LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE I VALMISTEYHTEENVETO"

Transkriptio

1 LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1

2 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ovidrelle 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 250 mikrogramman annoksen takaamiseksi jokainen injektiopullo sisältää 285 mikrogrammaa koriongonadotropiini alfaa. Koriongonadotropiini alfa on tuotettu yhdistelmä-dna-tekniikalla kiinalaisen hamsterin munasarjasoluissa. 250 mikrogramman annos vastaa noin 6500 IU:a. Apuaineet, ks LÄÄKEMUOTO Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Ovidrelle on tarkoitettu käytettäväksi hoidettaessa 2

3 (i) Naisia, jotka saavat hallittua munasarjojen ylistimulaatiohoitoa ennen avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitys (IVF): Ovidrelleä annetaan lopullisen follikulaarisen kypsymisen ja luteinisaation indusoimiseksi follikkelien kasvun stimulaation jälkeen. (ii) Anovulatorisia tai oligo-ovulatorisia naisia: Ovidrelleä annetaan ovulaation ja luteinisaation indusoimiseksi anovulatorisille tai oligo-ovulatorisille potilaille follikkelien kasvun stimulaation jälkeen. 4.2 Annostus ja antotapa Ovidrelle on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Kuiva-aine tulisi saattaa käyttövalmiiksi mukana toimitetulla liuottimella juuri ennen käyttöä. Ovidrelle-hoito tulisi toteuttaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyysongelmien hoidossa. Seuraavia annostusohjeita tulisi noudattaa: (i) Naiset, jotka saavat hallittua munasarjojen ylistimulaatiohoitoa ennen avusteisia lisääntymismenetelmiä,koeputkihedelmöitys (IVF): Yksi injektiopullo Ovidrelleä (250 mikrogrammaa) annetaan tuntia viimeisen FSH- tai hmg-valmisteen annon jälkeen, eli kun optimaalinen follikkelien kasvun stimulaatio on saavutettu. (ii) Anovulatoriset tai oligo-ovulatoriset naiset: Yksi injektiopullo Ovidrelleä (250 mikrogrammaa) annetaan tuntia sen jälkeen, kun optimaalinen follikkelien kasvun stimulaatio on saavutettu. Potilaan tulisi olla yhdynnässä Ovidrelle-injektion antamispäivänä, sekä sitä seuraavana päivänä. 4.3 Vasta-aiheet Ovidrellen käytön turvallisuussyistä johtuvat vasta-aiheet: 3

4 Hypotalamuksen ja aivolisäkkeen kasvaimet Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin valmisteen apuaineista Suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, silloin kun syynä ei ole munasarjojen monirakkulatauti Tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto Munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä Kohdunulkoinen raskaus edeltävien kolmen kuukauden aikana Aktiiviset tromboemboliset häiriöt Ovidrelleä ei saa käyttää silloin kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa, kuten esimerkiksi: Primääri munasarjojen toimintahäiriö Synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi Kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi Postmenopausaalisilla naisilla 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Ovidrellestä ei ole vielä kliinistä kokemusta muissa indikaatioissa, joita tavallisesti hoidetaan virtsaperäisellä ihmisen koriongonadotropiinilla (hcg). Ennen hoidon aloittamista tulisi selvittää parin lapsettomuuden syy ja arvioida mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat tulisi tutkia erityisesti hypotyreoosin, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan, hyperprolaktinemian ja aivolisäkkeen tai hypotalamuksen kasvaimen suhteen, ja antaa asianmukaista erityishoitoa. Erityisiin varotoimiin tulisi ryhtyä ennen kuin Ovidrelleä annetaan potilaalle, jolla on kliinisesti merkittävä systeeminen sairaus silloin kun raskaus voi johtaa tilan huononemiseen. 4

5 Munasarjoja stimuloitaessa munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän (OHSS) kehittymisen vaara on suurentunut useiden follikkelien samanaikaisen kypsymisen vuoksi. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä saattaa muodostua vakavaksi tilaksi, jota luonnehtivat suuret puhkeamisalttiit munasarjakystat sekä askites liittyen verenkierron toimintahäiriön kliiniseen kuvaan. Liiallisesta munasarjavasteesta johtuva munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä voidaan välttää pidättäytymällä hcg:n antamisesta. Potilaita tulisi neuvoa pidättymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän vuorokauden ajan. Estradiolitasojen ja munasarjavasteen ultraäänitutkimuksiin perustuvaa huolellista seuraamista suositellaan kaikille potilaille ennen hoidon aloittamista sekä stimulaatiohoidon ajan. Avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä monisikiöisen raskauden riski on yhteydessä siirrettyjen alkioiden lukumäärään. Ovulaatioinduktiopotilailla monisikiöisen raskauden ja monilapsisen synnytyksen (useimmiten kaksoset) riski on suurentunut luonnolliseen hedelmöitykseen verrattuna. OHSS:n tai monisikiöisen raskauden riskin minimoimiseksi suositellaan sekä ultraäänitutkimuksia että estradiolimäärityksiä. Anovulaatiossa OHSS:n riski on suurentunut kun seerumin estradiolipitoisuus on > 1500 pg/ml (5400 pmol/l) ja yli kolme follikkelia on halkaisijaltaan vähintään 14 mm. Avusteisissa lisääntymismenetelmissä OHSS:n riski on suurentunut kun seerumin estradiolipitoisuus on >3000 pg/ml (11000 pmol/l) ja vähintään 20 follikkelia on halkaisijaltaan vähintään 12 mm. Kun estradiolipitoisuus on >5500 pg/ml (20000 pmol/l) ja kun follikkeleita on yhteensä vähintään 40 saattaa olla tarpeellista pidättäytyä hcg:n antamisesta. Ovidrellen suositeltujen annostus- ja antotapaohjeiden noudattamisen sekä huolellisen hoidonseurannan avulla minimoidaan munasarjojen hyperstimulaation ja monisikiöisen raskauden esiintyvyys. Keskenmenojen määrä on sekä anovulatorisilla että avusteisin lisääntymismenetelmin hoidetuilla naisilla korkeampi kuin normaaliväestöllä, mutta vastaava kuin naisilla, joilla on muita hedelmättömyysongelmia. Ovidrellen itseannostelu on suositeltavaa ainoastaan riittävän pistosohjauksen saaneille potilaille, joilla on käytettävissään asiantuntija-apua. 5

6 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Yhtään kliinisesti merkittävää yhteisvaikutusta muiden lääkeaineiden kanssa ei ole ilmoitettu hcg hoidon aikana. Ovidrelle saattaa häiritä seerumin / virtsan hcg:n immunologista määritystä 10 päivän ajan annon jälkeen, mikä voi johtaa väärään positiiviseen raskaustestitulokseen. Ovidrelle-hoidon aikana lievä kilpirauhasen stimulaatio on mahdollinen, mutta sen kliinistä merkitystä ei tunneta. 4.6 Raskaus ja imetys Ottaen käyttöaiheen huomioon, Ovidrellea ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Ovidrellesta ei ole saatavissa kliinistä tietoa raskausajan altistumisesta. Lisääntymistutkimuksia koriongonadotropiini alfalla eläimillä ei ole suoritettu (katso 5.3). Mahdollista vaaraa ihmisillä ei tunneta. Koriongonadotropiini alfan erittymisestä maitoon ei ole tietoa. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Tutkimuksia vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. 4.8 Haittavaikutukset Ovidrelleä käytetään lopullisen follikulaarisen kypsymisen ja aikaisen luteinisaation indusoimiseen sen jälkeen, kun muita lääkevalmisteita on käytetty follikulaarisen kasvun stimulointiin. Tätä taustaa vasten on vaikeaa osoittaa haittavaikutusten johtuvan vain jostain tietystä tuotteesta käytettyjen joukossa. Vertailevissa tutkimuksissa, joissa käytettiin eri Ovidrelle-annoksia, havaittiin seuraavien haittavaikutusten liittyvän Ovidrellen käyttöön annos-vaikutussuhteessa: munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä, sekä oksentelu ja pahoinvointi. Munasarjojen hyperstimulaatiooireyhtymä havaittiin noin 4 %:lla Ovidrellellä hoidetuista potilaista. Vakava munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä raportoitiin alle 0.5 %:lta potilaista (kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ) 6

7 Harvinaisissa tapauksissa keuhkoveritulppa on liittynyt menotropiini/hcg-hoitoon. Vaikka tätä haittavaikutusta ei havaittukaan, on sen esiintyminen Ovidrelle-hoidon yhteydessä kuitenkin mahdollista. Kohdunulkoisia raskauksia, munasarjakiertymää ja muita komplikaatioita on raportoitu potilailta hcg:n annon jälkeen. Näiden esiintymisen katsotaan liittyvän avusteisiin lisääntymismenetelmiin (ART). Havaintojen perusteellisen analysoinnin perusteella seuraavia haittavaikutuksia saatetaan havaita Ovidrellen annon jälkeen: (i) Yleiset (>1/100, <1/10) Lääkkeen annosteluun liittyvät häiriöt: Paikallinen reaktio/kipu injektiokohdassa Yleiset häiriöt: Päänsärky, väsymys Ruoansulatuselimistön häiriöt: Oksentelu/pahoinvointi, vatsakipu Lisääntymishäiriöt: Lievä tai kohtalainen munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (ii) Epätavalliset (>1/1000, <1/100) Psykiatriset häiriöt: Masennus, ärtyneisyys, levottomuus Ruoansulatuselimistön häiriöt: Ripuli Lisääntymishäiriöt: Vakava munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä, kipu rinnoissa 4.9 Yliannostus Yhtään yliannostustapausta ei ole raportoitu. On kuitenkin mahdollista, että Ovidrellen yliannostuksen seurauksena voi esiintyä munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS) (ks. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ). 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: gonadotropiinit, ATC-koodi: G03G A01 7

8 Ovidrelle on yhdistelmä-dna-tekniikalla tuotettua koriongonadotropiinia sisältävä lääkevalmiste. Sillä on sama aminohapposekvenssi kuin virtsaperäisellä hcg:llä. Koriongonadotropiini sitoutuu munasarjojen kotelo- (ja follikkeliepiteelin) soluihin solukalvon läpäisevään reseptoriin, joka on yhteinen luteinisoivan hormonin eli LH/CG reseptorin kanssa. Pääasiallinen farmakodynaaminen vaikutus naisilla on munasolun meioosin jatkaminen, munarakkulan puhkeaminen (ovulaatio), keltarauhasen muodostuminen sekä progesteronin ja estradiolin tuotanto keltarauhasessa. Naisilla koriongonadotropiini toimii ovulaation laukaisevan LH-piikin korvikkeena. Ovidrelleä käytetään laukaisemaan lopullinen follikulaarinen kypsyminen ja varhainen lutenisaatio follikkelien kasvun stimulaatioon käytettävien lääkevalmisteiden käytön jälkeen. Vertailevissa kliinisissä tutkimuksissa 250 mikrogramman annos Ovidrelleä oli yhtä tehokas kuin 5000 IU:a ja IU:a virtsaperäistä hcg:tä lopullisen follikulaarisen kypsymisen indusoimisessa ja aikaisessa luteinisaatiossa avusteisissa lisääntymismenetelmissä, sekä yhtä tehokas kuin 5000 IU:a virtsaperäista hcg:tä ovulaation indusoimisessa. Toistaiseksi ei ole merkkejä vasta-aineiden muodostumisesta ihmisissä Ovidrelleä kohtaan. Toistuvaa altistumista Ovidrellelle tutkittiin vain miespuolisilla potilailla. Kliininen tutkimus naisilla avusteisissa lisääntymismenetelmissä ja anovulaation hoidossa rajoittui yhteen hoitojaksoon. 8

9 5.2 Farmakokinetiikka Laskimoon annon jälkeen koriongonadotropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan noin 4.5 tunnin jakautumisen puoliintumisajalla. Vakaan tilan jakautumistilavuus on 6 l ja kokonaispuhdistuma 0.2 l/h. Ei ole viitteitä siitä, että koriongonadaotropiini alfa metaboloituisi tai erittyisi eri tavalla kuin endogeeninen hcg. Ihon alle annon jälkeen koriongonadotropiini alfa eliminoituu elimistöstä noin 30 tunnin terminaalisella puoliintumisajalla, ja absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 40%. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Prekliiniset turvallisuustulokset eivät osoita koriongonadotropiini alfalla itsellään olevan toksista vaikutusta. Mahdollisesta karsinogeenisesta vaikutuksesta ei ole tehty tutkimuksia. Tämä on perusteltua kun otetaan huomioon vaikuttavan aineen proteiiniluonne ja negatiiviset genotoksisuustestien tulokset. Tutkimuksia vaikutuksesta lisääntymiseen ei ole tehty eläimillä. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Injektiokuiva-aine: Sakkaroosi Fosforihappo, väkevä Natriumhydroksidi 9

10 Liuotin: Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, ei tätä lääkevalmistetta saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. 6.3 Kestoaika 2 vuotta. Käytettävä kerralla välittömästi pakkauksen avaamisen ja käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen. 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Kuiva-aineen säilytysastia on neutraalista, värittömästä lasista (tyyppi 1, Ph. Eur.) valmistettu injektiopullo, jossa on bromobutyylinen kumitulppa. Liuottimen säilytysastia on neutraalista, värittömästä tyypin 1 lasista valmistettu injektiopullo, jossa on bromobutyylinen kumitulppa, tai neutraalista, värittömästä tyypin 1 lasista valmistettu ampulli. Tuote toimitetaan 1, 2 tai 10 injektiopullon pakkauksissa, joissa on mukana vastaava määrä liuotinta sisältäviä säilytysastioita. 6.6 Käyttö-, käsittely- sekä hävittämisohjeet Ovidrelle on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Yksi injektiopullo Ovidrelleä saatetaan käyttövalmiiksi 1 ml:lla liuotinta ennen käyttöä. Valmista liuosta ei saa käyttää jos siinä on 10

11 hiukkasia tai jos se ei ole kirkas. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA ARES-SERONO (EUROPE) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 8. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 11

12 LIITE II A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA JA BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA 12

13 B. MYYNTILUVAN EHDOT 13

14 A ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA JA BIOLOGISEN VAIKUTTAVAN AINEEN VALMISTAJA Biologisen vaikuttavan aineen valmistajan nimi ja osoite Laboratories Serono S.A Aubonne Switzerland Valmistusluvan on 22. helmikuuta 1999 myöntänyt Département de la santé et de l action sociale (Sisäasiain ja kansanterveyden osasto), Canton de Vaud, Sveitsi. Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite Industria Farmaceutica Serono S.p.A Bari Italy Valmistusluvan on 7. lokakuuta 1999 myöntänyt Ministero della Sanita (Italian terveysministeriö), Rooma, Italia. B MYYNTILUVAN EHDOT MYYNTILUVAN HALTIJALLE ASETETUT TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET Rajoitettu lääkemääräys (ks. liite I: valmisteyhteenvedon kohta 4.2). 14

15 LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 15

16 [Huom! Varjostetut otsikot on tarkoitettu auttamaan hakijoita mallin täyttämisessä ja arvioinnin aikana ne tulee jättää liitteisiin. Niitä ei kuitenkaan julkaista lopullisessa pakkausta koskevassa painetussa aineistossa (vedoksenomaisissa myyntipäällysmerkinnöissä/näytepakkauksissa).] 16

17 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 17

18 ULKOPAKKAUKSESSA OLEVAT MERKINNÄT OVIDRELLE 250 MIKROGRAMMAA, INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN, LIUOTIN AMPULLEISSA 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OVIDRELLE 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa. 2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) Koostumus: yhdestä injektiopullosta tulee: Koriongonadotropiini alfa 250 mikrogrammaa (6500 IU). 3. LUETTELO APUAINEISTA Muut aineosat: Sakkaroosi, fosforihappo, natriumhydroksidi. Yksi liuotinampulli sisältää: 1 ml injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta, liuosta varten 1 ampulli liuotinta. 18

19 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim.: 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 19

20 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ares-Serono (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 12. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä: 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 20

21 Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 21

22 ULKOPAKKAUKSESSA OLEVAT MERKINNÄT OVIDRELLE 250 MIKROGRAMMAA, INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN, LIUOTIN AMPULLEISSA 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OVIDRELLE 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa. 2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) Koostumus: yhdestä injektiopullosta tulee: Koriongonadotropiini alfa 250 mikrogrammaa (6500 IU). 3. LUETTELO APUAINEISTA Muut aineosat: Sakkaroosi, fosforihappo, natriumhydroksidi. Yksi liuotinampulli sisältää: 1 ml injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 2 injektiopulloa injektiokuiva-ainetta, liuosta varten 2 ampullia liuotinta. 22

23 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt viim.: 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 23

24 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ares-Serono (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 12. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä: 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 24

25 Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 25

26 ULKOPAKKAUKSESSA OLEVAT MERKINNÄT OVIDRELLE 250 MIKROGRAMMAA, INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN, LIUOTIN AMPULLEISSA 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OVIDRELLE 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa. 2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) Koostumus: yhdestä injektiopullosta tulee: Koriongonadotropiini alfa 250 mikrogrammaa (6500 IU). 3. LUETTELO APUAINEISTA Muut aineosat: Sakkaroosi, fosforihappo, natriumhydroksidi. Yksi liuotinampulli sisältää: 1 ml injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 10 injektiopulloa injektiokuiva-ainetta, liuosta varten 10 ampullia liuotinta. 26

27 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim.: 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 27

28 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ares-Serono (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 12. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä: 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 28

29 Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 29

30 ULKOPAKKAUKSESSA OLEVAT MERKINNÄT OVIDRELLE 250 MIKROGRAMMAA, INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN, LIUOTIN INJEKTIOPULLOISSA 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OVIDRELLE 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa. 2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) Koostumus: yhdestä injektiopullosta tulee: Koriongonadotropiini alfa 250 mikrogrammaa (6500 IU). 3. LUETTELO APUAINEISTA Muut aineosat: Sakkaroosi, fosforihappo, natriumhydroksidi. Yksi injektiopullo liuotinta sisältää: 1 ml injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 1 injektiopullo injektiokuiva-ainetta, liuosta varten 1 injektiopullo liuotinta. 30

31 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim.: 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 31

32 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ares-Serono (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 12. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä: 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 32

33 Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 33

34 ULKOPAKKAUKSESSA OLEVAT MERKINNÄT OVIDRELLE 250 MIKROGRAMMAA, INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN, LIUOTIN INJEKTIOPULLOISSA 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OVIDRELLE 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa. 2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) Koostumus: yhdestä injektiopullosta tulee: Koriongonadotropiini alfa 250 mikrogrammaa (6500 IU). 3. LUETTELO APUAINEISTA Muut aineosat: Sakkaroosi, fosforihappo, natriumhydroksidi. Yksi injektiopullo liuotinta sisältää: 1 ml injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 2 injektiopulloa injektiokuiva-ainetta, liuosta varten 2 injektiopulloa liuotinta. 34

35 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim.: 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 35

36 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ares-Serono (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 12. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä: 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 36

37 Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 37

38 ULKOPAKKAUKSESSA OLEVAT MERKINNÄT OVIDRELLE 250 MIKROGRAMMAA, INJEKTIOKUIVA-AINE JA LIUOTIN, LIUOSTA VARTEN, LIUOTIN INJEKTIOPULLOISSA 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OVIDRELLE 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa. 2. VAIKUTTAVA AINE (VAIKUTTAVAT AINEET) Koostumus: yhdestä injektiopullosta tulee: Koriongonadotropiini alfa 250 mikrogrammaa (6500 IU). 3. LUETTELO APUAINEISTA Muut aineosat: Sakkaroosi, fosforihappo, natriumhydroksidi. Yksi injektiopullo liuotinta sisältää: 1 ml injektionesteisiin käytettävä vesi. 4. LÄÄKEMUOTO JA SISÄLLÖN MÄÄRÄ 10 injektiopulloa injektiokuiva-ainetta, liuosta varten 10 injektiopulloa liuotinta. 38

39 5. ANTOTAPA JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) Ihon alle. 6. ERITYISVAROITUS VALMISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ POIS LASTEN ULOTTUVILTA Ei lasten ulottuville. 7. MUU ERITYISVAROITUS (MUUT ERITYISVAROITUKSET), JOS TARPEEN Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 8. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt. viim.: 9. ERITYISET SÄILYTYSOLOSUHTEET Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. 39

40 10. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVAN JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI, JOS TARPEEN Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. 11. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE Myyntiluvan haltija: Ares-Serono (Europe) Ltd. 24 Gilbert Street Lontoo W1Y 1RJ Yhdistynyt Kuningaskunta 12. NUMERO(T) YHTEISÖN LÄÄKEVALMISTEREKISTERISSÄ EU/0/00/000/ VALMISTAJAN ERÄNUMERO Erä: 14. YLEINEN TOIMITTAMISLUOKITTELU 40

41 Reseptilääke. 15. KÄYTTÖOHJEET 41

42 1. PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: OVIDRELLE 250 mikrogrammaa, INJEKTIOPULLOT OVIDRELLE 250 mikrogrammaa, LIUOTINAMPULLIN TEKSTI INJEKTIOPULLON TEKSTI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) OVIDRELLE 250 mikrogrammaa Injektionesteisiin käytettävä vesi Koriongonadotropiini alfa Ihon alle. 2. ANTOTAPA 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käyt viim.: Käyt viim.: 42

43 4. ERÄNUMERO Erä: Erä: 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 250 mikrogrammaa 1 ml Ares-Serono (Europe) Ltd. Ares-Serono (Europe) Ltd. 43

44 PIENISSÄ SISÄPAKKAUKSISSA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT MERKINNÄT: OVIDRELLE 250 mikrogrammaa, INJEKTIOPULLOT OVIDRELLE 250 mikrogrammaa, INJEKTIOPULLON TEKSTI LIUOTTIMEN INJEKTIOPULLON TEKSTI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI JA TARVITTAESSA ANTOREITTI (ANTOREITIT) OVIDRELLE 250 mikrogrammaa Injektionesteisiin käytettävä vesi Koriongonadotropiini alfa Ihon alle. 2. ANTOTAPA 3. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ Käytviim.: Käyt. viim.: 44

45 4. ERÄNUMERO Erä: Erä: 5. SISÄLLÖN MÄÄRÄ PAINONA, TILAVUUTENA TAI YKSIKKÖINÄ 250 mikrogrammaa 1 ml Ares-Serono (Europe) Ltd. Ares-Serono (Europe) Ltd. 45

46 B. PAKKAUSSELOSTE 46

47 PAKKAUSSELOSTE (Liuottimen säilytysastia: Ampulli) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. Pakkausselosteen sisältö: 1. Mitä Ovidrelle on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Ovidrelleä 3. Miten Ovidrelleä käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ovidrellen säilyttäminen Ovidrelle 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa Vaikuttava aine on koriongonadotropiini alfa, jokainen injektiopullo sisältää 285 mikrogrammaa. Liuottamisen jälkeen annoksesta tulee 250 mikrogrammaa, joka vastaa 6500 IU:a, sillä jonkin verran koriongonadotropiini alfaa jää injektiopulloon, ruiskuun ja neulaan. Muut aineet ovat sakkaroosi, fosforihappo ja natriumhydroksidi. Liuotin on injektionesteisiin käytettävä vesi. 47

48 1.1. MYYNTILUVAN HALTIJA ON: ARES-SERONO (EUROPE) LTD., 24 GILBERT STREET, LONTOO W1Y 1RJ, YHDISTYNYT 1.2. KUNINGASKUNTA 1.3. Valmistaja: Industria Farmaceutica Serono S.p.A., Zona Industriale di Modugno, I Bari, Italia MITÄ OVIDRELLE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Ovidrelle-lääkevalmiste sisältää koriongonadotropiini alfaa, joka on hyvin samankaltainen ihmisessä luonnollisesti esiintyvän koriongonadotropiini alfan kanssa, mutta se on valmistettu laboratoriossa erityisin yhdistelmä-dna-tekniikoin. Se kuuluu hormoniperheeseen nimeltä gonadotropiinit, jotka osallistuvat lisääntymisen normaaliin säätelyyn. Ovidrelle toimitetaan injektiokuiva-aineena ja liuottimena, liuosta varten. Se on saatavilla 1, 2 tai 10 kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon pakkauksissa, joissa on vastaava määrä liuotinta sisältäviä säiliöitä. Jokainen kuiva-aineinjektiopullo sisältää 285 mikrogrammaa koriongonadotropiini alfaa ja jokainen liuotinta sisältävä säiliö sisältää 1 ml injektionesteisiin käytettävää vettä. Kun yksi injektiopullo liuotetaan 1 ml:lla liuotinta saat 250 mikrogramman annoksen. Ovidrelleä annetaan naisille avusteisia lisääntymismenetelmiä kuten koeputkihedelmöitystä (IVF) käytettäessä. Ensin annetaan muita lääkevalmisteita, jotka saavat aikaan useiden munarakkuloiden kasvun ja kehityksen useiden munasolujen tuottamiseksi. Ovidrelleä käytetään sitten näiden munarakkuloiden kypsyttämiseksi. Ovidrelleä käytetään myös naisille, jotka eivät tuota lainkaan (tilaa kutsutaan anovulaatioksi), tai tuottavat liian vähän munasoluja (oligo-ovulaatio). Sitä käytetään munasolujen vapautumisen (ovulaation) aikaansaamiseksi, sen jälkeen kun muita lääkevalmisteita on käytetty munarakkuloiden kehittämiseksi ENNEN KUIN KÄYTÄT OVIDRELLEÄ Sinun ja partnerisi hedelmällisyys tulisi arvioida ennen hoidon aloittamista. 48

49 1.6. ÄLÄ KÄYTÄ OVIDRELLEÄ, MIKÄLI VASTAUS YHTEENKÄÄN SEURAAVISTA ON KYLLÄ : oletko raskaana tai imetätkö? onko Sinulla suurentuneet munasarjat tai yksi tai useampi suuri munasarjakysta? onko Sinulla tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä? onko Sinulla todettu olevan munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä? onko Sinulla ollut kasvain hypotalamuksessa tai aivolisäkkeessä? onko Sinulla vakava laskimotulehdus tai verisuonitukos (aktiivi thromboembolinen häiriö)? oletko allerginen tälle tai vastaavalle lääkkeelle, tai jollekin valmisteen apuaineelle? onko Sinulla jokin sellainen tila, joka tekee normaalin raskauden mahdottomaksi (esim. kohtu puuttuu, vajavaisesti kehittyneet munasarjat, sidekudoskasvaimet), tai onko Sinulla ollut vaihdevuodet? onko Sinulla ollut kohdunulkoinen raskaus viimeisten kolmen kuukauden aikana? Ole erityisen varovainen Ovidrellen suhteen: Ovidrelle-hoito saattaa lisätä munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän kehittymisen riskiä (OHSS)(ks. Mahdolliset haittavaikutukset ). Tämä tila syntyy silloin, kun munasarjat ylireagoivat hoitoon ja kehittävät liian monta munarakkulaa. Tavallisin oire on vatsakipu. Mikäli Sinulla on voimakasta vatsakipua tai epämukava olo, älä ota pistosta vaan keskustele lääkärisi tai hoitajasi kanssa niin pian kuin mahdollista. Sinun ei tulisi olla yhdynnässä vähintään neljään päivään, tai Sinun tulisi käyttää mekaanista ehkäisymenetelmää. Tätä hoitoa saavilla monisikiöisen raskauden ja monilapsisen synnytyksen esiintyvyys on lisääntynyt luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Useimmissa tapauksissa kyse on kaksosista. Avusteisissa hedelmöitysmenetelmissä lasten lukumäärä on yhteydessä siirrettyjen alkioiden lukumäärään. Riskisi OHSS:n tai monisikiöisen raskauden suhteen pienenee, mikäli Ovidrelleä käytetään tavallisena annoksena, ja mikäli Sinua seurataan tiiviisti koko hoitojakson ajan (esim. estradiolitasoja mittaavin verikokein ja ultraäänitutkimuksin). 49

50 Raskaus ja imettäminen Sinun ei tule käyttää Ovidrelleä mikäli olet raskaana tai imetät. MUIDEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ: Kerrothan lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös niitä joita lääkäri ei ole määrännyt. 50

51 3. MITEN OVIDRELLEÄ KÄYTETÄÄN Kuinka paljon ja kuinka usein minun tulisi käyttää Ovidrelleä? Ovidrellen tavallinen annos on yksi injektiopullo (250 mikrogrammaa) annettuna yhtenä pistoksena. Lääkärisi on kertonut Sinulle tarkasti milloin pistos tulee antaa. Kuinka otan Ovidrelleä? Ovidrelle on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Kutakin injektiopulloa voi käyttää vain yhdellä kerralla. Joskus pistoksen antaa lääkäri tai hoitaja, tai sitten Sinulle tai kumppanillesi voidaan opettaa miten pistos annetaan kotona. Jos otat Ovidrelle-pistoksen itse, lue seuraavat ohjeet huolellisesti : 1. Pese kätesi. On tärkeää, että kätesi ja käytettävät välineet ovat mahdollisimman puhtaat. 2. Ota kaikki tarvittavat välineet esille. Huomaathan, että desinfiointiaineella kostutetut laput, ruiskut ja neulat eivät sisälly pakkaukseen. Aseta välineet puhtaalle alustalle: - kaksi desinfiointiaineella kostutettua lappua, - yksi liuotinampulli, - yksi lääkevalmistetta sisältävä injektiopullo, - yksi ruisku, - yksi suuri neula injektioliuoksen valmistamista varten, - ohut neula ihonalaisen pistoksen antoa varten. 51

52 3. Liuotinampullin avaaminen: Liuotinampullin yläosassa näet pienen väripisteen. Aivan pisteen alapuolella on kohta, jossa ampullin kaula on käsitelty siten, että se on helppo k tk i t N t lli lä äätä k ti j tt 4. Liuottimen vetäminen ruiskuun: Kiinnitä ruiskuun injektioliuoksen valmistamista varten oleva neula, pidä ruiskua toisessa kädessä ja ota avattu ampulli toiseen käteen, laita neula ampullin sisälle ja vedä kaikki liuotin ruiskuun. Aseta ruisku varovasti alustalle varoen koskemasta neulaan. 5. Injektioliuoksen valmistaminen: Poista suojakorkki Ovidrelle-kuiva-aineen injektiopullosta, ota ruisku käteen ja ruiskuta liuotin hitaasti Ovidrelle-injektiopulloon. Pyörittele pulloa hellävaraisesti. Älä ravista. Kuiva-aineen tulisi liueta kirkkaaksi liuokseksi välittömästi. Käännä injektiopullo ylösalaisin ja vedä liuos varovasti takaisin ruiskuun. 52

53 6. Pistäminen: Vaihda ruiskuun ohut neula ja poista mahdolliset ilmakuplat: Jos ruiskussa näkyy ilmakuplia, pidä ruiskua neula ylöspäin suunnattuna ja naputa ruiskua kevyesti kunnes kaikki ilma on kertynyt ruiskun yläosaan. Työnnä varovasti ruiskun mäntää kunnes ilmakuplat ovat poistuneet. Anna pistos välittömästi: Lääkärisi tai sairaanhoitajasi on jo neuvonut Sinulle pistoskohdat (esim. vatsa tai reiden etuosa). Puhdista valittu pistoskohta ihon desinfiointiaineella. Ota varma ote ihopoimusta ja työnnä neula asteen kulmassa nopealla liikkeellä ihoon. Ruiskuta liuos ihon alle siten kuin Sinulle on opetettu. Älä ruiskuta liuosta suoraan verisuoneen. Ruiskuta liuos painamalla mäntää kevyesti. Ruiskuta koko annos kaikessa rauhassa. Vedä sen jälkeen neula heti pois ja puhdista iho desinfiointiaineeseen kastetulla lapulla pyörivin liikkein. 7. Käytettyjen välineiden hävittäminen: Kun olet antanut pistoksen pane heti kaikki neulat ja tyhjät lasiset säiliöt terävien esineiden keräysastiaan. Mahdollinen ylijäänyt liuos tulee hävittää. Mitä minun tulisi tehdä jos otan enemmän Ovidrelleä kuin minun pitäisi? Ovidrellen yliannostuksen seurauksena saattaa olla munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän ilmaantuminen, mikä on kuvattu tarkemmin kohdissa Ole erityisen varovainen Ovidrellen suhteen sekä Mahdolliset haittavaikutukset. Sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriisi mikäli Sinulle ilmaantuu tämän oireyhtymän oireita. Mitä minun tulisi tehdä jos unohdan ottaa Ovidrelleä? Sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriisi. 53

54 MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikilla lääkkeillä, Ovidrellellä voi olla haittavaikutuksia. Pääasiassa havaitut haittavaikutukset ovat olleet lieviä tai kohtalaisia. Useimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat olleet väsymys, kipu ja paikalliset reaktiot pistoskohdassa. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on havaittu noin 4 %:lla kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista; useimmat näistä tapauksista olivat luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia. Vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua, päänsärkyä, pistoskohdan tulehdus- ja muita reaktioita, huimausta, ripulia, masennusta, ärtyneisyyttä, levottomuutta ja kipua rinnoissa on myös raportoitu joissain tapauksissa. Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakiertymä tai jokin muu komplikaatio saattaa olla seurauksena lääkärisi mahdollisesti käyttämistä avusteisista hedelmöitysmenetelmistä. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa tai jos jokin asia askarruttaa Sinua, puhu asiasta lääkärillesi tai apteekkiin OVIDRELLEN SäilyTTÄMINEN Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. On tärkeää, että lääkettä ei käytetä kuiva-aineen injektiopullossa tai pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Lääke tulisi antaa välittömästi liuoksen valmistamisen jälkeen (kun liuotin on yhdistetty kuiva-aineeseen). Älä käytä Ovidrelleä, jos havaitset sen ulkonäön selvästi muuttuneen. Käyttövalmiiksi saatettua liuosta ei tule käyttää, jos siinä on hiukkasia tai se ei ole kirkas. Ovidrelle on tarkoitettu käytettäväksi kerralla. Ylijäänyt liuos tulee hävittää. 54

55 55

56 Lisätietoja Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa Ares-Serono (Europe) Ltd:n paikallinen edustaja: België/Belgique/Belgien Serono Benelux BV t Hofveld 6 E 6 B-1702 Groot-Bijgaarden Tél/Tel: Luxembourg/Luxemburg Serono Benelux BV t Hofveld 6 E 6 B-1702 Groot-Bijgaarden Tél: Danmark Serono Nordic Århusgade 88, 7 DK-2100 København Ø Tlf: Nederland Serono Benelux BV Alexanderstraat 3-5 NL-2514 JL Den Haag Tel: Deutschland Serono Pharma GmbH Gutenbergstrasse 5 D Unterschleissheim Tel: Norge Serono Nordic Solheimsveien 32 N-1473 Skårer Tel: Ελλάδα Serono Hellas A.E. Κονίτσης 3-5 GR Μαρούσι Αθήνα Österreich Serono Austria GmbH Wienerbergstrasse 7 A-1810 Wien Tel: Tηλ:

57 España Laboratorios Serono S.A. María de Molina, 40 E Madrid Tel: Portugal Serono Produtos Farmacêuticos, Lda Rua Tierno Galvan, n 16B, Piso 16 Escritório 1 Amoreiras, Torre 3 P Lisboa Tel: France Laboratories Serono France S.A. L Arche du Parc 738, rue Yves Kermen F Boulogne Cedex Suomi/Finland Serono Nordic Rajatorpantie 41C FIN Vantaa Puh/Tln: Tél: Ireland Serono Pharmaceuticals Ltd. Bedfont Cross, Stanwell Road UK-Feltham, Middlesex TW 14 8NX Tel: Sverige Serono Nordic AB Box 1803 S Solna Tln:

58 Ísland Groco hf. Suðurlandsbraut 6 IS-108 Reykjavik Sími United Kingdom Serono Pharmaceuticals Ltd. Bedfont Cross, Stanwell Road UK-Feltham, Middlesex TW 14 8NX Tel: Italia Serono Pharma S.p.A. Via Casilina 125 I Roma Tel: Tämä seloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 58

59 PAKKAUSSELOSTE (Liuottimen säilytysastia: Injektiopullo) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. Pakkausselosteen sisältö: 1. Mitä Ovidrelle on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Ovidrelleä 3. Miten Ovidrelleä käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Ovidrellen säilyttäminen Ovidrelle 250 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Koriongonadotropiini alfa Vaikuttava aine on koriongonadotropiini alfa, jokainen injektiopullo sisältää 285 mikrogrammaa. Liuottamisen jälkeen annoksesta tulee 250 mikrogrammaa, joka vastaa 6500 IU:a, sillä jonkin verran koriongonadotropiini alfaa jää injektiopulloon, ruiskuun ja neulaan. Muut aineet ovat sakkaroosi, fosforihappo ja natriumhydroksidi. Liuotin on injektionesteisiin käytettävä vesi. 59

60 1.10. MYYNTILUVAN HALTIJA ON: ARES-SERONO (EUROPE) LTD., 24 GILBERT STREET, LONTOO W1Y 1RJ, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Valmistaja: Industria Farmaceutica Serono S.p.A., Zona Industriale di Modugno, I Bari, Italia MITÄ OVIDRELLE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Ovidrelle-lääkevalmiste sisältää koriongonadtropiini alfaa, joka on hyvin samankaltainen ihmisessä luonnollisesti esiintyvän koriongonadotropiini alfan kanssa, mutta se on valmistettu laboratoriossa erityisin yhdistelmä-dna-tekniikoin. Se kuuluu hormoniperheeseen nimeltä gonadotropiinit, jotka osallistuvat lisääntymisen normaaliin säätelyyn. Ovidrelle toimitetaan injektiokuiva-aineena ja liuottimena, liuosta varten. Se on saatavilla 1, 2 tai 10 kuiva-ainetta sisältävän injektiopullon pakkauksissa, joissa on vastaava määrä liuotinta sisältäviä säiliöitä. Jokainen kuiva-aineinjektiopullo sisältää 285 mikrogrammaa koriongonadotropiini alfaa ja jokainen liuotinta sisältävä säiliö sisältää 1 ml injektionesteisiin käytettävää vettä. Kun yksi injektiopullo liuotetaan 1 ml:lla liuotinta saat 250 mikrogramman annoksen. Ovidrelleä annetaan naisille avusteisia lisääntymismenetelmiä kuten koeputkihedelmöitystä (IVF) käytettäessä. Ensin annetaan muita lääkevalmisteita, jotka saavat aikaan useiden munarakkuloiden kasvun ja kehityksen useiden munasolujen tuottamiseksi. Ovidrelleä käytetään sitten näiden munarakkuloiden kypsyttämiseksi. Ovidrelleä käytetään myös naisille, jotka eivät tuota lainkaan (tilaa kutsutaan anovulaatioksi), tai tuottavat liian vähän munasoluja (oligo-ovulaatio). Sitä käytetään munasolujen vapautumisen (ovulaation) aikaansaamiseksi, sen jälkeen kun muita lääkevalmisteita on käytetty munarakkuloiden kehittämiseksi ENNEN KUIN KÄYTÄT OVIDRELLEÄ Sinun ja partnerisi hedelmällisyys tulisi arvioida ennen hoidon aloittamista. 60

61 1.15. ÄLÄ KÄYTÄ OVIDRELLEÄ, MIKÄLI VASTAUS YHTEENKÄÄN SEURAAVISTA ON KYLLÄ : oletko raskaana tai imetätkö? onko Sinulla suurentuneet munasarjat tai yksi tai useampi suuri munasarjakysta? onko Sinulla tuntemattomasta syystä johtuvaa verenvuotoa emättimestä? onko Sinulla todettu olevan munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä? onko Sinulla ollut kasvain hypotalamuksessa tai aivolisäkkeessä? onko Sinulla vakava laskimotulehdus tai verisuonitukos (aktiivi thromboembolinen häiriö)? oletko allerginen tälle tai vastaavalle lääkkeelle, tai jollekin valmisteen apuaineelle? onko Sinulla jokin sellainen tila, joka tekee normaalin raskauden mahdottomaksi (esim. kohtu puuttuu, vajavaisesti kehittyneet munasarjat, sidekudoskasvamat), tai onko Sinulla ollut vaihdevuodet? onko Sinulla ollut kohdunulkoinen raskaus viimeisten kolmen kuukauden aikana? Ole erityisen varovainen Ovidrellen suhteen: Ovidrelle-hoito saattaa lisätä munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän kehittymisen riskiä (OHSS)(ks. Mahdolliset haittavaikutukset ). Tämä tila syntyy silloin, kun munasarjat ylireagoivat hoitoon ja kehittävät liian monta munarakkulaa. Tavallisin oire on vatsakipu. Mikäli sinulla on voimakasta vatsakipua tai epämukavuutta, älä ota pistosta vaan keskustele lääkärisi tai hoitajasi kanssa niin pian kuin mahdollista. Sinun ei tulisi olla yhdynnässä vähintään neljään päivään, tai Sinun tulisi käyttää mekaanista ehkäisymenetelmää. Tätä hoitoa saavilla monisikiöisen raskauden ja monilapsisen synnytyksen esiintyvyys on lisääntynyt luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Useimmissa tapauksissa kyse on kaksosista. Avusteisissa hedelmöitysmenetelmissä lasten lukumäärä on yhteydessä siirrettyjen alkioiden lukumäärään. Riskisi OHSS:n tai monisikiöisen raskauden suhteen pienenee, mikäli Ovidrelleä käytetään tavallisena annoksena, ja mikäli Sinua seurataan tiiviisti koko hoitojakson ajan (esim. estradiolitasoja mittaavin verikokein ja ultraäänitutkimuksin). 61

62 Raskaus ja imettäminen Sinun ei tule käyttää Ovidrelleä mikäli olet raskaana tai imetät. MUIDEN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ: Kerrothan lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös niitä joita lääkäri ei ole määrännyt. 62

63 3. MITEN OVIDRELLEÄ KÄYTETÄÄN Kuinka paljon ja kuinka usein minun tulisi käyttää Ovidrelleä? Ovidrellen tavallinen annos on yksi injektiopullo (250 mikrogrammaa) annettuna yhtenä pistoksena. Lääkärisi on kertonut Sinulle tarkasti milloin pistos tulee antaa. Kuinka otan Ovidrelleä? Ovidrelle on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Kutakin injektiopulloa voi käyttää vain yhdellä kerralla. Joskus pistoksen antaa lääkäri tai hoitaja, tai sitten Sinulle tai kumppanillesi voidaan opettaa miten pistos annetaan kotona. Jos otat Ovidrelle-pistoksen itse, lue seuraavat ohjeet huolellisesti : 1. Pese kätesi. On tärkeätä, että kätesi ja käytettävät välineet ovat mahdollisimman puhtaat. 2. Ota kaikki tarvittavat välineet esille.huomaathan, että desinfiointiaineella kostutetut laput, ruiskut ja neulat eivät sisälly pakkaukseen. Aseta välineet puhtaalle alustalle: - kaksi desinfiointiaineella kostutettua lappua, - yksi injektiopullo liuotinta, - yksi lääkevalmistetta sisältävä injektiopullo, - yksi ruisku, - yksi suuri neula injektioliuoksen valmistamista varten, - ohut neula ihonalaisen pistoksen antoa varten. 63

64 3. Liuottimen vetäminen ruiskuun: Poista liuotinta sisältävän injektiopullon suojakorkki. Kiinnitä ruiskuun injektioliuoksen valmistamista varten oleva neula (suurempi neula) ja vedä ruiskuun hieman ilmaa vetämällä mäntää suunnilleen 1 ml:n merkkiin saakka. Työnnä sen jälkeen neula injektiopulloon, työnnä mäntää siten, että ilma poistuu ruiskusta, käännä injektiopullo ylösalaisin ja vedä kaikki liuotin varovasti ruiskuun. Aseta ruisku varovasti alustalle varoen koskemasta neulaan. 4. Injektioliuoksen valmistaminen: Poista suojakorkki Ovidrelle-kuiva-aineen injektiopullosta, ota ruisku käteen ja ruiskuta liuotin hitaasti Ovidrelle-injektiopulloon. Pyörittele pulloa hellävaraisesti. Älä ravista. Kuiva-aineen tulisi liueta kirkkaaksi liuokseksi välittömästi. Käännä injektiopullo ylösalaisin ja vedä liuos varovasti takaisin ruiskuun. 5. Pistäminen: Vaihda ruiskuun ohut neula ja poista mahdolliset ilmakuplat: Jos ruiskussa näkyy ilmakuplia, pidä ruiskua neula ylöspäin suunnattuna ja naputa ruiskua kevyesti kunnes kaikki ilma on kertynyt ruiskun yläosaan. Työnnä varovasti ruiskun mäntää kunnes ilmakuplat ovat poistuneet. 64

65 Anna pistos välittömästi: Lääkärisi tai sairaanhoitajasi on jo neuvonut Sinulle pistoskohdat (esim. vatsa tai reiden etuosa). Puhdista valittu pistoskohta ihon desinfiointiaineella. Ota varma ote ihopoimusta ja työnnä neula asteen kulmassa nopealla liikkeellä ihoon. Ruiskuta liuos ihon alle siten kuin Sinulle on opetettu. Älä ruiskuta liuosta suoraan verisuoneen. Ruiskuta liuos painamalla mäntää kevyesti. Ruiskuta koko annos kaikessa rauhassa. Vedä sen jälkeen neula heti pois ja puhdista iho desinfiointiaineeseen kastetulla lapulla pyörivin liikkein. 6. Käytettyjen välineiden hävittäminen: Kun olet antanut pistoksen pane heti kaikki neulat ja tyhjät lasiset säiliöt terävien esineiden keräysastiaan. Mahdollinen ylijäänyt liuos tulee hävittää. Mitä minun tulisi tehdä jos otan enemmän Ovidrelleä kuin minun pitäisi? Ovidrellen yliannostuksen seurauksena saattaa olla munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän ilmaantuminen, mikä on kuvattu tarkemmin kohdissa Ole erityisen varovainen Ovidrellen suhteen sekä Mahdolliset haittavaikutukset. Sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriisi mikäli Sinulle ilmaantuu tämän oireyhtymän oireita. Mitä minun tulisi tehdä jos unohdan ottaa Ovidrelleä? Sinun tulisi ottaa yhteyttä lääkäriisi MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikilla lääkkeillä, Ovidrellellä voi olla haittavaikutuksia. Pääasiassa havaitut haittavaikutukset ovat olleet lieviä tai kohtalaisia. Useimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat olleet väsymys, kipu ja paikalliset reaktiot pistoskohdassa. Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on havaittu noin 4 %:lla kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista; useimmat näistä tapauksista olivat luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia. Vatsakipua, pahoinvointia ja oksentelua, päänsärkyä, pistoskohdan tulehdus- ja muita reaktioita, huimausta, ripulia, masennusta, ärsyyntyneisyyttä, levottomuutta ja kipua rinnoissa on myös raportoitu joissain tapauksissa. Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakiertymä tai jokin muu komplikaatio saattaa olla seurauksena lääkärisi mahdollisesti käyttämistä avusteisista hedelmöitysmenetelmistä. 65

66 Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa tai jos jokin asia askarruttaa Sinua, puhu asiasta lääkärillesi tai apteekkiin OVIDRELLEN SäilyTTÄMINEN Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. On tärkeää, että lääkettä ei käytetä kuiva-aineen injektiopullossa tai pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Lääke tulisi antaa välittömästi liuoksen valmistamisen jälkeen (kun liuotin on yhdistetty kuiva-aineeseen). Älä käytä Ovidrelleä, jos havaitset sen ulkonäön selvästi muuttuneen. Käyttövalmiiksi saatettua liuosta ei tule käyttää, jos siinä on hiukkasia tai se ei ole kirkas. Ovidrelle on tarkoitettu käytettäväksi kerralla. Ylijäänyt liuos tulee hävittää. 66

67 Lisätietoja Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa Ares-Serono (Europe) Ltd:n paikallinen edustaja: België/Belgique/Belgien Serono Benelux BV t Hofveld 6 E 6 B-1702 Groot-Bijgaarden Tél/Tel: Luxembourg/Luxemburg Serono Benelux BV t Hofveld 6 E 6 B-1702 Groot-Bijgaarden Tél: Danmark Serono Nordic Århusgade 88, 7 DK-2100 København Ø Tlf: Nederland Serono Benelux BV Alexanderstraat 3-5 NL-2514 JL Den Haag Tel: Deutschland Serono Pharma GmbH Gutenbergstrasse 5 D Unterschleissheim Tel: Norge Serono Nordic Solheimsveien 32 N-1473 Skårer Tel: Ελλάδα Serono Hellas A.E. Κονίτσης 3-5 GR Μαρούσι Αθήνα Österreich Serono Austria GmbH Wienerbergstrasse 7 A-1810 Wien Tel: Tηλ:

68 España Laboratorios Serono S.A. María de Molina, 40 E Madrid Tel: Portugal Serono Produtos Farmacêuticos, Lda Rua Tierno Galvan, n 16B, Piso 16 Escritório 1 Amoreiras, Torre 3 P Lisboa Tel: France Laboratories Serono France S.A. L Arche du Parc 738, rue Yves Kermen F Boulogne Cedex Suomi/Finland Serono Nordic Rajatorpantie 41C FIN Vantaa Puh/Tln: Tél: Ireland Serono Pharmaceuticals Ltd. Bedfont Cross, Stanwell Road UK-Feltham, Middlesex TW 14 8NX Tel: Sverige Serono Nordic AB Box 1803 S Solna Tln:

69 Ísland Groco hf. Suðurlandsbraut 6 IS-108 Reykjavik Sími United Kingdom Serono Pharmaceuticals Ltd. Bedfont Cross, Stanwell Road UK-Feltham, Middlesex TW 14 8NX Tel: Italia Serono Pharma S.p.A. Via Casilina 125 I Roma Tel: Tämä seloste on hyväksytty viimeksi {pvm} 69