VALINNAISAINEET Liminganlahden yhtenäiskoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEET 2014-2016. Liminganlahden yhtenäiskoulu"

Transkriptio

1 VALINNAISAINEET Liminganlahden yhtenäiskoulu

2 Valinnaisaineet Sisällys Valinnaiset aineet SAKSAN KIELI RANSKAN KIELI (B2) ERÄ JA LUONTO TIETOTEKNIIKKA MUSIIKKI KUVATAIDE TEKNINEN TYÖ TEKSTIILITYÖ LIIKUNTA, pojat LIIKUNTA, tytöt KOTITALOUS LUOVA ILMAISU ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI

3 LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET LUKUVUOSINA VALINNAISET AINEET Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden, mukaan luettuna kotitalous ja vieraat kielet, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostusten kohteita. Valinnaiset aineet tukevat perusopetuksen tavoitteita. Limingan perusopetuksen yhteisten oppiaineiden aineiden opetussuunnitelma on kuvattu kokonaisuudessaan Limingan kunnan kotisivuilla / perusopetus. Valinnaisia aineita opetetaan yläkoulussa kahdeksannella luokalla kuusi vuosiviikkotuntia ja yhdeksännellä luokalla myös kuusi vuosiviikkotuntia. Oppilas valitsee seitsemännellä luokalla itselleen luokilla opiskeltavat aineet yhteistyössä huoltajien kanssa ja tarvittaessa opinto-ohjaajien tukemana. Valinnaisia aineita opetetaan yläkoulussa sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla kuusi vuosiviikkotuntia. Oppilas valitsee seitsemännellä luokalla itselleen luokilla opiskeltavat aineet yhteistyössä huoltajien kanssa ja tarvittaessa opintoohjaajien tukemana. Valinnaisainevanhempainilta pidetään torstaina klo alkaen. Vanhempainillan jälkeen valinnat tehdään kotona oppilaan huoltajien wilmatunnuksilla wilmassa. VALINNAT Oppilas valitsee itselleen seitsemännellä luokalla: Kolme oppiainetta, joita opiskellaan kutakin kaksi vuosiviikkotuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Valinta sitoo oppilasta jatkamaan valitsemaansa oppiainetta kahden vuoden ajan. YLEISTÄ ARVIOINNISTA Oppiaineet arvioidaan arvosanalle 8 määriteltyjen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. 2

4 1. SAKSAN KIELI 2. RANSKAN KIELI (B2) Valinnaiskielen opiskelun tavoitteena on herättää kiinnostus saksan / ranskan kieltä ja kulttuuria kohtaan ja antaa jokapäiväisen elämän kannalta tarpeellinen alkeiskielitaito. Tavoitteena on myös oppia käyttämään rohkeasti kielitaitoa ja hyödyntämään jo muiden kielten opiskelusta hankittuja tietoja taitoja. Kurssin puitteissa voidaan vierailla saksaa ja ranskaa puhuvissa maissa. Mikäli oppilas osallistuu matkaan, huoltajat vastaavat matka- ja majoituskustannuksista. itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen perhe, vapaa-aika ja koulu arkipäivän viestintätilanteet, kuten kaupassa käynti, ruokailu, matkustaminen saksan- ja ranskankielisten maiden tapoja ja kulttuuria Arvioinnilla kannustetaan oppilasta omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelyn suunnitteluun. Arviointi sisältää sekä numeroarvostelua että sanallista arviointia. Huomioon otetaan oppilaan tuntityöskentely, kotitehtävien suorittaminen sekä erilaiset kirjalliset kokeet. Suullista kielitaitoa ja ääntämistä arvioidaan tuntitilanteissa. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Kuullun ymmärtäminen: Oppilas ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömiin tilanteisiin. Puhuminen: Oppilas osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Osaa suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmauksia. 3

5 Luetun ymmärtäminen: Oppilas pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita. Pystyy löytämän tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, säätiedotukset). Kirjoittaminen: Osaa kirjoittaa muutamia lauseita itsestään ja lähipiiristään (esim. vastauksia kysymyksiin tai muistilappuja). Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia lauseita. Kulttuuritaidot Oppilas tuntee ja ymmärtää keskeiset asiat saksalaisen/ranskalaisen kielialueen kulttuurista ja tunnistaa sen ja oman kulttuurinsa yhtäläisyydet ja eroavuudet. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielten opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen. PÄÄTTÖ HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY-MERKINNÄLLÄ Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä arvosanaa valinnaisesta B2 kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätetyn arvosanan tilalle merkintä hyväksytty =H. 3. ERÄ JA LUONTO Erä ja luonto -valinnaisaine sopii erähenkiselle, liikunnalliselle ja luonnossa viihtyvälle opiskelijalle. Kurssista voi aiheutua kustannuksia (esim. matkustus- ja majoituskulut sekä retkivälineet), joten niihin on syytä varautua jo kurssia valittaessa. Retkivälineitä voi tietysti myös lainata. Tunnit ajoittuvat suurimmaksi osaksi koulutuntien ulkopuolelle, joten oppilaan on sitouduttava viikonloppu- ja iltaopiskeluun. 8.VUOSILUOKKA syventää biologian tunneilla opittuja ekologiaan liittyviä asioita oppia tunnistamaan lintu- ja nisäkäslajeja maastossa ja oppia tuntemaan niiden elämää 4

6 suorittaa metsästäjätutkinto oppia vaelluksella tarvittavat tiedot ja taidot lajintuntemuskurssit eläinekologiankurssi loukkujen, pönttöjen ja ruokintaautomaattien tekoa suunnistuskurssi seikkailuliikuntaan tutustuminen metsästys- ja luontoretkiä metsästäjätutkinto vaellusleirikoulunteoriaosa retkeilijän ensiaputaidot Arvioinnin kriteerit 8. luokan erä ja luonto arvosanalle 8 (hyvä): numeroarviointi osallistuminen erilaisille kursseille, joista enimmät koulutuntien ulkopuolella kurssien suorittaminen hyväksytysti osallistuminen tapahtumiin ja retkille oikea asenne metsästykseen metsästäjätutkinnon läpäiseminen harrastuneisuus erä- ja luontoasioihin koulun puitteissa ja myös vapaa-aikana. 9.VUOSILUOKKA harrastaa biologiassa ja erä- ja luontokursseilla opittuja tietoja ja taitoja käytännössä oppia tunnistamaan kotiseudun lintuja oppia selviytymään luonnossa vaativissakin olosuhteissa oppia tuntemaan omat rajansa ja toimimaan ryhmässä oppia kalastusasioita seikkailuliikuntalajeihin tutustuminen vaellusleirikoulu lintukurssi kalastuskurssi seikkailu-urheilulajeihin tutustuminen 5

7 seinäkiipeilykurssi ensiapukurssi metsästys-, kalastus- ja luontoretket lähelle ja myös kauemmas Kuvaus oppilaan hyvästä (8) osaamisesta 9. luokan päättyessä osallistuminen kursseille, joista enimmät koulutuntien ulkopuolella kurssien suorittaminen hyväksytysti osallistuminen vaellusleirikouluun, retkille ja tapahtumiin harrastuneisuus erä- ja luontoasioihin koulussa ja myös vapaa-aikana 4. TIETOTEKNIIKKA oppilas osaa käyttää tietokonetta opiskelun apuna oppilas oppii käyttämään omatoimisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia tietokoneen oheislaitteita ja ohjelmistoja oikeaan tarkoitukseen oppilas oppii ymmärtämään, että tietotekniikkaa on hyödyllistä osata ja että tietoja on päivitettävä koko ajan 8. VUOSILUOKKA - Tietotekniikan perusteet laitteiston hallinta (kansiot, palvelimen käyttö) tietoliikenteen perusteet: tiedonhaku (kuvat, äänet, tekijänoikeudet) työvälineohjelmien peruskäyttö Osio 1: Word-tekstinkäsittely (koko syyslukukausi) o perustoimintojen harjoituksia, piirtotyökalut Osio 2: Excel-taulukkolaskenta o perusharjoituksia hyvin lyhyesti Osio 3: PowerPointin perusteet, oman diaesityksen tekeminen Arvioinnin kriteerit 8. luokan tietotekniikassa arvosanalle 8 (hyvä): Arviointi perustuu jatkuvaan tuntityöskentelyyn, kokeisiin (Word ja Excel) sekä PowerPoint-esitykseen. Myös omat oivallukset vaikuttavat arviointiin. 6

8 Oppilaalta edellytetään, että hän ymmärtää tietotekniikan mahdollisuudet ja uhat tietää tietokonelaitteiston osat ja siihen liittyviä oheislaitteita hallitsee tietotekniikan peruskäsitteet hallitsee käyttöliittymän perusteet osaa käyttää opetettua tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja julkaisuohjelmaa ja hallitsee seuraavat asiat: Tekstinkäsittely (Word) fontin muotoilu sisennykset ja sarkainten käyttö, riviväli, reunukset kappaleiden tasaus, järjestyksen muuttaminen, sarakkeet tekstitiedostojen yhdistäminen etsi/korvaa toiminto oikoluku, tavutus erikoismerkit luettelomerkit ja symbolit ylä- ja alatunnisteet, sivunumerointi ja päiväys luettelot, taulukot, lajittelu automaattiset muodot ja niiden sekä ClipArt-objektien muokkaus kuvan ja tekstin liittäminen muista lähteistä sivun suunnan ja värin muuttaminen, vesileiman käyttö osaa tehdä työpaikkahakemuksen ja kuvallisen mainoksen tyyppisen dokumentin käyttäen itsenäisesti em. välineitä. Taulukkolaskenta (Excel) rivien ja sarakkeiden lisäys ja poistaminen sarakkeiden koon muuttaminen kaavojen/funktioiden laatiminen (summa, erotus, tulo, keskiarvo) suora viittaus soluun kaavojen kopiointi välilehtien käyttö lukumuotoilut (eurot, kokonaisluvut, desimaaliluvut, prosentit) pylväs- ja sektoridiagrammit ja niiden muotoilu. Diaesitys (PowerPoint) yksinkertaisen diaesityksen tekeminen, noin 10 diaa tekstin, kuvien ja äänen liittäminen esitykseen mp3-tiedoston liittäminen esitykseen. 7

9 9.VUOSILUOKKA - Tietotekniikkaa syvällisemmin Osio 1: Tutustutaan ohjelmointikieleen, Visual Basiciin, joka on tarkoitettu Windowssovellusten luomiseen. Osio 2: Tutustutaan PhotoShop Elements 5 -kuvankäsittelyyn ja sen käyttöön kuvien yhdistelyssä. Esimerkkikuvien, itse kuvattujen ja skannattujen kuvien muokkausta harjoitustehtävien muodossa. Osio 1: Käydään läpi Visual Basic-ohjelmoinnin perusominaisuudet sekä tavallisimmin käytettävien työkalujen käyttö sekä esimerkein että oppilasharjoituksin. Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin tekemällä omakohtaisia harjoituksia eri aihepiireistä. Jokaisella tunnilla opitaan uusi asia ja harjoitellaan sen käyttöä. Oman projektin (lopputyön) teko opittujen asioiden avulla. Osio 2: Käydään läpi PhotoShop Elements 5 kuvankäsittelyn ominaisuuksia ja niiden käyttöä mm. erilaisten kuvien yhdistelyn, manipulaation ja kuvakollaasien muodossa tekstin ja erilaisten tehosteiden lisäämisellä kuvan retusoinnilla ja paikkaamisella Tutustutaan kuvankäsittelyyn tekemällä omakohtaisia harjoituksia. Jokaisella oppitunnilla harjoitellaan tiettyjä asioita, joiden pohjalta tehdään harjoitustöitä. Lopputyö on oma projekti, jossa oppilas opittujen menetelmien avulla suunnittelee ja tekee kuvakollaasin. Arvioinnin kriteerit 9. luokan tietotekniikassa arvosanalle 8 (hyvä): Arviointi perustuu molemmissa osioissa jatkuvaan tuntityöskentelyyn, tunneilla tehtyihin harjoituksiin ja lopputyöhön. Myös omat oivallukset vaikuttavat arviointiin. Oppilaalta edellytetään, että hän 8. luokalla saavutettujen taitojen lisäksi ymmärtää ohjelmoinnin taustat, mahdollisuudet ja uhat tietää mitä on ohjelmisto ja ohjelma oppii ohjelmointiin liittyvää sanastoa 8

10 tietää mitä ohjelmoinnilla saavutetaan ja miten ohjelmointia hyödynnetään yhteiskunnassa tiedostaa ohjelmoinnin mahdollisuudet omalla kohdallaan ymmärtää kuvankäsittelyn taustat, mahdollisuudet ja uhat tietää mitä kuvankäsittelyllä saavutetaan, miten yhteiskunta hyödyntää kuvankäsittelyä ja kuvamanipulaatiota sen eri muodoissa tiedostaa kuvankäsittelyn mahdollisuuksia omalla kohdallaan Osio 1: Visual Basic jokaisen tunnin aiheen pohjalta tulee luoda oma sovellus aiheesta osaa käyttää olioita/painonappeja sujuvasti osaa peruskoodit ja kykenee luomaan näyttävän käyttöliittymän lopputyö on omaperäinen, toimiva ja riittävän laaja ohjelmakokonaisuus Osio 2: PhotoShop Elements 5 kuvankäsittely jokaisen tunnin tehtävät tulee tehdä ja osoittaa riittävän monipuolista kuvankäsittelyä kullakin tunnilla opituilla menetelmillä useiden harjoitustöiden muodossa osaa käyttää sujuvasti ja itsenäisesti keskeisempiä PhotoShopin työkaluja lopputyö on laadukas ja visuaalinen useasta kuvasta koottu yhtenäinen kokonaisuus lopputyö sisältää omaa oivallusta kuvien yhdistelystä ja PhotoShopin työkalujen käytöstä 5. MUSIIKKI 8.VUOSILUOKKA Kurssilla tutustutaan rock- ja pop-musiikkiin eri vuosikymmeninä, maailman kansojen musiikkeihin sekä taidemusiikin tyylikausiin. Tavoitteena on kehittää ja syventää laulu-/soittotaitoa. Tunneilla kehitetään laulu- ja soittotaitoa bändissä musisoiden. Musiikkia opiskellaan muistiinpanoja tehden ja kuunnellen musiikkinäytteitä. Ohjelmisto valitaan yhdessä. Oppilaat valmistavat esityksen koulun juhliin. 9

11 9.VUOSILUOKKA Tavoitteena on kehittää ja syventää laulu-/soittotaitoa sekä laajentaa yleistietoja musiikista. Tutustutaan musiikin äänityksen perusteisiin. Tunnit koostuvat yleistieto-, soitto- ja lauluosioista. Tunneilla painotetaan musisointia. Ohjelmisto valitaan yhdessä. Oppilaat valmistavat esityksen koulun juhliin. Arviointi asteikolla Arviointiin vaikuttavat oppilaan laulu- ja soittotaito, harrastuneisuus, innostus ja kiinnostus musiikkiin ja sen eri osa-alueisiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas: osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia 6. KUVATAIDE 8.VUOSILUOKKA - Kuvailmaisu 1 oppilas tutustuu visuaalisen maailman kenttään (mainoskuvat, sarjakuvat, internet yms.) oppilas saa perustiedot ja taidot kuvan tekemisen tekniikoista, materiaaleista ja välineistä 10

12 oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvallisesti oppilas saa perustietoa kuvataiteen historiasta : visuaalisen maailman ulottuvuudet kuvataiteen perustekniikat: piirustus, maalaus, kuvanveisto ja grafiikka piirustus: lyijykynä, hiili, tussi maalaus: akvarelli, öljyväri, akryyliväri grafiikka: linopainanta, monotypia, kaaviopainanta kuvanveisto: paperiveistos, savi- ja kipsityöt valokuvaus muut kuvaamisen tekniikat, esim. ja kankaanpainanta graafinen suunnittelu taidehistoria ja nykytaide Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Arviointi kattaa sekä oppilaan valmiin työn että työskentelyn. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja omaan ilmaisuun rohkaisevaa. Myös ryhmäarviointia sekä itsearviointia harjoitellaan. Oppilasta kannustetaan näkemään kuvallinen ilmaisu prosessina, joka kehittyy ja muuttaa muotoaan. Oppilas osoittaa keskimäärin hyvää oppiaineen mukaista osaamista ja taitoja. Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa annettuja tehtäviä hyvin opettajan ohjaamana. Oppilas osaa säädellä työskentelyssään materiaalien ja ajan käyttöä. Oppilas saattaa työt loppuun sekä suhtautuu työskentelyyn myönteisellä asenteella arvostaen omia sekä muiden oppilaiden töitä. Oppilas osoittaa valmiissa töissään sekä työskentelyotteessaan monipuolista ja hyvää osaamista. 9.VUOSILUOKKA - Kuvailmaisu 2 oppilas syventää visuaalisen maailman tuntemustaan oppilas syventää jo hankkimiaan tietoja ja taitoja kuvan tekemisessä oppilas ilmaisee itseään ja ajatuksiaan kuvallisesti oppilas kykenee suunnitelmalliseen pitkäjänteiseen työskentelyyn 11

13 : oman kuvailmaisun kehittäminen eri tekniikoilla suunnittelua vaativien kuvallisten projektien tekeminen visuaalisen maailman hyödyntäminen työskentelyssä piirustus, maalaus, kuvanveisto ja grafiikka muotoilu ja graafinen suunnittelu arkkitehtuuri taidehistoria ja nykytaide Arviointi kattaa sekä oppilaan valmiin työn että työskentelyn. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja omaan ilmaisuun rohkaisevaa. Myös ryhmäarviointia sekä itsearviointia harjoitellaan. Oppilasta kannustetaan näkemään kuvallinen ilmaisu prosessina, joka kehittyy ja muuttaa muotoaan. Oppilas osoittaa keskimäärin hyvää oppiaineen mukaista osaamista ja taitoja. Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa annettuja tehtäviä hyvin opettajan ohjaamana. Oppilas osaa säädellä työskentelyssään materiaalien ja ajan käyttöä. Oppilas saattaa työt loppuun sekä suhtautuu työskentelyyn myönteisellä asenteella arvostaen omia sekä muiden oppilaiden töitä. Oppilas osaa kuvailla ja nimetä joitakin taidehistorian pääsuuntauksia. Oppilas osoittaa valmiissa töissään sekä työskentelyotteessaan monipuolista ja hyvää osaamista. 7. TEKNINEN TYÖ 8. JA 9. VUOSILUOKKA Tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus tekniikkaa kohtaan, oppia käyttämään erilaisia koneita ja tekniikoita sekä soveltaa näitä taitoja käytännön työhön. Tavoitteena on myös tukea niiden oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksia, jotka haluavat jatkaa opintojaan tekniikan alalla peruskoulun jälkeen. Lähtökohtana on erilaisten puu- ja / tai metalliesineiden suunnittelu ja valmistaminen oman valinnan mukaan. Oppilaat oppivat uusia ja vahvistavat jo aiemmin opittuja työmenetelmiä ja tekniikoita, kuten esimerkiksi hitsaaminen ja metallin sorvaus. Lisäksi tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. 12

14 Arviointi kattaa sekä oppilaan valmiin työn että työskentelyn. Numeroarviointi 4 10, arvosana annetaan oppilaan kokonaissuorituksen mukaan. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Oppilas kykenee: suunnittelemaan omatoimisesti työnsä tarvittavine materiaaleineen ja työtapoineen tuntee käyttöön ottamiensa materiaalien ominaisuudet työskentelemään tavoitteellisesti yksin ja tiimissä opetettuja työtekniikoita hyödyntäen käyttämään työkoneita ja tuntee niihin liittyvät työturvallisuusohjeet dokumentoimaan työnsä eri vaiheet ja arvioinnin tietokoneohjelmia hyväksi käyttäen muodostamaan realistisen kuvan omista taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan 8. TEKSTIILITYÖ VUOSILUOKKA Kurssilla kehitetään tuotteen suunnittelutaitoa ja valmistusprosessissa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä syvennetään aiemmin opittuja tekstiilityön perustaitoja kokeilemalla uusia tekniikoita ja työmenetelmiä. Keskeisenä tavoitteena on oppilaan vastuun kasvattaminen omassa työskentelyssä. Kurssilla kiinnitetään huomiota myös esteettisiin, eettisiin ja ekologisiin näkökulmiin. Käsityö vahvistaa useissa ammateissa tarvittavaa ongelmanratkaisutaitoa sekä käden ja aivojen yhteistyötä. SISÄLLÖT Oppilaat määrittävät itse omat sisältönsä opettajan ohjauksessa opetussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmien tulee sisältää tekstiilityön menetelmin toteutettavia tuotteita mahdollisimman monipuolisesti. Käytettäviä tekniikoita ovat mm. ompelu, neulonta, virkkaus, kirjonta, kudonta, huovutus sekä kankaankuviointitekniikat. Työ etenee suunnittelun, työhön liittyvän valmistustekniikan, työohjeen tulkinnan, valmistamisen ja portfolion kautta oppilaan osaamisen arviointiin. 13

15 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 SUUNNITTELU kehittelee tai soveltaa ideoita hyvin pyrkii ottamaan huomioon materiaalien, tekniikoiden, työvälineiden sekä käytettävissä olevan ajan asettamat vaikutukset työhönsä dokumentoi suunnitelmansa niin, että siitä selviää millainen tuote on ja miten se on tarkoitus valmistaa VALMISTAMINEN työskentelee tavoitteidensa mukaisesti pyrkii seuraamaan työohjeita osaa käyttää eri työvälineitä sekä hallitsee erilaisia tekniikoita ja työtapoja valmistettu tuote on käyttökelpoinen ja laadukas, voi sisältää pieniä puutteita ottaa muutkin huomioon ja huolehtii työympäristöstään ITSE realistinen kuva työskentelystään ja tuotteistaan sietää arvioinnin kritiikkiä ja myös oppii siitä havaitsee vahvuuksia ja kehittämisen osa-alueita sekä työskentelyssään että tuotoksissaan 9. LIIKUNTA, POJAT VUOSILUOKKA - Palloilukurssi 1 ja 2 Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa ja oppia eri palloilulajien perus- ja erikoistaitoja sekä sisäistää palloilulajien peliajatus. Lisäksi tavoitteena on fyysisen kunnon kohentaminen, sosiaalisuuden kehittäminen, liikunnan ilon ja onnistumisen elämykset sekä pysyvän liikuntaharrastuksen luominen. Eri palloilulajit. Kurssin sisältö muokataan opettajan ja ryhmän yhteistyönä, jolloin lajien painotukset noudattelevat oppilaiden toiveita. Arviointi perustuu jatkuvan näytön arviointiin. 14

16 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Osaa ydintaidot. Osaa yleisimmät sääntöjen perusteet. Hallitsee tarvittavat perustekniikat. toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon. Noudattaa sopimuksia ja sääntöjä. 10. LIIKUNTA, TYTÖT VUOSILUOKKA - Sporttikurssi 1 ja 2 Käydään läpi eri lajeja, joiden läpikäyminen perusliikunnan puitteissa ei ole mahdollista. Lisäksi syvennetään peruslajituntemusta. Erilaiset jumpat ja palloilulajit sekä seinäkiipeily, kuntosaliharjoittelu, avantouinti ja mahdollisuuksien mukaan tutustuminen uusiin lajeihin. Arviointi perustuu jatkuvan näytön arviointiin. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Osaa ydintaidot. Osaa yleisimmät sääntöjen perusteet. Hallitsee tarvittavat perustekniikat. toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon. Noudattaa sopimuksia ja sääntöjä. 11. KOTITALOUS VUOSILUOKKA Valinnaisen kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä työskentelyyn. Se antaa oppilaalle mahdollisuuden lisätä ja täydentää kaikille yhteisen oppimäärän aikana hankittuja, erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Opinnoissa korostuu oppilaan oma aktiivisuus tietojen ja taitojen hankkimisessa sekä kehittämisessä. Kotitaloustaidoilla tuetaan oppilaan arjen hallintaa, kannustetaan harrastustoimintaan ja ohjataan mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan. Valinnaisen kotitalouden opetussuunnitelmaa ei ole jaettu eri osa-alueisiin vaan tarkastelussa on kurssi kokonaisuutena. Sitä ei ole myöskään pilkottu vuosiluokille 15

17 vaan sisällöt on tarkoitettu jaettaviksi kahdelle opiskeluvuodelle. Keskeiset tavoitteet kattavat molemmat vuosiluokat. yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa käytännön järkeä ja käden taitoja huolenpitoa ympäristöstä vastuullista kuluttamista suomalaista perinnettä kansainvälisin tuulahduksin SISÄLLÖT elintarviketiedon, ruoan valmistuksen ja leivonnan kertausta erityisruokavaliot käytännössä (8lk) perinneruoat (9lk) kansainväliset keittiöt (8lk) vuotuisjuhlat ja perhepiirin juhlat tapakulttuuritietoineen töiden omaa suunnittelua kuluttaja-asiaa pakollisen oppimäärän sisältöjä syventäen hygieniaosaamistestin suorittaminen (9lk) Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja ryhmässä tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa Käytännön työtaidot Oppilas tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja välineitä turvallisesti ja osoittaa harrastuneisuutta osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä 16

18 osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet suorittaa hyväksytysti hygieniaosaamistestin 12. LUOVA ILMAISU 8. ja 9. VUOSILUOKKA Oletko kiinnostunut omien ilmaisutaitojesi kehittämisestä ja näyttelemisestä? Haluatko oppia kirjoittamaan sujuvia ja mielenkiintoisia tarinoita ja tekemään niistä esityksiä? Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa ja kehittää oppilaan viestintätaitoja monipuolisesti. Suulliset viestintätaidot parantavat oppilaan empatiakykyä, sosiaalisia taitoja, ongelman-ratkaisua ja itsetuntemusta. Sujuvaa kirjoitus- ja esiintymistaitoa tarvitaan sekä jatko-opinnoissa että työelämässä. Suullista ilmaisua harjoitellaan monipuolisten ilmaisutaidon harjoitusten avulla. Kurssin aikana opitaan kehon kielestä, sen vaikutuksesta ja käytöstä vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla harjoitellaan erityyppisten tekstien suunnittelua ja työstämistä sekä arvostelua. Kirjoittamista harjoitellaan luovan kirjoittamisen tehtävien avulla yksin ja pareittain. Kurssin aikana suunnitellaan, harjoitellaan ja toteutetaan erilaisia projekteja, kuten lehtiä, esityksiä ja näytelmiä. Kahdeksannen luokan tunneilla käydään läpi ilmaisun perusteita äänenkäytöstä improvisointiin. Oppilasta rohkaistaan harjoittamaan omia esiintymistaitoja. 17

19 Kirjoittamisessa keskitytään perustaitojen harjoitteluun ja mielikuvituksen monipuoliseen käyttöön. Projektit liittyvät pääasiassa osallistavaan draamaan. Yhdeksännellä luokalla suunnitellaan ja toteutetaan oma produktio, jossa hyödynnetään sekä kirjoittamista että esiintymistaitoja. Arvioidaan asteikolla Kuvaus oppilaan hyvästä (8) osaamisesta 9. luokan päättyessä: Oppilas voi osallistua yleisölle suunnattuun esitykseen hyödyntää opettajalta saamaansa palautetta uskaltaa tehdä aloitteita ja tuottaa draamaan ideoita osaa tehdä yhteistyötä ja kuuntelee omia ja muiden ideoita hallitsee draamallisen ilmaisun muotoja kokeilee rohkeasti erilaisten tekstien tuottamista antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta 13. ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI Kurssin tavoitteena on oppilaan kielitaidon monipuolinen vahvistaminen. Samalla kehitetään oppilaan taitoa toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla. Oppilas oppii myös käyttämään erilaisia kielten opiskelulle ominaisia työtapoja. Laajennetaan ja syvennetään englannin opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja. Harjoitellaan jokapäiväisen elämän suullisia kielenkäyttötilanteita ja laajennetaan sanastoa, sanontoja sekä kulttuurintuntemusta. Kerrataan perusrakenteita, harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla käytetään erilaisia työtapoja ja tehdään yhteistyötä muiden valinnaisaineryhmien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Ryhmän jäsenten toiveita kuunnellaan keskeisiä sisältöjä tarkemmin määriteltäessä. Arviointi perustuu monipuoliseen, jatkuvaan näyttöön. 18

20 Arvioidaan asteikolla Saavuttaakseen arvosanan 8, oppilaan tulee hallita kurssin keskeiset asiat hyvin. Lisäksi hän tuntee kielialueen kulttuuria. Muutoin sovelletaan opetushallituksen määrittelemiä taitotasokriteerejä. 19