Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 88 Valtakatu 38, PL LAPPEENRANTA PUH , FAX Aika klo (kahvit klo alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 127 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 130 VUOSILOMAT OSUUSMAKSUN PALAUTUS 132 EROANOMUS YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄN JÄSENYYDESTÄ 133 COLEMONT FINLAND OY:N PALVELUSOPIMUKSEN UUSIMINEN 134 IT ALUEEN MUODOSTAMINEN MIKKELIN HIIPPAKUNNASSA 135 EROAMINEN ETELÄ KARJALAN OSUUSPANKIN JÄSENYYDESTÄ JA OSUUSMAKSUN PALAUTUS 136 LISÄMÄÄRÄRAHA TUOSAN VESIHUOLTO OSUUSKUNNAN VESIHUOLLON RAKENTAMISTA VARTEN 137 EROANOMUS PÄÄPALKANLASKIJAN VIRASTA 138 PANKKITILIN AVAAMINEN 139 METSÄSTYSSEURA YLÄMAAN ERÄ RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 140 SIJOITUSNEUVONNAN PALVELUSOPIMUS 141 SIJOITUSSUUNNITELMA 142 RAHASTO OSUUKSIEN LUNASTAMINEN 143 LAPPEEN KIRKON URKUTYÖRYHMÄ 144 LAPPEEN SEURAKUNNAN 3. KANTTORIN VIRKA 145 SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 146 SAAPUNEET KIRJEET 147 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 148 TIEDOKSI 149 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

2 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 89 Aika klo Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Läsnä Muut läsnäolijat Pöytäkirjanpitäjä Poissa Tiihonen Juha, kirkkoherra, puheenjohtaja Aalto Huhtinen Tiina Heinola Jaakko, varapj. Hirvikallio Martta Hovi Marja Laakko Marjatta Nevalainen Seppo Pulkkinen Arto Pursiainen Matti, Kari Pettisen varajäsen Puustinen Helena Ruokoniemi Hanna Sientola Ilpo Sinkkonen Kaarina Sunimento Marketta, poistui klo aikana Musto Airi, YKV:n puheenjohtaja Pöyhönen Ilkka, YKV:n varapuheenjohtaja, poistui klo aikana Lehtinen Jukka, kirkkoherra Turtiainen Jouni, kirkkoherra Hakkarainen Irmeli, talousjohtaja Lehtonen Jaakko, henkilöstöpäällikkö Kakkonen Pertti, tiedottaja Tuomikoski Ari, diakoni, yhteisten työmuotojen edustaja Riikonen Katri, hallintosihteeri Pettinen Kari Tiimo Ilkka Kontinen Osmo, kirkkoherra Lehtola Mika, kirkkoherra KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 127 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

3 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 90 Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 128 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Pettinen Kari ja Pulkkinen Arto ja he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pulkkinen Arto ja Pursiainen Matti. 129 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

4 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 91 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisäämällä 144 Lappeen 3. kanttorin virka. 130 VUOSILOMAT 2009 Hallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen viranhaltijoiden vuosilomalista 2009 on liitteenä. KirVESTES 106 /1 mom. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen ( ) sijoitetaan vähintään 65% lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen...) 2 mom....perustellun syyn vuoksi vuosiloma voidaan määrätä annettavaksi 1 momentista poikkeavasti... 4 mom. Ennen loman ajankohdan määräämistä viranhaltijalle/työntekijälle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Loman ajankohta on ilmoitettava viranhaltijalle/työntekijälle mikäli mahdollista kuukautta, mutta kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, jollei asianomaisen viranhaltijan/työntekijän kanssa toisin sovita. KirVESTES 107 /1 mom. Vuosilomasta on pidettävä vuosilomana vähintään 15 vuosilomapäivää. Sen ylittävästä vuosilomapäivien määrästä viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus säästää enintään 10 vuosilomapäivää pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Tämän lisäksi viranhaltija/työntekijä voi säästää enintään 5 vuosilomapäivää, mikäli asiasta sovitaan viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan kesken. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Liite Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vuosilomalistan lomakaudelle Lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista päättää YKN myöhemmin. YKN /

5 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 92 OSUUSMAKSUN PALAUTUS Ylämaan seurakunta on ollut Etelä Karjalan Osuuskaupan jäsenenä ja eronnut siitä vuosia sitten, osuuskirjan nro Eroamisen jälkeen osuusmaksua ei ole palautettu takaisin seurakunnalle. Osuuskauppa edellyttää päätöstä asiassa, jotta he voivat palauttaa osuusmaksun 33,64 euroa seurakuntayhtymän tilille. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymä pyytää osuusmaksun, 33,64 euroa, palautusta tililleen EKOP YKN / EROANOMUS YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖRYHMÄN JÄSENYYDESTÄ YKN / 56 Ystävyysseurakuntatyöryhmälle hyväksytyn toimintaohjeen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmään viisi jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän sihteeriksi viranhaltijan sekä nimeää myös oman edustajansa työryhmään. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee ystävyysseurakuntatyöryhmän jäsenet ja nimeää yhden valituista puheenjohtajaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää viranhaltijan työryhmän sihteeriksi sekä nimeää työryhmään oman edustajansa. Ystävyysseurakuntatyöryhmän jäseniksi valittiin: Kälviäinen Sirpa, pj. Jantunen Heidi Pulkkinen Matti Puonti Timo Raudaskoski Antero Lappeenranta Lappee Lappee Sammonlahti Joutseno n edustaja Pulkkinen Arto Sihteeri, viranhaltija Smeds Marita YKN / 132 Heidi Jantunen anoo vapautusta ystävyysseurakuntatyöryhmän jä

6 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 93 senyydestä , liite. Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Heidi Jantuselle eron ystävyysseurakuntatyöryhmän jäsenyydestä ja nimeää työryhmään uuden edustajan. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja nimettiin työryhmään Sirpa Nurkkala Kilpiäinen. 133 COLEMONT FINLAND OY:N PALVELUSOPIMUKSEN UUSIMINEN Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on voimassaoleva sopimus vakuutusmeklaroinnista alkaen AON Finland Oy:n kanssa. Yritysjärjestelyjen kautta vakuutusmeklarointi on siirtynyt Colemont Finland Oy:lle syksyllä 2008 ja siksi tulee laatia uusi sopimus ja palvelukuvaus. Liitteenä uusi sopimus ja palvelukuvaus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy palvelusopimuksen ja palvelukuvauksen Colemont Finland Oy:n kanssa liitteen mukaisesti. 134 IT ALUEEN MUODOSTAMINEN MIKKELIN HIIPPAKUNNASSA Kirkossa otetaan käyttöön yhteinen jäsentietojärjestelmä tammikuussa Asiaa koskeva kirkkolainsäädäntö on hyväksytty kirkolliskokouksessa marraskuussa Jäsentietojärjestelmän käyttöönotto vaatii kaikkien seurakuntien IT järjestelmien ja niihin liittyvän tietoturvan saattamista lain edellyttämälle tasolle. Tästä johtuen kirkossa tullaan muodostamaan ITalueita, jotka vastaavat toimialueidensa seurakuntien ITpalveluista sopimusten mukaisesti. Tämän hetkisten tietojen mukaan IT alueita olisi muodostumassa 15. Jäsentietojärjestelmän valtakunnallisen hallinnan ja käytön lisäksi tämä työasemien yhteiset palvelut hanke (TYP hanke) sisältää seuraavia palveluita:

7 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 94 Microsoft Windows aktiivihakemisto, johon kaikkien seurakuntien toimialueet ja työasemat tullaan liittämään. Identiteettien hallintajärjestelmä, jota tullaan käyttämään Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallintaan kaikissa seurakunnissa. Etätyöratkaisu, jonka avulla seurakuntien työntekijät pääsevät käyttämään tietoverkkojensa palveluita turvallisesti myös toimipisteiden ulkopuolelta. Mikkelin hiippakunnassa neuvoteltiin asiasta tuomiokapitulin koolle kutsumassa kokouksessa Neuvottelussa päädyttiin alustavasti siihen, että Mikkelin hiippakunnan seurakunnat muodostaisivat yhden IT alueen, jonka isäntäseurakuntana toimisi Kouvolan seurakuntayhtymä. Päätös perustui mm. siihen kirkkohallituksen asettaman työryhmän antamaan ohjeistukseen, että isäntäseurakunnassa tulee olla IT työntekijöitä vähintään kaksi sekä asianmukainen palvelinhuone. Hiippakunnan seurakuntatalouksista Kouvola on ainoa, joka täyttää nämä ehdot. Seurakuntien on ilmoitettava IT alueiden kokoonpano tuomiokapitulille mennessä. Tuomiokapituli varmistaa, että kaikki hiippakunnan alueen seurakunnat liittyvät johonkin IT alueeseen. Aiesopimus lähetetään seurakuntatalouksiin huhtikuun loppuun mennessä lausuntoa varten. Kirkkohallitus tulee avustamaan erikseen ilmoitettavalla summalla kunkin IT alueen perustamista. Alustavien kaavailujen mukaan se voi olla esimerkiksi seuraava: euroa/srk talous + 68 euroa/hlö. Muilta osin palvelukustannusten jako tulee olemaan sopimukseen perustuvaa. Aluekeskus tullee tarvitsemaan jonkin verran enemmän henkilöstöä kuin sitä on tällä hetkellä lähinnä suurissa seurakuntatalouksissa. Toisaalta kaikki aluekeskukseen kuuluvat seurakunnat tulevat osallistumaan keskuksen kuluihin. Liitteenä Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2009 sekä kirkon tietoturvavaatimuksia, versio Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä liittyy Mikkelin hiippakunnan seurakuntien muodostamaan IT alueeseen, jonka isäntäseurakuntana tullee toimimaan Kouvolan seurakuntayhtymä.

8 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 95 YKN / EROAMINEN ETELÄ KARJALAN OSUUSPANKIN JÄSENYYDESTÄ JA OSUUSMAKSUN PALAUTUS Ylämaan seurakunta on aikoinaan liittynyt Etelä Karjalan Osuuspankin jäseneksi. Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ei ole syytä kuulua jäsenenä mihinkään pankkiin, joten olisi syytä erota jäsenyydestä ja pyytää osuusmaksun palautusta takaisin. Osuuspääoma on 100 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lappeenrannan seurakuntayhtymä eroaa Etelä Karjalan Osuuspankin jäsenyydestä ja pyytää osuuspääoman, 100,00 euroa, palautusta tililleen EKOP YKN / LISÄMÄÄRÄRAHA TUOSAN VESIHUOLTO OSUUSKUNNAN VESIHUOLLON RAKENTAMISTA VARTEN Taloussääntö 6 Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota ja päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä. Tuosan käyttövesiliittymän rakentamista varten on talousarviossa vuodelle 2009 varattu euroa. Liitteenä kiinteistötoimen anomus euron lisämäärärahasta perusteluineen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen anomuksen euron määrärahasta. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää kiinteistötoimelle euron määrärahan Tuosan käyttövesiliittymän rakentamista varten liitteenä olevan anomuksen mu

9 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 96 kaisesti. YKN / 136 Vaadittiin lisämäärärahan perusteita näkyviin kirkkovaltuuston kokoukseen ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 137 EROANOMUS PÄÄPALKANLASKIJAN VIRASTA Pääpalkanlaskija Aila Junnonen on jättänyt eroanomuksen virastaan siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle alkaen. Pääpalkanlaskijan virkaratkaisut on tehty vuoden 2008 syyskaudella. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää pääpalkanlaskija Aila Junnoselle eron virastaan hänen siirtyessään eläkkeelle. YKN / PANKKITILIN AVAAMINEN Taloussäännön 7 :ssä määrätään seurakuntayhtymän rahatilien käytöstä todetaan, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt kassavaroilla määräaikaisia talletuksia hyödyntäen aiemmin ollutta hyvää korkotasoa, mutta nykyisin korkotaso on niin matala, että olisi seurakuntayhtymän edun mukaista avata jatkuva tuottotili, kunnes korkotasossa tapahtuu nousua. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää avata Etelä Karjalan Osuuspankkiin jatkuvan tuottotilin hautainhoitorahastolle. Käyttöoikeus tiliin on talousjohtajalla. YKN /

10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 97 METSÄSTYSSEURA YLÄMAAN ERÄ RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Metsästysseura Ylämaan Erä ry on tehnyt Ylämaan seurakunnan kanssa metsästysvuokrasopimuksen toistaiseksi 3 kk:n irtisanomisajalla ja vastikkeena on lihapaketti. Liitteenä sopimus. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on tehnyt kaikille metsästysseuroille määräaikaisen sopimuksen ja korvaus peritään rahana. Ylämaan Erä ry:n kanssa tehty metsästysvuokrasopimus tulisi saattaa myös määräaikaiseksi sekä luopua vastikkeesta, joka on lihapaketti. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että metsästysseura Ylämaan Erä ry:n kanssa tehty metsästysvuokrasopimus irtisanotaan päättymään YKN / 139 Metsästysseura Ylämaan Erä ry:n kanssa neuvotellaan uusi vuokrasopimus uusin ehdoin ja tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. 140 SIJOITUSNEUVONNAN PALVELUSOPIMUS Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen alussa oli Nordean Private Banking ja Amos Partners Oy:n esittely varainhoidosta. Käytyjen keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että valmistellaan Amos Partners Oy:n kanssa sopimus sijoitusneuvonnasta, liitteenä sopimusluonnos. Liitteenä Nordean ja Amos Partnersin esitteet palvelusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Amos Partners Oy:n kanssa tehdään sijoitusneuvonnasta palvelusopimus liitteen mukaisesti. YKN /

11 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 98 SIJOITUSSUUNNITELMA Taloussääntö 14 ; varojen talletus ja sijoittaminen "Seurakunnan rahavarat on talletettava ja sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten" Kirkkohallitus on yleiskirjeellään 14/2009 ohjeistanut seurakuntia sijoittamisessa ja sijoitussuunnitelman laadinnassa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston sijoitussalkkujen rakenne per on liitteenä. Omaisuusluokat ovat korko, osake ja muut sijoitukset ja tavoitteiden mukaan salkut voivat jakautua sijoitusajan perusteella kassanhallintasalkkuun, investointisalkkuun ja pitkäaikaiseen salkkuun. Muihin sijoituksiin luetaan mm. pääomasijoitukset, vaihtovelkakirjalainasijoitukset, sijoitukset hyödykemarkkinoille, absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja. Korkosijoituksiin luetaan mm. lyhyen ja pitkänkoron rahastot, valtion ja kuntien obligaatiot sekä erilliset pankkitalletukset tuottotileinä tai määräaikaisina talletuksina. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän sijoitussalkku muodostuu siten, että korkosijoituksia voi olla sata prosenttia tai osakesijoituksia tästä sadasta prosentista enintään 20 % vaihteluvälillä +/ 10 % ja muita sijoituksia enintään 30 % vaihteluvälillä +/ 10 %. YKN / 141 Hautainhoitorahaston sijoitussalkku muodostuu siten, että korkosijoituksia voi olla sata prosenttia tai osakesijoituksia tästä sadasta prosentista enintään 40 % vaihteluvälillä +/ 10 % ja muita sijoituksia on enintään 40 % vaihteluvälillä +/ 10 %. Talousjohtajalle annetaan valtuudet sijoittaa tehdyn linjauksen mukaisesti seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston varoja. Sijoituksista raportoidaan yhteiselle kirkkoneuvostolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 142

12 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 99 RAHASTO OSUUKSIEN LUNASTAMINEN Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Op Rahastoyhtiö Oy:ssä merkittynä Joutsenon seurakunta/op Euro II A osuuksia alkaen euroa ja Ylämaan seurakunta/op Euro A osuuksia alkaen euroa ja Ylämaan seurakunta/op Euro A osuuksia alkaen euroa. Liitteenä Op Rahastoyhtiö Oy:n raportti per , joka osoittaa tappiota ,94 euroa. E K Op on todennut, että rahaston kehityksessä ei ole näkyvissä nousua, joka kattaisi tappiot. Seurakuntayhtymän edun mukaista olisi lunastaa rahasto osuudet ja pyrkiä sijoittamaan varat siten, että menetys voitaisiin kattaa osittain tai kokonaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kaikki Op Rahastoyhtiö Oy:ssä olevat Op Euro II A osuudet ja Op Euro A osuudet lunastetaan pois. YKN / LAPPEEN KIRKON URKUTYÖRYHMÄ Lappeen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan (liite) käsitellyt seurakuntayhtymän urkutyöryhmän syksyllä 2008 jättämää raporttia, joka sisältää myös Lappeen kirkon urkutilanteen parannusehdotuksen. Lappeen seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Lappeen kirkon urkutyöryhmän perustamista. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Lappeen seurakuntaneuvoston esityksen mukaisesti Lappeen kirkon urkutyöryhmän, johon jäseniksi tulevat kanttori Pekka Ainali (Kouvola), talousjohtaja Irmeli Hakkarainen, kirkkoherra Mika Lehtola, kanttori Marjo Riitta Lehtonen ja seurakuntaneuvoston jäsen Juha Kuorttinen. YKN /

13 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 100 LAPPEEN SEURAKUNNAN 3. KANTTORIN VIRKA Lappeen seurakuntaan tuli tapahtuneen seurakuntaliitoksen myötä aiemmin Ylämaan seurakunnassa ollut kanttorin virka. Tämä virka on Lappeen seurakunnan 3. kanttorin virka ja sen koulutusvaatimus on muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä (KJ 6 luku, 40 ) eli niin sanottu C virka. Tammikuussa 2005 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antoi Ylämaan seurakunnalle luvan olla täyttämättä kanttorin virkaa vakituisella viranhaltijalla saakka. Tähän kapitulin päätökseen ei seurakuntaliitoksella ollut muutosvaikutusta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian mukaan virat ja tehtävät julistetaan haettavaksi sen jälkeen, kun seurakuntaneuvosto tai yhteisen kirkkoneuvoston alainen johtokunta ja yhteinen kirkkoneuvosto ovat käsitelleet asian ja todenneet viran/tehtävän täytön tarpeellisuuden (strategian kohta 4. Rekrytointi). Lappeen seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa Lappeen seurakunnan 3. kanttorin viran täyttämiseen. Seurakuntaneuvosto perustelee anomusta Lappeen seurakunnan kolmen kirkon jumalanpalveluksilla, toimituksilla, kylä ja maakirkoilla, lukuisilla kinkereillä, kuorotoiminnalla sekä seurakunnan musiikkityön kehittämisen mahdollisuuksilla yhteistyössä eri tahojen kanssa (liite). Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo tässä muutosvaiheessa tarpeelliseksi myöntää Lappeen seurakunnalle luvan 3. kanttorin viran täyttämiseen vakituisella viranhaltijalla alkaen. YKN / 144 Marjatta Laakko esitti Martta Hirvikallion kannattamana asian pöydällepanoa. Asiasta äänestettiin siten, että pohjaesitystä kannattavat äänestivät jaa, ja muutosesitystä kannattavat äänestivät ei. Äänestystulos: jaa ääniä 5, ei ääniä 7 ja tyhjiä 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

14 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 1. Viestintätyöryhmä Ystävyysseurakuntatyöryhmä Lapsityön johtokunta 4. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 5. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 6. Sairaalasielunhoidon johtokunta 7. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 8. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto SAAPUNEET KIRJEET 1. Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2009, eettinen asiantuntijapalvelu seurakuntasijoittajille 2. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2009, tietoa sijoittamisesta seurakunnille 3. Kirkon työmarkkinalaitos yleiskirje A4/2009 vuosilomamuistio Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2009, seurakuntien sopimuspohjaiset IT yhteistyöalueet 5. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2009, kiinteistöinvestointiin sisältyneen arvonlisäveron tarkistuslaskennat, kirjanpito ja tilinpäätöksen liitetiedot 6. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2009, esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut. 148 TIEDOKSI 1. Tulosseuranta srky ja hhr:t Talousjohtajan päätöspöytäkirjat 8/2009, vuosilomat Kirkkohallitus, täysistunto , seurakuntien kielellinen jaotus

15 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lappeenrannassa 22. päivänä huhtikuuta 2009 Juha Tiihonen puheenjohtaja Katri Riikonen pöytäkirjanpitäjä Tämä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2009 on kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukainen. Lappeenrannassa. päivänä huhtikuuta 2009 Arto Pulkkinen Matti Pursiainen Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa, minkä todistan. Lappeenrannassa. päivänä kuuta 2009 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja