Ylioppilastutkinto-ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015"

Transkriptio

1 Ylioppilastutkinto-ohjeet

2 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tutkinnon kokeiden järjestämisestä vastaa oppilaitoksen toiminnasta vastaava rehtori. Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Koko tutkinto suoritetaan samalla kielellä. Ylioppilastutkinto koostuu neljästä pakollisesta kokeesta. Kokelas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Kokelas aloittaa tutkinnon suorittamisen, kun hän ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilastutkintotodistuksen saa vain, jos opiskelija on saanut lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkintotodistuksen. Tutkintoa voi täydentää myöhemmin ylimääräisillä kokeilla. Pakolliset kokeet Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto, jonka hyväksyttävä suorittaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen suorittamista, joista ainoastaan äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Muut pakolliset kokeet kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toinen kotimainen kieli, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe, ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelaan on suoritettava pitkän oppimäärän mukainen koe yhdessä seuraavista pakollisista kokeista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä. Ylimääräisten kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kokeiden suoritus Kokelaan on suoritettava ylioppilastutkinto enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Kokelas aloittaa tutkinnon suorittamisen, kun hän ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Kokelaan ilmoittautuminen on sitova ja hän ei voi muuttaa yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tutkinnon kuluessa. Kokelas voi valita suorittamansa kokeen matematiikassa A- (pitkä) tai B-tason (lyhyt) mukaan, toisessa kotimaisessa kielessä A- (pitkä) tai B-tason (keskipitkä) mukaan ja vieraassa kielessä A- (pitkä) tai C-tason (lyhyt) mukaan riippumatta siitä minkä laajuiset lukio-opinnot hän on suorittanut ko. aineessa. Kokelas voi osallistua yhdellä tutkintokerralla vain yhteen pitkän oppimäärän vieraan kielen kokeeseen. Jollei kokelas suorita tutkintoa säädetyssä ajassa, on se kokonaisuudessaan uusittava. Hylättyä pakollista koetta saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Kun kokelas on valinnut tutkintonsa pakolliseksi kokeeksi vaativamman tason kokeen tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettavan äidinkielen kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason. (A 915/ ) Kokelaalla pitää kuitenkin olla tutkinnossaan vähintään yksi A-tason koe pakollisena. Jos kokelas ei suorita määräaikaan mennessä hylättyä pakollista koetta, on koko tutkinto suoritettava uudestaan. Hylättyä ylimääräistä koetta voi uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. 2

3 Ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa. Hyväksyttyä koetta opiskelija voi korottaa yhden kerran ilman aikarajaa. Koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi, jos kokelas ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvioitavaksi. Keskeytettyä koetta ei kompensoida ja se lasketaan kokelaalle kokeen suorituskerraksi. Jos kokelas ei saavu äidinkielen tekstitaidon tai esseekokeeseen tai ei jätä kummassakin kokeessa suoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Jos kielikokeeseen ilmoittautunut kokelas ei osallistu joko kuullunymmärtämiskokeeseen tai kirjalliseen kokeeseen tai ei jätä kummassakin kokeessa suoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Tutkinnon hajautus ja osallistumisoikeus Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Opiskelija saa oikeuden osallistua tutkintoon, kun opiskelija on opiskellut ennen kirjallisia kokeita vähintään pakolliset kurssit kirjoitettavasta aineesta. Vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, voi osallistua kun on opiskellut kolme kurssia kyseistä ainetta. Rehtorin päätöksellä opiskelija voi suorittaa sellaisessa tutkintoaineessa ylioppilaskokeen, jota hän ei ole opiskellut omassa koulussaan vaan hän on hankkinut riittävät tiedot ja taidot muulla tavalla esimerkiksi ulkomailla opiskelemalla. Kokelaan pitää miettiä tarkkaan hajautuksen aloittamista. Hajautus kannattaa aloittaa vasta, kun on varmaa, että kokelas ehtii opiskella riittävän määrän kirjoitettavien aineiden kursseja ja toisaalta, että hän ehtii suorittaa kaikki kirjoitusaineidensa kurssit kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilaskirjoituksia ei kannata aloittaa vaikka opiskelijalla olisi oikeus ilmoittautua kokeisiin, jos häneltä puuttuu 20 kurssia tai enemmän lukion oppimäärästä. Hyvään ylioppilaskirjoitustulokseen ei riitä ainoastaan pakollisten kurssien opiskelu. Kussakin tutkintoaineessa kokeet laaditaan lukion tuntijakopäätöksessä määrättyjen pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärän perusteella. Katso Erkko-lukion kalenterista vaadittavat kurssit kohdasta tuntijako. Kurssien sisällöt löydät kurssiselostevihkosesta. Tutkintoon valittavat aineet tulee harkita tarkoin. Opiskelijan on järkevää huomioida tutkintoaineiden valinnassa koulumenestys ja jatko-opintosuunnitelmat. Opiskelija tekee hajautuksesta aina itselleen ja koululle kirjallisen tutkinnon suoritusaikataulun, josta yksi kappale on ryhmänohjaajan hallussa. Opiskelijan tulee neuvotella hajautuksesta tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa, jotta hän ei tutkintoaineiden valinnoillaan ja kirjoitusaikataululla tarpeettomasti kavenna jatko-opintomahdollisuuksiaan. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin hän ei ole aiemmin ilmoittautunut. Tutkintoa voi täydentää myös saman oppiaineen eritasoisilla kokeilla. HUOM! Tutkintoa voi täydentää vasta, kun se on suoritettu hyväksytysti. Kokelas ei voi täydentää tutkintoa ylimääräisillä kokeilla, jos hän on tullut hylätyksi pakollisessa kokeessa. Maksut ja ilmoittautuminen Ylioppilastutkinnosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Lautakunta perii tutkintoon osallistuvalta opiskelijalta perusmaksun ja koekohtaisia maksuja. Kokelaalle lähetetään lasku kotiin tutkintomaksuista. Kokelaan tulee huolehtia kaikista ylioppilastutkintoon liittyvistä maksuista. Kokelas saa tutkintotodistuksen vasta sen jälkeen, kun kaikki maksut on maksettu. Maksuista tiedotetaan erikseen ilmoitustaululla! 3

4 Kokelaan ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa tutkintoon, hän ilmoittautuu suorittamaan koko tutkintoa riippumatta siitä osallistuuko hän ilmoittautumista seuraavana tutkintokertana kaikkiin pakollisiin kokeisiin tai yksittäisiin kokeisiin. Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään edellisen vuoden marraskuun 23. päivänä. Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Jos ilmoittautumispäivä sattuu viikonlopulle, kokelas voi jättää ilmoittautumisen seuraavana maanantaina. Kokelaan ilmoittautuminen tutkintoon ja kokeisiin on aina sitova. Ilmoittautumisen jälkeen kokelas ei voi enää muuttaa valintojaan yksittäisen kokeen ylimääräisyydestä tai pakollisuudesta. Koemaksuja ei palauteta kokelaalle, jos hän ei osallistu yksittäiseen kokeeseen. Yksittäisten kokeiden koemaksut palautetaan, jos rehtori on evännyt kokelaalta oikeuden osallistua johonkin yksittäiseen kokeeseen. Perusmaksua ei palauteta missään tapauksessa. Kokelas ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, erillisiä kokeita, uusimaan hylättyä koetta tai hyväksyttyä koetta tai täydentämään tutkintoaan. Ilmoittauduttaessa kokelaan pitää selvästi ilmaista, mikä hänen osaltaan edellä mainituista vaihtoehdoista on oikea. Samalla kokelaan tulee ilmoittaa kokeita koskevat tiedot (onko yksittäisen aineen koe pakollinen vai ylimääräinen, minkä tasoisesta kokeesta on kysymys ja minkä katsomusaineen hän valitsee reaaliaineen kokeessa). Kokelaan ilmoittautuminen voidaan mitätöidä kokelaan hakemuksen perusteella vain erityisen painavasta syystä. Kokelas osoittaa tällaisen hakemuksen ylioppilastutkintolautakunnalle. Koulu antaa tarkempia ohjeita hakemuksen tekemiseen. Lukion rehtori voi evätä osallistumisen ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, jos kokelas ei täytä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 4 :ssä osallistumiselle säädettyjä edellytyksiä. Rehtori antaa osallistumisoikeuden epäämisestä kirjallisen päätöksen. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. (Esimerkiksi pakollisia kursseja suorittamatta kirjoitusaineesta.) Hylkäämisen perusteena voi olla myös se, että lukio ei voi tilojen tai valvojien riittämättömyyden takia ottaa vastaan kaikkia erillisen kokeen suorittajia, kokeiden uusijoita tai tutkinnon täydentäjiä. (YTL, yleiset määräykset ja ohjeet ) Katso myös kohtaa muutoksenhaku! Ylioppilaskokeiden erityisjärjestelyt Vammaisten ja lukihäiriöisten kokelaiden erityisjärjestelyt Vammaista, luku- ja kirjoitushäiriöistä kokelasta pyritään auttamaan ylioppilaskokeissa erityisjärjestelyillä. Vammaisella kokelaalla erityisjärjestelyt voivat olla esim. vapauttaminen kuullunymmärtämiskokeesta, erityisjärjestelyjä kuullunymmärtämiskokeessa, avustajan käytön salliminen koetilanteessa ja teknisten apuvälineiden käyttäminen kokeissa. Luku- ja kirjoitushäiriöinen kokelas voi anoa esim. pidennystä koeaikaan. Jos kokelaalle ei myönnetä pidennystä koeaikaan lukihäiriön perusteella, hänen lukihäiriöstään menneen lausunnon tarkistaa ylioppilastutkintolautakunnan lukivaliokunta. Lukivaliokunta voi esittää kokelaalle arvosanamuutosta yhdessä kokeessa, jos kokeen pistemäärä sijoittuu lähelle ylempää arvosanaa. Kokelaan tai poikkeuksellisesti hänen huoltajansa on syytä anoa lautakunnalta erityisjärjestelyjä jo heti lukio-opintojen alkuvaiheessa. Viimeistään anomukset tulee tehdä tutkintoon ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa. Kokelaan tai huoltajien on itse huolehdittava lausuntojen hankkimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Koulu antaa tarkemmat ohjeet hakemusten tekemisestä ja vaadittavista lausunnoista. Ennen erityisjärjestelyjen hakemista ja lääkärinlausunnon hankkimista kokelaan on neuvoteltava tarvittavista erityisjärjestelyistä lukion rehtorin kanssa. Hakemus jätetään koululle ja koulu toimittaa sen ylioppilastutkintolautakunnalle. 4

5 Kuulovammaiset kokelaat Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon (L 672/2005, 8 ). Jos kokelaalla on vamma, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella (L 915/2005, 6 ). Jos ylioppilaskokelaalla on kuulovamma ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että se otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, hänen tulee hankkia asiasta kuulovammaa koskeva selvitys Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee kuulovamman vaikeusasteen seuraavalla asteikolla: lievä, keskivaikea, vaikea, kuuro ja syntymäkuuro. Lautakunta voi hakemuksesta myöntää kuulovammaisen kokelaan kielten kuullunymmärtämiskokeet pantavaksi toimeen erityisjärjestelyin tai vapauttaa kokelaan tästä kokeen osasta kokonaan. Kuulovamma voidaan ottaa arvostelussa huomioon lopullista arvosanaa määrättäessä. Jos kuulovamma on keskivaikea tai vaikea, kokelas voi hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä. Jos kuulovammainen kokelas ei pysty selviytymään kuullunymmärtämiskokeesta erityisjärjestelyin, hän voi hakea vapautusta kuullunymmärtämiskokeista. Erityisjärjestelyjä kuullunymmärtämiskokeisiin haetaan viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Vapautusta kuullunymmärtämiskokeista haetaan jo lukio-opintojen alkupuolella. Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää tämän määräyksen mukaisista erityisjärjestelyistä, mutta jos kokelas tämän määräyksen mukaisesti vapautetaan kuullunymmärtämiskokeesta, tutkintotodistukseen tulee merkintä: vapautettu kuullunymmärtämiskokeesta. Syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas, jonka äidinkieli on viittomakieli, voidaan katsoa vieraskieliseksi. Lautakunta voi ottaa vieraskielisyyden huomioon arvostelussa (ks. ylioppilastutkintolautakunnan erillinen vieraskielisiä kokelaita koskeva määräys). Syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas voi korvata pakollisen äidinkielen kokeen suomi toisena kielenä -kokeella. (YTL, Kuulovammaiset kokelaat ) Vieraskieliset kokelaat Jos ylioppilaskokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai erillisen kokeen, tai äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa äidinkielen kokeen, taikka kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityisen painava peruste, lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. (L 672/2005, 8 ) Jokin muu erityisen painava peruste on esimerkiksi se, että kokelas on käynyt pitkään koulua ulkomailla. Vieraskieliseksi voidaan katsoa myös syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas. Jos kokelas on vieraskielinen ja hän haluaa, että tämä otetaan huomioon arvostelussa, lukion tulee toimittaa lautakuntaan selvitys vieraskielisyydestä. Selvitys tulee kirjoittaa lautakunnan laatimaan lomakkeeseen. Selvityksen lähettämiseen tulee olla kokelaan tai hänen huoltajansa suostumus. Selvitys toimii puoltolauseena, mutta haluttaessa siihen voi liittää lisäselvityksiä vieraskielisyyden asteesta tai vieraskielisyyden vaikutuksesta kokelaan koulumenestykseen. Lautakunnan vieraskielisten kokelaiden puoltolauseita käsittelevä valiokunta, jonka jäseninä on eri aineiden asiantuntijoita, tutkii vieraskielisyydestä lähetetyt selvitykset ja tarkistaa tulosten valmistuttua vieraskielisten kokelaiden saamat arvosanat. Arvosanan nostamista harkittaessa otetaan huomioon kokelaan arvioitu vieraskielisyyden aste sekä kokelaan saaman pistemäärän ja seuraavan arvosanan alarajan välinen piste-ero. Arvosanamuutos on mahdollinen vain yhdessä kokeessa ja ainoastaan silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Opiskelija voi 5

6 halutessaan esittää lautakunnalle toivomuksen korotuksen kohdistamisesta tiettyyn kokeeseen. (YTL, Vieraskieliset kokelaat ) Syksyn 2014 tutkinto Kuullunymmärtämiskokeet ma 8.9. englanti A klo 8.30 saksa A klo ranska A klo venäjä/espanja A klo ti 9.9. ruotsi, A ja B klo 8.30 ke saksa C klo 8.30 ranska C klo espanja C klo englanti C klo venäjä/italia C klo Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaito klo 9.00 ma uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto klo 9.00 ke vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 9.00 pe ruotsi, keskipitkä ja pitkä oppimäärä klo 9.00 ma äidinkieli, essee ja suomi toisena kielenä -koe klo 9.00 ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä klo 9.00 pe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia klo 9.00 ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä klo

7 Kevään 2015 tutkinto Kirjallinen koe to 5.2. äidinkieli, tekstitaito klo 9.00 Kuullunymmärtämiskokeet ma 9.2. ruotsi, A ja B klo 8.30 ti englanti A klo 8.30 saksa A klo ranska A klo venäjä/espanja A klo ke saksa C klo 8.30 ranska C klo espanja klo englanti klo venäjä/italia klo Kirjalliset kokeet ma 9.3. ke äidinkieli, essee ja suomi toisena kielenä -koe klo 9.00 psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia klo 9.00 pe vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 9.00 ma ruotsi, keskipitkä ja pitkä oppimäärä klo 9.00 ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä klo 9.00 pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto klo 9.00 ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä klo

8 Ohjeita koetilanteeseen Yleistä Kokeet alkavat koulun ilmoittamana aikana. Kokelaan tulee olla riittävän ajoissa paikalla, jotta hän pystyy osallistumaan kokeeseen. Saavu koeaamuina paikalle viimeistään puoli tuntia ennen koetta, jolloin ehdit rauhallisesti valmistautua kokeeseen. Rehtori alkaa huutaa kokelaita koetilaan 20 minuuttia ennen kokeen alkua. Varaa mukaasi kokeessa tarvittavat välineet: kynät, kumit, viivaimet ja harpit. Koevälineet tuodaan erillisinä eikä koetilanteessa sallita penaalin tai vastaavien käyttöä. Reaaliaineen ja matematiikan kokeessa käytettävät taulukkokirjat ja laskimet tulee jättää tarkastettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 10 mennessä opettajainhuoneessa olevaan koriin. Reaaliaineiden kokeissa taulukkokirjojen ja laskinten käyttö on sallittu ainoastaan fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa. Taulukkokirjaan ja laskimeen (kanteen) pitää selvästi merkitä oma nimi. Äidinkielen tekstitaidon kokeen, matematiikan kokeen, reaaliaineen kokeen, toisen kotimaisen kielen kokeen, vieraan kielen kokeen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen koesuoritukset kokelas saa jättää arvosteltavaksi lyijy-, muste- tai kuulakynällä kirjoitettuina. Optiset lomakkeet saa täyttää vain sopivan pehmeällä lyijykynällä (HB tai nro 2). Kokelaan tulee kirjoittaa koesuoritukset selvästi ja siististi. Lyijykynän jälki ei saa olla liian himmeä; sopiva lyijykynä on HB tai nro 2. Samoin kuulakynän jäljen on oltava yhtenäinen ja tahraamaton. Käsialan on oltava luettavaa. Koesuoritusta ei kuitenkaan hylätä pelkästään huonon käsialan vuoksi. Jos vastaus on niin epäselvä ja tulkinnanvarainen, että siitä ei ilmene, mitä kokelas on tarkoittanut, se tulkitaan vähiten pisteitä tuottavan vaihtoehdon mukaan. Tämä koskee esimerkiksi kielikokeissa oikeinkirjoitusta ja taivutuspäätteitä. Jos kokelas huomaa puhtaaksi kirjoittaessaan tehneensä virheen, hän korjaa virheen siististi ja yksiselitteisesti. Jos suoritus on kirjoitettu lyijykynällä, virheen voi korjata pyyhkimällä kohdan kumilla ja kirjoittamalla sen uudelleen. Pitkiä jaksoja korjattaessa on kuitenkin suositeltavampaa viivata poistettavat rivit yli ja kirjoittaa kohta kokonaan uudelleen. Mikäli kokelas ei halua, että hänen koesuorituksensa arvostellaan, hänen on selkeästi yliviivattava suoritus koetilaisuudessa. Koetilaisuuden jälkeen suoritusta ei voi mitätöidä, vaan se lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan arvosteltavaksi. (YTL, yleiset määräykset ja ohjeet ) Kokelaan tulee kirjoittaa jokaiseen paperiin (optiset lomakkeet, kielikokeen vastauslomake, konseptipaperit eli luonnospaperit) oma nimikirjoitus, nimen selvennys ja kokelasnumero. Luonnospaperit yliviivataan ja niihin kirjoitetaan konsepti. Kaikki paperit ja tehtävävihkot jätetään päävalvojalle. Kokelas ei saa viedä mitään koemateriaalia pois salista. Kokeisiin voi tuoda omia eväitä. Kokelaan tulee huolehtia, että hänen juomansa ja syömisensä on pakattu niin, että ne ovat helposti avattavissa eikä ruoan ja juoman nauttiminen aiheuta häiriötä koetilanteessa. Kokelas ei saa tuoda koetilaan mitään sellaisia pulloja, suklaapatukoita, käärepapereita, paketteja tms., joissa on kirjoitusta, numeroita tai muuta tekstiä. (Sama määräys koskee kokelaan vaatetusta!) Koulun puolesta on tarjolla eväspaketti. Jos kokelas tarvitsee omia lääkkeitä kokeen aikana, hän varustaa ne omalla nimellään ja jättää ne päävalvojan pöydälle ennen kokeen alkua. Koulun puolelta varataan yleisimmin käytettyjä kipuja pahoinvointilääkkeitä koetilaan. WC-tiloissa on koepäivinä terveyssiteitä. Matkapuhelimet ja muu arvoesineistö on syytä jättää kotiin koepäivinä, koska koulu ei pysty järjestämään vartioitua säilytystä. Lompakot kokelaat voivat jättää erikseen ilmoitettuun paikkaan. 8

9 Koetilaan ei saa tuoda mitään muita välineitä tai tavaroita kuin edellä mainitut apuvälineet ja eväät. Matkapuhelimen tuominen koetilaan on ehdottomasti kielletty ja sen hallussapito kokeessa katsotaan vilpin yritykseksi. Kokelas saa poistua koesalista WC:hen opettajan saattamana. Halutessaan WC:hen kokelas nousee seisomaan ja odottaa opettajan lupaa lähteä. Opettaja ohjaa kokelaan WC:hen. Kokelas ei saa keskustella koetilanteessa toisten opiskelijoiden kanssa. Halutessaan lisää papereita, kyniä, muita välineitä tai esim. lääkkeitä kokelas viittaa näkyvästi. Valvoja tulee kokelaan luokse ja kokelas voi pyytää haluamansa tarvikkeet valvojalta, joka noutaa ne kokelaalle. Jos kokelas pudottaa työskentelyvälineitä kokeen aikana, hän pyytää näkyvästi viittaamalla valvojaa antamaan välineen takaisin. Kokelaalla ei saa olla mukanaan kokeessa mitään tutkintoaineeseen liittyvää materiaalia. Jos sellaista havaitaan, tulkitaan se vilpin yritykseksi. Jos kokelas syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai muuten rikkoo tutkintojärjestystä vastaan, hänen kaikki kyseisen tutkintokerran aineet hylätään. Myös vilpin yrityksessä auttavaa kohtaa sama rangaistus. Kokeesta poistuminen ennen sallittua aikaa tulkitaan vilpin yritykseksi. Jos kokelas sairastuu kesken kokeen äkillisesti, kokelas viittaamalla pyytää valvojan luokseen. Päävalvoja ilmoittaa sairastumisesta rehtorille, joka järjestää kokelaan kokeen jatkumisen. Mikäli kokelas sairastuu välittömästi ennen koetilaisuuden alkua vakavasti niin, että lääkäri suosittaa hänelle kirjoittamista muualla kuin koulussa, on kokelaan oltava heti yhteydessä rehtoriin. Ainoastaan rehtori (tai hänen sijaisensa) voi tehdä päätöksen poikkeuksellisista kirjoitusjärjestelyistä. Tällaisessa tapauksessa kokelaan on toimitettava välittömästi lääkärintodistus koululle. Kirjoitustilaisuus pyritään tällöin järjestämään esim. koulun terveydenhoitotiloissa, kotona tai sairaalassa. Lääkärintodistuksesta tulee selkeästi käydä ilmi sairaus, sen vaikeusaste ja ajankohta. Tavanomaisissa sairaustapauksissa kokelas kirjoittaa normaalisti muiden mukana koetilaisuudessa. 9

10 Koekohtaisia ohjeita Äidinkieli Äidinkielen koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun painotetun pistesumman perusteella. Ylioppilastutkintolautakunta päättää kunakin tutkintokertana arvosanojen pisterajat. Jos kokelas jättää saapumatta jompaankumpaan äidinkielen kokeen koetilaisuuteen, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi eikä kompensaatio ole mahdollinen. Kokelaan on koetta uusiessaan suoritettava kokeen molemmat osat uudelleen. Arvosteltaviksi tarkoitetut lopulliset suoritukset jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuina. Kokeessa käytetään lyijykynää, jonka jälki on vaivattomasti luettavissa. Tekstit kirjoitetaan helposti luettavalla käsialalla niin, että isot ja pienet alkukirjaimet erottuvat toisistaan, yhdyssanojen osat on kirjoitettu selvästi yhteen ja kappalejako on osoitettu selvästi. Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilaisuudessa ne tekstit, joita hän ei halua arvosteltaviksi. Myös suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava. Jos kokelas ei jätä koetilaisuudessa mitään suoritusta arvosteltavaksi, katsotaan koko äidinkielen koe keskeytyneeksi. Tekstitaidon koe Tekstitaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Tekstitaidolla tarkoitetaan kokelaan taitoa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista, ilmaisukeinoista ja konteksteista. Tekstitaidon koe on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan A4-kokoinen, enintään kahdeksansivuinen vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on asiatekstejä esimerkiksi artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia ja kaunokirjallisia tekstejä sekä kuvamateriaalia. Aineisto voi koostua myös pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään kaunokirjallisesta materiaalista. Tekstit voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia tai katkelmia laajemmasta teoksesta. Tehtäviä on viisi, ja kokelas saa tehdä niistä enintään kolme. Tehtävät liittyvät pohjatekstien merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon ja kontekstiin sekä niiden välisiin suhteisiin. Tehtävänä voi myös olla tietyn tekstilajin tuottaminen. Kokelas voidaan ohjata esimerkiksi referoimaan, muuntamaan tai kommentoimaan pohjatekstiä. Kunkin vastauksen sopiva pituus on noin kaksi sivua. Vastaukset voidaan kirjoittaa samalle konseptiarkille. Uusi vastaus on aloitettava aina uudelta sivulta. Kokelaan on annettava kullekin vastaustekstille tarkoituksenmukainen otsikko ja merkittävä sen eteen tehtävän numero. Aineistoon viitataan, mutta sitä ei tarvitse esitellä erikseen. Esseekoe Esseekoe on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan A4-kokoinen, enintään 16-sivuinen vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineistot. Aineistona on asiatekstejä, 10

11 kaunokirjallisia tekstejä sekä mahdollisesti muuta materiaalia, esimerkiksi kuvia, tilastoja tai taulukoita. Kokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia. Tehtävänantona voi olla pelkkä otsikko tai sitä laajempi tehtävän kuvaus. Näkökulma voidaan antaa tehtävänannossa, mutta usein kirjoittajan on mahdollista itse valita näkökulmansa. Tehtävien aiheet voivat liittyä paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöihin myös laajemmin kokelaan yleissivistykseen ja elämäntuntemukseen. Kirjoituksessa on oltava otsikko, ja sen eteen kokelaan tulee kirjoittaa tehtävän numero. Sopiva pituus on tehtävänannon ja käsialan mukaan 4 5 sivua; tämä sivumäärä ei kuitenkaan ole normi vaan suositus. (YTL. Äidinkielen kokeen määräykset ) Suomi toisena kielenä -koe Äidinkielen koe voi olla oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe, jos kokelaan oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai jos kokelas on viittomakieltä äidinkielenään tai ensikielenään käyttävä. (L 672/2005, 2, 6 ) Näin myös syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas voi korvata pakollisen äidinkielen kokeen suomi/ruotsi toisena kielenä - kokeella. Osallistumisoikeutta suomi toisena kielenä -kokeeseen ei tarvitse hakea ylioppilastutkintolautakunnalta. Ilmoittautumistietojen saavuttua lukioista lautakunta tarkistaa väestörekisteristä kokelaan osallistumisoikeuden (äidinkielen). Mikäli väestörekisterissä ilmoitetaan äidinkieleksi suomi mutta todellinen äidinkieli on jokin muu, kokelas, hänen huoltajansa tai lukion rehtori voi lähettää lautakunnalle tarkentavan selvityksen tai hakemuksen asian huomioon ottamisesta. Suomi toisena kielenä -koe suoritetaan äidinkielen esseekokeen koepäivänä. Kokeessa ei ole kuullunymmärtämisosaa (vrt. toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeet). Jos kokelas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, on osallistunut ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen mutta tullut siinä hylätyksi, hän saa halutessaan uusia hylätyn pakollisen kokeen osallistumalla suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeeseen. (A 915/2005, 4 ) Suomi toisena kielenä -koe muodostuu neljästä osasta, joista ensimmäisessä mitataan ensisijaisesti luetun ymmärtämisen taitoa, toisessa luetun ymmärtämistä ja vuorovaikutuksellista tuottamista, kolmannessa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja neljännessä kirjallisen tuottamisen taitoa. Suomi toisena kielenä -kokeessa kokelaille jaetaan optinen lomake ja konseptipapereita (A3 taitettuna) tai niiden puolikkaita. Kielikokeen vastauslomaketta ei käytetä suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Koesuoritukset on kirjoitettava selvästi, siististi ja yksiselitteisesti lyijykynällä. Kynän jälki ei saa olla liian himmeä; sopiva lyijykynä on HB tai 2. Samoin kuulakynän jäljen on oltava yhtenäinen ja tahraamaton. Huonon käsialan perusteella ei koesuorituksia hylätä, mutta epäselvä kirjoitus tulkitaan huonoimman vaihtoehdon mukaan (esim. alkukirjaimissa ja taivutuspäätteissä). Pelkkiä isoja kirjaimia ("tikkukirjaimia") ei näin ollen pidä käyttää. (YTL. Suomi toisena kielenä -kokeen määräykset ja ohjeet ) 11

12 Vieraat kielet Kielten kuullunymmärtämiskokeet Kuullunymmärtämiskokeessa kokelas vastaa tehtävävihkossa annettuihin tehtäviin äänitteen perusteella. Vastausohjeita annetaan sekä äänitteessä että tehtävävihkossa. Niistä ei saa missään tapauksessa poiketa esimerkiksi vastauskielen osalta. Kuullunymmärtämiskokeessa ovat mahdollisia seuraavat tehtävätyypit: monivalintatehtävät tavoite- tai opetuskielellä, myös oikein/väärin-väittämät avoimet kysymykset tavoite- tai opetuskielellä täydentämistehtävä kuullun selostaminen tiivistäen. Avointen kysymysten vastausten tulee olla luontevia, pituudeltaan yksittäisistä sanoista pariin virkkeeseen. Niiden tulee mahtua kielikokeen vastauslomakkeessa kullekin vastaukselle varatuille riveille. Optisen vastauslomakkeen kokelasta ja koetta koskevat tunnistetiedot on syytä täyttää yhtä aikaa ennen äänitteen kuuntelua. Myös kielikokeen vastauslomakkeen tunnistetiedot on syytä täyttää ennen varsinaisen kokeen alkua. Kokeen taso (pitkä, keskipitkä tai lyhyt) on ilmoitettu tehtävävihkon kannessa, ja vastaava merkintä mustataan optiseen vastauslomakkeeseen. Rehtorin avattua tehtäväkuoren vihkot jaetaan kokelaille, mutta niitä ei saa vielä selailla. Kun kuuluttaja ilmoittaa kokeen alkavan, on kokelailla lupa avata tehtävävihkot. Äänitteen kuuntelun päätyttyä kokelaalla on 8 minuuttia aikaa optisen vastauslomakkeen soikioiden mustaamista ja produktiivisten vastausten tarkistamista varten. Koko tämän ajan kokelas saa pitää tehtävävihkon esillä. Kokelaalla on myös oikeus tehdä merkintöjä tehtävävihkoonsa. Kaikki kokelaat poistuvat koetilaisuudesta vasta koko koeajan päätyttyä. Jos kokeen aikana sattuu jotakin yllättävää, mikä häiritsee kuuntelua, on nauhuri tai soitin pysäytettävä häiriön ajaksi. Kokelaat eivät saa keskustella katkon aikana. Äänitteen saa siirtää taaksepäin katkoa edeltäneen jakson alkuun. Mikäli häiriö sattuu vastaustauon aikana, äänitettä ei siirretä. Kokeen keskeyttämisen voi aiheuttaa esim. kokelaan tai valvovan opettajan saama sairauskohtaus tai koulun ohi ajavan hälytysajoneuvon sireenin ulvonta. (YTL. Kielikokeen määräykset ja ohjeet ) Huom! Optisen vastauslomakkeen mustatut soikiot tulkitaan vastauksiksi. Jos kokelas on jättänyt soikioita mustaamatta, katsotaan mustaamattomat soikiot vääriksi vastauksiksi ja niistä saa 0 pistettä. Kielten kirjalliset kokeet Kirjallinen osa muodostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä mitataan luetun ymmärtämisen taitoa, toisessa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja kolmannessa osassa kirjallisen tuottamisen taitoa. Tarpeelliset ohjeet kokeen suorittamiseksi ovat tehtävävihkossa. Niistä ei saa missään tapauksessa poiketa esimerkiksi vastauskielen osalta. Luetun ymmärtämisen taitoja voidaan mitata seuraavilla tehtävätyypeillä: monivalintatehtävät tavoite- tai opetuskielellä, myös oikein/väärin -väittämät avoimet kysymykset tavoite- tai opetuskielellä tiivistelmä tai ohjattu tiivistelmä käännös tai selittäminen 12

13 Avointen kysymysten vastausten on oltava luontevia vastauksia esitettyyn kysymykseen ja enintään parin virkkeen pituisia. Niiden tulee mahtua kielikokeen vastauslomakkeessa kullekin vastaukselle varatuille riveille. Vastausta ei siis saa jatkaa lomakkeen kääntöpuolelle. Kirjallista osaa varten kokelaille jaetaan kielikokeissa tehtävävihkon lisäksi yksi optinen vastauslomake, yksi kielikokeen vastauslomake ja konseptipaperia. Koe katsotaan kokelaan osalta päättyneeksi, kun hän luovuttaa vastauspaperinsa kokeen valvojalle. Valvoja ei saa suorituksia vastaanottaessaan antaa minkäänlaisia ohjeita tehtävien suorittamisesta tai tarkistaa, onko kokelas menetellyt ohjeiden mukaisesti. Vastauslomakkeita ei kokeen päätyttyä saa luovuttaa tai edes näyttää kokelaille. (YTL. Kielikokeen määräykset ja ohjeet ) Huom! Optisen vastauslomakkeen mustatut soikiot tulkitaan vastauksiksi. Jos kokelas on jättänyt soikioita mustaamatta, katsotaan mustaamattomat soikiot vääriksi vastauksiksi ja niistä saa 0 pistettä. Jos kokelas ei saavu kuullunymmärtämis- tai kirjalliseen kokeeseen tai ei jätä jommassakummassa kokeessa koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi! Matematiikka Pitkän ja lyhyen matematiikan kokeessa on kummassakin viisitoista tehtävää. Kokelas saa vastata kummassakin kokeessa enintään 10 tehtävään. Jos tehtävä on useampiosainen, täydellinen suoritus edellyttää kaikkiin osiin vastaamista. Pitkän matematiikan kokeessa on kaksi tähtitehtävää, jotka vaativat laajempaa tai syvällisempää käsittelyä kuin muut tehtävät. Tähtitehtävät merkitään tehtävänumeron edessä olevalla tähdellä, ja ne ovat tehtäväsarjan loppuosassa. Tehtävien maksimipistemäärä on 6, paitsi tähtitehtävien maksimipistemäärä on 9. Pisteet annetaan kokonaislukuina. Ylioppilastutkintolautakunta pyrkii järjestämään koetehtävät likimääräiseen vaikeusjärjestykseen helpoimmasta vaativimpaan. Syventävien kurssien tehtävät ovat yleensä niiden vaikeusasteesta riippumatta tehtäväsarjan lopussa, pitkän matematiikan kokeessa ennen tähtitehtäviä. Koepapereina käytetään kokoarkkeja (A3 taitettuna) ja puoliarkkeja (A4) sekä millimetripaperia. Lukio antaa paperit kokelaille. Kokelas jättää arvosteltavaksi tarkoitetut lopulliset vastaukset selvästi ja siististi kirjoitettuina. Jokaiseen vastauspaperiin tulee kokelaan numero, allekirjoitus ja nimen selvennös. Tehtävä 1 lasketaan kokoarkille alkaen ensimmäiseltä sivulta. Muut tehtävät lasketaan jokainen omalle puoliarkille. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän ratkaisun. Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä voi jatkaa lisäpuoliarkeilla. Mahdolliset kuviot piirretään samalle paperille ratkaisun kanssa tai erilliselle millimetripaperille. Tehtävän 1 sisältävän kokoarkin sisään laitetaan muut ratkaisut numerojärjestyksessä. Ellei kokelas tee tehtävää 1, muut ratkaisut kootaan vain nimitiedot sisältävän kokoarkin sisään. Vastaukset kirjoitetaan sellaisella lyijykynällä, jonka jälki on vaivattomasti luettavissa. Vain piirroksissa saa käyttää värikyniä, ei kuitenkaan punaista. Punakynää käyttää vain opettaja arvostellessaan vastaukset. Apuvälineet Matematiikan kokeessa saa käyttää tavanmukaisten kirjoitus- ja piirustusvälineiden lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. 13

14 Matematiikan kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon. Matematiikan kokeessa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö: MAOL: MAOL-taulukot, Otava, sekä vastaava ruotsinnos Ranta-Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY Kokeessa saa käyttää samanaikaisesti kumpaakin taulukkokirjaa. Muiden taulukkokirjojen käyttöön on pyydettävä lautakunnan lupa. Käyttölupa ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajaa koskevia lisämerkintöjä. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin. (YTL. Matematiikan kokeen määräykset ) Hyväksyttävät apuvälineet matematiikan kokeessa ovat laskin ja taulukkokirja. Apuvälineet toimitetaan tarkastettavaksi opettajainhuoneeseen viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 10 mennessä. Kokelaan pitää ottaa mukaan myös harppi, viivoitin ja astekulma. Reaaliaine Reaaliaineissa järjestetään kokeet ylioppilastutkintolautakunnan määräämällä tavalla uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja terveystiedossa. (A 915/2005, 2 ) Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. (A 915/2005, 2 ) Tehtävien määrä kussakin reaaliaineen kokeessa riippuu oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien määrästä, oppiaineen luonteesta ja tehtävien luonteesta. Tehtävien määrät ja vastausten enimmäismäärät kokeissa ovat seuraavat: tehtävien määrä vastausten enimmäismäärä evankelis-luterilainen uskonto 10 6 ortodoksinen uskonto 10 6 elämänkatsomustieto 10 6 psykologia 10 6 filosofia 10 6 historia 10 6 yhteiskuntaoppi 10 6 fysiikka 13 8 kemia 12 8 biologia 12 8 maantiede 10 6 terveystieto

15 Kussakin kokeessa annetaan kaksi ns. jokeritehtävää, jotka ovat muita tehtäviä vaativampia. Jokeritehtävät merkitään tehtävänumeron edessä olevalla merkillä + ja sijoitetaan sarjan loppuun. Kokelas saa vastata kumpaankin jokeritehtävään. Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että jokeritehtävä voivat olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää eri aineiden näkökulmista tai lukion opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksien kannalta. Oppiainerajat ylittävään tehtävään annetun vastauksen arvostelee valmistavasti kyseessä olevan kokeen oppiaineen opettaja. Esimerkiksi biologian kokeessa olevaan oppiainerajat ylittävään tehtävään annetun vastauksen arvostelee lukiossa biologian opettaja. Ylioppilastutkintolautakunnassa tämän vastauksen arvostelee biologian sensori. Luonteeltaan tehtävät voivat olla erilaisia. Esseet, annetun aineiston tulkintaan ja käsittelyyn perustuvat tehtävät sekä laskennalliset, ilmiön tunnistamiseen ja siihen liittyvien mallien soveltamiseen perustuvat tehtävät vaihtelevat oppiaineen mukaan. Tehtävä voi koostua yksinkertaisesta laajempaan argumentointiin etenevistä osatehtävistä. Etenkin luonnontieteissä otetaan huomioon myös oppiaineiden kokeellinen luonne. Tehtävien enimmäispistemäärä on 6, paitsi jokeritehtävien enimmäispistemäärä on 9. Tehtävä voi koostua useasta alakohdasta (kohdat a, b jne.). Alakohdat voivat olla painoarvoltaan erilaisia. Tehtävänannossa painotus voidaan esittää pisteinä. Koepapereina käytetään kokoarkkeja (A3 taitettuna) ja puoliarkkeja (A4) sekä millimetripaperia. Lukio antaa paperit kokelaille. Kokelas merkitsee vastauksen otsikoksi kyseessä olevan reaaliaineen nimen tai kirjainlyhenteen ja tehtävän numeron, esim. MAANTIEDE 3 tai GE 3, mutta ei itse tehtävää. Kokelas kirjoittaa ainakin yhden vastauksen kokoarkille aloittaen vastauksensa arkin ensimmäiseltä sivulta. Muut vastaukset voidaan kirjoittaa koko- tai puoliarkeille. Nämä pannaan numerojärjestyksessä kokoarkin sisään. Kullekin paperille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä voi jatkaa toisella, tyhjällä paperilla. Apuvälineet Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon. Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö: - MAOL: MAOL-taulukot, Otava, sekä vastaava ruotsinnos - Ranta-Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY Kokeissa saa käyttää samanaikaisesti kumpaakin taulukkokirjaa. Muiden taulukkokirjojen käyttöön on pyydettävä lautakunnan lupa. Käyttölupa ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajaa koskevia lisämerkintöjä. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin. (YTL. Reaaliaineiden kokeiden määräykset ) Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineinä lautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. Apuvälineet toimitetaan tarkastettavaksi opettajainhuoneeseen viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 10 mennessä. 15

16 Kompensaatio Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi pakollisessa kokeessa annetun hylätyn arvosanan estämättä, jos arvosana ei ylioppilastutkintolautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn arvosanan merkitsemistä todistukseen. (L 672/2005, 6 ) Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. Ellei kokelas halua kompensaatiota suoritettavan, hänen on annettava asiasta kirjallinen ilmoitus lukiolle, joka toimittaa sen edelleen lautakunnalle. Keskeytynyttä koetta ei voi kompensoida. Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n. (YTL, yleiset määräykset ja ohjeet ) Muutoksenhaku ylioppilastutkinnossa Vilppitapauksissa kokelas voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta, jos hän on tyytymätön rehtorin päätökseen, jossa hänen katsotaan syyllistyneen vilppiin tai tutkintojärjestyksen rikkomiseen. Muutoksenhakuohje on rehtorin päätöksen yhteydessä. Kokelas voi hakea oikaisua lääninhallitukselta rehtorin päätökseen, jossa häneltä evätään osallistumisoikeus ylioppilastutkinnon kokeeseen tai tutkintoon. Muutoksenhakuohje on rehtorin päätöksen yhteydessä. Kokelaalla on mahdollisuus saada tietoon suorituksensa arvosteluperusteet opettajan tai rehtorin kautta. Opettaja tai rehtori saa sensorin yhteystiedot lautakunnan kansliasta, jos sensori on antanut tähän suostumuksensa. Koululla ei ole oikeutta luovuttaa arvostelijan tietoja kolmannelle osapuolelle (opiskelijalle, opiskelijan vanhemmille, jne.) ennen kuin on kulunut vuosi tutkinnon suorittamisesta. Jos kokelas ei ole tyytyväinen koulun kautta tulleeseen selvitykseen, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Tarkistusarvostelupyyntö on jätettävä ylioppilastutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus henkilökohtaisesti saada arvostelu tietoonsa. Tarkistusarvostelusta lautakunta perii maksun. Koulu antaa tarkemmat ohjeet tarkistusarvostelupyynnön tekemisestä. Kokelas voi halutessaan tutustua koesuoritukseensa ja siihen tehtyihin arvostelumerkintöihin. Kokelaan tulee ilmoittaa tällainen pyyntö ylioppilastutkintolautakunnalle joko puhelimitse tai kirjallisesti. Koesuoritukseen voi tutustua lautakunnan kansliassa Helsingissä tai siitä voi pyytää kopion. Nähtäville saaminen on mahdollista aikaisintaan 20. kesäkuuta kevään kokeiden osalta ja syksyn kokeiden osalta aikaisintaan 20. joulukuuta. Opiskelijan vastuu Opiskelijan tulee noudattaa ylioppilaskokeessa lautakunnan ohjeita ja tutkintojärjestystä. Tämän vuoksi kokelaan tulee tarkoin perehtyä ylioppilastutkinnon rakenteeseen, vaatimuksiin ja ainekohtaisiin ohjeisiin. Koulussa edellä mainitut ohjeet käydään läpi ainekohtaisesti ja yleisissä tiedotustilaisuuksissa. Kokelaalla itsellään on mahdollisuus tutustua ohjeisiin Internetissä osoitteessa Kokelas itse on vastuussa siitä, että on hän on selvillä tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ohjeista sekä niiden noudattamisesta. 2014/1 Erkko-lukio 16

17 ( ) 1 (2) OPTISEN VASTAUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE JA KOKELAILLE Jotta ylioppilastutkintotulokset saataisiin määräaikaan valmiiksi, on ehdottoman tärkeää, että optisella lukijalla tarkistettavat lomakkeet on täytetty oikein myös tunnistetietojen osalta. Y l e i s o h j e e t 1. Kynä. Varmistu ensiksi siitä, että kynä on lyijykynä, pehmeydeltään HB tai 2. Kovemmalla kynällä tehtyä merkintää on vaikea pyyhkiä niin, ettei lukulaite lukisi sitä. Muilla kynillä tehdyt merkinnät laite tulkitsee tyhjiksi. 2. Mustaus. Mustaa ympyrät ylittämättä niiden reunoja. Ylitys saattaa lukulaitteessa näyttää ylimääräiseltä merkinnältä. 3. Mustaa vain yksi vaihtoehto kustakin pystysarakkeesta. Jos mustaat useamman vaihtoehdon, lukulaite tulkitsee vastauksen vääräksi. 4. Kumilla pyyhkiminen. Jos muutat vastaustasi, pyyhi aikaisempi mustaus tarkoin pois. Muuten lukulaite tulkitsee, että olet antanut useita vaihtoehtoja, ja pitää vastaustasi vääränä. 5. Älä tee lomakkeeseen ylimääräisiä merkintöjä. Lukulaite voi tulkita ne vastauksiksi. 6. Älä rypistä lomaketta. Taitekohta voi lukulaitteessa näyttää ylimääräiseltä vastaukselta. K e n t t ä k o h t a i s e t t ä y t t ö o h j e e t Kenttä I Kenttä II Tekstaa lukiosi nimi, oma nimesi ja koepäivämäärä asianomaisiin kohtiin. Vahvista tiedot nimikirjoituksellasi, joka tulee tekstatun nimen alle. Merkitse lukiosi numero, oma kokelasnumerosi ja syntymäaikasi asianomaisiin tyhjiin ruutuihin. Muista alkunollat! Tämän jälkeen mustaa numeroita vastaavat ympyrät pystysarakkeista. Malli: 17

18 Kenttä III Kokeen tason ilmaiseva ympyrä mustataan toisen kotimaisen kielen ja vieraidenkielten kokeissa. Sen sijaan äidinkielen koetta korvaavassa suomi toisena kielenä -kokeessa ei tason ilmaisevaa ympyrää mustata. Malli: Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli 2(2) Tarkista tähänastiset merkintäsi. Mikäli olet mustannut jotakin väärin, voit korjata pyyhkimällä kumilla tarkoin edellisen merkinnän pois ja tekemällä uuden. Jos jollakin pystysarakkeella on enemmän kuin yksi merkintä, lukulaite tulkitsee merkinnän vääräksi. Väärät tai puutteelliset merkinnät estävät koetuloksen rekisteröinnin. Kenttä IV Valitse kustakin pystysarakkeesta ympyrä, jonka kirjain on mielestäsi oikea vastaus, ja mustaa tämä ympyrä. Voit alustavasti merkitä vastauksesi tehtävävihkoon, mutta muista siirtää ne optiseen vastauslomakkeeseen. Malli: Kuullunymmärtämiskokeen päätyttyä sinulla on 8 minuuttia aikaa optisen vastaus-lomakkeen ympyröiden mustaamista ja produktiivisten vastausten tarkistusta varten. HUOM.! Vastaukseksi katsotaan mustattu ympyrä. Pystysarakkeessa saa mustattuja ympyröitä olla vain yksi. Jos mustaus puuttuu, tämä tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi. Jos muutat vastaustasi, pyyhi aikaisempi mustaus tarkoin pois. Muuten lukulaite tulkitsee, että olet antanut useita vaihtoehtoja, ja pitää vastaustasi vääränä. 18

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

KEVÄT 2015. Jarkko Koponen/ VYK 31.8.2015 1

KEVÄT 2015. Jarkko Koponen/ VYK 31.8.2015 1 KEVÄT 2015 31.8.2015 1 Lukion opiskelija kokeen pakolliset kurssit opiskeltu jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia kursseja, riittää 3 kurssia Tehtävät perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO SYKSY 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSET SYKSY 2015 Kuullunymmärtämiskokeet Maanantai 7.9.2015 Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä Ruotsi A- ja

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN EURAJOEN LUKIO SYKSY 2014 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Syksyn 2014 koepäivät KAIKKIIN KOKEISIIN SAAVUTTAVA 30 MINUUTTIA ENNEN KOKEEN ALKUA! Aikataulut löytyvät myös lukion Peda.netin

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 6.9.2016 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

VIERASKIELISET KOKELAAT

VIERASKIELISET KOKELAAT VIERASKIELISET KOKELAAT Ylioppilastutkintolautakunnan määräys rehtoreille ja opettajille 5.6.2015 Määräys sisältää ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin perustuvaa tekstiä, lautakunnan määräyksiä

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2014 2015 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN DIGITAALISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 10.3.2017 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin digitaalisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden digitaalisten kokeiden määräykset

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info Ylioppilastutkinto Lyseossa Info 2.2.2016 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto saliin alkaa klo 8.30. Eväät, välineet ja vaatteet

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2013 2014 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

YO-info. Syksy 2017 Lammin lukio

YO-info. Syksy 2017 Lammin lukio YO-info Syksy 2017 Lammin lukio Valmistautuminen Laadi lukusuunnitelma. Lue enemmän kuin luulet tarvitsevasi! Älä mene kokeilemaan! Viimeisenä iltana ei kannata sekoittaa päätä! Vaatetus ja ruoka Vaatteissa

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN http://www.ylioppilastutkinto.fi AJANKOHTA Tarkista päivämäärä YTL:n sivuilta (ks. osoite yllä). Keskiviikko 28.9.2016. Koe kestää klo 9.00-15.00. PAIKKA Tarkista

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO KEVÄT 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET KEVÄT 2016 KIRJALLISET KOKEET klo 9.00-15.00 (-17.00) Paikalla oltava 30 minuuttia ennen kokeen alkua. Perjantai 12.2.2016

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2015 2016

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2015 2016 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2015 2016 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2015 2016 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Määräys Päivämäärä 27.5.2011 MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Matematiikan kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET Määräys Päivämäärä 30.9.2011 REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET Reaaliaineiden kokeiden määräykset sisältävät ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun asetukseen

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016

ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016 ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016 KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN - SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 31.10.2017 ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2018 YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 17.11. Lomake jaetaan RO-tuokiossa 20.11. allekirjoitettavaksi ILMOITTADU WILMASSA Suunnitelma

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi YO-info 15.11.2017 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

Yo-kokeiden koetilat. Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet. Yo-kokeessa oltava paikalla viimeistään. Myöhästyminen kokeesta. Älä myöhästy.

Yo-kokeiden koetilat. Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet. Yo-kokeessa oltava paikalla viimeistään. Myöhästyminen kokeesta. Älä myöhästy. Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Kiteen lukio 1.9.2015 Kyösti Värri Kuuntelukokeet 7. 9.9.: 33 ja 34 Kirjalliset kokeet: äidinkieli: valtuustosali (ja 25) reaalit: Arppen koulun

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet

Ylioppilastutkinto-ohjeet Ylioppilastutkinto-ohjeet 2016 2017 25.8.2016 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2016 2017 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Määräys Päivämäärä 13.12.2013 MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Matematiikan kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

OHJEET SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEET SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEET SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN Ylioppilaskokeeseen tulevalle opiskelijalle Tutustu näihin ohjeisiin, jotta kokeessa osaat toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Ylioppilastutkinnon kokeet ovat

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet

Ylioppilastutkinto-ohjeet Ylioppilastutkinto-ohjeet 2017 2018 25.8.2017 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2017 2018 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

VIERASKIELISET KOKELAAT

VIERASKIELISET KOKELAAT VIERASKIELISET KOKELAAT Ylioppilastutkintolautakunnan määräys rehtoreille ja opettajille 26.8.2016 Määräys sisältää ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin perustuvaa tekstiä, lautakunnan

Lisätiedot

ABIN OHJEISTO KEVÄT 2016 / SYKSY 2016

ABIN OHJEISTO KEVÄT 2016 / SYKSY 2016 ABIN OHJEISTO KEVÄT 2016 / SYKSY 2016 KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN - SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN NAKKILAN LUKIO KEVÄT 2017 YLIOPPILASKIRJOITUKSET KEVÄT 2017 KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET Tiistai 14.2.2017 Vieras kieli, pitkä oppimäärä Englanti klo 9:00 Paikalla oltava 30

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Määräys Päivämäärä 20.1.2006 REAALIAINEIDEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ylioppilastutkintolautakunnan reaaliaineiden kokeiden määräykset ja ohjeet sisältävät ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET MATEMATIIKAN DIGITAALISEN KOKEEN MÄÄRÄYKSET 15.12.2017 Matematiikan digitaalisen kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 14.11.2017 1. Kevään 2018 korkeakoulujen ja yliopistojen valintaperusteista ja tulevasta valintauudistuksesta Turun yliopiston opintoneuvoja Maria Henninen 2. Abivuosi ja (digitaaliset) ylioppilaskokeet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot