Suomen Uimaliitto : 1) SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoidlinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Uimaliitto : 1) SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoidlinta"

Transkriptio

1 5 Suomen Suunnistamisliitto : Pohjoismaisen Suunnistamisneuvoston (NORD) kokoukseen Helsingissä (Solvalla) mmo Teräs, Birger Lönnberg, Erkki Sorakuru. merkittävänä koko järjestön työssä. Tämän to~nnan laatu ja laajuus selviävät tähän liittyvästä taulukosta, Jonka. m~aan näiden julkaisujen sivuluku oli kertomusvuonna Ja pamosmäärä kappaletta. 59 Suomen Uimaliitto : Pohjoil.maisen Uimaliiton (NSF) kongressiin Helsingissä Yrjö Valkama, Unto Palonen, Jöns Lindquist, Jarl vars, Vilho Nurmi. Pohjoismaiseen uimahyppykongressiin Tukholmassa Birger Kivelä ja O- r.. 57 Helsingissä Birger Kivelä, Kalle Lehtinen, Vilho Nurmi. Suomen Urheiluliitto: Kansainvälisen Urheiluliiton (AAF) kalenterikongressiin 2-3. r. 57 Lontoossa Reino Piirto, Lauri Miettinen. Kansainvälisen Urheiluliiton kalenterikongressiin Belgradissa Reino Piirto, Aatos Vuolle-Apiala. Pohjoismaiseen yleisurheilujohtajakongressiin Tukholmassa O. 57 Helge Lehmusvuori,Jukka Lehtinen, Palle Virtanen. Suomen Voimisteluliitto : Kansainvälisen Voimisteluliiton (FG) kongressiin Zagrebissa Väinö Lahtinen. Pohjoismaisen Voimisteluliiton kokoukseen Göteborgissa Paavo Teräsvirta, Tuomo J alantie. Kansainvälisen Voimisteluliiton teknillisen komitean kokoukseen Pariisissa Väinö Lahtinen. Pohjoismaisen Voimisteluliiton vuosikokoukseen Drammenissa 9 -. r. 57 Birger Stenman, Tuomo J alantie. ) SVUL:n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoidlinta Sen lisäksi, että SVUL on, kuten tästä toimintakertomuksesta on jo edellä ilmennyt, julkaissut Suomen Urheilulehteä, joka on toimintavuoden ajan edelleenkin ollut järjestön pää-aänenkannattaja, ja sen ohella tavanomaisen joulujulkaisunsa Urheilijan J oulun, ovat sen jäsenliitot ja piirit toimittaneet omia julkaisujaan, joissa ne ovat käsitelleet oman alansa ajankohtaisia kysymyksiä ja yhteisöjensä toimialaa. Näin harjoitettua tiedoitus-, koulutus- ja valistustoimintaa on pidettävä varsin arvokkaana ja Julkaisija (liitto tai piiri) SVUL Hiihtoliitto Taulukko N:o. Julkaisutoiminta Julkaisu uomen Urheilulehti.... Urheilijan Joulu.... SVUL:n toimintakertomus Hiihtäjä Luettelo taitomerkin suorittajista.... Kans. väl. sääntöjen muutokset.... J ääkiekkoliitto Jääkiekkoilu Koripallo- ja Lentopalloliitto Koripallo -!-entop.~.... Kans.väl. konpalosaannot... Luisteluliitto NLL Nyrkkeilyliitto Painonnostoliitto Pesäpalloliitto Poika- ja Tyttöurheiluliitto Pyöräilyliitto uunnistamisliitto Uimaliitto Urheiluliitto Vuosikirja Kisakenttä... Naisten Liikunnan Johtaja... Suomen aisten Liikuntakasvatusliitto r.y. 60. Toimintakertomus... Seuratoimitsijan muistio.... Ohjelmalehtisiä ja nuotteja... Kehä Kiertokirjelehti... Kiri... Pesäpallon pelisäännöt Pesäpalloväen Joulu..... Viestikapula Raiku Pyöräily Suunnistaja.... Uinti-lehti Uinti Uinnin kilpailusäännöt.... Vesipallopelin säännöt Uimahyppysäännöt.... Pohjoismaiden uintimest. kilp.... Yleisurheilulehti.... Yleisurheilu Seuraneuvojan muistio.... Yleisurheilun kilp.säännöt Yleisurheilumme maineen tieltä.... The best finnish Performers Painosmäärä Sivumäärä Numeromäärä 4 l 6 l l l 2 l

2 60 Voimisteluliitto Etelä-Karjalan piiri Etelä-Pohjanmaan piiri H elsingin piiri Hämeen pi iri Keski-Suomen piiri Lahden piiri Oulun piiri Satakunnan piiri Suur-Savon piiri Uudenmaan piiri Varsinais-Suomen pllr Yleisurheilu, elokuvista piirrettyjä mestareiden tyylejä tyyli- ja harjoitteluohjeineen... ' ".... Suomen Voirnistelulehti Piirin Vuosikirja.... Lakeus urheilee..... Toimintakertomus Piirin osoiteluettelo.... Piirin vuosikertomus Hämeen Urhei lu Keihäs Toimintakertomus Kisapiiri Piirin toirnintakertomus Satakunnan Urheiluviesti.... Piirin toimintakertomus SVUL-viikon ohjelmalehti.... Suur-Savon piirin urhei lu Piirin tiedoituslehti Piirin toimintakertomus X. Talousasiat Yhteensä SVUL:n varsinainen valtionavustus oli kertomusvuonna mk, arvopapereiden myyntituotto mk ja veikkaushuoltokorvaus ym. tulot mk. Liiton kulut vastaavana aikana olivat mk, joten ylijäämä vuodelta 957 oli mk. Omaisuustaseen mukaan oli SVUL:n rahoitusomaisuus 6' mk, vaihto-omaisuus 400 mk, käyttöomaisuus mk eli omaisuustaseen aktiiva yhteensä mk. Vastaavasti oli passiivan puolella vierasta pääomaa mk, siirtyvinä erinä mk, arvostuserät ja oma pääoma yhteensä mk. Ylimääräisessä liittokokouksessa hyväksytty SVUL:n talousarvio vuodelle 957 päättyi markkaan. Valtion avustus oli siinä arvioitu markaksi. Menopuoli vahvistettiin liittohallituksen esittämässä muodossa, jonka mukaan keskusliiton osuus oli mk, jäsenliittojen mk, piirien mk, ja korkojen ja lainojen maksamiseen varattiin mk. Erikoisliittojen määrärahat jakautuivat seuraavasti: Suomen Hiihtoliitto :- Suomen Jääkiekkoliitto :- Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto :- Suomen Luisteluliitto : - Suomen Miekkailuliitto : Suomen aisten Liikuntakasvatusliitto : - Suomen yrkkeilyliitto :- Suomen Painiliitto :- Suomen Painonnostoliitto : - Suomen Pesäpalloliitto :- Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto : - Suomen Pyöräilyliitto :- Suomen Suunnistamisliitto : - Suomen Uimaliitto : - Suomen Urheiluliitto : Suomen Voimisteluliitto......:..._.._._4.!...~9:..._O...:.9::...6_6_:_ Kunkin piirin varsinainen määräraha oli talousarviossa : eli yhteensä mk : Todellisuudessa tulot v. 957 jäivät kuitenkin runsaasti arvioituja pienemmiksi, joten talousarvion edellyttämiin määrärahamääriin ei päästy, niinkuin tilinpäätös osoittaakin. Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet seuraaviksi: Jäsenmäärä Piirivero (mk)

3 Varsinaiset kulut Palkat /. peritty Suomen Urheiheilulehdeltä ja Uimahallilta.... Sosiaaliset kulut. /. peritty Suomen Urheilulehdeltä ja Uimahallilta..... X. SVUL:n TLNPÄÄTÖS 3. u. 957 Tulo s t as e Kulut : :- Hallintokulut Kokousmatkat Muut kokouskulut... Edustuskulut kotimaiset Edustuskulut ulkomaiset Toimistokulut Puhtaanapitokulut ja siivoojien palkat. Postikulut Puhelinkulut Sähkekulut..... Painatuskulut Toimistotarvikkeet ja koneiden hoito... Sanomalehdet Jäsenmaksut..... Vakuutukset Lähettikulut Sekalaiset kulut.... Peritty: Suomen Urheilulehdeltä..... Erikoisliitoilta.... U imahallilta :-.2.00: :- Järjestö- ja kasvatusosaston kulut.... Naisten Urheilun Keskustoimikunnan kulut Poistot: Kirjastosta Erikoisliittojen määrärahat Piirien» : : : : : : : : : : : : -.000: : : : : : : : : : :- Ylimää r äiset k ul ut :- Suomen Suurkisat, filmi ym :- Pellon Ponsi, laina poistettu : - SVUL :n historia :- Korkokulut... A r vos t use r ät.96.44: : - Kiinteistön poisto :- Y l ijäämä v:lta : '=~-- Varsinaiset tuotot Valtion apu.... Veikkaushuoltokorvaus Muut tuotot Myyntituotto..... Kuntokoulun tuotto... Sekalaiset tuotot.... Tuotot : : - Ylimääräiset tuotot Suurkisa-avustus.... Rakennustoiminta-avustus... Arvopaperituotto... Uimahallin tuotto... Varsinainen omaisuus Rahoitusomaisuus Rahavarat Kassassa.... Postisiirtotilillä..... Shekkitilillä..... O:rn a i s uu s t as e Vastaavaa : : : - Lainasaatavat :- Henkilötilisaatavat : - Tilisaatavat erikoisliitoilta : - Myyntisaatavat :- Arvopaperit Vaihto-omaisuus Painotuotteet.... SVUL:n jäsenmerkit SVUL :n plaketit..... Wilskman-mitalit Käyttöomaisuus Kiinteistö K alusto Kirjasto..., '" : : : : : : : :- mk : :- 0: - 0:- 0: - 0: : : :- 0: :- nk :-

4 64 Vastattavaa V i e r as p aaoma Lyhytaikainen Velkavekseli......,...,.... Lainat Henkilötilivelat ""'"''''''' ' ' ''''''''' ' '' ''''' Tilivelka Suomen U rheilul ehdelle...,..» SVUL:n Tuelle....» Suomen Urheilusäätiölle......» SVUL:n Uimahallille.....» SVUL:n Erikoisliitoille : -» SVUL :n SNLL:lle :- Veropidätykset Lapsilisä- ja kansaneläkemaksut...,..... Pitkäaika in en Lainat Arvostuserät Kiinsteistön poisto : : : : : : : y : :- Siirtyvät erät Toimintarahasto mk Oma pääoma Eläkerahasto :- Ylijäämä pääomatilillä Ylijäämä edell. vuosilta :-» vuodelta : : :- --~~----~~~--~~~~ mk : : : : - 2. Kirjanpito on asiallisesti järjestetty ja huolellisesti hoidettu sekä hyväksyttävin tosittein varmennettu. 3. Tarkastimme pääkassan ja totesimme, että se oli yhtäpitävä kassasaldon kanssa. Edelleen totesimme, että shekkitilit ja postisiirtotili oli yhtä pitävä t saldovahvistusten kanssa. 4. Allekirjoittanut Järvinen on vuoden kuluessa jatkuvasti seurannut keskusliiton j a erikoisliittojen tilinpitoa sekä suorittanut kassantarkastukset neljästi vuoden kuluessa. 5. Liiton omistamista arvopapereista esitettiin meille Kansallis-Osake-Pankin antama talletustodistus. 6. Muusta liiton omaisuudesta on meille esitetty asianmukaiset luettelot. 7. Vakuutukset ovat voimassa ja ovat ne mielestämme riittävät.. Olemme myös tarkastaneet Suomen Urheilulehden, Suo Suomen Urheilusäätiön, SVUL:n Tuen ja Uimahallikiinteistön ja siihen liittyvät uimahallin tilit, joista kaikista olemme antaneet erilliset tarkastuskertomukset. 9. Sen jälkeen kun Uimahallikiinteistöstä oli tehty 3 milj. markan suuruinen poisto tilinpäätös osoitti 93.96: mk suuruista ylijäämää. Edellä esitetyn nojalla ja kun liiton asota saamamme käsityksen mukaan on huolella hoidettu ehdotamme, että tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuodelta 957. Helsingissä, huhtikuun pnä Sulo J ärvinen lmari Honkanen TL TARKASTUSKERTOMUS SVUL:n liittokokouksen valittua allekirjoittaneet tarkastamaan sanotun liiton vuoden 957 hallintoa ja tilejä, olemme tehtävän suorittaneet tutustuen liiton eri elinten kokouksissa pidettyihin pöytäkirjoihin sekä liiton tilinpitoon siihen liittyvine asiakirjoineen ja tositteineen.. Tilin avaus on suoritettu edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

5 66 67 Xll. Vuonna 957 nyönnettyjen SVUL:n Bnsiolnerkit, plaketit ja standaarit Leppä Kaarlo Armas Lihr,Axel Lindquist, J öns Florentin Lonka, Väinö Fredriksson, Harald Johannes Haapalainen, Veikko Edvard Heikkinen, Aarne A. H eikkinen, Paavo Heimola, Aarne R. konen, Vilho Tapio lkka, Vilho Kantonen, Toivo Armas Kapanen, Toivo Kivinen, Mauri Ensio Koskinen, Veikko Armas Kotila, Jaakko lmari Laitinen, Paavo Kaleva v. Frenckell, Erik Hackman, H errick Punkari, Aaro J ohannes Berg, Sonja M aria Bärqvist, Alma Aliisa Eliala, Veikko Halinen, Eino H apponen, Emil H elanterä, Tapio Huuskonen, Arvi J ohannes Huvinen, Antti tkonen, Martti Mauritz Emil Jarma, Erkki Kallio, Arvi Karhunen, Oiva Eelis Karhunen, O tto Erik l{~ajäsedxnerkld: Lahtinen, Väinö Vilho Kultainen ansionerkki Hopeinen ansionerkki Kultainen plaketti Hopeinen plaketti Palonen, Unto Pörhölä, Ville Saarinen, Veli Selim Savolainen, H eikki Lehtonen, Antti Oiva Läykki, Antti Oskari Mäenpää, Antti Mäki, Antti Hemminki Nurmi, Vilho Kullervo Pajunen, Eino Toivo Svante Pennanen, ivari Pohjonen, Mauno Vilho Puronaho, Tauno Saarinen, Reino R udolf Salo, Yrjö Konstantin Veijo, Urho Jaakko Tapio Toiviainen, Eero Puntila, Lauri Saalasti, K erttu Walden, Juuso Karstu, Ukko Kauppiala, Sulo Arvid K erola, Veikko Kinha, Veikko Kovanen, Tauno K röger, Vilho Lailio, Tauno Lantow, Alma Maria Lehtiö, Veikko Albin Pellervo Lehto, Uula Lindberg, Birger Karl Eugen Lindholm, Bror M äkelin, Paavo Niinilampi, Veikko Oikari, Eino Palin, Antti Pasanen, Veikko Peltonen, Paavo Pietarila, Artturi Piispanen, Miika Pikkusaari, Arvi Poutiainen, Veikko Raikas, Anja Pirkko R eiko, Aili Reinilä, Matti Rickman, K aarlo Airaksinen, Aapeli Fiskari, Eino Gröhn, Elis Hakulinen, Onni Hakulinen, Simo Hakulinen, Viljo Halme, Sulo Hartikainen, oini Hartikainen, Taavi Hartikka, Martta Maria Hassinen, Sulo Hautala, Liisa Herranen, Matti Hilamo, Tauno Honkanen, Oski Juhana Honkanen, Sakari Huvinen, iilo Hyttinen, Martti Häkkinen, Matti J aakonaho, Väinö ]ouhki, Alpo J uutilainen, Kerttu J ääskeläinen, lmari Karjalainen, Eino Kaskismaa, Toivo Kattelus, Kaarlo Kerkkänen, Väinö Kiiskinen, Aleksanteri Kinnunen, Kaspo Kontio, R eino Koponen, Toimi Jalmari Koponen, Toivo Vilho Kotisalo, Aarne Kröger, Oiva Kuikka, Väinö Kukkonen, Pekka Pronssinen plaketti Ruuskanen, Paavo Salonen, Yrjö Savolainen, Erkki Savolainen, Paavo Seppä, Veli Sihvola, J. G. Strunck, rma Tapaninen, Mikko Olavi Tavaila, Aarno Teräväinen, Jalmari Turkulainen, Emil Virtanen, Lennart Åkerblom, Herman Laajava, Einari Laajava, rene Laitinen, Adam Lallukka, Toivo Lamberg, Eino Lammassaari, rja Kyllikki Lampinen, Toivo Lehikoinen, Mauno Lehto, Väinö Martikainen, Riettu Matilainen, Vilho Mattila, Martti Mikkola, Esteri Helena Montonen, Viljo Muikku, Heino Mäki, Armas Nurhonen, Viljo Nykänen, J. Parviainen, Arvi Pasanen, Martti Pehkonen, Mikko Penttilä, Veikko Anselm Pesonen, Onni Heikki Pitkänen, Reino Puhakka, Aimo Pöntynen, Eevert R aitasalo, Mikael Ripatti, Fabian Rissanen, Jalmari Ruusunen, Aarne Rytkönen, Olavi Saarinen, Kauko Saastamoinen, Eino Sandelin, Lauri Sarkkinen, Anna Saukkonen, Tauno

6 6 Siltamäki, Valdemar Simpanen, Reino Antero Stranden, Toivo Olavi Tapper, Vihtori Temisevä, Seppo Terho, Martti Aro, Toivo. Helsingin Jalkapalloklubl Helsingin Ponnistus Kataja, lmari Kataja, Kalle Lahden Ahkera Lapuan Virkiä Levälahti, K. E. Liedon Parma Nurmi, Paavo Nyberg, Bruno Padasjoen Yritys SVUL:n standaari Terho, Yrjö Tiilikainen, lkka Tuomi, Eino Turpeinen, Urho Tyynelä, Jaakko Pihkala, Lauri Pohjois-Karjalan piiri Salo, Viljo Siilinjärven Ponnistus Simonen, Paavo Sonkajärven Pahka Suomen Palloliitto Suomen Työnantajain liitto Suomen Urheiluopisto Vaasan Vasama Keskus- XD. Loppusanat Edellä esitetty kertomus sisältää selvityksen SVUL:o toiminnasta ja sen tuloksista vuonna 957. Tällainen suppea selostus ei voi kertoa kaikesta siitä työstä ja uhrautuvaisuudesta, mikä on saavutettujen tulosten takana. Tähän työhön ovat osallistuneet SVUL:n monilukuiset seurat satoinetuhansine jäsenineen, SVUL:n piiriportaat monine jaostoineen ja toimihenk.ilöineen, SVUL:n jäsen liitot johtoportaineen ja näiden tukemana SVUL:n liittohallitus valiokuntineen. Tämä työ on arvostettava sitäkin suuremmaksi, kun valtavin osa siitä on suoritettu vapaaehtoisena. Tämä uhrautuvaisuus on varannut SVUL :lle mahdollisuuden vuodesta vuoteen hoitaa ohjelmaansa kuuluvaa uhrheilutoimintaa ja kasvatustyötä ja laajentaa sitä piiriä, joka jokapäiväisen kutsumus työnsä rinnalle on tehtäväkseen ottanut oman ruumiillisen kuntonsa ja terveytensä hoitamisen ja samalla henkisen vireytensä ylläpitämisen liikunnanharjoitusten varaamin keinoin sekä aatteellisen työn tekemisen tällä alalla. Toivottavaa onkin, että se into ja uhrautuvaisuus, millä SVUL:n jäsenistö kaikissa portaissa on VUL:n asioita tähän asti hoitanut, ei ainoastaan säily vaan kasvaa jatkuvasti. Tämä takaa SVUL:n olemassaolon ja jatkuvan kasvun ja kehittymisen. 69 Helsingissä, toukokuun päivänä 95. SUOME VOMSTELU- JA URHELULTON LTTOHALLTUKSEN PUOLESTA: Kauno Kleemola SVUL:n puheenjohtaja Kallio Kotkas SVUL:n pääsihteeri

7 70 SVUL:n Tuen toininta v. 957 SVUL:n Tuen yhdeksännen toimintavuoden alkaessa eivät taloudelliset näkymät maassamme olleet suotuisat. Merkit viittasivat rahankireyden vielä vuoden kuluessa lisääntyvän ja lahjoitusten saannin siten ennestäänkin vaikeutuvan. Huhtikuun 9 päivänä pitämässään vuosikokouksessa päätti SVUL :.n Tuen neuvottelukunta kuitenkin jatkaa ponnisteluja tarkoltustensa toteuttamiseksi uskoen siihen, että käänne parempaan ennemmin tai myöhemmin tapahtuu.. Valitettavasti ennusmerkit pitivät paikkansa. Rahatilanne kiristyi melkein jatkuvasti vuoden kuluessa. Kun lisäk~i. val.~iovarainministeriö edelleenkin pidättyi myöntämästä lahjolttajllle verovähennysoikeutta, ja muitakin toimintaa rajoittavia tekijöitä esiintyi, supistuivat lahjoitukset merkittävästi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tarkoituksella vahvistaa SVUL:n Tuen mahdollisuuksia tulevaisuudessa vähensi neuvottelukunta kertomusvuodeksi jaettavien avustus;en määrää huomattavasti siitä, mitä ennen oli jaettu. Yhteensä myönnettiin avustuksia nyt vain mk. N e u v 0 t tel u kun t aan kuului vuoden alussa 3 jäsentä. Kun vuorineuvos Yrjö O. Riisla kuoli ja professori Juho Jännes sai pyytämänsä vapautuksen sekä toisaalt~ pääjohtaja kauppat.maist. Eero Viima, toimitusjohtaj~, ek?no~~ Pentti Heikkilä, pääjohtaja, dipl.ins. Paavo HonkaJuun seka agronomi Veikko hamuotila hyväksyivät kutsun liittyä SVUL:n Tuen jäseneksi, lisääntyi jäsenmäärä v :sta 4 :een. Kertomusvuoden lopussa kuului neuvottelukuntaan : K 0 s k elo Aarne, pääkonsuli, puheenjohtaja Saa r i n e 'n, Severi, toimitusjohtaja, varapuheenjohtaja A n g e r v 0, Tauno, varatuomari A r 0, Toivo, pankinjohtaja v. F i e a n d t, Rainer, ministeri Hei k k i ä, Pentti, ekonomi He r n b e r g, Gunnar, vuorineuvos H i r von e n, Eino, kauppat. tri H 0 n kaj u u r i, Paavo, pääjohtaja H u h t a m ä k i, Heikki, vuorineuvos h a m u 0 t i a, Veikko, agronomi J u ura m 0, Jouko, maanviljelysneuvos J ä n t t i, ]., professori K a i 0 k 0 s k i, Viljami, maanviljelysneuvos K a n g a s, Esko, professori K ari k 0 s k i, V. A. M., eversti K a taj a, lmari, varatuomari K i n n u n e n, Lennart, kauppaneuvos K i v e k ä s, Lauri, vuorineuvos K e emola, Kauno, agronomi K 0 s k i v a a r a, Lauri, kauppaneuvos Le h t i n e n, Wm., vuorineuvos Le h t 0 n e n, Eero, metsänhoitaja Le i n b e r g, Yrjö, fil.tri Nuo t i 0, Niilo, varatuomari N u r m i, Oski, kauppaneuvos N u r m i, Paavo, johtaja Ra i i 0, E. J., vuorineuvos Ra n g eli, ]. W., pankinjohtaja Ra n t a maa, Antti, kansanedustaja R i e k k i, Esko, hallitusneuvos R i n t a k 0 s k i, Kauno, kauppat.maist. S er a c h i u s, R. Erik, vuorineuvos Soi i n, Arno, vuorineuvos W a den, J. W., vuorineuvos V esa, Yrjö, vuorineuvos V idi n g, Paavo A., vuorineuvos W i h u r i, Antti, merenkulkuneuvos Vii m a, Eero, pääjohtaja Vi r k kun e n, Matti, pääjohtaja W u 0 rio, Otto, teollisuusneuvos Työ vai i 0 kun t aan ovat kuuluneet seuraavat 5 neuvottelukun'nan jäsentä: pääkonsuli Aarne Kosk 7, l?uheenj~htaja, toimitusjohtaja Severi Saarinen, varap~hee~johtaja, pankinjohtaja Toivo Aro, eversti V. A. M. Kankosk, kauppaneuvos Lennart Kinnunen, agronomi Kauno Kleemola, kauppa~euv~~ Lauri Koskivaara, metsänhoitaja Eero Lehtonen, fl.tn YrJ? Leinberg, kauppaneuvos Oski Nurmi,. johtaja Paav~ Nurm~, pankinjohtaja J. W. Rangell, kauppat. maist. Kauno Rmtakoski, vuorineuvos Paavo A. Viding, pääjohtaja Matti Virkkunen. Toi m i n n a n jo h taj a n a Pekka Siiriäinen. 7 on ollut edelleen majuri

8 72 SVUL:n ansionerkkien ja plakettien säännöt (Vahvistettu SVUL:n liittohallituksen kokouksessa ) Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton ansiomerkit ja plaketit ovat: ) kunniajäsenmerkki, 2) kultainen ansiomerkki, 3) hopeinen ansiomerkki, 4) kultainen plaketti, 5) hopeinen plaketti, 6) pronssinen plaketti. 2. Kunniajäsenmerkin sekä kultaisen ja hopeisen ansiomerkin on suunnitellut professori Akseli Gallen-Kallela. Kunniajäsenmerkin korkeus on 3 mm ja leveys 32 mm. Sen metalliosat ovat kullattua hopeaa. Keskustassa olevassa suksisauvan sommassa on valkoista emaljia ja reunustassa olevissa hiihtotossuissa mustaa emaljia. Kultainen ansiomerkki ja hopeinen ansiomerkki ovat 30 mm korkeita ja 25 mm leveitä. Kultainen ansiomerkki on kullattua hopeaa. Hopeinen ansiomerkki on hopeaa ja sen yläosassa oleva heraldinen ruusuke kullattu. Plaketit on suunnitellut professori Carolus Lindberg. Kultainen plaketti on kullattua hopeaa, hopeinen plaketti hopeaa ja pronssinen plaketti pronssia. 3. Kunniajäsenmerkki annetaan henkilölle, joka on tehnyt suuria ja pysyvästi merkittäviä palveluksia Suomen liikuntakasvatuksen hyväksi ja sen johdosta kutsuttu liiton kunniajäseneksi. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut vähintään 25 vuoden aikana liiton, jäsenliiton, jäsenpiirin tai näiden jäsenseuran johtoelimissä tai niiden palveluksessa sekä ~amalla erittäin merkittävästi ja vastuunalaisissa tehtävissä edistänyt liikuntakasvatustyötä. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntä~. henki.lölle, j?~a o~ toiminut erittäin ansiokkaasti liiton, jäsenlllton, Jäsenpurm ta näiden jäsenseuran johtoelimissä tahi niiden palveluksessa vähintään 5 vuoden ajan. Kultainen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut liiton, jäsenliiton, jäsenpiirin tai näiden jäsenseuran toimintaan tai toimenpiteillään erityisen merkittävästi tukenut niiden työtä taikka muutoin myötävaikuttanut huomattavan edistävästi liikuntakasvatuksen hyväksi. Kultainen plaketti voidaan myöntää myös henkilölle, jolla on SVUL:n hopeinen ansiomerkki, tunnustukseksi jatkuvasta toiminnasta liikuntakasvatustyön hyväksi. Hopeinen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut jäsenliiton, jäsenpiirin tai näiden jäsenseuran toimintaan tai toimenpiteillään merkittävästi tukenut niiden työtä. Pronssinen plaketti voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut jonkin urheiluseuran toimintaan tai toimenpiteillään tukenut niiden työtä. SVUL:n ansiomerkki tai plaketti voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle. 4. Ansiomerkit ja plaketit myöntää SVUL:n liittohallitus... Ehdotuksia ansiomerkkien ja plakettien myöntämiseks VOl tehdä jäsenliitto tai jäsenpiiri taikka seura piirin välityksellä. 5. Merkkiä kannetaan takin vasemmassa rintakäänteessä tai muuten yleisen tavan mukaisesti. 6. Merkit ja plaketit kuuluvat saajalle henkilökohtaisesti eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. Liittohallitus pitää luetteloa myönnetyistä merkeis~ä.. Kadonneen merkin tai plaketin tilalle luovutetaan asanomaselle uusi ellei tämä ole aikaisempaa merkkiä tahallaan hävittänyt. Me:kistä tai plaketista suoritetaan tällöin valmistushinta. 73

9 74 MYYNTLUETTELO SVUL:n myyntiosastolta, os.:, Yrjönkatu 2 b, Box 35 on saatavana eri liittojen tarvikkeita: SuoJUen Vohnistelu-ja Urh eiluliitto: SVUL:n yleismerkki... 25:- Rekisteröimiskaavake... 5: - Kilpailuihin ilmoittautumiskortti : - SuoJUen Hiihtoliitto: K unniakirj a.... Suomen Suurkisat 956 Toiminta-, kilpailu- ja merkkisäännöt..... Kilpailujen järjestämismuistio Kilpailuihin ilmoittautumiskortti.... Kilpailulupa-anomuskaavake Hiihtotoiminnan tilastokaavake Hiihtoneuvonnan tilastokaavake FS:n hiihto- ja mäenlaskukil'pailujen säännöt Hiihtokilpailupöytäkirjanide (25 kpl)..... " tulosluettelo (25 kpl).... " tuloslaskukortti FS:n mäenlaskun ja yhdistetyn pistetaulukko Mäenlaskun arvostelutuomarin näyttötaulukko Mäenlasku tulosluettelonide (25 kpl) " hyppypituuskortti (sininen)......, hyppyjen mittaajien pöytäkirjanide (25 kpl)..... Yhdistetyn kilpailun tulosluettelonide (50 kpl).... ".. tul<?skas~ukortti. (ke~ ta~nen ).:::... ::.... FS :n syoksy- ja PUjotteluklfpallujen saannot..... tävaltalainen lyhytkäännöstekniikka (raina ja teksti).... Pujottelun tuloslaskukortti..... Syöksy- ja pujottelukilpailujen pöytäkirjanide (25 kpl)..... " veräjänvartijan pöytäkirjanide (25 kpl) Harrastushiihtomerkin suorituspöytäkirjanide (25 kpl).... Harrastushiihtomerkin suorituskortti Kuntohiihtomerkin suorituspöytakirjanide (25 kpl).... H!!ht~~~n kalenteri 940 ja ~ Hiihtaja a H!!ht~~~ Hlihtaja Hiihdon harrastusmerkit (metalliset) : Erikoisluokka luokka... "... " : - 50 : - 0 : - 75: - Hiihdon kuntomerkit (metalliset) : luokka.... " 50 :- 500:- 75: - 25: - 2: - ilmo ilmo ilmo 90 : - 5: - 5: - 2 : - 75: -.00: - 5 : - 2 : - 0: - 70 : - 4: - 50 : : - 2: - 70 : - 70: - 60: - ilm. 60: - 50: - 50 : - 200: : Taitomerkit (metalliset) : Hiihdon, mäenlaskun, yh-/ distetyn kilpailun, pujottelun ja naisten hiihdon : Suurmestariluokka ilmaiseksi Mäe~~~ tänään Kunruakirja Suomen Suurkisat Mestariluokka luokka... "... "... naisten hiihtomerkit (hakaneulakiinnitys) mestariluokka ja luokka... ja sekä lk..... Taitomerkit (kankaiset): kaikki luokat Nuorten taitomerkit (metalliset, tytöillä ja pojilla samanlaiset merkit kaikissa hiihdon muodoissa), ja lk euvojamerkki (kankainen)... SuoJUen Jääkiekkoliitto: Pelilöytäkirja (nide) Erotuomarin opas Pelisäännöt Erotuomarimerkki.... SJL:n jäsenmerkki.... uorten taitomerkki..... SuoJUen Koripalloja Lentopalloliitto : 225: - 200: - 75 : - 50 : - 225: - 200: - 5: - 75: : - 0: - 25: - 50 : - 200: : - 30 : - Koripallosäännöt... 0: - Koripallon pelipöytäkirja (nide)... 0: - Ki~~aisia Koripallokenkia Kiinalaisia Koripalloja K oripallo Artex 35 Lentopallosäännöt Lentopallon pelipöytäkirja (nide) Lentopallo Artex SKL:n jäsenmerkki SuoJUen Lwsteluliitto: Vuosikirja K aunoluistelun merkkivaatimustaulukko Kansainväliset kilpailusäännöt.... Pistelaskutikku..... Pikaluistelun kilpailupöytäkirja (nide)... Kaunoluistelun kilpailupöytäkirja Kaunoluistelun peruskuviot... Luistellen kultaan ja kunniaan.... Kaunoluistelun mainos... Pikaluistelun mainos Kaunoluistelumerkki (kaikki luokat)... Kaunoluistelumerkki (kankainen, kaikki lk). Pikaluistelumerkki (kankainen).... Pikaluistelun harrastusmerkki... Yleinen pikal.merkki lk... lk... lk... uorten pikal.merkki lk lk... lk... SuoJUen Miekkalluliitto: Florettimiekkailu... Kaipamiekkailun käsikirja Kankaisia m erkkejä Pronssisia Hopeisia " Kultaisia " 200: - 20: : - 0: - 200: - 20: - 0: - ilmo 50: - 50: - 0: - 0: - 50 : - 70 : - O: - 50 : - 50 : - 70: - 0: - 0: - 50 : : - 0: - 0: - 25: - 50 : -

10 76 Miller: Jurvainen: Koskimies: Melkko: " Meiho- Kopponen: Numminen : Ollikainen: Laisaari: Jacobsson: Lahonen: Tervo: Kari: Kari: Koskimies: SNNL:n TOMSTO, hnarink. B, DYY: a Vanneohj. Riikkala Suurkisanuotit 956 a Vilskman keilaohjelma Kansanlaulujen sov. ohj. :: tytt:~hj. Vanneohj. 949 painettu Vanneohj. 95 painettu Piiriohj. 94 Olympia ohjelma Pallo-ohjelma Yleisohj. 95, Kuopio Piiriohj. 949 Piiriohj. 946 Suurkisaohj. 947 " nuotit, Nuoriso- " ja Valionuotit, Keila- ja Yleis- Vuosien ohj. Tanskalaiset tanhut Päivänlasten marssi Lippukulttuuri Olymp. pallo-ohj. Sarja tyttöjen ohj. 3 kpl Urho merkk. voim.ohj. Suoritustodistuksia H enkilö- ja jäsenkortteja Killan säännöt Kisakallion marssi Kuviomarssi Pohjoismaiset tanhut-s4 Kotivoim. ohj. SNLL:n Juhlajulkaisu " kortit.." kiitoskortit Aänilevy, tyttöjen ohj. Mainokset, isot " pienet Piiri- ja laululeikke.iä Seura- ja laulukeikkejä Telinevoimistelu Voim.joht. peruskirja, sido Ensiapu Terv.hoid. opas naisille Luu- ja lihasoppi Tupakan tuttavana loa voimisteluun 5 : - 3 0: - 0: - 75: - 5 : - 60: - 75: - 5 : - 5 : - 75: - 3 : - 3 : - 5 : - 3 : - 0: - 0: - 25: - 5 : - 25: - 3 : - 75: - 23 : - 5: - 5: - 2: - : - 0: - 5 : - 5 : - 20: - 3 : - 3 : - 20: - 20: - : - 5: - 200: - 35 : - 49 : - 375: - 20: - 239: - 5 : - 5 : - 5 : - nuotit " " nuotit " nuotit nuotit nuotit nid. nid. 60: - 200: - 0: - 200: - 3 : - 5 : - 20: - 60: - 25: - 5 : - 275: - 9 : - Leikkikäämme 5 : - Käsikädessä 200: - Leiki ja norjistu 25 : - Leiki ja soita sido 600: - Tyttöjä täss' on parhaita 25 : - Reipas laulu 0: - Kisakenttä sido 65 : - Ao: Voimistelumusiikkia 325: - Seuratoimistijamuistio 5 : - SVUL-viikon ohj. 200: - nuotit " (naist.) " (tytöt) Numminen: Brysselin vanneohjelma 200 : - Syvänen: " vapaavoim. ohj. 200: - Linkopallo-oh j. S LL:n Ohjelmapalvelun " näytös- ja harjoitusohj. 5 : - SNLL:n Derkit: naisten jop. lk Uintimerkki... 6o: - " kult. lk Luistelumerkit: Täyskultainen 4 kar. alkeis. 3 : - pr. 60: - fo&. 75: - kulta 0: : - Jäsenmerkki... 3 : - Kisakalliomerkki : - Virkailijamerkki : - Kiltamerkki : - Hieromarulla... 7 : - Tamburiini : - nuija : - Rytmikapulat " pari... o: - HiihtoDerkki Lasten pronssi..... " hop... " kult.... Tyttöjen pr... " hop... kult... " lk... lk lk Hyppynaru... o: - Haltiamerkki.... Hernepussi : - Pallasmerkki..... Puoluenauha : - UintUnerkki UrheilUDerkki neulalla... Lasten pronssinen renkaalla... 3 : - hopeinen ~o: LuistelUDerkki kultainen... 0: - Tyttöjen " pr. lk 3 : - alko... hop. lk 5 : - pr.... " kult. lk 0: hop... pr. lk 75: - kulta... h~. lk 9 : lk 30: - kalliimpi k t. lk 200: - naisten " pr. lk 9 : - RetkeilYDerkki hop. lk 20: Lasten pr.... kult. lk 5 : - " hop " pr. lk 0: - " kulta... " : - 3 0: - 3 0: - 600: - 3 0: - 3 0: : - 25 : : - 3 : - 4 : - 60: - 3 : - 5 : - 60: - 0: - 20: ~ 25 : - 35 : - 35 : - 75: - 3 :

11 7 79 Tyttöj en pr hop.... " kulta.... Naisten pr Samoilija Vaeltaja.... Voinistelullerkki Naisten pr " hop " kulta.... Tyttöjen voimistelumerkki (uusi).... Taitovoimistelumerkki (uusi).... Marssimerkki..... Harrastusmerkki Kiltamerkki Kisakalliomerkki Jäsenmerkki... Virkailijamerkki.... Ansiomerkki pr.... hop. " kullattu... lk.... lk... lk... Hiihdon Luokkamerkki Harrastusmerk. " Pikkuväen harrastusmerkki... Kuntomerkki, kank.... Nuorisojohtajamerkki, kankainen.... Kurssinumerot edell.... Nuorisojohtajamerkki, m etallinen TYTTÖJEN PUVUT Silkkihousut + res orikauluspaita n: : - S: - S30 : - SSo: - S70 : - S90: - 6:- 3 : - 4 : - 60: - 0: - 2S0: - 25 : - SO: - 200: - 2S0: - 7 : - 7 : - 7 : - 2S0: - 4So: - 35 : - 3 : - 3So: - Soo: - Soo: - 9 0: - 3 : - 4 : - 7 : - 4 : - 3 : - 20: - : - 200: - : - 200: - Putnpulihousut + kauluspaita n:o : - 49 : - 5: - 53 : - 55 : - S70: - NASTEN PUVUT n:o 40 30: : : :- Telinevoimistelijan puku: harj.puku n:o 40 - S30: : - korotus n :olta. näytöspuku n:o 40 - S0: - + SO: - korotus n:olta, Brysselin sukkapuku n:o 40-2so: - + SO: - korotus n:olta, Brysselin peruspuku n:o : : - korotus n:olta, Brysselin puvun hame, valko pliseerattu - S00:-, Villainen verryttelypuku n:o 40-4Soo: - + 0: - korotus n:olta, Ohuempi, vill. verr.puku n:o : - + 0: - kor. n:olta. rtohousut: sin. valko must. n:o : So: : - Sievä-tossut S90:- Atlas Jumppasukka 2S0-30:- Kissatossu 770: - Musta Murjaani... 00:- Olympiapallo... so:- Sienipallo... 4:- Vanne... 2: - " muovia, pun. ja valko 630:- 600: - Keila (vaalea) 30: - Munsalan nukke H ämeen nukke Keski-Suomen nukke Kirkkonummen nukke Pesäpallokoru.... SNLL:n pöytälippu.... Juhlajulkaisu.... S00 2S vuotismitali (prons.). 00:- " (hop.) : - SUOlnen Nyrkkeilyliitto: Nyrkkeilyn säännöt... Nyrkkeilyvalmennus Tuomaripöytäkirja Kil~at~pöytäk~j~""'". (nide).... Mainosjuliste.... Poikien nyrkkeilymerkki. Taitomerkki, metallinen lk.... lk lk Kankaiset taitomerkit (kaikki luokat) Suollen Painiliitto: Arvostelutaulukko (nide)... Kiipailupöytäkirja (nide).... Painisäännöt (uusitut ilmestyvät piakkoin)... Mainosjuliste... Painiopos (vah. kpl % alennus).... Luokkamerkki (, ja lk)... Mattotuomarimerkki... Poikapainin haarastusmerkki (kank.)... Poikapainin luokka merkki (metall.) SPL:n jäsenmerkki Suollen Painonnostoliitto : "Painonnosto" B. Nyberg Kilpailupöytäkirja (nide) Painonnostosäännöt.... lk taitomerkki.... lk taitomerkki.... lk taitomerkki Harrastajamerkki kg kerhon merkki... 0 kg kerhon mestarimerkki.... 0: - 4 : - SO: - 20: - 000: - 000: - 000: - 000: - 000: - 60: - 60: - 200: - SO: - SO: - 60: - 60: - SO: - 200: - SO: - SO: - 37S: - 3SO: - 300:' - 2S0: - SO: - 200: - Jokamiehen painonnostomerkki... "'.... Tuomarimerkki Suollen Pesäpalloliitto: Pesäpallon pelisäännöt (suom., ruots., engl.) Pesäpallo-opas.... Pelipöytäkirja (nide)... Mainosjuliste.... Poikien taitomerkki 20: -, Vihellyspilli.... Pp-usikka, alpakka Pp-usikka, hopea Suollen Poika- ja Tyttöur heiluliitto : 5 : - 5 0: - 0: - SO: - 7S: - : - 3 : - 4 : - 2S0: - 600: - Kunniakirja... : - Kotipihan Urheiluopas. 20: - Nuorten Urheilutoiminnan opas :- Voimisteluohjelmistoa poikajohtajille So: - Nuorten harjoituskortti. 20:- Nuorten kantakortti 20: - Poikien yleisurheilumerkin suorituskortti. : - Tyttöjen yleisurheilumerkin suorituskortti... : - Nuorten hiihtomerkin suorituskortti 3: - Nuorten urheilumerkki V lk : - SuoDen Pyör äilyliitto: Säännöt Selostus- ja yhteenvetokaavake Mainosjuliste.... lk merkki.... lk merkki.... lk merkki.... Harrastajamerkki Propagandamerkki : - : - 2S: - 200: - SO: - SO: - So: - 3 : - Suollen Suunnistanisliitto: Sääntökirjanen... 0:- Karttamerkkiselitykset. : -

12 0 \ Maanomistajan kunniakirja tekstillä ja ilman. 0 lo-vuotias RAST nid. 300 sido 500 Maalipöytäkirja (nide) : - Kilp.ailuih~ ilmoittautumiskortt.... 2: - Tuloslaskentakortit (60 kpl sarja) 50 : - Korttilaatikko : - Rastilippu (paperia) : - Suunnistusaapinen : - Ratamestarimerkki lk :- lk :- lk : - Suunnistuksen mestarimerkki Kultamerkki Hopeamerkki Pronssimerkki Kankaiset taitomerkit " " 250 : - 200: - 50 : - 0: - (kaikki luokat) : uorten valioluokan merkki 50 : - lk merkki 0: - lk " 0: - lk " 60: - kankaiset taitomerkit (kaikki luokat)... 0: - Harrastajamerkki, metallinen 5: -, 20: -,35: - Harrastajamerkki, kankainen Suunnistaja-lehti 95, 952,.9~3, 954, 955 sido a , 957 sido nid. a R ainat: 75: : : - 50: : - Suunnistuksen alkeet (659) : - Suunnistusopetus (65).000: Kartta ja kompassl (665) 500: Ratamestarikurssi (599).000: - Valmennus (636) : - Kilpailukorttikotelo... 50: - Tulosluettelokaavake... R atamestarirekisteröimiskaavake... ilm. ilm. Merkkitilauskaavake Kilpailulupa-anomuskaavake.... SuoDlen Uirnaliitto Uinti- ja hengenpelastustaidon opas Uimaliiton sääntöopas... Uimahypyt (Teräsvirta) Uirnakoulun päiväkirja (suom. ja ruots.)... Hyppykilpailun pistelaskutikku Vesipallo-ottelun pöytäkirja (nide)..... Uintikilpailun pöytäkirja (nide)... Kandidaatti- ja maisteritodistus (suom. ja ruots.) Hyppyjen arvostelunumerot (sarja) Uinnin kilpailusäännöt... Hyppysäännöt... Vesipallopelin säännöt... Uintikilpailumainos..... Vesipallomainos... Vesipallo Artex... Vihellyspilli Maisteri- ja kandidaattimerkki..... Kansanuintimerkki..... Koululaisten uintimerkki Lasten uintimerkki.... Mestariluokan taitomerkki, metallinen lk tai tom., met... lk " lk " " Taitomerkki, kank.... Primusmaisterimitali... Uimalasit... Uimaräpylät 650: -, Ponnahduslauta ilmo ilm. 200: - 0: - 0: - 0: - 50: - 50: - 50: - : : - 0: - 0: - 0: - 25: - 25: : : - 50: - 50: - 30 : - 30 : : - 200: - 50 : - 0: - 50 : - 00: - 600: - 00: - puinen :- aluminia :- Ponnahduslaudan siirtoteline, metallia : - Aluminilauta siirtotelineineen, mattoineen ja kiinnityspultteineen : - Uinti : - Suomen Uimaliiton 50-vuotisjulkaisu 500: -,2000: -,3000:- SuoDlen Urheiluliitto: Luokittelukortti..... Mainosjuliste... Mestaruuskilpailujen säännöt Kilpailujen järjestäjän muistio Sihteerin muistio... Maalipaikan muistio... Kilpailupöytäkirja (nide) Tulosluettelo (nide)... Jatkoluettelo (nide)..... Tuomari- ja lähettäjäkortti..... Pistelaskutaulukko Naisten pistelaskutaulukko... Urheilijan opas, K. Doherty, osaa (rajoitetusti)... Kuntoisuusmerkki Miesten lk urheilumerkki..... lk lk Naisten lk urheilum. " lk " " lk " SUL:n jäsenmerkki Luokittelumerkki, kankainen... 2 : - 20: - 30 : - 30 : - 50: - 50: : - 3 : - 30 : - : _ 3 00 : - 50 : - 20 : 20: 3 00 : : - 70 : 300 : 250 : 70 : 0: Yleisurheilu (vuosikirja) :- Yleisurheilumme maineen tieltä (SUL:n 50- V. historia :- SuoDlen Vohni.steluliitto: Miesten ja naisten taitovoimistelun arvosteluohjeet... FG:n arvosteluohjeet... Kilpailu- ja yhteenvetopöytäkirja (nide)... Taitovoimistelun arvostelu... Voimistelumerkkisäännöt Kunniakirja Mainosjuliste... "Piruetti" (pistelaskutikku).... Poikien kieppimerkki... " lk merkki. " lk merkki. Miesten kippimerkki... " lk merkki. " lk merkki. " lk merkki. Ylemmän asteen harrastusmerkki... Alemman asteen harrastusmerkki..., SVL:n jäsenmerkki.... Voimisteluhousut, valkoiset, pitkät... Vanhoja Voimistelun vuosikirjoja : - 20: - 50: - 60: - 50: - 30 : - 20: - 75: - 20: - 50: - 50: - 40 : - 0: - 50 : - 200: - 0: - 50: - 50 : : - 50: - 6

13 SSÄLLYSLUETTELO: Puheenjohtajan tervehdys Yleiskatsaus SVUL:n jäsenet Liittokokoukset V. Liittohallitus ja valiokunnat a. Liittohallituksen työvaliokunta b. Talousvaliokunta c. Järjestö- ja kasvatusasiainvaliokunta d. Naisten Keskustoimikunta V. SVUL:n keskustoimisto ja toiminnan hoito Keskustoimisto Kansliaosasto J ärjestö- ja kasvatusasiainvaliokunta Toiminnan hoito V. Jäsenliittojen ja piirien juhlia V. Suomen Urheilulehti V. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa... X. Jäsenliittojen ja piirien johto ja toiminta a. Toiminta-alat b. Jäsenliittojen johtoelimet c. Piirien johtoelimet d. Toiminnanjohtajat e. Jäsenseurojen ja benkilöjäsenten lukumäärä f. Koulutus- ja valistus toiminta Sivu

14 4 g. Kilpailutoiminta h. Taito- ja harrastusmerkkien suoritukset. Jäsenyys kansainvälisissä litoissa j. Edustukset pysyvissä kansainvälisissä elimissä k. Edustukset ja osanotto kansainvälisiin kongresseihin ja vastaaviin tilaisuuksiin SVUL :n, sen jäsenliittojen ja piirien julkaisutoiminta..... X. Talousasiat X. SVUL:n tilinpäätös X. Vuonna 957 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit X. Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 957 SVUL:n ansiomerkkien ja plakettien säännöt : Myyntiluettelo Elokuvaluettelo SUOMEN VOMSTELU JA URHELULDTON FLMPALVELU SVUL ja sen jäsenliitot päättivät perustaa oman filmipalvelun ja on tämä toiminut siitä lähtien. SVUL:n filmipalvelu huolehtii kaikkien jäsenliittojensa filmeistä, vuokraa niitä ja huolehtii (mahdollisuutensa mukaan) filmien kunnossa pitämisestä. Koska filmien kysyntä on suuri, on syytä, että tilaukset tehdään hyvissä ajoin, mielummin n. 2 viikkoa ennen esitysaikaa ja mielummin kirjallisesti. Tilaukset lähetetään osoitteella: SVUL:n filmipalvelu,, Box. 35 (tai Yrjönk. 2 b). Tilauksesta pitää ilmetä, milloin filmejä esitetään, varsinkin jos on kyseessä useammasta esityskerrasta. (Pelkkä tilaaminen, missä ei ole mainittu esitysaikaa, ei riitä). Myöskin on tilauksessa mainittava filmin nimi, tai vastaava järjestysnumero, joka ilmenee allaolevasta luettelosta, vastaanottajan nimi ja osoite ja siinä tapauksessa, että las'ku on lähetettävä muualle, kenelle se on toimitettava. Kaikista filmeistä peritään mk 300:- per esityskerta ja filmi (kela). Poikkeuksena on muutama Uimaliiton filmi, jotka luettelossa on merkitty tähdellä. Kaikki filmit ovat 6 m/m kaitakopioita. TLAAJA:. Huolehdi siitä, että kone, jolla esität filmi n, on e h d 0 tt 0 m a s t i kunnossa. 2. Muista, että samaa filmiä käyttävät muutkin, joten käsittele filmiä varoen. 3. Mikäli filmi särkyy, eikä Si nulla ole kunnollisia korjausvälineitä, älä t ee filmille mitään, vaan ilmoita palauttaessasi asiasta. 4. P i lalle menneestä filmistä peritään korvaus siltä, jonka käytössä pilaantuminen on tapahtunut. 5. Palauta filmit määräaikana, sillä kopioiden määrä on rajoitettu ja käyttäjiä on paljon. 6. Esitä mahdolliset huonwutukset kirjallisesti jokaisen filmin mukana kulkev assa esitysluettelossa tätä asiaa varten v aratussa sarakkeessa. 7. flmoita aina esityskertojen Zt~ku ja yleisömäärä, täytä siis esi tysluettelo ja palauta se filmi n kanssa. PALAUTA FLM AJOEJSA. HUOLEHD HYVN FLMSTÄ. ÄLÄ UNOHDA KAAV AKETT A.

15 SVUL:n filmipalvelun hallussa on per seuraavat 6 m/m kopiot: Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto N:o Filmin nimi Reipas-rehti-ryhdikäs (2 kop.) Suomen urheilun isä (2 kop.) Suurkisat 947 (2 kop.) Suurkisat Suurkisat kutsuvat (2 kop.).. Suomen Suurikisat Ää.ni/Mykkä. ÄÄni Pituus mln. 2 min. 20 (Väri) (Väri) 54 Mäenla-sku, Puijo Puijo ja Salpausselkä ja 266 Hiihdon perusteet (2 kop.) 265 ja 267 Hiihdon perusteet (2 kop.) tävaltalainen pujottelutekn MM-kisat MM-kisat SM-Salpausselkä + Holmenkollen ÄÄni My;kkä '.. n Suomen Jääkiekkoliitto 249 Jää.kie!kko-opetusta (ammattilaisjoukkueet) Mykkä 250 Hot iee (ammattilaisjoukkueet) ÄÄni 25 Jääkiekkoilun MM-<kisat min. 20 Suomen Hiihtoliitto ja Hiihto, talvinen urheilu..... Salpausselkä Pujottelu Olympia -4 (3 kop.) Pujottelu Turengissa Pujottelu: Turerilld-44, Puijo-44, Ounasvaara Syysvalmennus (3 kop.)..... SM, Kokkola ja Ounasvaara -52 (2 kop.) Kilpaladuilla 953 (2 kop.).... Kilpaladuilla 954 (2 kop.).... Swerdlowskin kisat -54 (2 kop.) Falunin MM-kisat 954 (2 kop.) Ruots. pituushiihtotekn Ruots. hiihtotekn..... Ranskalainen pujottelutekn... Hiihtotekn. ( Cor,tina~55) (2 k.) Hiihtotekn. (Suomesta) 33 k.) Opi oikein hiihtämään.... Armeijan hiihto-opetusta Oberstdorfin kotkat (2 kop.).. Suomalainen mäenlasku (2 k.) Nuorten mäenlaskutekn. (3 k.) ÄÄni.. Mykkä.. ÄÄni My,kkä.. ÄÄni My kkä ÄÄni.. My.kkä min mm. Suomen Koripallo- ja Lentopalloliitto 26 Amerikkalainen koripallofilmi (otteluvälähdyksiä) ÄÄni 35 min. 269 Tshekkiläinen lentopallo-opetusfilmi. " ".., Tshekkiläinen koripalloilun alkeisopetusfilmi (3 osaa) n

16 Suomen Kä-sipalloliitto 277 Käsipallo-opetusta Mykkä 25 mm Kansain väl. suurott. (täsaksa H:ssä Suomen vuoro. Suomi-Ruotsi PM-nyrkkeilyt Romanialaisnyrkkeilyt ÄÄni 'J min. 2 Suomen Luisteluliitto 70 MM-luistelu 953, päivä 7 MM-luistelu 953, päivä 72 MM-luistelu EM-luist välähdys olymp. luist , MM-luistelu 95 X MM ÄÄni Mykkä Ääni min Suomen Painiliitto VaJpaaJpainin opetusfilmi.... Päivä painileirillä.... Suomi-Ruotsi 95 (Suomen palli nousee) Suomi-Ruotsi ÄÄni 6 min. 9 2 Suomen Nyrkkeilyliitto Puukottelu pois.... Knockout thrills Louis-Conn ja Louis-Baer.. Golden Gloves Zale-Graziano..... Louis-Walcott Nyrkk. SM-.kilpailut Nyrk:k. SM-kilpailut 943 ja 945 Suom. ammattinyrkkeilijöitä.. Suomi-Ruotsi Helsingissä 945 Nyrkkeilyott. H:gissä Suomi-Ruotsi Jugoslavialaisnyl"lkkeilyt Suomi-Tshekkoslovakia 955 Suomi-Saksa Suomi-Puola 955 (2 kop.).. Mykkä.. ÄÄni min Suomen Painonnostoliitto 95 MM-kilpailut. Wienissä EM-kilpailut Helsingissä ÄÄni min. 9

17 Suomen Pesäpalloliitto Suomen Suunnistamisliitto 9-92 Polvesta polveen (3 kop.)... ja 275a Pesäpallo, Suomen kansallisja 276 peli (3 kop.) Suomen Poika- ja Tyttöurheiluliitto 2-3 Nuoriso oikeille teille (2 kop.) 4 Ole pelastaja (Hengenpelastusfilmi).... "... 5 Opi pelastamaan (Nielsen menetelmä) ja 252 Metsäikylän Jdsailijat (2 kop.) 7 ja 253 Metsäkylän kisailijat (2 kop.) ÄÄni ÄÄni 2 min. 2 min. Mykkä 3 ÄÄni 2 57 Suunnistamaan - Opi kartan salaisuudet K~rtan ja kompassin parissa.. 59 Eri kilpailuista Väläh. olympiakisoista 952, SM ja maa-ott Retki tuntureille Viestikilp. Lahdessa, SM ja 63 SSLM SSL:n -vuotisjuhla + kilp. katsaus Koul.kisat, Jukolan viesti, koulutt. kokeilevat, nuorten viesti SM ja maa-ott. näkymiä JUikolan viesti, SSLM Maa-ott. leiri, 5 pnk:n viesti JUikolan viesti SM + Jukolan viesti Mykkä. min. (Väri) 5 (Väri) 9 9 (Väri) 5 (Väri) (Väri) 9 (Väri) 20 (Väri) 2 (Väri) 6 (Väri) 2 (Väri) 4 (Väri) (Väri) Suomen Uimaliitto Suomen Pyöräilyliitto 74 Pyöräily, olympia 95 osa Mykkä 5 min. 75 Pyöräily, olympia 952 osa 76 Pyöräily, olympia 952 osa.. 77 SPyL:n mestaruuskilpailut *) Opi uimaan (2 kop.).... *) Älä huku (2!kQP.) *) Lär dig simma.... *) prunkna ej :.... *) Ole pelastaja (2 kop.).... *) Pelasta keinuttamalla (2 k.) Osaatko uida?.... Vetehiset veiklkasilla (PM-uinnit H:ssä, -49) 2 kop.)..... Urheilun kauneuskuningatar (hypyt).... Vesipalloilua.... Plumpsis (A vanto-uinnanäytös -47) ÄÄni 9 min

18 24 Mikki ja jättiläinen (piirr.).. ÄÄni 25 MiJkJti r atsastaa (piirr.) Mikin iti}qkasota (piirr.) Mikki lentäjänä (piirr.) Mikki ikääpiöiden maassa (piir.) 29 Värien ja suoritusten kauneutta olympi:a-altaassa Mykkä 220 *) Kansanui:nnit - u:ijmataitosi kuntoikoe (v. -53) ÄÄni 222 Opi uimahypyt *) Bliv livräddare EM-954 Torinossa Härveli matkustaa (hy;pp. turistimatka Torinoon) *) Jäljet johtavat (Jäätietouskuva) (3 kop.) ) Suven suuri huvi (2 kop.) Suomi-Ruotsi uinnissa osa Suomi-Ruotsi uinnissa 956 osa SM-uintien pärkeitä Ui:malhyppaäjäv:aliot Wienissä Opi ikrooliuinti Opi selkäuinti Opi rintauinti Opi pehosuinti *) Tälhdellä melkittyjen filmien vuokra on mlk 0:- per esityskerta ja filmi. Suomen Urheiluliitto Lauritsalan kansainvälldlp. -55 Mykkä 2 TuUL:n amerikk. kilp Kilp.tapahtumia SM-kilpailut Porissa Sekal. Landy, SM Sekal. kesän 956:n kilpailuista 7 ja 4 SM-kilpailut Lahdessa 956 (2 kap.) min (Väri) 9 2 (Väri) 3 min Seka!. tekniiikkaikuvia Op.filmi (moukari, korkeus, kiekko, keihäs)..... Ken Daherthy, Univers. of Penn SeiväShy;pyn harj.kuvia Kuula, kiekko (esitt. Fuchs).. Berliinin kiso!ien maraton (japanilainen) Olympia alkupala..... Olympiakisat 952, naiset.... Naisten lajit olympia -52 osa Naisten lajit olympia -52 osa EM-kilp. Oslo 946 osa.... EM-kilp. Oslo 946 osa EM-kilp. Oslo 946 osa.... EM-<kilp. Oslo 946 V osa.... EM~kilp. Bryssel 950 osa EM-kilp. Bryssel 950 osa EM-kilp. Bryssel 950 osa EM~kilp. Bryssel 950 V osa EM-kilp. Bryssel 950 V osa.. EM-ikilp. Bern EM-kilp. Bern osa.. EM-kil. Bern 954 osa EM..,kilp. Bern 954 V osa EM-kilp. Bern 954 V osa Suomi-Tanska 945 osa Suomi-Tanska 945 osa Suomi-Tanska Pohjolar--USA Pohjola-USA Poh~ola-USA Pohjola-USA 949 V.... Suomi-Jugoslavia Suom. urheilijoita Jugoslaviassa Jugoslavia-Suomi Suomi-Uikari Suomi-Ranska 953 osa.... Suomi-Ranska Saksa-Suomi 955 osa.... Saksa-Suomi 955 osa.... Suomi-Saksa ja Suomi-Unikari Suomi-Saksa Suomi-Ruotsi Suomi-Ruotsi Ruotsi-Suomi Ruotsi-Suomi Suomi-Ruotsi Suomi-Ruotsi 956 päivä.. ÄÄni Mykkä " ÄÄni " Mykkä ÄÄni " Mykkä ÄÄni " " Mykkä ÄÄni MY'kkä ÄÄni 9 min

19 7 72, 6 ja Suomi- Ruotsi -53, Suomi-Jugoslav Suomi- Ruotsi 956 ja (3 kop.) Suomi-Unlkari 957 (2 kop.)., Suomi-Unkari 957 (2 kop.).. Suomi-Ruotsi Suomi-Ranska Suomi-Unkari 957 (2 kop.) Suomi-Saksa 957 (2 kop.).. Suomi-Saksa 957 (4 kop.)., Ruotsi-Suomi Olympiakisat 952, miehet osa Olympiakisat 952, miehet osa Suomi-Saksa Suomi-Saksa 957 (2 kop.).. ÄÄni " Mykkä " ÄÄni 9 min Olymp MM-3 ja -50, pakoll. (miehet) Mykkä 56 Suom. Voimistelupäivät Turengissa Suomi-Saksa Ylläolevien filmien lisäksi on vielä saatavissa seuraavat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitolle kuuluvat filmit: 2 min. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto " Suomen VoimisteluliiUo Rekki Nojapuut (2 kop.) Saksa-Japani Suomi-Neuvostoliitto Kaarien varassa Taitoa ja kuntoa Suomi-Unlkari-Tshekkoslov. osa Suomi-Unkari- Tshekkoslov. osa Varsovan kansainväl. kilp. 957 Olympia 952 pakolliset (miehet ja naiset) MM-kilp. 954 pakol. (miehet ja naiset) Olymp. -56 ja MM -5 miesten palkoll Olymp. -56 ja MM -5 naisten pakoll Gymnaestrada osa Gymnaestrada osa ÄÄni Mykkä " ÄÄni " " Mykkä min * ) Koko Palldoa ui..... * ) Kansanuinnit - uima taitosi kuntokoe * ) Oletko Sinä?.... * ) Ole pelastaja (2 kop.).... * ) PeastuSkeinu - pelas ta,ja elämään * ) Pelasta keinuttamalla.... * ) Bliv livräddare * ) Opettaja opettaa kesälläkin (2 kop.) * ) Tähdellä merkittyjen filmien vuokra on mk 0:- per esityskerta ja filmi. ÄÄni min. 9

20 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton TOMNTAKERTOMUS 95

---- o xn a i s uu s t a s e 3 I. I 2. I958. Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet. Piirivero (mk) Jäsenmäärä

---- o xn a i s uu s t a s e 3 I. I 2. I958. Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet. Piirivero (mk) Jäsenmäärä 62 Ylimääräisessä liittokokouksessa vahvistettiin seurojen piiriveroperusteet seuraaviksi: Jäsenmäärä 3-0 1-200 201-500 501-00 01 - XI. SVUL:n tilinpäätös 3I. I'-t. I95 Tulostase Piirivero (mk) 250-700

Lisätiedot

XIII. Loppusanat. Kallio Kotkas Pääsihteeri. Akseli Kaskela Puheenj ohtaja. Pronssinen plaketti

XIII. Loppusanat. Kallio Kotkas Pääsihteeri. Akseli Kaskela Puheenj ohtaja. Pronssinen plaketti XII. Vuonna 11, myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Karvonen, Kaarlo Taisto Maljanen, Johan Aatto. Nappari, Jukka Aleksanteri Ojala, Hannes Forsell, Einari Hakulinen, Sulo Huuskonen, Arvi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka-

Taulukko n:o 7. Taulukko n:o 8. SVUL:n filmipalvelun toiminta 1970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- ~... ~.-- -- Taulukko n:o 7. Liitto Taulukko n:o. SVUL:n filmipalvelun toiminta 970 Liittojen rekisteröidyt palkinto- ja erotuomarit sekä toimitsijat Luokka- Liitto Esityskertoja Katsojamäärä merkki- Kv.A,Ilk.!

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

-Ul - = -fil. -= o ~ '"' S :~ ...

-Ul - = -fil. -= o ~ '' S :~ ... 46 47 f) Koulutus- ja valistustoiminta Jäsenliittojen ja piirien 'koulutus- ja valistustoiminta oli kertomusvuonna luonteeltaan samaa kuin vuonna 1954. Jäsenliitot kiinnittivät koulutuksessaan päähuomion

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki.

ANSIOMERKKISÄÄNNÖT SUOMEN SALIBANDYLIITON HUOMIONOSOITUKSET. Kunniajäsen. Hopeinen ansiomerkki Seuratoiminnan kultainen ansiomerkki. ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Salibandyliitto ry:n huomionosoituksia voidaan myöntää henkilöille, seuroille tai muille yhteisöille, jotka ovat edistäneet liiton ja/tai alueiden toimintaa ja/tai muuten toimineet

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja

SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa , ja SUOMEN URHELULIITTO ry:n HUOMIONOSOITUSSÄÄNNÖT Hyväksytty SUL hallituksen kokouksissa 2.10.2008, 15.12.2012 ja 20.11.2015. 1 Suomen Urheiluliiton ansiomerkki, levyke, mitali ja standaari kotimaisille ja

Lisätiedot

Hollolan Nastan Hollolan Heitot 11,06,2016 Kukonkoivun kentällä. Naisten tulokset

Hollolan Nastan Hollolan Heitot 11,06,2016 Kukonkoivun kentällä. Naisten tulokset Hollolan Nastan Hollolan Heitot 11,06,2016 Kukonkoivun kentällä Naisten tulokset N-35 MOUKARI 1 Anu Virtanen Hämeen Tarmo 25,79 N-55 MOUKARI 1 Mirja Kokko LahtiSport 35+ 41,55 2 Kerstin Backman LahtiSport

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia:

Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia: ANSIOMERKKISÄÄNNÖT Suomen Jääkiekkoliiton tai sen seurojen hyväksi tehdystä toiminnasta voidaan henkilöille ja yhteisöille myöntää seuraavia huomionosoituksia: Kultainen ansioristi Kunniapuheenjohtaja

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3

1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0 64,8 18,5 19,0 18,5 19,0 19,0 56,5 121,3 64,0 60,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 56,0 116,0 237,3 Pienmäen SM-kilpailu Tekn.asiantjaSeppo Hiltunen K 64 Arv.tuomari Esko Venäläinen JHS ry Tuomarit - C - Pekka Heikkinen - E - Pertti Laaksonen Pit.kerroin +/ 2,4 1 9 Lappi Arttu Puijon Hiihtoseura 66,0

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ

C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ 1. YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry myöntää esityksestä

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

2. Lipun käytöstä päättäminen Yhdistyksen lipun käyttämisestä julkisissa tilaisuuksissa määrää hallitus.

2. Lipun käytöstä päättäminen Yhdistyksen lipun käyttämisestä julkisissa tilaisuuksissa määrää hallitus. HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N LIPPU- JA MERKKIOHJESÄÄNTÖ I YHDISTYKSEN LIPPU 1. Lipun värit ja mitat Yhdistyksen lippu on pohjaväriltään vihreä, jossa on kullanvärinen yhdistyksen merkki.

Lisätiedot

HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ

HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ HUOMIONOSOITUSJÄRJESTELMÄ Suomen Urheiluliitto ry Opetusministeriö Kunniamerkki (KM) - kunniapuheenjohtaja - kunniajäsen - arvokisamenestys Kultainen ansiomerkki ruusukkein (KAR) - liitto,- piiri- tai

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella.

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella. RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 1.3.2008 RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt,

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

LIITE 2 (Päivitetty )

LIITE 2 (Päivitetty ) 1 LIITE 2 (Päivitetty 07.12.2015) SUOMEN MOOTTORILIITON MYÖNTÄMÄT AJAJAMERKIT JA ANSIOMERKIT HLMK:N JÄSENILLE SEKÄ HML:N KAUPUNGIN JA SML:N MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET HLMK:LLE JA SEN JÄSENILLE Huom. Alla olevat

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste

RHY:n kilpailu - Tuloskooste RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran 288 (24:09) 244 (-5m/-23m) 594 (99) 1126 2. Kuivalainen

Lisätiedot

TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY LIPPU-, NAUHA- JA MERKKIOHJESÄÄNTÖ

TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY LIPPU-, NAUHA- JA MERKKIOHJESÄÄNTÖ TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY LIPPU-, NAUHA- JA MERKKIOHJESÄÄNTÖ Lippu-, nauha- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu yhdistyksen tunnukset ja huomionosoitukset sekä määrätään niiden myöntämisestä

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4

Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4 Sarja 35-V/K47, ilmoittautuneita 4, loppuun suorittaneita 4 Pasi Kähkölä 1 733 Haukiputaan Veikot Janne Heinonen 2 734 Janakkalan Jana Erkki Ahtianinen 3 731 Kaustisen Pohjan-Veikot Teuvo Nuutinen 4 732

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö

Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisohjesääntö Aliupseeriliitto ry:n palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet liiton tarkoitusperien

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot