EHDOTUS UUDISTUVAKSI MOODLEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHDOTUS UUDISTUVAKSI MOODLEKSI"

Transkriptio

1 EHDOTUS UUDISTUVAKSI MOODLEKSI 1. Taustaa ja etuja yhdistämiselle ja palvelinsiirrolle Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan oppilaitoksilla on käytössä kaksi Moodlea: KPEDU:n Moodle ja LukioMoodle, jotka sijaitsevat Regionlinen palvelimella. Moodle-ympäristöjen hallinnointi ja kehittäminen on kunkin oppilaitoksen omalla vastuulla. Moodle-yhdistämisen etuja: Opintovalintojen tekeminen muiden oppilaitosten tarjonnasta helpottuu (kahden sijaan yksi Moodle ja yhdet tunnukset). Ammattilukiolaisilla vain yksi Moodle ja yhdet tunnukset. Opettajien välinen yhteistyö helpottuu, esim. materiaalin jakaminen ja yhteisten kurssien suunnittelu yli oppilaitosrajojen. Palvelinylläpito ja helpdesk saadaan alustan asiantuntijalta. Keskitetty hallinnointi ja käytön tuen kehittäminen (ks. luvut 3 ja4) mahdollistaa verkkooppimisalustan kehittämisen, käyttöasteen lisäämisen ja käyttökoulutusten suunnitelmallisen järjestämisen. 2. Yhdistämissuunnitelma Oppilaitosten Moodlet yhdistetään (Lukiomoodle, KPEDU:n Moodle + Kaustisen Ev. Opistolle oma oppilaitoskategoria) ja palvelinylläpito ostetaan Regionlinen sijaan Mediamaisterilta. Mediamaisterilta saatu kaksi erilaista sopimusmallia: Moodle palvelin, päivitykset ja helpdesk pääkäyttäjille (sopimusmalli A = edullisempi vaihtoehto). Em. lisäksi voidaan ostaa loppukäyttäjän helpdesk (sopimusmalli B = kalliimpi vaihtoehto). Kehitetään käytöntukea ostamalla loppukäyttäjän helpdesk Mediamaisterilta (sopimusmalli B) tai omien työntekijöiden toimesta: väh. 1 yhteyshlö / oppilaitos pääkäyttäjää / verkosto (ks. tarkemmin luku 4). Mediamaisterilta ostetaan kurssiformaatit Grid ja One topic (asennusmaksu: 190 / kpl), joiden avulla opettajan on mahdollista visualisoida kurssiensa etusivua ja muokata kursseilla navigointia. Integroidaan Kyvyt.fi (mahdollisesti myös muita palveluita?) Moodleen, jolloin erilliskirjautumista Kyvyt.fihin ei tarvita, vaan Kyvyt.fihin kirjautuminen tapahtuu Moodlessa linkkiä klikkaamalla. 1 Laaditaan Moodlelle yhteinen visuaalinen ilme (toteuttajana Mediamaisteri, ks. kertakustannukset) 3. Mediamaisterin sopimusvaihtoehdot A ja B Mediamaisterin sopimukseen (vaihtoehto A) sisältyy palvelimen ylläpito, päivitykset (max. 1 krt / vuosi) ja helpdesk-palvelu verkoston Moodle-pääkäyttäjille. Mediamaisterilta on kuitenkin mahdollista ostaa tuki myös loppukäyttäjälle (vaihtoehto B). Loppukäyttäjän tuki tarkoittaa sitä, että kukin opettaja voi esittää tukipyyntöjä (tekniset toiminnot) Mediamaisterille puhelimitse tai sähköpostitse virka-aikana. Vaihtoehto B on tarjouksista kalliimpi ja tulee kyseeseen lähinnä jos lähitukea ei voida omassa oppilaitoksessa järjestää. 1 Kyvyt.fin käyttö edellyttää, että kukin koulutusorganisaatio solmii Optima Discendumin kanssa Kyvyt.fi sopimuksen (avausmaksu 250, ei muita kuluja). Kyvyt.fitä ei ole pakko ottaa käyttöön, mutta Kyvyt.fi linkki tulee silti näkyviin kaikille Moodle-käyttäjille.

2 4. Yhteisen Moodlen hallinnointisuunnitelma ja hallinnoinnin resurssointi Tämän esityksen mukaan kustakin oppilaitoksesta tulisi nimetä yhteyshenkilö, jonka tehtäviin kuuluu lähituen tarjoaminen omassa oppilaitoksessa ja yhteydenpito Moodle-pääkäyttäjään sekä Mediamaisteriin. Yhteyshenkilön tehtävänkuva ja sen resurssointi: - oppilaitoksen opettajien ja opiskelijoiden tuki ja ohjaus (esim. 1 pv /kk) - käyttäjä- ja kurssihallinnointi oman oppilaitoksen kategoriassa esim. työtilojen nimeäminen, uusiin kurssipyyntöihin vastaaminen, vanhojen kurssien poistaminen (esim. 1 pv / kk) - yhteistyö ja yhteydenpito verkoston pääkäyttäjään: yhteyshenkilö selvittää loppukäyttäjien ongelmat ottamalla tarvittaessa yhteyttä verkoston pääkäyttäjään/pääkäyttäjiin tai Mediamaisteriin - osallistuu pääkäyttäjän(-jien) koolle kutsumiin kokouksiin (n. 1-2 kokousta / vuosi), joissa määritellään mm. roolien oikeudet, päivitysajankohdat ja sovitaan järjestettävistä Moodlekoulutuksista - kouluttautuminen uusiin työkaluihin ja toimintoihin Moodle-päivitysten jälkeen (väh. 1 pv / vuosi) - Resurssointitarve: riippuu koulutuksenjärjestäjän koosta! (> kukin koulutuksenjärjestäjä määrittelee tarkemmin yhteyshenkilönsä toimenkuvan, sen resurssoinnin ja nimettävien yhteyshenkilöiden määrän) Lisäksi Moodlen pääkäyttäjäksi/pääkäyttäjiksi nimettävä Moodle-adminit (1-3 kpl) verkostosta, joiden tehtäviin kuuluu yhteisen Moodlen hallinnointi, Moodle-ympäristön ja toimintojen suunnittelu sekä yhteydenpito yhteyshenkilöihin ja Mediamaisteriin. Pääkäyttäjän (Admin) tehtävänkuva ja sen resurssointi: - huolehtii yhteyshenkilöiden perehdyttämisestä ja yhteyshenkilöiden tuki- ja ohjauspalvelusta (n. 10 pv / vuosi) - verkoston yhteisen Moodlen hallinnointi mm. käyttäjäroolien määrittely, oppilaitoskategorioiden hallinnointi ja nimeäminen, käytettävissä olevien toimintojen ja työkalujen määrittely, vanhojen käyttäjätunnusten poistaminen jne. (n. 5 pv/ vuosi) - Yhteistyö ja yhteydenpito Mediamaisteriin ongelmatilanteissa - Yhteistyö ja yhteydenpito oppilaitosten nimeämiin Moodle-yhteyshenkilöihin kutsuu tarvittaessa yhteyshenkilöt kokouksiin (n. 1-2 kokousta / vuosi) suunnittelemaan mm. käyttöönotettavat Moodle-työkalut ja ominaisuudet, sopimaan Moodle-päivitysten ajankohdista ja järjestettävistä Moodle-koulutuksista - kouluttautuu Moodlen adminointiin ja uusiin työkaluihin ja toimintoihin Moodle-päivitysten jälkeen (n. 2 pv / vuosi) - järjestää loppukäyttäjille koulutusta erillistilauksesta (laskutetaan tilaajalta/tilaajilta erikseen) - Resurssointitarve: n. 1 kk / admin / vuosi (> adminoinin toimenkuva, resurssointi ja adminien määrä sovittava yhteisesti ja kustannukset jaettava verkoston kesken) Vaihtoehtoisesti loppukäyttäjän tuki voidaan ostaa Mediamaisterilta (sopimusvaihtoehto B), mutta silti yhteyshenkilöt ja adminit nimettävä, koska alustan suunnittelua ja hallinnointia ei voi ulkoistaa.

3 5. Kustannusarvio Mediamaisterin vuotuisista sekä kertakustannuksista Vuotuisiin ylläpitokustannuksiin vaikuttaa aktiiviset Moodle-käyttäjät 2. Kustannusten suuruus riippuu myös siitä miten loppukäyttäjän tuki järjestetään > ostetaanko se Mediamaisterilta (ks. kustannusarvio vaihtoehdolle B) vai järjestetäänkö itse (ks. luku 4). Mediamaisterin laskun voisi jyvittää koulutuksenjärjestäjille esim. opiskelijamäärien 3 perusteella, sillä todellisia käyttäjämääriä organisaatioittain ei yhteisessä Moodlessa voida tunnistaa: Koulutuksenjärjestäjä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Opiskelijamäärä (OPS-perust. + muu kuin tutkintoon johtava) 465 (näyttötutk.) Yht. %-osuus kustannu ksista Kustannusarvio vaihtoehdolle A (sis. alv. 24%) Kustannusarvio vaihtoehdolle B (sis. alv. 24%) , ,2 Kaustisen Ev. Opisto 50 (OPS-perust.) 73 1,9 99,5 298,6 23 (näyttötutk.) 2 todelliset vuotuiset kustannukset määräytyvät aktiivisten käyttäjien mukaan, joita tällä hetkellä n sis. lukio (muut kuin aineopiskelijat) ja opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen koulutus + muu kuin tutkintoon johtava + näyttötutkintoperusteinen koulutus

4 Kokkolan kaupunki XXX (perusaste?)** ,7 822,4 2466,9 615* (suomenkiel. lukiot) Pietarsaaren kaupunki XXX (perusaste?)** 119 3,0 157,1 471,4 119* (suomenkiel. lukio) Kannuksen kaupunki XXX (perusaste?)** 100 2,6 136,2 408,5 100* (lukio) Vetelin kunta XXX (perusaste?)** 80 2,0 104,8 314,3 80* (lukio) Toholammin kunta XXX (perusaste?)** 100 2,6 136,2 408,5 100* (lukio) Perhon kunta XXX (perusaste?)** 48 1,2 62,9 188,6 48* (lukio) Yhteensä: % (sis. alv.) / vuosi (sis. alv.) / vuosi *Ei sis. aineopiskelijoita **HUOM! Jos Moodle halutaan käyttöön myös perusasteelle (joko koko perusaste tai yksittäiset koulut), niin tällä on vaikutusta opiskelijamääriin / koulutuksenjärjestäjä ja sitä kautta kustannusten prosentuaaliseen jakautumiseen koulutuksenjärjestäjittäin. HUOM! Vuotuisiin kustannuksiin tulee laskea lisäksi AD-integroinnin vaatima VPN-yhteys 75 / kk / koulutuksenjärjestäjä veloitetaan niiltä koulutuksenjärjestäjiltä, jotka AD-integroinnin tarvitsevat. Palvelinvaihdosta ja Moodle-yhdistämisistä aiheutuvat kertakustannukset: Mediamaisterin toteuttama Moodle-asennus alv. Grid ja One topic kurssiformaattien asennusmaksu: 2 x alv. Ulkoasuteeman (visualisoinnin toteutus) valmistaminen alv. Lukiokurssien ja kategorioiden siirto KPEDU:n Moodleen (ns. yhdistämistyö): Materiaalin siirrossa Mediamaisterin tuntihinta on EUR / tunti + alv. Käsityönä (valitut kurssit) kursseja siirtyy noin 45 kpl / htp (8 tuntia). Kurssien siirron voi toteuttaa myös automatisoidusti (kaikki kurssit), jolloin työmäärä on huomattavasti pienempi (= noin puolet siirtoon vaaditusta ajasta) Kyseeseen tulisi siis kustannussyistä jälkimmäinen vaihtoehto ja turhat kurssit pitää poistaa yhteyshenkilöiden toimesta ennen siirtotyötä! Mediamaisterin toteuttama AD-integrointi n alv. / käyttäjätietokanta laskutetaan niiltä koulutuksenjärjestäjiltä, joilla tarve AD-integrointiin Mediamaisterin määrittelypalaverit 97 /h + alv. Kyvyt.fi integrointi Moodleen alv. > halutaanko integroida myös muita järjestelmiä Moodleen (esim. Skydrive)? 6. Aikataulusuunnitelma uuden Moodlen käyttöönottamiseksi: Marraskuu tammikuu 2014: asian valmistelu ja käsittely - Asian käsittely kunkin koulutusorganisaation sisällä - kustannustenjakoperiaatteista sopiminen - Hyväksyntä Moodle-uudistukselle toisen asteen yhteistyöryhmästä (sivistysjohtajat, koulutusjohtajat)

5 Helmikuu 2014: päätökset, sopimukset ja nimeämiset - Asian käsittely kunkin koulutusorganisaation sisällä, mm. päätökset tarvittavasta AD ja muistaintegroinnista sekä yhteyshenkilöiden nimeäminen oppilaitoksittain (koulutuksenjärjestäjittäin) - KPEDU solmii Moodle-sopimuksen Mediamaisterin kanssa - KPEDU, kunnat ja Kaustisen Ev. Opisto solmivat sopimuksen Moodle-kustannusten jaosta ja hallinnoinnista Maalis-huhtikuu 2014: koulutukset, suunnittelu - Järjestetään (Osaava-hankkeen tuella) koulutusta pääkäyttäjille ja yhteyshenkilöille - Kurssihallinnointi: yhteyshenkilöt suunnittelevat uuteen Moodleen oman organisaationsa alakategoriat ja kurssinimille logiikan - Säilytettävien kurssien kartoitus: Yhteyshenkilöt selvittävät omassa organisaatiossaan, mitkä vanhat kurssit voidaan poistaa nykymoodlesta ja myös poistavat turhat kurssit alustalta (näin turhia kursseja ei siirry uuteen Moodleen ja voidaan säästää siirtotyön kustannuksissa) > toinen vaihtoehto siirtotyön toteuttamiselle on perustaa Mediamaisterin palvelimelle kokonaan tyhjä alusta, laatia sinne yhteyshenkilöiden suunnittelemat oppilaitoskategoriat ja toteuttaa siirtotyö kurssi kerrallaan, ts. kategorioiden alle siirretään Mediamaisterin toimesta yhteyshenkilöiden määrittelemät, säilytettävät kurssit (yksittäiskurssien siirtotyö tulee hieman kalliimmaksi kuin kaikkien kurssien siirto automatisoidusti ) - Käyttäjähallinta: yhteyshenkilöt suunnittelevat pääkäyttäjän(-jien) johdolla Moodle-roolien oikeudet (opettaja, opiskelija, mahd. vierailija) - Moodlen visuaalinen ilme: yhteyshenkilöt kokoavat uuden Moodlen ulkoasun personointia varten tarvittavat toiveet ja ohjeet (kuvat, graafiset ohjeet, logot) pääkäyttäjän/-jien johdolla> Mediamaisteri räätälöi erillismaksusta Moodlelle toivotunlaisen ulkoasun Touko-kesäkuu 2014: siirtotyö, integroinnit ja testaus - Toteutetaan varsinainen siirtotyö (kurssit ja käyttäjät) Mediamaisterin palvelimella sijaitsevaan Moodle-ympäristöön - toteutetaan AD-integroinnit (tarvittaessa) - Kyvyt.fi (ja mahd. muut palvelut) integroidaan Moodleen - Tarkistetaan alustan ja siirrettyjen kurssien toimivuus Elokuu 2014: palvelut käytettävissä - Uusi Moodle on käytettävissä! - Myös Kyvyt.fi on käytettävissä Moodlen kautta niille koulutuksenjärjestäjille, jotka ovat solmineet Kyvyt.fi sopimuksenoptima Discendumin kanssa HUOM! Opiskelijoiden suoritukset (esim. tehtäväpalautukset) eivät säily siirrossa, mutta vanhat Moodlet voidaan jättää käyttöön esim. vuoden 2014 loppuun asti. Uudessa Moodlessa aloitetaan siis uusien ryhmien opetus ja vanhat ryhmät jatkavat vanhassa Moodlessa, mikäli kurssisuoritukset jäävät vielä kevätlukukauden 2014 jälkeen kesken