith. houseja ostemaan ja 8ilJ.rliein, kauppo1ja; even f'aridilla piti ostaa lehmih. yhthmitth.. Siinl tulli aina ka~poija. L: Ja kaikkia muitta tuli ja vei N Te ollette olllut byvi kauppan tekii'l L: Jo, se pani minut vuhrn aijate11emaan Be i110 joka on ~ti ja ostamissen vhli& etti siit& v~llt& mitk tulle; job on tavara parempia tai rsha jokoussa, se on asia. Niin se kauppa oli slink paras tekij&. Ja tkl1& pliiv&nr minnulla on semoissia paikoja kun m.i.nn& vatchin mi t~ minn~ hinnat menne. Ja siink te ollet tehnet rahoija. NiisK kauppoisa.

13 L; JO. Ja ne jotka olevat jokapaiva tybssb. tehtaissa ja eikb. aile muuta sivu tulloja muuta kuin se palka lauantai illalla~ mutta kuin minnb. countassin farmilla sen kuin minnb. countasin paljon kuin yks' lehmb. counta. paljon kuin se te~e prof1tia~ ja Be teki noin $200 vuodessa voittoa~ B: Bfin te mkrrhsitte sella1s1a L: ja JOB tuotti ennempi ja ennempi, niin se oil aina parempi, mutta se pith.h. ola muutta kin ei van se palka shekki. PidH. saada sivulta plitt. Be aikana counta. Ja niin te tei tte sen. HyvR on. ~ Ja tkllr ei olle kukkaan muu tehnyt sit! kuin minnr. He tyydyy siihen yhden housiin. Ja sii te sa sannoa etti minnulla on niin hyvr housi ettr en minnr tykkr myydr; en minnr tykki vaihta; rahaa luullis ettr se korva Ben; kuin rahalla voi saada ennempi tai vhhempi. Ja saa toisen hyvr housin. Jo, at van. PareIIID.usi aina vain. L: Ja toinen asia Be, etth. talo on sellainen. JOB talo lakka tienamasta, niin sitte pitth.h. my-ydh. poise Be on samalainen kuin lehmh.; job Be lakaa lypsamisti, niin ~ poise Mutta ~th. ei tekm sith.. ~th. kasva li8m. Teilli on ollut JOOtsiHkin. Ja maata. Maskin menne y18sphin aina. L: Jo. Nyt oils ne tallot kun on vuosia.. vq back, you know - ne ollisi kannatanut kaikki osta. Vaikka oli ikb. hinta. Be oli sillcioin niin paljon halvempia ettb. kun jonkun vuon pkb.sth. D\Vo, niihin tulli kaks' kerta ennempi. Duplasivat. Kaks' kerta. L: KyllB. minnb. ollen maksanut taxata paljon. 12. If: Varmasti. No, nyt toinen kysymy-s: Mi tk te nauti tte tehdk? huv1ksi'l L: MinnH. nautin meth. ty8sth.. MinnH. ty8k'assin mennh. met~ ty8h8n vaikka i~eksi. Kleennata ja karsia meth.; tehdh. semjista kaunistusta; hakata kaikki roskia pais; maa kasva itse kuin sii helpa vullh.. LUOnDnkansa tehdr. ijyvl on. HYvR vastaus. kuin te tykkritte pellatta kortia. Ja nyt vanhempana~ te kerroi tte minnulle ~ Jo. Siini voi tavalla 1mhoitta kaikki muut. kansa. Sib' atka. Ja. puhuva mukavia naisen Jo, tilaisuus keskustella. Olle"tteko matkustanet paljon? Ollet'tek.o ollut Suomessa? L:.;010. TOnI! vu<m.na olj.~ Mutta teid'an elllmbn aikana. Kuiilka moota kerta te olle'tte ollut Suomessa? L: CUm kahdesti Kahdesti. Mi tkli vuodette? L: MinnK olin ensimhsen kerra '78. '12 Illhdin. Ja Bitten?

14 13. L: J a s i tten minn~ olin 188 t year. N Kertoka miksi te mennitte Suomen viime vuonna. Kertoka se nauhalle. Mit6. menit sinne viimhn Te annoitte lahjan. Ja miksikk niin teitte? Siksi, kuin ne tahdovat. He kysyv6.t ett6. tulisin siine. Kulnka te puti tte antaa lahjan niiilet L: Oil pu.gtetty~ mutta minn~ aijattelin ett& satu ett~ he nauttivat ennempi JOB me mennemme sinne kuin se etth. me ei mennis. Minn' aijattelin loil'lan loip1ksi niin kuin minn~ sanoin samanna pkivbn~ ettei me tulle. Mutta Bitten jilkeen pkivilista~ minn~ telephonasin minnun banki miehelle ett~ satu ett' minni mennen mutta minn' en olle kuin vhhhn aijan. Hiin vhh& kuin voi. Ja minn~ ajatellin ettm. sattu ettl! he tykk~ niin ja sattu ett~ he nauti stith. ett~ se on vlhhn niin~ tekke Ben vhhhn isomsksi. JOB me mennemme sinne ko jog me vaan Illhettbme rahan stine. N Ja se lahja ou $loo~ooo ~ eiko? L: Jo. ~ S~irtolais Institutiin? Mukava. Siivi lahja. L Ja si tte se asia kun eikukaan mu ei lihettidyt si tti raha. MinnH. paljon i~tel1in Etti kuin ei- kellh. mualla ei tullut sellaista aijatusta etth. lihetta sinne etti job kerta on nun etti ei mittun tirkeitl ole sellaista etti se raha tarvittaisin josain mtialla. Jos Bulla on sukulaisia tal lapset, nun jolle ne on joku sellaisia jotka ne eritiiu osavat, ja on tarpeilista, niilli koytth paljon raha etti tehth. raha jollain tavalla mutta mini ei-olle jollain professori koulun k~y, silli allala, etti se tekis' Ben montta kertaisen rahan, niin minni ij ate 11 in etti se joka lihetti Ben, nun se vol silloin paljon ihnesia autta ja toinen asia, etti jo11a ei ol1e sellaissesta kulu, niin stith. miehesth. jh. joiikulainen muisto etth. se ja se on aikonaan Ben niminen miest on IHhetll.nyt sielti niin ja ntin paljoo raha eikh. selaista. ol1e ennen tapahtmut, niin mini ajatelin etti parempi otta semoin sensi ennen kuin toinen ota. N Jo, aivan. Joo ei kerran lapset ja lapsen lapset pkrjg,vg,t hyvin. kuin ne on saanet koulutuksen, niin ei ne aina tarvi tsekaan si to. raha. L: Ja toinen asia, ettiminnl olin kova ty8tb. te~ ikhni, ei niihen tarte saha nothingista eldmii. Niinko ajatellin kaikki puolet, ei luulis cleven oiken kaukana met Ils B.. N No~ jh.th. lopuk8i~ Jr. Lehtinen. Onko teill& minkkb.hnlaisia ajatuksia, muita~ tal runoja~ tal juttua, tal laulua, sellaisia, philosophia~ L: minnuua 011 nii th. mutta minnh. olen \mohdanut, B: onko lapsudesta jonkulaisia kertamuksia, mita muistatte, perhen el~r kertomuksia, sanan laskua; JOB el~sitte elkmkn uudestan, mitk te muutaisitte? Onko sellaista? Mi tr te tekisi tte erilaiseksi. Vaikkea qs~s, eik8? L: MinK ollen ajate11u j 08kus etti ~nnun olis pi tqnyt phksk 1apsena kauppunkiin, ettk saada siel1k - se oli metsh. liika. k8yhb. e1w; ei sie11h. nuhny elk! opinut, semoista jos olli jotakin sellaista toisellaista 1iikettH.; sielll1 ~i~1 ollut sensia tarkoittan., kuin jot8k.in uuta tulli niin kyllk ne 1apset tarkoin ottitte se1vu ettk mitl1 se olli ja mitk se homaa. Niin se oli sed:>istll vuh! puode siith. I: te asui tte kaukana.?

15 14. L Jo, ae~aiata ettl harvoin 011 vieraitta ihmiail n~t~. kaupunkin Se 011 pitki kave1.th. Hiin siksi te tahdoi tte putk Amerikan kuin tuli tila1suus ja siten kuin minnl kuulin, ne mitkl oli tlulul maasa oilet, tulivat takasiin Suomen, minnb. ajateliin s i ten kuin ne alkoi till tb. mennl. takas in s i ten Suomen s i tten jllken kuin ne oli tlul1i ollut vhhkn ajan ne henki18t, tapa oli etti tul1a takaisiin Suamen, se ollin niille suuri juhla plisti taksiin Suomen, ja kertoa tll1li kaikkia, mutta minnl a.1 attelin vlhi etti niin minnl rikon kokko minnun ohjelmani kuin minnul1a on aikomus tehtl jotakin suurta. etti nbhti jotakin seooista ettei muutama dollan takia 1Hhde takasin Suamen. Etti minni ajate11in etti jo11ain taval1a pithis kuin tilli oli ennen aika se11aista etta kaikki pysy entisilla. Minni ostin housin heti kuin minnl tullin Bewportin, toisenna vuonna minnl ostin ensimlisen housin. Ja niin minnl olin 4-5 vuotta pidlayt siitl; niin se hinta oli saman1ainen. Ei se muutunut slink. Ei mikin nousu. Kaikki oli samanlainen. Ja m;l:nni ajate1in etti minni ~ Ben pols. Ja siten minni rupesin su1mite1emian etti minni menne ete1i valtioihin. Ja kuulitte te koskaan sita etti Georgia ~ osuus~armi osakeita? Ei. &l oile kuulut 8ii ti. L Se on yks' kuin minni ostin Minnul1a 011 bous1 s1e11i Newport1ssa sil1o1n Jo minni ostin osaken.. Georgia end o~ tape. tape~ 12 L: ja tullin takasiin Newportin ja ottin Bewportista.farmin. Minnl kuulin mith. etulihssl on; etell on etelh.. SiellH. on hyvin halpa kaikki. Ja tkmi jii pols ja minnl Jf13Yin Ben pois mutta minnulla oli yo' aikomus mennl siinne. EtelKUn? S~I on hyvin kuuma Su~aisille. L Jo. Ja s1 tten tarvarra on p~jon Ja Baa helpost1; maa kasva helposti mutta kaikki on niin halpa etti siihen ei tarvitse paljon ennenko Baa. Siihen vasta pitti tehdi tyoti. N No, me kiithmme sinnua. Mr. Lehtinen, tustl puhesta. Ja ~&skin t~dyy sanaa kuinka byvin te ollette tehnet tkil1k Newportisa elkmhn aikana. Teilll on ollut paljon onnea thilll. Ja siinouksia. Kii toksia Arkistan puolesta, ettl ollette pannu nli t~ ajatuksia n8halle ja ett~ ne skilyy tulevaisuden; siinl Arkistosa, satu iankaikkisesti. Ettl ollette ollu yksi niitl suomalaisia Amerikassa joka on tehnyt hyvin elumbn ajassa ja on &Siat mennyt byvin; n6ly"thnyt suamalaisille ja mailm8a~le kuinka asiamies pitri:s tehth.. Teilll on ollut &mati siinl tehtivbssl. Kiitoksia Suomi Collegen ja Arkiston puolesta nhisth. ajatuksista ja nlistl puheisth. thnh. ph.1 vanni. JoulUkuu 15p. '83. Nevportissa, New Hampshire. Nlkemiin. P.S. L MinK huamaan, mdnnun sukulaiset an t~tk huvennet ja siil~k ei ole mittkun muuta syda kuin nannk ollen tehnyt toisella tavalla kuin toiset, ovat tehnet. Mutt a hul1]imatta siiti, minrii pidhn Ben niin suurenna asianna etti niin ~nun on velvolisuub hoita sitti mitti minni ite CBD~lla tyollh. ja omalla ajatuksilla samut aika ja toivon vielik savanni. Etti niin kauvan kuin minnun jlrkeni pya)" vanhuden poolesta selaisena ettk minnk vain jota kuinkin botta, ammat asiat niin minni koidan Ben aijon niin byvin etti siiti on selaisille apua jotka tarvi tavat sitth. apua ja voivat k~ti sitk apua, mita minnk lakaan k~umhsti. H: Te ottatte ne velvolisuudet vastasn rehe11sti~ eiko?

16 L: Jo. 15 B: Ett! tunnette olevan velvolisuus. ~'a kaikkken paremaksi-. Eiko? L: Hoi ttan minnun asian niin kauvaksi kuin lulsl olevan oiken. B: Hyv'S. on. L: Tim' ensimainen oli sellainen etti siiti 011 ensi Helmikuusa 3 vuotta atka, ensi Helmikuun 11 p., 3 vuotta atka kuin minni 1~8Sin Suomi Seuralle 100,-000. B' 3 ~tta? Ettl ni in kauvml Be otti. L: Minni l~8sin. Minnun pulesta. Mutta oli mui tta esteith. Ettei ne menne niin kuin halus. Vatka kaikki pitti ol1a etth ei olle mittun--kaikki on mennyt verojen Ilppi ja kaikki JOka paikasta muut en teidl mikl an vaan pitti vaihta, vaihta vaihta, ja loppulta tulli Ja Bitten tuli sellainen plit8s vuosi aika nyt. Ettl minnh saan pumlen siita rshasta. Puolen siita rahasta ja ensi vuoden alusta toisen puolen. Ja minna sandin etti en minnl otta poolet, minnl tahdon Ben kaiken; muuden varton ensi v-ooden. Ja sitten minnl sain kaikk~n. V\X>si atka. Eiko ole kldalista? Eiko olef Haali tub kuin Ben tekke? L: Jostakin sielti se oli Etti 011 niin vaikea luhetii rsha Suomen? L: Ja niin oli vaikea. Ja minnl klvin DK>nnenna viikdna, minna klvin enemin kuiri yhden kerran katsomassa miten asia on. Ky111 se olio 011 pa.ljon vai va. L: Jo. Ja mi ten: se si tten lopulla kuuntelli minnua etti se Bitten antoi se lop pun toisenkin puolen. MUuten se vasta ensikuusa, Tammikuusa. Mukava homma. Ett~ se otti niin kauvan. L: Jo. jo. PB.UstH. halituksen sivu. L: Eiki minni puhunut kelle mitthin. homasta mitth.ill. EikR minun asiamies. Oliko te1l1k lakimies asiassa? Ei kukaan tiedhnyt kokko L: io. TW kaupptmkin p'ai tuomari. Ei se puhunnut mittiun kellekhn. Jdta on oikkeuden k'8ssissu. joka viiko. I dal' t know ~ In! tu. oli. Ii: Eiko se aile muka.va.? menne pais maasta.? Olisko se siinb. ett'a halitus oil niin katellinen ettb. raha L: Se oli varmssti yks' asia kuin raha menne ulkomai~le; sittl minnl aina pittin. Sattu ne ei oikeasti hyvlksyynyt ettl minni olen liika puoluetta; en minnl ymmiri"a ettl minnm pitti trhi minun pitta tuhunkin maahan luhett8. mutta minnula at monta tilausta. Mutta minn8. olen sannonut ett8. kylli niid8. on muita rahamiehia till8. on ettei vaen minn8.. Ett8. luulle etti joku toinen otta osa kuin kertta nike etta Be k~ pain. Ja varmasti on thhin maahan, niin minni lullen etti Be parempi menne l~in kuin Be etta IHhetti uikomaille.

17 16. Varmasti. MinnH. olen kuulut sen saman juttun. L: Mutt a sittenon toinen asia etti jotku sandi etti se rahan wi salamittan pith.h.. Ja Bitten vieta se salamittan ulkomaille. Ja sillh. luvutta. Minn'! en teidll sii t'!. JOB se on m8hdollista. Luulis 011a. ~: Luulis olla! Muuta se pitt& olla etei puhua siitk; etei se tulle teidon etti se ja se on lhhettllnyt. Se pitiis olla niin etti se on aivan nukuksissa ettei kukkaan tiediis mittun enenko tuli. Se vkhun mennettr Bitten arvosa mutts nhin sitt~ tulle joskus -- Jo, se on aina siink sievk tyytyvaisuus niin tehd'a., niinko teillb.. Teillekin tulle tyytyvlisyys tehdh. niin. ElHmUn ajo1sa. Joskus ihm;i)set tekev'a.t nun testamentin kautta. L: Ja toisen kautta piti! olla Bitten niin varovainen ettei se misshn tapauksessa piss. ett;ji kukkan sittb. annostele~~.. Mutta se mikr; minnulla oli ~ Be Bhekl ~ Be pitti olla semoinen ett' Be on oikia Bheki ~ ei Be o.1le mikrhn kopi. MinnR; siellr; kuljin ~ ei kukkan teinyt kuk.ka minnr; olin ja siten kuin minnh. olin siellh. Instituti paika.l1.a~ niin siellh. minnr; annoin Se ensimh.inen talla'l L: Jo, ja katto, minnulla on timoinen raha pusi, thllhinen; niinko minulla oli sekkin; stell! oli minnulla se vanha talla J& te pitiitte se monta vuota taskussa? ~: Se ou siellr ja Bitten minnr annoin sen sinne Turm Institutiin; minnr ol1in siellh; ne pisti minnun vh.haks' sinne ja puhutellivat minnua kaikenlaisillr kysyd\y"ksillr, ja minnh anoin se rahan sinne; minnh sanoin ettr ei tr' paikka parempi ol1a, minni anna thm n teille; saate pitth hulta. &Oli teidyn ensimainen dollari? L: Saate pitrr loppun aijan huolta thst~ ja juell& on. Muistoksi. Ja sitte he sanna ett& he laita Ben rammmijiln ja he panne Ben tyh~ sein&~ niin Ben sa kaikki nhhd~ kun t'a.li& k~ katsommassa ja est t~vh.t Ben ett~ se on ensimhinen taall~. Mukava kertomus. Se on kuin joskus nhhd'8. {static (blellk ) L: KevK11K methst! ne j!tt! sh~kkin sinne kapakkan huolen ja anta ne hoitta Ben niin kauvan kuin 5itt~ kestb.. Sitten ne IHhde vasta tybhbn uudesta kun Be on loppmut. Be on toisi. Niin ne tekki ennen vanha. Antoivat Ben shekkin kappakan hoi ton. L: Jo. Ja Ben tied! silloin minne se sitten menne B: Kuin rahaat lopu niin Bitten menne kadulelle. Takas r kampalle. L: Jo, Jo. 8i tten potkastin pais. Hi in monni suomalainen tekke. L: MinnH. luulen.

18 u. Te ei nun tehnyt? L: Ei. MinnK olin kertta sillk kun mentiin sinne kana' ja jokainen koiti sitte niistk treat a treati. Noh, sitte ne tulli osa niin k~ etti ne ei teidknet mittk ne tekivlt. Ja Bitten lie olidbne siellk kokko myfihtin sil1oin il1alla kuin alii puhe ettk mennun takasin; ottettan taksi ja mennun takasin, ja niin sitte sinne naiset tulli lopulla ja 1apset tullivat ja itkivkt, tul1i miesten vierren, kuin miehet siellk istuivat ja vartuivat seuravia ryppyja, Ja by gull1, minnk sanoin, ettk jos ei misshn opi, niin kyllk siellr opi; semoinen kuin/huluva juopputela, ntin ( jk!...tsilloitl poise Niin se on hyv6. opetus. EttK kuin miehet ja naiset-kuin naiset tullevat lapsen kansa i tkem~ stine Ja sana ettk he tarte katana rahaa, ruoka, ja kaikkia ja sinn! t~lk vaan juopputelet rahaat noin k8kbsesti ettk kyllk jotakin pitkis tehdb.. By gully! kyl1k sil1bin piths vyhk silmkt auveta. Mutta se1aiset ne suomalaiset ollie Ja te niite sen. lronwoodissa? L: Jo. L: KyllB. se on eri homma. Hi in Be oli ~asillo1n. L: Jo. K.Ylli se on parras silloin etti lhhtea jonnekin muualle huovia hakemaan, etei siilti. Ei semoista miesth. pitiis menna naimisiin ollenkaan. Ett'a kokko taltal rahaat menni parri pkivhn sissrll1l. L: Jo. Ja lopput varastettiin tiedysti w ~ L: L: Kuin ne 011 ju.oppuksissa. Aijai. KyUR se on monenlai.sta elrmu; ei sitt's. tiedb. Suo~ssa mutta kuin tulle thhhn maaha, ja khlt josain semmoisessr muteri paikkoissa, miss's. ei olle terveilisth. mennh., nun kylll s11111 jotakin api, taikka JOB ei api, niin sitte menne ite samaan paikka. Niin, samaan reikhhn. L: Samaan reikhhn!. Ei Be olle minw mielesth. oikein i~isen ty8 paikka, etth. menne semoisen paikka tuone kaivanto kontrille ja samoin metth. kmnpille kuin pitth. olla ta.lven yhdessh. paikkassa; ei sieli.h. kwon ihmisiish. tulle; ihmiset kuulu olleva yhdessh. miehet ja naiset ja oikea perhe elh.mii eikh. sellaista suttu kuin siellh. on. Ei Be Ollu,1\X)nonlls"ta. Ei. Se pittk olla hyvk pik enenko sielti selvig kunanlisesti pois.. Etti siell. jotakin hy5a,y. Sitti pitai ota opia jo. Jollei otta, on ite helvetisa. Monnelle tuli vahink8 s iellh.. L: Varmasti, vaikka oli hyv! mies. Jo~ Jo, THhin lopu kesk~tellu Karlo,Lehtisen kansa, December 15, Here concludes the final conversation of insignts and wisdom of Karlo Lehtinen age 91., Newport, New Hampshire. For the.oral history- project of the Finnish- American ARchives, reporting - Les Niemi.

19

20

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Rikas mies, köyhä mies

Nettiraamattu lapsille. Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013

Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Esi-kakkosen uutiset Helmikuu 2013 Me haastateltiin1a luokkaa, mikä on heidän lempitalviurheilulajinsa. Suosituin laji oli hiihto. Tekijät Kerttu,Iida,Veikka ja Bedran Haastattelimme apulaisrehtoria Katri

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta

SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta SINNET MIE JÄIN Kauimpana suomesta Mie olin yheksennelä, ko minun unkkelirukka minun nouti siitä. Siinä oli jo vieras, joka meitä hoiti jälkhin muorin kuoleman. Unkkeli viei Pykehän, ja sitte mie olen

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Mooses, Aaron ja Mirjam sekä Aaronin poika, Eleasar Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VASKIKÄÄRME 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - Siinain erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Sen 40 vuoden aikana,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Bob käy saunassa. Lomamatka

Bob käy saunassa. Lomamatka Bob käy saunassa 1 Mitä sauna merkitsee suomalaiselle? 2 Mitä tehtäviä saunalla on? 3 Missä kertoja saunoi ensimmäisen kerran? 4 Kuka oli Leena? 5 Millainen Leena oli? 6 Mitä Leena teki saunassa? 7 Mitä

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot