Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Aika klo 18:02-20:36 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Ervast 1. krs. Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja Frantsi-Lankia Marjut jäsen Herrala Vili jäsen Kovala Tero jäsen Lassenius-Panula jäsen Ann-Charlotte Myllynen Sari jäsen Sjölund Tuula jäsen Suominen Tero Tapani jäsen Kämpe-Hellenius Jerri Sjöholmin varajäsen Lassila Riitta Salmelan varajäsen Muut läsnäolijat Beck Gun-Maj kh:n edustaja Ståhle Liisa perusturvajohtaja esittelijä Hovinen Marjut ylilääkäri läsnä Kupiainen Kati hallintopäällikkö läsnä Lindell Esa talouspäällikkö läsnä Malmi-Suominen Tuula vs. sosiaalipalvelupäällikkö läsnä Pekkarinen-Keto Sirkku sosiaalityön päällikkö läsnä Remes-Lyly Taina johtava hammaslääkäri läsnä Smeds Monica toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä Iivanainen Antti toiminnan kehitysjohtaja, läsnä 89 Apotti hanketoimisto Mutalahti Vesa lakimies, HUS läsnä 89 Poissa Salmela Ville jäsen Sjöholm Ulrika jäsen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Allekirjoitukset Jussi Määttä puheenjohtaja Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Sari Mylllynen pöytäkirjantarkastaja Ann-Charlotte Lassenius-Panula pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kirkkonummen kunnantalon palvelupiste 1.krs, Ervastintie 2, Kirkkonummi Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 88 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 89 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta 6 90 Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen (kv) Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2014/Suomen Kuntaliitto 92 Selvitys Etelä- Suomen Aluehallintovirastolle lastensuojelun määräaikojen toteutumisesta (ESAVI/5778/ /2015) Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Raportti vuoden 2014 potilasasiamiestoiminnasta Valtuustoaloite nro 4/2014: Ikäihmisten asumiseen itsepalvelutalot Kuntalaisaloite Kirkkonummen terveyskeskuksen sairaalaosaston säilyttämisen puolesta 97 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksien muuttaminen 98 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESA/4431/ /2015, Välitön yhteydensaanti suun terveydenhuoltoon virka-aikana Osallistuminen TEMPO-hankkeeseen/Polkuja työelämään Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle Viranhaltijapäätökset valvottavaksi v Muut asiat 51

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perusturvalautakunta 87 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suorittamalla nimenhuu to. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Perusturvalautakunta: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 88 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastusvuorossa Sari Myllynen ja Ann-Charlotte Lassenius-Panula, varalla Tero Kovala ja Tero Suominen. Päätös Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Myllynen ja Ann-Charlotte Lassenius-Panula, varalle Tero Kovala ja Tero Suominen. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Tarjousten vertailu ja vertailun lopputulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa perustelumuistiossa liitteineen (liite 1). Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä liitteineen (liite 2). Hankinnan tausta Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankinta kilpailutettiin myös puitejärjestelynä ja muut HUS-alueen kunnat voivat halutessaan liittyä puitejärjestelyn perusteella järjestelmän käyttäjiksi. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutettiin hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankintamenettelyyn valittiin osallistumishakemusten perusteella alkuvaiheessa kuusi tarjoajaa. Neuvotteluja käytiin kaikista hankinnan ehdoista ja hankinnan sisältö ja laajuus sekä tarjoajien ratkaisut tarkentuivat neuvottelujen aikana. Menettelyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corporation ja CGI Suomi Oy. Toisen neuvottelukierroksen päätyttyä tarjoajille lähetettiin lopulliset tarjouspyynnöt. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin Tarjoajat saivat esittää tarjousaikana kysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen ja niihin toimitettiin hankintarenkaan osalta kirjalliset vastaukset. Tarjousaika päättyi kello Tarjoajia pyydettiin toimittamaan tarjouksen hintaliite muusta tarjouksesta erillisenä liitteenä. Kumpikin tarjoajista jätti tarjouksen asetetussa määräajassa. Tarjousten avaaminen ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjoukset vastaanotettiin ja avattiin Helsingin kaupungin kirjaamossa

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Tarjousten hintaliitteet avattiin erillisessä tilaisuudessa , kun tarjousvertailun muut tulokset olivat selvillä. Kummastakin tilaisuudesta laadittiin pöytäkirja. Molemmat tarjoukset olivat sisällöltään tarjouspyyntöä vastaavia. Tarjousten vertailu Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouksia vertailtiin seuraavin ennalta ilmoitetuin perustein ja painoarvoin: Vertailuperuste Kuvaus sekä vertailuperusteen sisäiset painoarvot Painoarvo 1) Hinta 2) Ratkaisun toiminnallisuudet 3) Toteutus- ja käyttöönottokyky Järjestelmän (käyttöoikeus) ja palveluiden (toteutus, käyttöönotot, tuki- ja ylläpito, jatkokehitys) hinta Vertailuhinta tarjouksen selvityksen G mukaisesti (100 %) 2.1 Tuotevertailu B:n tulokset (toteutettu syksyllä 2014) Tuotevertailun kokonaispisteet tuotevertailun kuvauksen ja arviointeja ennen toimitetun pisteytysmallin mukaisesti Käytettävyys (40 %) Toiminnallinen laajuus ja laatu (40 %) 2.2 Kirjalliset vastaukset järjestelmän toiminnalliseen vaatimusmäärittelyyn (20 %) Tarjoajan vastaukset vaatimusmäärittelyyn selvityksen B mukaisesti 3.1 Projektisuunnitelman sisältö ja laatu (50 %) Tarjoajan toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman sisältö ja laatu (tarjouksen selvitykset C1-C3 sekä ratkaisukuvaus) 3.2 Toimittajan resurssit ja osaaminen (50 %) Tarjoajan henkilöstön osaaminen ja 40 % 30 % 20 %

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta kokemus vastaavan laajuisista ja sisältöisistä toteutus- ja käyttöönottoprojekteista (tarjouksen selvitys D) 4) Ratkaisun tekninen toteutus, ylläpito ja jatkokehittäminen 4.1 Integroitavuus ja avoimet rajapinnat (50 %) Apotti Avoin Rajapinta -arvioinnin tulokset 4.2 Järjestelmän ylläpidettävyys (50 %) Järjestelmän ylläpidettävyyden arvioinnin tulokset 10 % Tarjousvertailun käytännön toteutus on kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa liitteineen. Vertailuperusteittain tarjoajat saivat pisteitä seuraavasti: Vertailuperuste Enimmäispisteet CGI Suomi Oy Epic Systems Corporation 1 1 Hinta 40 40,00 33, Tuotevertailu B:n tulokset 24 17,42 24, Kirjalliset vastaukset vaatimusmäärittelyyn 6 6,00 5, Projektisuunnitelman sisältö ja laatu 10 8,52 10, Toimittajan resurssit ja osaaminen 10 8,72 10, Integroitavuus ja avoimet rajapinnat 5 4,50 5, Järjestelmän ylläpidettävyys 5 4,60 5,00 YHTEENSÄ ,76 92,23 Voittaneen tarjouksen valinta Tarjousvertailun tuottamien yhteispisteiden perusteella kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen jätti tarjoaja Epic Systems Corporation. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajaksi tulee näin ollen valita Epic Systems

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Corporation. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Hankintayksiköiden ja valitun toimittajan kesken allekirjoitetaan hankintasopimus. Lisäksi toimittajan kanssa allekirjoitetaan toimitus- ja palvelusopimukset. Sopimusluonnokset ovat tarjouspyynnön liitteinä. Sopimukset tulevat voimaan vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet ne. Ennen sopimusten allekirjoittamista sopimusasiakirjoihin tehdään hankinnassa noudatettavien sääntöjen mukaisesti mahdolliset välttämättömät tekniset korjaukset, tarkennukset ja tarjoajakohtaiset täsmennykset. Kirkkonummen kunnan puolesta hankintasopimuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja. Toimitussopimuksen ja Palvelusopimuksen allekirjoittaa Apotti Oy:n toimitusjohtaja. Koska kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus tehdään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajien katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankintapäätösten tiedoksianto Kaikkien hankintayksiköiden päätökset annettaan tarjoajille tiedoksi yhdellä kertaa tarjoajien ilmoittamia sähköisiä yhteystietoja hyväksikäyttäen (sähköinen tiedoksianto). Päätösehdotuksen perustelut Päätösehdotuksen perustelut ja vertailupisteiden muodostuminen on tarkemmin kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa sekä sen liitteinä olevissa vertailuperustekohtaisissa asiakirjoissa. Lisätietojen saaminen Toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen ja lakimies Vesa Mutalahti ovat kuultavana tätä asiaa käsiteltäessä perusturvalautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa hankejohtaja Hannu Välimäki (p /hannu.valimaki(at)hel.fi) Valmistelija: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaalit: 1. Perustelumuistio liitteineen 2. Tarjouspyyntö (saatavissa liitteineen verkko-osoitteesta Ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta kunnanvaltuusto hyväksyy Epic Systems Corporationin tarjouksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 2 kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtaja Tarmo Aarnion allekirjoittamaan hankintasopimuksen kunnan puolesta 3 kunnanvaltuusto toteaa, että hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on ,00 euroa. Perusturvalautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1 kunnanvaltuusto hyväksyy Epic Systems Corporationin tarjouksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä 2 kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtaja Tarmo Aarnion allekirjoittamaan hankintasopimuksen kunnan puolesta 3 kunnanvaltuusto toteaa, että hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on ,00 euroa. Perusturvalautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn (kunnanvaltuustolta tiedoksi Apotti-hanketoimistolle) Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 91 )

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen (kv) Kunnanhallitus Hallintosäännön 24 :n mukaisesti kunnan toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti siten, että 1. kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan 2. kunnan talous pysyy tasapainossa 3. toiminnallisten, taloudellisten ja muiden riskien olemassaolo selvitetään ja niitä vältetään sekä varaudutaan vahinkoihin niin, etteivät niiden kustannukset aiheuta häiriöitä kunnan toiminnalle ja rahoitukselle 27 :n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle ennen asianomaisen talousarviovuoden päättymistä. Kirkkonummen kunnan talousarvioon arvioidut verotulot ja valtionosuudet vuodelle 2015 eivät tule toteutumaan täysimääräisesti. Verotulojen oletetaan alittavan talousarvion vähintään kaksi miljoonaa euroa ja nykyisen valtionosuuskertymän pohjalta voidaan olettaa valtionosuuksien kertymän alittavan talousarvion noin yhdellä miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoitoon budjetoitujen kustannusten ylitysennuste on toukokuun puolivälissä noin neljä miljoonaa euroa. Vuonna 2014 toteutettiin irtisanomiset sekä lomautettiin henkilökuntaa, joilla saavutettiin noin 2,5 milj. euron säästöt. Irtisanottujen osalta vuoden 2015 laskennallinen säästö on noin 1 milj. euroa. Kuluvan vuoden talousarvion pohjana käytettiin vuoden 2014 talousarviolukuja ilman säästövaikutuksia, mistä johtuen palkkakustannuksia on budjetoitu laskennallisen säästön verran liikaa. Voimassaolevan talousarvion ja yllä mainittujen odotettavissa olevien lisäkustannusten valossa, vuoden 2015 toteumaennuste ilman erikoissairaanhoidon lisäkustannuksia on noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2015 talousarvio pidetään entisellään, toimintakatteen kasvu vuodesta 2014 saattaa olla jopa yli 13 milj. euroa riippuen erikoissairaanhoidon ylityksestä. Valtuuston hyväksymä sitova tavoite on 2,5 % kasvu eli noin 4,7 milj. euroa.

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Mikäli toimielimet korjaavat talousarviotaan siten, että palkkakustannuksista vähennetään 1,5 % ja muista menoista siten, että SVOL ja SFUN vähentävät 2 %, perusturva 0,5 % ja muut toimielimet 1 %, niin ennustettu tulos olisi vuoden 2015 lopussa noin - 4 milj. euroa. 1,5 % palkkakustannuksista on sivukuluineen 1,4 milj. euroa ja muiden menojen yhteenlaskettu vähennyssumma on 1,3 milj. euroa. Vähennykset voidaan toteuttaa ilman henkilövähennyksiä, koska palkkakustannuksista ei ole vähennetty irtisanottujen henkilöiden laskennallisia palkkakustannuksia (noin 1 milj. euroa). Lisäksi vuoden 2015 talousarvion palkankorotukset on huomioitu 1 %:n mukaisesti, kun todellinen korotus on ollut noin 0,4 %. Myös muiden menojen budjetoinnin perustana on ollut vuoden 2014 talousarvio, jossa toimintakate on ollut -191,1 milj. ja lopullinen toteuma oli - 183,1 milj.. Huolimatta näistä vähennyksistä, talousarviota jouduttaneen tarkastamaan uusiksi, kun loppuvuodesta tiedetään erikoissairaanhoidon lopullinen kustannus vuodelle Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 muuttaa toimielinten vuoden 2015 talousarvion sitovia toimintakatteita seuraavasti:

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta palkkakustannukset: kaikki toimielimet -1,5 % - muut ulkoiset menot (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut toimielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta mahdollisesti budjetoimattomia perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitettujen tulojen palkkakustannuksia. 2 kehottaa toimielimiä tarkistamaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmia valtuuston päättämälle uudelle toimintakatetasolle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi mennessä Käsittely Talousjohtaja Anne Arvola esitteli talousarvion 2015 toteutumaennustetta. Keskustelun aikana esittelijä Tarmo Aarnio muutti pohjaehdotustaan 1.2 päätöskohdan osalta seuraavasti: muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta ulkopuolista rahoitusta. Puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen mutta perui myöhemmin ehdotuksensa. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti. Jäsen Anna-Lotta Wichmann poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja jäsen Antti Kilappa klo Päätös Kunnanhallitus päätti 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 1.1 muuttaa toimielinten vuoden 2015 talousarvion sitovia toimintakatteita seuraavasti: - palkkakustannukset: kaikki toimielimet -1,5 %

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta muut ulkoiset menot (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut toimielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitovuustasoa bruttobudjetoinniksi siten, että vuoden 2015 aikana saatavat budjetoimattomat tulot parantavat toimintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetoimattomia menoja, lukuunottamatta ulkopuolista rahoitusta 2 kehottaa toimielimiä tarkistamaan kuluvan vuoden käyttösuunnitelmia valtuuston päättämälle uudelle toimintakatetasolle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi mennessä Tiedoksi Muutoksenhakuohje Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle Kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen esityksen kokouksessaan Esityksen kustannusvaikutus perusturvassa tarkoittaa palkkojen osalta noin euroa ja muiden menojen osalta noin euroa. Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell p Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi ja antaa perusturvan vastuuhenkilöiden valmisteltavaksi vuoden 2015 käyttösuunnitelman tarkistamisen kunnanvaltuustossa hyväksyttävän päätöksen pohjalta. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti merkitä asian tiedoksi ja antaa perusturvan vastuuhenkilöiden valmisteltavaksi vuoden 2015 käyttösuunnitelman tarkistamisen kunnanvaltuustossa hyväksyttävän päätöksen pohjalta.

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosaluejohtaja - toimintakyvyn tukipalveluiden tulosaluejohtaja - sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja - terveyspalveluiden tulosaluejohtaja - hallintopalveluiden tulosaluejohtaja - talouspäällikkö - suunnittelija Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ) Perusturvalautakunta 90 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen vuoden 2015 talousarvion tarkistamisesityksen. Liitteenä olevassa taulukossa on perusturvan esitys tarkistuksen jakamisesta tulosalueittain. Määrärahojen riittävyyden kannalta ongelman muodostavat erikoissairaanhoidon ostopalvelut ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Toukokuun toteumaennusteen mukaan erikoissairaanhoidon ostopalvelukustannusten kasvu oli 8,6 % ja vuoden 2015 budjettiin on varattu -7,6 % vähemmän määrärahaa kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä käytettiin. Talousarviokehys ei ota huomioon vuoden 2014 tilinpäätöstä, ei myöskään vuoden 2015 kasvua eikä varautumista vuoden 2016 kustannusten kasvuun. Näin erikoissairaanhoidon määrärahan taso vuonna 2015 on sama kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen toteuma. Määrärahavajausta ei ole mahdollista kattaa muusta toiminnasta, sillä erikoissairaanhoidon osuus on noin 38 % perusturvan toimintakatteesta. Pitkäaikaistyöttömille maksettavien korvausten kustannusvastuuperusteita muutettiin vuonna 2015 siten, että kuntien rahoitusvastuu tuli koskemaan jo 300 päivää työttöminä olleita ja yli 500 päivää työtä vailla olleiden osalta kuntien rahoitusvastuu kasvoi merkittävästi. Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa on varattu ko. tarkoituksen kuitenkin vain vuonna 2014 toteutuneen suuruinen määräraha. Perusturvan talousarvioesityksessä sekä kunnan pitkään työtä vailla olevien aktivointihankkeen suunnitelmissa todetaan, että työllistämiseen osallistuvat kaikki kunnan toimialat ja kunnassa toimivat yritykset Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 1A: - TA 2015 talousarvion muutosten kohdentaminen perusturvan tulosalueille Liite 1B: - Perusturvan talousarvion toteutuminen 7/2015 Oheismateriaali:

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta HUS toteumaennuste 7/2015 ja toiminnan seurantatietoa Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 hyväksyä määrärahamuutosten kohdentamisen perusturvan tulosalueille liitteen 1A mukaisesti 2 merkitä liitteenä 1B olevan perusturvan vuoden 2015 heinäkuun toteumavertailun ja siihen sisältyvät epävarmuustekijät tiedokseen 3 todeta, että toteumaennusteen mukaista erikoissairaanhoidon ja työmarkkinatuen kuntalisän ylitystä ei ole mahdollista kattaa muusta toiminnasta loppuvuoden aikana 4 lähettää asian kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 hyväksyä määrärahamuutosten kohdentamisen perusturvan tulosalueille liitteen 1A mukaisesti 2 merkitä liitteenä 1B olevan perusturvan vuoden 2015 heinäkuun toteumavertailun ja siihen sisältyvät epävarmuustekijät tiedokseen 3 todeta, että toteumaennusteen mukaista erikoissairaanhoidon ja työmarkkinatuen kuntalisän ylitystä ei ole mahdollista kattaa muusta toiminnasta loppuvuoden aikana 4 lähettää asian kunnanhallitukselle tiedoksi. Tiedoksi Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2014/Suomen Kuntaliitto 793/ /2014 Perusturvalautakunta 91 Kirkkonummen kunta on kuudetta kertaa mukana Suomen kuntaliiton selvityksessä, joka koskee keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden ikävakioituja kustannnuksia. Vuoden 2014 tietojen osalta mukana on 19 keskisuurta kuntaa, joiden väestömäärä on eli lähes 14 prosenttia koko maan väestöstä. Kirkkonummen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden ikävakioidut kustannukset olivat vuonna 2014 lähes neljä prosenttia alhaisemmat kuin keskimäärin muissa keskisuurissa kunnissa. Kustannukset olivat vertalukuntien kahdeksanneksi pienimmät eli /asukas. Kirkkonummen erikoissairaanhoidon kustannukset (1 118 /asukas) olivat vertailukuntien toiseksi alhaisimmat ja perusterveydenhuollon kustannukset (628 /asukas) seitsemänneksi pienimmät. Sosiaalitoimen kustannukset (1 439 /asukas) olivat 0.9 prosenttia keskimääräistä suuremmat. Vertailussa mukana olevien kuntien sosiaali- ja tervespalveluiden kustannukset olivat vuonna 2014 keskimäärin 3306 euroa asukasta kohden. Korkeimmat kustannukset olivat 3866 ja alhaisimmat 3015 euroa. Kirkkonummen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat vielä vuosina 2009 ja 2010 kymmenen ja yhdeksän prosenttia verrokkikuntia korkeammat. Vuoden 2011 luvuissa alkoivat jo näkyä tehdyt toimenpiteet. Tuolloin kustannukset olivat enää vain 2,8 prosenttia keskiarvoa suuremmat. Vuonna 2013 menot olivat jo yli yksi prosenttia alhaisemmat kuin muissa keskisuurissa kunnissa ja vuonna 2014, kuten edellä jo todettiin, peräti 3,7 prosenttia alhaisemmat. Kirkkonummen sosiaali- ja terveyspalveluiden eli perusturvan kustannusten myönteisen kehittymisen taustalla vaikuttavat mm. vuosien systemaattinen kehittämistyö ja toteutetut rakenneuudistukset. Myös viime vuonna toteutettu yt-menettely siihen liittyvine sopeuttamistoimenpiteineen näkyy vuoden 2014 luvuissa. Ikäihmisten palveluita on kehitetty monin tavoin. Ensimmäinen kehittämisohjelma laadittiin jo vuonna Palvelurakennetta on kevennetty. Laitoshoidon kattavuutta on saatu pienennettyä niin, että yli 75-vuotiaista enää kolmisen prosenttia on laitoshoidon piirissä. Terveyskeskussairaalaa on kehitetty pitkäjänteisesti kuntouttavalla työotteella. Hoitojaksot ovat lyhentyneet viikolla vuodesta Kotihoitoa on kehitetty moni eri tavoin. Vuonna 2014 otettiin käyttöön mobiili toiminnanohjausjärjestelmä ja ns. avaimeton kulkujärjestelmä. Samaan aikaan, kun on puututtu niihin toimintoihin, joiden kustannukset ovat huomattavasti verrokkeja korkeammat, on kyetty pitämään muun muassa avoterveydenhuollon kustannukset keskiarvon tuntumassa ja lastensuojelun kustannukset noin 20 prosenttia alle keskiarvon. Avoterveydenhuollossa lääkäri- ja hoitajapalveluiden saatavuus on usean vuoden ajan ollut hyvä, lukuunottamatta viime vuoden lomautuksista

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta johtanutta hetkellistä notkahdusta. Henkilökunta on pysyvää ja vahvoja ammattilaisia. Kirkkonummi on opetusterveyskeskus, ja nuorten lääkäreiden mentorointi on hoidettu Kirkkonummella hyvin. Kirkkonummen lastensuojelu on laadukasta. Lähes kaikki sosiaalityöntekijät ovat kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia, mikä on kansallisesti poikeuksellista. Erityisen merkittävää vuoden 2014 kustannusten osalta on, että toimeentuloturvan kustannukset ovat keskiarvon tuntumassa, kun ko. kustannukset ovat tähän asti olleet noin 20 prosenttia kesikarvoa korkeammat. Aikuissosiaalityön kehittämistyö sekä toimeentulotuen myöntämiskriteereiden tarkistaminen (yksinasuvien asumiskustannusten huomioimiseen liittyvät muutokset ja maaahanmuuttajien toimeentulotukimuutokset) näkyvät myönteisinä kustannuksissa. Valmistelija: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2014, Suomen Kuntaliitto Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 käydä keskeustelua selvitykseksestä 2 merkitä selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi toiminnan ja talouden kehittämisessä. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 käydä keskeustelua selvitykseksestä 2 merkitä selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi toiminnan ja talouden kehittämisessä. Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19:55-20:07. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Selvitys Etelä- Suomen Aluehallintovirastolle lastensuojelun määräaikojen toteutumisesta (ESAVI/5778/ /2015) 365/ /2015 Perusturvalautakunta 92 Aluehallintovirasto on lähettänyt perusturvalautakunnalle kirjeen , missä se varaa Kirkkonummen kunnalle hallintolain 34 :n mukaisesti tilaisuuden antaa selitys lastensuojelun määräaikojen toteutumiseen Kirkkonummen lastensuojelussa. Erityisesti selityksestä tulee käydä ilmi, ovatko lastensuojelulain mukaiset määräajat saatettu lainmukaiseksi THL:lle toimitettujen vastausten jälkeen ja ne toimenpiteet, joilla kunta tulee korjaamaan tilanteen lainmukaiseksi. Selityksen antamiseen on saatu jatkoaikaa siten, että selvityksen tulee olla aluehallintovirastolla viimeistään Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) pyytää kunnilta kaksi kertaa kalenterivuodessa tietoja lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta. Kirkkonummen lastensuojelussa. Tutkimusjaksolla ( ) vireille tulleet lastensuojeluilmoitukset tehtiin 91 %:sti lakisääteisessä 7 arkipäivän ajassa ja lastensuojelutarpeen selvitykset tehtiin 69 %:sti lakisääteisessä 3 kuukauden määräajassa. Seuraavalla tutkimusjaksolla ( ) tilanne oli hieman parantunut: lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin 95,7 %:sti 7 arkipäivän aikana ja lastensuojelutarpeen selvitykset tehtiin 76 %:sti kolmessa kuukaudessa. Tilanne määräaikojen toteutumisen suhteen on Kirkkonummella parantunut merkittävästi jälkeen (huom. 3 kuukauden tutkimusaika) lastensuojelun päivystykseen tuli yhteensä 196 lastensuojeluilmoitusta, joista kaikki käsiteltiin seitsemän arkipäivän kuluessa. Osa ilmoituksista on alkaen siirtynyt tehtäväksi uuden sosiaalihuoltolain mukaisina palvelun tarpeen arviointeina. Tällaisia uuden sosiaalihuoltolain mukaisia arviointeja on ollut yhteensä 80 kpl mennessä. Alkuarviointiyksikkö pitää viikoittain kokouksen, jossa kaikki saapuneet ilmoitukset käsitellään. Jatkossa ilmoituksia käsitellään viikoittain sekä alkuarviointitiimissä että uuden sosiaalihuoltolain mukaisessa perhepalveluiden tiimissä, joka on aloittanut toimintansa Tämän tiimin henkilöstövahvuus on 9 työntekijää. Uuden tiimin toiminnan vakiintuessa lastensuojeluilmoitusten uskotaan vähenevän ja ennaltaehkäisevän työn vahvistuvan. Uuden sosiaalihuoltolain soveltaminen vaatii kuitenkin työn uudelleen organisointia ja uuden systeemin vakiintuminen vie aikaa. Uuden sosiaalihuoltolain soveltaminen tulee siirtämään osan aiemmin lastensuojeluasiakkuuteen päätyvistä asiakkaista ennaltaehkäisevän sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan ja palveluiden piiriin. Lastensuojelun määräaikojen valvonta on tuonut esille asiakastietojärjestelmä Proconsonan ongelmat ja ohjelman tuottamien tilastotietojen epäluotettavuuden. Pistokokeet ovat osoittaneet, että Proconsona-ohjelmasta saatu THL:n määräaikojen noudattamista koskeva tilastotieto lastensuojelutarpeen selvitysten määrästä on ollut merkittävästi pienempi kuin lomakkeet (lastensuojelutarpeen selvitys) tilastokyselynä saatu

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta asiakasnimien määrä. Olemme ottaneet asiassa yhteyttä järjestelmän toimittajaan, mutta toistaiseksi korjausta ohjelmaan ei ole saatu. Olemme uudelleen yhteydessä järjestelmän toimittajaan järjestelmässä esiintyvien puutteiden korjaamiseksi luotettavan tilastotiedon saamiseksi. Kirkkonummen kunta toivoo, että aluehallintovirasto ottaa jatkoarvioinneissaan huomioon tietojärjestelmän tuottaman tiedon epäluotettavuuden. Määräaikojen ylityksiin on ollut osittain syynä myös Kirkkonummen kunnan YT-menettelystä johtuvat koko henkilöstön kahden viikon lomautukset vuonna Kumpikaan seurantajaksoista ei anna aivan oikeaa kuvaa normaalioloista, koska myös toiseen tutkimusjaksoon sisältyy yt-menettelyn vaikutusta. Alkuarvioinnin henkilöstötilanne on ollut vuonna 2014 ja alkuvuonna 2015 epävakaa ohjaajien sairauslomien ja yhden sosiaalityöntekijän työajan puolikkuuden vuoksi. Tilanne vakiintuu alkaen, kun alkuarviointitiimiin palkataan vakituinen, kokoaikainen sosiaalityöntekijä. Henkilöstövahvuuteen alkuarviointitiimissä tullaan myös kiinnittämään huomiota. Jatkossa reagoidaan lastensuojelun alkuarvioinnin ruuhkautuviin tilanteisiin systemaattisemmin ja aiempaa reaaliaikaisemmin. Muiden tiimien henkilöstöä siirretään tilapäisesti ja viivytyksettä alkuarviointityön tueksi silloin, kun ilmoitusten määrä alkaa kasvaa tai silloin, kun alkuarviointitiimin työntekijä sairastuu. Asiakkaista johtuvat syyt ovat myös olleet vaikuttamassa määräaikojen ylityksiin. Työntekijät ovat yrittäneet tavoittaa perheitä puhelimitse, kirjeitse ja kotikäynnein, mutta varsinkin koulun lomien aikana perheiden tavoittamisessa on ollut vaikeuksia. Perhe on saattanut olla lomalla ulkomailla ja silloin ensimmäisen kontaktin saaminen on saattanut kestää. Joidenkin perheiden kohdalla lausunnon saaminen toiselta viranomaiselta on saattanut kestää odotettua kauemmin. Lausunnon käännättäminen vieraalle kielelle on myös viivästyttänyt selvityksen tekemistä. Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, puh ja johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Nordman, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - Etelä-Suomen Aluehallintoviraston selvityspyyntö, ESAVI/5778/ /2015 Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää antaa esitysosan mukaisen selvityksen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle lastensuojelun määräaikojen toteutumisesta. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta antaa esitysosan mukaisen selvityksen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle lastensuojelun määräaikojen toteutumisesta 2 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Aluehallintovirasto Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

24 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta /05.16/2011 Perusturvalautakunta 93 Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Tämän sosiaalihuollon asiakaslain 24 :ssä edellytetään, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Hangolla, Inkoolla, Kirkkonummella ja Raaseporilla on yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaalihuollon asiakaslaissa määritellään sosiaaliasiamiehen tehtävät. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Asiakkaiden yhteydenottojen määrä ja jakauma Asiakkaiden yhteydenottoja tuli Kirkkonummen osalta sosiaaliasiamiehelle vuonna 2014 edellisvuotta enemmän. Vuonna 2014 näitä tehtiin 164 ja vuonna Tehtäväalueittain nämä jakautuivat vuonna 2014 seuraavasti: Toimeentulotuki 81 (vuonna ), aikuissosiaalityö 48 (vuonna ), lastensuojelu 11 (vuonna ), huolto-, tapaamis- ja elatusasiat 7 (vuonna ), vanhustenhuolto 6 (vuonna ), erityishuolto 3, vammaispalvelu 3 (vuonna ), kotipalvelu 2, omaishoidon tuki 1, päihdehuolto 1 ja päivähoito 1. Asiakkaiden yhteydenotot tilastoidaan asioina. Yhteen asiaan sisältyy useimmiten monta eri toimenpidettä: Puhelinkeskusteluja, tapaamisia, selvittelyä, neuvottelua ja sovittelua. Toimeentulotuki Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan Kirkkonummi on sosiaaliasiamiehen alueen kunnista se, jossa eniten maksetaan asiakkaiden laskuja suoraan laskuttajalle asiakkaiden puolesta. Sosiaaliasiamiehen selvityksessä todetaan, että laskujen maksamisessa tehtävänjako kunnan ja asiakkaan välillä on voinut tulla asiakkaalle yllätyksenä. Lopputuloksena on voinut olla tilanne, että asiakas on suunnitellut laskujen maksujärjestyksen toisella tavalla, eikä ole pystynyt hoitamaan jotain hänelle tärkeää asiaa. Kirkkonummen aikuissosiaalityössä on jo vuosien ajan tietyissä tilanteissa maksettu asiakkaan vuokria suoraan vuokranantajien tilille, jotta voitaisiin varmistaa vuokranmaksu ja turvata asuminen erityisesti lapsiperheiden kohdalla. Kokemuksemme mukaan asiakas on hyvin usein priorisoinut muiden laskujen maksamisen (esimerkiksi kulutusluottojen) vuokran edelle, sillä hänellä on ollut pelko luottotietojen menetyksestä. Tästä on aiheutunut se, että asiakkaalle on kertynyt suuria vuokravelkoja, joiden maksamiseksi on jouduttu turvautumaan ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Häätöjen ehkäiseminen maksamalla vuokra suoraan vuokranantajalle on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää. Samalla olemme halunneet viestiä

25 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta asiakkaillemme sitä, että vuokran maksu eli asumisen turvaaminen on tärkeämpää kuin tiettyjen kulutushyödykkeiden hankinta. Selvityksen mukaan pienituloiset asiakkaat, joilla on paljon lääkemenoja, tarvitsevat maksusitoumusta lääkkeisiin, vaikka nykyään usein edellytetään, että he ensin ostavat lääkkeensä ja liittävät kuitin toimeentulotukihakemukseensa. Melko usein on myös tullut sosiaaliasiamiehen tietoon, että kun maksusitoumus on myönnetty kuun lopussa, se on silloinkin myönnetty vain sen kalenterikuukauden loppuun, vaikka seuraavassakaan kuussa ei ole odotettavissa yhtään suurempia tuloja, jolloin maksusitoumuksesta ei käytännössä kovin paljon hyötyä ole. Kirkkonummen aikuissosiaalityössä myönnetään aina maksusitoumus lääkkeisiin, kun asiakas niin toivoo. Asiakkaan on myös mahdollista ostaa lääkkeensä laskulle ja lasku maksetaan aikuissosiaalityön toimistosihteerin toimesta. Maksusitoumus myönnetään kuukauden loppuun tilanteissa, joissa seuraavan kuukauden toimeentulotukea ei ole vielä haettu tai seuraavan kuukauden hakemusta ei ole voitu käsitellä niillä tiedoilla, joita asiakas on toimittanut. Lastensuojelu Sosiaaliasiamiehen selvityksen mukaan vanhemmat, joiden lapsi on otettu huostaan, kokevat usein, että he itse jäävät ilman tukea, eikä heille ole laadittu lastensuojelulain vaatimaa erillistä asiakassuunnitelmaa vanhemmuuden tukemiseksi. Yhteydenpito sijaishoidossa oleviin lapsiin tuntuu usein hankalalta, ja vanhemmat kaipaavat siihen enemmän tukea sosiaalityöntekijöiden taholta. Hankaluudet liittyvät joskus käytännön asioihin, niin kuin esim. matkarahojen puutteeseen. Kirkkonummen lastensuojelussa ei tehdä vanhemmille erillistä asiakassuunnitelmaa. Vanhempien palvelutarpeet kuitenkin kartoitetaan, heitä pyritään tukemaan ja heitä koskeva suunnitelma sisällytetään lapsen asiakassuunnitelmaan. Lasten yhteydenpitoa omiin vanhempiinsa tuetaan eri tavoin silloin, kun se on lapsen edun mukaista. Erityishuolto Suomen laissa on säädetty kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta vain hyvin suppeasti. Käytännössä ainoa ohje on kehitysvammalaissa, jonka 42 :n mukaan erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii. Laissa ei siis tarkenneta, millaisissa tilanteissa rajoittaminen on perusteltua tai millaisilla keinoilla sitä voidaan toteuttaa. Laki itsemääräämisoikeudesta on ollut valmisteilla viime vuosina, mutta se jäi hyväksymättä viime hallituskaudella. Näin ollen rajoitusten käyttö perustuu kunkin organisaation sisäiseen ohjeistukseen. Yleisen käytännön ja hyväksyttyjen eettisten periaatteiden mukaan kehitysvammaisen henkilön rajoittaminen on oikeutettua silloin, kun hän käyttäytymisellään selkeästi vaarantaa oman tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai vakavasti vahingoittaa omaisuutta eikä tilanteen hallitsemiseksi ei ole muita keinoja.

26 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Rajoittamistilanteet liittyvät käytännössä useimmiten ns. haastavaan käyttäytymiseen, joka ilmenee toisiin kohdistuvana väkivaltaisuutena tai itsensä vahingoittamisena. Myös varsinaiset psykiatriset häiriöt ovat kehitysvammaisilla henkilöillä muuta väestöä tavallisempia. Kirkkonummen kunta ostaa kehitysvammaisten erityishuollon asumispalveluita. Suurimmat palveluntuottajat ovat Etevan- ja Kårkullan kuntayhtymät sekä Rinnekotisäätiö. Palveluntuottajat toimivat rajoittamistilanteissa Valviran ohjeiden perusteella laadittujen yksikkökohtaisten ohjeistuksien mukaisesti Valmistelijat: hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p , sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, p ja vs. sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Malmi-Suominen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi) Liite 2: - Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014 Hangon, Inkoon, Kirkkonummen ja Raaseporin kunnanhallituksille - Socialombudsmannens redogörelse för år 2014 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä 3 lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä 3 lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

27 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn. Muuotksenhakukielto (kuntalaki 91 )

28 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Raportti vuoden 2014 potilasasiamiestoiminnasta 931/ /2011 Perusturvalautakunta 94 Potilasasiamiestoiminta Suomessa Lakisääteinen potilasasiamiestoiminta on alkanut Suomessa vuonna Sitä sääntelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslaki (785/1992). Lain mukaan jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi olla myös yhteinen potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu: - neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa - ohjata ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen laatimisessa - tiedottaa potilaan oikeuksista - toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi Potilasasiamiestoiminta Kirkkonummella vuonna 2014 Kirkkonummen potilasasiamiehen palvelut on hankittu alkaen Raaseporin potilas- ja sosiaaliasiamies Birgitta Granilta, joka on laatinut liitteenä olevan potilasasiamiehen raportin. Tätä aiemmin potilasasiamiehen tehtäviä hoiti Kirkkonummen kunnan viranhaltija. Potilasasiamies tilastoi Kirkkonummelta vuodelta asiaa. Yhteen asiaan sisältyvät kaikki tapaamiset, puhelut ja muut toimenpiteet, jotka asian selvittely vaati. Potilasasiamies vaihtui vuoden 2014 alussa. Tätä ennen potilasasiamies tilastoi Kirkkonummen osalta yhteydenottajien määrän, joka vaihteli vuosina ja 74 välillä. Tilastointitavan eroista huolimatta nykyinen potilasasiamies arvioi, että tilastot lienevät vertailukelpoisia. Potilasasiamiehelle tehtyjen yhteydenottojen syyt Yhteydenotoista suurin osa koski päivystysvastaanottoa, ja perusteena olivat kommunikaatioon liittyvät asiat. Vuoden 2014 alusta alkaen voimaan tullut julkisen terveydenhuollon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapauden laajeneminen aiheutti myös yhteydenottoja esimerkiksi siksi, että siirto merkitsi samalla esimerkiksi kuntoutus- ja mielenterveyspalvelujen siirtymistä toiseen kuntaan. Hammashoitoa koskevat yhteydenotot koskivat enimmäkseen hoitoon pääsyn määräaikoja ja mahdollisuuksia implanttien saamiseen. Kiireettömän hoidon vastaanotosta ei sen sijaan ole juuri otettu yhteyttä potilasasiamieheen. Potilasasiamiehelle on raportin mukaan välittynyt käsitys siitä, että omalääkärijärjestelmä toimii melko hyvin Kirkkonummella, toisin kuin potilasasiamiehen muissa kunnissa. Viime vuoden lomautukset tosin aiheuttivat aikaisempaa pidempiä odotusaikoja. Potilasasiamiehen raportissa todetaan, että kaikki yhteydenottajat eivät välttämättä ole tyytymättömiä saamaansa hoitoon, mutta heillä voi olla tästä

29 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta huolimatta tarve pohtia kokemuksiaan ja hoitonsa jatkomahdollisuuksia. Valmistelija: hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 3: - Potilasasiamiehen raportti vuodelta Patientombudsmannens rapport för år 2014 Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi liitteenä olevan potilasasiamiehen raportin vuodelta kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä 3 lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi liitteenä olevan potilasasiamiehen raportin vuodelta kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä 3 lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa. Tiedoksi Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

30 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta Valtuustoaloite nro 4/2014: Ikäihmisten asumiseen itsepalvelutalot 294/ /2014 Perusturvalautakunta 95 Valtuustoaloitteen sisältö Kirkkonummen perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan aloitteen: Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ikäihmisten palveluiden strategian vuosille (Kv15/ ). Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/ ), ns. vanhuspalvelulaki on tullut asteittain voimaan ja kokonaisuudessaan alkaen. Vanhuspalvelulaki edellyttää mm. vanhusten mahdollisimman pitkään kotona asumista, jota tuettaisiin kotiin tuoduilla palveluilla. Ikäihmisten määrän kasvaessa tarvitaan myös muita keinoja kuin kotipalvelujen tarjontaa. Em. Ikäihmisten palveluiden strategian selvitysten mukaan Kirkkonummella ei ole riittävästi varauduttu ikäihmisten (ikäryhmä 65-) määrän kasvuun lähivuosista alkaen. Kirkkonummi on jaettu palvelujen tuottamisessa kolmeen alueeseen (Keskusta, Itäinen ja Pohjoinen). Väestöennusteen mukaan ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaimmin Keskustassa ja Itäisellä alueella. Samalla palvelut ovat jääneet laitospainotteisiksi vaikka STM:n suositus on ollut jo pitkään tehostettu palveluasuminen ja kotihoidon tukeminen. Parasta ikäihmiselle on asuminen mahdollisimman pitkään omassa kodissa tai sitä vastaavissa olosuhteissa. Monissa kunnissa on jo havahduttu ikääntymisestä johtuvaan uudenlaiseen asuntojen tarpeeseen. Myös Kirkkonummella pitäisi lähteä rakentamaan senioreille tarkoitettuja yhteisöllisiä asuntoja, jotka eivät ole palvelutaloja eivätkä vanhainkoteja vaan itsepalvelutaloja, joissa jokaisella on oma kotinsa. Näitä on jo mm. Helsingissä ja kokemukset ovat kannustavia. Itsepalvelutalossa on jokaisen yksityisen asunnon lisäksi mahdollisuus sosiaalisuuteen tuttujen ihmisten keskuudessa, joilta voi saada tarvittaessa apua arjen ongelmiin. Lisäksi talossa voi olla yhteiskeittiö, ruokailu- ja monitoimitila palveluineen, saunat, pesula kuivaustiloineen, ym. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) rahoittaa ikäihmisten itsepalvelutalojen rakentamista. Rahoitusmuotona voisi olla pitkäaikainen (jopa 45 vuotta) korkotukilaina asumisoikeustalon rakentamiseen. Kirkkonummella lainan hakijana ja saajana voisi olla kunnan ja Palvelukeskussäätiön muodostama asuntoyhteisö, jonka käyttöön kunta osoittaisi Keskustan alueelta yhdelle tai useammalla itsepalvelutalolle sopivan tontin. Asuntoyhteisön osakkaana voisi olla myös Kirkkonummen suomenkielinen seurakunta. Edellä sanotun perusteella esitämme Kirkkonummen kunnanvaltuustolle, että se velvoittaisi Kunnanhallituksen valmistelemaan esityksen ikäihmisten itsepalvelutalojen rakentamisesta. Kunnanhallitus voi koota ja nimetä tehtävää varten toimikunnan. Sekä edellyttää, että valtuusto hyväksyy mahdollisesti muodostettavan asuntoyhteisön yhtiöjärjestyksen sekä

31 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/ Perusturvalautakunta rakennus- ja rahoitussuunnitelman. Aloitteen olivat allekirjoittaneet myös Susan Honka, Tiina Karlsson, Suvi Terho, Ari Harinen, Veikko Vanhamäki, Marjokaisa Piironen, Minna Hakapää, Pauliina Juntunen ja Mikael Gerkman. Asian aiempi käsittely Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta on aloitetta käsitellessään päättänyt lähettää aloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi. Päätöksessään valmistelutoimikunta on lisäksi kehottanut perusturvalautakuntaa tekemään valmistelussa yhteistyötä yhdyskuntateknisen toimialan kanssa. Vanhusten asumisen kehittäminen Kirkkonummella Ikäihmisten palveluiden vuonna 2011 hyväksytty strategia on päivitetty vanhuspalvelulain mukaiseksi suunnitelmaksi kuluvalle valtuustokaudelle. Tämä hyväksyttin kunnanvaltuustossa marraskuussa Sen yhtenä toimenpiteenä on yhdyskuntatekniikan vetämänä ottaa yhdyskuntasuunnittelussa ja asuntorakentamisen suunnittelussa huomioon myös ikäihmisten tarpeet. Tärkeässä osassa on esteettömien rakennusten riittävyys tulevaisuudessa. samasta asiasta ympäristöministeriö on tehnyt kehittämisohjelman vuonna Kunnassa on kokoontunut yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan kutsumana erityisryhmien asumistarpeita kartoittava ryhmä, jonka yhtenä tavoitteena on perusturvan ja yhdyskuntatekniikan yhteistyönä saada näkemys tulevaisuuden tarpeista. Tässä yhteydessä on mm. hyödynnetty kunnan saatavissa olevaa rakennustietokantaa. Ryhmässä on perusturvan puolelta edustus ikäihmisten hyvinvointipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilta. Varsinaisena sosiaalipalveluna tuotettavan palvelu- ja laitosasumisen osalta kunnassa on toteutettu huomattavaa rakennemuutosta. Laitosasumista on vähennetty ja osittain korvattu tehostetulla palveluasumisella. Tämän jatkosta on uudessa vanhuspalvelulain mukaisessa suunnitelmassa linjaukset vuoteen 2017 saakka. Erityisryhmille rakennetut itsepalvelutalot muualla Suomessa Itsepalvelutalolla on yleisesti tarkoitettu ikääntyneille tai jollekin muulle erityisryhmälle rakennettua asuintaloa, joka perustuu asumisessa yhteisöllisyyden vaalimiseen. Itsepalvelutalokonsepti ei ole osa julkista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää, vaan se perustuu asiakkaiden omaan aktiivisuuteen. Kunnat voivat omalla kaavoitus- ja rakentamispolitiikalla edistää ko. konseptin toteutumisedellytyksiä. Asujista riippuen yhteisöllisyys voi muotoutua erilaiseksi, mutta se voi olla esimerkiksi yhdessä ruuan laittoa ja yhteisruokailua tai talon yhteisten tilojen siistimistä talkootyönä tai pelkästään yhteistä vapaa-ajan viettämistä. Ajatuksena on myös, että asukkailla on lähtökohtaisesti oma halu yhteisöllisyyteen ja yhteisöllisyyden sisältö muotoutuu asujien toiveiden pohjalta. Suomessa on toteutettu erilaisia ikäihmisten itsepalvelutaloiksi nimettyjä kohteita, joista osa on tavallisia senioritaloja, joissa on vain päätetty tehdä

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 4/2014: Ikäihmisten asumiseen itsepalvelutalot (kv)

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 4/2014: Ikäihmisten asumiseen itsepalvelutalot (kv) Perusturvalautakunta 95 20.08.2015 Kunnanhallitus 289 14.09.2015 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 4/2014: Ikäihmisten asumiseen itsepalvelutalot (kv) 294/10.04.00/2014 Perusturvalautakunta 20.08.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 1 Sisällysluettelo 1. Hankintamenettely 3 2. Saadut tarjoukset ja tarjousten avaus 3 3. Tarjousten vertailu 4 3.1 Tarjousten

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Kunnanhallitus 379 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 129 14.12.2015 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 788/00.04.02/2014 Kunnanhallitus 30.11.2015 379 Helsingin,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely

Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2010: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen. Valtuustoaloitteita koskeva sääntely Perusturvalautakunta 65 4.0.03 Kunnanhallitus 488 8..03 Kunnanvaltuusto 68 9..03 Vastaus valtuustoaloitteeseen /00: Terveyskeskuksen ajanvarauksen parantaminen 04/06.0.00/0 Perusturvalautakunta 4.0.03

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 1/2017 1 Aika 16.01.2017 klo 17:00 Paikka Kokoushuone Ervasti Lisätietoja Osallistujat Läsnä Harinen Ari puheenjohtaja Sjölund Thorolf varapuheenjohtaja Hakapää Minna Hedberg

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) 122 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) 265 Palvelutalojen ruokapalveluhankinta HEL 2014-002626 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat palveluntuottajat palvelutalokohtaisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 6/2016 78 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.09.2016 klo 16:00-18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (7) Päätöshistoria 24.03.2015 100 HEL 2013-011124 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 24.03.2015 Pöydälle Hankejohtaja Hannu Välimäki ja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 Kokousaika 16:15-18:17 Kokouspaikka Kallion virastotalo Toinen linja 4 A, nh. 1 Läsnä Jäsenet Anttila, Maija Muurinen, Seija Brettschneider, Gunvor Heistaro, Sami

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Blomster Göran varajäsen Luukkanen Heimo varajäsen

Blomster Göran varajäsen Luukkanen Heimo varajäsen 2/2016 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 24.02.2016 klo 16:00-17:55 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen Vesa II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot