KOTIPIZZ AN SAL AISUUS KOTIPIZZAS HEMLIGHET THE SECRET OF KOTIPIZZA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIPIZZ AN SAL AISUUS KOTIPIZZAS HEMLIGHET THE SECRET OF KOTIPIZZA"

Transkriptio

1 KOTIPIZZ AN SAL AISUUS KOTIPIZZAS HEMLIGHET THE SECRET OF KOTIPIZZA

2 KOTIPIZZA perustettu vuonna 1987 myymälöitä lähes 300 (2011) ketjumyynti Suomessa yli 70 milj. euroa Pohjois-Euroopan laajin pizzaketju toimintaa myös Venäjällä ja Etelä-Koreassa grundades 1987 nästan 300 restauranger (2011) kedjeförsäljning i Finland över 70 milj. euro Nordeuropas största pizzakedja verksamhet även i Ryssland och Sydkorea establishment in 1987 nearly 300 restaurants (in 2011) sales of the chain coming to over 70 million euros in Finland the largest pizza restaurant chain in Northern Europe operation also in Russia and South Korea

3

4 L A AT U TAKAA MENESTYKSEN Yli 20 vuoden tuotekehitys on tuottanut ainutlaatuiset raaka-aineet, jotka ovat optimaaliset juuri Kotipizzan uuneihin. Raaka-ainehankintamme on kehittynyt huippuunsa: ostokokemus, pitkäaikaiset luotettavat yhteistyökumppanuudet ja tehokas logistiikka Helsinki Foodstock Oy:n kautta takaavat kilpailukyvyn ja asiakkaan nautinnon. KVALITETEN GARANTERAR FRAMGÅNG Den produktutveckling som har pågått i över 20 år har tagit fram unika råvaror som är optimala för just Kotipizzas ugnar. Vår råvaruanskaffning är väl utvecklad: inköpserfarenheten, långvariga pålitliga samarbetspartners och den effektiva logistiken genom Helsinki Foodstock Oy garanterar konkurrenskraften och kundens njutning. HIGH QUALITY ENSURES SUCCESS The fruit of over 20 years of product development is unique ingredients that are perfectly designed for Kotipizza s ovens. Our procurement of ingredients has been developed to top levels: extensive experience of purchasing, long-term co-operation in reliable partnerships, and powerful logistics through Helsinki Foodstock Oy guarantee strong competitiveness for us and unrivalled pleasure for our customers.

5

6 TASA- LAATUISUUS 0N KAIKEN A JA O Pizzapulla on Kotipizzan tuotekehityksen tukipilari. Valmiit, tasakokoiset pizzapohjat nopeuttavat valmistusta ja varmistavat pizzojen tasalaatuisuuden. Laadukkaat private-label raaka-aineet, standardisoidut annoskoot, tarkasti sama valmistusmetodi ja yhteinen menulista takaavat asiakkaalle aina samanlaisen nautinnon missä Kotipizzassa tahansa. JÄMN KVALITET ÄR A OCH O Pizzadegen är stöttepelaren i Kotipizzas produktutveckling. De färdiga pizzabottnarna i samma storlek gör tillagningen snabbare och garanterar en jämn kvalitet på pizzorna. Förstklassiga private-label råvaror, standardiserade portionsstorlekar, exakt samma tillagningsmetod och gemensam meny garanterar att kunden alltid får samma njutning oberoende av vilken Kotipizza han eller hon besöker. UNIFORM QUALITY IS THE KEY Pizza dough is the cornerstone of Kotipizza s product development. Ready-made pizza dough base portions of equal size make cooking faster and ensure uniform pizzas. High-quality private-label ingredients, standard unit sizes, accurate and uniform manufacturing methods, and a common menu always guarantee the same great pleasure to our customers, no matter the Kotipizza restaurant chosen.

7

8 PALVELU PELAA AINA Palvelemme jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Leivomme ja valmistamme pizzan aina asiakkaan tilauksesta ja tarjoilemme sen kuumana suoraan uunista. Suhtaudumme pizzaan intohimolla: Pizza, Love & Understanding. ALLTID GOD SERVICE Vi betjänar varje kund individuellt. Vi bakar och tillagar alltid pizzan efter kundens beställning och serverar den het direkt ur ugnen. Vi har en passionerad inställning till pizza: Pizza, Love & Understanding. SERVICE THAT ALWAYS WORKS We provide individualised service to all customers. We always prepare and cook the pizza to the customer s order and serve it hot from the oven. Our relationship to pizza is one of passion: Pizza, Love & Understanding.

9

10 TEHOKKUUS MAKSIMOI TULOKSEN Konseptimme on hiottu tehokkaaksi. Pienimmillään Kotipizza-ravintola voi toimia jopa yhden työntekijän voimin ja matalilla alkuinvestoinneilla. Toisaalta toimintatapamme mahdollistaa myös isojen myyntipiikkien ja asiakasvirtojen käsittelyn nopeasti ja laadukkaasti. Ennakkoon mitattujen annoskokojen avulla tuotehävikki voidaan minimoida, mikä puolestaan maksimoi jokaisen Kotipizza-ravintolan tuloksen. EFFEKTIVITETEN MAXIMERAR RESULTATET Vårt koncept har finslipats till att vara effektivt. Som minst kan en Kotipizza-restaurang rentav fungera med en anställd och med låga investeringar i början. Å andra sidan gör vårt verksamhetssätt även att det är möjligt att snabbt och högklassigt hantera större försäljningstoppar och kundflöden. Tack vare att portionsstorlekarna är uppmätta i förväg kan svinnet minimeras, vilket i sin tur maximerar resultatet för varje Kotipizza-restaurang. EFFICIENCY MAXIMISES THE OUTCOME Our concept has been refined to an efficient art form. On the smallest scale, a Kotipizza restaurant can be operated by just one person, with very low initial investments. At the same time, our model of operation enables fast and reliable processing of high sales peaks and large customer flows. Pre-measured ingredient portions minimise product loss, which, in turn, maximises results for each Kotipizza restaurant.

11

12 TUOTE- KEHITYS PITÄÄ ASKELEEN EDELLÄ Seuraamme jatkuvasti alan trendejä, tutkimme asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä ja poimimme ideoita ympäri maailmaa. Alan edelläkävijänä ja markkinajohtajana tuomme valikoimiimme mielenkiintoisimmat uutuudet ja pidämme koko kategorian kilpailukykyisenä. Esimerkkeinä toimivat mm. viimeaikaiset tuoteuutuudet: runsaskuituinen pizzapohja, gluteeniton pizza, Burgerpizza ja maailman parhaaksi pizzaksi valittu Pizza Berlusconi (lämminsavuporo, kantarelli, punasipuli, runsaskuituinen pizzapohja). PRODUKTUTVECKLINGEN GÖR ATT VI LIGGER STEGET FÖRE Vi följer kontinuerligt trenderna i branschen, analyserar kundernas tycke och smak samt hämtar idéer runtom i världen. Som föregångare och marknadsledare inom branschen tar vi in de intressantaste nyheterna i sortimentet och håller hela kategorin konkurrenskraftig. Som exempel får bl.a. våra nyaste produktnyheter fungera: fiberrik pizzabotten, glutenfri pizza, Burgerpizza och Pizza Berlusconi (varmrökt ren, kantareller, rödlök, fiberrik pizzabotten), som har valts till världens bästa pizza. PRODUCT DEVELOPMENT GOES ONE STEP FURTHER We continuously follow the trends in our field, study customers needs and preferences, and select good ideas from all over the world. As a forerunner and market leader in our field, we provide the most fascinating novelties in our product range and keep the whole category at a highly competitive level. The latest new products are good examples of this: high-fibre pizza dough, gluten-free pizza, Burgerpizza, and the proven best pizza in the world: Pizza Berlusconi (with warm-smoked reindeer, chantarelles, red onion, and a fibre-rich pizza dough).

13

14 MARKKINOINTI TUKEE KOKONAISUUTTA Me ymmärrämme, että asiakas pitää yllättää hyvän palvelun lisäksi tehokkaalla kampanjoinnilla: reilut tarjoukset, yllättävät yhdistelmät, kekseliäs markkinointi ja mielenkiintoiset uutuudet. Markkinointi tarjoaa asiakkaalle jatkuvasti hyviä syitä asioida nimenomaan Kotipizzassa. MARKNADSFÖRINGEN STÖDER HELHETEN Vi inser att kunden, förutom att få god service, även bör överraskas genom effektiv marknadsföring: ordentliga kampanjer, överraskande kombinationer, fiffig marknadsföring och intressanta nyheter. Marknadsföringen erbjuder kunden fortsatt goda orsaker att besöka just Kotipizza. MARKETING SUPPORTS THIS COMPLETE CONCEPT We understand that our customers need to be surprised not only with friendly and fast service but also with efficient campaigns providing generous offers, surprising combinations, creative marketing, and fascinating novelties. The marketing constantly gives our customers good reasons to visit Kotipizza and nowhere else.

15

16 KOULUTUS ON TIE AMMATTILAISEKSI Koulutamme Kotipizza-yrittäjät itse. Monipuolinen koulutusohjelma sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua. Jatkokoulutusta järjestetään liiketaloudessa, johtamisessa, myynnissä sekä markkinoinnissa. Moniin koulutusohjelmiimme sisältyy virallinen valtakunnallinen tutkinto, kuten myynnin tai yrittäjän ammattitutkinto. Kotipizza-opistossa on mahdollisuus myös suorittaa mittava Kotipizza-yrittäjän BDAjohtamiskoulutusohjelma. UTBILDNING AV EXPERTER Vi utbildar våra Kotipizza-företagare själva. I vårt mångsidiga utbildningsprogram ingår både teori och praktik. Vidareutbildning anordnas i företagsekonomi, ledarskap, försäljning samt marknadsföring. I flera av våra utbildningsprogram ingår en auktoriserad nationell examen, såsom yrkesexamen i försäljning eller företagande. Kotipizza College ger även Kotipizza-företagare möjlighet att gå det omfattande utbildningsprogrammet i BDA-ledarskap. TRAINING IS THE GATEWAY TO A PROFESSION We train our Kotipizza entrepreneurs ourselves. The broad-based training programme covers both theory and practice. Further training will be arranged in the fields of business economy, sales, and marketing. Many of our training programmes include an official national degree, such as a vocational degree in sales or entrepreneurship. Kotipizza College provides an opportunity to attend the large-scale BDA management training programme for Kotipizza entrepreneurs.

17

18 FRANCHISING TARJOAA TOIMEENTULON Kotipizza tarjoaa tälläkin hetkellä toimeentulon yli 250 franchisingyrittäjälle. Ketjun tuki sisältää operatiivisen neuvonnan, koulutuksen, talouden tuen, keskitetyn markkinoinnin ja ennen kaikkea ylivertaisen laadukkaan tuotteen. Ei siis mikään ihme, että Kotipizza on jo kahdesti valittu vuoden franchisingketjuksi Suomessa. FRANCHISING GER INKOMST Även just nu ger Kotipizza inkomst åt över 250 franchising-företagare. I kedjans stöd ingår operativ handledning, utbildning, ekonomiskt stöd, koncentrerad marknadsföring och framförallt en överlägset förstklassig produkt. Det är alltså inget under att Kotipizza redan två gånger har valts till årets franchising-kedja i Finland. FRANCHISING OFFERS A SOLID LIVELIHOOD Kotipizza currently provides a living for over 250 franchising entrepreneurs. The chain gives support that includes guidance in operations, training, economic support, centralised marketing, and above all a product of exceptionally high quality. So it is no wonder that Kotipizza has twice been selected as Finland s franchising chain of the year.

19

20 TAVOITTEENA KANNATTAVA KASVU Kotipizza kasvaa voimakkaasti. Uusin Kotipizzan liiketoimintaperheen tulokas on hampurilaiskonsepti 55 Burger, Cola & Fries. Kotipizzojen lukumäärä on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2012 ylittyy 300 Kotipizza-ravintolan raja, ja liiketoiminta laajenee Suomen, Venäjän ja Etelä-Korean lisäksi myös uusiin maihin. Kaikilla pitää olla mahdollisuus nauttia aidon Kotipizzan herkullisesta mausta! MÅLET ÄR LÖNSAM TILLVÄXT Kotipizza växer kraftigt. Det nyaste tillskottet i Kotipizzas affärsverksamhet är hamburgerkonceptet 55 Burger, Cola & Fries. Antalet Kotipizza-restauranger växer kontinuerligt. År 2012 kommer antalet Kotipizza-restauranger att överskrida 300 och affärsverksamheten kommer att även utökas till nya länder förutom Finland, Ryssland och Sydkorea. Alla borde få möjligheten att njuta av den delikata smaken av en äkta Kotipizza! PROFITABLE GROWTH IS A GOAL WITHIN REACH Kotipizza is growing rapidly, with the latest addition to Kotipizza s business product family being the beefburger concept 55 Burger, Cola & Fries. The number of Kotipizza restaurants is increasing all the time. In 2012, we will pass the threshold of 300 Kotipizza restaurants and business operations will be extended from Finland, Russia, and South Korea to new countries. Everyone should be given an opportunity to enjoy the delicious taste of a genuine Kotipizza!

21

22