KOTIPIZZ AN SAL AISUUS KOTIPIZZAS HEMLIGHET THE SECRET OF KOTIPIZZA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIPIZZ AN SAL AISUUS KOTIPIZZAS HEMLIGHET THE SECRET OF KOTIPIZZA"

Transkriptio

1 KOTIPIZZ AN SAL AISUUS KOTIPIZZAS HEMLIGHET THE SECRET OF KOTIPIZZA

2 KOTIPIZZA perustettu vuonna 1987 myymälöitä lähes 300 (2011) ketjumyynti Suomessa yli 70 milj. euroa Pohjois-Euroopan laajin pizzaketju toimintaa myös Venäjällä ja Etelä-Koreassa grundades 1987 nästan 300 restauranger (2011) kedjeförsäljning i Finland över 70 milj. euro Nordeuropas största pizzakedja verksamhet även i Ryssland och Sydkorea establishment in 1987 nearly 300 restaurants (in 2011) sales of the chain coming to over 70 million euros in Finland the largest pizza restaurant chain in Northern Europe operation also in Russia and South Korea

3

4 L A AT U TAKAA MENESTYKSEN Yli 20 vuoden tuotekehitys on tuottanut ainutlaatuiset raaka-aineet, jotka ovat optimaaliset juuri Kotipizzan uuneihin. Raaka-ainehankintamme on kehittynyt huippuunsa: ostokokemus, pitkäaikaiset luotettavat yhteistyökumppanuudet ja tehokas logistiikka Helsinki Foodstock Oy:n kautta takaavat kilpailukyvyn ja asiakkaan nautinnon. KVALITETEN GARANTERAR FRAMGÅNG Den produktutveckling som har pågått i över 20 år har tagit fram unika råvaror som är optimala för just Kotipizzas ugnar. Vår råvaruanskaffning är väl utvecklad: inköpserfarenheten, långvariga pålitliga samarbetspartners och den effektiva logistiken genom Helsinki Foodstock Oy garanterar konkurrenskraften och kundens njutning. HIGH QUALITY ENSURES SUCCESS The fruit of over 20 years of product development is unique ingredients that are perfectly designed for Kotipizza s ovens. Our procurement of ingredients has been developed to top levels: extensive experience of purchasing, long-term co-operation in reliable partnerships, and powerful logistics through Helsinki Foodstock Oy guarantee strong competitiveness for us and unrivalled pleasure for our customers.

5

6 TASA- LAATUISUUS 0N KAIKEN A JA O Pizzapulla on Kotipizzan tuotekehityksen tukipilari. Valmiit, tasakokoiset pizzapohjat nopeuttavat valmistusta ja varmistavat pizzojen tasalaatuisuuden. Laadukkaat private-label raaka-aineet, standardisoidut annoskoot, tarkasti sama valmistusmetodi ja yhteinen menulista takaavat asiakkaalle aina samanlaisen nautinnon missä Kotipizzassa tahansa. JÄMN KVALITET ÄR A OCH O Pizzadegen är stöttepelaren i Kotipizzas produktutveckling. De färdiga pizzabottnarna i samma storlek gör tillagningen snabbare och garanterar en jämn kvalitet på pizzorna. Förstklassiga private-label råvaror, standardiserade portionsstorlekar, exakt samma tillagningsmetod och gemensam meny garanterar att kunden alltid får samma njutning oberoende av vilken Kotipizza han eller hon besöker. UNIFORM QUALITY IS THE KEY Pizza dough is the cornerstone of Kotipizza s product development. Ready-made pizza dough base portions of equal size make cooking faster and ensure uniform pizzas. High-quality private-label ingredients, standard unit sizes, accurate and uniform manufacturing methods, and a common menu always guarantee the same great pleasure to our customers, no matter the Kotipizza restaurant chosen.

7

8 PALVELU PELAA AINA Palvelemme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Leivomme ja valmistamme pizzan aina asiakkaan tilauksesta ja tarjoilemme sen kuumana suoraan uunista. Suhtaudumme pizzaan intohimolla: Pizza, Love & Understanding. ALLTID GOD SERVICE Vi betjänar varje kund individuellt. Vi bakar och tillagar alltid pizzan efter kundens beställning och serverar den het direkt ur ugnen. Vi har en passionerad inställning till pizza: Pizza, Love & Understanding. SERVICE THAT ALWAYS WORKS We provide individualised service to all customers. We always prepare and cook the pizza to the customer s order and serve it hot from the oven. Our relationship to pizza is one of passion: Pizza, Love & Understanding.

9

10 TEHOKKUUS MAKSIMOI TULOKSEN Konseptimme on hiottu tehokkaaksi. Pienimmillään Kotipizza-ravintola voi toimia jopa yhden työntekijän voimin ja matalilla alkuinvestoinneilla. Toisaalta toimintatapamme mahdollistaa myös isojen myyntipiikkien ja asiakasvirtojen käsittelyn nopeasti ja laadukkaasti. Ennakkoon mitattujen annoskokojen avulla tuotehävikki voidaan minimoida, mikä puolestaan maksimoi jokaisen Kotipizza-ravintolan tuloksen. EFFEKTIVITETEN MAXIMERAR RESULTATET Vårt koncept har finslipats till att vara effektivt. Som minst kan en Kotipizza-restaurang rentav fungera med en anställd och med låga investeringar i början. Å andra sidan gör vårt verksamhetssätt även att det är möjligt att snabbt och högklassigt hantera större försäljningstoppar och kundflöden. Tack vare att portionsstorlekarna är uppmätta i förväg kan svinnet minimeras, vilket i sin tur maximerar resultatet för varje Kotipizza-restaurang. EFFICIENCY MAXIMISES THE OUTCOME Our concept has been refined to an efficient art form. On the smallest scale, a Kotipizza restaurant can be operated by just one person, with very low initial investments. At the same time, our model of operation enables fast and reliable processing of high sales peaks and large customer flows. Pre-measured ingredient portions minimise product loss, which, in turn, maximises results for each Kotipizza restaurant.

11

12 TUOTE- KEHITYS PITÄÄ ASKELEEN EDELLÄ Seuraamme jatkuvasti alan trendejä, tutkimme asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä ja poimimme ideoita ympäri maailmaa. Alan edelläkävijänä ja markkinajohtajana tuomme valikoimiimme mielenkiintoisimmat uutuudet ja pidämme koko kategorian kilpailukykyisenä. Esimerkkeinä toimivat mm. viimeaikaiset tuoteuutuudet: runsaskuituinen pizzapohja, gluteeniton pizza, Burgerpizza ja maailman parhaaksi pizzaksi valittu Pizza Berlusconi (lämminsavuporo, kantarelli, punasipuli, runsaskuituinen pizzapohja). PRODUKTUTVECKLINGEN GÖR ATT VI LIGGER STEGET FÖRE Vi följer kontinuerligt trenderna i branschen, analyserar kundernas tycke och smak samt hämtar idéer runtom i världen. Som föregångare och marknadsledare inom branschen tar vi in de intressantaste nyheterna i sortimentet och håller hela kategorin konkurrenskraftig. Som exempel får bl.a. våra nyaste produktnyheter fungera: fiberrik pizzabotten, glutenfri pizza, Burgerpizza och Pizza Berlusconi (varmrökt ren, kantareller, rödlök, fiberrik pizzabotten), som har valts till världens bästa pizza. PRODUCT DEVELOPMENT GOES ONE STEP FURTHER We continuously follow the trends in our field, study customers needs and preferences, and select good ideas from all over the world. As a forerunner and market leader in our field, we provide the most fascinating novelties in our product range and keep the whole category at a highly competitive level. The latest new products are good examples of this: high-fibre pizza dough, gluten-free pizza, Burgerpizza, and the proven best pizza in the world: Pizza Berlusconi (with warm-smoked reindeer, chantarelles, red onion, and a fibre-rich pizza dough).

13

14 MARKKINOINTI TUKEE KOKONAISUUTTA Me ymmärrämme, että asiakas pitää yllättää hyvän palvelun lisäksi tehokkaalla kampanjoinnilla: reilut tarjoukset, yllättävät yhdistelmät, kekseliäs markkinointi ja mielenkiintoiset uutuudet. Markkinointi tarjoaa asiakkaalle jatkuvasti hyviä syitä asioida nimenomaan Kotipizzassa. MARKNADSFÖRINGEN STÖDER HELHETEN Vi inser att kunden, förutom att få god service, även bör överraskas genom effektiv marknadsföring: ordentliga kampanjer, överraskande kombinationer, fiffig marknadsföring och intressanta nyheter. Marknadsföringen erbjuder kunden fortsatt goda orsaker att besöka just Kotipizza. MARKETING SUPPORTS THIS COMPLETE CONCEPT We understand that our customers need to be surprised not only with friendly and fast service but also with efficient campaigns providing generous offers, surprising combinations, creative marketing, and fascinating novelties. The marketing constantly gives our customers good reasons to visit Kotipizza and nowhere else.

15

16 KOULUTUS ON TIE AMMATTILAISEKSI Koulutamme Kotipizza-yrittäjät itse. Monipuolinen koulutusohjelma sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua. Jatkokoulutusta järjestetään liiketaloudessa, johtamisessa, myynnissä sekä markkinoinnissa. Moniin koulutusohjelmiimme sisältyy virallinen valtakunnallinen tutkinto, kuten myynnin tai yrittäjän ammattitutkinto. Kotipizza-opistossa on mahdollisuus myös suorittaa mittava Kotipizza-yrittäjän BDAjohtamiskoulutusohjelma. UTBILDNING AV EXPERTER Vi utbildar våra Kotipizza-företagare själva. I vårt mångsidiga utbildningsprogram ingår både teori och praktik. Vidareutbildning anordnas i företagsekonomi, ledarskap, försäljning samt marknadsföring. I flera av våra utbildningsprogram ingår en auktoriserad nationell examen, såsom yrkesexamen i försäljning eller företagande. Kotipizza College ger även Kotipizza-företagare möjlighet att gå det omfattande utbildningsprogrammet i BDA-ledarskap. TRAINING IS THE GATEWAY TO A PROFESSION We train our Kotipizza entrepreneurs ourselves. The broad-based training programme covers both theory and practice. Further training will be arranged in the fields of business economy, sales, and marketing. Many of our training programmes include an official national degree, such as a vocational degree in sales or entrepreneurship. Kotipizza College provides an opportunity to attend the large-scale BDA management training programme for Kotipizza entrepreneurs.

17

18 FRANCHISING TARJOAA TOIMEENTULON Kotipizza tarjoaa tälläkin hetkellä toimeentulon yli 250 franchisingyrittäjälle. Ketjun tuki sisältää operatiivisen neuvonnan, koulutuksen, talouden tuen, keskitetyn markkinoinnin ja ennen kaikkea ylivertaisen laadukkaan tuotteen. Ei siis mikään ihme, että Kotipizza on jo kahdesti valittu vuoden franchisingketjuksi Suomessa. FRANCHISING GER INKOMST Även just nu ger Kotipizza inkomst åt över 250 franchising-företagare. I kedjans stöd ingår operativ handledning, utbildning, ekonomiskt stöd, koncentrerad marknadsföring och framförallt en överlägset förstklassig produkt. Det är alltså inget under att Kotipizza redan två gånger har valts till årets franchising-kedja i Finland. FRANCHISING OFFERS A SOLID LIVELIHOOD Kotipizza currently provides a living for over 250 franchising entrepreneurs. The chain gives support that includes guidance in operations, training, economic support, centralised marketing, and above all a product of exceptionally high quality. So it is no wonder that Kotipizza has twice been selected as Finland s franchising chain of the year.

19

20 TAVOITTEENA KANNATTAVA KASVU Kotipizza kasvaa voimakkaasti. Uusin Kotipizzan liiketoimintaperheen tulokas on hampurilaiskonsepti 55 Burger, Cola & Fries. Kotipizzojen lukumäärä on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2012 ylittyy 300 Kotipizza-ravintolan raja, ja liiketoiminta laajenee Suomen, Venäjän ja Etelä-Korean lisäksi myös uusiin maihin. Kaikilla pitää olla mahdollisuus nauttia aidon Kotipizzan herkullisesta mausta! MÅLET ÄR LÖNSAM TILLVÄXT Kotipizza växer kraftigt. Det nyaste tillskottet i Kotipizzas affärsverksamhet är hamburgerkonceptet 55 Burger, Cola & Fries. Antalet Kotipizza-restauranger växer kontinuerligt. År 2012 kommer antalet Kotipizza-restauranger att överskrida 300 och affärsverksamheten kommer att även utökas till nya länder förutom Finland, Ryssland och Sydkorea. Alla borde få möjligheten att njuta av den delikata smaken av en äkta Kotipizza! PROFITABLE GROWTH IS A GOAL WITHIN REACH Kotipizza is growing rapidly, with the latest addition to Kotipizza s business product family being the beefburger concept 55 Burger, Cola & Fries. The number of Kotipizza restaurants is increasing all the time. In 2012, we will pass the threshold of 300 Kotipizza restaurants and business operations will be extended from Finland, Russia, and South Korea to new countries. Everyone should be given an opportunity to enjoy the delicious taste of a genuine Kotipizza!

21

22

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Vehicle bodybuilding components

Vehicle bodybuilding components Vehicle bodybuilding components TMT.Malinen Oy on perinteikäs päälirakenneteollisuuden komponenttitoimittaja ja alansa johtava alumiinituotteiden suoma lainen valmistaja jo vuodesta 1958. TMT konserniin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa

Oulu - Uleåborg. Vuosi sama määrä koeporauksia kuin kenttää toiminnassa vuoden vaihteessa - 4 uutta kenttää - 4 toimintasuunnitelmaa Oulu - Uleåborg Investments until 2025 Industri Olja/Gas Vattenkraft Gruvnäring Kärnkraft Vinkraft Bioenergia Handel Logistik El nät Turism Offentlig LNG Tornio Windpower 50% nybyggnation 50% reparation

Lisätiedot

VALMIS MENESTYSRESEPTI: RYHDY KOTIPIZZA-YRITTÄJÄKSI!

VALMIS MENESTYSRESEPTI: RYHDY KOTIPIZZA-YRITTÄJÄKSI! VALMIS MENESTYSRESEPTI: RYHDY KOTIPIZZA-YRITTÄJÄKSI! 10 JÄRKISYYTÄ RYHTYÄ KOTIPIZZA-YRITTÄJÄKSI 1. Saat käyttöösi Suomen ykköspizzamerkin. Koko Suomen tuntemaa herkullista Kotipizzaa on helppo ja mukava

Lisätiedot

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 Tuotetietoja Kaikki No Problem tarjottimet on käsintehtyjä, tuote kerrallaan. Yhdessä tarjottimessa voi olla jopa 8 kerrosta viilua, koosta riippuen. Paikallisesti valmistettu

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

EFC Finland Oy. Kokemus, Laatu, Asiakaspalvelu Experience, Quality, Customer Service

EFC Finland Oy. Kokemus, Laatu, Asiakaspalvelu Experience, Quality, Customer Service EFC Finland Oy Kokemus, Laatu, Asiakaspalvelu Experience, Quality, Customer Service Johdinsarjojen ammattilainen EFC Finland Oy:llä on noin puolen vuosisadan kokemus johdinsarjojen ja kokoonpanopalvelujen

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Pikkaralan rautatieasema, Wikipedia 2 Tuotepohjaisuus, yksinkertaisuus, kvantitatiivisuus, kvantifioitavuus Hinta

Lisätiedot

Ammattiasut Industrial Workwear

Ammattiasut Industrial Workwear Ammattiasut Industrial Workwear ESD- ja puhdastilavaatteet ESD and cleanroom clothing Täyden palvelun puhdastilavaatehuolto Tarjoamme yrityksellenne täyden palvelun puhdastilavaatehuollon. Myymme, vuokraamme,

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Keskijännitekojeistot. Medium Voltage Power Distribution Equipment

Keskijännitekojeistot. Medium Voltage Power Distribution Equipment Keskijännitekojeistot Medium Voltage Power Distribution Equipment Avaimet menestykseen Satmatic Oy on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista lähes 30 vuoden kokemuksella. Ulvilassa

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall.

We live in unpredictable times where the rules are. disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. We live in unpredictable times where the rules are Muokkaa changing perustyylejä so fast that formulas naps. for success are disintegrating. Fortunes can turn. Market leaders can fall. Muokkaa Innovations

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA

Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA. Western Finland Design Centre MUOVA Aalto University School of Art, Design and Architecture University of Vaasa Western Finland Design Centre MUOVA Western Finland Design Centre MUOVA pk-yritysten Promoting the kansainvälisen competitiveness

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

KOTIPIZZA PIZZA-AAPINEN KOTIPIZZAS ABC-BOK FÖR PIZZA

KOTIPIZZA PIZZA-AAPINEN KOTIPIZZAS ABC-BOK FÖR PIZZA KOTIPIZZA PIZZA-AAPINEN KOTIPIZZAS ABC-BOK FÖR PIZZA JUONIPALJASTUS: TÄMÄ KUVAKIRJA KERTOO, KUINKA SYNTYY TÄYDELLINEN KOTIPIZZA JA KUINKA IHMEESSÄ MOINEN ON EDES MAHDOLLISTA. HYVÄÄ RUOKAHALUA. INTRIGAVSLÖJANDE:

Lisätiedot

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits Cost Management Center to higher profits Asiakaskannattavuus Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous Cost Management Center http://www.tut.fi/cmc/ jari.paranko@tut.fi +358 40 849 0220 Industrial

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

HUR MISSION Maailman johtava liikuntaratkaisujen toimittaja niin Seniori- ja Kuntoutuspuolella kuin myös Hyvinvointi + 40 markkinoilla.

HUR MISSION Maailman johtava liikuntaratkaisujen toimittaja niin Seniori- ja Kuntoutuspuolella kuin myös Hyvinvointi + 40 markkinoilla. HUR MISSION Maailman johtava liikuntaratkaisujen toimittaja niin Seniori- ja Kuntoutuspuolella kuin myös Hyvinvointi + 40 markkinoilla. HURin tavoite on vastata ikääntyvän yhteiskunnan asettamiin suuriin

Lisätiedot

Lupa toimia eri tavalla. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Lupa toimia eri tavalla. Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Lupa toimia eri tavalla 1.11.2011 Hub Logistics Sanomatalo 1.11.2011 Hub Logistics Sanomatalo Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti 1)Teemmekö oikeita asioita? 2)Teemmekö riittävän eri lailla oikeita

Lisätiedot

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta

TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta TKI-yhteistyöllä alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta Hans Söderlund Oulun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori, VTT Yksilöt Yhteisöt Yritykset Kenen vastuulla tämä

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Know-how and expertise. www.stancon.fi

Know-how and expertise. www.stancon.fi Know-how and expertise www.stancon.fi Subcontracting services We are experts in the whole manufacturing process We can efficiently manufacture what our customers need from basic metal processing products

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimisto

Keski-Suomen TE-toimisto Keski-Suomen TE-toimisto Administrative structure Ministry of Employment and the Economy (TEM) Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre) 15 Employment and Economic Development

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveysala - seminaari 2.12.2015 Henrik Haukanhovi myyntijohtaja

Uudistuva sosiaali- ja terveysala - seminaari 2.12.2015 Henrik Haukanhovi myyntijohtaja Uudistuva sosiaali- ja terveysala - seminaari 2.12.2015 Henrik Haukanhovi myyntijohtaja Yrityksen juuret Toimintamme Suunnittelemme, markkinoimme ja tuotamme laadukkaita ja herkullisia catering-, ruoka-

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

ESD- ja puhdastilavaatteet. ESD and. cleanroom clothing

ESD- ja puhdastilavaatteet. ESD and. cleanroom clothing ESD- ja puhdastilavaatteet ESD and cleanroom clothing Palvelut Suomessa Standa Oy valmistaa laadukkaita, standardit täyttäviä ESD- ja puhdastilavaatteita jo yli 20 vuoden kokemuksella. Lisäksi valikoimassa

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

CASE Basware: Ennusteprosessi kansainvälisessä kasvuyhtiössä

CASE Basware: Ennusteprosessi kansainvälisessä kasvuyhtiössä CASE Basware: Ennusteprosessi kansainvälisessä kasvuyhtiössä Ilkka Kosola Vice President, Business Control Basware Oyj 19.4.2012 Sisältö - Strategiaan linkitetty ennusteprosessi ja sen jalkauttaminen -

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

YHDESSÄ ETEENPÄIN -SEMINAARI A FANTASTIC VOYAGE DAG SANDÅS, CFO AND DEPUTY TO CEO

YHDESSÄ ETEENPÄIN -SEMINAARI A FANTASTIC VOYAGE DAG SANDÅS, CFO AND DEPUTY TO CEO YHDESSÄ ETEENPÄIN -SEMINAARI Finnvera, May 31, 2011 A FANTASTIC VOYAGE DAG SANDÅS, CFO AND DEPUTY TO CEO 1 I 2011 WHEN THE WINDS OF CHANGE BLOW, SOME PEOPLE BUILD WALLS AND OTHERS BUILD WINDMILLS. Old

Lisätiedot