Ylioppilastutkinto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015"

Transkriptio

1 Ylioppilastutkinto-ohjeet

2 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tutkinnon kokeiden järjestämisestä vastaa oppilaitoksen toiminnasta vastaava rehtori. Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Koko tutkinto suoritetaan samalla kielellä. Ylioppilastutkinto koostuu neljästä pakollisesta kokeesta. Kokelas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Kokelas aloittaa tutkinnon suorittamisen, kun hän ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Tutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilastutkintotodistuksen saa vain, jos opiskelija on saanut lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkintotodistuksen. Tutkintoa voi täydentää myöhemmin ylimääräisillä kokeilla. Pakolliset kokeet Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto, jonka hyväksyttävä suorittaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen suorittamista, joista ainoastaan äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Muut pakolliset kokeet kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toinen kotimainen kieli, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe, ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelaan on suoritettava pitkän oppimäärän mukainen koe yhdessä seuraavista pakollisista kokeista: matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä tai vieraassa kielessä. Ylimääräisten kokeiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kokeiden suoritus Kokelaan on suoritettava ylioppilastutkinto enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Kokelas aloittaa tutkinnon suorittamisen, kun hän ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Kokelaan ilmoittautuminen on sitova ja hän ei voi muuttaa yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tutkinnon kuluessa. Kokelas voi valita suorittamansa kokeen matematiikassa A- (pitkä) tai B-tason (lyhyt) mukaan, toisessa kotimaisessa kielessä A- (pitkä) tai B-tason (keskipitkä) mukaan ja vieraassa kielessä A- (pitkä) tai C-tason (lyhyt) mukaan riippumatta siitä minkä laajuiset lukio-opinnot hän on suorittanut ko. aineessa. Kokelas voi osallistua yhdellä tutkintokerralla vain yhteen pitkän oppimäärän vieraan kielen kokeeseen. Jollei kokelas suorita tutkintoa säädetyssä ajassa, on se kokonaisuudessaan uusittava. Hylättyä pakollista koetta saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Kun kokelas on valinnut tutkintonsa pakolliseksi kokeeksi vaativamman tason kokeen tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettavan äidinkielen kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason. (A 915/ ) Kokelaalla pitää kuitenkin olla tutkinnossaan vähintään yksi A-tason koe pakollisena. Jos kokelas ei suorita määräaikaan mennessä hylättyä pakollista koetta, on koko tutkinto suoritettava uudestaan. Hylättyä ylimääräistä koetta voi uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. 2

3 Ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa. Hyväksyttyä koetta opiskelija voi korottaa yhden kerran ilman aikarajaa. Koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi, jos kokelas ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvioitavaksi. Keskeytettyä koetta ei kompensoida ja se lasketaan kokelaalle kokeen suorituskerraksi. Jos kokelas ei saavu äidinkielen tekstitaidon tai esseekokeeseen tai ei jätä kummassakin kokeessa suoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Jos kielikokeeseen ilmoittautunut kokelas ei osallistu joko kuullunymmärtämiskokeeseen tai kirjalliseen kokeeseen tai ei jätä kummassakin kokeessa suoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Tutkinnon hajautus ja osallistumisoikeus Opiskelija voi suorittaa ylioppilastutkinnon ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Opiskelija saa oikeuden osallistua tutkintoon, kun opiskelija on opiskellut ennen kirjallisia kokeita vähintään pakolliset kurssit kirjoitettavasta aineesta. Vieraan kielen kokeeseen, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, voi osallistua kun on opiskellut kolme kurssia kyseistä ainetta. Rehtorin päätöksellä opiskelija voi suorittaa sellaisessa tutkintoaineessa ylioppilaskokeen, jota hän ei ole opiskellut omassa koulussaan vaan hän on hankkinut riittävät tiedot ja taidot muulla tavalla esimerkiksi ulkomailla opiskelemalla. Kokelaan pitää miettiä tarkkaan hajautuksen aloittamista. Hajautus kannattaa aloittaa vasta, kun on varmaa, että kokelas ehtii opiskella riittävän määrän kirjoitettavien aineiden kursseja ja toisaalta, että hän ehtii suorittaa kaikki kirjoitusaineidensa kurssit kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Ylioppilaskirjoituksia ei kannata aloittaa vaikka opiskelijalla olisi oikeus ilmoittautua kokeisiin, jos häneltä puuttuu 20 kurssia tai enemmän lukion oppimäärästä. Hyvään ylioppilaskirjoitustulokseen ei riitä ainoastaan pakollisten kurssien opiskelu. Kussakin tutkintoaineessa kokeet laaditaan lukion tuntijakopäätöksessä määrättyjen pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärän perusteella. Katso Erkko-lukion kalenterista vaadittavat kurssit kohdasta tuntijako. Kurssien sisällöt löydät kurssiselostevihkosesta. Tutkintoon valittavat aineet tulee harkita tarkoin. Opiskelijan on järkevää huomioida tutkintoaineiden valinnassa koulumenestys ja jatko-opintosuunnitelmat. Opiskelija tekee hajautuksesta aina itselleen ja koululle kirjallisen tutkinnon suoritusaikataulun, josta yksi kappale on ryhmänohjaajan hallussa. Opiskelijan tulee neuvotella hajautuksesta tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa, jotta hän ei tutkintoaineiden valinnoillaan ja kirjoitusaikataululla tarpeettomasti kavenna jatko-opintomahdollisuuksiaan. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin hän ei ole aiemmin ilmoittautunut. Tutkintoa voi täydentää myös saman oppiaineen eritasoisilla kokeilla. HUOM! Tutkintoa voi täydentää vasta, kun se on suoritettu hyväksytysti. Kokelas ei voi täydentää tutkintoa ylimääräisillä kokeilla, jos hän on tullut hylätyksi pakollisessa kokeessa. Maksut ja ilmoittautuminen Ylioppilastutkinnosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Lautakunta perii tutkintoon osallistuvalta opiskelijalta perusmaksun ja koekohtaisia maksuja. Kokelaalle lähetetään lasku kotiin tutkintomaksuista. Kokelaan tulee huolehtia kaikista ylioppilastutkintoon liittyvistä maksuista. Kokelas saa tutkintotodistuksen vasta sen jälkeen, kun kaikki maksut on maksettu. Maksuista tiedotetaan erikseen ilmoitustaululla! 3

4 Kokelaan ilmoittautuessa ensimmäistä kertaa tutkintoon, hän ilmoittautuu suorittamaan koko tutkintoa riippumatta siitä osallistuuko hän ilmoittautumista seuraavana tutkintokertana kaikkiin pakollisiin kokeisiin tai yksittäisiin kokeisiin. Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään edellisen vuoden marraskuun 23. päivänä. Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Jos ilmoittautumispäivä sattuu viikonlopulle, kokelas voi jättää ilmoittautumisen seuraavana maanantaina. Kokelaan ilmoittautuminen tutkintoon ja kokeisiin on aina sitova. Ilmoittautumisen jälkeen kokelas ei voi enää muuttaa valintojaan yksittäisen kokeen ylimääräisyydestä tai pakollisuudesta. Koemaksuja ei palauteta kokelaalle, jos hän ei osallistu yksittäiseen kokeeseen. Yksittäisten kokeiden koemaksut palautetaan, jos rehtori on evännyt kokelaalta oikeuden osallistua johonkin yksittäiseen kokeeseen. Perusmaksua ei palauteta missään tapauksessa. Kokelas ilmoittautuu suorittamaan tutkintoa, erillisiä kokeita, uusimaan hylättyä koetta tai hyväksyttyä koetta tai täydentämään tutkintoaan. Ilmoittauduttaessa kokelaan pitää selvästi ilmaista, mikä hänen osaltaan edellä mainituista vaihtoehdoista on oikea. Samalla kokelaan tulee ilmoittaa kokeita koskevat tiedot (onko yksittäisen aineen koe pakollinen vai ylimääräinen, minkä tasoisesta kokeesta on kysymys ja minkä katsomusaineen hän valitsee reaaliaineen kokeessa). Kokelaan ilmoittautuminen voidaan mitätöidä kokelaan hakemuksen perusteella vain erityisen painavasta syystä. Kokelas osoittaa tällaisen hakemuksen ylioppilastutkintolautakunnalle. Koulu antaa tarkempia ohjeita hakemuksen tekemiseen. Lukion rehtori voi evätä osallistumisen ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, jos kokelas ei täytä ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 4 :ssä osallistumiselle säädettyjä edellytyksiä. Rehtori antaa osallistumisoikeuden epäämisestä kirjallisen päätöksen. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. (Esimerkiksi pakollisia kursseja suorittamatta kirjoitusaineesta.) Hylkäämisen perusteena voi olla myös se, että lukio ei voi tilojen tai valvojien riittämättömyyden takia ottaa vastaan kaikkia erillisen kokeen suorittajia, kokeiden uusijoita tai tutkinnon täydentäjiä. (YTL, yleiset määräykset ja ohjeet ) Katso myös kohtaa muutoksenhaku! Ylioppilaskokeiden erityisjärjestelyt Vammaisten ja lukihäiriöisten kokelaiden erityisjärjestelyt Vammaista, luku- ja kirjoitushäiriöistä kokelasta pyritään auttamaan ylioppilaskokeissa erityisjärjestelyillä. Vammaisella kokelaalla erityisjärjestelyt voivat olla esim. vapauttaminen kuullunymmärtämiskokeesta, erityisjärjestelyjä kuullunymmärtämiskokeessa, avustajan käytön salliminen koetilanteessa ja teknisten apuvälineiden käyttäminen kokeissa. Luku- ja kirjoitushäiriöinen kokelas voi anoa esim. pidennystä koeaikaan. Jos kokelaalle ei myönnetä pidennystä koeaikaan lukihäiriön perusteella, hänen lukihäiriöstään menneen lausunnon tarkistaa ylioppilastutkintolautakunnan lukivaliokunta. Lukivaliokunta voi esittää kokelaalle arvosanamuutosta yhdessä kokeessa, jos kokeen pistemäärä sijoittuu lähelle ylempää arvosanaa. Kokelaan tai poikkeuksellisesti hänen huoltajansa on syytä anoa lautakunnalta erityisjärjestelyjä jo heti lukio-opintojen alkuvaiheessa. Viimeistään anomukset tulee tehdä tutkintoon ensimmäistä kertaa ilmoittauduttaessa. Kokelaan tai huoltajien on itse huolehdittava lausuntojen hankkimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Koulu antaa tarkemmat ohjeet hakemusten tekemisestä ja vaadittavista lausunnoista. Ennen erityisjärjestelyjen hakemista ja lääkärinlausunnon hankkimista kokelaan on neuvoteltava tarvittavista erityisjärjestelyistä lukion rehtorin kanssa. Hakemus jätetään koululle ja koulu toimittaa sen ylioppilastutkintolautakunnalle. 4

5 Kuulovammaiset kokelaat Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon (L 672/2005, 8 ). Jos kokelaalla on vamma, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella (L 915/2005, 6 ). Jos ylioppilaskokelaalla on kuulovamma ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että se otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, hänen tulee hankkia asiasta kuulovammaa koskeva selvitys Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee kuulovamman vaikeusasteen seuraavalla asteikolla: lievä, keskivaikea, vaikea, kuuro ja syntymäkuuro. Lautakunta voi hakemuksesta myöntää kuulovammaisen kokelaan kielten kuullunymmärtämiskokeet pantavaksi toimeen erityisjärjestelyin tai vapauttaa kokelaan tästä kokeen osasta kokonaan. Kuulovamma voidaan ottaa arvostelussa huomioon lopullista arvosanaa määrättäessä. Jos kuulovamma on keskivaikea tai vaikea, kokelas voi hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä. Jos kuulovammainen kokelas ei pysty selviytymään kuullunymmärtämiskokeesta erityisjärjestelyin, hän voi hakea vapautusta kuullunymmärtämiskokeista. Erityisjärjestelyjä kuullunymmärtämiskokeisiin haetaan viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Vapautusta kuullunymmärtämiskokeista haetaan jo lukio-opintojen alkupuolella. Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää tämän määräyksen mukaisista erityisjärjestelyistä, mutta jos kokelas tämän määräyksen mukaisesti vapautetaan kuullunymmärtämiskokeesta, tutkintotodistukseen tulee merkintä: vapautettu kuullunymmärtämiskokeesta. Syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas, jonka äidinkieli on viittomakieli, voidaan katsoa vieraskieliseksi. Lautakunta voi ottaa vieraskielisyyden huomioon arvostelussa (ks. ylioppilastutkintolautakunnan erillinen vieraskielisiä kokelaita koskeva määräys). Syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas voi korvata pakollisen äidinkielen kokeen suomi toisena kielenä -kokeella. (YTL, Kuulovammaiset kokelaat ) Vieraskieliset kokelaat Jos ylioppilaskokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai erillisen kokeen, tai äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa äidinkielen kokeen, taikka kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityisen painava peruste, lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa huomioon. (L 672/2005, 8 ) Jokin muu erityisen painava peruste on esimerkiksi se, että kokelas on käynyt pitkään koulua ulkomailla. Vieraskieliseksi voidaan katsoa myös syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas. Jos kokelas on vieraskielinen ja hän haluaa, että tämä otetaan huomioon arvostelussa, lukion tulee toimittaa lautakuntaan selvitys vieraskielisyydestä. Selvitys tulee kirjoittaa lautakunnan laatimaan lomakkeeseen. Selvityksen lähettämiseen tulee olla kokelaan tai hänen huoltajansa suostumus. Selvitys toimii puoltolauseena, mutta haluttaessa siihen voi liittää lisäselvityksiä vieraskielisyyden asteesta tai vieraskielisyyden vaikutuksesta kokelaan koulumenestykseen. Lautakunnan vieraskielisten kokelaiden puoltolauseita käsittelevä valiokunta, jonka jäseninä on eri aineiden asiantuntijoita, tutkii vieraskielisyydestä lähetetyt selvitykset ja tarkistaa tulosten valmistuttua vieraskielisten kokelaiden saamat arvosanat. Arvosanan nostamista harkittaessa otetaan huomioon kokelaan arvioitu vieraskielisyyden aste sekä kokelaan saaman pistemäärän ja seuraavan arvosanan alarajan välinen piste-ero. Arvosanamuutos on mahdollinen vain yhdessä kokeessa ja ainoastaan silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Opiskelija voi 5

6 halutessaan esittää lautakunnalle toivomuksen korotuksen kohdistamisesta tiettyyn kokeeseen. (YTL, Vieraskieliset kokelaat ) Syksyn 2014 tutkinto Kuullunymmärtämiskokeet ma 8.9. englanti A klo 8.30 saksa A klo ranska A klo venäjä/espanja A klo ti 9.9. ruotsi, A ja B klo 8.30 ke saksa C klo 8.30 ranska C klo espanja C klo englanti C klo venäjä/italia C klo Kirjalliset kokeet pe äidinkieli, tekstitaito klo 9.00 ma uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto klo 9.00 ke vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 9.00 pe ruotsi, keskipitkä ja pitkä oppimäärä klo 9.00 ma äidinkieli, essee ja suomi toisena kielenä -koe klo 9.00 ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä klo 9.00 pe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia klo 9.00 ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä klo

7 Kevään 2015 tutkinto Kirjallinen koe to 5.2. äidinkieli, tekstitaito klo 9.00 Kuullunymmärtämiskokeet ma 9.2. ruotsi, A ja B klo 8.30 ti englanti A klo 8.30 saksa A klo ranska A klo venäjä/espanja A klo ke saksa C klo 8.30 ranska C klo espanja klo englanti klo venäjä/italia klo Kirjalliset kokeet ma 9.3. ke äidinkieli, essee ja suomi toisena kielenä -koe klo 9.00 psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia klo 9.00 pe vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 9.00 ma ruotsi, keskipitkä ja pitkä oppimäärä klo 9.00 ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä klo 9.00 pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto klo 9.00 ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä klo

8 Ohjeita koetilanteeseen Yleistä Kokeet alkavat koulun ilmoittamana aikana. Kokelaan tulee olla riittävän ajoissa paikalla, jotta hän pystyy osallistumaan kokeeseen. Saavu koeaamuina paikalle viimeistään puoli tuntia ennen koetta, jolloin ehdit rauhallisesti valmistautua kokeeseen. Rehtori alkaa huutaa kokelaita koetilaan 20 minuuttia ennen kokeen alkua. Varaa mukaasi kokeessa tarvittavat välineet: kynät, kumit, viivaimet ja harpit. Koevälineet tuodaan erillisinä eikä koetilanteessa sallita penaalin tai vastaavien käyttöä. Reaaliaineen ja matematiikan kokeessa käytettävät taulukkokirjat ja laskimet tulee jättää tarkastettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 10 mennessä opettajainhuoneessa olevaan koriin. Reaaliaineiden kokeissa taulukkokirjojen ja laskinten käyttö on sallittu ainoastaan fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa. Taulukkokirjaan ja laskimeen (kanteen) pitää selvästi merkitä oma nimi. Äidinkielen tekstitaidon kokeen, matematiikan kokeen, reaaliaineen kokeen, toisen kotimaisen kielen kokeen, vieraan kielen kokeen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen koesuoritukset kokelas saa jättää arvosteltavaksi lyijy-, muste- tai kuulakynällä kirjoitettuina. Optiset lomakkeet saa täyttää vain sopivan pehmeällä lyijykynällä (HB tai nro 2). Kokelaan tulee kirjoittaa koesuoritukset selvästi ja siististi. Lyijykynän jälki ei saa olla liian himmeä; sopiva lyijykynä on HB tai nro 2. Samoin kuulakynän jäljen on oltava yhtenäinen ja tahraamaton. Käsialan on oltava luettavaa. Koesuoritusta ei kuitenkaan hylätä pelkästään huonon käsialan vuoksi. Jos vastaus on niin epäselvä ja tulkinnanvarainen, että siitä ei ilmene, mitä kokelas on tarkoittanut, se tulkitaan vähiten pisteitä tuottavan vaihtoehdon mukaan. Tämä koskee esimerkiksi kielikokeissa oikeinkirjoitusta ja taivutuspäätteitä. Jos kokelas huomaa puhtaaksi kirjoittaessaan tehneensä virheen, hän korjaa virheen siististi ja yksiselitteisesti. Jos suoritus on kirjoitettu lyijykynällä, virheen voi korjata pyyhkimällä kohdan kumilla ja kirjoittamalla sen uudelleen. Pitkiä jaksoja korjattaessa on kuitenkin suositeltavampaa viivata poistettavat rivit yli ja kirjoittaa kohta kokonaan uudelleen. Mikäli kokelas ei halua, että hänen koesuorituksensa arvostellaan, hänen on selkeästi yliviivattava suoritus koetilaisuudessa. Koetilaisuuden jälkeen suoritusta ei voi mitätöidä, vaan se lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan arvosteltavaksi. (YTL, yleiset määräykset ja ohjeet ) Kokelaan tulee kirjoittaa jokaiseen paperiin (optiset lomakkeet, kielikokeen vastauslomake, konseptipaperit eli luonnospaperit) oma nimikirjoitus, nimen selvennys ja kokelasnumero. Luonnospaperit yliviivataan ja niihin kirjoitetaan konsepti. Kaikki paperit ja tehtävävihkot jätetään päävalvojalle. Kokelas ei saa viedä mitään koemateriaalia pois salista. Kokeisiin voi tuoda omia eväitä. Kokelaan tulee huolehtia, että hänen juomansa ja syömisensä on pakattu niin, että ne ovat helposti avattavissa eikä ruoan ja juoman nauttiminen aiheuta häiriötä koetilanteessa. Kokelas ei saa tuoda koetilaan mitään sellaisia pulloja, suklaapatukoita, käärepapereita, paketteja tms., joissa on kirjoitusta, numeroita tai muuta tekstiä. (Sama määräys koskee kokelaan vaatetusta!) Koulun puolesta on tarjolla eväspaketti. Jos kokelas tarvitsee omia lääkkeitä kokeen aikana, hän varustaa ne omalla nimellään ja jättää ne päävalvojan pöydälle ennen kokeen alkua. Koulun puolelta varataan yleisimmin käytettyjä kipuja pahoinvointilääkkeitä koetilaan. WC-tiloissa on koepäivinä terveyssiteitä. Matkapuhelimet ja muu arvoesineistö on syytä jättää kotiin koepäivinä, koska koulu ei pysty järjestämään vartioitua säilytystä. Lompakot kokelaat voivat jättää erikseen ilmoitettuun paikkaan. 8

9 Koetilaan ei saa tuoda mitään muita välineitä tai tavaroita kuin edellä mainitut apuvälineet ja eväät. Matkapuhelimen tuominen koetilaan on ehdottomasti kielletty ja sen hallussapito kokeessa katsotaan vilpin yritykseksi. Kokelas saa poistua koesalista WC:hen opettajan saattamana. Halutessaan WC:hen kokelas nousee seisomaan ja odottaa opettajan lupaa lähteä. Opettaja ohjaa kokelaan WC:hen. Kokelas ei saa keskustella koetilanteessa toisten opiskelijoiden kanssa. Halutessaan lisää papereita, kyniä, muita välineitä tai esim. lääkkeitä kokelas viittaa näkyvästi. Valvoja tulee kokelaan luokse ja kokelas voi pyytää haluamansa tarvikkeet valvojalta, joka noutaa ne kokelaalle. Jos kokelas pudottaa työskentelyvälineitä kokeen aikana, hän pyytää näkyvästi viittaamalla valvojaa antamaan välineen takaisin. Kokelaalla ei saa olla mukanaan kokeessa mitään tutkintoaineeseen liittyvää materiaalia. Jos sellaista havaitaan, tulkitaan se vilpin yritykseksi. Jos kokelas syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai muuten rikkoo tutkintojärjestystä vastaan, hänen kaikki kyseisen tutkintokerran aineet hylätään. Myös vilpin yrityksessä auttavaa kohtaa sama rangaistus. Kokeesta poistuminen ennen sallittua aikaa tulkitaan vilpin yritykseksi. Jos kokelas sairastuu kesken kokeen äkillisesti, kokelas viittaamalla pyytää valvojan luokseen. Päävalvoja ilmoittaa sairastumisesta rehtorille, joka järjestää kokelaan kokeen jatkumisen. Mikäli kokelas sairastuu välittömästi ennen koetilaisuuden alkua vakavasti niin, että lääkäri suosittaa hänelle kirjoittamista muualla kuin koulussa, on kokelaan oltava heti yhteydessä rehtoriin. Ainoastaan rehtori (tai hänen sijaisensa) voi tehdä päätöksen poikkeuksellisista kirjoitusjärjestelyistä. Tällaisessa tapauksessa kokelaan on toimitettava välittömästi lääkärintodistus koululle. Kirjoitustilaisuus pyritään tällöin järjestämään esim. koulun terveydenhoitotiloissa, kotona tai sairaalassa. Lääkärintodistuksesta tulee selkeästi käydä ilmi sairaus, sen vaikeusaste ja ajankohta. Tavanomaisissa sairaustapauksissa kokelas kirjoittaa normaalisti muiden mukana koetilaisuudessa. 9

10 Koekohtaisia ohjeita Äidinkieli Äidinkielen koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Kokeet järjestetään eri koepäivinä. Äidinkielen arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun painotetun pistesumman perusteella. Ylioppilastutkintolautakunta päättää kunakin tutkintokertana arvosanojen pisterajat. Jos kokelas jättää saapumatta jompaankumpaan äidinkielen kokeen koetilaisuuteen, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi eikä kompensaatio ole mahdollinen. Kokelaan on koetta uusiessaan suoritettava kokeen molemmat osat uudelleen. Arvosteltaviksi tarkoitetut lopulliset suoritukset jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuina. Kokeessa käytetään lyijykynää, jonka jälki on vaivattomasti luettavissa. Tekstit kirjoitetaan helposti luettavalla käsialalla niin, että isot ja pienet alkukirjaimet erottuvat toisistaan, yhdyssanojen osat on kirjoitettu selvästi yhteen ja kappalejako on osoitettu selvästi. Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilaisuudessa ne tekstit, joita hän ei halua arvosteltaviksi. Myös suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava. Jos kokelas ei jätä koetilaisuudessa mitään suoritusta arvosteltavaksi, katsotaan koko äidinkielen koe keskeytyneeksi. Tekstitaidon koe Tekstitaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Tekstitaidolla tarkoitetaan kokelaan taitoa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista, ilmaisukeinoista ja konteksteista. Tekstitaidon koe on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan A4-kokoinen, enintään kahdeksansivuinen vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston. Aineistona on asiatekstejä esimerkiksi artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia ja kaunokirjallisia tekstejä sekä kuvamateriaalia. Aineisto voi koostua myös pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään kaunokirjallisesta materiaalista. Tekstit voivat olla itsenäisiä kokonaisuuksia tai katkelmia laajemmasta teoksesta. Tehtäviä on viisi, ja kokelas saa tehdä niistä enintään kolme. Tehtävät liittyvät pohjatekstien merkityksiin, rakenteisiin, ilmaisuun, tematiikkaan, vastaanottoon ja kontekstiin sekä niiden välisiin suhteisiin. Tehtävänä voi myös olla tietyn tekstilajin tuottaminen. Kokelas voidaan ohjata esimerkiksi referoimaan, muuntamaan tai kommentoimaan pohjatekstiä. Kunkin vastauksen sopiva pituus on noin kaksi sivua. Vastaukset voidaan kirjoittaa samalle konseptiarkille. Uusi vastaus on aloitettava aina uudelta sivulta. Kokelaan on annettava kullekin vastaustekstille tarkoituksenmukainen otsikko ja merkittävä sen eteen tehtävän numero. Aineistoon viitataan, mutta sitä ei tarvitse esitellä erikseen. Esseekoe Esseekoe on kuuden tunnin mittainen. Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan A4-kokoinen, enintään 16-sivuinen vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineistot. Aineistona on asiatekstejä, 10

11 kaunokirjallisia tekstejä sekä mahdollisesti muuta materiaalia, esimerkiksi kuvia, tilastoja tai taulukoita. Kokeessa on vähintään 12 tehtävää, joista kokelas valitsee yhden. Osa tehtävistä on aineistopohjaisia. Tehtävänantona voi olla pelkkä otsikko tai sitä laajempi tehtävän kuvaus. Näkökulma voidaan antaa tehtävänannossa, mutta usein kirjoittajan on mahdollista itse valita näkökulmansa. Tehtävien aiheet voivat liittyä paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöihin myös laajemmin kokelaan yleissivistykseen ja elämäntuntemukseen. Kirjoituksessa on oltava otsikko, ja sen eteen kokelaan tulee kirjoittaa tehtävän numero. Sopiva pituus on tehtävänannon ja käsialan mukaan 4 5 sivua; tämä sivumäärä ei kuitenkaan ole normi vaan suositus. (YTL. Äidinkielen kokeen määräykset ) Suomi toisena kielenä -koe Äidinkielen koe voi olla oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe, jos kokelaan oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai jos kokelas on viittomakieltä äidinkielenään tai ensikielenään käyttävä. (L 672/2005, 2, 6 ) Näin myös syntymäkuuro tai varhaislapsuudessa kuuroutunut kokelas voi korvata pakollisen äidinkielen kokeen suomi/ruotsi toisena kielenä - kokeella. Osallistumisoikeutta suomi toisena kielenä -kokeeseen ei tarvitse hakea ylioppilastutkintolautakunnalta. Ilmoittautumistietojen saavuttua lukioista lautakunta tarkistaa väestörekisteristä kokelaan osallistumisoikeuden (äidinkielen). Mikäli väestörekisterissä ilmoitetaan äidinkieleksi suomi mutta todellinen äidinkieli on jokin muu, kokelas, hänen huoltajansa tai lukion rehtori voi lähettää lautakunnalle tarkentavan selvityksen tai hakemuksen asian huomioon ottamisesta. Suomi toisena kielenä -koe suoritetaan äidinkielen esseekokeen koepäivänä. Kokeessa ei ole kuullunymmärtämisosaa (vrt. toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kokeet). Jos kokelas, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, on osallistunut ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeeseen mutta tullut siinä hylätyksi, hän saa halutessaan uusia hylätyn pakollisen kokeen osallistumalla suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeeseen. (A 915/2005, 4 ) Suomi toisena kielenä -koe muodostuu neljästä osasta, joista ensimmäisessä mitataan ensisijaisesti luetun ymmärtämisen taitoa, toisessa luetun ymmärtämistä ja vuorovaikutuksellista tuottamista, kolmannessa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja neljännessä kirjallisen tuottamisen taitoa. Suomi toisena kielenä -kokeessa kokelaille jaetaan optinen lomake ja konseptipapereita (A3 taitettuna) tai niiden puolikkaita. Kielikokeen vastauslomaketta ei käytetä suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeessa. Koesuoritukset on kirjoitettava selvästi, siististi ja yksiselitteisesti lyijykynällä. Kynän jälki ei saa olla liian himmeä; sopiva lyijykynä on HB tai 2. Samoin kuulakynän jäljen on oltava yhtenäinen ja tahraamaton. Huonon käsialan perusteella ei koesuorituksia hylätä, mutta epäselvä kirjoitus tulkitaan huonoimman vaihtoehdon mukaan (esim. alkukirjaimissa ja taivutuspäätteissä). Pelkkiä isoja kirjaimia ("tikkukirjaimia") ei näin ollen pidä käyttää. (YTL. Suomi toisena kielenä -kokeen määräykset ja ohjeet ) 11

12 Vieraat kielet Kielten kuullunymmärtämiskokeet Kuullunymmärtämiskokeessa kokelas vastaa tehtävävihkossa annettuihin tehtäviin äänitteen perusteella. Vastausohjeita annetaan sekä äänitteessä että tehtävävihkossa. Niistä ei saa missään tapauksessa poiketa esimerkiksi vastauskielen osalta. Kuullunymmärtämiskokeessa ovat mahdollisia seuraavat tehtävätyypit: monivalintatehtävät tavoite- tai opetuskielellä, myös oikein/väärin-väittämät avoimet kysymykset tavoite- tai opetuskielellä täydentämistehtävä kuullun selostaminen tiivistäen. Avointen kysymysten vastausten tulee olla luontevia, pituudeltaan yksittäisistä sanoista pariin virkkeeseen. Niiden tulee mahtua kielikokeen vastauslomakkeessa kullekin vastaukselle varatuille riveille. Optisen vastauslomakkeen kokelasta ja koetta koskevat tunnistetiedot on syytä täyttää yhtä aikaa ennen äänitteen kuuntelua. Myös kielikokeen vastauslomakkeen tunnistetiedot on syytä täyttää ennen varsinaisen kokeen alkua. Kokeen taso (pitkä, keskipitkä tai lyhyt) on ilmoitettu tehtävävihkon kannessa, ja vastaava merkintä mustataan optiseen vastauslomakkeeseen. Rehtorin avattua tehtäväkuoren vihkot jaetaan kokelaille, mutta niitä ei saa vielä selailla. Kun kuuluttaja ilmoittaa kokeen alkavan, on kokelailla lupa avata tehtävävihkot. Äänitteen kuuntelun päätyttyä kokelaalla on 8 minuuttia aikaa optisen vastauslomakkeen soikioiden mustaamista ja produktiivisten vastausten tarkistamista varten. Koko tämän ajan kokelas saa pitää tehtävävihkon esillä. Kokelaalla on myös oikeus tehdä merkintöjä tehtävävihkoonsa. Kaikki kokelaat poistuvat koetilaisuudesta vasta koko koeajan päätyttyä. Jos kokeen aikana sattuu jotakin yllättävää, mikä häiritsee kuuntelua, on nauhuri tai soitin pysäytettävä häiriön ajaksi. Kokelaat eivät saa keskustella katkon aikana. Äänitteen saa siirtää taaksepäin katkoa edeltäneen jakson alkuun. Mikäli häiriö sattuu vastaustauon aikana, äänitettä ei siirretä. Kokeen keskeyttämisen voi aiheuttaa esim. kokelaan tai valvovan opettajan saama sairauskohtaus tai koulun ohi ajavan hälytysajoneuvon sireenin ulvonta. (YTL. Kielikokeen määräykset ja ohjeet ) Huom! Optisen vastauslomakkeen mustatut soikiot tulkitaan vastauksiksi. Jos kokelas on jättänyt soikioita mustaamatta, katsotaan mustaamattomat soikiot vääriksi vastauksiksi ja niistä saa 0 pistettä. Kielten kirjalliset kokeet Kirjallinen osa muodostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisessä mitataan luetun ymmärtämisen taitoa, toisessa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja kolmannessa osassa kirjallisen tuottamisen taitoa. Tarpeelliset ohjeet kokeen suorittamiseksi ovat tehtävävihkossa. Niistä ei saa missään tapauksessa poiketa esimerkiksi vastauskielen osalta. Luetun ymmärtämisen taitoja voidaan mitata seuraavilla tehtävätyypeillä: monivalintatehtävät tavoite- tai opetuskielellä, myös oikein/väärin -väittämät avoimet kysymykset tavoite- tai opetuskielellä tiivistelmä tai ohjattu tiivistelmä käännös tai selittäminen 12

13 Avointen kysymysten vastausten on oltava luontevia vastauksia esitettyyn kysymykseen ja enintään parin virkkeen pituisia. Niiden tulee mahtua kielikokeen vastauslomakkeessa kullekin vastaukselle varatuille riveille. Vastausta ei siis saa jatkaa lomakkeen kääntöpuolelle. Kirjallista osaa varten kokelaille jaetaan kielikokeissa tehtävävihkon lisäksi yksi optinen vastauslomake, yksi kielikokeen vastauslomake ja konseptipaperia. Koe katsotaan kokelaan osalta päättyneeksi, kun hän luovuttaa vastauspaperinsa kokeen valvojalle. Valvoja ei saa suorituksia vastaanottaessaan antaa minkäänlaisia ohjeita tehtävien suorittamisesta tai tarkistaa, onko kokelas menetellyt ohjeiden mukaisesti. Vastauslomakkeita ei kokeen päätyttyä saa luovuttaa tai edes näyttää kokelaille. (YTL. Kielikokeen määräykset ja ohjeet ) Huom! Optisen vastauslomakkeen mustatut soikiot tulkitaan vastauksiksi. Jos kokelas on jättänyt soikioita mustaamatta, katsotaan mustaamattomat soikiot vääriksi vastauksiksi ja niistä saa 0 pistettä. Jos kokelas ei saavu kuullunymmärtämis- tai kirjalliseen kokeeseen tai ei jätä jommassakummassa kokeessa koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi! Matematiikka Pitkän ja lyhyen matematiikan kokeessa on kummassakin viisitoista tehtävää. Kokelas saa vastata kummassakin kokeessa enintään 10 tehtävään. Jos tehtävä on useampiosainen, täydellinen suoritus edellyttää kaikkiin osiin vastaamista. Pitkän matematiikan kokeessa on kaksi tähtitehtävää, jotka vaativat laajempaa tai syvällisempää käsittelyä kuin muut tehtävät. Tähtitehtävät merkitään tehtävänumeron edessä olevalla tähdellä, ja ne ovat tehtäväsarjan loppuosassa. Tehtävien maksimipistemäärä on 6, paitsi tähtitehtävien maksimipistemäärä on 9. Pisteet annetaan kokonaislukuina. Ylioppilastutkintolautakunta pyrkii järjestämään koetehtävät likimääräiseen vaikeusjärjestykseen helpoimmasta vaativimpaan. Syventävien kurssien tehtävät ovat yleensä niiden vaikeusasteesta riippumatta tehtäväsarjan lopussa, pitkän matematiikan kokeessa ennen tähtitehtäviä. Koepapereina käytetään kokoarkkeja (A3 taitettuna) ja puoliarkkeja (A4) sekä millimetripaperia. Lukio antaa paperit kokelaille. Kokelas jättää arvosteltavaksi tarkoitetut lopulliset vastaukset selvästi ja siististi kirjoitettuina. Jokaiseen vastauspaperiin tulee kokelaan numero, allekirjoitus ja nimen selvennös. Tehtävä 1 lasketaan kokoarkille alkaen ensimmäiseltä sivulta. Muut tehtävät lasketaan jokainen omalle puoliarkille. Kullekin puoliarkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän ratkaisun. Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä voi jatkaa lisäpuoliarkeilla. Mahdolliset kuviot piirretään samalle paperille ratkaisun kanssa tai erilliselle millimetripaperille. Tehtävän 1 sisältävän kokoarkin sisään laitetaan muut ratkaisut numerojärjestyksessä. Ellei kokelas tee tehtävää 1, muut ratkaisut kootaan vain nimitiedot sisältävän kokoarkin sisään. Vastaukset kirjoitetaan sellaisella lyijykynällä, jonka jälki on vaivattomasti luettavissa. Vain piirroksissa saa käyttää värikyniä, ei kuitenkaan punaista. Punakynää käyttää vain opettaja arvostellessaan vastaukset. Apuvälineet Matematiikan kokeessa saa käyttää tavanmukaisten kirjoitus- ja piirustusvälineiden lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. 13

14 Matematiikan kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon. Matematiikan kokeessa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö: MAOL: MAOL-taulukot, Otava, sekä vastaava ruotsinnos Ranta-Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY Kokeessa saa käyttää samanaikaisesti kumpaakin taulukkokirjaa. Muiden taulukkokirjojen käyttöön on pyydettävä lautakunnan lupa. Käyttölupa ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajaa koskevia lisämerkintöjä. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin. (YTL. Matematiikan kokeen määräykset ) Hyväksyttävät apuvälineet matematiikan kokeessa ovat laskin ja taulukkokirja. Apuvälineet toimitetaan tarkastettavaksi opettajainhuoneeseen viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 10 mennessä. Kokelaan pitää ottaa mukaan myös harppi, viivoitin ja astekulma. Reaaliaine Reaaliaineissa järjestetään kokeet ylioppilastutkintolautakunnan määräämällä tavalla uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja terveystiedossa. (A 915/2005, 2 ) Reaaliaineiden kokeissa tulee olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. (A 915/2005, 2 ) Tehtävien määrä kussakin reaaliaineen kokeessa riippuu oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien määrästä, oppiaineen luonteesta ja tehtävien luonteesta. Tehtävien määrät ja vastausten enimmäismäärät kokeissa ovat seuraavat: tehtävien määrä vastausten enimmäismäärä evankelis-luterilainen uskonto 10 6 ortodoksinen uskonto 10 6 elämänkatsomustieto 10 6 psykologia 10 6 filosofia 10 6 historia 10 6 yhteiskuntaoppi 10 6 fysiikka 13 8 kemia 12 8 biologia 12 8 maantiede 10 6 terveystieto

15 Kussakin kokeessa annetaan kaksi ns. jokeritehtävää, jotka ovat muita tehtäviä vaativampia. Jokeritehtävät merkitään tehtävänumeron edessä olevalla merkillä + ja sijoitetaan sarjan loppuun. Kokelas saa vastata kumpaankin jokeritehtävään. Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että jokeritehtävä voivat olla oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää eri aineiden näkökulmista tai lukion opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksien kannalta. Oppiainerajat ylittävään tehtävään annetun vastauksen arvostelee valmistavasti kyseessä olevan kokeen oppiaineen opettaja. Esimerkiksi biologian kokeessa olevaan oppiainerajat ylittävään tehtävään annetun vastauksen arvostelee lukiossa biologian opettaja. Ylioppilastutkintolautakunnassa tämän vastauksen arvostelee biologian sensori. Luonteeltaan tehtävät voivat olla erilaisia. Esseet, annetun aineiston tulkintaan ja käsittelyyn perustuvat tehtävät sekä laskennalliset, ilmiön tunnistamiseen ja siihen liittyvien mallien soveltamiseen perustuvat tehtävät vaihtelevat oppiaineen mukaan. Tehtävä voi koostua yksinkertaisesta laajempaan argumentointiin etenevistä osatehtävistä. Etenkin luonnontieteissä otetaan huomioon myös oppiaineiden kokeellinen luonne. Tehtävien enimmäispistemäärä on 6, paitsi jokeritehtävien enimmäispistemäärä on 9. Tehtävä voi koostua useasta alakohdasta (kohdat a, b jne.). Alakohdat voivat olla painoarvoltaan erilaisia. Tehtävänannossa painotus voidaan esittää pisteinä. Koepapereina käytetään kokoarkkeja (A3 taitettuna) ja puoliarkkeja (A4) sekä millimetripaperia. Lukio antaa paperit kokelaille. Kokelas merkitsee vastauksen otsikoksi kyseessä olevan reaaliaineen nimen tai kirjainlyhenteen ja tehtävän numeron, esim. MAANTIEDE 3 tai GE 3, mutta ei itse tehtävää. Kokelas kirjoittaa ainakin yhden vastauksen kokoarkille aloittaen vastauksensa arkin ensimmäiseltä sivulta. Muut vastaukset voidaan kirjoittaa koko- tai puoliarkeille. Nämä pannaan numerojärjestyksessä kokoarkin sisään. Kullekin paperille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä voi jatkaa toisella, tyhjällä paperilla. Apuvälineet Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon. Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö: - MAOL: MAOL-taulukot, Otava, sekä vastaava ruotsinnos - Ranta-Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY Kokeissa saa käyttää samanaikaisesti kumpaakin taulukkokirjaa. Muiden taulukkokirjojen käyttöön on pyydettävä lautakunnan lupa. Käyttölupa ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajaa koskevia lisämerkintöjä. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin. (YTL. Reaaliaineiden kokeiden määräykset ) Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineinä lautakunnan määräysten mukaisia laskimia ja taulukkokirjoja. Apuvälineet toimitetaan tarkastettavaksi opettajainhuoneeseen viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 10 mennessä. 15

16 Kompensaatio Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi pakollisessa kokeessa annetun hylätyn arvosanan estämättä, jos arvosana ei ylioppilastutkintolautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn arvosanan merkitsemistä todistukseen. (L 672/2005, 6 ) Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. Ellei kokelas halua kompensaatiota suoritettavan, hänen on annettava asiasta kirjallinen ilmoitus lukiolle, joka toimittaa sen edelleen lautakunnalle. Keskeytynyttä koetta ei voi kompensoida. Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n. (YTL, yleiset määräykset ja ohjeet ) Muutoksenhaku ylioppilastutkinnossa Vilppitapauksissa kokelas voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta, jos hän on tyytymätön rehtorin päätökseen, jossa hänen katsotaan syyllistyneen vilppiin tai tutkintojärjestyksen rikkomiseen. Muutoksenhakuohje on rehtorin päätöksen yhteydessä. Kokelas voi hakea oikaisua lääninhallitukselta rehtorin päätökseen, jossa häneltä evätään osallistumisoikeus ylioppilastutkinnon kokeeseen tai tutkintoon. Muutoksenhakuohje on rehtorin päätöksen yhteydessä. Kokelaalla on mahdollisuus saada tietoon suorituksensa arvosteluperusteet opettajan tai rehtorin kautta. Opettaja tai rehtori saa sensorin yhteystiedot lautakunnan kansliasta, jos sensori on antanut tähän suostumuksensa. Koululla ei ole oikeutta luovuttaa arvostelijan tietoja kolmannelle osapuolelle (opiskelijalle, opiskelijan vanhemmille, jne.) ennen kuin on kulunut vuosi tutkinnon suorittamisesta. Jos kokelas ei ole tyytyväinen koulun kautta tulleeseen selvitykseen, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelua. Tarkistusarvostelupyyntö on jätettävä ylioppilastutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus henkilökohtaisesti saada arvostelu tietoonsa. Tarkistusarvostelusta lautakunta perii maksun. Koulu antaa tarkemmat ohjeet tarkistusarvostelupyynnön tekemisestä. Kokelas voi halutessaan tutustua koesuoritukseensa ja siihen tehtyihin arvostelumerkintöihin. Kokelaan tulee ilmoittaa tällainen pyyntö ylioppilastutkintolautakunnalle joko puhelimitse tai kirjallisesti. Koesuoritukseen voi tutustua lautakunnan kansliassa Helsingissä tai siitä voi pyytää kopion. Nähtäville saaminen on mahdollista aikaisintaan 20. kesäkuuta kevään kokeiden osalta ja syksyn kokeiden osalta aikaisintaan 20. joulukuuta. Opiskelijan vastuu Opiskelijan tulee noudattaa ylioppilaskokeessa lautakunnan ohjeita ja tutkintojärjestystä. Tämän vuoksi kokelaan tulee tarkoin perehtyä ylioppilastutkinnon rakenteeseen, vaatimuksiin ja ainekohtaisiin ohjeisiin. Koulussa edellä mainitut ohjeet käydään läpi ainekohtaisesti ja yleisissä tiedotustilaisuuksissa. Kokelaalla itsellään on mahdollisuus tutustua ohjeisiin Internetissä osoitteessa Kokelas itse on vastuussa siitä, että on hän on selvillä tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ohjeista sekä niiden noudattamisesta. 2014/1 Erkko-lukio 16

17 ( ) 1 (2) OPTISEN VASTAUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET OPETTAJALLE JA KOKELAILLE Jotta ylioppilastutkintotulokset saataisiin määräaikaan valmiiksi, on ehdottoman tärkeää, että optisella lukijalla tarkistettavat lomakkeet on täytetty oikein myös tunnistetietojen osalta. Y l e i s o h j e e t 1. Kynä. Varmistu ensiksi siitä, että kynä on lyijykynä, pehmeydeltään HB tai 2. Kovemmalla kynällä tehtyä merkintää on vaikea pyyhkiä niin, ettei lukulaite lukisi sitä. Muilla kynillä tehdyt merkinnät laite tulkitsee tyhjiksi. 2. Mustaus. Mustaa ympyrät ylittämättä niiden reunoja. Ylitys saattaa lukulaitteessa näyttää ylimääräiseltä merkinnältä. 3. Mustaa vain yksi vaihtoehto kustakin pystysarakkeesta. Jos mustaat useamman vaihtoehdon, lukulaite tulkitsee vastauksen vääräksi. 4. Kumilla pyyhkiminen. Jos muutat vastaustasi, pyyhi aikaisempi mustaus tarkoin pois. Muuten lukulaite tulkitsee, että olet antanut useita vaihtoehtoja, ja pitää vastaustasi vääränä. 5. Älä tee lomakkeeseen ylimääräisiä merkintöjä. Lukulaite voi tulkita ne vastauksiksi. 6. Älä rypistä lomaketta. Taitekohta voi lukulaitteessa näyttää ylimääräiseltä vastaukselta. K e n t t ä k o h t a i s e t t ä y t t ö o h j e e t Kenttä I Kenttä II Tekstaa lukiosi nimi, oma nimesi ja koepäivämäärä asianomaisiin kohtiin. Vahvista tiedot nimikirjoituksellasi, joka tulee tekstatun nimen alle. Merkitse lukiosi numero, oma kokelasnumerosi ja syntymäaikasi asianomaisiin tyhjiin ruutuihin. Muista alkunollat! Tämän jälkeen mustaa numeroita vastaavat ympyrät pystysarakkeista. Malli: 17

18 Kenttä III Kokeen tason ilmaiseva ympyrä mustataan toisen kotimaisen kielen ja vieraidenkielten kokeissa. Sen sijaan äidinkielen koetta korvaavassa suomi toisena kielenä -kokeessa ei tason ilmaisevaa ympyrää mustata. Malli: Toinen kotimainen kieli ja vieras kieli 2(2) Tarkista tähänastiset merkintäsi. Mikäli olet mustannut jotakin väärin, voit korjata pyyhkimällä kumilla tarkoin edellisen merkinnän pois ja tekemällä uuden. Jos jollakin pystysarakkeella on enemmän kuin yksi merkintä, lukulaite tulkitsee merkinnän vääräksi. Väärät tai puutteelliset merkinnät estävät koetuloksen rekisteröinnin. Kenttä IV Valitse kustakin pystysarakkeesta ympyrä, jonka kirjain on mielestäsi oikea vastaus, ja mustaa tämä ympyrä. Voit alustavasti merkitä vastauksesi tehtävävihkoon, mutta muista siirtää ne optiseen vastauslomakkeeseen. Malli: Kuullunymmärtämiskokeen päätyttyä sinulla on 8 minuuttia aikaa optisen vastaus-lomakkeen ympyröiden mustaamista ja produktiivisten vastausten tarkistusta varten. HUOM.! Vastaukseksi katsotaan mustattu ympyrä. Pystysarakkeessa saa mustattuja ympyröitä olla vain yksi. Jos mustaus puuttuu, tämä tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi. Jos muutat vastaustasi, pyyhi aikaisempi mustaus tarkoin pois. Muuten lukulaite tulkitsee, että olet antanut useita vaihtoehtoja, ja pitää vastaustasi vääränä. 18

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 6.9.2016 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info

Ylioppilastutkinto Lyseossa. Info Ylioppilastutkinto Lyseossa Info 2.2.2016 Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto saliin alkaa klo 8.30. Eväät, välineet ja vaatteet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN http://www.ylioppilastutkinto.fi AJANKOHTA Tarkista päivämäärä YTL:n sivuilta (ks. osoite yllä). Keskiviikko 28.9.2016. Koe kestää klo 9.00-15.00. PAIKKA Tarkista

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN. Info abeille/ Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2016 YO-KIRJOITUKSIIN Info abeille/9.5.2016 Toni Uusimäki rehtori, Kauhavan lukio 1 YLIOPPILASTUTKINTO 5 REAALIAINEEN KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN Kokelas ilmoittautuu reaaliaineen

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Yo-kokeiden koetilat. Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet. Yo-kokeessa oltava paikalla viimeistään. Myöhästyminen kokeesta. Älä myöhästy.

Yo-kokeiden koetilat. Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet. Yo-kokeessa oltava paikalla viimeistään. Myöhästyminen kokeesta. Älä myöhästy. Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Kiteen lukio 1.9.2015 Kyösti Värri Kuuntelukokeet 7. 9.9.: 33 ja 34 Kirjalliset kokeet: äidinkieli: valtuustosali (ja 25) reaalit: Arppen koulun

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

KOEAIKATAULU KEVÄT 2016

KOEAIKATAULU KEVÄT 2016 Ohjeet kevään 2016 ylioppilaskirjoituksiin osallistuville 1/6 KOEAIKATAULU KEVÄT 2016 KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET 1. Koepaikalle pitää saapua 30 minuuttia ennen kokeen merkittyä alkamisaikaa (esimerkiksi aamun

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASTUTKINNON KOKEISIIN

OHJEITA YLIOPPILASTUTKINNON KOKEISIIN OHJEITA YLIOPPILASTUTKINNON KOKEISIIN Ennen koetta Taulukot ja laskimet 2 pv ennen klo 15.00 mennessä tarkastettaviksi kansliaan Päätä käytätkö koulun konetta vai omaa konetta sähk. yo-kirj (sa,sc, ff

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet

Ylioppilastutkinto-ohjeet Ylioppilastutkinto-ohjeet 2016 2017 25.8.2016 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2016 2017 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet

Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Yo-kokeiden koetilat Yo-tutkintoinfo: kokeen käytänteet Kiteen lukio 7.9.2016 Kyösti Värri Kuuntelukokeet 12. 14.9.: 32, 33 ja 34 Sähköiset kokeet 19.9. ja 3.10.: atk-luokka Kirjalliset kokeet: Luettelo

Lisätiedot

Abit 2016 valmennus 2.9.2015

Abit 2016 valmennus 2.9.2015 Abit 2016 valmennus 2.9.2015 1 Abivalmennustilaisuudet v 1. osa ke 29.4.2015 klo 12.55 v 2. osa ke 2.9.2015 klo 12.55 13.55 v 3. osa ke 28.10.2015 klo 12.55 13.55 v 4. osa ke 13.1.2016 klo 12.55 13.55

Lisätiedot

Yo-info kevät Käytännön järjestelyjä

Yo-info kevät Käytännön järjestelyjä Yo-info kevät 2016 Käytännön järjestelyjä Ennen koetta Saavu koululle kirjoituspäivinä hyvissä ajoin: kuuntelut klo 8.15, kirjalliset kokeet klo 8.30. Mikäli myöhästyt kokeesta, on mahdollista, että et

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA MATEMATIIKAN YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN AJANKOHTA http://www.ylioppilastutkinto.fi Tarkista päivp ivämäärä YTL:n sivuilta (ks. osoite yllä). Koe kestää klo 9.00-15.00. PAIKKA Tarkista kirjoitustila

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Ennen kirjallista koetta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2005 vp Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä (HE 31/2005 vp).

Lisätiedot

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET TOISEN KOTIMAISEN KIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 28.10.2016 Näitä määräyksiä sovelletaan rinnan paperikokeen määräysten kanssa kevään 2017 tutkinnosta alkaen. Toisen kotimaisen

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu Abin aikataulua Kevään 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 6.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä ke 16.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET 23.8.2016 Matematiikan kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun asetukseen perustuvaa

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

YO-kokelaan muistilista kevät

YO-kokelaan muistilista kevät YO-kokelaan muistilista kevät 2017 www.ylioppilastutkinto.fi PRELIMINÄÄRIT JA TENTIT Prelit ovat kurssikokeita ja/tai kenraaliharjoituksia yokokeisiin. Ilmoittaudu kurssin opettajalle, jos et ole kurssilla

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS

LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS LASKINTEN JA TAULUKOIDEN TARKISTUS Yo-kokeessa käytettävät laskimet ja taulukkokirjat on tuotava aikuislukion kansliaan tarkistettavaksi viimeistään yo-koetta edeltävänä päivänä kello 18 mennessä. Jos

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät 2016. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät 2016. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Kevät 2016 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Marraskuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen kevään 2016 kirjoituksiin: Keväällä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Yleiset määräykset ja ohjeet Ylioppilastutkinto Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

MUISTILISTA KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN

MUISTILISTA KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN MUISTILISTA KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASTUTKINTOA VARTEN MARRASKUU 23 Kokelaiden kirjalliset ilmoittautumiset lukioon Erityisjärjestelyhakemukset liitteineen, lukilausunnot ja selvitykset vieraskielisyydestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kouvolan iltalukio, ALO 2

SISÄLLYSLUETTELO. Kouvolan iltalukio, ALO 2 ABIN OPAS KEVÄT 2017 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 Kevään 2017 koepäivät... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen... 6 Suoritusaika...

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Syksy 2015 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Toukokuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen syksyn 2015 kirjoituksiin: Syksyllä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

Salon lukion aikuislinja YO-KIRJOITUSOPASTE

Salon lukion aikuislinja YO-KIRJOITUSOPASTE Salon lukion aikuislinja Kaherinkatu 2 24130 SALO rehtori Juha-Markus Koistinen apulaisrehtori Armi Nurmi opintosihteeri Kristiina Kallioniemi 02-778 4391, 044 778 4391 kanslia avoinna: ma to klo 11.00

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 20.4.2016 Rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILLAN ASIAT - kahvit - ryhmänohjaajien osuus - ylioppilaskirjoitukset - lukion tilaratkaisut S2016 -> - opojen osuus tuesta opiskelujen

Lisätiedot

Aikataulut ja ohjeet yo-kirjoituksiin. Tapani Blomster ABITURIENTTIEN OPAS

Aikataulut ja ohjeet yo-kirjoituksiin. Tapani Blomster ABITURIENTTIEN OPAS Aikataulut ja ohjeet yo-kirjoituksiin Tapani Blomster ABITURIENTTIEN OPAS Kevät 2017 ABITURIENTTIEN OHJELMA KEVÄT 2017 Abiturienttien koeviikko PVM KOE AIKA Kokelaita TILA Ti 31.1. FY preli 8.40-12 2 neukkari

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

YO-info K rehtori Mika Strömberg

YO-info K rehtori Mika Strömberg YO-info K2017 19.1.2017 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA TORSTAINA 19.1.2017 1 PERUSTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA (1/4): Valtakunnallinen kypsyyskoe, järjestetään kaikissa Suomen lukioissa samanaikaisesti.

Lisätiedot

Kurssikohtaiset huomiot

Kurssikohtaiset huomiot Biologian reaalikoe Kaksitoista tehtävää, vastataan kahdeksaan (8). Yleensä 2 kysymystä / kurssi yhdeksän pisteen arvoiset jokerit usein synteettisiä, ainerajatkin (Ke, Ge) ylittäviä. Vastaa kaikkiin kahdeksaan

Lisätiedot

Salon lukion aikuislinja YO-KIRJOITUSOPASTE

Salon lukion aikuislinja YO-KIRJOITUSOPASTE Salon lukion aikuislinja Kaherinkatu 2 24130 SALO rehtori Juha-Markus Koistinen apulaisrehtori Armi Nurmi opintosihteeri Kristiina Kallioniemi 02-778 4391, 044 778 4391 kanslia avoinna: ma to klo 11.00

Lisätiedot

Tammerkosken lukio ABI:n ohjeet

Tammerkosken lukio ABI:n ohjeet Tammerkosken lukio ABI:n ohjeet 2011-2012 1.4.2011 Aikataulu Toimenpide 16.-17.5.2011 Ilmoittautuminen syksyn 2011 yo-tutkintoon 15.6.2011 Yo-tutkintomaksujen eräpäivä 6.6.2011 mennessä Ilmoittautuminen

Lisätiedot

syksyllä 2016 kirjoittaville

syksyllä 2016 kirjoittaville Jyväskylän aikuislukio Sepänkatu 3 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 040 341 4660 / rehtori Puh. 040 341 4661 / koulusihteeri Sähköposti:paivi.hyvarinen@jao.fi www.jao.fi/aikuislukio ABI-OPAS syksyllä 2016 kirjoittaville

Lisätiedot

Jyväskylän Lyseon lukio ABI-INFO Osmo Polas

Jyväskylän Lyseon lukio ABI-INFO Osmo Polas ABI-INFO 15.11.2016 Osmo Polas Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkintoon kuuluu vähintään

Lisätiedot

REHTORIN INFOA ABEILLE

REHTORIN INFOA ABEILLE REHTORIN INFOA ABEILLE 21.1.2016 JP Tanska YO-TUTKINNON JÄRJESTÄMINEN www.ylioppilastutkinto.fi YTL antaa määräykset tutkinnon koejärjestelyistä. Rehtori (tai sijainen) vastaa tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 2. Tärkeä tietää 4. YO-tutkinnon rakenne 4. YO-tutkinnon suorittaminen 4. YO-kirjoitusten aloittaminen 6

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 2. Tärkeä tietää 4. YO-tutkinnon rakenne 4. YO-tutkinnon suorittaminen 4. YO-kirjoitusten aloittaminen 6 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 2 Tärkeä tietää 4 YO-tutkinnon rakenne 4 YO-tutkinnon suorittaminen 4 YO-kirjoitusten aloittaminen 6 Arvostelu ja tulokset 8 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18

INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18 INFOA YLIOPPILASTUTKINNOSTA KESKIVIIKKONA 2.11.2016 Opiskelijat kello 13 Huoltajat kello 18 1 PERUSTIETOJA YO-TUTKINNOSTA (1/4): Valtakunnallinen kypsyyskoe, järjestetään kaikissa Suomen lukioissa samanaikaisesti.

Lisätiedot

ABI-INFO II /syksy 2013 Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa.

ABI-INFO II /syksy 2013 Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa. ABI-INFO II /syksy 2013 Töölön yhteiskoulun aikuislukio 1855 Kaikki ylioppilastutkinnon kokeet pidetään Töölön yhteiskoulun tiloissa. PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI AIKUISLUKION KANSLIAAN! Oikeus osallistua ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille Ohjeita kirjoittajille * Jos sairastun? Ilmoita sairastumisestasi HETI rehtorille 0504210991 (jos et saa kiinni niin Kansliaan 0504215430). Koulu pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään sinulle kokeen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

1. Kirjoituspaikat ja -ajat 2. Mitä otetaan mukaan, mitä ei? 3. Miten toimia kirjoitussalissa? 4. Koekohtaisia ohjeita 5. Tiedätkö? Entä jos? 6.

1. Kirjoituspaikat ja -ajat 2. Mitä otetaan mukaan, mitä ei? 3. Miten toimia kirjoitussalissa? 4. Koekohtaisia ohjeita 5. Tiedätkö? Entä jos? 6. Syksy 2016 1. Kirjoituspaikat ja -ajat 2. Mitä otetaan mukaan, mitä ei? 3. Miten toimia kirjoitussalissa? 4. Koekohtaisia ohjeita 5. Tiedätkö? Entä jos? 6. Lakkiaiset Kuuntelut iltalukiossa, Eskelinkatu

Lisätiedot

ABI-INFO II kevät 2017 Tampereen aikuislukio

ABI-INFO II kevät 2017 Tampereen aikuislukio Älä muuta Ylioppilastutkinto perustyylidiaa ABI-INFO II kevät 2017 Tampereen aikuislukio Rehtori Vesa Rantanen Apulaisrehtori Elina Karapalo 040 5685 960 040 8697 461 vesa.rantanen@tampere.fi elina.karapalo@tampere.fi

Lisätiedot

SYKSY 2016 KEVÄT 2017 MUURAMEN LUKIO

SYKSY 2016 KEVÄT 2017 MUURAMEN LUKIO ABI-INFO SYKSY 2016 KEVÄT 2017 MUURAMEN LUKIO SISÄLLYS 1. ABIN TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ... 1 2. SYKSYN 2016 KOEPÄIVÄT... 2 3. KEVÄÄN 2017 KOEPÄIVÄT... 3 4. YLIOPPILASTUTKINTO... 5 4.1. YLIOPPILASTUTKINNON

Lisätiedot