TILINPÄÄTÖSMALLI. ö n tilinpää. äätö. Asunto-osakeyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSMALLI. ö n tilinpää. äätö. Asunto-osakeyhtiö"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki ( ) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä ( ) on huomioitu KILA:n yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta ( ) asunto-osakeyhtiö on ns. pieni kirjanpitovelvollinen (KPL 3:9 2 momentti) asunto-osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ohjeita ja huomioita on esitetty sinisissä tekstilaatikoissa. Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy Katso tilinpäätösmallin käyttöehdot osoitteesta Tiliextra Oy - tilintarkastusyhteisö Kuulumme kotimaiseen Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjuun, ks. käyttöehdot osoitteesta

2 As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tasekirja Tämä tasekirja on säilytettävä asti. Osoite Mallitie 4 Y-tunnus Kotikaupunki Kotipaikka Kotikaupunki Tiliextra oy

3 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 1 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Vastikerahoituslaskelma 6 Talousarviovertailu 8 Hankerahoituslaskelma 9 Taseet ja Tuloslaskelmat ja Liitetiedot 12 Kirjanpitokirjojen luettelo 13 Tositteiden lajit 13 Tositteiden säilytystapa 13 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 13 Tilinpäätösmerkintä 13 Tilintarkastuskertomus 14 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10.2 ). Sisällysluettelo ei ole pakollinen, mutta se on yleinen ja se selkeyttää tasekirjaa. Tasekirjan sivut tai aukeamat on kuitenkin numeroitava (KPL 3:8 ). Asunto-osakeyhtiön tasekirjassa on suositeltavaa esittää yhtiön rekisteriin merkitty osoite, kotipaikka ja Y-tunnus. Tieto vähimmäissäilytysajasta päivämäärinen on suositeltavaa olla tasekirjan kannessa. Osoite Mallitie Kotikaupunki Y-tunnus Kotipaikka Kotikaupunki

4 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 2 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Toimintakertomus Vaikka asunto-osakeyhtiö olisikin ns. pienenä kirjanpitovelvollisena vapautettu kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimisesta, pitää yhtiön asunto-osakeyhtiölain (10:3 ) mukaan se aina laatia. Alla on esimerkki kirjanpitolautakunnan yleisohjeen (KILA ) mukaisesta toimintakertomuksesta. Yleiset tiedot yhtiöstä AsOYL 10:5 :n 4 momentin perusteella on toimintakertomuksessa esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen. Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi voidaan yhtiötä koskevat yleiset tiedot sisällyttää toimintakertomukseen. Vakiintuneen käytännön mukaan riittää, että toimintakertomuksessa esitetään perustiedot yhtiöstä ja sen hallinnosta, tiedot kiinteistön ja rakennuksen hallintaperusteesta, kulutustiedot, tehdyt ja tulevat kunnossapito- ja uudistustoimet, hankelaskelmat, mahdolliset vahinkotapahtumat ja oikeudenkäynnit. 1. Perustietoja Osoite: Mallitie 4, Kotikaupunki Y-Tunnus: , merkitty Kiinteistötunnus: Valmistunut: Vuonna 1963 Tontti: Oma, 1050 m 2 Asukashuoneistoja: 61 kpl, 4575 m 2, Autotalleja: 5 kpl, 90 m 2, Liikehuoneistoja: 4 kpl, 300 m 2, Osakkeita: 3550 kpl Kuutiotilavuus: m 3 Arvonlisäverovelvollisuus: Osakastilat, arvonlisäverottomat Yhtiön tilat, arvonlisäverolliset Osakastilat, arvonlisäverolliset Yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi liiketilojen osalta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. 2. Yhtiökokoukset Yhtiössä pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosittain yksi varsinainen yhtiökokous. Kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa oli edustettuna 2950 osaketta ja ääntä yhtiön 3550 osakkeesta ja äänestä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat. Lisäksi hallitukselle annettiin valtuudet kerätä tarvittaessa kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää kaksi hoitovastiketta perimättä. Päätettiin myös perusparannusrahaston kartuttamisesta enintään osakkailta vastaanotettuilla hankeosuussuorituksilla. Ja lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään lainanlyhennyksiin käytetyillä osakkailta vastaanotetuilla pääomavastikkeilla ja lainaosuussuorituksilla

5 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 3 (13) 3. Hallinto 1) Hallitus: saakka alkaen Voitto Tappiola puheenjohtaja Turo Tuppurainen, puheenjohtaja Turo Tuppurainen Tatu Tappurainen Tatu Tappurainen Voitto Tappiola Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. 2) Tilintarkastaja: HTM Matti Mallikas Varatilintarkastaja: HTM Mikko Mallikas 3) Isännöitsijä: Isännöitsijätoimisto OLK Oy, päävastuullisena isännöitsijänä Iisa Noitsija Puh ) Kiinteistöhuolto: Siivous- ja kunnossapitopalvelu Sikupipa Oy 4. Osakasrekisterimuutokset Tilikauden aikana on osakeluetteloon tehty seuraavat osakeluettelomerkinnät: F 14: Sakari Sanmari Osakkeet B 19: Rafael Fanfari Osakkeet Keskimääräiset henkilömäärät Kulutustiedot Lämmitysenergia Kiinteistösähkö Vedenkulutus MWh MWh m 3 686,25 104, ,38 640,50 549,00 503,25 713,70 103,64 102,36 101,08 99,80 105, l/hlö/vrk Oikean ja riittävän kuvan saamiseksi on toimintakertomuksessa syytä antaa vapaaehtoisina tietoina myös tietoja yhtiön taloudesta ja omaisuudesta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot perityistä vastikkeista, tilikauden aikana nostetuista lainoista ja kiinteistövakuutuksesta. 6. Lainat Pääoma alussa Pääoma Pääomavastikelaina euroa euroa Oolannin osuuspankki Lainan korko on 0,841 % (12 kk euribor) Vastiketiedot / /2014 1) Hoitovastike: 3,70 /m 2 /kk 3,90 /m 2 /kk 2) Alv-vastike: 0,89 /m 2 /kk 0,89 /m 2 /kk 3) Rahoitusvastike: Ensimmäinen erä 06/2013 0,67 /osake/kk 4) Vesimaksu: 15,00 /henkilö/kk 18,00 /henkilö/kk Vakuutus Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus vakuutusyhtiö Mallivakuutuksessa.

6 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 4 (13) Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella Tilikauden aikana pihan paikoitusalue kivettiin. Kivetyksen teki Gatarityöt Oy. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat Tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen Tilikauden jälkeen paikoitusalueella huomattiin useita irronneita kiviä. Takuuasioista keskustellaan Gatarityöt Oy:n kanssa. Talousarvion toteutuminen Talousarvio ylitettiin korjauskuluissa eurolla. Ylityksestä ,20 euroa johtui suurista vesivuodoista E-rapussa. E 3 -asunnon remonttikustannukset olivat ,15, ja E 2- asunnon kustannukset olivat 5 990,05 Oikeiden ja riittävien tietojen saamiseksi on toimintakertomuksessa annettava myös tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja ja tilikauden päättymisen jälkeen (ennen tilinpäätöksen allekirjoituspäivää). Talousarvion poikkeamien syyt täytyy mainita erikseen, pelkkä numeerinen ilmaus talousarviossa ei riitä. (KILA ) Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Rakennus on rakennettu vuonna Vesi- ja viemäriverkoston teknisenä ikänä pidetään 50:tä vuotta. Yhtiöön tehtäneen kuluvan tilikauden aikana LVIS-hankesuunnittelu. Asunto-osakeyhtiön hallitus on tehnyt kunnossapitotarvesuunnitelman viiden vuoden ajaksi. AsOYL vaatii, että hallituksen on annettava vuosittain yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys talon kunnossapitotarpeista seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä suunnitelma ei ole osa tilinpäätöstä tai toimintakertomusta. (KILA ) Yhtiön omaisuuteen kohdistuvat pysyvät rasitteet ja kiinnitykset ja panttikirjat Kun toimintakertomuksessa on asunto-osakeyhtiölain edellyttämät tiedot kiinnityksistä, tarkempi panttikirjakohtainen erittely voidaan antaa liitetiedoissa. Hyvän kirjanpitotavan mukaan samaa informaatiota ei tarvitse antaa kahdesti. (KILA ) Yhtiöllä on kiinteistökiinnityksiä yhteensä eurolla Oolannin osuuspankissa. Tarkempi erittely niistä on liitetiedoissa. Pääomalainat Pääomalainat ovat asunto-osakeyhtiöissä harvinaisia. Mikäli niitä on, on niistä ilmoitettava toimintakertomuksessa. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä koskevat tiedot Toimintakertomuksessa on ilmoitettava, mikäli yhtiöstä on tullut emoyhtiö tai se on ollut vastaanottavana yhtiönä sulautumisessa tai jakautumisessa tai yhtiö on jakautunut (KILA 6.1.8). Lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottava mm. osakeantia koskevien päätösten sisällöt ja yhtiön optio-oikeuksia koskevien päätösten pääasialliset sisällöt (KILA 6.1.8).

7 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 5 (13) Tiedot omista osakkeista Toimintakertomuksessa on kerrottava, mikäli yhtiöllä on hallinnassa omia osakkeita sekä huoneistot, joihin osakkeet oikeuttavat. Kertomuksessa on mainittava yhtiön ja sen tytäryhteisöjen: - hallussa ja panttina olevien osakkeiden kokonaismäärät sekä suhteelliset osuudet kaikista osakkeista. -tilikauden aikana tulleet ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet, sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen. Lisäksi toimintakertomuksessa on kerrottava mm. osakeantia koskevien päätösten sisällöt sekä yhtiön optiooikeuksia koskevien päätösten pääasialliset sisällöt. (KILA ) Selvitys varojen riittävyydestä Toimintakertomuksessa on annettava selvitys, jos yhtiön oma pääoma on negatiivinen. Selvitys on myös annettava, jos yhtiö on tilikauden aikana korottanut omaa pääomaa, vaikka tilinpäätöspäivänä siihen ei olisi ollut tarvetta. Käytännössä selvitys tarkoittaa laskelmaa oman pääoman riittävyydestä asianmukaisine selvityksineen esimerkiksi yhtiön omaisuuden arvostamisesta. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Vaikka asunto-osakeyhtiöt eivät pyri voiton tuottamiseen tai varojen jakamiseen osakkeenomistajille, pitää toimintakertomuksessa tehdä esitys yhtiön taseen osoittamaa voittoa koskeviksi toimiksi sekä esittää mahdollisen muun vapaan pääoman jakamisesta. Hallitus ehdottaa, että tilinpäätöksen osoittama voittto 106,32 siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

8 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 6 (13) VASTIKERAHOITUSLASKELMA KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Suoritettu alv., yhtiön tilat Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Omaisuuden myyntituotot Muut kiinteistön tuotot Korkotuotot Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät HOITOKULUT Hoitokulut Hoitokuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Korjauskuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Välittömät verot Aktivoidut hankinnat ja korjaukset Luottolimiitin käytön vähennys Muut lainojen lyhennykset HANKEOSUUSSUORITUKSET LUOTTOLIMIITIN KÄYTÖN LISÄYS MUUT LAINOJEN NOSTOT OSAKEPÄÄOMAN MAKSULLINEN KOROTTAMINEN MUUT OMAN PÄÄOMAN MAKSULLISET SIJOITUKSET OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN/LUNASTAMINEN HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ RAHOITUS PÄÄOMATUOTOT Pääomavastikkeet Pääomavastikkeet (rahastoidut) Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset (rahastoidut) PÄÄOMAKULUT Korkokulut Muut rahoituskulut Lainojen lyhennykset Lainaosuuslyhennykset PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,00 45, , ,31 425,00 436, , , , , , , ,50-320, ,79-320,29-320, , , , , ,10-5, , , ,44

9 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 7 (13) ALV-HOITORAHOITUSLASKELMA Alv-vastikkeet Suoritettava alv Vähennettävä alv Laskentakulut Alv-vastikeyli-/alijäämä Edellisten tilikausien alv-vastikejäämä SIIRTYVÄ ALV-HOITOVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ ALV-PÄÄOMARAHOITUSLASKELMA Alv-vastike, pääoma (sis. Alv.) Suoritettava alv Vähennettävä alv Alv-vastikeyli-/alijäämä SIIRTYVÄ ALV-PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ KOKONAISJÄÄMÄ TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikeyli-/alijäämä Pääomavastikeyli-/alijäämä Alv-vastikeyli-/alijäämä Alv-pääomavastikeyli-/alijäämä Kokonaisjäämä 3 204, , , , ,37-562, , , ,99-320, , ,32 Rahoitusomaisuus - Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema , , ,32 LAINAOSUUDET TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ LAINA 1 Oolannin osuuspankki NRO Tilinpäätöspvm Ed. tilinpäätöspvm PÄÄOMAVASTIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ -320,29 LAINAPÄÄOMA TILINPÄÄTÖSHETKELLÄ LAINARASITUS YHTEENSÄ ,71 LAINASTA VASTAAVAT YKSIKÖT (os) 2 95 kpl kpl LAINARASITUS PER VELALLINEN YKSIKKÖ 35,82 /kpl /kpl Jos yhtiössä peritään vain yhtä vastiketta osakasta kohden, ei erillistä vastikerahoituslaskelmaa tarvita (KILA ) Arvonlisäverojen jälkilaskelmia tarvitaan vain, jos yhtiössä on käytössä Hyöty osakkaalle -malli. Hyöty yhtiölle - mallista ei vastikkeiden yli-/alijäämää synny. Sillä siinä kuluista vähennettävän arvonlisäveron tuottama verohyöty suunnataan koko yhtiölle. Tämän yhtiön yhtiöjärjestyksessä on käytetty Hyöty osakkaalle -mallia.

10 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 8 (13) Tiedot talousarvion toteutumisesta ja selvitys olennaisista poikkeamista KIINTEISTÖN HOITO JA RAKENTAMINEN HOITOTULOT Aikaisempi hoitoylijäämä Hoitovastikkeet Alv-hoitovastikkeet Kulutusperusteiset vastikkeet TOTEUMA , , , ,00 TALOUSARVIO 5 496, , , ,00 ERO % 808 % 7 % -21 % 103 % Vuokrat Käyttökorvaukset Muut tulot Lainojen nostot Rahoitustulot (hoito) TULOT yhteensä HOITOMENOT Henkilöstömenot Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset - Korjauksista vähennetty arvonlisävero Hoitokuluista vähennetty arvonlisävero Aktivoitavat hankinnat taseeseen Hoitokorot MENOT yhteensä Rahoitusjäämä talousarviokaudelta , ,00 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % -5 % -90 % -21 % 100 % 11 % 91 % 4 % 6 % 127 % 314 % 6 % 12 % 26 % 39 % 37 % 0 % 25 % 233 % 13 % 100 % 77 % 100 % 1 Talousarviovertailuun on hyvä lisätä prosentuaalinen ero, sillä sekä sitä että absoluuttista eroa tarvitaan, kun poikkeaman olennaisuutta arvioidaan. (KILA )

11 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 9 (13) HANKERAHOITUSLASKELMA Pihakiveys HANKEMENOT Urakkasumma Lisätyöt Suunnittelu, valvonta Muut menot Hankemenot yhteensä HANKERAHOITUS Ennakkorahastointi Ennakkovastikkeet Hankeosuussuoritukset Tilikauden vastikkeet Omaisuuden myynnit Lainojen nostot Muu rahoitus (esim. avustukset) Hankerahoitus yhteensä TARKISTUS KIRJANPITOON Aktivoinnit Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pysyvien vastaavien erät Kulukirjaukset Korjaukset Muut kulukirjaukset Hankkeen kirjaukset yhteensä Merkittävistä korjaushankkeista on suositeltavaa liittää toimintakertomukseen hankerahoituslaskelma, jossa selvitetään yhtiön rakentamis-, uudistus tai kunnossapitohankkeeseen liittyvät menot ja niiden rahoitus. Hankerahoituksessa esitetyt lainojen nostot euroa on pihakivetyksen rakentamisen aikana nostettu pankkilimiitti. Pankkilimiitti on muutettu pankkilainaksi kesäkuun alussa, jolloin osakkaat ovat maksaneet lainaosuussuorituksia euroa, joten lopullista pankkilainaa nostettiin euroa.

12 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 10 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Taseet VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja -rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista Muut saamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Rakennusrahasto Muut rahastot Lainalyhennysrahasto Perusparannusrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Tilinpäätössiirtojen kertymä vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset Vieras pääoma, pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Vieras pääoma, lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , ,20 840,95 840,95 840,95 840, , , , , , , , , , , , , , ,60 5,00 106,32 94, , , , , , ,00 Kustakin taseen ja tuloslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (KPL 3.2 ). Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta tai edeltävältä tilikaudelta, se on jätettävä pois. "Nollarivejä" ei siis selkeyden vuoksi tule esittää (KPA 1:11.3 ).

13 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 11 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tuloslaskelmat Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Alv-hoitovastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vastikkeet yhteensä Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Suoritettu alv., osakastilat Suoritettu alv., yhtiön tilat Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset./. Korjauksista vähennetty alv., osakastilat./. Korjauksista vähennetty alv., yhtiön tilat./. Aktivoinnit taseeseen./. Hoitokuluista vähennetty alv., osakastilat./. Hoitokuluista vähennetty alv., yhtiön tilat Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Pääomavastikkeet./. Rahastoidut osuudet vastikkeista Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet suorituksista Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13-208, , , , , , , , , , , , , , ,00 338,54 436,64 101, , ,06 425,00 115, , , , , , , , , ,00 45,00 44, , , ,10-320,29-5,90-275,29-994, ,32 94, ,32 94,60 Tuloslaskelma on kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä taseen jälkeen (KPL 3.1 ).

14 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 12 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Liitetiedot KILAn lausunnon (1538/1998) mukaan asunto-osakeyhtiölain alaisilla yhtiöllä on mahdollisuus laatia liitetiedot lyhennettyinä, jos päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella ei ole ylitetty enempää kuin yksi seuraavista rajoista: - liikevaihto tai sitä vastaava tuotto euroa - taseen loppusumma euroa - palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä vähintään: - Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut ja vastuusitoumukset. - peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Seuraavat liitetiedot sisältävät vain vatanomaisesti oleellisimmat erät. Täysi listaus liitetiedoista löytyy Tiliextra Oy:n internetsivuilla olevasta osakeyhtiön tilinpäätösmallista. (www.tiliextra.fi) Vakuudet ja vastuusitoumukset (KPA 2:7 ) Kiinnitetyt panttikirjat Nro kpl á Yhteensä Haltija Asettamispvm Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Oolannin osuuspankki Kiinnitykset yhteensä: Panttikirjat euroa ovat lainan vakuutena. Lainan saldo on euroa tilinpäätöspäivänä. Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuonna 2014 valmistuneesta paikoitustilan kivetystyöstä tekemiään arvonlisäverovähennyksiä. Investointien osalta tulee vuosittain tarkistaa, onko verollinen käyttö vähentynyt 10 vuoden ajan. Viimeinen tarkistusvuosi on Vastuun enimmäismäärä on euroa. Omistukset muissa yrityksissä (KPA 2:9 ) Omistukset muissa yrityksissä Nimi Mallitien pysäköinti oy Kotipaikka Om.osuus Oma pääoma Tulos Kotikaupunki 5,00 % ,00 51,00

15 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 13 (13) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Kirjanpitokirjojen luettelo: Sidottu tasekirja (tämä) Ei-julkiset kirjanpitokirjat: Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Tilikartta ja saldoluettelo Vastikekirja Vuokrakirja ATK-niteitä 12 kpl, joissa kussakin kuukausittainen päiväkirja, pääkirja ja saldoluettelo Tositteet Tositteiden lajit: Ostolaskut, rahaliikennetositteet, vastikereskontra sekä oikaisu- ja muistiotositteet ovat yhtenä tositelajina, paperitositteina kirjaus- ja numerojärjestyksessä arkistokansioissa. Tositteiden säilytystapa: Kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään yhtiön arkistotiloissa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 2:10.1 ). Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhtiön tiloissa arkistokansioissa paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli asti (KPL 2:10.2 ). Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset: Kotikaupunki Turo Tuppurainen hallituksen puheenjohtaja Tatu Tappurainen hallituksen jäsen Voitto Tappiola Hallituksen jäsen Iisa Noitsija Isännöitsijä Tilinpäätösmerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Kotikaupungissa 3.päivänä maalis kuuta 2015 Matti Mallikas HTM-tilintarkastaja Mikäli toimintakertomus sidotaan tilinpäätöksen kanssa tasekirjaksi, allekirjoitetaan se yhtenä kokonaisuutena. Tällöin tasekirjan allekirjoituskohta voidaan otsikoida "tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset"

16 Sivu 1 (4) As.oy Kotikaupungin Mallitie 4 Tilinpäätöserittelyt tilikaudelta Sisällys Sivu Sisällysluettelo 1 Tase-erittelyt 2-4 Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli asti (KPL 3:13.2 ja 2:10.1 ). Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt (KPL 3:13 ), joiden sisällöstä määrätään kirjanpitoasetuksessa. Tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi, joten ne eivät ole osa julkistettavaa tilinpäätöstä. Usein ne sidotaankin erilliseksi niteeksi. Tuloslaskelmaerittelyt ovat täysin vapaaehtoisia, mutta usein ne laaditaan vaapaehtoisesti ainakin liiketoiminnan muiden kulujen tilikohtaisena erittelynä. Tiivistettynä voidaan todeta, että > tase-erittelyt on laadittava aina > liitetietojen erittelyt laaditaan liitetietojen sisällön mukaan > tuloslaskelmaerittelyt ovat vapaaehtoisia, mutta melko yleisiä. Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on päivättävä ja laatijoiden on ne allekirjoitettava (KPA 5:4 ). Kun tase-erittelyt laatii yrityksen ulkopuolinen kirjanpitäjä, on suositeltavaa, että tase-erittelyt tarkastaa ja varmentaa laatijan lisäksi asiakasyhtiön edustaja. Näin on tehty tässä mallissa. Tase- ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 3:13.2 ). Jäljempänä on esitetty malli tilinpäätöserittelyistä ja lisätietoja ja ohjeita niiden laatimisesta. Tämä erittelykirja on säilytettävä asti Osoite Mallitie Kotikaupunki Y-tunnus Kotipaikka Kotikaupunki

17 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 2 (4) Tase-erittelyt Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin luetteloitava taseeseen merkityt: 1) pysyvät vastaavat; (lisäykset ja vähennykset) 2) vaihtuvat vastaavat; 3) vieras pääoma; sekä 4) pakolliset varaukset,...eli kaikki taseen erät paitsi oma pääoma ja tilinpäätössiirtojen kertymä. On silti yksinkertaisinta eritellä järjestyksessä kaikki taseen tilit. Pysyvistä vastaavista riittää ilmoitettavaksi tilikauden alkusaldo, yksilöidyt lisäykset, vähennykset (myynnit ja romutukset), poistot ja loppusaldo. VASTAAVAA Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet Kiinteistö Kotikaupungissa ,72 Varainsiirtovero kiinteistöstä ; 4% 8 836, Liittymismaksut Kotikaupungin elektrisiteetti Oy kiinteistön sähköliittymä MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ , , , ,50 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1160 Asuin- ja toimistorakennukset Asuin- ja toimistorakennukset ,50 Tilikauden aikaiset poistot 4 % ,10 Asuin- ja toimistorakennukset RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ , ,40 KONEET JA KALUSTO 1220 Rakennuksen koneet ja laitteet Ilmanvaihtolaitteisto Tilikauden aikaiset poistot 25 % Ilmanvaihtolaitteisto KONEET JA LAITTEET YHTEENSÄ , , , ,15 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Lisäykset: 1300 Tosite 202. Pihakiveys AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ ,05 SIJOITUKSET 1460 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Mallitien pysäköinti Oy, osakkeet ,94 840,94 840,94

18 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 3 (4) Lyhytaikaiset saamiset SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA 1500 Hoitovastikesaamiset Huoneisto F4 Huoneisto F5 MYYNTISAAMISET YHTEENSÄ pvm nro ,40 534, , ,00 MUUT SAAMISET 1530 Alv-saamiset Elokuu / ,08 311,08 LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 2 093,08 Rahat ja pankkisaamiset PANKKISAAMISET 1952 Oolannin osuuspankki PANKKISAAMISET YHTEENSÄ RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,32 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Rakennusrahasto , ,48 MUUT RAHASTOT 2010 Lainanlyhennysrahasto Lainanlyhennysrahasto Huoneisto B3 lainaosuussuoritus Pääomavastikkeiden rahastointi Lainanlyhennysrahasto Perusparannusrahasto Perusparannusrahasto Huoneisto C1 hankeosuussuoritus Perusparannusrahasto MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,60 106, ,32

19 As.oy Kotikaupungin Mallitie, Y-tunnus Sivu 4 (4) Tilinpäätössiirtojen kertymä VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2101 Asuintalovaraus Lisäys tilikaudella Asuintalovaraus TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT YHTEENSÄ Pitkäaikainen vieras pääoma LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 2522 Laina Oolannin osuuspankki Laina nro PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Lyhytaikainen vieras pääoma LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 2722 Laina Oolannin osuuspankki Lainan lyhennykset LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA YHTEENSÄ OSTOVELAT 2760 Ostovelat Isännöintitoimisto OLK Oy KIPAPIPU Oy OSTOVELAT YHTEENSÄ pvm ls. nro , , SIIRTOVELAT 2930 Muut vakuutusmaksuvelat Om-vahinkovakuutusyhtiö Oy 1 561,00 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 1 561,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,32 Tase-erittelyt laati Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi Pirkko Tili kirjanpitäjä Isännöintitoimisto OLK Turo Tuppurainen puheenjohtaja As.oy Kotikaupungin Mallitie