3 Kiinteistöjen isännöinti, rakennuttaminen ja korjaukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus... 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Kiinteistöjen isännöinti, rakennuttaminen ja korjaukset... 2. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus... 16"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuokraustoiminta Asuntojen vuokraus Asiakaspalvelu ja asiakastiedottaminen Kiinteistöjen isännöinti, rakennuttaminen ja korjaukset Henkilöstö Talous Tunnuslukuja Valtuuskunta ja hallitus Valtuuskunta Hallitus Tilintarkastajat... 6 Tuloslaskelma... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma Liitetiedot...11 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastusmerkintä... 16

3 TOIMINTAKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) ydinliiketoiminta-alueita ovat opiskelijaasuntojen rakennuttaminen, opiskelijakiinteistöjen ylläpito ja opiskelija-asuntojen vuokraus. Hallituksen ja johdon yhteistyönä vuonna 2004 syntynyt liiketoimintojen kehittämisstrategia (VISIO 2014) toimi viitekehyksenä vuoden 2005 toiminnalle. Myös PSOASin organisaatio on kiinnitetty tämän strategian mukaisesti. Toimintakautena PSOASin palveluksessa oli keskimäärin 19 henkilöä. Vision ja strategian painopiste on asiakaspalvelun laadussa ja opiskelija-asumisosaamisen kasvattamisessa. Tämä näkyy kaikissa asiakaspalvelu- ja kiinteistöhuollon toiminnoissa. Viestinnällisen ilmeen uusiminen keväällä 2005 on osa uutta strategiaa. Uusitun graafisen ilmeen tavoitteena on varmistaa, että Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön viestinnän visuaalinen ilme on selkeä, yksiselitteinen ja laadukas. Uusi ilme koskettaa kaikkea ulkoista viestintää ja toimistomateriaalia. Uudella ilmeellä halutaan viestiä nuorekasta palveluajatteluamme ja samalla korostaa PSOASin tahtoa olla johtava opiskelija-asumisen osaaja markkinaalueellaan. Teemme työtä sen eteen, että PSOASista on hyvä maine opiskelijoiden asumistarpeiden ratkaisijana ja asiakkailla on selkeä kuva meistä asumispalvelujen laaja-alaisena asiantuntijaorganisaationa. Strategiaa toteutettaessa konsernirakennetta kevennettiin. Heinäkuussa PSOAS möi omistamansa rakennusliikkeen Oulun OKT Oy:n koko osakekannan toimivalle johdolle ja kiinteistöhuoltoyrityksen Oulun Kiinteistötaito Oy:n RTK-Palvelu Oy:lle. Molemmissa kaupoissa koko noin 100 hengen henkilöstö siirtyi ostajayhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Koska kiinteistöhuollon palvelut ostetaan entistä laajemmin muilta alan yrityksiltä, kiinnitämme erityistä huomiota yhteistyön toimivuuteen. Haluamme rakentaa pitkiä yhteisiin laatutavoitteisiin sitoutuvia kumppanuussuhteita. Talouden osalta keskeistä on hyvän käyttöasteen ja hoitokatteen säilyttäminen läpi vuoden. Myynnillisesti suurin haaste ajoittuu loppukevään ja kesän kuukausiin. Vapaaksi tulevia asuntoja tarjottiin aktiivisesti ja asuntojen käyttöaste saatiin pidettyä erittäin korkealla tasolla läpi vuoden. Asuntojen keskimääräinen käyttöaste oli 98,77 (v ,96%) eli hieman heikompi kuin edellisvuonna. Oulun voimakkaasti kasvaneet vuokra-asuntomarkkinat ja kysynnän keskittyminen yksiöihin ja pieniin kaksioihin näkyivät jo loppuvuoden käyttöasteissa. Tulevan vuoden haasteena on yhteisasumisen houkuttelevuuden parantaminen. Keväällä tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan verkkopalvelut ja niiden toimivuus ovat lisääntyvissä määrin tärkeä opiskelija-asumisen laatuun vaikuttava tekijä. PSOASin asiakkaille tarjoamien verkkopalvelujen (CampusBaana) laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Vuoden 2005 aikana tehtiin operaattorin kanssa jatkoyhteistyösopimus. Talousstrategian tavoitteena on luoda vakautta ja pitkäjänteisyyttä PSOASin taloudenhoitoon. Kestävän kehityksen talousstrategia mahdollistaa ydinliiketoimintojen tasaisen ja vakaan kehittämisen. Talousstrategian keskeinen viesti on vahva talous. Tähän pyritään hallitulla vuokratasolla, hyvän hoitokatteen säilyttämisellä, tehokkailla päivittäisrutiineilla ja suunnitelmallisella investointipolitiikalla. PSOASin johto ja hallitus ovat seuranneet aktiivisesti talouden ja korkotason kehitystä. Vuoden aikana tehtiin päätös korkosuojauksista osalle lainakantaa ja päätös toteutettiin muuttamalla sovitut lainat kiinteäkorkoisiksi seuraavan viiden vuoden ajalle. Kustannuksista sähkö-, vesi- ja lämmityskustannusten kehittyminen ovat tarkassa seurannassa ja ne nähdään

4 2 Vuokraustoiminta 2.1 Asuntojen vuokraus riskitekijöiksi vakaan talouskehityksen kannalta. Sähkön osalta vakautta pyritään rakentamaan usealle vuodelle ulottuvien ostosopimusten avulla. Vuokrien määritysprojekti saatiin toteutettua vuoden aikana. Projektin tuloksena osaan asuntokantaa tehtiin suunnitelma vuokrien oikeudenmukaistamiseksi ja tehtiin päätös keskimäärin 0,17 /m2 vuokrankorotuksesta vuodelle Kuluneen vuoden aikana asuntojen vuokriin ei tehty muutoksia. Vuoden taloudellinen tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Tämä johtui tehdyistä yrityskaupoista. PSOAS tarjosi vuoden lopussa 542 yksiötä, 981 perhe- ja boksiasuntoa. Asuntopaikkoja oli Luvut sisältävät Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkösen asunnot. Vuoden aikana käsiteltiin asuntohakemusta. Uusia vuokrasopimuksia asuntotoimistossa solmittiin yhteensä kappaletta. Luku sisältää PSOAS-asunnot Oy:n vuokrasopimukset 167 kpl sekä PSOASin isännöimän Domus Botnica-säätiön vuokrasopimukset 39 kappaletta. PSOASin keskimääräinen käyttöaste oli 98,77 %. Käyttöaste keväällä 99,05 % (2004: 98,82 %), kesällä 97,64 % (2004: 98,09 %) ja syksyllä 99,26 (2004: 99,78 %). 2.2 Asiakaspalvelu ja asiakastiedottaminen Asuntotoimistossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin kahdeksan henkilöä. Vuokranvalvonnan tehtäviä siirrettiin taloushallintoon ja oikeudellinen perintä ulkoistettiin loppuvuodesta Intrum Justitialle. Näin saatiin asiakaspalveluun lisäresursseja yhden henkilön lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen. Asuntojen tarjoaminen toimintavuonna oli huomattavasti haasteellisempaa johtuen yleisestä markkinatilanteesta. Asiakaspalveluun kiinnitettiin huomiota. Asiakkailta kysyttiin mielipidettä asuntotoimiston palvelusta. Kysyttyjä asioita olivat henkilökunnan palvelualttius, ystävällisyys ja joustavuus, asiantuntemus ja ammattitaito sekä asiakkaan mielikuva puhelinpalvelusta. Kyselyssä mitattiin henkilökunnan palvelualttiutta, mikä sai kiitettävän arvosanan 4,52 arvoasteikolla 1-5. Asiakkaita tiedotettiin vapaista asunnoista nettisivuilla. Uudet aloittavat opiskelijat pyrittiin huomioimaan tiedottamisessa erityisesti siten, että olimme mukana aloittaville opiskelijoille järjestettävissä tilaisuuksissa (Abi-päivät) ja lisäsimme näkyvyyttä opiskelijoille suunnatuissa julkaisuissa. 3 Kiinteistöjen isännöinti rakennuttaminen ja korjaukset Rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon osalta PSOAS haluaa tuottaa asumisviihtyvyydeltään, turvallisuudeltaan ja maisemaltaan hyvää kaupunkirakennetta. Viestimme myös asiakkaillemme, että vastuu elinympäristön parantamisesta kuuluu meille kaikille. Opiskelija-asuntojen lisärakentaminen perustuu opiskelija-asumistarpeeseen. Määrääviä tekijöitä ovat mm. Oulun seudun opiskelijamäärien muutokset, Oulun houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana kotimaisille sekä ulkomaalaisille opiskelijoille ja alueen vuokra-asuntotuotanto tarkastelujaksolla. Toimintavuonna käynnistyi uudiskohde Peltolan kaupunginosaan (PSOAS 24). Uudiskohde käsittää kaksi pienkerrostaloa ja tarjoaa asunnon 91 opiskelijalle. Kohteen on määrä valmistua elokuussa Vuoden 2005 aikana käynnistyi Yliopistokadulla sijaitsevien kahdeksan rakennuksen peruskorjaussuunnittelu. Työt käynnistyvät toukokuussa (17)

5 Alueisännöinnin piiriin kuului toimintakertomusvuoden aikana kaikki PSOASin omat asuntokohteet sekä tytäryhtiöt PSOAS-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen. Asuntopaikkoja näissä kohteissa oli vuoden lopussa PSOAS hoiti isännöinnin myös Domus Botnica-säätiön Toivoniemessä sijaitsevan opiskelija-asuntokiinteistön osalta. Kuluvan vuoden aikana tehdään elinkaariajatteluun perustuva selvitys kiinteistöjen tilasta ja korjaustarpeista. Pitkän aikaulottuvuuden myötä uskomme lopputuloksena syntyvän mallin auttavan myös pitkän aikavälin taloussuunnittelua. 4 Henkilöstö Vuonna 2005 Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön palveluksessa oli keskimäärin 19 henkilöä. Alueisännöitsijä Martti Määttä jäi eläkkeelle toimintavuoden helmikuussa. Hän oli PSOASin palveluksessa eri tehtävissä yhteensä yli 30 vuotta. Antti Rantasuomela aloitti isännöitsijän tehtävät ensisijaisina vastuualueinaan Linnanmaan ja Syynimaan alueet. Henkilökunnan koulutuksessa painotettiin asiakaspalvelun kehittämistä. Henkilökuntaa kannustettiin ylläpitämään kuntoaan mm. kannustamalla omatoimiseen liikuntaharrastukseen ja järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia. 5 Talous Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö konserniin kuuluvat emoyhtiö PSOASin lisäksi tytäryhtiöt PSOAS-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen sekä PSOAS-asunnot Oy:n tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Vanhantullinkatu 4 sekä Kiinteistö Oy Kemin Lippulaiva. Lisäksi konserniin kuuluvat osakkuusyritykset Kiinteistö Oy Puistomanne ja Oy Y-Daatta. Konsernin liikevaihto oli euroa. Hoitokate oli euroa, % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisia poistoja konsernissa tehtiin euroa. Tilikauden voittoa muodostui euroa. Emoyhtiön liikevaihto oli euroa, edellisenä vuonna liikevaihto oli euroa. Muut kiinteistön tuotot olivat euroa. Lukuun sisältyy muun muassa liiketoiminnan myyntivoittoa. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat euroa. Vertailuvuoden lukua kasvatti etueläkevakuutuksesta johtuvan vastuun kirjaaminen kuluksi. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli euroa. Hoitokulujen määrä oli euroa, vuonna 2005 luku oli euroa. Säästöä edelliseen vuoteen nähden saavutettiin lämmityksen, veden, sähkön, vuokrien ja korjauskulujen osalta. Luottotappioita kirjattiin euroa. Hoitokatetta kertyi euroa, % liikevaihdosta. Hoitokatetta kasvattivat poikkeukselliset erät muissa tuotoissa sekä hoitokuluissa saavutetut säästöt. Vertailuvuoden hoitokatetta euroa, % liikevaihdosta, pienensi pakollisen varauksen muodostamisesta johtuva kulukirjaus henkilöstökuluissa. Osinkotuottoja saatiin euroa, edellisenä vuonna euroa. Korkokuluja maksettiin euroa, euroa edellisvuotta vähemmän. Lainojen lyhennyksiin käytettiin euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui euroa. Kertomusvuoden aikana purettiin vanhoja asuintalovarauksia euroa. 3 (17)

6 6 Tunnuslukuja PSOASin liikevaihto milj PSOASin omavaraisuusasteprosentti Asuntopaikkojen lukumäärä (17)

7 ASUNTOTYYPIT KIMPPAKÄMPPIÄ YKSIÖITÄ PERHEASUNTOJA ASUNNOT ALUEITTAIN Linnanmaa Kaijonharju Syynimaa Virkailijakylä Välkkylä Peltola Toppila Rajakylä Alppila Keskusta 5 (17)

8 7 Valtuuskunta ja hallitus 7.1 Valtuuskunta Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnassa on kahdeksantoista jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2005: KAUSI Varsinainen jäsen Varajäsen Yhteisö Lamminpää Kaisa Rytky Tuomas OYY Rasmus Tero Heilala Veikko OYY Tikanmäki Matti Ahlste'n Lauri OYY Koskimaa Mikko Halunen Kimmo OYY Korva Hannu Hummastenniemi Niko OYY Riitahuhta Heikki Yliniemi Outi OYY Kurttila Jouni Olsbo-Rusanen Marja-Leena Oulun Tarumaa Aarne Eriksson Seppo Oulun Järnfors Janne Aho Pekka asukkaiden KAUSI Varsinainen jäsen Varajäsen Yhteisö Nuortimo Elina Kerätär Juha OYY Kononen Harri Vähäsöyrinki Anu OYY Ylinampa Kati Kuivalainen Hannu OYY Haapala Teemu Lukkarila Anne OYY Paakkolanvaara Mikko, Koivulampi Kirsti OYY saakka Jokinen Pasi Honkala Matti OYY Pajulampi Pentti Keinänen Jorma Domus Lantto Vilho Suhonen Esko Oulun Tervonen Ville Kilpinen Jarno asukkaiden Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Tero Rasmus ja varapuheenjohtajana Mikko Koskimaa. Valtuuskunta kokoontui kolme kertaa. 6 (17)

9 7.2 Hallitus Hallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenet vuonna 2005: TOIMIKAUSI Tuppurainen Yrjö Virtanen Esa Vatja Heidi, alkaen Oulun yliopisto TOIMIKAUSI Autio Kaija, alkaen Liisanantti Ville Pyörälä Pirjo Rasi Mikko asukkaiden edustaja Oulun kaupunki TOIMIKAUSI Hiljanen Mikko Onkalo Juhani Paakkolanvaara Mikko, alkaen Rautio Markku, saakka Sorvisto Paavo asukkaiden edustaja Oulun kaupunki Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2005 toimi saakka Markku Rautio ja alkaen Ville Liisanantti. Varapuheenjohtajana oli Ville Liisanantti saakka. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. 7.3 Tilintarkastajat Varsinaiset KHT Tapio Raappana KHT Jari Karppinen Varatilintarkastajat KHT Pirkko Lauste KHT Rauno Sipilä Valvontatilintarkastusta hoitivat tilintarkastusyhteisö KPMG-Wideri Oy ja Ernst & Young Oy. Asukkaiden nimeämänä valvojana toimi Johanna Rahkala. 7 (17)

10 Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , , ,54 Käyttökorvaukset , , ,29 Liikevaihto yhteensä , , ,83 Muut kiinteistön tuotot , , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,62 Muut henkilösivukulut , , , , , ,92 Poistot ja arvonalentumiset Poistot , , ,24 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,49 Käyttö ja huolto , , ,70 Ulkoalueiden huolto 9 404, , ,45 Siivous , , ,67 Lämmitys , , ,22 Vesi ja jätevesi , , ,31 Sähkö , , ,15 Jätehuolto , , ,39 Vahinkovakuutukset , , ,18 Vuokrat , , ,18 Kiinteistövero , , ,53 Korjaukset , , ,18 Muut hoitokulut , , , , , ,36 Luottotappiot , , , , , ,85 LIIKEVOITTO , , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , , ,21 Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,71 Korkokulut , , ,61 Muut rahoituskulut , , ,41 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , , , ,10 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA , , ,74 VEROJA Tilinpäätössiirrot: Vapaaehtoisten varausten muutos 0, , ,00 Laskennallinen verovelka ,98 TILIKAUDEN VOITTO , , ,74 8 (17)

11 Konserni Emoyhtiö TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,54 Liittymismaksut , , ,72 Rakennukset ja rakennelmat , , ,12 Koneet ja kalusto , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet , , ,36 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,16 Konserniaktiiva , , , ,86 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, , ,36 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , ,13 Muut osakkeet ja osuudet , , ,59 Muut saamiset , , , , , ,85 Pysyvät vastaavat yhteensä , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus ,52 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,53 Muut saamiset , , ,00 Siirtosaamiset , , , , , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , , ,43 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,16 9 (17)

12 Konserni Emoyhtiö TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Peruspääoma 1 681, , ,88 Lahjoitusrahasto 8 409, , , , , ,28 Muut rahastot Rakennusrahasto , , ,08 Rauhala-rahasto , , , , , ,62 Edellisten tilikausien voitto , , ,81 Tilikauden voitto , , ,74 Oma pääoma yhteensä , , ,45 VÄHEMMISTÖOSUUDET ,07 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 0, , ,07 0, , ,07 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus , , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , ,43 Laskennallinen verovelka , , , ,43 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , ,76 Saadut ennakot , , ,35 Ostovelat , , ,89 Muut velat , , ,49 Siirtovelat , , ,72 Laskennallinen verovelka , , , ,21 Vieras pääoma yhteensä , , ,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,16 10 (17)

13 Konserni Emoyhtiö RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut Poistot Käyttöpääoman muutos Saadut osingot Saadut korot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit pysyviin vastaaviin Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut Maksetut korot Rahoituksen rahavirta Rahavirrat yhteensä Rahavarat muutos Rahavarat (17)

14 LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja tytäryhtiöt PSOAS-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkösen sekä PSOAS-asunnot Oy:n tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kemin Lippulaivan ja Kiinteistö Oy Vanhantullinkatu 4:n sekä osakkuusyritysten Kiinteistö Oy Puistomanne ja Oy Y-Daatan kesken. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernitilinpäätös laadittiin ainoastaan vuoden 2005 osalta. Kesällä 2005 myytyjä tytäryhtiöitä Oulun OKT Oy:tä ja Oulun Kiinteistötaito Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla. Tilikaudella tehdyt poistot rakennuksista ovat 4 % koneista ja kalustosta 25 % jäännösarvoista. Muusta käyttöomaisuudesta jatkettiin entisen käytännön mukaisesti mm. aloitettuja tasapoistomenetelmiä Eläkkeet Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Lisäksi henkilökunnalle on otettu etueläkevakuutus, joka mahdollistaa henkilön eläkkeellejäännin 63-vuotiaana. Tästä johtuva eläkevastuu esitetään pakollisena eläkevarauksena, varauksen pienenemisestä johtuva tuotto sisältyy muihin tuottoihin. Konserni Emoyhtiö 2. Tuottojen jaottelu Vuokraustoiminta , , ,83 Muu , , ,02 Yhteensä , , ,85 3. Henkilöstö Maksetut johdon palkat ja osapalkkiot Hallitus ja toimitusjohtaja , , ,30 Henkilöstön määrä keskimäärin Poistot Aineettomista hyödykkeistä , , ,86 Rakennuksista ja rakennelmista , , ,33 Koneista ja kalustosta , , ,82 Muista pitkävaikutteisista menoista , , ,23 Konserniaktiivoista ,04 Yhteensä , , ,24 5. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , , ,21 Korkotuotot , , ,71 Korkokulut , , ,61 Muut rahoituskulut , , ,41 Osuus osakkuusyritysten tuloksista ,15 Yhteensä , , ,10 12 (17)

15 Konserni Emoyhtiö Korjausavustukset Emoyhtiö on saanut korjausavustusta Oulun kaupungilta euroa eri korjauskohteisiin. Avustus kirjattu korjauskulujen hyvitykseksi. 7. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tilikauden alussa , , ,34 + lisäys 0,00 0, ,53./. poisto , , ,82 Aineettomat oikeudet tilikauden lopussa , , ,05 Liikearvo tilikauden alussa ,69./. poisto ,36 Liikearvo tilikauden lopussa ,33 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , ,05 Poisto liikearvosta tasapoistona viidessä vuodessa. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet tilikauden alussa , , ,54 + lisäys 0,00 0,00 0,00 Maa- ja vesialueet tilikauden lopussa , , ,54 Liittymismaksut tilikauden alussa , , ,72 + lisäys 0,00 0,00 0,00 Liittymismaksut tilikauden lopussa , , ,72 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa , , ,45 + lisäys , , ,64./. katettu asuintalovarauksella , , ,64./. poisto , , ,33 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden lopussa , , ,12 Konserniaktiiva tilikauden alussa ,73./. poisto ,04 Konserniaktiiva tilikauden lopussa ,69 Koneet ja kalusto tilikauden alussa , , ,88 + lisäys , , ,97./. katettu asuintalovarauksella , , ,97./. siirretty eri tilille kirjanpidossa ,93./. poisto , , ,99 Koneet ja kalusto tilikauden lopussa , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet tilikauden alussa , , ,78 + lisäys , , ,24./. katettu asuintalovarauksella , , ,39./. poisto , , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet tilikauden lopussa , , ,36 13 (17)

16 Konserni Emoyhtiö Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat tk:n alussa , , ,40 + lisäys , , ,35./. katettu ARAlta saadulla erityisavustuksella , ,00./. siirto rakennuksiin ,59./. siirto piha-alueisiin ,16./. siirto asfaltointiin ,00./. siirto muihin rakennuksiin -97,00 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat tk:n lopussa , , ,16 Emoyhtiön uudisrakennus Peltolaan ja peruskorjauksen suunnittelua, PSOAS-asuntojen peruskorjauksen suunnittelua. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä tk:n alussa , ,36 + myyty tilikauden aikana ,79 0,00 Osuudet saman konsernin yrityksissä tk:n lopussa , ,36 Osuudet omistusyhteysyrityksissä tk:n alussa , , ,69 + lisäys 0,00 120,44./. vähennys ,15 Osuudet omistusyhteysyrityksissä tk:n lopussa , , ,13 Muut osakkeet ja osuudet tk:n alussa , , ,59 + lisäys 0, ,00 Muut osakkeet ja osuudet tk:n lopussa , , ,59 Muut saamiset tk:n alussa , , ,77 + lisäys 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset tk:n lopussa , , ,77 8. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus osakkeet tilikauden alussa ,52 +/- muutos tilikauden aikana 0,00 Vaihto-omaisuus osakkeet tilikauden lopussa ,52 9. Aktivoidut korkomenot Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä "Rakennukset ja rakennelmat" muodostuu seuraavasti: Aktivoitu tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Aktivoituja korkomenoja poistamatta , , , Osakkeet ja osuudet omistusosuus kirjanpito- tilikauden nimellisarvo tulos arvo/osake Emoyhtiön tytäryhtiöt: PSOAS-asunnot Oy kpl 100 % , ,44 7,20 Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen kpl % ,32 0,32 8,50 Emoyhtiön osakkuusyhtiöt: Kiinteistö Oy Puistomanne kpl % , ,64 16,82 Oy Y-Daatta 734 kpl % , ,93 25,23 Emoyhtiön muut osakkeet kpl ,59 Emoyhtiön osakkeet yhteensä ,29 14 (17)

17 11. Siirtosaamiset Konserni Emoyhtiö työntekijöiden eläkevakuutusmaksusaamisia Tapiolasta 5 143,91 palovahinkokorvausta Tapiolasta 9 193, ,17 vakuutusmaksusaamisia Tapiolasta 6 478, ,16 Oulun Energia saamisia 1 611,41 836, ,22 maksukorttisaamiset/asuntotoimisto 1 452,24 628,84 999,01 Oulun Osuuspankki talletuskorko 3 261, ,27 Oulun kaupunki korjausavustussaaminen 1 830, ,00 muita saamisia 775,45 775, , , , , Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma tk:n alussa Peruspääoma 1 681, , ,88 Lahjoitusrahasto 8 409, , ,40 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma tk:n lopussa , , ,28 Muut rahastot tilikauden alussa Rakennusrahasto , , ,08 Rauhala-rahasto , , ,54 Muut rahastot tilikauden lopussa , , ,62 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , ,81 Tilikauden voitto/tappio , , ,74 Oma pääoma yhteensä , , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Asuintalovaraus tilikauden alussa 0, , ,07./. purettu tilikauden aikana 0, , ,00 Asuintalovaraus tilikauden lopussa 0, , ,07 Konsernin taseessa emoyhtiön asuintalovaraus siirretty voittovaroihin, PSOAS-asunnot Oy:n asuintalovaraus siirretty laskennalliseen verovelkaan ja voittovaroihin. 14. Pakolliset varaukset Etueläkevaraus tilikauden alussa , ,00 0,00 + lisäys tilikauden aikana ,00./. muutos tilikauden aikana , ,18 Etueläkevaraus tilikauden lopussa , , , Pitkäaikaiset velat Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Rahalaitoslainat Annetut pantit ja vastuusitoumukset OMASTA VELASTA Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat , , ,51 Annetut kiinnitykset , , ,98 Osakekirjat ,52 15 (17)

18 Konserni Emoyhtiö MUUT VASTUUT Leasingvastuut , , ,54 Leasingsop:sta alkaneelta tilikaudelta maksettavat , , ,42 Myöhemmin maksettavat , , ,11 Muut vastuut Rakennusaikainen takaus ,85 0,00 0,00 YHTEENSÄ Kiinnitykset , , ,98 Osakekirjat ,52 Muut vastuut , , ,54 Taseessa esitettyihin rakennuksiin kohdistuu AVL 33 :n mukaisia käyttörajoituksia. 17. Saadut vuokravakuudet Probar Oy , , ,00 Club Wellness 38 Oy , , ,79 Oulun Kuntopalatsi Oy 4 376, , ,35 Michella Oy 7 830, , ,00 Oulun Akvaariosoppi Oy ,00 Kampaamo Mari/Mailis Lahdenperä 1 513,69 Karjula Eija Kauneushoitola Ky 1 274,61 Citymar Oy 6 039, , , , Luettelo kirjanpitokirjoista Päiväkirja atk-tulosteena Pääkirjan atk-tulosteena Tasekirja sidottuna 19. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kirjanpitokirjat säilytetään vähintään 10 vuotta ja tositteet vähintään 6 vuotta kirjausjärjestyksessä PSOASilla. 16 (17)

19 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Oulussa 1. päivänä huhtikuuta 2006 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Hallitus Ville Liisanantti Kaija Autio Mikko Hiljanen puheenjohtaja Juhani Onkalo Mikko Paakkolanvaara Pirjo Pyörälä Mikko Rasi Tero Rasmus Paavo Sorvisto Tilintarkastusmerkintä Yrjö Tuppurainen Heidi Vatja Juha Aitamurto toimitusjohtaja Toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Oulussa. päivänä huhtikuuta 2006 Tapio Raappana KHT Jari Karppinen KHT 17 (17)

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 2 Vuokraustoiminta... 3 2.1 Asuntojen vuokraus... 3 2.2 Asiakaspalvelu ja asiakastiedottaminen... 3 3 Kiinteistöjen isännöinti rakennuttaminen ja korjaukset...

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PSOAS POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ

PSOAS POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006... 1 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Vuokraustoiminta... 2 2.1 Asuntojen vuokraus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 32. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 VUOKRAUSTOIMINTA...3 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 3 2.2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot