Suomen Uimaliitto : 1) SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoidlinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Uimaliitto : 1) SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoidlinta"

Transkriptio

1 5 Suomen Suunnistamisliitto : Pohjoismaisen Suunnistamisneuvoston (NORD) kokoukseen Helsingissä (Solvalla) mmo Teräs, Birger Lönnberg, Erkki Sorakuru. merkittävänä koko järjestön työssä. Tämän to~nnan laatu ja laajuus selviävät tähän liittyvästä taulukosta, Jonka. m~aan näiden julkaisujen sivuluku oli kertomusvuonna Ja pamosmäärä kappaletta. 59 Suomen Uimaliitto : Pohjoil.maisen Uimaliiton (NSF) kongressiin Helsingissä Yrjö Valkama, Unto Palonen, Jöns Lindquist, Jarl vars, Vilho Nurmi. Pohjoismaiseen uimahyppykongressiin Tukholmassa Birger Kivelä ja O- r.. 57 Helsingissä Birger Kivelä, Kalle Lehtinen, Vilho Nurmi. Suomen Urheiluliitto: Kansainvälisen Urheiluliiton (AAF) kalenterikongressiin 2-3. r. 57 Lontoossa Reino Piirto, Lauri Miettinen. Kansainvälisen Urheiluliiton kalenterikongressiin Belgradissa Reino Piirto, Aatos Vuolle-Apiala. Pohjoismaiseen yleisurheilujohtajakongressiin Tukholmassa O. 57 Helge Lehmusvuori,Jukka Lehtinen, Palle Virtanen. Suomen Voimisteluliitto : Kansainvälisen Voimisteluliiton (FG) kongressiin Zagrebissa Väinö Lahtinen. Pohjoismaisen Voimisteluliiton kokoukseen Göteborgissa Paavo Teräsvirta, Tuomo J alantie. Kansainvälisen Voimisteluliiton teknillisen komitean kokoukseen Pariisissa Väinö Lahtinen. Pohjoismaisen Voimisteluliiton vuosikokoukseen Drammenissa 9 -. r. 57 Birger Stenman, Tuomo J alantie. ) SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoidlinta Sen lisäksi, että SVUL on, kuten tästä toimintakertomuksesta on jo edellä ilmennyt, julkaissut Suomen Urheilulehteä, joka on toimintavuoden ajan edelleenkin ollut järjestön pää-aänenkannattaja, ja sen ohella tavanomaisen joulujulkaisunsa Urheilijan J oulun, ovat sen jäsenliitot ja piirit toimittaneet omia julkaisujaan, joissa ne ovat käsitelleet oman alansa ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteisöjensä toimialaa. Näin harjoitettua tiedoitus-, koulutus- ja valistustoimintaa on pidettävä varsin arvokkaana ja Julkaisija (liitto tai piiri) SVUL Hiihtoliitto Taulukko N:o. Julkaisutoiminta Julkaisu uomen Urheilulehti.... Urheilijan Joulu.... SVUL:n toimintakertomus Hiihtäjä Luettelo taitomerkin suorittajista.... Kans. väl. sääntöjen muutokset.... J ääkiekkoliitto Jääkiekkoilu Koripallo- ja Lentopalloliitto Koripallo -!-entop.~.... Kans.väl. konpalosaannot... Luisteluliitto NLL Nyrkkeilyliitto Painonnostoliitto Pesäpalloliitto Poika- ja Tyttöurheiluliitto Pyöräilyliitto uunnistamisliitto Uimaliitto Urheiluliitto Vuosikirja Kisakenttä... Naisten Liikunnan Johtaja... Suomen aisten Liikuntakasvatusliitto r.y. 60. Toimintakertomus... Seuratoimitsijan muistio.... Ohjelmalehtisiä ja nuotteja... Kehä Kiertokirjelehti... Kiri... Pesäpallon pelisäännöt Pesäpalloväen Joulu..... Viestikapula Raiku Pyöräily Suunnistaja.... Uinti-lehti Uinti Uinnin kilpailusäännöt.... Vesipallopelin säännöt Uimahyppysäännöt.... Pohjoismaiden uintimest. kilp.... Yleisurheilulehti.... Yleisurheilu Seuraneuvojan muistio.... Yleisurheilun kilp.säännöt Yleisurheilumme maineen tieltä.... The best finnish Performers Painosmäärä Sivumäärä Numeromäärä 4 l 6 l l l 2 l

2 60 Voimisteluliitto Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri H elsingin piiri Hämeen pi iri Keski-Suomen piiri Lahden piiri Oulun piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri Varsinais-Suomen pllr Yleisurheilu, elokuvista piirrettyjä mestareiden tyylejä tyyli- ja harjoitteluohjeineen... ' ".... Suomen Voirnistelulehti Piirin Vuosikirja.... Lakeus urheilee..... Toimintakertomus Piirin osoiteluettelo.... Piirin vuosikertomus Hämeen Urhei lu Keihäs Toimintakertomus Kisapiiri Piirin toirnintakertomus Satakunnan Urheiluviesti.... Piirin toimintakertomus SVUL-viikon ohjelmalehti.... Suur-Savon piirin urhei lu Piirin tiedoituslehti Piirin toimintakertomus X. Talousasiat Yhteensä SVUL:n varsinainen valtionavustus oli kertomusvuonna mk, arvopapereiden myyntituotto mk ja veikkaushuoltokorvaus ym. tulot mk. Liiton kulut vastaavana aikana olivat mk, joten ylijäämä vuodelta 957 oli mk. Omaisuustaseen mukaan oli SVUL:n rahoitusomaisuus 6' mk, vaihto-omaisuus 400 mk, käyttöomaisuus mk eli omaisuustaseen aktiiva yhteensä mk. Vastaavasti oli passiivan puolella vierasta pääomaa mk, siirtyvinä erinä mk, arvostuserät ja oma pääoma yhteensä mk. Ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksytty SVUL:n talousarvio vuodelle 957 päättyi markkaan. Valtion avustus oli siinä arvioitu markaksi. Menopuoli vahvistettiin liittohallituksen esittämässä muodossa, jonka mukaan keskusliiton osuus oli mk, jäsenliittojen mk, piirien mk, ja korkojen ja lainojen maksamiseen varattiin mk. Erikoisliittojen määrärahat jakautuivat seuraavasti: Suomen Hiihtoliitto :- Suomen Jääkiekkoliitto :- Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto :- Suomen Luisteluliitto : - Suomen Miekkailuliitto : Suomen aisten Liikuntakasvatusliitto : - Suomen yrkkeilyliitto :- Suomen Painiliitto :- Suomen Painonnostoliitto : - Suomen Pesäpalloliitto :- Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto : - Suomen Pyöräilyliitto :- Suomen Suunnistamisliitto : - Suomen Uimaliitto : - Suomen Urheiluliitto : Suomen Voimisteluliitto......:..._.._._4.!...~9:..._O...:.9::...6_6_:_ Kunkin piirin varsinainen määräraha oli talousarviossa : eli yhteensä mk : Todellisuudessa tulot v. 957 jäivät kuitenkin runsaasti arvioituja pienemmiksi, joten talousarvion edellyttämiin määrärahamääriin ei päästy, niinkuin tilinpäätös osoittaakin. Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet seuraaviksi: Jäsenmäärä Piirivero (mk)

3 Varsinaiset kulut Palkat /. peritty Suomen Urheiheilulehdeltä ja Uimahallilta.... Sosiaaliset kulut. /. peritty Suomen Urheilulehdeltä ja Uimahallilta..... X. SVUL:n TLNPÄÄTÖS 3. u. 957 Tulo s t as e Kulut : :- Hallintokulut Kokousmatkat Muut kokouskulut... Edustuskulut kotimaiset Edustuskulut ulkomaiset Toimistokulut Puhtaanapitokulut ja siivoojien palkat. Postikulut Puhelinkulut Sähkekulut..... Painatuskulut Toimistotarvikkeet ja koneiden hoito... Sanomalehdet Jäsenmaksut..... Vakuutukset Lähettikulut Sekalaiset kulut.... Peritty: Suomen Urheilulehdeltä..... Erikoisliitoilta.... U imahallilta :-.2.00: :- Järjestö- ja kasvatusosaston kulut.... Naisten Urheilun Keskustoimikunnan kulut Poistot: Kirjastosta Erikoisliittojen määrärahat Piirien» : : : : : : : : : : : : -.000: : : : : : : : : : :- Ylimää r äiset k ul ut :- Suomen Suurkisat, filmi ym :- Pellon Ponsi, laina poistettu : - SVUL :n historia :- Korkokulut... A r vos t use r ät.96.44: : - Kiinteistön poisto :- Y l ijäämä v:lta : '=~-- Varsinaiset tuotot Valtion apu.... Veikkaushuoltokorvaus Muut tuotot Myyntituotto..... Kuntokoulun tuotto... Sekalaiset tuotot.... Tuotot : : - Ylimääräiset tuotot Suurkisa-avustus.... Rakennustoiminta-avustus... Arvopaperituotto... Uimahallin tuotto... Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Rahavarat Kassassa.... Postisiirtotilillä..... Shekkitilillä..... O:rn a i s uu s t as e Vastaavaa : : : - Lainasaatavat :- Henkilötilisaatavat : - Tilisaatavat erikoisliitoilta : - Myyntisaatavat :- Arvopaperit Vaihto-omaisuus Painotuotteet.... SVUL:n jäsenmerkit SVUL :n plaketit..... Wilskman-mitalit Käyttöomaisuus Kiinteistö K alusto Kirjasto..., '" : : : : : : : :- mk : :- 0: - 0:- 0: - 0: : : :- 0: :- nk :-

4 64 Vastattavaa V i e r as p aaoma Lyhytaikainen Velkavekseli......,...,.... Lainat Henkilötilivelat ""'"''''''' ' ' ''''''''' ' '' ''''' Tilivelka Suomen U rheilul ehdelle...,..» SVUL:n Tuelle....» Suomen Urheilusäätiölle......» SVUL:n Uimahallille.....» SVUL:n Erikoisliitoille : -» SVUL :n SNLL:lle :- Veropidätykset Lapsilisä- ja kansaneläkemaksut...,..... Pitkäaika in en Lainat Arvostuserät Kiinsteistön poisto : : : : : : : y : :- Siirtyvät erät Toimintarahasto mk Oma pääoma Eläkerahasto :- Ylijäämä pääomatilillä Ylijäämä edell. vuosilta :-» vuodelta : : :- --~~----~~~--~~~~ mk : : : : - 2. Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettu sekä hyväksyttävin tosittein varmennettu. 3. Tarkastimme pääkassan ja totesimme, että se oli yhtäpitävä kassasaldon kanssa. Edelleen totesimme, että shekkitilit ja postisiirtotili oli yhtä pitävä t saldovahvistusten kanssa. 4. Allekirjoittanut Järvinen on vuoden kuluessa jatkuvasti seurannut keskusliiton j a erikoisliittojen tilinpitoa sekä suorittanut kassantarkastukset neljästi vuoden kuluessa. 5. Liiton omistamista arvopapereista esitettiin meille Kansallis-Osake-Pankin antama talletustodistus. 6. Muusta liiton omaisuudesta on meille esitetty asianmukaiset luettelot. 7. Vakuutukset ovat voimassa ja ovat ne mielestämme riittävät.. Olemme myös tarkastaneet Suomen Urheilulehden, Suo Suomen Urheilusäätiön, SVUL:n Tuen ja Uimahallikiinteistön ja siihen liittyvät uimahallin tilit, joista kaikista olemme antaneet erilliset tarkastuskertomukset. 9. Sen jälkeen kun Uimahallikiinteistöstä oli tehty 3 milj. markan suuruinen poisto tilinpäätös osoitti 93.96: mk suuruista ylijäämää. Edellä esitetyn nojalla ja kun liiton asota saamamme käsityksen mukaan on huolella hoidettu ehdotamme, että tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuodelta 957. Helsingissä, huhtikuun pnä Sulo J ärvinen lmari Honkanen TL TARKASTUSKERTOMUS SVUL:n liittokokouksen valittua allekirjoittaneet tarkastamaan sanotun liiton vuoden 957 hallintoa ja tilejä, olemme tehtävän suorittaneet tutustuen liiton eri elinten kokouksissa pidettyihin pöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siihen liittyvine asiakirjoineen ja tositteineen.. Tilin avaus on suoritettu edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

5 66 67 Xll. Vuonna 957 nyönnettyjen SVUL:n Bnsiolnerkit, plaketit ja standaarit Leppä Kaarlo Armas Lihr,Axel Lindquist, J öns Florentin Lonka, Väinö Fredriksson, Harald Johannes Haapalainen, Veikko Edvard Heikkinen, Aarne A. H eikkinen, Paavo Heimola, Aarne R. konen, Vilho Tapio lkka, Vilho Kantonen, Toivo Armas Kapanen, Toivo Kivinen, Mauri Ensio Koskinen, Veikko Armas Kotila, Jaakko lmari Laitinen, Paavo Kaleva v. Frenckell, Erik Hackman, H errick Punkari, Aaro J ohannes Berg, Sonja M aria Bärqvist, Alma Aliisa Eliala, Veikko Halinen, Eino H apponen, Emil H elanterä, Tapio Huuskonen, Arvi J ohannes Huvinen, Antti tkonen, Martti Mauritz Emil Jarma, Erkki Kallio, Arvi Karhunen, Oiva Eelis Karhunen, O tto Erik l{~ajäsedxnerkld: Lahtinen, Väinö Vilho Kultainen ansionerkki Hopeinen ansionerkki Kultainen plaketti Hopeinen plaketti Palonen, Unto Pörhölä, Ville Saarinen, Veli Selim Savolainen, H eikki Lehtonen, Antti Oiva Läykki, Antti Oskari Mäenpää, Antti Mäki, Antti Hemminki Nurmi, Vilho Kullervo Pajunen, Eino Toivo Svante Pennanen, ivari Pohjonen, Mauno Vilho Puronaho, Tauno Saarinen, Reino R udolf Salo, Yrjö Konstantin Veijo, Urho Jaakko Tapio Toiviainen, Eero Puntila, Lauri Saalasti, K erttu Walden, Juuso Karstu, Ukko Kauppiala, Sulo Arvid K erola, Veikko Kinha, Veikko Kovanen, Tauno K röger, Vilho Lailio, Tauno Lantow, Alma Maria Lehtiö, Veikko Albin Pellervo Lehto, Uula Lindberg, Birger Karl Eugen Lindholm, Bror M äkelin, Paavo Niinilampi, Veikko Oikari, Eino Palin, Antti Pasanen, Veikko Peltonen, Paavo Pietarila, Artturi Piispanen, Miika Pikkusaari, Arvi Poutiainen, Veikko Raikas, Anja Pirkko R eiko, Aili Reinilä, Matti Rickman, K aarlo Airaksinen, Aapeli Fiskari, Eino Gröhn, Elis Hakulinen, Onni Hakulinen, Simo Hakulinen, Viljo Halme, Sulo Hartikainen, oini Hartikainen, Taavi Hartikka, Martta Maria Hassinen, Sulo Hautala, Liisa Herranen, Matti Hilamo, Tauno Honkanen, Oski Juhana Honkanen, Sakari Huvinen, iilo Hyttinen, Martti Häkkinen, Matti J aakonaho, Väinö ]ouhki, Alpo J uutilainen, Kerttu J ääskeläinen, lmari Karjalainen, Eino Kaskismaa, Toivo Kattelus, Kaarlo Kerkkänen, Väinö Kiiskinen, Aleksanteri Kinnunen, Kaspo Kontio, R eino Koponen, Toimi Jalmari Koponen, Toivo Vilho Kotisalo, Aarne Kröger, Oiva Kuikka, Väinö Kukkonen, Pekka Pronssinen plaketti Ruuskanen, Paavo Salonen, Yrjö Savolainen, Erkki Savolainen, Paavo Seppä, Veli Sihvola, J. G. Strunck, rma Tapaninen, Mikko Olavi Tavaila, Aarno Teräväinen, Jalmari Turkulainen, Emil Virtanen, Lennart Åkerblom, Herman Laajava, Einari Laajava, rene Laitinen, Adam Lallukka, Toivo Lamberg, Eino Lammassaari, rja Kyllikki Lampinen, Toivo Lehikoinen, Mauno Lehto, Väinö Martikainen, Riettu Matilainen, Vilho Mattila, Martti Mikkola, Esteri Helena Montonen, Viljo Muikku, Heino Mäki, Armas Nurhonen, Viljo Nykänen, J. Parviainen, Arvi Pasanen, Martti Pehkonen, Mikko Penttilä, Veikko Anselm Pesonen, Onni Heikki Pitkänen, Reino Puhakka, Aimo Pöntynen, Eevert R aitasalo, Mikael Ripatti, Fabian Rissanen, Jalmari Ruusunen, Aarne Rytkönen, Olavi Saarinen, Kauko Saastamoinen, Eino Sandelin, Lauri Sarkkinen, Anna Saukkonen, Tauno

6 6 Siltamäki, Valdemar Simpanen, Reino Antero Stranden, Toivo Olavi Tapper, Vihtori Temisevä, Seppo Terho, Martti Aro, Toivo. Helsingin Jalkapalloklubl Helsingin Ponnistus Kataja, lmari Kataja, Kalle Lahden Ahkera Lapuan Virkiä Levälahti, K. E. Liedon Parma Nurmi, Paavo Nyberg, Bruno Padasjoen Yritys SVUL:n standaari Terho, Yrjö Tiilikainen, lkka Tuomi, Eino Turpeinen, Urho Tyynelä, Jaakko Pihkala, Lauri Pohjois-Karjalan piiri Salo, Viljo Siilinjärven Ponnistus Simonen, Paavo Sonkajärven Pahka Suomen Palloliitto Suomen Työnantajain liitto Suomen Urheiluopisto Vaasan Vasama Keskus- XD. Loppusanat Edellä esitetty kertomus sisältää selvityksen SVUL:o toiminnasta ja sen tuloksista vuonna 957. Tällainen suppea selostus ei voi kertoa kaikesta siitä työstä ja uhrautuvaisuudesta, mikä on saavutettujen tulosten takana. Tähän työhön ovat osallistuneet SVUL:n monilukuiset seurat satoinetuhansine jäsenineen, SVUL:n piiriportaat monine jaostoineen ja toimihenk.ilöineen, SVUL:n jäsen liitot johtoportaineen ja näiden tukemana SVUL:n liittohallitus valiokuntineen. Tämä työ on arvostettava sitäkin suuremmaksi, kun valtavin osa siitä on suoritettu vapaaehtoisena. Tämä uhrautuvaisuus on varannut SVUL :lle mahdollisuuden vuodesta vuoteen hoitaa ohjelmaansa kuuluvaa uhrheilutoimintaa ja kasvatustyötä ja laajentaa sitä piiriä, joka jokapäiväisen kutsumus työnsä rinnalle on tehtäväkseen ottanut oman ruumiillisen kuntonsa ja terveytensä hoitamisen ja samalla henkisen vireytensä ylläpitämisen liikunnanharjoitusten varaamin keinoin sekä aatteellisen työn tekemisen tällä alalla. Toivottavaa onkin, että se into ja uhrautuvaisuus, millä SVUL:n jäsenistö kaikissa portaissa on VUL:n asioita tähän asti hoitanut, ei ainoastaan säily vaan kasvaa jatkuvasti. Tämä takaa SVUL:n olemassaolon ja jatkuvan kasvun ja kehittymisen. 69 Helsingissä, toukokuun päivänä 95. SUOME VOMSTELU- JA URHELULTON LTTOHALLTUKSEN PUOLESTA: Kauno Kleemola SVUL:n puheenjohtaja Kallio Kotkas SVUL:n pääsihteeri

7 70 SVUL:n Tuen toininta v. 957 SVUL:n Tuen yhdeksännen toimintavuoden alkaessa eivät taloudelliset näkymät maassamme olleet suotuisat. Merkit viittasivat rahankireyden vielä vuoden kuluessa lisääntyvän ja lahjoitusten saannin siten ennestäänkin vaikeutuvan. Huhtikuun 9 päivänä pitämässään vuosikokouksessa päätti SVUL :.n Tuen neuvottelukunta kuitenkin jatkaa ponnisteluja tarkoltustensa toteuttamiseksi uskoen siihen, että käänne parempaan ennemmin tai myöhemmin tapahtuu.. Valitettavasti ennusmerkit pitivät paikkansa. Rahatilanne kiristyi melkein jatkuvasti vuoden kuluessa. Kun lisäk~i. val.~iovarainministeriö edelleenkin pidättyi myöntämästä lahjolttajllle verovähennysoikeutta, ja muitakin toimintaa rajoittavia tekijöitä esiintyi, supistuivat lahjoitukset merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tarkoituksella vahvistaa SVUL:n Tuen mahdollisuuksia tulevaisuudessa vähensi neuvottelukunta kertomusvuodeksi jaettavien avustus;en määrää huomattavasti siitä, mitä ennen oli jaettu. Yhteensä myönnettiin avustuksia nyt vain mk. N e u v 0 t tel u kun t aan kuului vuoden alussa 3 jäsentä. Kun vuorineuvos Yrjö O. Riisla kuoli ja professori Juho Jännes sai pyytämänsä vapautuksen sekä toisaalt~ pääjohtaja kauppat.maist. Eero Viima, toimitusjohtaj~, ek?no~~ Pentti Heikkilä, pääjohtaja, dipl.ins. Paavo HonkaJuun seka agronomi Veikko hamuotila hyväksyivät kutsun liittyä SVUL:n Tuen jäseneksi, lisääntyi jäsenmäärä v :sta 4 :een. Kertomusvuoden lopussa kuului neuvottelukuntaan : K 0 s k elo Aarne, pääkonsuli, puheenjohtaja Saa r i n e 'n, Severi, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja A n g e r v 0, Tauno, varatuomari A r 0, Toivo, pankinjohtaja v. F i e a n d t, Rainer, ministeri Hei k k i ä, Pentti, ekonomi He r n b e r g, Gunnar, vuorineuvos H i r von e n, Eino, kauppat. tri H 0 n kaj u u r i, Paavo, pääjohtaja H u h t a m ä k i, Heikki, vuorineuvos h a m u 0 t i a, Veikko, agronomi J u ura m 0, Jouko, maanviljelysneuvos J ä n t t i, ]., professori K a i 0 k 0 s k i, Viljami, maanviljelysneuvos K a n g a s, Esko, professori K ari k 0 s k i, V. A. M., eversti K a taj a, lmari, varatuomari K i n n u n e n, Lennart, kauppaneuvos K i v e k ä s, Lauri, vuorineuvos K e emola, Kauno, agronomi K 0 s k i v a a r a, Lauri, kauppaneuvos Le h t i n e n, Wm., vuorineuvos Le h t 0 n e n, Eero, metsänhoitaja Le i n b e r g, Yrjö, fil.tri Nuo t i 0, Niilo, varatuomari N u r m i, Oski, kauppaneuvos N u r m i, Paavo, johtaja Ra i i 0, E. J., vuorineuvos Ra n g eli, ]. W., pankinjohtaja Ra n t a maa, Antti, kansanedustaja R i e k k i, Esko, hallitusneuvos R i n t a k 0 s k i, Kauno, kauppat.maist. S er a c h i u s, R. Erik, vuorineuvos Soi i n, Arno, vuorineuvos W a den, J. W., vuorineuvos V esa, Yrjö, vuorineuvos V idi n g, Paavo A., vuorineuvos W i h u r i, Antti, merenkulkuneuvos Vii m a, Eero, pääjohtaja Vi r k kun e n, Matti, pääjohtaja W u 0 rio, Otto, teollisuusneuvos Työ vai i 0 kun t aan ovat kuuluneet seuraavat 5 neuvottelukun'nan jäsentä: pääkonsuli Aarne Kosk 7, l?uheenj~htaja, toimitusjohtaja Severi Saarinen, varap~hee~johtaja, pankinjohtaja Toivo Aro, eversti V. A. M. Kankosk, kauppaneuvos Lennart Kinnunen, agronomi Kauno Kleemola, kauppa~euv~~ Lauri Koskivaara, metsänhoitaja Eero Lehtonen, fl.tn YrJ? Leinberg, kauppaneuvos Oski Nurmi,. johtaja Paav~ Nurm~, pankinjohtaja J. W. Rangell, kauppat. maist. Kauno Rmtakoski, vuorineuvos Paavo A. Viding, pääjohtaja Matti Virkkunen. Toi m i n n a n jo h taj a n a Pekka Siiriäinen. 7 on ollut edelleen majuri

8 72 SVUL:n ansionerkkien ja plakettien säännöt (Vahvistettu SVUL:n liittohallituksen kokouksessa ) Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ansiomerkit ja plaketit ovat: ) kunniajäsenmerkki, 2) kultainen ansiomerkki, 3) hopeinen ansiomerkki, 4) kultainen plaketti, 5) hopeinen plaketti, 6) pronssinen plaketti. 2. Kunniajäsenmerkin sekä kultaisen ja hopeisen ansiomerkin on suunnitellut professori Akseli Gallen-Kallela. Kunniajäsenmerkin korkeus on 3 mm ja leveys 32 mm. Sen metalliosat ovat kullattua hopeaa. Keskustassa olevassa suksisauvan sommassa on valkoista emaljia ja reunustassa olevissa hiihtotossuissa mustaa emaljia. Kultainen ansiomerkki ja hopeinen ansiomerkki ovat 30 mm korkeita ja 25 mm leveitä. Kultainen ansiomerkki on kullattua hopeaa. Hopeinen ansiomerkki on hopeaa ja sen yläosassa oleva heraldinen ruusuke kullattu. Plaketit on suunnitellut professori Carolus Lindberg. Kultainen plaketti on kullattua hopeaa, hopeinen plaketti hopeaa ja pronssinen plaketti pronssia. 3. Kunniajäsenmerkki annetaan henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia Suomen liikuntakasvatuksen hyväksi ja sen johdosta kutsuttu liiton kunniajäseneksi. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut vähintään 25 vuoden aikana liiton, jäsenliiton, jäsenpiirin tai näiden jäsenseuran johtoelimissä tai niiden palveluksessa sekä ~amalla erittäin merkittävästi ja vastuunalaisissa tehtävissä edistänyt liikuntakasvatustyötä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntä~. henki.lölle, j?~a o~ toiminut erittäin ansiokkaasti liiton, jäsenlllton, Jäsenpurm ta näiden jäsenseuran johtoelimissä tahi niiden palveluksessa vähintään 5 vuoden ajan. Kultainen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut liiton, jäsenliiton, jäsenpiirin tai näiden jäsenseuran toimintaan tai toimenpiteillään erityisen merkittävästi tukenut niiden työtä taikka muutoin myötävaikuttanut huomattavan edistävästi liikuntakasvatuksen hyväksi. Kultainen plaketti voidaan myöntää myös henkilölle, jolla on SVUL:n hopeinen ansiomerkki, tunnustukseksi jatkuvasta toiminnasta liikuntakasvatustyön hyväksi. Hopeinen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut jäsenliiton, jäsenpiirin tai näiden jäsenseuran toimintaan tai toimenpiteillään merkittävästi tukenut niiden työtä. Pronssinen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut jonkin urheiluseuran toimintaan tai toimenpiteillään tukenut niiden työtä. SVUL:n ansiomerkki tai plaketti voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle. 4. Ansiomerkit ja plaketit myöntää SVUL:n liittohallitus... Ehdotuksia ansiomerkkien ja plakettien myöntämiseks VOl tehdä jäsenliitto tai jäsenpiiri taikka seura piirin välityksellä. 5. Merkkiä kannetaan takin vasemmassa rintakäänteessä tai muuten yleisen tavan mukaisesti. 6. Merkit ja plaketit kuuluvat saajalle henkilökohtaisesti eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. Liittohallitus pitää luetteloa myönnetyistä merkeis~ä.. Kadonneen merkin tai plaketin tilalle luovutetaan asanomaselle uusi ellei tämä ole aikaisempaa merkkiä tahallaan hävittänyt. Me:kistä tai plaketista suoritetaan tällöin valmistushinta. 73

9 74 MYYNTLUETTELO SVUL:n myyntiosastolta, os.:, Yrjönkatu 2 b, Box 35 on saatavana eri liittojen tarvikkeita: SuoJUen Vohnistelu-ja Urh eiluliitto: SVUL:n yleismerkki... 25:- Rekisteröimiskaavake... 5: - Kilpailuihin ilmoittautumiskortti : - SuoJUen Hiihtoliitto: K unniakirj a.... Suomen Suurkisat 956 Toiminta-, kilpailu- ja merkkisäännöt..... Kilpailujen järjestämismuistio Kilpailuihin ilmoittautumiskortti.... Kilpailulupa-anomuskaavake Hiihtotoiminnan tilastokaavake Hiihtoneuvonnan tilastokaavake FS:n hiihto- ja mäenlaskukil'pailujen säännöt Hiihtokilpailupöytäkirjanide (25 kpl)..... " tulosluettelo (25 kpl).... " tuloslaskukortti FS:n mäenlaskun ja yhdistetyn pistetaulukko Mäenlaskun arvostelutuomarin näyttötaulukko Mäenlasku tulosluettelonide (25 kpl) " hyppypituuskortti (sininen)......, hyppyjen mittaajien pöytäkirjanide (25 kpl)..... Yhdistetyn kilpailun tulosluettelonide (50 kpl).... ".. tul<?skas~ukortti. (ke~ ta~nen ).:::... ::.... FS :n syoksy- ja PUjotteluklfpallujen saannot..... tävaltalainen lyhytkäännöstekniikka (raina ja teksti).... Pujottelun tuloslaskukortti..... Syöksy- ja pujottelukilpailujen pöytäkirjanide (25 kpl)..... " veräjänvartijan pöytäkirjanide (25 kpl) Harrastushiihtomerkin suorituspöytäkirjanide (25 kpl).... Harrastushiihtomerkin suorituskortti Kuntohiihtomerkin suorituspöytakirjanide (25 kpl).... H!!ht~~~n kalenteri 940 ja ~ Hiihtaja a H!!ht~~~ Hlihtaja Hiihdon harrastusmerkit (metalliset) : Erikoisluokka luokka... "... " : - 50 : - 0 : - 75: - Hiihdon kuntomerkit (metalliset) : luokka.... " 50 :- 500:- 75: - 25: - 2: - ilmo ilmo ilmo 90 : - 5: - 5: - 2 : - 75: -.00: - 5 : - 2 : - 0: - 70 : - 4: - 50 : : - 2: - 70 : - 70: - 60: - ilm. 60: - 50: - 50 : - 200: : Taitomerkit (metalliset) : Hiihdon, mäenlaskun, yh-/ distetyn kilpailun, pujottelun ja naisten hiihdon : Suurmestariluokka ilmaiseksi Mäe~~~ tänään Kunruakirja Suomen Suurkisat Mestariluokka luokka... "... "... naisten hiihtomerkit (hakaneulakiinnitys) mestariluokka ja luokka... ja sekä lk..... Taitomerkit (kankaiset): kaikki luokat Nuorten taitomerkit (metalliset, tytöillä ja pojilla samanlaiset merkit kaikissa hiihdon muodoissa), ja lk euvojamerkki (kankainen)... SuoJUen Jääkiekkoliitto: Pelilöytäkirja (nide) Erotuomarin opas Pelisäännöt Erotuomarimerkki.... SJL:n jäsenmerkki.... uorten taitomerkki..... SuoJUen Koripalloja Lentopalloliitto : 225: - 200: - 75 : - 50 : - 225: - 200: - 5: - 75: : - 0: - 25: - 50 : - 200: : - 30 : - Koripallosäännöt... 0: - Koripallon pelipöytäkirja (nide)... 0: - Ki~~aisia Koripallokenkia Kiinalaisia Koripalloja K oripallo Artex 35 Lentopallosäännöt Lentopallon pelipöytäkirja (nide) Lentopallo Artex SKL:n jäsenmerkki SuoJUen Lwsteluliitto: Vuosikirja K aunoluistelun merkkivaatimustaulukko Kansainväliset kilpailusäännöt.... Pistelaskutikku..... Pikaluistelun kilpailupöytäkirja (nide)... Kaunoluistelun kilpailupöytäkirja Kaunoluistelun peruskuviot... Luistellen kultaan ja kunniaan.... Kaunoluistelun mainos... Pikaluistelun mainos Kaunoluistelumerkki (kaikki luokat)... Kaunoluistelumerkki (kankainen, kaikki lk). Pikaluistelumerkki (kankainen).... Pikaluistelun harrastusmerkki... Yleinen pikal.merkki lk... lk... lk... uorten pikal.merkki lk lk... lk... SuoJUen Miekkalluliitto: Florettimiekkailu... Kaipamiekkailun käsikirja Kankaisia m erkkejä Pronssisia Hopeisia " Kultaisia " 200: - 20: : - 0: - 200: - 20: - 0: - ilmo 50: - 50: - 0: - 0: - 50 : - 70 : - O: - 50 : - 50 : - 70: - 0: - 0: - 50 : : - 0: - 0: - 25: - 50 : -

10 76 Miller: Jurvainen: Koskimies: Melkko: " Meiho- Kopponen: Numminen : Ollikainen: Laisaari: Jacobsson: Lahonen: Tervo: Kari: Kari: Koskimies: SNNL:n TOMSTO, hnarink. B, DYY: a Vanneohj. Riikkala Suurkisanuotit 956 a Vilskman keilaohjelma Kansanlaulujen sov. ohj. :: tytt:~hj. Vanneohj. 949 painettu Vanneohj. 95 painettu Piiriohj. 94 Olympia ohjelma Pallo-ohjelma Yleisohj. 95, Kuopio Piiriohj. 949 Piiriohj. 946 Suurkisaohj. 947 " nuotit, Nuoriso- " ja Valionuotit, Keila- ja Yleis- Vuosien ohj. Tanskalaiset tanhut Päivänlasten marssi Lippukulttuuri Olymp. pallo-ohj. Sarja tyttöjen ohj. 3 kpl Urho merkk. voim.ohj. Suoritustodistuksia H enkilö- ja jäsenkortteja Killan säännöt Kisakallion marssi Kuviomarssi Pohjoismaiset tanhut-s4 Kotivoim. ohj. SNLL:n Juhlajulkaisu " kortit.." kiitoskortit Aänilevy, tyttöjen ohj. Mainokset, isot " pienet Piiri- ja laululeikke.iä Seura- ja laulukeikkejä Telinevoimistelu Voim.joht. peruskirja, sido Ensiapu Terv.hoid. opas naisille Luu- ja lihasoppi Tupakan tuttavana loa voimisteluun 5 : - 3 0: - 0: - 75: - 5 : - 60: - 75: - 5 : - 5 : - 75: - 3 : - 3 : - 5 : - 3 : - 0: - 0: - 25: - 5 : - 25: - 3 : - 75: - 23 : - 5: - 5: - 2: - : - 0: - 5 : - 5 : - 20: - 3 : - 3 : - 20: - 20: - : - 5: - 200: - 35 : - 49 : - 375: - 20: - 239: - 5 : - 5 : - 5 : - nuotit " " nuotit " nuotit nuotit nuotit nid. nid. 60: - 200: - 0: - 200: - 3 : - 5 : - 20: - 60: - 25: - 5 : - 275: - 9 : - Leikkikäämme 5 : - Käsikädessä 200: - Leiki ja norjistu 25 : - Leiki ja soita sido 600: - Tyttöjä täss' on parhaita 25 : - Reipas laulu 0: - Kisakenttä sido 65 : - Ao: Voimistelumusiikkia 325: - Seuratoimistijamuistio 5 : - SVUL-viikon ohj. 200: - nuotit " (naist.) " (tytöt) Numminen: Brysselin vanneohjelma 200 : - Syvänen: " vapaavoim. ohj. 200: - Linkopallo-oh j. S LL:n Ohjelmapalvelun " näytös- ja harjoitusohj. 5 : - SNLL:n Derkit: naisten jop. lk Uintimerkki... 6o: - " kult. lk Luistelumerkit: Täyskultainen 4 kar. alkeis. 3 : - pr. 60: - fo&. 75: - kulta 0: : - Jäsenmerkki... 3 : - Kisakalliomerkki : - Virkailijamerkki : - Kiltamerkki : - Hieromarulla... 7 : - Tamburiini : - nuija : - Rytmikapulat " pari... o: - HiihtoDerkki Lasten pronssi..... " hop... " kult.... Tyttöjen pr... " hop... kult... " lk... lk lk Hyppynaru... o: - Haltiamerkki.... Hernepussi : - Pallasmerkki..... Puoluenauha : - UintUnerkki UrheilUDerkki neulalla... Lasten pronssinen renkaalla... 3 : - hopeinen ~o: LuistelUDerkki kultainen... 0: - Tyttöjen " pr. lk 3 : - alko... hop. lk 5 : - pr.... " kult. lk 0: hop... pr. lk 75: - kulta... h~. lk 9 : lk 30: - kalliimpi k t. lk 200: - naisten " pr. lk 9 : - RetkeilYDerkki hop. lk 20: Lasten pr.... kult. lk 5 : - " hop " pr. lk 0: - " kulta... " : - 3 0: - 3 0: - 600: - 3 0: - 3 0: : - 25 : : - 3 : - 4 : - 60: - 3 : - 5 : - 60: - 0: - 20: ~ 25 : - 35 : - 35 : - 75: - 3 :

11 7 79 Tyttöj en pr hop.... " kulta.... Naisten pr Samoilija Vaeltaja.... Voinistelullerkki Naisten pr " hop " kulta.... Tyttöjen voimistelumerkki (uusi).... Taitovoimistelumerkki (uusi).... Marssimerkki..... Harrastusmerkki Kiltamerkki Kisakalliomerkki Jäsenmerkki... Virkailijamerkki.... Ansiomerkki pr.... hop. " kullattu... lk.... lk... lk... Hiihdon Luokkamerkki Harrastusmerk. " Pikkuväen harrastusmerkki... Kuntomerkki, kank.... Nuorisojohtajamerkki, kankainen.... Kurssinumerot edell.... Nuorisojohtajamerkki, m etallinen TYTTÖJEN PUVUT Silkkihousut + res orikauluspaita n: : - S: - S30 : - SSo: - S70 : - S90: - 6:- 3 : - 4 : - 60: - 0: - 2S0: - 25 : - SO: - 200: - 2S0: - 7 : - 7 : - 7 : - 2S0: - 4So: - 35 : - 3 : - 3So: - Soo: - Soo: - 9 0: - 3 : - 4 : - 7 : - 4 : - 3 : - 20: - : - 200: - : - 200: - Putnpulihousut + kauluspaita n:o : - 49 : - 5: - 53 : - 55 : - S70: - NASTEN PUVUT n:o 40 30: : : :- Telinevoimistelijan puku: harj.puku n:o 40 - S30: : - korotus n :olta. näytöspuku n:o 40 - S0: - + SO: - korotus n:olta, Brysselin sukkapuku n:o 40-2so: - + SO: - korotus n:olta, Brysselin peruspuku n:o : : - korotus n:olta, Brysselin puvun hame, valko pliseerattu - S00:-, Villainen verryttelypuku n:o 40-4Soo: - + 0: - korotus n:olta, Ohuempi, vill. verr.puku n:o : - + 0: - kor. n:olta. rtohousut: sin. valko must. n:o : So: : - Sievä-tossut S90:- Atlas Jumppasukka 2S0-30:- Kissatossu 770: - Musta Murjaani... 00:- Olympiapallo... so:- Sienipallo... 4:- Vanne... 2: - " muovia, pun. ja valko 630:- 600: - Keila (vaalea) 30: - Munsalan nukke H ämeen nukke Keski-Suomen nukke Kirkkonummen nukke Pesäpallokoru.... SNLL:n pöytälippu.... Juhlajulkaisu.... S00 2S vuotismitali (prons.). 00:- " (hop.) : - SUOlnen Nyrkkeilyliitto: Nyrkkeilyn säännöt... Nyrkkeilyvalmennus Tuomaripöytäkirja Kil~at~pöytäk~j~""'". (nide).... Mainosjuliste.... Poikien nyrkkeilymerkki. Taitomerkki, metallinen lk.... lk lk Kankaiset taitomerkit (kaikki luokat) Suollen Painiliitto: Arvostelutaulukko (nide)... Kiipailupöytäkirja (nide).... Painisäännöt (uusitut ilmestyvät piakkoin)... Mainosjuliste... Painiopos (vah. kpl % alennus).... Luokkamerkki (, ja lk)... Mattotuomarimerkki... Poikapainin haarastusmerkki (kank.)... Poikapainin luokka merkki (metall.) SPL:n jäsenmerkki Suollen Painonnostoliitto : "Painonnosto" B. Nyberg Kilpailupöytäkirja (nide) Painonnostosäännöt.... lk taitomerkki.... lk taitomerkki.... lk taitomerkki Harrastajamerkki kg kerhon merkki... 0 kg kerhon mestarimerkki.... 0: - 4 : - SO: - 20: - 000: - 000: - 000: - 000: - 000: - 60: - 60: - 200: - SO: - SO: - 60: - 60: - SO: - 200: - SO: - SO: - 37S: - 3SO: - 300:' - 2S0: - SO: - 200: - Jokamiehen painonnostomerkki... "'.... Tuomarimerkki Suollen Pesäpalloliitto: Pesäpallon pelisäännöt (suom., ruots., engl.) Pesäpallo-opas.... Pelipöytäkirja (nide)... Mainosjuliste.... Poikien taitomerkki 20: -, Vihellyspilli.... Pp-usikka, alpakka Pp-usikka, hopea Suollen Poika- ja Tyttöur heiluliitto : 5 : - 5 0: - 0: - SO: - 7S: - : - 3 : - 4 : - 2S0: - 600: - Kunniakirja... : - Kotipihan Urheiluopas. 20: - Nuorten Urheilutoiminnan opas :- Voimisteluohjelmistoa poikajohtajille So: - Nuorten harjoituskortti. 20:- Nuorten kantakortti 20: - Poikien yleisurheilumerkin suorituskortti. : - Tyttöjen yleisurheilumerkin suorituskortti... : - Nuorten hiihtomerkin suorituskortti 3: - Nuorten urheilumerkki V lk : - SuoDen Pyör äilyliitto: Säännöt Selostus- ja yhteenvetokaavake Mainosjuliste.... lk merkki.... lk merkki.... lk merkki.... Harrastajamerkki Propagandamerkki : - : - 2S: - 200: - SO: - SO: - So: - 3 : - Suollen Suunnistanisliitto: Sääntökirjanen... 0:- Karttamerkkiselitykset. : -

12 0 \ Maanomistajan kunniakirja tekstillä ja ilman. 0 lo-vuotias RAST nid. 300 sido 500 Maalipöytäkirja (nide) : - Kilp.ailuih~ ilmoittautumiskortt.... 2: - Tuloslaskentakortit (60 kpl sarja) 50 : - Korttilaatikko : - Rastilippu (paperia) : - Suunnistusaapinen : - Ratamestarimerkki lk :- lk :- lk : - Suunnistuksen mestarimerkki Kultamerkki Hopeamerkki Pronssimerkki Kankaiset taitomerkit " " 250 : - 200: - 50 : - 0: - (kaikki luokat) : uorten valioluokan merkki 50 : - lk merkki 0: - lk " 0: - lk " 60: - kankaiset taitomerkit (kaikki luokat)... 0: - Harrastajamerkki, metallinen 5: -, 20: -,35: - Harrastajamerkki, kankainen Suunnistaja-lehti 95, 952,.9~3, 954, 955 sido a , 957 sido nid. a R ainat: 75: : : - 50: : - Suunnistuksen alkeet (659) : - Suunnistusopetus (65).000: Kartta ja kompassl (665) 500: Ratamestarikurssi (599).000: - Valmennus (636) : - Kilpailukorttikotelo... 50: - Tulosluettelokaavake... R atamestarirekisteröimiskaavake... ilm. ilm. Merkkitilauskaavake Kilpailulupa-anomuskaavake.... SuoDlen Uirnaliitto Uinti- ja hengenpelastustaidon opas Uimaliiton sääntöopas... Uimahypyt (Teräsvirta) Uirnakoulun päiväkirja (suom. ja ruots.)... Hyppykilpailun pistelaskutikku Vesipallo-ottelun pöytäkirja (nide)..... Uintikilpailun pöytäkirja (nide)... Kandidaatti- ja maisteritodistus (suom. ja ruots.) Hyppyjen arvostelunumerot (sarja) Uinnin kilpailusäännöt... Hyppysäännöt... Vesipallopelin säännöt... Uintikilpailumainos..... Vesipallomainos... Vesipallo Artex... Vihellyspilli Maisteri- ja kandidaattimerkki..... Kansanuintimerkki..... Koululaisten uintimerkki Lasten uintimerkki.... Mestariluokan taitomerkki, metallinen lk tai tom., met... lk " lk " " Taitomerkki, kank.... Primusmaisterimitali... Uimalasit... Uimaräpylät 650: -, Ponnahduslauta ilmo ilm. 200: - 0: - 0: - 0: - 50: - 50: - 50: - : : - 0: - 0: - 0: - 25: - 25: : : - 50: - 50: - 30 : - 30 : : - 200: - 50 : - 0: - 50 : - 00: - 600: - 00: - puinen :- aluminia :- Ponnahduslaudan siirtoteline, metallia : - Aluminilauta siirtotelineineen, mattoineen ja kiinnityspultteineen : - Uinti : - Suomen Uimaliiton 50-vuotisjulkaisu 500: -,2000: -,3000:- SuoDlen Urheiluliitto: Luokittelukortti..... Mainosjuliste... Mestaruuskilpailujen säännöt Kilpailujen järjestäjän muistio Sihteerin muistio... Maalipaikan muistio... Kilpailupöytäkirja (nide) Tulosluettelo (nide)... Jatkoluettelo (nide)..... Tuomari- ja lähettäjäkortti..... Pistelaskutaulukko Naisten pistelaskutaulukko... Urheilijan opas, K. Doherty, osaa (rajoitetusti)... Kuntoisuusmerkki Miesten lk urheilumerkki..... lk lk Naisten lk urheilum. " lk " " lk " SUL:n jäsenmerkki Luokittelumerkki, kankainen... 2 : - 20: - 30 : - 30 : - 50: - 50: : - 3 : - 30 : - : _ 3 00 : - 50 : - 20 : 20: 3 00 : : - 70 : 300 : 250 : 70 : 0: Yleisurheilu (vuosikirja) :- Yleisurheilumme maineen tieltä (SUL:n 50- V. historia :- SuoDlen Vohni.steluliitto: Miesten ja naisten taitovoimistelun arvosteluohjeet... FG:n arvosteluohjeet... Kilpailu- ja yhteenvetopöytäkirja (nide)... Taitovoimistelun arvostelu... Voimistelumerkkisäännöt Kunniakirja Mainosjuliste... "Piruetti" (pistelaskutikku).... Poikien kieppimerkki... " lk merkki. " lk merkki. Miesten kippimerkki... " lk merkki. " lk merkki. " lk merkki. Ylemmän asteen harrastusmerkki... Alemman asteen harrastusmerkki..., SVL:n jäsenmerkki.... Voimisteluhousut, valkoiset, pitkät... Vanhoja Voimistelun vuosikirjoja : - 20: - 50: - 60: - 50: - 30 : - 20: - 75: - 20: - 50: - 50: - 40 : - 0: - 50 : - 200: - 0: - 50: - 50 : : - 50: - 6

13 SSÄLLYSLUETTELO: Puheenjohtajan tervehdys Yleiskatsaus SVUL:n jäsenet Liittokokoukset V. Liittohallitus ja valiokunnat a. Liittohallituksen työvaliokunta b. Talousvaliokunta c. Järjestö- ja kasvatusasiainvaliokunta d. Naisten Keskustoimikunta V. SVUL:n keskustoimisto ja toiminnan hoito Keskustoimisto Kansliaosasto J ärjestö- ja kasvatusasiainvaliokunta Toiminnan hoito V. Jäsenliittojen ja piirien juhlia V. Suomen Urheilulehti V. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa... X. Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a. Toiminta-alat b. Jäsenliittojen johtoelimet c. Piirien johtoelimet d. Toiminnanjohtajat e. Jäsenseurojen ja benkilöjäsenten lukumäärä f. Koulutus- ja valistus toiminta Sivu

14 4 g. Kilpailutoiminta h. Taito- ja harrastusmerkkien suoritukset. Jäsenyys kansainvälisissä litoissa j. Edustukset pysyvissä kansainvälisissä elimissä k. Edustukset ja osanotto kansainvälisiin kongresseihin ja vastaaviin tilaisuuksiin SVUL :n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoiminta..... X. Talousasiat X. SVUL:n tilinpäätös X. Vuonna 957 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit X. Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 957 SVUL:n ansiomerkkien ja plakettien säännöt : Myyntiluettelo Elokuvaluettelo SUOMEN VOMSTELU JA URHELULDTON FLMPALVELU SVUL ja sen jäsenliitot päättivät perustaa oman filmipalvelun ja on tämä toiminut siitä lähtien. SVUL:n filmipalvelu huolehtii kaikkien jäsenliittojensa filmeistä, vuokraa niitä ja huolehtii (mahdollisuutensa mukaan) filmien kunnossa pitämisestä. Koska filmien kysyntä on suuri, on syytä, että tilaukset tehdään hyvissä ajoin, mielummin n. 2 viikkoa ennen esitysaikaa ja mielummin kirjallisesti. Tilaukset lähetetään osoitteella: SVUL:n filmipalvelu,, Box. 35 (tai Yrjönk. 2 b). Tilauksesta pitää ilmetä, milloin filmejä esitetään, varsinkin jos on kyseessä useammasta esityskerrasta. (Pelkkä tilaaminen, missä ei ole mainittu esitysaikaa, ei riitä). Myöskin on tilauksessa mainittava filmin nimi, tai vastaava järjestysnumero, joka ilmenee allaolevasta luettelosta, vastaanottajan nimi ja osoite ja siinä tapauksessa, että las'ku on lähetettävä muualle, kenelle se on toimitettava. Kaikista filmeistä peritään mk 300:- per esityskerta ja filmi (kela). Poikkeuksena on muutama Uimaliiton filmi, jotka luettelossa on merkitty tähdellä. Kaikki filmit ovat 6 m/m kaitakopioita. TLAAJA:. Huolehdi siitä, että kone, jolla esität filmi n, on e h d 0 tt 0 m a s t i kunnossa. 2. Muista, että samaa filmiä käyttävät muutkin, joten käsittele filmiä varoen. 3. Mikäli filmi särkyy, eikä Si nulla ole kunnollisia korjausvälineitä, älä t ee filmille mitään, vaan ilmoita palauttaessasi asiasta. 4. P i lalle menneestä filmistä peritään korvaus siltä, jonka käytössä pilaantuminen on tapahtunut. 5. Palauta filmit määräaikana, sillä kopioiden määrä on rajoitettu ja käyttäjiä on paljon. 6. Esitä mahdolliset huonwutukset kirjallisesti jokaisen filmin mukana kulkev assa esitysluettelossa tätä asiaa varten v aratussa sarakkeessa. 7. flmoita aina esityskertojen Zt~ku ja yleisömäärä, täytä siis esi tysluettelo ja palauta se filmi n kanssa. PALAUTA FLM AJOEJSA. HUOLEHD HYVN FLMSTÄ. ÄLÄ UNOHDA KAAV AKETT A.

15 SVUL:n filmipalvelun hallussa on per seuraavat 6 m/m kopiot: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto N:o Filmin nimi Reipas-rehti-ryhdikäs (2 kop.) Suomen urheilun isä (2 kop.) Suurkisat 947 (2 kop.) Suurkisat Suurkisat kutsuvat (2 kop.).. Suomen Suurikisat Ää.ni/Mykkä. ÄÄni Pituus mln. 2 min. 20 (Väri) (Väri) 54 Mäenla-sku, Puijo Puijo ja Salpausselkä ja 266 Hiihdon perusteet (2 kop.) 265 ja 267 Hiihdon perusteet (2 kop.) tävaltalainen pujottelutekn MM-kisat MM-kisat SM-Salpausselkä + Holmenkollen ÄÄni My;kkä '.. n Suomen Jääkiekkoliitto 249 Jää.kie!kko-opetusta (ammattilaisjoukkueet) Mykkä 250 Hot iee (ammattilaisjoukkueet) ÄÄni 25 Jääkiekkoilun MM-<kisat min. 20 Suomen Hiihtoliitto ja Hiihto, talvinen urheilu..... Salpausselkä Pujottelu Olympia -4 (3 kop.) Pujottelu Turengissa Pujottelu: Turerilld-44, Puijo-44, Ounasvaara Syysvalmennus (3 kop.)..... SM, Kokkola ja Ounasvaara -52 (2 kop.) Kilpaladuilla 953 (2 kop.).... Kilpaladuilla 954 (2 kop.).... Swerdlowskin kisat -54 (2 kop.) Falunin MM-kisat 954 (2 kop.) Ruots. pituushiihtotekn Ruots. hiihtotekn..... Ranskalainen pujottelutekn... Hiihtotekn. ( Cor,tina~55) (2 k.) Hiihtotekn. (Suomesta) 33 k.) Opi oikein hiihtämään.... Armeijan hiihto-opetusta Oberstdorfin kotkat (2 kop.).. Suomalainen mäenlasku (2 k.) Nuorten mäenlaskutekn. (3 k.) ÄÄni.. Mykkä.. ÄÄni My,kkä.. ÄÄni My kkä ÄÄni.. My.kkä min mm. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto 26 Amerikkalainen koripallofilmi (otteluvälähdyksiä) ÄÄni 35 min. 269 Tshekkiläinen lentopallo-opetusfilmi. " ".., Tshekkiläinen koripalloilun alkeisopetusfilmi (3 osaa) n

16 Suomen Kä-sipalloliitto 277 Käsipallo-opetusta Mykkä 25 mm Kansain väl. suurott. (täsaksa H:ssä Suomen vuoro. Suomi-Ruotsi PM-nyrkkeilyt Romanialaisnyrkkeilyt ÄÄni 'J min. 2 Suomen Luisteluliitto 70 MM-luistelu 953, päivä 7 MM-luistelu 953, päivä 72 MM-luistelu EM-luist välähdys olymp. luist , MM-luistelu 95 X MM ÄÄni Mykkä Ääni min Suomen Painiliitto VaJpaaJpainin opetusfilmi.... Päivä painileirillä.... Suomi-Ruotsi 95 (Suomen palli nousee) Suomi-Ruotsi ÄÄni 6 min. 9 2 Suomen Nyrkkeilyliitto Puukottelu pois.... Knockout thrills Louis-Conn ja Louis-Baer.. Golden Gloves Zale-Graziano..... Louis-Walcott Nyrkk. SM-.kilpailut Nyrk:k. SM-kilpailut 943 ja 945 Suom. ammattinyrkkeilijöitä.. Suomi-Ruotsi Helsingissä 945 Nyrkkeilyott. H:gissä Suomi-Ruotsi Jugoslavialaisnyl"lkkeilyt Suomi-Tshekkoslovakia 955 Suomi-Saksa Suomi-Puola 955 (2 kop.).. Mykkä.. ÄÄni min Suomen Painonnostoliitto 95 MM-kilpailut. Wienissä EM-kilpailut Helsingissä ÄÄni min. 9

17 Suomen Pesäpalloliitto Suomen Suunnistamisliitto 9-92 Polvesta polveen (3 kop.)... ja 275a Pesäpallo, Suomen kansallisja 276 peli (3 kop.) Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto 2-3 Nuoriso oikeille teille (2 kop.) 4 Ole pelastaja (Hengenpelastusfilmi).... "... 5 Opi pelastamaan (Nielsen menetelmä) ja 252 Metsäikylän Jdsailijat (2 kop.) 7 ja 253 Metsäkylän kisailijat (2 kop.) ÄÄni ÄÄni 2 min. 2 min. Mykkä 3 ÄÄni 2 57 Suunnistamaan - Opi kartan salaisuudet K~rtan ja kompassin parissa.. 59 Eri kilpailuista Väläh. olympiakisoista 952, SM ja maa-ott Retki tuntureille Viestikilp. Lahdessa, SM ja 63 SSLM SSL:n -vuotisjuhla + kilp. katsaus Koul.kisat, Jukolan viesti, koulutt. kokeilevat, nuorten viesti SM ja maa-ott. näkymiä JUikolan viesti, SSLM Maa-ott. leiri, 5 pnk:n viesti JUikolan viesti SM + Jukolan viesti Mykkä. min. (Väri) 5 (Väri) 9 9 (Väri) 5 (Väri) (Väri) 9 (Väri) 20 (Väri) 2 (Väri) 6 (Väri) 2 (Väri) 4 (Väri) (Väri) Suomen Uimaliitto Suomen Pyöräilyliitto 74 Pyöräily, olympia 95 osa Mykkä 5 min. 75 Pyöräily, olympia 952 osa 76 Pyöräily, olympia 952 osa.. 77 SPyL:n mestaruuskilpailut *) Opi uimaan (2 kop.).... *) Älä huku (2!kQP.) *) Lär dig simma.... *) prunkna ej :.... *) Ole pelastaja (2 kop.).... *) Pelasta keinuttamalla (2 k.) Osaatko uida?.... Vetehiset veiklkasilla (PM-uinnit H:ssä, -49) 2 kop.)..... Urheilun kauneuskuningatar (hypyt).... Vesipalloilua.... Plumpsis (A vanto-uinnanäytös -47) ÄÄni 9 min

18 24 Mikki ja jättiläinen (piirr.).. ÄÄni 25 MiJkJti r atsastaa (piirr.) Mikin iti}qkasota (piirr.) Mikki lentäjänä (piirr.) Mikki ikääpiöiden maassa (piir.) 29 Värien ja suoritusten kauneutta olympi:a-altaassa Mykkä 220 *) Kansanui:nnit - u:ijmataitosi kuntoikoe (v. -53) ÄÄni 222 Opi uimahypyt *) Bliv livräddare EM-954 Torinossa Härveli matkustaa (hy;pp. turistimatka Torinoon) *) Jäljet johtavat (Jäätietouskuva) (3 kop.) ) Suven suuri huvi (2 kop.) Suomi-Ruotsi uinnissa osa Suomi-Ruotsi uinnissa 956 osa SM-uintien pärkeitä Ui:malhyppaäjäv:aliot Wienissä Opi ikrooliuinti Opi selkäuinti Opi rintauinti Opi pehosuinti *) Tälhdellä melkittyjen filmien vuokra on mlk 0:- per esityskerta ja filmi. Suomen Urheiluliitto Lauritsalan kansainvälldlp. -55 Mykkä 2 TuUL:n amerikk. kilp Kilp.tapahtumia SM-kilpailut Porissa Sekal. Landy, SM Sekal. kesän 956:n kilpailuista 7 ja 4 SM-kilpailut Lahdessa 956 (2 kap.) min (Väri) 9 2 (Väri) 3 min Seka!. tekniiikkaikuvia Op.filmi (moukari, korkeus, kiekko, keihäs)..... Ken Daherthy, Univers. of Penn SeiväShy;pyn harj.kuvia Kuula, kiekko (esitt. Fuchs).. Berliinin kiso!ien maraton (japanilainen) Olympia alkupala..... Olympiakisat 952, naiset.... Naisten lajit olympia -52 osa Naisten lajit olympia -52 osa EM-kilp. Oslo 946 osa.... EM-kilp. Oslo 946 osa EM-kilp. Oslo 946 osa.... EM-<kilp. Oslo 946 V osa.... EM~kilp. Bryssel 950 osa EM-kilp. Bryssel 950 osa EM-kilp. Bryssel 950 osa EM~kilp. Bryssel 950 V osa EM-kilp. Bryssel 950 V osa.. EM-ikilp. Bern EM-kilp. Bern osa.. EM-kil. Bern 954 osa EM..,kilp. Bern 954 V osa EM-kilp. Bern 954 V osa Suomi-Tanska 945 osa Suomi-Tanska 945 osa Suomi-Tanska Pohjolar--USA Pohjola-USA Poh~ola-USA Pohjola-USA 949 V.... Suomi-Jugoslavia Suom. urheilijoita Jugoslaviassa Jugoslavia-Suomi Suomi-Uikari Suomi-Ranska 953 osa.... Suomi-Ranska Saksa-Suomi 955 osa.... Saksa-Suomi 955 osa.... Suomi-Saksa ja Suomi-Unikari Suomi-Saksa Suomi-Ruotsi Suomi-Ruotsi Ruotsi-Suomi Ruotsi-Suomi Suomi-Ruotsi Suomi-Ruotsi 956 päivä.. ÄÄni Mykkä " ÄÄni " Mykkä ÄÄni " Mykkä ÄÄni " " Mykkä ÄÄni MY'kkä ÄÄni 9 min

19 7 72, 6 ja Suomi- Ruotsi -53, Suomi-Jugoslav Suomi- Ruotsi 956 ja (3 kop.) Suomi-Unlkari 957 (2 kop.)., Suomi-Unkari 957 (2 kop.).. Suomi-Ruotsi Suomi-Ranska Suomi-Unkari 957 (2 kop.) Suomi-Saksa 957 (2 kop.).. Suomi-Saksa 957 (4 kop.)., Ruotsi-Suomi Olympiakisat 952, miehet osa Olympiakisat 952, miehet osa Suomi-Saksa Suomi-Saksa 957 (2 kop.).. ÄÄni " Mykkä " ÄÄni 9 min Olymp MM-3 ja -50, pakoll. (miehet) Mykkä 56 Suom. Voimistelupäivät Turengissa Suomi-Saksa Ylläolevien filmien lisäksi on vielä saatavissa seuraavat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitolle kuuluvat filmit: 2 min. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto " Suomen VoimisteluliiUo Rekki Nojapuut (2 kop.) Saksa-Japani Suomi-Neuvostoliitto Kaarien varassa Taitoa ja kuntoa Suomi-Unlkari-Tshekkoslov. osa Suomi-Unkari- Tshekkoslov. osa Varsovan kansainväl. kilp. 957 Olympia 952 pakolliset (miehet ja naiset) MM-kilp. 954 pakol. (miehet ja naiset) Olymp. -56 ja MM -5 miesten palkoll Olymp. -56 ja MM -5 naisten pakoll Gymnaestrada osa Gymnaestrada osa ÄÄni Mykkä " ÄÄni " " Mykkä min * ) Koko Palldoa ui..... * ) Kansanuinnit - uima taitosi kuntokoe * ) Oletko Sinä?.... * ) Ole pelastaja (2 kop.).... * ) PeastuSkeinu - pelas ta,ja elämään * ) Pelasta keinuttamalla.... * ) Bliv livräddare * ) Opettaja opettaa kesälläkin (2 kop.) * ) Tähdellä merkittyjen filmien vuokra on mk 0:- per esityskerta ja filmi. ÄÄni min. 9