3 Kiinteistöjen isännöinti, rakennuttaminen ja korjaukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus... 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Kiinteistöjen isännöinti, rakennuttaminen ja korjaukset... 2. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus... 16"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuokraustoiminta Asuntojen vuokraus Asiakaspalvelu ja asiakastiedottaminen Kiinteistöjen isännöinti, rakennuttaminen ja korjaukset Henkilöstö Talous Tunnuslukuja Valtuuskunta ja hallitus Valtuuskunta Hallitus Tilintarkastajat... 6 Tuloslaskelma... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma Liitetiedot...11 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastusmerkintä... 16

3 TOIMINTAKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) ydinliiketoiminta-alueita ovat opiskelijaasuntojen rakennuttaminen, opiskelijakiinteistöjen ylläpito ja opiskelija-asuntojen vuokraus. Hallituksen ja johdon yhteistyönä vuonna 2004 syntynyt liiketoimintojen kehittämisstrategia (VISIO 2014) toimi viitekehyksenä vuoden 2005 toiminnalle. Myös PSOASin organisaatio on kiinnitetty tämän strategian mukaisesti. Toimintakautena PSOASin palveluksessa oli keskimäärin 19 henkilöä. Vision ja strategian painopiste on asiakaspalvelun laadussa ja opiskelija-asumisosaamisen kasvattamisessa. Tämä näkyy kaikissa asiakaspalvelu- ja kiinteistöhuollon toiminnoissa. Viestinnällisen ilmeen uusiminen keväällä 2005 on osa uutta strategiaa. Uusitun graafisen ilmeen tavoitteena on varmistaa, että Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön viestinnän visuaalinen ilme on selkeä, yksiselitteinen ja laadukas. Uusi ilme koskettaa kaikkea ulkoista viestintää ja toimistomateriaalia. Uudella ilmeellä halutaan viestiä nuorekasta palveluajatteluamme ja samalla korostaa PSOASin tahtoa olla johtava opiskelija-asumisen osaaja markkinaalueellaan. Teemme työtä sen eteen, että PSOASista on hyvä maine opiskelijoiden asumistarpeiden ratkaisijana ja asiakkailla on selkeä kuva meistä asumispalvelujen laaja-alaisena asiantuntijaorganisaationa. Strategiaa toteutettaessa konsernirakennetta kevennettiin. Heinäkuussa PSOAS möi omistamansa rakennusliikkeen Oulun OKT Oy:n koko osakekannan toimivalle johdolle ja kiinteistöhuoltoyrityksen Oulun Kiinteistötaito Oy:n RTK-Palvelu Oy:lle. Molemmissa kaupoissa koko noin 100 hengen henkilöstö siirtyi ostajayhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Koska kiinteistöhuollon palvelut ostetaan entistä laajemmin muilta alan yrityksiltä, kiinnitämme erityistä huomiota yhteistyön toimivuuteen. Haluamme rakentaa pitkiä yhteisiin laatutavoitteisiin sitoutuvia kumppanuussuhteita. Talouden osalta keskeistä on hyvän käyttöasteen ja hoitokatteen säilyttäminen läpi vuoden. Myynnillisesti suurin haaste ajoittuu loppukevään ja kesän kuukausiin. Vapaaksi tulevia asuntoja tarjottiin aktiivisesti ja asuntojen käyttöaste saatiin pidettyä erittäin korkealla tasolla läpi vuoden. Asuntojen keskimääräinen käyttöaste oli 98,77 (v ,96%) eli hieman heikompi kuin edellisvuonna. Oulun voimakkaasti kasvaneet vuokra-asuntomarkkinat ja kysynnän keskittyminen yksiöihin ja pieniin kaksioihin näkyivät jo loppuvuoden käyttöasteissa. Tulevan vuoden haasteena on yhteisasumisen houkuttelevuuden parantaminen. Keväällä tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan verkkopalvelut ja niiden toimivuus ovat lisääntyvissä määrin tärkeä opiskelija-asumisen laatuun vaikuttava tekijä. PSOASin asiakkaille tarjoamien verkkopalvelujen (CampusBaana) laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Vuoden 2005 aikana tehtiin operaattorin kanssa jatkoyhteistyösopimus. Talousstrategian tavoitteena on luoda vakautta ja pitkäjänteisyyttä PSOASin taloudenhoitoon. Kestävän kehityksen talousstrategia mahdollistaa ydinliiketoimintojen tasaisen ja vakaan kehittämisen. Talousstrategian keskeinen viesti on vahva talous. Tähän pyritään hallitulla vuokratasolla, hyvän hoitokatteen säilyttämisellä, tehokkailla päivittäisrutiineilla ja suunnitelmallisella investointipolitiikalla. PSOASin johto ja hallitus ovat seuranneet aktiivisesti talouden ja korkotason kehitystä. Vuoden aikana tehtiin päätös korkosuojauksista osalle lainakantaa ja päätös toteutettiin muuttamalla sovitut lainat kiinteäkorkoisiksi seuraavan viiden vuoden ajalle. Kustannuksista sähkö-, vesi- ja lämmityskustannusten kehittyminen ovat tarkassa seurannassa ja ne nähdään

4 2 Vuokraustoiminta 2.1 Asuntojen vuokraus riskitekijöiksi vakaan talouskehityksen kannalta. Sähkön osalta vakautta pyritään rakentamaan usealle vuodelle ulottuvien ostosopimusten avulla. Vuokrien määritysprojekti saatiin toteutettua vuoden aikana. Projektin tuloksena osaan asuntokantaa tehtiin suunnitelma vuokrien oikeudenmukaistamiseksi ja tehtiin päätös keskimäärin 0,17 /m2 vuokrankorotuksesta vuodelle Kuluneen vuoden aikana asuntojen vuokriin ei tehty muutoksia. Vuoden taloudellinen tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Tämä johtui tehdyistä yrityskaupoista. PSOAS tarjosi vuoden lopussa 542 yksiötä, 981 perhe- ja boksiasuntoa. Asuntopaikkoja oli Luvut sisältävät Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkösen asunnot. Vuoden aikana käsiteltiin asuntohakemusta. Uusia vuokrasopimuksia asuntotoimistossa solmittiin yhteensä kappaletta. Luku sisältää PSOAS-asunnot Oy:n vuokrasopimukset 167 kpl sekä PSOASin isännöimän Domus Botnica-säätiön vuokrasopimukset 39 kappaletta. PSOASin keskimääräinen käyttöaste oli 98,77 %. Käyttöaste keväällä 99,05 % (2004: 98,82 %), kesällä 97,64 % (2004: 98,09 %) ja syksyllä 99,26 (2004: 99,78 %). 2.2 Asiakaspalvelu ja asiakastiedottaminen Asuntotoimistossa työskenteli kertomusvuonna keskimäärin kahdeksan henkilöä. Vuokranvalvonnan tehtäviä siirrettiin taloushallintoon ja oikeudellinen perintä ulkoistettiin loppuvuodesta Intrum Justitialle. Näin saatiin asiakaspalveluun lisäresursseja yhden henkilön lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen. Asuntojen tarjoaminen toimintavuonna oli huomattavasti haasteellisempaa johtuen yleisestä markkinatilanteesta. Asiakaspalveluun kiinnitettiin huomiota. Asiakkailta kysyttiin mielipidettä asuntotoimiston palvelusta. Kysyttyjä asioita olivat henkilökunnan palvelualttius, ystävällisyys ja joustavuus, asiantuntemus ja ammattitaito sekä asiakkaan mielikuva puhelinpalvelusta. Kyselyssä mitattiin henkilökunnan palvelualttiutta, mikä sai kiitettävän arvosanan 4,52 arvoasteikolla 1-5. Asiakkaita tiedotettiin vapaista asunnoista nettisivuilla. Uudet aloittavat opiskelijat pyrittiin huomioimaan tiedottamisessa erityisesti siten, että olimme mukana aloittaville opiskelijoille järjestettävissä tilaisuuksissa (Abi-päivät) ja lisäsimme näkyvyyttä opiskelijoille suunnatuissa julkaisuissa. 3 Kiinteistöjen isännöinti rakennuttaminen ja korjaukset Rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon osalta PSOAS haluaa tuottaa asumisviihtyvyydeltään, turvallisuudeltaan ja maisemaltaan hyvää kaupunkirakennetta. Viestimme myös asiakkaillemme, että vastuu elinympäristön parantamisesta kuuluu meille kaikille. Opiskelija-asuntojen lisärakentaminen perustuu opiskelija-asumistarpeeseen. Määrääviä tekijöitä ovat mm. Oulun seudun opiskelijamäärien muutokset, Oulun houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana kotimaisille sekä ulkomaalaisille opiskelijoille ja alueen vuokra-asuntotuotanto tarkastelujaksolla. Toimintavuonna käynnistyi uudiskohde Peltolan kaupunginosaan (PSOAS 24). Uudiskohde käsittää kaksi pienkerrostaloa ja tarjoaa asunnon 91 opiskelijalle. Kohteen on määrä valmistua elokuussa Vuoden 2005 aikana käynnistyi Yliopistokadulla sijaitsevien kahdeksan rakennuksen peruskorjaussuunnittelu. Työt käynnistyvät toukokuussa (17)

5 Alueisännöinnin piiriin kuului toimintakertomusvuoden aikana kaikki PSOASin omat asuntokohteet sekä tytäryhtiöt PSOAS-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen. Asuntopaikkoja näissä kohteissa oli vuoden lopussa PSOAS hoiti isännöinnin myös Domus Botnica-säätiön Toivoniemessä sijaitsevan opiskelija-asuntokiinteistön osalta. Kuluvan vuoden aikana tehdään elinkaariajatteluun perustuva selvitys kiinteistöjen tilasta ja korjaustarpeista. Pitkän aikaulottuvuuden myötä uskomme lopputuloksena syntyvän mallin auttavan myös pitkän aikavälin taloussuunnittelua. 4 Henkilöstö Vuonna 2005 Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön palveluksessa oli keskimäärin 19 henkilöä. Alueisännöitsijä Martti Määttä jäi eläkkeelle toimintavuoden helmikuussa. Hän oli PSOASin palveluksessa eri tehtävissä yhteensä yli 30 vuotta. Antti Rantasuomela aloitti isännöitsijän tehtävät ensisijaisina vastuualueinaan Linnanmaan ja Syynimaan alueet. Henkilökunnan koulutuksessa painotettiin asiakaspalvelun kehittämistä. Henkilökuntaa kannustettiin ylläpitämään kuntoaan mm. kannustamalla omatoimiseen liikuntaharrastukseen ja järjestämällä yhteisiä liikuntatapahtumia. 5 Talous Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö konserniin kuuluvat emoyhtiö PSOASin lisäksi tytäryhtiöt PSOAS-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen sekä PSOAS-asunnot Oy:n tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Vanhantullinkatu 4 sekä Kiinteistö Oy Kemin Lippulaiva. Lisäksi konserniin kuuluvat osakkuusyritykset Kiinteistö Oy Puistomanne ja Oy Y-Daatta. Konsernin liikevaihto oli euroa. Hoitokate oli euroa, % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisia poistoja konsernissa tehtiin euroa. Tilikauden voittoa muodostui euroa. Emoyhtiön liikevaihto oli euroa, edellisenä vuonna liikevaihto oli euroa. Muut kiinteistön tuotot olivat euroa. Lukuun sisältyy muun muassa liiketoiminnan myyntivoittoa. Emoyhtiön henkilöstökulut olivat euroa. Vertailuvuoden lukua kasvatti etueläkevakuutuksesta johtuvan vastuun kirjaaminen kuluksi. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli euroa. Hoitokulujen määrä oli euroa, vuonna 2005 luku oli euroa. Säästöä edelliseen vuoteen nähden saavutettiin lämmityksen, veden, sähkön, vuokrien ja korjauskulujen osalta. Luottotappioita kirjattiin euroa. Hoitokatetta kertyi euroa, % liikevaihdosta. Hoitokatetta kasvattivat poikkeukselliset erät muissa tuotoissa sekä hoitokuluissa saavutetut säästöt. Vertailuvuoden hoitokatetta euroa, % liikevaihdosta, pienensi pakollisen varauksen muodostamisesta johtuva kulukirjaus henkilöstökuluissa. Osinkotuottoja saatiin euroa, edellisenä vuonna euroa. Korkokuluja maksettiin euroa, euroa edellisvuotta vähemmän. Lainojen lyhennyksiin käytettiin euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui euroa. Kertomusvuoden aikana purettiin vanhoja asuintalovarauksia euroa. 3 (17)

6 6 Tunnuslukuja PSOASin liikevaihto milj PSOASin omavaraisuusasteprosentti Asuntopaikkojen lukumäärä (17)

7 ASUNTOTYYPIT KIMPPAKÄMPPIÄ YKSIÖITÄ PERHEASUNTOJA ASUNNOT ALUEITTAIN Linnanmaa Kaijonharju Syynimaa Virkailijakylä Välkkylä Peltola Toppila Rajakylä Alppila Keskusta 5 (17)

8 7 Valtuuskunta ja hallitus 7.1 Valtuuskunta Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnassa on kahdeksantoista jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2005: KAUSI Varsinainen jäsen Varajäsen Yhteisö Lamminpää Kaisa Rytky Tuomas OYY Rasmus Tero Heilala Veikko OYY Tikanmäki Matti Ahlste'n Lauri OYY Koskimaa Mikko Halunen Kimmo OYY Korva Hannu Hummastenniemi Niko OYY Riitahuhta Heikki Yliniemi Outi OYY Kurttila Jouni Olsbo-Rusanen Marja-Leena Oulun Tarumaa Aarne Eriksson Seppo Oulun Järnfors Janne Aho Pekka asukkaiden KAUSI Varsinainen jäsen Varajäsen Yhteisö Nuortimo Elina Kerätär Juha OYY Kononen Harri Vähäsöyrinki Anu OYY Ylinampa Kati Kuivalainen Hannu OYY Haapala Teemu Lukkarila Anne OYY Paakkolanvaara Mikko, Koivulampi Kirsti OYY saakka Jokinen Pasi Honkala Matti OYY Pajulampi Pentti Keinänen Jorma Domus Lantto Vilho Suhonen Esko Oulun Tervonen Ville Kilpinen Jarno asukkaiden Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Tero Rasmus ja varapuheenjohtajana Mikko Koskimaa. Valtuuskunta kokoontui kolme kertaa. 6 (17)

9 7.2 Hallitus Hallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenet vuonna 2005: TOIMIKAUSI Tuppurainen Yrjö Virtanen Esa Vatja Heidi, alkaen Oulun yliopisto TOIMIKAUSI Autio Kaija, alkaen Liisanantti Ville Pyörälä Pirjo Rasi Mikko asukkaiden edustaja Oulun kaupunki TOIMIKAUSI Hiljanen Mikko Onkalo Juhani Paakkolanvaara Mikko, alkaen Rautio Markku, saakka Sorvisto Paavo asukkaiden edustaja Oulun kaupunki Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2005 toimi saakka Markku Rautio ja alkaen Ville Liisanantti. Varapuheenjohtajana oli Ville Liisanantti saakka. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. 7.3 Tilintarkastajat Varsinaiset KHT Tapio Raappana KHT Jari Karppinen Varatilintarkastajat KHT Pirkko Lauste KHT Rauno Sipilä Valvontatilintarkastusta hoitivat tilintarkastusyhteisö KPMG-Wideri Oy ja Ernst & Young Oy. Asukkaiden nimeämänä valvojana toimi Johanna Rahkala. 7 (17)

10 Konserni Emoyhtiö TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , , ,54 Käyttökorvaukset , , ,29 Liikevaihto yhteensä , , ,83 Muut kiinteistön tuotot , , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,45 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,62 Muut henkilösivukulut , , , , , ,92 Poistot ja arvonalentumiset Poistot , , ,24 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,49 Käyttö ja huolto , , ,70 Ulkoalueiden huolto 9 404, , ,45 Siivous , , ,67 Lämmitys , , ,22 Vesi ja jätevesi , , ,31 Sähkö , , ,15 Jätehuolto , , ,39 Vahinkovakuutukset , , ,18 Vuokrat , , ,18 Kiinteistövero , , ,53 Korjaukset , , ,18 Muut hoitokulut , , , , , ,36 Luottotappiot , , , , , ,85 LIIKEVOITTO , , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , , ,21 Muut korko- ja rahoitustuotot , , ,71 Korkokulut , , ,61 Muut rahoituskulut , , ,41 Osuus osakkuusyritysten tuloksista , , , ,10 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA , , ,74 VEROJA Tilinpäätössiirrot: Vapaaehtoisten varausten muutos 0, , ,00 Laskennallinen verovelka ,98 TILIKAUDEN VOITTO , , ,74 8 (17)

11 Konserni Emoyhtiö TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , ,54 Liittymismaksut , , ,72 Rakennukset ja rakennelmat , , ,12 Koneet ja kalusto , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet , , ,36 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,16 Konserniaktiiva , , , ,86 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, , ,36 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , ,13 Muut osakkeet ja osuudet , , ,59 Muut saamiset , , , , , ,85 Pysyvät vastaavat yhteensä , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus ,52 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,53 Muut saamiset , , ,00 Siirtosaamiset , , , , , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , , ,43 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,16 9 (17)

12 Konserni Emoyhtiö TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Peruspääoma 1 681, , ,88 Lahjoitusrahasto 8 409, , , , , ,28 Muut rahastot Rakennusrahasto , , ,08 Rauhala-rahasto , , , , , ,62 Edellisten tilikausien voitto , , ,81 Tilikauden voitto , , ,74 Oma pääoma yhteensä , , ,45 VÄHEMMISTÖOSUUDET ,07 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 0, , ,07 0, , ,07 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraus , , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , ,43 Laskennallinen verovelka , , , ,43 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , ,76 Saadut ennakot , , ,35 Ostovelat , , ,89 Muut velat , , ,49 Siirtovelat , , ,72 Laskennallinen verovelka , , , ,21 Vieras pääoma yhteensä , , ,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,16 10 (17)

13 Konserni Emoyhtiö RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut Poistot Käyttöpääoman muutos Saadut osingot Saadut korot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit pysyviin vastaaviin Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut Maksetut korot Rahoituksen rahavirta Rahavirrat yhteensä Rahavarat muutos Rahavarat (17)

14 LIITETIEDOT 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja tytäryhtiöt PSOAS-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkösen sekä PSOAS-asunnot Oy:n tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kemin Lippulaivan ja Kiinteistö Oy Vanhantullinkatu 4:n sekä osakkuusyritysten Kiinteistö Oy Puistomanne ja Oy Y-Daatan kesken. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernitilinpäätös laadittiin ainoastaan vuoden 2005 osalta. Kesällä 2005 myytyjä tytäryhtiöitä Oulun OKT Oy:tä ja Oulun Kiinteistötaito Oy:tä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla. Tilikaudella tehdyt poistot rakennuksista ovat 4 % koneista ja kalustosta 25 % jäännösarvoista. Muusta käyttöomaisuudesta jatkettiin entisen käytännön mukaisesti mm. aloitettuja tasapoistomenetelmiä Eläkkeet Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Lisäksi henkilökunnalle on otettu etueläkevakuutus, joka mahdollistaa henkilön eläkkeellejäännin 63-vuotiaana. Tästä johtuva eläkevastuu esitetään pakollisena eläkevarauksena, varauksen pienenemisestä johtuva tuotto sisältyy muihin tuottoihin. Konserni Emoyhtiö 2. Tuottojen jaottelu Vuokraustoiminta , , ,83 Muu , , ,02 Yhteensä , , ,85 3. Henkilöstö Maksetut johdon palkat ja osapalkkiot Hallitus ja toimitusjohtaja , , ,30 Henkilöstön määrä keskimäärin Poistot Aineettomista hyödykkeistä , , ,86 Rakennuksista ja rakennelmista , , ,33 Koneista ja kalustosta , , ,82 Muista pitkävaikutteisista menoista , , ,23 Konserniaktiivoista ,04 Yhteensä , , ,24 5. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , , ,21 Korkotuotot , , ,71 Korkokulut , , ,61 Muut rahoituskulut , , ,41 Osuus osakkuusyritysten tuloksista ,15 Yhteensä , , ,10 12 (17)

15 Konserni Emoyhtiö Korjausavustukset Emoyhtiö on saanut korjausavustusta Oulun kaupungilta euroa eri korjauskohteisiin. Avustus kirjattu korjauskulujen hyvitykseksi. 7. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tilikauden alussa , , ,34 + lisäys 0,00 0, ,53./. poisto , , ,82 Aineettomat oikeudet tilikauden lopussa , , ,05 Liikearvo tilikauden alussa ,69./. poisto ,36 Liikearvo tilikauden lopussa ,33 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , ,05 Poisto liikearvosta tasapoistona viidessä vuodessa. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet tilikauden alussa , , ,54 + lisäys 0,00 0,00 0,00 Maa- ja vesialueet tilikauden lopussa , , ,54 Liittymismaksut tilikauden alussa , , ,72 + lisäys 0,00 0,00 0,00 Liittymismaksut tilikauden lopussa , , ,72 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa , , ,45 + lisäys , , ,64./. katettu asuintalovarauksella , , ,64./. poisto , , ,33 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden lopussa , , ,12 Konserniaktiiva tilikauden alussa ,73./. poisto ,04 Konserniaktiiva tilikauden lopussa ,69 Koneet ja kalusto tilikauden alussa , , ,88 + lisäys , , ,97./. katettu asuintalovarauksella , , ,97./. siirretty eri tilille kirjanpidossa ,93./. poisto , , ,99 Koneet ja kalusto tilikauden lopussa , , ,96 Muut aineelliset hyödykkeet tilikauden alussa , , ,78 + lisäys , , ,24./. katettu asuintalovarauksella , , ,39./. poisto , , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet tilikauden lopussa , , ,36 13 (17)

16 Konserni Emoyhtiö Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat tk:n alussa , , ,40 + lisäys , , ,35./. katettu ARAlta saadulla erityisavustuksella , ,00./. siirto rakennuksiin ,59./. siirto piha-alueisiin ,16./. siirto asfaltointiin ,00./. siirto muihin rakennuksiin -97,00 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat tk:n lopussa , , ,16 Emoyhtiön uudisrakennus Peltolaan ja peruskorjauksen suunnittelua, PSOAS-asuntojen peruskorjauksen suunnittelua. Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä tk:n alussa , ,36 + myyty tilikauden aikana ,79 0,00 Osuudet saman konsernin yrityksissä tk:n lopussa , ,36 Osuudet omistusyhteysyrityksissä tk:n alussa , , ,69 + lisäys 0,00 120,44./. vähennys ,15 Osuudet omistusyhteysyrityksissä tk:n lopussa , , ,13 Muut osakkeet ja osuudet tk:n alussa , , ,59 + lisäys 0, ,00 Muut osakkeet ja osuudet tk:n lopussa , , ,59 Muut saamiset tk:n alussa , , ,77 + lisäys 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset tk:n lopussa , , ,77 8. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus osakkeet tilikauden alussa ,52 +/- muutos tilikauden aikana 0,00 Vaihto-omaisuus osakkeet tilikauden lopussa ,52 9. Aktivoidut korkomenot Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä "Rakennukset ja rakennelmat" muodostuu seuraavasti: Aktivoitu tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Aktivoituja korkomenoja poistamatta , , , Osakkeet ja osuudet omistusosuus kirjanpito- tilikauden nimellisarvo tulos arvo/osake Emoyhtiön tytäryhtiöt: PSOAS-asunnot Oy kpl 100 % , ,44 7,20 Kiinteistö Oy Linnanmaan Ykkönen kpl % ,32 0,32 8,50 Emoyhtiön osakkuusyhtiöt: Kiinteistö Oy Puistomanne kpl % , ,64 16,82 Oy Y-Daatta 734 kpl % , ,93 25,23 Emoyhtiön muut osakkeet kpl ,59 Emoyhtiön osakkeet yhteensä ,29 14 (17)

17 11. Siirtosaamiset Konserni Emoyhtiö työntekijöiden eläkevakuutusmaksusaamisia Tapiolasta 5 143,91 palovahinkokorvausta Tapiolasta 9 193, ,17 vakuutusmaksusaamisia Tapiolasta 6 478, ,16 Oulun Energia saamisia 1 611,41 836, ,22 maksukorttisaamiset/asuntotoimisto 1 452,24 628,84 999,01 Oulun Osuuspankki talletuskorko 3 261, ,27 Oulun kaupunki korjausavustussaaminen 1 830, ,00 muita saamisia 775,45 775, , , , , Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma tk:n alussa Peruspääoma 1 681, , ,88 Lahjoitusrahasto 8 409, , ,40 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma tk:n lopussa , , ,28 Muut rahastot tilikauden alussa Rakennusrahasto , , ,08 Rauhala-rahasto , , ,54 Muut rahastot tilikauden lopussa , , ,62 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , ,81 Tilikauden voitto/tappio , , ,74 Oma pääoma yhteensä , , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Asuintalovaraus tilikauden alussa 0, , ,07./. purettu tilikauden aikana 0, , ,00 Asuintalovaraus tilikauden lopussa 0, , ,07 Konsernin taseessa emoyhtiön asuintalovaraus siirretty voittovaroihin, PSOAS-asunnot Oy:n asuintalovaraus siirretty laskennalliseen verovelkaan ja voittovaroihin. 14. Pakolliset varaukset Etueläkevaraus tilikauden alussa , ,00 0,00 + lisäys tilikauden aikana ,00./. muutos tilikauden aikana , ,18 Etueläkevaraus tilikauden lopussa , , , Pitkäaikaiset velat Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Rahalaitoslainat Annetut pantit ja vastuusitoumukset OMASTA VELASTA Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat , , ,51 Annetut kiinnitykset , , ,98 Osakekirjat ,52 15 (17)

18 Konserni Emoyhtiö MUUT VASTUUT Leasingvastuut , , ,54 Leasingsop:sta alkaneelta tilikaudelta maksettavat , , ,42 Myöhemmin maksettavat , , ,11 Muut vastuut Rakennusaikainen takaus ,85 0,00 0,00 YHTEENSÄ Kiinnitykset , , ,98 Osakekirjat ,52 Muut vastuut , , ,54 Taseessa esitettyihin rakennuksiin kohdistuu AVL 33 :n mukaisia käyttörajoituksia. 17. Saadut vuokravakuudet Probar Oy , , ,00 Club Wellness 38 Oy , , ,79 Oulun Kuntopalatsi Oy 4 376, , ,35 Michella Oy 7 830, , ,00 Oulun Akvaariosoppi Oy ,00 Kampaamo Mari/Mailis Lahdenperä 1 513,69 Karjula Eija Kauneushoitola Ky 1 274,61 Citymar Oy 6 039, , , , Luettelo kirjanpitokirjoista Päiväkirja atk-tulosteena Pääkirjan atk-tulosteena Tasekirja sidottuna 19. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kirjanpitokirjat säilytetään vähintään 10 vuotta ja tositteet vähintään 6 vuotta kirjausjärjestyksessä PSOASilla. 16 (17)

19 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Oulussa 1. päivänä huhtikuuta 2006 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Hallitus Ville Liisanantti Kaija Autio Mikko Hiljanen puheenjohtaja Juhani Onkalo Mikko Paakkolanvaara Pirjo Pyörälä Mikko Rasi Tero Rasmus Paavo Sorvisto Tilintarkastusmerkintä Yrjö Tuppurainen Heidi Vatja Juha Aitamurto toimitusjohtaja Toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu erillinen tilintarkastuskertomus. Oulussa. päivänä huhtikuuta 2006 Tapio Raappana KHT Jari Karppinen KHT 17 (17)